Page 1

STATISTIKK

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

1. ANTALL TELEFONHENV.

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Kvinner Offentlege etatar på vegne av kvinner Menn Offentlege etatar på vegne av menn Barn

878 549 46 9 5 1487

tot.

2. ÅRSAK TIL TELEFONHENV.

843 220 12 0 10 1085

706 190 43 0 0 939

640 145 78 0 9 872

441 103 57

398 166 51

392 219 69

601

3 618

5 685

490 679 21 27 53 430 141 27 8 173 260 22 18 624 29 290 51 12 89 78 19 41 98 37

656 730 45 24 33 591 186 35 2 143 237 9 25 523 52 112 46 8 73 68 18 58 206 26

302 290 42 28 44 162 108 26

288 276 15 31 28 154 124 20

246 238 36 37 18 138 88 10

90 176 18 22 132 39 218 61 9 64 72 17 47

164 210 26 36 65 8 163 47 4 49 38 12 32 123

112 198 7 46 45 6 97 57 10 22 36 14 28 112

145 217 25 63 10 37 16 8 2 166 77 40 45 6 84 35 5 43 21 7 37 136

96 180 7 65 23 42 40 9 1 108 108 3 32 5 90 40 0 43 42 9 8 102

107 162 7 30 17 40 47 11 7 155 127 17 40 56 32 90 38 9 31 68 4 23 136

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

3. ANTALL DAGBESØK

4.

955 588 9 2 2 1556

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Fysisk mishandling 613 Psykisk mishandling 776 Voldtekt 36 Incest / seksuelle overgrep 21 Barnemishandling / Barnevernsak 96 Truslar om vold 503 Drapstruslar 196 Sjølmordstankar 19 Sjølmordforsøk 5 Psykiske problem 312 Samlivsproblem 397 Tvangsekteskap 16 Problem med barn/ungdom. Råd og veiledning 21 Separasjon / skilsmisse 603 Truslar om kidnapping / kidnapping 46 Barnefordeling. Probl. med samværsordninger 403 Økonomiske problem 32 Problem på arbeidsplassen 2 Alkohol / narkotika 112 Probl. vedk. søknad om opphald i Norge 146 Seksuelle problem / avvik 36 Einsemd 63 Anna 170 Menneskehandel 48 97 % kvinner og 3 menn

931 432 21 6 6 1396

(barn ikke reg.)

BEBUARAR

Gj.snitt butid kvinner Gj.snitt butid menn Gj.snitt butid barn Antall politianmeldte saker Utanlandske vaksne bebuarar: Norske vaksne bebuarar:

398

292

197

238

501

160

153

148

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Kvinner Menn Barn Antall døgn: Kvinner Menn Barn

302

tot.

63 2 66 131

59 1 48 108

62 2 37 101

39

35

36

38

31

21

35 74

32 67

23 59

41 79

20 51

12 33

1958 15 1887

2128 4 1377

1458 88 1278

1453

1480

1464

666

297

512

tot. 3860

3509

31 dg 36 dg 7, 5 dg 4 dg 31 dg 28,6 dg 30 23 65, 2 % 65 % 34, 8% 35 %

2824

942

2395

1294

2774

1255

2719

671

1337

247

544

569

1081

23,5 dg 37 dagar 42 dager 40 dager 17 dager 10 dager 24 dager 44 dg 34,5 dg 27 dagar 40 dager 54 dager 16 dager 12 dager 47 dager 33 51, 3% 80 % 69, 4% 55, 3% 48, 4% 47, 6% 47, 6% 48, 7% 20 % 30, 6% 44, 7% 51, 6% 52, 4% 52, 4%

Statistikk Krisesenteret SF 2005-2013  

Statistikk krisesenteret i Sogn og Fjordane 2005 - 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you