Sogn og Fjordane fiskerifylket

Page 16

16

Ny stjerne i Breman Havstjerna AS har sterkt fokus på å levere kvalitetsprodukt til forbrukarane, og at mannskapet skal ha gode forhold om bord, fortel Runar Grotle. Om bord i det nye flaggskipet «MS Grotle» skal dei fryse fisken på havet, i tillegg til å ise den fersk. - Lineog krokfanga fisk er miljøvennleg og gir best kvalitet på fisken, presiserar Grotle.

Fisket føregår langs heile norskekysten frå Danmark i sør til Finnmark i nord. - Vi har dobbelt mannskap slik at vi kan drive 1:1 ordning, med faste periodar om bord og faste friperiodar. Grotle legg vekt på at mannskapet skal ha gode fasilitetar om bord.

Frå 32 til 70 fot Det heile starta for 24 år sidan, med ein 32 fots malosjark. Båten fekk namnet Havstjerna. Dei tre fiskarane Birger, Oddleif og Tonny Grotle, frå Bremanger, dreiv torske- og breiflabbfiske på friturane sine frå dei store linebåtane. Sidan har dei jobba seg steg for steg vidare. I 1993 var Havstjerna ein stålbåt på 45 fot, i 1997 vart endå ein ny båt kjøpt inn. Ein 70 fots stor båt vart kjøpt frå Island i 2003, ombygd og omdøypt til Havstjerna.

Garn- og linefangst Det har vore drive med to båtar i mange periodar i samband med nykjøp. Havstjerna AS har drive garnfiske

Westmek har hatt ansvaret for levering og montering av dekksarrangement om bord på MS «Grotle» Vi ønsker båt og mannskap lykke til Sparebanken Sogn og Fjordane gratulerer med nybygget, og ønskjer reiarlag og mannskap all lukke framover med MS «Grotle».

www.westmek.no

Takk for tilliten som finansiell samarbeidspart.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.