Nytt fra INC Gruppen

Page 1

Foto: Arild Solberg.

Nr. 1 - 2022

Vi griper muligheter og skaper verdier

LANDBASERT OPPDRETT Les mer om Havlandets ekspansjon på side 6.

Vi griper muligheter og skaper verdier HAVVINDTURBINER BASEPROFILEN Mer om Fjord Base sin satsing på side 14.

Les mer om Terje Nordal på side 17.


I dette magasinet kan du lese mer om hva som foregår på Fjord Base, området som er blitt over 1 000 000 m2 stort. Foto: Arild Solberg.

Spennende tider i møte Denne helgen blir det Himmel og Hav i Florø med Kinnaspelet og Sildebord og alt som vi har gledet oss til de siste to årene. Også her på Fjord Base skjer det mye spennende, med helse miljø og sikkerhet øverst på agendaen.

Det er endelig duket for Oljemessa igjen. Vi står på stand sammen med Vestland Fylkeskommune i hall 7, plass 7180! Treff oss gjerne her mandag, tirsdag og onsdag – eller i Florø paviljongen i Vågen på kveldene! Til slutt gir vi ordet til andre selskap som er etablert her på basen. Uansett hvor vi går finnes det en spennende historie som er en viktig del av næringslivet her i regionen.

Magasinet starter som alltid med nyheter om selskapene i INC Gruppen. Hvilke aktiviteter har de utført, og hvem er menneskene som jobber der. For eksempel i Havlandet har hele 9 nye personer begynt siden forrige INC Nytt ble gitt ut.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Deretter forteller vi litt om de aktivitetene som er felles for INC Gruppen. Her kan du lese om fremtidens Fjord Base og i denne utgaven er vår egen Terje Nordal baseprofil. Bli bedre kjent med han på side 16 og 17.

Geir Johannessen Konsernsjef i INC Gruppen

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Karen Sæten Nilsen, Beate Grønnevik, Geir Johannessen og Roald Førde. Tekst: Karen Sæten Nilsen og Beate Grønnevik · Grafisk utforming: Charlotte Lindén-Nybø, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 8.500. Redaksjonen avsluttet 7. juni 2022.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2


Foto: Arild Solberg.

Strukturelle endringer Siden forrige INC Nytt har det skjedd fleire endringer i den totale strukturen som utgjør INC Gruppen. I desember fortalte vi at INC konsernet som mange kjenner til, blir oppdelt i to underkonsern. Vi har skilt ut en del for landbasert oppdrett og en for logistikk og energi. Dette gjorde vi for å bli enda mer effektive og konkurransedyktige, og samtidig møte de kravene som våre forskjellige kunder setter til oss.

Nå har vi også fisjonert morselskapet INC Invest. Det betyr at selskapet forsvinner, og overfører sine eiendeler til andre selskap. Våre to eiere Oddgeir Igland og Per Nødseth eier like mye av de resterende selskapene, og den daglige driften på Fjord Base vil fortsette som normalt.

Hydrogen for en renere fremtid HyFuel er et fellesforetak mellom oss, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Gasnor med mål om å utvikle, eie og drifte et anlegg for grønt hydrogen her på Fjord Base. HyFuel teamet, med prosjektleder Vegard Lavik i spissen vil være en del av den grønne omstillingen i transportsektoren og bidra til en mer bærekraftig fremtid. HyFuel er med i Enova sitt støtteprogram «Hydrogen til maritim transport».

Med andre ord: Vi er klare! Nå håper vi på positiv tilbakemelding fra Enova slik at en av de første hydrogenhubene i Norge står klar Q3 2024, på Fjord Base!

22. april sendte HyFuel en søknad til Enova og beskrev i den anledning vårt gyteklare prosjekt. Får vi innvilget søknaden vil gjennomslagskraften til selskapet bli større, og prosjektet realiserbart. Gjennom søknaden har HyFuel også dokumentert at alle kritiske suksessfaktorer er på plass.

Prosjektleder Vegard Lavik og resten av HyFuel jobber på for å få et hydrogenanlegg her på Fjord Base. Foto: Photoevent.

3

www.incgruppen.no


Høy aktivitet og nye ansikter i WIS for tiden. Foto: Photoevent.

Fulle ordrebøker hos WIS West Industri Service (WIS) er en tradisjonsrik bedrift med over 40 års erfaring. Vi har over 150 ansatte med bred industriell kompetanse i den totale WIS gruppen. Dette kommer godt med når vi skal skape verdi for våre kunder. WIS produserer og monterer rørsystem og stålkonstruksjoner til skip, offshore og landbasert industri, og våre ansatte er platearbeidere, ingeniører, sveisere, rørleggere og mekanikere. Den siste perioden har vært spennende for selskapet som rekrutterer og trenger folk hele året. Ordrebøkene fyller seg opp, og både små og store prosjekt står på blokka for daglig leder Rune Knapstad. Variasjonen er stor, og behovet etter dyktige fagfolk er høyt. WIS ser verdien av å satse på yngre arbeidskraft. Kursing, kontinuerlig læring, mangfold og likestilling står høyt på prioriteringslisten.

Bærekraftig produksjon og grønn vekst Selskapet er også forpliktet til å drive bærekraftig med utslippsreduksjon og klimapåvirkning. Det jobber de daglig med, gjennom både sosialt ansvar, sirkulær produksjon og øking av egen produktivitet. I tillegg er Rune med på Aksello prosjektet «Grønn Vekst». Et vekstprogram for etablerte bedrifter som gir strategisk individuell rådgiving innen grønn næringsutvikling. Med litt ekstern hjelp skal WIS bli enda bedre på å drive bærekraftig mot et nullutslippssamfunn!

Vi ønsker å introdusere det nyeste ansiktet hos oss: Christoffer Sønnervik. Florøgutten er ferdig med Fagskolen i Bergen og vender hjemover til fast jobb som Subsea tekniker. Christoffer er allerede i gang hos WIS, og jobber deltid så ofte han kan. Jobben hans vil bli delt mellom tegning og prosjektering på kontoret, samt skruing og manuelt arbeid i verkstedet. Han forteller at han trives så langt, og gleder seg til å begynne fulltid!

NYTT FRA INC GRUPPEN

Med kjerneverdiene sikker, kvalitet, pålitelighet, til avtalt tid og behjelpelig skal West Industri Service skape fremdrift sammen med sine kunder!

4


Gjengen i WIS VVS, her representert ved Wojciech, Dan Kåre og Eirik, sørger for at bygget blir klart til torskerognen ankommer. Foto: Photoevent.

Elektrikere og rørleggere i INC Gruppen Så langt i år har et internt prosjekt tatt opp mye av kapasiteten til NBN Elektro og WIS VVS. Vi bygger nemlig verdens største yngelanlegg for torsk her på Gaddholmen som skal starte opp den 15. august. Vi bygger også et stamfiskanlegg for torsk som står klart litt senere i år. Rørleggerne har lagt flere lag med rør i grunn før vi fikk startet på selve bygningen som nå står klar med tett tak og Havlandet sine logofarger på veggen mot vest. Nå arbeider de med å sikre at hvert rom står klart til å ta imot torskerognen som stamfiskene er klare til å gi fra seg etter sommeren.

Samarbeidet mellom de som bygger er helt unikt og den største grunnen til at Havlandet klarer å holde et tett tidsskjema. Hver tirsdag møtes alle fagområder for å løse utfordringer som oppstår når ulike fagdisipliner skal arbeide på samme område.

Anlegget på Gaddholmen, helt vest på Fjord Base, klargjøres for levering av torskeyngel allerede til våren 2023. Foto: Arild Solberg/ Roger Egge, Helldal AS.

5

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Elektrikerne sørger for lys i hallene og strøm til å drifte alt fra pumper til sjøvannsinntak. De har nå satt inn store styrker for å sikre at hvert rom blir klart til oppstarten som nærmer seg raskt.


På vårt hjemmesnekrede utstyr sorterer Kent og Eivind torsken, slik at de aller beste versjonene kommer med videre. De sørger samtidig for at ingen er i nær slekt. Foto: Karen Sæten Nilsen.

Landbasert oppdrett på Fjord Base På Havlandet er det mye som skjer denne våren. Samtidig som vi produserer den lusespisende fisken Berggylt, er vi i sluttfasen av å bygge ferdig det nye yngelanlegget vårt. I yngelanlegget skal vi produsere torsk opp til 2 gram til våre kunder som tar den videre til slaktevekt. Torskeoppdrett er i vinden og vi er en del av torskenettverket hvor 38 bedrifter som ønsker å satse på torsk, samarbeider om å få myndighetene til å legge til rette for satsningen. Yngelanlegget bygger vi sammen med Norcod som selger torsk til det internasjonale markedet. De er en spennende samarbeidspartner. Samtidig driver vi med landbasert oppdrett av laks på forskning- og utviklingsnivå. Vi fikk støtte av Innovasjon Norge til å forske på hvordan laksen oppfører seg i RAS-anlegg. I et slikt anlegg bruker vi vannet flere ganger. Her tester vi ut hvordan laksen oppfører seg i et lukket system med stabil vannkvalitet. I anlegget vokste laksen fra 300 gram til 4 kilo på 8 måneder. Ingen av de ble kjønnsmodne og resultatet nådde vi med en dødelighet på 3,5%. Det er vi veldig fornøyd med. Nå gjør vi det samme en gang til for å bekrefte resultatene våre. Fiskefôret kommer fra Ewos, Slakteriet slakter laksen og Bravo Seafood selger den til internasjonale kunder. Så dette er virkelig et lokalt prosjekt.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Driftssjef for Havlandet RAS Pilot, Fredrik, sørger for at laksen stortrives og vokser i karene. Foto: Eivind Hauge.

6


Havlandet har nylig gått fra 7 til hele 29 ansikter. Foto: Photoevent.

Jo flere vi er sammen Dere husker kanskje at vi lyste ut 9 ledige stillinger i Havlandet i fjor? Vi fikk nesten 100 søkere og med de nye på plass har Havlandet ganske fort gått fra å være 7 ansatte til at vi nå er 29. Fra og med august vil vi produsere berggylt i Havlandet Marin Yngel sine lokaler som ligger midt på basen og torsk i det nye yngelanlegget i vest. Noen arbeider med laks i Havlandet sin RAS Pilot. De nyansatte har til felles at de er interessert i fisk og at de er fra Florø. Det er en god kjønnsbalanse i flokken og vi hadde søkere i alle aldersgrupper. Den allsidige bakgrunnen til de nyansatte gjør at de ser løsninger som vi ikke har funnet svaret på – fordi de tenker på en annen måte. Det er spennende!

Hver morgen møter de ansatte opp med et felles mål om at fisken skal ha det så bra som mulig. Både torsk og berggylt krever at hver av de 10 avdelingene fungerer optimalt til enhver tid. Det finnes ingen lærebok på hverken torsk eller berggylt og veien blir til mens vi går. Derfor er vi glad og stolte over at så mange søkte på jobbene og ville gå sammen med oss. Når oppgavene blir flere har vi også fått behov for å øke den administrative bemanningen som skal ta seg av innkjøp, prosjektering, konsesjoner og andre oppgaver som ikke er direkte knyttet til oppdrett, men som likevel må til for at hjulene skal gå rundt.

En vanlig dag på kontoret. Foto: Photoevent.

7

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

De administrativene rollene begynner også å fylles i Havlandet. Foto: Photoevent.


Våre ansatte jobber med et vidt spenn av arbeidsoppgaver og kunder, og nå skal den totale logistikken bli enda smartere og mer bærekraftig. Foto: Photoevent.

Fremtidens smarte og bærekraftige base Saga Fjordbase er baseoperatør som leverer totale logistikktjenester her, på den største forsyningsbasen i Norge. Vi representerer en base med godt over 1000 mål areal som er utviklet gjennom 40 år. Nå er vi klare for videre verdiskapning, videre vekst og videre utvikling. En Gaselle bedrift

vi Saga Connect, og ser videre på Saga Akademiet for å bedre tilgang til trening, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Ved å utvikle oss innen Lean* rammeverk kan vi bli den grønneste, mest bærekraftige og smarteste basen av alle. Les mer om disse prosjektene på side 11 og 13.

De siste to årene har Erlend Toftesund styrt Saga Fjordbase trygt gjennom pandemien. Vi har lov å være stolt over to år med Covid-19 samtidig som aktiviteten over kai aldri har vært høyere. Logistikkselskapet har faktisk blitt Gaselle bedrift for første gang. Det er en gjev annerkjennelse som Dagens Næringsliv kårer, basert på Norges raskest voksende og fremgangsrike bedrifter.

Fyrtårnet i mørket For å bli den aller sikreste forsyningsbasen satte vi i fjor i gang et prosjekt som heter HMSSK Fyrtårn. Dette er et kulturbyggende prosjekt som vil løfte vårt arbeid innen HMSSK. Gjennom 2022 skal vi virkelig sette i gang med dette, og som alltid sette HMSSK på førsteplass i vårt arbeid med å begeistre med både sikker og bærekraftig logistikk.

Den smarteste forsyningsbasen Nå skal vi ta Saga Fjordbase lenger inn i fremtiden, og drive videre gode initiativ som vi har jobbet frem. Innen HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet) har vi en veldig positiv trend knyttet til lite personskader og utvikling innenfor rapportering, etterlevelse og samhandling. Dette gjør vår trygge arbeidsplass enda mer sikker, og vårt fokus på HMSSK er vår lisens til å operere.

*Lean: Lean er en filosofi og tankemåte som handler om at en virksomhet jobber sammen over tid mot en sømløs prosess uten sløsing av ressurser, tid eller innsats. Med andre ord, levere mer verdi for sine kunder mer effektivt.

Samtidig har vi vist evne til å identifisere nye muligheter relatert til Fremtidens Fjord Base. Nå utvikler

NYTT FRA INC GRUPPEN

8


Hils på den nye daglige lederen i Eurofins Havlandet! Foto: Oda Farestveit.

Geir tar over stafettpinnen I forrige INC Nytt lovte vi å introdusere den nye daglige lederen hos Eurofins Havlandet, Geir Sindre Eithun-Farestveit. De som er sportsinteressert, og kanskje spesielt med volleyballinteresse drar nok kjensel på navnet. Mannen som har tatt stafettpinnen etter Quynh Le har nemlig en imponerende volleyballkarriere bak seg. Han har en 5. plass i EM, kvalifikasjon av Norge til OL, samt utenlandsk klubbspill i California, Italia, Istanbul og Polen, for å nevne

noe. Men, han har også mye relevant erfaring med seg i sekken. Blant annet en økonomisk utdannelse, jobb innen havbruk, forretningsutvikling og flere aktive styreverv.

Fra hans tidligere arbeidserfaring kjenner Geir til mange av Eurofins’ eksisterende kunder, spesielt på havbrukssiden. Han forteller at det er spennende å få innblikk i bransjen fra en annen side, og avdekke de områdene hvor de har potensiale til å vokse. Med sin kommersielle bakgrunn skal han jobbe videre og avdekke nye mulighetsrom for labben. Da er det bra å ha sterke eiere, både i INC Gruppen og Eurofins. De er villige til å satse og vokse, og da er det vel bare å smashe på videre!

Geir og kjæresten Oda etablerer seg i Førde, og Geir er den nye daglige lederen hos Eurofins. Foto: Privat.

9

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Det er Førde som er hjemme for Geir, og akkurat nå bygger han og kona Oda hus. Sammen har de Saga på snart ett år, og 1. april var pappapermisjonen over og startskuddet for jobben på Fjord Base gikk av. Etter to måneder i selskapet kan han fortelle om en svært spennende start. Det tar tid å sette seg inn i alt, og det er mye ny informasjon som skal prosesseres. Men det går fint så langt, og han skryter av alle de ansatte på Eurofins Havlandet. Det er en dyktig stab, med hyggelige medarbeidere som har tatt han godt imot.


Mye forskjellig er innom vaskehallene til NCP, og her ser vi noen av de 1000 koblingene de har ordnet denne våren. Foto: Arne Stavøstrand .

Over 1000 koblinger blir så gode som nye! Norsk Contracting Partner (NCP) er navnet på vår egen korrosjonsentreprenør. De sandblåser, maler og vasker det aller meste, og kan få alt av gammelt utstyr til å se flunkende nytt ut. I vår har de fire ansatte til Arne Stavøstrand vært travelt opptatt med flere spennende jobber. En av disse er et nytt prosjekt med ultrahøytrykk spyling i vaskehallen. Starten av dette året har ITM forsynt selskapet med omtrentlig 1000 koblinger. Disse blir vasket med 2000 bar for å fjerne et spesielt belegg innvendig. Å vaske med 2000 bar gjør jobben raskere og bedre enn andre metoder, og metoden kan brukes som alternativ til sandblåsing. På årets agenda hittil har det også stått blant annet juletrær og Saga Fjordbase sin Gottwald kran. Gottwald kranen til Saga Fjordbase spyles ren og pen! Foto: Arne Stavøstrand.

Etterlengtet oppstart for Kinn PGS Training Center I vår startet Kinn Marina opp med kursing av personell for arbeidsbåtene til PGS! Kursene skulle egentlig starte i 2020, men pandemien satte en stopper for all reisevirksomhet og dermed også kurset. Arbeidsbåtkurset går over fire dager med full rulle og mange lærlinger, både i klasserom og ute på sjøen. Harald Sundby (t.h. på bildet), Senior Vice President for Operations i PGS, forteller at det er med glede vi nå starter opp kursingen. Han er veldig fornøyd med fasilitetene her i Florø og på Kinn PGS Training Center.

PGS etablerte seg på Fjord Base i 2018, og har siden skapt mye arbeid på basen. Samme året signerte de vedlikehold- og reparasjonsavtale med Kinn Marina, en samarbeidsavtale som fungerer godt for begge parter. Nå har avtalen høstet frukter og bydd på nye muligheter.

... Det er kjekt at PGS er fornøyd med tjenestene vi leverer i Florø. Når nye muligheter og forretningsområder dukker opp, griper vi muligheten og skaper verdier ... – Daglig leder Kinn Marina, Bjørn Inge Igland

NYTT FRA INC GRUPPEN

En kompetent gjeng fra PGS på pilotkurs i mars. Foto: Karen Nilsen

10


En dyktig gjeng fra Saga Fjordbase tar Shell-modellen videre på B75. Foto: Photoevent.

Fremtidens Fjord Base Vårt konsept Fremtidens Fjord Base utvikles og forbedres kontinuerlig mot mer bærekraftig og effektiv logistikk i samarbeid med våre ansatte i ulike avdelinger. Det er blant annet gjort masse med konseptet Smart Hub som er tilknyttet bygg 75, samtidig som det pågår utvikling av digital samhandlingsplattform og utrulling av smarte enheter og nettverk. Vårt forbedringsteam står sentralt i dette arbeidet som skjer i tett samarbeid med ansatte, kunder og leverandører. De små tingene utgjør stor forskjell

I forbindelse med stengningen av Knarr og vår satsning på Smart Hub har bygget håndtert en del ny aktivitet og vi vil fortsette med å videreutvikle denne aktiviteten. Bygget har blant annet fått utvidet NOG091 sone, større asfaltområder for godshåndtering, og flere kontorplasser. I tillegg har forbedringsteamet laget app og system for håndtering av vareflyt, kontroller og registreringer.

De store planene handler om å forbedre de små tingene vi gjør hver dag. Initiativene og de små stegene i retning mot en nullutslippsbase er sentrale. Dette er blant annet fokuset til vårt forbedringsteam som nå ved hjelp av vårt eget verksted jobber med å montere GPS-enheter i alle maskiner til Saga Fjordbase. Mange av maskinene har i løpet av våren fått GPS-installert, og de første analysene av kjøremønster og statistikk på kjøring har kommet på plass. Det blir lettere å se hvor vi kan forbedre basen, samt gi oss bedre grunnlag for valg av fremtidens nullutslippsmaskiner. I tillegg vil løsningen også gi et oppdatert kart over hvor maskinene befinner seg slik at vi kan få redusert radiostøy og bedret samhandling mellom kjøretøy. Shell modellen I bygg 75 har Shell holdt til siden 2015 og i disse årene vært hovedforsyningen til Knarr-feltet. Nå nærmer det seg enden av en æra, da produksjonene på Knarr ble stengt ned 1. mai i år. På bygg 75 har en jobbet i team hvor man en gang i uken bytter på ulike roller med faste arbeidsoppgaver. Denne måten å jobbe på i kombinasjon med sterkt fokus på Lean og forbedringsarbeid kaller vi for Shell-modellen. Denne modellen tar vi med oss videre i Saga Fjordbase på tross av at Shell stenger ned Knarr.

Lanserer stor nyhet på ONS I forrige INC Nytt nevnte vi en digital-samhandlingsplattform. Denne har virkelig begynt å ta form, og vi er nå i siste del av testfasen. Vi planlegger å dele store nyheter rundt plattformen på Oljemessa ONS og vi håper å se dere onsdag i Vågen der vi skal lansere nyheten!

11

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Løsningene og våre ansatte på bygg 75 har de siste månedene håndtert rekordhøy aktivitet, med opp mot 400 utsendte konteinere i måneden, fordelt på ulike rigger. Med høy aktivitet er vi avhengig av kompetente og forbedringsfokuserte ansatte, smarte løsninger som apper og digitale systemer samt tilrettelagte bygg og uteområder. Det gjør oss i stand til å takle store mengder gods, og at vi stadig forbedrer våre tjenester.


En allsidig HMS avdeling Fokuset på HMS Fokuset på HMS (helse, miljø og sikkerhet) samt de to ekstra bokstavene SK (sikring og kvalitet) er førsteprioritet både her i INC Gruppen, men også på hele Fjord Base. Det er vår lisens til å operere, og noe vi jobber strukturert og kontinuerlig med hver eneste dag. Derfor gir vi våre ansatte de nødvendige kurs og kompetanse for å møte potensielle utfordringer. På grunn av Covid-19 har det blitt en travel førstehjelpssesong med mye å ta igjen. Vi har en allsidig HMS avdeling med nødvendig førstehjelpskompetanse på huset, med Sondre Emil Torgersen i spissen. Sondre er utdannet førstehjelpsinstruktør fra Norsk Folkehjelp og vært sanitetssoldat for Luftforsvaret, så vi er med andre ord i trygge hender. Denne våren har han vært travel med å gi alle ansatte oppfriskning i livsviktig førstehjelp der hele 80 deltakere har deltatt.

Sondre er vår kompetente kursholder i førstehjelp, og har faktisk en sølvmedalje i nordisk HLR konkurranse. Foto: Karen Sæten Nilsen.

Godt samhold i det felles Industrivernet på Fjord Base. Foto: Karen Sæten Nilsen.

Industrivern for 65 forskjellige bedrifter Industrivernet er vår første respons dersom det skulle oppstå hendelser, og består av medlemmer på tvers av bedriftene på basen. Med Marthe Fiskarbekk Opheim i spissen sørger de for at alle 675 ansatte på Fjord Base har en trygg og sikker arbeidshverdag. I mai var det duket for nok en spennende øvelse. Det er viktig for Industrivernet å gjøre øvelsene så realistiske som mulig, slik at vi er forberedt dersom en reel situasjon skulle oppstå. Denne gangen var det Halliburton som var stedet for øvelsen, og med ekte markører og realistiske situasjoner ble det en svært

NYTT FRA INC GRUPPEN

lærerik øvelse. Vi får også faglig støtte fra det lokale brannvesenet. De stiller alltid opp og bidrar i øvelsene.

... I Industrivernet er vi avhengig av hverandre, og god samordning trengs for å spille hverandre gode. Derfor er det svært nyttig og lærerikt med disse øvelsene! ... – Marthe Opheim, leder for Industrvernet

12


Et godt arbeidsmiljø er viktig for våre fremtidige nyansatte, her fra overnattingstur til Kinn. Foto: Bodil Bø.

Vi rekrutterer for fremtiden Vi skal bli en vesentlig aktør i det grønne skiftet. Slike storslåtte planer krever strategisk og fornuftig rekruttering. INC Nytt tok en sjekk med Marthe Opheim om akkurat dette. Vi gjør det vi kan for å satse på fremtiden, forteller HR- og HMS rådgiveren. Rekruttering av de riktige ressursene, samt fokus på kompetanseheving er viktig for å nå målene våre. Blant annet er det lyst ut to strategisk viktige stillinger: Saga Fjordbase skal ansette en leder innenfor salgog kunderelasjoner, og Fjord Base søker etter en senior forretningsutvikler for å styrke satsingen på havvind. I tillegg skal Saga Fjordbase ha på plass flere maskinførere og en HMS-rådgiver. Dette er en oppskalering av dagens antall, og rekrutteres for å møte våre behov og styrke vår kompetanse og fleksibilitet.

Årets traineer; Adnane Ouslimani og Andreas Olset.

nylig styrket seg med mobilkrankurs for tre av sine maskinførere – noe som er med på å øke fleksibilitet og effektivitet, og styrke logistikkflyten vår. I tillegg har vi for tiden satsing på kurs som skal styrke oss innenfor HMSSK, blant annet A-standard kurs for risikostyring, farlig gods kurs, og oppdatering på pakking & sikring.

Attpåtil satser vi på ny og ung arbeidskraft gjennom Framtidsfylket sitt program, og her skal vi ha traineer både i Saga Fjordbase og Fjord Base. Marthe kan røpe at de har ansatt to personer, så det er med glede vi kan introdusere årets traineer: Adnane Ouslimani og Andreas Olset. Adnane er ansatt i Saga Fjordbase, og vil være trainee innen logistikk. Han har faktisk to mastergrader og har studert petroleumsingeniør i Algerie og bærekraftig energilogistikk på høyskolen i Molde. Andreas er ansatt i Fjord Base som trainee innen tekniske fag, og har både fagbrev som sveiser og gått maskinteknikk på teknisk fagskole i Førde. Velkommen til oss begge to!

Avslutningsvis forteller Marthe litt om hva som er HR sin rolle for å støtte den fremtidige satsingen. HR ser på overordnede strategier og mål når de rekrutterer, forteller hun. Det er viktig å identifisere hvilket behov vi har, og hva som skal til for å tette gapet mellom eksisterende kompetanse og fremtidige mål.

Kontinuerlig kompetanseheving er også et viktig fokus; både for å styrke oss i det vi kan best, samt jobbe for å nå langsiktige mål. Saga Fjordbase har

13

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Vi jobber også med Saga Akademiet forteller Opheim entusiastisk. Der skal vi tilby løsninger med «on the job training», og ser blant annet på bruk av simulator. Kanskje kan vi tilby ekstern opplæring i fremtiden? Vi har i alle fall mye spennende på gang!


Illustrasjon av hvordan Gaddholmen og Naustholmen kan se ut i fremtiden, illustrert av OceanGrid.

Ny, norsk teknologi tar tydelig posisjon i det grønne skiftet Kraftforsyning fra havvind er en av løsningene som skal sikre tilstrekkelig fornybar energi til å nå Norge sitt mål om å redusere utslippet av klimagasser med 50% innen 2030. Havvind er forventet å bli en ny, norsk næring som kan overta etter olje- og gass aktivitet. Her på Fjord Base ønsker vi å sammenstille havvindturbiner. Derfor var det spennende da vi tidligere i år kunne slippe nyheten om at vi har gått inn på eiersiden til det norske, nyoppstartede firma OceanGrid. OceanGrid har utviklet et konsept for flytende understell som vil bidra til å redusere kostnader og korte ned tiden på utbygging av havvind. Pilotturbinen fra OceanGrid vil bli montert på Fjord Base i 2024/25. Slik kan havvind bidra til å dekke nasjonalt og internasjonalt behov for fornybar energi, og vi er veldig fornøyde med at lokasjonen for pilotturbinene blir her hos oss.

Stig Førde, administrerende direktør i Fjord Base gleder seg til turbinene skal sammenstilles hos oss. Foto: Photoevent.

monteres her på Fjord Base. Dette passer oss som hånd i hanske, da vi har lang erfaring som komplett logistikkleverandør og perfekt beliggenhet. I tillegg får vi muligheten til å gjenbruke eksisterende infrastruktur, kompetanse og kapasitet.

Perfekt lokasjon

Vi arbeider samtidig med flere spennende prosjekter som vil bidra til en mer bærekraftig industri, flere ben å stå på og nye arbeidsplasser.

Med over 1.000.000 m² industriareal er vi Norges største forsyningsbase. Vi investerer stadig for å utvide arealet ytterligere og på Fjord Base finner du en komplett næringsklynge bestående av 65 ulike selskap og 675 ansatte. Samarbeidet med OceanGrid innebærer at prototypen for havvindturbinen skal

NYTT FRA INC GRUPPEN

14


minneord

R O G ER VA RT D A L Det var med stor sorg vi mottok det triste budskapet om at vår kjære Roger gikk bort 9. april. Roger var en av de med lengst fartstid her i INC Gruppen, og han startet allerede i 1986. Han pensjonerte seg i juni 2020, men var ikke fremmed for å besøke sin gamle arbeidsplass. Han var godt kjent og godt likt, både blant sine kollegaer og Fjord Base sine leietakere. Det var ikke vanskelig å bli glad i Roger, han var veldig omgjengelig og sosial. Samtidig var han svært dyktig i sitt fag, både løsningsorientert og effektiv. Roger var idérik og tok mye initiativ. Det er godt kjent på Fjord Base med hans «Roger-tegninger», hvor innviklede arbeidsprosesser ble fremstilt på en tegning som var både lett forståelig og nyttig. Som person var Roger svært nevenyttig og en dyktig smed. Han har bygget mange modeller av gamle båter, samt egne kunstferdige gjenstander av eget design. Flere av disse er nå donert til muséer. Det er et stort tomrom Roger nå etterlater seg, og våre varmeste tanker går til familien.

Det er viktig å trives på arbeid. Men, vi tror også at en viktig del av et godt arbeidsmiljø er å kunne trives sammen utenfor arbeidets fire vegger. Derfor har vi en Velforening hvor ens mål er kun å finne på hyggelige ting sammen. Da treffes vi også på tvers av selskapene, og blir bedre kjent med de vi ikke møter til vanlig. Ettersom Covid har satt en stopper for mange av Velforeningens initiativ, har den siste perioden vært noe travel med å ta igjen det tapte. Vi har blant annet gått felles turer, spilt bingo, spist streetfood, gått på ski sammen på Jølster og nytt fine toner på Maria Mena konsert. I tiden fremover skal vi også ha sommerfest, åpne den helt nye hytten vår på Strandafjellet og dra på fellestur til Flåm. Det er altså mye å velge mellom, og det synes vi er kjekt!

15

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Velforeningen på tur


BASEPROFILEN Terje Nordal

NYTT FRA INC GRUPPEN

16


Terje Nordal (64) starta som maskinfører hos FTA (Florølandet Transportarbeiderlag, losse- og lasteforening) i 1998. «Jeg kjørte i hovedsak trekkvognen i de åra. Fra 2002 har Saga Fjordbase vært arbeidsgiveren – men arbeidet har vært mye det samme». I dag er Terje formann og har mer med organisering og tilrettelegging av operasjoner å gjøre. Viktig å tenke nytt

Det er mye både for- og etterarbeid når en båt med rør skal losses. Løfteutstyret skal klargjøres og være på plass før båten klapper til kai. Etter en hektisk lossing, der rørene skal i ulike retninger må ting ryddes tilbake på plass igjen

Satsingen på fisk og andre grønne retninger er nødvendig – en må bare bruke litt tid på det, så blir basen en sikker arbeidsplass for flere generasjoner, sier Terje. Alt vi jobber med er interessant og spennende, men noe av det som har vært mest utfordrende de siste åra var lagring og utskiping av vindmøllene. Det var mye arbeid med lasting og lossing av både båter og biler – og mye logistikk som skulle gå sammen. Da kokte det litt, og da er det ekstra kjekt å være formann – og se hvor godt folk jobber sammen.

... Ingen dager er like, men her er mye rør og røre, ler Terje ... En vanlig dag på jobben På spørsmål om hvordan en helt vanlig dag på jobben arter seg, så er ikke svaret helt entydig. Ingen dager er like, men her er mye rør og røre, ler Terje. For noen dager siden kom en båt fra Japan med 4800 tonn rør til basen. Da lossa vi alle røra og la de i bukkesett. Så skal noen av rørene videre til Aberdeen, og andre skal videre til andre norske kystbaser. Vi ser at det er en tendens til at båtene haster videre til neste oppdrag, og at mer og mer går videre med bil herifra. Dette har nok sammenheng med verdenssituasjonen akkurat nå.

... På spørsmål om hva privatmannen Terje Nordal er opptatt av, er svaret klart og entydig; fotball, ja veldig mye fotball! ... Fotball, fotball og fotball

... Det er veldig kjekt her, og folka som jobber her er utrolig flinke. Vi jobber godt i lag. Det er rett og slett gøy å gå på jobb ... Kjekk og fremtidsrettet arbeidsplass

Aldri arbeidsledig med hus og hage

Terje er kjent som en jovial og likendes kar, med omsorg for alle han har rundt seg – og selv skryter han av sine medarbeidere. Det er veldig kjekt her, og folka som jobber her er utrolig flinke. Vi jobber godt i lag. Det er rett og slett gøy å gå på jobb. Selv om verdensbilde kan være skremmende så har jeg stor tro på at basen vil være her i overskuelig fremtid. Vi har spenstige eiere og flinke folk i alle retninger – som tør å gå nye veier.

Ting må roe seg litt før jeg setter kursen mot kamper utenlands. I koronatiden har det vært godt å ha svigerforeldre med hus i Bremanger å reise til, for vi trenger å lufte oss litt i feriene. Ellers er det alltid noe å gjøre i hus og hage. Ting skal vedlikeholdes, fikses og males. Med hus, terrasser og hage blir en aldri arbeidsledig.

Tekst: Anita Øygard A til Å Grafisk Design og Media

17

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

På spørsmål om hva privatmannen Terje Nordal er opptatt av, er svaret klart og entydig; fotball, ja veldig mye fotball! Leeds United er det store laget, og jeg er veldig fornøyd med at vi klarer å holde oss i Premier League, smiler entusiasten. Jeg har reist mye på kamper, før pandemien kom, men de siste årene har vi holdt oss hjemme. Florøfotballen er selvsagt også viktig. Det er aldri kjedelig med fotball!


På Fjord Base skal vi bygge bærekraftig industri på skuldrene til eksisterende kompetanse og areal. Begge bildene tatt av Arild Solberg.

It’s all about the base På Fjord Base ligger det omtrent 100 000 tonn med rør. Vi er Equinor sin internasjonale sentralhavn for foringsrør, noe som gjør oss til eksperter på rør som både kommer, blir værende og drar. Flere av selskapene på Fjord Base har konsentrert sitt arbeid på rør og håndteringen av disse. Her er totalt 65 forskjellige selskap, og denne våren bikket vi 1.000.000 m² med areal. Det er altså ikke bare rør vi arbeider med. Vi er en fullverdig næringsklynge og leverer tjenester innen mange ulike fagfelt. Her er 2000 skipsanløp i året, og vi har besøk av rundt 5000 trailere.

... Vi har ambisjoner om å bli en

Vi har altså et strålende utgangspunkt for å bli en vestlig aktør innen det grønne skiftet. Vi har ambisjoner om å bli en nullutslippsbase innen 2035, og vi er ikke de eneste som har troen på at vi får det til.

og vi er allerede i gang med arbeidet. For eksempel kan du lese mer om vår hydrogensatsing på side 3, fremtidens Fjord Base på side 11, eller havvind på side 14.

En av 16 grønne «huber»

«Ett lite padletak for Jo»

Denne våren ble Fjord Base utpekt som en av 16 grønne «huber» hvor det virkelig skal satses på det grønne skiftet. Det er Vestland Fylkeskommune sin rapport Grøn Region Vestland som peker på oss, sammen med 15 andre industriklynger med høyt potensial. Her på Fjord Base skal vi altså vise at vi kan gjennomføre regional innovasjon og utvikling for å bygge ny, bærekraftig industri på skuldrene av eksisterende kompetanse og areal. Dette er spennende,

For å realisere alle våre drømmer, er det avgjørende å ha nok areal. Derfor var det en milepæl når den padlende banksjefen, Jo Dale Pedersen suste gjennom den nye kulverten fra Gaddholmen til Naustholmen. Han, og Sparebanken Sogn og Fjordane har vært utslagsgivende for at våre prosjekt kommer på plass. Padlingen markerte at Naustholmen er inne i siste fase og at arbeidet er levert som forespeilet. Området klargjøres for nye, spennende og

NYTT FRA INC GRUPPEN

nullutslippsbase innen 2035, og vi er ikke de eneste som har troen på at vi får det til ...

18


bærekraftige prosjekt. En stor takk til alle våre gode samarbeidspartnere som sørger for fremgang i våre prosjekt. «Et lite padletak for Jo, men store åretak for oss!» sa viseadministrerende direktør i Fjord Base, Stig Førde. Vi planlegger å bytte ut alle våre biler slik at de går på strøm innen 2035. Det samme skal vi gjøre med både kraner, trucker og trekkvogner gjennom en offensiv innkjøpsstrategi. Vi planlegger også solcellepanel på takene, her på Fjord Base er det mange flate tak som kan egne seg godt til nettopp dette.

I høst kom nyheten om at Azane Fuel Solutions får hele 89 millioner kroner i støtte fra Grønn plattform for å bygge verdens første ammoniakk-bunkringsanlegg til skip. Ambisjonen er å bygge ut et nettverk med terminaler som gjør det mulig å benytte grønn ammoniakk som drivstoff på skip. Den første bunkringsterminalen skal etter planen være klar i 2023. Dette er et konsortium som vi er en del av, og vi skal jobbe hardt for at lokasjonen til bunkringsanlegget havner her hos oss.

Banksjef Jo Dale Pedersen på vei i kajakk gjennom den nye kulverten fra Gaddholmen til Naustholmen. Foto: Karen Sæten Nilsen.

19

www.incgruppen.no

FJORD BASE

89 millioner til verdens første ammoniakk anlegg


Fjord Base, en variert arbeidsplass Fjord Base er en av de største arbeidsplassene i Florø. Her jobber det 675 forskjellige mennesker, og hele 13% av alle som går på jobb i Florø, jobber her. Selv om INC Gruppen og våre tilhørende selskap utgjør en stor del av basen, er det også mange andre selskap etablert her. Totalt teller vi 63 ulike selskap, og i denne saken blir vi litt bedre kjent med noen av de som representerer mangfoldet i selskaper og ansatte.

Kenneth Leversund Arbeidsleder Ramco Kenneth er en smilende og hyggelig arbeidsleder i Ramco. Han begynte i 2010, og har gått gradene. Med fagbrev som platearbeider har han jobbet både som operatør og inspektør. Han har en variert hverdag, hvor han jobber halvparten av tiden på kontoret og resten ute i felt. Hans viktigste oppgave er å sørge for at alt går som det skal ute i operasjonene. Hos Ramco sandblåser og preserverer de rør. Det betyr at de forebygger og beskytter rørene fra å råtne eller ruste. De gjør også inspeksjoner og klargjør rørene som skal offshore. Det er til tider en tøff og fysisk utfordrende jobb, og desto viktig at HMS er ivaretatt hos alle ansatte.

Malin Sandvik Eikeland Logistikkplanlegger, Saga Fjordbase Saga Fjordbase leverer totale logistikkløsninger til hele Fjord Base. En av de som jobber daglig med dette og får materiell til å flyte sømløst til og fra feltene i Nordsjøen er Malin. Hun har ansvar for det som tilhører det internasjonale selskapet Wood. Dette er i hovedsak materiell som kommer inn og ut fra feltene Snorre A, B og Visund. Dette kan til tider være forutsigbart, men ofte snur dagen i døra, og blir noe helt annet enn først antatt. Men det gjør at jobben alltid er spennende og dynamisk. Malin skryter også av et godt arbeidsmiljø hvor det er kjekt å gå på jobb og hvor en sammen løser alle daglige utfordringer.

Eirik Årøen Fagansvarlig utgående OCTG, Equinor Da vi snakket med Eirik hadde han akkurat fått ny stilling som fagansvarlig utgående OCTG i Equinor. Dette gir han mer ansvar, oppfølging og planlegging. En vanlig dag for Eirik er variert. Han jobber i hovedsak inne på kontoret med å planlegge utgående rørlast, men benytter samtidig enhver anledning til å være ute i felt. En skulle kanskje tro at disse rørene kun skal til våre nærmeste felt i Nordsjøen, men fra Florø sender vi rør til hele Norskekysten. Dagene går også i møter og tett samarbeid med gode kollegaer på Fjord Base, fjernbaser samt Bergen og Stavanger. Eirik forteller at han har en operativ og kjekk jobb, hvor han er med å bidra til at sikkerheten alltid er i forsetet.

NYTT FRA INC GRUPPEN

20


Linda Strand Laboratorieingeniør Eurofins Havlandet Sånn omtrent midt på Fjord Base finner du Eurofins Havlandet. Her leverer de alt av mikrobiologiske og kjemiske analyser, og Linda forteller at arbeidshverdagen hennes er delt mellom disse. De kjemiske analysene utføres hovedsakelig på ferdig fiskefôr, legemiddel og råvarer som inngår i fiskefôr, samt laks og ørret. Men, de gjør også analyser på drikkevann og næringsmidler samt mye annet som dukker opp inne på labben. De siste årene har de økt sitt mannskap med 50% og fått ny daglig leder, som du kan lese mer om på side 9. Laboratoriet er med andre ord i trygge hender og har nye, flotte lokaler med gode kollegaer som trives godt sammen.

Mahamud Shaar BAS, Florølandet Transportarbeiderlag (FTA) I FTA arbeider en med manuelle operasjoner over hele den spisse enden på Fjord Base. Mahamud er BAS, noe som betyr at han har et ekstra ansvar for sine kollegaer når operasjonene på skipene pågår. Arbeidet er ofte fysisk tungt arbeid, og han jobber ute i all slags vestlandsvær. Men det stopper ikke Mahamud, som sammen med arbeidslaget sitt fikser det aller meste. Han forteller om et team som er fantastisk å jobbe sammen med, hvor alle har en god tone og samarbeider godt. Det går ikke en dag uten at de lærer noe nytt, og streber stadig for å arbeide mer sikkert og effektivt. Mahamud holder også på med fagbrev i logistikk, og bruker ledige kvelder på å studere.

Knut Ytre-Hauge Nesten rett utenfor Fjord Base ligger feltene Gjøa, Duva og P1. Disse driftes av Neptune Energy, som her i Florø består av en hyggelig gjeng på 12 faste og 4,5 innleide medarbeidere. Knut er en av disse, og hans arbeidsdag består av å planlegge operasjonelle og langsiktige aktiviteter rundt feltinstrumenteringen på Gjøa. Han har en variert arbeidshverdag og er innom mye forskjellig. I tillegg består stillingen hans av en god del turer offshore hvor han får inspisert og sjekket ut de tingene han har jobbet med fra kontoret. Så med en kombinasjon av et godt arbeidsmiljø, spennende kontorjobb samt noen uker offshore i året konkluderer Knut med at han stortrives i Neptune.

21

www.incgruppen.no

FJORD BASE

Lead Instrument Engineer, Neptune Energy


Hanne Sveen Produksjonsmedarbeider, Havlandet Marin Yngel Noen ganger er deltidsjobben din så spennende at man slipper det man har i hendene, blir fast ansatt og tar fagbrev. Slik var det for Hanne, som startet på Havlandet som ringevikar. Nå har hun tatt fagbrev i akvakultur, er verneombud for de ansatte og en viktig del av Havlandet sin levende fôr avdeling. Her sørger hun for at både torsk og berggylt får den maten de trenger, samt at maten til fisken får mat. På Havlandet produserer de startfôret, altså hjuldyrene også selv. Hanne forteller at livet på Havlandet er svært spennende.

Eirik Dale Logistikkoordinator Norsea Logistics Fjord Base er nesten 4 kilometer lang. Det er mye logistikk som skal koordineres og planlegges, og en av de som jobber med dette er Eirik. Norsea er et av logistikkselskapene på basen, og han forteller at dagene hans er kombinert mellom lagerstyring, kontorjobbing og forsyningshåndtering. Han trives godt på denne dynamiske arbeidsplassen, som i tillegg har et veldig godt arbeidsmiljø. Han trekker frem gode velferdstilbud som blåturer, gåturer og felles middager. Det er tydelig at denne Florømannen trives godt, ja, faktisk så godt at han ikke skjønner hvorfor han ikke begynte på Fjord Base tidligere. Han skryter også av en effektiv base hvor det er god tone mellom alle selskapene.

Jarle Sognnes Regnskapskonsulent INC Support AS I administrasjonsbygget til INC sitter en alltid smilende og hjelpsom regnskapskonsulent. Med hele 30 års erfaring på Fjord Base, kan vi konkludere med at Jarle trives godt her. Han virker nesten litt overrasket selv over at så mange år har gått på samme sted, men konklusjonen er at tiden flyr når man koser seg. Han forteller om en kjekk og trygg arbeidsplass, sammen med gode kollegaer. En vanlig dag for Jarle består av regnskap fra A til Å. Han gjør både fakturering, avstemming og månedsoppgjør og er samtidig den som sørger for at vi får riktig lønn til riktig tid. I gangen på bygg 24 er dørene alltid åpne, og en hjelper hverandre på tvers av både selskap og avdelinger, noe han setter pris på.

NYTT FRA INC GRUPPEN

22


Nye elbiler frakter de ansatte til alle oppdrag på Fjord Base. Foto: Photoevent.

BB kjører grønt på basen BB ServiceSystem er en erfaren renholdsbedrift med lang, lokal fartstid. De ble etablert i 1987 og er en del av NorTekstil konsernet. Selv om de er en liten bedrift i den store sammenhengen, er de opptatt av å gjøre sitt for å bidra til en grønnere hverdag. Som en del av det grønne skiftet har vi byttet ut deler av bilparken vår med el-biler, forteller daglig leder Marianne Ullaland Knapstad.

god forlengelse av de andre tiltakene vi bidrar med. BB ServiceSystem bruker miljømerkede renholdsprodukter, og er bevisste på å redusere plastforbruket internt og hos våre kunder. Vi er stadig på jakt etter nye metoder og utstyr som er bra for miljøet, smiler Marianne. Sammen med NHO har vi jobbet lenge med å få frem viktigheten av å bruke lokale virksomheter. Når vår samarbeidspart på Fjord Base i Florø satser så mye som de gjør på grønne verdier er det naturlig for oss å gjøre det samme. Vi kjører elektrisk til våre oppdrag på basen.

For oss er det viktig å samarbeide og samhandle med lokale bedrifter, og vi setter stor pris på samarbeidet med basemiljøet i Florø. Vi er opptatt av fotavtrykket som settes av bedriften vår, og da er rene el-biler en

FJORD BASE

Følg oss på Instagram: incgruppen

23

www.incgruppen.no


Nytt fra INC Gruppen I hendene har du vårutgaven av INC Nytt 2022. Magasinet gir deg en oversikt over hva som skjer i våre selskap, og på Fjord Base ellers. Det er ikke lite. En stor takk til A til Å Grafisk Design og Media for utforming, og Natvik Prenteverk for trykking.

Møt oss på ONS i hall 7 eller Florø paviljongen i Vågen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.