Nytt fra INC Gruppen

Page 1

Foto: Arild Solberg.

Nr. 2 - 2021

Vi griper muligheter og skaper verdier

NY KONSERNSJEF Møt vår nye konsernsjef Ole Schanke Eikum. Mer på side 3.

Vi griper muligheter NORGES og skaperMEST verdier NYE HATTER I VIKTIGE ROLLER BÆREKRAFTIGE Les mer på side 13. OPPDRETTSLAKS? Les mer på side 8.


rg atulerer

år

Geir Johannessen er vår eminente konsernsjef, og i desember fyller han 70 år. Foto: Photoevent.

Nye avtaler sikrer en lys fremtid 2021 nærmer seg slutten og vi har hatt nok et år der helse, miljø og sikkerhet har vært førsteprioritet. De fleste er vaksinert, og velforeningen har startet opp igjen sitt arbeid som sikrer det gode arbeidsmiljøet her i INC Gruppen.

sin kunnskap. Dere kan lese om industrivernet som har blitt kurset til å bistå om det mot formodning skulle skje en ulykke her på basen.

Fjord Base utvikler seg videre og INC Nytt er hele tiden med å synliggjøre våre fremtidsplaner slik at dere som bor i nærheten ser hvordan vi ønsker å løfte lokalt næringsliv i årene som kommer.

I denne utgaven av INC Nytt forteller vi hvordan vi har delt INC Gruppen i to underkonsern. Havlandet har vist at de mester oppdrett av laks på land i RAS anlegg. Ettersom vi også bygger nytt yngelanlegg for torsk, vil vi trenge noen nye administrative stillinger i Havlandet Havbruk. Vi ønsker å fortelle dere om prosjektet vi kaller Fremtidens Fjordbase og om noen av elevene, studentene og traineene som bidrar med

Jeg ønsker dere alle en riktig god juleferie. Geir Johannessen Konsernsjef i INC Gruppen

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Karen Sæten Nilsen, Beate Grønnevik, Geir Johannessen og Roald Førde. Tekst: Karen Sæten Nilsen og Beate Grønnevik · Grafisk utforming: Charlotte Lindén-Nybø, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 8.500. Redaksjonen avsluttet 3. desember 2021.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2


Nytt konsern og ny konsernsjef Ole forteller at dette var en jobbmulighet han ikke kunne takke nei til. Han ønsket å være en del av et fremoverlent næringsliv i utvikling. Den nye konserndirektøren bor egentlig i Gaupne med kona Wenche og datteren Marte. De to blir værende i Sognebygda, mens Ole ukependler til «hytten» sin i Notøbakken. Hans første måneder i ny rolle har vært veldig spennende. Han har hatt mye å sette seg inn i, mange ansikter å bli kjent med og i tillegg en pågående strategiprosess for FBH. I april skal strategien som for dagens aktivitet, videre utvikling og fremtidsplaner legges frem for et meget kompetent styre. Livet på Fjord Base lever absolutt opp til de forventningene Ole hadde før han begynte. Han trekker spesielt frem arbeidet som blir gjort med kontinuerlige forbedringstiltak, og prosjektet Fremtidens Fjord Base. Ellers trekker han frem nye drivstoff og elektrifisering på land som viktige moment for å bli en vesentlig aktør i det grønne skiftet. Fjord Base ble trukket frem av Vestland Fylkeskommune som en av 16 sentrale industriområder som bør satses på innen grønn industri. Dette gav oss motivasjon til å fortsette arbeidet for at Fjord Base forblir Norges grønneste forsyningsbase og Florø etablerer seg som fornybarhovedstaden. Vi ønsker Ole lykke til med arbeidet videre!

Vår nye konserndirektør Ole forteller om tiden hittil på Fjord Base. Foto: Photoevent.

Siden forrige INC Nytt har det skjedd endringer i den totale strukturen til INC Gruppen. Konsernet er delt opp i to underkonsern. Havlandet selskapene er skilt ut og legges under Havlandet Havbruk. De resterende selskap legges under Fjord Base Holding (FBH). Sogningen Ole Schanke Eikum har fått lederrollen i det nye underkonsernet, og når magasinet trykkes har han hatt jobben i 4 måneder.

INC Gruppen INC Invest AS 100%

100%

92,5%

Havlandet Havbruk Oppdrett

Fjord Base Holding Logistikk og energi

NBN Elektro AS 50%

19,87% 99%

100% 91% 100%

100%

50%

HMY HMY Torsk Havlandet RAS Pilot Havlandet Kompetanse Havlandet Norcod

43,48% Eurofins Havlandet

100% 100% 100% 33,3%

Botnaneset Industriselskap

SF Gass

NBN Florø

WIS Holding AS 100%

Meitill EHF 70%

Fjord Base

51%

NBN Bergen

100%

NBN Naustdal

65%

NBN Automasjon

70,6%

Saga Fjordbase 64%

INC Support

60%

HyFuel

Norsk 100% Contracting Partner

West Industri Service

100% 100%

WIS Møre

WIS VVS Luna Trading Kinn Marina WISE Botnastranda WIS Eiendom

INC konsern

3

www.incgruppen.no


Ny styreleder i INC Invest og Fjord Base Holding Vi har fått nok et kompetent navn inn på ledersiden til styrene INC Invest og Fjord Base Holding. Tidlig i desember takket den tidligere banksjefen i Sparebanken Sogn og Fjordane, Arvid Andenæs ja til å bli styreleder. Han forteller at det er et stort ansvar han nå har gitt seg ut på, men er ydmyk og engasjert for oppgaven. Med seg i kofferten har Arvid erfaringer som banksjef i 14 år, og 10 forskjellige styreverv innen ulike bransjer, blant annet Innovasjon Norge, BKK og Bravo Seafood. Han har alltid heiet på gründere som er med å skape arbeidsplasser og få ting til. Arvid forteller at selskapene våre er kjempespennende og alt som skjer rundt det grønne utmerker seg. Han er genuint interessert i det lokale næringslivet, og har fulgt med de to gründerne våre i mange år. Nå skal han få være med og forme styrene og legge strategier for fremtiden. Det er en utfordring han gleder seg til og vi ønsker han masse lykke til! FJORD BASE HOLDING I tillegg til Arvid, sitter Eldar Sætre, Margareth Øvrum og Hilde Nødseth, samt våre egne Ole Schanke Eikum, Anders Nødseth, Bjørn Inge Igland og Oddgeir Igland i styret til Fjord Base Holding. INC INVEST I styret til INC Invest finner du i tillegg til styreleder Arvid, Anders Nødseth, Geir Johannessen, Harald Ynnesdal, Oddgeir Igland, Per Nødset og Bjørn Inge Igland.

HyFuel i vekst Nytt, spennende navn inn på eiersiden HyFuel har vokst på flere måter. Tidlig i høst ble det klart at Gasnor, Norges største naturgasselskap, går inn på eiersiden til hydrogenselskapet. Opprinnelig var HyFuel eid av INC Invest og Sogn og Fjordane Energi (SFE). Gasnor sin hovedvirksomhet er kjøp, distribusjon og salg av naturgass/LNG. Gasnor har også de senere årene kjøpt og distribuert biogass. Selskapet har som mål å tilby klimanøytrale løsninger til sine kunder. HyFuel er et moderne samarbeidsselskap med tre sterke medeiere som sammen kan lede utviklingen i hydrogenmarkedet nasjonalt. Innad i selskapet besittes nå spisskompetanse på blant annet elektrisk kraft, trygg håndtering av energi og effektiv logistikk.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Millionbeløp i støtte fra Enova I september ble det klart at Enova ville gi 1 million NOK i støtte til HyFuel for å utvikle et konkret konsept om etablering av en hydrogen-hub på Fjord Base. I forprosjektet har HyFuel også samarbeidet med Ocean Hyway Cluster, som er lokalisert i Florø og jobber med nasjonal hydrogensatsing til maritim næring. Målsettingen til HyFuel er å kunne etablere et knutepunkt for hydrogenbasert drivstoff på Fjord Base, og med støtten fra Enova er vi et steg nærmere realisering.

4


Daglig leder Quynh er sentral i samarbeidet med Bjørn Tore. Nå skal hun over i nye og spennende utfordringer. Foto: Photoevent.

Stafettpinnen går videre Bjørn Tore Gjertsen er et kjent navn for mange innen forskningsmiljøet. Florømannen er en verdensledende blodkreftlege, og mottok i år Kong Olav Vs Kreftforskningspris. Den fikk han for sin forskning på aggressiv blodkreft. Til vanlig er han overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Nasjonalt legemiddel beredskapslager. I åtte år har hun vært en stødig og nøyaktig leder for laboratoriet, og tilført farmasøytisk kompetanse til Havlandet. Men nå skal hun til på noe helt nytt.

Det er altså ikke en lettvekter vårt eget laboratorie, Eurofins Havlandet har fått som mulig samarbeidspartner. I høst var Bjørn Tore på besøk hos daglig leder Quynh og andre aktuelle aktører fra INC. Samarbeidet vil gi ny kunnskap, som igjen kan føre til nye og bedre løsninger på tvers av fagmiljøer. Ulike fagområder kan dra nytte av hverandres kunnskap og kompetanse, og overføringsverdien er høy og nyttig. Besøket ga grunnlag for potensielle og nye muligheter for å utvikle nye produkter, både til forskningsformål innenfor veterinære legemidler eller behandlingsmetoder. Vi gleder oss til å følge denne dyktige gjengen fremover og se hvilke frukter samarbeidet kan høste.

Da lurer dere kanskje på hvem som tar over jobben til Quynh? Han heter Geir Sindre Eithun og kommer fra Førde og selskapet Sqale AQ. Vi gleder oss til å introdusere Geir skikkelig i neste INC Nytt.

Vi takker av en dyktig sjef, og introduserer en ny. På sensommeren kom nyheten om at Eurofins Havlandet sin eminente sjef, Quynh Le, har takket ja til nye utfordringer. Hun har fått jobben som leder for

5

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Det har aldri tidligere vært et nasjonalt legemiddel beredskapslager i Norge, men med en voksende legemiddelmangel og pandemi, ble det i fjor bestemt av Regjeringen å bygge opp akkurat dette. Det satses stort på Vestland, når beredskapslageret ledes nettopp fra Florø/Bergen! Hun skal forvalte 1,6 mrd, og sikre at Norge har medisiner i en mangel- og krisesituasjon. Selv om det er med tungt hjerte Quynh forlater Eurofins Havlandet og Fjord Base, er det et viktig samfunnsoppdrag hun nå skal ut på. Vi gratulerer med den nye jobben og ønsker henne masse lykke til.


Nå skal vi etablere et HMSSK fyrtårn som blant annet gjør hverdagen ute i felt enda tryggere. Foto: Photoevent.

Vi fikser logistikken! Saga Fjordbase er driftsselskapet på Fjord Base. Vi arbeider med transport, lager, logistikk, varehus og verkstedtjenester. Selskapet leverer totale logistikktjenester til en samlet næringsklynge på en sikker og bærekraftig måte. Erlend Toftesund er sunnmøringen som leder selskapet med over 80 ansatte. Han har store planer for fremtiden til selskapet.

med fysisk tilrettelegging for å støtte digitale endringer, men også med mål om å utvikle vår tjenestemodell til fagområdene boring og brønn, drift, logistikk og prosjekttjenester.

HMSSK fyrtårn Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet er førsteprioritet hos oss. Vi er knallgode på HMSSK, og har mange gode initiativ, systemer og rutiner. Men, vi kan alltid bli bedre! Derfor er det satt i gang et spennende prosjekt som vi kaller HMSSK fyrtårn. Som er et HMSSK kulturbyggende prosjekt. Her skal vi koble ledelse og ansatte i alle ledd tettere sammen, og etablere et nytt program. Målet er å jobbe sammen gjennom felles måloppnåelse, og ha tverrfaglige kompetansegrupper. Slik kan vi lære av hverandre samt dele ulike erfaringer og ferdigheter, og forhåpentligvis finner vi nye måter å drive HMSSK arbeid på. En del av jobben blir også å søke ny teknologi, og tørre å utfordre etablerte sannheter.

Adm. Dir Erlend Toftesund deler tanker om Selskapet jobber fremtidens logistikkstyring. Foto: Photoevent. mye med «Zero Emission Supply Chain». Det er prosjekt som handler om hvordan vi skal jobbe strategisk med bærekraft for å utvikle oss stadig mot en nullutslippsbase! Sammen med resten av Fjord Base jobber vi systematisk og målrettet for å bli en viktig aktør i det grønne skiftet.

Neste generasjons logistikkstyring I dag er vi glad for å ha kloke eiere, en sterk ledelse og kunnskapsrike ansatte som driver utvikling av eksisterende prosesser. Fremover blir det viktig å jobbe for neste generasjons logistikkstyring og systematiske forbedringer i randsonen mellom drift og prosjekt, og ledelse og ansatte. Det blir spennende å ta Saga Fjordbase med inn i fremtiden. Vi gleder oss!

Forbedringer på Norges grønneste forsyningsbase Saga Fjordbase er en viktig del av, og viktig premissgiver i INC sitt forbedringsteam, og vi har stor tro på det nye fellesprosjektet, Fremtidens Fjord Base. Både

NYTT FRA INC GRUPPEN

6


Satser på ungdom og kompetanse

Isak har nettopp tatt første sveisesertifikat. Foto: Photoevent.

West Industri Service (WIS) har fått nytt slagord i tråd med sine kjerneverdier, og tilpasset visjonen til sine fremtidsplaner. Selskapets 28 ansatte setter sin stolthet i å tilføre verdi til dine prosjekt, innen stålkonstruksjoner, rør og mekanisk arbeid. Kjerneverdiene som ble trukket frem og som ligger til grunn for alt arbeid er: sikkerhet, kvalitet, pålitelighet, til avtalt tid og behjelpelig. Slik skal selskapet sikre fremdrift i dine prosjekt!

med på laget. Ett av de nyeste ansiktene hos WIS er lærlingen Isak Kjørslevik. Etter tre lærerike måneder i sveiseverkstedet tok han i november sitt første sveisesertifikat. «De unge er fremtiden, og det er kjekt når de er så flinke og lærevillige som Isak. Sertifikatene er ikke noe WIS må gi lærlingene i læringstiden, men noe vi velger å gjøre for kontinuerlig kompetanseheving» sier Ronny Osland, verksmester på WIS. Isak planlegger å utvikle seg videre i årene som kommer.

Gjennom en høst fylt med høy aktivitet og mange spennende prosjekter hjelper det å ha gode kollegaer

Vi gratulerer Isak med bestått sertifikat!

Dan Kåre Esp legger rør i grunn på yngelanlegget, og sørger for at en stram fremdriftsplan overholdes. Foto: Photoevent.

Har du hørt om det nyeste bygget på Fjord Base? Helt i vest på Norges største forsyningsbase finner vi en storslått satsing på landbasert oppdrett av torsk. Et yngelanlegg krever lag på lag med rør både over og under bakken. Det er en soleklar fordel å ha egne, dyktige rørleggere i INC-teamet. WIS VVS er vårt eget rørleggerselskap, hvor de 7 faste ansatte utfører

rørleggertjenester både for private, offentlige og industrielle aktører. Denne høsten har det gått med mye tid til å planlegge og legge rør i grunnen for det kommende yngelanlegget. Når magasinet trykkes er WIS VVS godt i gang med sjøvannsinntak, samt energiog VA-anlegg.

7

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Yngelanlegget reiser seg


Driftssjef Fredrik sammen med en fantastisk Havlandet laks. Foto: Karen Nilsen.

Full klaff på første forsøk med landbasert laks for Havlandet Norges mest bærekraftige oppdrettslaks? Havlandet har høyt fokus på sporbarhet, miljø og bærekraft og har med denne produksjonsmetoden full kontroll på utslipp. Alt slam blir filtrert ut og tørket. Produksjonen forhindrer rømming, og har dermed ikke negativ innvirkning på ville bestander.

Som andre aktør i Norge har Havlandet produsert slakteklar laks med RAS-teknologi*, og det med stor suksess. Overveldende gode resultat Laksen kom i karene februar 2021. På knappe 8 måneder har laksen vokst fra 330 gram til snittvekt på 4,1 kg, en vekst som har overrasket både fôrprodusent og veterinær og dette uten utfordringer med kjønnsmodning og svært lav dødelighet. Den har blitt en overlegen norsk laks.

Nybegynnerflaks? Langt derifra Havlandet har en unik kompetanse på fisk og hele 20 års erfaring med landbasert oppdrett. INC Gruppen er en industriklynge med en rekke bedrifter med bred kompetanse innen både vannbehandling, rør, elektro, mekanikk, logistikk med mer. Tilgang på erfarne folk med evne til å se både utfordringer og løsninger har vært helt avgjørende for suksessen. Å drifte et RAS-anlegg krever både teknisk og biologisk forståelse og innsikt.

... Hos oss er god fiskehelse førsteprioritet i alt vi gjør ... – Driftsleder i RAS anlegget, Fredrik Grahl-Jacobsen

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for hjelpen. En spesiell takk til Innovasjon Norge som bevilget 15 millioner kroner fra miljøteknologiordningen for å bidra til realisering. Støtten har hatt avgjørende betydning for oss.

Vokser og trives Laksen er produsert under konstante og optimale vann- og temperaturforhold. Som ventet med denne produksjonsmetoden har vi ikke hatt lus eller sykdom, og vi har unngått både håndtering og behandling av laksen. En laks skjermet for slike plager kan bruke all sin energi på å vokse.

NYTT FRA INC GRUPPEN

*RAS teknologi: Resirkulerende akvakultur system. Vannet i anlegget resirkuleres ved hjelp av filtrering og oksygeneringssystemer.

8


Leander og Henriette stryker stamtorsken som skal bli foreldre til veldig mange nye torskeyngel. Foto: Eivind Nordvik Hauge.

Neste generasjon torsk av Havlandet stammen er i karene! Hvert andre år har vi valgt ut fiskene med de beste produksjonsegenskapene til å bli foreldrene til neste generasjon. Det er ingen andre i verden som har brukt like mye tid og krefter på torsken som Halvard Hovland og Havlandet. Når vi skal produsere torsk henter vi eggene fra hunn-fisken og blander med melke fra hann-fisken basert på genetiske data fra alle hunn- og hannfisk i karet.

20 års utvikling av torsk har gitt unik kunnskap og gode resultat. Vi kan med stolthet nevne at vi nå har fin stabilitet i yngelproduksjon, stor forbedring i yngelprotokoller og betydelig bedre genetikk. Torsken har bedre fôrutnyttelse, bedre filétutbytte og raskere tilvekst. Med stort fokus på biosikkerhet har vi ikke hatt sykdom de siste 10 år. Hold av stamfisken på land er en viktig årsak til dette.

I Havlandet gjør alle alt, og her er Beate i gang med ny torskeproduksjon. Foto: Eivind Nordvik Hauge.

Siden 2002 har Havlandet produsert torsk på land. Villfisken fra den gang har gjennom avl over tid gjort tipp, tipp, tipp-oldebarna i dag til en moderne oppdrettstorsk som er tilpasset oppdrett.

Torsken ble temmet i Florø og vi vil at dette skal være med å prege byen vår for all fremtid gjennom mange spennende arbeidsplasser i en moderne storskala landbasert fiskeproduksjon.

9

www.incgruppen.no

VÅRE SELSKAP

Deretter sørger vi for at torskelarvene på 4,5 mm får rett mengde lys, strøm, varme og mat slik at de første månedene i livet blir så gode som mulig. Vi har to kunder som kjøper yngelen rundt nyttår for å ta den videre til slaktevekt. Markedet for torsk er stigende, og det er få tilbydere av torskeyngel.


En fantastisk dag når Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen var på plass for å legge ned grunnstein. Alle bilder tatt av Photoevent.

Starten på 24 millioner torskeyngel Vi skal gripe muligheter og skape verdier, er slagordet til INC Gruppen. Når våre eiere så at markedet for torsk er på vei tilbake etter å ha ligget nede i mange år, var de ikke tvil om at det var på tide å bygge et nytt yngeanlegg for torsk med økt kapasitet. Dette bygger vi sammen med Norcod og i sommer kom Fiskeriministeren for å legge ned den første steinen.

flere lokale selskap. Peter Løland har vært med på laget og Grønsberg er valgt til å bygge kontorene i det nye anlegget. Blir du med på laget? Nytt anlegg betyr nye arbeidsplasser og dermed intervjuer vi nå kandidater til 9 nye stillinger som røktere. De skal dere få hilse på i neste utgave av INC Nytt. Vi trenger også flere administrative stillinger i Havlandet. I dag lyser vi ut stillingene: økonomisjef, bemanningskoordinator, forretningsutvikler og prosjektleder prosjektering. Kanskje du blir med på laget fra 2022?

Takk til lokale aktører I høst har underleverandører arbeidet med grunn, betong og rør i grunn samtidig som lokale ingeniører har prosjektert detaljene som sikrer at alt havner på riktig sted og i rett høyde. Dette medfører arbeid til

NYTT FRA INC GRUPPEN

10


Området rundt B75 optimaliseres for en mer effektiv og bærekraftig logistikk. NBN Elektro har ansvar for lyset på området. Foto: Photoevent.

La det bli lys! Det eneste selskapet i INC Gruppen som ikke holder til på Fjord Base, er elektroselskapet NBN Elektro. Selv om de har kontor i sentrum av Florø, arbeider de mye her på basen. Akkurat nå leverer prosjektleder Kristian Hovland og teamet hans ny lysmast til felles varemottak ved bygg 75. Området er under utvikling for å bygge Fremtidens Fjord Base som du kan lese mer om på neste side. Lyset er det nyeste innen LED teknologi som gir mer lys og lavere strømregning. Når det skal arbeides i området økes lysstyrken for å øke sikkerheten til de som tar imot varer og pakker containere.

NBN Elektro har også arbeid på Biokraft sitt anlegg i Skogn. Her er de med på en utvidelse av anlegget for å øke produksjon av flytende biogass (LBG).

... Det er kjekt at vår industrikompetanse legges merke til også utenfor fylket ... – Erik Myhre Sunde, prosjektleder NBN Elektro

Eilif Bjerck i NCP tar imot Toril Marie Mulen og Regnhild Austbø Kjønsøy fra Statsforvalteren i Vestland. | Mye arbeid i hallen for sandblåsing til NCP. Foto: Photoevent.

Norsk Contracting Partner (NCP) er det minste selskapet i INC Gruppen. Med sine fire faste ansatte er de en viktig del av det totale tjenestetilbudet på Fjord Base. Det er ingen andre selskap på basen som leverer de tjenestene som NCP kan hjelpe deg med. De kan få det meste av gammelt utstyr til å se helt nytt ut. Det gjør de ved hjelp av dyktige fagfolk som har mange års erfaring med overflatebehandling. NCP sitt HMSK system er ISO-sertifisert av Dovre sertifisering, så vi kan trygt si at det 26 år samle selskapet er en profesjonell aktør i bransjen.

De har hatt en spennende høst med mye å henge fingrene i. Blant annet fikk Saga Fjordbase sin kran Gottwald en skikkelig julevask med nedvask og vedlikehold. NCP hadde også besøk av Statsforvalteren i Vestland, som har fokus på bedrifter som driver med sandblåsing. Fokus for tilsynet var ytre miljø og system for internkontroll. Det varslede tilsynet ble gjennomført på en profesjonell og hyggelig måte, og vi fikk et par avvik som er enkle å ordne. Det vil gjøre oss til en enda bedre bedrift.

11

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Små, men dyktige


Leder for IT og digitalisering Børge Nordal sammen med HMS rådgiver Sondre Emil Torgersen utgjør vårt forbedringsteam. Her står de på området som nå skal bygges ut og effektiviseres.

Fremtidens Fjord Base starter her Det ser kanskje ut som helt normalt anleggsarbeid utenfor Bygg 75. Men gravingen bak Børge og Sondre betyr starten på et svært spennende prosjekt. Fremtidens Fjord Base består av tre ulike delprosjekter, som alle har fått støtte av Kystverket for å realisere gevinster for hele Fjord Base. Støtten vil på sikt utvikle vår totale konkurransekraft. Overordnet vil også prosjektet gi kostnadsreduksjon til kundene våre, samt bidra til å nå våre CO2-reduksjonsmål.

Lean begrepet står høyt i fokus og med Smart Hub skal vi oppnå flyteffektivitet. Delprosjekt to er en digital samhandlingsplattform, hvor digitalt samarbeid på tvers av selskaper er i fokus. Det skal utvikles felles planlegging, bestilling og fremdriftsrapportering. Delprosjekt tre handler om digital sporing av både utstyr og kjøreruter. Fremtidens Fjord Base realiseres ved hjelp av midler fra Kystverket. Vi ønsker en logistikkjede på Fjord Base hvor sanntidsata er tilgjengeliggjort for alle involverte aktører. God informasjonsdeling, planlegging og sanntidsinformasjon gjør det mulig å jobbe smartere, som igjen fører til mindre feil, lavere klimautslipp og lavere kostnader. Ikke bare for oss, men også for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi skal jo bli en nullutslippsbase! Så, hvordan skal vi klare dette? Jo, første steg på veien er å starte med delprosjekt en. Dette har vi kalt for «Smart Hub» – vi skal effektivisere varestrømmene på basen. Gjennom å samlokalisere aktører, utvide NOG091 området samt utvikle digitale system vil området få økt kapasitet og bli langt mer effektivt. Tiltakene vil føre til bedre kvalitet på alle leveranser, redusert miljøavtrykk og ikke minst bedre samarbeid på tvers av selskapene.

Slik skal vi bli både grønnere, sikrere og smartere!

FORDELER MED SMART HUB PROSJEKTET · Lokalisere vareflyt nærmere hovedkaiene · Redusere kjøring og venting for transport på basen · Optimalisere vareflyt og håndtering på bygget · Bruk av digitale systemer og hjelpemidler · Samle kompetanse, ressurser og mer vareflyt på B75 · Kontinuerlig forbedring av smart hub med fokus på lean, kompetanseheving, utvikling og tilpasning av løsninger

NYTT FRA INC GRUPPEN

12


Nye hatter i viktige roller På Fjord Base er helse, miljø og sikkerhet (HMS) ekstremt viktig. Vi har inkludert sikring og kvalitet i begrepet som da blir utvidet til HMSSK. Ingvild Hovland, forteller at arbeidet med HMSSK er ferskvare, og vår lisens til å operere. Det betyr at vi daglig jobber med mål om null skader på både mennesker og miljø. Gjennom å stadig utvikle vårt arbeid innen HMSSK er vi klare til å møte fremtiden, og være en del av den brytningstiden som industrien er inne i. For å jobbe godt med HMSSK, trenger vi verneombud med sterkt engasjement. Denne høsten ble Tommy Løkkebø, Camilla Nødseth og Elisabeth Rasmussen utnevnt til nye representanter. Rollen som verneombud innebærer blant annet å ivareta medarbeidernes interesser i saker som gjelder arbeidsmiljø.

Her ser vi Elisabeth(f.v) og Camilla som er nye verneombud, og Tommy som er hovedverneombud. Foto: Photoevent.

Industrivernøvelse skal være så realistisk som mulig. Her ser vi representanter fra brannvesenet, Vestbase, Equinor og oss selv. Foto:

Industrivernet på Fjord Base er første respons dersom det skulle oppstå hendelser, og består av medlemmer på tvers av bedriftene på basen. Personellet er trent til å blant annet kunne drive brannbekjempelse, yte førstehjelp, utføre orden- og sikringsoppgaver, og bekjempe utslipp til ytre miljø. Industrivernet er viktig for at vi skal ha en trygg og god arbeidsplass.

Industrivernkoordinator, HMS rådgiver Sondre Emil Torgersen. De har allerede rukket å arrangere en vellykket Industriverndag på Svanøy. På dagen hadde de med seg brannvesenet som hadde kurs vedrørende brann i batteri og relevante caseøvelser. I tillegg trente de for å opprettholde kompetanse på førstehjelp. I slutten av november ble det også holdt grunnkurs for nye medlemmer, blant annet på brannvesenets øvingsfelt.

Marthe Opheim har nå tatt over stafettpinnen som ny leder for Industrivernet. Hun får god hjelp av ny

13

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Ny industrivernleder og industriverndag


Markus (f.v), Mathias og Nora er våre lokale praksisstudenter – og elev.

Et innblikk i arbeidslivet De ansatte er vår aller viktigste ressurs, og vi er heldige som har så mange dyktige folk med på INC teamet! I tillegg til våre faste ansatte, har vi også både innleide, praksiselever, vikarer, praksisstudenter og trainee. Denne høsten har Saga Fjordbase besøk av to dyktige praksisstudenter. Florøguttene Markus Hansen Solvåg og Mathias Midthjell Bjørnsen tilbringer et semester på avdelingen for operasjoner. De forteller om en hverdag i Saga Fjordbase som de stortrives i. De har blitt tatt godt imot i alle avdelinger, og har fått et solid innblikk i hvordan organisasjonen Saga Fjordbase er bygd opp. De har virkelig hatt en variert hverdag. De har blant annet vært med på fartøyet Rem Eir offshore og de har kjørt både kran og truck.

Markus skriver oppgave om samlokalisering av avdeling operasjoner på bygg 75. Problemstillingen han fokuserer på er; hvilke effekter en samlokalisering vil medføre, samt hvordan den påvirker vareflyten. Mathias skriver om digitalisering og effektivisering. Han har sett etter forskjellige arbeidsoppgaver og prosedyrer som enten kan utføres digitalt eller effektiviseres på andre måter. Slik bidrar de til prosjektet; Fremtidens Fjord Base. Studentene ser ting med nye øyne og hjelper oss med å realisere prosjektet og bli en betydelig aktør i det grønne skiftet.

... Studentene ser ting med nye øyne og hjelper oss med å realisere prosjektet og bli en betydelig aktør i det grønne skiftet ...

Vi har også Nora Husevåg som praksiselev hos oss på torsdager og fredager. Hun går til vanlig på videregående skole på Transport og logistikk i Førde. Nora forteller at hun er veldig fornøyd med valget om praksis her på Fjord Base. Hun har vært med på mye av det som skjer i hjertet av logistikkavdelingen vår. Den aktive 17-åringen sier også at hun er blitt tatt veldig godt imot, og anbefaler flere jenter til å ta utradisjonelle og gjerne mannsdominerte yrkesvalg!

NYTT FRA INC GRUPPEN

14


Fride Teigene Kittang er trainee hos oss gjennom Framtidsfylket. Foto: Photoevent.

Kompetanse for fremtiden ... Jeg føler jeg har blitt tatt imot med åpner armer her på Fjord Base. Medarbeiderne mine er veldig hyggelige og kjekke å omgås, og jeg har hele tiden følt meg velkommen og godt ivaretatt. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen! ...

Hils også på Fride Teigene Kittang, som har arbeidet nesten et halvt år i Saga Fjordbase. Hun er trainee gjennom Framtidsfylket sin ordning, og er stasjonert på bygg 2 sammen med avdelingen for logistikk. Hun forteller at jobben er svært lærerik, og at tiden har flydd. Florøjenta har studert økonomi og administrasjon, og jobber nå som controller. Fagbrev i logistikk Denne høsten har hele 11 ansatte fra Saga Fjordbase deltatt på kurs i logistikkfaget, som er et viktig steg mot å få fagbrev. Kurset ble holdt av tidligere Saga Fordbase ansatt Rolf Pedersen som nå jobber for Shell. Kurset er arrangert gjennom Folkeuniversitet, og Rolf har tilpasset opplæringen slik at innholdet er relevant for en logistikkhverdag på Fjord Base. Vi har også hittil i år hele 8 ansatte som har vært oppe til fagprøve, og vår HR-avdeling sørger for kompetanseheving i organisasjonen gjennom hele året.

seg å være stor suksess, da det kom inn over 100 søkere når 9 ledige stillinger ble lyst ut. Nå har intervjurundene pågått en stund, og HR- og HMS-rådgiver Marthe Opheim forteller at de har fått veldig mange gode kandidater, med forskjellig erfaring og kompetanse. Daglig leder Halvard Hovland er fornøyd med mange lokale søkere, og forteller at han gleder seg til å få på plass mange nye medarbeidere på nyåret. Du får lese mer om de som får jobben i neste INC Nytt.

100 søknader til Havlandet Det skjer mye i Havlandet selskapene, og denne høsten har det vært stort fokus på rekruttering. Det har vært mye om Havlandet i pressen, og vi har ønsket å vise frem jobbmulighetene i media. Dette har vist

Vi ønsker alle nye hjertelig velkommen til oss!

15

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

– Fride Teigene Kittang


BASEPROFILEN Eivind Nordvik Hauge

NYTT FRA INC GRUPPEN

16


Eivind Nordvik Hauge (39) startet karrieren sin på basen for 20 år siden – som sjauer for FTA. Siden ble det feriejobber hos NCP (Norsk Contracting Partner). Det var godt å ha bra betalte jobber å komme hjem til innimellom studier og utenlandsreiser. De siste 13 årene har Florøpatrioten hatt sitt daglige virke hos Halliburton og Havlandet Marine Yngel (HMY) – i henholdsvis 6 og 7 år.

... Naturen er viktig for

Eivind forteller om en jobb der ingen dager er like – heldigvis. Jeg synes det er motiverende å jobbe med noe som lever, og har alltid elsket fisk og alt som har med havet å gjøre. Nå går vi en spennende tid i møte med industrialisering av torskeoppdrett vest på basen. Det ligger hardt og nitidig arbeid bak, og vi har gjennom alle disse årene lagt grunnlaget for dagens satsing – med prøving og feiling.

balansen i livet, og en motpol til mye av dagens kjas og mas ... – tett på ressursene, utstyret, kunnskapen og et foredlingsanlegg. Det gir både bærekraft og økonomi. Planen er å få synergieffekt med det planlagte hydrogenanlegget, og en jobber hardt for å få et minst mulig miljøavtrykk.

Søker forbedringer Det finnes ingen lærebok i arbeidet vårt, og mange etterspør våre erfaringer og kunnskap. Det må bety at vi gjør ting rett, når vi lykkes i arbeidet med både berggylt, torsk og laks, smiler produksjonsmedarbeideren. Eivind forteller at han trives ikke med rutinearbeid, og derfor passer det bra med en jobb der en stadig er på leit etter forbedringer og utvikling.

Naturen gir balanse Å ta vare på og bruke naturen er noe av det som betyr aller mest for Eivind. Jeg har vokst opp med 4H, idrett og friluftsliv – og det har satt sitt preg på meg. Nå prøver jeg å overføre de gode opplevelsene til mine barn. Naturen er viktig for balansen i livet, og en motpol til mye av dagens kjas og mas. Min – og mange andre sin psykiske helse – er avhengig av å ha kontakt med naturen.

... det er motiverende å jobbe med noe som lever, og jeg har alltid elsket fisk og alt som har med havet å gjøre ... Engasjement for fisk Eivind har blant annet ansvar for den viktige stamtorsken, men sier at det var litt tilfeldig at han endte opp hos HMY. Jeg så en annonse samme dag som vi skulle reise på ferie, og sendte inn en e-post. Da jeg kom hjem etter 3 uker kontaktet jeg dem, og ba om et intervju – og slik ble det, smiler han fornøyd. Den gangen var vi 5 medarbeidere, i dag er vi 15 – og flere blir ansatte nå med tanke på det store anlegget i vest. Noe av det kjekkeste som skjer er å få inn nye medarbeidere, med stort engasjement for fisk. De er sugne på ny kunnskap og kommer inn med ny energi. Selv har han lyst til å jobbe med torsk i mange, mange år framover.

Gode opplevelser Målet mitt er å bli enda rikere på opplevelser. Jeg er utvilsomt en tidsoptimist, og av og til vil jeg mer enn jeg klarer - men det er bedre å ha det travelt enn å være uvirksom. Eivind har alltid engasjert seg, og liker godt å være med på ulike arrangement. Nå er tiden inne for å være fotballpappa. Jeg liker utrolig godt å lære ting på nytt igjen i lag med barna mine. Gode opplevelser er viktig ballast i livet.

Synergi med fisk og industri Eivind tror ikke det er fornuftig for alle å satse på et landanlegg, men på Fjord Base ligger tingene godt til rette. Her er en på et etablert industriområde

Tekst: Anita Øygard A til Å Grafisk Design og Media

17

www.incgruppen.no

INC GRUPPEN

Florøpatrioten Eivind er kjent som en dyktig hobbyfotograf – og i bildene ser en tydelig den store kjærligheten til naturen og hjembyen Florø. Ja, jeg er en stor Florøpatriot – og kona hadde ingen valgmuligheter når det gjaldt hvor vi skulle bo. Det skjer mye bra her, og så har vi en fantastisk natur rundt oss. Samtidig er det viktig å reise ut i verden. Da får en nye impulser og ser virkelig hvor bra vi har det her.


Alle bilder tatt av Arild Solberg.

Norges grønneste forsyningsbase På Norges grønneste forsyningsbase jobber vi med miljøvennlige og bærekraftige tiltak. Nylig ble vi trukket frem av Vestland Fylkeskommune som en av 15 sentrale industriområder som det bør satses på innen grønn industri. Det ga oss enda mer motivasjon til å jobbe knallhardt for å være en vesentlig aktør i det grønne skiftet, og samtidig gjøre Florø til fornybarhovedstaden.

er vi med på pilotprosjektet som ledes av Econnect Energy og Amon Maritime. Nylig fikk prosjektet 89 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og vi har stor tro på dette prosjektet som en del av nye, alternative og miljøvennlige drivstoff. Sammen med hydrogenanlegget som planlegges kan Fjord Base bli en energihub for utslippsfrie drivstoff. Dette krever strategisk arbeid med utvidelse av landareal, for å ivareta mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Hva gjør vi? Fjord Base AS er eiendomsselskapet som arbeider med å videreutvikle basen. Vi står på for å kunne tilby våre kunder landstrøm på alle kaier. Når båtene ligger til kai som tilbyr landstrøm, betyr det at skipene kan få tilført elektrisk kraft fra strømanleggene og de kan skru av dieselmotoren. Nå arbeider vi med landstrøm på kai B og E, samtidig er søknad om støtte fra Enova til kai D sendt. Dersom sistnevnte også realiseres, vil samtlige kaier ved Fjord Base være utrustet med landstrømanlegg. Vi ser at stadig flere fartøy får installert anlegg om bord for å kunne motta landstrøm, og dermed ligger det godt til rette for at vi oppnår større utslippsreduksjoner i tiden fremover.

I Saga Fjordbase skiftes maskinparken gradvis ut, og på sikt er målet at alle kjøretøy skal gå på strøm. I tillegg bygges arealet på Fjord Base ut. Vi trenger alt areal vi kan få, både til tradisjonell basedrift, men også nye ambisiøse prosjekt. For eksempel den storslåtte fiskesatsingen som foregår i Havlandet. For å få til alt dette trenger vi mye strøm. Derfor jobber vi tett med Linja AS og Kinn Kommune for en utredning av nettkapasitet for å sikre fremtidig elektrifisering til grønn industri. Bedriftene i INC Gruppen jobber godt og tett sammen. Fjord Base AS er med når Saga Fjordbase sitt forbedringsteam får støtte av Kystverket til prosjektet Fremtidens Fjord Base. De har scannet hele det 4 kilo-

På Fjord Base skal verdens første bunkringsanlegg for ammoniakk utvikles. Sammen med Hub for Ocean

NYTT FRA INC GRUPPEN

18


Fremtidens logistikk- og forsyningsbase Ingen vet hvordan fremtiden ser ut. Det er spennende å jobbe med nye, fremtidige prosjekt. Vi jobber for å rigge Fjord Base som maritimt knutepunkt for fremtiden, der både havvind prosjekter, dronelogistikk og autonom transport gjerne inngår i vår portefølje.

FJORD BASE

meter lange industriområdet med georefererte bilde, og klargjort området rundt Bygg 75 i forbindelse med Smart hub oppstarten. Prosjektet kan du lese mer om på side 12. Det er når vi jobber sammen at vi finner de beste løsningene, som vil gjøre Fjord Base enda mer effektiv.

19

www.incgruppen.no


Er dette basens tøffeste gjeng? Godt mulig. Foto: Karen Nilsen.

Florølandets Transportarbeiderlag, Losse – og laste forening ... eller FTA som de kalles, har eksistert på Fjord Base siden starten i 1985. To år senere begynte Otto Bergstrøm, som i dag er leder i foreningen. De fleste i basemiljøet kjenner Otto, som sammen med et fantastisk arbeidslag driver organisasjonen.

Arbeidsplassen hvor alle får en sjanse På pauserommet sitter gjengen som akkurat har losset supplyskipet Normand Falnes. Stemningen i laget er kjempebra, og arbeidsmiljøet til det eksentriske mangfoldet er svært godt. Jobben er til tider knallhard og fysisk utfordrende, og utføres i all slags vestlandsvær. Da er det ålreit med god humor som kan lette på stemningen.

I FTA er arbeidsdagene variert og spennende. De består av all slags manuelle operasjoner i den spisse enden, blant annet lasting, lossing, terminaltjenester og lager. De er spredt ut over hele den totale logistikkjeden på Fjord Base. Transportarbeiderlaget samarbeider tett med driftsselskapet Saga Fjordbase, som operatør har ansvar for lasting og lossing av alle fartøy som ankommer basen.

I tillegg er FTA en unik rekrutteringskanal med Florøs mest inkluderende miljø. I FTA kreves ingen spesifikke forkunnskaper for å bli ansatt. Men alle ansatte får viktig, intern opplæring som de må gjennomgå og bestå. I FTA er HMS og en trygg arbeidshverdag første prioritet, samt at alle ansatte følger de retningslinjer og regler som gjelder.

Fleksibel arbeidshverdag Det er ikke få personer som har startet sin karriere i FTA. Det er nemlig det perfekte springbrettet for å bli kjent med basemiljøet og få en fot innenfor et godt arbeidsmiljø. Det kommer av at arbeidet består av mye timearbeid og deltidsarbeid. En perfekt jobb om du fortsatt går på skole, jobber turnus eller bare trenger noe helt nytt. Det er mange som trives godt med den fleksible arbeidshverdagen som FTA gir, og de har mange lojale ansatte som har hele sin arbeidskarriere i Florølandets Transportarbeiderlag.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Kunne du tenke deg en deltidsjobb eller være ringevikar hos FTA? Foreninga er alltid på jakt etter dyktige folk. Du når de på tlf. 918 74 747 eller via mail: otto.bergstrom@incgruppen.no

20


Den nye trucken inspiseres av Swire, samtidig som Kalmar er representert og informerer de ansatte. Foto: Karen Nilsen.

Det elektrifiseres på hele Fjord Base Swire er opptatt av bærekraft og miljø. Toppledelsen i Swire har et ambisiøst og fremoverlent mål om 65% redusert karbontrykk innen 2026, og en total karbonfri drift innen 2030. Strømsøy tar dette på alvor, og det er lenge siden de begynte å se på nye løsninger rundt sin egen logistikk for å effektivisere driften. De har også vært med i samarbeidsprosjektet Lean and Green siden starten, og det er en viktig arena for en mer bærekraftig hverdag for alle selskapene på basen.

... Dette er første skritt på vei mot en maskinpark som går på strøm. Tiltakene vil redusere våre utslipp, og det blir spennende å teste ut den nye trucken ...

Den første elektriske stortrucken Som det første selskapet på Fjord Base tar de nå i bruk en stor elektrisk truck. Det er en 8-tonns truck og kan kjøre opp til 8 timer før den må lades. Olav forteller at de er svært fornøyde med testene av trucken, og de gleder seg til å ta den i bruk. Det blir ikke den siste elektriske trucken som Swire henter til Florø. I god tråd med bærekraftsmålene skal hele maskinparken byttes ut på sikt. Det er eiendomsselskapet Fjord Base AS som har laget ladestasjon til trucken, og Kalmar som har levert den.

kjemiske tjenester, samt test og inspeksjoner, verksted og andre tjenester. Olav Strømsøy er baseleder i Florø og forteller om en årlig vekstrate på 31% fra 2018 til i år. Det er altså masse å gjøre, høy aktivitet og gode tider for Swire.

21

www.incgruppen.no

FJORD BASE

Fjord Base er en fullverdig næringsklynge, og du finner hele 65 forskjellige selskap etablert på området. Ett av disse selskapene er Swire Energy Services. Det er et stort, internasjonalt selskap og opererer i 32 ulike land. Selskapet som er leverandør av spesialiserte offshore containere har 21 ansatte i Florø. De leverer også offshore luftfartstjenester, leieservice pakker og


Stine, ny seksjonsleder i Oceaneering Oceaneering er et av 65 ulike selskap her på Fjord Base. Det vide spranget av selskaper og tjenester gjør oss til en fullverdig næringsklynge, og Oceaneering er en viktig brikke. Det internasjonale selskapet jobber med løftetekniske tjenester, inspeksjoner, reparasjoner, mekanisk- og ingeniørarbeid samt ikke- destruktiv testing. I Florø er de en komplett avdeling med 17 ansatte som leverer tjenester til selskaper spredt i (gamle) Sogn og Fjordane, inkludert Fjord Base og offshore. Stine skal ta Oceaneering inn i fremtiden. Hun er opprinnelig fra Oslo, men har fast bopel i Svelgen. Tidligere har hun jobbet på Elkem og Veidekke i Førde, og kjenner nærmiljet godt. Hun forteller at tiden i Oceaneering hittil har vært veldig kjekk. Det er hyggelige kollegaer som har tatt henne godt imot, og et godt arbeidsmiljø. Stine skal sørge for at den generelle driften blir ivaretatt, samtidig som hun vil jobbe for at avdelingen vokser og utvikler seg i takt med tiden. Fremover blir det derfor viktig å ta vare på eksisterende kunder, samtidig som de utvikler sortimentet. Her skal de tenke tohendig, og fortsette å arbeide med olje- og gassnæringen, samtidig som de ser på nye markeder. Blant annet forteller Stine det finnes ubrukte muligheter for selskapet i landbasert industri.

Stine Svoen er ny seksjonsleder i Oceaneering, og skal utvikle selskapet videre. Foto: Photoevent.

Når Roger Lien nå gir seg i Oceaneering etter 20 år på Fjord Base, ser han tilbake på en karriere i et solid selskap som har gått fra 1 til 17 faste ansatte. Hans overtakende heter Stine Svoen, og begynte som ny seksjonsleder 1. november.

HELÅRSDREVET BÅTMARINA ELÅRSDREVET BÅTMARINA «Profesjonelt, brukervennlig og trygt»

rofesjonelt, brukervennlig og trygt»

HELÅRSDREVET BÅTMARINA HELÅRSDREVET BÅTMARINA Kinn Marina tilbyr et enklere båtliv.

nn Marina tilbyr et enklere båtliv. Vinter «Profesjonelt, brukervennlig og trygt» Vinteropplag, båthotell, slipping «Profesjonelt, brukervennlig og trygt» plag, båthotell, slipping og en rekkeog andre og en rekke andre serviceKinn Marina tilbyr et enklere båtliv. Vinter rvice- og vedlikeholds relaterte tjenester. vedlikeholds relaterte tjenester. Kinn Marina tilbyr et enklere båtliv. Vinter -

opplag,opplag, båthotell, slippingslipping og en rekke båthotell, og enandre rekke andre Våre fasiliteter innbyr til en effektiv serviceog vedlikeholds relaterte tjenester. re fasiliteter innbyr tilogenvedlikeholds effektiv måte å på tjenester. servicerelaterte måte å håndtere båter. Ta en titt

nettsider, oss på ndtere båter.våre Ta en titt påeller vårekontakt nettsider, Våre fasiliteter innbyr til en effektiv måte åmåte å telefon for en hyggelig båtprat! Våre fasiliteter innbyr til en effektiv er kontakt oss på telefon for en hyggelig håndtere båter. Ta en titt på våre nettsider, håndtere båter. Ta en titt på våre nettsider, tprat! eller kontakt oss på telefon for en hyggelig

eller kontakt oss på telefon for en hyggelig båtprat!båtprat!

NN MARINA

KINN ndsøysundet 29MARINA KINN MARINA 29 08 Florø Brandsøysundet Brandsøysundet 29 6908 Florø 485 06 000 6908 Florø Tlf: 485 06 000 w.kinnmarina.noTlf: 485 06 000

www.kinnmarina.no www.kinnmarina.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

22


3 på basen 1. Hvordan er arbeidshverdagen din? 2. Hvor lenge har du jobbet på Fjord Base? 3. Hva tror du om fremtiden til basen og Florø?

ERLEND ØREN Prosjektleder, West Industri Service 1.

Hovedansvaret mitt som prosjektleder er å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Som prosjektleder er jeg ansvarlig for at prosjekter gjennomføres i henhold til mål, rammebetingelser og avtale.

2. I 2012 ble jeg tilsatt som mekaniker ved WIS og var her frem til 2015. Da jeg i 2021 fikk mulighet til å arbeide som prosjektleder i WIS måtte jeg takke ja. WIS er et spennende selskap med stort utviklingspotensial, og med svært faglig dyktige og erfarne medarbeidere. 3. Basen er en viktig aktør som har skapt mange arbeidsplasser både i Florø og regionen. Basen har lang tradisjon og vist evne til utvikling og nytenking. Det at en nå satser på nye næringer slik som aquakultur synes jeg er svært spennende.

VIBEKE MOWATT Logistics Lead Aviation, Neptune Energy 1.

Det siste halvannet året har mye av dagene gått med til å håndtere C-19 situasjonen der målet har vært å hindre smitte offshore for å unngå nedstenging av produksjon og stopp i boreoperasjonene våre. I tillegg til å lede teamet som leverer helikoptertjenester til våre installasjoner Deepsea Yantai og Gjøa står helikoptersikkerhet høyt på min agenda.

2. Jeg har jobbet i flere ulike selskaper på basen helt siden 1994 og har jobbet innenfor fagområdene Lufttransport, Marine operasjoner, OCTG og Logistikk operasjoner. Jobbet også i 2 år som rådgiver i Petroleumsrådet i Sogn og Fjordane der målet var å få «Gjøa til Sunnfjord». Det klarte vi! 3. Både basen og Florø er godt rustet for fremtiden. Basen har et godt renomme som leverer høy kvalitet på sine tjenester. Basen viser også at de tar miljøansvar både i egne logistikk operasjoner og som tilrettelegger for sine kunder. Lean and Green og elektrifisering er gode eksempler på dette.

ERIK MYHRE SUNDE Ingeniør Elektro, NBN Elektro Arbeidsdagen min som ingeniør hos NBN Elektro er både kjekk og hektisk. Det dukker opp stadig nye utfordringer som vi må løse.

2. Jeg har en total fartstid i NBN på 5 ½ år, fordelt på flere perioder. Jeg hadde læreperioden min her, og etter ett opphold i Bergen flyttet jeg hjem igjen til Florø i 2019. 3. Jeg har troen på at fremtiden blir bra! Spesielt for oss i elektrobransjen, da det er mye som skal elektrifiseres for øyeblikket.

23

www.incgruppen.no

FJORD BASE

1.


Nytt fra INC Gruppen I hendene har du nå høstutgaven av INC Nytt 2021. Magasinet gir deg en oversikt over hva som skjer i selskapene som utgjør INC Gruppen og på Fjord Base ellers. Og det er ikke lite. En stor takk til A til Å Grafisk Design og Media for utforming, og Natvik Prenteverk for trykking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.