Fiskeri Flora

Page 8

Kristian Æsøy frå Skorpa trivast som sjarkfiskar, og set pris på eit variert fiskeri gjennom året. Skal eg leve av det må eg drive hardare. Foto Jacob Nødseth

Kristian Æsøy (31) er ein av dei mange sjarkfiskarane i kommunen, men som han seier sjølv: Eg kan ikkje leve av dette. Sjarken Alda er rigga for eit mangslunge fiskeri, med både not, juksa og teiner. På vinteren går turen nordover, elles er det heimefiske i spedd andre jobbar på sjøen som er levebrødet. Eg har vore fast på torskefiske dei siste ti vintrane, men i sommarhalvåret går det mest i krepsefiske, fortel mangesyslaren frå Skorpa. Alda har kvote på sild og makrell, men dei har vi ikkje fylt opp dei siste åra. Kristian har valt å drive eit føretak der han leiger seg ut som mannskap på andre fartøy ved behov. Då er det praktisk å ha kystskipperpapira på plass, smiler han. Ikkje einsamt Eg trivast veldig godt som sjarkfiskar, fortel Kristian – og presiserer at det ikkje er eit

MULTIFISKAREN Kristian Æsøy og sjarken Alda

einsamt yrke. Vi som driv på denne måten samarbeider og hjelper kvarandre. I vinter har fem Flora-sjarkar lagt side om side i Vest-Finnmark. Alda, Æsøybuen (Tore Alf Æsøy), Ytterøy (Stein Endre Ulriksen), Håskjær (Jon Toft) og Janica (Jan Harald Lindgaard) køyrde oppover i lag. Vi fiskar i lag og vi er i lag på kveldstid. Generasjonssamarbeid Når Kristian driv krepsefiske i Floraskjergarden leverer han fast til restaurantbransjen i tillegg til ein del private. Det blir ikkje dei

I Florø for deg

store pengane, men det er eit praktisk fiske å drive i kombinasjon med anna arbeid. Faren, Tore Alf, som driftar sjarken Æsøybuen er også medeigar i Alda - og dei to båtane driv ein del i lag. Kristian framhevar at han ikkje hadde vore der han er i dag utan støtte og opplæring frå faren og andre fiskekollegaer. Eg er ikkje glad i å skru på maskiner, men det har eg lært med mobilen i eine handa og fastnøkkelen i andre, ler Kristian. Det er litt konkurranse mellom fiskarane, men samtidig er samarbeidet veldig godt.

accountor.no

Vi er ikkje langt vekke og er tilgjengelege for spørsmål og bistand når du treng det.

Vi er opptatt av utvikling i distriktet vårt, og er i vekst både i Florø og Førde. Accountor er din lokale samarbeidspart innan alt av økonomi og rekneskapstenester. Vår teknologi er framtidsretta og gir bedrifta di problemfrie og sikre løysingar. Ring Hanne på 991 61 361 eller Stine på 988 12 231, så kjem vi på besøk og fortel deg meir. Adressa vår er: Magnus Thingnæs gate 1 (Kvartalet) – midt i sentrum av Florø.

Hanne Sølvi Rønnekleiv, Anita Aasen og Stine Larsen 8

SPØR OSS OM SKYBASERT REGNSKAPSPROGRAM Accountor Online og PowerOffice Go F I S KE RI F LO R A