Fiskeri Flora

Page 7

Ocean Electronics, her representert ved f.v. Martin Solberg, Helge André Solibakke, Birger Silden, John Sigurd Solberg og Maxim Grachev legg vekt på at Ocean Elctronics vil vere ein god samarbeidspart for kundane. Vi må følge med i tida og få fleire bein å stå på om vi skal klare oss.

Revolusjonerande utvikling

- krev fagkunnskap og fleksibilitet Det har skjedd ei formidabel utvikling på fiskefronten dei siste åra, og mykje av det har skjedd på elektronikksida. Dei tilsette hos Ocean Electronics må heile tida halde seg oppdaterte på utviklinga, og med dobbel stab satsar vi på å bli endå betre og meir tilgjengelege, smiler John Sigurd Solberg. Vi har ei fagsterk bemanning som består av ingeniørar, teknikarar og saksbehandlarar. Alle med mange års erfaring i faget. Vi legg vekt på å vere mobile og møter opp der det trengs – når det trengs. John Sigurd fortel at dei etter samanslåinga har fått betre kapasitet, og moglegheit for større fleksibilitet på service- og installasjonssida. Vi søker også nye erfaringar og kunnskap kvart år, for å kunne halde kompetansenivået vårt oppe. Målet vårt er at kundane skal nyte godt av denne kompetansehevinga. FI S K E RI F LO RA

7