Fiskeri Flora

Page 6

«Målet vårt i Ocean Electronics er å følgje kundane gjennom eit fartøy si levetid – uavhengig av fartsområde»

OCEAN ELECTRONICS

Installasjon, service og driftsvedlikehald Sigurd Solberg AS og Måløy Radioforretning slo seg saman 1. januar 2018, og kan fortelle om gode ordretilgangar. Vi har bra med jobbar innan nybygg til fiskeflåten og servicebåtar til oppdrettsnæringa, seier dagleg leiar John Sigurd Solberg. Det betyr arbeid på verft i inn- og utland. Med rundt 18 tilsette vil vi vere mellom dei større selskapa i landet innan maritim elektronikk. Samanslåinga gjer oss meir fleksible og tilgjengelege. Dette blir ein vinn – vinn situasjon for oss og kundane. Marknaden vår er syklisk og det svingar med arbeidstilgang i periodar. Når fiskebåtane er inne til lands for levering og mannskapsskifte er det naturlegvis viktig at vi kan stille på kort varsel. Livslang service Målet vårt i Ocean Electronics er å følgje kundane gjennom eit fartøy si levetid – uavhengig av fartsområde. Med fagfolk både i Florø og Måløy blir det enklare å yte god service til båtane der dei er. Det gir oss og moglegheita til å spisse kompetansen vår innanfor eit større spekter av maritim elektronikk – og i tillegg satsar vi på import av nisjeprodukt Nye oppgåver Viktige satsingsområde for Ocean Electronics er installasjon på nybygg, ombygging, driftsvedlikehald og service. Samtidig vil vi 6

satse på nye marknader som for eksempel sikkerheitssystem for hamner, oppdrettsanlegg og andre marine næringar. Erfaringane med eksisterande produkt som radar, AIS, VHF radio med meir, vil saman med kompetansen vår gjere oss kompetente til å bruke desse produkta i nye marknader. Rask utvikling Det er to godt vaksne spesialistar på maritim elektronikk som no blir til ei bedrift. Birger Silden i Måløy og John Sigurd Solberg i Florø har stor tru på framtida, og at dette er løysinga for at begge skal levere gode tenester til kundane. Det er viktig å ha med seg historia, men det vi jobbar med utviklar og endrar seg raskt. Her må vi følgje med i timen om vi og kundane skal vere i front.

Ocean Electronics leverer alt av elektronikk til fiskeflåten • • • • • • • •

Navigasjon og styring Maritim Radio / GMDSS Fiskeleitingsutstyr Satellitt TV / antenneutstyr Bruløysingar Kommunikasjon Alarmsystem / overvåking Teknisk tegning / dokumentasjon

F I S KE RI F LO R A