Fiskeri Flora

Page 35

A HAMN OR K L F

F

FISKARJENTA som blei hamnesjef

Tromsø

Linda Mortensen Midtbø som styrer skuta på Flora Hamn starta karrieren sin innan fiskeri. Eg gjekk naturbruk og fiske- og fangstlina på Måløy VGS, og så jobba eg eit år som lærling om bord på MS Rindenes. Eg likte meg som fiskar, men der og då valde eg å gå vidare på skule. Maritim utdanning Det var aldri tvil om at eg skulle satse maritimt, så neste steg vart nautikkog skipperutdanning på Høgskulen i Tromsø. Etter det segla eg som kadett og styrmann på kjemikalietankarar, som er bygde i Florø. Før Linda enda opp som hamnesjef i heimbyen, var jobben driftsog skiftleiar ved Statoil sine prosessanlegg på Sture og Kollnes i Øygarden. Lytt til brukarane Eg kjenner byen og eg kjenner fiskarane i byen, så eg har stor tru på at vi saman og med god dialog skal få til ei god utvikling av kyst- og fiskeribyen. Florø er eit viktig knutepunkt for både fiskeri, oljeverksemd, konteinar- og passasjertrafikk – og det viktigaste verktøyet eg har for å få dette til å fungere er samhandling med brukarane. Slik er det å vere fiskar og slik er det å vere hamnesjef, avsluttar ho som kunne blitt fiskar i heimbyen, men som enda opp som hamnesjef.

dei kommunale reglane og «havne- og farvannlova». Eg meiner vi må sjå fiskerinæringa og hamneområda i Måløy, Bremanger og Flora som ein region. Vi kan ikkje sitje på kvart vårt nes og gjere ting på kvar vår måte. Her og er dialog avgjerande viktig. Hamnene utvekslar erfaringar og legg vekt på å samarbeide – på den måten kan vi hjelpe fiskeriflåten i heile regionen. ***

FI S K E RI F LO RA

w

.n w.f l o ro h a m n

o

w

Bodø

Trondheim Kristiansund Ålesund FLORØ Førde

Sogndal

Bergen Oslo Stavanger

Stockholm

FLORØ - EUROPAVEG NR. 1

Opnare landskap Vegen til omverda går via Florø Florø er eit knutepunkt for sjøtransport – midt mellom Bergen og Ålesund. Fugleskjerskaia ligg nær hovudleia langs kysten, og har god innsegling og djupne. I tillegg kjem kailengdene i Gunhildvågen, på verftsområdet og på Fjord Base.

Hamna er regelmessig trafikkert av: • Kystgodsruter, med anløp til kontinentale hamner • Fraktefartøy og lasteskip • Containerskip. Tørrlast- og frysecontainarar • Store lasteskip med røyr for oljeindustrien • Hurtigruta med to daglege avgangar • Ekspressruter med 4 daglege avgangar til/frå Bergen 35