__MAIN_TEXT__

Page 31

Totalleverandør elektro Elektro

Maritim

FIBER

Fokus Elektro tar mål av seg å vere ein trygg og påliteleg leverandør med god prosjektleiing og med flinke og motiverte medarbeidarar. Vi har tilsette med høg kompetanse og riktige haldningar. Det skal vere SYTALAUST OG ENKELT å samarbeide med oss.

FI S K E RI F LO RA

A til Å

A til Å - www.atilaa.no

Fokus Elektro i Florø er ein totalleverandør av elektrotenester også innan maritime næringer og infranett. Vi er eit aktivt selskap i Sunnfjord innan våre tenester med over 65 tilsette og omset samla for 72 millioner kroner.

Pb 284, 6902 Florø - Telefon 57752920 post@fokuselektro.no - www.fokuselektro.no

www.atilaa.no

grafisk design og media logodesign informasjonsmateriell webutvikling magasin foto & film nyheitsbrev

31

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Fiskeri Flora  

- eit magasin frå A til Å. I fiskerikommunen Flora er det registrert over 30 båtar og omlag 100 fiskarar. Vi er stolt og kry over den store...

Fiskeri Flora  

- eit magasin frå A til Å. I fiskerikommunen Flora er det registrert over 30 båtar og omlag 100 fiskarar. Vi er stolt og kry over den store...

Profile for atilaa