Fiskeri Flora

Page 29

Vi står klare for FISKERIFLÅTEN!

Arne Jan Kleiven (WIS), Trond Book og Kristian Hovland (NBN Elektro) og Bjørn Inge Igland (WIS VVS) står klare til å møte deg på kaia.

Denne gjengen kan du tilkalle ved å ringe vaktnummeret 57 75 28 00. Dei står klare til å hjelpe fartøyet ditt med elektronikk, rør, sveis og stål. Dei stiller med nye krefter, nytt lokale med tilkomst til kai og eit heilt nytt selskap. Nye krefter Ved å tilsette Trond Book har NBN Elektro styrka sin kompetanse inn mot fartøy. Han har fleire års erfaring frå Brødrene Aa i Hyen. Saman med Kristian Hovland kjem han til unnsetning om du skulle ha nokre elektriske utfordringar på fartøyet ditt. NBN elektro har frå før erfaring med prosjektering og utføring av alle typar installasjonar, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/ data, brannalarm, nødlys, tilgangskontroll, innbrotsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Dei leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon. FI S K E RI F LO RA

Nytt bygg West Industri Service har flytta inn i nytt bygg på Botnastranda med tilkomst til ei 60 meter lang kai. Der har dei kontor og verkstad med to avdelingar; ein for arbeid med rustfritt stål, og ein for karbonstål. Slik blir dei ein meir relevant leverandør til fiskeriflåten. West Industri Service leverer røyrlegging, sveising og mekanisk vedlikehald. Som spesialistar på stål- og aluminiumskonstruksjonar står dei klare til å hjelpe deg med alle utfordringar. Dei kan også levere pumper, ventilar, hydraulikk-slangar, røyr og koplingar.

Nytt selskap WIS VVS bygger nå opp firmaet med nye tilsette og ny giv. WIS VVS leverer vedlikehald og reparasjonar av sanitært utstyr som vask, dusj, varmvasstank og klosett. Ta gjerne kontakt Med store lager og ein rikt utstyrt verkstad, er dei i stand til å handtere dei fleste situasjonar på kort varsel. Selskapa tilbyr tenester frå kompetente medarbeidarar som sikrar at arbeidet blir fagmessig utført. ***

29