Fiskeri Flora

Page 28

Fiskeri og regnskap er SOLVENS Jan Torvanger (til venstre) og Ole Petter Westbø Olsen i Solvens har funne den maritime tonen. Foto: Ian Cassells Fotografi

Jan Torvanger og regnskap for fiskebåtar er eit omgrep i Bremanger. Det har på mange måtar følgt Jan heile livet. Han starta som økonomisjef på Bremanger Fryseri i 1977, og var der til han begynte i Regnskapsføring, eigd av Jan Jeppesen, i 1986. I 1993 overtok Jan firmaet og skifta namn til Økonomisenteret. Vi var oppe i fem tilsette, seier Jan og smiler over utviklinga. I dag er det Solvens og Ole Petter W. Olsen i Florø som har overteke, og kontoret i Bremanger har framleis godt ord på seg. På kontoret på Hauge er det i dag 4 tilsette. Kundane er for det meste fiskebåtar og andre bedrifter frå Bremanger kommune. I Florø har Solvens 10 tilsette, så totalt styrer Olsen ein stor gjeng. Kjenner fiskeribransjen For oss i Solvens er det viktig med fokus på å vere nær kunden, og vi har fokus på å vere eit fiskerikontor. Jan er ein mentor og 28

ressursperson for oss andre, skyt Ole Petter inn. Vi skal ha kunnskap og forstå bransjen. Spesielt er det viktig å gjere ein god jobb med løn, lott og hyre. Dette kan variere spelar Jan inn - og det er viktig å ha greie på strukturering og kvotar. Fiskarane deler både inntekter og resultat på ein annan måte enn bedriftene på land. Deltakarlov og Havressurslov er viktig å ha kunnskap om. Styrer drifta frå land Regnskapsføraren i Bremanger har fleire

roller, men har ikkje fartstid på sjøen, utanom nokre månader med ringnot og pigghåfiske etter militæret. Ringnotsnurparen Vestfart som er heimehøyrande i Bremanger er eigd av Jan og broren gjennom selskapet Vestfart AS. Jan er den som styrer skuta på land som dagleg leiar og har vore korresponderande reiar sidan 1987. Å ha erfaring i bransjen er viktig for oss seier Ole Petter som strekar under verdien av å ha med folk som Jan på laget.

F I S KE RI F LO R A