Fiskeri Flora

Page 25

Stor kapasitet FOR FISKEFLÅTEN

Marknadsansvarleg Ronny Kjerpeseth og verftssjef Mikael Johansen fortel at Westcon har mykje å tilby fiskeriflåten, og at dei ønskjer å tilpasse seg denne flåten endå betre i framtida.

Westcon i Florø har gode fasilitetar til å ta inn fiskebåtar, fortel verftssjef Mikael Johansen. Vi har Norges største overbygde dokk – som nesten er for stor for fiskebåtane. Vi ønskjer oss eigentleg ein slipp tilpassa litt mindre båtar, men vi har god lastekapasitet til å løfte båtar på land for overhaling. Om sommaren har vi som regel eit par fiskebåtar inne for overhaling av alt under sjølinja, fortel Ronny Kjerpeseth som koordinerer arbeidet med marknad og sal. Kranane vår løftar frå 40 til 440 tonn, og det er rikeleg for dei lokale fiskebåtane. Fiksar under sjølina Vi har god kapasitet til å ta oss av slikt arbeid og tar gjerne i mot fleire liknande oppdrag. Når båtane er komne på land her hos oss – anten det er i dokka eller oppe på landsida kan vi eller andre lokale leverandørar fikse det som trengs under sjølinja. Arbeid som vask, pussing og maling er veldig greitt å få gjort her. Enklare stålarbeid og vedlikehald av trustarar er og døme på arbeid som har vore gjennomført på verftet. Vil utvikle verftet Vi har hatt oppe både fiskebåtar og arbeidsbåtar for havbruk, og det fungerer godt. Fiskebåtreiarane tenkjer gjerne litt annleis enn oljereiarane – og er ofte meir opptatt av å bruke lokale leverandørar, seier Kjerpeseth. Vi ser på moglegheitene for å utvikle verftet, og har mykje ledig areal å ta av, avsluttar dei to – og legg vekt på at dei ønskjer å kunne gjere meir for fiskeflåten i fiskeribyen. FI S K E RI F LO RA

«Raske på labben» Vi leverer tjenester til Oppdrett – Fôrindustri - Kontroll laboratorium Oljetjenester – Vannanalyse Medisinfôr (GMP/GDP) NORSK AKKREDITERING TEST 184

Besøk www.havlandetfl.no – EN DEL AV A til Å - www.atilaa.no

25