Page 23

Fiber til fiskarane

Kunderådgjevar Daniel Notø jobbar i Enivest, og er ekstra opptatt av at fiskarane og bedriftene i distriktet skal ha like god tilgang til skikkeleg nett som resten av verda. Foto: Nils Skøld

Enivest bygger fiber der ingen andre trur at nokon vil trenge fiber, smiler Daniel Notø, som er kunderådgjevar i bedriftsmarknaden. Poenget er at det skal vere like enkelt for ein fiskar på Skorpa som ein arkitekt på Aker Brygge å jobbe via nettet. For oss er det viktig at vi er med og gir bedriftene i distrikta lik moglegheit til vekst og utvikling. Til sjølve utbygginga brukar vi lokale entreprenørar og montørar. Daniel fortel at dei har gjort mykje for havbruksnæringa som står sterkt i Flora. No er det alle øyane – og mange av dei lokale fiskarane som står for tur. Dette er rett og slett ein telerevolusjon for distrikta i kommunen. For oss er det ekstra kjekt å vere med og skape noko nytt og betre. Dette blir ei ny tid for øyane. Komplisert geografi Å bygge fiber i utkantane i Sogn og Fjordane er ikkje så ettertrakta for fiberselskapa, FI S K E RI F LO RA

fordi geografien rett og slett er komplisert. Som lokal aktør har Enivest stort fokus på sammfunnsmessig nytte, og det å gi noko tilbake til fylket. Grunna dette bygger vi og ut i område som kommersielt sett ikkje er lønnsame. Daniel Notø presiserer at dei legg vekt på å bruke lokale utbyggarar, som er kjende i geografien og som løyser oppgåvene på ein utmerka måte. Nytt nett til landbasane Enivest kan ikkje gjere så mykje med net-

tet fiskebåtane har om bord, men dei leverer nett til fiskebåtane sine landbasar. Siv Madsen som står for den daglege drifta av reiarlaget Fiskebas, er godt fornøgd med at dei har fått på plass skikkeleg nettilgang fram til kaianlegget dei leiger i Botnastranda. Det er Enivest som har levert fiberen, og så har Industridata bygt ut nettet vårt. - Vi har fått ein ny kvardag og same vilkår som den landbaserte industrien rundt oss, smiler Madsen fornøgd.

23