Fiskeri Flora

Page 21

ore ringnot- og kystnotfartøy i tillegg til mange sjarkar. deleg mengde arbeidsplassar.

ww.atilaa.no - Foto: Romvesen

FI S K E RI F LO RA

21