__MAIN_TEXT__

Page 15

Fanøyvåg er eit avansert garnfartøy, levert av skipsbyggeriet Stadyard på Raudeberg i 2016. Båten er utstyrt med full fabrikk og tre platefrysarar der fangsten blir innfrosen straks den kjem opp av sjøen. På dekket frå babord side Agnar Lyng, Johnny og Geir Henning Seljeseth. Foto: Edmund Mongstad, Kystmagasinet.

sender den vidare til bløgging, hauekapping og sløging. Ikkje lenge etter at fisken er komen opp frå sjøen er den ferdig vaska og pakka og ligg på fryselageret under fabrikken. Ferskare fisk får ein knapt tak i.

eit ekstra engasjement for å lukkast som fiskar. – Det blir ein livsstil. Fanøyvåg har 9 mann med seg på kvar tur, slik at det til saman er 18 som har levebrødet sitt om bord i båten frå Batalden.

Rekrutterer unge fiskarar Den unge fiskeskipperen legg vekt på at det er viktig å rekruttere ungdommen inn i yrket. På Fanøyvåg tar vi inn lærlingar, og vi ser at det etterkvart har fått høgare status mellom ungdommar i Florø å vere fiskar. Akkurat no har vi med ein svært engasjert lærling frå Florø. Geir Henning meiner at dei som skal jobbe som fiskarar ikkje berre kan sjå på det som eit yrke – nei, ein må ha

Konkurranse og samarbeid Sjølv er juniorskipparen på Fanøyvåg over snittet engasjert i fiskeri. Geir Henning er leiar av det lokale fiskarlaget, og er opptatt av samarbeid, både internt i laget og med til dømes Flora Hamn. Fiskarane i Flora er flinke til å samarbeide, presiserer Geir Henning. Sjølv om vi på mange område har ein intern konkurranse – så er vi samstundes avhengige av kvarandre. Når

FI S K E RI F LO RA

garnbåtane fiskar i Nordsjøen er vi som regel ikkje langt frå kvarandre. Vi samarbeider både om å finne nye fiskeplassar og om noko uventa skulle oppstå er det ein viss tryggleik i å ha kjentfolk rundt seg. Som leiar i fiskarlaget er eg naturleg opptatt av dei lokale sakene, og av regelverket som regulerer fiskeriet. Rekruttering er og ei viktig fanesak. Eg trur fiskeflåten i Flora er større enn folk flest er klar over, og det er viktig for oss å skape forståing for kva utfordringar vi har. Samtidig må vi bevisstgjere folk på at vi gjer ein viktig jobb med å skape arbeidsplassar og ikkje minst skaffe viktig kvalitetsmat til folk flest.

Vi utfører alle typer elektroinstallasjoner BOLIG - NÆRINGSBYGG - INDUSTRI SKIP - HAVBRUK - INTERNKONTROLL

SØNNICO ELEKTRO AS Evja Senter Florø - Tlf. 57 75 14 50 sonnico.flora@sonnico.no - www.sonnico.no 15

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Fiskeri Flora  

- eit magasin frå A til Å. I fiskerikommunen Flora er det registrert over 30 båtar og omlag 100 fiskarar. Vi er stolt og kry over den store...

Fiskeri Flora  

- eit magasin frå A til Å. I fiskerikommunen Flora er det registrert over 30 båtar og omlag 100 fiskarar. Vi er stolt og kry over den store...

Profile for atilaa