__MAIN_TEXT__

Page 13

I dag er det 3. generasjon Madsen som driv selskapet Fiskebas AS. Ringnotbåten har effektiv drift og er ein ressurs som bør nyttast meir – gjerne til andre formål enn fiskeri, seier frå babord side skipper Geir Magne, styrmann Ole Morten og dagleg leiar frå landsida Siv Madsen.

Ole Morten, som er styrmann om bord, er klar på at båten eignar seg godt som opplæringsfartøy. Ringnotbåten er topp moderne med oppdatert utstyr, som hadde passa godt for tokt med 5 -7 elevar. Her ville dei fått ei opplæring som er tilpassa dagens fiskeri. På brua har vi det mest moderne navigasjons- og fiskeleitingsutstyret - og då vi bygde båten la vi sterk vekt på

at drifta skulle vere miljøvennleg. Skrogforma gjer båten rask og gir ei innsparing på drivstoff på opp til 20 – 25 %. Dieselelektrisk framdrift og hybridløysing gjer drifta berekraftig, i følge styrmannen. Flytande trivsel Det er heller ikkje spart på noko på buforholda om bord. Her skal folk leve og bu

tett saman, og vi legg sterk vekt på trivsel, seier Siv Madsen. Båten har 12 lugarar med dusj og toalett i tillegg til trimrom, sauna og kinorom. Her står kvalitet i høgsetet, smiler Siv, og legg til at dei legg vekt på at alle - anten det er fiskarar eller andre som er om bord – skal vere fornøgd med både fasilitetane og maten om bord.

Spør oss om TRÅDLAUST NETTVERK

Vi gir deg ei enklare IT-drift

Indata er lokalisert sentralt i Florø, og leverer tenester og løysingar innan informasjonsteknologi. Vår forretningside er å levere gode og framtidsretta løysingar, og vi skal vere ein føretrekt leverandør. INDUSTRIDATA AS � Evjegata 10, 6900 Florø - Tlf: 57 75 87 00 - www.indata.no FI S K E RI F LO RA

13

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Fiskeri Flora  

- eit magasin frå A til Å. I fiskerikommunen Flora er det registrert over 30 båtar og omlag 100 fiskarar. Vi er stolt og kry over den store...

Fiskeri Flora  

- eit magasin frå A til Å. I fiskerikommunen Flora er det registrert over 30 båtar og omlag 100 fiskarar. Vi er stolt og kry over den store...

Profile for atilaa