Fiskeri Flora

Page 12

«Ringnotbåten er topp moderne med oppdatert utstyr, som hadde passa godt for tokt med 5–7 elevar og dei ville ha fått ei opplæring som er tilpassa dagens fiskeri»

Slik skal FISKEBAS få fleire bein å stå på Søskena Geir Magne, Ole Morten og Siv Madsen tar seg av drifta av ringnotbåten Fiskebas, som har stolte tradisjonar i Florø. Drifta er basert på pelagisk fisk, men håpet er at båten skal vere meir i bruk. Derfor frir dei no til andre næringar, som kan dra nytte av den ressursen Fiskebas står for. Med landligge over halve året, er dette rett og slett dårleg utnytting av ein fantastisk ressurs, seier dagleg leiar Siv Madsen. Båten stod ferdig i 2014 og er tilpassa til bruk som mellom anna lastebåt. Planen var å komme inn på oljemarknaden, men nedturen der kom omlag på same tid som båten var klar. Fiske og forsking Skipper Geir Magne fortel at Fiskebas har ein ringnotkonsesjon på 7000 tonn med fisk, og kan vise til gode resultat når det gjeld fiske etter NVG-sild, nordsjøsild, makrell, lodde og hestemakrell. Problemet – om ein kan kalle det det – er at dette fisket er overstått på rundt 4 månader. Då vi tinga

Då vi bygde båten la vi sterk vekt på at drifta skulle vere miljøvennleg

oss ny båt tenkte vi nytt og tilpassa den til andre bruksområde. Når oljemarknaden sviktar oss må vi prøve oss på nye område, seier han. Vi har eit godt samarbeid med Havforskingsinstituttet, som har nytta båten til ulike oppdrag, men vi har framleis god kapasitet.

MS Fiskebas • • • • • •

Tilpassingsdyktige Fiskebas eignar seg spesielt godt til oppdrag i Nordsjøbassenget. Det er eit krevjande havstykke og vi har både nødvendig utstyr og mannskap som taklar dette. Båten er hurtig , og kan gå langt til havs, ved til dømes mannskapsskifte. Vaktbåt er ein av tinga vi vil prøve å komme inn på og så tenkjer vi at havbruksnæringa kanskje kan ha nytte av oss. Siv presiserer at dei er veldig tilpassingsdyktige. Det vi må jobbe med framover er rett og slett å selje oss inn – slik at båten får meir driftstid. Topp moderne og berekraftig Fiskebas har svært gode fasilitetar for mannskapet og andre som er om bord.

www.fiskebas.no

Kjennemerke SF 230 F Ringnotbåt 64,2 meter lang og 14 meter brei Innreidd for 14 personar Bruttotonnasje 1899 tonn Lastekapasitet fordelt på ni RSW-tankar 1550 kubikk

KVOTER (FISKERIDIREKTORATET): Lodde Barentshavet Lodde Grønland/Island/Jan Mayen Makrell Alle områder NVG-Sild Alle områder Sild Skagerak Sild Nordsjøen Sild EU-sonen (ICES IVa og IVb )

907,24 t. 977,32 t. 1430,22 t. 1558,94 t. 238,37 t. 1539,87 t. 548,25 t.

1 2 F I S KE RI F LO R A