Fiskeri Flora

Page 10

«Vi prøver heile tida å tenke nytt for å sikre kvaliteten. Garnfisken er stor og er mellom anna ettertrakta til den norske klippfiskproduksjonen».

NORDSJØPIONEREN frå Hovden Rune Nilsen starta med heilårsfiske i Nordsjøen med den første Skjongholm-båten for 30 år sidan. Tradisjonelt har fiskebåtane her i distriktet drive med kystfiske i tillegg til skreifiske i Lofoten tidleg på våren - og båtane har vore forholdsvis små Rune Nilsen har heile livet hatt ein stor lidenskap for å finne nye fiskeplassar. Dette har kome til god nytte for både han sjølv og dei andre garnbåtane i Flora, som etterkvart driv det same Nordsjøfisket som pioneren frå Hovden. Rune starta i det små i Nordsjøen i 1988, og har bygt seg opp stein for stein. Det er ein møysommeleg prosess å lære seg nye fiskeplassar, og å finne ut korleis fisken vandrar. Etter at vi fekk fryseri om bord har det blitt mykje enklare å flytte seg rundt. Vi klarer å halde topp kvalitet på fisken, utan å måtte gå til lands for å levere mellom fangstane, fortel sonen Runar, som også er skipper om bord i Skjongholm. Vandrar etter fisken Familien Nilsen er levande opptatt av korleis fisken oppfører seg og korleis den vandrar. Frå mai til desember går vi etter fisk som er på beitevandring i Nordsjøen. Det gir ein stor variasjon av artar i fangsten, og

Skreifiske i nord er årets høgdepunkt, men fisket i Nordsjøen er likevel det viktigaste reint økonomisk

er veldig spennande. Vi lærer veldig mykje av å finne nye fiskeplassar, seier Rune – anten det går godt eller dårleg. Den havgåande garnflåten bevegar seg over store område, og på høgste vinteren føregår det eit spennande seifiske i Nordsjøen eller på Trøndelagskysten og Haltenbanken - før turen går til Lofoten. Skreifiske i nord er årets høgdepunkt, men fisket i Nordsjøen er likevel det viktigaste reint økonomisk.

MS Skjongholm • • • • • • •

Leitar for å finne og lære For meg har det alltid vore ein viktig himmelretning, og det har vore vestover. Heilt frå eg var liten gutunge har eg likt å leite etter nye fiskeplassar – så det har eg nok i blodet, smiler Rune. Det er kjekt at vi etterkvart er tre garnbåtar i Flora som leitar i lag. Då rekk vi over eit større område, og kan utveksle viktige erfaringar. Det er ikkje få nye fiskeplassar den engasjerte fiskaren har oppdaga. For meg er leitinga og spenninga ein viktig del av fiskeriet. Vi lærer heile tida noko nytt og må tilpasse oss fiskane sin levemåte. Kvalitet i høgsetet Å fangste med garn gir forholdsvis stor fisk, ikkje noko svinn og veldig god kvalitet. Vi er etterkvart blitt meir og meir bevisste på kvaliteten og marknadssida. Det er ikkje tvil om at den ferskfrosne fisken sikrar oss gode råvarer heile året og gir betre kvalitet enn om vi hadde køyrt til lands og

www.skjongholm.no

Kjennemerke SF 7 F Garnbåt 34 meter lang og 8,5 meter brei 9 lugarar og 12 køyeplassar Bruttotonnasje 469 tonn Lastekapasitet fordelt på to fryserom 280 kubikk Frysekapasitet maks 20 tonn i døgnet

KVOTER (FISKERIDIREKTORATET): • Hyse nord for 62. breiddegrad 506,38 tonn • Sei nord for 62. breiddegrad 349,91 tonn • Sei sør for 62. breiddegrad 800 tonn • Torsk nord for 62. breiddegrad 446,69 tonn • Torsk Nordsjøen 810 tonn

1 0 F I S KE RI F LO R A