Page 1

25 år FLORØ 19 8 9 – 2 0 1 4

ewos.com


Då EWOS oppdaga Florø... Av Carl Seip Hanevold

Det er med stor glede og også en god porsjon stolthet at jeg kan gratulere EWOS Florø med sitt 25-års jubileum. Fabrikken i Florø har på sett og vis vært et hjertebarn for meg helt fra den dagen i 1987 da jeg fikk beskjed, eller rettere sagt ordre, fra våre eiere i Finland om å få bygget en fabrikk for produksjon av fiskefôr på et egnet sted i Norge og samtidig få etablert en komplett driftsorganisasjon for denne helt nye virksomheten. Bakgrunnen for denne beslutningen var i korthet at EWOS fram til da samarbeidet med Felleskjøpet i Norge om denne produksjonen. Ved at EWOS sto ansvarlig for reseptutvikling og markedsføring mens FK sto for produksjon, salg og logistikk. Denne samarbeidsavtalen ville opphøre ved utgangen av 1988, og heldigvis må en vel kunne si, hadde vår finske eier Cultor klokkertro på at fiskeoppdrett ville være en framtidsrettet virksomhet å satse på. En egen fôrfabrikk var derfor helt nødvendig når FK-avtalen utløp. Å si at vi dermed fikk det travelt i kontorene til EWOS på Lørenskog er vel et lite understatement. Ordren fra Cultor var kort, men krystallklar: Finn et egnet sted, bygg en fabrikk og produser fôr helst fra 1. januar 1989. Vår egen erfaring med slike prosjekter var noe mangelfull, men rekkefølgen av aktivitetene hørtes både logisk og grei ut. Ut fra en grov analyse av marked og framti-

dige markedsutsikter kunne det virke som om Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Trøndelag kunne være aktuelle etableringsalternativer.

Hva var så den beste og hurtigste måten å skaffe seg oversikt på? Ikke bil, ikke båt, men fly selvfølgelig. Sjøfly for sikkerhets skyld hvis vi måtte lande for å gå mer i detalj.

Ikke særlig presist må en vel kunne si i ettertid, men tiden tillot ikke spissfindigheter og flisespikkeri. Hva var så den beste og hurtigste måten å skaffe seg oversikt på? Ikke bil, ikke båt, men fly selvfølgelig. Sjøfly for sikkerhets skyld hvis vi måtte lande for å gå mer i detalj. For å gjøre en lang historie kortest mulig falt våre granskende blikk til slutt på Gunhildvågen i Florø. Fra 1000 fots høyde så forholdene perfekte ut: Store bygninger, stort tomteareal, lang kailinje og gunstig plassering i forhold til seilingsleden. Hadde vi utnyttet flyets landingsmuligheter hadde vi muligens fått et mer nyansert inntrykk, men som sagt så var tiden knapp. Da stedet rent geografisk lå midt i hva vi anså var vårt viktigste markedsområde

og det viste seg at anlegget var til salgs til en fornuftig pris samtidig som kommunen lovet ekspressbehandling av en mulig byggesøknad, var saken klar : Her skal fabrikken ligge! Første punkt på framdriftsplanen var fullført, nå var det bare resten igjen. Å gå i detaljer om prosessen videre vil føre denne gratulasjonshilsenen helt ut på viddene, jeg vil bare fastslå at vi lyktes også med de 2 siste punktene på framdriftsplanen, riktignok med en oppstart i mai -89 i stedet for januar, men våre finske eiere var riktig fornøyde og det samme var vi selv også.

Det er viktig for meg å benytte denne anledningen til å takke alle medarbeiderne i EWOS Norge, både nåværende og tidligere ansatte, som på forskjellig vis og gjennom alle faser av historien fram til i dag har bidratt til det jeg vil kalle et lite industrieventyr. Jeg vil også takke alle samarbeidspartnere, leverandører og ikke minst våre kunder langs hele Norges kyst for at vi i dag kan feire oss selv med et 25-års jubileum. Jeg tviler sterkt på om de tre svenskene Erik Berggren, Wiktor Weide


Noen milepæler i perioden 1935 EWOS AB blir grunnlagt i Sverige av Erik Berggren, Wiktor Wiede og Olle Sjøstedt. Derav namnet EWOS

1949

EWOS AB blir etablert i Norge med dotterselskapet Norsk Landbrukskjemi.

1988 EWOS kjøper området i Gunhildvågen av Silfas.

1988–1989 Planlegging og bygging av fabrikken.

1989

Produksjonslinje nr. 1 sett i drift 1. mai 1989.

1990 Produksjonslinje nr. 2 for småpellet sett i drift. Nytt laboratorium. 1991–1992 Produksjonslinje nr. 3 for spesialfôr sett i drift.

1992 EWOS kjøper resten av Silfas anlegget i Gunhildvågen.

1994 Produksjonslinje nr. 4 sett i drift.

1996 Produksjonslinje nr. 5 sett i drift.

1998 EWOS Norge passerte 1 milliard i omsetning.

1999 EWOS flyttar hovudkontoret sitt frå Lørenskog til Florø og leiger lokale hos Global Fish.

2000 EWOS blir kjøpt av Statkorn Holding (no Cermaq). EWOS og NorAqua fusjonerer, og vidarefører EWOS-namnet. Hovudkontoret etablert i Bergen.

Anlegget i Gunhildvågen i starten av 1990-tallet.

og Olle Sjøsted, som for øvrig ga sine initialer til navnet EWOS, hadde tanker om en slik utvikling som vi har sett da de etablerte selskapet i 1935. EWOS er i dag en hovedaktør innenfor en næring som skaffer mat og gir utkomme til millioner av mennesker på verdensbasis. Dere som har arbeidet og dere som fortsatt arbeider på EWOS-fabrikken i Florø har vært

og er viktige bidragsytere til denne virksomheten, helt fra den spede begynnelsen da den første pelleten kom ut av anlegget den 1. mai 1989 og fram til i dag. Jeg håper og tror at denne utviklingen vil fortsette i mange, mange år framover. Gratulerer med dagen! Hilsen Carl

2001 MS Syklus blir utstyrt med testanlegg for bulklossing av båt.

2002 Ingen under, ingen ved sida! EWOS først i verda med ekstrudert minipellet.

2003 Byggestart for bulkutlastingsanlegg til båt. Nytt luftreinseanlegg blir sett i drift med 70 meter høg skorstein som nytt landemerke for Florø. 2004 MS Artic Fjord, verdas første spesialutstyrte bulkbåt, sett i drift. LNG-anlegget sett i drift som det første i Sogn og Fjordane. Bulkutlastingsanlegget sett i drift.

2006 MS Artic Lady, søsterskip til Artic Fjord, sett i drift.

2007 Vedtak om å bygge ut fabrikken for 565 millionar kroner

2009 Produksjonslinje nr. 6 sett i drift. Nytt blanderi og store råvaresiloar sett i drift. 2011 EWOS Vietnam etablert. Delar av Florø-fabrikken si første produksjonslinje blir sendt til Vietnam.

2013 EWOS selt frå Cermaq til Altor and Bain Capital.

2014 MS Artic Fjell, verdas mest fleksible og kostnadseffektive fôrskip, vert sett i drift EWOS kan feire at fabrikken i Florø har vore i drift i 25 år.

3


Tilbakeblikk Av Ernst Strøm. Fabrikksjef 1988-2003

En dag sommeren -88 ringte telefonen min på kontoret hos Felleskjøpet Trondheim. Mannen på tråden presenterte seg som Carl Seip Hanevold, adm. dir. i EWOS Norge. På dette tidspunktet hadde vi et produksjonssamarbeid med EWOS ved at vi i Felleskjøpet produserte, solgte og distribuerte fiskefôr som EWOS hadde ansvaret for sammensetningen av. Som produksjonsansvarlig var min første tanke slik andre produksjonsansvarlige ville tenkt: Nå er det noe galt med fôret! Noe skikkelig alvorlig galt siden selveste adm. dir. var på tråden. Jeg oppfattet innledningen som litt høflig småprat rundt grøten inntil ærendet kom fram: EWOS skulle bygge en fôrfabrikk i Florø og manglet folk til å bygge og til å ta seg av driften når den sto ferdig. Om jeg kunne tenke meg å påta meg jobben som fabrikkdirektør? Overhodet ikke, som rotfestet trondhjemmer født og oppvokst mellom trikkeskinnene i Innherredsveien, var en utvandring til Florø slett ikke aktuell. Florø, lå den forresten sør eller nord for Ålesund? Det viste seg imidlertid at Carl Seip Hanevold var en mann som ikke tok et nei for et nei. Etter flere liknende telefonsamtaler gikk jeg i et svakt øyeblikk med på et møte med ham og hans våpendrager Ole Kristian Kaurstad i sakens anledning. Rått parti som endte som det måtte, jeg sa ja til jobben uten å vite hvor landet lå bokstavelig talt. Første gang jeg besøkte det som skulle bli min nye arbeidsplass, viste Florø-været seg fra sin verste side og jeg hadde begynt å angre meg allerede før jeg kom til Eikefjord.

Og verre skulle det bli. Den såkalte fabrikken med tilhørende lagerbygg og kaianlegg, som hadde ligget brakk de siste 8 år, så miserabel ut for å si det forsiktig. Tanken streifet meg, de høye herrer med sjøfly kunne vel tatt en kort mellomlanding på vågen og en aldri så liten befaring på land? Min neste tanke var klar og tydelig: Her blir du bare til produksjonen er vel i gang, deretter drar du hjem til siviliserte strøk fortest mulig.

Vi kan trygt slå fast at Carl og de andre der oppe i sjøflyet traff innertier med sitt valg av fabrikklokalisering,

Det som jeg denne depressive dagen antok ville ta høyden 2-3 år, skulle vise seg å bli en periode på 24 år, herav 21 år i EWOS sin tjeneste! Jeg har ikke vært noen nomade i arbeidslivet, men dette er min lengste sammenhengende periode hos samme arbeidsgiver og jeg har ikke angret en dag etter de første nedslående besøkene. Grunnene til dette er flere, men den viktigste er kanskje tilfredsstillelsen av å ha fått være med på en arbeidsmessig reise som bare få får oppleve. Å ha fått være med på oppbyggingen og vide-

reutviklingen av en virksomhet som EWOS Florø med eiere og en toppledelse som har vært villige til å satse stort, har inneholdt alle sider, oppgaver og utfordringer og ikke minst gleder som svært mange ønsker seg i arbeidslivet, men som bare få opplever. Som teknisk interessert har de løpende oppgavene i et høyteknologisk fabrikkanlegg vært udelt lystbetont. De administrative og personalmessige oppgavene knyttet til driften har gitt nyttig og allsidig erfaring og ikke minst gitt anledning til å bli kjent med for ikke å si glad i mange flotte mennesker. I dag kan vi trygt slå fast at Carl og de andre der oppe i sjøflyet traff innertier med sitt valg av fabrikklokalisering, med eller uten mellomlanding på vågen. Florø har gjennom disse 25 årene vist seg å være det ideelle sted for EWOS både når det gjelder beliggenhet i markedet, samarbeid med kommunale myndigheter og ikke minst tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft. Når byen dessuten har et vidt spekter av gode leverandører og servicebedrifter på de aller fleste områder som er viktige for en produksjonsbedrift som EWOS, bekrefter dette bare at stedsvalget var rett den gangen for 25 år siden. Håpet er at EWOS som bedrift har vært til nytte og glede for Florø som kommune og lokalsamfunn, noe vi har en sterk følelse av å ha vært. Samtidig som jeg takker hver og en av mine medarbeidere for det de har bidratt med og for et fantastisk godt samarbeid gjennom disse årene, ønsker jeg alle ansatte og bedriften EWOS til lykke med dagen og de neste 25 år! Hilsen Ernst


Bjørn Hollevik - styreleiar i Flora Industri- og Næringsforening

EWOS tar samfunnsansvar Kommunen vår er den største og mest allsidige industrikommunen i fylket vårt. Som leiar i industri- og næringsforeninga med nærare 80 bedrifter og med nesten 2000 arbeidsplassar heisar eg på laurdag flagget for EWOS si jubileumsfeiring. EWOS i Florø har vore ein viktig bidragsytar for andre si knoppskyting. Dei har satsa lokalt og såleis vore med på å utvikle bedriftene i Florøsamfunnet.

Mange gründerar er glade for draghjelpa dei har fått av folka hos EWOS i Florø. Nærare 600 millionar kroner la EWOS att då dei verkeleg satsa og bygde det store anlegget i 2009. Mange med meg kunne faktisk sjå kor fabrikken voks dag for dag. EWOS er naturlegvis ein stor kunde når det gjeld kjøp av varer og tenester hos mange av dei små og mellomstore bedriftene lokalt. Kvart år køyrer EWOS større prosjekt når det gjeld drift og vedlikehald. Dette kjem mange av dei lokale bedriftene til nytte og er heilt avgjerande for å oppretthalde arbeidsplassar i Florø. Som talsmann for mange av desse Florøbedriftene gratulerer eg og er takksam for haldninga; å tru på lokale ressursar i byen. Alle er avhengige av at bedriftene leverer optimalt, slik at kommunen har eit næringsliv som vil vekse. Samstundes treng vi komplementære bedrifter som kan tilby sine tenester i ei vekslande tid. Det er viktig at næringslivet og kommunen er samkøyrte slik at vi kan levere gode tenester både til små og store aktørar. Det gler meg difor at kommunen på 80-talet tok utfordringa og la til rette for vekst og utvikling for EWOS. I dag ser vi at dette var ei god satsing. EWOS har og tar samfunnsansvar og er ein av dei viktigaste arbeidsplassane i kommunen vår.

EWOS har vore ein viktig bidragsytar i Florøsamfunnet, seier Bjørn Hollevik, styreleiar i Flora Industriog Næringsforening.

Gratulerer! Eg ser fram til vidare godt samarbeid. Helsing Bjørn Hollevik Styreleiar i FIN

Bengt Solheim-Olsen - ordførar i Flora kommune

Stolt ordførar gratulerer EWOS med 25 år i Florø

- Framtidsoptimismen er stor i Flora kommune, og det er mykje som tyder på at kommunen får oppleve ei rivande utvikling i åra som kjem. Pilene peikar oppover.

Dei neste åra vil vi ha godt over tusen arbeidsplassar meir enn vi har i dag. Mange av dei vil vere knytt til bedrifter som EWOS, med bakgrunn i at dei marine næringane er tilrettelagt for vekst. Mitt mål nummer 1 er at vi skal bli stadig fleire som bur her. Det er ikkje den minste tvil om at laksen har ei heilt sentral rolle i kommunen vår. Laksen sysselset mange, og verdiskapinga er stor. Nesten ufatteleg mange. Eg trur det er få som er klar over at over 300 personar har sitt daglege virke i havbruksnæringa i kommunen. I Flora blir det kvart år produsert om lag 35.000 tonn laks, som er 2,5 % av den totale produksjonen i landet. I tillegg produserar EWOS i Florø 300.000 tonn fiskefôr. Dette tilsvarer ca. 400 vogntog i veka med råvare og laksefôr. Heldigvis blir det aller meste av dette frakta via sjøvegen. Flora ville bokstavleg talt vore fattigare utan denne heilskaplege lakseproduksjonskjeda i kommunen. Derfor er det gledelig å registrere at

næringa har ei positiv tilnærming til framtida. Både gjennom ønskja om å ekspandere, og ikkje minst gjennom å ha ei aktiv rolle i utviklinga av ny teknologi. Som stolt ordførar gratulerer eg EWOS med 25-årsjubileet. Bengt Solheim-Olsen Ordførar i Flora kommune

5


EWOS Florø – eit fyrtårn i bransjen Av fabrikksjef Rune Ryland

Tida går fort når ein har det kjekt og spennande på arbeid. Underteikna er ein av dei som har fått vere med frå starten på dette industrieventyret. Etter fleire år i leiarstillingar innan produksjonsområdet fekk eg våren 2003 spørsmål om eg var villig til å ta utfordringa som ny fabrikksjef, og slik blei det. EWOS er i ein krevjande bransje som heile tida er i utvikling. Fabrikken vår er eit fyrtårn i dobbelt tyding. Frå sjøsida er fabrikken eit kjent landemerke. Vi er også eit fyrtårn i bransjen, der vi har vist veg og vore leiande i utviklinga. Når vi produserar fiskefôr, produserer vi mat. Fôret vi lagar skal dekkje alle behova fisken har for næringsstoff - gjennom livsløpet sitt frå yngel til slakteferdig fisk. Denne produksjonen krev

Dyktige medarbeidarar er ein av grunnane til den formidable veksten vi har hatt.

omfattande kunnskap om fiskehelse og fisken sitt livsløp. I samarbeid med avdeling for forsking og utvikling klarar vi å lage fôr som gjer at fisken

utviklar seg på ein best mulig måte. Alle råvarer blir testa og godkjent før bruk, og vi har heile tida høgt fokus på bærekraftig bruk av naturressursar. Ressurseffektiviteten kjem tydeleg fram ved at tal tonn råvare inn er det same som tal tonn ferdigvare. EWOS tenker globalt og handlar lokalt, og i Florø har vi ein underskog av dyktige underleverandørar. Desse er konkurransedyktige, lojale og stiller opp for oss, og er ein av våre suksessfaktorar. Kjøp av lokale varer og tenester er derfor til gjensidig glede for oss og lokale leverandørar. Vi har ein tett dialog med naboane våre, slik at vi kan

Med ein produksjon på om lag 300.000 tonn fôr i året, blir dette mat til mykje laks. Produserar vi lakseporsjonar av laksen som er fôra med pellets frå fabrikken, tilsvarar dette ca. 3 middagar pr veke for kvar einaste nordmann. Produksjonen ved EWOS Florø dekkjer då nesten halve middagsbehovet for heile Norges befolkning.


fange opp mulige uønska miljøpåverknader. Vi har utvikla gode støttesystem, for å sikre at vi overheld myndigheitskrav og krav til ISO standardarane. Dette hjelper oss til å alltid drive verksemda vår på ein mest mulig robust måte. Vi er stolte over kva vi har oppnådd, men det ligg hardt arbeid bak. Det å produsere fiskefôr er ein omfattande prosess og kompleksiteten i produksjonen blir ofte samanlikna med ei oljeplattform. Vi har auka produksjonen og utvida bedrifta meir eller mindre kvart år sidan vi starta opp i 1989. Med den store utbygginga i 2009, som var EWOS si største satsing nokosinne, blei EWOS verkeleg eit landemerke i Florø. Vi er den einaste fabrikken i Norge som produserar heile produktsortimentet, frå den minste til den største pellet. Spesialfôr; Daniel Bonde og Joachim Strømsnes viser dyseplate som blir brukt ved startfôrproduksjon.

Dyktige medarbeidarar er ein av grunnane til den formidable veksten vi har hatt. Det krev eit mangfald av kvalifikasjonar og kompetanse i den daglige drifta av fabrikken. Det er ikkje tvil om at det er summen av kompetente medarbeidarar med stå på vilje, som er avgjerande for at vi er der vi er i dag. EWOS Florø går ei spennande tid i møte. Vi har tru på framtida, og satsar på at nye eigarar løftar oss vidare framover. Gratulerer alle tilsette med jubiléet! Helsing Rune Kvalitetsleiar Aashild Bergvoll er fornøgd med kvaliteten på fôret Vekstfôr; frå venstre Glenn Cato Larsen og Kenneth Nesse kontrollerar produksjonen frå kontrollrom linje 6.

7


Alt starta med silda – også i Gunhildvågen Når ein skal fortelje om Gunhildvågen kjem ein ikkje utanom silda – alt starta med silda seier vi i Florø. Her starta sildefiskarane med sitt eige anlegg, SILFAS frå 1951. Fabrikken stod ferdig i 1954. Fabrikken i Florø var ikkje berre Norges største sildeoljefabrikk, men Nord-Europas mest moderne sildoljefabrikk. Her var det aktivitet

heile døgnet. Mellom 50 og 60 fast tilsette og over 200 tilsette i sesongen. Den gongen sa folk i byen «det luktar pengar». Det var ei eventyrleg tid for byen. Men tida endra seg – det vart for lite råstoff. Difor er det mange hjarte som gler seg over ny aktivitet i Gunhildvågen. Ikkje sildolje – men mat til laksen. Dette fortel at vi lever av fisk i Gunhildvågen i dag som for over 60 år sidan.

Werna og statsminister Einar Gerhardsen på besøk hos Silfas i 1960 i Gunhildvågen. Det er ein stolt fabrikkdirektør Per Ottesen, som saman med dottera Reidun, viser statsminister og frue rundt på fabrikken. I 1960 feira Florø 100-års jubileum. Klart statsministeren var i Gunhildvågen.

Fabrikkdirektør Per Ottesen sine notatar frå 12. juni 1960. Album og kalender er utlånt av Målfrid Ottesen.

Med sildeolje i årane Jan Aarseth, som no er vedlikehaldskoordinator hos EWOS fekk fabrikkanlegget i Gunhildvågen så og seie inn med morsmjølka. - Eg budde og vaks opp innanfor gjerda her, og sildeolje og fôrpellets er ein viktig del av livet mitt. Fabrikkområdet var leikeplass i oppveksten vår, og det var her eg tente mine første kroner. Jan vart tilsett som ein av tre skiftformenn då EWOS skulle starta med fôrproduksjon i den gamle sildeoljefabrikken SILFAS, der far hans i si tid hadde sin arbeidsplass.

Til og med skuleskyssen tok SILFAS seg av. Vi som budde her vart køyrde til og frå skulen i fabrikklaget sine køyretøy.

Jan viser stolt rundt på arbeidsplassen sin, der han har fått med seg alle epokane og utbyggingane. - Det har vore fantastisk å få vere med på dette eventyret, fortel han, og legg vekt på at han har jobba saman med ein kjekk gjeng i desse 25 åra. Mesteparten av tida har han

jobba som arbeidsleiar i produksjonen, men no er det vedlikehald og tekniske prosjekt som er hans kvardag - og det er mykje å halde styr på i eit slikt stort fabrikkanlegg. Oppvekst utan sikring: Jan Aarseth minnes ein barndom fri for redningsvestar, bilbelte og sykkelhjelmar - der dei hadde tilgang på det meste på SILFAS sitt fabrikkanlegg. Mellom anna var dei store oljetankane eit ynda klatremål. Det var forbudt område, men desto meir spennande for gutetravar som målte styrke og mot.

Til og med skuleskyssen tok SILFAS seg av. - Vi som budde her vart køyrde til og frå skulen i fabrikklaget sine køyretøy. Dei første åra blei det ofte brukt ein lastebil der vi sat på benkar på lasteplanet. Lukta frå fabrikken prega heile byen på den tida, men spesielt oss som vaks opp her, smiler Jan. For oss var denne sildoljelukta heilt naturleg. Først med fiskefôr: Jan Aarseth kan fortelje at det allereie for 50 år sidan vart levert


fiskefôr frå Gunhildvågen til eit oppdrettsanlegg inne i fjorden. Han hugsar godt at han og faren på kveldstid var nede på kaianlegget og håva opp store mengder småpal direkte frå sjøen. Vi heiv ut fiskemjøl slik at småpalen samla seg under den store lossekrana, som vi hadde festa ein håv

til. Småpalen vart håva opp og lagt i sildekassar, som vi så selde vidare til ein kar som henta dei med lastebil. Oppdrettsanlegget som var på forsøksstadiet vart vel ingen stor suksess den gongen, men det er artig å tenke på at det er dette som vart den store framtida for fabrikkanlegget.

250 år med EWOS EWOS er ein av dei største arbeidsplassane i Florø, og i følgje denne gjengen den desidert triveligaste. Heile 10 jubilantar har jobba på fabrikken i Gunhildvågen heilt sidan starten i 1989, og

kan jubilere litt ekstra i desse dagar. Eit godt arbeidsmiljø og trivelege kollegaer er viktige faktorar for at vi har følgt bedrifta heile vegen, frå start til no, er attesten frå jubilantane.

Lærer av å ha lærlingar - For oss er lærlingane viktige for å sikre framtidig kvalifisert arbeidskraft, seier Monica Langedal, som har den faglege oppfølginga av lærlingane på vedlikehaldsavdelinga. - Samtidig gjer vi ein viktig jobb med å bidra til å utdanne ungdommar. EWOS Florø kan vise til 21 lærlingar som har fullført fagbrev, og har for tida 15 lærlingar i stallen. PRO opplæringskontoret fortel at EWOS er mellom dei største lærlingbedriftene i fylket. Monica, som er vedlikehaldskoordinator, ser stor forskjell på ungdommane frå den dagen dei kjem usikre gjennom porten – og til at dei blomstrar opp etterkvart som dei blir tryggare i situasjonen. - Dette er god læring både for oss og dei. Lærlingane kjem til oss med ny og viktig fagkunnskap, i tillegg til at dei stiller viktige spørsmål. Det bidreg til at også vi må tenke gjennom kvifor vi gjer ting på den og den måten, smiler Langedal. - Dei er rett og slett ein frisk pust i kvardagen vår.

Trivsel er stikkordet for denne gjengen som har hatt sit daglege virke på EWOS sidan starten i 1989. Frå venstre: Jan Aarseth, Elin Sæther Standal, Rolf Terje Seljeseth, Jan-Helge Førde, Rune Ryland, Inge Sælemyr, Rolf Apneseth og Harald Engevik. Desse var ikkje tilstades då fotografen besøkte EWOS: Geir Reksten og Kjell Arne Hovden.

Populær lærlingbedrift: EWOS Florø har ingen problem med å rekruttere lærlingar, og set stor pris på støtta dei får frå PRO opplæringskontoret. – Dessutan set vi stor pris på at vi har fått eit godt rykte mellom lærlingane.

Dei 15 lærlingane er ein frisk pust på arbeidsplassen og viktig for rekrutteringa til EWOS, som er mellom dei største lærlingbedriftene i fylket. Her saman med vedlikehaldskoordinator Monica Langedal. 1. rekke: Bjørn Michael Gillow, Simen Rognsøy, Robert Liset Helle, Alireza Quirbani, Martin Antonio Mork Villaroel, Fritz Ryland og Daniel Hansen Standal. 2. rekke: Jonathan Willis Lundgaard og Christian Johannessen. 3. rekke: Henrik Frammarsvik Solheim og Jimmy Bjørnset. 4. rekke: Sverre Nilsen og Jan Morten Åsebø. Desse manglar på bilde: Robin Hukset og Eirik Larsen

Når vi spør lærlingane kvifor dei vil vere akkurat hos oss er svaret ofte at dei har høyrt frå andre at vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgåver og god oppfølging. - Betre attest kan vi ikkje få frå framtidas arbeidskraft. Attraktive fagarbeidarar: For mange av lærlingane kan læretida vere første steget til fast arbeid hos EWOS. Spesielt dei som tek fagbrev i både industrimekanikar faget og produksjonsteknikk er attraktive på arbeidsmarknaden, slår fagansvarleg Langedal fast. Mange av lærlingane våre får tilbod om sommar- eller sesongjobb når læretida er over, slik at dei får tid til å områ seg - anten dei skal vidare på skule eller søke jobb andre plassar.

9


EWOS-fôr for framtiden Av Atle Kvist - administrerende direktør i EWOS I 2013 fikk vi nye eiere, Altor og Bain Capital. Spennende og ambisiøse eiere som vi allerede har etablert et godt forhold til. De kjøper den store verdien som ligger i samarbeidet med og leveranser til våre kunder gjennom mange år. Vi er ikke i tvil om at de vil bidra til at vi utvikler oss videre og forblir det fôrselskapet som våre kunder er tjent med at vi er. De vil stille store krav til oss. Det er vi vant til, ikke minst fra våre kunder. Det motiverer oss til å yte vårt beste. EWOS visjon er «det tryggeste valget for høy ytelse innen havbruk». For å komme dit legger vi ned betydelig innsats i utvikling av fôr med stabil og høy ytelse produsert fra trygge råvarer. Kundesamarbeid har gitt oss tilgang til produksjonsdata fra en rekke lokaliteter fra sør til nord. Ved å kombinere disse data med forskning, har vi løftet fiskefôr til nye høyder. Sammen har vi utviklet markedets sterkeste fôrkonsept for vekst og helse. At kundene våre oppnår gode resultater, er det endelige beviset på at visjonen vår oppfylles. Uten kunder, ingen EWOS. Jeg vil derfor takke for tilliten kundene gir oss – det er en sann glede å være leverandør til dere alle.

Enorme mengder fiskefôr skal produseres og leveres langs norskekysten, dette stiller store krav til effektiv og sikker logistikk. EWOS har sammen med Artic Shipping utviklet unike løsninger og er i dag verdensledende på bulkleveranser av fiskefôr. Vi var først ute med silo til silo bemanningsfri levering – effektivt for både oss og kunden. Snart ferdigstilles verdens mest fleksible og kostnadseffektive fôrskip, og ett av dem skal trafikkere i skipsleia til Florø. Etter blant annet 25 år med fôrproduksjon i Florø har vi ikke bare den kunnskapen som skal til for å være fremst i utvikling av markedets beste fôrprodukter og distribusjonsløsninger, vi har også en kompetanse som kan anvendes på nye markeder og nye arter. Etablering i Vietnam og produksjon av fôr til Pangasius og annen eksotisk fisk er vårt siste skudd på stammen.

Ifølge FN vil verdens matbehov øke med 70 prosent innen 2050. Globalt er akvakultur den raskest voksende seksjon av de matproduserende næringene og det påligger oss som en del av den norske sjømatnæringen et stort ansvar å påse at veksten i vår produksjon er bærekraftig. Bevissthet omkring forskning for å sikre bærekraftig vekst har gjort oss i stand til nær å doble fôrproduksjonen fra 2002 til 2013 uten å øke forbruket av fiskemel og -olje. Ved å ta i bruk gode vegetabilske råvarer, har vi blitt mer og mer uavhengige av råvarer fra havet. Samtidig jobber EWOS iherdig med å øke tilgangen på verdifull avskjær og bifangst, som i dag ikke blir fullt utnyttet.

Fôrskip med dynamisk posisjonering holder stabil avstand, automatiske lukeåpnere gjør bemanningsfri levering mulig.

og at havbruk er en effektiv måte å produsere sunn protein på for en voksende global befolkning. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen Atle

Havbruksnæringen er en viktig sektor som har gått gjennom en svært interessant utvikling de siste 25 årene. Vi liker det faktum at laksemarkedet fortsetter å vokse i et solid tempo, at laks er et sunt produkt, Ekstruder fra Florø-fabrikken nå i bruk i Vietnam.


EWOS Florø – midt i skipsleia Aktiviteten på EWOS fabrikken i Florø er omlag som eit middels stort reiarlag, og difor er det avgjerande at vi ligg midt i skipsleia. Bortimot 100% av råvarer og ferdigvarer som blir frakta inn og ut av fabrikken i Gunhildvågen går sjøvegen. Nøkkelen til suksess er at fabrikken klarar å handtere den utfordringa som logistikken gir, når så store mengder skal inn og ut av anlegget. Årleg er det rundt 600 skipsanløp på fabrikkanlegget i Gunhildvågen, og trenden er at det blir stadig større skip på råvaresida. Dei siste 10–15 åra har storleiken på skipa auka frå rundt 700 tonn, til dagens skipingar som er over 5.000 tonn på det meste. Det er heildøgnsaktivitet på kaia – 24 timar i døgnet, 7 dagar for veka – slik at det er flyt i trafikken og båtane ligg kortast mulig tid ved kai.

med leverandørar og transportørar. Mange må gå i takt for at vi skal vere sikra levering til rett tid og stad. Det var avgjerande for utviklinga av EWOS at staten utvida skipsleia i 2009, slik at seglingsdjupna og -breidda vart betydeleg større. Samtidig er det ein gevinst for samfunnet og miljøet at det er så stor aktivitet på sjøsida her, og ikkje på vegane. Plasseringa av fabrikken midt i skipsleia gjer at folk flest ikkje legg merke til den omfattande produksjonen og logistikken som går føre seg her.

Totalt er det plass til 5 skip for lossing og lasting, etter at kaia vart utvida og forsterka i 2009. Når det i høgsesongen blir produsert 10.000 tonn for veka er det ein ekstrem logistikk som skal klaffe. Det må god planlegging til for å få dei rette råvarene til rett stad og rett fôr på rett båt. Fabrikken leverer fôr til 125 oppdrettslokalitetar frå Rogaland i sør til Hitra og Frøya i nord. Fôrbåtane lastar normalt frå 200 til 2.000 tonn. Råvarene kjem frå heile verda, frå Asia i aust til Sør-Amerika i vest, og det krev presisjon i leveringa slik at vi ikkje går tomme for råvarer. Vi bygger systemet vårt på langsiktig samarbeid

Årleg produserar EWOS i Florø 300.000 tonn fiskefôr, og ein får tilsvarande mengde råvare inn til fabrikken i Gunhildvågen. Ser ein føre seg alt dette pakka i storsekkar, utgjer dette 1,2 millionar storsekkar. Set ein alle desse sekkane etter kvarandre, kan ein gå på storsekkar frå Florø, via Oslo inn i Sverige forbi Göteborg og vidare til København - og endå litt lenger.

Oslo

Gøteborg

Inge Sælemyr er mellom dei som har stått på slik at fabrikken har klart å handtere logistikken på EWOS kaia, gjennom 25 år

København Malmø

11


25 år FLORØ

ewos.com

19 8 9 – 2 0 1 4

Opplev byens beste utsikt frå toppen av siloen.

OPEN DAG

laurdag 24. mai kl. 12–15 Velkommen til byens største fabrikk. Omvisning: Vi vil vise mangfaldet av aktivitetar på fabrikken vår i Gunhilvågen. Servering av Kaffi, kaker, pølser og brus. Konkurransar for heile familien med premiering.

.

ht © yrig Cop

Spel EWOS-spelet og konkurrer om ein iPad Mini. Alle er velkommen! Utgjevar: EWOS Florø

Tekst, grafisk design og utforming: A til Å - www.atilaa.no Foto: Egil Aardal, Are Fjellestad, Harald M. Valderhaug, A til Å

20

. All Inc pple 14 A

ed erv res hts rig

EWOS FLORØ  
EWOS FLORØ  

EWOS Florø 25 år