Page 1

www.bbservicesystem.no

Din profesjonelle renholdsleverandør Daglig renhold · Nedvask · Industrirenhold Kantinetjenester · Gulvpleie · Vinduspuss Vaktmestertjenester · Renhold i privathus · Matteservice


I går, i dag og i morgen Historien til BB ServiceSystem startet i 1980, da daværende Sunnfjord Vask-Rens AS ønsket å tilby andre tjenester i tillegg til vaskeritjenester. I 2000 fikk vi vårt nåværende navn BB ServiceSystem Sogn og Fjordane AS. Vi var da en del av BB Gruppen. Vaskeridivisjonen med arbeidstøy i Florø ble i 2005 fusjonert med NorTekstil.

- Våre kjerneverdier · Lyst · Ytelse · Samspill · Tillit BB ServiceSystem har innført LYSTbegrepet i hele vår organisasjon. Disse begrepene står for verdier som skal være retningsgivende for vårt arbeid, vår bedriftskultur og for hvordan vi skal fremstå. Vi er bevisste på at disse verdiene skal være levende og danne grunnlaget for vårt daglige arbeid.

Daglig renhold

Daglig renhold Vi utarbeider renholdsplaner og arbeidsbeskrivelser tilpasset ditt bygg. I dagens renhold brukes mikrofiber i kluter og mopper, noe som gjør at vi kan gjennomføre et godt renhold uten bruk av såpe. Nedvask Skal du flytte, eller trenger en storrengjøring? Vi utfører nedvask av alle typer lokaler på en profesjonell måte - også nedvask av nybygg ved ferdigstilling. Industrirenhold Rengjøring av produksjonslokaler i næringsmiddelindustrien stiller store krav til kvalitet og hygiene. Vi har kunnskapen og kompetansen.

Nedvask

Kantinetjenester Delikat anretning av et variert lunsjbord skaper ekstra trivsel og godt miljø i bedriften. Med kvalifisert personell sørger vi for varebestilling og tilberedning. Trenger du vikar ved sykdom og ferieavvikling i kantinen? Vi ordner det for deg. Gulvpleie Den daglige slitasjen gjør at gulv trenger pleie og vedlikehold. Vi har høy kompetanse og er spesialister på ulike gulvmaterialer. Vi finner det rette vedlikeholdsprogrammet for linoleum, vinyl, parkett, tregulv, betong, stein og flis. Vi ordner tepperens og har rensemaskiner i alle størrelser.

Det er viktig for BB ServiceSystem som bedrift at våre verdier skal gjenspeiles gjennom våre ansatte. Våre medarbeidere utstyres alltid med profesjonelt og hensiktsmessig utstyr, og vi legger stor vekt på praktisk opplæring. Vi verdsetter kompetanse, effektivitet og fornøyde kunder høyt. Med en liten administrasjon oppnår vi fleksibilitet og nærhet til både kunder og ansatte. Slik kan vi løse aktuelle utfordringer og sikre en stabil og kontinuerlig drift av våre oppdrag.

Gulvpleie

Vinduspuss


Sertifisert bedrift

Industrirenhold

Vinduspuss Vi utfører profesjonell vinduspuss innvendig og utvendig, høyt og lavt på alle typer bygg - inkludert privathus. Vaktmestertjenester I samarbeid med Krokane Nærtjeneste tilbyr vi komplett vedlikehold av private og offentlige eiendommer i Sogn og Fjordane. Tjenestene omfatter vindusvask, rengjøring av uteareal, hagearbeid, snørydding, fjerning av avfall, lagrings- og transporttjenester, vask av avfallskonteiner for borettslag m.v.

Kantinetjenester

skifting av sengetøy og annet som kunden måtte ønske. Vi utfører renholdet etter ønsker og behov. Matteservice Vi leier ut matter tilpasset kundens behov. Riktig bruk og sammensetning av matter reduserer behovet for renhold, samtidig som miljøet holdes rent lengre. Mindre slitasje på gulv og tepper, forhindrer våte og glatte golv, og gir i tillegg avlastning for bena.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter trådte i kraft 1. september 2011. Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og regulerer mellom annet minstelønnen for arbeidstakere over 18 år. Arbeidstilsynet skal høsten 2012 etablere en godkjenningsordning, samt økt tilsynsaktivitet overfor renholdsbransjen. Det vil blant annet innebære en forskrift om obligatorisk ID-kort for alle som jobber i renholdsbransjen.

SERTIFISERT I HENHOLD TIL NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 EKSTERN OG INTERN REVISJON For å sjekke at vårt system tilfredsstiller kravene til NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004, etterleves i praksis blir det utført interne og eksterne revisjoner. Dette gjøres av vårt sertifiseringsorgan Moody International Certification AS.

Renhold i privathus Sentrale oppgaver i privathus kan være gulvrenhold, vindusvask, støvsuging, støvtørking, renhold av bad,

r vice

Mattese

SERVICE I ORDNEDE FORMER

Vaktmestertjenester

Renhold i privathus

«Service i ordnede former» betyr at bedriften etter beste evne forsøker å etterleve alle lover og regler som gjelder, samt har en etisk forankring. NHO Service vil bidra til økt profesjonalitet, styrke bedrifters samfunnsnytte, økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser.


Marianne Ullaland Knapstad Daglig leder Tlf. 971 63 888 E-post: marianne@bbservicesystem.no

Veronika Hoffmeister Renholdsleder, Førde Tlf. 950 80 281 E-post: veronika@bbservicesystem.no

Ann Turid Larsen Økonomi- og personalansvarlig Tlf. 971 67 000 E-post: ann@bbservicesystem.no

Kristin Sollied Husøkonom, Ålesund Tlf. 903 60 933 E-post: kristin@bbservicesystem.no

Sølvy Janne Ommedal Renholdsleder, Florø Tlf. 482 73 361 E-post: solvy.janne@bbservicesystem.no

May Linn Breivik Renholdsleder, Ålesund Tlf. 980 89 258 E-post: may.linn@bbservicesystem.no

Mirjam Schultz Driftsleder, Førde Tlf. 416 49 806 E-post: mirjam@bbservicesystem.no

Kristiansund

www.bbservicesystem.no

Avd. Førde Øyrane 1, 6800 Førde Telefon: 416 49 806 Avd. Ålesund Rødsetvegen 11, 6011 Ålesund Telefon: 903 60 933

ÅLESUND

Måløy

Nordfjordeid Svelgen

FLORØ

Stryn

Skei

FØRDE Høyanger

Sogndal

A til Å - www.atilaa.no

BB ServiceSystem Sogn og Fjordane AS Postboks 81, 6901 Florø Telefon: 97 16 70 00 E-post: post@bbservicesystem.no

Foto: Egil Aardal, Oskar Andersen, Trond Sagen, M.H. Torvanger

Molde

BB Servicesystem  

Din profesjonelle renholdsleverandør

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you