Page 1

Sykkelbystrategi i Grimstad Fra prat til praksis og prat! Hans Antonsen (V) Ordfører

hansant


Grimstad er også… •  Norges minste universitetsby, ny campus 2010. Økt fra 1500 til 3000 studenter på tre år. •  Teknologimiljø, flere hundre millioner mobiltelefoner med datakom fra Grimstad. •  Sammenvokst med Arendal, samtidig mer og mer forstad til Kristiansand med ny E18. •  Agders største landbrukskommune, høy verdiskaping •  I jevn vekst i 40 år, i hovedsak tilflytting av unge voksne/ barnefamilier = ung by FOTO: ANDERS MARTINSEN


”Syklet du i går?”


Antall km syklet pr dag


Stor gevinst av at stadig flere sykler •  TØI-beregning: Samfunnsøkonomisk gevinst av bedre helse etc verdsatt til 41 millioner kroner for Grimstad i femårsperioden.


Alt starter med en god plan


MÅL: • 50% økt sykkelbruk innen 2013. • Tilrettelegging for transportsyklister (25-30 km/t) • 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen.


2008: ”Vi bruker resten av pengene på ett, tydelig prosjekt.”


Stor gevinst av at stadig flere sykler

Stor gevinst av at stadig flere sykler


Stor gevinst av at stadig flere sykler


Forespørsel i kommunestyret neste mandag (24.09): ”Miljøveien/sykkelgata Grooseveien. Flere brukere av denne veien har vært i kontakt med meg for å forklare hvor dårlig denne løsningen Stor gevinst av at stadig sykler fungerer, både for gående, syklendeflere og biler. Det har vært mange små ulykker med skader på materiell, og det har også vært en større ulykke siden veien ble anlagt for et år siden.

Brukere oppgir at de føler veien mer utrygg enn før, ikke minst fordi bilførere som skal stå å vente på bil som kommer imot, ofte tar snarveien over gang og sykkelvei (altså på innsiden!). Er det mulig å få en evaluering av ordningen og en utbedring av veien slik at den blir mindre farlig for dem som bruker den?”


d

eier uk

Vテヲre en by for all slags sykling

Hテ郎

FART

LAV

SJELDEN

FREKVENS

OFTE


Grimstad får til noe fordi: •  Forankret i kommunens hovedmål – sykling nødvendig for å innfri tre av fire hovedmål i kommuneplan. •  Planlegger byen ”på nytt” gjennom store områdereguleringer. •  Ivrig på aktiviteter og små tiltak. •  Ikke veiarbeid uten sykkelforbedring.


Sykkelby = byomforming •  Grimstad områderegulerer 1000 daa i sentrum og ved universitetet. •  Svært dyrt å bygge trygge løsninger for syklende og gående. •  2 km sykkelomlegging Grooseveien = 8 millioner. •  Gammel holdning om at veier er for biler preger både bruk og bevilgninger.


Sykkelby = byomforming •  Grimstad områderegulerer 1000 daa i sentrum og ved universitetet. •  Svært dyrt å bygge trygge løsninger for syklende og gående. •  2 km sykkelomlegging Grooseveien = 8 millioner. •  Gammel holdning om at veier er for biler preger både bruk og bevilgninger.


Arendal-Grimstad blir én sykkelby •  Svært mange arbeidsreiser mellom Arendal og Grimstad. •  Byene er sammenvokst over Nedenes/Fevik. •  Begge byer er klimapartnere. •  Sykkelbyprosjektet i Grimstad utvides til å omfatte Arendal fra 2012.


Utfordringer for sykkelsatsing •  For lavt nasjonalt ambisjonsnivå. •  Trengs småbyvariant av storbypakker. •  Bevilgninger reflekterer ikke kostnader ved bygging og byomforming. •  Trengs mer satsing på holdninger. •  Klimavennlige biler løser ikke problemene i byene! hansant

Fra prat til praksis og prat  

Fra prat til praksis og prat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you