Page 1

LENTE 2018  46e JAARGAN

G NR . 2 – DR IEM AA

NDELIJKS

€ 4,50 – AFGIF TEK AN

TOOR: 9099 GEN T X

– P602476

wandelfolder Kalkense Meersen

Bellegem

Groene long van Kortrijk Wandel- en fietspret in

GENT & EEKLO


ZO 30 SEPTEMBER 2018 | IEPER

Nationale Wandel- en Fietsdag 4 wandelafstanden – 3 fietsafstanden

over Lees er alles nu ! in het volgende mmer

NATWandel-Fietsdag2018_2-april.indd 1

6/04/18 10:00


MET STEUN VAN

FOTO: LAURA VERHULST

Lentekriebels Uiteraard wil ook Gezinssport Vlaanderen fris uit de hoek komen nu de lente zich meer en meer waarmaakt. Grasduinen in ‘Sportief met de Wandelvogel’ betekent dan ook dat wij jou via die lentekriebels willen aansporen om sportieve gewoonten (verder) te ontplooien. ‘Wij doen gezinnen gezond bewegen’ is niet zomaar onze missie. Gezinnen in beweging brengen, daar draait het om. We willen ook jou en je familieleden triggeren om elkaar tot sporten en bewegen aan te zetten, en dat ook op een moderne manier dankzij onze app ‘Familie Fit’, die klaar is om ontdekt en vooral gebruikt te worden.

in dit nummer

Gezinssport Vlaanderen bezocht en beschreef voor jou toffe regio’s en plaatsen, wandelparels die gewoon wachten om ontdekt te worden. Zoals steeds reiken de auteurs tips aan om een fijne belevenis mee te maken.

UITNEEMBARE WANDELFOLDER

Gezinssport Vlaanderen spreekt trouwens alle clubs aan, onder andere dankzij het clubnieuws. We besteden ook graag aandacht aan opleidingen. Naast knuffelturnen en watergewenning willen we in alle sporten nascholing en vervolmaking aanmoedigen. De sporter kan er alleen wel bij varen. En vergeet niet ook de nodige tijd uit te trekken voor ‘club in de kijker’, Een rubriek waar de spot ook op jouw club kan gericht worden.

EN VERDER

Heb je zin om ook buiten je eigen club te sporten en bewegen? Dan zijn de wandel- en fietskalender, net als de sportkalender op ‘gezinssportvlaanderen.be’, onmisbare instrumenten. Willen we alvast afspraak maken op het Wandel en Fietsfeest in Gent op 6 mei, of op onze zomerzoektocht in Eeklo? Of opteren we eerder voor een fijne vakantie-afspraak ergens … met Gezinssport Vlaanderen?

REPORTAGES 6 14 26 32

Welenwandeling Antwerpen Campo Santo in Sint-Amandsberg Bellegem, groene long van Kortrijk Ontdek het Limburgse Thorpark

19 Kalkense Meersen, historisch natuurlandschap

4 10 13 16

Wandel- en fietsnieuws Familie-Fit, (ge)Zin in sport Sportclub in de kijker: BC Hamington Events: Zomerzoektochten Eeklo & Wandel en Fiets Event Gent 18 Wist-je-datjes voor onze clubs 23 Mooslandl voor een heerlijke vakantie! 30 Knuffelturnen: bewegen, genieten, voelen, ontspannen en beleven 35 Opleiding monitor watergewenning 36 Wandel- en fietskalender

Veel bewegings- en sportgenoegen toegewenst,

Freddy De Nert Voorzitter Gezinssport Vlaanderen

WWW.GEZINSSPORTVLAANDEREN.BE 3


KORTWEG

Wandelnieuws

BIJDRAGEN: AN DE CEUSTER

Wij waren welkom te...

10.000-stappenclash

In onderstaande zaken zijn groepen wandelaars en fietsers welkom mits afspraken op voorhand:

Meer dan 150 Vlaamse steden en gemeenten strijden in mei opnieuw voor de titel ‘de actiefste stad/gemeente van Vlaanderen’. Wil jij meehelpen om jouw stad naar de over­ winning te wandelen? Registreer je dan op de website. Op de website of de app kan je een stappendagboek bijhouden én live de tussenstand volgen. Alle deelnemers maken kans op leuke prijzen. De 10.000-stappenclash is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s.

★ Affligem: Taverne Birmingham, Brusselbaan 382, 1790 Affligem, T 02 567 25 46. ★ Alken: kantine Forelvijver De Kluis, Weyerstraat 31, 3570 Alken, 011 31 26 97, lunchpakket mag mits afspraak op voorhand. ★ Berlare: Taverne De Warande, Warande 10, 9290 Berlare, T 0475 79 97 30; lunchpakket mag mits afspraak op voorhand.

Info en registratie: 10000stappen.be

Wandeling en fietsroute van het jaar

Met dank aan Diane Geerts (vtbKultuur Aalst), Eddy Wellens (Turftrappers Kontich) en Johan Maenhout (De Smokkelaars).

Op de Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen werd ‘Een wandeling rondom Zuid-Limburg’ verkozen tot Wandelroute van het Jaar 2018. De 277 km lange wandelroute rond de grenzen van de Nederlandse provincie Zuid-Limburg is niet bewegwijzerd, maar staat volledig beschreven in een gids, uitgegeven door Gegarandeerd Onregelmatig. Op de Nederlandse tegenhanger van de beurs werd dan weer de Fietsroute van het Jaar verkozen. In 2018 werd dit de 395 km lange Kattegattleden in Zweden. Proficiat aan de twee winnaars!

Als je zelf met jouw groep ook ergens goed ­ontvangen bent, laat ons dat dan weten via an.de.ceuster@gezinsbond.be, zo help je andere clubs.

FIETSNIEUWS

Winnaars wedstrijd Elfstedenpad

Limburg Fietskaart 2018

Uit de vele antwoorden trok een onschuldige hand twee winnaars: Hilda Geldhof uit Zillebeke en Louis Janssens uit Sint-Truiden. De winnaars hebben hun exemplaar van de gids van het Elfstedenpad ontvangen. Proficiat!

Toerisme Limburg bracht een nieuwe fietskaart uit. Die staat garant voor 2.000 km fietsen langs autoluwe paden, bewegwijzerd met knoop­ punten. Het bijhorend infoboekje bevat de gegevens van fietscafés en -logies, oplaadpunten voor e-fietsen, picknickplekjes en zoveel meer. De Fietskaart (incl. infoboekje) is voor € 9,50 te koop in de toeristische infokantoren en de betere boek­handels. Info: www.toerismelimburg.be/fietskaart.

MET 10 NIEUWE FIETSLUSSEN

bezorg voor 1 juni jouw naam & adres.beaan  gezinssportvlaanderen@gezinsbond rt’ en   met vermelding ‘Limburg Fietskaa en. maak kans op een van de vijf exemplar

91

FIETSEN IN

LIMBURG FIETSINFOBOEKJE 2018 • 2019 GUIDE-VÉLO • RADINFO • BIKE PRIJS € 9,5,-

4  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

Win jouw exemplaar!

INFO

Succes!


Met je gezin op stap Beleef onvergetelijke momenten met je gezin, deel ervaringen, neus rond op tweedehandsbeurzen… Met de Gezinsbond loop je van de ene leuke activiteit in de andere. Als lid geniet je van al deze voordelen: • kortingen op de reizen en activiteiten van Gezinssport Vlaanderen en meer dan 2 500 andere partners • een betaalbare kinderoppas met een goede verzekering • interessante vormingen en een antwoord op sociaal-juridische vragen en consumentenklachten • een krachtige stem die opkomt voor alle gezinnen

Word nu lid via www.gezinsbond.be of via 02-507.88.88


WANDELING IN DE KIJKER

Welenwandeling Antwerpen

TEKST EN FOTO’S: ANDRÉ MAES

Op stap door de verdwenen Borgerweertpolder De Burchtse Weel en het Galgenweel zijn zowat de laatste relicten op de Antwerpse Linkeroever die nog enigszins verwijzen naar het gebied dat bekend stond als de Borgerweertpolder. Toch is door de jaren heen ook het uitzicht van deze welen veranderd en aangepast. Rond de welen, en bij uitbreiding op heel de linkeroever, is de bodem met gemiddeld zes meter opgehoogd. Tijd om dit door de mens herschapen landschap van dichtbij te bekijken. Borgerweertpolder Met uitzondering van een zandige donk waar later het gehucht Sint-Anna of Vlaams Hoofd zou ontstaan, was het schiereiland een laaggelegen moerasgebied dat amper een meter boven het zeeniveau uitstak. Op een venige ondergrond lag een dikke kleilaag die moeilijk te bewerken was. Daardoor werd het gebied enkel gebruikt als hooi- en weiland. Het werd doorsneden met zomerdijken die enkel dienden om droog­ voets de percelen te bereiken. Een bescher­ mende dijk was niet nodig omdat de velden tijdens het winterseizoen niet gebruikt werden. Het was pas met de stormvloeden op het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw dat er een winterdijk werd aangelegd. In 1884 werd begonnen met het ophogen van de gronden met baggerspecie uit de Schelde.

Historisch gezien behoorde de volledige linkeroever tot het Land van Waas in de provincie Oost-Vlaanderen, tot het in 1923 werd overgedragen aan de provincie Antwerpen. In 1929 werd Imalso (de Inter­communale Maatschappij van de Linker Schelde-oever) opgericht. Deze zette systematisch de ophoging van het gebied verder. De Middenvijver was het laatste gedeelte dat in 1970 werd opgehoogd, exit Borgerweertpolder. Start van de wandeling — Als vertrekplaats kiezen we voor de Astridlaan, beter bekend als ‘den dijk’, ter hoogte van de brug over de in- en uitrit van de Kennedytunnel. Het is de eeuwenoude verbinding tussen Burcht en het toenmalig gehucht Sint-Anna. Er is voldoende plaats om te parkeren en een bushalte. We stappen westwaarts richting Burcht.

Het eerste gebouw waaraan we rechts voorbijgaan is het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum. Het is een beveiligd complex waar 180 geïnterneerden kunnen opgenomen worden. Pal daarnaast kunnen 227 asielzoekers terecht in het opvangcen­ trum van het Rode Kruis. Net voorbij dit opvangcentrum komen we aan de Burchtse Weel. We gaan rechts het asfaltpad op naast het informatiebord van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

Onze wandeling start aan de brug over de E17.

6  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


een waardevol biotoop   voor planten & vogels

Slikken en schorren op de Burchtse Weel.

Duindoorn voelt zich thuis aan de welen.

Het Galgenweelpark met appartementen van Regatta.

Slikken en schorren

Duindoorn

De Burchtse Weel ontstond na een dijk­ doorbraak tijdens de middeleeuwen. Later werd de plas vergroot en uitgediept tot recreatievijver. Als compensatie bij de aanleg van de Oosterweelverbinding is het weel heraangelegd als natuurgebied met vier zones: de getijdenzone met brak water uit de Schelde, het bufferbekken met het oppervlaktewater dat wordt opgevangen vanuit Burcht, de zoetwaterplas als restant van de bouwput voor de Kennedytunnel en enkele bosjes. De getijdenzone staat in verbinding met de Schelde en wordt, onder invloed van eb en vloed, omgevormd tot een slikken- en schorrengebied. Hierdoor ontstaat een waardevol biotoop voor aan het water gebonden planten- en vogelsoorten. Daarnaast is het aantrekkelijk voor fiets- en wandelrecreatie. Een verrekijker is handig maar ook met het blote oog zijn de verschil­ lende vogelsoorten gemakkelijk te herken­ nen zoals eenden, meeuwen, steltlopers, reigers enz.

Het wandelpad wordt grotendeels afge­ boord met duindoorn. Het is een heester die zich hier blijkbaar thuis voelt. Hij plant zich voort met ondergrondse uitlopers en dat is voelbaar aan het hobbelige wegdek. De oranjekleurige schijnbessen aan de vrouwe­ lijke struiken bevatten veel vitamine C. Ze blijven soms hangen tot in de winter. Dan fermenteren ze waardoor ze erg geliefd zijn bij de verschillende vogelsoorten. Het struikenlijstje wordt verder aangevuld met vlinderstruik, vlier en hondsroos. Bij de boomsoorten vallen vooral witte acacia, wilg en berk op. In de berm wordt de toon gezet door jacobskruiskruid, aangevuld met avondkoekoeksbloem en slangekruid. Neuzenbergbos — We volgen het asfaltpad rondom de plas tot aan de tweesprong waar we links nemen. We stappen voorbij het bufferbekken dat het water van de Laarbeek opvangt. Aan de volgende kruising nemen we rechts. Onderweg komen we voorbij een afslag naar het Neuzenbergbos.

7


WANDELING IN DE KIJKER

Het terrein was vroeger enerzijds militair domein en anderzijds eigendom van het aluminiumbedrijf Sidal. Na afbraak van de gebouwen bleef de site lange tijd onbeheerd achter en kon de natuur zijn gang gaan. Tussen de oude en aangeplante bomen ligt een ruig en bloemrijk grasland. In 1984 heeft de gemeente wandelpaden doorheen het gebied aangelegd. Daar maakt ook Grote Routepaden gebruik van voor het traject van de GR 5A. Verborgen plas — Op het einde van het asfaltpad steken we schuin links over en volgen het pad naast de Laarbeek (naargelang de bron ook Baarbeek). Voor we de twee tunnels onder de E17 doorgaan, komen we voorbij de waterzuiveringsinstallatie van Burcht. Na de tweede tunnel gaan we linksaf tot op de rotonde.

We komen in het bedrijventerrein Baarbeek. In tegenstelling tot de meeste van dergelijke terreinen is hier veel ruimte opengelaten voor de natuur. In het centrum ligt een plas die van op de weg niet zichtbaar is. De lisdodden en rietgordels duiden op een nat biotoop. Opgespoten terrein — Aan de volgende rotonde gaan we rechts het viaduct over de spoorweg op. Aan de andere kant van het viaduct gaan we rechts de Laarstraat in die even verder overgaat in de Burchtsestraat. We stappen tot op het einde van de bebouwing waar we de Laarbeek oversteken. Het asfaltpad loopt links tot op de Verbrandendijk (aangeraden voor rolstoelen en kinderwagens). Wij nemen rechts het zandpad dat ons slingerend door een spontaan opgeschoten bos leidt. Door de vele brandnetels langs het smalle paadje is een lange

broek hier aangeraden. Op het einde komen we op een open vlakte naast de spoorweg.

Op sommige plekken is het duidelijk dat we over opgespoten terrein lopen: veel schel­ pen en een pioniersvegetatie die doet denken aan de zeeduinen. Vooral zandbin­ dende grassen, jacobskruiskruid, teunis­ bloem en sint-janskruid voeren de boven­ toon. Bij de bomen zijn vooral de wilgen in de meerderheid. We lopen rechtdoor tot aan de eerste grote wilgen en slaan daar linksaf. Ondanks de zandige ondergrond heeft een landbouwer nog kans gezien om hier maïs te telen. We vervolgen onze weg tot op de park & ride naast het viaduct.

Aan de tramhalte zien we een gebouw met een bijzondere vorm. Het is het tractiesta­ tion dat nodig was bij het doortrekken van tramlijn 3 tot in Zwijndrecht. We moeten ook over dit viaduct.

Onder ons staat het verkeer meestal in file om de afslag naar de Kennedytunnel te nemen. Hier is duidelijk te zien welke impact de wegeninfrastructuur op het landschap heeft. Na het viaduct steken we aan de verkeerslichten over. Aan de overkant van het kruispunt nemen we rechts het asfaltpaadje naast de omheining van het toekomstige woongebied. Na de waarschuwing voor werfverkeer nemen we links het eerste zandpad. Dit slingerend paadje brengt ons tot aan het Galgenweel.

Verkorting Wie de wandeling wil inkorten tot 8 km kan hier rechtdoor tot op de Astridlaan stappen. Ook rolstoelen en buggy’s kunnen best deze verkorting nemen. Je blijft gewoon het asfaltpad volgen, eerst door een groene lovertunnel, daarna langs de westelijke oever van het Galgenweel. Onderweg krijg je een mooi uitzicht op het Galgenweelpark en de nieuwe appartementsgebouwen van Regatta. Op de plas kan je zeilers zien oefenen in hun Optimistjes. Het geluid van de E17 wordt gedempt door een bomensin­ gel met vooral veel berk, populier, Spaanse aak en witte abeel. Op het einde van de weg kom je weer aan de Astridlaan. Tijdens de zomermaanden kan je verpozen in Bar Left, met terras en speeltuigen.

8  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


De Welen ontstonden na een dijkdoorbraak tijdens de middeleeuwen. Optimistjes op het Galgenweel.

Bar Left De hoofdroute loopt verder rond het 47 ha grote Galgenweel, evenals de Burchtse Weel ontstaan na een dijkdoorbraak. Het is nu de thuisbasis van verschillende zeilclubs die er activiteiten organiseren. Omwille van de diepte is zwemmen uit den boze. Wel mag er gezonnebaad en gevist worden. Tijdens de vakantiemaanden kan je ook terecht in Bar Left, een zomerbar met groot terras en speeltuigen. De volledige noordzijde van het gebied zal op termijn volgebouwd worden met prestigieuze woonblokken.

voortgetrokken aan een snelheid die tot 60 km per uur kan oplopen. In het midden van het water komt een ponton met toegang vanaf de oever. We volgen het wandelpad rond de vijver.

Onderweg naar ons vertrekpunt komen we voorbij de loodsen van de zeilclubs. Ondanks het bord met ‘Toegang enkel voor leden’ is iedereen welkom in de bars of op het terras van de verschillende zeilclubs. Er zijn slechtere manieren om een wandel­ tocht af te sluiten. ■

Wakeboarden — We volgen het schelpenpad langs het nieuw ingerichte Galgenweelpark.

Midden in het park is een ‘wadi’ aangelegd. Het is een dal dat kan overstromen als het nodig is. Het regenwater kan er langzaam de grond insijpelen. Naast de wadi zijn er zitbanken, picknicktafels en pontons aan het water. Vanaf de hoger gelegen delen krijg je uitzicht over de omgeving. Rondom de plas is een 3.500 m lange Finse piste aangelegd. In 2018 komt er langs de weste­ lijke oever een nieuwe attractie: een kabelwaterskibaan om te wakeboarden. Op een surfplank word je aan een kabel

Praktisch TOERISME ANTWERPEN Grote Markt 13, 2000 Antwerpen T 03 232 01 03 info@visitantwerpen.be www.visitantwerpen.be www.antwerpen.be/groenplan Onze wandeling Start: Astridlaan Afstand: 10,3 of 8,1 km

Reliëf: vlak met twee viaducten Bereikbaar met openbaar vervoer: lijnbus 87, 93, 95, 97 en 99 Plannetje te downloaden op onze website www.gezinssportvlaanderen. be/wandelvogel Eten en drinken onderweg ■■ Bar Left, Katwilgweg, 2050 Antwerpen, T 0468 13 38 88 ■■ De bars van verschillende zeilclubs, Beatrijslaan 92, 2050 Antwerpen

9


FAMILIE-FIT

Familie-Fit (ge)Zin in Sport

Bewegen is in! Bewegen is gezond! Bewegen is belangrijk! We zijn er allemaal van overtuigd dat we best tijd maken om te bewegen, maar komen niet altijd toe aan onze 20 à 30 minuten beweegtijd per dag (voor kinderen zelfs 1 à 3u!). Gezinssport Vlaanderen daagt je uit om er met je gezin wél tijd voor te maken. In dit Familie-Fit-hoekje krijg je leuke en haalbare beweegtips voor je gezin. TEKST: LIESBETH UYTTERSPROT  |  FOTO’S: DENNIS KESTELLE

Sport en bewegen: leuk en belangrijk Dat het belangrijk is om voldoende te bewegen is een open deur intrappen. Voldoende bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en zorgt voor een positieve ingesteldheid. Het bevordert zowel de algemene gezondheid als de mentale en sociale ontwikkeling.

kinderen te spelen leren ze omgaan met regels, met winst en verlies en leren ze nieuwe vrienden te maken. Het belangrijk­ ste echter is dat kinderen plezier beleven aan sporten en bewegen. Als (groot)ouder kan je mee bijdragen aan deze plezier­ beleving. Maak tijd om als gezin samen te bewegen!

Je moét bewegen! Maar hoeveel?

  Maak tijd   om als gezin  samen te bewegen!

Voor kinderen is het des te belangrijker om te bewegen en te spelen. Door met andere

Je ‘moet’ genoeg bewegen: dat advies hoor je overal. Maar weinigen zeggen erbij wat ‘genoeg’ ís. Gezond Leven plakte er met de bewegingsdriehoek cijfers op, zodat je precies weet wat je te doen staat. Voor alle leeftijden geldt de regel: beweeg het grootste deel van de dag licht intensief. Voorbeelden zijn rechtstaan (nooit langer dan 30 minuten zitten!), traag stappen en koken. ★★ Als volwassene dien je per week min­ stens 150 minuten matig intensief of 75 minuten zwaar intensief te bewegen. ★★ Kinderen en jongeren (van 6 t.e.m. 17 jaar) moeten 60 minuten per dag matig tot hoog intensief bewegen. ★★ Peuters en kleuters hebben gemiddeld 3 uur beweging per dag nodig. ★★ Ook baby’s hebben een dagelijkse dosis beweging nodig. Geef ze dus zeker alle kansen en ruimte om zich uit te leven – in een veilige omgeving en binnen hun fysieke mogelijkheden.

10  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


Voorbeelden van activiteiten met een matige intensiteit: stevig wandelen, zwem­ men, fietsen, harken in de tuin … Voorbeelden hoge intensiteit: touwspringen, joggen, goed doorzwemmen, stevig fietsen, spitten in de tuin …

5 tips om samen te bewegen, thuis en in de buurt Als ouders denken we vaak aan sportclubs als we ‘beweging’ of ‘sport’ horen. Deze georganiseerde activiteiten bieden kinderen weliswaar heel wat kansen om hun bewegingsvaardigheden uit te breiden, maar volstaan niet om kinderen voldoende actief te houden. Ook de turnlessen op school vullen dit tekort niet op. Thuis en in de nabije omgeving heb je heel wat mogelijkheden om je kind voldoende bewegingskansen te geven. Registreer hoeveel jij en/of je kind dagelijks beweegt. Elke blok van meer dan 10 minu­ ten mag je optellen. Bijvoorbeeld, 10 minu­ ten fietsen naar school of het werk + 30 minuten actief werken of spelen in de tuin + 20 minuten de hond uitlaten + 15 minuten een winkelkarretje vooruit duwen + … Kom je als volwassene aan 30 minuten intensieve beweegtijd per dag? Haalt je kind de beweegnorm? Stel je vast dat je (kind) onvoldoende beweegt, probeer dan geleidelijk aan op te bouwen door eenvoudige bewegings­ activiteiten toe te voegen aan je dagelijkse leven.

5 tips   om samen   te bewegen

1 2 3 4 5

Parkeer je wagen verder van de school of het werk en leg het laatste stukje te voet of met de step af. Plan een fietstocht met je gezin en neem een picknickmand mee voor onderweg. Of ga samen wandelen of joggen. Trek naar buiten, je tuin in of naar het stadspark of een sportpleintje in je buurt. Speel een partijtje basketbal, voetbal, badminton of kubb met je kinderen. Beweeg thuis met je kind. Leg een matje op de grond en doe samen enkele oefeningen. Met kleine kinderen kan dat knuffelturnen (balansoefeningen) zijn. Bij oudere kinderen kun je ook opdruk­ ken of lichte buikspieroefeningen doen. Maak een hindernissenparcours. Gebruik bladeren als stapstenen en takken om brugjes mee te maken (waar over en onder moet gekropen worden). Maak met een bol touw een spinnenweb waar je doorheen moet kruipen.

Familie Fit daagt je uit! Begin mei lanceren we het online beweegplatform voor gezinnen: ‘Familie Fit’. Op dit platform zal je interessante artikels kunnen vinden over sport en bewegen, ingedeeld per thema en naar de leeftijd van je kind. Bovendien zal je zelf een Fit-profiel kunnen aanmaken,

waarna je toegang krijgt tot een uit­dagende beweegapp waar de Familie Fit jouw gezin wekelijks uit­daagt om mee(r) te bewegen. Je vindt er nog heel wat meer beweegtips voor thuis, je kan er virtuele medailles verdienen voor je trofeeënkast en mee­ dingen voor leuke, sportieve prijzen. Hou zeker de website www.familiefit.be in de gaten. ■

11


ONTDEK HET HEUVELLAND TE VOET OF PER FIETS !

Speuren in het bos: Verrassende mysteries, leuke weetjes en plezante doe-opdrachten, gericht op mama’s, papa’s met kinderen van vijf tot elf jaar, in de mooiste bossen van de Westhoek! Hyacintenpad: De boshyacint staat op dit moment in bloei. Veel van die bloemen samen zorgen voor een welriekende blauwe bloemenpracht in de bossen. Het Hyacintenpad is een ideale wandeling om de bloemen te bewonderen. Hindernissenparcours: Wandelen met kinderen saai? Nee hoor. Het hindernissenparcours van Nieuwkerke brengt je langs een oude tramroute die verrijkt is met kleine hindernissen. Over een afstand van 2,3 kilometer kunnen de kinderen zich uitleven op zeven plaatsen. Kleine Flandrien in spé: Met deze kindvriendelijke route fiets je richting een gezellig namiddagje uit op de Rode- en de Zwarteberg. Onderweg kan je even verpozen bij een speelpleintje of terrasje. Let op: de route kreeg de naam ‘Kleine Flandrien in spe’ niet zomaar. De route kent toch wat stevige hellingen.

ZOMERZOEKTOCHTEN Elke dag van 1 juli t.e.m. 30 september

Bezoekerscentrum Het Heuvelland • Sint-Laurentiusplein 1 8950 Heuvelland - Kemmel T. +32 (0)57 450 455 toerisme@heuvelland.be • www.toerismeheuvelland.be

_HeuvellandAdv_Sportvogel2018_90x133mm.indd 1

www.gezinssportvlaanderen.be/zomerzoektochten

DOMEIN WESTHOEK 27/03/18 11:50

Domein Westhoek ligt aan de Karthuizerduinen vlakbij het 300 ha grote duinmassief van Ter Yde, en tegenover het Hannecartbos, een nat elzenbroekbos met de enige duinbeek van de Vlaamse Kust. Wandel- & fietsknooppunten liggen vlakbij. Op het domein zelf kan je tennissen, zwemmen, fitnessen, Groep petanquen, mini-golf spelen, sauna nemen .... Onze meest populaire arrangementen

Individueel Tarief 2018

Tarief 2018

Kustpromotie (2 nachten in half pension**)

€ 162

€ 153.9

€ 282

€ 267.9

Minigolf inbegrepen

Westhoekspecial (4 nachten - half pension)

Groep*

-5%

* al onze arrangementen kunnen als groep geboekt worden, groep = vanaf 20 betalende volwassenen ** volpension kan mits supplement bijgeboekt worden

Domein Westhoek vzw (Centrum voor sociaal toerisme) Noordzeedreef 6-8 - B - 8670 Oostduinkerke - Tel : ++32(0)58 22 41 00 - Fax ++32(0)58 22 41 99 E-Mail : info@domein-westhoek.be - www.domein-westhoek.be


SPORTCLUB IN DE KIJKER

BC Haminton '85 waar 3 generaties samen badminton spelen!

Zoals onze clubnaam het aangeeft bestaan we sinds 1985 … ons 33ste seizoen dus. 1985 was niet toevallig het jaar dat er in Hamme een gloednieuwe sporthal werd geopend. We waren er als de kippen bij om met enkele vrienden een nieuwe recreatieve badmintonclub op te richten in samenwerking met de lokale Gezinsbondafdeling. Het was de tijd dat in het Waasland het recreatief badminton met het toenmalige GSF hoog tij vierde. En al deze clubs doen het nog steeds met veel succes. TEKST EN FOTO’S: ROLAND WILLOX

Van in het begin was onze filosofie: badmin­ ton spelen voor het plezier en dit volgens ieders mogelijk­heden. Iedereen moet maximale speelkansen krijgen. En dat is misschien wel makkelijk te zeggen, maar je moet daar als club ook voortdurend aan­ dacht aan besteden. Zo zijn we in die 33 jaar geëvolueerd van 1 speelmoment naar 3. De zaterdagmorgen is er bijvoorbeeld tijd voor familiebadminton. Kinderen (van 5 tot 14) krijgen een uurtje begeleiding (speels maar toch leerrijk) en kunnen daarna nog met de ouders of zelfs groot­ouders spelen.

Spelplezier, ontspanning én sportiviteit Al een aantal jaar gaan we zo vlotjes boven de 100 leden, waarvan de helft met meerdere familieleden komen meedoen en alle leeftijden van 5 jaar tot 60plus vertegen­ woordigd zijn. Belangrijk is dat iedereen met iedereen mag en wil spelen. Het eenvoudige principe: na elke set speel je met en tegen iemand anders, is een gouden clubregel en zorgt voor veel wissels en contact. Het is ook kenmerkend dat we nooit promotie voeren via media of flyers: de mond aan mond reclame doet voldoende zijn werk. Anders dan andere sportclubs spelen we ook het hele jaar door, ook tijdens vakantie­ periodes. We zijn dus jaarlijks zo’n 45 weken actief met de club!

Meer dan een pluimpje slaan ... Onze club is ook meer dan een badminton­ club. Het hele jaar door zijn er tal van nevenactiviteiten voor de leden en hun gezin. Enkele toppers zijn de familie- en vriendenquiz, het familieweekend,

de nieuwjaarsreceptie, de sneukelwandeling en het einde­seizoensfeestje.

Jong geleerd is ... De jeugdwerking heeft de laatste jaren een enorme boost gekregen. We doen mee aan het kwaliteitsproject ‘Van Basic tot Best’ en dit werpt zo te zien zijn vruchten af. Zaterdagmorgen begeleiden we met twee tot drie lesgevers zo’n 30 kinderen en jongeren (van 5 tot 14 jaar!) op een speelse manier. Badminton is fun! We willen ze uiteraard techniek bijbrengen maar de aanpak is ongedwongen en in een heel recreatieve sfeer.

Iedereen   is welkom: van jong tot oud!

Dit alles kan natuurlijk alleen maar als er zich binnen de club voldoende mensen willen engageren om als vrijwilliger mee te draaien. We hebben het geluk gehad om in al die jaren steeds op een 6 à 8 mensen uit de club te kunnen beroep doen in gevarieerde taken en opdrachten: van begeleiding jeugd tot ledenadministratie over de financiën, de organisatie van het tornooi en de neven­ activiteiten. Het enthousiasme daarbij is groot en het bestuur is een team op zich! Ik denk dat we nog even doorgaan! ■ 13


WANDELBEZOEK

Antwerpen heeft zijn Schoonselhof, Milaan zijn ‘Monumentale’, Rome zijn Campo Santo en Parijs zijn Père Lachaise. Pisa, dat wij meestal kennen van de scheve toren, heeft een veel interessantere locatie: het ‘Campo dei Miracoli’ of het ‘Veld der Wonderen’. Sint-Amandsberg bij Gent heeft eveneens zijn mooi Campo Santo. Hoewel …

Campo Santo TEKST EN FOTO’S: AGNES DE GUSSEMÉ

Bekende begraafplaats in Sint-Amandsberg Onze bevlogen gids An Hernalsteen, kunsthistorica gespecialiseerd in funeraire archeologie, zet ons meteen met beide voeten op de gewijde grond. Want wanneer mogen we spreken van een Campo Santo? Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een kerkhof moet voldoen om van een ‘Campo Santo’ te mogen spreken. Het kerkhof in Pisa dankt zijn naam aan de scheepslading heilige aarde van Golgotha, die er in de twaalfde eeuw gestort zou zijn. Een andere voorwaarde is dat twee straten elkaar moeten kruisen en dat de begraaf­ plaats ommuurd moet zijn. SintAmandsberg voldoet niet aan alle voor­ waarden, maar is misschien wel de merkwaardigste begraafplaats van Vlaanderen: de enige op een beboomde

14  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

heuvel en bovendien gelegen op de ­noordelijke helling van de Kapelleberg.

Een vleugje geschiedenis De oprichting van het Campo Santo – we zullen maar volharden in de boosheid – hebben we te danken aan eerwaarde heer Jozef Van Damme, laatste proost van de Sint-Amanduskapel en eerste pastoor van de in 1842 opgerichte Sint-Amandus­ parochie. Hij wist het nodige kapitaal te verzamelen om de heuvel met kapel, die onder het Franse bewind staatseigendom werden, aan te kopen voor de gemeente Oostakker. Als vergoeding mocht de brave man de noordwestelijke helling van de heuvel inrichten als begraafplaats. In 1784 had Jozef II immers verordend dat nieuwe


Links: Een trap langs de noordelijke helling van de Kapelleberg.

Hier rust   Jan Hoet Prachtig detail op een oude grafkapel.

begraafplaatsen buiten het stadscentrum moesten aangelegd worden. Zo gebeurde dus ook hier. Naast katholieken rusten er ook een aantal vrijzinnigen, joden en protestanten, in vrede naast elkaar. Liberaal burgemeester en parlementslid Charles de Kerchove had hierin voorzien. Dit zinde de bisschop niet, dus hij sprak een vloek uit over katholieken die zich er zouden laten begraven. Op 8 december 1847 werd het kerkhof ingewijd. Na de bijzetting van Jan Frans Willems, letterkundige en voorman van de Vlaamse Beweging, evolueerde het kerkhof naar het befaamde Campo Santo, begraaf­ plaats bij uitstek van de Vlaamse culturele en wetenschappelijke elite en de Gentse bourgeoisie. Bij de inwijding van dit monu­ ment sprak Hendrik Conscience de histori­ sche woorden ‘De heuvel waar Vlaamse helden rusten’ uit. Inmiddels werden aanpalende gronden aangekocht zoals het domein van het kasteel De Smet. In de jaren 1960 werd de Striemenberg of Heldenheuvel aangelegd. Op de top werd in 1975 een oorlogsmonu­ ment opgericht. Een aantal oude graven verdwenen jammer genoeg.

Beroemde en vergeten mensen Wie rust hier nog zoal, met of zonder vloek? Karel Lodewijk Ledeganck, dichter van ‘De Drie Zustersteden’, een verheerlijking van Antwerpen, Gent en Brugge. De jeugd kent hem allang niet meer. Marie de Hemptinne, de ‘Engel van Gent’, oudste dochter van katoenmagnaat Felix de Hemptinne. Zij leerde Gents (Vlaams) om met de arbeiders te kunnen praten. Op weg naar architect Minard blijven we staan bij enkele perfect bewaarde terracottabeelden en een prach­ tige art-nouveaukrans. De naam Minard is onvermijdelijk verbonden met de stads­ schouwburg waar we Romain Deconinck, alias nonkel Miele, en Cyriel van Gent zagen optreden. Die laatste rust wat verderop. Voor de Minard staat een beeld van Romain Deconinck. Oudere lezers zullen hem zeker kennen van o.a. ‘De Kolderbrigade’ op TV en ‘De peperbus’ op de radio. Heerlijke man.

We lopen verder naar het graf van Treesje Verhaege, het heilig begijntje genoemd omdat ze voorspraak zou doen bij de heer. Vanop de heuvel zien we in de verte de twee spitse torens van de kerk in Oostakker, een mooi panorama. Rechter Martens Sotteau Marc Sleen geniet voor altijd van zijn wafels. had schrik om levend begraven te worden. De luiken aan zijn graf moesten eeuwig en altijd open blijven. In de kist werd een raampje voorzien, voor het geval dat … Volgens geruchten moest er iedere dag een krant bezorgd worden! Op zijn minst opvallend is het Reinaertbeeld op de grafzerk van pastoor Van Damme. Enkele andere bekende overledenen zijn CVP-premiers Theo Lefèvre en Wilfried Martens en hoogleraar psychiatrie Joseph Guislain, naar wie een psychiatrische instelling en museum werd genoemd. Ook schrijver Karel Van de Woestijne en de ganse schildersfamilie rust hier. Het graf van Marc Sleen, de geestelijke vader van Nero, is makkelijk te herkennen. Op zijn grafzerk verwijst een wafel en kop koffie naar de reuzewafelenbak op het einde van zijn strips. En wie kent Jan Hoet, ‘kunstpaus’ en conser­ vator van het SMAK, niet? De zeker ook bij de jeugd bekende zanger van Gorki, Luc De Vos (zijn ‘Mia’ klinkt nog steeds op de radio), rust in een eenvoudig graf waar niet eens zijn naam op staat. Hij wou begraven worden onder een boom. Het jonge boompje waar hij onder ligt, zal ooit wel een boom worden. ‘Vos’ staat er op een plankje naast de boom. Dat is het. Stof genoeg dus voor een wandeling op het Campo Santo, dat het eigenlijk niet is. ■

Praktisch Campo Santo Visitatiestraat 13, 9040 Sint-Amandsberg Info: Groendienst, T 09 225 68 59 Onze gids: An Hernalsteen

15


EVENTS

Wandel Fiets Gent anders, Event Gent zondag 6 mei 2018 Op zondag 6 mei kan je proeven van Gent zoals je de stad nog niet gezien hebt. Een groot aanbod aan wandelingen in de Arteveldestad en fietstochten in de ruime omgeving laten je kennismaken met een andere kant van de mooie stad. Gezinnen met kinderen kunnen genieten van een aanbod voor onze jonge deelnemertjes. Doe jij ook mee? FOTO’S: GEERT PEIRE

Wandelen Recrea Wondelgem wil zich met het event naar aanleiding van hun tiende verjaardag onderscheiden van doorsnee wandeldagen. Er zijn twee bewegwijzerde lussen van elk 6 km, de ene langs verborgen parkjes en gebouwen in de Kuip, de andere richting Nieuwe Dokken en het oude industriële Gent. Daarnaast zijn er ook enkele ‘speciale’ wandelingen. Wat dacht je van een gps-zoektocht? Of toch liever een fotowandeling? Of ga je graag op zoek naar de prachtige street art en graffiti die Gent kleurt en opvrolijkt? Alles is mogelijk. Tevens lanceert Recrea Wondelgem op dat moment hun jaarlijkse zomerzoektocht, waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Fietsen Fietsers verkennen de ruime omgeving rond Gent. Zij kunnen kiezen tussen een familiale fietstocht van 25 km langs Heusden, Melle, Merelbeke en

Steeds andere   street art in het grafitti-­  straatje

de Ghelamco Arena, en een uitgebreide tocht van 45 km richting Kalkense Meersen. De fietstochten volgen grotendeels de knooppunten. Heb je een gps-­toestel voor de fiets? Breng dan je toestel én datakabel mee, en dan laden wij de parcours op jouw gps.

Startplaats Alle wandelingen en fietstochten starten in het Sint-Lievenscollege, waarvan de ingang in de Volmolenstraat ligt, binnen de stads­ ring dus. Maar geen nood, zondag 6 mei is tegelijk ook koopzondag. In Gent betekent dit dat het openbaar vervoer die dag gratis is! Elk half uur rijdt er een shuttlebus van P+R Weba (Gent) tot Sint-Jacobs (op 450 m van de start). Inklapbare buggy’s kunnen mee. Fietsers fietsen 3 km van de P+R naar de start. ■

KOM JIJ OOK?

Praktisch DATUM Zondag 6 mei 2018 Vrije start tussen 8.30 en 15 u PLAATS Sint-Lievenscollege, Volmolenstraat, Gent Pendelbus P+R Weba Gent elke 30 min. (9 tot 22 u) DEELNAMEPRIJS € 1,50 (leden Gezinssport Vlaanderen en Gezinsbond betalen € 1)

Fietsend en wandelend de Kuip van Gent ontdekken.

16  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

www.recreawondelgem.be www.gezinssportvlaanderen.be/wfgent2018


© Huysmanhoeve

EVENTS

‘Eeklo gezien? Eeklo gevonden’

Wandel-, geocache- en fietszomerzoektocht FOTO: TOERISME EEKLO

Deze zomer is Eeklo de gaststad van ‘Zomerzoektochten 2018’ van Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond. Er is een wandel-, een fiets- en een kinderzoektocht. En bovendien is er ook een geocaching. Deze organisatie loopt van 1 juli tot 30 september. Je kan de tochten dus komen doen op eigen tempo, gedurende de hele zomer.

In een klavertje vier rond Eeklo is het prachtig fietsen én wandelen. De kreken in het noorden, de Lembeekse Bossen in het oosten, langs De Lieve en Het Leen in het zuiden en het Landschapspark Drongengoed ten westen van de stad. Vanuit de histori­ sche Huysmanhoeve kan je in de vier windrichtingen genieten. In de Meetjeslandse hoofdstad Eeklo valt wel altijd iets te beleven. De charmante hoekjes van Eeklo met volkszanger Tamboer, Vlaamse muziek in cafeetjes, de smalle straatjes, de vele standbeelden en pleintjes leer je niet zomaar kennen. Textielstad Eeklo heeft een neogotische kern met de Sint-Vincentiuskerk, het vredegerecht, de psychiatrie Sint-Jan, de Paterskerk, het standbeeld van de Vlaamse voorvechter Karel Lodewijk Ledeganck en verschillende prachtige herenhuizen. Bewonder het 17de-eeuwse stadhuis en het door Unesco tot werelderfgoed erkende belfort dat er in 1932 werd bijgeplaatst als eerbetoon voor de oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog.

Wie zoekt die wint! Geen zoektocht zonder prachtige prijzen! Aan alle zoektochten is er een aantrekkelijk prijzenpakket verbonden. Naast vakantie­ cheques voor zomer- en winter­ vakanties, zijn er weekend­­­arrangementen, fietsen, gezelschaps­spellen, boeken en vele andere mooie natura­ prijzen te winnen.

De wandelzoektocht is een stadszoek­ tocht in Eeklo van ongeveer 4 km lang en de fietszoektocht is ongeveer 30 km lang. Hoe deelnemen? De fietszoektocht start op het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve. Voor de wandelaars zijn er parkeermogelijkheden in het centrum van Eeklo (parking sporthal, station of Jan-Frans Willemsplein). ■

VERTREKPLAATS ■■ Het zoektochtenpakket koop je aan bij ‘Stip’ (bib Eeklo, Molenstraat 36, T. 09/218 27 00) of bij Toerisme Meetjesland, provinciaal Streek­ centrum Huysmanhoeve, Bus 1, T.09/377 86 00 ■■ Je ontvangt naast het wandelen fietszoektochten en geocache­-boekje, de kinder­­ zoektocht (1 exemplaar/kind), een stads­plannetje, leuke gadgets en kortingsbonnen voor musea en bezienswaardigheden.

DEELNAMEPRIJS • Leden Gezinssport Vlaanderen en leden Gezinsbond: € 10,00 voor het pakket. De kinderzoektocht is gratis bij aankoop van een pakket. • Niet-leden: € 15,00 voor het pakket • Gratis voor ‘Op Weg’-leden (www.gezinssportvlaanderen.be/ lidmaatschap/individueel) • Via het Fonds Vrijetijds­ participatie krijg je korting.

17


WIST-JE-DATJES VOOR ONZE CLUBS

GDPR

NIEUWE WETGEVING

Er is heel wat te doen rond de nieuwe wetgeving over de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming), die ingaat op 25 mei 2018. Alle clubverantwoordelijken ontvingen op 12 maart een nieuwsflash hieromtrent. Daarin werd verwezen naar de werkwijze voor de afdelingen van de Gezinsbond en de werkwijze en tools die de Vlaamse Sportfederatie aanbiedt via het Dynamo Project. Op www.dynamoproject.be kan je dankzij de aansluiting van jouw club bij Gezinssport Vlaanderen een gratis login aanvragen om de recentste documenten te downloaden.

Aanspreekpersoon Integriteit In het kader van de recente getuigenissen in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) heeft Gezinssport Vlaanderen een Aanspreek­Persoon Integriteit of API: An De Ceuster. Zij is onze vertrouwenspersoon. Bij haar kan je als club terecht voor ondersteuning mocht zich in jouw club een probleemsituatie rond grensoverschrijdend gedrag voordoen. Ook slachtoffers kunnen met haar in alle vertrou­ wen contact opnemen. Pesten of discriminatie zijn eveneens vormen van grens­overschrijdend gedrag. Ook in jouw club ga je best op zoek naar een vertrouwenspersoon, zodat men in eerste instantie bij iemand van de eigen club z’n verhaal kan doen. Dat verkleint de afstand met het slachtoffer. Die vertrouwens­ persoon kan met vragen of problemen terecht voor onder­ steuning en overleg bij onze federatie-API. Contactgegevens API: An De Ceuster, T 0492 81 07 41, an.de.ceuster@gezinsbond.be.

An De Ceuster

Al deze documenten en nog veel meer relevante clubinformatie kan je ook steeds raadplegen en downloaden op onze online leden­applicatie. Of contacteer onze dienst clubwerking via T 02 507 88 90 of gezinssportvlaanderen. clubwerking@gezinsbond.be.

Sabam en billijke vergoeding Bied je als club dans, aerobics, aquagym of andere sportvormen aan op muziek?

Dan ben je wettelijk verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen voor Sabam en de billijke vergoeding. De bijdrage die je aan Sabam betaalt, is bedoeld als vergoeding voor het werk van de artiest. De billijke vergoeding is verschuldigd als je opgenomen muziek (cd, radio, computer …) afspeelt in een publiek toegankelijke ruimte. Als club moet je aan beide organisaties een bijdrage betalen.

★ Muziek tijdens de lessen: jaartarief bij Sabam (dagelijks gebruik, tarief­nr. 118) en de billijke vergoeding (sector ‘diensten en vrije beroepen’) ★ Dansvoorstelling voor publiek: bijdrage aan Sabam voor een een­malig evenement (tariefnr. 107) en aan de billijke vergoeding voor een tijdelijke activiteit (onderscheid tussen binnen- en buitenactiviteiten) ★ Achtergrondmuziek op een sport­ evenement: bijdrage aan Sabam voor een eenmalig evenement (tariefnr. 106) en aan de billijke vergoeding voor een tijdelijke activiteit (onderscheid tussen binnen- en buitenactiviteiten)

Alle informatie over de bijdragen aan Sabam en de billijke vergoeding vind je op:

www.sabam.be – www.bvergoed.be

18  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


WANDELFOLDER

Kalkense Meersen   Wandeling door schap een historisch land De Kalkense Vaart, de meest bruisende beek van Oost-Vlaanderen.

TEKST: JOZEF VAN DE VEIRE  |  FOTO’S: ANDRÉ TORFS EN JOZEF VAN DE VEIRE

Kalken Onze wandeling van 10,5 km hebben we op de uitbreiding van het wandelnetwerk uitgestippeld. De opeenvolging van de knooppunten (KP) staat vermeld bij de praktische informatie en op het kaartje. Onze tocht start aan de kerk van Kalken, een deelgemeente van Laarne. Volgens Latijnse geschiedschrijvers leefde ten tijde van de Romeinse bezetting in ons land een Teutoonse volksstam, de ‘Cauci’. Die stam verbleef bij voorkeur aan de boord van een rivier en was zeer bedreven in het vruchtbaar maken van moerassen en schorren. De benaming ‘Kalken’ is hier naar alle waarschijnlijkheid van afgeleid. We parkeren onze wagen aan de Sint-Dionysius- of Sint-Denijskerk. De kerk kende verschillende bouwfasen. De oudste delen, o.a. het romaans gedeelte van de toren, dateren uit de twaalfde en der­ tiende eeuw. In 1530 werd een laatgotisch deel toegevoegd in Balegemse zandsteen, terwijl in 1533 de twee zijkoren met laatgotische netgewelven werden opge­ trokken. In de zeventiende eeuw gebeur­ den nog een aantal aanpassingen. Het

Brugge

Antwerpen Gent Kalken

Leuven Brussel

interieur werd in de loop van de acht­ tiende eeuw aangepast aan de neoklas­ sieke smaak: de versieringen van de kapittelen werd afgekapt, de pijlers werden verhoogd en de oude vensters van de noordkant werden vervangen.

De Meersen Het natuurgebied dat Kalkense Meersen genoemd wordt, ligt tussen de dorpsker­ nen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren. Het is één van de grootste overblijfselen van de Schelde­ meersen en vormt een laaggelegen vochtig gebied in de voormalige overstro­ mingsvlakte van de Schelde. Sinds eeuwen is het bekend als Broek, Molen en Schoormeers, waarvan bijna ieder

Hasselt

Wandelfolder

Eind 2017 breidde Toerisme Oost-Vlaanderen het wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer uit met 65 km aan wandelwegen in het Sigmagebied ter hoogte van Wichelen en Wetteren. Dat is een natuurlijk overstromingsgebied van de Schelde met natte graslanden, droge landtuinen, bossen, slikken en schorren, met een grote verscheidenheid aan planten, bloemen, insecten en vogels. Een prachtig natuurgebied om te ontdekken!


Geniet van de prachtige kleuren van dit koppeltje ijsvogels.

Een witte reiger gaat op zoek naar een maaltijd.

Het veer naar Schellebelle, alternatieve startplaats.

Een ideale stopplaats voordat je de terugtocht aanvangt.

onderdeel een eigen naam heeft. De beemden kan men onderscheiden in de vloeimeersen langs de Schelde, de bochten afgebakend door sloten en de gemene meersen of het ‘vrij geweed’. Van de eerste twee geniet de eigenaar de volle oogst, maar van de laatste mag het nagras afgeweid worden door de dieren van de pachters. Bovendien zijn er nog de wisselmeersen, bestaande uit verschil­ lende percelen die uit één eigendom werden verkaveld, maar die elk een andere waarde hadden. Om deze ongelijk­ heid te milderen, wisselden de eigenaars jaarlijks van perceel, zodat ze beurtelings het beste, middelmatige en slechtste deel kregen. De meersen zijn momenteel een waardevol natuurgebied. In hun boek ‘Het kasteel en de meersen – grasduinen in natuur, geschiedenis en folklore van Laarne en Kalken’ (1997, uitgave van de gemeente Laarne) geven Dirk Van Damme en Christine Lostrie een omschrijving van de vloeimeersen en het dijkpatroon. “Deze meersen werden omgeven door dijken van ongeveer 0,5 m hoogte en grensden aan de Oude Schelde, waar de gronden minder zwaar, droger en 20  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

vruchtbaarder waren. Heel dit bevloeiings­ systeem, dat ook in andere delen van de Meersen voorkomt, is uniek voor België. De gecontroleerde bevloeiing van de Meersen en veel dijken dateren waarschijn­ lijk uit de tweede helft van de zestiende of uit de zeventiende eeuw, in ieder geval na de aanleg van de Kalkense Vaart. Sommige vloeimeersen staan echter in contact met de Oude Schelde, en niet meer met de Vaart en zij kunnen dus ouder zijn. De dijken hadden een dubbele functie: in de eerste plaats konden de percelen die binnendijks lagen, afzonderlijk bevloeid worden en weer drooggelegd wanneer men wilde, via afzonderlijke sluizen. In de tweede plaats vormden de dijken, die wellicht met een haag waren beplant, een afsluiting tegen de vrijlopende runderen,” aldus Dirk en Christine in hun boek. Verder bieden de auteurs een uitgebreid overzicht van de fauna en flora in de Kalkense Meersen. Grassoorten, kruiden en bloemen komen aan bod, zoals de pinksterbloem, de koe­ koeksbloem, het fluitenkruid en het dui­ zendblad. Vanzelfsprekend zijn ook vogels er thuis, zoals de steenuil, verschillende water­vogels en doortrekkende vogels als de lepelaar. En wist je dat de brand­netel nodig is voor de kleurrijke dagvlinders in Vlaanderen? De rupsen van de


WANDELFOLDER

dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de atalanta of admiraalvlinder vinden er voedsel. Voor nachtvlinders (motten) vormt de onderkant van de brandnetelbladeren een ideaal schuiloord overdag. De brandnetel is ook de woonst van enkele keversoorten, zoals de zeer mooie groengekleurde brandnetelsnuittor en de zeldzamere distelboktor. De auteurs geven ook een uitgebreid verhaal over wat er in en rond het water leeft, zoals bloed­ zuigers, de geel gerande watertor en de kleine watersalamander. In de hoge populieren huizen ransuilen, torenvalken en na jaren afwezigheid is ook de grootste dagroofvogel terug: de buizerd. Grasduinen in het boek van Dirk en Christine is een ware openbaring.

Wijmeers en Den Aard Van KP 96 tot 94 lopen we door de Wijmeers 1. Dit gecontroleerd overstro­ mingsgebied zal naar schatting slechts één keer om de vijftig jaar onder water lopen. De overstromingsgebieden Paardeweide en Bergenmeersen lopen eerst onder en pas als die zones gevuld zijn, treedt ook Wijmeers 1 in werking. Daar kan je ook galloways aantreffen. Aan KP2 bereiken we Den Aard, een gehucht van Schellebelle dat door de Schelde van de dorpskern gescheiden is. Den Aard werd ook aangepast binnen het Sigmaplan, met de aanleg van een autoluw plein, ingehuldigd op 1 mei 2016. Het is een ideale rustplaats op onze wandeling, of een alternatief startpunt. Dankzij het veer kan

De Wijmeers overstroomt gemiddeld eens om de vijftig jaar.

je namelijk je wagen aan de kerk van Schellebelle parkeren en dan onze wande­ ling starten vanaf KP 2. Het voetveer van Schellebelle brengt al meer dan achthon­ derd jaar mensen van de ene naar de andere oever. Je moet je wel aanmelden met de blauwe bel. Het veer vaart dage­ lijks, maar je raadpleegt best de dienstregeling.

Kalkense Vaart en Oude Schelde We volgen de Kalkense Vaart van KP 21 tot 16. De waterweg werd gegraven ten tijde van keizer Karel (1530-1543) en verbond Kalken met de Oude Schelde. Het vaart­ plein was eens een bedrijvig haventje. Er werden allerlei goederen aangevoerd, vooral uit Gent. Nadat ze al lang niet meer in gebruik was, werd de vaart in 1985 onbevaarbaar verklaard. In het rapport ‘Levende beken in Vlaanderen’ kreeg ze de titel van meest bruisende beek van Oost-Vlaanderen. Aan KP 18 mondde het Kalkens Vaartje vroeger in de Oude Schelde. Die nam een zeer grote bocht die in 1911-12 werd rechtgetrokken. De bocht slibde groten­ deels dicht en was kortstondig een paradijs voor waterplanten en vissen. Toen de Oude Schelde in privébezit kwam, werd ze grotendeels opgevuld en beplant met canadapopulieren. Tijdens de winter komen nog gedeelten onder water te staan. Aan KP 16 zetten we weer koers naar onze start aan de kerk van Kalken, het eindpunt van een prachtige natuur­ wandeling. ■


Praktisch TOERISME BERLARE ■■ Infokantoor Donkmeer Donklaan 123, 9290 Berlare T 052 43 25 60 toerisme@berlare.be www.berlare.be/toerisme ■■ Toerisme Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne T 09 365 46 25 www.laarne.be/toerisme

ONZE WANDELING Start: kerk van Kalken Afstand: 10,5 km KP: 25 - 26 - 23 - 97 - 95 - 98 - 96 - 93 - 94 - 2 - 22 - 21 - 19 - 18 - 16 - 25 Wandelnetwerk Kalkense Meersen Kostprijs kaart: € 6 www.tov.be/nl/kalkense-meersen-­ donkmeer Sigmaplan: www.sigmaplan.be

STOPPLAATS ONDERWEG Café Den Aard Aard 4, 9260 Schellebelle T 0476 45 69 14 open van 10 tot 20 u OVERNACHTEN Alle mogelijkheden (B&B, hotels, vakantiewoningen) op: www.tov.be/nl/logies

START 25

26 16

18 23 19 95 98 21

97 22 2

96

2 93

94

0

0,25

0,5

1 km


VAKANTIES & VRIJE TIJD

Mooslandl

Natuurlijlijk k! & avontuur

voor een heerlijke vakantie! Mooslandl, gelegen in Gesäuse (Neder-Oostenrijk), het op twee na grootste nationale park van Oostenrijk, is bekend voor zijn veelzijdigheid. Imposante gekloofde steile kalkbergen vormen het hart van het park, afgewisseld met groene bossen en bergweiden. Centraal door het park loopt de rivier de Enns, die de rotsen en bergen in de loop van de jaren flink heeft uitgesleten. Wie hier komt, geniet van een stukje ongerepte fauna en flora. Gezinssport Vlaanderen organiseert in deze fantastische vakantieregio enkele actieve vakantieformules voor (eenouder)gezinnen, alleenstaanden en koppels.

ZIN IN EEN  AVONTUURLIJKE Raftingtocht?

Bergwandelvakantie in het Nationaal Park Gesäuse Dagelijks staat er een prachtige bergwandeling op het programma, waarbij er – onder begelei­ ding van Oostenrijkse gidsen – gewandeld wordt per niveaugroep. De tweedaagse huttentocht en een avontuurlijke raftingtocht (optioneel) op de rivier zijn ongetwijfeld de hoogtepunten van deze vakantie, inclusief verrassende daguitstap.

Wandel- en avontuurvakantie in de bergen De bergen veroveren, van de zon genieten, de frisse berglucht inademen, zwemmen in de vele zwemmeren, rodelen, raftingtocht, spectacu­ laire tocht door een waterval, huttentocht in het Nationaal Park Gesäuse … het zijn slechts enkele boeiende uitdagingen die je in deze actieve vakantieformule voor gezinnen en eenouder­ gezinnen in Oostenrijk mag verwachten. Voor gezinnen met kinderen

Voor gezinnen met kinderen

Voor eenoudergezinnen

14-27 juli

11-19 augustus

4-12 augustus

TIP! Ontdek ook onze actieve vakantie in de regio Pyhrn-Priel (28 juli - 5 augustus) INFO & INSCHRIJVING: www.gezinssportvlaanderen.be/vakanties of vraag vandaag nog onze uitgebreide vakantiebrochure aan via gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be of T 02/507 88 22

23


BOEK NU! De Haan aan Zee Oostduinkerke aan Zee Kempense Meren

“Een ideale uitvalsbasis om te fietsen of te wandelen”

Vakantie in eigen land,

ontdek onze parken aan de kust en in de kempen!

Ondek ook onze subtropische zwembaden! Onbeperkte toegang tot ons subtropisch zwembad inbegrepen in uw verblijf!

Boek via: www.sunparks.be/welkom en geniet van €25 EXTRA KORTING bovenop de vroegboekkorting in combinatie met kids korting of 55+ korting!


een dagje

nu me

t

€ 2.50 kortin p.p.

Knip snel deze advertentie uit en krijg

€ 2.50 korting per persoon op een dagje Aquafun • • • •

Niet cumuleerbaar Niet geldig op feestdagen en vakantieperiodes geldig tot 21/12/2018 voor maximum 4 personen geldig op alle Sunparks parken

g

Sunparks is de ideale plek voor enthousiaste waterratten. Zij kunnen steeds terecht in Aquafun voor een warme duik. Eender welk weer! Waterpret beleeft u het hele jaar door in het subtropisch zwem-paradijs Aquafun. Hier beleeft de hele familie urenlang water-plezier. Roetsj van de glijbaan, trotseer de wilde golven van het golfslagbad. Of laat u meevoeren door de waterversnellers. Ook baby's en peuters beleven dolle pret in het baby- en kinderbad

www.dagjesunparks.be


WANDELING IN DE KIJKER

Bellegem

Groene long van Kortrijk

Vergezicht op de ronde toren van de firma Barco.

26  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


De deelgemeenten rond Kortrijk raken stilaan volgebouwd. Maar niet getreurd beste stapper, er is één uitzondering: de zuidkant van de stad geeft uit op kleurrijke akkers en landelijke paadjes, op een glooiend landschap met weidse panorama’s. We nemen je dan ook graag mee naar de groene long van Groot-Kortrijk. TEKST EN FOTO’S: CHRIS VERCRUYSSE

27


WANDELING IN DE KIJKER Ruraal wandeldecor Zo kan je nog uren wandelen op verkeers­ vrije paden of autoluwe wegen in de Kortrijkse deelgemeenten Bellegem en Rollegem. Af en toe hangt een mestgeurtje in de lucht, maar ook geuren van bos en groen prikkelen je reukzin. Opvallend zijn de vele actieve boerderijen die her en der in deze streek opdui­ ken, vaak ook nog met veeteelt, alhoewel hun aantal dalend is. Boerderijen moesten plaats maken voor woonzones of aanleg van wegen. Ook vaker dan vroeger worden gronden nu verpacht aan bedrijven voor groententeelt. Stad Kortrijk leverde echter in de jaren negentig een serieuze inspanning om een aantal hofsteden te verfraaien of te restaureren en de oude benamingen van de hoeven weer op te diepen. Bellegem, dat altijd sterk landbouw­ gericht is geweest, is daarvan het beste bewijs.

Bellegem Groene long van Kortrijk

Op stap We vertrekken aan de gotische SintAmandskerk uit de dertiende eeuw, op Bellegemplaats, waar we met wat geluk achter de kerk of in de omgeving de wagen kunnen achterlaten. De kerk zelf is voor of na de tocht een bezoekje waard. De ver­ nieuwde glas-in-loodramen stellen de acht zaligheden voor en laten gefilterd kleurrijk licht door. Er heerst een gemoedelijke sfeer binnenin omdat het kerkgebouw op maat is gebouwd van de ongeveer 4.000 inwoners. Ooit was de kerk berucht om zijn scheve toren, maar die werd in 1961 vakkundig rechtgezet.

wandel met ons mee in Bellegem

We zoeken tegenover de kerk de Walleweg op waar we meteen voorbijkomen aan een hoeve die in de dorpskom was gelegen.

Eenmaal voorbij de huizen merken we dat hier zelden wandelaars voorbijkomen. We worden wel nauwlettend in de gaten gehouden door een kudde koeien die aan hun herkauw-siësta toe zijn. Bellegem is inderdaad nog altijd hoofdzakelijk een landbouwgemeenschap, ondanks het slinkend aantal boerderijen. Alle boerde­ rijen van Bellegem kregen enkele jaren terug hun originele naam weer opgespeld. In de verte duikt het nieuwe, ronde, spectaculaire gebouw van technologiebedrijf Barco op. Ondertussen vangen we aan de 28  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

linkerkant een glimp op van het park dat bij het kasteel van Bellegem behoort en dat maar bij uitzon­derlijke gelegenheden voor het publiek toegankelijk is. Een twintigtal meter over Goed te Castaigneboom maken we links een hoek van 90° en slaan het ééntegelpad in dat uitloopt op een iets breder karrenspoor. Aan beide kanten genieten we van een weidse natuur. Aan de T gaat het naar rechts, de Munkendoornstraat in, die als betonweg onder onze voeten wordt geschoven. Na een dertigtal meter echter weer naar links. We stappen over een naamloos hobbelig karrenspoor, wat hier trouwens een ‘carriere’ heet (Picardisch: ‘carrière’, Frans: ‘charrière’). Aan de horizon doemt de Mont Saint-Aubert op, een van de vergezichten die de wandeling in petto heeft. Op het eind slaan we links de Rollegemseweg in, waarmee we op Rollegems grondgebied beland zijn. Maar zoveel verschil maakt het niet uit. Wel is er hier voor de eerste (en enige) keer wat verkeer. We lopen dus liefst links van de weg.

We komen voorbij het lokaal van de boogschuttersgilde met ernaast twee naar de hemel wijzende staande wippen. De oppergaai afschieten was er een gelief­ koosde bezigheid. Aan de Kannestraat slaan we linksaf . We dwarsen de Rollegemsestraat en stevenen via de Oude Bellegemsestraat opnieuw af op Bellegem. Opgelet: aan de T volgen we de Oude Bellegemsestraat naar rechts, richting autoweg A17/E403, aan het Goed te Bottelrie. Net voor de autoweg – we kunnen niet anders – slaan we de Kleine Kannestraat in die we blijven volgen met de autoweg aan onze rechterkant.

Hier – en ook verder – merken we hoe een gaaf landschap werd opgeofferd aan koning auto. Landelijke wegen van Rollegem naar Bellegem werden eenvoudig geamputeerd door de aanleg van de A17. Een brug over en een tunnel onder de autoweg moesten worden aangelegd om de boeren toe te laten hun land aan de andere kant van de autoweg te bereiken. We blijven zo dicht mogelijk bij de autoweg tot we op een T opnieuw uitkomen op de Munkendoornstraat, die we rechts inslaan.

Onze ergernis wordt wat verzacht door een nieuw vergezicht over de akkers heen: naast Bellegembos verschijnt aan de horizon de toren van de Bellegemse Sint-Amandskerk naast de toren van brouwerij Omer Vander Ghinste, die onlangs haar 125-jarig bestaan mocht vieren. Net voor we onze wandeling eindigen, mogen we de brouwerij van nabij aanschouwen. De Munkendoornstraat blijven we volgen tot aan de Kwabrugstraat die we rechts inslaan.


Een liedje van Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal.

Het ééntegelpad Walleweg leidt ons naar een karrenspoor.

Praktisch Alle boerderijen kregen hun eigen naambord.

‘Kwa’ verwijst hier naar kwaad, boosaardig, onheilspellend. Dat wordt nog kracht bijgezet door het ‘spookkapelletje’ dat je hier voorbijkomt. Het negentiende-eeuws achthoekig kapelletje stond vroeger bij de toegangsdreef van het Hof van Mortagne maar werd omwille van de wegenaanleg verplaatst. Het werd opgericht om de geesten te bezweren die hier rondspookten. Misdadigers die door het gerecht van de heerlijkheid Mortagne waren veroordeeld, konden immers de hemel niet binnen en bleven daar noodgedwongen rondhangen. We komen opnieuw dichter bij de A17, maar net vóór de brug erover kiezen we links voor de Steen­landermeers.

We verklappen nog dat je in de Steenlander­ meers een rotsblok aan kan treffen waarop staat ‘ier bie oes’ (hier bij ons), verwijzend naar een lied en de ouderlijke thuis van Wannes Cappelle. We volgen de Steenlandermeers tot aan de Dottenijsestraat die we links inslaan. Wat verder nemen we een veldweg naar rechts die uitloopt in het Kromwegelke waar enkele verloren huizen staan. Voor het einde van het Kromwegelke slaan we links een veldweg in die naar de Keizerweg leidt. Mocht de naam een brede laan bij je oproepen, dan wacht je een ontgoocheling want je stapt noodgedwongen in ganzenpas over een ééntegelpad. Aan de T slaan we links de Tonnenmakersstraat in.

Met drie brouwerijen kon Bellegem best wat tonnen(makers) gebruiken. Maar we staan eerst even stil bij de kapel O.L.V. van Groeninghe op de hoek van de Tonnen­ makers­straat en de Groenweg. Een legende vertelt dat een in het wit geklede dame in de wijk ronddwaalde en mensen zo aan het schrikken bracht dat ze ervan stierven.

TOERISME KORTRIJK Begijnhofpark 8500 Kortrijk T 056 27 78 40 toerisme@kortrijk.be www.toerismekortrijk.be Onze wandeling Start: Sint-Amandskerk Bellegem

Afstand: ongeveer 8 km Ondergrond: hoofdzakelijk verhard, met een stuk karrenspoor op weidegrond – Waterdicht schoeisel aangeraden na regen Overnachten ■■ Overzicht van hotels, B&B’s en motorhomeplaatsen op de website van Toerisme Kortijk ■■ Hotels en B&B’s in Bellegem op www.toerisme-leiestreek.be

Verder in de Tonnenmakersstraat kiezen we aan de rotonde rechts voor de Dottenijsestraat waar ons na enkele passen een verrassing wacht.

‘In den Keizer’ nodigt Jacqueline (88 jaar) ons tot een verfrissende halte uit. Daar is altijd volk en voor de prijs moet je het niet laten: een pint kost er één euro. Ben je in groep, meld dan liefst je komst op voorhand en drink bij voorkeur uit de fles, want het aantal glazen is beperkt. Via de Bellegemkerkdreef naderen we ons vertrekpunt: Bellegemplaats.

‘Omerke’ Niet zonder in de Kwadebrugstraat voorbij te lopen aan Brouwerij Omer Vander Ghinste (Bockor) echter, die Bellegem op de bierkaart heeft gezet. Het kleine dorp Bellegem kende ooit drie brouwerijen. Omer Vander Ghinste verdeelde zijn bier voor het eerst met paard en kar in 1892. Toen bieren van lage gisting opgang maakten, werd een lagegistingtoren gebouwd die tot op heden nog steeds de Bellegemse horizon tekent. In de jaren 1930 werd de naam Bockor gelan­ ceerd. In 2008 zag een nieuw blond bier van hoge gisting het levenslicht, dat de naam ‘Omer’ meekreeg als eerbetoon aan vader Vander Ghinste. Thans is men de brouwzaal aan het uitbreiden, zodat de capaciteit zal verdubbelen. In het Kortrijkse en ver daarbuiten weet iedere bierdrinker wat ‘een Omerke’ is. De brouwerij kan bezocht worden door groepen vanaf tien personen. Afronden met een Omerke kan in het dorpscafé aan de kerk. Gezondheid! ■ 29


Knuffelturnen betekent tijd maken voor elkaar en samen plezier beleven

30  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


FOCUS KNUFFELTURNEN

Ben je op zoek naar een leuke sportieve activiteit samen met je (klein)kind? Dan is knuffelturnen misschien wel iets voor jou! Tijdens een sessie knuffelturnen geniet een kind van de exclusieve aandacht van zijn mama, papa, oma of opa. Knuffelturnen is pure ‘quality time’! Bovendien heeft knuffelturnen al een aanbod voor jonge kinderen vanaf anderhalf jaar: een doelgroep waarvoor de sportieve activiteiten niet dik gezaaid zijn. Dat je heel wat van de aangeboden bewegingsactiviteiten achteraf ook thuis kan herhalen is meer dan een leuke bijkomstigheid.

Knuffelturnen Bewegen, genieten, voelen, ontspannen en beleven TEKST: BRAM DE SMET  |  FOTO’S: KNUFFELTURNVRIENDJES

Knuffelen én turnen Knuffelturnen is een vorm van bewegings­ opvoeding voor peuters en kleuters van 1,5 tot 6 jaar samen met één van hun (groot) ouders. Via speelse en uitdagende oefenin­ gen wordt de basismotoriek van de kinderen gestimuleerd en op zoek gegaan naar de grenzen van ons lichaam. Naast het bewegen staat de band tussen (klein)kind en (groot)ouder centraal, maar ook de vaardig­ heid om relaties aan te gaan wordt gestimuleerd. De nadruk ligt zowel op het ‘knuffelen’ als op het ‘turnen’. Het ‘knuffelen’ heeft vooral betrekking op de relatie tussen ouder en kind die als basis dient om via de verschillende bewegingsactiviteiten en -spelen te werken aan het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Het ‘turnen’ heeft dan weer te maken met de aandacht voor de fundamentele bewegings­vaardigheden zoals wandelen & lopen, klimmen, werpen & vangen, roteren, heffen & dragen … Door aan deze vaardigheden te werken wordt de brede motorische ontwikkeling van de kinderen geprikkeld en bevorderd en wordt de basis gelegd om later sport-­specifieke vaardig­ heden te leren.

Niet toevallig bij Gezinssport Vlaanderen Vanuit de missie, ‘wij doen gezinnen gezond bewegen’, stelt Gezinssport Vlaanderen zich tot doel om de Vlaming zoveel mogelijk in gezinsverband te laten bewegen en sporten,

zowel multi­generationeel (de club heeft voor elke leeftijdsgroep een apart sportaanbod) als intergene­ rationeel (de club biedt een sport aan die door verschil­ lende leeftijdsgroepen gelijktijdig en samen kan beoefend worden). Knuffelturnen kadert helemaal binnen dit intergenerationeel aanbod als de ideale sportieve activiteit voor jonge ouders of voor groot­ouders samen met hun kind of kleinkind. Knuffelturnen betekent tijd maken voor elkaar en samen plezier beleven over de generaties heen, zonder prestatiedruk.

Plezier beleven, zonder prestatiedruk Om te kunnen inspelen op de inbreng en het initiatief van de kinderen worden de groepen bewust klein gehouden tot ongeveer 8 duo’s. Een sessie duurt 45 tot 60 minuten. Omwille van het grote verschil in de ontwikkeling van de kinderen onder­ scheiden we 3 doelgroepen: 1,5-3 jaar / 3-4 jaar / 5-6 jaar. ■

Graag meer info ontvangen?

WAAR KAN JE KNUFFELTURNEN? Voor meer info over knuffelturnen en een overzicht van de clubs die knuffelturnen aanbieden, kan je terecht op onze website via volgende link: www.gezinssportvlaanderen.be/knuffelturnen Voor éénmalige initiatieven knuffelturnen kan je de sport­ kalender op onze website raadplegen: www.gezinssportvlaanderen.be/sportkalender

31


Nieuw Limburgs wandelgebied

Het Thorpark Op weg naar de schacht van de steenkoolmijn van Waterschei.

Sinds oktober 2017 is het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg een 10 km² groot wandelgebied rijker, gelegen op het grondgebied van As, Genk en Opglabbeek. Zeer veel variatie staat de wandelaar te wachten: mijnsteenbergen (terrils), heidevelden, bossen, een beekvallei, landduinen, merkwaardige gebouwen, mijnkathedralen en zo veel meer. Een uniek nieuw wandelgebied! TEKST EN FOTO’S: BENNET BERX

Wandelnetwerk

Wandelkaart Thorpark

Elf wandellussen met elk een eigen kleur en symbool leiden je de weg. De routes variëren in afstanden van 2,3 tot maar liefst 16 km. De kleuren en symbolen vind je terug op de wandelkaart en op de route­ paaltjes op het terrein. Je kan de lussen naar wens combineren door middel van wandelwissels. Dat zijn genummerde plaatjes op de routepaaltjes, telkens waar wandellussen elkaar ontmoeten of dwarsen. Zo vormen ze een soort van wandelknoop­ puntennetwerk. En dat is een zeer aange­ name en fijne mogelijkheid om zelf een tocht samen te stellen. Tussen de wandel­ wissels staat op de wandelkaart ook steeds de onderlinge afstand aangegeven, zodat je kan inschatten welke lengte je gecombi­ neerde wandeltocht bedraagt. Je moet dus al bijna met je ogen dicht wandelen wil je er verdwalen. Een toemaatje is ook een tocht naar de top van de mijnterril vanaf het

32  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

hoofdvertrekpunt aan de mooi gerestau­ reerde voormalige mijngebouwen van Waterschei. Een tocht van 2 km brengt je van het ene naar het andere punt. Je volgt onderweg de steenmannetjes. Zo heb ik ook al een tipje van de sluier gelicht van wat dit wandelgebied zoal te bieden heeft.

Erfgoedwandelroute (11 km) Het Thorpark biedt zoals gezegd veel variatiemogelijkheden, en niet alleen qua wandeldecor. Zo zijn er zeven startplaat­ sen: een hoofdstartplaats en zes instap­ plaatsen. Je kan kiezen tussen vlakke tochten, heuse beklimmingen of een combinatie van beiden. Ook natuur en cultuur valt hier te ontdekken en te combineren. Een voorbeeldje is de erfgoed­ wandeltocht, een route van 11 km die start aan de hoofdstartplaats aan de gebouwen van de mijn van Waterschei en waarvoor je best een kleine drie uurtjes uittrekt.


NATUURGEBIED IN DE KIJKER

ook de andere routes zijn allemaal echte toppers. En niet vergeten, je kan je eigen combinaties maken. Ook aan rolstoelgebrui­ kers is gedacht. Zij kunnen vanaf de hoofd­ startplaats een tocht van 2,3 km maken.

Praktische info De nieuwe wandelkaart Thorpark van het Nationaal Park Hoge Kempen bundelt de elf wandelroutes op één praktische kaart. Je kan ze aanschaffen bij het C-Mine bezoekers­ onthaal of via de webshop van het Nationaal Park. Alle wandellussen zijn goed te bewan­ delen. Enkel bij langdurige regenperiodes kunnen sommige paden er zwaar en modde­ rig bijliggen. Voor moeilijke beklimmingen zijn er trapjes aanwezig. Uitrusten kan op één van de vele picknick- en zitbanken. Voor een hapje en een drankje kan je niet alleen terecht in het hoofdgebouw van de mijn van Waterschei, maar ook in het themacafé aan het voetbalstadion van KRC Genk, in de cafetaria van het vliegveld van Zwartberg of in de brasserie aan de rotonde ter hoogte van instapplaats Moorsberg. Aan de instap­ plaats De Kolonie in As en in de nabijgelegen dorpskernen en woongebieden zijn er even­eens horecazaken. Veel wandelplezier! ■

Startplaats:   de mijn van Waterschei.

© Stijn Bollaert

Dit is bijvoorbeeld zo’n combinatie van vlak en klimwerk. Via enkele beklimmingen brengt deze tocht je op een tussenplateau. Helemaal naar boven gaat deze route niet, maar ook hier krijg je een prachtig uitzicht over de ruime omgeving. Je kan zelfs de mijnterrils van Zwartberg, Winterslag en Eisden gadeslaan. Een verrekijker is dan ook een echte aanrader. Na een beetje afdalen kom je aan de rand van de terril en het bosgebied terecht. Het pad volgt een tijdje deze scheiding alvorens het bos in te duiken. Als je later het bos uitkomt, wandel je een stukje tussen bos- en heidegebied om nadien een doorsteek te maken in het heidegebied. Hier kom je regelmatig sport- en zweefvliegtuigen tegen, want aan de andere kant van het heidegebied ligt het plaatselijke vliegveld van Zwartberg. Geluidshinder hoef je er echter niet te verwachten. Verderop bereik je dan de eerste mijnkathedraal op deze route, die van Zwartberg. Nadien wandel je door een echte tuinwijk in Waterschei met enkele opmerkelijke gebouwen. Via de tuinwijk kom je de mijnkathedraal van Waterschei tegen. En zo bereik je weer je startplaats, waar je in de hoofdgebouwen van de voormalige mijn van Waterschei bij een glaasje kan namijmeren over deze zeer gevarieerde wandellus. Vergeet niet te genieten van zowel de buitenzijde als de binnenzijde van het hoofdgebouw. De term erfgoed is hier meer dan terecht op zijn plaats! Desgewenst kan je deze wandeling ook starten vanaf de instapplaats aan de mijnkathedraal van Zwartberg. De erfgoed­ wandeltocht is voor mij een aanrader, maar

Praktisch THORPARK André Dumontlaan 67, 3600 Genk

Links kan je naar de top van de terril, rechts overschouw je de Maasvallei.

Wandelingen 11 wandellussen Wandelkaart: Thorpark Kostprijs: € 2,50

Verkrijgbaar: bezoekerscentrum C-Mine Genk Online: webshop Nationaal Park Hoge Kempen Interessante webadressen ■■ Nationaal Park Hoge Kempen: www.nationaalpark.be ■■ Regionaal Landschap Kempen en Maasland: www.rlkm.be

33


peacewalker 42 km | teams van 4 | 10 u

19 MEI 2018 WESTHOEK

oxfam trailwalker 100 km | teams van 4 | 30 u

STAP MEE TEGEN ONRECHT EN ARMOEDE

25 & 26 AUG. 2018 HOGE VENEN

MEER INFO

www.doitforoxfam.be

Naar de

camping die bij u past

ACSI is dĂŠ campingspecialist van Europa. Het Nederlandse bedrijf verzamelt en publiceert al ruim 50 jaar betrouwbare camping- informatie. En daarmee helpt het kampeerders tijdens de zoektocht naar het kampeerplekje dat perfect bij ze past. Niet alleen met campinggidsen, maar ook met overzichtelijke websites, handige apps en inspirerende blogs. ACSI brengt kampeerder en camping bij elkaar!

+

app CampingCard ACSI

Klein & Fijn kamperen

Meer informatie en bestellen? Ga naar:

www.EUROCAMPINGS.eu/wandelvogel


OPLEIDINGEN

Niet te missen oplegeidn!ingen en bijscholin

OPLEIDING

Monitor watergewenning Ga je graag met kinderen om en heb je een passie voor speelse zwemvormen? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou! Deze opleiding is gebaseerd op onze leerlijn watergewenning. Tijdens deze cursus leer je hoe kleuters plezier kunnen beleven en zich ontspannen en gecoördi­ neerd kunnen voortbewegen in het water. Deze sterk praktijkgerichte opleiding omvat 19 uur (28 uur wanneer je geen pedagogische achtergrond hebt). Tijdens de duur van de opleiding word je perma­ nent geëvalueerd. Als jouw evaluatie positief is, ontvang je een attest van Gezinssport Vlaanderen en kan je aan de slag als monitor watergewenning! Wist je dat dankzij de lessenreeksen watergewenning van Gezinssport Vlaanderen elk jaar duizenden peuters en kleuters hun watervrees overwinnen?

Info

inschrijven

PROVINCIE ANTWERPEN Locatie: Zwembad Den Uyt Rode-Kruislaan 20, 2400 Mol

PROVINCIE OOST VLAANDEREN Locatie: Zwembad Den Boer Den Boer 17, 9930 Zomergem

• ZA 28/4 van 9-13 u • ZA 5/5 en ZA 12/5 van 9-13 u : 2x doestage in club naar keuze na overleg met docent • ZA 9/6 van 10-12 u: feedbackmoment doestage • 1 uur (of 10 uur)* stage in club naar keuze na overleg met docent / cursusverantwoordelijke

• ZA 21/4 van 9-13 u • ZA 5/5 en ZA 12/5 van 9-13 u: 2x doe-opdracht in club naar keuze na overleg met docent • ZA 23/6 van 10-12 u: feedbackmoment doestage • 1 uur (of 10 uur)* stage in club naar keuze na overleg met docent / cursusverantwoordelijke

INCLUSIEF Cursustekst, boek 'Met baby's, peuters en kleuters in het zwembad', attest Gezinssport Vlaanderen.

KOSTPRIJS Kostprijs: € 100

Schrijf je   snel in !

www.gezinssportvlaanderen.be/opleidingen (*) Wanneer je geen pedagogische achtergrond hebt.

35


MEI - JULI 2018

Kalender Wandelkalender MEI WOENSDAG 2 MEI Zolenslijters Kiel – Eerstewoensdagvandemaandwandeling (korte wandeling) – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – EW – zolenslijters@gmail.com

LEGENDE 1 Organiserende club 2 Plaats van activiteit 3 Plaats van samenkomst 4 Vorm: L = geleide tocht V = tocht met vrije start I = vooraf inschrijven

DONDERDAG 3 MEI Hartpatiënten Kempen – Dessel – Jeugdterrein Brasel – L – 14 u – 7 km – EW – Martin Dams 014 37 83 16 VRIJDAG 4 MEI Veurnewandelclub – Licque (F) – kerk Licque – V/I – 9 u – 16 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87 ZATERDAG 5 MEI Paspartoe – Wieze – Sint-Salvatorkerk – L – 13.30 u – 11 (of 7) km – EW – Boude Van Wetswinkel 0496 39 42 43

TIP !

Zie P.16

5 Uur van samenkomst 6 Afstand 7 Vervoer: EW = eigen wagen OV = openbaar vervoer, AC = verplaatsing met autobus 8 Contactpersoon

VRIJDAG 11 MEI Veurnewandelclub – Kemmel – kerk Kemmel – L – 14 u – 8,5 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87 ZATERDAG 12 MEI W.I.V.I.O. Gent – Sint-Martens-Latem – Gemeentehuis – L – 14.30 u – 6 km – EW – Romain Van Huffel 09 253 20 38 ZONDAG 13 MEI GUSB – Michelbeke en omgeving – de Sterre Krijgslaan (Lunch Garden) – L – 9 u – 22 km – EW – Luc Decoussemaker 0475 44 61 40 lucdc@scarlet.be De Wulp – Brunsum (NL) – Maasmechelen Carpoolparking – L – 10 u – 11 km – EW – Carine Bastiné 089 76 40 01 DONDERDAG 17 MEI Hartpatiënten Kempen – Ten Aard – Aardseweg, café Welkom – L – 14 u – 7 km – EW – Willy Verellen 014 85 28 72 VRIJDAG 18 MEI Veurnewandelclub – Oostduinkerke – Sporthal Oostduinkerke – L – 14 u – 8 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87

De Wandelaar – Mettekoven – L – 11,4 km – EW – info@de-wandelaar.be

De Smokkelaars – Letterhoutem – kerk Letterhoutem – L – 10 u – 20 km – EW – Eddy 053 68 68 40 eddy.verstichel@skynet.be

ZONDAG 6 MEI

ZATERDAG 19 MEI

Recrea Wondelgem i.s.m. Gezinssport Vlaanderen – Provinciaal Wandel- en Fietsfeest – Sint-Lievenscollege, ingang Volmolenstraat – V – 8.30 tot 15 u – 6 en 12 km en themawandelingen – EW – info@recreawondelgem.be

De Druiventrippers – Daguitstap Gaasbeek en omgeving – parking De Kronkel, Huldenberg – L – 8.30 u – EW – Maurits 0476 36 53 37 of Roger 016 47 70 25

VWB Zutendaal – Ontbijtwandeling Zutendaal – Vijverplein Zutendaal – L – EW – Chris Remans 089 61 13 11

Paspartoe – Galmaarden dagwandeling – Taverne El Faro – L – 10 u – 20 (of 12) km – EW – Geert Thiers 03 651 97 31

De Groeningewandelaars Kortrijk – Harelbeke (De gavers) – Cafetaria aan forestierstadion – L – 14.15 u – 8 of 11 km – EW – Elie Declercq 056 75 62 63

MAANDAG 21 MEI

De Groeningewandelaars Kortrijk – Otegem – Kerk Otegem – L – 14.15 u – 6 km – EW – Ludwine Claeys 056 75 64 47

DONDERDAG 24 MEI

vtbKultuur Gent – Nokere – kerk Nokere – L – 14.30 u – 8 à 10 km – EW – Jules Van Wambeke 0479 36 78 02 Witlooftrekkers Kortenberg – Ochtendwandeling Kortenberg – V. De Walsplein Kortenberg – L – 10 km – EW – Koen 02 759 68 13 Dunetrotters Veurne-Westhoek – Polygoonbos Zonnebeke – Fietsenstalling station Veurne – L – 14 u – EW – René Essel 058 31 31 02 10 TOT 13 MEI Witlooftrekkers Kortenberg – Vierdaagse Rugzaktocht Sauerland – Hugo 0476 45 13 80

VWB Zutendaal – Dagje uit: Leopoldsburg anders – Chris Remans 089 61 13 11 Hartpatiënten Kempen – Oosterlo – Netevallei – L – 14 u – 7 km – EW – Eugeen Plu 014 84 04 28 VRIJDAG 25 MEI Veurnewandelclub – Wijtschate – kerk Wijtschate – L – 14 u – 9 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87 ZONDAG 27 MEI De Wulp – Vijlen (NL) – Maasmechelen Carpoolparking – L – 10 u – 10 km – EW – Carine Bastiné 089 76 40 01 De Groeningewandelaars Kortrijk – Sint-Martens-Latem – Kerk Sint-Martens-Latem – L – 14.30 u – 8 of 11 km – EW – Elie Declercq 056 75 62 63 De Groeningewandelaars Kortrijk – Sint-Denijs – Kerk St Denijs – L – 14.15 u – 6 km – EW – Ludwine Claeys 056 75 64 47 Witlooftrekkers Kortenberg – Dagtocht Falaën – V. De Walsplein Kortenberg – L – 20 km – EW – Hugo 0476 45 13 80 De Puffers – Moerbeibomenwandeling Aalst – Plein ‘Appelstraat’ naast de kerk van Mijlbeek – L – 10.30 u – 15 km – EW – Agnes De Gussemé 0479 20 96 96 vtbKultuur Aalst – Affligem – taverne Birmingham, Brusselbaan 382 – L – 14 u – 7 km – EW – Diane Geerts 0470 19 36 61 Wadamo Dadizele – Contrabandewandeling Roesbrugge-Haringe – Marktplaats Moorslede – L – 14 u – EW – Gerda Schepens 056 50 34 80 Stap voor Stap Kapellen – Stekene Stropersbos middagwandeling – Marktplein Kapellen – L – 13 u – 10 km – EW – Maria Michielsen 03 665 21 06 De Smokkelaars – GR Méry-Aywaille – L – OV – Johan Maenhout 0496 57 31 35 johan.maenhout1@telenet.be Zolenslijters Kiel – Dolembreux – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – 20 à 25 km – EW – zolenslijters@gmail.com

36  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018


DONDERDAG 31 MEI De Druiventrippers – Sint-Agatha-Rode – parking Potterstraat – L – 14.30 u – 4 à 8 km – EW – Maurits 0476 36 53 37 of Roger 016 47 70 25

Hartpatiënten Kempen – Meerhout – café De Met – L – 14 u – 7 km – EW – Frans Clonen 014 30 04 66

JUNI 3 TOT 10 JUNI

Turftrappers Kontich – Wandeltocht Zoutleeuw (vooraf inschrijven) – Sint-Martinuspleintje Kontich – L – 9 u – 16 km – AC – Eddy Wellens 03 457 66 92 DONDERDAG 21 JUNI Hartpatiënten Kempen – O.L.V. Olen – De Notelaar, Wilgenstraat – L – 14 u – 7 km – EW – Jos Cabuy 014 21 61 31 22 TOT 24 JUNI Kokatrotters – Wandelweekend Meetjesland – kokatrotters@hotmail.com VRIJDAG 22 JUNI

Paspartoe – Wandelweek Süd-Eifel (D) – Walter Van Looken 0478 43 60 76

Veurnewandelclub – Koksijde – kerk Koksijde – L – 14 u – 8 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87

ZATERDAG 2 JUNI

De Smokkelaars – Kruibeke – parking veer, Scheldelei – L – 10 u – 22 km – EW – Geert 0486 70 89 02 oost-vlaanderen@groteroutepaden.be

W.I.V.I.O. Gent – Berlare – kerk Berlare – L – 14.30 u – 6 km – EW – Trees De Wilde 09 366 67 95

ZATERDAG 23 JUNI

De Wandelaar – Bergen op Zoom (NL) – L – 17 km – EW – info@de-wandelaar.be

Zolenslijters Kiel – Avondwandeling Kapellen – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – 20 à 25 km – EW – zolenslijters@gmail.com

ZONDAG 3 JUNI

Paspartoe – Gottechain dagwandeling – kerk Gottechain – L – 10 u – 21 (of 13) km – EW – Marc Van Den Driessche 0476 53 46 05

VWB Zutendaal – Wandeling Stein (NL) – Vijverplein Zutendaal – L – EW – Chris Remans 089 61 13 11 vtbKultuur Gent – Oudenaarde – parking Meerspoort Noord – L – 14.30 u – 8 à 10 km – EW – Jules Van Wambeke 0479 36 78 02 Dunetrotters Veurne-Westhoek – Dagtocht Land van Streuvels, Ingooigem – Fietsenstalling station Veurne – L – 9 u – EW – René Essel 058 31 31 02 vtbKultuur Harelbeke-Kortrijk – Begeleide stadswandeling Oostende – OV – guido.deloof@gmail.com 4 TOT 8 JUNI

W.I.V.I.O. Gent – Bachte-Marie-Leerne (Deinze) – leernsesteenweg 53 – L – 17 u – 6 km – EW – Jean-Louis Martens 09 227 86 29 ZONDAG 24 JUNI De Wulp – Stadswandeling Louvain-la-Neuve met gids – Maasmechelen Carpoolparking – L – EW – Carine Bastiné 089 76 40 01 De Groeningewandelaars Kortrijk – Doomkerke – Kerk Doomkerke – L – 14.30 u – 8 of 11 km – EW – Elie Declercq 056 75 62 63 De Groeningewandelaars Kortrijk – St Denijs – Kerk St Denijs – L – 14.15 u – 6 km – EW – Ludwine Claeys 056 75 64 47

Veurnewandelclub – Wandelmidweek Muhlbach (F) – kerk Nieuwstad – L/I – 6.30 u – AC – JP Vantielcke 0496 79 60 87

Witlooftrekkers Kortenberg – Ochtendwandeling Sterrebeek – V. De Walsplein Kortenberg – L – 8 km – EW – Rudi/Lieve/André 0486 06 68 26, 02 759 22 95

WOENSDAG 6 JUNI

De Puffers – Lommelse Sahara – café De Lossing, Lossingsweg Lommel – L – 10.30 u – 15 km – EW – Aimé 0468 21 47 81 en Carla 0473 72 16 09

Zolenslijters Kiel – Eerstewoensdagvandemaandwandeling (korte wandeling) – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – EW – zolenslijters@gmail.com 7 TOT 12 JUNI vtbKultuur Harelbeke-Kortrijk – Citytrip naar Budapest – guido.deloof@gmail.com

Stap voor Stap Kapellen – Middagwandeling Pannenhoef Etten-Leur (NL) – Marktplein Kapellen – L – 13 u – 11 km – EW – René Bosman 03 568 68 76 De Smokkelaars – GR Dolhain-Pepinster-Nessonvaux – L – 22,5 km – OV – Johan Maenhout 0496 57 31 35 johan.maenhout1@telenet.be WOENSDAG 27 JUNI

DONDERDAG 7 JUNI

Witlooftrekkers Kortenberg – Avondwandeling Kortenberg/Bertem – V. De Walsplein Kortenberg – L – 14 km – EW – Bestuur 02 759 54 64

Hartpatiënten Kempen – Zichem – parking station – L – 14 u – 7 km – EW – Frans Verellen 013 77 21 28

DONDERDAG 28 JUNI

ZATERDAG 9 JUNI

De Druiventrippers – Sint-Joris-Weert – parking Stationsstraat – L – 14.30 u – 4 à 8 km – EW – Maurits 0476 36 53 37 of Roger 016 47 70 25

Zolenslijters Kiel – Oisterwijk (NL) – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – 20 à 25 km – EW – zolenslijters@gmail.com

Hartpatiënten Kempen – Dessel – Zanddijk, Campinastrand – L – 14 u – 7 km – EW – Martin Dams 014 37 83 16

ZONDAG 10 JUNI

Anders Op Stap – Blindengeleidehonden Navigo (bezoeken en wandeling) – Nadine 0496 38 91 76 of Jos 051 69 07 65, 0474 67 80 55

GUSB – Sint-Denijs/Moen Mortagne- en Orveytbos – de Sterre Krijgslaan (Lunch Garden) – L – 9 u – 22 km – EW – Luc Decoussemaker 0475 44 61 40 lucdc@scarlet.be De Groeningewandelaars Kortrijk – Dranouter – Kerk Dranouter – L – 14.30 u – 8 of 11 km – EW – Elie Declercq 056 75 62 63

VRIJDAG 29 JUNI GUSB – Avondwandeling Moortsel-Landskouter – de Sterre Krijgslaan (Lunch Garden) – L – 19 u – 22 km – EW – Luc Decoussemaker 0475 44 61 40 lucdc@scarlet.be

De Groeningewandelaars Kortrijk – Gijzelbrechtegem – Kerk Gijzelbrechtegem – L – 14.15 u – 6 km – EW – Ludwine Claeys 056 75 64 47 De Wulp – Epen (NL) – Maasmechelen Carpoolparking – L – 10 u – 11 km – EW – Carine Bastiné 089 76 40 01

JULI

Witlooftrekkers Kortenberg – Ochtendwandeling Kortenberg – V. De Walsplein Kortenberg – L – 10 km – EW – Koen 02 759 68 13

ZONDAG 1 JULI

Anders Op Stap – Wandelen met Walter in Frans-Vlaanderen – Nadine 0496 38 91 76 of Jos 051 69 07 65, 0474 67 80 55

vtbKultuur Gent – Gentbrugge – parking Dienstencentrum Braemkasteelstraat – L – 14.30 u – 8 à 10 km – EW – Jules Van Wambeke 0479 36 78 02

Stap voor Stap Kapellen – Kruibeke Barbierbeekroute middagwandeling – Marktplein Kapellen – L – 13 u – 13 km – EW – John Kennis 0497 35 77 82

De Groeningewandelaars Kortrijk – Bellegem – Carpool parking – L – 13.30 u – 8 of 11 km – EW – Jan Laverge 056 21 37 87

DONDERDAG 14 JUNI

Zolenslijters Kiel – Kwade Hoek – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – 20 à 25 km – EW – zolenslijters@gmail.com

Hartpatiënten Kempen – Ten Aard – Sas 7 – L – 14 u – 7 km – EW – Annie Mariën 014 54 80 94 ZONDAG 17 JUNI VWB Zutendaal – Wandeling Zonhoven – Vijverplein Zutendaal – L – EW – Chris Remans 089 61 13 11 Witlooftrekkers Kortenberg – Dagtocht Raeren – V. De Walsplein Kortenberg – L – 20 km – EW – Rene 02 759 54 64

WOENSDAG 4 JULI Zolenslijters Kiel – Eerstewoensdagvandemaandwandeling – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – EW – zolenslijters@gmail.com DONDERDAG 5 JULI Hartpatiënten Kempen – Lichtaart – Floreal, Herentalsesteenweg – L – 14 u – 7 km – EW – Annie Mariën 014 54 80 94

37


MEI - JULI 2018

VRIJDAG 6 JULI Veurnewandelclub – Cap-Gris-Nez (F) – parking Cap-Gris-Nez – L – 9 u – 16 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87 ZATERDAG 7 JULI VWB Zutendaal – Vooravondwandeling Zutendaal (Vlaanderen Feest!) – Vijverplein Zutendaal – L – EW – Chris Remans 089 61 13 11 ZONDAG 8 JULI Turftrappers Kontich – Stadsexploratie Mechelen (vooraf inschrijven) – Sint-Martinuspleintje Kontich – L – 9 u – EW – Mon Pasmans 03 457 72 38 Stap voor Stap Kapellen – Daguitstap Watersnoodmuseum Ouwerkerk (NL) + wandeling – Marktplein Kapellen – L – 9 u – 8 km – EW – Frans Van Dooren 03 664 97 17

Fietskalender MEI ZONDAG 6 MEI

Recrea Wondelgem i.s.m. Gezinssport Vlaanderen – Provinciaal Wandel- en Fietsfeest – Sint-Lievenscollege, ingang Volmolenstraat – V – 8.30 tot 15 u – 29, 35, 42 of 48 km – EW – info@recreawondelgem.be VRIJDAG 11 MEI VWB Zutendaal – Fietstocht ‘Belisia’ – Vijverplein Zutendaal – L – Chris Remans 089 61 13 11 ZATERDAG 12 MEI

DONDERDAG 12 JULI Hartpatiënten Kempen – Meerhout – Gildenhuis – L – 14 u – 7 km – EW – Frans Clonen 014 30 04 66

vtbKultuur Harelbeke-Kortrijk – Fietstocht naar Tourcoing (F) – station Harelbeke of Kortrijk – L/I – 8.30 resp. 9 u – F – guido.deloof@gmail.com ZONDAG 27 MEI

ZATERDAG 14 JULI Paspartoe – Wommelgem avondwandeling – Sportcentrum Brieleke – L – 19 u – 7 km – EW – Jef Blommaert 0495 77 50 93 ZONDAG 15 JULI VWB Zutendaal – Wandeling Hoeselt – Vijverplein Zutendaal – L – EW – Chris Remans 089 61 13 11 Dunetrotters Veurne-Westhoek – Dagtocht Bronnen van de Aa, Saint-Omer (F) – Fietsenstalling station Veurne – L – 9 u – EW – René Essel 058 31 31 02 DONDERDAG 19 JULI Hartpatiënten Kempen – Westerlo – Gemeentehuis, cafetaria – L – 14 u – 7 km – EW – Annie Mariën 014 54 80 94

VWB Zutendaal – Fietstocht ‘Beau Séjour’ – Vijverplein Zutendaal – L – Chris Remans 089 61 13 11

Turftrappers Kontich – Fietstocht vanuit Kontich – Sint-Martinuspleintje Kontich – L – 9 u – 60 km – F – Linda Pattijn 0485 74 95 15

JUNI ZATERDAG 2 JUNI

vtbKultuur Harelbeke-Kortrijk – Fietstocht naar Roeselare + bezoek Museum L – Station Harelbeke of Kortrijk – L – 9 resp. 9.30 u – F – guido.deloof@gmail.com ZONDAG 3 JUNI

VRIJDAG 20 JULI

Recrea Wondelgem – Fietstocht – F – info@recreawondelgem.be

Veurnewandelclub – Oostnieuwkerke – kerk Oostnieuwkerke – L – 14 u – 8 km – EW – JP Vantielcke 0496 79 60 87

ZATERDAG 9 JUNI

DONDERDAG 26 JULI De Druiventrippers – Ottenburg – parking kerk – L – 14.30 u – 4 à 8 km – EW – Maurits 0476 36 53 37 of Roger 016 47 70 25 Hartpatiënten Kempen – Ten Aard – Aardseweg, café Welkom – L – 14 u – 7 km – EW – Willy Verellen 014 85 28 72 ZONDAG 29 JULI VWB Zutendaal – Wandeling Maasvallei: Borgharen/Maastricht (NL) – Vijverplein Zutendaal – L – EW – Chris Remans 089 61 13 11

De Wandelaar – Schulensmeer – L – 13 km – EW – info@de-wandelaar.be

WEKELIJKSE WANDELINGEN ELKE DINSDAG

VWB Zutendaal – Fietstocht: op naar de vallei van de Jeker – Vijverplein Zutendaal – L – Chris Remans 089 61 13 11 ZONDAG 24 JUNI

Wadamo Dadizele – Jaarlijkse fietstocht – Marktplaats Moorslede – L – 14 u – F – 056 50 21 76

JULI ZATERDAG 7 JULI

Paspartoe – Borsbeek-Mechelen – Borsbeek fiets-KP 5 – L – 10 u – 52 km – EW – Mia Smeyers 0494 81 29 62 WOENSDAG 11 JULI Zolenslijters Kiel – Fietstocht Kleit – Sporthal Kiel, E. Vloorstraat – L – 20 à 25 km – EW – zolenslijters@gmail.com ZATERDAG 21 JULI

Dagdinsdag – Oost-Vlaanderen en grensgebieden – parking kerk Mariakerke – L – 13.30 u – 8 à 12 km – EW – Jules Van Wambeke 0479 36 78 02

Paspartoe – Steenbergen (NL) – kerk Steenbergen – L – 10 u – 47 km – EW – Herman Wouters 0473 74 97 73

ELKE DONDERDAG

Turftrappers Kontich – Loonse Heide (vooraf inschrijven) – Sint-­­Martinus­­pleintje Kontich – L – 9 u – 60 km – F – Paul en Mathieu 03 458 59 15

Sint-Stefaan – Sint-Stevens-Woluwe (op woensdag als donderdag een feestdag is) – Snuifmolen St-Stevens-Woluwe – L – 14 u – 12 km – EW – Johan Devos 0478 88 32 02 ELKE ZONDAG Doorntrippers Hoeselt – Wekelijkse wandeling (op maandag als zondag een feestdag is) – parking Post Hoeselt – L – 13.30 u – EW – Monique Menten 089 49 18 89 LEGENDE 1 Organiserende club 2 Plaats van activiteit 3 Plaats van samenkomst 4 Vorm: L = geleide tocht V = tocht met vrije start I = vooraf inschrijven

5 Uur van samenkomst 6 Afstand 7 Vervoer: EW = eigen wagen OV = openbaar vervoer, AC = verplaatsing met autobus 8 Contactpersoon

38  SPORTIEF met De Wandelvogel - LENTE 2018

ZONDAG 29 JULI

WEKELIJKSE FIETSTOCHTEN ELKE WOENSDAG

Hartpatiënten Kempen – Geel – Werft Geel voor stadhuis – L – 13.30 u – 30 km – F – Karel Helsen 014 58 79 37

TIP

Organiseert jouw Gezinssport Vlaanderen-club of -afdeling ook wandelingen of fietstochten?

Bezorg ons de informatie via de Sportkalender op de website of per e-mail aan an.de.ceuster@gezinsbond.be en wij nemen jouw tocht ook op in onze kalender.

TIP !

Zie P.16


VOLGENDE NUMMER

In het r: julinumme

Langs erfgoed in Ieper

Nationale Wandel- en Fietsdag zondag 30 september

Fietsen rond Belœil Bekorende Scheldevallei

Een stadswandeling in Kortrijk Uitstap naar Noorwegen

Het volgende nummer verschijnt rond 20 juli.

Op jacht naar het noorderlicht

Neem Jaarabonnuneemeennt -4 nummers-

COLOFON

€12,50

Sportief met De Wandelvogel is het driemaandelijks magazine van Gezinssport Vlaanderen vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

DRUK

Freddy De Nert

Roularta

EINDREDACTIE

CONTACT

RECLAMEREGIE

An De Ceuster

Link, Creative Communications Agency deridderinge@telenet.be T +32 53 80 87 47

Gezinssport Vlaanderen Troonstraat 125, 1050 Brussel T 02 507 89 76 F 02 507 88 63 gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be Eindredactie: An De Ceuster Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. Alleen de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/ haar artikel.

REDACTIE Guido Benaets, Marijke Brewaeys, Hugo Broeckx, An De Ceuster, Agnes De Gussemé, Bram De Smet, Arthur Moens, Chris Remans, Liesbeth Uyttersprot, Roger Van Cauwenberghe, Jozef Van de Veire, Chris Vercruysse, Roland Willox COVERFOTO Geert Peire (Sneukeltoer Recrea Wondelgem) VORMGEVING Link, Creative Communications Agency

ABONNEMENT Inbegrepen in het lidmaatschap van Gezinssport Vlaanderen Jaarabonnement (4 nummers): €12,50 Overschrijven op rekening van Gezinssport Vlaanderen vzw: IBAN BE66 6528 2289 5643, BIC HBKABE22 met als mededeling ‘Abonnement + naam + adres’ Losse nummers: € 4,50

39


Voel u vooral niet verplicht. m kiezen Ook daaro B. voor ADM n e s e r e ij b m e g n in r onde , aansluit rzekering, glementen e e v r s n e id ll e a b v r e óg A ng heel at ADMB n op t, arbeidso u w s t n k b e e ie h d td e r n e ti O n n preve betekene ondernem gen, ‌ Als werkers. voor u kan a e r d d e ij b m le w ia u soc oor u en admb.be. vooral niet verplicht) werkt, chtingen, v ie li d p u g r e in v r t te a s e w (maar voel in een inv m o e z t e z ADMB dom u. ensen ron m e d n e u voor

ADMB.be

Profile for Astrix agency

Sportief met De Wandelvogel Lente 2018  

Dit magazine richt zich op toeristische reportages, informatie over wandel- en fietsmogelijkheden in binnen- en buitenland, wandel- en fiets...

Sportief met De Wandelvogel Lente 2018  

Dit magazine richt zich op toeristische reportages, informatie over wandel- en fietsmogelijkheden in binnen- en buitenland, wandel- en fiets...

Advertisement