Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

Trængsel ved skolebussen en varm oktoberdag…

Nr. 7 · oktober 2010 · 4. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Anitta Sandfær Larsen 97 44 04 05 PÅ OR LOV ! Anitta.Knudsen@skolekom.dk Fungerende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk Tina Møller 97 44 02 03 mome@email.dk Lene T. Olesen 97 44 00 18 Lepa10@mail.dk Karen M. Eriksen 97 44 01 70 rydecity@worldonline.dk Helle Bengtsen 97 46 16 18 helle.elisabeth.bengtsen @gmail.com Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 ryde@olesen.mail.dk

Indhold Præstens afskedsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afskedstale til Lausten-Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra redaktionsgruppen // ENDELIG . . . . . . . . . . . . . . . . Udvikling i Stendis, Handbjerg og Ryde . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyttige numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juletræstænding i Ryde år 2010 // Aflysning . . . . . . . . . . . . . . Spejderhjælp 2010 // Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorklubben: Julebank, Julefest og bare generelt . . . . . . . . . Nyt fra Ryde Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børneklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-7 8-9 11 12 14-15 15 16 17 18-19 17 22 23

Nyt fra BGU Fitness   Indvielse // Priser // Åbningstilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nyt fra RHU  Badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  Sponsorcykelløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Deadline for materiale til kommende nummer: 24. november – udkommer i uge 49

Layout: sandfær-andersen, www.sandfaer-andersen.dk Tryk: Hee Offset v/Carsten Meller Indlæg Sendes til Hans Clausen, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 24. november 2010 Ryhandis Tidende udkommer i uge 49 Forsidefoto Allan Juul Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Stof til bladet sendes til Hans Clausen. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Bettina Sandfær-Andersen står for opsætning og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt som jpeg-filer – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


VINDERUP BANK

- stærk og lokal

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

Nørregade 3 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 17 10 · Fax 97 44 17 12 · Elbodan nr. 21 62 Mail: Vinderup@Serviceringen.dk

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92 E-mail: auto@vinderupauto.dk

NK

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

CYKLER VINDERUP

www.nkcykler.dk • 97 44 14 30

Vinderup Radio & TV

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

Nørregade 5, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15 www.2tal.dk/vinderup.radio

Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

23 26 51 02 Arne 3


Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Tanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk

BORBJERG Postekspedition (man-fre 9-16.30) Vareudbringning mandag, tirsdag & torsdag. Pølsevogn, fadøl & slush ice maskine. v/ Hanne og Bjørn Jacobsen Naltoftevej 27, 7500 Holstebro, tlf./fax 97461011, borbjerg@spar.dk

En bank er jo ikke bare en bank – din bank kan også være en ægte sparekasse

Læs om gode produkter på:

www.sparsalling.dk Det er jo dine penge

4


Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

9. + 10. klasse på efterskole

Søndergade 7, 7830 Vinderup

RYDHAVE SLOTS UNGDOMSSKOLE

51 valgfag • FSA og FS10 2 stor-ture Faglighed • Menneskelighed • Socialt netværk

www.rydhave.dk

For booking ring: Erik 97440158, Claus 97440091, Hans 97440117.

5


Præstens afskedsfest Spejderne bidrog til at gøre det ekstra festligt med deres deltagelse med fanerne. Tak for det spejdere! Lausten-Thomsen gennemførte gudstjenesten på vanlig og sikker vis. Efter prædiken, tillod han sig selv at sende en personlig hilsen og varslede en lidt længere tale senere på dagen. Det samme gentog sig senere klokken 10.30 i Handbjerg kirke. Søndag d. 19. september blev Ryde og Handbjerg sogne indhentet af en, allerede et par år tidligere varslet, fremtid. Hans Peter LaustenThomsen, vores sognepræst gennem næsten 31 år, antydede for et par år siden, at han og Anna var begyndt at undersøge boligmarkedet med henblik på det sted, der skulle være rammen om den tredje alder, som det hedder i folkemunde. Det beklagede vi naturligvis, men vi kunne også sagtens forstå, at det ikke kunne blive ved, hvor meget, vi end ønskede det. Efter så mange år, kunne vi ikke ligefrem betragte det som at løbe af pladsen, men vi vidste, at det ville betyde, dels en masse arbejde for de 2 menighedsråd og dels en følelse af tomhed og savn. Arbejdet med præsteskifte og renovering af præstegård skulle vi nok få gjort, det første mere spændende end det andet. Men nu tilbage til søndag d. 19. september. ”Septembers himmel var så blå, dens skyer lyste hvide—” En meget smuk septemberdag. En dejlig søndag, ja en ren festdag. Vi skulle op og af sted. Der stod i kirkebladet, at der var en kombineret høst- og afskedsgudstjeneste i Ryde og Handbjerg kirker. Klokken 9 var kirken i Ryde fyldt til sidste plads. 6

Klokken 12.30 var der inviteret til afskedsfest i Rydhavehallen. Det var til stor glæde for menighedsrådene og ikke mindst for præste-

familien, at fremmødet blev så stort. Mange ønskede at sige tak og at sige farvel til det meget afholdte præstepar. Helt præcist deltog der 225 voksne og 30 børn. Flot og dejligt. Efter en fin middag, som Hotel Vinderup havde ansvaret for, kunne vi komme i gang med det delvist planlagte program. Festen blev indledt med 3 meget smukke sange fremført af et lokalt kor under ledelse af Lene Ettrup. Der var stor sangglæde, mange smil og en herlig udtalt humor under fremførelserne. Det glædede os alle meget med den fine start.


der ikke en eneste gang har været messefald gennem de 31 år. Lausten-Thomsen konkretiserede sin tak ved afslutningsvist at overrække en check til hvert menighedsråd på et beløb af 5.000 kroner til indkøb af kunst til kirken. Tusind tak for den gestus, den gave. Gunnar Kattenhøj Derefter var ordet frit og mange ønskede at sige et par ord til præsteparret. Små anekdoter blev trukket frem og mange gode minder blev fremhævet. Alt sammen skete det med et glimt i øjet og i en lys og munter toner. Imellem også en ligefrem frisk, frimodig og humoristisk tone. En fest lige som den skulle være, har mange senere udtrykt det. Let og muntert, som vi ved, at Anna og Hans Peter kan lide det.

Tak til jer alle, der deltog i dagen og var med til at denne afskedsfest blev en god og hyggelig dag for såvel præsteparret som for os alle sammen.

Udover sognebørnene, som vi kalder os, var der også kærlige hilsner og tak fra provsten, provstiudvalget, kolleger i pastoraterne, fra personalet og fra menighedsrådene. Der var indsamlet et meget flot beløb i sognene til afskedsgaven. Flagstang, flag, sokkel, æbletræ og andet og en check på yderligere 8000 kr. Fra menighedsrådene et beløb til indkøb af kunst. Dette er allerede sket. Som den sidste taler i rækken var det naturligvis Hans Peter Lausten-Thomsen. En meget smuk tale præget af taknemmelighed og en tak for de mange gode år i vore sogne. For den gæstfrihed, de var blevet mødt med og for de mange timer, der var tilbragt sammen. Også en tak for den store trofasthed i kirken, hvor 7


Afskedstale til Lausten-Thomsen En knuget familie står ved graven for at sige farvel til en kær og dygtig mand og far. Præsten vil forsøge sig med et trøstens ord: Jo, det er jo sådan, at Vorherre har lagt en bestemt mængde arbejde i hvert enkelt menneske, og når det er udført, tager han os hjem til sig. I så fald vil jeg tro præst, at du kan blive en meget gammel mand. Svarede enken. Dette skete i et helt andet sogn med en helt anden præst. For du har lagt meget arbejde i dit embede. Du har altid optrådt flittigt og ydmygt over for de opgaver, der blev stillet dig i dit arbejde Anna, Hans Peter og hele præstefamilien. På vegne af menighedsrådene i Handbjerg og Ryde har jeg fået lov til, at være den, der sagde et sidste farvel. Nu bliver det mest til dig Hans Peter, eller Lausten Thomsen, jeg vil sige noget. Min mund har aldrig vænnet sig til Hans Peter. Det er ikke fordi at Hans Peter er et grimt navn, det er højest lidt anderledes, men Lausten-Thomsen, det er flot, og så har vi altid vidst, hvem vi snakkede om. Og det har vi ofte gjort. Jeg har i hvert fald. Det er med glæde og stolthed, jeg i flere sammenhænge har nævnt vores præst, LaustenThomsen. Det er så hændt, at spørgeren så har sagt, jamen er det ikke bare en gammel mand. Nej, han er på min alder. Så var det overstået. Eller de mere skamløse kunne sige, jamen er det ikke bare en gammel dinosaur, der er lidt i opposition til enhver nytænkning inden for kirken. Nej det kan jeg da helt afvise. Det er bare noget, han selv siger. Men lidt har der så sikkert alligevel været om det. Jeg kan huske, da der indførtes den forsøgsordning, ganske rimeligt synes jeg, at der skulle være en prædikefri søndag om måneden og 8

at præsten skulle have 2 fridage om ugen. Du indførte det, men lidt under protest eller skulle jeg sige uden den store forståelse. Når der er en kirke, og der er en menighed, så skal der også være en gudstjeneste, når det er søndag. Og det med de 2 fridage. Det ville du ikke gerne skulle til at nøjes med! Du har altid prædiket evangeliet rent og purt, som det har været din opgave. Og du har gjort det hver søndag. En præst i et andet sogn havde tendens til de meget lange gardinprædikener, det som aldrig vil få ende, kan man føle. I en lille pause lød der fra en barnestemme i kirken: Mor, er det stadigvæk søndag. Du har i dine prædikener altid kunnet fatte dig i korthed. Det er en kunst at kunne få sagt meget på kort tid, og den kunst mestrer du til fulde. Det har været gode prædikener, og det har vi måske altid været for dårlige til at få dig fortalt. Men det har det været. Når du ikke har hørt noget, kan du være sikker på, at vi har været glade for det, du har sagt. Det giver en tryghed og en glæde at være til gudstjeneste i Handbjerg og Ryde. Man føler en glæde og en fornyet tro på, at det er godt at være med, godt at være menneske. Der har været noget genkendeligt ved at komme i dine kirker. Du har altid været god til at inddrage årstiderne i dine prædikener, og så har de været dejligt frie for et politisk indhold. En tendens, der breder sig i kirken. Det er jeg enig med dig i, en skandale. Pædikestolen hører kirken til, herfra udlægges evangeliet, og det er ikke mere interessant at vide, hvad præsten mener om tidens mange politiske emner end at vide, hvad hvem som helst anden mener om regeringens


politik, flygtningepolitik og andre store emner. Du har talt og fortalt om menneskelivet. Om de kristne livsværdier. Om tro, håb, glæde, tilgivelse, næstekærligheden og ikke mindst, at vi alle er lige for Vorherre. Tak for disse mange gentagelser. Hvad er forskellen på gud og en provst. Jo, Gud ved godt, at han ikke er provst! Undskyld Vilhelm, Niels Arne! Du har altid udvist stor ydmyghed overfor arbejdet såvel som præst og som provst. Du er et rart, behageligt menneske at arbejde sammen med. Helt nede på jorden, som man siger. Der har aldrig kunnet spores noget hovskisnovski og bedrevidende hos dig. Tak for det. Det kender vi bedst gennem arbejdet i menighedsrådet, hvor du altid har haft posten som næstformand. Du er god til at fremlægge en sag. Du er god til at lytte og virke interesseret i andre synspunkter, og så har du heller aldrig været den, som har trukket møderne i langdrag. Det skyldes bestemt din effektivitet men da også udsigten til det gode veldækkede bord, der ventede. En last, du aldrig har lagt skjul på, og som da også anes. En kjole kan dække over meget, det vil mange kvinder sikkert være enige med dig i. Ved kaffebordet, har det altid været en fornøjelse. Vi har nydt dit lyse sind, dit glade smil og din fine humor. Det har været medvirkende til, at vi glæder os til menighedsrådsmøderne og tager fornøjede derfra. Tak for det fine samarbejde i vores fælles sag.

et par gange, hvor jeg skulle fortælle løst og fast om livet Det var hyggeligt at blive mødt af jer begge og Anna havde haft travlt med at bage og brygge kaffe. Ligeledes for de mange højskoleaftener, hvor forskellige mennesker har fortalt om forfatterskaber. Et godt initiativ, I tog der. Det har vi været glade for Vi har også nydt din tætte forbindelse til det Murmanske kor, som et par gange har glædet os med fine aftener i kirken og ligeledes vore venner i Gentlemen of Jazz. Når jeg nu om lidt er færdig, vil jeg gerne, at vi alle lytter til et enkelt nummer fra netop, Gentlemen of Jazz Tak for de mange år. Tak for den store indsats. Du har ikke oplevet messefald en eneste gang i dine 31 år. For at bruge et moderne udtryk vil jeg sige: Godt gået Lausten-Thomsen. Nu siger vi så farvel. Farvel og på gensyn. Vi vil ønske jer gode år i jeres nye hjem i Viborg og ser frem til at blive inviteret til at komme og se det. Nu må det ikke gå for jer som det gik for den thybo, der havde bestemt sig til at flytte til Mors. Aftenen før afrejsen sagde han i sin aftenbøn: Farvel kære Gud, nu flytter jeg til Mors I flytter til Viborg og vores ønske i dag skal være Guds velsignelse over jeres liv der. Tak for de mange år. På vegne af Ryde og Handbjerg Menighedsråd Gunnar Kattenhøj

Tak til jer begge, ikke mindst dig Anna , for de mange pensionistmøder der er blevet holdt i præstegården. Det har været til stor glæde for sognets ældre. Det har været tydeligt på det fine fremmøde. Jeg har selv været med 9


NYT fra Indvielse af BGU Fitness Lørdag den 6. november 2010 kl. 14-16 Kl. 14.00 Officiel åbning ved Formand Frank Mikkelsen, der også fortæller lidt om projektet samt udtrækker gevinster til forhåndstilmeldte medlemmer.

Der er mulighed for at melde sig ind i BGU Fitness, se faciliteterne og få en snak med vore instruktører. Vi byder også på fadøl og vand samt spændende smagsprøver fra Hannes inspirerende køkken. Alle er velkomne

Kl. 14.20 Åbning af børnefitness ved Skoleleder Torben Vad.

BGU Fitness priser

Åbningstilbud

Et helt år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 kr. Et halvt år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 kr. Indmeldelsesgebyr . . . . . . . . . . . . . . 150 kr. Børnefitness, halvt år (holdtræning 6-14 år) . . . . . . . . . . . . 400 kr.

Fitness medlemsskab frem til 1.12.2011 . . . . . . . . . . . . . 1.600 kr. Spar indmeldelses gebyr og november måned ved tilmelding og betaling af et års medlemsskab. Tilbuddet gælder hele november 2010.

10


Nyt fra redaktionsgruppen På grund af tekniske problemer ved trykningen af Ryhandis Tidende nr. 6 var der desværre flere mangler og fejl i bladet. Vi beklager. Som noget nyt vil der fremover komme en side i bladet med nyttige telefonnumre.

Skulle nogen være glemt, bedes I kontakte redaktionen for at komme med. Sker der ændringer eller er der fejl på siden med de nyttige numre, bedes I give os besked. Redaktionsgruppen

ENDELIG Nu kommer den… Det som mange har længtes efter i årevis… Nogle vidste måske ikke de havde det behov, men det har de, tro mig.

MANDEKALENDEREN Kalenderen med rigtige mænd fra det virkelige liv. Mænd med 30+, 40+, 50+ på bagen. Mænd, der bruger 2, måske 3 tal på badevægten. Mænd med forskellig mængde hårvækst/ placering. Mænd med forskellig vægtfordeling. Selvfede alfahanner/ huleboere med et glimt i øjet, og så tæt på Adams kostyme, man kan tilllade sig. Fantasien må klare resten. Kalenderen er absolut stueren, og kan hænge i ethvert køkken/værksted/dagligstue osv.osv.

Det er rasende billigt. Kalenderen afsløres til et kæmpe releaseparty (det betyder kan afhentes på jysk) lørdag den 5. december kl. 10.00 på adressen Skolevænget 13, Ryde. Her vil der blive serveret pindemadder og en kop øl/kaffe. Overskuddet vil ubeskåret gå til Udkants-Danmark. Altså bevarelse af akut i Holstebro, en motorvej, byfornyelse/ nedrivning af faldefærdige bygninger, Hjerl Hede, bevarelse af små skoler, cykelstier, billig offentlig transport, kultur, skøjtebanen, iværksætterydelse, hjemmeplejen, bevarelse af automaten i Ryde, Handbjerg Marina, multihus OG, hvis der er penge over, asfaltering af Birkevej/Syrenvej. Der skal med andre ord sælges mange kalendere, rigtigt mange…

Det her bliver stort. 1. oplag vil blive revet væk. Folk er trætte af naturkalenderen, den lokale maskinforretningsmodel, El-kompagniets, Poul Thomsens, Spar Salling og Super Brugsens.

Hele dette projekt skulle gerne starte en tradition. Der findes måske andre rigtige mænd end de 12 udvalgte, måske den kvindelige halvdel får blod på tanden, hvem ved?

Kalenderen kan forudbestilles på tlf. 28 44 10 48 eller ullaogniels@fiberpost.dk. Senest den 22. november.

Jeg slutter her og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, nu hvor ordet kalendergave har fået en helt ny betydelse.

Prisen er 149,95 kr. eller 41 øre/dag i hele 2011!

På kalenderudvalgets vegne Niels Vestergård, initiativ, tals og tov. 11


Udvikling i Stendis, Handbjerg og Ryde Da Holstebro Kommune ikke vil give driftstilskud til et Multihus, har vi besluttet i projektgruppen, at de penge vi har til at stå på en konto til Multihus, vil vi dele ud til andre udviklingsideer i området. Vi synes, at det er vigtigt, at der stadig er fokus på udvikling, selv om vi ikke får et Multihus lige nu.

Restbeløbet på 7.700,- kan lokalforeningerne eller en gruppe borgere, som har en god ide til udvikling af lokalsamfundet, søge om. Ring eller skriv en mail til undertegnede med jeres ide inden den 15. november. I slutningen af november mødes vi i projektgruppen igen for at fordele pengene til forhåbentlig en masse spændende ideer.

Vi har besluttet at give 3.000,- kr til Ryhandis, da det er et blad, som vi alle har glæde af. Beboerforeningen får 2.000,- kr til hjælp til at renovere blomsterbækken.

På vegne af projektgruppen Hanne Sandgaard Tlf. 97 44 00 91 hanne@sandgaard.org

NYT fra Badminton Der er stadig ledige tider til badminton Er I 2 – 4 personer, der har lyst til at spille badminton i Ryde skoles gymnastiksal, kan I starte i uge 43 og spille frem til påsken 2011. Vær opmærksom på, at der kan spilles både fredag aften og lørdag formiddag.

Proceduren er: Du aftaler en tid hos Hanne Sandgaard, tlf. 97 44 00 91. Dernæst tilmelder du dig samt betaler online på www.rhu.dk . Klik på motion og dernæst på badminton. Når du er tilmeldt, kan du afhente en nøgle hos Hanne. Motionsudvalget, RHU

Prisen er 400,- kr for en ugentlig time i hele sæsonen, undtaget er skolens ferieuger.

12


NYT fra Sponsorcykelløb Fredag den15. oktober havde vi sponsor cykelløb for at samle ind til en TEAM-TRACK til vores gymnastiksal RHU gymnastikforening har igennem længere tid gerne ville have en TEAMTRACK, som er en luftmadras der er 9 m. lang og 30 cm. høj. En TEAMTRACK er et redskab, der kan gøre det endnu mere sjovt og spændende at gå til gymnastik i Ryde. RHU vil stå for indkøbet af madrassen, men den vil både blive brugt til gymnastik, af skolen, til fede fredage, fastelavn og andre fælles arrangementer. Vi stræber efter indkøb af madrassen til den 1. November, så de nuværende gymnaster og andre brugere kan få gavn af den i denne sæson. En TEAM-TRACK koster ca. 28.000 kr. (inklusiv i denne pris er madras, vogn og pumpe).

”STORT SOM SMÅT, DET KAN KUN GÅ GODT.” På RHU’s vegne

Hvis du ikke nåede at give et bidrag i forbindelse med cykelløbet, kan det stadig nås. I skrivende stund ved vi ikke hvor mange penge, der blev cyklet ind den 15. oktober.

Hanne Sandgaard www.trampolin.dk Stendisvej 5 Tlf. 97 44 00 91

Hvis du også vil give et bidrag til en ny Team –Track, kan du aflevere pengene hos undertegnede inden den 1. november. Resultat af løbet: 22.000 kr. Flot!! 13


Nyttige numre

RHU Bordtennis

Ryde-Handbjerg Teenklub

Kim Dyrmose

Karsten Hansen 97 44 05 06

97 46 44 10 Ryde Familieklub

Hjertestarter

RHU Motion

Rydehjemmet

Yvonne Villadsen

Rydevej 10, Ryde

97 44 00 84

Gunhild Hansen 97 44 05 06 Seniorklub Jakob Andersen 97 44 00 47

96 11 46 90 VRH HK Håndbold Ryde Skole

Eva Rasmussen

KFUM Spejderne

Leder: Lene Ettrup

97 44 00 84

Eva Johansen 97 44 11 23

Skolebestyrelsesformand:

RHU Folkedans

Ryde Jagtforening

Gunhild Hansen 97 44 05 06

Kristian Christophersen

Holger Braagaard

96 13 77 10

97 46 83 54

Ryde Handbjerg ­Ungdomsforening

Gården

Ryde Indre Mission

Formand Helle L. Kongsgaard

Leder Nicolai Frederiksen

Heidi Madsen 97 44 09 69

97 44 01 54

97 44 03 03

96 11 56 00

Ryhandis Tidende RHU Gymnastik/Linedance

Handbjerg Beboerforening

Bente Hansen 28 70 01 63

Peter Jensen 97 86 27 04

RHU Fodbold Jens Jørgen Steffensen

Ryde-Stendis ­Beboerforening

97 44 33 15

Lars Klim 97 83 06 76

RHU Tennis

Ryde-Handbjerg Legestue

Rydhave Slots ­Ungdomsskole

Jørgen Bøje Christensen

Karen Birkedal 97 46 14 13

Forstander Niels Graversen

Hans Clausen 97 44 01 17 Handbjerg Hus Efterskole Forstander Johan Johansen 97 44 16 01

97 44 15 22

61 54 20 56 Børneklubben RHU Løb

Rikke Kattenhøj 97 44 21 00

Sognepræst

Juniorklubben

Ryde Kirke og Handbjerg Kirke har p.t. ingen sognepræst. Kontakt menighedsrådsformændene.

Karsten Hansen 97 44 05 06 Jonna Andersen 97 46 12 23

14


Ryde Menighedsråd Svend Juul Jensen 97 44 01 71 Handbjerg Menighedsråd Karen Birkedal 97 46 14 13 Rydehjemmet 96 11 46 90 Handbjerg Beboerhus Udlejer Per Hulgård 97 44 30 03 Ryde Sognegård Udlejer Erik Breiner 97 44 01 58 Claus Pedersen 97 44 00 91

Juletræstænding i Ryde år 2010 Så nærmer vi os igen julen, og traditionen tro afholder Beboerforeningen igen i år juletræstænding. Måske kigger Julemanden forbi i år, hvis han altså kan nå at komme helt fra Grønland. Han er jo en travl ældre herre. For at være sikker, vil vi bede alle børn og vokse om at skrive til ham, så han i hvert fald ikke overser os.

Søndag d. 28. november 2010. kl. 16.00. Vi håber rigtige mange børn og voksne vil komme forbi blomsterbækken, til en hygge stund med lidt julesang og forhåbentlig et besøg af Santa Julemand.

Hans Clausen 97 44 01 17

Mvh. Ryde –Stendis Beboerforening

Stendislejren Udlejer Poul Erik Birkholm 40 45 50 14

Aflysning Vi blev jo, som bekendt, desværre nød til at aflyse vores arrangement i Ryde sognegård lørdag d. 9. oktober pga. manglende tilslutning. Men vi vil hermed gerne sige tusind tak til de firmaer der ville støtte op om det, hvis det var blevet til noget. Tak til Jane Grubbe Sørensen fra Central Trykkeriet i Holstebro for sponsorering af de flotte billetter, og tak til Spar Borbjerg for sponsorering af rundstykker til vores forsalg d. 18. september. Mvh. Ryde-Stendis Beboerforening 15


Spejderhjælp 2010 Mange ulveunger og spejdere i Ryde-Handbjerg har haft travlt med at tjene penge til flygtningebørn i Burma, så de får mulighed for komme i skole. Beløbet blev i alt til 3.891,00 kr.

En stor tak til alle vore arbejdsgivere, der tog vel imod de små arbejdere, jo der var arbejde nok til dem, der ville gi en hånd. Lederne i Malte Sehested gruppe

Pengene blev tjent ved mange forskellige små jobs, som f.eks. feje garage, samle æbler, vaske vinduer og lufte hund.

BOG KØBES

Juledekorationer og kirkegårdskranse Bod ved vejen og i den gamle ”Shop Sanne”- butik.

Sanne 17 32 46 61 1, llevej Rydemø

Nytilfly tter ønsker at købe 1 eks. af K. Jensens og M. Bøges bog om Rydes historie gennem 200 år, så hvis nogen ligger inde med et eksemplar som de kan undvære, så vær rar at henvende jer til Astrid Borgå på tlf 97 56 84 21 (tlf. svarer). Er der evt. andre der er interesseret i bogen, kan I også henvende jer til mig , så vil jeg lade det gå videre. På forhånd tak! Venlig hilsen fra Astrid

16


Seniorklubben Inviterer til

Sang og underholdning v/Agnes Pilgaard Tirsdag 2. november. Klub fra 14.00, kaffe 14.45. Agnes dirigerer sangen og underholder 15-16. Alle er velkomne.

Seniorklubbens julebanko Onsdag 1. december kl. 19.30 – 22.00 18 gode gevinster + amerikansk lotteri. 2 kr. pr. lod, 5 serier.

Salg fra kl. 18.30, 10 kr. pr. plade. Egne plader må benyttes. Alle er velkomne.

Seniorklubbens Julefest Tirsdag 14. december. 11.30 – 14.00 Julefrokost ved Rudi 14.00 – 15.00 Lene Ettrup med skolens kor m.m. Luciaoptog 15.00 kaffe – æbleskiver til børnene. Julesange

Julehistorie ved pastor Værge, Ejsing. God jul og godt nytår til alle.

17


www.ryde-skole.dk ofte ude ved børnene, hvor hun bl.a. kan være med til at løse eventuelle konflikter. Inger Lise kan uden problemer bruge tid på at få løst problemerne, også selvom det skulle ringe ind til time. Der sidder ikke en klasse og venter på hende, ligesom der gør ved lærerne.

Raku Alle elever i 1, 4. og 5. kl samt valgholdet keramik har lavet fine skåle og figurer i raku. Det var imponerende flotte ting, der blev fremstillet!

Undervisningsassistent Som nogle af jer sikkert har læst i avisen, har vi været heldige at få godkendt en ansøgning ved Undervisningsministeriet om del i midler til forsøg med ansættelse af en undervisningsassistent i et år. Vi har fra skoleårets start ansat Inger Lise Hedegaard fra Borbjerg i stillingen. Inger Lises opgave er at være en ekstra hjælp for lærerne i både undervisningen og i frikvartererne. Inger Lise kan f.eks. tage enkelte elever eller små grupper ud af klassen og give dem ekstra opmærksomhed. Det kan både være i forbindelse med indlæring af nyt stof, hvor hun kan gå det igennem en ekstra gang for dem, som har brug for det. Det kan også være i gruppearbejde, hvor hun kan sidde med en enkelt gruppe og hjælpe dem i deres aktiviteter. I frikvartererne er Inger Lise 18

Formålet med forsøget er, at man vil undersøge, om undervisningsassistenter kan betyde at færre børn på sigt får brug for specialundervisning, fordi man kan sætte ind med støtte inden vanskelighederne bliver for store.

Nyt om morgensamlingerne Vi har fortsat mogensamling for alle skolens elever 2 morgener om ugen. I år har vi indført, at hver klasse i løbet af skoleåret skal planlægge morgensamlingerne i 14 dage. I begyndelsen af oktober var det 3. kl., der stod for det. De havde lige afsluttet et stort emne om kartofler, hvor de bl.a. havde været ude i Stendis og besøge Charlotte og Johan Mikkelsen. Vi fik ved de 4 morgensamlinger meget at vide


www.ryde-skole.dk byder vi på korsang, krybbespil, fællessang, lucia og kaffebord. Venlig hilsen Lene Ettrup

om kartofler og vi lærte også et par gode kartoffelsange. Tirsdag d. 26. oktober har vores borgmester, H. C. Østerby, sagt ja tak til at deltage i morgensamlingen. Alle klasser har lavet spørgsmål, som de vil stille borgmesteren. Vi glæder os meget til besøget og til at vise ham vores skole.

Get Moving Traditionen tro havde vi emneuge i UGE 41 med emnet Get Moving. Det blev til rigtig meget bevægelse for alle hele ugen.

Spil dansk dag Torsdag d. 28. oktober samles hele skolen i aulaen kl.11.00 for at synge fællessang med Danmarks Radio og hele Danmark. Kom og syng med, hvis I har lyst! Alle er meget velkomne – sangene kan høres på www. spildansk.dk hvis man vil øve sig inden.

Adventsfest SÆT gerne X i kalenderen torsdag d. 9. december. Skolen inviterer til adventsfest i Ryde Sognegård kl. 19.00-21.00. Traditionen tro 19


www.sandfaer-andersen.dk

sandfær-andersen Bettina Sandfær-Andersen

Freelance grafiker

sitkort vi grafikBøger

DESIGN

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

Brochurer

plakebatladere forenings- og

kirk

alt til tryk!

magasiner Åbrinken 14, 7570 Vemb 8767 5505 / 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

Skivevej´s Autohandel v/Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7500 Holstebro Tlf. 97 46 15 80 – Bil 40 19 15 80

B

BOLIGHUSET Vinderup i/s

Søndergade 11-13 7830 Vinderup Tel: 9744 1198 Fax: 9744 2877 Bil: 4030 1198

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk

20


Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard

Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

ÅBEN

Hverdage Lør-søndag

kl. 6.30 – 20.00 kl. 7.00 – 20.00

Søndergade 58 – Vinderup S PA R B A N K S Ø N D ERG A D E 5 78 3 0 V I N D ER U P T 9 616 16 70 – F 974 4 359 9 W W W. S PA R B A N K . D K

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22

Alt i kloakarbejde Belægning- og jordarbejde Specialarbejde med minimaskine Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbydning Kontakt os og få et godt tilbud…

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015 21


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Ryde Skole

Ryde Skole

Oktober 2010 Tors 28

Spil dansk dag

Tors 28

19.30 Møde v. kredsmissionær Heri Eltør

Ryde Missionshus

Indre Mission

Fre 29

19.00 O-løb. "Drengene mod pigerne"

Ryde Missionshus

Ryde ­Familieklub

Søn 31

10.15

Ryde Kirke/ Sognegård

Menigheds­ rådene

Gerda og Vagn Kristensen, ­Feldevej 3

Indre Mission

Skole/hjem samtaler afholdes i løbet af UGE 45 og 46

Ryde Skole

Ryde Skole

Fodboldstævne, 6. kl.

BUSK-gudstjeneste med efterfølgende frokost i sognegården

November 2010 Tors 04

Man 08 Fre 12

19.30 Bibeltime

Ryde Skole

Ryde Skole

Fre 12

19.30 Pakkefest (medbring en pakke eller to, så byder vi om dem).

Ryde Missionshus

Indre Mission

Tors 18

19.30 Bibeltime

Merete og Henrik Fihl, Holstebrovej 24

Indre Mission

Tors 25

19.30 Møde v. Gunnar Bruhn, Skive

Ryde Missionshus

Indre Mission

Søn 28

13.30 Gudstjeneste. Første søndag i advent. Deref- Ryde Kirke/ ter samvær i sognegården. Juletræet tændes Sognegård

Menighedsråd/ Beboerforening

December 2010 Ons 01

19.30 Julebanko

Ryde Sognegård

Seniorklubben

Tors 09

19.00 Adventsfest

Ryde Sognegård

Ryde Skole

Ons 22 Tirs 28

Sidste skoledag før jul, alle elever møder kl. Ryde 7.45-11.15. Gudstjeneste kl. 9.00 19.00 Juletræsfest, v. Hanne Pedersen, Herborg

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som muligt! 22

Ryde Missionshus

Ryde Skole Indre Mission

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk


Gudstjenester Ryde kirke 31. okt. 22.s.e.trin.

Handbjerg kirke

kl. 10.15 – Altg. BUSK, Boye Bruhn med efterfølgende frokost i sognegården

Ingen. BUSK, fælles med Ryde kl. 10.15

kl. 19.00 – V. Værge

kl. 9.00 – V. Værge

kl. 10.15 – Altg. J. Almdal

Ingen

Ingen

kl. 10.15 – Altg. J.S. Esmarch

28. nov. 1. s. i advent

kl. 13.30 – V. Værge. Vi synger advent ind. Efterfølgende samvær og kaffe i sognegården

Ingen Fælles med Ryde kl. 13.30

5. dec. 2. s. i advent

kl. 10.15 – Altg. E. Bjørn

kl. 19.00 – Salmesangs­ gudstjeneste. G. Bangshøj

12. dec. 3. s. i advent

Koncert i Handbjerg kirke kl. 19.00

kl. 19.00 – Koncert. O. Arensbach

7. nov. Alle Helgens Dag 14. nov. 24.s.e.trin. 21. nov. sidste s. i kirkeåret

19. dec. 4. s. i advent

kl. 10.15 – Altg. I. Holm

Ingen

kl. 9.00 – Skolens ­juleafslutning. N.A. Christensen

Ingen

kl. 14.00 – V. Værge

kl. 16.00 – N.A. Christensen

kl. 10.15 – Altg. N.A. Christensen

kl. 9.00 – V. Værge

26. dec. 2. juledag

Ingen

kl. 10.15 – Altg. E. Fibiger

1. jan. Nytårsdag

kl. 16.00 – E. Bjørn

Ingen

Ingen

kl. 10.15 – Altg. Boye Bruhn

22. dec. 24. dec. Juleaftensdag 25. dec. Juledag

2. jan. Hellig Tre Konger

Husk at kigge på: www.ryde.dk

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2 23


EST G OG F A D R E edst TIL HV fler er b o t r a k ens Mikkels Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

Handbjerg Beboerhus

Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Anni og Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

Skave Autoværksted Viborgvej 240 · Skave · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 81 01 · shellskave@mail.dk

Biludlejning bl.a. 9 personers bus inkl. fører

Dit lokale VVS-firma udfører installationer/service indenfor: • Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme • Rørskader

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk

2010-07  
2010-07  

lokalblad for ryde handbjerg og stendis

Advertisement