Page 1

Ryhandis Tidende

1 Lokalblad for Ryde • Handbjerg • Stendis

Vinter i Danmark - ingen sne - men let frost

Nr. 1

• januar 2018 • 12. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk

Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk Tina Møller 97 44 02 03 tinaelskersommer@gmail.com Helle Bengtsen 30 86 98 00 helle.elisabeth.bengtsen @gmail.com Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 leoes.olesen@hotmail.dk Linda Fiskbæk 21 27 01 90 libfi@hotmail.com Grafisk produktion Hee Tryk / meller.dk meller@meller.dk Indlæg Sendes til Hans Clausen, tjek om der kommer svarmail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 13. februar Ryhandis Tidende udkommer i uge 9 Forsidefoto Tina Møller Hjemmeside Astrid Bang www.ryde.dk

2

Indhold Ryde Stendis Beboerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smørrebrød & generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . Foredrag ved Karsten Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmonikamusik og Sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredags Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børneklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis og syng dig varm og glad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundtvigsk forening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RHU generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margrethe Reedtz Skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastelavnsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MRS - Stor frivillighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliv medlem af MRS Støtteforening . . . . . . . . . . . . . . De frivillige bus-onkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7 7 8 8 9 10 11 13 13 13 18 19 20 21 22

Deadline for materiale til næste nummer: 13. februar 2018 - udkommer i uge 9

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail. Ellers hjælper vi gerne med inskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Redaktionen forbeholder sig ret til at forenkle og forkorte indlæg uden at ændre meningen med teksten. Hee Tryk / meller.dk står for opsætningen og modtager gerne tekst fra almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt som jpeg- eller PDF-filer - og i så høj opløsning som muligt. Redaktionen


DIN LOKALE VVS MAND Salg og service af varmeanlæg  Fjernvarme  Jordvarme  Solvarme  Varmepumper  Stokerfyr  Oliefyr  Ventilation

Svend Pilgård

Frede Nørgaard

Aut. VVS-installatør Tlf. 2020 3594

Oliefyrstekniker Tlf. 2020 9894

Gå glad i bad:  Nyt badeværelse  Fra idé til færdigt arbejde

NR. BJERTVEJ 10 • 7830 VINDERUP • SVENDSVVS.DK • SERVICE@SVENDSVVS.DK

Vi glæder os til at se dig i salonen :-)

13


Vi ses i en i Sparekass Vendsyssel

VINDERUP AFDELING

HUSK MÆRKEDAGE

Søndergade 3 . 7830 Vinderup

Tlf. 82 22 91 80

Send til redaktionen så det kan markeres

Sund fornuft

i Ryhandis Tidende

www.sparv.dk

Kørsel med kalk, korn og fodderstoffer Vognmand

Marius Olesen mobil: 40 34 60 46

4


Handbjerg Beboerhus Hostrupvej 6 | 96 16 11 00 Holstebro@sparnord.dk www.sparnord.dk/holstebro Shop Sanne

Hjemmebag Værtindegaver Brugskunst

Ryde Møllevej 1

”Lopper”

7830 Vinderup

Med mere…

Tlf. 61461732

Søndergade 58 Vinderup

Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje, så ring på 71 75 74 32 eller onlinebooking på hjemmesiden. Flere oplysninger på:

www.handbjergstrandby.dk

15


RYDE STENDIS BEBOERFORENING Orientering fra Beboerforeningen Efterårets Banko, til fordel for hjertestar-

teren, gav et pænt overskud på ca. 5.000 kr. Så nu er hjertestarterkontoen pænt polstret, så der er til drift og vedligeholdelse nogle år frem. Vi siger mange tak til alle sponsorer og frivillige hjælpere. Uden dem og velvilje fra skolen kunne vi slet ikke have fået det overskud.

Status DEN GRØNNE PULJE.

Vi fik fejemaskine, løvblæser og højtryksrenser lige før jul, som nu er i gang med at blive samlet og mærket op. En gave hele sognet skal nyde godt af.

Status ”Projekt Landsbyværdier”.

Kælke-løbebakke og fliseanlæg langs muren er i skrivende stund, at vindmøllepuljen endnu ikke er frigivet, men efter de meldinger vi har fået, må det være lige om hjørnet. Projektet må ikke påbegyndes, før der er givet grønt lys til, at puljen er frigivet, så lidt tålmodighed endnu må der til.

Kontingentopkrævning.

Der bliver sidst i januar omdelt girokort til medlemsbetaling. Samme pris som de seneste år: 130 kr. for en husstand og 65 kr. for enlige. Beløbet kan betales senest 22. februar 2018 til generalforsamlingen eller det kan overføres til foreningens konto på: 9634 0000098663. Der kan også, mod kvittering, betales til et bestyrelsesmedlem. I år er der også mulighed for at betale med MobilePay til Kirsten Jensen på 2942 7858. Her skal man huske navn/ adresse og skrive, at indbetalingen dækker kontingent til Beboerforeningen.

6

Hvad laver man mon i Beboerforeningen?

Det kan være et godt spørgsmål nu, hvor man overvejer at ofre penge på et medlemskab, og det er ydermere så heldigt, at der er ledige bestyrelsesposter, hvor man kan komme ind og få indflydelse. Den siddende bestyrelse bestemmer aktivitetsniveauet, så det sættes ud fra hvilke behov, der er aktuelt og hvilke ressourcer, der er til rådighed. Foreningen er upolitisk og er lokalområdets talerør til offentligt myndighed, med det formål at styrke, udvikle og vedligeholde et sundt landsbymiljø til gavn for lokalområdet og medlemmernes interesse. Vi udvikler og tilpasser os i samarbejde med øvrige foreninger både i nærområdet og ud over gamle sogneskel. Vi er en ”samlecentral” der drager omsorg for praktiske opgaver i forbindelse med byforskønnelse. Vi iværksætter nye tiltag, til gavn for området. Vi tilplanter blomsterkummerne ved indfaldsvejene 2-3 gange om året, hejser flag ved festlige lejligheder, vedligeholder Fællesparken, Blomsterbæk, Bålhytte og borde/bænke både i Fællesparken og rundt i området. Vi vedligeholder og administrerer redskaber og småmaskiner. Vi afholder Bålaftener, skaffer juletræ med efterfølgende tænding og uddeling af godteposer og deltager i fastelavnsfest og sommerfest. Vi støtter op om arrangementer både i Ryde, Stendis og Østudvalget, når nye ideer med sunde folkelige aktiviteter fødes og realiseres. Vi drager omsorg for hjertestarteren, er base


RYDE ST ENDIS BEBOERFORENING for aftenskoleundervisning, fritidsaktiviteter.

foredrag

og

Endelig har vi også opgaven at søge om midler fra forskellige puljer til landsbyudvikling. Håber vi fremadrettet får en solid bestyrelse bestående af en broget buket, som repræsenterer både igangsættere, dem, som stille arbejder og får tingene til at fungere og bagstoppere, som holder sammen på værdierne. Beboerforeningen/Birthe

Smørrebrød & generalforsamling Fælles smørrebrød

Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 18.30 I klublokalet (Fredagscafeen) Margrethe Reedtz Skolen.

Generalforsamling

Ryde Stendis Beboerforening Afholdes samme sted kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Foredrag ved Karsten Hansen: ”En landsbygravers tanker” Tirsdag den 20. februar kl.14 i cafélokalet Vi er glade for at Karsten har sagt ja til at komme og dele ord og billeder om emnet med os. Seniorklubben er efterfølgende vært ved kaffe og brød. Alle er velkomne

På valg til bestyrelsen er: Birthe Elkjær (modtager ikke genvalg) Lars Klim Desuden er der en ubesat bestyrelsespost og 1-2 ledige suppleantposter. På valg som revisor: Ib Iversen Beboerforeningen er vært ved kaffe og brød. Tilmelding til smørrebrød (25 kr. pr. stk.) til Birthe Elkjær på tlf. 2062 4345 senest 20. februar. Alle er velkomne Ryde Stendis Beboerforening

7


Seniorklubben Når dette skrives, er vi lige startet på forårssæsonens klubdage.

Udflugter:

Generalforsamling

Der er foreløbig aftalt en heldagsudflugt til Fanø med Venøbussen den 15 maj. kl. 8.30-21.

Påmindelse:

Vi har general forsamling tirsdag den 20. februar kl. 15.15 (se venligst også indkaldelse i sidste nr. af Ryhandis Tidende)

Dagsorden iflg.vedtægterne:

1. Valg af dirigent- klubbens sekretær fungerer som referent. 2. Formandens beretning for 2017 3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab (ved kassereren). 4. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest den 06.02. 2018 5. Fastsættelse af kontingent for 2019. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Evt.

Vi mødes: Januar: den 9., 16., 23., og 30. Februar: den 6., 20. (hvor vi har generalforsamling og foredrag med Karsten Hansen) og d. 27. (d. 13. ligger i skolens vinterferie, så her er der ingen klubdag!) Marts: den 6., 13., 20. ( d. 27. ligger i skolens påskeferie, så her er der ingen klubdag!) April: den 3. og den 10. 8

Prisen i år bliver 600 kr, pr. person da vi ikke kan blive ved med at holde prisen uændret. Med i prisen: Buskørsel - Buskaffe med rundstykker - Færge Esbjerg tur/retur - 3 håndmadder til frokost excl. drikkevarer Guide på bussen rundt på Fanø i ca .3 timer - Buseftermiddagskaffe med kringle – Aftensmad, 2 retter på Bech´s Hotel, Tarm., Alle er velkomne! Mere udførlig info om opsamlingssteder og -tider i senere nr. af Ryhandis Tidende Vi mødes vel i seniorklubben. Du behøver ikke føle dig gammel for at være med! Formanden

Harmonikamusik m/sang

Den 1. mandag aften i hver måned kl. 19.00 til kl. 22.00 i Handbjerg Beboerhus. Pris kr. 50.incl. kaffe og brød. Mvh Handbjerg Harmonikalaug


Fredagscafé Nytårshilsen fra Fredagscafèen, hvor vi ønsker alle brugere af cafèen Godt Nytår! Selvfølgelig også til de få, der endnu ikke har oplevet denne fantastiske opfindelse!

2018 byder på et hav af oplevelser. Bl.a. indlæg fra spændende arbejdspladser rundt i hele verden, landbrug anno 2018, rejsebeskrivelser, musik, fællessang, modeshow, gemte påskeæg, popcorn, fællesspisning, ”her er dit liv”, spark dæk-dag, masser af hjemmebag og socialt samvær ad.lib. Datoer for disse events vil blive annonceret på FaceBook-siden Ryde-Handbjerg-Stendis og opslag i cafèen.   Prisen er stadig uhørte 20 kr. incl. moms, afgifter, vederlag og evt. fratrædelsesordning til bestyreren...   De varmeste hilsner Fredagscafèbestyrer Niels Vestergård.

9


FASTELAVNSFEST Søndag den 11/2 2018 Festen starter i Handbjerg kirke kl. 13.30. Vi mødes ved Stendis Lejren kl. 14.30 Derefter er der tøndeslagning, sanglege m.m. i Stendis Lejren For dig som er fra 4 år til og med 3.klasse

For dig som er fra 4 år til og med 3.klasse Kom og vær med i den sejeste børneklub som mødes hver torsdag kl. 16.30-17.45.

Indtil videre har vi klublokale på loftet i Missionshuset i Ryde.

I Børneklubben synger vi glade børnesange om Gud og Jesus. Kom og vær med i den sejeste Vi hører bibelhistorier – på mange spændende måder. Vi er kreative sammen, leger, lærer at bede Fadervor, børneklub som mødes nyder en lille forfriskning og hygger os SÅ meget hver torsdag kl. 16.30-17.45 Vi glæder os til at se DIG! Glade spruttende hilsner

Indtil videre har vi klublokale på fra alle lederne i Blæksprutten loftet i Missionshuset i Ryde. I Børneklubben synger vi glade børnesange om Gud og Jesus. Vi hører bibelhistorier – på mange spændende måder. Vi er kreative sammen, leger, lærer at bede Fadervor, nyder en lille forfriskning og hygger os SÅ meget Vi glæder os til at se DIG! Glade spruttende hilsner fra alle lederne i Blæksprutten 10

Pris for at deltage er 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn. I den pris er der inkluderet te/kaffe og en fastelavnsbolle til de voksne, og til børnene er der sodavand, slikpose og fastelavnsbolle. Billetterne købes på selve dagen i Stendis Lejeren. God ide at have små penge med!

NYT NYT NYT Som et nyt tiltag vil der være tøndeslagning for de udklædte voksne, efter børnene har slået katten af tønden. Vel mødt til fastelavnsfesten… Handbjerg menighedsråd Ryde menighedsråd Ryde/Stendis beboerforening Familieklubben Gården RHU


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Januar 2018 Tor 25

19.30

Fortælleraften v/Ida Vestergaard

Ryde Missionshus

Indre mission

Tir 30

14.00

Seniorklub

Cafélokalet

Seniorklubben

Februar 2018 Lør 03

10.00

Inspirationsdag v/Hilbert Dam, Løsning

Haderup Kirkehus

Indre mission

Tir 06

14.00

Seniorklub

Cafélokalet

Seniorklubben

Tir 06

18.00

Spis kl. 18 og syng kl. 19. Se omtale s. 13

Fællessalen

Lene & Birthe

Tor 08

19.30

Temaaften ud fra kostcirklen

Ryde Missionshus

Indre mission

Tor 08

19.00

Generalforsamling

Cafélokalet

RHU

Tir 20

Seniorklub aflyst på grund af ferie

Seniorklubben

Tir 20

14.00

Foredrag v/Karsten Hansen. Se omtale s. 8 Cafélokalet

Seniorklubben

Tir 20

15.15

Seniorklubbens generalforsamling

Cafélokalet

Seniorklubben

Tor 22

18.30

Smørrebrød og generalforsamling

Cafélokalet

Beboerforening.

Tir 27

14.00

Seniorklub

Cafélokalet

Seniorklubben

Marts 2018 Tor 01

19.30

Bibeltime hos Gerda og Vagn Kristensen

Feldevej 3

Indre mission

Tir 06

14.00

Seniorklub

Cafélokalet

Seniorklubben

Tor 08

19.30

Generalforsamling i IM

Ryde Missionshus

Indre mission

Man 12

19.30

Forårsmøder hele ugen, se folder..

Forskelligt

Indre mission

Tir 13

14.00

Seniorklub

Cafélokalet

Seniorklubben

Tir 20

14.00

Seniorklub

Cafélokalet

Seniorklubben

Tir 27

Seniorklub aflyst på grund af ferie

Seniorklubben

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 9744 0117 11


Kom til nabokaffe

Ryhandis-Tidende 2018 Nr. Udkommer Deadline 2 Uge 9 13. februar 3 Uge 14 20. marts 4 Uge 20 1. maj 5 Uge 26 12. juni 6 Uge 34 07. august 7 Uge 40 18. september 8 Uge 47 06. november

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 9744 0117

i Kirke- og Kulturhuset i Vinderup hver mandag fra 18.00-20.00 Her mødes flygtninge og danskere fra vores område og lærer hinanden bedre at kende. Vi glæder os til at se jer. Vi ses! Naboerne Marie Overlade Larsen, Klaus Flæng, Kirsten Anderson Ulla Møller Nielsen – 2992 5034

LOKAL BEDEMAND I VINDERUP OG OMEGN

EXAM. BEDEMAND SIDEN 2000

Døgnvagt | 97 44 11 19 PERSONLIG ASSISTANCE | SØNDERGADE 20 | 7830 VINDERUP

PAW BERGEN

SE PRISER OG PRAKTISK INFO | WWW.BERGENBEGRAVELSE.DK

www.gaarden

iryde.dk

12


Spis og syng dig varm og glad Velkommen til suppe og sang tirsdag d. 6. februar kl. 18.0021.00 i Fællessalen på MRS Kl. 18.00: Suppe 30 kr. pr. person, tilmelding til Birthe Elkjær tlf. 2262 4345 senest fredag d. 2. februar Øl og vand kan købes til 10 kr./stk. Kl. 19.00-21.00: Fællessang – ønsker til sange sendes til Lene Ettrup på lene.ettrup@holstebro.dk eller tlf. 51838224 senest fredag d. 2. februar. Skriv gerne en begrundelse for sangvalget. Vi synger alle de sange, vi kan nå, efter ”først til mølle” princippet. Undervejs vil der være en halv times kaffe- og kagepause (pris for kaffebord: 20 kr.) Venlig hilsen Birthe og Lene

Grydeklare dueunger sælges 20 kr. pr.stk. Tlf. 9744 0055.

Grundtvigsk Forening Tirsdag den 20. februar kl. 19.30. Møde i Kirke- og Kulturhuset

Karen Bjerre Madsen, formand for Holstebro valgmenighed. Emne: Sangaften – og orientering om Grundtvigsk Forum. Karen Bjerre vælger aftenens sange til fællessang. Som medlem af styrelsen for Grundtvigsk Forum vil Karen Bjerre fortælle om formål, virke og aktiviteter. Generalforsamling efter kaffen.

Generalforsamling Ryde-Handbjerg Ungdomsforening afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 8. februar kl 19.00 i klublokalet på Margrethe Reedtz skolen Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag og vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Vel mødt  Ryde-Handbjerg Ungdomsforening

13


BORBJERG TIRSDAG: FISKEBIL foran SPAR BORBJERG fra 14.30 - 17.30 TORSDAG: Fra slagteren leveres friskskåret venøbøffer og pindebøffer.

TAK for opbakningen i 2017 - vi glæder os til 2018 Kundefokus:

I hele januar, har vi opstillet en kasse, hvori I er velkommen til at lægge kommentarer om godt og skidt i butikken, samt ønsker om nye varer.

Ca. 80 varer i personlig pleje nedmærket med 15 - 40% + vi i forvejen kører faste lave priser på alle babyartikler.

Lun leverpostej hver lørdag!

Vi har dem også på frost, så der er altid kort vej til lun leverpostej!

SMAG PÅ SPAR

Torsdag i vinterferien holder vi smagefest i SPAR. I er derfor alle sammen velkommen forbi og smage på en masse varer, som vi har i butikken: Kl. 16.00: her kan alle børn komme og bage deres egne “Gestus” boller Kl. 16.00 - 21.00: Her er der masser af smagsprøver rundt i butikken: Rynkeby • Royal Unibrew • Hancock • Gobi Vine • Lindt Chokolade • Arla Råstoff - Salthy Caramel, m.v. • Omhu Pesto & Stenovnsflutes • m.v. KOM OG SMAG. Butikken vil være fyldt med ekstra gode tilbud på alle smagsprøver & flere andre varegrupper. EKS: Vej selv slik - kun 6,95 kr. • Faxe 1½ ltr. sodavand - kun 10,-

Glæder os til vinterferiehygge og håber virkelig at se masser af mennesker i disse timer Vi ser frem til endnu et spændende år, og håber på stor opbakning fra jer kunder - og I får ekstra fordele ved at handle hos jeres

LOKALE KØBMAND Med venlig hilsen

SPAR BORBJERG

v/ Hanne & Bjørn Jacobsen

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.00 - 20.00 14

9746 1011


RIV UD OG GEM

KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg

Kontakt

Fest og faste Det er blevet hverdag igen oven på fester på stribe. Julen er fejret med alt, hvad der hører til af magi, glæde, and og konfekt, begejstring, gaver og ikke mindst de velkendte fortællinger om barnet i krybben, og englenes sang om den dreng der blev født for at verden skal frelses. Få dage efter fejrede vi nytår, med skøre hatte, krudt, kransekage og champagne. Nytårstaler fra både dronning og statsminister og begyndelsen på et nyt og ubrugt år, med alt hvad det rummer af muligheder, drømme og måske bekymringer. Og nu er det blevet hverdag i det nye og ubrugte og til trods for at vi skriver 2018, så synes jeg nu der er meget, der ser ud lidt som det gjorde i 2017. Snart fester vi dog igen i kirken – nok årets mest kulørte fest, hvor superhelte og prinsesser indtager kirkebænkene, nemlig fastelavn. Hvor adventstiden er forberedelsestid til julefesten, tager vi til fastelavn festen på forskud, den ligger nemlig den sidst søndag inden fasten, så man kunne nå at fylde sig med hvidt brød og andre gode sager, inden de 40 dages faste ventede frem mod påske og tiden tjente som forberedelse frem mod Påskens overvældende budskab. Vi er måske nok opdraget til at tænke om fasten som noget uluthersk, som noget der er for nogle andre end os – katolikker for eksempel, men dertil er det vigtigt at bemærke, at man jo ikke faster for at lave opvisning hverken overfor Gud eller mennesker, men for at gennemleve en tid på året, hvor man kommer i tanker om Gud, hver gang man mærker trangen til stimulansen, og det er jo dog ikke så galt. – Og faste behøver jo strengt taget ikke at fra mad, men kan være fra alt det, der er selvfølgeligt og som tager vores tid og opmærksomhed. I vores overflodssamfund, hvor vi kan få jordbær i november og nye kartofler i februar, shoppe alt hvad hjertet begærer hjemme fra sofaen, og blive underholdt døgnet rundt gennem tv og sociale medier, ja, der er det heller ikke nogen helt dårlig øvelse at afstå fra hele tiden at kunne få sit mindste ønske opfyldt og sin mindst trang stillet her og nu. Ikke fordi det nødvendigvis gavner dem, der er nødt til at give afkald, at andre frivilligt vælger at gøre det, men fordi man simpelthen sætter lidt mere pris på alt det man har, hvis man en tid afskærer sig fra det. Der er mulighed for, at blive mere bevidst om, hvor meget man har at sige tak for, og hvor mange af de goder vi nyder ikke er noget vi selv præsterer, men som netop skænkes os, som gode gaver ovenfra. Godt nytår og god fastetid.

Marie Overlade Larsen

Sognepræst Marie Overlade Larsen Rydevej 7, Ryde 7830 Vinderup 97 44 00 07 maol@km.dk mandag er fridag Organist Allan H. Karlsson 61 39 49 19 Kirkesangere Allan Juul, 97 44 11 23 Ole Blume, 96 95 60 70

Ryde kirke

Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 Menighedsrådsformand Ib Iversen 29 80 83 67 Kirkeværge Benny Poulsen 40 23 15 32

Handbjerg kirke Graver Hans Jørgen Mikkelsen 21 49 77 99 Menighedsrådsformand Karen Rossel 20 55 53 73 Kirkeværge Birthe Daasbjerg 22 73 16 43


Hvad gør jeg ved...? Kirkelig vejledning Fødslen anmeldes automatisk af jordemoderen til sognepræsten i det sogn, hvor moderen bor. Hvis I som forældre ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal i senest 14 dag efter fødslen gå på www.borger. dk under afsnittet ”familie og børn” og udfylde og indsende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Det hele foregår elektronisk ved hjælp af Nem-id. Dåben aftales med sognepræsten i god tid. Forud for dåbsdagen mødes vi til en samtale, hvor vi taler om dåbens betydning og praktiske forløb. Vielse aftales i god tid med sognepræsten. Inden vielsen skal I mødes med sognepræsten til en samtale Begravelse/bisættelse Der træffes aftale om begravelse/bisættelse ved henvendelse til sognepræsten, eventuelt gennem bedemanden En snak med præsten Som sognepræst står jeg også til rådighed for samtaler, hvis der er noget i livet, du har brug for at få vendt med nogen. Det kan være både det svære og det glædelig, bekymringer og fortvivlelse eller det, der lige rører sig hos dig. Præster i Folkekirken har absolut tavshedspligt, derfor kommer det der siges til mig i en fortrolig samtale ikke videre! Jeg kommer også gerne på husbesøg,- og modtager gerne et praj, hvis du kender til en, der kunne have glæde af et besøg af præsten. Ring og træf aftale! Marie Overlade Larsen

Kirkebil - Vinderup Taxi - 97 44 15 16 Kirkebil til alle kirkelige aktiviteter i sognene kan bestilles dagen før arrangementet. Egenbetaling 10 kr. Eftermiddage i præstegården Vi mødes onsdage i konfirmandstuen kl. 14.30, hvor vi skal have kaffe, lidt snak og høre en spædende fortælling fra dagens taler: 21. februar 21. marts Alle er velkomne!


Ryde Familieklub

Ryde Indremission

JANUAR

Hvis ikke andet er nævnt begynder møderne i Ryde Missionshus kl. 19.30

27

KFUM & KFUKs Familiedag Nr. Nissum Efterskole Se særskilt program

FEBRUAR

Januar Tors. 25. Fortælleraften v/ Ida Vestergaard Februar

11 Fastelavn 13.30 Gudstjeneste i Handbjerg kirke og efterfølgende fastelavnsfest i Stendislejren.

Lør. 3. Inspirationsdag i Haderup Kirkehus v. regionsleder Hilbert Dam, Løsning

23

Marts

Fællesspisning 18.00 efterfulgt af “det kreative hjørne”. Nærmere info om sted følger.

Tors. 8 Temaaften ud fra kostcirklen

Tors. 1. Bibeltime hos Gerda og Vagn Kristensen


KIRKEKALENDER Dato

Ryde kirke

Handbjerg kirke

Januar 21. 3.søndag efter Hellig tre konger 19.30 28. Septuagesima

Februar

04. Seksagsima 05. Lysgudstjeneste

10.30 9.00

9.00 Gertrud Bangshøj 19.00 Spejderne medvirker. Efter gudstjenesten er der boller og varm kakao i kirkehuset 13.30 Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og

11. Fastelavn

fastelavnsfest i Stendislejren 18. 1. søndag i fasten 20. Kirkekoncert

10.30 19.30 Kirkekoncert med saxofonist

25. 2. søndag i fasten

Frederik Larsen og organist Allan Harboe Karlsson. Se omtale. 9.00

19.30

Marts 04. 3. søndag i fasten 11. Midfaste 18. Mariæ bebudelse 25. Palmesøndag 29. Skærtorsdag 30. Langfredag

April

01. Påskedag 02. 2. Påskedag

10.30 9.00 10.30

9.00 Gertrud Bangshøj 9.00 10.30

10.30 Liturgisk Langfredag

10.30

9.00 10.30

Når intet andet er nævnt varetages gudstjenesten af sognepræst Marie Overlade Larsen.


Spil “udansk” koncert i Ryde Kirke tirsdag d. 20. februar kl. 19.30 “De koncerter, jeg har stået bag i min tid som organist ved kirkerne i Ryde og Handbjerg, har været den årlige såkaldte “Spil Dansk Dags” koncert. Nu forsøger jeg - i selskab med Frederik Larsen på saxofon - at vende blikket mod de store udenlandske musikalske vidder.

Der er tale om klassiske og populære stykker, som er efterspurgte til brug ved kirkekoncerter, musikalske indslag i gudstjenester, vielser og begravelser. Men mon ikke der, midt i denne musikalske idyl, bliver plads til en anderledes musikalsk oplevelse, som kan ruske op i os og vores forestilling om “god musik”? Frederik Larsen er fra Hellerup (organisten er fra Ballerup), men har været omkring The New School for Jazz and Contemporary Music i New York, før han for over 20 år siden endte i Holstebro, hvor han i dag bor med kone og 3 børn. Han underviser til daglig på musikskolen, hvor han gennem årene har været koordinator og leder på en del projekter. Han er desuden aktiv som musiker på den danske funk, jazz og soulscene. I de sidste par år har Frederik også samarbejdet med flere af områdets organister, og således medvirket ved gudstjenester med musik arrangeret for saxofon og orgel. Jeg håber, at mange har lyst til en musikoplevelse – og menighedsrådet sørger for, at vi også får en kop kaffe! Allan Harboe Karlsson, Organist

15


Handbjerg Menighedsråd Handbjerg menighedsråd har, som foreskrevet, afholdt valg til posterne i rådet, det skal gøres en gang årligt inden vi træder ind i det nye kirkeår. Formanden igennem rigtig mange år ønskede ikke genvalg og undertegnede blev valgt som ny formand. Jeg vil bestræbe mig på at udføre hvervet så godt som muligt og vil benytte lejligheden til at sige Karen Birkedal en STOR tak for hendes indsats gennem de mange år. Heldigvis kan vi trække på Karen Birkedals viden og erfaring fortsat og arbejdet i rådet er i forvejen et tæt samarbejde, som vi alle byder ind til. Alle opfordres til altid bare at henvende sig til mig, hvis de har ideer eller andet på hjerte. Vi havde en meget FIN korkoncert den 9. december i Handbjerg kirke med Musikstuderendes kor fra Århus. En meget velsunget, velklingende, veltilrettelagt og velbesøgt koncert. Alle gik fra koncerten med (jule)lys i øjnene, nynnende og glade. Det kunne gentages engang. Fremadrettet vil der være Lysgudstjeneste den 5. Februar med spejdernes medvirken, og Strikkecafen fortsætter med første gang den 23. januar Kl. 14 og igen den 20. februar. VÆR VELMØDT ! Næste MR møde er d. 25. januar. Karen Rossel 16

Strikkecafé i Handbjerg kirkehus Som noget nyt inviteres til strikkecafé i Handbjerg kirkehus. Vi har lyst til at mødes omkring håndarbejde, snak og en kop kaffe, så medbring det stykke håndarbejde du er i gang med, eller vær med til at strikke dåbsklude, til at tørre dåbsbørnenes hoved efter dåb. Menighedsrådet sørger for garn og opskrifter. Caféeftermiddage er i Handbjerg kirkehus på følgende dage: 23. januar kl. 14.00 Alle er hjerteligt velkomne – og hvis du har brug for hjælp til kørsel så klarer vi det! Handbjerg menighedsråd Kontakt Karen Rossel hvis du har spørgsmål/brug for kørelejlighed Tlf. 2055 5373


Ryde Menighedsråd Godt nytår fra Ryde menighedsråd! Ryde menighedsråd vil gerne sige tak for et godt år 2017. Billedet viser et nyt tiltag, der blev lavet i kirken i det forgangne år, en børnejulegudstjeneste. På den måde kan vi sætte lidt mere fokus på de mindre børn, og mødes om formiddagen juleaftensdag, hvor tiden kan være lang. Gudstjenesten juleaften kl 10 i Ryde Kirke samlede 78 personer til en helt fantastisk gudstjeneste i børnehøjde. Der var fortællinger om kirkeklokkernes indgangsringning og englenes betydninger i verden, samt Maria og Josefs vandring mod Bethlehem og Jesu fødsel.

Smukke og fængende fortællinger, som har hægtet sig fast i de små. Der blev sunget godt med, fra små og store, både ved de traditionelle salmer og en nyere fagtesang: ”Jeg er en lille engel sød” (se nedenfor), en stor succes blandt børnene, som samledes i gangen, hvor de alle var medvirkende. Til slut fik alle børn mulighed for, at få en engel med hjem til deres eget juletræ, en smuk ting, som børnene var lykkelige for at modtage. Vi har i menighedsrådet besluttet, at gentage børnejulegudstjenesten igen i 2018.  Anitta Sandfær Larsen

Jeg er en lille engel sød Mel: Jeg er en lille undulat

Jeg er en lille engel sød

(hovedet på skrå med sammenlagte flade hænder under den ene kind)

Og jeg har små fine vinger

(her baskes med små fine vinger(armene))

Og over ho´det, ja over ho´det, der er min glorie

(glorie tegnes over hovedet to gange)

Jeg bringer bud fra himlens Gud

(hænder i tragt foran munden, peger op i himlen)

Til alle jer her på jorden

(her peges rundt på de andre)

Og budet lyder, ja, budet lyder:

(først hånden bag det ene øre og så bag det andet)

”Barn Jesus er født” (kram dig selv)

17


Så er der sidste nyt fra din lokale friskole, Margrethe Reedtz Skolen i Ryde. Kalenderen siger januar 2018. Et nyt år er netop startet, og det bliver med sikkerhed et spændende år for os på friskolen. Ikke mindst fordi vi får istandsat vores gymnastiksal og til at holde gratis for eleverne. Koret har allerede givet koncert i kirken, hvor både Gitte og eleverne efterfølgende fik meget ros.

får helt nye omklædningsfaciliteter, men også fordi vi, som hvert år, har mange spændende projekter i kalenderen. Vi glæder os meget til at skrive endnu et teaterstykke, at vores ældste elever skal skrive projektopgave, at de yngste elever får besøg af egnsteatret Team Teatrets nyeste børneforestilling, at vi allesammen skal på lejrskole og meget mere.

I december sang koret hele 4 gange. I kirken, til adventsfesten, til seniorklubbens julefrokost og sidst men ikke mindst til julegudstjenesten for Gården og friskolebørnene. Vi glæder os til, at vi kan høre koret igen her i det nye år.

En aften for de frivillige

Vi glæder os også over, at vi med den nye finanslov får et større statstilskud i år.

Masser af kor i december Efter sommerferien sidste år startede vores nye korlærer Gitte Bøcher Steffensen. Ikke lang tid efter, havde Gitte fået samlet et flot stort kor af skolens elever, og nu går over 25% af eleverne på Margrethe Reedtz Skolen til kor i vores egen Kulturskole. Et tilbud som vi er meget taknemmelige for, at vores lokale menighedsråd i Handbjerg og Ryde er med 18

Lige før juleferien havde vi på skolen inviteret vores mange frivillige til vores årlige takkejulehygge, og hold da op hvor har vi mange frivillige. Vi er meget taknemmelige her på Margrethe Reedtz Skolen over, hvor mange frivillige vi har. Folk der hjælper med alt fra at skære frugt og køre bus til at gå til hånde


rundt på skolen eller lave mad til vores lejrskole. Der skal derfor her lyde en ekstra tak til alle jer, der gør en frivillig indsats for os her på friskolen. Meget kan lade sig gøre for os, fordi I hjælper os! Tusind tak!

Indskrivning til næste skoleår og fællesspisning Torsdag den 18. januar kl. 17.00 har vi indskrivning på Margrethe Reedtz Skolen. Det er den dag kommende skolebørn og deres forældre bliver meldt ind i 0. klasse til næste skoleår. Vi glæder os meget til at se vores kommende elever og ikke mindst, til at invitere dem med til fællesspisning efterfølgende. I anledning af indskrivning holder vi nemlig fællesspisning for alle i Fællessalen på Margrethe Reedtz Skolen samme dag, torsdag den 18. januar kl. 18.00.

Læs mere om indskrivning og fællesspisning på vores hjemmeside www.margrethereedtzskolen.dk Det var alt fra os i denne omgang, men husk, at du kan komme tættere på vores hverdag ved at følge os på facebook. Her kan man blandt andet se billeder fra elevrådets nytårsløjer til sidste fællestime, Klasse 32s flotte nytårsfoldebøger og ikke mindst billeder fra første skoledag efter nytår, som her på skolen hedder “Spilledag”. På vegne af alle os på Margrethe Reedtz Skolen Morten Mosgaard, Skoleleder

19


Stor frivillighed Den 27. december 2017 var dagen, hvor ombygningen af Margrethe Reedtz Skolens gymnastiksal, omklædning og forgang begyndte. På trods af Juletiden var opmødet rigtigt stort på denne dag. Fredag før ferien blev alt varme og vand afmonteret, samt arbejdslys og strøm etableret. Så det var bare at smøge ærmerne op og starte fra en ende af. :o) Med mange hænder sker der meget på kort tid. Så da klokken slog 12, var alle godt i gang, og opgaverne blev løst en efter en. De hårde opgaver var fliserne på væggene og trægulvet i salen. Men med stærke og udholdende folk, nåede vi rigtig langt på denne første dag. Den 28. og 29. december kom der igen et hold, som fik det sidste gulv båret ud af salen, samt fejet alt gammel isolering op og kørt på genbrug. FANTASTISK. Nu var alt klar til nedbrydning efter Nytår.

I dette øjeblik er endnu flere opgaver blevet løst.

3. januar begyndte Tanderup Entreprenør nedbrydningen af diverse vægge og gulve. Al beton er kørt ud fra gymnastiksalen og omklædningen. Mureren har sat sokkel til skillerum, og Svend’s VVS er godt igang med forberedelserne af vand, varme og ventilation. De næste store opgaver er isolering af alle gulvene, gulvvarme og støbning af slidlag. Til disse opgaver får vi igen brug for frivillig arbejdskraft. Og nogle af disse opgaver vil komme til at foregå i dagtimerne. Så hvis der er nogle, som går hjemme, har lyst og tid til at 20

”gå til hånde” for håndværkerne, så er I meget velkommen til at melde jer hos Gunhild Hansen. (tlf. 30 54 08 59) Vi ser meget frem til at få disse nye faciliteter færdige i det tidlige forår. Det bliver super gode forhold for alle.


Bliv medlem af Margrethe Reedtz Skolens støtteforening • Vi gør en forskel.... • Vi støtter friskolen praktisk og økonomisk. • Vi deltager pt. i renovering af gymnastiksal • Vi har bla. ydet bidrag til Hjertestarter og Skaterrampe. • Vi driver Fredagscafèen. • Vi udlejer skøjter. • Vi er med når der arrangeres Højskoleweekend, sommerfest, koncerter. Det koster 100 kr./person årligt. Indbetaling kan ske til konto nr. 9634-000-01-25431 eller brug vedlagte giroindbetalingskort Venlig hilsen p.b.v. formand Niels Vestergård.

21


De frivillige bus-onkler på Margrethe Reedtz Skolen. På Margrethe Reedtz Skolen har vi dagligt stor glæde af frivillige hjælpere i mange forskellige sammenhænge. I det følgende vil vi gerne præsentere vores chauffører - “bus-onklerne”, som hver kører skolens bus en dag om ugen. Jørn Kristensen: Bosiddende i Ryde på niende år. Bedstefar til Maja K. i 3. kl. Jørn er den, der sørger for, at bussen er køreklar, både i forhold til værkstedsbesøg og påfyldning af brændstof. Jørn er aktiv i mange dele af lokalsamfundet og vil også meget gerne støtte op om skolen. Derfor har han sagt ja til at være chauffør og busansvarlig. Ynglingsbilmærke: Suzuki - har selv en og siger “Skælder man den ud, går den i stykker, så det skal man lade være med”. Charles Fihl: Bosiddende på en gård lidt uden for Ryde, hvor han stadig arbejder og har dyr. Charles er glad for at være buschauffør og alligevel kunne nå hjem og passe bedriften og fodre dyrene. Han synes, at det 22

er hyggeligt at køre bus med børnene og er i øvrigt bedstefar til 3 børn på skolen - Simon, Julie og Anders. Ynglingsbilmærke: Suzuki - har selv en og siger “Jeg tør ikke sige andet”. Jørgen Jespersen (Lilleknold): Bosiddende i Ryde, har 2 voksne sønner og 5 børnebørn. “Jeg kan li` at køre bus og at være sammen med børn og så vil jeg gerne støtte skolen her i byen”. Jørgen mener, at det at have skole i Ryde, er med til at holde byen i gang. Citat: “Og så er Jørgen i øvrigt Volvo idiot”, så det må være yndlings bilen.

Lis og Benny Poulsen: Bosiddende i Ryde og aktive i lokalsamfundet. Lis og Benny skiftes til at køre. “Vi synes det er en god og genial ide, at skolen har en busordning og det vil vi gerne bakke op om”. Ynglingsbilmærke: Lis - Audi TT. Benny Jaguar.


Erik Lind: Bosiddende i Ryde og bedstefar til Lucas i 1. kl. “Jeg synes det er fantastisk, at man kan få sådan en skole til at køre, og det vil jeg gerne støtte. Skolen har stor betydning for lokalsamfundet”. Erik er ny chauffør på MRS bussen og kører hver fredag morgen. “Jeg er glad for at være blevet spurgt og glæder mig til at komme i gang”. Erik har kørt taxa i 20 år, så det er da vist det perfekte udgangspunkt for vores små “kunder”. Ynglingsbilmærke: “Jeg har kørt Peugeot siden 1989,- og selvom der har været svipsere ind i mellem, så er det min favoritbil”.

Claus Sandgaard: Bosiddende i Ryde. Har tidligere haft 4 børn på Ryde Skole. “Jeg synes ideen med bussen er god og jeg vil gerne hjælpe skolen. Jeg overvejede det lidt, da Gunhild kontaktede mig, men når det ikke var mere end 1 dag om ugen, så ville jeg gerne”. Ynglingsbilmærke: BMW (drømmebilen)

23


Skave Købmand v/ Jacquelyn og Troels Svensgaard Viborgvej 234 B 7500 Holstebro Tlf. 97 46 80 11 Fax 97 46 81 30

Udlejning af Fællessalen eller Lillesalen til diverse arrangementer Udlejes som nøglehus Ring og få en pris! Tjek: http://udlejning.mrsnet.dk Booking: Erik: 9744 0158 • Claus: 9744 0091 Hans: 9744 0117 • Gunhild: 3054 0859

24

1


Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92

Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

Søndergade 7, 7830 Vinderup

auto@vinderupauto.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Mandag - onsdag .... kl. 11.00 - 20.00 Torsdag .................... kl. 11.00 - 17.30 Fredag ...................... kl. 11.00 - 15.00 Lørdag ...................... Efter aftale (kun til opsætning af håret/makeup) Onlinebooking: www.noojins-frisoersalon.dk

Vinderup afdelingen Søndergade 30 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 55 www.sallingbank.dk

KLAR PARAT

i Borbjerg - en rigtig købmand og meget mere!

SPAR

9

GUL PR!S - faste lave priser hver dag

9

Tips & Lotto

9

Vej-selv slik

9

Blomster & Brugskunst

9

Apotekerudsalg & Postekspedition DIN LOKALE

9

Værtindegaver, brudebuketter, kirkepynt og meget mere, bare spørg! 7-20 Åbent kl. 0 e g a d alle SPAR HAR SAMLET ALT DET DU SKAL BRUGE I HVERDAGEN I EN LOKAL DAGLIGVAREBUTIK, SÅ DU KAN NØJES MED AT HANDLE ÉT STED - OG DET ER LOKALT TLF. 97461011 • ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 7.00 - 20.00 Min KØBMAND v. Hanne & Bjørn Jacobsen . Tlf. 97 46 10 11

DAGLIGVAREBUTIK 9 Vareudbringning STÆRKE TILBUD DAGLIGVARER 9 Udlejning af fadølsanlæg, Slush ice DISCOUNT maskine og Pølsevogn

25

3


Hold din næste fest i storslåede omgivelser...

Restaurant Pavillonen Handbjerg Marina Familierestaurant med plads til ca. 80 gæster inde og ca. 100 gæster til udeservering. A la carte med lækker veltillavet og hjemmelavet mad. Vi serverer bl.a. dagens ret, stjerneskud m.m. Vi har rigtig travlt, så vil du være sikker på at få et bord, bør du reservere i forvejen!

OBS

OBS

OBS

Selskabslokaler på Restaurant Pavillonen! Nu har du mulighed for at holde fest og større arrangementer på Restaurant Pavillonen. Pavillonen@HandbjergMarina.com eller Joan Harpøth: 2393 3100

CAFEEN

VEBBESTRUP

åbner den 1. april 2017

NYHED:

Vinderup Radio & TV Nørregade 5  7830 Vinderup  9744 1100

Kæmpe udvalg af is og softice fra Vebbestrup ismejeri Pølser, Hotdogs, franske hotdogs og meget mere kan købes.

mail@vinderupradio.dk

26

1


Nyttige numre Hjertestarter Skolevænget 14 Margrethe Reedtz Skolen Leder: Morten Nyholm Mosgaard Tlf. 96 16 90 00 / 20 27 96 16 Formand: Gunhild Hansen Tlf. 97 44 05 06 MRS-Støtteforening Niels Vestergård Tlf. 97 44 00 48 Gården Leder: Nicolai Frederiksen Tlf. 97 44 03 03 Ryde-Handbjerg Ungdomsforening Formand: Bodil Bruus Nielsen Tlf: 26 89 26 39 erikbodil1@gmail.com Næstformand /Conventus ansv. René Rasmussen Tlf: 97 46 16 18 / 41 41 66 88 rene.b.rasmussen@gmail.com RHU Fodbold Ingolf Pedersen Tlf: 42 26 15 74 RHU Motion & Gymnastik Ryde.gymmot@gmail.com Motion: Christina Kjærsgaard Jensen Tlf: 28 12 57 30 fyschristina@gmail.com Gymnasik: Jens Meldhede Tlf: 26 75 16 05 jensmeldhede@gmail.com

VRH HK Håndbold Inge Thimm Tlf. 22 96 42 45

Handbjerg Menighedsråd Karen Rossel Tlf. 20 55 53 73

Ryde-Stendis Beboerforening Lars Klim Tlf. 26 83 06 76

Ryde Indre Mission Heidi Madsen Tlf. 97 44 09 69

Ryde Legestue Charlotte Filipsen Tlf: 28 55 52 60 Børneklubben Rikke Kattenhøj Tlf. 97 44 21 00 KFUM Spejderne Vilhelm Birkedal Tlf. 21 91 88 72 Ryde-Handbjerg Teenklub Karsten Hansen Tlf. 97 44 05 06

Rydehjemmet Tlf. 96 11 46 90 Handbjerg Beboerhus Udlejning/bestyrelsen Tlf. 71 75 74 32 Fællessalen Erik Breiner Tlf. 97 44 01 58 Hans Clausen Tlf. 97 44 01 17 Claus Pedersen Tlf. 97 44 00 91 Stendislejren Udlejer Poul Erik Birkholm Tlf. 40 45 50 14

Ryde Familieklub Gunhild Hansen Tlf. 97 44 05 06

Rydhave Slots Ungdomsskole Forstander Kåre Heide Ottosen Tlf. 97 44 15 22 / 40 44 14 64

Ryde Jagtforening Kjeld Nielsen Tlf. 97 46 84 87

Ryhandis Tidende Hans Clausen Tlf. 97 44 01 17 / 30 13 44 17

Haveklubben Vibeke Tlf. 97 44 01 40 Majbritt Tlf. 97 45 20 08

Ryde-Stendis Seniorklub Astrid Borgaa Tlf. 24 63 64 61

Musikkens Venner Niels Vestergaard Tlf. 28 44 10 48

Handbjerg Marina: Pavillonen Joan Harpøth Tlf. 23 93 31 00

Sognepræst Ryde/Handbjerg Marie Overlade Larsen Tlf. 97 44 00 07

Ønskes mailadresse med under Nyttige Numre: send adresse til hans@bokaj.dk

Ryde Menighedsråd Ib Iversen Tlf. 29 80 83 67

27


ndd 1

Skal du bruge TRYKSAGER Vi kan levere hele opgaven Vi kan også trykke direkte fra dine filer foldere • hæfter • bøger plakater • postkort • m.v. Hovervej 11 • Hee • 6950 Ringkøbing meller@meller.dk • 29 43 45 83

Annonce gitter.indd 1

VINDERUP FITNESS

grafisk produktion

meller.dk

trykkeri & forlag 08-09-2010 14:43:02

Fitness for alle .!

08-09-2010 14:43:02

Motionscenter med individuel træning og udarbejdelse af program. Styrke - Konditionstræning – Fedtforbrænding. Holdtræning Cycling - Zumba – Bodyfit CrossFitBox – Go' røv og Sixpack Bootcamp – Crossdance – Pilates Step & Styrke – Spin & Styrke Tabata

www.vinderup-fitness.dk Tlf. 97 44 33 36

28

Ryhandis 01 2018  

lokalblad

Ryhandis 01 2018  

lokalblad

Advertisement