Page 1

Asseco Softlab ERP Moduł Transport

Kompleksowe zarzÄ…dzanie transportem w firmie


Moduł Transport Kompleksowe zarządzanie transportem w firmie Moduł Transport wchodzi w skład systemu Asseco Softlab ERP, wspomagającego procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie stanowi narzędzie do kompleksowego zarządzania transportem, wspomagając wszystkie jego najważniejsze etapy, od planowaniat dostawy towaru oraz potwierdzenia realizacji zamówienia do dostawcy poprzez zarządzanie procesami załadunku i rozładunku, opuszczenie przez pojazd terenu zakładu aż do rozliczenia usług transportowanych ze spedytorami. Moduł Transport wspomaga także zarządzanie i organizację pracy w aplikacji WMS, dzięki czemu pozwala na skrócenie czasu realizacji dostaw i umożliwia podnoszenie jakości świadczonych przez dostawcę usług.

Najważniejsze funkcje modułu Wspomaganie planowania zleceń transportowych oraz dostaw. Kontrola wypełnienia pojazdów. Optymalizacja transportów oraz wybór najlepszego spedytora. Zarządzanie przygotowywaniem wysyłek przez magazyn.

Planowanie zleceń transportowych Moduł Transport wspomaga użytkowników w planowaniu zleceń transportowych, grupując zamówienia w trasy. Brane są wówczas pod uwagę takie czynniki, jak np. planowany kierunek jazdy oraz poziom wypełnienia każdego pojazdu. Rozwiązanie ponadto pozwala operatorom na planowanie odpowiedniej kolejności przyjazdu pojazdów na firmowy plac dla awiza dostaw oraz zleceń transportowych. W trakcie planowania punkty dostaw są wizualizowane na mapie, proponowana jest najkrótsza i najszybsza trasa z uwzględnieniem restrykcji dla transportu ciężarowego. Zdefiniowanie przez użytkownika cennika usług transportowych dla przewoźników umożliwia też wyznaczenie wartości usługi transportowej oraz wybór najtańszego spedytora do realizacji jego zlecenia transportowego (na etapie planowania).

Zarządzanie placem Możliwość rejestracji w module Transport czasu przyjazdu, wjazdu oraz wyjazdu pojazdów z zakładu przyczynia się do poprawienia relacji biznesowych ze spedytorami, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług dla odbiorców. Moduł Transport wyznacza termin dostawy do odbiorców z uwzględnieniem uproszczonego modelu czasu pracy kierowców. Termin dostawy jest automatycznie aktualizowany w chwili wyjazdu kierowcy z zakładu, a informacja ta jest wysyłana mailem do odbiorców. Dzięki dostępowi do aktualnych danych możliwe jest odpowiednie zarządzanie kolejnością kompletacji wysyłek. Poprzez precyzyjne planowanie terminów przybycia pojazdów, rejestracji czasu pracy kierowców oraz aktualizacji danych moduł Transport umożliwia optymalne zarządzanie bramami dostaw i wydań. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm charakteryzujących się sezonowym wzrostem sprzedaży.

Integracja z innymi modułami Dzięki integracji modułu Transport z innymi elementami systemu Asseco Softlab ERP awiza dostaw oraz zamówienia od odbiorców importowane są automatycznie i grupowane w trasy, więc operator ma wszystkie niezbędne informacje do zaplanowania transportu. Integracja z Emapą pozwala na optymalne zaplanowanie trasy transportu z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na drogach oraz z możliwością dodawania punktów pośrednich. Interfejs do wagi samochodowej


Oszczędność czasu: szybkie wystawianie dokumentów przyjęcia na podstawie wagi asortymentu, minimalny nakład pracy operatora zarządzającego, możliwość szybkiego wdrożenia nowego użytkownika, optymalne wykorzystanie bram dostaw/wydań – szczególnie istotne w branżach charakteryzujących się dużą sezonowością.

Użyteczność i rozwój Łatwa obsługa i duża ergonomia pracy. Nowoczesność i wydajność – rozwiązanie oparte na bazie Microsoft® SQL i aplikacji Emapa. Możliwość projektowania dodatkowych funkcjonalności w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Współpraca u urządzeniami zewnętrznymi (np. waga).

umożliwia dodatkową kontrolę poprawności kompletacji, a w przypadku dostaw towaru przechowywanego luzem automatycznego wystawiania dokumentów PZ. Połączenie z modułem WMS umożliwia przekazywanie informacji o właściwej kolejności przygotowywania wysyłek i planowanie zajętości bram, jednocześnie weryfikując etap przygotowywania wysyłek przez magazyn.

Korzyści z użytkowania modułu Transport Efektywne zarządzanie trasami: optymalne planowanie tras, korzystanie z aktualnych map, wyznaczanie, redukcja i weryfikacja kosztów transportowych. Skuteczna kontrola: rejestracja terminów przyjazdów, wjazdów samochodów, poprawa jakości świadczonych usług dostaw,

oraz

wyjazdów

budowanie dobrych relacji z firmami spedycyjnymi w oparciu o zasadę „win-win” w łańcuchu dostaw, informowanie odbiorców o precyzyjnie zaplanowanym terminie dostawy oraz wyjeździe pojazdu z terenu zakładu, kontrola właściwego załadowania pojazdów, weryfikacja, czy samochód nie został przeładowany, statystyki i analizy dotyczące jakości świadczonych usług przez spedytorów.


O Asseco Softlab ERP

Asseco Softlab ERP to zintegrowany system klasy ERP, który wspomaga zarządzanie kluczowymi obszarami działania przedsiębiorstwa. Program składa się z wielu współpracujących ze sobą modułów, wspomagających procesy biznesowe w zakresie m.in. logistyki i sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, finansów i księgowości, środków trwałych, WMS, BI, HR, B2B czy POS.

Rozwiązanie Asseco Softlab ERP zostało skutecznie wdrożone w kilkuset przedsiębiorstwach, które za cel biznesowy stawiały sobie podnoszenie własnej konkurencyjności na rynku. Z programu korzysta obecnie kilka tysięcy aktywnych użytkowników, którzy codziennie wprowadzają do niego i przetwarzają miliony rekordów, takich jak zamówienia czy faktury.

e-mail: info@assecobs.pl www.assecobs.pl

Asseco Softlab ERP: Moduł Transport  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you