Page 1

Connector VMI

Zarządzanie zapasami dystrybutorów przez producenta


Connector VMI Zarządzanie zapasami dystrybutorów przez producenta

Usługa VMI to jedno z bardziej nowatorskich narzędzi stworzonych do zarządzania współczesną logistką, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną. Istotą tej koncepcji jest przejęcie przez producenta części odpowiedzialności za planowanie dostaw gwarantujących ciągłość dostępności towarów do sprzedaży przy optymalnym poziomie zapasów u dystrybutorów. VMI w praktyce wymaga automatycznej wymiany danych pomiędzy współpracującymi podmiotami oraz wykorzystania mechanizmów prognozujących popyt rynkowy z uwzględnianiem jego nietypowych zmian, np. sezonowości sprzedaży czy planowanych działań promocyjnych.

Kluczowe cele VMI: Zastosowanie tej koncepcji jest możliwe dzięki użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych odpowiedzialnych za automatyczne dostarczanie danych o odsprzedaży i bieżących zapasach hurtowni oraz przetwarzanie ich przy użyciu dedykowanego modelu matematycznego planującego wielkości dostaw, a także zapewniających elektroniczny przepływ dokumentów pomiędzy współpracującymi stronami.

Usługa VMI ma dużą szansę na sukces na polskim rynku. Struktura wielu istotnych branż, polegająca na dystrybucji produktów kilkuset producentów przez kilku największych dystrybutorów, skłania do wniosku, że producenci przejmujący na siebie część obowiązków hurtowni związanych z planowaniem dostaw i zarządzaniem zapasami będą dla nich bardziej istotnymi partnerami, gwarantującymi dodatkowe korzyści z realizowanej współpracy

Artur Śpiewak Szef Wydziału Wdrożeń Systemów Mobilnych i Platformy Connector

Maksymalna dostępność - dzięki codziennemu monitorowaniu poziomu zapasów u dystrybutorów VMI może sygnalizować producentowi ryzyko wystąpienia braków. Możliwość natychmiastowego zaplanowania dostawy i elektroniczny obieg dokumentów przyspieszają czas uzupełniania zapasów, ograniczając znacząco możliwości wystąpienia braku produktów do odsprzedaży. Redukcja kosztów - odpowiednie planowanie wielkości dostaw, uzupełniających utrzymywane przez hurtownie stany magazynowe, optymalizuje poziom ich kapitału zaangażowanego w zapasy oraz redukuje koszty związane z ich utrzymaniem. Ponadto optymalny poziom zapasów minimalizuje ryzyko wystąpienia zwrotów oraz sprzedaży utraconej.

Cały proces planowania zamówień na rzecz dystrybutorów i nadz platformy internetowej udostępnianej obu stronom procesów VMI. Zarządzanie zapasami przez dostawcę wymaga planowania prze partnerami, np. strukturą logistyczną magazynów dystrybutora czy też


Connector VMI zostało wyposażone w szereg obszarów funkcjonalnych, zapewniających kompleksowość wsparcia, takich jak m.in.: Przegląd ciągłości danych umożliwiający weryfikację aktualności i kompletności danych używanych do planowania dostaw. Administrację produktami umożliwiającą definiowanie niezbędnych parametrów dla produktów producenta. Administrację oddziałami umożliwiającą odzwierciedlenie struktury magazynów dystrybutorów i definiowanie niezbędnych parametrów. Administrację typami stanów umożliwiającą konfigurację typów stanów magazynowych uwzględnianych w planowaniu dostaw (np. stan magazynowy + zapasy w drodze). Definiowanie sezonowości sprzedaży umożliwiającą zaplanowanie wpływu sezonowości sprzedaży na planowane dostawy Definiowanie aktywności promocyjnej produktów umożliwiające definiowanie przewidywanych zmian popytu wywołanych aktywnościami marketingowymi (np. promocjami),

Wzrost poziomu obsługi - stała dostępność produktów do odsprzedaży przez dystrybutorów oraz wysoka sprawność uzupełniania ich zapasów, pozwalają hurtowniom osiągać wysoki stopień realizacji zamówień składanych przez odbiorców detalicznych. To czyni z dystrybutorów bardziej atrakcyjnych dostawców, gwarantujących ich odbiorcom wysoki poziom obsługi. Sprawność biznesowa - wspieranie dystrybutorów w optymalizacji kosztów i podnoszeniu poziomu obsługi klientów wzmacnia znaczenie współpracującego w ten sposób producenta, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dostawcą od konkurencji. Wyższa sprawność biznesowa zapewniająca osiąganie obustronnych korzyści, sprzyja rozwijaniu partnerskich relacji i zakresu współpracy.

zorowanie przepływu danych odbywa się za pomocą dedykowanej Dzięki temu z usługi można korzystać w dowolnym czasie i miejscu. epływów towarowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi pomiędzy ż ustalonymi minimami logistycznymi dostaw.

Zamówienie umożliwiające generowanie zamówień sugerowanych hurtowniom na poziomie magazynów centralnych i regionalnych, Transfery umożliwiające sugerowanie dystrybutorowi realizacji przesunięć magazynowych, np. z magazynów centralnych do regionalnych, Mierniki wdrożenia umożliwiające śledzenie kluczowych parametrów monitorujących skuteczność planowania dostaw (np. rotacji i poziomu braków), Raporty ułatwiające podejmowanie decyzji planistycznych dzięki możliwościom szczegółowej analizy danych otrzymywanych od dystrybutorów

Dowiedz się więcej na temat platformy Connector: www.mobile-touch.eu/connector/


O Asseco Business Solutions

Specjalizujemy się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta naszej firmy obejmuje aplikacje mobilne (klasy SFA) pozwalające zarządzać siecią przedstawicieli handlowych w terenie, systemy klasy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, programy klasy HRM wspierające pracę w obszarze kadr i płac, rozwiązania faktoringowe służące do pełnej obsługi transakcji faktoringowych, platformy wymiany danych handlowych (na linii producent – partnerzy handlowi) oraz komplet aplikacji dla MSP przeznaczonych do zarządzania w małych i średnich firmach. Nasze rozwiązania od wielu już lat z powodzeniem wspomagają funkcjonowanie kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw w 20 krajach Europy. Należymy do międzynarodowej Grupy Asseco, wiodącego dostawcy oprogramowania własnego na rynku europejskim, obecnego w ponad 30 krajach świata. Cechuje nas także przejrzystość działania, gdyż dzięki notowaniu na GPW w Warszawie nasi klienci zawsze mają dostęp do aktualnych danych finansowych oraz informacji na temat działalności naszej firmy.

Asseco Business Solutions S.A. ul. Konrada Wallenroda 4c 20-607 Lublin tel.: +48 81 535 30 50 fax: +48 81 535 30 05 e-mail: info@assecobs.pl www.assecobs.pl

Connector VMI: Folder produktowy