Page 1

Asseco Softlab ERP Rozwiązania IT dla branży elektrotechnicznej Wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP


Rozwiązania IT dla branży elektrotechnicznej wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP

Asseco Business Solutions oferuje branżowe rozwiązania informatyczne, dedykowane dla producentów i dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych oraz przedsiębiorstw prowadzących projekty inwestycyjne w tym zakresie. Zadaniem rozwiązań dla branży elektrotechnicznej jest wsparcie zarządzania w najważniejszych obszarach biznesowych, z uwzględnieniem specyfiki firm oraz wymagań charakterystycznych dla tego segmentu rynku. Wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP powstała w oparciu o bogate doświadczenie Asseco Business Solutions, zdobyte podczas realizacji projektów informatycznych u liderów branży elektrotechnicznej w Polsce. Asseco Softlab ERP to zintegrowany system klasy ERP, który wspomaga zarządzanie kluczowymi obszarami działania przedsiębiorstwa. Program składa się z  wielu współpracujących ze sobą modułów, wspierających procesy biznesowe w zakresie m.in. logistyki i sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, finansów i księgowości, środków trwałych, WMS, BI, HR, B2B czy POS. Dzięki otwartej architekturze system umożliwia tworzenie wersji branżowych, dedykowanych dla wybranych grup klientów.

Ewidencję oraz obsługę projektów inwestycyjnych. Rozwiązanie umożliwia rejestrację i obsługę projektów na wszystkich poziomach procesów biznesowych. Otwarta architektura systemu pozwala także na tworzenie wersji branżowych, dedykowanych dla wybranych grup klientów.

Rozwiązanie Asseco Softlab ERP zostało skutecznie wdrożone w kilkuset przedsiębiorstwach, które za cel biznesowy stawiały sobie podnoszenie własnej konkurencyjności na rynku. Z programu korzysta obecnie kilka tysięcy aktywnych użytkowników, którzy codziennie wprowadzają do niego oraz przetwarzają  miliony rekordów, takich jak zamówienia czy faktury sprzedaży.

Obrót asortymentem powierzonym (konsygnacja). System umożliwia definiowanie magazynów konsygnacyjnych oraz zapewnia pełną obsługę obrotu asortymentem powierzonym.

Rozwiązanie Asseco Softlab ERP dla branży elektrotechnicznej umożliwia:

Automatyczne generowanie propozycji zamówień do dostawców na bazie dostępnych algorytmów (dzięki rozbudowanym mechanizmom analiz stanu zapasów oraz wskaźników rotacji).

Zarządzanie procesami logistycznymi oraz łańcuchem dostaw. System wspiera zamawianie towaru u dostawców, umożliwia śledzenie realizacji dostaw, jak też przyjęć  partii produkcyjnych. Rozwiązanie daje szerokie możliwości: w obszarach kontroli stanów magazynowych oraz analiz rotacji towarów. Sprawne zarządzanie logistyką pozwala optymalizować stany magazynowe, zapewniając tym samym wysoką dostępność towarów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów magazynowych oraz obsługi. Ofertowanie. System obsługuje rozbudowane mechanizmy ewidencji procesów ofertowania (oferty dla odbiorców), włącznie ze śledzeniem cyklu życia. Na poziomie ofert umożliwia również obsługę indeksów asortymentowych (avista) nie występujących w kartotece asortymentowej firmy.

Szczegółową ewidencję odcinków kablowych na nośnikach (bębny) oraz w miejscach zalegania luzem (krążki).  Wsparcie optymalnego doboru odcinków kablowych w procesie handlowym oraz automatyczną obsługę procesów: cięcia i przewijania. Szybki dostęp do informacji o aktualnym „posiadaczu” bębna, z jednoczesną informacją o założonym terminie jego zwrotu oraz ewentualnej karze za zwrot po przewidzianym terminie. Obsługę procesu ekspresowego zwrotu bębnów w dowolnej lokalizacji geograficznej firmy macierzystej, niezależnie od miejsca, gdzie bęben został sprzedany (wydany). Rejestrację zamówień/wydań towaru na konkretnego instalatora, a następnie fakturowanie sprzedaży w podziale na wskazanych przez instalatora inwestorów.


System jest rozwijany i udoskonalany w oparciu o najlepsze wzorce, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie jego wysokiej jakości oraz wydajności. Rozwiązanie branżowe oparte jest o doświadczenia nabyte podczas poprzednich wdrożeń.

Współpraca z innymi aplikacjami i urządzeniami Asseco Softlab ERP można integrować z komponentami rozwiązań informatycznych innych dostawców, przy wykorzystaniu WebService. System posiada wbudowane mechanizmy umożliwiające współpracę z programem Excel. Możliwe są różne warianty współpracy programu z drukarkami fiskalnymi, w tym: wymiana plikowa oraz bezpośredni transfer danych z bazy. Rozwiązanie współpracuje z drukarkami kodów kreskowych.

Korzyści z wdrożenia Usprawnienie zarządzania procesami logistycznymi oraz gospodarką magazynową. Buforowanie cenników: Producentów/Dostawców oraz dynamiczne uzupełnianie kartoteki asortymentowej o wybrane indeksy, na podstawie wcześniej zbuforowanych danych (operacja realizowana zależnie od potrzeb, np. po autoryzacji branżysty). Obsługę procesu sprzedaży (wydań) bezpośrednio z półki, w wariancie obsługi magazynów przy wykorzystaniu terminali radiowych. Ewidencję oraz raportowanie wyników sprzedaży w podziale na handlowców. Obsługę magazynów przy pomocy terminali radiowych, w szczególności procesów przyjęcia dostaw (w tym ewidencji numerów seryjnych bębnów), kompletacji (z cięciem kabli oraz wydaniem bębnów), generowania poleceń zasilania miejsc kompletacji wraz z ich obsługą na urządzeniach przenośnych, komasacji opakowań w jednostki wysyłkowe oraz kontroli załadunku.

Zalety rozwiązania System Asseco Softlab ERP jest bardzo elastyczny, dzięki czemu daje szeroki wachlarz możliwości dostosowania poszczególnych „ekranów” do indywidualnych potrzeb użytkownika. Rozwiązanie Asseco Softlab ERP jest intuicyjne i przyjazne w użytkowaniu, zaś zawarta w nim logika procesów biznesowych stanowi spójny ciąg przyczynowo-skutkowy.

Sprawna obsługa projektów prowadzonych w firmie. Szybkie przygotowywanie oraz wycena ofert przetargowych. Efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz wewnętrznymi, włącznie z bieżącą kontrolą ich kosztów. Sprawne zarządzanie towarem powierzonym (konsygnacja). Ograniczenie kosztów magazynowania i optymalizacja stanów zapasów. Usprawnienie obsługi instalatorów realizujących równolegle pracę na kilku budowach. Elastyczne zarządzanie danymi z zakresu „cenniki producentów”, co ogranicza zbędny przyrost danych w kartotece asortymentowej. Sprawne i szybkie wydawanie asortymentu na potrzeby wewnętrzne bądź na potrzeby realizowanych projektów inwestycyjnych. Możliwość analizowania wyników ze sprzedaży w różnych przekrojach (np. analiza wyników w podziale na handlowców). Racjonalne zarządzanie wydaniami odcinków kablowych. Pełna ewidencja obrotu bębnami (dokumenty zakupu, termin zwrotu, dane dotyczące wypożyczeń i zwrotów, fakturowanie), włącznie z możliwością przyjęcia zwrotu bębna dowolnej lokalizacji geograficznej firmy.


O Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions specjalizuje się w produkcji systemów do zarządzania dla przedsiębiorstw. Naszą siłą są: • wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe, • szeroka wiedza biznesowa z zakresu implementacji systemów ERP, • duża skala działania – wdrożenia w wielu branżach, • dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii (web i mobile), • stabilna pozycja rynkowa,

Kilkaset zrealizowanych wdrożeń ERP Blisko 600 pracowników 8 biur na terenie Polski

• profesjonalne wsparcie serwisowe.

e-mail: info@assecobs.pl www.assecobs.pl

Asseco Softlab ERP: Rozwiązania IT dla branży elektronicznej  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you