Page 1

Asseco Softlab ERP Rozwiązania IT dla dystrybutorów części samochodowych Wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP


Rozwiązania IT dla dystrybutorów części samochodowych Wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP Asseco Business Solutions oferuje branżowe rozwiązania informatyczne, dedykowane dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą oraz dystrybucją części motoryzacyjnych. Zadaniem aplikacji jest wsparcie zarządzania w najważniejszych obszarach biznesowych dystrybutorów części samochodowych, przy uwzględnieniu specyfiki oraz wymagań charakterystycznych dla tego segmentu rynku. Wersja branżowa systemu Asseco Softlab ERP powstała w oparciu o bogate doświadczenie Asseco Business Solutions, zdobyte podczas realizacji wdrożeń u wielu liderów branży motoryzacyjnej w Polsce. Rozwiązania użytkują m.in. takie firmy, jak AD Polska Aftermarket, BHMD, Entertrade (marka KAMOKA), Feu Vert Polska, Feu Vert Car Service Polska, Gordon, Intercars, Kosser (Bułgaria), Moto Budrex, P.W. Autos, RK Niedziałek czy Saga Auto. Asseco Softlab ERP to zintegrowany system klasy ERP, który wspomaga zarządzanie kluczowymi obszarami działania przedsiębiorstwa. Program składa się z wielu współpracujących ze sobą modułów, wspierających procesy biznesowe w zakresie m.in. logistyki i sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, finansów i księgowości, środków trwałych, WMS, BI, HR, B2B czy POS. Otwarta architektura systemu pozwala także na tworzenie wersji branżowych, dedykowanych dla wybranych grup klientów. Rozwiązanie Asseco Softlab ERP zostało skutecznie wdrożone w kilkuset przedsiębiorstwach, które za cel biznesowy stawiały sobie podnoszenie własnej konkurencyjności na rynku. Z  programu korzysta obecnie kilka tysięcy aktywnych użytkowników, którzy codziennie wprowadzają do niego i przetwarzają miliony rekordów, takich jak zamówienia czy faktury.

Asseco Softlab ERP pozwala dystrybutorom części motoryzacyjnych m.in. na: zarządzanie kartoteką asortymentową i kontrahentów, prowadzenie sprzedaży, zarządzanie gospodarką magazynową części samochodowych, obsługę zamówień od dostawców,

Zakres funkcjonalny rozwiązania Kartoteki asortymentowe System Asseco Softlab ERP pozwala na rejestrację różnego rodzaju kartotek produktowych (np. pojazdy, akcesoria, części itd.). W programie możliwe jest nadawanie kartotekom odpowiednich statusów, dzięki czemu można rejestrować nowości oraz oznaczać towary wycofywane. Kartoteki asortymentowe przystosowane są do obsługi bardzo dużych ilości towarów (do 800 000 pozycji lub więcej). Rozwiązanie umożliwia m.in.: zarządzanie grupami towarowymi, w tym definiowanie grup głównych oraz dodatkowych, definiowanie marek samochodów i modeli,

zarządzanie transportem,

określanie i szybkie wyszukiwanie wg dowolnych (innych) numerów dla poszczególnych towarów,

obsługę reklamacji (zarówno od dostawców części, jak i od odbiorców),

definiowanie zamienników, pakietów i innych związków między towarami,

prowadzenie usług serwisowych.

podgląd rezerwacji założonych na zamówieniach od odbiorców,


W rozwiązaniu można również definiować związki poszczególnych kontrahentów z danymi towarami. System pozwala na rejestrację kodów, którymi posługuje się partner handlowy (odbiorca lub dostawca) w odniesieniu do towarów z kartoteki asortymentowej. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku realizacji zamówień do dostawców oraz sprzedaży dla sieci handlowych.

Zarządzanie cenami System Asseco Softlab ERP pozwala na zarządzanie polityką cenową dystrybutora, ustalanie wielu poziomów rabatów i cen standardowych (w dowolnej walucie), kontrolę marży oraz definiowanie własnych warunków cenowych i rabatowych kontrahenta. Aplikacja umożliwia także kontrolę cen minimalnych sprzedawanych towarów.

Działania sprzedażowe Asseco Softlab ERP w sposób kompleksowy wspiera procesy związane ze sprzedażą produktów. W ramach prowadzonych działań handlowych program wspomaga m.in. obsługę zbiorczych dokumentów handlowych oraz własnych kodów towarowych kontrahentów, pozwala także na sprzedaż asortymentu z konkretnych partii magazynowych o określonych parametrach (np. ceny zakupu, daty produkcji).

dokonywanie zmian grupowych wszystkich cech towarów, rejestrację sprzedaży utraconej, integrację z TecDoc poprzez wywołanie przeglądarki do wyszukiwania indeksów z wyborem marki, modelu, typu, rocznika samochodu, indeksowanie towarów, które mogą być zmieniane, ewidencję części regenerowanych, sprzedaż z obsługą kaucji.

Program usprawnia wystawianie i wysyłanie ofert do klientów. Po ich akceptacji pozwala na automatyczne wystawianie zamówienia oraz faktury lub paragonu. W przypadku braku towaru w magazynie aplikacja umożliwia rezerwację produktów w ilości dostępnej na stanie oraz rejestrowanie i obsługę zamówień BO (Back Order odbiorcy). Sprzedaż w sklepie może być realizowana na faktury (w tym także faktury zaliczkowe) i paragony (w tym dokumenty Tax-Free). Każdy dokument jest wystawiany od razu lub poprzez zamówienie od odbiorcy. Program pozwala na uzupełnienie niezbędnych informacji w dokumentach, kontrolując ich poprawność. Możliwe jest użycie w dowodzie jednocześnie kilku sposobów płatności. System po wpisaniu kwoty wpłaty sam wylicza resztę oraz generuje i drukuje dokumenty kasowe dla płatności gotówkowych.

Zamówienia do dostawców Kartoteka kontrahentów Kartoteka kontrahentów jest bazą danych na temat partnerów handlowych firmy. Asseco Softlab ERP pozwala w niej na definiowanie indywidualnych warunków handlowych dla poszczególnych klientów. Opisane mogą być także dodatkowe warunki, których wystąpienie może spowodować zablokowanie transakcji sprzedaży, takie jak definiowanie kwoty limitu kredytowego czy ręczna blokada sprzedaży z uzasadnieniem.

Rozwiązanie branżowe Asseco Softlab ERP umożliwia obsługę zamówień do dostawców, w tym również zamówień zawierających dużą ilość pozycji (do kilkunastu tysięcy produktów). Co ważne, system pozwala na analizę wszystkich dostawców pod kątem ilości sprzedawanych produktów, cen zakupu oraz ich dostępności. Asseco Softlab ERP umożliwia także kontrolę rzeczywistych cen nabycia towaru z cenami, które zostały uprzednio uzgodnione z dostawcami. Program rejestruje ceny w ofertach (cennikach) dostawców. Wspiera również dystrybutora,


sygnalizując, jeśli inny kontrahent ma atrakcyjniejszą cenę na dany produkt. Program śledzi również stopień realizacji zamówień. Ponadto Asseco Softlab ERP jest wyposażony w mechanizm wspomagający generowanie i drukowanie dokumentów. System pozwala także na wysyłkę wygenerowanych zamówień do dostawców w postaci elektronicznej za pomocą mechanizmów EDI.

Gospodarka magazynowa Asseco Softlab ERP oferuje specjalizowany moduł służący do zarządzania gospodarką magazynową, w tym również magazynem wysokiego składowania (WMS). Rozwiązanie automatyzuje pracę i w pełni wspiera procesy zachodzące w magazynie dystrybutora. Aplikacja umożliwia również wdrożenie rozwiązań bezprzewodowych, usprawniając procesy magazynowe i pozwalając na eliminację pomyłek na skutek pracy wykonywanej ręcznie. Program w szczególności umożliwia definiowanie parametrów partii towaru (m.in. wg kategorii takich jak akumulatory, opony, itd.). Pozwala również na obsługę składów fabrycznych i komisowych. Obcy towar jest przyjmowany na stan tzw. „wirtualnego magazynu”, zaś sprzedaż produktów powoduje wystawienie dokumentu wydania z ww. magazynu i przyjęcie na stan magazynu własnego, przed wydaniem towaru do odbiorcy.

Serwis Rozwiązanie branżowe Asseco Softlab ERP wspomaga szereg działań związanych z serwisem w branży motoryzacyjnej. Umożliwia m.in. rejestrację zleceń serwisowych (z możliwością wyboru rodzaju naprawy: gwarancyjne, bezpłatne, płatne) oraz szybkie generowanie faktur (w tym także faktur zbiorczych) na podstawie wprowadzonych zleceń. Program pozwala również na rozliczanie mechaników na podstawie zaangażowania w realizację zlecenia, zarządzanie stanowiskami i planowanie podnośników, śledzenie pełnej historii napraw samochodów, obsługę takich transakcji, jak np. myjnia czy wymiana opon.

Wymiana opon i przechowalnia Asseco Softlab ERP wspiera zarządzanie przechowalnią opon i pozwala na sprawne generowanie zleceń na wymianę. Umożliwia dokładne określenia lokalizacji przechowywania ogumienia, pozwala tworzyć protokoły przyjęcia i wydania opon z magazynu. Umożliwia dodatkowe opisanie każdej opony w celu uniknięcia roszczeń klienta przy odbiorze. Protokół może zawierać informację o dodatkowych akcesoriach, jakie kontrahent pozostawia wraz z oponami w przechowalni. Pozwala też na wydruk naklejek na opony z pełnymi danymi identyfikacyjnymi.

Reklamacje W systemie Asseco Softlab ERP dla branży dystrybutorów części motoryzacyjnych funkcjonuje osobny moduł pozwalający na pełną obsługę procesu reklamacji, zarówno od odbiorców, jak i wobec dostawców. Rozwiązanie w pełni automatyzuje działania związane z obsługą reklamacji, umożliwiając m.in. zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi, ich filtrowanie, zmienianie statusu, rejestrowanie komentarzy, wydruk etykiet i dokumentów reklamacyjnych, wysyłanie ponagleń za pomocą e-maili czy generowanie raportów.

Narzędziownia Rozwiązanie Asseco Softlab ERP pozwala na ewidencjonowanie narzędzi, ich zakup, wydania i zwroty od mechaników oraz złomowanie. Umożliwia to dokładne śledzenie obiegu narzędzi osobistych oraz specjalistycznych. Ułatwia także odnalezienie osób korzystających z narzędzi specjalistycznych w przypadku konieczności ustalenia przyczyny awarii.

Zarządzanie transportem Asseco Softlab ERP pozwala na zarządzanie stałymi trasami, definiowanie tras na poszczególne dni tygodnia i przypisywanie do nich kontrahentów oraz tworzenie tras na podstawie zamówień istniejących w systemie. Ponadto system umożliwia obsługę wysyłek, wraz z wyposażeniem kierowców w komplet gotowych dokumentów przewozowych. Możliwe jest również rozliczanie kierowców za zrealizowane zadania. System pozwala na tworzenie dokumentów przewozowych w dwóch formatach. Pierwszy to format własny danego odbiorcy, drugi jest typowy dla znanych przewoźników (np. DPD, Rohlig itd.). Listy przewozowe w formie elektronicznej mogą być przesyłane na serwery pocztowe lub FTP wskazanych spedytorów.

www.assecobs.pl


Korzyści z wdrożenia

Ułatwienie procesu zamawiania towaru na stan i pod klienta (tzw. Back Orders).

Ograniczenie czasu wdrożenia i kosztów adaptacji systemu ERP dzięki wykorzystaniu predefiniowanego gotowego rozwiązania branżowego.

Minimalizacja zapasów w oparciu o algorytmy zamawiania do stanów minimalnych i maksymalnych lub wg zasad uzgodnionych w czasie wdrożenia.

Prosta ewidencja i łatwe zarządzanie dużą ilością towarów (wyposażeniem, częściami i  akcesoriami samochodowymi).

Optymalizacja towarów.

Sprawna obsługa sprzedaży, także w firmach posiadających punkty handlowe w wielu lokalizacjach.

Zalety rozwiązania

Możliwość wykonywania współpracy z dostawcami.

rozbudowanych

analiz

Możliwość wygodnego porównywania cen zakupu od różnych dostawców. Sprawna obsługa części regenerowanych. Możliwość definiowania elastycznej polityki cenowej w oparciu o rozbudowany system cenników i rabatów. Pełna kontrola nad cenami minimalnymi sprzedawanych towarów.

Współpraca z innymi aplikacjami i urządzeniami Rozwiązanie branżowe współpracuje z innymi modułami systemu Asseco Softlab ERP oraz produktami Asseco Business Solutions. Ponadto program można integrować z popularnymi systemami do składania zamówień przez Internet, takimi jak Integra WebCatalog oraz TecCom, a także ze znanym katalogiem części samochodowych TecDoc. Program umożliwia również wymianę danych za pomocą aplikacji EDI oraz pozwala na połączenie z czytnikami kodów kreskowych. Możliwa jest także współpraca z aplikacjami zewnętrznymi firm spedycyjnych.

procesów

związanych

z

transportem

Praca w oparciu o nowoczesną i zawsze aktualną bazę danych MS SQL Server, która zapewnia bezpieczeństwo danych, ciągłość oraz szybkość pracy. Skalowalność wdrożonych rozwiązań i możliwość dodawania nowych dedykowanych funkcji w miarę rosnących potrzeb użytkowników. Implementacja w oparciu o szereg zintegrowanych ze sobą modułów, pracujących na jednej wspólnej bazie danych.


O Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions specjalizuje się w produkcji systemów do zarządzania dla przedsiębiorstw. Naszą siłą są: • wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe, • szeroka wiedza biznesowa z zakresu implementacji systemów ERP, • duża skala działania – wdrożenia w wielu branżach, • dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii (web i mobile), • stabilna pozycja rynkowa,

Kilkaset zrealizowanych wdrożeń ERP Blisko 600 pracowników 8 biur na terenie Polski

• profesjonalne wsparcie serwisowe.

e-mail: info@assecobs.pl www.assecobs.pl

Asseco Softlab ERP: Rozwiązania IT dla dystrybutorów części samochodowych  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you