Page 1

ASP BLADET BÅTBUSSEN

sidan 16-17

En tidning från Vuxenavdelningen / Grundad 2002 / Nr: 6 - 2012

I Karlstad är man ledande i konceptet båtbussar som komplement till de vanliga stadsbussarna. Detta är något som fungerar bra då det finns mycket vatten kring staden i och med Vänern och Klarälvsdeltat.

sidan 24-25

INTERNET DROGER

ASP-bladet har varit på besök på Nykter hetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och talat med Maria Hill som jobbar som studiekonsulent och bland annat med föreläsningar om Internetdroger. ”Det viktigaste är att störa verksamheten”, påpekar Maria Hill.

KARLSTADS KOMMUN

sidan 8-11

TIGGERI

Utländska tiggare som spelar någon form av instrument eller visar upp mänsklig misär har blivit vardag i flera svenska städer. Misstankar från polismyndigheten finns att visst tiggeri på nationell nivå är kopplad till kriminell verksamhet, men även om det sker utan tvång, vill flera i dag kriminalisera tiggeriet.


MITT I HÖGSOMMAREN! Nu är det sommar på riktigt. Ja, i alla fall om man ska gå efter almanackan. Det har ju varit en ganska dålig

Januari 2013 ska prelimi-

inledning på sommaren i år. Det har

närt alla våra datorer ha en

mest regnat och varit kallt men igår

Smart inloggning. En mer

kom den! Sommaren alltså! Sol igen

detaljerad tidsplan för detta

och för årstiden normal temperatur.

kommer att upprättas för

Det är bäst att passa på att njuta, man

varje avdelning och enhet.

vet aldrig hur länge det varar. Det vi

Tidsplanen kommer att

kan säga med säkerhet är att dagsljuset

finnas på Solsidan när det

nu dag för dag blir kortare. Visste ni att

blir dags.

dagen är 12 minuter kortare just idag den fjärde juli, än vad den var på midsommarafton? Men vad gör det? Det är ju fortfarande ljust och härligt på kvällarna!

Som säkert de flesta av er vet så är löneöversynen klar. Vi tar ingen paus i arbetet när det gäller detta. Vuxenavdelningens chefer jobbar med dessa frågor för

Den första semesterperioden är igång för våra medarbetare. Vikarierna har kommit igång och allt fungerar bra. I år är första året som vikarierna använder dokumentationssystemet Viva. Jag vill passa på att tacka er som hjälpt till med introduktionen och utbildningen med detta. Ett särskilt tack till Annika Lindfors och Mattias Hallberg som sett till att de har fått kunskap i verksamhetssystemet samt även i social dokumentation! Det kommer att bli intressant att höra hur detta har gått när semesterperioden är över. På förvaltningsnivå har inget nytt uppkommit, utan vi får se fram emot det som ska hända i höst. Det som bland annat sker då är förvaltningens införande av Smart inloggning. Med den lösningen får vi en säkrare inloggning och vi slipper fylla i

att det ska bli så bra som möjligt. I början av september ska det vara inlämnat och klart till personalavdelningen. Slutligen vill jag önska er alla en lång och skön ledighet! För egen del har jag inte bestämt något att göra under min semester, men det kan ändra sig, eller inte. Visst är det skönt att bara ta dagen som den kommer?

Carpe diem! Hälsningar

Daisy Bräck t.f avdelningschef

många av de vanligaste lösenorden.

VUXENAVDELNINGEN, KARLSTADS KOMMUN

Besöksadress Köpmannagatan 2 , 651 84 Karlstad Telefon 054 - 540 50 13


INNEHÅLL

NYHETER

INLEDARE

4.1 VARV RUNT JORDEN

2

DEBATT

Karlstads kommun har offentliggjort statistik över hur dess anställda samt Karlstads

4-5

Skulder

universitet har lyckats i sitt friskvårdsprojekt ”Cykla till jobbet”. Det är glädjande läs-

REPORTAGE

ning såväl för kalenderbitaren som för den miljö- och hälsointresserade.

Nya generationens banker Tvingad att spela dragspel Tiggeriet och det historiska Roligt för ungdomar Båtbussen Folkhälsa och öppettider Café Översten Inuti 2 Internetdroger Droger och bilkörning Månadens tips MS Tibbs gubbar

Under maj månad i år har 1480 personer deltagit i denna satsning. Av dessa var 1363 personer kopplade till Karlstads kommun och övriga 117 personer till KAU. 79 procent har cyklat mer än tio av månadens dagar – och siffergenierna på Karlstads kommun har kommit fram till att den cyklade sträckan landar på hela 16404 mil. 110 av dessa personer lät också meddela att de ställt undan sin bil under cyklingen, vilket dock enbart landar på 7 procent. Men trots den förhållandevis låga procentsatsen innebär detta att bensinförbrukningen antas ha minskat med cirka 14 447 liter, samt att atmosfären har sluppit 34 ton koldioxidutsläpp. – Ni som har varit med i kampanjen har gjort en stor insats både för miljön och för er

PÅ JOBBET Thomas Forsman

6-7 8-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28 29

30-31

egen hälsa, menar Mikael Haster, samordnare för kampanjen.

CYKLAR TILL CYKLISTER

CHEFREDAKTÖR

För att locka dessa hjulburna motionärer i sin arbetsresa fanns dock priser att vinna. En damcykel gick till Susanne Nordström på Haga motion, en herrcykel vanns av Tomas Fröding på Familjeavdelningen/Viken. – Jag har varit med i tävlingen varje år och tycker att det är ett toppenbra initiativ, särskilt nu när jag vann, skojar Tomas när han intervjuades av Karlstads kommuns informationsavdelning. Även en del övriga vinster delades ut, bland annat ett cykel kit från Solsta Cykel. Text: Robert Halvarsson

Robert Halvarsson

REDAKTION Maria Lundby Bohlin, Henrik Sjöberg, Joanna Halvardsson, Kajsa Jansson, Christer Adrian, Karl-Peter Johansson, Olle Stagnér, Jane Alsing,

FOTOGRAF Per Rhönnstad

GRAFISK FORM & RETUSCH Robert Olsson

FÖRVALTNINGSRÄTTEN SYNAR KOMMUNENS SÖMMAR Värmlandsfolkblad rapporterar om att Hammarö kommun har fått backning av Förvaltningsrätten. Socialen hade nekat en kvinna extra försörjningsstöd för nya kläder och skor då hon hastigt gått upp 22 kilo på bara 4 månader efter att hastigt blivit sjuk. Kvinnan överklagade och fick rätt i förvaltningsrätten som återsände ärendet till socialen i Hammarö kommun. Förvaltningsrätten ansåg att kvinnan hade skäl att få ut mer än normen, på grund av sjukdomen. Text: Johan Holst

ANSVARIG UTGIVARE Sigge Säll

KONTAKT as.mediagruppen@karlstad.se 054 - 540 51 59 ISSN 1652-652X

PRODUKTION & TRYCK KO O PE R AT I V E T

MEDIAGRUPPEN K A R L S TA D

www.mediagruppen-karlstad.se 0709 - 608 766


DEBATT

”DEN SOM ÄR SATT I SKULD ÄR ICKE FRI”

Lena Nordqvist är ordförande för riksförbundet Insolvens. För ASP Bladet har hon skrivit hon en exklusiv debattartikel om skuldbördan och vilka som drabbas av den. ”Den som är satt i skuld är icke fri”, så sa

från sin familj och sina vänner, men många

Problemen har också visat sig ha en

Göran Persson i mitten av 90-talet, och det

blir överskuldsatta. Överskuldsättning är

spinoffeffekt, det sociala arvet lever

uttrycket håller väl än idag. Lena Nordqvist

ett växande samhällsproblem.

vidare, barn till skuldsatta är oftare själva

skriver för ASP Bladet en exklusiv debatt-

skuldsatta. Dessa barn klarar sig generellt

artikel om Jag sitter och skriver detta mitt

Varje år drabbar det tiotusentals svenskar.

sett sämre i skolan och har ett sämre socialt

uppe i alla förberedelser för Almedalen.

Studier genomförda 2011 visar att uppe-

samspel. Man kanske inte kan bjuda hem

Representanter för föreningen åker dit för

mot en halv miljon svenskar har återkom-

kompisar, inte delta i föreningslivet eller gå

sjunde året i rad och det är en fantastisk

mande problem att betala sina dagliga

med vänner på bio. Skolavslutningar, skol-

möjlighet att nätverka och påverka villkor

räkningar. De vanligaste orsakerna till

resor och friluftsdagar är inte glädjeämnen

för de överskuldsatta.

överskuldsättning är sjukdom, arbetslöshet,

i dessa familjer, det är påfrestningar för att

konkurs och skilsmässa.

det inte finns pengar. Sommarlovet blir inte

I år kommer vi att fokusera extra mycket

så underbart som man vill.

på våra ungdomar och deras ekonomiska

Kronofogden bedömer att överskuldsätt-

problem och deras problem att överhu-

ningen kostar samhället mellan 30 – 50

När andra åker bort blir de här barnen ofta

vudtaget få chansen att starta upp ett vuxet

miljarder varje år i sjukdom och pro-

kvar hemma och har inget att berätta om

liv. Vi kommer bland annat att ha ett semi-

duktionsbortfall. I en annan rapport på

när skolan börjar igen. Dessutom vräks

narium där dessa problem behandlas. De

uppdrag av Konsumentverket konstaterar

flera hundra barn varje år tillsammans med

överskuldsatta i denna grupp ökar, precis

Professor Ingvar Nilsson att en överskuld-

familjen från sina bostäder och blir då av

som i alla andra grupper.

sättning som leder till socialt utanförskap

med sina rötter och trygghet. Det finns

kostar 650 000 kronor per individ och år.

politiker och tjänstemän som undrar varför

Uppemot 1,2 miljoner medborgare i alla

Han framhåller även i samma rapport

barn i socialt utsatta områden har dåliga

åldrar har idag ekonomiska problem.

vikten och vinsterna av att ge tidig och

betyg. De behöver inte undra, orsakerna är

Många av dessa kommer säkert att reda ut

relevant hjälp till de utsatta.

inte svåra att hitta.

sin situation på egen hand eller med stöd

4 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


SKAMMEN ÄR VÄRST

är några insatser som alla vinner på. Vi vet

skulderna är betalda. De kan annars göra

Många vittnar om att skammen över att

ju också att försenade stöd och hårda be-

det omöjligt att hyra bostad eller få arbete.

inte klara ekonomin är värre än att leva

dömningar inom trygghetssystemen sätter

Handeln med skulder bör ses över.

fattigt. Deras värsta mardröm är att gran-

folk djupare i skuldfällan och vår förhopp-

narna ska råka få deras brev från Kro-

ning är att en mer förlåtande och långsiktig

Idag säljs skulderna mellan bolagen för

nofogden i sin brevlåda, eller att någon

attityd skall breda ut sig.

mellan 5 - 10 procent av värdet, och man vet till slut inte vem man är skyldig pengar.

ska se de tydliga logotyperna på breven från inkassobolagen. Många klarar till sist

Det finns vidare ett antal områden som

Den som är skuldsatt bör därför erbjudas

inte av pressen, utan blir sjukskrivna för

bidrar till problemet där vi vill se föränd-

att få köpa loss sina skulder för samma

depression eller annan psykisk ohälsa. Vi

ringar. Vi har i Sverige idag en kreditgiv-

summa som inkasso betalar. Bedömningen

vet att överskuldsatta har ca 35 procent

ning som är alltför lättsinnig. Lagen säger

för vilka som skall få skuldsanering bör

lägre hälsovärden än normalbefolkningen.

att kreditprövning måste ske, men inget

dessutom göras mildare och saneringen

När hälsan försämras är det än svårare att

om att det är fel att ändå låna ut pengar

skall ske under kortare tid.

”komma igen”. Vi vet också att självmord

till redan skuldsatta. Många sitter fast med

är vanligare bland skuldsatta.

dyra krediter utan chans att betala av på ett

Bilden av skuldsatta som slarviga eller

vettigt sätt.

misslyckade är förlegad. Vem som helst kan hamna i skuldfällan. Vi på Insolvens

Det är viktigt med tidiga insatser, inte minst för hälsans skull. När man kommer

Det borde därför finnas ett statligt sane-

efter med hyran, eller när man hamnat

ringslån, där man kan samla ihop skulderna

hos inkasso eller hos Kronofogden för

i ett lån till låg ränta. Absolut preskription

första gången är det i regel lätt att ordna

bör också införas, har man inte kunnat

upp ekonomin med lite hjälp och stöd. Att

betala något på sina skulder på 15 år är det

arbeta med att förebygga överskuldsättning

rimligt att de skrivs av.

och att utbilda ungdomar i privatekonomi

Betalningsanmärkningar ska tas bort när

vill att alla ska få en andra chans. Alla vill

göra rätt för sig, men inte alla kan göra det. Text: Lena Nordqvist Ordförande Riksförbundet Insolvens Foto: Johan Holst

ASP BLADET | NUMMER 6 2012 5


KRÖNIKA

NÄR GAMARNA BJUDER

IN TILL DANS En anställning, skötta räkningar och en anspråkslös lön. Detta har jag, vilket tydligen är gott nog för dem. Vilka då, frågar du dig? Den nya generationens banker. När jag väl fick min nuvarande anställning

dörr som säger ”Nej tack till reklam”.

genom sin konsumtion. Borta är den aktiva

innebar detta ett ekonomiskt lyft för mig,

Det hindrar dock inte företag från att

medborgarskapstanke som ligger till grund

ett betydande sådant. Men min familj lärde

sända direktpost hem till mig, med det ena

för vår demokratisyn.

mig pengars värde. Jag är tacksam för det.

erbjudandet efter det andra, som har som

Jag började betala av lån jag hade, först

gemensam nämnare att de är totalt värde-

Lånet du tar blir alltså till medel att fullt

studielån för journalistutbildning, senare

lösa. De går i soporna direkt, och jag sörjer

ut delta i samhället. Inte konstigt att

bolån – så min bank hade all anledning att

lite över resursslöseriet som präglar den

människor trillar dit? Själva budskapet

vara nöjd med mig som kund.

karusell av meningslös information som

som trummas in så effektivt från varenda

konstant cirkulerar i vårt samhälle.

reklamskylt är ju att du ska begära det de

Även CSN hade anledning att vara nöjda,

har att erbjuda. Och kan du inte tjäna in

trots att jag en tid var tvungen att begära

DU ÄR GODKÄND

pengarna som krävs för att köpa det du vill

uppskov från inbetalningar. Lånet växte

Men några av dessa brev var annorlunda.

ha, inga problem! Det är bara att lösa ett

så sakteliga under tiden min ekonomi

De innehöll förvisso direktreklam, men det

lån, trots att din vanliga bank inte vill ha

var djupfryst. Att därför kunna gå in till

hade en personlig stil och prisade mig som

med dig att göra.

banken och göra en massamortering var

potentiell kund. ”Du är kreditvärdig”, fick

sällsynt tillfredställande. Jag löste då ut det

jag mer än en gång veta. Det är dags för

Ja, även bankerna och staterna är fast i

som skulle tagit åtskilliga år för de flesta att

dig att ta lån. Till vad, kan man undra? En

lånefällan. För när jag skriver detta har det

betala av.

båt, en bil, en tv, ja – tydligen till vadsom-

inte gått särskilt lång tid sedan de spanska

helst.

bankerna beviljades nödlån av Europeiska

Varför gjorde jag då detta? Delvis på

centralbanken (ECB).

grund av räntan. Just nu befinner den sig

Företagens räntor var så klart högre än de

på historiskt låga nivåer, förvisso – men

vanliga bankernas, men i gengäld är det

Genom en insättning av upp till hundra

hur ser den ut i morgon? Om europeiska

enkelt. Och enklast av alla är förstås sms-

miljarder euro ges marknaden den injek-

ekonomier kraschar igen, hur kommer då

lånen, som också i särklass är dyrast. För

tion av kapital som förväntas ge tidsfrist

relationen att se ut mellan banker och dess

den som vill förstå allt detta kan man göra

innan nästa kris står för dörren. En och

kunder? Sanningen är att vi vet väldigt

sämre än att studera sociologen Zygmunt

annan ekonomijournalist har inte utan

lite om detta. Så jag gick in, betalade och

Bauman.

anledning liknat dessa lån vid heroinistens

lämnade banken med en betydande känsla av frihet i kroppen.

jakt på nästa fix. Men istället för droger I hans bok Konsumtionsliv driver han idén

sker jakten istället på offentliga medel, vid

att vi idag i mångt och mycket har utvecklat

kapitalinjektion blir patienten frisk en kort

Efter en tid började dock brev komma

samhället i riktning mot en människotyp

tid för att återigen insjukna när ”medici-

hem till mig. Trots ett klistermärke på min

som förväntas att förverkliga sig själv

nen” går ur kroppen.

6 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


VÄRRE ÄN FÖRRA GÅNGEN. När jag tänker på detta, är dessa brev som kommer hem till mig inte bara ett exempel på vad som förväntas av mig som samhällsdeltagare, ett löfte om självförverkligande, utan också en tidsdiagnos. ”Alla gör det, häng med!” Det man som enskild person kan göra är förstås att vägra deltagande. Så återigen går brevet i soporna, en dag hoppas jag att alla dessa verksamheter kommer att gå samma väg. Gärna lika dramatiskt som när Sverker Olofsson basade över Plus och dramatiskt slaktade skitföretag på löpande band. Text: Robert Halvarsson


TVINGAD ATT SPELA

DRAGSPEL? Utländska tiggare som spelar någon form av instrument eller visar upp mänsklig misär har blivit vardag i flera svenska städer. Misstankar från polismyndigheten finns att visst tiggeri på nationell nivå är kopplad till kriminell verksamhet, men även om det sker utan tvång, vill flera i dag kriminalisera tiggeriet. Till Värmlands Folkblad berättade polisens presstalesman Per Ström om uppgifter att tiggeriet som pågår i Karlstad är organiserat. Men på vilket sätt? Beroende på hur detta sker, exempelvis genom människohandel, är det redan i dag kriminellt, i andra fall är det i dagsläget inte olagligt.

gen 2011. Där skiljer sig dock Linander åt: – Vi vill inte jaga tiggarna, de är själva offer. Vi vill komma åt de personer som organiserar tiggeri för att tjäna pengar på det, sade han juni månad till Svenska Dagbladet.

MOTHUGG För till skillnad från flera andra europeiska länder är tiggeri inte olagligt i Sverige. Men i norden böljar debatten, i Finland har det som kallas för ”aggressivt tiggeri” vållat heta diskussioner med lagförslag som syftar till förbud. I år har svenska Centerpartiet i sin tur skapat diskussion genom partiets rättspolitiske talesperson Johan Linander. Han vill se ett förbud mot så kallat ”organiserat tiggeri”. Centerpartiets idé är att själva organisationen runtomkring den som tigger ska kriminaliseras, dock inte tiggarens handling i sig. – Det kanske inte finns ett tvång i botten, och då räcker inte lagstiftningen till enligt de poliser vi har pratat med och det är detta vi vill hjälpa till med, konstaterade Johan Linander för Sveriges Radio P1morgon. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth vill gå ett steg längre, och kriminalisera tiggeriet hos utlänningar i sig, vilket han motionerade om i Riksda-

Linanders och Ekeroths idéer får dock mothugg från Maria Ferm, migrationspolitisk talesman för Miljöpartiet. Hon är inte förtjust i ytterligare lagstiftning på området. Det hon däremot vill se är att Sverige kräver av exempelvis Rumänien, som flera tiggare har som hemland, bedriver en bättre typ av minoritetspolitik. Till Linanders förslag ställer hon sig ytterst kritisk: – Det här ser jag som inget annat än en falsk omtanke om dem som tvingas ta sig hit för att tigga, hävdade Maria Ferm inför P1-morgon. Oavsett samhällssyn betraktas detta dock som en utmaning att göra någonting åt. I Finland har man inlett samarbete med den rumänska regeringen, som har sänt en tjänsteman att tillsammans med finländska myndigheter och organisationer arbeta kring tiggeriet, rapporterar finska Notisbyrån. I Finlands fall betraktar man romer med rumänsk anknytning som särskilt vanligt förekommande bland de utländska tiggarna.

När det kommer till själva de så kallade ”tiggarresorna”, arrangeras de på flera olika sätt. Rikspolisstyrelsen har konstaterat att man befarar att EU:s öppna gränser har inneburit att fler utnyttjas i människohandel, bland annat kopplat till just tiggeri och stölder. Samtidigt pekar andra, likt Ingrid Schiöler, på att det främst är fattiga som själva organiserar tiggandet. – Det är fruktansvärt fattiga storfamiljer som tigger. Jag har svårt att förstå hur man kan tolka det som organiserad kriminalitet, poängterar Schiöler för Göteborgsposten. I samma tidning konstaterar GP följande: ”Det är skillnad på om släktingar samarbetar, tigger tillsammans och sedan delar lika på pengarna eller om personer tvingar fattiga att tigga på Sveriges gator och tar pengarna. Då kan det vara människohandel”

FRI RÖRLIGHET Men varför resa från Rumänien eller annat land i Östeuropa för att bege sig till Sverige? Detta förklaras bland annat genom att peka på hur människor i sina hemländer diskrimineras, med utbredd fattigdom och misär som resultat. Den fria rörlighet som EU erbjuder används därför för att försöka skrapa ihop pengar. I Sverige kan man som EU-medborgare uppehålla sig tre månader utan jobb, innan man måste återvända hem.


”Sedan EU:s gränser utvidgats resande grupper som utnyttjar stölder ökat.” Till Värmlands Folkblad berättade polisens presstalesman Per Ström om uppgifter att tiggeriet som pågår i Karlstad är organiserat. Men på vilket sätt? Beroende på hur detta sker, exempelvis genom människohandel, är det redan i dag kriminellt, i andra fall är det i dagsläget inte olagligt. För till skillnad från flera andra europeiska länder är tiggeri inte olagligt i Sverige. Men i norden böljar debatten, i Finland har det som kallas för ”aggressivt tiggeri” vållat heta diskussioner med lagförslag som syftar till förbud. I år har svenska Centerpartiet i sin tur skapat diskussion genom partiets rättspolitiske talesperson Johan Linander. Han vill se ett förbud mot så kallat ”organiserat tiggeri”. Centerpartiets idé är att själva organisationen runtomkring den som tigger ska kriminaliseras, dock inte tiggarens handling i sig. – Det kanske inte finns ett tvång i botten, och då räcker inte lagstiftningen till enligt de poliser vi har pratat med och det är detta vi vill hjälpa till med, konstaterade Johan Linander för Sveriges Radio P1-morgon. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth vill gå ett steg längre, och kriminalisera tiggeriet hos utlänningar i sig, vilket han motionerade om i Riksdagen 2011. Där skiljer sig dock Linander åt: – Vi vill inte jaga tiggarna, de är själva offer. Vi vill komma åt de personer som

organiserar tiggeri för att tjäna pengar på det, sade han juni månad till Svenska Dagbladet.

MOTHUGG Linanders och Ekeroths idéer får dock mothugg från Maria Ferm, migrationspolitisk talesman för Miljöpartiet. Hon är inte förtjust i ytterligare lagstiftning på området. Det hon däremot vill se är att Sverige kräver av exempelvis Rumänien, som flera tiggare har som hemland, bedriver en bättre typ av minoritetspolitik. Till Linanders förslag ställer hon sig ytterst kritisk: – Det här ser jag som inget annat än en falsk omtanke om dem som tvingas ta sig hit för att tigga, hävdade Maria Ferm inför P1-morgon. Oavsett samhällssyn betraktas detta dock som en utmaning att göra någonting åt. I Finland har man inlett samarbete med den rumänska regeringen, som har sänt en tjänsteman att tillsammans med finländska myndigheter och organisationer arbeta kring tiggeriet, rapporterar finska Notisbyrån. I Finlands fall betraktar man romer med rumänsk anknytning som särskilt vanligt förekommande bland de utländska tiggarna. När det kommer till själva de så kallade ”tiggarresorna”, arrangeras de på flera olika sätt. Rikspolisstyrelsen har konstaterat att man befarar att EU:s öppna gränser har inneburit att fler utnyttjas i människohandel, bland annat kopplat till just tiggeri och

stölder. Samtidigt pekar andra, likt Ingrid Schiöler, på att det främst är fattiga som själva organiserar tiggandet. – Det är fruktansvärt fattiga storfamiljer som tigger. Jag har svårt att förstå hur man kan tolka det som organiserad kriminalitet, poängterar Schiöler för Göteborgsposten. I samma tidning konstaterar GP följande: ”Det är skillnad på om släktingar samarbetar, tigger tillsammans och sedan delar lika på pengarna eller om personer tvingar fattiga att tigga på Sveriges gator och tar pengarna. Då kan det vara människohandel”

FRI RÖRLIGHET Men varför resa från Rumänien eller annat land i Östeuropa för att bege sig till Sverige? Detta förklaras bland annat genom att peka på hur människor i sina hemländer diskrimineras, med utbredd fattigdom och misär som resultat. Den fria rörlighet som EU erbjuder används därför för att försöka skrapa ihop pengar. I Sverige kan man som EU-medborgare uppehålla sig tre månader utan jobb, innan man måste återvända hem. Om lagstiftningen idag syftar till att förhindra tvångsliknande situationer, gör den däremot mindre åt fattigdomen. Att kalla tiggeri för frivilligt är givetvis en sanning med modifikation. Men genom att se det som frivilligt tar man fasta på att den enskilde vet vad denne ger sig in på, för att skaffa sig medel för att leva. Man har så att säga ett val att tigga.


har problemet med kringmänniskor för tiggeri och – Rikspolisstyrelsen ÖKAT FENOMEN Rikspolisstyrelsen konstaterar att antalet anmälningar om människohandel som rör utnyttjande av människor för tvångsarbete, tiggeri eller annan brottslig verksamhet ökar mer än antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål. Med andra ord finner kriminella ligor inte längre prostitutionen tillräckligt lukrativ, utan satsar nu på andra verksamheter. Och samma fråga om frivillighet kontra tvång sysselsätter också våra lokala poliser. Och det är ytterst svårt att finna klara svar för huruvida organiserandet av tiggeriresor sker under ramarna för vad som kan kallas för människohandel. För det är knappast något man kan veta bara sådär. – Det är ju fruktansvärt otrevligt om någon utnyttjar personer i utsatta situationer för egen vinning. Men det är väldigt svårt att leda i bevis, konstaterat Per Ström för VF. På EU-nivå är man också bekymrade över den allmänna utvecklingen. Det talas om en ökning av ”slavliknande arbetsförhållanden” för en större mängd människor som befinner sig i Europa. För Ekot i Sveriges Radio konstaterar kommissionären Cecilia Malmström att just människohandeln verkar öka, samtidigt minskar antalet fällande domar. – Det är naturligtvis väldigt bekymmersamt, för det här är människor som är otroligt utsatta. Då sviker samhället dubbelt, och det måste vi försöka göra något åt tillsammans, säger Cecilia Malmström.

Men utan större vetskap om att sådan människohandel pågår, finns idag inga större rättsliga möjligheter att ingripa mot tiggeriet. Frågan som följer är för vems skull ett förbud i så fall skulle skapas. Är det för tiggarens skull eller för de av oss som tycker fattigdom är obehaglig att se på nära håll? Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad

ASP Bladet har varit i kontakt med Karlstads kommun för att fråga om utländska tiggare uppbär stöd av kommunen. Något sådant har ASP Bladet inte kunnat styrka. Dessutom: om någon som tigger innehar ekonomiskt stöd av Socialtjänsten är detta liksom för avdelningens övriga klienter sekretessbelagt för att skydda den enskildes personliga integritet. I Göteborg har dock nödhjälp för hemresor utbetalats till ett hundratal, vilket framgått av uppgifter i Göteborgs-Posten.


TIGGERIET OCH DET HISTORISKA

Sankta Elisabet av Thüringen, levde under 1200-talet som dotter till Andreas II av Ungern. Hon gav upp stora delar av sin rikedom till förmån för de fattiga. Blev skyddshelgon bland annat för landsflyktiga, hemlösa och änkor. Sankta Elisabet av Thüringen, målad av Edmund Blair Leighton (1895).


Synen på fattigdom och tiggeri har genom historiens gång förändrats stort. I och med att religionen och kristendomen har varit viktig i västerlandets idéhistoria kan det vara intressant att veta hur den religiösa synen har varit på fattigdom och tiggeri.

Det finns ett antal grunddrag som skiljer

GÅVAN ÄR DET VIKTIGA

TIGGARMUNKAR

ut en äldre religiöst färgad tanke på

De skriver vidare att: ”Fattigdom ska

Åter till det kristna kan vi också konstatera

människan från en modern samhällshälls-

avhjälpas i alla situationer och sedan är

att det inom religionen bland de djupreli-

syn. Bland annat återfinns en skillnad i

det inte givarens sak att bedöma om den

giösa har funnits praktiker som förespråkar

förhållning till tiggaren som något som du

tiggande eventuellt har gjort sig förtjänt av

tiggande. Munkar som levt likt asketer

som medmänniska har skyldighet att stödja

fattigdom eller fängelse. Att ge är gott i sig,

finns det gott om i kyrkohistorien, och

och hjälpa. Här har kristna rent historiskt

med gåvan övergår ansvaret för vad som

även idag finns det exempelvis i Östasien

gjort ett avsevärt avtryck på både synen på

görs med pengarna på mottagaren, det är

tiggarmunkar av buddistisk sort.

fattigdom och tiggeri.

inte givarens sak.”

De som idag betraktar det som en kristen

Med andra ord: tiggaren ska inte dömas,

upphöjande. Givaren uppfyller på så sätt

plikt att hjälpa fattiga ur sitt sin situation,

givaren har heller inget ansvar för var

de religiösa krav som ställs, men upplever

hämtar stöd bland annat hos Lukasevang-

den tiggande sedan gör med pengarna

detta ej som ett tvång – utan förväntas

eliet, som innehåller berättelsen om den

eller maten. Kanske ska man heller inte

välja detta som anses vara gott.

barmhärtiga samariten. Denna historia

bekymra sig alltför mycket om detta, enligt

handlar om en skadad man som befin-

denna logik?

Tiggeriet kan vara rituellt, sakralt och

ner sig i nöd. En präst och en väl ansedd

Även om vi har lättare att se tiggeriet bland utländska medborgare och uppfatta detta

person går förbi honom och väljer att inte

En världsreligion som idag också växer i

som ett brott i stadsbilden, när de rör sig

hjälpa, den enda som faktiskt hjälper man-

västerlandet, nämligen Islam, går liksom

i en mellanstor svensk stad, får vi också

nen är den föraktade samariten.

vissa kristna församlingar ut med tyd-

komma ihåg att en modern form av tiggeri

liga riktlinjer om vad du som välmående

ostört pågår dagligen. Nämligen den som i

Jesus lyfter enligt troende lyfter fram

deltagare i samhället förväntas bidra till de

form av välgörenhetsföreningar och olika

samaritens handling som ideal för sina

mindre lyckligt lottade. Genom påbudet

organisationer söker bidrag genom att på

lärljungar. Detta tjänar som grund för stöd

Az-Zakat, föreskriver Islam krav på ekono-

torg och i stad.

till senare hållning om välgörenhet och

miskt bidrag, i natura om så krävs, genom

tolerans gentemot människor som befinner

en form av skatt till fattiga. Detta enligt

Exempel på detta är religiösa Frälsnings-

sig i nöd, och därmed även tiggare. Detta

sajten islamska.org.

armén, människorättsorienterade Amnesty

stöd kan exempelvis ske genom så kallade

International eller miljöorganisationen

allmosor, en form av uppmuntrad gåva till

Man konstaterar även följande: ”Det

Greenpeace, men i detta fall anser de allra

mindre lyckligt lottade.

krävs av den islamiska staten att den ska

flesta det utgöra exempel på ett tiggeri för

garantera ett anständigt liv för dem som är

det godas skull.

I Ekumeniska rådet i Finland poängterar

inkapabla att tjäna sitt eget levebröd; det

man att: ”Ingen ifrågasätter skyldigheten

är underförstått att en sådan skyldighet

att ge allmosor förrän på 1900-talet; det är

inte har med välgörenhet eller förnedrande

då utlokaliseringen av givandet börjar.

behandling att göra.”

Tito Colliander redogör i Korståget (1937)

Staten ska sörja för de mindre lyckligt

för hur han reagerade mot att man i början

lottades omsorg, känns det igen? Det vore

av 1930-talet kunde köpa små plaketter

inte så konstigt, då det är själva grundidén

med texten ”Jag hjälper via kyrkan” att

bakom den moderna välfärdsstaten som

hänga på dörren för att värja sig mot

den sett ut i exempelvis Sverige.

tiggare, (…)”

Text: Robert Halvarsson

ASP BLADET | NUMMER 6 2012 13


ROLIGT FÖR UNGDOMAR I SOMMAR!

I sommar finns det många olika typer utav läger som riktar sig till barn och ungdomar mellan 8-16 års ålder.

14 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


En del utav lägren måste man vara

DJUR OCH NATUR

medlem för att få gå på, andra är mycket

Det finns också läger för djurintresserade.

dyra. Men det finns många läger som är

Ridläger, både med islandshästar och

billiga, eller gratis, och som dessutom

med andra sorters hästar finns liksom

kan leda till framtida aktiviteter som inte

blandade djurläger med både hästar

kräver medlemskap.

och kaninhoppning, lantgårdsläger och hundläger med bland annat agility och

Det finns ett flertal idrottsläger. I

lydnad.

Karlstad är det givet att ishockeyläger ska hållas, där finns fler än ett alternativ.

Utomhus finns det ett vildmarksläger

Dessutom hålls även rugbyläger och

med bland annat skytte, fiske och

ett flertal fotbollsläger på Hammarö.

kickbike med hund. I Forshaga

Det finns seglarskola på Kanikenäset,

hålls ett jaktläger med fågeljakt

innebandy, idrottsskola och friidrottsskola.

och i Bryngfjorden finns läger för

Till kategorin idrottsläger kan sommarlägret

golfintresserade.. Saknar man vintern

på Hammarö och Sundstalägret inräknas

kanske en sommarskidskola i skidtunneln

(som även de håller på med olika

i Torsby lockar.

idrottsaktiviteter). Parkour, fysträning, dans och För den musikintresserade finns

gymnastik hålls i Torsby om man gillar

dansläger och musikskola. Teater hålls

spänning. I Karlstad hålls ett brand-

på Tempelriddaren och det finns en

och säkerhetsläger med överlevnad.

magisk skola för Harry Potter-fans med

Och slutligen finns en kockskola på

kvasttilverkning och örtlära. Det finns

Tolvmansgatans fritidsgård.

litteraturskola och skrivarstuga, som är gratis för Karlstadsungdomar.

Text: Maria Lundby Bohlin


NJUT AV RESAN MED

BÅTBUSSARNA I Karlstad är man ledande i konceptet båtbussar som komplement till de vanliga stadsbussarna. Detta är något som fungerar bra då det finns mycket vatten kring staden i och med Vänern och Klarälvsdeltat.


ASP-bladet har talat med Tiffany Högberg,

eftersom det är semestertider. I början av

De första båtarna har mest folk ombord.

som har arbetat på båtbussarna i fem år där

juni är det färre, och då mest skolgrup-

Båten som Tifanny arbetar med startar

hon trivs utmärkt:

per, förskolegrupper och äldre människor.

klockan 12, och då har en av de andra

– Det är inte många som kan säga att de

Under semestertider kommer dock fler

båtarna redan åkt en tur förbi Residenset

jobbar på en båt!

grupper ut på vattnet.

för att plocka upp en stor mängd resenärer. Vid 12-13-tiden åker folk som mest.

– För fem år sedan, 2008, skickade jag in

ATT FÅ JOBBA UTOMHUS

en ansökan om att få jobba, men ingen

– Det är så himla kul att jobba på båtbus-

hörde av sig. Senare en kväll i juni ringde

sen och så himla annorlunda, man får vara

– Det finns två båtar som går vid Marie-

en person och frågade om jag ville komma

utomhus och jobba! Och få jobba på en

bergsskogen och Residenset, utöver det har

på en arbetsintervju, då gjorde jag det och

båt, det är det inte så många som kan säga

vi den största båten Omega, som går ut till

fick jobbet.

att de gör. Det är ju också ett litet plus!

Västra Långholmen, och så har vi Hulda

2008 då de vattenburna bussarna infördes

Tiffany är i stort sett stationerad på samma

hamn, och sedan ska det komma en till

fanns tre båtbussar som trafikerade lika

båt hela sommaren, på den båt hon jobbat

båt som heter Saga, fem båtar plus Hulda.

många sträckor som komplement till den

på tidigare år och tycker bäst om, men ib-

Tärnan 1-5, plus Hulda som kanske blir

vanliga stadstrafiken på land. Tiffany säger

land får hon hoppa in på de andra båtarna.

Tärnan sex då.

att hon har fortsatt jobba på båtbussarna

Hon arbetar nu med Tärnan 1, som hon

varje sommar eftersom det är ett roligt och

tycker bäst om, därför att hon kan den bäst

Man kan åka från Skoghall till Mariebergs-

annorlunda jobb. Hon trivs med att träffa

efter att ha arbetat på den tidigare. Tärnan

skogen och Karlstads centrum - passage-

många människor och tycker det är kul att

1 går inne i Karlstad och är den båt som

rarna når enkelt skärgården. Från vattnet

de uppskattas av passagerarna.

tar flest passagerare.

kan du uppleva hur Vänern och Klarälvs-

Tifanny räknar upp vilka båtar som finns:

som åker mellan Kristinehamn och Inre

– Det är ett roligt jobb!

deltat blir ett, och det är billigt - med

MÅNGA OLIKA PASSAGERARE

undantag för linje 95 så är priset inte dyrare

APPLÅDER AV PASSAGERARNA

Det är väldigt mycket barnfamiljer som

än en vanlig stadstrafikbiljett.

– En gång när jag skulle gå av mitt pass

åker, eftersom barn ofta tycker det är hur

och hade haft en extra bra arbetsdag, så

roligt som helst att åka båt. Det är också

Båtbussarna kör varje dag mellan nio till

gav hela båten mig en stor applåd när jag

gratis att åka med barnvagn, så det blir

cirka halv åtta på kvällen. På Jäverön och

gått av för de tyckte att jag hade varit så

väldigt billigt för familjen med småbarn om

Västa Långholmen stannar båten till 45

duktig!

de åker med. Utöver det är det en del äldre

minuter, så att den som vill t.ex. kan passa

som åker med för att återuppleva minnen

på att äta picknick. Man kan även stanna

Hon berättar att det är väldigt roligt att

från de gamla Solabåtarna som tidigare

längre och ta en senare båtbuss tillbaka.

höra kommentarer som ”du passar så för

åkte i Karlstad.

Trafiken är barnvänlig. Båtbussarna är

det här jobbet, du är så duktig på det här

mycket uppskattade och Karlstads och

och du är på rätt ställe”. Sådant upplevs

– Det börjar [början av juli, reds anm.]

Hammarös kommuner kommer nu att för-

som positivt.

bli mycket turister nu, mycket norskar,

länga kontraktet med Karlstadsbuss som

engelsmän och tyskar… och jag har märkt

erhåller båtbussarna.

Hon har olika uppgifter på arbetet och gör

att det blir fler och fler unga som åker med

allting som behövs, utom att köra båten.

för de har upptäckt att man ta med sig fika

– Jag tycker att alla skall prova på det här

Sysslorna består bland annat i att tampa

och åka en tur, exempelvis till Mariebergs-

om de inte har testat det tidigare. Det är

(binda fast) båten, ta betalt och hjälpa folk

skogen, sola bada och sådär.

hur mysigt som helst, speciellt när det är

ombord. Tidigare sålde de även fika om-

soligt!

bord. Hon säger att de jobbar med service

Det är mer folk än det var de första åren

och hjälper till när någon undrar något,

tycker jag, de har hittat ett smultronställe

Text: Maria Lundby Bohlin

eller behöver ha reda på någonting.

i båtarna känns det som. Så det är mycket

Foto: Per Rhönnstad

Det varierar hur många som åker med

blandat, men först och främst barnfamiljer.

båtarna. Nu i början av juli är det fler

ASP BLADET | NUMMER 6 2012 17


FOLKHÄLSA & ÖPPETTIDER I Karlstad som i många kommuner i Sverige har diskussionen om längre öppettider på krogen varit en het potatis. I Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad har krogdebatten föranlett en följetong av artiklar och uttalanden.

På det nationella planet har debatten kring

Kritiker menar då att detta sker på bekostnad

– Vi har sett att en del kommuner har

krogarnas öppettider diskuterats mycket.

av folkhälsan. Även i Karlstad har debatten

frångått klockan ett som stängningstid för

Speciellt i Göteborg har diskussionens vågor

rasat mellan de två sidorna, de som före-

vanliga restauranger, Klockan ett gäller för

gått höga. I tidningen Metro kan man läsa

språkar stängning vid nuvarande tider, eller

vanliga restauranger men man kan få tillstånd

att göteborgska Socialdemokratiska kom-

den falang som har lyssnat till de krögare

till klockan två om man arrangerar dans,

munalrådet Dario Espiga argumenterat för

och klubbägare som vill kunna sälja alkohol

berättar Monica Persson.

att folkhälsa ligger i konflikt med idén om

längre in på småtimmarna. Mitt i dessa i

utökade alkoholförsäljning och öppettider.

grund och botten politiska debatter finns

KAN KOMMA ÄNDRAS

Han är inte ensam att tycka så.

kommunala tjänstemän som ska verkställa

Den här frågan kan komma att aktualise-

politikernas beslut.

ras igen när lagstiftningen modifieras, eller

Kort sagt: det råder en konflikt mellan delar

att avgiftsbilden förändras, annars fortgår

av näringslivet, i det här sammanhanget

Monica Persson, berättar att kommunens

tillstånden som de gör nu. Om det kommer

krog- och restaurangbranschen och en fö-

hållning när det gäller öppettider är den som

en ny lag måste nämnden arbeta om ett nytt

reställning om alkoholrelaterad problematik

lagen föreskriver. För ASP Bladet berättar

förslag. Det blir då andra förhållningsregler

som bland annat ryms hos socialarbetare.

hon att varje alkoholtillstånd kommunen

för handläggarna.

När vi frågar socialdirektör Monica Persson

utfärdar är unikt.

tycker hon dock att kroglivet i grund och

– I varje tillstånd som vi utfärdar finns också

För Monica Persson är det dock tydligt att

botten är bra i Karlstad.

remissvar från exempelvis polis och miljöför-

alkoholen är och förblir ett stort problem.

– Vi har ett fint krogliv, som jag ser det.

valtningen.

– Samhället har väldigt stora kostnader

Det finns många fina och duktiga krögare

kopplade till alkoholkonsumtion. Det tänker

i Karlstad som är väldigt måna att ha fina

Här handlar det inte bara om att se till de

jag en hel del på när det gäller sena öppetti-

restauranger. Sedan vet vi historiskt att alko-

gäster som klarar av alkoholen, utan även de

der för krogarna. Sen det som kan ske i form

hol är en av våra största bovar när det gäller

som inte gör det. Det vill säga de som super

av bråk utanför krogen. När man säger att

ohälsa, olyckshändelser och våld, konstaterar

sig fulla och blir våldsamma och påverkar

det har varit slagsmål, kan det låta harmlöst

Monica Persson.

omgivningen runtomkring på ett negativt

men för den enskilda individen som slagit

sätt. Här finns grannar, polis och andra

huvudet i gatan kan det betyda att han eller

NÄR ÄR FESTEN ÖVER?

förvaltningar som samtliga har en uppfatt-

hon inte får ett fullvärdigt liv i fortsätt-

Att samhället ska sörja för folkhälsan är en

ning i frågan. När alkohol ska sluta säljas

ningen. Det tycker jag är ett för högt pris,

grundläggande tanke hos kommun, landsting

är för Monica Persson en central aspekt

konstaterar hon.

och stat. Men det finns de som i större grad

av folkhälsoperspektivet. Rent konkret är

betonar individens och krögarnas valfrihet.

riktlinjerna idag tydliga:

Text: Henrik Sjöberg och Robert Halvarsson

ASP BLADET | NUMMER 6 2012 19


CAFÉ ÖVE ETT CAFÉ MED PLANER ASP Bladet träffade några personer ur personalen på Café Översten, som nu har öppnat för säsongen för att kolla upp hur deras framtidplaner för caféet ser ut. Café översten ligger vackert beläget i det

– Det är en fin och idyllisk plats att växa

gamla överstebostället på Sandbäcken, en-

och utvecklas på, säger Magnus Lind som

dast 10 minuters promenad från Karlstads

är en dem som jobbar i köket.

centrum. Caféet är öppet för alla och är beläget Det utgör dessutom en av stationerna i

bredvid en fin sandstrand. Ett perfekt ställe

verksamheten Gemet, vars verksamhet har

att vara på under soliga sommardagar.

syftet att rikta sig till personer med psykisk ohälsa som är i behov av arbetslivsinrik-

– Vi bygger caféet på att vi har bra råvaror

tad rehabilitering, där ges individanpassat

och att allt här är smarrigt. På så sätt kom-

stöd för att den enskilde ska kunna närma

mer folk tillbaka och tar med sina vänner

sig egen försörjning genom arbete eller

och bekanta, berättar Madelene.

studier. Till skillnad från tidigare år har Caféet inga

lund Madelene Skog Nytt för i år är att man anställt två stycken sommarvikarier så att man kan ha caféet öppet även de tider då deltagarna inte finns på plats. – Det ska bli spännande att utvärdera detta i höst sedan och se om det drar mer gäster när vi har öppet hela juni, juli och augusti berättar Madelene.

På Gemet är man huvudsakligen för att

speciella evenemang denna säsong, utan

arbetsträna och det är meningen att arbets-

man hoppas snarare att besökare kommer

stationerna ska vara så likt ett ”vanligt

att strömma till och bara ha det mysigt. För

arbete” som möjligt, för att man ska kunna

gemytligt är det, med ett fint och vackert

träna sig på det man har svårt med och

läge.

förstärka det som man är bra på. – Tidigare somrar har vi försökt fått hit

ÅTTA VILJOR

folk som kan sjunga och spela och anord-

I arbetsstationen ingår allt från att stå i

nat lite lunchmusik men i år har vi tyvärr

kassan, laga mat, baka, städa, och ta hand

inte lyckats få till detta så vi kommer bara

om utemöblerna. På caféstationen finns i

att ha sommarcafé, avslutar Madelene.

nuläget 8 deltagare och Madelene Skoglund som är handledare.

Text: Joanna Halvardsson Foto: Per Rhönnstad

20 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


RSTEN Sandb채cksgatan 4 m책ndag-torsdag kl 10-16


ARBETSKOOPERATIVET

INUTI 2 – DÄR KONST LYFTER FOLK


SOCIALT FÖRETAGANDE Inuti 2 är ett arbetskooperativ i Stockholm som har konstnärligt arbete som inriktning, där exempelvis personer med Aspergers syndrom har daglig verksamhet. ASP Bladet har pratat med Hanna Björklund, kassör för stiftelsen och en person som gillar att jobba med textil.

Beskriv verksamheten?

Vi är positiva till om det tillkommer fler

– Vi jobbar med en

kooperativ med fokus på konstnärlig

konstnärlig inriktning,

verksamhet, då många är intresserade. Men

bland annat kring målning,

just nu är det svårt att växa, bland annat på

broderi och keramik. Det

grund av våra lokaler.

är ganska brett.

Hur ser kooperativets historia ut? – Under slutet av 1990-talet startades ett EU-projekt, som ledde till flera konstutställningar. Från det bildades en stiftelse som 2003 startade en satellitateljé till Ateljé Inuti. 2008 skapades så

Vad gör er unika?

– Det innebär kontakt med andra

– Det är en daglig verksamhet i botten

kooperativ. Vi går bland annat på kurser

och det är den enda i Stockholm som har

genom dem och på konferenser.

en renodlad konstnärlig inriktning. Vi är även med i ett internationellt nätverk i

kooperativet Inuti 2.

Europa som heter European outsider arts

Hur blev du involverad i företaget?

nordisk undergrupp i organisationen.

– Jag jobbade på en ateljé vid Inuti. Efter tre månader fick jag information om kooperativet Inuti 2, och kom ganska omgående med i styrelsen. Nu är jag här på detta kooperativ och jag tycker det är positivt då vi kan göra rätt mycket

Vad betyder SKOOPI för er?

Text: Maria Lundby Bohlin

Association (EOA). Vi är också med i en

Hur ser du på framtiden? – Det är en väldigt lång kö till vår verksamhet. Vi kan växa, men vill inte bli större. Vi vill bevara småskaligheten och att den inte ska försvinna.

tillsammans.

FAKTA: INUTI 2 – 21 stycken deltagare. – Arbetar med olika typer av konstnärliga projekt. – Kommuner och stadsdelar i Stockholms län köper platser. – Styrelseordförande är Kia Gardelius Mårtensson. – Föreningen har fem handledare, varav en är adjungerad styrelseledamot.


INTERNETDROGER

ASP-bladet har varit på besök på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och talat med Maria Hill som jobbar som studiekonsulent och bland annat med föreläsningar om Internetdroger. ”Det viktigaste är att störa verksamheten”, påpekar Maria Hill. Internetdroger kan man köpa över Internet

medicinskt bruk, men som inte godkänts

vara annorlunda och ge effekt som är sju

lika enkelt som man kan köpa kläder och

på grund utav att biverkningarna varit för

resor värre, påpekar Maria.

det finns både lagliga och olagliga preparat.

stora. Är det spice, som röks, så består de

Ibland kallar man dem designer drugs

ofta av en blandning utav örter som kan få

ÄMNEN I GRÅZONEN

eller research chemicals. Medlen är ofta

cannabisliknande effekter, men som inte

På Folkhälsoinstitutets hemsida kan man

framtagna i annat syfte än berusnings-

syns på kissprov.

se en lista på vilka ämnen som är under

medel, exempelvis som badsalt som ger

utredning. Ofta skrivs det ”sista utförsälj-

amfetaminliknande effekt, tillväxtmedel

– Ett annat problem är att man inte kan

ning av detta ämne” då ämnena snart blir

eller komponenter i färg. Andra gånger

veta koncentrationen av ämnena. Om en

förbjudna. Då skapas kemiska ämnen som

kan det vara ämnen som tagits fram för

dos är lagom en gång, så kan nästa dos

är nästan likadana, men inte exakt.

24 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


LÄS PÅ! – Det är viktigt att föräldrar blir mer medvetna vad riskerna är, vad man ska titta efter, inte minst hur Internet fungerar överhuvudtaget, så att de blir varse om droger dyker upp, till exempel att man observerar i lokaltidningen om droger har cirkulerat i närheten. Det är viktigt att störa verksamheten.

– Från att nya droger kommer in på Folk-

OERHÖRT KREATIVA PERSONER

NBV har fyra stråk i verksamheten: alkohol

hälsoinstitutets lista, så tar det cirka ett år

Det svåraste för föräldrar är när deras ung-

och droger är ett, folkhälsa ett, integration

(!) före ämnet behandlats tillräckligt i olika

domar flyttar hemifrån för att gå på universi-

samt internationella frågor.

instanser före det eventuellt förbjuds, berät-

tetet, där har de inte kontroll över sina barn

– Drogkonsumtionen i årskurs nio i Värm-

tar Maria Hill.

längre. Internetdroger är inte ett lika stort

land har gått ner, men jag hoppas att man

problem just nu jämfört med alkohol eller

inte tänker oj vad bra och sätter sig ner, för

För att snabba på processen så kom en ny

cannabis, som nu växer, men om droger får

då är vi snart på väg till det andra problemet

lag som heter förstörandelagen, där polisen

fäste på en plats så kan det gå ruskigt snabbt.

igen.

och tullen kan beslagta preparat som man

– De jag har träffat har ofta varit mycket

tror kan användas i berusande syfte, och

oförstående, de har inte ens förstått att det

Centralförbundet för alkohol- och narkotika-

som man tror kan vålla allvarlig skada eller

finns, och det gjorde inte jag heller för ett år

upplysning (CAN) gör undersökningar kring

dödsfall för individen, även om den inte är

sedan när jag började.

droger varje år. Alkoholkonsumtionen mins-

klassad än, men det är ingen straffrättslig lag.

kar både hos flickor och hos pojkar i årskurs – Föräldrar har inte så bra koll. Man kan

nio, det man kan se är att flickor närmar sig

vara observant om det börjar komma bruna

pojkar i alkoholanvändning, jämfört med när

– Jag möter en del ilska över varför man inte

kuvert med ”badsalt” eller ”fågelfrön” som

undersökningarna startade på 70-talet och de

kan stänga ner sidor som säljer dessa ämnen.

kostar 2500 kronor.

som dricker gör det mer.

det är en tonåring som köper detta med

– Ett annat tecken är personlighetsföränd-

CANNABIS INGEN LÄTT DROG

mammas eller pappas bankkort, så är det ju

ringar. Drogdistributörerna kommer fram till

Maria Hill var med i Nykterhetsförbundets

aldrig någon som kollar upp det.

nya knep hela tiden, det är oerhört kreativa

scoutförbund (NSF) som barn, hon blev

UTMANINGEN I ATT FÖRELÄSA

Det finns åldersgräns på sidorna, men om

personer som håller på med det här måste

senare ungdomsledare i 15-16 årsåldern och

Det folk reagerar på är mest att de är så

jag säga! Man måste veta vad man letar efter

där ingår det grundläggande information

lättillgängliga, bland annat drogen NRG (ut-

för att förstå vad man ser.

om droger. Jag har också en bror som jag

talas ”energy”). Enligt forumet Flashback så

tror är en nykter missbrukare, som har varit

finns det personer mellan 17 och 60 år unge-

SLÄPP INTE PÅ VAKSAMHETEN

missbrukare under många år.

fär. På Flashback kan man läsa trådar om så

Maria Hill är en studiekonsulent och jobbar

– Jag läste om cannabis för 20 år sedan och

kallade ”tripprapporter”, alltså att personer

med studiecirklar och kulturverksamhet. Vi

irriterade mig över att den beskrevs som en

skriver sina upplevelser av olika preparat,

är en mötesplats där man kan utvecklas och

”lätt drog” när man i verkligheten blir bland

man vet inte åldrar då personer ju använder

vi hjälper personer som vill lära sig mer saker

annat seg i huvudet och spice, cannabislik-

alias, det verkar vara spritt i åldrarna.

om våra ämnen.

nande droger, har ytterligare biverkningar

– En person tog en drog som sänkte kropps-

– Antalet personer som dricker alkohol blir

eftersom man får en förgiftning varje gång.

temperaturen så pass att han fick förfrys-

allt färre, men av dem som dricker alkohol

ningsskador och behövde amputera tår och

dricker varje enskild person allt mera. Vi

fingrar.

måste vara varse så att detta inte blossar upp igen.

Text: Maria Lundby Bohlin

ASP BLADET | NUMMER 6 2012 25


DROGER - BIL KRASCH - DÖD Text: Maria Lundby Bohlin

Varje dag kör flera tusen personer rattfulla utan att åka dit. Mängden alkohol och andra droger som upptäcks bland förare i trafiken har ökat på senare tid.

Det är viktigt att informera att

TAPPAR OMDÖMET

använda metoden.

kombinationen droger och fordon kan ha

Trafiksäkerhetsföreningen (NTF) kräver

– Drograttfylleri är ett större problem i

dödlig utgång, inte bara för chauffören,

nu slumpmässiga drogtester ute i trafiken.

vårt samhälle än man tidigare har trott,

men även för medpassagerare och

NTF arbetar nu tillsammans med andra

säger Jan Sandberg till Metro.

personer runtomkring. Bara under Kristi

organisationer. Jan Sandberg, som är

himmelfärdshelgen 2011 dog 14 personen i

VD på NTF, säger att drograttfylleri

POLISEN POSITIVA

drogrelaterade olyckor.

är vanligare i samhället än man trott

Polisen ser positivt på att börja med de här

I en av fem kommuner är nu

tidigare. Han vill att man skall mäta

testerna. Polisen är utbildad i att känna igen

drograttfyllorna till och med fler än vanlig

droger på samma sätt som nu sker med

olika typer utav droger, men man kan inte

rattfylla av alkohol, i några av kommunerna

alkoholmätning, nya apparater som nu tas

fånga allt och mörkertalet kan vara stort.

så mycket som dubbelt så höga. Vanlig

fram kan mäta de flesta typer av droger

Trafiksäkerheten är mycket viktig enligt de

rattfylla har länge legat på en relativt jämn

som finns genom saliven. Idag får polisen

flesta, men en av de största trafikfarorna,

nivå, medan drograttfyllorna ökat från

endast ta med personer till polisstationen

drogerna, halkar efter. Några droger är

3778 fall år 2001, till 12659 fall i fjol, vilket

vid misstänkt drogfylla. I Holland

mycket svåra att upptäcka och det vore

nästan är en tredubbling visar siffror från

arbetar man redan med salivmätning och

ett viktigt instrument att ha slumpmässiga

Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

diskussioner förs i Norge om att börja

tester menar NTF.

26 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


2,6 miljoner utandningsprov för alkohol

avskräckande i stället för att

görs varje år, i huvudsak för att hitta

satsa fokus på att fånga och ställa folk

och stoppa alkoholpåverkade förare, det

till rätta. Målet skall vara att minska

påstås att testerna även avskräcker folk

riskerna i trafiken.

från att köra bil berusade: få sätter sig

Till nu har man sagt att det inte är

i bilen och kör efter att de har druckit

möjligt att genomföra drogtester

alkohol. Kampen mot alkoholen har

vid vägkanten med blod- eller

sparat många liv, men än behövs kamp

urinprov, då detta är opraktiskt och

mot drograttfylla.

integritetskränkande. Men nu finns som tidigare nämnts svensk teknik som

NOLLTOLERANS

bygger på salivprov, och därmed kan

I Sverige finns en nolltolerans mot

sägas vara mindre integritetskränkande.

droger sedan 1999, men ändå får inte

Dessa tror NTF snabbt ska kunna mäta

polisen enligt lag göra slumpmässiga

eventuell drogpåverkan direkt ute på

drogtester på bilförare, såsom görs

vägen. Folk dör i trafiken i onödan,

kring alkohol, utan att misstanke om

drogfylla är vanligare än de flesta tror.

bruk måste finnas. OECD-ländernas

Om den nya tekniken får börja användas

organisation för transportfrågor,

antas det att många liv kan räddas

ITF, rekommenderar att man i

– varje år.

medlemsländerna har samma policy i trafiken mot droger som mot alkohol, något som Sverige idag är långt ifrån. ITF menar också att det är viktigare att jobba förebyggande och


MÅNADENS TIPS

någonting som de vill åt. Därför inställer sig han på amerikanska konsulatet i Sydafrika, förs omgående till en så kallad ”Safe house” där en intensiv historia tar sin början. Han hinner bara möta filmens andra huvudrollsinnehavare, den nybakade CIA-agenten Matt Weston (Ryan Reynolds), innan legosoldaterna slår till… Vill du ha en rafflande thriller i still med Matt Damonprydda Bourne-trilogin, är detta något för dig. För övrigt regisserat av Daniel Espinoza, känd för svensk publik genom filmatiseringen av Stockholm noir-rullen ”Snabba cash”.

PETER OLAUSSON FAKTOIDER Text: Johan Holst tar för givet, och i sin tur ibland visar hur fel vi

Peter Olausson, Månpocket Fakta, 2007,s. 384

ibland har kollektivt. Den är trevlig att läsa och

Hur var det nu när man röstar blankt? Är de blanka

fungerar tack vare en utmärkt innehållsför-

valsedlarna giltiga eller inte? Vem är Sven Erik

teckning och register som uppslagsbok vilket

Fernström? Och Errol Nordstedt? Boken Faktoider

säkerligen uppskattas av alla Trivial Pursuit-

är ett urval av faktoider från sajten faktoider.nu

spelare runt om i landet.

Det finns många saker vi håller för sant som inte

Boken är uppdelad efter område, så som

är det. Men vi behandlar de som sanningar och

språk, religion och djur. Texten är lättfattlig

tror att de är sanna. Peter Olausson beskriver i

och intressant skriven, vilket gör den till en

inledningen ”En faktioid är något som ser ut som

fröjd att läsa. Den innehåller med andra ord inga

ett faktum men som inte är det.”

torra akademiska texter.

Det är en utmärkt skriven bok, som innehåller Jag har skrivit om honom förr, den tyske producenten bakom den korta och avhuggna pseudonymen mon0. En musiker vars stycken kan liknas vid böljande vågor, andetag eller mytiska ljudlandskap, långsamt framväxande och framträdande. Än mörkt och kyligt, än ljust och stigande. Dock alltid innerligt. Denna gång är den om möjligt något mer varierad än tidigare släpp, men fortsätter sina tiominutersresor med titlar som Seaside, Autumn clouds och Gray skies. Utgivet på turkiska nätskivbolaget Sublime porte håller mon0 fanan högt genom att fortsättningsvis skänka musiken gratis till världen. Skivomslaget, som är skapat av Mert Şahbaz förtjänar också att nämnas, då musikens ande genom den förmedlas på ett sällsynt bra sätt. Ladda ner det hela här: http://tinyurl.com/7zwdzsa

MON0 - MONOLOG

många intressanta fakta och sanningar som vi

ningar och missuppfattningar

Text: Robert Halvarsson

Faktoider, För sant hållna osanningar, halva san-

MUSIK

BOK

SAFE HOUSE

rien tar sin början jagas han av legosoldater, han äger nämligen

Text: Robert Halvarsson (DVD & BLURAY)

rest jorden runt och gäckat den amerikanska regimen. När histo-

FILM

Tobin Frost (Denzel Washinton) är gammal landsförrädare som


PÅ JOBBET Anders Sjökvist är nytillträdd avdelningschef på IFA (integration, försörjning och arbete). ASP Bladet fick möjligheten att ta del av hans tankar kring sitt nya jobb. Kan du berätta om din bakgrund?

hur planens innehåll ska se ut. Det är inte

att avdelningarna går åt samma håll och

– Jag är uppväxt i Dalarna, flyttade till

bara politiker som talar om hur vi ska göra,

samarbetar med varandra. Brukaren ska

Skövde i unga år och hamnade sedan i

utan det finns också en lagstiftning i form

känna att de får stöd från alla berörda

Örebro, där jag sökte in på Socialhögsko-

av socialtjänstlagen som sätter ramen för

hjälpinstanser.

lan. I tre och ett halvt år studerade jag och

vårt arbete.

lande och det öppnade sig en helt ny värld

Hur ser en arbetsdag ut?

för mig. Studierna var grupporienterade

– Det är mycket möten. Jag vill träffa

Vad ser du som den största utmaningen när det gäller kommunens arbetsmarknad?

och byggde mycket på processer. I sin tur

många människor och många människor

– Alla vill ha en egen försörjning och inte

satte studierna igång egna processer när det

vill träffa mig. Jag har kontakt med många

behöva komma hit. Utmaningen är att

gäller att tänka och försöka utveckla mina

samarbetspartners som Arbetsförmedling-

skapa arbetstillfällen för de som kommer

tankar kring sociala frågor. I ett uppehåll i

en, Försäkringskassan, vuxenutbildningen,

till oss. Det vore fantastiskt bra om en

studierna jobbade jag med ett fältprojekt i

Communicare och Lärling 2.0. Sedan för-

bred och varierad arbetsmarknad fanns i

Örebro. Tack vare det hade jag fått kontak-

söker jag så mycket som mjöligt vara ute i

Karlstad med omnejd, med både svåra och

ter i fältarbetarbranschen och ville jobba

verksamheten och träffa mina medarbetare.

lätta jobb, där alla kan få plats. Kan vi vara

det var jätteroligt. Det var verkligen utveck-

inom det området. Under ett par år job-

med och se till att den som behöver stöd

bade jag som fältarbetare i Karlskoga med

Vad motiverar dig?

kan få plats på en sådan arbetsmarknad, så

unga. Jag tyckte det skulle vara kul att vara

– Kan vi vara ett stöd och en hjälp för

är det jättebra.

ute och träffa ungdomar. Fältarbetarna för-

människor som lever i svåra situationer,

söker vara där ungdomarna är. Det gäller

så att de får ett bättre liv, är det väldigt

att umgås på deras villkor. Efter en period

tillfredställande för mig. Många människor

Hur ser samarbetet ut med Arbetsförmedlingen?

på en fritidsgård i Karlskoga fick jag tjäns-

som har kontakt med oss lever ett utsatt liv.

– Jag tycker vi har ett bra samarbete med

ten som avdelningschef på Ungdomsbyrån.

Kan vi göra så att livet blir mindre utsatt,

Arbetsförmedlingen och det sker på många

Där jobbade jag med arbetsmarknadsfrå-

att det blir hanterbart och begripligt, kän-

olika sätt. Socialsekretare, arbetskonsu-

gor, ekonomiskt bistånd och utbildning.

ner jag att vi har nått väldigt långt. Det är

lenter och arbetsförmedlare möts för att

Det påminner en hel del om det jag arbetar

en av mina drivkrafter. Sedan tycker jag att

prata om enskilda individer. Samarbetet

med nu. De sista åren i Karlskoga jobbade

det är roligt om vi tillsammans i den här

kan också ske i projektform och handlar

jag som planerare på Socialförvaltningen,

organisationen kan hitta vägar som stärker

mer om hur vi ska samarbeta för att nå dit

tills jag började min nuvarande tjänst i

vår arbetsätt. Det är en viktig process.

vi vill. Även på chefsnivå sker ett utbyte

Karlstad den 20:e februari 2012.

mellan oss och Arbetsförmedlingen.

Vad är dina arbetsuppgifter?

Hur ser du på IFA:s roll inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen?

– Jag är ansvarig för IFA (Integration,

– Det finns tre avdelningar inom Social-

Hur ser du på integration, försörjning och arbete när de gäller invandrare?

försörjning, arbete). Jag har budgetansvar

förvaltningen: Vuxenavdelningen, Famil-

– Vi vet att det första jobbet är det

och personalansvar, samt ansvaret att se till

jeavdelningen och IFA. Min tanke är att vi

svåraste att få och så kan det vara både

att vi utför det som politikerna förväntar

gör olika delar i det sociala arbetet. Ibland

för ungdomar eller invandrare. Det är

sig att vi skall göra. Vi jobbar utifrån en

kan det vara så att en person har kontakt

ungefär liknande problematik för dessa

strategisk plan bestående av uppdrag vi

med vår avdelning och sedan räcker det.

två grupper. Ungdomar har den fördelen

ska utföra. Det är politikerna som beslutar

I andra fall kan man behöva konakt med

att det kan svenska, men kanske inte har

flera avdelningar. Då kan det vara bra

den livserfarenhet som många invandare

30 ASP BLADET | NUMMER 6 2012


ANDERS SJÖKVIST Avdelningschef, IFA har. Ska man ha en möjlighet till jobb som invandare behövs språket. Jag tycker även att utbildning är viktigt i det här sammanhanget. Utifrån ett integrationsperspektiv ska vi satsa på utbildningar, hitta fungerande bostäder och skolor för barnen.

Hur ser du på chefsrollen? – Det är spännande att leda och påverka det som händer. Vi gör varandra bra i organisationen och det är viktigt att de som jobbar här trivs. Mitt uppdrag är att ge så bra förutsättningar det går, så att medarbetarna gör ett bra jobb.

Finns det några planerade satsningar som du vill berätta om? – Vår egen samverkan här i huset är en satsning som vi jobbar intensivt med. Den går ut på att kommunikationen mellan det ekonomiska biståndet och Jobbcenter ska fungera bra. En jätteviktig satsning är samarbetet med bostadsbolagen om bostäder. Det finns en verksamhet som heter Samspelet som vi jobbar tillsammans med och är ett spännande engagemang. Samarbetet kommer att fortsätta och intensifieras i framtiden. Text: Henrik Sjöberg Foto: Per Rhönnstad

Ålder: 56 Familj: Fru och tre utflugna barn Bor: Karlskoga Senaste lästa bok: En deckare Favoritfilm: Gökboet Drömresa: Bergsvandra i Alperna Favoritmat: Italienskt


KARLSTAD I BILDER

ARBETSTIDER ELLER SEMESTERTIDER? Oavsett vilket, sommaren är i full gång och många av oss njuter av semestern, vissa av oss trivs dock bäst av att fortsätta jobba. Precis som alla bin som håller på för fullt där ute i den sköna, färgglada sommarnaturen. Bild: Per Rhönnstad Text: Robert Olsson

KARLSTADS KOMMUN

ASP Bladet - Juni 2012  
ASP Bladet - Juni 2012  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

Advertisement