Page 1

TRÄNA MATEMATIK

Subtraktion 1–20 är en serie arbetsböcker med fokus på grundläggande räknefärdigheter. Häftena tar upp olika matematiska områden. Varje häfte inleds med ett uppslag där matematiska ord och begrepp presenteras. träna matematik

Addition 1–10 Ord och begrepp, talkamrater, tiokamrater, dela upp, addition på tallinjen, summa Subtraktion 1–10 Ord och begrepp, 10 minus något, differens, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad Addition 1–20 Ord och begrepp, 10 plus något, se samband, addition på tallinjen (inga tiotalsövergångar) Subtraktion 1–20 Ord och begrepp, se samband, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad, 20 minus något (inga tiotalsövergångar) Taluppfattning 1–10 Ord och begrepp, tal och antal, hur många, lika många, udda och jämn, tallinjen, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–20 Ord och begrepp, tal och antal, talen upp till 20, siffrornas värde, udda och jämn, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–100 Ord och begrepp, talen upp till 100, siffrornas värde, udda och jämn, tallinjen, talens storlek, hälften och dubbelt, 100-kamrater

TRÄNA SUBTRAKTION ISBN 978-91-87701-15-3

9 789187 701153

1–20


Träna matematik Subtraktion 1–20 Ord och begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Subtraktion 11–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Subtraktion 16–20 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Subtrahera på tallinjen . . . . . . . . . . . . . . 8 Se samband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Minus 10, 11 och 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jämför – skillnad . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 20 minus något . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Räkna med X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

Ord och begrepp subtraktion subtrahera minustecken likhetstecken

differens fattas tallinje hur stor

färre minska skillnad jämför

1


Ord och begrepp Ringa in differens Ett av de fyra räknesätten heter subtraktion. När du subtraherar två tal får du ett svar. Svaret heter differens.

• Ringa in differensen.

8–5=3

Mira

Ida

skillnad När du jämför två tal får du en skillnad. Mira har 10 kr och Ida har 8 kr. Skillnaden är 2 kr.

• Ringa in skillnaden.

1 kr

2

2 kr

3 kr

4 kr

5 kr

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

Sam har 8 kr och Nadir har 6 kr.


Subtraktion 11–15 Subtrahera betyder att du minskar. 14 minus 2 är lika med 12.

14 – 2 = 12 Subtrahera med 0, 1 och 2.

11 – 1 = ____

12 – 0 = ____

13 – 2 = ____

14 – 0 = ____

15 – 2 = ____

12 – 1 = ____

13 – 1 = ____

14 – 2 = ____

15 – 0 = ____

Subtrahera med 0, 1 och 2.

12

4

–1 12

11

–2 12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

–0


Räkna med X

Här är det lite klurigt!

X = ____

18 – X = 12

X = ____

13 = 19 – X

X = ____

11 = 16 – X

X = ____

ISBN 978-91-87701-15-3 © 2014 Mirvi Unge Thorsén och Askunge AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel Borg (omslag) Första upplagan 1

Bra jobbat!

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Tryck Elanders Sverige AB 2014

16

Askunge Thorsén Förlag AB Mjölnarvägen 41, 131 431 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

16 – X = 13


TRÄNA MATEMATIK

Subtraktion 1–20 är en serie arbetsböcker med fokus på grundläggande räknefärdigheter. Häftena tar upp olika matematiska områden. Varje häfte inleds med ett uppslag där matematiska ord och begrepp presenteras. träna matematik

Addition 1–10 Ord och begrepp, talkamrater, tiokamrater, dela upp, addition på tallinjen, summa Subtraktion 1–10 Ord och begrepp, 10 minus något, differens, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad Addition 1–20 Ord och begrepp, 10 plus något, se samband, addition på tallinjen (inga tiotalsövergångar) Subtraktion 1–20 Ord och begrepp, se samband, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad, 20 minus något (inga tiotalsövergångar) Taluppfattning 1–10 Ord och begrepp, tal och antal, hur många, lika många, udda och jämn, tallinjen, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–20 Ord och begrepp, tal och antal, talen upp till 20, siffrornas värde, udda och jämn, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–100 Ord och begrepp, talen upp till 100, siffrornas värde, udda och jämn, tallinjen, talens storlek, hälften och dubbelt, 100-kamrater

TRÄNA SUBTRAKTION ISBN 978-91-87701-15-3

9 789187 701153

1–20

Sub 1 20 webb  

Subtraktionsträning inom talområdet 1 till 20 utan tiotalsövergångar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you