QR - RÖD Singaporemodellen

Page 1

QR – RÖD Det här är en fortsättning på den gula QR-boken och liksom i den visar filmerna hur problem kan lösas med hjälp av Singaporemetoden. Uppgifterna är på en mer avancerad nivå än i den gula boken. Du får 46 färdiga lektionsupplägg.

N VA

ENMÄRK

E

ISBN 978-91-7767-080-3

T

S

Följande fem områden behandlas: naturliga tal, bråk, förhållande, procent och algebra.

Miljömärkt trycksak 3041 0196

9 789177 670803

QR – RÖD SINGAPOREMETODEN BLOCKMODELLEN Doris Lindberg Cecilia Christiansen


Inledning �����������������������2 Tal �����������������������������������4 Bråk ������������������������������23 Förhållande ������������������45 Procent �������������������������67 Algebra ������������������������85


Den här boken har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används för att lösa olika typer av uppgifter/problem. I den gula QR-boken arbetade vi med standarduppgifter enligt Singaporemetoden. Du kanske behöver gå tillbaka till den för att kunna tillgodogöra dig innehållet i den här boken. Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg. Du kan använda videon för att lära dig modellen och/eller för genomgång med dina elever. I det senare fallet kopplar du din digitala enhet till projektorn i klassrummet. Låt eleverna lyssna på vår muntliga förklaring eller gå själv igenom de olika stegen i videon med dem. QR-koden kan även användas av elever, som varit frånvarande eller av föräldrar, som är intresserade av att lära sig modellen.


Vid användandet av blockmodellen översätts informationen i en uppgift till en bild. På så sätt avlastas arbetsminnet och eleverna kan fokusera på att lösa uppgiften. När all information skrivits in i bilden kan tas texten bort. Problemen kan lösas på olika sätt och vi visar ett. När du kopierar uppgiften kan du täcka över QR-koden. Om du behöver en specifik typ av uppgift rekommenderar vi att du använder facit som utgångspunkt. En fullständig förklaring av blockmodellen hittar du i böckerna En hel del textuppgifter med Singaporemetoden. Där finns även många fler uppgifter och lösningar med blockmodellen. Cecilia, Doris och Mirvi


En femtedel av pärlorna var röda. återstående pärlorna var blå.

4 av de 7

Resten, 60 pärlor, var vita. Hur många pärlor fanns det sammanlagt?

Kopiering tillåten • QR-RÖD © Författarna och Askunge AB

25


26

Kopiering tillåten • QR-RÖD © Författarna och Askunge AB


En vattentank är fylld till

4 med vatten och 9

väger 17 kg. När 2 av tanken är fylld med vatten väger den 23 kg.

3

Hur mycket väger en tom tank?

Kopiering tillåten • QR-RÖD © Författarna och Askunge AB

37


38

Kopiering tillåten • QR-RÖD © Författarna och Askunge AB


Alice, Hugo och William köpte tillsammans godisbitar. De bestämde sig för att betala i förhållandet 4:3:2. Hur mycket skulle William betala om godisbitarna kostade 342 kr?

Kopiering tillåten • QR-RÖD © Författarna och Askunge AB

89


90

Kopiering tillåten • QR-RÖD © Författarna och Askunge AB


QR – RÖD Det här är en fortsättning på den gula QR-boken och liksom i den visar filmerna hur problem kan lösas med hjälp av Singaporemetoden. Uppgifterna är på en mer avancerad nivå än i den gula boken. Du får 46 färdiga lektionsupplägg.

N VA

ENMÄRK

E

ISBN 978-91-7767-080-3

T

S

Följande fem områden behandlas: naturliga tal, bråk, förhållande, procent och algebra.

Miljömärkt trycksak 3041 0196

9 789177 670803

QR – RÖD SINGAPOREMETODEN BLOCKMODELLEN Doris Lindberg Cecilia Christiansen