Ser du b webben

Page 1

Ser du? B BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter.

BAS Ser du? B

I häftet Ser du? A och Ser du? B får eleverna arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen. Bland annat finns det övningar som tränar visuell diskrimination, visuella spatiala relationer, visuell figurbakgrund, visuell formkonstans, visuellt minne, visuellt sekvensminne och visuell helhet. Det finns också några övningar som tränar finmotoriken. Ser du? A är något lättare än Ser du? B. I serien ingår också häftet Skriv siffror där eleverna får spåra och träna på att skriva våra tio olika siffror. Häftet inleds med ett antal sidor där eleven tränar finmotorik och visuell perception. Därefter följer en sida för varje siffra.

ISBN 978-91-87701-39-9

TRÄNA VISUELL PERCEPTION 9 789187 701399


Ser du? B Mirvi Unge Thorsén

Innehåll Para ihop................................................2 Finn fem fel...........................................3 Måla med rätt färg.............................4 Vilka är lika?..........................................5 Vilken är olik?.......................................6 Vilken figur är vänd?..........................8 Åt vilket håll?........................................9 Vilka är lika?..........................................11 Rita lika...................................................12 Måla lika.................................................13 Para ihop................................................14 Hittar du bokstaven?.........................15 Hitta figuren.........................................16 Åt vilket håll?........................................18

Åt höger.................................................19 Ser du?....................................................20 Hej............................................................21 Vilket djur?............................................22 Vilken siffra?..........................................23 Rita andra halvan................................24 Rita så att det blir lika........................25 Vilken bit passar?................................26 Minns du?..............................................28 Vad är det som fattas?......................29 Bilder i rad.............................................30 I samma ordning.................................31 Hitta skatten.........................................32


Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Måla med rätt färg =

4

= =


Vilka är lika?

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Ringa in de figurer som är lika.

11


Para ihop

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 32.

Vilken bild passar med den fÜrsta bilden? Ringa in rätt bild i varje rad.

14


Hitta skatten Rita vägen till skatten.

Börja här!

ISBN 978–91–87701–39–9 © 2016 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Thorsén Förlag AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustrationer Polina Makarova och Daniel Borg Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Första upplagan 1 Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Tryck Elanders Sverige AB 2016

32

Askunge Thorsén Förlag AB Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se


Ser du? B BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter.

BAS Ser du? B

I häftet Ser du? A och Ser du? B får eleverna arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen. Bland annat finns det övningar som tränar visuell diskrimination, visuella spatiala relationer, visuell figurbakgrund, visuell formkonstans, visuellt minne, visuellt sekvensminne och visuell helhet. Det finns också några övningar som tränar finmotoriken. Ser du? A är något lättare än Ser du? B. I serien ingår också häftet Skriv siffror där eleverna får spåra och träna på att skriva våra tio olika siffror. Häftet inleds med ett antal sidor där eleven tränar finmotorik och visuell perception. Därefter följer en sida för varje siffra.

ISBN 978-91-87701-39-9

TRÄNA VISUELL PERCEPTION 9 789187 701399