Page 1

Ordboden F Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

ORDBODEN

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

OR D BODE N

OR D BO DE N

Ordboden A

Ordboden B

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

A

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

OR D BO DE N

OR D BODE N Ordboden B

OR D BODE N Ordboden C

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-73-3

A

OR D BODE N

På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

B

OR D BODE N

OR D BODE N Ordboden B

C

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-73-3

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden D Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

Ordboden B

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-73-3

OR D BODE N

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-77-1

B

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

C

ISBN 978-91-87701-75-7

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

ORDBO DEN

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-76-4

D

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

ORDBO DEN Ordboden E

D

ISBN 978-91-87701-76-4

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

A ISBN 978-91-87701-74-0

Ordboden D Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande. Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

OR D BODE N

ORDBO DEN

Ordboden C

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande. Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

C

ISBN 978-91-87701-75-7

ORDBO DEN

ORDBO DEN

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

B

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

ISBN 978-91-87701-76-4

C

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Ordboden A Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

A ISBN 978-91-87701-74-0

Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

OR D BODE N

Ordboden C

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande. Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-75-7

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Ordboden A Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning. Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt. Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-74-0

OR D BODE N Ordboden F

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Ordboden A

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-75-7

Ordboden E

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

B

ISBN 978-91-87701-74-0

Ordboden D

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

ISBN 978-91-87701-73-3

Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt.

Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt.

Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden består av sex häften med stigande svårighetsgrad.

Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt.

Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande.

OR D BODE N

Ordboden C

Ordboden är en serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och träna stavning.

Varje vecka presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad det gäller förståelse och stavning. Eleverna övar orden på olika sätt.

D

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

E

ISBN 978-91-87701-77-1

E

Träna ordkunskap och stavning varje vecka

F

ISBN 978-91-87701-78-8

Träna ordkunskap och stavning varje vecka ISBN 978-91-87701-78-8

F


ISBN 978–91–87701–78–8 © 2017 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Förlag AB

Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel Borg, Polina Makarova, Mirvi Unge Thorsén Första upplagan 1

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. Tryck Elanders Sverige AB 2017

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur denna bok. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se e-post: askunge@askunge.se


INNEHÅLL Ny eller begagnad?..................... 4

Ng-ljudet...................................... 4

En begåvad hund......................... 6

Ord som börjar med be ���������� 6

Vi sticker till skogs..................... 8

Ord med -gs, cks och cc ���������� 8

Influensa eller förkyld?............. 10

Svårstavade ord......................... 10

Drömmar.................................... 12

M-ljudet....................................... 12

Vad händer?................................ 14

N-ljudet....................................... 14

Med svart text........................... 16

Ord med x.................................. 16

Något extra................................ 18

Ord som börjar med ex.......... 18

En lektion i stavning.................. 20

Ord med -tion och -sion �������� 20

Ett meddelande.......................... 22

Svårstavade ord......................... 22

Ett sabotage................................ 24

Ord som slutar med -age ������� 24

En överraskning......................... 26

Svårstavade ord......................... 26

Keramik från Kina..................... 28

Tj-ljudet med k.......................... 28

En tjej från Tjeckien.................. 30

Tj-ljudet – undantag.................. 30

Trots allt...................................... 32

Svårstavade ord......................... 32

En knasig historia...................... 34

Ord med c, ps, sc och t............ 34

Lite av varje................................ 36

Sammansatta ord....................... 36

Jorden.......................................... 38

Världsdelar.................................. 38

Ett nytt hotell............................. 40

Ord som slutar med -ell.......... 40

Bygg höga hus............................ 42

Ord som är släkt....................... 42

Hungrig........................................ 44

Ord som slutar med -ett �������� 44

Bröllop......................................... 46

Svårstavade ord......................... 46


u Läs orden i rutan.

Veckans ord

1

vingar

längtar ångrar begagnad lugnt

inhägnad ägnar

tänk

blänker

tanka

u Hitta veckans ord. Stryk under dem.

Ny eller begagnad? – Åh, vad jag ångrar att jag köpte en begagnad bil, säger Lukas. Det är så dyrt att tanka den! – Ta det lugnt, säger Lina och blinkar till honom.Vi ägnar våra tankar åt något annat.

– Tänk om jag hade köpt en ny bil istället, säger Lukas. Jag längtar efter en bil med vingar. En som blänker. – Den skulle du få ha i en inhägnad, säger Lina.

u Skriv orden du har strukit under.

4

1. ___________________________________

6. ___________________________________

2. ___________________________________

7. ___________________________________

3. ___________________________________

8. ___________________________________

4. ___________________________________

9. ___________________________________

5. ___________________________________

10. __________________________________ kopiering förbjuden

• ordboden © askunge ab


u Skriv färdigt meningarna. Välj bland veckans ord.

1.

Bilen var inte ny. Den var ___________________.

2.

Gör inte något dumt som du ___________________.

3.

Det är ett ___________________ område.

4.

Skolgården var ___________________ av höga staket.

5.

___________________ efter noga nu.

6.

Fågeln hade svarta ___________________.

7.

Leo ___________________ efter att få sportlov.

8.

Hon ska ___________________ bilen för hon har ingen bensin.

u Läs påståendena. Svara ja eller nej.

JA NEJ

En fågel har ofta vingar. Blänker hör ihop med ordet bläck. En begagnad sak är ny. En inhägnad är som en hage med staket. Lugnt hör ihop med ordet lugn.

kopiering förbjuden

• ordboden © askunge ab

5


u Läs orden i rutan.

Veckans ord

2

bedrövad bedövad befinna befalla

begrava

befria

begripa

begåvad behålla begära

u Hitta veckans ord. Stryk under dem.

En begåvad hund – Var inte så bedrövad, sa Tage. Du ska befinna dig på kyrkogården klockan 10. Du vill väl behålla din hund? – Vi måste befria den, sa Lina. Hon var bedövad av sorg. Jag kan inte begripa varför hennes

hund Rufus hade fångats. – Det är en begåvad hund, bedyrade Tage. Vi ska begära att vi får visa ett trick. Du ska befalla Rufus att rymma. Sen kan vi begrava våra sorger.

u Skriv orden du har strukit under.

6

1. ___________________________________

6. ___________________________________

2. ___________________________________

7. ___________________________________

3. ___________________________________

8. ___________________________________

4. ___________________________________

9. ___________________________________

5. ___________________________________

10. __________________________________ kopiering förbjuden

• ordboden © askunge ab


u Skriv färdigt meningarna. Välj bland veckans ord.

1. Du ska _____________________ dig vid kiosken klockan 10. 2. Vi ska _____________________ honom på Skogskyrkogården. 3. Jag tänker_____________________ pengarna. 4. Kan du _____________________ vad de gör? 5. Jag blev helt _____________________ av ljudet. 6. Militären ska alltid _____________________. 7. Lisa såg _____________________ ut. 8. Hjälten ska _____________________ alla ur fångenskapen. 9. Vad mer kan du _____________________ av honom? 10. Jonte spelar bra. Han är mycket _____________________.

u Läs påståendena. Svara ja eller nej.

JA NEJ

Begåvad och dum är ungefär samma sak. Begripa och förstå är ungefär samma sak. Bedrövad och ledsen är ungefär samma sak.

kopiering förbjuden

• ordboden © askunge ab

7

Ordboden F  

Träna ordförståelse och stavning.

Ordboden F  

Träna ordförståelse och stavning.

Advertisement