Page 1

Matematik i ett

Rymdäventyr

Matematik i ett

Matematik i ett

Rymdäventyr Rymdäventyr

Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen i grupp eller parvis. Lärarboken innehåller berättelsen om Aron och Nora metodiska anvisningar, kopieringsunderlag och många tips på hur ni kan arbeta laborativt. Elevboken tar upp sortering, parbildning, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

ISBN 978-91-86611-38-5

341 123

FK


Matematik i ett

Rymdäventyr Innehåll Kapitel 1 s. 3 Vad är matematik? Sortera Para ihop Lika – olika Lägesord Fundera Kapitel 2 s. 12 Geometriska former Fyrhörningar Bygg och rita Symmetri – spegling Fundera Kapitel 3 Hur många? Antal 1–5 Mönster Ordningstal Fundera

s. 22

Kapitel 4 Året och tid Jämföra längd Störst och flest Fundera

s. 34

Kapitel 5 s. 44 Volym Vikt Antal 0, 6 och 7 Hel och halv Fundera Kapitel 6 s. 54 Fler och färre Antal 8, 9 och10 Hälften och dubbelt Ordningstal Fundera

Författare Mirvi Unge Thorsén Bilder Daniel Borg


Jag heter Nora. Jag heter Aron.

Rita ditt sj채lvportr채tt.

Jag heter _____________________________________________


Vad 채r matematik?


1 Sortera Para ihop Lika – olika Lägesord

4 


Ordning och reda

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita streck till rätt låda.

5


Sortera Ringa in alla stora knappar.

Ringa in alla rĂśda knappar.

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

Ringa in alla leksaker.

6 


Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 64.

Para ihop

Para ihop

Para ihop

7


Lika

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Ringa in de som är lika i varje rad.

8 


Olika Ringa in den som är olik i varje rad.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Måla bilarna så att alla är olika.

9


Lägesord Rita... en fågel över lådan. en katt bredvid lådan. en snigel på lådan. ett rep till höger om lådan. en boll till vänster om lådan.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita ett x under flaskan i mitten. Ringa in flaskan längst till höger.

10 


Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 64.

Vilken ruta ska bort?

Fundera

11


2 Geometriska former Fyrhörningar Symmetri

12 


Geometriska former M책la rymdskeppet med r채tt f채rger.

cirkel

triangel

rektangel

hexagon


Rita former

Ringa in den figur som du kan bygga med stickorna.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita klart figurerna så att de ser ut som den första.

14 


Fyra hörn Här ser du olika fyrhörningar. Måla alla rektanglar röda.

Den här rektangeln är speciell. Alla sidor är lika långa! Den heter kvadrat.

Rita ett x på varje sida i kvadraten.

Hur många X ritade du? ___________

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita klart figurerna så att de ser ut som den första.

15


Flera former

Vilket form blir över? Måla den.

Vilka former ser du i spelet? Dra streck till rätt ord.

cirkel

triangel

rektangel

hexagon

Hur många hörn?

Det är ________ hörn.

16 

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Para ihop skylt och form.


3D

Dra streck till rätt form.

Cylinder

Kon

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Pyramid

Rätblock

Klot

17


Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

Bygg och rita av

18 


Symmetri – spegling

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

Leta efter symmetri. Rita.

19


Måla symmetriskt Måla den andra halvan.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita och måla den andra halvan.

20 


Fundera Vilken figur kan du bygga med formerna?

A

B

C


3 Antal 1–5 MÜnster Ordningstal


Hur många? Hur många är det av varje sort? Måla lika många rutor.

antal

5 4 3

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

2 1 föremål

23


Lika många

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Ringa in lika många saker som det finns streck.

24 


Lika många

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita lika många streck.

25


Talen 1 och 2

en glass

ett

udda

två ben

två

jämnt

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita en glasskula på varje rån.

26 


Mönster Måla lika.

Fortsätt rita och måla mönstret.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Fortsätt måla mönstret.

Måla ett eget mönster. Använd två färger.

27


Talet 3

3 hörn

tre

udda

Fortsätt rita och måla mönstret.

28 

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Måla alla 3-mönster.


Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

MĂĽla lika

29


Talet 4

1

2

4 hörn

fyra

jämnt

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Måla alla fyrhörningar röda.

30 


Talet 5

1

2

udda

fem Dra streck till tallinjen.

1

2

3

4

5

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 64.

0

31


Första, andra, tredje

MÅL

Måla rymdskeppen med med rätt färg.

1:a 2:a 3:e 4.e

Rita ett X över 5 på tallinjen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

5:e


Fundera

A

B

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 64.

A = 1 kr B = ____ kr Gรถr egna liknande uppgifter!

33 33


4 Året och tid Jämför längd och höjd Närmast Störst och flest


Fyra årstider Rita och måla något som du tycker hör till varje årstid.

R

HÖ S

AR M

S O M

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

R TE

T

VI N

Vilken årstid tycker du är bäst? Måla rätt färg i rutan.

35


Månader Måla den månad som du fyller år i.

m

cem

ber

janua ri fe br

r be

ua

m

t us

i

april

mber pte e s

rs

o k to b

ma

er

ri

no ve

de

aj

au g

juni

juli

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Hur många år fyller du nästa gång? Rita ljus till tårtan.

36 


En vecka Rita en sak till varje dag.

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

Hur många dagar är en vecka? _____________________

Min favoritdag är

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita något som passar till din favoritdag

37


Tid Ringa in saker som har med tid att göra.

På en minut hinner jag...

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

När går tiden fort? Rita.

38 


Jämför längd och höjd

lång

kort

hög

låg

Ringa in det långa hopprepet.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita en högre blomma.

Hur många rutor hög är Zero?

_________

39


Jämför längd Rita och måla en lika lång pinne.

Rita och måla en längre pinne.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita och måla en kortare pinne.

40 


Närmast Jag står närmast Zero.

Ringa in den kula som är närmast Zero.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita en boll som är närmare Rox än den röda bollen.

41


Störst och flest Vem har störst lådor? Måla rutan blå.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Vem har flest lådor? Måla rutan röd.

42 


Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Fundera

Vilket rep är längst? Rita ett X.

43


5

Kopiering fĂśrbjuden. Se sidan 64.

Volym Vikt Antal 0, 6 och 7 Hel och halv

44 


Mycket eller lite

Rita och måla...

lika mycket

mer

lika lite

mindre

mest

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita och måla...

minst

45


Tom eller full? Måla saft i glasen så att det stämmer.

tom

nästan tom

halvfull

nästan full

full

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Flaskan ska vara fylld till hälften. Fortsätt måla saft.

46 


Lätt och tung

En lätt telefon.

En tung radio.

Vad väger mest? Ringa in.

Rita en lätt sak.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita en tung sak.

47


Noll

noll

Zero

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Skriv 0 där det är noll saker.

48 


Hur många?

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Dra streck till rätt antal.

0 1 2 3 4 5 49


Talet 6

sex

jämnt

Para ihop tärning och siffra.

Rita en myra. Den ska ha 6 ben.

50 

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

1 2 3 4 5 6


Talet 7

sju

udda

Dra streck till rätt ställe på talinjen.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51


Hel och halv

52 

En halv bulle.

Måla hela kakan.

Måla halva kakan.

Måla hela äpplet.

Måla halva äpplet.

Måla hela repet.

Måla halva repet.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

En hel bulle.

Hur många halvor är en hel?


Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Problem

På hur många sätt kan du klä dig? Rita alla sätt.

53


6

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Fler och färre Antal 8, 9 och10 Hälften och dubbelt Ordningstal

54 


Fler och färre Rita fler.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita färre.

55


Talet 8

åtta

jämnt

Rita så att det är rätt antal i varje rad.

8 56 

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

7


Hälften så många Aron och Nora ska dela lika. De får hälften så många var. Rita så att det stämmer.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

u Ringa in hälften i varje ruta.

57


Talet 9

nio

udda

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Spela Tre i rad.

58 


Dubbelt så många

Aron har dubbelt så många. Rita.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Nora har så här många.

59


Talet 10

tio

jämnt

Rita ett X över 10 på tallinjen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60 

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Det finns 10 flaskor. Några är blå. Några är gula. Resten är röda. Måla flaskorna.


Det ska vara 10

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Rita så många streck som det finns kulor i lådan.

61


tre fyra ett sju åtta två tio sex fem nio 62 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Vilka hör ihop?


Ordningstal Måla den... 1:a pärlan gul. 2:a pärlan röd. 3:e pärlan blå. 4:e pärlan gul. 5:e pärlan röd. 6:e pärlan blå.

Fortsätt mönstret. Måla resten på samma sätt.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Vilken färg får den 10:e pärlan? ____________

Ringa in den 10:e flaskan.

63


Fundera

Det finns flera svar.

Det finns 10 glasskulor. Det är fler kulor på tallrik A än på tallrik B. Det är fler kulor på tallrik C än på tallrik A. Rita kulorna.

A

B

C

ISBN 978-91-86611-38-5 © 2012 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Thorsén Förlag AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel Borg Några illustrationer är gjorda av Mirvi Unge Thorsén Foto Mats Thorsén Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

341 123

Tryck Elanders Sverige AB 2012

Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post:

askunge@askunge.se www.askunge.se


Matematik i ett

Rymdäventyr

Matematik i ett

Matematik i ett

Rymdäventyr Rymdäventyr

Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen i grupp eller parvis. Lärarboken innehåller berättelsen om Aron och Nora metodiska anvisningar, kopieringsunderlag och många tips på hur ni kan arbeta laborativt. Elevboken tar upp sortering, parbildning, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

ISBN 978-91-86611-38-5

341 123

FK

Matematik i ett rymdäventyr  

Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp.