Page 1

Etapp 1 Etapp-serien består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m. Etapp är ett fristående material som kan användas oberoende vilket grundmaterial/huvudläromedel du använder i klassen. Böckerna passar bra om du vill individualisera undervisningen. Etapp 4 – Lila är en arbetsbok i grammatik. Boken innehåller faktasidor och övningar där eleverna får träna på ordklasser och satsdelar. Böckerna i serien Etapp kan användas som: • komplement till andra läromedel • repetitionsmaterial • läxböcker • basmaterial

Övningar i

SVENSKA Ordkunskap Språklära Stavning Läsförståelse

ETAPP 1 ISBN 978-91-87701-69-6

9 789187 701696


ISBN 978–91–87701–69–6 © 2017 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Förlag AB

Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel Borg, Polina Makarova, Mirvi Unge Thorsén Första upplagan 1

Denna bok uppfyller miljökraven för märkning med Svanen. Tryck Elanders Sverige AB 2017

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur denna bok. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB, Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka 08-30 95 75, 073-951 13 93 www.askunge.se e-post: askunge@askunge.se


INNEHÅLL Alfabetet.................................... s. Vokaler och konsonanter............. s. Konsonanter............................... s. Hårda och mjuka vokaler............ s. En bestämd ordning.................... s. I alfabetisk ordning..................... s. Stor bokstav och punkt............... s. Fortsätt på meningen.................. s. Ord blir till meningar.................. s. Två meningar.............................. s. Substantiv.................................. s. Minna bor i Stockholm................ s. En eller ett?................................ s. En hund – flera hundar............... s. Vanliga ord................................ s. Veckans dagar........................... s. Nya ord..................................... s. Vad hör ihop?............................ s. Vilken mening passar?................ s. Meningar i ordning..................... s. Kort och lång vokal.................... s. Dubbelteckning.......................... s. Dubbelteckning – ck................... s.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Baka eller backa........................ s. Verb.......................................... s. Det händer idag – presens.......... s. Att fiska...................................... s. Spela eller spelar....................... s. Det rimmar................................. s. Något att äta och dricka............. s. Synonymer................................. s. Ett ord ska bort........................... s. Flitig som en myra...................... s. Läs ett recept.............................. s. Ng-ljudet.................................... s. Ring och kung............................ s. Bänk och tänk............................ s. Ugn och lugn.............................. s. Adjektiv..................................... s. Färger är adjektiv....................... s. Grön – grönt – gröna................. s. Ett farligt lejon............................ s. Motsatsord................................. s. Lång eller kort............................ s. 1, X eller 2................................. s.

Den här boken tillhör _______________________________________

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Alfabetet

Vårt alfabet har 29 bokstäver. Det här är det stora alfabetet. Stora bokstäver heter versaler.

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ

ö Skriv bokstäverna som fattas.

A B ___ D E F ___ H ___ J K ___ M N O ___ Q R ___ T U ___ W X Y ___ Å ___ Ö

ö Ringa in bokstäverna i alfabetisk ordning.

ARCBECDHIJELMNFPQRSTG VHXYZIÄÖAJKDEFGHIJALS

DEFQHIRKLMNOPQYSBUTU XVZÅWÖXBCDYFZÅIJÄLMÖ 4

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

NMPQRSTNVWXYZOÄPABC


Vokaler och konsonanter

Vi har 29 bokstäver i vårt alfabet. Det är vokaler och konsonanter. Utan vokaler blir det inga ord. Vokalerna är röda. De andra bokstäverna heter konsonanter.

a b c d e f g h i j k l m n o

Små bokstäver heter gemener.

p q r s t u v w x y z å ä ö

ö Skriv vokalerna.

ö Stryk under vokalen i varje ord.

bil

båt

ek

orm

rep

hund katt häst dörr by

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

ö Byt vokalen i varje ord. Då får du ett annat ord. Det finns flera förslag.

tok

tak ______________

ful

______________

mos ______________

fat

______________

ris

______________

lök

bur

______________

häl ______________

______________

orm ______________

5


Stor bokstav och punkt

En mening börjar med stor bokstav och slutar med en punkt.

Emil läser. Bilen är blå. Amal spelar ofta innebandy.

ö Para ihop till meningar. Dra streck. Det finns olika förslag.

Mira

arbetar

fotboll.

Båten

skiner

på banken.

Hunden

åker

på främlingar.

Jocke

har

sju dagar.

Solen

skäller

fort på vattnet.

Veckan

spelar

på dagen.

ö Skriv meningarna. 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________________

10

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

3. ___________________________________________________________________


Baka eller backa

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

ö Skriv rätt ord till förklaringen. Välj bland orden i rutan.

tak

tack

baka

backa

veka

vecka

fika

ficka

raket

racket

1. Finns ofta på byxor

_______________________

2. Köra bakåt

_______________________

3. Högst upp på huset

_______________________

4. Sju dagar

_______________________

5. Behöver man i pingis

_______________________

6. Säger du när du får något

_______________________

7. Nästan samma sak som svaga

_______________________

8. Skickar man upp i luften

_______________________

Cykel har kort, betonad vokal, men

Se upp!

det följer bara en konsonant efter y.

27


Spela eller spelar

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

ö Skriv rätt form av verben i meningarna.

Johan ________________ till Amal.

ringa

ringer

– Hej, vad ________________ du?

göra

gör

– Jag ________________ tv-spel.

spela

spelar

– Det vill jag också ________________.

göra

gör

– Ska jag ________________ till dig?

komma kommer

– ________________ med ditt nya tv-spel.

ta tar

– Jag ________________ inget nytt spel.

ha har

– Du kan få ________________ mitt spel.

låna

lånar

– Det ________________ bra!

låta

låter

– Jag ________________ snart.

komma kommer

– Vill du ________________ här också?

äta äter

– Ja, gärna. Vad________________ det?

bli blir

– Det ________________ pizza.

bli blir

– Det ________________ jag.

gilla

gillar

– Så bra! Du ________________ välkommen!

vara

är

– Tack! Jag ________________ till dig.

cykla

cyklar

31


Etapp 1 Etapp-serien består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m. Etapp är ett fristående material som kan användas oberoende vilket grundmaterial/huvudläromedel du använder i klassen. Böckerna passar bra om du vill individualisera undervisningen. Etapp 4 – Lila är en arbetsbok i grammatik. Boken innehåller faktasidor och övningar där eleverna får träna på ordklasser och satsdelar. Böckerna i serien Etapp kan användas som: • komplement till andra läromedel • repetitionsmaterial • läxböcker • basmaterial

Övningar i

SVENSKA Ordkunskap Språklära Stavning Läsförståelse

ETAPP 1 ISBN 978-91-87701-69-6

9 789187 701696

Etapp 1 till webben  

Etapp består av fyra arbetsböcker där eleverna får träna på svenska språket. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära...

Etapp 1 till webben  

Etapp består av fyra arbetsböcker där eleverna får träna på svenska språket. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära...

Advertisement