Page 1

Har du frågor? Ring 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 Vill du beställa? Avtalskunder Om din kommun har ett upphandlingsavtal med LäroMedia, GR Utbildning eller någon annan kommunal samordnare, beställer du via dem. Du kan också beställa direkt av oss via webbutiken. Det går också bra att skicka ett mail eller ringa.

Kunder som har avtal med LäroMedia bokhandel LäroMedia Bokhandel Webb www.laromedia.se

2014

E-post order@laromedia.se Tel 019-20 69 00

F-pris Alla angivna priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Momsen är 6% på böcker. Reservation för prisförändringar.

Privatpersoner Privatpersoner kan handla direkt av oss eller via nätbokhandeln t.ex. Adlibris, Bokus, Bokia m.fl.

Kunder som inte har avtal med LäroMedia bokhandel Logistikteamet Webb www.askunge.se E-post info@logistikteamet.se Tel 019-20 69 40

Askunge Förlag, Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka askunge@askunge.se www.askunge.se tel 08-30 95 75, 073-951 13 93

Förskola Förskoleklass Fritids Grundskola Specialundervisning


Åk 7–9

Innehåll Förskola 1 Förskola, F–3 F–3, Fritids

2 4

Förskoleklass, åk 1 6 Särskilt stöd

10

Kartläggning

18

Vardagsmatte

20

Problemlösning

24

Träna mera

28

Åk 6–9 32

Välkommen till Askunge Förlag!

Medveten matte –

Askunge är ett förlag som ger ut läromedel i matematik. Vi vänder oss särskilt till elever som behöver extra stöd eller stimulans.

Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Men också elever som behärskar de olika momenten behöver utmanas. Annars blir det snart tråkigt. Problemlösning och logiskt tänkande är två områden som vi satsar extra mycket på.

ett bedömningsstöd för årskurs 7–9

Så välkommen till Askunge!

Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.

Mirvi Unge Thorsén

Medveten matte innehåller

Att lära sig matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla!

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Är du intresserad av nya läromedel? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Maila askunge@askunge.se

ISBN 978-91-86611-53-8

Algebra och ekvationer 7-9

Taluppfattning 7-9

ISBN 978-91-86611-54-5

Tommy Lucassi

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Formativ bedömning i matematik

Bråk 7-9

Geometri 7-9

Tommy Lucassi

ISBN 978-91-86611-55-2

Tommy Lucassi

ISBN 978-91-86611-56-9

• Ett pedagogiskt lektionsupplägg för själva genomförandet och för träning i bedömning. • Förtest och diagnoser för det centrala innehållet i Lgr 11. • En praktisk och kompakt dokumentationsblankett för centralt innehåll, kunskapskrav och framåtsyftande planering.

Kom ihåg att få information via våra webbkanaler! På hemsidan får du, förutom information om våra läromedel, tips och inspiration till din undervisning. Du kan ladda ner vår katalog och bläddra i våra smakprov.

K

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Samband och förändring 7-9

Sannolikhet och statistik 7-9

ISBN 978-91-86611-57-6

Tommy Lucassi

• Handledning med många råd, tips och förklaringar. Arbetsmetoden och kopieringsunderlaget i Medveten Matte är fullständigt anpassat efter den nya läroplanen Lgr 11. Det är speciellt framtaget för att fungera i praktiken så att det blir ett stöd för dig och dina elever. Du sparar tid, höjer kvaliteten på din undervisning och får ansvarstagande och motiverade elever på köpet.

Här får du också information om vilka mässor och utställningar som vi kommer att medverka vid. Flera av våra titlar består av kopieringsmaterial. För att förtydliga detta finns en symbol vid respektive titel.

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Tommy Lucassi

ISBN 978-91-86611-58-3

Samtliga böcker är tryckta i Sverige vilket ger kortare transporter och därför mindre miljöpåverkan.

Formativ bedömning i matematik

Tommy Lucassi

• Anpassade problemlösningar med autentiskt bedömda elevexempel som stöd i bedömningen.

Nyhetsbrev

Askunge Förlag väljer att miljömärka alla sina böcker med Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Det betyder att böckerna är tryckta på ett tryckeri som tar miljöhänsyn i hela produktionskedjan och att tryckeriet har kontrollerats och godkänts för denna märkning.

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Medveten matte Algebra och ekvationer årskurs 7–9 978-91-86611-53-8

355:-

Taluppfattning årskurs 7–9 978-91-86611-54-5

295:-

Bråk årskurs 7–9 978-91-86611-55-2

Författare till Medveten Matte är Tommy Lucassi. Han har arbetat som lärare i matematik på högstadiet i 15 år. De senaste åren har han systematiskt utvecklat praktiska metoder för att tillämpa formativ bedömning i klassrummet. Det bloggar han om på Pedagog Stockholm, och han föreläser även på ämnet formativ bedömning i praktiken.

utk. ht 2014

295:-

utk. ht 2014

295:-

Sannolikhet och statistik årskurs 7–9 978-91-86611-57-6 utk. vt 2015

295:-

Samband och förändring årskurs 7–9 978-91-86611-58-3 utk. vt 2015

295:-

Geometri årskurs 7–9 978-91-86611-56-9


Förskola

Mattestjärnor Mattestjärnor i förskolan är en inspirerande bok för dig som vill börja arbeta med matematik för yngre barn. Matematik är något som finns omkring oss, det gäller att synliggöra den. Mattestjärnor i förskolan

örskolan

nspirerande bok k tillsammans enkelt och ans med barnen .

Mattestjärnor i förskolan innehåller många råd och tips samt olika förslag på matematiska aktiviteter inom följande områden:

Mattestjärnor i förskolan

s med små barn pel sortera, öva grundläggande ns omkring oss, det , samtal, skapande när ni är utomhus.

• Språket

amt olika förslag

• Jämföra och mäta

förskolan är a arbetar alla i et av att arbeta delar här att upptäcka

• Kategorisera och sortera • Tid och rum • Mönster ISBN 978-91-86611-26-2

341 123

9

Språket

Kategorisera och sortera

• Antal

Eva-Mari Kallin Ann-Charlott Ring Josephine Pålsson

789186 611262

• Samlingstips

Antal

Matematik i förskolan

Jämföra och mäta

Tid och rum

Mönster

Mattestjärnor året runt innehåller många råd och tips samt olika förslag till matematiska aktiviteter som du och barnen kan göra varje månad under året. Boken ger också förslag på vilket sätt kan du använda dig av lärplattor och några av de appar som finns. I båda böckerna delar författarna med sig av sina erfarenheter från flera års arbete med matematik i förskolan. Att arbeta med matematik för små barn handlar om att i lekens form till exempel sortera, öva tal- och antalsuppfattning och lära sig grundläggande begrepp.

I Mattestjärnor i förskolan och Mattestjärnor året runt är givetvis aktiviteterna kopplade till den reviderade läroplanen för förskolan. På www.askunge.se finns stjärnor att hämta i form av pdf-filer. Författare till Mattestjärnor är Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring och Josephine Pålsson. Alla tre är aktiva förskollärare.

Mattestjärnor Mattestjärnor i förskolan 978-91-86611-26-2

72 s.

190:-

80 s.

190:-

Mattestjärnor året runt 978-91-86611-43-9

1


Förskola, F–3

Lärplatta i förskolan och skolan – vägen till ett lustfyllt lärande

Surfplatta, lärplatta eller läsplatta? Nya digitala verktyg ger dig som pedagog möjligheter att lyfta undervisning och lärande.

NYHET

I böckerna Lärplatta och matematik respektive Lärplatta och språket är det arbetet med barnen i förskola och förskoleklass som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna för äldre elever.

Lärplatta och språket Boken Lärplatta och språket är en ny bok som bland annat tar upp följande: • Vad är språk?

• Barn och E-böcker

• Barns språkutveckling 1-5 år

• Boksamtal

• Fånga intresset för språk

• Apptips på E-böcker som stärker boksamtal • ASL – att skriva sig till läsning • QR-koder LÄRPLATTA OCH MATEMATIK

• De fyra dimensionerna: - Fonologisk medvetenhet - Ordavkodning - Läsförståelse - Läsintresse

Surfplatta, lärplatta eller läSplatta? Nya digitala verktyg ger dig som pedagog möjligheter att lyfta undervisning och lärande. I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt. Boken innehåller:

Lärplatta och matematik

Det matematiska tänkandet

Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

Läroplanen, IKT och matematik

En medforskande pedagog

Lärplatta och matematik = sant

Fånga intresset för matematik

Matematik och begrepp

Dokumentation med lärplatta

Reflekterande frågor

Matematiska apptips

LÄRPLATTA OCH MATEMATIK Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass

Författare till Lärplatta och matematik är Erika Olsson som arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare i förskola samt IKT-inspiratör i Sollentuna. Erika föreläser även om hur hon använder lärplattan i förskoleverksamheten. För mer inspiration gå till www.erikaolsson.se

Boken Lärplatta och matematik innehåller mycket! • Matematiskt tänkande i förskolan

ISBN 978-91-86611-59-0

ERIKA OLSSON

www.askunge.se

• Vad säger läroplanen om matematik och ikt? • Matematiska begrepp i förskolan • Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg • Hur applikationer lyfter det lustfyllda lärandet • Lärplatta och matematik = sant

Lärplatta

• En medforskande pedagog

Lärplatta och språket 978-91-86611-97-2

• Reflekterande frågor

Lärplatta och matematik

• Matematiska apptips

2

64 s. utk. vt -14

220:-

978-91-86611-59-0

64 s.

220:-

Appar 978-91-87701-19-1

48 s. utk. vt-14

165:-


Förskola, F–3

Dokumentera och skapa med lärplatta Dokumentera och skapa med lärplatta är en bok som handlar om hur du på ett bra sätt använder lärplattan för dokumentation och skapande verksamhet. Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg för både barn, elever, pedagoger och föräldrar. Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips.

NYHET

Boken är indelad i fyra delar: Bakgrund och allmänt
Kort information om lärplattan och några viktiga inställningar. 
 Dokumentera och skapa med text och bild
 Skapa dokument för utskrift och e-böcker. 
 Dokumentera och skapa med ljud
Hantera olika inspelningsappar för att 
skapa ljud och ljudfiler. 
 Dokumentera och skapa med flera verktyg
 Kombinera appar, skapa filmer och gör dramatiseringar.

Författare till Dokumentera och skapa med lärplatta är Monica Niemi. Hon arbetar som förskollärare i Östersunds kommun samt föreläser och håller workshops om att använda lärplattan i förskolan och skolan.

Dokumentera och skapa med lärplatta 978-91-86611-80-0

64 s.

220:-

Appar

Här får du tips på bra och pedagogiska appar inom olika områden som exempelvis matematik, språk, lek och konstruktion, och skapande. Du får förslag på hur du som pedagog kan arbeta med olika appar i kombination med traditionell verksamhet och undervisning. Författare till böckerna Lärplatta och språket, Lärplatta och matematik respektive Appar är Erika Olsson som arbetar som lärare på Skapaskolan i Huddinge. Erika föreläser även om hur hon använder lärplattor i sitt arbete. Hon är också grundare av Förskolearenan.

3


F–3, Fritids

Pedagogiska spel Candy Vem får flest godisbitar? Här behövs både koncentrations- och reaktionsförmåga. Godisbitarna läggs ut på spelplanen. Spelarna slår de tre färgtärningarna och ska därefter hitta den godisbit som har denna kombination av färger. Det finns tre olika sätt att spela för att vinna spelet. Innehåll: 41 trägodisbitar (ca 65 mm långa), 3 färgtärningar och en spelplan.

Doodle Monster Den unga draken Julius hittar en mystisk bok i slottsblioteket. I den berättas om de konstiga Doodlemonstren. Hur kan de se ut? Genom att rita av de monster som finns på korten och använda egna, kreativa idéer växer monstren fram. Spelet Doodle Monster hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik. Det finns olika sätt att vinna spelet. Innehåll: 7 kritor, 4 gröna monstermallar,/delar, 1 monsterkort helmall, 20 monsterkort och 20 spelmarker.

Pizza Fiesta Målet med spelet är att först hitta rätt ingredienser till din pizza eller att hitta fyra pizzakort så fort som möjligt. Det finns flera sätt att spela Pizza Fiesta. Alla kräver reaktionsförmåga och koncentration. Dessutom är det mycket roligt! Innehåll: 4 pizzadelar, 6 fiskar, 6 peperoni, 6 svampar, 6 salamiskivor, 6 ostskivor, 14 pizzakort och en tärning med symboler.

Spel Candy ASK-22408

195:-

Doodle Monster

Instruktioner Svenska instruktioner finns att hämta på www.askunge.se/spel

4

ASK-22704 275:Pizza Fiesta ASK-22705

295:-


F–3, Fritids

Spela och lek med matematik

Spela och lek

med matematik

Handboken ger dig som pedagog idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik.

Spela och lek med matematik är en handbok som ger dig som pedagog idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik.

Talbegrepp och talskrivning byggs upp genom att eleverna arbetar/leker i konkreta situationer där utveckling av abstrakta matematikbegrepp kan ske med stöd av en pedagogisk ledare.

Spela och lek

med matematik Handbok för pedagoger Idéer och aktiviteter för grundskola F-3 och fritids

Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte, centralt innehåll och olika matematiska förmågor är kopplade till kursplanen i matematik för grundskolan (Lgr11). Här hittar du många av våra vanliga familjespel som Fia, Plockepinn och Yatzy och olika kortspel.

Spela

Det är både till nytta och nöje att spela, leka och lära tillsammans i matematikens värld.

Här hittar du många av våra vanliga familjespel som Fia, Plockepinn och Yatzy och olika kortspel.

d mome lärob oken. nt som varandra upptäc Att de no tärnin ker rm gen vis kasta en tär ar, är ning oc alt får arbe du att de red begrep ett ta me pet an h flytta an ka d i år tal. De tecken på n övers pjäsen skur att ätts til tta inn l rätt ebär att eleven först lika mång s ett i Elevern antal a ste år och symbole steg vid a kan kan an g som n uppf komm också förflytt vänd att ramsan er före ninge n av sp as på tärnin a långsam och eft ett, två gen oc er. Om elpjäs , tre, fyr mare en. h kopplin än någon a, fem av de gen ett ”avprickn , sex oc m gör ing -till-ett Några uppräk h vet vad -princip en” på tär kan rä som ninge ninge en. kna ste plats n så ha n och vis gen me r eleve fortare eller ar då förem d en n inte att an åle förstått talsbeg blick och fly sist sa t steg för ste tta pjä gda or g meda reppet är sen dir de befäst. varit. n räkn ekt til Här är t är målet An eorden l för pjä det int i rams dra måste fly rätt sen, int e säke an må tta Obse e rt att ste ut rvatio antalsb hur många talas n oc steg fö egrep Fiasp pet är rflyttnin h det elet är kla ett gen upptäc rt. bra dia ka bå gnosins de förmåg Lägg trume mä nt or och brister inom antal på tär rke till situa sbeg nin i matem tioner när ele Eleven gen och dir atikutve reppet där ver ser ekt ve ser ut du ka cklinge t vilke an att ”p ric n hos ele n n kmön räkna stret” ver. upp. De plats pjäsen skall tta ka fly llas su P bitizing ttas till. B .

M

8 Sp ela oc

h lek me

R

K

n 2.

Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte, centralt innehåll och olika matematiska förmågor är kopplade till kursplanen i matematik för grundskolan (Lgr11).

i Fia rna sp mång elar Fia Eva-Stina Källgården a av de me

Se sida

341 123

Matem atikm omen När ele t ve

ISBN 978-91-86611-49-1

d matem

atik

ng förb

www.askunge.se

juden.

Talbegrepp och talskrivning byggs upp genom att eleverna arbetar/leker i konkreta situationer där utveckling av abstrakta matematikbegrepp kan ske med stöd av en pedagogisk ledare.

Fia

Syfte Eleverna förmå utvec ga att klar int använd res Central a matem se för matem t inneh atik. atik oc åll Na h en till turliga tro till tal i an sin eg vändnin en g.

Eva-Stina Källgården är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik inom alla stadier i skolsystemet.

Författare till Spela och lek med matematik är Eva-Stina Källgården som är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik inom alla stadier i skolan.

Kopieri

Det är både till nytta och nöje att spela, leka och lära tillsammans i matematikens värld.

Spela och lek med matematik 978-91-86611-49-1

64 s.

210:-

Tema Närmiljö Tema Närmiljö är ett kopieringsmaterial och syftet med materialet är att underlätta ett ämnesövergripande arbetssätt - att arbeta i tema. Målet är att få eleverna intresserade av sin närmiljö, sin kommun och det lanskap de bor i.

NYHET

Materialet riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 3.

Författare till Tema Närmiljö är Kerstin Frithiofson och Anne-Christine RemnevikHedenberg som båda arbetar som lärare i Arvika kommun. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

Tema Närmiljö 978-91-86611-81-1 48 s.

K

210:-

5


Förskoleklass – åk1

Sagoboken

Jakte

på kot n tarn

Jakten på kottarna är ett nytt läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.

Jakten på kotta rna är där Kic en räkne ki Ek saga ligger på orre är huvu dperson tal- och . Fokus inom tal antalsu ppfattni områd et 0–10 ng Boken . ingår i ett arb förutom ets mater räknesag handdo an, bestå ial som, cka, en r av en elevbok lärarbok och en so räknesag m stödjer bå de an och elevbok Till ele vboken en. medfö talstava lje r en tal r för de linje oc t labora h tiva arb etet.

på kot n tarna En rä knes

aga

Jakten

-86611

-07-1

a

ISBN 978 -91

på kot tarn

Berättelsen om Kicki Ekorre grundlägger en god matematisk förståelse. Eleverna får med hjälp av sagan uppleva matematiken i en undervisning som visar på strukturer och samband – detta på ett både spännande och roligt sätt. Fokus ligger på grundläggande begrepp och talen 1–10.

Jakte

a

341 123

9

7891

86 61 10

71

Text

Så följ Kicki Ekorres äventyr i Jakten på kottarna!

Bi rg it

ta Ku ijl Do ri s Li nd be rg B i l d Ev a Be rg st ro m

Lärarens bok Lärarens bok är en inspirerande och konkret handledning som stödjer både räknesagan och elevboken. Det finns också kopieringsunderlag för kartläggning, spel och konkretionsmaterial. För varje område ser du den matematik barnen bör utveckla och vad det ska leda till senare. Lärarboken är i A4-format och fyrfärg.

NYHET Jakten på kottarna finns numera också som en interaktiv saga på App Store. Appen är ett stöd för de barn som bland annat behöver träna på räkneramsan och ett-till-ett-räkning. På Pappas appar finns en recension av appen (http://www.pappasappar.se/jakten-pa-kottarna/). Författare till Jakten på kottarna är Doris Lindberg och Birgitta Kuijl. Båda har lång erfarenhet av skolan. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

6


Förskoleklass – åk1 Jakten

Elevboken

på kot tarn

a

Jakten

Jakten på kottar na är ett som bes arb tår av en räknesaga etsmaterial en elevbo , en han k och en ddocka, både räk lärarbok nesagan som stö djer och ele I räknes vboken agan är . det huvudp erson. Fok Kicki Ekorre som us ligger är antalsupp på tal- och fattning inom talo mrådet 0–10. Till elevbo ken me dföljer en talstavar för det tallinje och laborativa arbetet.

Elevboken inspirerar till lärande i de matematiska områden som är viktiga att grundlägga i början.

på kot tarna Elevens

bok

Innehållet är anpassat till de nya kraven i Lgr 11 inom taluppfattning och tals användning. I elevboken finns också flera spel där eleverna tillämpar sina nyvunna kunskaper. Boken tar bland annat upp begrepp som fler och färre, hälften och dubbelt, udda och jämn, talen 1–10, sifferskrivning, taluppdelning och tallinjen. Boken är i A4-format och fyrfärg.

6611-09-

9

78918

6 611 09

5

5

B i rg i t t

Måla fyra.

Skriv siffran. 1

ISBN 97891-8

341 123

a Kuijl • Doris Lindbe

rg

2

Måla den fjärde.

4

Rita fyra fler.

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

4 – 3 = ___ 4 – 2 = ___ 4 – 1 = ___

Till elevboken medföljer en tallinje som eleven kan ha framför sig på bordet. Dessutom innehåller boken ett ark med talstavar där eleverna kan se och laborativt arbeta med de olika kombinationerna för talen 2 till 10.

Rita fyra färre.

Öka med fyra.

3

Tallinje och talstavar

Subtrahera.

3 + ___ 2 + ___ ___ + 3

Minska med fyra.

4

6

5

Skriv 4.

4 Jakten på kottarna

17

Jakten på kottarna En räknesaga 978-91-86611-07-1 32 s.

80:-

Elevbok inkl. tallinje och talstavar 978-91-86611-09-5 64 s. Lärarens bok 978-91-86611-08-8 72 s.

NYHET

67:-

K

225:-

Kicki Ekorre handdocka 978-91-86611-11-8

80:-

Tallinje

Specialpaket Saga, handdocka och ett handledningsblad som beskriver hur du kan använda boken för att barnet/ barnen du läser för ska få en god start i arbetet med matematik.

978-91-86611-10-1 20:Paket (saga, handdocka, lärarbok) 978-91-86611-12-5

325:-

Specialpaket (saga, handdocka, handledningsblad) 978-91-86611-34-7

150:-

7


Förskoleklass – åk1

Starta med matte NYHET

Siffror och tal Siffror och tal 0-5 respektive Siffror och tal 0–10 är två böcker där eleverna tränar antal och siffror. De får spåra, måla och rita. Boken har en ren layout och övningarna är återkommande. Boken innehåller extra övningar inom varje talområde. Böckerna är i A4-format och fyrfärg.

Siffror och tal

Ringa in siffran som stämmer med antalet.

Spåra. Spåra siffran med fingret först!

SIFFROR och TAL

OR AL

med siffror, –10. Här antalsupp-

0 –10

sätt för att . siffror. De en.

1

2

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

fem Måla siffran 5.

6 8 51 2 3 4 9 7 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

noll

ett

två

tre

fyra

fem

sex

sju

åtta

nio

tio

elva

tolv

tretton

1 216 317 4 185 619

14

15

fjorton

femton

sexton

sjutton

arton

nitton

20 tjugo

1 2 3 4 5 6

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

ISBN 978-91-86611-32-3

Rita ett X över 5 på tallinjen.

12 341 123

9

Tallinje.indd 1

789186 611323

Räkna och tänk med

10-12-12 23.36.40

Räkna och tänk Starta med matte - Räkna och tänk med Aron och Nora innehåller kluriga övningar och roliga uppgifter.

med

nora roliga uppgifter.

• Para ihop • Finn fem fel • Vad ska bort? • Geometriska former • Jämför längd • Jämför volym ISBN 978-91-86611-45-3

Boken är i A4-format och fyrfärg.

341 123

8

Starta med matte Siffror och tal 0–5 978-91-86611-98-9

32 s. utk. vt-14

43:-

24 s.

43:-

Siffror och tal 0–10 978-91-86611-32-3

Räkna och tänk med Aron och Nora 978-91-86611-45-3

24 s.

39:-


Förskoleklass Jag heter Nora. FK

t atik i et

r M n vve ä nttyyr d e m ä y d R m Ry Matem

k i ett atemati

k i ett

ventyr

er del för elev ett lärome Aron tvillingarna telsen om på vinden. t rymdskepp itel inleds varje kap pitel och kt matematis tas med ett nera tänka, reso repp. öjlighet att atiska beg em mat ggande r i grupp. elle vis en par

Lärarbo

Matem

341 123

Matematik i ett rymdäv entyr är ett i förskoleklas läromedel Mat s. Följ med för elever ematik i i berättelsen och Nora ett som hittar om tvillinga ett trasigt rna Aron rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel med en sam och varje kapitel talsbild och Matematik inleds avslutas med problem. Elev ett mat olekl i ett rymd äventyr erna får här tisk ass. Följ t med i berätär ett läromedel för eleve möjlighet att i förskema och utveckla ocha,Nora r telsen tänk många grun som reso nerhitta dläggande a r ett trasigt rymd om tvillingarna Aron Arbeta gärn matematisk skepp på vinde a med pro a begrepp. n. Elevboken blemen i grup är indelad p ellemed i sex kapitel r par en vis. och varje kapit samtalsbild Lärarboken och el inleds avslutas med problem. Eleve innehåller ett matematis rna får här berättelsen kt kommentare möjlighet att och utveckla Ett tänka, reson många grun rymdäv r till sidorna era dläggande i elevboken, Arbetaenty kopieringsun gärnar, mate -38-5 kartläggning med problemen i grupp matiska begrepp. derlag och 91-86611 eller parvis. sblad, många tips ISBN 978laborativt på hurLärar och undersö boken inneh ni kan arbe åller berättelsen kande, båd Det finns ock entarer till ta Ett rymdäven e inom-komm sidor så förslag på ochrings tyr, uto kopie mhu hur ni kan temaområde s.ochna i elevboken, kartläggningsb unde rlag arbelabor många tips lad, na Tid och ta med ativt och unde på hur ni kan Rymden! rsökande, arbeta Det finns ocks både inom - och utom å förslag på hus. hur ni kan områdena Eleverna får arbeta med Tid och Rym arbeta med temaden! sortering, jäm lägesord, geo föra Elevb metriska form ndeoken begtarrep uppp,sortering, volym, tid, er, symmet ord, geom jämförande antal, ordning ri, mönsteretriska form begrepp, läges er, symmetri, stal, diagram volym, tid, , längd, vikt Boken tar mönster, längd , antal, ordn , hälften också upp ingstal, diagr , vikt, Bokeoch året, månade dubåbelt n tar ocks am, hälften upp .året, måna och r och veck der och vecko dubbelt. odagar. dagar.

Rymdäv

entyr

Förskole

k

Jag heter Aron.

klass

FK Ry ym md dä R ävve en ntty yrr MatematMatematik i ett ik i ett

Ordning och reda Rita streck till rätt låda.

ISBN 978-91 -86611-38-5

341 123

ISBN 978-9

1-86611-39

-2

341 123

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

yr, rymdävent ttelsen Ett gsblad, kartläggnin elevboken, kan arbeta på hur ni ånga tips utomhus. inom- och e båd , nde d temaarbeta me kan ni hur å en! srepp, läge förande beg , ering, jäm r, längd, vikt . tri, mönste er, symme och dubbelt ram, hälften agar. gstal, diag kod r och vec ret, månade

Rymdäatvik i ett entyr

5

Matematik i ett rymdäventyr Matematik i ett rymdäventyr är ett nytt material för förskoleklassen! Följ med i berättelsen som handlar om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får möjlighet att tänka, resonera och utveckla grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen i grupp eller parvis. Lärarboken innehåller berättelsen, metodiska anvisningar, kopieringsunderlag och många tips på hur ni kan arbeta laborativt. I boken får eleverna arbeta med sortering, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, mönster, längd, vikt, volym, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.

Matematik i ett rymdäventyr Elevbok 978-91-86611-38-5 Lärarbok

64 s.

65:-

K

978-91-86611-39-2 64 s. 210:-

9


Särskilt stöd

BOX-serien

NYHET

Läs, tänk och lös Läs, tänk och lös är en ny serie i problemlösning och riktar sig till elever som har svårt att arbeta med matematiska uppgifter i traditionella matematikböcker. Det kan vara elever med lindrig utvecklingsstörning, SVA-elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som har särskilda behov. Matematik används varje dag i olika situationer, det är hemma, i affären, ute på restaurang, inom sporten, på semestern, på bussresan m.m. Matematik är inte heller bara räkning. Det handlar också om både logiskt och kreativt tänkande, förmågan att se likheter och skillnader, att se mönster. Det är också tidsuppfattning, uppskattningar eller överslagsräkning, geometri, sannolikhet, statistik och rimlighet. Serien består av sju häften och varje häfte innehåller en kontext som är vardagsnära, men ändå intressant och spännande. Texterna är enkla och anpassade efter elevernas läsförmåga och intresse. Kontexten är sådan att även äldre elever med fördel kan arbeta med materialet. Tanken är att häftena ska stimulera och förbereda eleverna för vuxenlivet genom att de får lösa praktiska vardagsproblem med matematisk anknytning. Häftena är uppbyggda på samma sätt. De inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och begrepp. Innehållet är klart och tydligt och uppgifterna följer en röd tråd.

10

Häftena är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok. Längst bak i häftet finns facit. Allt är i fyrfärg och formatet är 170x240 mm.

Läs, tänk och lös TV-spelet Zolo (1-10) 978-91-86611-67-5 16 s.

29:-

Sommarjobbet (1-20) 978-91-86611-68-2 16 s.

29:-

Fotbollsmatchen (1-50) 978-91-86611-69-9 16 s.

29:-

På bio (1-100) 978-91-86611-70-5 16 s.

29:-

Vikbyloppet (1-200) 978-91-86611-71-2 16 s.

29:-

Kafé Koppen (1-500) 978-91-86611-72-9 16 s.

29:-

Nöjesparken Liselund (1-1000) 978-91-86611-73-6 16 s.

29:-


Särskilt stöd

BOX-serien

NYHET

Träna matematik träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser. Här få dessa elever chansen att arbeta med ett material där layout och bilder är anpassade efter deras ålder. Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1–3 också.

Träna matematik Addition (1-10) 978-91-87701-12-2 16 s.

utk. vt-14

29:-

utk. vt-14

29:-

Subtraktion (1-10) 978-91-87701-13-9 16 s.

Addition (1-20 utan tiotalsövergång) 978-91-87701-14-6 16 s.

utk. vt-14

29:-

Subtraktion (1-20 utan tiotalsövergång) 978-91-87701-15-3 16 s.

BOX – Träna matematik tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena kan användas som repetition eller extra träning.

Taluppfattning 1-10

Häftena är tunna (16 sidor + omslag) och längst bak i häftet finns facit. Alla häften är i fyrfärg och formatet är 170x240 mm.

Taluppfattning 1-100

978-91-87701-16-0 16 s.

utk. vt-14

29:-

utk. vt-14

29:-

utk. vt-14

29:-

utk. vt-14

29:-

Taluppfattning 1-20 978-91-87701-17-7 16 s.

978-91-87701-18-4 16 s.

11


Särskilt stöd

Våra siffror och tal Vad betyder egentligen de här talen? Vad står de för? Är det vilka tresiffriga tal som helst?

Gör framsteg i matematiken

NYHET

Framsteg i matematiken är en serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de sju häftena sträcker sig till talområdet 1–20. Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov. Till materialet finns också två tallinjer, en som eleverna kan ha framför sig på bordet och en som du kan ha på väggen i klassrummet. Alla häftena är i A4-format och är på 48 sidor. Lärarhandledningen och häftena är i fyrfärg!

12

Digitala böcker

Mönster och sekvenser

Nu finns de sju första framstegsböckerna att köpa på App Store och Google Play. Har du elever som behöver träna på samma moment flera gånger är dessa digitala böcker perfekta. Övningarna är interaktiva och några av dem är självrättande. Texterna går att få upplästa. Något som också underlättar är att uppgifterna presenteras en i taget. Mönster och sekvenser Mönster och geometri

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område. , Börja med begrepp

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område. , Börja med begrepp

Mönster och geometri Börja med begrepp

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område. , Börja med begrepp

Börja med begrepp Tal och antal

, Börja med begrepp

, Mönster och geometri

, Mönster och geometri

, Mönster och geometri

, Mönster och geometri

, Mönster och sekvenser

, Mönster och sekvenser

, Mönster och sekvenser

, Mönster och sekvenser

, Tal och antal

, Tal och antal

, Tal och antal

, Tal och antal

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

FraMsteg i MateMatiken

Tal och talsystem

ISBN 978-91-86611-02-6

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har 9 789186 611026 sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

FraMsteg i MateMatiken

Tal och talsystem Addition och subtraktion 1–10

ISBN 978-91-86611-01-9

9 789186 611019

, Börja med begrepp

FraMsteg i MateMatiken Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

, Mönster och geometri

, Börja med begrepp

341 123

, Mönster och sekvenser

341 123

Addition och subtraktion 1–10 Addition och subtraktion 1–20

Addition och subtraktion 1–20 ISBN 978-91-86611-03-3

9 789186i611033 Framsteg matematiken

341 123

FramsTeg i maTemaTiken

, Börja med begrepp

, Mönster och geometri

, Mönster och geometri

, Mönster och sekvenser

, Mönster och sekvenser

, Tal och antal

, Tal och antal

, Addition och subtraktion 1–10

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

FrAmsteg i mAtemAtiken

ISBN 978-91-86611-04-0

9 789186 611040

ISBN 978-91-86611-00-2

9 789186i611002 FraMsteg MateMatiken

341 123

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

, Tal och antal

341 123

FramsTeg i maTemaTiken

Framsteg i matematiken

, Tal och talsystem

FramsTeg i maTemaTiken

Tal och antal

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

FrAmsteg i mAtemAtiken

ISBN 978-91-86611-05-7

9 789186 611057 FramsTeg i maTemaTiken 341 123

ISBN 978-91-86611-06-4

789186 611064 FrAmsteg i 9mAtemAtiken 341 123

FrAmsteg i mAtemAtiken

Sagt om... "Böckerna är tydliga, har fin layout, inte så mycket text. Det underlättar för elever som saknar grunderna eller har hamnat i matematiksvårigheter."


Särskilt stöd Börja med begrepp

Bredvid och mellan

repp

ny serie arbetsböcker som har äroplanen, Lgr 11. öckerna och lärarhandledett konkret och strukturerat begreppsuppfattning, talter, geometri, addition och

Börja med begrepp

Bollen är bredvid lådan.

Använd häftet för att lära in nya begrepp, som exempelvis lägesbegrepp, jämförelser och begrepp som har med rumsuppfattningen att göra. Häftet kan också användas för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand.

Bollen är mellan lådorna.

Rita en katt bredvid lampan. Rita ett bord mellan stolarna.

ommande. att eleverna ska hinna beår vidare. Eleverna får bygga atiska idéer och grundlägga edningen stödjer alla sju

de.

1–10

1–20

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

matematiken

ISBN 978-91-86611-00-2

9 789186 611002

341 123

Framsteg i matematiken

LH Arbeta med Aktivitet 1:6 Syfte: Tränar vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

9

Mönster och sekvenser

Vad fattas? Måla biten som fattas.

venser

ie arbetsböcker som har anen, Lgr 11. na och lärarhandledonkret och strukturerat eppsuppfattning, talgeometri, addition och

Mönster och sekvenser

I Mönster och sekvenser presenteras många kreativa och stimulerande uppgifter som övar eleverna i att kopiera, fortsätta, samt konstruera enkla geometriska mönster, både genom att rita, måla och räkna. Eleverna får också arbeta med talmönster.

ande. leverna ska hinna bedare. Eleverna får bygga a idéer och grundlägga gen stödjer alla sju

Rita och måla bitarna som fattas.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

teMatiken

ISBN 978-91-86611-02-6

9 789186 611026

341 123

FraMsteg i MateMatiken

LH Arbeta med Aktivitet 3:15 Syfte: Tränar förmågan att uppfatta ett mönster (ABB).

18

Mönster och geometri

Lika Ringa in de som är lika i varje rad.

ometri

serie arbetsböcker som har oplanen, Lgr 11. kerna och lärarhandledt konkret och strukturerat egreppsuppfattning, taler, geometri, addition och

I de nya nationella proven i matematik för åk 3 kommer det att läggas stor vikt vid att utvärdera elevernas kunskaper i geometri, samt deras förmåga att upptäcka och att skapa mönster. De ska även kunna se olika mönsters estetiska värden.

Mönster och geometri

mmande. tt eleverna ska hinna bevidare. Eleverna får bygga tiska idéer och grundlägga ningen stödjer alla sju

.

–10

–20

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

MateMatiken

ISBN 978-91-86611-01-9

341 123

9 789186 611019

FraMsteg i MateMatiken

8

LH Arbeta med Aktivitet 2:5 Syfte: Tränar förmågan att uppfatta det som är lika.

Här får eleverna lära sig mönster från grunden. Eleverna får också avbilda och konstruera olika figurer, samt lära sig hur de benämns matematiskt.

13


Särskilt stöd Tal och antal

Ett-till-ett Rita ett sugrör i varje glas.

Tal och antal

I Framsteg med matematiken ska eleverna successivt bygga upp en god taluppfattning.

rbetsböcker som har n, Lgr 11. och lärarhandledet och strukturerat suppfattning, talmetri, addition och

e. erna ska hinna be. Eleverna får bygga éer och grundlägga stödjer alla sju

I Tal och antal sker en gradvis uppbyggnad av kunskaperna genom konkret och strukturerat arbete.

Rita en sak i varje ring.

Häftet tar upp talområdet upp till 20. Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

maTiken

ISBN 978-91-86611-03-3

341 123

9 789186 611033

LH Arbeta med Aktivitet 4:2 Syfte: Tränar ett-till-ett-principen.

FramsTeg i maTemaTiken

5

Tal och talsystem

Talen 30–39

Tal och talsystem

betsböcker som har n, Lgr 11. ch lärarhandledet och strukturerat uppfattning, talmetri, addition och

3 tiotal = 30

e. rna ska hinna beEleverna får bygga éer och grundlägga stödjer alla sju

kr

Tränar förståelse för vårt talsystem och hjälper eleven att utveckla sitt tänkande. Eleverna lär sig även att upptäcka matematik överallt i vardagen. Eleverna får också en inblick i det historiska perspektivet.

3 tiotal 0 ental

Skriv talen.

Häftet tar också upp tiotalen upp till 100. Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

maTiken

ISBN 978-91-86611-04-0

341 123

9 789186 611040

FramsTeg i maTemaTiken

Addition och subtraktion 1–10 Addition och subtraktion 1–20

rbetsböcker som har n, Lgr 11. och lärarhandledet och strukturerat suppfattning, talmetri, addition och

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

e. erna ska hinna be. Eleverna får bygga éer och grundlägga stödjer alla sju

32

Syfte: Kunna bygga och skriva talen mellan 30 och 39 .

Addition och subtraktion 1–20

Addition och subtraktion 1–10 I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa, skriva och använda tal

, Börja med begrepp

• Räkna med matematiska likheter

, Mönster och geometri , Mönster och sekvenser , Tal och antal , Tal och talsystem

• Räkna i huvudet

, Addition och subtraktion 1–10 , Addition och subtraktion 1–20

mAtiken

FrAmsteg i mAtemAtiken

• Dela upp tal ISBN 978-91-86611-05-7

341 123

ISBN 978-91-86611-06-4

9 789186 611057

9 789186 611064 FrAmsteg i mAtemAtiken 341 123

FrAmsteg i mAtemAtiken

Addition och subtraktion 1–20 Samma innehåll som ovanstående häfte, men inom talområdet 1–20.

14


Särskilt stöd Lärarhandledning mönster metri och geo

mönster ser och sekven i

mönster

d Börja me begrepp

g

mönster

är en ny Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framsteg

i matematik

Framsteg

i matematik

en

en

Framsteg

ISBN 978-91-86611-01-9

i matematik

en

en Framsteg

ISBN 978-91-86611-02-6

i matematik

en

611019 9 789186

Förutom olika laborativa aktiviteter finns metodiska tips samt förslag på repetitionsövningar och utmaningar.

611026 9 789186

Framsteg

ISBN 978-91-86611-00-2

mmande. a bea ska hinn att elevern får bygga Eleverna år vidare. gga r och grundlä matiska idée sju stödjer alla n inge edn och gsunderlag nga kopierin

i matematik

en

611002 9 789186

tal och talsystem

al tal och ant

som har tal och talsystem serie arbetsböcker är en ny Lgr 11. matematiken läroplanen, Framsteg i i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

tal och antal

som har arbetsböcker är en ny serie Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp.

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp. häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

åde.

Framsteg

i matematik

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framsteg

i matematik

I lärarhandledningen finns också många kopieringsunderlag och konkretionsunderlag. De flesta av dessa är i färg.

en

en

Framsteg

ISBN 978-91-86611-04-0

Framsteg

ISBN 978-91-86611-03-3

er

i matematik

en9

i matematik

en

789186 611040

611033 9 789186

och addition n subtraktio 1–20

och addition n subtraktio 1–10

och Addition ion 1–20 som har subtrakt serie arbetsböcker

ktion 1–10 ktion 1–20

är en ny Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

och Addition ion 1–10 som har subtrakt serie arbetsböcker är en ny Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp.

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp.

tik en

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framsteg

i matematik

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Framsteg

i matematik

Addera

Framsteg

i matematik

en

• Addition inom talområdet 1–10 • Talkamrater till talen 2–10 • Talfamiljer – sambandet addition och subtraktion

611064 9 789186

ISBN 978-91-86611-05-7

Framsteg

i matematik

en

611057 9 789186

-15-6

341 123

Fr am st

te ma eg i ma

tik en

Addition handlar om att lägga ihop grupper av föremål eller öka antalet föremål till en redan existerande grupp. Subtraktion handlar om att jämföra olika grupper av föremål, ta bort eller att minska en redan befintlig grupp med ett antal föremål. Ibland använder vi också addition för att beskriva en subtraktion. Vi “fyller ut”.

611156 9 789186

Laborativt materiel För att undersöka idén med addition så är det bra att använda olika typer av plockmateriel eller strukturerat materiel som klossar som går att länka ihop. Det finns olika sorter på marknaden. Det går också att använda lego eller duplo. De kan ibland vara lättare att sätta ihop, speciellt duplo. Det går också att använda bilder förstås. Med hjälp av det laborativa materielet ska förhoppningsvis eleverna skapa sig “inre” bilder för talen. Undersök, repetera varje steg flera gånger, innan ni går vidare till nästa steg. Språket Förklara varje matematiskt begrepp eller ord på flera olika sätt. Be eleven att beskriva hur hon eller han tänker. Öka elevernas matematiska ordförråd inom både addition och subtraktion. Addition: plus, öka, lägga ihop, mer än, fler än, summa. Subtraktion: minus, ta bort, minska, mindre än, färre än, skillnad, differens.

Dela upp och sätt ihop Eleverna måste få dela upp och sätta ihop de hela talen. Det här är viktigt så eleverna inte fastnar i att räkna från början hela tiden eller på fingrarna. Givetvis ska de kunna använda sina fingrar eftersom det är en sorts trygghet. Talkamraterna, d.v.s. två tal som tillsammans är det hela talet måste automatiseras så att eleven inte senare måste ägna arbetsminnet åt denna beräkning. Arbetsminnets begränsning kan vara en av orsakerna till att elever hamnar i matematiska svårigheter. Det är också viktigt att kunna dela upp talen i fler än två delar. Talet 8 är 4+4 men också 2+2+2+2, 3+3+2 o.s.v. Mönstret “en mer” När du kan upptäcka mönstret kan du också förutsäga vad som kommer härnäst. Talföljder är en naturlig fortsättning på mönsterarbete. Den viktigaste regelbundenheten bland talen är ordningen. Här måste eleverna göra kopplingen till “ett mer” eller “nästa”. Likhetstecknets betydelse Vi måste hjälpa eleverna att se samband och sammanhang. Hur hänger räknesätten ihop? Om du vet att 3 + 4 = 7, har du hjälp av det när du gör en beräkning som exempelvis 13 + 4 och 30 + 40. Algebra har också lyfts fram i den nya läroplanen Lgr11. Sambandet mellan räknesätten Det är viktigt att lära eleverna att addition och subtraktion hänger ihop. Här får eleverna träna på de olika talfamiljerna t.ex. 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7, 7 – 3 = 4, 7 – 4 = 3.

s. 6–7 Öka med 1

+

plus

Öka med 1.

ISBN 978-91-86611-06-4

91-86611 ISBN 978-

s. 4–5

Addition och subtraktion 1–10 en

en

Bygg

Ser du mönstret?

Rita en till i varje rad. Skriv med mattespråket.

2 + 1 = ___

1 + 1 = ___

2

1 + 1 = ___

__ + __ = ___

3

3 + 1 = ___

1

+

=

=

2 1 + __ 1 = ___ __

2 + 1 = ___ 3 + __ = ___ __

+

=

1+1 2+1

=

2 + __ 1 = ___ __

__ + __ = ___

__ + __ = ___

4

__ + __ = ___

+

LH Arbeta med Aktivitet 6:1 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

LH Arbeta med Aktivitet 6:2 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

5

=

=

__ + __ = ___

__ + __ = ___ 6

3+1 4+1

5+1

6+1

7+1 8+1

9+1 10

Vad är summan?

__ + __ = ___

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

i matematik

LH Arbeta med Aktivitet 6:3 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Framsteg

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

häftena. område. tar upp ett Varje häfte begrepp , Börja med och geometri , Mönster och sekvenser , Mönster antal , Tal och talsystem , Tal och 1–10 och subtraktion , Addition 1–20 och subtraktion , Addition

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp.

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp.

subtraktion. återkommande. ska hinna beär tydlig och så att eleverna Layouten får bygga är långsam Eleverna går vidare. Progressionen grundlägga innan de idéer och fästa ett moment för matematiska alla sju en stödjer upp sin förståelseLärarhandledning viktiga begrepp.

och geometr

som har arbetsböcker är en ny serie Lgr 11. matematiken läroplanen, Framsteg i i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

r

och sekvense

som har arbetsböcker är en ny serie Lgr 11. i matematiken läroplanen, Framsteg i den nya och lärarhandledsin utgångspunktsju arbetsböckerna och strukturerat av de på ett konkret Med hjälp ning, taldu undervisa begreppsuppfatt ningen kan addition och inom områdena geometri, sätt, främst , mönster, och antalsuppfattning

begrepp som har Börja med serie arbetsböcker

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

har öcker som erie arbetsb 11. planen, Lgr lärarhandled kerna och kturerat stru och t konkret talpfattning, egreppsup och ri, addition er, geomet

te ma eg i ma

En lättanvänd och praktisk bok som stödjer alla sju häftena. Lärarhandledningen innehåller förslag till aktiviteter till varje område. Det är viktigt att arbeta med laborativa aktiviteter på olika sätt. Detta innan eleven arbetar med uppgifterna i häftena.

ing

ndledn Lärarha

1 + 1 = ___ 2 + 1 = ___ 3 + 1 = ___ 4 + 1 = ___ 5 + 1 = ___

LH Arbeta med Aktivitet 6:4 Syfte: Visa på räknesättens egenskaper.

6 + 1 = ___ 7 + 1 = ___ 8 + 1 = ___ 9 + 1 = ___

7

Ord och begrepp

Ord och begrepp

addera, plus, plustecken, öka

bygg, mönster

Aktivitet 6:1

Aktivitet 6:3

Berätta flera räknehändelser där det handlar om att öka med ett. Be eleven berätta till bilderna i boken. Introducera symbolen för addition. Träna på att skriva på mattespråket. Be eleven skriva egna räknehändelser till olika uttryck.

Använd multilink eller liknande laborativt materiel och bygg talen. Det går också att använda kopieringsunderlaget Talstavar för att arbeta med talen.

Exempel på andra räknehändelser: Det sitter 2 fåglar på en gren. Då kommer en fågel och sätter sig på grenen. Hur många fåglar är det nu?

Bygg talen 1 till 10. När eleven har byggt alla talen ökar han/hon med 1 på varje talstav. Eleven ser då att genom att öka med 1 kommer man till nästa tal i talraden. Talen följer ett mönster.

Aktivitet 6:4

Du har 3 tröjor. Du får en till i födelsedagspresent. Hur många tröjor har du nu?

Aktivitet 6:2 Använd underlaget Tallinjer för att visualisera ökningen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64

65

Stor och liten tallinje Till materialet finns två tallinjer. Den stora är hela 180 cm lång och 25 cm hög och den går från 0 till 21. Den mindre tallinjen, som är tänkt att ha på bordet, är 84 cm lång och 10 cm hög. Den går från 0 till 31. Båda tallinjerna har visuellt stöd. Dessutom finns räkneorden också med.

Nya titlar i serien

På följande uppslag presenteras ytterligare tre nya titlar i serien Framsteg i matematiken.

NYHET

15


Särskilt stöd NYHET

Nya titlar i serien Framsteg i matematiken Nu finns ytterligare träningshäften för de elever som behöver arbeta med talområdet upp till 100. 30 plus något

30

MATIKEN

ORSÉN

5

+

3 05

=

I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

30 + 2 = ___ 30 + 5 = ___

30 + 3 = ___ 30 + 8 = ___

6 + 30 = ___ 7 + 30 = ___

2 + 30 = ___ 1 + 30 = ___

• Subtraktion inom talområdet 1–50

30 + __ = 38 30 + __ = 34

__ + 30 = 35 __ + 30 = 38

• Likhetstecknets betydelse

• Addition inom talområdet 1–50

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

etsböcker som har . arhandledningarna strukturerat sätt, fattning, tal- och , addition och terkommande. erna ska hinna are. Eleverna får tiska idéer och andledningarna finns

Addition och subtraktion 1–50

+

Addition och subtraktion 1–50

• Räkna med uppställning - addition

ISBN 978-91-86611-78-1

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

LH Använd underlagen Ental och Tiotal som hjälp.

18

• Räkna med uppställning - subtraktion

Addition och subtraktion 1–100

Vilket tal kommer före?

Addition och subtraktion 1–100

etsböcker som har . arhandledningarna strukturerat sätt, fattning, tal- och , addition och erkommande. erna ska hinna are. Eleverna får tiska idéer och ndledningarna finns

51

54

58

53

56

52

55

57

59

I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Addera och subtrahera tal inom talområdet 1–100 utan tiotalsövergång

Räkna bakåt.

– – – –

1 1 1 1

= = = =

___ ___ ___ ___

53 55 57 59

– – – –

1 1 1 1

= = = =

___ ___ ___ ___

Kopiering förbjuden. Se sidan 48.

52 54 56 58

MATIKEN

• Likhetstecknets betydelse

RSÉN

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ISBN 978-91-86611-79-8

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

61

62

• Räkna med uppställning 63

64

65

66

67

68

69

70

71

16

Ovanstående två häften innehåller inga uppgifter med tiotalsövergång.

Talen 11–18 (tiotalsövergång)

9+2=2+9

övergång

Talen 11–18

etsböcker som har

rhandledningarna trukturerat sätt, attning, tal- och addition och erkommande. rna ska hinna re. Eleverna får iska idéer och ndledningarna finns

9 + 2 = ___

Tiotalsövergång

I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

2 + 9 = ___

• Addera och subtrahera tal inom talområdet 11–18 med tiotalsövergång

Skriv så att det stämmer.

+

___ + ___ = ___

RSÉN

ISBN 978-91-86611-80-4

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

16

18

___ + ___ = ___

Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

+

MATIKEN

• Dubblor - nästan dubblor • Strategier


Särskilt stöd Lärarhandledning del 2 Utrymmet i elevhäftena är begränsat och om en elev inte har förstått ett moment, är det viktigt att han eller hon får fortsätta arbeta med det momentet tills han/hon behärskar det.

Framsteg i matematiken

ng del 2

ie arbetsböcker som har Lgr 11. ch lärarhandledningarna och strukturerat sätt, psuppfattning, tal- och ometri, addition och och återkommande. t eleverna ska hinna år vidare. Eleverna får tematiska idéer och ärarhandledningarna nderlag.

Lärarhandledning del 2 Addition och subtraktion 1–100

Framsteg i matematiken är en serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av arbetsböckerna och lärarhandledningarna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. I lärarhandledningarna finns också många kopieringsunderlag. Varje häfte tar upp ett område.

Framsteg i matematiken är en serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av arbetsböckerna och lärarhandledningarna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. I lärarhandledningarna finns också många kopieringsunderlag. Varje häfte tar upp ett område.

• Börja med begrepp

I lärarhandledningen finns förslag på alternativa övningar och många kompletterande kopieringsunderlag.

Addition och subtraktion 1–100

Addition och subtraktion 1–50

Addition och subtraktion 1–50

• Börja med begrepp

• Mönster och geometri

• Mönster och geometri

• Mönster och sekvenser

• Mönster och sekvenser

• Tal och antal

• Tal och antal

• Tal och talsystem

• Tal och talsystem

• Addition och subtraktion 1–10

• Addition och subtraktion 1–10

• Addition och subtraktion 1–20

• Addition och subtraktion 1–20

• Addition och subtraktion 1–50

• Addition och subtraktion 1–50

• Addition och subtraktion 1–100

• Addition och subtraktion 1–100

• Talen 11–18 - tiotalsövergång

• Talen 11–18 - tiotalsövergång

FRAMSTEG I MATEMATIKEN FRAMSTEG I MATEMATIKEN MIRVI UNGE THORSÉN

ISBN 978-91-86611-78-1

ISBN 978-91-86611-79-8

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

–10

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

–20

–50

–100

Talen 11–18 tiotalsövergång

Talen 11–18

Framsteg i matematiken är en serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av arbetsböckerna och lärarhandledningarna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. I lärarhandledningarna finns också många kopieringsunderlag. Varje häfte tar upp ett område.

ng

Tiotalsövergång

• Börja med begrepp • Mönster och geometri • Mönster och sekvenser • Tal och antal • Tal och talsystem

TEMATIKEN THORSÉN

• Addition och subtraktion 1–10 • Addition och subtraktion 1–20 • Addition och subtraktion 1–50 • Addition och subtraktion 1–100 • Talen 11–18 - tiotalsövergång

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

ISBN 978-91-86611-80-4

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

ISBN 978-91-86611-90-3

FRAMSTEG I MATEMATIKEN

Framsteg i matematiken Börja med begrepp 978-91-86611-00-2 48 s.

57:-

978-91-86611-01-9 48 s.

57:-

Mönster och geometri Mönster och sekvenser

NYHET

978-91-86611-02-6 48 s.

57:-

Tal och antal 978-91-86611-03-3 48 s.

57:-

Tal och talsystem 978-91-86611-04-0 48 s.

Digitala böcker

Addition och subtraktion 1–10

Nu finns de sju första framstegsböckerna att köpa på App Store och Google Play (Börja med begrepp, Mönster och geometri, Mönster och sekvenser, Tal och antal, Tal och talsystem, Addition och subtraktion 1-10, Addition och subtraktion 1-20). Har du elever som behöver träna på samma moment flera gånger är dessa digitala böcker perfekta. Övningarna är interaktiva och några av dem är självrättande.Texterna går att få upplästa. Något som också underlättar är att uppgifterna presenteras en i taget.

Mönster och sekvenser

Mönster och sekvenser Mönster och geometri

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område. , Börja med begrepp

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område. , Börja med begrepp

Mönster och geometri Börja med begrepp

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område. , Börja med begrepp

Börja med begrepp Tal och antal

, Mönster och geometri

, Mönster och geometri

, Mönster och geometri

, Mönster och sekvenser

, Mönster och sekvenser

, Mönster och sekvenser

, Tal och antal

, Tal och antal

, Tal och antal

, Tal och antal

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

Tal och talsystem

ISBN 978-91-86611-02-6

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har 9 789186 611026 sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

Tal och talsystem Addition och subtraktion 1–10

ISBN 978-91-86611-01-9

9 789186 611019

, Börja med begrepp

FraMsteg i MateMatiken Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

, Mönster och geometri

, Börja med begrepp

341 123

341 123

Addition och subtraktion 1–10 Addition och subtraktion 1–20

, Mönster och geometri , Mönster och sekvenser

, Tal och antal , Tal och talsystem

, Tal och talsystem

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–10

, Addition och subtraktion 1–20

, Addition och subtraktion 1–20

FrAmsteg i mAtemAtiken

ISBN 978-91-86611-04-0

9 789186 611040

341 123

57:-

Tallinje liten 0-31 978-91-86611-13-2 30:Tallinje stor 0-21 978-91-86611-14-9 65:Lärarhandledning Framsteg 978-91-86611-15-6 128 s.

K

420:-

57:-

57:-

57:-

Addition och subtraktion 1–50

978-91-86611-79-8 48 s. FramsTeg i maTemaTiken

Talen 11-18 (tiotalsövergång) 978-91-86611-80-4 48 s.

FrAmsteg i mAtemAtiken

ISBN 978-91-86611-05-7

9 789186 611057 FramsTeg i maTemaTiken

978-91-86611-06-4 48 s.

Addition och subtraktion 1–100

ISBN 978-91-86611-03-3

9 789186i611033 Framsteg matematiken

341 123

, Tal och antal

, Addition och subtraktion 1–10 , Addition och subtraktion 1–20

341 123

Addition och subtraktion 1–20

, Börja med begrepp

, Mönster och geometri , Mönster och sekvenser

FramsTeg i maTemaTiken

ISBN 978-91-86611-00-2

9 789186i611002 FraMsteg MateMatiken

341 123

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

, Mönster och sekvenser

57:-

Addition och subtraktion 1–20

978-91-86611-78-1 48 s.

FramsTeg i maTemaTiken

Framsteg i matematiken

, Tal och antal , Tal och talsystem

978-91-86611-05-7 48 s.

, Börja med begrepp

, Mönster och geometri

FraMsteg i MateMatiken

Tal och antal

Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

, Mönster och sekvenser

FraMsteg i MateMatiken

57:-

Lärarhandledning Framsteg del 2

ISBN 978-91-86611-06-4

789186 611064 FrAmsteg i 9mAtemAtiken 341 123

FrAmsteg i mAtemAtiken

978-91-86611-90-3 72 s.

K

245:-

17


Ta sikte på de nya kunskapskraven

un

skapsk v ra

K

Kartläggning Lgr11

I och med den nya läroplanen för grundskolan - Lgr 11 - finns ett nytt centralt innehåll och nya kunskapskrav. Dessa kunskapskrav och de nationella proven i årskurs 3 är utgångspunkten för innehållet i två böcker – Målet i sikte del 1 och 2 och kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 1-3. I kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 4–6 är det kunskapskraven och de nationella proven i årskurs 6 som är utgångspunkten. En nyhet för året är att ett elevhäfte för årskurs 6 kommer under våren 2014. Målet i sikte är ett fristående material som kan användas oberoende vilket grundmaterial/ huvudläromedel du använder i klassen. Med hjälp av arbetsböckerna kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling.

lo

ch k u n ap sk

Böckerna är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.

Lgr11

Målet i sikte åk 1–3

tet med de unskapskraven e efter den a befinner everna blir er mer träning er sina egna

Målet i sikte åk 1–3 och 4–6 kartläggning i matematik

K

Målet i sikte åk 1-3 respektive åk 4–6 är till för dig som kontinuerligt vill dokumentera elevernas kunskaper i matematik. Detta redan från årskurs 1.

kartläggning i matematik

n:

MÅL

Kopieringsmaterialen är i A4-format och i färg, men fungerar också om du vill ha svartvita kopior. Materialet omfattar områdena • Taluppfattning och tals användning • Algebra

ISBN 978-91-86611-46-0

• Geometri

341 123

Lgr11

Målet i sikte åk 4–6

m kartlägger r det centrala

en ska ge dig som ing. ng, Algebra, ändring

l

ap sk

• Sannolikhet och statistik o ch k u n

• Samband och förändring • Problemlösning

kartläggning i matematik

h kan änder i sin na om vad de

MÅL

v uppgifter är de löser en et innebär att

Sagt om...

tionella proven.

vå häften, kså innehåller ven enligt Lgr11. eleverna får här ande i direkt

" Bra blandning på övningar/uppgifter. Fint att eleverna måste skriva och visa hur de tänker." " Välformulerade uppgifter och instruktioner och tydliga illustrationer."

ISBN 978-91-86611-46-0

341 123

18


lo

ch k u n ap sk

Kartläggning

Lgr11

Målet i sikte

aterial för arbetet ya nationella 3. Häftena är ka mål. Du ser var eckling samtidigt som och vad de behöver också reflektera över

Kartlägger kunskaper inom följande områden:

kartläggning i matematik – årskurs 3

1

Målet i sikte del 1 kartläggning i matte för åk 3

MÅL

• Taluppfattning – talens egenskaper

mråden:

• Räknesätten och deras samband

en

ga räknemetoder

• Enkla bråk • Huvudräkning med de fyra räknesätten • Överslagsräkning

ISBN 978-91-86611-24-8

9

341 123

• Addition och subtraktion med skriftliga räknemetoder

789186 611248

• Algebra – matematiska likheter • Sannolikhet • Enkla tabeller och diagram • Proportionella samband

2

• Kopiera, fortsätta och bygga mönster och talmönster

terial för arbetet ya nationella 3. Häftena är a mål. Du ser var ckling samtidigt som och vad de behöver också reflektera över

kartläggning i matematik – årskurs 3

mråden: a mönster

MÅL

ch k u n ap sk

Målet i sikte

Målet i sikte del 2 kartläggning i matte för åk 3

Lgr11

lo

Kartlägger kunskaper inom följande områden: • Beskriva föremåls och objekts läge

aper

mkrets, massa,

• Beskriva, jämföra och avbilda geometriska figurer och objekt • Symmetri • Jämföra, uppskatta och mäta längd, massa, volym, tid och area ISBN 978-91-86611-25-5

341 123

9

789186 611255

• Problemlösning

NYHET

Kartläggning i matematik Målet i sikte del 1 – kartläggning i matte för åk 3 978-91-86611-24-8 32 s.

43:-

Målet i sikte del 2 – kartläggning i matte för åk 3 978-91-86611-25-5 32 s.

43:-

Målet i sikte åk 1-3 – kopieringsmaterial 978-91-86611-46-0 128 s.

K

540:-

Målet i sikte åk 4-6 – kopieringsmaterial 978-91-86611-74-3 128 s.

K

540:-

Målet i sikte åk 6 – kartläggning i matte 978-91-87701-06-1 32 s. utk. vt -14

46:-

19


Vardagsmatte

Kompisarna NYHET

Har du elever som behöver extramaterial? Då är Vardagsmatte – Kompisarna och Familjerna något för dig! I läroplanen för grundskolan – Lgr 11 – betonas att eleverna ska arbeta med matematiska uppgifter som har sin grund i vardagliga situationer. Serien Kompisarna består av sex häften och i varje häfte får Kompisarna Ali och Alva eleverna följa två barn. Texterna är elevnära och givetvis är det vardagsmatematik som är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad, där Kompisarna Ali och Alva är enklast och Kompisarna Freja och Felix svårast.

Kompisarna li och Alva

A

Kompisarna Ali och Alva är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. I läroplanen för grundskolan – Lgr 11 – betonas att eleverna ska arbeta med matematiska uppgifter som har sin grund i vardagliga situationer. Serien består av sex häften och i varje häfte får eleverna följa två kompisar. Texterna är elevnära och givetvis är det vardagsmatematik som är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad, där Ali och Alva är enklast och Fia och Fredde svårast. Häftena är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel.

VARDAGSMATTE

Häftena är i första hand tänkta för elever i årskurs 1 till 3, men passar både äldre och yngre elever. De är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel.

Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1–5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans. Övriga häften är:

Kompisarna Billy och Biancha Kompisarna Billy och Biancha Kompisarna Billy och Biancha

Låt hela klassen arbeta med Kompisarna eller använd häftena som extramaterial till de elever som behöver det. Eleverna skriver i häftet och facit finns att hämta på Askunges hemsida.

Kompisarna ianca och Billy

Kompisarna Billy och Biancha Kompisarna Billy och Biancha

Kompisarna Bianca och Billy Kompisarna Biancha och Billy är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. I läroplanen för grundskolan – Lgr 11 – betonas att W Gustafsson eleverna ISBN ska 978-91-86611-91-0 arbeta med matematiska uppgifter Victoria som har sin grund i vardagliga situationer.

Anette S Panboon

Serien består av sex häften och i varje häfte får eleverna följa två kompisar. Texterna är elevnära och givetvis är det vardagsmatematik som är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad, där Ali och Alva är enklast och Fia och Fredde svårast. Häftena är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel.

B

VARDAGSMATTE

Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1–5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans. Övriga häften är: Kompisarna Ali och Alva

Träna vardagsmatte med oss! Kompisarna Colin och Cilla

Kompisarna Doris och Dante

Kompisarna Edvin och Emmy Kompisarna Freja och Felix

ISBN 978-91-86611-92-7

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

Vardagsmatte – Kompisarna Ali och Alva 978-91-86611-91-0 32 s.

utk vt-14

43:-

utk vt-14

43:-

utk vt-14

43:-

utk vt-14

43:-

utk vt-14

43:-

utk vt-14

43:-

Bianca och Billy 978-91-86611-92-7 32 s. Colin och Cilla

Författare till Vardagsmatte – Kompisarna och Familjerna är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans, bland annat Lyckas med problemlösning (se sidorna 24-25).

20

978-91-86611-93-4 32 s. Doris och Dante 978-91-86611-94-1 32 s. Edwin och Emmy 978-91-86611-95-8 32 s. Freja och Felix 978-91-86611-96-5 32 s.


Vardagsmatte

Familjerna

Serien Familjerna består av sex häften och i varje häfte får eleverna följa en familj. Även här är det vardagsmatematik som tränas. Häftena är i stigande svårighetsgrad, där Familjen Albertsson är enklast och Familjen Fransberg svårast.

Familjen lbertsson

A

VARDAGSMATTE

son

shäfte som ingår i en agsmatte.

te S Panboon. Båda rare i årskurs 1-5 och

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

Familjen ianchi

sammans.

B

Familjen Bianchi Familjen Bianchi är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

Familjen idergren

ISBN 978-91-86611-61-3

C

Familjen Cidergren Familjen Cidergren är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

VARDAGSMATTE

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

VARDAGSMATTE

ISBN 978-91-86611-62-0

D

Familjen Dalsten

ISBN 978-91-86611-63-7

Familjen Dalsten är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

Familjen vergood

häfte som ingår i en agsmatte.

te S Panboon. Båda are i årskurs 1-5 och

I första hand är häftena tänkta för elever i årskurs 4 till 6, men de passar både äldre och yngre elever. De är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel. Häftena passar också för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eleverna skriver i häftena och längst bak finns facit till uppgifterna.

Familjen alsten

od

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

E

Träna vardagsmatte med oss!

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

VARDAGSMATTE

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

VARDAGSMATTE

Vardagsmatte – Familjerna

sammans. ISBN 978-91-86611-64-4

Familjen Albertsson

Familjen ransberg Familjen Fransberg Familjen Albertsson är ett arbetshäfte som ingår i en serie där eleverna får träna vardagsmatte. Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans. ISBN 978-91-86611-65-1

F

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

VARDAGSMATTE

978-91-86611-61-3 32 s.

43:-

Familjen Bianchi 978-91-86611-62-0 32 s.

43:-

Familjen Cidergren 978-91-86611-63-7 32 s.

43:-

Familjen Dalsten 978-91-86611-64-4 32 s.

43:-

Familjen Evergood 978-91-86611-65-1 32 s.

43:-

ISBN 978-91-86611-66-8

Familjen Fransberg 978-91-86611-66-8 32 s.

43:-

21


Vardagsmatte

Året

Nu i A4format också!

22 22

Ordningstal När vi pratar om datum brukar vi använda ordningstal. Vi säger första, femte, sjunde, femtonde, trettionde och så vidare.

2012

v 34

2012

• Året • Årstider • Månader er

o k to b

april

no

r be

cember

janu

torsdag

mars

fredag

lördag

Sara

2012

november

v 34

söndag

Lillemor, Moa

aj

au g

be r

okto

juni

juli

ptem se

Vem har namnsdag den femte juni? _______________________________ m ar s

vint er

ber

Ester

fe

vå r

Vem har namnsdag den trettioförsta mars?_________________________ Vilket datum har Sara namnsdag? ________________________________

il

Vilket datum har Mats namnsdag?________________________________

s gu

ti

so m m ar

apr

m

au

aj juni

juli

341 123

februari

Mattias, Mats

ar i

ri

ISBN 978-91-86611-52-1

v 13

ua br

us

ti

somm ar m

m ve

de

hös t

mber pte se

höst

rs

vår

• Kvartal

v8

19

Ulf, Ylva 2012

v 29

24 31 18

ma

vinter

• Veckor och dagar • Dagarna s namn • Dagar och månader • En dag – ett datum • Datum på olika sätt • Speciella dagar • Ordnings tal • Skottår • Läsåret

2012

ri

d annat

juli

ISBN 978-91

Skriv datumet med siffror. tjugonde augusti

__________

elfte april

__________

artonde november

__________

andra maj

__________

-86611-30-9

341 123

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

håller blan

ua

no ve

Häftetminne

fe br

2012

onsdag

Bo

, Bernt Bernhard

janua ri

ber

v 15

11

tisdag

måndag

cem

2012

april

5

20

de

r be

v 23

juni

augusti

Träna årets dagar, veckor och månader Eleverna får lära sig att skriva datum, fakta om veckodagar, månader, kvartal och årstider. Häftet finns nu också i A4-format! Texten är något större, layouten är luftigare och det finns mer plats att skriva svar.

NYHET

Månaderna I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild. I varje bild finns någon form av matematisk anknytning. Klockans hela timmar finns också med i varje bild. Häftet är i A4-format.

Kalender Månadskalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året. Kalendern är odaterad och du eller eleverna skriver in dagens datum. Kalendern passar därför till vilket år som helst. Bilderna är illustrerade av Daniel Borg. Alla bilder har en matematisk anknytning. Det är samma bilder som finns med i häftet Månaderna.

22


Planeringsbok

JANU ARI FEBR UARI MAR S APRI L

Planeringsboken är tänkt för dig som vill ha en överskådlig årsplanering. Hela veckans planering finns på ett uppslag. Det finns inga datum utsatta, utan tanken är att du ska kunna använda boken vilken tid som helst. MAJ

JUNI

JULI

AUGU STI

SEPT EMBE R

OKTO BER

NOVE MBER

DECE MBER

Förutom 52 veckouppslag finns det sidor för planering per månad, projekt, utvärdering, namnlistor, adress - och telefonlistor.

P LA N ER IN G SB O K

Vardagsmatte JANU ARI FEBR UARI MAR S APRI L

NYHET

MAJ

JUNI

JULI

AUGU STI

SEPT EMBE R

OKTO BER

NOVE MBER

DECE MBER

V EC MÅ

KA

N DA

G T IS D

AG ONS TO R S

DAG

DAG

FR E D

Boken är i A5-format och med spiralbindning så att du lätt kan arbeta med ett helt uppslag. P RO

JE K

T

AG

LÖRD

SÖND

Klockan

NÄ ST A VE CK

AG

AG

A

Att kunna klockan är verkligen vardagsmatematik. Vad är klockan? är ett fristående material för att öva klockan. Övningarna ökar stegvis i svårighetsgrad. Häftet finns nu också i A4-format! Texten är någor större, layouten är luftigare och det finns mer plats att skriva svar. Häftet innehåller bland annat • Timvisaren

• Kvart i och över

• Minutvisaren

• Fem minuter

• Hel/halv timme

• Fem i och över

• Tidsskillnad

• Tio i och över

• Efter klockan 12

• Fem i halv och fem över halv

Nu i A4format också!

Året Träna årets dagar, veckor och månader 978-91-86611-30-9

32 s.

43:-

Träna årets dagar, veckor och månader A4 978-91-86611-52-1

32 s.

43:-

utk. ht-14

43:-

Månaderna

e material för att öva vis i svårighetsgrad.

11 12

978-91-86611-99-6 32 s.

1

10

2

9

3 8

Kalender

4 7

5

6

Vad är klock an? är ett fristående att öva klock material för an. 12 svårighetsgra Övningarna ökar steg 11 vis i 1 d.

v

10

Häftet inne

ISBN 978-91-86611-51-4

12 1 håller blan 11 d annat • Timvisare 10 2 n 9 3 • Minutvisa 10:30 ren 8 4 • Hel timm e 7 6 5 • Halv timm e • Tidsskilln ad • Efter klock an 12 • Kvart i och över • Fem minu ter • Fem i och över • Tio i och över • Fem i halv och fem över halv

978-91-87701-01-6 12 s. A3 3 4

7

5

6

10

978-91-87701-00-9 128 s.

11 12 1 3

8 7

5

6

Vad är klockan?

4

978-91-86611-29-3 32 s. 10:30

10 9

6

5

4

2 3

7

6

43:-

1

3 7

-86611-29-3

12

11

2

8

ISBN 978-91

10

11 12 1

utk. ht-14 prel.105:-

2

9

341 123

341 123

utk. ht-14 prel. 89:-

Planeringsbok

2

5

4

Vad är klockan? A4-format 978-91-86611-51-4 32 s.

43:-

19.10

9 789186 611293

23


Problemlösning

Lyckas med problemlösning Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet. För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur. I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna • lösa matematiska problem

• förklara sina lösningar, både skriftligt och muntligt

• använda olika strategier

• reflektera kring olika sätt att lösa problem

• välja en lämplig lösningsstrategi

• formulera egna matematiska problem

• bedöma om lösningen är rimlig

ng Ly ni

Lyckas med problemlösning A

as m

A

l lem ös

pr o b

l lem

ral roll inom matematiken. ngen bidra till att eleverna utvecklar mulera och lösa problem samt valda strategier, metoder, modeller g är både ett mål och ett medel och ett långsiktigt mål och som ett ala innehållet.

ck

pr o b

k lycmed a s

ed

A

ed

k as m

Lärarstöd för strukturerad undervisning.

problemlösning

ningsförmågan är det viktigt att d progression och struktur.

Lärarstöd för strukturerad undervisning

roblemlösning A får eleverna em r sstrategi är rimlig åde skriftligt och muntligt t att lösa problem tiska problem

sina kunskaper i . Lyckas med problemlösning A elever i årskurs 2–3.

pr o b

ng Ly ni

as m

A

ed

ck

pr o b

l lem ös

ng Ly ni

as m

A

ed

ck

Anette S Panboon. m klasslärare i årskurs 1–5 och

el tillsammans.

l lem ös

Monstertrubbel

Monstertrubbel

Monstertrubbel är arbetshäftet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning A.

ISBN 978-91-86611-48-4

Berättelsen i Monstertrubbel handlar om barnen Bim och Mir som hittar en magisk bok på vinden. Bim och Mir tar sig in i bokens värld för att rädda sju monster som blivit tillfångatagna av en ond trollkarl. De möter en vätte som blir deras Vägvisare. För att rädda ett monster måste de lösa tre kluriga problem. När eleverna klarat det får de ett monsterklistermärke som de sätter in i arbetshäftet.

341 123

Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

ISBN 978-91-86611-47-7

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

341 123

as m

ng Ly ni

l lem ös

pr o b

B

pr o b

ed

l

oll inom matematiken. n bidra till att eleverna na formulera och er och värdera eller och resultat. och ett medel och finns ktigt mål och som ett innehållet.

ck

ed

k as l yc med

m

B

problemlösning

Monstertrubbel Eleverna får använda sina kunskaper i arbetshäftet Monstertrubbel. Den börjar med en berättelse som handlar om de två barnen Bim och Mir som ska rädda monster. När eleverna hjälpt barnen att lösa tre kluriga problem och räddat ett monster, belönas de med ett klistermärke i form av just ett monster, ett bevis på att de har lyckats. Lyckas med problemlösning A och Monstertrubbel riktar sig till elever som går i årskurs 2–3.

Lyckas med problemlösning B Lärarstöd för strukturerad undervisning.

Lärarstöd för strukturerad undervisning

gsförmågan är det viktigt d progression och struktur.

blemlösning får eleverna

ategi

mlig skriftligt och muntligt

as m

as m

l lem ös

Bim och Mir får undervisning av professor Kitametam. En dag gör de något förbjudet och hamnar i en annan värld. Där träffar de en vätte som blir deras Vägvisare. För att ta sig tillbaka till den egna världen måste Bim och Mir passera sju portar. Bakom varje port gömmer sig tre kluriga problem.

ISBN 978-91-86611-42-2

341 123

De sju portarna är ett arbetshäfte där eleverna får lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning B. När eleverna hjälpt Bim och Mir att lösa problemen i ett rum, får de en nyckel (klistermärke) som bevis på att de lyckats.

pr o b

De sju portarna

tte S Panboon. lasslärare i årskurs tik. De har skrivit flera

ed

B

pr o b

ng Ly ni

ck

ed

B

ng Ly ni

ck

vänder sig i första hand

l lem ös

t lösa problem

a problem

a kunskaper i arbetshäftet/

De sju portarna

Victoria W Gustafsson Anette S Panboon

Författare till materialet är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

ISBN 978-91-86611-41-5

Victoria W Gustafsson 341 123

24

Anette S Panboon

De sju portarna Arbetshäftet De sju portarna är upplagt på samma sätt som Monstertrubbel, men här hamnar Bim och Mir i en annan värld. För att ta sig tillbaka till den egna världen måste barnen passera sju portar. Bakom varje port gömmer sig tre kluriga problem. När eleverna hjälpt Bim och Mir att lösa problemen i ett rum, får de en nyckel (klistermärke) till porten som bevis på att de har lyckats. Lyckas med problemlösning B och De sju portarna riktar sig till elever som går i årskurs 4–6.


Problemlösning Vägvisarens tips Ha tålamod. Ett problem tar tid att lösa!

j LÄS OCH FÖRSTÅ PROBLEMET. Vad är frågan? Vilken information behöver jag?

j VÄLJ EN LÄMPLIG STRATEGI FÖR ATT LÖSA UPPGIFTEN.

Rita

en bil

d

vt oratiial nd lab mater Anvä

Sök efter

Gör en tabell

ett mön

ster

Plansch Till lärarmaterialet följer en plansch som visar hur eleverna bör/kan arbeta när de ska lösa matematiska problem. Sätt upp den på väggen och hänvisa till den när ni arbetar med problemlösning.

Gissa och pröva

ån Arbeta bakifr Gör en ekvation

Lyckas med problemlösning j VISA HUR DU HAR LÖST UPPGIFTEN. j BEDÖM OM SVARET VERKAR RIMLIGT. Kan det stämma? Valde jag en bra strategi?

6 3

Lyckas med problemlösning A - Monstertrubbel - elevbok =2

978-91-86611-47-7

32 s. inkl. klistermärken

46:-

Lyckas med problemlösning B isbn 978-91-86611-42-2 © 2012 Victoria W Gustafsson, Anette S Panboon och Askunge AB

Lyckas med problemlösning A - Lärarstöd för strukturerad undervisning

Författare till Lyckas med problemlösning är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon. Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans.

978-91-86611-48-4 64 s. inkl affisch

K

250:-

Lyckas med problemlösning B - De sju portarna - elevbok 978-91-86611-41-5 32 s. inkl. klistermärken

46:-

Lyckas med problemlösning B - Lärarstöd för strukturerad undervisning

K

978-91-86611-42-2 64 s. inkl affisch

250:-

Askunge - vinnare i innovationstävling! Askunge är en av vinnarna i innovationstävlingen Leka, lära, leva som Post-och telestyrelsen (PTS) utlyste under 2013. I denna tävling sökte PTS it-lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning som gör att de bättre kan tillgodogöra sig utbildning. Läsförståelsen och brister i begreppsförståelsen kan vara ett hinder när eleverna ska förstå ett matteproblem. Askunge kommer nu att ta fram ett digitalt läromedel som bygger på serien Lyckas med problemlösning, bland annat två interaktiva spel som ger eleverna motivation att arbeta med problemlösning. De tryckta materialen, både lärarstöden/handledningarna och elevhäftena, har varit mycket uppskattade och vi hoppas att elever, som exempelvis har läs-och skriv-svårigheter, ska kunna arbeta med problemlösning på ett enkelt och roligt sätt via dator eller lärplatta. Är du intresserad av att medverka som utprövare eller få information om när materialet är klart? Anmäl dig till askunge@askunge.se

25


Problemlösning

Lös ett problem i veckan

Lös ett problem i veckan

Problemlösning i matematik Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial med 32 olika matematiska problem – ett problem för varje vecka under läsåret. De är tänkta att användas som extra utmaning eller som hemuppgift. Problemen passar också bra som som pareller gruppuppgifter i skolan. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande.

Lös ett problem i veckan är ett material där eleverna tränar sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Det finns 32 problem, ett problem för varje vecka under läsåret. Eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet. Lorne Peterson

Richard Kerrigan

Illustrationerna till Lös ett problem i veckan - start har Lorne Peterson och Richard Kerrigan gjort. Båda har arbetat med specialeffekter till en lång rad filmer, t.ex. Star Wars (Stjärnornas krig), Pirates of the Caribbean, Ghostbusters (Spökligan), The Right Stuff (Rätta virket). Läs mer på www.askunge.se

Hur mån ga

3r o 2e

P S t A r Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande.

är göm da

?

5

Det är 8 äp Hur mång plen sammanlagt. a finns i ko rgen?

BL M T

3 2

P r o B L eM t Ar T

S

ISBN 978-91-86611-35-4

341 123

Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar. I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder. 12

Lös ett problem i veckan – Start riktar sig till elever från Förskoleklass till årskurs 1.

Kopierin

g tillåten

• Lös ett

problem

i veckan

– start ©

Askunge

Thorsén

Förlag AB

Lös ett problem i veckan – Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2. Lös ett problem i veckan – Nivå 2 riktar sig till elever från årskurs 2 till 3. Lorne Peterson

Illustrationerna till Lös ett problem i veckan - start och nivå 2 har Lorne Peterson och Richard Kerrigan gjort. Båda har arbetat med specialeffekter till en lång rad filmer, t.ex. Star Wars (Stjärnornas krig), Pirates of the Caribbean, Ghostbusters (Spökligan), The Right Stuff (Rätta virket). Lorne har vunnit en Oscar för sitt arbete med just specialeffekter.

Lös ett problem i veckan

kopieringsmaterial m för varje vecka

Richard Kerrigan

ra utmaning eller också bra som lan. Eleverna får h argumentera för

chard Kerrigan

m i veckan - nivå 2 rigan gjort. Båda har ng rad filmer, t.ex. of the Caribbean, Stuff (Rätta virket).

Lös ett problem i veckan

Problemlösning Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial med 32 olika problem – ett problem för varje vecka under läsåret. De är tänkta att användas som extra utmaning eller som hemuppgift. Problemen passar också bra som som par- eller gruppuppgifter i skolan. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande.

Nivå 2

ISBN 978-91-86611-36-1

341 123

3 2

Problemlösning – kopieringsmaterial

P r o B L eM i Vå 1

N

Lös ett problem i veckan Start- kopieringmaterial 978-91-86611-35-4

40 s

210:-

Lös ett problem i veckan Nivå 1- kopieringmaterial P

ISBN 978-91-86611-28-6

341 123

9

3r o 2e

N

BL M 1

i Vå

978-91-86611-28-6

40 s

210:-

789186 611286

Lös ett problem i veckan Nivå 2- kopieringmaterial 978-91-86611-36-1

26

40 s

210:-

K


Problemlösning

S IN – RÄKNA UT A

– Räkna ut A är den första delen i en arbetsböcker med kluriga uppgifter där äller att tänka logiskt och kreativt – att ra och resonera! innehåller enkla texter och många yper av uppgifter. pel på områden i Läs in – Räkna ut a truktioner mförelser d ska bort? j ledtrådar gik mligt meddelande beller agram

Läsförståelse och logiskt tänkande

LÄS IN RÄKNA UT

A

Läs in - Räkna ut är en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där eleven får tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera! Eleven får läsa enkla texter och arbeta med olika typer av uppgifter. Det kan också vara att följa enkla instruktioner. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad mellan böckerna.

ISBN 978-91-86611-23-1

341 123

Läs in–Räkna ut A är tänkt för elever som går i årskurs 2-3.

9 789186 611231

Exempel på områden i Läs in – Räkna ut A: • Jämförelser

Sagt om...

• Vad ska bort?

" Mycket bra uppgifter som tränar läsförståelse. Roliga uppgifter med fin omväxling inom olika områden."

• Logik • Tabeller • Diagram 24

Tänk logiskt Vad köper de?

12 12

1.

Ett hemligt ord

44

Fyra vänner köper varsin frukt eller grönsak. Vad köper de? Läs ledtrådarna och lista ut vad de köper.

• Amir äter frukt men inte äpple. • Benno köper en gul frukt. • Cia äter inte frukt.

Kryssa över 9.

5.

morot äpple banan päron

Andra och det fjärde bokstaven är E. Femte bokstaven är L.

Kryssa över det djur som inte hör till gruppen.

Amir

Första bokstaven är S. Åttonde bokstaven är T. Sjätte bokstaven är B.

Benno

Tredje bokstaven är G. Sjunde bokstaven är Å.

Cia

Dora

Bennos böcker 6.

11.

Kryssa över det som inte hör till gruppen.

Benno läste 4 böcker. Han läste en deckare före ken hästboken och hundboken. dbo Hun Han läste inte hundboken sist. Benno läste mysterieboken Lo före hundboken. Mira

Amir köper ______________________________ Benno köper ______________________________

IET SkrivMYS 1TER vid den han läste först. Skriv 2 vid nästa bok. PÅ ÖN Skriv 3 vid den bok han läste näst sist. Skriv 4 vid den bok han läste sist. Lo Mira Hun

Hun

dbo

dbo

ken

ken

e askung

Mira

Lo

IET MYSTER ÖN PÅ

ERIET MYST PÅ ÖN

Hun

Ett fall för detektiven

dbo

ken

e askung

Kryssa över det som inte hör till gruppen.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

12.

nge asku

Lo Mira

Ett fall för detektiven

Ett fall för detektiven

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Kryssa över det djur som inte hör till gruppen.

IET MYSTER ÖN PÅ

Cia köper

______________________________

Dora köper

______________________________

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

10.

Ringa in rätt bild.

e askung

Ett fall för detektiven

Läs in–Räkna ut B är tänkt för elever som går i årskurs 3-4.

S IN – RÄKNA UT B

– Räkna ut är en serie arbetsböcker luriga uppgifter där det gäller att logiskt och kreativt – att fundera och era! t innehåller enkla texter och många yper av uppgifter. pel på områden är truktioner mförelser d ska bort? j ledtrådar gik mligt meddelande beller agram

LÄS IN RÄKNA UT

B

Exempel på områden i Läs in – Räkna ut B: • I vilken ordning? • Vilken information behöver du? • Analogi • Glyfer • Mönster

ISBN 978-91-86611-40-8

• Följ ledtrådarna

Läs in - Räkna ut Läs in - Räkna ut A 978-91-86611-23-1 32 s.

43:-

341 123

Läs in - Räkna ut B 978-91-86611-40-8 32 s.

43:-

27


Träna mera

Nyckeln till matematiken Sex arbetshäften där eleverna får träna på grundläggande moment. Uppgifterna är varierande, men ändå strukturerade. Det är ett fristående material för årskurs F-3 och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Häftena är på 24 sidor och svartvita. Format 170x240 mm. ELN TIL

" Perfekt för nya ettor!"

KELN TI YC

LL

N

L

NY

Sagt om... CK

KEN

MATEMATI

Sortera med mera

MATEMATIKEN

Talupp

fattning

78918

7 6 6111

Addition 1–20

Addition 1–20 I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11.

ISBN 978-91-86611-20-0

341 123

9 789186 611200

Addition 1–20 innehåller • addition inom talområdet 1–20 utan tiotalsövergångar

ISBN 978-

ISBN

91-86611

341 123

Börja med matte

Innehåller enkla taluppfattningsövningar och inledande geometriövningar.

9

341 123

-19-4

NyckelN till matematikeN 789186 Börja med matte 611194 Sortera med mera Geometri och jämförelSer taluppfattninG 1–20 addition 1–20 SuBtraktion 1–20

Sortera med mera

Häftet innehåller övningar som tränar sortering och klassificering. Taluppfattning 1–20

Innehåller arbetsuppgifter som bygger upp förståelse för tal och antal. Ger också en förförståelse för räknesätten och positionssystemet. Tränar addition utan tiotalsövergångar. Subtraktion 1-20

Tränar subtraktion utan tiotalsövergångar.

18

-86611

86461

MATEMATIKEN

-22-4

1224

18

3

2

2 1

1 ISBN 978-91-86611-21-7

341 123

9 789186 611217

Nyckeln till matematiken

MATEMATIKEN

Börja med matte 978-91-86611-17-0 24 s.

31:-

Sortera med mera 978-91-86611-18-7 24 s.

31:-

Taluppfattning 1–20 978-91-86611-19-4 24 s.

31:-

Geometri och jämförelser 978-91-86611-20-0

24 s.

31:-

24 s.

31:-

24 s.

31:-

Addition 1–20 978-91-86611-21-7 Subtraktion 1–20 978-91-86611-22-4

28

KELN TI YC

LL

Grundläggande träning i geometri och jämförande begrepp.

978-91

9 78 91

KELN TI YC

4

3

Geometri och jämförelser

Addition 1-20

trak 1–20 tion

attning 1–20

0

C KEL N NY

MATEM ATIKEN

N

9

Sub

Talupp f

1–20 I serien Ny övningshä ckeln till matem moment ften med tränin atiken ingår som pre g inom innehållet de sen i läropla teras i det cen olika trala nen Lgr 11. Taluppfa ttning 1–2 • tal och 0 innehå antal ller • hälfte n och du bbelt • positi onssyste met NyckelN till Börja med matematikeN matte ISBN 978-91-86611-18-7 Sort era med mer a Geometr i taluppfattoch jämförelSer nin G 1–2 789186 611187 addi9tio 0 n 1–2 0 SuBtrak tion 1–2 0

LL

341 123

-0 1-86611-17

ISBN 978-9

1

N

NyckelN till matematikeN Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelSer taluppfattninG 1–20 addition 1–20 SuBtraktion 1–20

tion

L

Geometri och jämförelser innehåller • geometriska former • jämförande mätningar

trak

TIL

r

Sub

I serie –20 övningn Nyckeln mom shäften m till matem EL YCK N T en innehå t som pr ed träning atiken in gå es in llet i läropl enteras i om de ol r de an ika t en Lg Subt r11. centrala ra • subt ktion 1– 20 in nehå tiotalsöraktion in MATEMA TIKEN vergån om områ ller det 1– gar. 20 ut Nycke an Börja lN till mate Sorte med matte matikeN ra Geome med mera talup tri och jä mför pfat tnin elSe additi G 1– r on 1– 20 SuBtr 20 aktio n 1– 20

ILL

NyckelN till matematikeN Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelSer taluppfattninG 1–20 addition 1–20 SuBtraktion 1–20

I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11.

)

koleklass

KELN TI YC

Geometri och jämförelser

Geometri och jämförelser

er r gsövninga

a och förs

Sortera med mera innehåller bl.a. • lika – olika • parbildning • sortera efter egenskaper • mönster

Sortera med mera

N

år atiken ing a olik nom de a det central riktar a 11. Häften 2. årskurs FK-

N

I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11.

e

LL

ed Börja m matte

MATEMATIKEN


Träna mera

Sätt in stöten! Sätt in stöten! är en fristående serie som ger systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg. Uppgifterna är upplagda så att eleverna får se ett exempel, sedan följer träning på den enskilda momentet och slutligen får eleven använda sitt kunnande i benämnda uppgifter. Varje häfte har sju kapitel. Det sjunde kapitlet i varje häfte kan antingen användas som en repetition eller som ett test. Sist i häftet finns en sida med "Öva mer!" Serien är i första hand riktade till elever i årskurs 3–6, men även äldre elever kan givetvis använda materialet för repetition. Häftena är på 16 sidor och i fyrfärg. Format 210x260 mm. Häfte 1: Addition och subtraktion

Häfte 2: Multiplikation

Sätt in stöten MATEMATIK är en serie häften som ger en systematisk inlärning och träning i utvalda teman

som ger teman ner och god tformade så ällningar. kan

Sätt in stöten MATEMATIK är en serie häften som ger Hanne Solem Görel Hydén en systematisk inlärning·och träning i utvalda teman inom matematik. Häftena har enkla instruktioner och god progression i svårighetsgrad. Uppgifterna är utformade så att eleverna får lära sig och öva standarduppställningar. De får anledning att visa att de har förstått och kan använda dem.

Hanne Solem · Görel Hydén

Sätt in stöten!

inom matematik. enkla instruktioner och god Hanne Solem Häftena · GörelharHydén

Sätt in stöten!

progression i svårighetsgrad. Uppgifterna är utformade så att eleverna får lära sig och öva standarduppställningar. De får anledning att visa att de har förstått och kan använda dem.

Sätt in stöten!

MATEMATIK

Häftena kan användas för inlärning, övning och repetition. MATEMATIK

h repetition.

Häfte 3: Division

MATEMATIK

Häftena kan användas för inlärning, övning och repetition.

Multiplika tion

Addition och subtraktion

Addition och

Division

ISBN 978-91-86611-76-7

ISBN 978-91-86611-77-4

ISBN 978-91-86611-75-0

4

den.

6

Sätt in talet som saknas – tänk tiokamrater.

8 + ____ = 10

18 + ____ = 20

12 + ____ = 20

____ + 5 = 10

____ + 15 = 20

____ + 16 = 20

3 + ____ = 10

13 + ____ = 20

19 + ____ = 20

Mer multiplikation Dividera ett tvåsiffrigt tal med ett ensiffrigt

4

När du vet att 9 · 5 = 45, vet du också att När=vi4500. ska räkna ut 72 kan vi göra det på flera sätt. Ett sätt är att dela upp det tvåsiffriga talet. 9 · 50 = 450 och att 9 · 500 6 72 är detsamma som 60 + 12. Då kan vi tänka 60 + 12 = 10 + 2 = 12. Alltså är 72 = 12. 6 6 6

När du vet att 7 + 3 = 10, vet du också att 17 + 3 = 20

1

6

_ = 10

9

9

7

3

___ + 5 = 10

_ = 10

___ + 6 = 10

_ = 10

___ + 9 = 10

_ = 10

___ = 6

___ = 2

___ = 4

___ + 3 = 10

5

8 · 3 = _____

Sätt in talet som saknas – tänk tiokamrater.

28 + ____ = 30

65 + ____ = 70

41 + ____ = 50

66 + ____ = 70

43 + ____ = 50

52 + ____ = 60

87 + ____ = 90

31 + ____ = 40

____ + 36 = 40

____ + 74 = 80

____ + 69 = 70

____ + 42 = 50

____ + 52 = 60

____ + 81 = 90

____ + 33 = 40

____ + 26 = 30

6

6 · 3 = _____ 65 = 5 6 · 6 = _____ 7 · 7 = _____ 48 = 3 5 · 6 = _____ 56 = 3 · 4 = _____ 4

Sätt in talet som saknas – tänk tiokamrater.

2

80 – ____ = 72

90 – ____ = 84

60 – ____ = 55

70 – ____ = 61

40 – ____ = 31

70 – ____ = 66

50 – ____ = 47

90 – ____ = 87

60 – ____ = 54

50 – ____ = 43

80 – ____ = 78

50 – ____ = 43

7

Räkna ut svaret.

Jan har 17 kr. Hur mycket saknar han för att köpa en glass för 20 kr? __________________

Räkna ut genom att dela upp det tvåsiffriga talet.

8 · 30 = _____

6 · 30 = _____ 6 · 300 = _______ + = _____ + _____ = _____ 6 · 60 = _____ 6 · 600 = _______

30 3

7 · 700 = _______ +7 · 70 = =_____ _____ + _____ = _____

15 5

18 3

5 · 60 = _____

32 = 2

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

5

5

10

15

20

6

6

12

18

24

7

4

2

+

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

14

+ 16 18

15

18

21

24

27

20

24

28

32

36

52 = 410 12 39 = 325 30

4

35

40+ 45

3

30

36

42

48

54

49

2

10

4

20

40

3

50

7

14

21

28

35

42

56

63

16

24

32

56

64+ 72

70

8 9

18

27

36

45

54

63

72

81

4

Rakel har 90 kr. Pia har 82 kr. Hur stor är skillnaden? ______________________________

20

30

40

50

60

70

80

90 100

12

·

5 2 2 2 5 ·

= 2

Vi skriver upp hur många tiotal som inte är använda. Vi har använt 2 · 4, alltså 8. 9 – 8 =1. Vi har 1 tiotal i rest.

2 4 1 · 9 6 = 22 4 =

5 5 5

·

2 3 · 4

7 ·

·

6 4

=

+

4 3 0 18 24 = 7

=

+

8 4 6

=

8 5 = 5

5 3 7 2 2 4 ·8 = 3

5 6 = 4

6 5 5 4 3 = 5· 1 6

5 7 = 3

8 8 = 4

9 6 = 3

= 6 08 94 = · 2 62

= _____ + _____ = _____

1

9 6 = 2 4 4 Vi kollar om det blev något över: 4 · 4 = 16. Det blev ingen rest. Svaret är alltså 24.

=

Räkna ut. Kom ihåg 4 minnessiffra när det är nödvändigt.4

·

Vi räknar 16 = 4 4

=

=

multiplikationstabellen också!

1

9Minnessiffra! 6 = 2 4 4

Nu har vi 16 ental som inte är delade.

8 (med 3 tiotalen) när du räknar. 2 Börja längst till1 vänster

7 2

= _____ + _____ = _____

4

60

9

4

·

4

1 5 1 49 6

Vi börjar från vänster med tiotalen. 9 tiotal delat med 4 är 2. Vi får 1 tiotal över.

=

30

8

64 = 440 48

5 · 600 = _______

Jag ska dela med 5. Jag vet att 50 är det största talet i 5-tabellen. Därför delar jag upp 65 i 50 och 15.

· =

=

= _____ + _____ = _____Jag måste öva mig på

10

10 10

3

9 6 = 2 4

6 2 3

· =

40 +3 · 40 16 = =_____ _____ + _____ = _____ 3 · 400 = _______ 4 4

Fyll i tabellen så snabbt du kan.

1

8 · 300 = _______

50 5

Nora har 42 kr. Anna har 8 kr mer. Hur mycket har Anna? __________________________

Eskil har 23 kr. Hur mycket saknar han för att köpa en glass för 30 kr? _________________

Räkna ut. Kom ihåg minnessiffra när det är nödvändigt. Vi räknar tiotal och ental var för sig.

1 9 · 3 =

Räkna ut.

1

3

3

80

+

= _____ + _____ = _____

=

90

+ 7 2 = 3

=

13

8

9

Sätt in stöten Addition och subtraktion 978-91-86611-75-0 16 s.

Serien Sätt in stöten! är skriven av två mycket erfarna läromedelsförfattare, Görel Hydén och Hanne Solem, med en lång rad framgångsrika läromedel i matematik och svenska utgivna på före detta Adastra Läromedel. Båda har mer än tjugo år bakom sig som klasslärare.

31:-

Multiplikation 978-91-86611-76-7 16 s.

31:-

Division 978-91-86611-77-4 16 s.

31:-

29


Träna mera

Bråk från början 66

1 2

Bråk från början

k

an

en halv En hel tårta.

1 2 1=

1 1

Tårtan är delad i 2 lika stora delar.

En halv tårta.

1 2

Bilden visar 1 av 2 delar.

öser man a enkla bråk tredjedel, en

1 2

1 4

v helhet och och att stor-

Vad är ett bråk och hur läser man och löser man uppgifter med bråk? I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v. Häftet tar också upp skillnaden på del av helhet och del av antal.

En halv

1 2

1 1 1= + 2 2

aper.

Laborativt materiel

täljare

1 2

erial som är

en tredjedel

bråkstreck

1 2

Minnesregel: täljare = tak nämnare = nere

nämnare

Måla halva kakan.

Måla halva kvadraten.

Till häftet finns ett laborativt material som är gjort i kraftig kartong. Bilderna är utstansade och allt är paketerat i en praktisk plastficka så att eleverna kan förvara delarna på ett bra sätt.

Måla halva cirkeln. Kopiering förbjuden. Se sidan 1.

2 6

2 3

ISBN 978-91-86611-44-6

341 123

Bråk från början laborativt material

Bråk Bråk från början 978-91-86611-44-6 32 s.

43:-

Bråk från början - laborativt materiel 978-91-86611-50-7

ISBN 978-91-86611-50-7

www.askunge.se

46:-

341 123

www.askunge.se

1

6

Talen upp till 100 7

15

100

Talen u pp till

letar du efter kreativa och inspirerande lektionstips? 35 Vill du fånga elevernas uppmärksamhet? Vill du har fler förslag på hur du kan använda hundrarutan?5

100 tips på hur du kan med talen arbeta 1–100 och hundra Letar du rutan! efter krea

4

23 30

tiva och insp hur du kan irerande lektions tips? Vill använda Här hitta du hundrar r du 100 utan? tips på talen upp till hun på aktiviteter och underlag dra. Des sutom får spel som fokusera i form av arbetsbl du många talmönst r ad där elev er, jämföre kopierin gserna trän subtrakt lser, ordn ion ar ing, plat svärde, också hun inom talområdet add ition drarutor 1–100! Give och av olika tvis finn slag. s det har fler

19

förslag på

41 Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra. Förutom alla aktiviteter och spel, 77 82 65 får du många kopieringsunderlag i form av arbetsblad där 96 100 eleverna tränar talmönster, jämförelser, ordning, platsvärde, addition och subtraktion inom talområdet 1–100! ISBN 978-9

100

Talen u pp till

1-86611-37

-8

341 123

På vår hemsida, under rubriken Tips, finns smakprov att ladda ner. Där hittar du också ett bildspel – Räkna till 100.

K

Kopieringsmaterial Talen upp till 100 - kopieringsmaterial 978-91-86611-37-8 64 s.

30

220:-


Träna mera

Skriftliga räknemetoder Räkna med uppställning

ADDITION

SUBTRAKTI ON

SK R IF T L IGA R ÄK N E METODE R

SK R I FT LI GA R ÄK N E METO DE R

RÄKNA M ED UPPSTÄLLNI NG HUVUDRÄKNI NG ÖVERSLAGSRÄKNI NG

RÄKNA MED UPPSTÄLLNING HUVUD RÄKNING ÖVERSLAG SRÄKNING

Behöver dina elever på ett systematiskt och strukturerat sätt träna på skriftliga räknemetoder? Här får eleverna träna på uppställning med standardalgoritmer. Det är ett kopieringsmaterial som bland annat innehåller: • visningsexempel följt av träningsuppgifter • huvudräkning och överslagsräkning • decimaltal • uppgifter med vardagsanknytning

KO P I E R I N G S M AT E RI A L

KO P I E RI NG SMAT E RI A L

K

Skriftliga räknemetoder Addition 978-91-87701-02-3 48 s. MULTIPLIKATION

DI V I S I ON

SK R IF T L IGA R ÄK N E METODE R

SK R I FT LI GA R ÄK N E METO DE R

RÄKNA M ED UPPSTÄLLNI NG HUVUDRÄKNI NG ÖVERSLAGSRÄKNI NG

RÄKNA MED UPPSTÄLLNING HUVUD RÄKNING ÖVERSLAG SRÄKNING

utk vt-14

295:-

utk vt-14

295:-

utk vt-14

295:-

utk vt-14

295:-

Subtraktion 978-91-87701-03-0 48 s. Multiplikation 978-91-87701-04-7 48 s. Division 978-91-87701-05-4 48 s.

KO P I E R I N G S M AT E RI A L

KO P I E RI NG SMAT E RI A L

Träna med målet i sikte Träna färdigheter i matematik med hjälp av häften i A5-format. Häftena kan användas som repetition eller extra träning. De riktar sig till elever i åk 2–6 och säljs i 5-pack. De fem första träningshäftena finns med i 2014 års utgivning. Alla häften är i fyrfärg. Träna med målet i sikte

3·2

Träna med målet i sikte

Träna med målet i sikte

0,33 l MULTIPLIKATION OCH DIVISION DEL 1

Multiplikation och division, del 1, 5-pack 978-91-87701-07-8 16 s.

utk ht-14

95:-

Multiplikation och division, del 2, 5-pack 978-91-87701-08-5 16 s.

utk ht-14

95:-

utk ht-14

95:-

utk ht-14

95:-

utk ht-14

95:-

Decimaltal, 5-pack 1 3

25 5

Träna med målet i sikte

1 2 = 2 4

15,6

978-91-87701-09-2 16 s. Bråk, 5-pack 978-91-87701-10-8 16 s.

10 BRÅK

Bråk och procent, 5-pack DECIMALTAL

978-91-87701-11-5 16 s.

31


Åk 6–9

Färdiga lektioner och laborativt materiel

CeCilia Christiansen

Rädda ekvationerna!

RÄDDA

Nu kan du arbeta laborativt med ekvationer! Du får färdiga lektioner och mycket extra arbetsmaterial. Eleverna får bl.a. arbeta med matematiska uttryck, ekvationer med subtraktion, ekvationer med bråk, att göra antaganden, problemlösning i fem steg, förhållande och ekvationer, pengar och ekvationer, olika antal lösningar, kontroll av en lösning, ekvationer med parenteser samt ekvationer och geometri.

EKVA TION ERNA

Rädda ekvationerna består av 17 lektioner, laborativt material och många kopieringsunderlag för det fortsatta arbetet.

-

Paketet innehåller • Lärarhandledning i fyrfärg med 17 färdiga lektioner • Kopieringsblad som kan användas i skolan eller som hemuppgifter. • Problemlösningsuppgifter • 60 askar som motsvarar 1/1 • 20 askar som motsvarar 1/2 • 10 askar som motsvarar 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 • ca 500 stickor • 10 brickor med lock Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever. Eleverna arbetar i par.

-

Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever. Meningen är att de ska arbeta parvis.

Det finns också lösa askar och stickor att komplettera med.

När du använder materialet Rädda ekvationerna upptäcker du snart att det går att bredda din undervisning. Elever som aldrig tidigare arbetat med ekvationer är kreativa och kommer på andra typer av lösningar än dem vi lärare tänker på eller är vana vid. Ta vara på deras sätt att lösa ekvationer och använd dessa lösningar till diskussioner i klassen.

ISBN 978-91-86611-16-3

341 123

9

789186 611163

Lektion 1 Förenkla uttryck 1

I paketet ingår

K1

Att förenkla ett matematiskt uttryck betyder att man lägger ihop variabeltermerna för sig och de konstanta termerna för sig. – 10 + 2x + 15 + 6x – 2

Vad är matematiska uttryck och hur förenklar man dem?

Uttrycket kan förenklas på följande sätt: – 10 + 2x + 15 + 6x – 2 = 8x + 3

Du behöver:

Förenkla följande uttryck.

1. 6x + 4 – 5 + 4x + 6

• • •

2. 10x – 4 – 4 – 3x – 3 + 8x – 6 3. 16 – 5x –18x + 10 – 8 + 24x + 2x +10 4. 6 – 28 + 7x – 5 – 4x + 6

• Lärarhandledning i fyrfärg med färdiga lektioner

5. 12x – 6 – 5 – 6x + 30 + 9 – 4x – 2x –2

Rädda ekvationerna för interaktiv skrivtavla eller OH-projektor. 10 askar och ca 20 stickor. Kopieringsbladen Förenkla uttryck 1 och 2 (s. 34–35)

6. 3x + 1 + 12 – 3x + 2 7. 6 – 12x – 8x + 5 – 1 – 4x – 2x + 10 8. 9x + 3 + 5x – 8 – x + 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

10x+5 15x–17 3x+28 3x-21 26 15 –26x+20 13x+7 15x+1 23x–2

9. 20x – 5 + 3x + 2 – 13x + 4 + 5x 10. 34x + 6x – 4x + 6 – 8 – 20x + 7x

34

Innan man introducerar spelet Rädda ekvationerna! måste eleverna veta vad som menas med matematiska uttryck och hur man förenklar dessa. Inled därför med att berätta vad ett matematiskt uttryck är.

Kopiering tillåten • Rädda ekvationerna © Cecilia Christiansen och Askunge Thorsén Förlag AB

• Arbetsblad som kan användas i skolan eller som hemuppgifter.

Ett matematiskt uttryck är ett uttryck som består av siffror, tecken och bokstäver. Uttryck används för att beskriva händelser på ett matematiskt språk. Termer som bara innehåller siffror kallas konstanta termer. Termer som innehåller bokstäver eller bokstäver och siffror kallas variabeltermer.

u Skriv följande på tavlan:

4x + 6 + 2x + 8 + 3x

• Problemlösningsuppgifter

Fråga eleverna hur många termer det finns. 4x + 6 + 2x + 8 + 3x är ett matematiskt uttryck som innehåller fem termer. Två konstanta termer och tre variabeltermer: Fråga eleverna vilka termer som är konstanta och vilka termer som är variabeltermer. +6 och +8 är konstanta termer och +4x, +2x och +3x är variabeltermer.

• 60 askar som motsvarar 1/1

u Skriv följande på tavlan:

5x – 8

• 20 askar som motsvarar 1/2

Fråga eleverna hur många termer och vilka olika det finns: 5x – 8 är ett matematiskt uttryck som innehåller två termer. En konstant term och en variabelterm. +5x är variabeltermen och –8 är den konstanta termen.

• 10 askar som motsvarar 1/3, 1/4, 1/5, 2/3

Poängtera för eleverna att plustecknet respektive minustecknet alltid hör ihop med efterföljande tal!

8

• 500 stickor

rädda ekvationerna

Materialet innehåller färdiga lektioner.

• 10 brickor med lock (till ekvationsspelet och att förvara ekvationer i) Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever. PS På www.askunge.se hämtar du digitalt material för interaktiva skrivtavlor.

Askarna är utstansade, men de måste vikas och limmas, innan de kan användas.

Rädda ekvationerna! Paket 978-91-86611-16-3

Författare till Rädda ekvationerna är Cecilia Christiansen som är högstadielärare i matematik men undervisar på alla stadier. Cecilia föreläser också runt om i Sverige.

32

K

640:-

Lösa askar och stickor (samma antal som i paketet) 978-91-86611-27-9

190:-


Åk 7–9

Innehåll Förskola 1 Förskola, F–3 F–3, Fritids

2 4

Förskoleklass, åk 1 6 Särskilt stöd

10

Kartläggning

18

Vardagsmatte

20

Problemlösning

24

Träna mera

28

Åk 6–9 32

Välkommen till Askunge Förlag!

Medveten matte –

Askunge är ett förlag som ger ut läromedel i matematik. Vi vänder oss särskilt till elever som behöver extra stöd eller stimulans.

Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Men också elever som behärskar de olika momenten behöver utmanas. Annars blir det snart tråkigt. Problemlösning och logiskt tänkande är två områden som vi satsar extra mycket på.

ett bedömningsstöd för årskurs 7–9

Så välkommen till Askunge!

Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.

Mirvi Unge Thorsén

Medveten matte innehåller

Att lära sig matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla!

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Är du intresserad av nya läromedel? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Maila askunge@askunge.se

ISBN 978-91-86611-53-8

Algebra och ekvationer 7-9

Taluppfattning 7-9

ISBN 978-91-86611-54-5

Tommy Lucassi

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Formativ bedömning i matematik

Bråk 7-9

Geometri 7-9

Tommy Lucassi

ISBN 978-91-86611-55-2

Tommy Lucassi

ISBN 978-91-86611-56-9

• Ett pedagogiskt lektionsupplägg för själva genomförandet och för träning i bedömning. • Förtest och diagnoser för det centrala innehållet i Lgr 11. • En praktisk och kompakt dokumentationsblankett för centralt innehåll, kunskapskrav och framåtsyftande planering.

Kom ihåg att få information via våra webbkanaler! På hemsidan får du, förutom information om våra läromedel, tips och inspiration till din undervisning. Du kan ladda ner vår katalog och bläddra i våra smakprov.

K

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Samband och förändring 7-9

Sannolikhet och statistik 7-9

ISBN 978-91-86611-57-6

Tommy Lucassi

• Handledning med många råd, tips och förklaringar. Arbetsmetoden och kopieringsunderlaget i Medveten Matte är fullständigt anpassat efter den nya läroplanen Lgr 11. Det är speciellt framtaget för att fungera i praktiken så att det blir ett stöd för dig och dina elever. Du sparar tid, höjer kvaliteten på din undervisning och får ansvarstagande och motiverade elever på köpet.

Här får du också information om vilka mässor och utställningar som vi kommer att medverka vid. Flera av våra titlar består av kopieringsmaterial. För att förtydliga detta finns en symbol vid respektive titel.

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Tommy Lucassi

ISBN 978-91-86611-58-3

Samtliga böcker är tryckta i Sverige vilket ger kortare transporter och därför mindre miljöpåverkan.

Formativ bedömning i matematik

Tommy Lucassi

• Anpassade problemlösningar med autentiskt bedömda elevexempel som stöd i bedömningen.

Nyhetsbrev

Askunge Förlag väljer att miljömärka alla sina böcker med Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Det betyder att böckerna är tryckta på ett tryckeri som tar miljöhänsyn i hela produktionskedjan och att tryckeriet har kontrollerats och godkänts för denna märkning.

PROBLEMLÖSNINGAR ∙ LEKTIONSUPPLÄGG ∙ MATRISER∙ DOKUMENTATION

Formativ bedömning i matematik

Medveten matte Algebra och ekvationer årskurs 7–9 978-91-86611-53-8

355:-

Taluppfattning årskurs 7–9 978-91-86611-54-5

295:-

Bråk årskurs 7–9 978-91-86611-55-2

Författare till Medveten Matte är Tommy Lucassi. Han har arbetat som lärare i matematik på högstadiet i 15 år. De senaste åren har han systematiskt utvecklat praktiska metoder för att tillämpa formativ bedömning i klassrummet. Det bloggar han om på Pedagog Stockholm, och han föreläser även på ämnet formativ bedömning i praktiken.

utk. ht 2014

295:-

utk. ht 2014

295:-

Sannolikhet och statistik årskurs 7–9 978-91-86611-57-6 utk. vt 2015

295:-

Samband och förändring årskurs 7–9 978-91-86611-58-3 utk. vt 2015

295:-

Geometri årskurs 7–9 978-91-86611-56-9


Har du frågor? Ring 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 Vill du beställa? Avtalskunder Om din kommun har ett upphandlingsavtal med LäroMedia, GR Utbildning eller någon annan kommunal samordnare, beställer du via dem. Du kan också beställa direkt av oss via webbutiken. Det går också bra att skicka ett mail eller ringa.

Kunder som har avtal med LäroMedia bokhandel LäroMedia Bokhandel Webb www.laromedia.se

2014

E-post order@laromedia.se Tel 019-20 69 00

F-pris Alla angivna priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Momsen är 6% på böcker. Reservation för prisförändringar.

Privatpersoner Privatpersoner kan handla direkt av oss eller via nätbokhandeln t.ex. Adlibris, Bokus, Bokia m.fl.

Kunder som inte har avtal med LäroMedia bokhandel Logistikteamet Webb www.askunge.se E-post info@logistikteamet.se Tel 019-20 69 40

Askunge Förlag, Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka askunge@askunge.se www.askunge.se tel 08-30 95 75, 073-951 13 93

Förskola Förskoleklass Fritids Grundskola Specialundervisning

Askunge katalog 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you