Page 1

Addition 1–10 är en serie arbetsböcker med fokus på grundläggande räknefärdigheter. Häftena tar upp olika matematiska områden. Varje häfte inleds med ett uppslag där matematiska ord och begrepp presenteras.

TRÄNA MATEMATIK

träna matematik

Addition 1–10 Ord och begrepp, talkamrater, tiokamrater, dela upp, addition på tallinjen, summa Subtraktion 1–10 Ord och begrepp, 10 minus något, differens, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad Addition 1–20 Ord och begrepp, 10 plus något, se samband, addition på tallinjen (inga tiotalsövergångar) Subtraktion 1–20 Ord och begrepp, se samband, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad, 20 minus något (inga tiotalsövergångar) Taluppfattning 1–10 Ord och begrepp, tal och antal, hur många, lika många, udda och jämn, tallinjen, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–20 Ord och begrepp, tal och antal, talen upp till 20, siffrornas värde, udda och jämn, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–100 Ord och begrepp, talen upp till 100, siffrornas värde, udda och jämn, tallinjen, talens storlek, hälften och dubbelt, 100-kamrater

TRÄNA ADDITION ISBN 978-91-87701-12-2

9 789187 701122

1–10


Träna matematik Addition 1–10 Ord och begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Addition 0–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Talkamrater 2–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Addition 0–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Talkamrater 6–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Tiokamrater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Addera på tallinjen . . . . . . . . . . . . . . . .14 Summan ska vara tio . . . . . . . . . . . . . . .16

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

Ord och begrepp addition addera plustecken likhetstecken

summa term tallinje lika mycket

talkamrat tiokamrat sammanlagt tillsammans

1


Ord och begrepp Ringa in addition Det finns fyra olika räknesätt. Ett av räknesätten heter addition. Det här är en addition: 5 + 2

• Ringa in additionen.

8–5=3

3+5=8

2∙4=8

8 =4 2

addera

• Addera talen 4 och 3. Ringa in rätt svar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

När du räknar addition kallas det att addera. Ibland säger vi att vi lägger ihop.


Addition 0–5

+

=

2 bär plus 1 bär är lika med 3 bär. 2+1=3

Addera med 0, 1 och 2.

2 + 1 = ____

0 + 2 = ____

2 + 0 = ____

3 + 0 = ____

4 + 0 = ____

3 + 2 = ____

1 + 1 = ____

2 + 2 = ____

3 + 1 = ____

Addera med 0, 1 och 2.

0

4

+1 0

0

+2 1

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

2

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

+0


Summan ska vara 10 i varje rad. Måla tärningarna som ger summan 10.

= 10 = 10 = 10 = 10

ISBN 978-91-87701-12-2 © 2014 Mirvi Unge Thorsén och Askunge AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel Borg (omslag) Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Tryck Elanders Sverige AB 2014

16

Askunge Thorsén Förlag AB Mjölnarvägen 41, 131 431 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se

Kopiering förbjuden. Se sidan 16.

Bra jobbat!


Addition 1–10 är en serie arbetsböcker med fokus på grundläggande räknefärdigheter. Häftena tar upp olika matematiska områden. Varje häfte inleds med ett uppslag där matematiska ord och begrepp presenteras.

TRÄNA MATEMATIK

träna matematik

Addition 1–10 Ord och begrepp, talkamrater, tiokamrater, dela upp, addition på tallinjen, summa Subtraktion 1–10 Ord och begrepp, 10 minus något, differens, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad Addition 1–20 Ord och begrepp, 10 plus något, se samband, addition på tallinjen (inga tiotalsövergångar) Subtraktion 1–20 Ord och begrepp, se samband, subtraktion på tallinjen, jämför - skillnad, 20 minus något (inga tiotalsövergångar) Taluppfattning 1–10 Ord och begrepp, tal och antal, hur många, lika många, udda och jämn, tallinjen, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–20 Ord och begrepp, tal och antal, talen upp till 20, siffrornas värde, udda och jämn, fler och färre, talens storlek, hälften och dubbelt Taluppfattning 1–100 Ord och begrepp, talen upp till 100, siffrornas värde, udda och jämn, tallinjen, talens storlek, hälften och dubbelt, 100-kamrater

TRÄNA ADDITION ISBN 978-91-87701-12-2

9 789187 701122

1–10

Add 1 10 webb  

Träna addition inom talområdet 1 till 10.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you