Kantinekøb

Page 1

KantineKøb

ekstramodul til CompuClock “Behandling av matkjøp i kantine...”


Hvad siger brugerne ,, Før vi tog KantineKøb i brug var kantinepersonalet ved at drukne i papir og køerne ved skranken var endeløse’’. ,,Nu er foregår registreringen hurtigt og effektivt, uden nogen form for dobbeltregistrering. Vi er meget tilfredse med KantineKøbs-modulet, som opfylder alle vore behov mht. registrering og vore forventninger til systemet er fuldt ud indfriet. Køerne er forsvundet selv om de fleste af vore medarbejdere spiser på samme tid. I slutningen af en lønperiode overføres alle registreringer automatisk til vort lønsystem.’’ U. Helgason IT Manager – Pharmaco Ltd. www.pharmaco.is


Opgaver som KantineKøb løser Spisebilletter • • •

Tidskrævende Svært at håndtere forskellige priser Medarbejderne finder dem når tøjet er vasket….

Faste madordninger • •

Ingen flexibilitet for medarbejderne Svært at lave om på udbudet i kantinen

Kontanter • • • •

Hygiejne Kasseafstemning Tidskrævende Ansvar for omsætning


KantineKøb - Struktur


Nemt i brug • Medarbejderne kommer ind i kantinen – Registrerer deres køb • MedarbejderID nr. • Vælger varer fra menu • Vælger evt. antal

– Bekræfter køb


Registreringsmetoder

• Touch screen • Tastatur • Håndscanner • Proximityscanner • Stregkode scanner


KantineKøb – Nem rapportering • Hvor mange har købt frokost? • Hvor mange solgte enheder fordelt på varer ? • Hvilke varer er mest populære?


KantineKøb – Overførsel til lønsystem • Lønafdelingen – Købsregistreringer – Overførsel til løn


Fordele • Elektronisk registrering – Ingen manuel dataindtastning – Ingen “løsblade” og huskesedler!

• Ingen dobbelt registrering • Præcis oversigt over de enkelte medarbejderes købstransaktioner • Nem rapportering – Både for kantinepersonale og administration

• Direkte overførsel til lønsystem


Fordele – fortsat ... • Tidsbesparende – med det samme! • Minimererer fejl • Alle oplysinger umiddelbart tilgængelige i overskuelige rapporter • Nemt at ændre priser og rabatter • 100% integreret med CompuClock


Yderligere oplysninger‌

Sterna ApS Ă˜vej 17 4100 Ringsted 5760 1661 sterna@sterna.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.