Page 1

Dansk Gordon Setter Klub’s Årbog 2009


Udgiver: Dansk Gordon Setter Klub 2010 Redaktør: Johnny Streit Redaktion: Anton Dahl, Ásgeir Páll Júlíusson, Anders Andersson, Bente Friberg, John Bak, Henrik Gejl Christensen, Lorens Clemmesen, Søren Brøndum Thygesen, Liselotte Højer og Jette Dellgreen Grafisk tilrettelæggelse: Bente Friberg Oplag: 300

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Indholdsfortegnelse

3

Annonce for klubdage 2010.........................................................................................................................................4 Forord v/ formand Anton Dahl....................................................................................................................................5 Æresmedlemmer DGSK..................................................................................................................................................6 Pokaloversigt.............................................................................................................................................................7 - 9 Pokaler.......................................................................................................................................................................10 - 99 Årets Gordon Setter 2008.........................................................................................................................................100 Årets unge Gordon Setter 2008.............................................................................................................................101 Årets Opdrætterpris 2008........................................................................................................................................102 Årets Udstillingshund 2008.....................................................................................................................................103 Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver...........................................................................................105-119 FJD’s forårsmarkprøver....................................................................................................................................120-123 DGSK’s HOVEDPRØVE.......................................................................................................................................124-153 Andre klubbers Hovedprøver........................................................................................................................154-155 Danmarks Jægerforbunds Vinderklasser...................................................................................................156-158 Dansk Kennel Klub’s forårs vinderklasse....................................................................................................160-163 Mesterskabsprøve..............................................................................................................................................164-166 Apportering...................................................................................................................................................................167 DGSK’s Derbyforprøve......................................................................................................................................168-171 Dansk Jagthundederby....................................................................................................................................174-178 Danmarks Jægerforbunds’s efterårsmarkprøver....................................................................................188-191 DKK’s Brugsklasser.............................................................................................................................................192-197 DGSK’s efterårsvinderklasse ..........................................................................................................................198-201 DKK’s Efterårsvinderklasse..............................................................................................................................202-203 Danmarksmesterskab 2006............................................................................................................................204-205 Svensk Derby................................................................................................................................................................206 Landskamp Tyskland - Danmark...........................................................................................................................206 Nordisk Cup...................................................................................................................................................................207 Udstilling...............................................................................................................................................................208-219 DGSK’s avlsregistrering 2006 (Eliteavlsregister mm.) ..........................................................................220-235 NGK + Finsk årsberetning................................................................................................................................240-243 Generalforsamling og beretning..................................................................................................................244-249 DGSK‘s love og standart...................................................................................................................................250-256 DGSK‘s regnskab..........................................................................................................................................................257 Medlemsliste........................................................................................................................................................258-262 Fremførte hunde 2009.....................................................................................................................................264-270 Annoncer...............................................................................................................................................................273-285

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Klub & udstillingsweekend Den 14. & 15. august 2010

Lørdag den 14. august starter klubweekenden med udstilling om formiddagen, som uden at skele til klokken, først slutter hen på eftermiddagen. Christina Bak er DGSK’s kyndige udstillingsansvarlige. Lørdag aften er der arrangeret hyggelig fællesspisning i festsalen. Lørdag eftermiddag, samt søndag, er planen at vi afholder autoriserede apporteringsprøver. Derudover laver vi relaterede aktiviteter efter behov. Søndag tager de der har lyst på skydebanen, som er placeret ca. 10 km. Væk. (Da mange erfaringsmæssigt kommer allerede i løbet af fredagen har vi reserveret telt og siddeplads til fælles grillhygge og hundesnak) Indkvartering og standkvarter for klubdagene bliver som i fjor: Uge Lystfiskeri og Camping, Åbenråvej 95, 6360 Tinglev, Tlf.(+45) 74644498, E-mail: uge@mail, hjemmeside: www.uge-lystfiskeri.dk. Her er der mulighed for overnatning i dobbeltværelser, hytter, camping, med tilhørende høj kvalitet hvad angår de sanitære forhold. Der er masser af aktivitetsmuligheder på Uge Camping, hvor hele familien tilgodeses. Vi råder til allerede nu at reservere plads – henvendelse skal ske direkte til Uge Camping. Nævn gerne at det er vedr. DGSK klubweekend. Alle der har en Gordon Setter bør vise den frem på årets klubudstilling. Prøveleder Lorenz Clemmesen, 29 61 46 41, svarer gerne på spørgsmål. Tilmelding til udstilling og apporteringsprøver annonceres i Jagthunden’s juni nummer.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Forord ved DGSK‘s formand

5

Heri findes fyldestgørende oversigter over alle vores pokaler, samt markprøve og udstillingskritikker af alle fremførte Gordon Settere i 2009.

Ligeså skylder vi hele staben af medarbejdere omkring årbogen en kæmpe tak, det er et stort arbejde at få alt koordineret ned til mindste detalje.

Det er ikke uden en vis stolthed, at vi i DGSK stadig har både frivillige personer og økonomiske kræfter til at udgive vores helt egen årbog.

Ikke mindst skal vi takke vore annoncører som velvilligt, år efter år, støtter udgivelsen.

Johnny Streit, som har overtaget koordineringen og planlægningen af årbogen efter Kristian Frøkjær, fortjener en stor applaus for sin store indsats. Bente Friberg har som sædvanlig ydet en stor indsats med at lave layout og gøre årbogen klar til trykkeriet.

Vi håber at bogen endnu engang giver anledning til nogle hyggelige læsetimer og glæder os til vi alle igen mødes på vores hovedprøve ved Holbæk/Tuse Næs på Sjælland fra den 9. til 11. april. Med ønsket om et fremgangsrigt år for Gordon Setteren. DGSK Bestyrelse V. formand Anton Dahl

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


6

Æresmedlemmer i DGSK

Æresmedlemmer i DGSK † Vilhelm Christiansen † Preben Ahlefelt Laurvig Bille † Gunner Krag Jespersen † Valdemar Hansen † Christian Christensen † Viktor Holmskov Olesen † E.A. Christiansen † Hans Lundsgård † Henry West Jensen † Ernst Strømkjær Grethe Strømkjær Knud Petersen † Poul Hielscher Johan B. Steen

Dirigentklokke DGSK’s generalforsamling indledes med Kennel Krogløvgårds dirigentklokke, skænket af I. & B. Hjort Larsen, Kennel Krogløvgård Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


98

Årets Gordon Setter 2009

Årets Gordon Setter 2009 Nymarken‘s Hopper Ejer og fører, Lauge S. Larsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Årets unge Gordon Setter 2009 Årets unge Gordon Setter 2008 Rana Ejer & fører, Lorenz Clemmesen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

99


100

Årets Opdrætter Pris 2009

Årets Opdrætterpris 2009 Kennel Åens V/ Erik Petersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Årets Udstillingshund 2009 Årets Udstillingshund 2009 Åens Fenris Ejer & fører, Preben Pedersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

101


102

2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 DJ ‘s markprøver Thisted den 16. marts Åens Fernis 09590/2006 Preben F. Pedersen Åens Fernis afprøves i 2. Slip i god vind på raps og stub. Fernis går i et passende stort søg hvor der kunne ønskes mere plan i søg mønstret og han søger lidt efter hegn, søget skæmmes af en del forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er med hovedet ført i ryg højde og ind i mellem lidt under, der kunne ønskes mere stræk i galoppen og der er hale rørelse. Fernis har i 1. Slip 2 gange stram stand som han selv udløser, i 2. Slip holdes han for hare, senere opnår han stram stand hvor han villigt går frem på ordre og rejser præcist par høns og er komplet rolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Dommer Jan Nielsen Uge den 20. marts Vinterdalens Tilaaens 20740/2008 Erik Petersen Vinterdalens Tilaaens afprøves på majsstub, hvor den viser et stort og godt anlagt søg, med brede udslag og i god kontakt til, føreren og viser stor jagtlyst. 2. Slip på stub er søget som i 1. slip. Stilen er smuk, med hovedet i og over ryglinje, en lang kraftfuld aktion, pæn haleføring med bevægelser. Tilaaens forfølger hare kort og samarbejder igen godt med føreren. Tilaaens afprøves i yderligere 3. Slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere. Har i 3. slip chance til parhøns, som forfølges lidt, da de flygter. I 5. Slip støder Tilaaens høns 2 gange, og disse forfølges noget. Tilaaens er tiltalende hund, med meget stort jagtlyst. Ingen præmie UK

103

Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Åens Mads slippes på majsstub, hvor den, i god fart, viser et stort og velanlagt søg, i god kontakt til føreren. Mads udnytter vind og terræn godt. 2. Slip på majsstub, senere raps, viser den igen et velanlagt søg. Stilen er smuk med hovedet ført i og over ryglinje, en lang kraftfuld galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Mads trættes lidt til sidst. 3. slip på frøgræs, senere raps søger i starten godt men som slippet skrider frem, har Mads nogle stop og skal animeres noget. Ingen præmie UK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmensen Rana slippes på majsstub, hvor den, i god fart, viser et stort og for det meste godt anlagt søg, med gode udslag og i god kontakt til føreren. 2. Slip på stub, er søget igen godt anlagt. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen, en lang smidig galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. I dårlig vind støder Rana parhøns og forfølger kort. 3. slip i raps viser Rana et stort veldækkende søg, opnår liggende stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt. 4. slip i raps, viser Rana et meget stort, offentsivt anlagt søg, opnår liggende stand, som holdes længe. Avancerer på ordre i flere tempi og rejser præcist parhøns, der er acceptabelt ro i opflugt og skud. 1. præmie UK Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittman Østdalens Blinka slippes på græs i svag vind, viser i starten et passende stort og godt anlagt søg, i god kontakt til føreren. Til tider kunne revieringen ønskes bedre. Som slippet skrider frem, bliver søget noget begrænset anlagt, der mangler noget intensitet. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i niveau med ryggen, en lidt kort galopaktion, pæn haleføring med

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


104

DJ‘s Forårsmarkprøver 2009

bevægelser. Blinka kan holdes for hare. 2. Slip på majsstub, viser Blinka nu et meget større og bedre anlagt søg, med brede udslag og viser nu meget mere jagtlyst. Galopaktionen er nu også mere kraftfuld. Blinka afprøves i yderligere 2. Slip i raps, hvor søget bliver bedre og bedre, der er nu mere intensitet. Blinka arbejder i 4. slip ved hegn og mærker fært, fasan flygter og Blinka forfølger kort. Der var i slippet yderligere chance til parhøns. Ingen præmie UK

åbent. Det er en flot hund at se arbejde i marken. Langt fremme i terrænet kaster hun sig- jeg kan ikke se fugle lette; men da hun fortsætter søget, har hun en lang afstikker frem i terrænet. I tredje slip på raps i modvind træder vi høns op bag hunden. ingen præmie UK Dommer Knud Johansen

Østjyllands RB Liv 04031/2007 Anton Dahl Østjyllands RB Liv slippes på opharvet majsstub, hvor den viser et stort og for det meste godt, til offentsivt anlagt søg, med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen smuk, med hovedet ført i og over ryglinje, en lang smidig galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Liv opnår en smuk højrejst stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud. I et langt 2. Slip på græs, viser den igen et stort og for det meste godt anlagt søg i samme fart og stil som tidligere. Liv opnår en kortvarig stand, hare flygter fra området, Liv viser lidt interesse men kan holdes. 1. præmie ÅK Dommer Sv. Aage Vad

Slättbuas Tikka 02700/2009 Henrik G. Christensen Tikka slippes på vintersæd i modvind, hvor hun arbejder i mindste lag uden de brede udslag. Hun arbejder her i lav fart og stilen skæmmes af lav hovedføring. Halen bæres i forlængelse af ryglinjen. Galoppen mangler intensitet. Fremme i terrænet mærker hun fært - går frem - fugle kommer på vingerne. Terrænets beskaffenhed gør, at jeg ikke kan se hunden. I andet slip på raps i modvind er det en helt anden hund at se på marken. Her starter Tikka ud med et stort udslag til højre ,hvor hun opnår stand - hun løser selv og fortsætter arbejdet på marken. Her går hun i meget høj fart og i en flot stil, hvor hovedet og halen bæres i forlængelse af ryglinjen. Hun arbejder i en lang kraftfuld galop. To gange er hun forbigået fugl i god vind. ingen præmie UK Dommer Knud Johansen

Bjerre Herred den 21. marts

Otterup 21. marts

Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på vintersæd i modvind, hvor hun viser et meget stort og noget åbent søg. Hun arbejder med brede udslag til begge sider. Farten er meget høj og stilen er flot med højt båret hoved - halen bæres i forlængelse af ryglinjen. Momentvis halerørelse. Hun arbejder i en lang meget kraftfuld galop. Hun generes meget af makkerhunden. I andet slip fortsætter hun sit meget flotte arbejde. Søget er stadig noget

Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka viser på græsmark et velanlagt søg,hvor hun udnytter vind og terræn på bedste vis, dog slutter hun med lidt offensivt søgsoplæg. Farten er høj, stilen god med god hoved og haleføring, let og smidig galopaktion. Der ses ikke fugl i slippet. I andet slip på små marker med en del hegn viser Blinka et fornuftigt søg og opnårstand ved hegn. Standen holdes længe, men lige inden rejseordre går makkerhund foran og

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 bringer fasan på vingerne. Blinka er rolig da den flygter, men p.g.a. uroen om situationen vælger jeg at skyde over hende efterfølgende. Her viser hun sig komplet rolig i skud. Prøves i et sidste slip på frøgræs hvor hun viser flot søgsoplæg i høj fart og god stil. 1. præmie UK Dommer Jørgen Gordon Andersen

Hornsherred den 21. marts Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G Blackie starter på græs i god vind. Hun opnår hurtigt stand. Går meget forsigtigt frem på rejseordre, og virker noget usikker. Roder på fært. Der påvises ikke vildt. Makker finder parhøns. I 2. Slip på raps anlægger Blackie et stort og flot søg med brede udslag og god reviering. Farten er høj, og stilen er prima. Kaldes ind ved makkers resultatløse stand. Blackie trækker an ved hegn, hvor makker har markeret kraftigt. Makker opnår stand 30 meter længere fremme, og Blackie kaldes til orden. Parhøns letter ret foran Blackie, da makker forsøger at påvise fugl, hvilket ikke lykkedes. Blackie slippes på raps, hvor hun fortsætter det gode indtryk. Makker finder fugl. I nyt slip på stub søger Blackie ned ved mosekant, hvor hun opnår stand. Hun avancerer villigt på ordre og udpeger præcist fasanhøne. Der er komplet ro i opflugt og skud, og hun påvirkes ikke af, at der efterfølgende letter 2 fasaner ret foran hende. Blackie har til sidst et langt slip, hvor hun går usvækket. Blackie har hele dagen været i god kontakt med sin fører. 1. præmie ÅK Dommer Søren Stenhøj

105

Overvindinge den 21. marts Wøkk’s Asta 23383/2007 Frank Jensen Asta viser på frøgræs et stort søg som er anlagt efter hvor makker befinder sig, men slår sig indimellem fri. Farten er høj. Stilen er rimelig har, tendens til at sænke sit hoved under ryglinje, men dette bære dog for det meste i ryglinje, god kraftfuld galopaktion og spil i halen. Makker opnår stand, Asta går foran stående makker, går parhøns op og forfølger disse langt. Raps, går her stort, men noget åbent, støder enlig agerhøne og forfølger denne langt. Opnår stand, går på ordre villigt frem og rejser præcist parhøns, er noget urolig i opflugt og skud, følger hønsene godt på vej. 2. præmie UK Dommer Frede Nielsen Jægerspris den 21. marts Nr. Løgums Daphne af 5. maj 2007 12038/2008 Lauge S. Larsen Nørre Løgum`s Daphne afprøves i 3. Slip i mose og raps i god vind. Anlægger et stort velanlagt bred søg med god udnyttelse af vind og terræn i god kontakt til føre. Farten er høj. Stilen er acceptabel med hovedet ført det meste af tiden i ryg linje ind i mellem sænkes hovedet dog lidt, galop aktionen er smidig og langstrakt og der er ind i mellem halerørelse. I 1. Slip ses fasan flygte fra område hvor Daphne arbejder men situationen kan ikke bedømmes, senere viser Daphne sekundering. I et meget kort 2. Slip opnår Daphne stand og går villigt frem i flere tempi og rejser præcist par høns og er noget urolig i opflugt og skud. I 3. Slip opnår Daphne igen ret hurtigt stand og rejser igen villigt og præcist par høns og er komplet rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Dommer Jan Nielsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


106

DJ‘s Forårsmarkprøver 2009

Bjerre Herred en 21. marts Troldmarken God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær Troldmarkens God-Speed slippes på græs og vintersæd i modvind anlægger et stort og for det meste velanlagt søg i god kontakt til føreren, enkelte forkerte vendinger, Farten er høj, stilen god med hovedet i og over ryglinje langstrakt galop, halen bæres pænt med enkelte bevægelser, makkeren påviser agerhøns, i slutning af slippet får Speed føling med et par agerhøns, som flygter. Speed er rimelig rolig ved opflugten. Speed er ude i yderligere 4 slip og viser i alle slip, at det er en unghund med stort overskud, for i 3. slip i raps kontakt til enlig agerhøne, som flygter speed forfølger kort, Speed kan i 4. slip holdes ved makkerens stand. Ingen præmie UK Højtoftegårds Tinke 09522/2005 Jesper Olesen Tinke slippes på græs/ Vintersæd i modvind og anlægger et passende søg med gode udslag, som ind imellem kunne ønskes lagt bedere på bredden, bruger i starten en del tid ved skrub og hegn. Stilen er acceptabel, hovedet ført i ryglinje ind imellem lidt under ryglinje, Farten er passende, galoppen er lidt kort og vuggende, der er spil i halen. Makkeren påviser 2 gange agerhøns, 2. Slip nu i skrub og senere frøgræs, har enkelte afstikker noget langt frem i terrænet, der flygter en fasan ved skrub, situationen kan ikke bedømmes, 3. Slip hurtigt opnår makkeren stand.Tinke næget her at sekundere. Ingen præmie ÅK Dommer Allan Nissen Tylstrup den 22. marts Åens Monty 15658/2007 Mette Hvirring Jensen På vintersæd i god vind viser Monty et stort og

for det meste veltilrettelagt bredsøg med god udnyttelse af vinden. Farten er høj. Stien god med hovedføring i ryglinje, lang galopaktion og halerørelse. Monty viser stor jagtlyst, er lydig og velført. Han får føling med fasaner, men kommer for tæt på, og de flygter. Monty kaldes til orden, da de letter. Vi afprøver Monty i endnu 2 omgange. Han går fortsat i høj fart og med god stil. Han har chance for endnu en fasan, og til sidst på opharvet stub slutter han med bevidst at gå et par agerhøns op og forfølge. Herved flygter endnu et par agerhøns. Ingen præmie UK Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen På stor stub- og frøgræsmark i god vind anlægger Fenris et meget fremadrettet søg, der ikke har nok bredde. Farten er høj, stilen god med højt ført hoved, kraftfuld galop og halerørelse. Fenris opnår hurtigt stand, følger op og avancerer villigt på ordre ad flere gange. Parhøns letter lidt til venstre for ham. Fenris er tilstrækkelig rolig i opflugt og skud. 2.slip: På vintersæd i god vind viser Fenris stor bredde, men noget åbent søgsoplæg. Han har flere kraftige markeringer ved læhegn, men udløser selv. Fenris tager stand, men går selv frem og støder agerhøns. Ingen præmie ÅK Dommer Flemming Jensen Assens den 22. marts Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads starter på frøgræs anlægger her et stort bredsøg udnytter vind og terræn godt, farten er god, stilen er med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, har til slut i slippet stand ved hegn, løser selv inden vi når frem. Mads er lydig og velført. 2. Slip på raps, lige da vi slipper har Mads en markering ved hegn, søger langs hegn, der ses en enlig agerhøne komme fra hegnet,

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 uoverskueligt, begge hunde er i området, anlægger herefter et godt søg på raps. 3. slip brak/ raps, søger her godt i brak, støder en fasan, som forfølges meget kort, genoptager sit gode jagtsøg i brak opnår stand avancere villigt på ordre og rejser præcist en fasan som ligger ret foran Mads. Er rimelig rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Vinterdalens Tillaens 20740/2008 Erik Pedersen Tillaens anlægger på brak/raps et godt bredsøg i god fart. Stilen er med en smidig galopaktion, højtbåret hoved og halerørelse. Der springer en hare, som forfølges kort sammen med makkerhund. 2. Slip vi starter her op mod en remisse, opnår hurtigt stand, men løser selv, senere i brak/raps bevarer her sit gode indtryk, der ses ikke vildt. 3. slip på raps, anlægger her et stort velrevierende bredsøg, der springer en hare som forfølges kort sammen med makkerhund, opnår senere stand ved hegn, avancere villigt på ordre, påviser ikke vildt, makkerhund finder senere fugl, fortsætter mod ny makker, opnår hurtigt stand, da vi når frem til Tillaens kommer makkerhund provokerrende tæt på parhøns letter ret foran Tillaens er her lidt urolig i opflugt og skud men kaldes hurtigt til orden. 1. præmie UK Dommer Lars Nielsen Køge/Herfølge den 22. marts Nørre Løgum’s Diva af 5. maj 12036/2008 Peter Rafalelsen Diva slippes på frøgræsmark, fremviser et tilpas stort bredsøg. Farten god. Stilen i orden, føre sit hoved i skulderhøjde og svip i halen. Lidt kort forbensaktion. Liggende stand, holder til grov provokation, da makkerhunden kommer meget tæt på. Fører går meget tæt på Diva da der gives avanceordre, og herved letter parhøns, så Diva får ikke vist rejsning. Acceptabel ro i opflugt og

107

skud. Diva prøves en omgang til, men denne gang på rapsmark, fremviser et tilpas stort bredsøg, med god udnyttelse af vind og terræn. Der er en meget kraftig vind, og herved sænker Diva sit hoved af og til. Kan holdes for flere harer, der var fugl i slippet. For sit gode fuglearbejde får Diva 1. præmie. 1. præmie UK Nørre Løgum’s Dina af 5. Maj 12037/2008 Ásgeir Päll Jüliusson Dina slippes på frøgresmark, fremviser et tilpas stort bredsøg. Farten god. Stilen god, med hovedføring i skulderhøjde, og svip i halen. God galopaktion. Går forbi parhøns, som lå helt oplagt. Forfølger overflyvende agerhøns, meget langt. Dina prøves tre omgange mere, søger nu stort og godt, med brede udslag. Holder fart og stil hele dagen, men det lykkes ikke at finde fugl til Dina. ingen præmie UK Nørre Løgum’s Daphne af 5. Maj 12038/2008 Lauge S. Larsen Daphne slippes på stor frøgræsmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, men har nogle forkerte vendinger i højre side. Farten god. Stilen i orden, med hovedføring i skulderhøjde. Halen føres krumt (sabelform). God galopaktion. Daphne misbruger oplagt chance til parhøns, som lå på terrænet. Herefter forfølger Daphne overflyvende parhøns, meget langt. Daphne prøves to omgange mere, fortsætter stort og godt, men det lykkes ikke, at finde fugl til Daphne. Slutter med, at blive lidt træt. Ingen præmie UK Opendora’s Gulla 10191/2005 Àsgeir Pàll Jüliusson Gulla slippes på stor frøgræsmark, fremviser et tilpas stort bredsøg, som bliver afbrudt, ved at Gulla søger hjem til sin fører af og til. Farten tilpas. Stilen i orden, føre sit hoved i skulderhøjde,

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


108

DJ‘s Forårsmarkprøver 2009

og halerørelse. Kort forbensaktion. Viser interesse for hare, men kaldes fra. Senere viser Gulla respekt for hare. Der var fugl i slippet. Er lydig. Gulla prøves to omgange mere, fortsætter samme søg, fart og stil. I sidste slip, bliver galoppen lidt slap, men det lykkes ikke at finde fugl til Gulla. ingen præmie ÅK Dommer Jørgen Jensen Løgumkloster den 8. april Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen Åens Ofelia starter på stub i god vind. Den anlægger et meget stort og offensivt søg med god bredde. Farten er meget høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt. Ved kant støder den parhøns, som burde have været udnyttet, preller lidt. 2. Slip forsætter som i første. Opnår stand, løser selv, kort efter ses bag stor brændestak parhøns forlade området, Ofelia preller. 3. Slip på græs i god vind, forsætter usvækket. Opnår ved hegn en flot højrejst stand, avancere villig på ordre og udpeger præcist agerhøne, som prelles kort. 1. præmie UK Nørre Løgum’s Disko af 5 maj 12040/2008 Gorm Pedersen Nørre Løgum’s Disko af 5 Maj starter på stub i god vind. Den anlægger et meget stort og offensivt søg med meget bredde udslag. Farten er meget høj. Stilen er god med hoved ført i ryglinje, langstrakt kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Har chance til parhøns, som makker støder. Som Disko preller sammen med makker. 2. Slip forsætter som i første. Opnår en flot højrejst stand, avancere villigt på ordre, tager skadet agerhøne, som afleveres til fører. Lægges sener dæk, der er ro i skud. 1. præmie UK

Nørre Løgum’s De Luca af 5 maj 12035/2008 Karl C. Jensen Nørre Løgum’s De Luca af 5 Maj starter på stub i god vind. Den anlægger et godt søg med god bredde og passende afstand mellem slaggende. Farten er god. Stilen er god med hoved ført i ryglinje, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt. Den er lydig og velført. Afprøves i yderligere 8 slip og forsætter hele dagen igennem med god energi og det samme flotte søg, som i første. I 3. slip har den chance til parhøns som makker støder. I 9 .og sidste slip opnår den straks, den er sluppet en flot højrejst stand ved hegn, på vej op, træder jeg skråt bag De Luca parhøns op, som selv løser sin stand. ingen præmie UK Nørre løgums C-Fire 00756/2007 Robert Poulsen Nørre Løgum’s C-Fire starter på stub senere brak i god vind. Den anlægger et stort veldækkende søg med god bredde og passende afstand mellem slaggende. Farten er meget høj. Stilen er smuk med hoved ført i og over ryglinje, langstrakt kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Den er lydig og velført. Opnår stand ved bevoksning, før vi når op letter parhøns uden hundens skyld, respektere omgående. 2. Slip forsætter i det meste af slippet som i første har dog i en periode en del interesse i hegn. 3. Slip på græs. Forsætter nu igen, som i første. Opnår ved hegn en flot højrejst stand, avancere villigt på ordre, udpeger præcist agerhøne, knap rolig nok i opfløj og skud. 2. præmie ÅK Åens J Whitefood 05641/2007 Dorte Clemmensen Åens J Whitefood starter på stub senere brak i god vind. Den anlægger et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger i højre side, dette bedres dog, som slippet skrider frem. Farten er god. Stilen er god med hoved ført i ryglin-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 je, kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Opnår en liggende stand, før vi når op springer harer ret foran Whitefood, som forfølger denne. ingen præmie ÅK Nørre Løgum’s Carloo 00755/2007 Gorm pedersen Nørre Løgum’s Carloo starter på stub, brak og senere græs i god vind. Den anlægger et stort offensivt søg med god bredde og passende afstand mellem slaggende. Farten er meget høj. Stilen er smuk med højt ført hoved, langstrakt jordvindende galopaktion, halen bæres pænt. Støder agerhøne i god vind og preller. ingen præmie ÅK Nørre Logum’s Cicka 00759/2007 Kim Weber Nørre Logum’s Cicka starter på vintersæd senere på græs i god vind. Den anlægger et stort og særdeles godt søg, med gode bredde udslag og passende afstand mellem slaggende. Farten er meget høj. Stilen er smuk med hoved ført i ryglinje, langstrakt jordvindende galopaktion, halen bæres pænt. Den er lydig og velført. Opnår liggende stand i medvind, avancere på ordre men kan ikke påvise vildt, støder kort efter agerhøne, udviser acceptabel respekt. 2. og 3. Slip forsætter, som i første. Udviser spontan sekundering. 4. Slip på majs stub i god vind. Forsætter som tidligere. Ser agerhøne forlade området uden hundens skyld. Forbigår sener parhøns, som burde have været udnyttet, disse trædes op af fører. Cicka afprøves i yderligere 3. Slip, slutter med at forbigå parhøns, som den burde have udnyttet. ingen præmie ÅK Østjyllands Rb Fuzzy II 04034/2007 Ove Steen Petersen Østjyllands Rb Fuzzy II starter på græs i god vind. Den anlægger et godt søg med god bredde og passende afstand mellem slagende. Farten er

109

god. Stilen er god med hoved ført i ryglinje, kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Den er lydig og velført. 2. Slip på vintersæd i god vind. Arbejder godt, men får i slippet ikke rigtig sin venstre side med. 3. Slip på majs stub i god vind. Forsætter som i første. Ser agerhøne forlade området uden hundens skyld. Forbigår senere parhøns, som burde have været udnyttet, disse trædes op af fører. Afprøves i yderligere 4 slip. Forsætter som i foregående. ingen præmie ÅK Dommer Ulrik Stadelhofer Slättbuas Tikka 02700/2007 Henrik Christensen Slättbuas Tikka starter på stub og eng i mod / sidevind og anlægger et ganske godt søg, som dog ofte afbrydes da makkerhunden generer en del ved at halesøge. Farten er god og stilen varierer mellem acceptabel og god idet galopaktionen er lidt kort og hovedet ind i mellem føres for lavt, passende halerørelse. God kontakt til føreren. 2. Slip på vintersæd og græs arbejder Tikka i et stort og velanlagt søg og der er god intensitet over Tikka, fart og stil, som i første slip. Tikka trættes noget mod slutningen, har brugt en del kræfter på en længere haretur. Tikka er ude i yderligere 2. Slip i engområde, hvor den i 3. slip opnår stand, bliver usikker, går frem og agerhøns letter ret foran Tikka, som preller kort. Tikka har yderligere chance til enlig agerhøne, som stødes sammen med makkeren. Ingen præmie UK Hunting Tiannas Chevis 23865/2007 Majbritt Thomsen Hunting Tiannas Chevis starter på engareal i mod / sidevind og anlægger et godt, til andre tider lidt planløst søg. Farten er moderat til god og stilen bærer præg af dette og varierer mellem acceptabel og god med hovedet ført primært i niveau med ryglinjen. God kontakt til fører. Viser på førers kommando prompte

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


110

DJ‘s Forårsmarkprøver 2009

respekt for lettende hare. 2. Slip på græs går Chevis sig søgsmæssigt op og anlægger nu et ganske stort søg i god kontakt. Farten er høj og stilen er til tider både besnærende og smuk. Jeg kunne dog ønske mig mere kontinutet på dette niveau. 3. slip i eng arbejder Chevis for lidt og fører træder agerhøns op, som lå i god vind bag Chevis. Ingen præmie UK Østdalens Blinka 17388/2007 Michael Strømberg Østdalen Blinka starter på eng og anlægger stort flot veldækkende søg i god kontakt, viser god jagtlyst og intensitet. Farten er høj og stilen god med en langstrakt galopaktion og højt hoved, lidt kedelig haleføring. Kan holdes for lettende hare. 2. Slip på vintersæd arbejder Blinka, som i første slip, men trættes noget mod slutningen af det 10 min. lange slip. 3. slip i engområde finder makkerhunden agerhøns på anvist terræn. Ingen præmie UK Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliassen Hunting Tiannas Blæs Becca starter på græs i modvind og når kun et enkelt slag på marken førend den fløjtes dæk 5 meter bag makkerhunden, som har liggende stand. Er rolig da hønsene letter og der skydes over makkerhunden. 2. Slip på vintersæd anlægger Becca et passende stort og ganske velanlagt og veldækkende søg i god kontakt til føreren. Makkerhunden opnår stand for parhøns, som Becca preller på, da de letter. Ingen præmie ÅK Højtoftegårds Tinke 09522/2005 Jesper Olesen Højtoftegårds Tinke starter i engområde, senere græs i mod og sidevind. Den anlægger et lidt snævert søg i god fart. Stilen varierer mellem acceptabel og god, har en lidt kort og vuggende galopaktion, hovedet føres i niveau

med ryglinjen, god halerørelse. Fører råber og fløjter en del gennem slippet uden det gør det helt store indtryk på Tinke. Hun virker lidt ulydig. 2. Slip på vintersæd søger Tinke hurtigt til hegn og vil ikke, trods førerens kommandoer afsøge det anviste terræn. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Chili 00760/2006 Morten Hellbrandt Nørre Løgums Chili starter på græs og eng i mod / sidevind og anlægger et stort velanlagt bredsøg, som dækker marken fra kant til kant, med passende afstand mellem slagene. Farten er meget høj og stilen god med en langstrakt flad galopaktion, hovedet føres primært i niveau med ryglinjen og lidt derover, lidt kedelig hængende hale. Lydig og velført. Har en enkelt stand med villig avance uden påvisning af vildt. 2. Slip på vintersæd fortsætter Chili sit gode søg fra første slip. Den opnår en smuk højrejst stand, den avancerer behersket, men villigt på første kommando og rejser præcis parhøns. Chili er komplet rolig i opfløj og skud. 3. slip på raps og kort vintersæd går Chili, som i de tidligere slip, da terrænet bliver mere åbent bliver søget noget offensivt anlagt, dog uden det på noget tidspunkt bliver for åbent. Chili viser god jagtlyst, intensitet og udholdenhed genem hele det lange slip 1. præmie ÅK Nørre Løgums Brus 20478/2004 Rikke Eliassen Nørre løgums Brus starter på vintersæd i modvind, hvor søget er noget tilfældig og for snævert anlagt, den har dog enkelte gode udslag. Farten er moderat, stilen acceptabel med en lidt kort galop og for lavt ført hoved, passende haleføring. God kontakt til fører. Har gennem slippet 3 meget skarpe markeringer, heraf de 2 for småfugl, løser dog selv lige inden avance ordre. 2. Slip på vintersæd går Brus,

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 som i første slip. den har her yderligere 5 skarpe markeringer. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Chikki 00761/2007 Kim Schmidt Nørre Løgums Chikki starter på vintersæd i modvind og anlægger et lidt snævert søg, hvor jeg godt kunne ønske mig mere kontinuitet. Farten er god og stilen er for det meste god ,med en energisk galopaktion og hovedføring i niveau med ryglinjen. Lidt kedelig haleføring. Chikki har enkelte slaphedsperioder. Den kan dækkes ned ved makkerhundens skarpe markeringer. 2. Slip på vintersæd tager Chikki ikke marken med, men søger udelukkende langs hegn i flere lange stik. Ingen præmie ÅK Hunting Tiannas Basco 17649/2006 Hildor Knudsen Hunting Tiannas Basco starter på græs i modvind og anlægger et lidt snævert søg, med flere forkerte vendinger. Farten er god til moderat, stilen for det meste god, med en kraftfuld hanhundeaktion, hovedføring i niveau med ryglinjen, samt livlig haleføring. God kontakt til fører. 2. Slip på vintersæd arbejder Basco, som i første slip. Chance til enlig agerhøne, som makkerhunden finder. 3. slip i raps går Basco, som tidligere, støder parhøns og preller 50 meter. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Comet 00753/2007 Palle Mylin Nørre Løgums Comet starter på græs i modvind og anlægger et for snævert søg, med for lidt fremdrift. Mange forkerte vendinger. Farten er moderat til god, stilen acceptabel til god, med for det meste en hovedføring i niveau med ryglinjen, men til tider sænkes hovedet rigeligt. Lidt kedelig haleføring. God kontakt til fører. 2. Slip på vintersæd går Comet sig lidt

111

op, men skal stadig animeres en del. Den opnår en stram stand ved hegn, føreren når at give 2 avance komandoer før end agerhøne letter af sig selv foran hunden, som dermed ikke når at avancere. Comet er rolig i opfløj og skud. 3. præmie ÅK Dommer Anton Dahl Isenvad den 9. april Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka slippes på græs. Hun anlægger et passende stort, men lidt ungdommeligt søg, med momentvis interesse for småfugle. Farten er god. Stilen præges af en noget kort galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde, men sænkes momentvis. Der er momentvis let halerørelse. 2. Slip i brak. Her søger Blinka passende stort og for det meste ganske velanlagt i god fart. Der er en chance for en single agerhøne, som makker bringer sig i kontakt med. 3. slip i brak. Her arbejder Blinka i et passende stort og ganske velanlagt søg, med stor intensitet i tungt terræn. 4. slip på opharvet stub. Her søger Blinka passende stort så længe kræfterne rækker. Ved vandhul støder hun en fasan, som hun respekterer rimeligt. ingen præmie UK Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen Ofelia slippes på græs. Hun anlæggeret passende stort, men noget egenrådigt søg. Farten er god. Stilen er god, med en lang kraftfuld galopaktion, højt båret hoved og momentvis halerørelse. 2. Slip på vintersæd. Igen søger Ofelia noget egenrådigt. Søget er her meget åbent og gerne langs med kanter og hegn. Fart og stil som, tidligere. Ofelia får kontakt med en hare som, forfølges noget. 3. slip i brak. Her arbejder Ofelia stort, men ganske arealdækkende, med stor intensitet i tungt terræn. En fasan ses lette fra området hvor

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


112

DJ‘s Forårsmarkprøver 2009

Ofelia arbejder , men situationen kan ikke vurderes. 4. slip i moseterræn. Igen arbejder Ofelia passende stort, med en enkelt afstikker ud langs hegn. ingen præmie UK Nymarken’s Imir 21638/2003 Frits Friberg Straks Imir er sluppet mærker hun fært sammen med makker. Agerhøns letter og Imir preller. ingen præmie AK Højtoftegårds Q Chano 05598/2006 Ole Frank Chano slippes på vintersæd. Han anlægger et passende stort søg, som skæmmes af en del kovendinger i højre side. Farten er god. Stilen præges af en lidt tung galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde. Mere halerørelse ville pynte. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns. 2. Slip på græs. Her søger Chano, som i 1. omg. Han opnår stand ved hegn. På ordre, går han villigt frem, men påviser ikke vildt. Han har adskillige stande på samme sted. På ordre rejser han hver gang villigt, men påviser ikke vildt. Støder til sidst en single agerhøne, som han preller. ingen præmie ÅK Nørre Løgums C-Fire 00756/2007 Robert Paulsen C-Fire slippes på vintersæd. Han anlægger et passsende stort og for det meste velanlagt søg. Farten er god. Stilen præges af en kraftfuld, lidt tung galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde. Mere halerørelse ville pynte. C-Fire opnår stand ved hegn. På ordre går han meget trevent frem og letter parhøns som han preller. ingen præmie ÅK Dommer A. Varming

Hagested-Gislinge den 9. marts Wøkk´s Asta 23383/2007 Cecillie Wøkk Jensen Asta starter på vinterraps i modvind og anlægger et passende til godt søg, der dog er noget makkerfikseret. Farten er god, og stilen, der er god, er præget af hovedet ført i ryglinje, en smidig galopaktion og slap hængende hale. Der er god kontakt til fører. Makker er i kontakt med en fasan, som begge hunde går lidt efter. Senere er begge hunde kortvarigt efter råvildt. I 2. Slip på vinterraps arbejder, Asta passende stort, men hænger igen, en del på makker. I et kort 3. slip på raps arbejder Asta passende stort og selvstændigt i god kontakt med fører. Makker er i kontakt med en fasan, der flygter, og begge hunde forfølger noget. Ingen præmie UK Nørre Løgum´s Brus 20478/2004 Rikke Eliasen Brus starter på vintersæd i modvind og anlægger et varierende søg, der mangler bredde og er Skæmmet, af en del stop, med roden på jordfært. Farten er passende. Stilen, der er passende, er præget af hovedet ført under ryglinje, en kort, tung galopaktion, og halen ført, med sparsomme bevægelser, i ryglinje. Der er god kontakt til fører. Brus har to stande uden påvisning af vildt, den ene med rejsning. Brus er noget belastet efter dette slip. I et kort andet slip på vinterraps arbejder Brus i et godt anlagt søg i god fart og en god stil. Der er kommet intensitet, over hundens arbejde. Brus nægter af sekundere stående makker. Ingen præmie ÅK Møllen´s Fonzie 19905/2004 Cecillie Wøøk Jensen Fonzie starter på vintersæd i modvind og anlægger et passende søg i passende fart og en tilpas stil. Der mangler bredde og fremdrift i

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 søget, og intensitet over hundens arbejde. Hovedet føres i ryglinje og derunder, galoppen er kort, halen føres slapt under ryglinje. Fonzie har en del stop i søget. Der er god kontakt til fører. Fonzie trættes mod slutningen af slippet. Makker påviser agerhøns på anvist terræn. Fonzie afprøves i 2. Slip på vinterraps, og arbejder her i et godt anlagt søg, i god fart og en tilpas stil. Fonzie sekunderer kortvarigt stående makker, men går herefter forbi denne og bringer parhøns på vingerne. Fonzie respekterer de flygtende agerhøns. Ingen præmie ÅK Hunting Tianna´s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca starter på vintersæd i modvind og anlægger et stort, velrevierende søg i høj fart og en fortrinlig stil. Hovedet føres over ryglinje, galoppen er lang og smidig, halen føres, med bevægelser i ryglinje. Der er god kontakt til fører. Becca er en dejlig hund, at se på, og den viser stor jagtlyst. Becca trækker på fært et stykke ude til venstre, og to fugle, som både dommer og hundefører, umiddelbart mener er lærker, letter ret foran hunden. Efterfølgende preller Becca langt på fuglene. Da fuglene slår rundt fremme i marken, viser det sig tydeligt, at det er agerhøns. Ingen præmie ÅK Dommer Søren Stærkær Skive den 10. april Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka anlægger i eng, et godt søg i god fart og stil, med en lidt kort galopaktion. Han går i god kontakt. Ingen fugle. Blinka arbejder igen godt og energisk i granplantning i 2. Slip. I uoverskueligt terræn bringes fasan til flugt, og vi ser Blinka forfølge noget. Senere stødes sammen med makker agerhøne, som forfølges. Til slut et

113

slip i rapsmark, hvor Blinka igen arbejder godt. Ingen fugle. ingen præmie UK Nymarken’s Imir 21638/2003 Frits Friberg Imirs søg er vanskeligt at bedømme, da hun er ude af syne en stor del af slippet, men farten er god og stilen ligeså. Jeg kunne ønske bedre kontakt. Der ses rådyr og fasan flygte fra området, hvor Imir opholder sig. Senere flygter fasan - Imir kort efter. I et 2. Slip på vintersæd starter Imir voldsomt frem i terrænet, uden udnyttelse af terrænet. Hun forsvinder langt frem i eng. ingen præmie ÅK Dommer Håkon Skov Ribe den 13. april Østdalens Blinka 17388/07 Martin Dittmann Blinka starter på raps, i et tilpas stort søg, godt anlagt på vinden, dog med enkelte forkerte vendinger i højre side. Farten er tilpas høj, med god galopaktion, stilen er god med høj hovedføring og sving i halen. Blinka mærker parhøns, men magter ikke, at sætte dem. Da fuglene flygter preller, hun en smule. I andet slip arbejder hun godt på sin mark. Hun kan holdes for springende hare, men efterfølgende, er hun meget interesseret i harelejet. I tredje slip går hun i starten fortsat tilpas godt, men efterhånden som slippet skrider frem, bliver Blinka træt og mere og mere ineffektiv. Ingen præmie UK Hunting T Chevis 23865/2007 Majbritt Thomsen Chevis starter på rapsmark i god vind. Søget er tilpas stort, med en del forkerte vendinger i begge sider. hun har flere stop og enkelte markeringer. Farten er for det meste tilpas høj, hoved føres i ryglinje med faldende næse. Halen føres

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


114

DJ‘s Forårsmarkprøver 2009

i ryglinje, galopaktionen virker lidt kort. Partneren finder parhøns på anvist terræn. I andet slip er søget meget snævert og cirklende med en enkelt afstikker langt ud i højre side og bag ud i terrænet. Da hun kommer tilbage, genoptager hun sit snævre søg foran sin fører. I et sidste slip går Chivis og forlader anvist terræn i lang tid. Ingen præmie UK Åens J Whitefoot 05641/2007 Dorte Clemmensen Witefoot starter på rapsmark i et stort og velanlagt søg på vinden, han vender korrekt. Farten er høj. Stilen god med kraftfuld galopaktion, høj hovedføring, halen føres i ryglinje. Desværre støder han parhøns og preller. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli starter på rapsmark. Den anlægger et stort og velanlagt søg med gode vendinger, og god dybde i slagene. Farten er høj. Stilen er prima, med god jordvindende galopaktion, høj hovedføring og sving i halen. Får stand, som hun selv udløser. Partner bringer sig i kontakt med parhøns. I andet slip fortsætter hun sit gode søg, går op langs hegn i god vind. Partner støder fasankok og preller, det gør Chilli også. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo starter i rapsmark i god vind. Han anlægger et stort til tider lidt for åbent søg, har enkelte forkerte vendinger i venstre side. Farten er høj. Stilen er prima med god galopaktion, høj hovedføring og sving i halen. Han opnår stand umiddelbart foran makkerhundens fører. På ordre går han meget trægt frem, påviser ikke vildt. Senere finder vi ham i stand. På rejseordre er han igen lidt træg, der kommer fasankok på

vingerne. Han er lidt urolig da der bliver skudt. I andet slip går han meget stort, men stadigvæk lidt for åbent. Han holdes for hare, opnår stand, rejser igen lidt trægt, påviser ikke vildt. Han har yderligre et par skarpe markeringer. I tredje slip arbejder Carloo energisk på sin mark og udnytter vinden godt. Partner bringer parhøns på vingerne og her preller Carloo. En tiltalende hund med et tilsyneladende godt potentiale Ingen præmie ÅK Nørre Løgums C. Fire 00756/2007 Robert Paulsen C. Fire starter i rapsmark med to forskellige partnere. Han anlægger i starten et stort og veldækkende søg, på vinden. Stilen er god med høj hovedføring, halen ført i forlængelse af ryglinjen, galopaktionen er kraftfuld og jordvindene. Partner finder parhøns. Med ny partner ændrer søget sig væsentligt, det bliver nu meget snævert og fremadrettet med en del stop, han må tilsidst animeres af føreren. I andet slip arbejder C. Fire igen tilpas stort. Partneren opnår stand, C. Fire vil ikke sekundere, men går op på siden af stående partner og tager selvstændig stand. Sammen får begge hunde enlig agerhøne på vingerne og begge preller. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Cikki 00761/2007 Kim Schmidt Cikki starter i rapsmark i et stort men noget åbent anlagt søg. Vender korrekt på vinden. Farten er høj. Stilen er med kraftfuld galopaktion, høj hovedføring, halen føres med livlige bevægelser i ryglinje. Ved koblingsordre er hun lidt svær at koble. I andet slip i eng arbejder hun godt på marken. Hun opnår stand, partneren nægter at sekundere kommer op på siden af Cikki og tager selvstændig stand. De får i forening enlig agerhøne på vingerne og begge preller. Ingen præmie ÅK Dommer Bent Olsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsmarkprøver 2009 Ribe den 13. april Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Åens Fenris starter på kort brakstub hvor den har et par gode slag på marken, hvorefter den opnår en smuk stram højrejst stand, rykker en enkelt gang og står igen stramt, avancerer meget villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Den er acceptabel rolig i opfløj og skud. 2. Slip på stub og vintersæd starter Fenris med at anlægge et passende stort og veldækkende bredsøg i god fart og god stil med en kraftfuld galopaktion, hovedføring i niveau med ryglinjen og passende haleføring med bevægelse. Ret hurtigt bliver Fenris dog noget selvstændig og åben i søget, viser megen interesse for hegn og slutter slippet med at gå af hånd. Ingen præmie ÅK Nymarken’s Imir 21638/2003 Frits Friberg Nymarken’s Imir starter på stub og eng i mod og sidevind. Den anlægger til tider et passende stort søg, til andre tider bliver søget lidt planløst og fremadrettet, har et enkelt langt stik frem i terrænet. Farten er god og stilen acceptabel med en lidt kort galopaktion, hovedet føres for det meste i niveau med ryglinjen, til tider lidt under, lidt kedelig hængende hale uden bevægelser. Chance til parhøns som makker støder. 2. Slip på majsstub arbejder Imir i et stort lidt åbent søg. 2 oplagte chancer til parhøns som henholdsvis stødes af makkerhunden samt trædes op af dommeren bag hundene. Ingen præmie ÅK Østjyllands Fuzzy 04037/2007 Ove Steen Petersen Østjyllands Fuzzy starter på stub, senere græs i modvind og anlægger et lidt snævert og cirklende søg uden den nødvendige reviering. Farten er moderat til god, stilen acceptable med

115

en lidt kort galopaktion, hovedet føres for det meste i niveau med ryglinjen, til tider lidt under, der er spil i halen. Kontakten til føreren er i orden. God chance til parhøns som enkeltvis ,med 15 meters mellemrum, trædes op af dommeren. 2. Slip på majsstub bedres søget, så det nu er både kontinuerligt, passende stort og veldækkende. Lille chance til parhøns som ligger i et hjørne af marken hvor Fuzzy starter slippet. Den opnår senere en lidt løs stand, men umiddelbart efter letter parhøns ret foran, uden Fuzzy er skyld deri, den er rolig i opfløj. Senere chance til parhøns som makker finder. 3. slip på vintersæd arbejder Fuzzy som i andet slip, chance til enlig agerhøne som Fuzzy støder, den er rolig i opfløj, senere god chance til parhøns som makkerhunden støder. Ingen præmie ÅK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana starter på stub, senere græs i modvind og anlægger et stort, noget åbent, bredsøg med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen god med en kraftfuld energisk galopaktion, hovedet føres primært i niveau med ryglinjen, passende haleføring. Kontakten til fører er ok. Har 1 skarp markering som den selv løser. Opnår en liggende stand, avancerer villigt men kan ikke påvise vildt. Umiddelbart efter letter en hare fra området. Oplagt chance til parhøns, som trædes op med 15 meters mellemrum, af dommeren, bag Rana. Senere på græsmarken slår Rana langt frem i terrænet og opnår liggende stand, som holdes et pænt stykke tid, avancerer meget villigt på ordre og rejser præcis enlig agerhøne, komplet rolig i opfløj og skud. 2. præmie ÅK Dommer Anton Dahl

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

116

Østjyllands RB Liv Ejer & fører: Anton Dahl

Åens G. Blackie Ejer & fører: Ole Halberg

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

117

Nr. Løgums Daphne Ejer & fører: Lauge Larsen

Åens Ofelia Ejer & fører: Henning Rasmussen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


118

FJD‘s Forårsmarkprøver 2009

FJD ‘s markprøver

St. Darum den 14. marts

Fyn den 13. marts Rana 02810/2008 Lorenz Clemmesen Rana starter i rapsmark, der vises et meget stort søg, udnytter vind og terræn meget flot, farten er høj med en let og smidig galopaktion, stilen er god med passende hovedføring og pæn haleføring. Rana er lydig og velført. Anden omgang samme søg, fart og stil, finder parhøns, opnår en liggende stand, holder godt, makkerhunden opnår stand for samme fugle, da føreren når frem letter fuglende, Rana udviser komplet ro i opflugt og skud, derefter kobles Rana. 1. præmie UK Nørre Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen (Lene) Nørre Løgums Carloo starter i rapsmark, i det korte slip vises et godt søg, fart og stil, makkerhunden finder parhøns straks der startes. I anden omgang udvises samme søg, fart og stil, kort efter start opnår Carloo stand, er her meget træg i avancen og nægter til slut at går frem i avancen, derefter kobles Carloo. ingen præmie ÅK Dommer Valdemar Larsen Slåttbuas Tikka 02700/2009 Henrik G. Christensen Tikka slippes på stub senere rapsmark. Viser i starten et lidt åbent søg, som dog hurtigt bedres, med passende udslag. Farten er høj, stilen præges af hovedet føres i ryglinje. Let hængende død hale. Smidig galopaktion. Har to gange kortvarig stand, som hun selv løser. Tager en kort haretur. Der ses ingen fugle i slippet. I andet slip på stor stubmark, bliver søget nu alt for åbent og fremadrettet og Tikka forfalder til at halse efter småfugle. ingen præmie UK Dommer Jørgen Gordon Andersen

Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen Åens Ofelia slippes på majsstub, senere græs, hvor den viser et passende stort og for det meste godt anlagt søg, dog med nogle forkerte vendinger. Ofelia samarbejder godt med føreren og viser god jagtlyst. Farten er god. Stilen er smuk, højt båret hoved, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. I 2. Slip generes Ofelia groft af makkerhunden. I 3. slip på stub, viser Ofelia igen et godt anlagt søg, i samme fart og stil som tidligere og finder en hare som forfølges meget langt. ingen præmie UK Dommer Sv. Aage Vad Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen 1. slip i kartofler, senere majsstub og brak i god vind. Rana anlægger for det meste et stort og velanlagt søg, med god afstand imellem slagene og god udnyttelse af vind. Søget skæmmes dog til tider af roden på jordfært. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinje, en flad og lang galop i en kraftig aktion, halen føres i ryglinje med momentvise bevægelser. Rana afprøves i yderligere fem slip på stub, majsstub og raps i god vind. Søget bedres og anlægges nu uden roden på jordfært. Fart og stil som i 1. slip idet Ranas stil i 5. og 6. slip skæmmes af en lav hovedføring. I 3. slip opnår Rana liggende stand, lige inden fører er fremme, løser Rana ud. I 5. slip bliver Rana noget vidtløftig på harefod men kaldes til orden, senere opnår Rana igen liggende stand, går villigt frem på ordre, kan ikke påvise vildt. I 6. slip opnår Rana igen liggende stand, på vej op til Rana træder fører parhøns op, som Rana forfølger kort. Rana udviser god jagtlyst og går for det meste i god kontakt til fører. Ingen præmie UK Dommer Joakim Skovgaard Larsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


FJD‘s Forårsmarkprøver 2009 Troldmarkens God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær Speed slippes på græs-stub. Han anlægger et passende stort, ganske velanlagt søg, med lidt forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er smuk med en lang flydende galopaktion, højt båret hoved og periodevis let halerørelse. Speed har en afstikker langt ud af terrænet efter gæs. Speed afprøves i yderligere 4 slip. Han arbejder fortsat godt, men trættes dog noget som dagen skrider frem. I 4. slip bringer makker sig i kontakt med fugl. Ingen præmie UK Slåttbuas Tikka 02700/2009 Henrik G. Christensen Tikka slippes på græs-stub. Hun anlægger et passende stort søg som dog skæmmes af en del forkerte vendinger. Farten er god. Stilen præges af en lidt vuggende galopaktion, hvor bagbensaktionen kunne ønskes med mere afspark. Hovedet føres i skulderhøjde og derunder. Der er sparsom halerørelse. 2. Slip på vintersæd. Tikka arbejder som i første omg. Der fløjtes og dirigeres en del med Tikka uden det har nogen effekt. 3. slip på stub. Her arbejder Tikka passende stort og i god fart. Hun opnår stand. På ordre går hun villigt frem i flere tempi, men påviser ikke vildt. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns. 4. og 5. slip Her arbejder Tikka som tidligere passende stort med en del forkerte vendinger. Hun trættes dog nu hurtigt og vi får ikke Tikka bragt i kontakt med fugl. Ingen præmie UK Nørre Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli slippes på stub. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er høj. Stilen præges af en lang kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og der er sparsom halerørelse. Makker opnår hurtigt stand og Chilli dækkes af. 2. Slip på stub. Her

119

søger Chilli passende stort med stor intensitet. Hun opnår stand to gange. På ordre går hun behersket frem, men påviser ikke vildt. Får til slut kontakt med en kat som hun forfølger. Ingen præmie ÅK Dommer Anders Varming. Gl. Toftegård den 14. marts Nørre Løgums Diva af 5. maj 0712036/2008 Peter Rafaelsen Diva starter i raps. Anlægger et stort og for det meste godt anlagt søg i god kontakt til sin fører. Udviser god jagtlyst. Farten er god, stilen er præget af en kort, men dog energisk galopaktion. Hovedet føres i ryglinje, i perioder lidt under. Pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Diva afprøves i yderligere 3. Slip, på stub og i brakmark. Bevarer indtrykket fra 1. slip. Har i 2. Slip chance til parhøns og har yderligere chance til parhøns i sidste slip. Ingen præmie UK Dommer Erling Clausen Åens Fenris 09590/2006 Preben F. Pedersen Åens Fenris slippes på stub i modvind, anlægger et stort og til tider lidt åbnet søg med bredde udslag. Farten er høj, stilen god med højt båret hoved, god jordvindende galop, halen bæres pænt med bevægelser, ved skrub opnår Fenris stand på ordre går han meget villigt frem udpeger og rejser præcis et par agerhøns, acceptabel rolig ved opflugt og skud. 2. Slip søg fart og stil som i 1. Slip, Fenris opnår hurtigt stand ved hegn, han holder standen længe, på ordre går han villigt frem i 2 tempi, udpeger og rejser præcis et par agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud. 3. Slip hurtig opnår Fenris en høj rejst stand, makkeren kommer til og går bevist ind foran Fenris herved flygter der et par agerhøns. Fenris er rolig ved opflugten, senere viser det sig at Fenris ikke på dagen har kondien til

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


120

FJD‘s Forårsmarkprøver 2009

at holde det lange slip, bliver følsom, har flere tomme stand/makkeringer. 2. præmie ÅK Højtoftegårds Q. Enya 05603/2006 Anton Linnet Højtoftegårds Q Enya slippes på stub i modvind, anlægger et passende stort jagtsøg med enkelte forkerte vendinger, farten er passende, stilen god med hovedet i og over ryglinje, galoppen lidt kort dog enegisk, der spil i halen, undertegne træder et par agerhøns op bag ved Enya, senere opnår Enya en stand ved majs, avancer villigt på ordre udpeger og rejser præcis et par agerhøns, er acceptabel rolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Dommer Allan Nissen

Videbæk den 15. marts Åens J. Whitefoot 05641/2007 Dorte Clemmensen Whitefoot startes på græs og opharvet stub. Søget er noget snævert, der mangler bredde. Farten er god, og stilen er god med højt ført hoved og gode halebevægelser. Han har en del stop i slutningen af slippet. God kontakt. Der var en god chance for parhøns i slippet. I senere slip søger Whitefoot meget stort og meget egenrådig og udenfor førers kontrol. Opnår stand i uhøstet korn. Går fra, men kommer tilbage og opnår liggende stand for fasan. Ved rejseordre letter fasanen og Whitefoot springer tilbage bag føreren. ingen præmie ÅK Nørre Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli startes på vintersæd og senere majsstub. Hun går i starten i et stort og godt anlagt bredsøg, senere bliver det noget fremadrettet.

Farten er høj og stilen god, dog føres hovedet i ryglinje og momentvis lavere. Der er god kontakt til fører. Hun opnår fast stand flere gange, går villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. I andet slip starter hun fornuftigt på stubmark, men nægter at sekundere stående makker, trods førers forsøg på at bremse hende. ingen præmie ÅK Dommer Tage Skov Åens XL Paw 08800/04 Knud Petersen Paw viser på rapsmark et meget stort og flot anlagt søg, går fra kant til kant på denne store mark. Farten er høj. Stilen er flot højt båret hoved god langstrakt galopaktion med halerørelse, virkelig en dejlig hund at se på. Makker finder fugl. På rapsmark går Paw i et noget egenrådigt søg, går på ikke anvist terræn og er noget ulydig. Makker finder fugl 2 gange og dommer træder parhøns op. På raps, går som tidligere, opnår stand, løser selv ud, fører træder parhøns op lidt fremme i terrænet. På raps går Paw meget stort, slutter med at forfølge hare. ingen præmie ÅK Opendoras Gulla 10191/2005 Asgeir Juliusson Gulla viser på rapsmark et fornuftigt anlagt søg med tilpas dybde i udslagene. Farten er tilpas. Stilen er god højt båret hoved god galopaktion, men mangler stræk i forbensaktionen, livlige bevægelser. Opnår stand parhøns letter uden Gulla går frem, ro i opflugt og skud. Vintersæd, går stort og godt ignorerer hare 2 gange. På rapsmark, går som tidligere, makker finder fugl. Rapsmark, går som tidligere, opnår stand går på ordre alt for trevent frem, men rejser præcist parhøns ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Dommer Frede Nielsen Østjyllands Rb Fuzzy ll 04034/2007 Ove Steen Petersen Fuzzy slippes på vintersæd, senere stub, i god

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


FJD‘s Forårsmarkprøver 2009 vind. Her viser han et, passende stort bredsøg, hvor han udnytter vind og terræn godt. Han går i en høj fart, i en lidt kort aktion, hovedet føres i ryglinje, halen bæres pænt, og har passende bevægelse. Fuzzy er lydig og velført. Sidst i slippet ser vi parhøns flygte fremme i terrænet. 2. Slip. På stub. Kort efter start opnår makker stand, for parhøns, her viser Fuzzy spontan sekundering. Herefter har vi ham ude med flere forskellige makkere, der alle bringer sig i kontakt med fugl, alle sammen så langt fremme i terrænet, at Fuzzy ikke skal lastes, da han passer sin mark. Slutter på opharvet stub, opnår stand, et godt stykke ude, parhøns letter, ret foran, inden vi når helt op, der er ro i opflugt og skud. Fuzzy har flere gange, på dagen, vist sig hareren, samt spontan sekundering. 2. præmie ÅK Dommer Allan Diederichsen.

Bjæverskov Sjæll. den 15. marts Wøkk`s Asta 23383/2007 Cecilie Wøkk Jensen Asta slippes på stor rapsmark, starter med at halesøge makker og forsvinder ud af terrænet, Efter nogen tid kommer Asta tilbage. Støder parhøns to gange og forfølger dem langt, med hals. Asta prøves en omgang mere, men nu på frøgræsmark, det samme gentager sig, halesøger hele tiden. Fart, stil og aktion er i orden , men Asta er ikke moden til prøve endnu. ingen præmie UK

121

frem letter agerhøns. Ro i opflugt. Der var yderlig fugl i slippet. Blackie prøves to omgange mere, fortsætter stort og godt, men hen i slippet bliver Blackie noget følsom på næsen, sættre næsen i jorden og støder enlig agerhøne. Ro i opflugt. Senere roder Blackie parhøns op. Ro i opflugt. ingen præmie ÅK Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Jensen Adina slippes på raps/hvedemark, fremviser et tilpas stort bredsøg, med god udnyttelse af vind og terræn. Farten tilpas. Stilen i orden med hovedføring i skulderhøjde, død haleføring. God galopaktion. Går foran stående makker. ingen præmie ÅK Dommer Jørgen Jensen Nørre Løgums Dina 12037/2008 Asgeir Juliusson Dina viser på vintersæd et meget stort og godt anlagt søg med god reviering. Farten er høj. Stilen er flot, højt ført hoved, god langstrakt galopaktion med lidt halerørelse. Støder parhøns i dårlig vind, senere stødes enlig agerhøne også i lidt dårlig vind, mere respekt kunne ønskes. Makker støder parhøns 2 gange. Dina er ude i yderligere 4 slip hvor det gode indtryk bevares, men Dina støder parhøns i 3 af slippene og makker finder fugl i 3 af slippene. ingen præmie UK

Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie slippes på stor rapsmark, her viser hun et stort bredsøg, men har et par forkerte vendinger i højre side. Farten god. Stilen i orden med hovedføring i skulderhøjde, halen føres lavt med svip. Kort forbensaktion. Stand for parhøns, som holdels længe, men inden vi når Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


122

DGSK‘s Hovedprøve 2009

DGSK’s Hovedprøve ved Saltum den 27. - 28. og 29. marts Hold 1. fredag den 27. marts Dommer Thore Larsson Troldmarkens Great Dane 20050/2007 Ulrik Stadelhofer Dane slippes på gräsmark i god vind. Börjar lite tveksamt men går sig strax upp. Söket är väl anlagt men kunde vara större på bredden. Stilen är god med höjt fört hoved och langstrakt galoppaktion. I 2. Slipp känner Dane höns som han med berått mod rejser men respekterar godt. Pröves i ytterligare 3. Slipp, har flera chanser där makker finner fugl. I sista slipp tar Dane ett stramt stand, rejser precist ett par aerhöns. Komplett lugn i upflugt og skud. Har senare ytterligare chans på fasan. 2. præmie UK Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak Breezer slippes på gräsmark i god vind. Söget vel tillrettelagt på bredden framför föraren. Stilen är för det mesta god men skämmes av lite “krum” galoppaktion. Huvudet bärs för det mesta i rygglinjen. Svansen hängande. I 2. Slipp startar Breezer lite tveksamt men går strax upp sig och visar upp ett stort sök igen. Provas i ytterligare 4 slipp där hon fortsatt går meget gott. Har ett par chanser på fågel. I sista släpp tar Breezer stand, rejser precist på order enkelt aerhöne. Helt lugn i upflugt og skud. 1. præmie UK Nørre Løgums Dina af 5. Maj 2007 12037/2008 Ásgeir Páll Juliusson Dina börjar på nysådd raps i motvind. Söget är stort og för det meste väl anlagt, vänder lite fel ibland. Farten är meget god og stilen är smuk

med höjburet hode, svansen bärs i rygglinjen. Sammen med makker stöter hon ett par aerhöns som prelles langt. Dina visar samma fina fart, stil og sög i ytterligare 4 slipp. Dina har mange chanser på fugl utan att hon lyckas kunna prestera en jagtbar situation. ingen præmie UK. Nørre Løgums De Luca af 5. Maj 2007 12035/2008 - Karl Jensen Luca slippes på nysådd raps i motvind. Stort og välrevierande sög, vänder för det mesta rätt. Farten är hög og stilen är smuk med höjburet hode, svansen bärs i rygglinjen. Sammen med makker stöter hon ett par aerhöns som prelles langt. Tar en tur med en hare. I följande slipp går Luca inte lika bra utan farten og söget dämpas under dagen. Luca har mange chanser på fugl där makker finner fugl först. ingen præmie UK Terrismäen Capri F 28904/08 Harri Heino 1. Slipp börjar Capri på raps i motvind. Söget kunde vara betydligt större och bättre anlagt. Farten är till en början inte så hög men bättrar sig under slippet. Tar en tur efter hare sammen med makker. I 2. Slipp på stubb går Capri ganska oinspirerat i ett litet sög. Fattar stand en bit framför föraren. När föraren är på väg fram lättar ett par aerhöns. Capri är helt lugn i upflugt og skud. 3. præmie UK Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen På stor stubb i motvind anlägger Ofelia ett meget stort sög på bredden. Farten är megt höj og stilen är smuk med höjburet hode och svep i halen. Markerar, försöker sätta fast hönsen men misslyckas og stöter dem og preller langt. I andra slipp i gräsmark fortsätter Ofelia sitt fina sög. Stand, går fram og försöker precisera, tap-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 par vittringen, slår tillbaks og stöter ett par aerhöns. Helt lugn i upflugten. Senare nytt stand, löser innan vi hinner fram, går långt längs gröft og försöker sätta fast fasan, misslyckas dock og stöter fasanen som prelles langt. I 3. Slipp på stubb blir Ofelia meget stor og offensiv. Har 2 goda chanser på fasan som inte tas tillvara. ingen præmie UK Ronja 09837/2002 Søren B. Thygesen Ronja slipps på stor stubb og senare raps i motvind. Söget är stort og väl anlagt. Stilen är meget god med höjburet hode og svep i halen. Fattar stand, går villigt fram på order utan att påvisa vilt. Senare nytt stand og går villgt fram igen utan att påvisa vilt. Senare har Ronja alltför många stand og markeringar og må se sig färdigbedömd. ingen præmie ÅK Opendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll Juliusson Börjar på stor stubb som övergår i raps. I motvind. Gulla börjar lite försiktigt men går upp sig. Gott anlagt sög i god fart og fin stil m höjburet hode og halen i rygglinjen. Får visa sekundering flera gånger på makkers stand. I 2. Slipp går Gulla meget godt og får godt med mark med sig. Makker finner dock fasan. Provas i ytterligare två slipp där hon i sista slippet får gå meget länge. Gulla är stark og jaktar gott hela tiden. Avslutar med att fatta stand. Innan vi hinner fram ser jag ett par aerhöns i luften som Gulla preller langt. ingen Præmie ÅK Åshøjdens Locky 17322/2001 Karl Jensen Locky börjar på raps i motvind. Revierar marken utmärkt. Vänder korrekt hver gang. Farten är meget god. Stilen är god med höjburet hode og halen i rygglinjen. Locky är lydig og välförd.

123

I 2. Slipp på stubb fortsätter Locky meget godt. Fattar stand, rejser villigt og precist en fasan. Är noget urolig i opfløj og skud. 2. præmie ÅK Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Fenris börjar på raps i motvind. Söget är meget stort og offensivt, han lämnar en del luckor i marken. Farten är hög og stilen meget god med höjt hode og hale i rygglinjen. Han har flera skarpa markeringar og 2 anmälda stand. I 2. Slipp fortsätter Fenris som i 1. slipp. Har en markering men lyckas inte sätta fast aerhönsen utan han stöter dem. Helt lugn i upflugten. I 3. Slipp får Fenris gå meget länge, visar att han är en stark hund som går godt hela tiden. Fattar stand i gröft. Reser villigt og precis fasan. Helt lugn i upflugt og skud. 2. præmie ÅK Østjyllands RB Liv 04031/2007 Søren B. Thygesen Liv slippes på meget stor stubb i motvind. Visar ett meget stort og offensivt sög. Farten är meget höj og stilen utmärkt med höjt hode men litt höj haleföring. Fattar stand ganska langt ud. Löser själv. Senare nytt stand, makker kommer till og respekterar inte Livs stand. Båda går ett par aerhöns upp og båda preller langt. ingen præmie ÅK Hammarkleivas ZE-Pil 20959/2003 Anton Linnet Ze-Pil slippes på meget stor stubb i motvind. Söget är våldsamt, meget stort og meget offensivt. Kontakten med föraren är icke så godt. Respekterar inte partnerns stand utan tillsammans går båda ett par aerhöns upp og båda preller langt. ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


124

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 2. fredag den 27. marts Dommer Anton Dahl Nørre Løgums Daphne 12038/2008 Lauge Larsen Daphne starter i eng / mose i mod og sidevind og anlægger et godt jagtligt søg i god fart og fin kontakt med sin fører. 2. Slip i eng arbejder Daphne igen godt. Jeg giver koblingsordre i forbindelse med forceringen af en bred bæk og da føreren igen slipper Daphne tager hun omgående en stram stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcis fasan, som hun preller meget langt på i høj fart. Daphne er ude i yderligere 5 slip, bla. på stubmark. Her anlægger hun, et veldækkende bredsøg i høj fart og god stil med hovedet ført primært i niveau med ryglinjen og passende halerørelse. Hun har gennem slippene 2 chancer til agerhøns og en længere haretur. 2. præmie UK Wøkks Asta 23383/2007 Frank Jensen Wøkks Asta starter i eng / mose i mod og sidevind. Er temmelig fokuseret på makkerhunden, men har dog enkelte selvstændige slag. Ser fasan lette fra området hvor Asta og makkerhunden befinder sig, men situationen kan ikke bedømmes. 2. Slip i på eng anlægger Asta et lidt planløst søg, men hun frigør sig mere fra makkeren. 3. slip i eng søger Asta stadig noget ungdommeligt, men når hun strækker ud er stilen god, men hun burde søge mere kontinuerligt. Støder agerhøns i god vind, som hun preller langt. ingen præmie UK Åens Monty 15658/2008 Mette Hvirring Jensen Åens Monty starter i eng i modvind og anlægger et meget godt veldækkende søg i god kontakt med sin fører. Monty gnistrer af jagtlyst. Farten er høj og stilen god med for det meste høj hovedføring, en kraftfuld langstrakt galop og

passende halerørelse. Opnår en liggende stand og umiddelbart efter letter parhøns ret foran Monty, uden den er skyld deri. De er på vej til at smide sig igen efter at have fløjet en 5- 10 meter, hvorefter Monty ikke kan stå for provokationen og preller dem, men ganske kort. 2. Slip i eng jagter Monty godt, chance for fasankok som makkerhunden finder. Monty er ude i yderligere 4 slip, den har i 4. slip chance til fasan som makkerhunden finder. I 6 slip på opharvet stub opnår Monty stram højrejst stand, rykker flere gange, ny stram stand, avancerer meget villigt på ordre og rejser præcis parhøns, lidt urolig i opfløj og skud. 1. præmie UK Slättbuas Tikka 02700/2009 Henrik Christensen Slättbuas Tikka starter i eng i modvind og viser et godt veldækkende bredsøg i god kontakt med sin fører. farten er høj og stilen acceptabel til god, galoppen er energisk, til tider lidt kort, hovedet føres mest i niveau med ryglinjen, men ind i mellem føres hovedet for lavt. Chance til parhøns som makkerhunden finder. Tikka er ude i yderligere 6 slip. Har i 2. Slip en kort haretur, i 4 slip chance til fasan som makkerhunden finder, i sidste slip på raps opnår Tikka stand, avancerer forsigtigt uden påvisning af vildt. ingen præmie UK Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Nymarken’s Jingo starter i eng og anlægger et godt veldækkende og korrekt bredsøg af høj klasse i god kontakt med sin fører. Stilen kan ikke bedømmes. Opnår ved tuer en højrejst stand, men inden rejseordre gives letter fasan ret foran Jingo, som forholder sig helt rolig i opfløj og skud. 2. Slip i eng opnår Jingo hurtigt stram stand og avancerer trægt uden påvisning af vildt. 2. præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 Nymarken’s Hermes 21493/2003 Niels Otto Haldrup Nymarken’s Hermes starter på eng i modvind og anlægger et stort, lidt offensivt søg, godt lagt på vinden. Farten er meget høj og Hermes gni–strer af jagtlyst. Som slippet skrider frem bliver søget dog noget åbent og voldsomt og Hermes slutter med at gå eftertragteligt af hånd. Har en oplagt chance til fasan som trædes op af makkerhundens fører. ingen præmie ÅK Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge Larsen Nymarken’s Hopper starter i eng i modvind og anlægger et passende stort, men til tider lidt fremadrettet søg. Farten er god. Viser god jagt–lyst. Oplagt chance til fasan som trædes op af fører. 2. Slip i eng opnår Hopper hurtigt en flot stram stand, avancerer villigt og rejser præcist fasan. Hopper er acceptabel rolig i opfløj og skud. 3. slip raps anlægger Hopper et noget planløst søg, med enkelte gode slag. Føreren skal dirigere og fløjte temmelig meget. Hopper har mange forkerte vendinger. Hopper viser spontan sekundering og lidt senere støder den fasan, er acceptabel rolig. 2. præmie ÅK

125

Æblevangens Adina 09157/2005 Frank Jensen Æblevangens Adina starter i eng / mose i modvind og anlægger et snævert søg i moderat fart. Den virker lidt uinspireret. Adina får øje på løbende hare og preller langt efter denne, her er farten høj. ingen præmie ÅK Nymarken’s Gelina 12423/2002 Michael Strømberg Nymarken’s Gelina starter i eng / mose i modvind og anlægger et stort, lidt offensivt anlagt bredsøg i fornuftig kontakt med føreren. Farten er høj. Gelina viser god jagtlyst, har en enkelt stand som den selv løser. 2. Slip på brak og vintersæd anlægger Gelina et søg som i første slip. Farten er høj og stilen god med en energisk, lidt kort galopaktion, hovedet føres i niveau med ryglinjen, lidt kedelig hængende haleføring. Har 2 gange stand, med villig avancering uden påvisning af vildt (Jeg ved at parhøns lettede præcis fra området i slippet før). 3. slip opnår Gelina stand, men hare letter i det samme, som Gelina omgående respekterer. Efter 124 minutters sliptid trættes Gelina en del.4. Slip makkerhunden opnår liggende stand og Gelina nægter at adlyde førerens fløjten og råben og går foran makkerhunden. ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


126

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Åens Monty Ejer & fører: Mette Hvirring

Æblevangens Breezer Ejer & fører: John Bak

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009

Åens Mads Ejer & fører: Erik Petersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

127


128

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 3. fredag den 27. marts Dommer Erik Rimmen Rana 002801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på græs i god vind. Søget noget fremadrettet, en del langs hegn, ellers gode slag på vinden. Farten høj. Stilen god, hovedet føres for det meste i ryglinjens forlængelse, god lang galop, båret hale. Rana samarbejder med sin fører, dog er hun ind imellem en smule selvstændig i sit søgsoplæg. Rana tager stand, på ordre avancerer hun villigt, uden at påvise vildt. Senere flygter hare fra området. Ingen fugle i slippet. Rana afprøves i yderligere 3. Slip på dagen, kontakten til føreren bedres. Ved en stand springer en hare, som Rana forfølger ud af terræn. Rana har flere stande, når der gives ordre til rejsning, avancerer hun hver gang, uden at påvise vildt. ingen præmie UK Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads slippes på græs i god vind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i gode brede slag, godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen meget god, Godt ført hoved, kraftfuld galop, båret hale. Samarbejdet med føreren i orden. Mads forfølger hare ud af terræn, senere flygter ny hare, som forfølges kort, her kaldes Mads af. Ingen fugle i slippet. Mads afprøves yderligere i 3. Slip gennem dagen, hvor han efterlader samme gode indtryk, som i første slip. Han kaldes af flygtende hare. Slutter med stand i siv, hvorfra flere fasaner er flygtet. På vej derhen snubler fører over hegnstråd, fasan flygter ret foran Mads som forholder sig acceptabel under opflugt og skud. 1. præmie UK Troldmarkens God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær Speed slippes på stub i god vind. Søget veltil-

rettelagt foran føreren. Farten høj. Stilen god, godt båret hoved og hale, indimellem med rørelse, en smule kort galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. Speed afprøves yderligere i 3. Slip gennem dagen. Hvor han efterlader samme gode indtryk. I sidste slip letter en del fasaner fra skrub, men det lykkes ikke for Speed at få skabt noget positivt. ingen præmie UK Nr. Løgums Disko af 5. maj 2007 12040/2008 Lene Carstensen Disko slippes på stub i god vind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode brede slag, godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen meget god, godt båret hoved, lang galop, båret hale. Disko samarbejder med føreren. Der letter parhøns fremme i terræn. Disko prøves gennem dagen yderligere i 3. Slip, hvor hun efterlader samme gode indtryk, som i første slip. Det lykkes desværre ikke at få Disko bragt for flere fugle. ingen præmie UK Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka slippes på stub i god vind. Søget er tilrettelagt foran føreren. Farten god. Stilen god, godt båret hoved og hale, lidt kort galop. Samarbejdet med føreren i orden. Der letter parhøns fremme i terræn. Senere tager Blinka stand, som hun dog selv udløser, uden at påvise vildt. Blinka afprøves yderligere i 3. Slip gennem dagen, hvor hun efterlader samme indtryk, i sidste slip støder hun fasan ved grøft, og er her noget urolig. ingen præmie UK Vinterdalens Tillaans 20740/2008 Erik Petersen Tillaans slippes på græsstub i god vind. Søget er veltilrettelagt foran føreren. Farten høj. Stilen meget god, godt båret hoved og hale, god energisk galop. Samarbejdet med føreren i orden.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 Ingen fugle i slippet. Tillaans afprøves yderligere i to slip i skrub, her efterlader hun samme indtryk, dog arbejder hun indimellem noget selvstændigt, søget kunne godt afpasses bedre efter forholdene. ingen præmie UK

Storåens Cap 12695/2004 Kristian Frøkjær Cap slippes på pilestub i god vind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren, afpasset efter forholdene. Farten høj. Stilen er her svær at bedømme. Samarbejdet med føreren i orden. Cap har en kort markering, som han selv udløser. Senere støder han fasan under vanskelige forhold. Her viser Cap spontant respekt. 2. Slip på græs går Cap som tidligere. Stilen er meget god, godt ført hoved, god lang galop, ført hale. Cap findes i stand langt ude, han står i vand til livet. På ordre til avance tager han et enkelt skridt, fasankok letter ret foran Cap, som forholder sig roligt under opflugt og skud. 3. slip på stor vintersædsmark går Cap i et godt søg, i en god stil, et langt slip. ingen fugle i slippet. 1. præmie ÅK

129

Nørre Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Becham slippes på græs i god vind. Søget tilrettelagt foran føreren er noget selvstændigt. Farten høj. Stilen god, godt båret hoved og hale, en anelse tung galop. Becham samarbejder med sin fører. Sammen med makkerhunden stødes parhøns, som vises respekt. Yderligere et par letter bag hundene. 2. Slip samme indtryk. Becham slår langt ud, og tager liggende stand, som holdes godt. På ordre til avance går han villigt frem, og rejser parhøns. Becham forholder sig roligt under opflugt og skud. 2. præmie ÅK

Nørre Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Petersen Carloo slippes på græs i god vind. Søget er veltilrettelagt foran føreren. Farten høj. Stilen meget god, godt båret hoved og hale, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Sammen med makkerhunden stødes parhøns, som vises respekt. Yderligere et par letter bag hundene. 2. Slip på græs, går Carloo som tidligere. Makkerhunden finder fugl. 3. slip på vintersæd og skrub, samme indtryk. Ingen fugle i slippet. ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


130

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 4. fredag den 27. marts Dommer Tom Erik Eygaard Højtoftegårds Chano 05598/2006 Ole Frank Chano slippes i god vind på stor grasmark. Farten en meget høy, stilen er god med hodeføring i høyde med rygglinjen, lavt båret hale. Vender noe feil i vinden. Kontakt med fører er god. I andre slipp jakter Chano meget godt. Stilfull stand, går villig på uten å presentere fugl. Ny stand, parhøns letter og Chano er helt rolig i oppflukt og nesten helt rolig i skuddet. En meget god jakthund som jeg i dag med glede tildeler 2. præmie ÅK Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Cash slippes på stor grasmark i god vind. Stilen er meget fin, farten er svært høy. Hodet føres i høyde over rygglinje, halen bæres pent. Galoppen er intens og kraftfull. Dekker terrenget meget fornuftig, en og annen feilvending. Kontakten med fører er som den skal være. I sitt andre slipp jakter Cash meget godt. Stilfull stand, makkerhunden respekter ikke standen, fugl letter i Cash er rolig. Det skytes ikke da avstanden er for stor. I tredje slipp imponerer Cash stort. Et klassesøk oppvises som jeg sjelden har sett maken til. Avprøves i mange slipp, der blir noen sjanser, og en støtning som Cash respekterer. En stilsøker av rang som i dag dessverre er uheldig. ingen præmie ÅK Nørre Løgums C-Fire 00756/2007 Robert Paulsen C-Fire slippes på stor grasmark. Før jeg rekker å danne meg et bilde av hunden, kommer den ut av hegnen med parhøns foran. C-Fire blir for urolig og utgår. ingen præmie ÅK

Q-Bics Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Hambus slippes på stor grasmark. Før jeg rekker å danne meg et bilde av hunden, kommer den ut av hegnen med parhøns foran. Hambus blir for urolig og utgår. ingen præmie ÅK Nørre Løgums Cicka 00759/2007 Kim Weber Cicka slippes på stor grasmark i god vind. Stilen er meget fin, farten er svært høy. Hodet føres i høyde over rygglinje, halen bæres pent. Galoppen er langstrakt og lett. Dekker terrenget meget fornuftig, Cicka støter hårvilt og forfølger. ingen præmie ÅK Nørre løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli slippes på stor grasmark i god vind. Stilen er meget fin, farten er svært høy. Hodet føres i høyde over rygglinje, halen bæres pent. Galoppen er langstrakt og lett. Dekker terrenget meget fornuftig, Chilli støter hårvilt og forfølger. ingen præmie ÅK Nymarken’s Luna 03111/2007 Johnny Streit Luna slippes på stor grasmark i god vind. Stilen er meget fin, farten er svært høy. Hodet føres i høyde over rygglinje, halen bæres pent. Galoppen er langstrakt og lett. Kontakten med fører god. Makkerhunden finner fugl. I andre slipp, går Luna forbi makkerhunden i stand og utgår. ingen præmie ÅK Nymarken’s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgren Harley slippes på stor grasmark i god vind. Stilen er god, farten er moderat. Hodet føres i høyde med rygglinjen, halen bæres lavt. Galop-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 pen er litt tung. Harley feilvender ofte på begge flanker og søket blir av den grunn ineffektivt. Men allikevel er det Harley som finner fugl og oppnår en stilfull stand. På ordre går Harley

131

frem og parhøns letter presist. Harley er helt rolig i oppflukt og skudd. Harleys terrengdekning medfører at jeg i dag tildeler ham 3. præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


132

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 5. fredag den 27. marts Dommer Kristian Thomsen Svartekällans Windy S11795/06 Kent Stenson Windy starter i brakmark, senere vintersæd. Farten er varierende fra moderat til god, stilen er acceptabel, der mangler stræk i aktionen. Hovedet føres for det meste under rygline. Søger i starten et godt jagtsøg, dog kunne ønskes større bredde. Har en del stop, hvor den roder ved hegn. 2. Slip - Windy starter godt i brakmark, søget er med lidt større bredde. Senere mister Windy noget intensitet og søget er til tider i mindste lag. Stand, løser selv ud. Jeg har Windy ude i yderlig 2. Slip, på store lyngarealer hvor hun starter godt, men mister igen hurtig intensiteten. Det lykkes ikke for Windy at finde en fugl i dag. ingen præmie ÅK Nørre Løgum’s Brus 20478/2004 Peter Eliasen Brus starter i brakmark, senere vintersæd, farten er lidt varierende, mest god, stilen god, mere halerørelse ville pynte. Søget for det meste godt anlagt på bredden, med korrekte vendinger, der er god kontakt til fører. Jeg har Brus ude i yderlig 2. Slip, hvor den efterlader samme indtryk. Slutter på store lyngarealer, hvor den i starten går godt, for så til sidst at gå ned i intensitet. Det lykkes ikke for Brus at finde en fugl i dag. ingen præmie ÅK Nymarken’s Imir 21638/2003 Frits Friberg Imir starter godt ud på vintersæd, farten er god, stilen i orden med hovedet ført over rygline, smidige afspark. Støder skovsneppe, acceptabel rolig, herefter bliver Imir noget egenrådig og forsvinder ud af anvist terræn. 2. Slip - Imir starter ud i brakmark, hvor den slår et par gode

slag, forsvinder herefter og vi ser den igen langt ude, hvor den jagter for sig selv. Imir får i dag ikke flere chancer. ingen præmie ÅK Nymarken’s Lind 03113/2007 Flemming Nielsen Lind starter på vintersæd, farten er god, aktionen let og smidig, stilen god. Søget mangler for det meste plan, starter godt for så til sidst at søge langt ude. Der bliver fløjtet en del, uden effekt på Lind. Jeg har Lind ude i yderlig 3. Slip, hvor søget til tider er noget offensiv. I 3. slip på store lyngarealer har Lind et godt søg med korrekte vendinger. Slutter i 4. slip med at komme for tæt på fasankok som flygter og Lind preller. ingen præmie ÅK Nørre Løgums Cikki 00761/2007 Kim Schmidt Cikki starter på vintersæd i varierende fart, fra acceptabel til moderat, stilen i orden, dog bæres halen uden bevægelse. Søget mangler for det meste plan, der forekommer en del forkerte vendinger, dog enkelte gode slag, der er god kontakt til fører. Ingen fugl i slippet. Jeg har Cikki ude i yderlig 2. Slip, hvor den efterlader samme indtryk som i 1. slip. Søget er stadig nogel uregelmæssigt, mange forkerte vendinger, samt en del stop og markeringer. I sidste slip på lyngarealer starter Cikki godt med korrekte vendinger, dog mangler der større søgsbredde. Begynder til sidst at vise træthedstegn. Det lykkes ikke at finde en fugl i dag. ingen præmie ÅK

Nymarken’s Knockando S27063/2007 Patrik Andersson Knockando starter godt ud på vintersæd i god fart, stilen ok, højere haleføring ville pynte. Søget lidt fremadrettet i starten. Stand, da vi kommer frem løser Knockando selv ud. Søger

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009

133

godt i skov, tæt vegetation. Føres stille og rolig. 2. Slip - På åben felt anlægger Knockando et for det meste godt søg lagt på bredden, har en del forkerte vendinger. Ingen fugl i slippet. 3. slip Her går Knockando meget stort og offensiv på lyngarealer, med korrekte vendinger, i god fart og stil, slutter med at vise respekt for hare. Ingen fugl i slippet. ingen præmie ÅK

stilen ok. Søget godt anlagt efter forholdene. Senere i uoverskueligt terræn, jagter Paw godt, er lidt væk i perioder. Ingen fugl i slippet. 2. Slip - Paw starter med at forsvinde, er væk længe, kommer ind igen, men det lykkes ikke for Paw at vise et ordentlig søg. Går efter kanter og bevoksninger, er noget egenrådig, uden den fornødne kontakt til fører. ingen præmie ÅK

Åens G. Blackie 09371/2006 Ole Halberg Blackie starter på brakmark i høj fart, stilen nydelig med højt båret hoved og spil i halen. Søget i starten godt anlagt på bredden efter terræn forholdene. Senere i uoverskueligt terræn ser vi ikke så meget til Blackie, bedre kontakt til fører var ønskeligt. 2. Slip - På stubmark går Blackie i et meget stort søg, som mangler plan, kort efter forsvinder Blackie ud af anvist terræn og jagter for sig selv. ingen præmie ÅK

Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca starter i brakmark, senere i uoverskueligt terræn, farten passende efter terræn forholdene, fra god til høj fart. Søget er for det meste godt anlagt med korrekte vendinger, god kontakt til fører. 3 gange har Becca stand, går forsigtig frem på ordre uden at påvise vildt. Ingen fugl i slippet. 2. Slip - På lyngarealer går Becca et stort godt anlagt søg, i høj fart, god kontakt til fører. Ingen fugl i slippet. 3. slip - Fortsætter som i 2. Slip, holder fart og stil. 3 gange stand, er noget træg i avancen, uden påvisning af vildt. Jeg ser flere bekkasiner flygte fra området. ingen præmie ÅK

Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Paw starter i brakmark i god fart, kraftig aktion,

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


134

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 1. lørdag den 28. marts Dommer Tom Erik Øygaard Nr. Løgums De Luca af 5/57 12035/2008 Karl Jensen Luca slippes på stubb i god vind. Stilen er god, farten er høy. Hodet føres i høyde med rygglinje, halen bæres pent. Galoppen langstrakt og fin. Dekker terrenget fornuftig, dog kunne jeg ønske større bredde. Fløyting og rop fra makkerfører bidrar nok litt til at Luca avbryter sitt søk. I andre slipp i sivområde har Luca to ganger sjanse på fasen. Her jakter hun utmerket. I tredje slipp viser Luca et ypperlig unghundsøk, terrengengdekning og vindbruk er nå av beste merke. Makkerhunden finner parhøns. I siste slipp fortsetter Luca ypperlig, makkerhunden støkker agerhøne. Luca er et hyggelig bekjentskap hvor hun søksmessig utvikler seg i hvert eneste slipp. Lykkes dessverre ikke i dag. Ingen præmie UK Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka slippes på stubb i god vind. Stilen er god, farten er høy. Hodet føres i høyde med rygglinje, halen bæres lavt. Galoppen langstrakt og fin. Blinka dekker terrenget godt i god kontakt med fører. I andre slipp har hun to ganger sjanse på fasan. Senere på dagen forbedrer søket seg ytterligere og i siste slipp går Blinka glimrende, støter agerhøne og er rolig. Blinka har utover dagen vist sitt store potensial, men lykkes dessverre ikke dag. Ingen præmie ÅK Terrismeen Capri F 28904/2008 Harri Heino Capri slippes på stubb i god vind. Stilen er god, farten er moderat. Hodet føres i høyde med rygglinje til tider under, halen bæres lavt. Galoppen litt tung. I sitt andre slipp i siv/våtmark har Capri to ganger sjanse på fasan. I tredje

slipp støter Capri hare som forfølges langt, her kan jeg tydelig se at hun har potensial både når det gjelder fart og stil. Lykkes dessverre ikke å komme for fugl i dag. Ingen præmie UK Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo slippes på stubb i god vind. Stilen er god, farten er høy. Hodet føres i høyde med rygglinje, halen bæres pent. Galoppen langstrakt og fin. Makkerhunden oppnår stand, Jingo ser dette og vil være med. Fører forsøker forgjeves å stoppe Jingo. Jingo går forbi makker og er dermed ferdig bedømt etter 5 minutter. Ingen præmie ÅK Rana 02801/2008 Lorentz Clemmesen Rana slippes på stubb i god vind. Stilen er meget fin, farten er svært høy. Hodet føres i høyde over rygglinje, halen bæres pent. Galoppen er intens og kraftfull. Dekker terrenget meget fornuftig. Kontakten med fører er som den skal være. Fester stand og legger seg ned i standen. Makkerhunden kommer til og denne provokasjonen er sterk. Rana takler dette utmerket, en meget god prestasjon. Likeledes når makkerhunden tar opp parhøns, er Rana komplett rolig i oppflukt og skudd. Jeg velger å fortsette avprøvingen av Rana i et forsøk på å oppnå en komplett fugletagning. Rana har under denne tiden en stand uten vilt og en spontan sekundering. Dessverre lykkes vi ikke i dag å oppnå en fugletagning med reis og Rana tildeles det beste jeg under omstendighetene kan tildele: En andre premie åpen klasse. 2. præmie ÅK Nymarken’s Gelina 12423/2002 Michael Strømberg Gelina slippes på stubb i god vind. Stilen er god, farten er høy. Hodet føres i høyde med rygglin-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 je, halen bæres pent. Galoppen langstrakt og fin. Gelina dekker terrenget godt i god kontakt med fører. Makkerhunden oppnår stand, Gelina forsøkes fløytet ned uten hell og Gelina går forbi makkerhundens stand. Ingen præmie ÅK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham slippes på stubb i god vind, Stilen er meget god, farten meget høy. Hodet føres høyt med vakkert båret hale. Galoppen er kraftfull og langstrakt. Dekker marken godt i bredde, men har så stor fremdrift at revieringen blir for åpen. Stilfull stand langt ute, makkerhunden kommer til og går forbi. Ingen fugl i situasjonen. I senere slipp fortsetter Beckham med voldsom intensitet og åpen reviering. Stand igjen langt ute.

135

Etter en ”god” løpetur for fører og dommer gis reisordre til Beckham, han går på i to etapper og parhøns letter presist. Beckham er helt rolig i oppflukt og skudd. På grunn av den mangelfulle terrengdekning tildeles Beckham i dag en andre premie åpen klasse. 2. præmie ÅK Løgums Blitz 20479/2004 Karl Jensen Blitz slippes på harvet stubb og raps i god vind. Stilen er god, farten er høy. Hodet føres i høyde med rygglinje, halen bæres pent. Galoppen langstrakt og fin. Blitz dekker terrenget godt i god kontakt med sin fører. Har en stand uten vilt og en spontan sekundering. Fortsetter senere meget godt, makkerhunden finner fugl. Ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


136

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 2. lørdag den 28. marts Dommer Thore Larsson

Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen På nysådd i motvind visar Ofelia upp ett stort og flott sög. Farten är hög och stilen utmärkt med höjt hode och svep i halen. I 2. Slipp på stubb fortsatt meget gott men partnern finner hönsen. I 3. slipp fortsätter Ofelia sitt fina sög i bästa fart og stil. Fasan ses lätta utan att det kan bedömmas. Båda hundarna preller ett stycke. I 4. og 5. slipp arbetar Ofelia oförtrutet vidare men har ett flertal chanser på fasan. I 6. slipp går hon fortsatt gott. Har en lille tur med hare. Fattar stand. Reser precis på order ett par agerhöns. Lugn i upflog og skud. 2. præmie UK Vinterdalens Tillåens 20740/2008 Erik Petersen Tillåns får börja på nysådd i motvind. Söget är stort og för det mesta väl tillrättalagt. Fart og stil är utmärkt med en energisk friktionsfri galopp. Fasan ses lätta i område där Tillåns är utan att det kan bedömmas. Avslutar med en lille hartur. I 2. Slipp på meget stor stubb. Visar tillsammans med partnern upp ett “klassök” av bästa märke. Helt utmärkt! Kan inte hållas när partnern står utan går upp bredvid. Hönsen kommer i luften og båda går med ett gott stycke i upflog og skud. Senare stand, partnern sekunderar till en början, men kan sen inte hålla sig utan båda går efter en bit i flog og skott. 1. præmie UK Nørre Løgums Daphne af 5 maj 12038/2008 Lauge Larsen Daphne slipps på nysådd i motvind. Söget är stort og marktäckande. Farten är meget god och stilen prima med höjt buret hode og svep i halen. Sekunderar spontant. I 2. Slipp på meget

stor stubb. Visar tillsammans med partnern upp ett “klassök” av bästa märke. Helt utmärkt! Fattar skarpt fint stand. Partnern kan inte hållas utan går upp bredvid. Hönsen kommer i luften og båda går med ett gott stycke i upflog og skud. Senare sekunderar Daphne partnerns stand till en början, men kan sen inte hålla sig utan båda går efter en bit i flog og skott. 1. præmie UK Nørre Løgums Disko af 5 maj 12040/2008 Lene Carstens På nysådd i motvind går Disko i stor bredd men något ostrukturerat sög, vänder en del fel. Farten är meget god og stilen prima med en lätt friktionsfri galopp. Har en stand som han löser själv. 2. Slipp på stor stubb blir kort då partnern hänger. I 3. slipp på sådd går Disko fortsatt meget gott, har en chans på fasan som makker finner. Har ytterligare 4 slipp där han går starkare för vart släpp. Har flera chanser på fugl utan att lyckas. Ingen præmie UK Wökks Asta 23383/2007 Frank Jensen Asta släpps på nysådd i motvind. Söget är stort og väl anlagt. Farten är meget god og stilen fin med höjburet hode og svep i halen. Asta visar ganska meget intresse för makker. I 2. Slipp hänger Asta föremeget og slippet avbryts. ingen præmie UK Slåttbuas Tikka 02700/2009 Henrik G. Christensen På nysådd i motvind visar Tikka ett sög med meget bra bredd og reviering. Farten är meget god og stilen god men tidvis lite lågt hode. 2. Slipp på stor stubb går Tikka stort men med mangelfull reviering. Fart og stil meget gott. I 3. slipp på sådd går Tikka fortsatt meget gott men den rätta planen i söget saknas. Har ett anmält stand men fasanen lättar innan vi hinner fram.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009

137

Tikka har ytterligare 3. Slipp där hon har ett flertal goda chanser på fugl. ingen præmie UK

gott. Har ytterligare en stand utan att påvisa vilt. Färdigbedömd. ingen præmie ÅK

Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads börjar på stubb i sidovind. Söget är stort men meget förlagt längs hejn. Farten og stilen är meget god med höjt hode og halen i rygglinjen. Markerar kort innan ett par aerhöns lättar, acceptabelt lugn i upflog. Tar en kort tur med hare. I 2. Slipp på stor stubb visar Mads åter ett stort men meget oordnat sög. Fart og stil fortsatt meget gott. I 3. slipp i gräsmark ses fasan lätta utan att det kan bedömmas og båda hundarna preller ett stycke. Mads har ytterligare 3. Slipp där han har ett flertal goda chanser på fugl. ingen præmie UK

Æblevangens Adina 09157/2005 Frank Jensen På stor stubb börjar Adina lite försiktigt. Stöter strax aerhöns som prelles. Färdigbedömd. ingen præmie ÅK

Nymarken’s Luna 03111/2007 Johnny Streit Luna börjar på stubb i motvind. Söget är väl anlagt men lite större bredde önskvärt. Kovänder konstantpå vänster. Farten är god, men stilen lite trist med lav hodeföring. Kan stoppas vid makkers stand. 2. Slipp på meget stor stubb. Luna går upp sig fart og stilmässigt. Men sögsbredden önskas fortsatt större.Kan stoppas vid makkers stand. 3. slipp på sådd. När makker fattar stand kan Luna inte stoppas utan går förbi makker i stand. Färdigbedömd. ingen præmie ÅK

Nørre Lgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Slipp 1. og 2. på stor stubb visar Carloo stor bredd og fin reviering men lite offensivt. Fart og stil är utmärkt med långsträckt kraftfull aktion. Huvudet bärs höjt og där är bevegelser i halen som bärs i rygglinjen. Har 2 ganger stand utan att kunna påvisa vilt. Är i 1 situationen svår att få fram men i 2. situationen går han villigt på. I 3. slipp på sådd fortsatt som i 1. slipp. Stand, går villigt fram, får inget upp, slår ner åt vänster längs hägn, kommer tillbaks og när han går igenom hägnet lättar aerhöns till höjre om Carloo. Han observerar dem inte först men när han ser dem preller han en bit. Färdigbedömd. ingen præmie ÅK

Nørre Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chili börjar på stubb i motvind. Söget är stort og marktäckande. Farten är utmärkt og stilen mycket bra, dock med huvudet stundas under rygglinjen. Har 2 ganger stand med rejsning utan att påvisa vilt. 2. Slipp på sådd fortsatt meget gott. Kan stoppas vid makkers stand. Makker finner hönsen. 3. slipp, Fortsatt meget Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


138

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 3. lørdag den 28. marts Dommer Kristian Frøkjær

galoppen. Den har i 3. slip chance til parhøns som makkeren finder. Dina er lydig og velført. Ingen præmie UK

Nørre Løgums Diva af 5. maj 07 12036/2008 Peter Rafaelsen Nørre Løgums Diva slippes på raps i modvind og anlægger et søg i mindste lag, hvor mere bredde var ønskelig. Farten er moderat. Stilen god med hovedet i niveau med ryglinje, galoppen er kort. der er velbåret hale med bevægelser. Den sekundere spontan makkerens markering. Makkeren finder parhøns på åben mark og Diva kan ikke holdes og presser hønsene op og forfølger kort sammen med makkeren. 2. Slip på stub i modvind, her går Diva sig op mht. søget, hvor den ønskede bredde nu er til stede og der er passende afstand mellem slagene, farten er nu høj og stilen er med velbåret hoved, stræk i galoppen, lidt kort forbensaktion. 3. slip på stub i modvind, går som i 2. Slip og forbenene strækkes nu igennem. Den opnår smuk højrejst stand, rykker en enkelt gang. Ny stand. Da rejseordre gives, flygter parhøns ret foran Diva. Der er ro i opflugt og skud. Diva har gennem dagen været velført og lydig. 1. præmie UK

Åens Monty 15658/2007 Mette Hvirring Jensen Åes Monty starter på raps i modvind og anlægger et søg godt på vinden og bredden foran sin fører. Farten er god og ligeledes er stilen, hvor hovedet føres i niveau med ryglinje, kraftfuld galopaktion, velbåret hale med bevægelser. Straks den slippes får den sammen med makkeren føling med parhøns som de sammen presser op. Fuglene forfølges kort sammen med makkeren. Senere i slippet har den chance til parhøns som lå godt på marken - de letter umiddelbart foran Monty og forfølges kort. Monty er ud i yderligere 3. Slip, hvor søg, fart og stil bibevares. I 2. Slip støder den sammen med makkeren hare som forfølges kort og makkeren finder senere i slippet parhøns som lå godt i vinden. Hønsene forfølges kort sammen med makkeren. I 3. slip får den føling med fært som følges godt op og den opnår liggende stand for parhøns, men desværre kommer makkeren til og går hønsene op som lå ret foran Monty. Det var ikke en jagtbar situation. Ingen præmie UK

Nørre Løgums Dina af 5. maj 07 12037/2008 Ásgeir Páll Júlliússon Nørre Løgums Dina slippes på raps i modvind og anlægger et godt søg på vinden foran føreren. Farten er god, stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinje, energisk galopaktion, lidt kort forbensaktion, velbåret hale med bevægelser. Straks den slippes får den med makkeren føling med parhøns som de sammen presser op og sammen forfølger kort. Den har senere i slippet chance til parhøns som lå godt på marken. 2., 3. og 4. slip på h.h.v. stub og vintersæd i modvind; Dina går som tidligere, men nu med høj hovedføring og mere stræk i

Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak - ejer Christina Bak Æblevangens Breezer starter på raps senere opharvet stub i modvind og anlægger et stort og godt søg, hvor terræn og vind udnyttes godt, farten er god. Hovedet føres i niveau med ryglinje og af og til under, galopaktionen er let og halen velbåret. Den er lydig og velført. I 2. og 3. slip bevares ovenstående indtryk af søg, fart og stil. I 2. Slip stødes hare og forfølges kort sammen med makkeren. Den får i slutningen af slippet føling med parhøns som gåes op og den forfølger kort disse sammen med makkeren. Ingen præmie UK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 Hammarkleiva´s Ze-Pil 20959/2003 Anton Dahl Hammarkleiva´s Ze-Pil slippes på raps i modvind og anlægger et godt søg med gode dybe udslag og passende afstand mellem slagene. Den har dog to slag skråt bagud i terrænet, hvorved marken overlades lidt til makkeren. Stilen er fortrinlig med høj hovedføring, let og elegant galopaktion, velbåret halen med bevægelser. Makkeren finder parhøns som lå godt i marken. Pil er lydig og velført. 2. Slip; et vanskelig terræn med vintersæd, græs og mose i skiftende vindretning. Terrænet udnyttes godt i et jagtlig søg. Den opnår kontakt med singel høne - jeg ser ikke hvordan, men den kunne godt respekterer bedre. 3. og 4. slip som tidligere. I 5. slip på stub/brak i sidevind slår den godt ud under vind og opnår højrejst stand. Den går villig frem på ordre, men sænker hovedet ned på fod og rejser lidt upræcis fasankok. Der er ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Østjyllands Rb Liv 04031/2007 Anton Dahl Østjyllands Rb Liv slippes på raps i modvind og anlægger et noget stort og offentsiv søg, farten er høj og stilen god med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion, velbåret hale med bevægelser, bagenden vipper en lille smule. 2. Slip på raps i skiftende vindretning; her er søget bedre lagt på marken. Den opnår smuk højrejst stand og rejser villigt på ordre præcis parhøns. Der er ro i opflugt og skud. Den har gennem dagen gået med stort jagtlyst og intensitet. 1. præmie ÅK

139

ført i niveau med ryglinje, i starten er galoppen tung og mod slutningen af det lange slip bliver forbensaktionen noget kort. 2. Slip på stub i modvind går Gulla sig noget op mht. søg, fart og stil uden det dog bliver prangende. 3. slip på stub i modvind; her går den som i foregående slip, men har dog igen nogle stop. Der meldes stand bag hegn som føren kort efter afmelder. Senere opnår den stand på åben mark og går noget behersket frem på ordre uden at påvise vildt. 4. slip på stub går den som i 2. Slip. Den er lydig. Ingen præmie ÅK Åens Ganster 09367/2007 Kent Hvirring Jensen Åens Ganster starter i et vanskelig terræn med skiftende vindretning; søget er godt tilpasset terrænet og vinden. Farten er god og ligeledes er stilen, hvor hovedet føres i niveau med ryglinje, kraftfuld galopaktion og velbåret hale. Ganster er ud i 5 slip mere, hvor den til stadighed holder søg, fart og stil. I 2. Slip finder makkeren parhøns, som Ganster også havde chance til. I 3. slip har den en enkelt markering, som den selv løser. I 5. slip finder makkeren fasankok, som Ganster også havde chance til og i sidste slip har den et par markeringer, som den selv løser. Den er lydig og velført. Ingen præmie ÅK

Opendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll Júliusson Opendoras Gulla slippes på raps i modvind og anlægger et søg i mindste lag, hvor der mangler dybde og fremdrift. Der en nogle stop. Farten er ligeledes i mindst lag og stilen er med hovedet Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


140

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 4. lørdag den 28. marts Dommer Ulrik Stadelhofer Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Åens Fenris starter på stub i god vind. Kort efter den er sluppet opnår makker stand for parhøns som Fenris er forbigået og som burde have været udnyttet. 2. Slip på eng i god vind. Anlægger i perioder et noget åbent søg, meget i højre side samt en del i siv. Farten er god. Stilen er god med hoved båret i ryglinje, kraftfuld galopaktion, ingen halerørelse. 3. Slip på græs i god vind. Forsætter som tidligere. Ved grøft hvor Fenris befinder sig ser vi fasan forlade området, udviser respekt. Da koblings ordre gives kan fører ikke koble, Fenris søger langt frem opnår stand som ikke afvikles. 4. Slip på græs i god vind. Forsætter med det åbne søg. Er igen svær at koble. ingen præmie ÅK Højtoftegaards Q Chano 05598/2006 Ole Frank Højtoftegaards Q Chano starter på stub i god vind. Den anlægger for det meste et godt søg med god bredde, har i perioder enkelte forkerte vendinger, skal her hjælpes en del af fører. Farten er god. Stilen er i starten god med hoved ført i ryglinje, senere lidt under, langstrakt galopaktion, ingen halerørelse. Slutter med at forfølge hare. ingen præmie ÅK Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Åens XL Paw starter på stub i god vind. Den anlægger her et stort åbent og tilfældig anlagt søg. Farten er meget høj. Stilen er god med hoved ført i ryglinje, langstrakt kraftfuld galopaktion, ingen halerørelse. Slutter med at forfølge hare. ingen præmie ÅK

Svartekällans Windy S11795/2006 Kent Stenson Svartekällans Windy starter på stub i god vind. Den anlægger her et begrænset søg, der mangler bredde og fart. Farten er lav. Stilen er dårlig med lavt ført hoved, kort galopaktion, ingen halerørelse. Har flere kraftige markeringer som den selv løser. 2. Slip på græs i god vind. Forsætter som i første. Makker finder parhøns. 3. Slip på græs i god vind. Slutter med at anlægge et fornuftig søg med god bredde. Skæmmes dog en del af stilen. ingen præmie ÅK Åens UniQ 16139/2003 Jan Kristensen Åens UniQ starter på stub i god vind. Den anlægger her et tilfældig søg, har svært ved at komme i gang, mere bredde ønskes. Farten er moderat. Stilen er god med hoved ført i ryglinje, kraftfuld galopaktion, ingen halerørelse. Opnår en flot højrejst stand, avancere villigt på ordre, ro i opfløj, preller i skud. ingen præmie ÅK Q-Bic’s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Q-BIC’s Hambus starter på stub senere raps i god vind. Starter med at gå ret frem i terrænet, anlægger herefter et godt søg med god bredde. Farten er god. Stilen er god med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Opnår flot højrejst stand, før vi når op går Hambus parhøns op og preller. ingen præmie ÅK Ronja 09837/2002 Søren B. Thygesen Ronja starter på eng i god vind. Den anlægger for det meste et godt søg med gode udslag og god dybde. Søget skæmmes af flere kraftige markeringer. Farten er god. Stilen er god, med hoved ført i ryglinje, langstrakt galopaktion og

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 spil i halen. Har 2 gange stand uden påvisning af vildt. Afprøves i yderligere et slip, går som i første. Opnår igen stand uden påvisning af vildt. ingen præmie ÅK Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Storåens Cash starter på eng i god vind. Den anlægger et stort og veldækkende søg med god

141

bredde og god dybde. Farten er god. Stilen er god, med højt ført hoved, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt. Går i et langt slip med skiftende makker. Udviser spontan sekundering. Afprøves i yderligere et slip, går som i første. Opnår i tæt siv en flot højrejst stand, avancere villigt på ordre og udpeger præcist fasanhøne, ro i opfløj men preller i skud. ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


142

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 5. lørdag den 28. marts Dommer Flemming Østegaard Nymarken’s Imir 21638/2003 Frits Friberg Imir viser på store engarealer et stort, velanlagt søg i høj fart med glimrende stil og aktion. Mod slutningen af slippet bliver hun lidt selvstændig. I nyt slip i skrub grå hun fornuftigt og udnytter terrænet på bedste vis. I tredje slip bliver hun for egenrådig og forsvinder ud af anvist terræn. Hun bliver borte længe. ingen præmie ÅK Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie anlægger på engarealer et meget stort og velanlagt søg med høj fart og i absolut bedste stil og aktion. Ved grøftekant opnår hun stand, avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Hun holder høj intensitet hele slippet ud. I nyt slip på græsmark viser hun stort og flot søg, hvor alt er OK. I tredje slip i eng søger hun langt under vind. Hun opnår stand, som holdes længe. På ordre går hun villigt frem. Fuglen har flyttet sig, men Blackie følger godt op og rejser i to tempi fasankok. Hun er komplet rolig i opflugt og skud. 1. præmie ÅK Østjyllands Rb Fuzzy II 04034/2007 Ove Steen Petersen Fuzzy anlægger i eng et passende stort, men lidt ukonstant søg. Farten er acceptabel, stil og aktion er i orden, men der mangler lidt intensitet. Ved makkers stand burde der være udvist lidt mere disciplin. I nyt slip på græs går han fornuftigt i god kontakt med sin fører. I tredje slip i eng går han stort og godt. Han arbejder intenst, men forbigår desværre fasan. ingen præmie ÅK

Nørre Løgums Brus 20478/2004 Rikke Eliasen Brus anlægger på græs et passende stort og fornuftigt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er god, aktionen glimrende, men stilen virker en smule slap. Han opnår stand ved hegn. På ordre er han meget træg i sin avance, men han tager dog et par skridt og påviser ikke vildt. I nyt slip på våd græsmark går han fornuftigt, men finder ikke fugl. ingen præmie ÅK Nymarken’s Lind 03113/2007 Flemming Nielsen Lind viser på eng et meget stort og voldsomt søg, som af samme årsag ikke er arealdækkende. Fart stil og aktion er helt i top. Lind er flyvende. Men det er Lind som bestemmer. I nyt slip gør hun som i første. Lind er ikke færdigdresseret til åben klasse. ingen præmie ÅK Nymarken’s Hermes 21493/2003 Niels Otto Haldrup Hermes viser på eng et tilpas stort søg i god fart og stil og med god gallopaktion. Hermes går i god kontakt med sin fører, men da denne placerer sig forkert i terrænet, bliver søget ikke arealdækkende. I nyt slip på stub viser Hermes et stort og godt søg. I tredje slip i eng arbejder Hermes energisk, men forbigår desværre fasan. ingen præmie ÅK Nørre Løgums Cicka 00759/2007 Kim Weber Cicka anlægger på græs et stort og godt søg i høj fart med glimrende aktion og i god stil. Kontakt til fører og lydighed er i top. Det er en rigtig dejlig hund at se på. I pilebevoksning holdes den gode kontakt med fører. I nyt slip på græs går hun som i første. Stand ved hegn. Går villigt frem på ordre, men påviser ikke fugl. Cicka er ude yderligere to gange, hvor hun fortsætter

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 det gode indtryk. Desværre slutter hun med at begynde at jage småfugle. ingen præmie ÅK Hunting Tianas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca er en aldeles dejlig hund at se på. Hun anlægger på græs et stort velanlagt søg i høj fart. Stil og aktion er helt i top. Hun er meget lydig og særdeles velført. I pilebeplantning holder hun fin kontakt med fører. Becca er ude yderligere to gange, hvor hun bevarer det gode indtryk. Hun opnår stand i eng. Avancerer villigt på ordre og der letter bekasiner foran hende. En skam det ikke var fasan eller agerhøne. Becca tildeles Storåstagerne for bedst førte hund i åben klasse. I.F.F. ÅK

143

Fart, stil og aktion er helt i top. Desværre udnytter hun ikke fasanen, som lå serveret. Hun ignorer råvildt. Cikki er ude yderligere to gange, hvor hun bevarer det gode indtryk. I sidste slip finde makker fugl. ingen præmie ÅK Nymarken’s Karla 09839/2006 Frits Friberg Karla anlægger i skrub og svært engterræn et rigtig godt søg med god udnyttelse af vinden og terrænets muligheder. Hun går i god kontakt med føreren. Farten er høj, stil og aktion god. Hun har god chance for fasan, som lå serveret. Hun ignorerer råvildt. I nyt slip i eng viser hun stort flot søg i høj fart og med glimrende aktion og i god stil. Desværre forbigår hun fasan. ingen præmie ÅK

Nørre Løgums C-Fire 000756/2007 Robert Paulsen C-Fire anlægger på græs et stort og godt søg i kraftfuld galopaktion. Fart og stil er i top. Kontakten til fører er i orden. I pilebevoksning er der spinkel chance for fasankok. C-Fire er ude yderligere to gange, hvor han bevarer det positive indtryk. Vi finder desværre ikke flere fugle. ingen præmie ÅK Nymarken’s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgreen Harley anlægger på græs et stort flot søg med god udnyttelse af vind og terræn. Fart, stil og aktion er som det skal være. Kontakt til fører er god. I pilebevoksning er der spinkel chance for fasan. I nyt slip i eng forbigår Harley fasan, der lå serveret. ingen præmie ÅK Nørre Løgums Cikki 00761/2007 Kim Schmidt Cikki anlægger i skrub og kraftigt engterræn et stort og godt søg med god terrændækning. Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


144

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Matchning i UK – prøvens bedste unghund med 1. Præmie Ordf. Dommer Thore Larsson, Sverige Følgende unghunde var i konkurrence matchning om prøvens bedste unghund: Vinterdalens Tillaaens ved Erik Petersen, Åens Monty ved Mette Hvirring Jensen, Nørre Løgums Daphne ved Lauge Larsen, Åens Mads ved Erik Petersen,

Nørre Løgums Diva ved Peter Rafaelsen Æblevangens Breezer ved John Bak. Efter lodtrækning og de første afprøvninger stod det klart for alle at samtlige unghunde på prøven, var af endog særdeles høj kvalitet hvad angik et naturligt anlagt søg og god fart. Finaleslippet blev vundet af Vinterdalens Tillaaens som tillige gik i en forrygende god stil og med stor udstråling. Prøvens bedste unghund med 1. pr. UK: Vinterdalens Tillaaens ved Erik Petersen

Vinterdalens Tillaaens Ejer & fører: Erik Petersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 Matchning i ÅK – prøvens bedste åben klasse hund med 1 Præmie Ordf. Dommer Tom Erik Øygard, Norge I matchningen om E. A. Christiansens mindepokal deltog 3 hunde: Åens G Blackie ved Ole Halberg, Storåens Cap ved Kristian Frøkjær Østjyllands Liv ved Anton Dahl.

145

I 1. slip vandt Østjyllands Liv over Åens G Blackie på et bedre om end noget offensivt søgsoplæg, i finaleslippet gik Liv, desværre for føreren, noget ud af hånd, hvorved: Storåens Cap ved Kristian Frøkjær blev prøvens bedste åbenklasse hund. I øvrigt var det 3. gang Kristian vandt denne pokal, noget han indtil nu er ene om, siden pokalen blev skænket i 1978. Sejren blev senere på aftenen behørigt fejret idet det er blevet kutyme at fylde pokalen op med alskens gode mere eller mindre alkoholiske sager.

Storåens Cap Ejer & fører: Kristian Frøkjær

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


146

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Hold 1. søndag den 29. marts Dommer Thore Larsson Åens G Blackie 09382/2006 Ole Hallberg Blackie slippes i majsfält i god vind. Söget är litt för stort og för offensivt i denna terräng. Fart og stil går inte att bedömma. Makker finner fugl to ganger. Blackies förare anmäler stand strax eftetr makker. Det visar sig vara samma höns som makkern står för. 2. Slipp på stor stubb i god vind anlägger Blackie ett meget stort og välrevierande sög i utmärkt fart og stil. Kastar sig i stand. Rejser kort og precist aerhöns. Komplett rolig i upflog og skud. Fortsætter VK Åshöjdens Locky 17322/2001 Karl Jensen Locky slipps i majsfält i god vind. Tar strax stand. Aerhöns lättar innan hon hinner rejse. Helt lugn i upflog og skud. Fortsätter meget godt og får anvisad mark utmärkt med sig. Nytt stand. Rejser villigt og precist aerhöns. Komplett rolig i upflog og skud. 2. Slipp på stor stubb i god vind. Visar upp ett väl anlagt sög på bredden. Farten är höj og stilen meget god. Fortsætter VK Åens Kalle Kluivert 12941/2000 Bent Simonsen Kluivert slipps i majs og senare stubb i god vind. Söget är godt anlagt på bredden i god kontakt med föraren. Farten är god, stilen kraftfull men noget tung. 2. Slipp på stor stubb i god vind. Fart og stil som i 1. Slipp. Söget är till en början väl anlagt men efterhand börjar Kluivert sticksöka. 3. Slipp i varierande terräng arbetar Kluivert meget gott. Makker finner dock hönsen. Udgår VK

Östjyllands Rb Liv 04031/2007 Anton Dahl Liv slippes i majs og senare stubb. Söget är stort og offensivt. Farten är meget höj og stilen meget god med höjburet hode men lite höj hale. 2. Slipp på stor stubb i god vind, senare gräsmark. Väldsamt stort og offensivt sög. Fart og stil som i 1. Slipp. I tät terräng visar Liv att hon kan anpassa sig og jaktar gott i buskmark. Fasan ses lätta utan att det kan bedömmas. 3. Slipp i buskmark. Strax stand. Löser innan vi hinner fram. Fasan ses lätta. Senare lättar aerhöns. Sen kommer ytterligare aerhöns og Liv preller. Udgår VK Åens XL Paw 08800/2004 Knud Pedersen Paw slippes på stor stubb i god vind. Söget är stort og offensivt, mangler plan og förläggs längs kanter. Farten är höj og stilen meget god med höjt hode og halen i rygglinjen. 2. Slipp på stor stubb i god vind börjar Paw meget godt på bredden. Men blir pånytt egensinnig og försvinner in i buskmark. Udgår VK Nymarken’s Gambler 12417/2002 Ulrik Stadelhofer På stor stubb i god vind visar Gambler ett sög för det mesta är gott anlagt på bredden. Fart og stil är meget god dock med hängande hale. 2. Slipp på stor stubb senare gräsmark. Fart og stil som i 1. Slipp. Jagar av anvisad mark meget godt. Är lydig og lättstyrd. Fasan ses lätta i buskmark utan att det kan bedömmas. 3. Slipp i varierande terräng arbetar Gambler meget godt i ett langt slipp. Makker finner aerhöns. Gambler stökker en enkel aerhöne. Respekterar. Strax efter stand, hönsen lättar utan att situationen kan bedömmas. Udgår VK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 Nörre Lögums Blitz 20479/2004 Karl Jensen Blitz slippes på stor stubb i god vind. Söget väl anlagt men det kunde vara större. Meget god fart og god stil. Lite tråkig sabelhale. Stand. Lite svår att få igång men rejser försiktigt ett par aerhöns. Helt lugn i upflog og skud. 2. Slipp på stor stubb. Söget är som i 1. Slipp, inte det största formatet. Men fart og stil fortsatt godt. Fortsætter VK Hammarkleivas Ze-Pil 20959/2003 Anton Dahl Pil slippes på stor stubb i god vind. Stort og offensivt sög. Meget god fart og stil. Makker finner höns som Pil också hade meget god chans på. Senare stökker Pil en enkel aerhöne men respekterar inte upflog utan preller. Udgår VK Åens Gangster 09367/2006 Kent Hvirring Jensen Gangster slippes på stor stubb i god vind. Visar ettexemplariskt anlagt sög. Stora fina slag på bredden. Meget god fart og stil i kraftfull aktion. Stand. Föraren tror att Gangster skiter. Aerhöns lättar. Gangster respekterar godt. Senare finner makker aerhöns. 2. Slipp i gräs og buskmark makker drar hårt fram og missbrukar fugl. Mot ny makker. Senare stand i busk som anmälles av makkers förare. Rejser villigt og precist aerhöns. Komplett rolig i upflog og skud. Fortsætter VK

Hold 2. søndag den 29. marts Dommer Kristian Thomsen Nymarken’s Gelina 12423/2002 Michael Strømberg Gelina starter på stub i god fart, aktionen med kraftige afspark, hovedet føres i ryglinje, halen føres lavt uden bevægelse. Søget for det meste

147

godt anlagt på bredden, med korrekte vendinger. Stand, korrigerer, ny stand, går på ordre frem i flere tempi og rejser præcis parhøns, noget uro i opflugt, går for langt med i skud. Udgår VK Troldmarkens Echo 02968/2002 Lorenz Clemmensen Echo starter i god fart, kraftig langstrakt aktion, stilen god, hovedet varierende langs rygline. Søget mangler plan, forsvinder langt ud i terrænet. Kontakten til fører er noget mangelfuld, makker finder fugl. 2. Slip - Starter i brak, går hårdt frem i terrænet. Langs pilekrat stand, flere rejseordre gives, Echo tager et skridt, låser til sidst, nægter at rejse. Udgår VK Storåens Cash 12693/2004 Poul E Dahl Cash starter på stub, i god fart, god aktion, stilen kunne ønskes med lidt højere hovedføring, mere sving i halen ville pynte. Søget for det meste godt anlagt på bredden, har enkelte slag bag fører, stand, før vi kommer frem letter bekkasin. Lidt mere offensiv i starten ville være godt. Ingen fugl i slippet. 2. Slip - Starter i brak og eng, går her et rigtig godt jagtsøg, i god fart. Stand, på rejseordre ved tjørnebusk flygter enlig høne, Cash får ikke vist rejsning, komplet ro i opflugt og skud. 3. slip - Stort godt søg på eng, enkelte slag bag fører. Fortsætter VK Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper starter på stub i høj fart og nydelig stil, højt båret hoved, spil i halen. Søget kunne ønskes bedre anlagt på bredden, i perioder kommer den ikke på højre side. Slutter slippet med gode slag. Ingen fugl i slippet. 2. Slip - Godt søg lagt på bredden i brakmark. Makker finder fugl. 3. slip - Hopper starter i brak i god intensitet.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


148

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Senere i tæt vegetation, stand, rejser villigt i 2 tempi parhøns, rolig i opflugt og skud. Fortsætter VK Ronja 09837/2002 Ole Frank Ronja starter i høj fart på stub, i en let aktion, med højt båret hoved, der er halebevægelse. Søget er noget egenrådig. Ronja går hårdt frem i terrænet. Kontakten til fører er til tider mangelfuld. Makker finder fugl. 2. Slip - Ronja starter i brakmark i et noget bedre søg end i 1. slip, der er mere kontakt til fører, ligeledeser søget bedre tilrettelagt. Stand langt ude ved læbælte, lige da vi kommer frem flygter parhøns, rolig i opflugt lidt uro i skud. 3. slip - På stubmark anlægger Ronja et, for det meste godt søg, lagt på bredden. Makker finder fugl. Fortsætter VK Nymarken’s Knockando S27063/07 Patrik Andersson Knockando starter i god fart, nydelig stil, god aktion. Søget godt anlagt på bredden. Stand langt ude ved vej, holder længe. Parhøns flygter lige før rejseordre gives, Knockando komplet rolig i opflugt og skud. 2. Slip - Knockando går stort og flot på stubmark. Stand, følger op og nagler parhøns, rejser villig og frisk parhøns, komplet rolig i opflugt og skud. En meget stærk fugletagning. Fortsætter VK DK.JCH Storåens Cap 12695/2004 Kristian Frøkjær Cap starter i brakmark, kort efter start forsvinder begge hunde ud af syne, de findes i stand med få meters afstand, jeg vurderer at begge hunde står for samme fugl, og de trækkes tilbage og slippes igen. Stand, før avanceordre gives flygter agerhøne, Cap forholder sig komplet rolig i opflugt og skud. 2. Slip - På stubmark starter Cap i en god fart, stilen god med højt

båret hoved og livlig halerørelse. Søget godt lagt på bredden med korrekte vendinger, der er god kontakt til fører. Makker finder fugl. 3. Slip - Cap fortsætter her på stubmark som i 2. Slip. Stand, da vi kommer frem flygter parhøns, ro i opflugt og skud. Fortsætter VK Nørre Løgum’s Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmensen Beckham starter i brakmark, kort efter start forsvinder begge hunde ud af syne, de findes med få meters afstand i stand, jeg vurderer at begge hunde står for samme fugl, og de trækkes tilbage og slippes igen. Stand, da vi kommer frem flygter agerhøne, Beckham forholder sig komplet rolig i opflugt og skud. 2. Slip - Beckham starter i brakmark, hvor den går i god fart, stilen i orden med hovedet ført over ryg linje, med sparsom halerørelse. Søget for det meste godt anlagt på bredden. Beckham kommer i kontakt med parhøns som flygter, acceptabel rolig i opflugt. Makker finder fugl. 3. Slip - På stubmark anlægger Beckham et godt søg, kommer helt ud til læbælte, kaster sig rundt i liggende stand, makker kommer tæt på og jeg lader fører rejse på afstand, Beckham avancerer frisk på ordre og rejser præcis parhøns, rolig i opflugt og skud. Fortsætter VK Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo starter i brakmark, senere på eng i høj fart, stilen i orden, med højt båret hoved, mere halerørelse ville pynte. Søget for det meste godt anlagt på bredden. Makker finder fugl. 2. Slip Jingo starter her noget offensiv, får ikke marken med på bredden, fører træder single høne op, som Jingo forbigår. Makker finder fugl. 3. Slip - Jingo starter i eng i et stort godt anlagt søg, men det lykkes ikke at finde fugl. Jingo har i dag haft sine chancer. Udgår VK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 Til middag var der skudt over 10 hunde, som vi valgte at tage med. Til 2. heat overgår følgende hunde efter lodtrækning: Ronja Blitz Gangster Hopper Beckham Blackie Knockando Cap Locky Cash 1. Slip Blitz mod Ronja Begge anlægger et stort søg i god fart og stil, større bredde kunne ønskes. Ronja får stand, løser selv ud, Blitz sekunderer spontant. Ronja har senere enkelte markeringer og slår tilbage i terrænet. Blitz over Ronja. Begge omprøves. Da vi starter 2. Slip træder vi høns op, som BlitzRonja burde have fundet. 2. Slip Gangster mod Hopper Lige ved start træder vi høns op, som hundene i forrige slip burde have fundet. Begge går et stort velanlagt søg, i god fart og stil. Hopper får stand, løser selv ud, Gangster sekunderer. Senere får Hopper stand, avancerer behersket og rejser præcis høns, ro i opflugt og skud, Gangster viser igen sekundering. Hopper over Gangster Begge fortsætter 3. Slip Beckham mod Blackie Begge starter godt i god fart, Beckham får hur-

149

tig stand, avancerer villig på afstand, lærker letter foran, Beckham fortsætter, avancerer frisk og parhøns flygter ret foran Beckham, rolig i opflugt og skud. Blackie sekunderer spontant. Beckham over Blackie Begge fortsætter 4. Slip Knockando mod Cap Begge går meget stort, Cap dækker terrænet på bedste vis. Knockando er mere offensiv, dog i god kontakt til sin fører. Cap får langt ude liggende stand, går på ordre frem, ny højrejst stand, ny avance ordre, Cap går frem, kan ikke påvise vildt. Samtidig får Knockando stand langs grøftekant, avancerer i flere tempi og rejser præcis parhøns, komplet ro i opflugt og skud. Knockando over Cap Begge fortsætter 5. Slip Locky mod Cash Cash starter i god aktion, søget mangler plan, interesserer sig rigeligt for hegn, går igennem og fortsætter over til næste hegn hvor den får stand, vi lader den blive stående da makker søger marken af. Cash løser selv ud, bliver kommanderet tilbage i marken, hvor den har flere forkerte vendinger. Locky går i et veldækkende søg, stand ved hegn i samme område hvor Cash stod, Locky rejser på ordre lidt upræcis høns, rolig i opflugt og skud. Locky fortsætter – Cash udgår. Ronja mod Gangster Ronja bliver nu noget følsom, har flere markeringer, senere stand, løser selv ud, Gangster arbejder godt i god intensitet. Ingen fugl i slippet. Gangster fortsætter – Ronja udgår. Gangster mod Cap Begge går godt, skiftes til at tage føringen.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


150

DGSK‘s Hovedprøve 2009

Gangster bliver mod slutningen af slippet lidt egensindig ved læbælte. Cap over Gangster – begge fortsætter.

godt revierende søg. Gangster går her på afsøgt terræn, aktion og stil mindskes. Gangster placeres som 5. vinder

Blackie mod Blitz Begge går her et langt slip. De skiftes begge om føringen. Vi sætter dem lige.

Locky mod Beckham Begge starter i et noget planløst søg, Locky har enkelte gode slag på bredden. Beckhams søg mangler bredde. Beckham placeres som 4. vinder

Gangster mod Blitz Begge arbejder godt. I brakmark har Blitz oplagt chance til fasan som flygter, Blitz rolig. Spinkel chance til Gangster som ikke var i området. Gangster fortsætter – Blitz udgår. Cap mod Blackie Blackie slår bagud og forlader anvist terræn, kan ikke kaldes til orden. Cap søger godt på anvist terræn. Cap fortsætter – Blackie udgår. MATCHNING Knockando Hopper Beckham Locky Cap Gangster

Hopper mod Locky Begge søger ganske godt på bredden. Hopper ligger klart over Locky i fart stil og søgsoplæg. Locky placeres som 3. vinder Hopper mod Knockando Begge starter godt. Hopper går med god intensitet, udnytter vind og terræn på bedste vis. Knockando bliver her noget egensindig og søger langs hegn, kommer ikke ud på marken og tager kampen op med Hopper. Knockando placeres som 2. vinder Hopper placeres som 1. vinder Motivering af placeringer 5. vinder m/HP Åens Gangster er en prima jagthund med et godt søgsoplæg. Har1 perfekt fugltagning fra formiddagen.

Cap mod Gangster Cap slår langt ud i terrænet, kommer ind, stand, er her meget træg i avancen, flere ordrer gives, Cap rykker lidt frem. Da fører klapper i hænderne flygter fuglen, Cap rolig i opflugt og skud. Vi fortsætter. Gangster anlægger her et godt søg på bredden, i god kontakt til fører. Cap går hårdt frem i marken, kontakten til fører er mangelfuld, Cap er nu vanskelig at koble. Gangster fortsætter – Cap udgår

4. vinder m/HP Nr. Løgums Beckham en hund med et vist format, med 3 fugltagninger på dagen, hvor terrændækningen om eftermiddagen afgør placeringen. 3. vinder m/HP Åshöjdens Locky er en hund af et godt format med 3 fugltagninger og en god terrændækning. Fart og stil lidt under de foran placerede.

Gangster mod Locky Locky tager straks føringen, anlægger her et Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Hovedprøve 2009 2. vinder m/HP (på billed til højre) Nymarken’s Knockando er en hund af stort format, med 3 fugltagninger på dagen, men overlader i finaleslippet terrænet til makker. 1. vinder m/HP (på billed til venstre) Nymarken’s Hopper er en hund af meget stort format, med 2 fugltagninger på dagen. Fart og stil ligger helt på top. Ordførende dommer Kristian Thomsen Thore Larsson

151

Jerup den 10. april 2009 Sluttelig vil jeg hermed takke DGSK for tilliden til at dømme VK. Alle hundene som var med over middag, var af højt klasseniveau, hvor det var de små marginaler, som efter en lang dag, afgjorde DGSK Vinderklasse 2009. Tak til min meddommer Thore Larsson for god support. Med venlig hilsen Kristian Thomsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


152

Andre klubbers Hovedprøver 2009

Dansk Pointer Klubs Hovedprøve Knabstrup 4. april Oppendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll Júliússon Opendoras Gulla slippes på raps i god vind. Viser et passende stort og for det meste godt anlagt søg. Har dog et par forkerte vendinger. Farten er tilpas. Stilen er god med højt båret hoved og kraftfuld galop aktion. Halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Makker påviser fugl et stykke fremme på det anviste terræn. Gulla afprøves i yderlig 3. Slip på skiftende terræn. Indtrykket fra 1. slip bevares dagen igennem. Opnår i 3. Slip stand, løser og følger fornuftigt op på fært og for svinder i uoverskueligt brak område. Hvor fra fasan ses flygte. Ingen præmie ÅK Røsnæs Guizo 00356/2008 Niels Erik Krüger Røsnæs Guizo slippes på græs senere vintersæd i god vind. Viser et snævert anlagt søg med

flere stop en del forkerte vendinger. Har dog et par gode udslag. Farten er lav. Stilen er god med hovedet båret over skulder højde, en tung med kraftfuld galop aktion. Halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Makker udnytter chance til parhøns. Guizo afprøves i yderlig 2. Slip. Hvor indtrykket fra 1. Slip bevares. Ingen præmie UK Æblevangens Beauty 18891/2007 Niels Erik Krüger Æblevangens Beauty slippes på græs i god vind. Viser et søg, som varierer fra snævert til stort. Farten varierer fra lav til høj. Stilen er god med højt båret hoved, kraftfuld galop aktion. Halen bæres pænt med momentvis bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Har flere markeringer for små fugle. Beauty afprøves i yderlig 2. Slip. Hvor indtrykket bevares. Har i 3. slip chance for parhøns som ikke udnyttes. Ingen præmie UK Dommer Peter Rafaelsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Andre klubbers Hovedprøver 2009

153

Dansk Breton Klubs Hovedprøve

Dansk Irsk Setter Klubs Hovedprøve

4. april

Tjæreborg 3. april

Slättbuas Tikka 02700/2009 Henning G Christensen Slättbuas Tikka starter på opharvet stub i god vind. Tikka anlægger et stort søg med brede udslag og en god reviering. Farten er høj. Stilen er acceptabel, da galoppen virker noget vuggende, hvorfor hovedet ligeledes vugger. Halen hænger. Tikka er lydig og velført. Tikka opnår stand. Korrigerer en enkel gang og tager ny stand. Single agerhøne letter inden vi kommer tæt nok på. Tikka respekterer. Tikka søger efterfølgende op i hegn. Agerhøne ses flygte, men situationen kan ikke overskues. Tikka afprøves flere gange, og fastholder det gode ind– tryk hvad angår søgsoplæg. Hun går usvækket hele dagen. Makker finder fugl i det ene slip. Ingen præmie UK Dommer Søren Stenhøj

Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak Breezer starter på græsmark. Går i et stort og velanlagt søg. Udviser stor jagtlyst. Farten er høj, stilen er god med hovedet ført i ryglinje og en energisk galopaktion, pæn haleførsel med sparsomme bevægelser. Går efter hare 2 gange, kommer meget hurtigt tilbage. Breezer afprøves i yderligere 4 slip på stub og i rapsmark. Har i 2. omgang chance til parhøns. Opnår i 4. slip kortvarrigt stand, parhøns letter foran, respekterer. Slutter med stand. Avancerer villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Dommer Erling Clausen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


154

DJ‘s Forårsvinderklasser

DJ’s vinderklasser Jægerspris den 30. marts Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg. Blackie slippes på vintersæd i god vind. Anlægger et stort og arealdækkende søg med brede udslag og passende afstand mellem slagene. Går i god kontakt til fører. Farten er høj og stilen smuk med højt ført hoved og langstakt galopaktion og momentvis halerørelse. Sekunderer med hjælp stående makker. I 2. Slip på raps forsætter Blackie sit gode indtryk fra tidligere. Mod slutningen af slippet ses agerhøne i flugt over hovedet på Blackie, som vælger at prelle denne. Udgår VK. Dommer Claus Nielsen Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge Larsen Nymarkens Hopper slippes på vintersæd. Viser et stort og godt anlagt søg i høj fart. Stilen er god med højt båret hoved, en kort med energisk galop aktion. Halen bæres pænt med momentvis bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Hopper afprøves i yderlig 3. Slip. Bevare indtrykket fra 1. slip. Når lige at stå før parhøns går på vingerne. Hopper er rolig ad fuglene flygter. Opnår i 3. slip på raps stand. Avancere behersket på ordre uden at påvise vildt. Viser spontan sekundering af makkers resultatløse stand i 4 slip. Fortsætter VK Dommer Peter Rafaelsen

2. heat Jægerspris 30.03 2009

IS. Dona, IS. Settermosen Alice, GS. Nymarken’s Hopper, ES. Troldmarkens Freja, ES. Bjerdrup Blanco, IS. Gaudy, B. Pvn`s Amie, P. Takese Erika, IS. Ibber. Alle slip foregik på raps i god vind og der var agerhøns i dem alle undtagen et. Dona mod Settermosen Alice Dona går i et stort og velanlagt søg i høj fart. Dækker marken godt. Opnår stand ved gærde. På ordre rykker hun kort og rejser præcis parhøns. Komplet rolig i opflugt og skud. Alice søger bag ved Dona. Større bredde på søget kunne ønskes. Begge forsætter Nymarken’s Hopper mod Troldmarkens Freja Hopper søger op langs gærde, og overlader terræn til makker. Udnytter ikke chance til parhøns som makker bringer sig i kontakt med. Den viser spontan sekundering ved makkers stand. Freja anlægger et stort bredt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Opnår stand og rejser villigt på ordre parhøns. Er komplet rolig i opflugt og skud. Freja forsætter Hopper omprøves Bjerndrup Blanco mod Gaudy Blanco søger marken med gode brede slag. Agerhøne ses i luften og Blanco preller denne fugl. Gaudy anlægger et stort bredt søg i god fart, men der mangler fremdrift i søget. Blanco udgår Gaudy omprøves

Til 2. heat overgik følgende 9 hunde og efter endt lodtrækning slippes de som anført. Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Forårsvinderklasser Pvn`s Amie mod Takese Erika Begge hunde anlægger et stort og godt tilrettelagt søg i høj fart og god udnyttelse af vinden. Erika har et par stande, som den løser selv. Senere er der chance til parhøns. Disse letter uden hundens skyld. Amie har nogle kraftige markeringer og en stand uden påvisning af vildt. Begge omprøves Ibber mod Gaudy Ibber anlægger et stort velanlagt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn og i høj fart. Gaudy søger flere gange bagud i terræn og der mangler forsat fremdrift. Ibber omprøves Gaudy udgår OMPRØVNING Ibber mod Pvn`s Amie Ibber forsætter sit gode indtryk fra tidligere. Den opnår stand i skrub, og på rejseordre rykker den et skridt og rejser præcis parhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Amie søger ligeledes som tidligere. Den har en tom stand. Løser selv. Ibber forsætter Amie udgår Nymarken’s Hopper mod Takese Erika Hopper søger ensidigt i højre side af marken. Får ikke dækket marken ordentlig. Den opnår stand ved åkant. Går frem på ordre, og rejser singelhøne. Komplet ro i opflugt og skud. Erika arbejder som tidligere. Har et par skarpe markeringer undervejs. Makker påviser fugl. Hopper forsætter Erika udgår Dommer Claus Nielsen

155

MATCHNING Hundene rangeres som følgende: Nederst: GS. Nymaken’s Hopper ES. Troldmarkens Freja IS. Settermosen Alice IS. Ibber IS. Dona Nymarken’s Hopper mod Troldmarkens Freja Hopper søger i kant af mose, og har flere stande kort efter hinanden som den løser selv. Ved kobleordre opnår han stand igen. Avancerer villigt og rejser fasanhøne. Han er noget urolig i opflugt og skud. Freja søger godt på mark og kant af mose. Opnår stand og går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Troldmarkens Freja placeres som 4. vinder Nymarken`s Hopper placeres 3. vinder Settermosen Alice mod Ibber Begge hunde søger godt i skrub og på åbent felt. Alice vælger at forfølge råvildt langt ud af terræn. Settermosen Alice udgår Ibber forsætter Ibber mod Dona Ibber søger offensivt frem i terræn og begynder at rode på jordfært. Dona anlægger et stort bredt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Ibber placeres som 2. vinder Dona placeres som 1. vinder MOTIVERING 1. vinder med HP. Irsk Setter Dona ejer og fører Torben Reese En hund af et meget stort format med en kor– rekt fugletagning på dagen. Ligger søgs- og stilmæssig over de andre hunde.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


156

DJ‘s Forårsvinderklasser

2. vinder Irsk Setter Ibber ejer og fører Tony Andersen En hund af et meget stort format med en kor– rekt fugletagning på dagen. Bliver slået på søgsoplæget i finalen. 3. vinder. Gordon Setter Nymarken’s Hopper ejer og fører Lauge S. Larsen En hund af et stort format. Har på dagen 2 komplette fugletagninger. I 2. heat er der anmærkninger på søget, der betinger placeringen.

4. vinder. Engelsk Setter Troldmarkens Freja ejer og fører Alla Nissen En hund af et stort format med 2 komplette fugletagninger. Har en anmærkning på søget fra formiddagen, og bliver slået på fugl i matchningen. Tak for invitationen til Dansk Kennel Klub. Tak til min meddommer Peter Rafaelsen samt tak til hundeførere og publikum for en god dag i marken. Dommer Claus Nielsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Jagtchampion 2009 DKJCH Nymarken‘s Hopper Ejer og fører: Lauge Larsen Med sin placering i dag som 2. vinder på DGSK‘s vinderklasse, opnår Nymarken‘s Hopper den fornemme titel af Dansk Jagtchampion, da Hopper i forvejen har 2 x 1. præmie i brugsklasse. DGSK ønsker hund og fører tillykke.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

157


158

DKK‘s Forårsvinderklasser

DKK’s forårs vinderklasser Vildbjerg 25. marts Ronja 09837/2002 Søren B. Thygesen Ronja starter i en flot fejende stil, høj fart, prima galopaktion, søget for stort i starten, hun kaldes til orden, går nu godt afsøger marken godt, kommer tæt på¨parhøns, respekter. 2. Slip. Hun går,som hun slap i første omgang, god kontakt. Hun er ude flere gange, går stadig stort og energisk, men hun er ude med skiftende makkere som finder fugl. Udgår VK Storåens Cap 12695/2004 Kristian Frøkjær Cap går i god fart, stilen god, søget stort lagt meget på bredden, som vi ønsker. Den er lydig og velført. Cap kaster sig i stand, hønsene letter kort efter, komplet ro på hunden da hønsene flygter. Han holder omgangen ud. 2. Slip. Går som i første omgang. Han er ude flere gange, stand går villigt, men makker presser Caps fasan op, i det uoverskuelige terræn. Men Cap holder godt ud i de mange slip. Fortsætter VK Dommer Knud Overgaard Nørre Løgum´s Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham starter på opharvet stubmark. Søger planløst og en del langs hegn og skel, uden den fornødne kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, lidt kedelig haleføring uden bevægelser. Forbigår parhøns. Slutter med stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. I 2. omgang i brakmark går Beckham som i 1. slip. Støder fasan langt ude, respekterer. Har yderligere en chance til fasan. Udgår VK

Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Cash starter på opharvet stubmark. Søget er stort og meget velanlagt. Farten er høj, stilen er fortrinligt med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Chance til parhøns. Afprøves i yderligere 3. Slip på stub og i brakmark. Har chance til parhøns 2 gange og i sidste slip chance til fasan. Udgår VK Dommer Erling Clausen 2. heat og matchning Rangering inden 2. heat: Kat. 24 36A 32 28A 34 40 37 43 44

Navn P Treff 1A ES Østkystens Ike 1B B Midtvejs Bonni 1B ES Martallens Ida 1B P Fugledes Don Camillo 2A B PVN’s Unac 2B P Fugledes Freud 2B GS Storåens Cap Uden for kategori ES Heegårds Felix Uden for kategori

2. Heat Heegårds Felix – Østkystens Ike Straks efter starten støder Ike i dårlig vind parhøns, som han respekterer. Ike slår langt ud under vind langs hegnskant og opnår højrejst stand, Felix ser makkerhunden har stand, løber direkte ud til denne, går bevidst foran og rejser parhøns, som den preller kort. Ike forholder sig acceptabel rolig. Felix udgår – Ike fortsætter. Storåens Cap – Midtvejs Bonni Cap anlægger et stort veldækkende bredsøg i høj fart og smuk stil. Bonni anlægger et til tider godt jagtligt anlagt søg, til andre tider er den noget interesseret i hegn. Farten og stilen er god. Cap omprøves – Bonni fortsætter.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Forårsvinderklasser Martallens Ida – Fugledes Freud

Matchning - Rangering

Ida anlægger et passende stort veldækkende søg i for det meste god fart og god stil. Ida har lidt slapheds perioder hvor hovedet også sænkes. Freud anlægger et til tider noget planløst søg, som mangler kontinuitet og intensitet. Farten er moderat til god og stilen acceptabel. Ida over Freud – Ida fortsætter – Freud omprøves

1. Østkystens Ike 2. Martalens Ida 3. PVN’s Unac 4. Midtvejs Bonni 5. Treff 6. Freud

Treff – Fugledes Don Camillo Treff vil i dette slip ikke rigtig slå sig løs (Lige inden slippet får han en strømførende hegnstråd viklet om halsen, dette påvirker tydeligt Treff, som havde en pletfri formiddag). Don Camillo starter voldsomt med at søge langt frem i terrænet og slutter med at gå af hånd. Treff omprøves – Don Camillo udgår PVN’s Unac – Storåens Cap Unac anlægger et stort og til tider lidt offensivt søg i høj fart og god stil. Et pænt stykke fremme på stubmarken markerer Unac kort, hvorefter parhøns letter helt tæt ved hunden. Unac respekterer ved at vende hjem til føreren. Cap arbejder i et godt anlagt søg, men virker nu noget træt og mangler intensitet. Cap mangler en godkendt fugletagning fra formiddagens afprøvning. Unac fortsætter – Cap udgår Treff – Fugledes Freud Treff løsner nu noget op men anlægger et noget åbent søg i høj fart og god stil. Freud anlægger ind i mellem et udmærket jagtligt søg, til andre tider arbejder han for lidt og uinspireret. Begge hunde har haft chance til parhøns som letter bag dem. Treff over Freud – begge fortsætter.

159

Fugledes Freud – Treff Freud anlægger et snævert søg og virker nu lidt træt og uinspireret. Treff har et godt slag op af marken hvorefter søget bliver noget snæver og cirklende. Fugledes Freud placeres som 6. vinder – Treff som 5. vinder Midtvejs Bonni – PVN’s Unac Bonni viser i starten et par gode slag på marken men søger hurtigt mod hegn og krat. Unac anlægger et stort veldækkende søg i høj fart. Midtvejs Bonni placeres som 4. vinder. PVN’s Unac – Martallens Ida Ida anlægger et stort og veldækkende søg i god fart, men går i sidste halvdel af slippet på afsøgt terræn. Unac fortsætter udholdende sit gode søgsoplæg i høj fart. Unac opnår stand, hare letter ret foran Unac som forholder sig helt rolig. Martellens Ida placeres som 3. vinder PVN’s Unac – Østkystens Ike Unac anlægger et stort veldækkende søg i høj fart og får begge sider af marken godt med. Ike har flere gode slag i venstre side og lidt bagud i terrænet. Ike går i høj fart og smuk stil, men går slippet igennem på afsøgt terræn. Østkystens Ike placeres i finalen derfor som 2. vinder. PVN’s Unac bliver herefter 1. vinder Dommere: Anton Dahl (Ordf.), Finn Møller Jørgensen, Knud Overgård.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


160

DKK‘s Forårsvinderklasser

Bjert den 31. marts 2009 Jeg vil gerne rette en tak til mine meddommere Finn Møller Jørgensen og Knud Overgård for et godt samarbejde i marken. Ligeledes vil jeg på egne og mine meddommeres vegne takke Dansk Kennel klub for invitationen til at dømme prøven. Tak til prøveleder Knud Overgård samt alle hans hjælpere for en veltilrettelagt og hyggelig prøve. Tak også til hundeførerne som viste god sportslig indstilling. Med venlig hilsen Anton Dahl – Ordf. dommer

Bramming 1. april Østjyllands RB Liv 04031/2007 Søren Thygesen Østjyllands RB Liv slippes på græs, hvor den viser et meget stort men noget åbent anlagt søg og efterlader en del uafsøgt terræn. Farten er meget høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. 2. Slip på vintersæd, viser Liv nu et ganske godt anlagt søg, med brede udslag og i god kontakt til føreren. Liv opnår stand, avancerer villigt på ordre men påviser ikke vildt. Ved makkerhundens stand, nægter Liv at sekundere og forfølger springende hare. Udgår VK Hammarkleivas Ze-Pil 20959/2003 Poul Erik Dahl Hammarkleivas Ze-Pil slippes på majsstub, senere raps, hvor den i starten viser et godt anlagt søg med brede udslag og god reviering. Senere bliver søget noget egenrådigt og kontakten til føreren kunne ønskes bedre. Farten er meget høj. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en

energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. 2. Slip på græs starter Pil godt ud og viser nogle gode slag på marken men som slippet skrider frem, bliver søget igen mangelfuldt og er kun anlagt langs hegn og skel. Søget er i dag ikke tilstrækkeligt til vinderklasse. Udgår VK Dommer Sv.Aage Vad Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo starter på majsstub i modvind. Han viser her et stort og velanlagt søg, vender korrekt i vinden. Dækker sin mark godt med store udslag, og med passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen er god med hovedet ført i ryglinje og derover. Der er ind i mellem bevægelse i halen, den føres under ryglinjen. Gode kraftige afspark. Sammen med makker har han chance for fasan i mose, den forbigåes. Han er rolig da den letter. I andet slip bliver han følsom på næsen, har mange markeringer og stande. Han går til sidst i stå. Udgår VK Troldmarkens Echo 02968/2002 Allan Nissen Echo starter på vintersæd og søger senere på græsmark i mod og sidevind. Den anlægger her et noget uinspireret søg, er glad for levende hegn. Udslagene ønskes større, den vender korrekt i vinden. Passende til lav fart. Den starter med en god stil, som slippet skrider frem, sænkes hovedet. Halen føres i ryglinje og derunder. Tung aktion. Echo prøves i to slip mere. Nu er vi i moseterræn, her føler han sig hjemme. Han anlægger nu et godt jagtligt søg. Han er vanskelig at styre her, det lykkes dog at få ham koblet. Han slutter dagen med stand, hare springer, han udviser promte respekt. Udgår VK Dommer Chr. Johansen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Forårsvinderklasser Holbæk den 11. april Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper starter på raps i sidevind. Har to gode udslag og opnår stand. På avanceordre slår han til højre og i søg igen. Makkerhunden har opnået stand i mellemtiden. På vej til makkerhundens stand ses agerhøns i luften i området, hvor Hopper havde stand. Jeg kan ikke bedømme situationen. I 2. Slip på raps i god

161

vind, går Hopper i et stort og for det meste velanlagt søg. Farten er høj og stilen god, dog med momentvis lidt kort forbens aktion. Han opnår stand langt ude, men løser inden vi når frem. Har flere gange stand, som han løser selv. Stand langt ude. Avancerer villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt. Går frem til ny stand. slår under vind til venstre og enlig agerhøne letter ret i vind for, hvor Hopper stod. Udgår Dommer Poul Vestervang

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


162

DKK‘s Mesterskabsprøve 2009

Dansk Kennel Klub Mesterskabsprøve ved Hørby, 11. april Åshöjdens Locky 17322/2001 Karl C. Jensen Åshöjdens Locky starter godt, men ret hurtigt bringer partner parhøns på vingerne og forfølger disse. Locky fortsætter i næste slip stort og godt. Farten er god, stilen nydelig med højt båret hoved og energisk galop. Hun er lydig og samarbejder godt med sin fører. Der er chance for fugl i slippet. Locky afprøves i yderligere to slip, hvor hun arbejder stort og usvækket. Hun har føling med fasan, som letter under fuld respekt. Hun slutter med stand for fasan, som rejses villigt og præcist med ro i opflugt og skud. Fortsætter VK Dommer Asger Stein

Følgende 12 hunde overgår til 2. heat om eftermiddagen. B PVN’s Unac 1A ES Nordvestjydens Victoria 1B IS Mårup Messi 1B ES Østkystens Nellie 2A P Cille 2A P Spar-To 2A P Fugledes Dirch 2A P Stormosens Oliver 2A IS Lomanns Jaffa 2A GS Årshøjdens Locky 2A B PVN’s Victor 2A IS Ibber 2A

stand. Avancerer kort efter frem og forsøger at nagle løbende parhøns i sprøjtespor. Parhøns flygter og Unac respekterer kortvarigt, men preller herefter et godt stykke. Messi Fløjtes dæk da makker opnår stand. Unac udgår. Messi fortsætter. Fugledes Dirch (2A) / Cille (2A) Slippes i rapsmark. Dirch søger stort og arealdækkende, i god kontakt til sin fører. Opnår stand. Går villigt frem på ordre uden påvisning af vildt. Cille søger stort, men venstre side af marken burde udnyttes bedre. Begge omprøves. Nordvestjydens Victoria (1B) / PVN’s Victor (2A) Slippes på raps / vintersæd. Victoria søger stort og bredt med tilpas dybde imellem slagene. Sekunderer makker med støtte fra føreren. Victor afsøger marken i et fornuftigt jagtsøg foran sin fører. Opnår stand. Går villigt frem på ordre, og rejser præcis fasan i to tempi. Ro i opflugt og skud. Begge fortsætter. Spar To (2A) / Lomanns Jaffa (2A) Slippes på vintersæd. Spar-To starter med at søge i et godt jagtsøg, men som slippet skrider frem bliver søget i mindste lag, og slutter med at rode på fært / lette ben. Jaffa søger stort og bredt. Opnår liggende stand. Går villigt frem på ordre og rejser præcist parhøns. Ro i opflugt og skud. Jaffa fortsætter. Spar-To udgår.

Afprøves efter lodtrækning: PVN’s Unac (1A) / Mårup Messi (1B) Slippes i rapsmark. Begge hunde søger stort og bredt. Unac Opnår

Årshøjdens Locky (2A) / Østkystens Nellie (2A) Slippes på vintersæd. Locky arbejder i et godt jagtsøg med tilpas brede udslag. Fløjtes dæk da makker opnår stand. Nellie arbejder i et meget stort og bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Opnår højrejst stand. Følger

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Mesterskabsprøve 2009 godt op på løbende parhøns og nagler disse. Rejser præcist på ordre, og er rolig i opflugt og skud. Nellie fortsætter. Locky omprøves.

ES Østkystens Nellie ES Nordvestjydens Victoria IS Mårup Messi P Stormosens Oliver IS Ibber

Stormosens Oliver (2A) / Ibber (2A) Slippes på vintersæd.Begge hunde søger stort og godt slippet igennem. Oliver ligger en smule over, med et lidt ”renere” anlagt søg. Begge fortsætter.

Hele matchningen foregår i samme store rapsmark.

Omprøvning Følgende hunde omprøves: Årshøjdens Locky, Cille & Fugledes Dirch. Årshøjdens Locky / Cille Slippes på vintersæd. Cille’s søg er for åbent anlagt og føreren slutter med at træde parhøns op bag hunden. Locky arbejder i et passende stort søg. Har chance for parhøns. Cille udgår. Locky fortsætter omprøvningen. Årshøjdens Locky / Fugledes Dirch Slippes på vintersæd. Locky starter i et passende stort søg, men trættes som slippet skrider frem, og begynder at hænge på hegn. Viser sig hareren. Udnytter ikke oplagt chance for parhøns, som føreren træder op. Dirch søger stort og offensivt. Udnytter ikke oplagt chance for parhøns som træder op bag ved hunden. Begge hunde sættes af som reserver. Matchning Følgende 7 hunde overgår til matchning i følgende rangering: IS Lomanns Jaffa B PVN’s Victor

163

Stormosens Oliver / Ibber Begge hunde søger stort, men til tider for åbent. Oliver opnår fast stand to gange i slippet. Løser selv begge gange, men stand nr. to holdes længe. Vi sætter Ibber over Oliver. Ibber 6. vinder. Stormosens Oliver første uplacerede hund. Nordvestjydens Victoria / Mårup Messi Begge hunde søger stort og offensivt. Victoria støder parhøns, og fortsætter sit søg væk fra fuglenes flugtretning, som intet var hent. Mårup over Victoria Mårup Messi 4. Vinder. Nordvestjydens Victoria 5. vinder. PVN’s Victor / Østkystens Nellie Nellie søger stort og bredt. Victor søger frem i terrænet og mangler bredde i søget. Har flere markeringer. Nellie over Victor. Østkystens Nellie fortsætter PVN’s Victor 3. vinder Lomanns Jaffa / Østkystens Nellie Begge hunde søger i et stort og bredt anlagt søg. Nellie opnår højrejst stand ude i højre side af marken. Jaffa sekunderer spontant på lang afstand. På ordre rejser Nellie enlig agerhøne. Er rolig i opflugt og skud. Østkystens Nellie bliver 1. vinder af DKK’s Mesterskabsprøve 2009. Lomanns Jaffa 2. vinder.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


164

DKK‘s Mesterskabsprøve 2009

Motivering. Østkystens Nellie: En hund af et meget stort format, som har arbejdet sig op igennem rækkerne under eftermiddages afprøvninger. Har to fugletagninger under eftermiddagen afprøvninger. Lomanns Jaffa: Ligeledes en hund af stort format. Har en god fugletagning under eftermiddagens afprøvning. PVN’s Victor: En hund af et godt format, med en effektiv fugletagning under eftermiddagens afprøvning.

Mårup Messi: En hund af et meget stort format, uden fugltagning om eftermiddagen. Nordvestjydens Victoria: En hund af et meget stort format, uden fugletagning om eftermiddagen. Har chance for parhøns, som stødes i matchningen. Ibber: En hund af stort format. Har ikke haft de fornødne fugle i slippene, til at kunde revancherer sig op gennem rækkerne. Sengeløse d. 26/4 2009 Dommer Mogens Vestergaard Hansen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Apporteringsprøver 2009

165

21/06/2009 DGSK´s apportprøve v/ Løgumkloster Æblevangens Alaia - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 point v/ John Bak Åshöjdens Locky - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point v/ Karl Jensen Nørre Løgums Chili - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point v/ Morten Hellebrandt Æblevangens Breezer - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 point v/ Christina Bak Nørre Løgums C-Fire 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 point v/ Robert Paulsen 27/06/2009 DPK Apportprøve ved Hagested/Gislinge Nymarken’s Hopper v/Lauge Larsen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point Opendoras Gulla v/Ásgeir Páll Júlíusson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 point 12/07/2009 ESK´s apportprøve v/ Kirke Stillinge Æblevangens Breezer - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 point v/ Christina Bak Jydske Racedyst Æblevangen´s Breezer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 point. Fører John Bak Sjællandske Racedyst Iglsøgården´s Taya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 point. Fører Christina Bak Nymarken´s Hopper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point. Fører Lauge Larsen Æblevangen´s Aqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 point. Fører Christina Bak 09/08/2009 FJD Apport Gørding Østjyllands RB Liv DK04031/2007 Anton Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestået 15/08/2009 DGSK apport Uge Nymarken’s Hopper 21495//2003 Lauge Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 p + pokal Åens Xl. Paw 08800/2004 Knud Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 p Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 p Æblevangens Aqua 09155/2005 John Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 p Nørre Løgums C-Fire 00756/07 Robert Poulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 p Nørre Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 p Åens Mads DK15655/2007 Erik Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p Iglsøgården´s Taya 11622//2001 Christina Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p Slottbuas Tikka DK02700/2009 Henrik G Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 p UK pokal Åens Ofelia DK08469/2008 Henning Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 p Æblevangens Breezer DK18890/2007 Christina Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 p 15/08/2009 DBK apport Sejlflod Æblevangens Delight 19258/2008 Peter Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p pokal bedste ikke-Breton 03/09/2009 DJ Apport Samsø Opendoras Gulla 10191/2005 v/Ásgeir Pall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået 05/09/2009 DJ Apport Læssø Åens Monty v/Mette Hvirring Jensen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


166

DGSK‘s Derby Forprøve 2009

Dansk Gordon Setter Klub Forderby Ringsted den 30. august Dommer Helge Knudsen, Hold 1. Nr. Løgums de luca 12035/2008 karl Jensen De Luca anlægger på stub og roer i god vind et godt bredsøg med brede udslag lagt på vinden, farten er god med en god stil, langstragt galopaktion med hoved i niveau med ryg, lidt død hale. god kontakt. 2. Slip går stadig som i første, holdes for harer, der ses ingen fugle i de 2 første slip. 3. Slip i roer arbejder prima i godt anlagt søg, slå ud på stub kommer i dårlig vind ind i fasankuld som flygter De Luca viser fuld respekt. 4. Slip på stub, går stadig godt ,i vildtbræmme kommer der fasaner på vingerne, da begge hunde er i området kan det ikke vurderes hvem der får dem op, men De Luca er rolig. fortsætter Røsnæs Gozo 00360/2008 Kim Vinggård Gozo starter på stub og roer i god vind, anlægger et godt søg med gode udslag dog med enkelte kovendinger. går i en god fart med langstrakt aktion med hoved i niveau med ryg og svip i halen, Gozo holdes for harer, godt samarbejde med fører. 2. Slip som i første men pludselig vælter det op med harer som Gozo holdes for flere gange (der ses 7 gange harer i slippet). der ses ingen fugle i de 2 første slip. 3. slip på stub, søger godt, men trættes hurtigt, bliver nu til for lidt. Udgår Røsnæs Gaucho 00358/2008 Pernille Bruun Gaarde På stub anlægger Gaucho et stort søg dog vel offensivt, går i en høj fart og smuk stil, han

finder hurtigt en hare, som forfølges langt ud af terrænet, slippet stoppes efter 3 min. 2. slip på rapsstub her anlægger han igen et stort og flot søg med god udnyttelse af vind og terræn, går i prima stil med højtbåret hoved langstrakt let aktion med svip i hale, har i slip et par markeringer som løses selv senere stand ved dige, går villigt frem på ordre men kan ikke påvise fugl, holdes for harer i dette slip. Fortsætter Slättbuas Tikki 02700/2009 Henrik G. Christensen Tikki starter på stub i god vind anlægger et godt søg med brede udslag i god fart og stil med hoved i niveau med ryg og lidt derunder, dejlig let aktion med godt afspark og svip i hale, kobles da makker forsvinder med harer.2. Slip på stub søg, fart og stil som i 1.slip dog her med hoved ført i niveau med ryg, kommer hurtigt tilbage efter kortere haretur, ingen fugle i de 2 første slip. 3. slip i roer og stub går som tidligere dog flere kovendinger, fløjtes prompte af for harer, på stub oplagt chance for fasankuld, har en løs markering men går i søg igen hvorved fasaner stødes, udviser respekt for fugle. udgår Nr. Løgums Daphne af 5. maj 12038/2008 Tony Andersen (Ejer Lauge Larsen) Daphne starter på stub og roer anlægger et noget tilfældigt søg med mange stop, god stil når hun ellers strækker ud, men mangler intensitet i slippet, ingen fugl i slip. 2. Slip på stub søg og stil som i første, holdes flere gange for harer, har dog mindre haretur men er hurtigt tilbage, mangler i dag intensitet. udgår Nymarken’s Locky Punch 03109/2007 Frits Friberg Locky Punch starter på stub og roer anlægger et meget stort søg med brede udslag, til tider lidt

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Derby Forprøve 2009 åbent mellem slagene, går i en meget høj fart og prima stil med højt ført hoved, langstrakt galopaktion og lidt svip i hale, der ses ingen vildt. 2. Slip på stub anlægger igen et stort søg som hurtigt bliver ødelagt af flere harer, som hun holdes rimeligt for de første gange, men slutter med lang harertur, en hund af stort format. fortsætter Wøkk's Asta 23383/2007 Frank Jensen Asta anlægger på stub et stort søg (parsøg), uden dog at hænge på makker, går i en god fart og stil med hoved i ryglinje, langstrakt galopaktion, død hængende hale. På grund af parløb med makker stødes oplagt chance for flokhøns, som respekteres rimeligt. 2. Slip søger her på stub stort og flot, men ødelægges hurtigt af flere harer som respekteres rimeligt, men slutter af med meget lang haretur. udgår Idrefjällens Doc Holliday 22034/2007 Karsten Hare Doc Holliday anlægger på stub et stort søg godt lagt på vinden med brede udslag, god stil med hoved i niveau med ryg, langstrakt galop og halerørelse, på grund af parløb med makker ødelægges oplagt chance for flokhøns som respekteres. 2. slip på stub anlægger stort flot søg i flot stil, dog stadig lidt interesseret i makker først i slip. 3.slip på stub stort og flot søg i god stil, oplagt chance for fasan i vildtbræmme som stødes med respekt. udgår Nr. Løgums Disko af 5.maj 12040/2008 Lene Petersen Disko starter på stub anlægger et noget tilfældigt søg med enkelte afstikker bag ud i terræn, god stil med hoved i niveau med ryg, god galopaktion, da råvildt flygter fra remisse går Disko meget langt efter dette, ingen fugle i slip. 2. Slip i

167

roer går stort og i flot stil, forsvinder til sidst langt med harer. udgår Røsnæs Gusto 00359/2008 Kjeld Ørndrup Gusto starter på stub i et meget stort søg med god udnyttelse af vind og terræn i en prima stil med høj hovedføring let langstrakt galopaktion og halerørelse. Gusto holdes 2 gange for råvildt. God kontakt til fører, ingen fugl i slip. 2.slip i roer starter i et stort søg i prima stil ,men han brænder hurtigt ud og det bliver til for lidt. udgår Åens Pepsi 17837/2008 Ole Halberg På stub starter Pepsi let svagt, går sig vældigt op udnytter nu vind og terræn godt med gode udslag, god stil med hoved i niveau med ryg, god galopaktion, død hængende hale, har i slip en kortere haretur, der ses ingen fugle i slip. 2. slip stort flot søg i høj fart og god stil dog med hængende hale. Ingen fugle i slip. 3. slip på stub starter godt, men falder for hurtigt af og bliver til for lidt. udgår

Dommer Poul Erik Dahl, Hold 2 Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana viser på stub i modvind et stort velanlagt bredsøg. Farten er høj og stilen god, kraftfuld galop aktion, hovedet føres i niveau med ryglinjen, halen føres passende med bevægelse. God kontakt til fører. Rana forfølger hare 3 gange. 2. slip på stub. Rana går som i 1. Slip, Kan kaldes fra råvildt. Chance til agerhøns som dommer træder op. Rana afprøves yderligere i nogle korte slip, har her chance til fasan. Udgår

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


168

DGSK‘s Derby Forprøve 2009

Æblevangen Beauty 18891/2007 Niels Erik Kruger Beauty viser på stub i modvind et ungdommeligt søg som varieres fra at være passende stort til et snævert søg, hvor mere bredde er ønskelig. Farten er fra moderat til god og stilen er god, galopaktionen er til tider kort, hovedet føres i niveau med ryglinjen, halen føres passende med bevægelse. Der mangler intensitet. God kontakt til fører. 2. Slip.Beaty arbejder som i 1. Slip, har dog flere stop og skal animeres. 3. Slip. Beauty arbejder her i et passende stort søg i god fart og stil. Udgår Nørre Løgums Diva 12036/2008 Peter Rafaelsen Diva viser på stub senere raps stub i modvind et stort velanlagt bredsøg, udnytter vind og terræn på bedste måde. Farten er høj og stilen smuk, langstrakt galopaktion, hovedet føres højt, halen føres pænt med bevægelse. God kontakt til fører. Lydig og velført. Opnår smuk højrejst stand, avancere behersket, rejser præcis agerhønseflok, er rolig i opflukt og skud. 2. Slip. Diva arbejder som i slip. Fortsætter Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka viser på stub senere raps stub i modvind et stort velanlagt bredsøg. Farten er høj og stilen smuk, god kraftfuld galopaktion, hovedet føres højt, halen føres hængene uden bevægelse. God kontakt til fører. Lydig og velført. Chance til agerhøns som makker udnytter. 2. og 3. Slip arbejder som i 1slip. Blinka afprøves yderligere i nogle korte slip, slutter med kort varig stand, rykker meget hårdt frem og bringer fasan til flugt og Blinka preller. Udgå

Troldmarken Good-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær Good Speed viser på græs, stub, senere raps stub i modvind et stort velanlagt bredsøg. Farten er høj og stilen smuk, kraftfuld langstrakt galopaktion, hovedet føres højt, halen føres passende med bevægelse. God kontakt til fører. Lydig og velført. 2. Slip . Godd Speed arbejder som i 1. Slip men trættes meget til sidst i slippet. Udgår Nørre Løgums Dina 12037/2008 Ásgier P Julíusson Dina viser på græs, stub, senere raps stub i modvind et stort velanlagt bredsøg. Farten er høj og stilen smuk, kraftfuld galopaktion, hovedet føres i ryglinjen og derover, halen føres passende med bevægelse. God kontakt til fører. Lydig og velført. 2. og 3. Slip. Dina arbejder som i 1. Slip, har dog enkelte forkerte vendinger. Dina afprøves yderligere i nogle korte slip. Opnår stand ved krat , inden rejseordre gives letter der en fasanhøne foran Dina, som er rolig i opfløj.Dina dækkes senere af og hun viser komplet ro i skud. Fortsætter Røsnæs Grandus Stribe 00357/2008 Karin Gundersen Stribe viser på rapsstub i modvind et passene stort søg , dog mere bredde ønskelig. Farten er god og stilen er god, kraftfuld galopaktion, hovedet føres højt, halen føres passende med bevægelse. God kontakt til fører. Stribe har en del stop og markeringer og mangler lidt intensitet. Oplagt chance til agerhønseflok som makker påviser. 2. Slip. Fart og stil som i 1. Slip, søget er nu bedre anlagt på bredden men Stribe har stadig en del markeringer. Udgår Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Derby Forprøve 2009 Ofelia viser på raps stub i modvind et passene stort velanlagt bredsøg. Farten er god og stilen er god, langstrakt galopaktion, hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover, halen føres passene uden bevægelse. God kontakt til fører. Ofelia har oplagt chance til agerhøns som hun støder,Ofelia er her urolig i opfløj. Sidst i slippet, beskadiger Ofelia en trædepude og må desværre trækkes fra yderligere afprøvning. Udgår Røsnæs Griff 00355/2008 Niels Erik Kruger Griff viser på stub i modvind et passene stort velanlagt bredsøg. Farten er høj og stilen smuk, kraftfuld galopaktion, hovedet føres højt, halen føres passene med bevægelse. God kontakt til fører. Lydig og velført.Griff generes i starten af slippet meget af makkerhund som halesøger. 2 og 3. Slip. Griff arbejder som i 1. Slip. Griff afprøves yderligere i nogle korte slip, kommer for tæt på strømhegn og får stød, herefter mindskes intensiteten og Griff kommer ikke i gang igen, mister derved chancer til fasaner som var på anvist terræn. Udgår

169

Til 2 heat overgår følgene hunde i lodtræknings rækkefølge. Røsnæs Gausco Nr Løgums De Lucca Nymarkens Locky Punch Nr Løgums Diva Kategori 1a Nr Løgums Dina Kategori 2b

Gausco mod De Lucca Begge søger stort og godt, Gaucho ligger over i format. De Lucca udgår. Gaucho omprøves Diva mod Locky Punch Diva søger stort og godt i smuk stil.Locky Punch søger stort og godt, men har flere forkerte vendinger i højre side. Diva fortsætter. Locky Punch udgår Dina mod Gaucho Dina søger passene stort i god stil. Gaucho søger meget stort i høj fart og fortrinlig stil. Da Gaucho ikke har fugletagning med må han udgå her. Matchning

Østjyllands pb Inez 01366/2009 Lorenz Clemmesen Inez viser på stub i modvind et passene stort velanlagt ungdommeligt søg, farten er god og stilen er god, kraftfuld lidt kort galopaktion, hovedet føres i ryglinje og derover, halen føres passene med bevægelse. Inez halesøger og genere makkerhunden i starten af slippet. 2. Slip. Inez søger her som i 1. Slip, uden at genere makkerhunden men mister intensitet og det bliver til for lidt. Udgår

Dina mod Diva Begge søger stort og godt, skiftes til at have teten, Dina mister intensitet og slutter med at vende forkert. Motivering 2. Vinder Dina er en hund af godt format, der på dagen har 1 fugletagning uden rejsning. Dagspræsentionen samt nogle forkerte vendinger, deraf 1 i finale slippet afgør placeringen. 1. Vinder Diva er en hund af betydeligt format, der på dagen har gået fejlfri og har en helt perfekt fugletagning. >>>>>>

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


170

DGSK‘s Derby Forprøve 2009

Mange tak til DGSK for at få lov til at dømme forderbyet endnu engang. Mvh Poul Erik Dahl Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Derby Forprøve 2009

Fra højre: 1. vinder Nørre Løgums Dina Ejer og fører: Ásgeir Páll Júlísson 2. vinder Nørre Løgums Diva Ejer og fører: Peter Rafaelsen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

171


172

Dansk Jagthunde Derby 2009

Dansk Jagthunde Derby ved Præstø den 19. - 20. september Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak Breezer starter på raps og græs i svag vind. Søget er stort og veldækkende, med en god reviering. Farten er høj og stilen meget god med hovedet ført i ryglinjen og langstrakt energisk galopaktion. Der var ikke vildt i slippet. Breezer afprøves i 4 slip og holder intensiteten. Hun har flere chancer for fugl i samme slip, som ikke udnyttes. Ingen præmie UK Dommer Poul Vestervang Røsnæs Gusto 00359/2008 Kjeld Ørndrup Gusto slippes i roer, hvor han viser et meget ungdommeligt søg, der mangler plan, søger mest frem og tilbage i marken. Har mange stop og skal animeres en del. Der ses ikke fugl i slippet. Prøves senere på harvet stub, hvor han her viser et stort velanlagt søg, med gode udslag i prima stil og god aktion. Støder høns ved remisse, forfølger disse kort. Makker finder yderligere fugl i slippet. Gusto prøves yderligere to gange, hvor han igen viser et stort velanlagt søgsoplæg i god fart og stil. Viser stor udholdenhed. Der ses ikke fugl i disse slip. Ingen præmie UK Østdalens Blinka 17388/2007 Martin Dittmann Blinka slippes i roer hvor hun viser et velanlagt søg med passende udslag. Udnytter vind og terræn godt. Lydig og velført. Ingen fugle i slippet. Prøves senere på stubmark, viser igen et meget velanlagt søg, stilen præges af høj hovedføring, let hængende død hale. Lidt kort, men smidig og energisk galopaktion. God fart.

Afprøves 2. Slip mere, bevarer det gode indtryk fra tidligere, men det lykkedes ikke at finde fugl på dagen til Blinka. I.F.F.UK Røsnæs Gaucho 00358/2008 Pernille B. Lorenzen Gaucho slippes på stub, hvor den viser et stort meget velanlagt søg, i høj fart, prima stil og aktion. Støder sammen med makker hønseflok, som forfølges kort. Kommer tilbage, viser tegn på fært, flere høns flygter også disse forfølges kort. Prøves igen på stub, finder hurtigt hare, som forfølges langt. I et sidste slip, viser Gaucho et stort noget tilfældigt anlagt søg og interesserer sig en del for lærker. Ingen præmie UK Dommer Jørgen Gordon Andersen Æblevangens Beauty 18891/2007 Niels Erik krüger Afprøves i roer. I starten af slippet afsøges marken i et godt bredt anlagt søg, men som slippet skrider frem, bliver søget i mindste lag. Farten er overvejende høj. Stilen god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Beauty afprøves i yderligere et par slip, på stub/græs og i lucerne. Bevarer første slips indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Har i 2. Slip stand, som den løser lige inden rejseordre. Formatet er generelt for svingende på dagen. Vi for desværre ikke Beauty for fugl under dagens afprøvninger. Ingen præmie UK Troldmarkens God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær Speed afprøves i roer. Afsøger marken i et meget stort og bredt anlagt søg. Farten er høj. Stilen god med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion og halerørelse. Speed afprøves i yderligere to slip på stub. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Dansk Jagthunde Derby 2009 og stil angår. I 2. Slip opnår Speed stand. Går villigt frem på ordre og rejser enlig agerhøne, som prelles et godt stykke. Kaldes til orden. 1. præmie UK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Slippes i roer. Søget er meget stort og noget vidtløftigt. Meget af slippet er med manglende kontakt. Farten er høj. Stilen nydelig med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, meget langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Opnår stand ved kanten af vandhul. Rejser hårdt på kommando og lander ude i vandet. Vi ser ingen vildt. 2. Slip på stubmark. Rana afprøves i yderligere 2. Slip. Her er søget godt anlagt, med brede udslag, i tilpas god kontakt til føreren. Fløjtes fra hare 2 gange i slippet. Afprøves i 3. slip i Lucerne. Opnår liggende stand. Går villigt frem på ordre og tager ny stand. Kort efter flygter fasan ret foran Rana, som er komplet rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Røsnæs Grif 00355/2008 Niels Erik Krüger Grif slippes i roemark. Søget er overvejende for lidt revierende og ikke kontinuerligt nok. Som slippet skrider frem bedres søget dog, og Grif slutter med nogle gode brede udslag. Farten svingende, men høj i perioder. Stilen god med højt båret hoved, tilpas stræk i galoppen og livlig halerørelse. Respekterer harer. Grif afprøves i yderligere et par slip på stub og i lucerne. Bevarer samme indtryk fra første slip hvad, søg, fart og stil angår. Formatet er overvejende i mindste lag, men i sidste slip i lucerne, forvandles hunden og søger her i et meget stort og bredt anlagt søg i bedste “Derby-format”, slippet igennem. Grif har ikke chance for fugle i sine slip. Ingen præmie UK

173

Røsnæs Grandus Stribe 0357/2008 Karin Krüger Stribe slippes i roer. Søget er i starten af slippet i mindste lag, der mangler bredde og intensistet, bedres dog som slippet skrider frem. Farten er tilpas høj. Stilen god med højt båret hoved, tilpas stræk i galoppen, samt halerørelse. Støder fasan i kanten af roemarken ved hegn/majs, ro i opflugt. Stribe afprøves i yderligere to slip på stub og i lucerne. Søget bedres i de to sidste slip, dog uden at blive et søg i “Derby-format”. Har i 2. Slip chance for agerhøns, som makker støder. Støder i 3. slip agerhøns. Kaldes til orden. Ingen præmie UK Dommer Mogens Vestergaard Hansen Åens Monty 15658/2007 Mette Hvirring Jensen 1. slip på stub i modvind. Monty anlægger et stort og velanlagt søg med god afstand imellem slagene, udnytter vinden korrekt. Farten er høj. Stilen er god med hovet ført i ryglinje og derover, en flad og langstrakt galop i en kraftig aktion, halen føres i ryglinje med momentvise bevægelser. Monty afprøves i flere slip på stub og i roer i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. Forfølger en gang hårvildt kort med makkerhund. Monty har 3 gange chance til fasan i god vind. Monty er lydig og velført. Monty udviser god udholdenhed og stor jagtlyst. Ingen præmie UK Nymarken’s Lind 03113/2007 Flemming Nielsen 1. slip på stub i modvind. Lind anlægger et varierende søg med manglende plan og stik frem i terrænet. Lind viser dog enkelte gode slag med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er smuk med højt ført hoved, en flad og lang galop i en smidig aktion, halen føres i ryglinje med momentvise bevægelser. Ved hegn bringer Lind fasan på vinger og forfølger kort. Lind støder senere en flok agerhøns

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


174

Dansk Jagthunde Derby 2009

i god vind, respekterer. Senere chance til agerhøns i god vind som makkerhund støder. Lind afprøves i yderligere tre slip på stub og i roer i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. I 2. Slip ses flere fasaner i luften hvor Lind befinder sig, situationen kan ikke bedømmes, Lind forfølger fasaner kort. I 3. slip har Lind chance til fasan i god vind som makkerhund støder. I 4. slip opnår Lind højrejst stand i roer, inden fører når frem, går Lind frem og rejser en flok agerhøns, preller og kan ikke kaldes til orden. Lind opnår på ny højrejst stand, går igen frem inden ordre og rejser fasan og preller lang. Lind er noget svær at koble. Lind udviser en stor jagtlyst. Ingen præmie UK Dommer Joakim Skovgaard Larsen

Til anden heats afprøvning forsatte 13 hunde efter lodtrækning: (ES) Tobølbjergs C-Sally (1B), (IS) Settermosens Alice (1B), (GS) Rana (1B), (GS) Østdalens Blinka (IFF), (P) Fugledes Holli (1B), (IS) Settermosens Alba (1B), (ES) Heegårds V. Lill (1B), (IS) Krageredens Fenja (1B), (P) Fugledes Ici (1B ), (P) Takese Erika (1B), (ES) Østkystens Jeppe (1B), (GS) Troldmarkens God-Speed (1B), (B) Gribskovens Faru (1B).

2. heat og matchning blev afviklet i en stor roemark. Sally – Alice Begge anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil. Sally opnår stand, løser selv. Slår under vind, opnår på ny stand. Fasan letter længere ude til venstre uden Sally ser dette. Begge fortsætter

Rana – Blinka Rana starter i et stort og offensivt søg, har 3 gange stand uden påvisning af vildt. Begge hunde trækkes tilbage for at starte på ny, herefter går Rana af hånd. Er meget ulydig og vanskelig at koble. Farten er høj, stilen er præget af lav hovedføring. Blinka kommer ikke i gang da makkerhunden har stand flere gange. Da vi starter op på ny viser Blinka et søg af begrænset størrelse og formatet rækker ikke. Begge udgår Holli - Alba Holli går i et passende stort søg med en del forkerte vendinger, udslagene burde være større. Ligesom der mangler fremdrift i søget. Holli arbejder i god fart og stil. Alba går i et stort og til tider noget åbent søg, hvor kontakten til føreren kunne værre bedre, kaldes mod slutningen af slippet til orden. Farten er høj og stilen er god. Viser respekt for hare. Begge omprøves Lill – Fenja Lill går i et stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil. Fenja søger egenrådigt i venstre side i høj fart og god stil. Lill fortsætter Fenja omprøves Ici - Erika Ici går i et passende stort søg, med en del forkerte vendinger og går på afsøgt terræn det meste af slippet. Farten er høj, stilen er god. Erika går i et stort veldækkende søg, har dog et par forkerte vendinger. Høj fart og god stil. Ici omprøves Erika fortsætter Jeppe – Speed Jeppe går i et meget stort bredsøg, dog kunne der ønskes lidt mere fremdrift. Farten er høj,

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Dansk Jagthunde Derby 2009

175

stilen er god. Jeppe kan holdes for hare. Speed går ligeledes i et stort og bredt søg, dog med en del forkerte vendinger. Høj fart og god stil. Begge fortsætter

vingerne, Jeppe er her groft provokeret og går lidt efter, kaldes til orden. Speed preller. Speed udgår Jeppe fortsætter

Faru – Fenja (Omprøves) Faru går i et stort bredsøg, der dog mangler fremdrift. Farten er acceptabel, stilen er god. Opnår stand, hare springer foran Faru, den respekterer. Slutter med stand, løser selv. Fenja viser her et begrænset anlagt søg. Faru omprøves Fenja udgår

Jeppe - Alba Begge går i et stort og flot anlagt søg med et lille plus til Jeppe. Alba starter med at støde en fasan, respekterer. Der var yderligere en fasan i slippet som begge hunde havde en oplagt chance til. Alba 6. vinder Jeppe 5. vinder

Omprøvninger:

Alice – Lill Begge går i et stort og veldækkende søg med en lille plus til Lill, der samtidigt går i den bedste stil. Til sidst kovender Alice. Alice 4. vinder Lill fortsætter

Alba - Ici Alba går i et stort offensiv og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Ici starter godt, men som slippet skrider frem bliver det til for lidt, og går igen på afsøgt terræn. Alba fortsætter Ici udgår Faru - Holli Faru går igen stort og bredt og hvor der stadig mangler fremdrift i søget. Opnår stand flere gange, løser selv. Slutter med stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Holli går her i et begrænset søg, og formatet rækker ikke. Begge udgår Til matchning overgår følgende hunde rangeret fra toppen:

Lill - Erika Lill går igen stort og flot, sekunderer spontant. Erika går i et lidt tilfældigt anlagt søg, som for det meste er lagt i venstre side. Opnår stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Erika 3. vinder Lill fortsætter Lill - Sally Sally starter med at slå bagud i terrænet, og har 2 markeringer som den selv løser, Sally overlader terrænet til Lill. Lill fortsætter sit overbevisende søg foran føreren. Samtidigt går Lill i den bedste stil. Sally 2. vinder Lill Derbyvinder 2009

Sally, Erika, Lill, Alice, Alba, Jeppe og Speed. Motivering: Speed - Jeppe Speed starter i et lidt tilfældigt anlagt søg. Jeppe anlægget et stort og veldækkende søg. Opnår stand, Speed går foran og får fasan på

6. vinder (IS) Settermosens Alba e/f Frank Krøyer Alba er en stilren hund af et meget stort for-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


176

Dansk Jagthunde Derby 2009

mat, med en fugletagning. Minusser på søget i 2. heat og chance til fasan i matchningen betinger placeringen. 5. vinder (ES) Østkystens Jeppe e/f Allan Rasmussen Jeppe er en stilren hund af et stort format, med to fugletagning. Et lille minus på søget i 2. heat og chancen til fasan i matchningen betinger placeringen. 4. vinder (IS) Settermosens Alice e/f Kent Madsen Alice er en hund af et stort format, med en fugletagning. Bliver i matchningen slået på søget. 3. vinder (P) Takese Erika e/f Villy Lovén Erika er en stilren hund af et stort format, med en fugletagning. Små minusser på søget og en stand uden påvisning af vildt i matchningen betinger placeringen.

De 3 GS deltagere på anden dagen af Dansk Jagthunde Derby.

2. vinder (ES) Tobøjbjergs C-Sally, e/f Jørn Morthorst Sally er en hund af et meget stort format, med en fugletagning. Søgsoplægget i finalen be– tinger placeringen. Derbyvinder (ES) Heegårds V. Lill, e/f Jørgen Heegård Nielsen Lill er en stilren hund af en stor format, med en fugletagning. Havde en lille minus på søget fra 1. dagen, men en fuldstændig fejlfri finaledag gør at Lill bliver en meget fortjent Derbyvinder 2009. Til slut vil jeg gerne på samtlige dommers vegne takke Derbyudvalget for invitationen til at dømme denne fornemme prøve. Tak til prøveleder Poul Vestervang og alle hans hjælpere for en veltilrettelagt og flot prøve. Tak til mine meddommere Jørgen Gordon Andersen og Mogens Vestergaard Hansen for et fortræffeligt samarbejde. Tak til hundeførere og publikum for et par gode dage i marken. Med venlig hilsen Jørgen Gordon Andersen, Mogens Vestergaard Hansen, Erling Clausen (ordf.)

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

177

DGSK‘s bedste UK hund i apportering ved Klub weekend i Uge. Slåttbuas Tikka Ejer og fører: Henrik G. Christensen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


178

FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009

FJD’s efterårsmarkprøver

Fyn den 11. september

Bramming den 9. september

Nørre Løgum’s Daphne 12038/2008 Lauge Larsen Nørre Løgum`s Daphne starter på opharvet stubmark, senere i moseområde. Daphne søger stort og godt for sin fører, udnytter vind og terræn flot, farten er høj med en let og flydende aktion, god stil med høj hovedføring, arbejder godt omgangen ud, lydig og velført. I anden omgang starter Daphne på stubmark, iegn viser hun samme søg, fart og stil, hun opnår en meget flot stand i kant af moseområde, holder standen længe, på ordre rejser hun præcis og villig fasan med komplet ro i opflugt og skud, meget flot fuglearbejde, derefter kobles Daphne. 1. præmie UK

Vinterdalens Tillaaens 20740/2008 Erik Petersen Tillaaens slippes på græs og stubmark hvor den anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger og meget høj fart og god stil med passende høj hovedføring, langstrakt flydende galopaktion, men lidt hængende hale. Viser meget stor jagtlyst og energi. 2. Slip på græs arbejder Tillaaens stadig fortrinlig. Der letter 2 gange agerhønseflok uden hundens skyld. Opnår stand begge steder hvor hønsene er lettet, avancerer villigt men påviser ikke vildt. 3. Slip og efterfølgende slip. I kartoffelmark søger Tillaaens stadig godt og arealdækkende, opnår føling med agerhønseflok, er kommet over vind, slår klogt under vind men kommer for tæt på, hønsene letter, Tillaaens forholder sig roligt. Mod slutningen af sidste slip arbejder Tillaaens stadig fornuftigt men trættes dog. Ingen præmie UK Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads slippes på rapsmark senere brak i god vind, hvor den anlægger et meget stort og velanlagt søg, lagt godt på bredden og med passende afstand mellem slagene. Farten er høj, stilen er god med passende høj hovedføring, kraftfuld galopaktion og lidt hængende hale uden bevægelser. Viser stor jagtlyst og intensitet slippet ud. I 2. Slip på stubmark og brak bevarer Mads indtrykket fra 1. slip. Opnår ved lidt uoverskuelig grøftekant stand for fasan som letter med det samme. Mads preller langt. Ingen præmie ÅK Dommer Martin Clausen

Nørre Løgums Diva af 5. maj 07 12036/2008 Peter Rafaelsen Nørre Løgums Diva af 5. maj 07 starter ved læbælte senere på stubmark, hun viser et godt søg med god udnyttelse af terrænget, høj fart med en let aktion, god stil med høj hovedføring. På stubmark opnår hun liggende stand, straks ved rejseordre letter der præcis en flok agerhøns foran Diva, der er komplet ro i opflugt og skud. Diva afprøves i 2. omgange mere, hun bevarer det gode indtryk med søg, fart og stil, Diva finder ikke flere fugle på dagen, som derefter kobles. 2. præmie ÅK Dommer Valdemar Larsen Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på stub i modvind. Hun anlægger i meget høj fart et stort ret offensivt søg. Hvor arealdækningen i starten af slippet kunne ønskes bedre. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, langstrakt meget energisk galopaktion og med pænt båret hale. Hun har i 1. slip et par markeringer, som dog løses inden fører når op.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009 Rana afprøves i yderligere 3. Slip. Fart, søg og stil som i 1. slip. I 2. Slip har Rana chance for fasan, som partner udnytter. I 3. slip viser Rana samme søg som tidligere, idet søget er for åbent i de første par slag. Hun opnår liggende stand noget fremme i terrænet, Rana korrigerer standen, medens fører er på vej op til hende. Da fører er oppe ved Rana letter en lille flok agerhøns bag ved hunden. Hun afprøves i 4. slip, hvor søget bedres væsentligt, kan holdes for hare. Det lykkes ikke at få yderligere chancer for Rana. Ingen præmie ÅK Dommer H. P. Clausen

Barrit den 12. september Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak Æblevangens Breezer afprøves i 2. Slip på stub i god vind. Breezer anlægger et stort meget velanlagt bred søg med passende afstand mellem slagene i god kontakt til føreren. Farten er Høj. Stilen er god med hovedet ført i ryg linje, i en kraftfuld langstrakt galop aktion og halen føres let hængende uden bevægelser. I 1. Slip finder makker fasaner og i 2. Slip preller Breezer desværre en overflyvende fasan. Ingen præmie ÅK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana afprøves i 2. Slip på stub og mose i god vind. Rana anlægger i 1. Slip et meget stort og åbent anlagt bresøg hvor der kunne ønskes noget tættere afstand mellem slagene, kontakten til føreren kunne ønskes bedre, i 2. Slip anlægges et godt anlagt søg, hvor kontakten til føreren er god. Farten er meget høj. Stilen er god med hovedet ført i ryg linje, i en let langstrakt galop aktion og halen føres let hængende uden bevægelser. I 1. Slip har Rana 2 gange stand som hun selv udløser inden vi når helt op. I 2. Slip

179

opnår hun stand, følger op og opnår ny stand, kort efter flygter 2 fasaner ret foran hende men hun holder sin stand, på rejse ordre går hun villigt frem og rejser præcist 2 fasaner og er rolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Nørre Løgums C-Fire 00756/2007 Robert Paulsen Nørre Løgums C-Fire afprøves på stub i god vind. C-Fire anlægger et stort meget velanlagt bred søg i god kontakt til føreren, han udnytter vind og terræn på bedste vis. Farten er høj. Stilen er god med højt ført hoved, i en let langstrakt galop aktion med let hængende hale uden bevægelser. C-Fire mærker fært og rejser en kat som forfølges langt. Ingen præmie ÅK Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tianna´s Blæs Becca afprøves i 4 slip på stub i god vind. Becca anlægger for det meste et stort velanlagt bredsøg i god kontakt til føreren, ind imellem kommer hun dog lidt for meget tilbage til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med hovedet lige over ryg linje, i en let langstrakt galop aktion med bevægelser i halen. I 2. Slip opnår Becca stand og går her meget trevent frem på ordre og en fasan kok flygter et godt stykke ude til venstre uden Becca er i kontakt med den. I 3. Slip finder makker en flok agerhøns. I 4. Slip opnår Becca stand, går villigt frem på ordre men påviser intet vildt, kort efter trædes der en flok agerhøns op i området. Ingen præmie ÅK Dommer Jan Nielsen Troldmarkens God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær Troldmarkens God-Speed starter på stub i god vind og anlægger et stort korrekt bredsøg i høj fart og en smuk stil med højt hoved og

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


180

FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009

en kraftfuld langstrakt galopaktion. Passende haleføring med bevægelse. Lydig og velført. Kan i slippet holdes for hare og råvildt. Speed udviser gennem hele slippet god udholdenhed og jagtlyst. 2. Slip i kløvermark går Speed som i første slip, gearer pludselig helt ned i fart og støder stor hønseflok i god vind, den forholder sig rolig. 3. Slip på stub og græs arbejder Speed fortsat godt med stor jagtlyst. Ingen præmie UK

Slåttbuas Tikka 02700/2009 Henrik G. Christensen Slåttbuas Tikka starter på stub og græs og anlægger et stort og korrekt bredsøg i høj fart og god stil med en energisk og intens galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen og der er passende haleføring og rørelse. God kontakt til føreren. Kan i slippet holdes for hare. Tikka viser gennem slippet god udholdenhed og jagtlyst. 2. Slip i kløvermark og på stub arbejder Tikka som i første slip, men har dog en stor chance til agerhønseflok som trædes op af føreren i venstre side af marken, som Tikka ikke dækkede godt nok. Tikka er ude i yderligere 2 lange slip hvor den fortsat arbejder godt med stor intensitet og jagtlyst. Ingen præmie UK

Nørre Løgums Disko af 5. maj 12040/2008 Lene Carstens Nørre Løgums Disko starter på stub i god vind og anlægger et meget stort og korrekt bredsøg i meget høj fart og en god stil med hovedet ført i niveau med ryglinjen, en langstrakt jordvindende galopaktion og passende haleføring. God kontakt til føreren, efter 10 min. trættes Disko meget. 2. Slip i kløvermark arbejder Disko igen i et godt søg med stor intensitet. Støder i god vind stor agerhønseflok og preller noget efter disse. 3. Slip på stub arbejder Disko igen

i et flot anlagt søg , udviser gennem hele dette lange slip god udholdenhed og jagtlyst. Ingen præmie UK Idrefjällens Doc Holliday 22034/2007 Karsten Hare Idrefjällens Doc Holliday starter på stub i god vind og anlægger i starten et ganske stort søg med passende afstand mellem slagene, som slippet skrider frem bliver søget dog noget snævert og ind i mellem cirklende. Farten og stilen er i starten god med højt hoved og en kraftfuld galopaktion, men senere modereres farten og stilen bliver her noget slap at se på. Passende haleføring med bevægelse. Doc Holliday burde vise større udholdenhed gennem det ca. 13 min. lange slip. God kontakt til føreren. Føreren får senere et mindre ildebefindende og beder om lov til at trække sig, hvilket jeg naturligvis accepterer. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Nørre Løgums Carloo starter i høj skrub og brak i god vind og anlægger et passende stort søg i høj fart og udmærket kontakt med føreren. Opnår 2 gange en smuk stram stand, avancerer villigt begge gange, men kan ikke påvise vildt. Kan dækkes af ved makkerhundens stand. Carloo har i dette slip 2 chancer til agerhønseflok som lå udmærket på terrænet og som makkerhunden bringer sig i kontakt med. Carloo havde ved den sidste agerhønseflok afsøgt terrænet lige forinden at makkerhunden opnår stand for hønseflokken. I 2. Slip på stub anlægger Carloo et meget stort og korrekt bredsøg i meget høj fart og en fortrinlig stil med højt hoved og en langstrakt elegant galopaktion, passende haleføring. Ingen præmie ÅK Dommer Anton Dahl

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009 Gl. Toftegård den 12. september Nymarken’s Imir 21683/2003 Frits Friberg Imir slippes i første slip på stor stubmark. Får hurtig fært af nyslåede agerhøns ved hegn og opnår liggende stand for disse. Da hønseflokken letter uden at Imir kan lastes for dette vælger hun desværre at følge hønsene på vej (preller). Ingen præmie ÅK Dommer Jan Espersen Haslev den 12. september Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Åens XL Paw slippes i god vind på stub. Fart og stil er helt i top. Søget kan ikke bedømmes, da Paw kobles efter to slag, da partner går efter hare. Senere afprøves Paw på opharvet stub i modvind. Viser et stort og godt tilrettelagt søg, bruger vind og terræn på bedste vis, er i god kontakt til fører. Stilen er god med høj hovedføring, en rigtig god kraftig hanhunde galopaktion, der er halerørelse. Paw mærker fært, men går i søg igen, stor hønseflok flygter lidt fremme fra det sted Paw markerede. Agerhøne ses flygte ved remise, Paw var i området, situationen kan ikke bedømmes. Senere er der en chance til de nyslåede høns, partner påviser disse. Ny afprøvning i roer viser Paw samme gode takter. Paw opnår stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt. Slutter med stand ved skel, rejser villigt og præcist fasan, er komplet rolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Dommer Niels Erik Krüger Røsnæs Gusto 00359/2008 Kjeld Ørndrup Slippes på stub og i roer. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg, der til tider virker noget ungdommeligt. Gusto vender tilbage til før-

181

eren og skal sættes i gang. Farten er høj. Stilen er god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og halerørelse. Gusto afprøves i yderligere 3. Slip i henholdsvis roer, græs og stubmark. I 2. Slip i roer vil Gusto ikke rigtig frigøre sig fra føreren. Under de sidste afprøvninger er søget overvejende stort og bredt anlagt. Bevarer det gode indtryk, hvad fart og stil angår. Slutter sit sidste slip med at søge op langs med hegn og markerer på fært. Søger ind i hegnet og rejser fasankok, som prelles et stykke. Ingen præmie UK Dommer Mogens Vestergaard Hansen Hunderup/Sejstrup den 13. september Nr. Løgums De Luca af 5. maj 12035/2008 Karl C Jensen De Luca er ude i 4 slip i afvækslende terræner, hun går i et stort anlagt søg på bredden, men revierer ikke nok, hun overlader terrænet til sine partnere. Farten er tilpas høj med god galopaktion, stilen er god med hoved og hale ført i ryglinje. På grund af sin manglende reviering kommer De Luca i tredje slip ikke frem til de agerhøns, som partneren finder. Hun virker lydig. Ingen præmie UK Slåttbuas Tikka 02700/2009 Henrik G. Christensen Tikka er ude i 4 slip i afvækslende terræn. Søget er stort anlagt på bredden, med tilpas reviering. Hun udnytter vind og terræn på bedste vis. Farten er høj, med en kraftfuld galopaktion. Stilen god, med hoved og hale ført i ryglinje. Hun holder fart og stil igennem samtlige fire slip. I sidste slip støder hun sammen med partner en stor flok nyslåede agerhøns , og følger lidt efter. Tika virker lydig og er velført. Ingen præmie UK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


182

FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009

Nr. Løgum´s Disko af 5. maj 12040/2008 Lene Carstens Disko er ude i 4 slip i afvækslende terræn, han går i et stort og veldækkende søg, godt anlagt på vinden. Farten er høj med god og smidig galopaktion. Stilen er med hoved og hale ført i ryglinje. Han virker lydig og velført. Han holder fart og stil dagen igennem. I første slip i skrup kommer en fasan på vingerne uden Diskos er skyld deri. I 4. slip arbejder han rigtig godt på vinden, han opnår stand, men inden vi når op forstyrres situationen af en stor tankvogn, som passerer få meter fra hunden Der flygter en flok agerhøns ret foran Disko og han forfølger kort. Jeg lader skyde over Disko, og han er rolig i skud. 1. præmie UK

fortsætter han sit nu gode arbejde, han opnår stand, men inden vi når op flygter fuglene og Carloo preller. Ingen præmie ÅK

Æblevangen Breezer 18890/2007 John Bak Breezer er ude i 3. Slip på stub og i kartofler. Søget er i alle slip stort anlagt men noget åbent. Farten er høj med god galopaktion. Stilen er ligeledes god med hoved og hale ført i ryglinje. I andet slip i kartofler sekunderer hun spontant stående partner, der har stand for fasaner, som udnyttes perfekt. I tredje slip kommer en hare på stikkerne ret foran Breezer, og hun forfølger langt. Ingen præmie ÅK

Gl. Toftegård den 13. september

Nr. Løgum`s Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo er ude i 3. Slip, hvor han går på vækslende terræn. Han går i et på vinden stort anlagt søg , der til tider kan blive noget åbent. Farten er høj med kraftfuld galopaktion. Stilen er god med hoved og hale i ryglinje. Han har i 1. slip en enkelt kort stand, men udløser selv. I andet slip arbejder Carloo stort og godt, dog har han en lille forkærlighed for hegn. I tredje slip

Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca er ude i tre slip på stub. Søget er tilpas stort, men noget åbent anlagt. Farten er tilpas høj. Stilen er god med hoved og hale i ryglinje. virker lydig. Hun løber ind i flokhøns, der ligger i god vind, viser respekt. I ander slip er søget lidt bedre anlagt, hun opnår stand, på ordre går hun villig frem, men påviser ikke vildt. I sidste slip opnår hun igen stand, men kan ikke påvise vildt. Ingen præmie ÅK Dommer Bent Olsen

Vinterdalens Tillaaens 20740/2008 Erik Petersen Tillaaens slippes på græs, anlægger et et lidt tilfældigt søg med gode udslag i det vindstille vejr. Stilen er god med høj ført hoved energisk galop, lidt kort forbensaktion, lav ført hale uden bevægelser. Farten er høj. Går med stor intensitet. I 2. Slip i brak anlægger Tillaaens et noget voldsomt og offensivt søg i forhold til terrænnet, støder fasaner og er noget urolig. Tillaaens er ude yderligere 5 gange, anlægger nu et stort og offensivt, men ganske godt anlagt bredsøg. Opnår i fjerde slip stand for enlig agerhøne, men er kommet over vind for den. Agerhønen letter nogle meter bag hunden da fører kommer frem. Lidt urolig. I femte slip i meget høje kartofler opnår Tillaaens igen stand, inden fører er i jagtbar situation rykker Tillaaens en gang og agerhøns kommer i luften. Situationen kan ikke yderligere bedømmes, idet vi ikke kan se Tillaaens. I sidste slip i brak stadig stort og godt søg, opnår stand, avancerer villigt på ordre og

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009 rejser enlig agerhøne. Komplet rolig i opflugt og skud. Tillåens har på dagen vist sig som en god vildtfinder. 1. præmie UK Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads slippes på stub/kartoffelmark, anlægger et passende stort søg. Sekunderer spontant partner. Preller da partner bringer agerhøne til flugt. Stilen er god med høj hovedføring, energisk galop, lav ført hale med momentvise bevægelser. Farten er høj. Ingen præmie ÅK Domer Allan Olesen Bramming 13. september Nr. Løgums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen Nr. Løgums C-Fire slippes på stub, hvor den i starten viser et stort velanlagt søg, med brede udslag og god reviering, i god kontakt til føreren. Som slippet skrider frem, bliver søget noget småtskåret og der mangler noget intensitet og Fire trættes lidt. Farten er fra høj til god. Stilen er fortrinligt, med højt ført hoved, en lang galopaktion, pæn ført hale med livlige bevægelser. Fire afprøves i yderligere 2. Slip, hvor den starter godt ud, men trættes ret hurtigt og der slækkes noget på stilen. Hovedet føres nu i og under ryglinje og galopaktionen er nu energisk. I 3. slip opnår Fire stand, på ordre avancerer den noget trægt og påviser ikke vildt. Der trædes agerhøns op bag Fire. Ingen præmie ÅK Nr. Løgums Cicka 00759/2007 Kim Weber Nr. Løgums Cicka slippes på opharvet stub, hvor den viser et stort og for det meste godt anlagt søg, med brede udslag og korrekte vendinger i god kontakt til føreren. Farten er meget høj.

183

Stilen er smuk, med højt ført hoved, en let smidig galopaktion, en lidt kedelig haleføring. Cicka opnår en højrejst stand, løser selv og der trædes agerhøns op bag Cicka. Straks Cicka, i 2. Slip er sluppet, bringes agerhøns på vingerne og Cicka preller og er noget vanskelig at koble. Ingen præmie ÅK Højtoftegaards Tinke 09522/2005 Jesper Olesen Højtoftegaards Tinke slippes på sennepsmark, hvor den viser et stort og noget tilfældigt anlagt søg og er noget egenrådig. Samarbejde til føreren kunne ønskes bedre. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en energisk galopaktion, pæn ført hale med livlige bevægelser. I et kort 2. Slip når Tinke ikke rigtigt at komme i gang. Der var i slippet chance til agerhøns. 3. Slip på stub, viser Tinke i starten et ganske godt anlagt søg med god bredde og i god kontakt til føreren. Som slippet skrider frem bliver Tinke noget fikseret på hegn og hovedet føres nu under ryglinje. Slutter med stand, løser selv og påviser ikke vildt. Ingen præmie ÅK Dommer Sv. Aage Vad Gislinge den 13. september Nørre Løgums Dina 12037/2008 Asgeir Páll Júliusson Nørre Løgums Dina starter på græs i modvind. Hun anlægger for det meste et godt søg med store brede udslag. Har enkelte tilbagefald i marken, og revieringen kunne ønskes lidt dybere. Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en kraftfuld galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Halen hænger. Hun er lydig og velført. Makker finder single agerhøne. Dina afprøves flere gange, hvor hun bevarer det samme indtryk som fra 1. slip. Makker finder fugl i det ene slip, og Dina har en spinkel chance til fasan. Ingen præmie UK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


184

FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009

Røsnæs Grif 00355/2008 Niels Erik Krüger Røsnæs Grif starter på græs i modvind. Grif anlægger et stort og til tider meget offentsivt søg med enkelte kraftige tilbagefald i marken. Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en kraftfuld galopaktion og hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Der er momentvis halerørelse. Grif forsvinder sammen med makker over en bakkekam. Da vi kommer frem ses flere agerhøns flygte. Grif og makker forfølger sammen en kylling, som makker til sidst tager. Grif prøves yderligere i 3. Slip, hvor han bevarer indtrykket fra 1. slip. Hun har en spinkel chance til fasan, som letter i remisekant. Grif respekterer. Ingen præmie UK

Oppendoras Gulla 10191/2005 Asgeir Páll Júliusson Oppendoras Gulla starter i brak i modvind. Straks hun er sluppet stødes agerhønseflok. Gulla respekterer, men da en enkelt agerhøne letter bagved Gulla, efter der ellers er ro over situationen, kan Gulla ikke nære sig, og forfølger denne langt og yderst entusiatisk. Ingen præmie ÅK Dommer Søren Stenhøj

Røsnæs Gaucho 00358/2008 Pernille B. Lorenzen Gaucho starter på stub i god vind. Søget er godt anlagt, med god udnyttelse af vind og terræn, dog med enkelte forkerte vendinger. Farten er høj og stilen er prima med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. Der er halerørelse ved vendinger. Der er chance for enlig agerhøne som trædes op af makkers fører. I 2. Slip går han igen stort og flot på stub. I slutningen af slippet slapper han dog lidt af. Han prøves endnu to gange. Han går meget stort og flot med god udnyttelse af vind og terræn. Han jagter ind

imellem lidt på småfugle. Går kort efter råvildt i sidste slip, og misser derved chance for 2 gange fasan, som trædes op bag hundene. Ingen præmie UK Nørre Løgum’s Daphne 12038/2008 Lauge Larsen Daphne starter på stub i god vind. Søget er stort og velanlagt og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er meget god med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion og der er lidt halerørelse i vendinger. Hun opnår stand ved markskel. Korrigerer en enkelt gang. Makkerhunden sekunderer tæt på. På ordre avancerer hun villigt gennem en grøft og rejser præcist en fasankylling. Hun går kort med i opflugt og skud. På stub går hun i et meget stort og for det meste velanlagt søg god udnyttelse af vind og terræn. 1. præmie UK Dommer Poul Vestervang

Hjallerup den 17. september Åens Monty 15658/07 Mette Hvirring Jensen Monty slippes på stubmark i god vind, søgsoplægget bør være mere selvstændigt anlagt. Monty er i perioder noget afhængig af makkerhunden. Farten er god, pæn hovedføring, velbåret hale, udmærket samarbejde. 2. Slip går her mere selvstændigt. 3. Slip i stor kartoffelmark som indeholder en del høj ukrudt der gør det noget svært både for hund og fører. Monty viser her et udmærket søg, makkerhunden finder fugl. 4. Slip i samme mark, forbigår fasan og agerhøns i god vind. 5. Slip på rapsmark går her ganske selvstændigt, viser god kondition, 6. Slip på rapsmark, makkerhunden finder fugl. Ingen præmie ÅK Dommer Helge R. Pedersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


FJD‘s Efterårsmarkprøver 2009 Østjylland’s RB Fuzzy II 04034/2007 Ove Steen Pedersen Fuzzy II slippes på opharvet stub, i god vind. Straks efter slip finder makkerhunden fugl. 2. Slip, på raps, senere skrub i god vind. Søget er veltilrettelagt i gode brede slag lagt foran føreren. Farten god. Stilen god, godt ført hoved og hale, en anelse tung galop. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugl. 3. Slip, ved hegn tager Fuzzy II stand, på ordre til avance går han villigt frem uden at påvise vildt, senere ved enden af hegn når Fuzzy II lige at tage ny stand, inden fasan flygter af sig selv. Fuzzy II er rolig under opflugt. Fuzzy II prøves yderligere i to slip, hvor han går som tidligere. I olierædike støder Fuzzy II agerhøne, som lå oplagt. Slippet afsluttes med at Fuzzy II lægges dæk, og der skydes, Fuzzy II forholder sig rolig ved skud. 3. præmie ÅK

185

Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo slippes på opharvet stub, senere raps i god vind. Søget er veltilrettelagt i passende slag, foran føreren. Farten høj. Stilen god, godt båret hoved, god galop, noget hængende hale. Samarbejdet med føreren i orden. Agerhøne flygter umotiveret fra område hvor Jingo befinder sig, Jingo forholder sig acceptabel rolig. Senere tager Jingo stand, på ordre avancerer han noget trægt, uden at påvise vildt. Noget fremme i terræn tager Jingo liggende stand, han korrigerer, ny stand, inden der gives ordre til avance går Jingo på agerhøns, som flygter, Jingo viser respekt for flygtende fugle. Ingen præmie ÅK Dommer Erik Rimmen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


186

DJ‘s Efterårsmarkprøver 2009

DJ’s efterårsmarkprøver Viby Sj. den 5. september Wøkk´s Asta 23383/2007 Frank Jensen Asta slippes på græs. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er god med en kraftfuld galopaktion og højt båret hoved. Mere halerørelse ønskelig. Asta kobles hurtigt da makker glammer i søget. 2. Slip på græs: Her søger Asta noget tilfældigt med sporadisk interesse for makker. Ellers god fart og stil. Slutter med en lang afstikker ud til højre i terrænet. 3. Slip på stub: Her søger Asta som i 2. omgang. Noget tilfældigt og med nogen interesse for makker. 4. Slip på stub. Straks Asta er sluppet hænger hun sig på makker og afprøvningen stoppes her. Ingen præmie UK Nørre Løgums Daphne 12038/2008 Lauge S. Larsen Daphne slippes på græs. Hun anlægger et noget tilfældigt søg med en del kovendinger og søget kunne ønskes med større afstand mellem slagene. Farten er god. Stilen er god med en kraftfuld galopaktion, hovedet ført i skulderhøjde og let halerørelse. Ved remisse respekterer Daphne flygtende råvildt. 2. Slip på græs: Her søger Daphne noget svingende. I perioder med gode udslag, senere noget snævert med en del forkerte vendinger. Fart og stil er i orden. Ved hegn opnår Daphne stand. Makker passerer bagom hende og hun rykker ind i hegnet, hvor hun findes i stand. Fører træder en fasan op ret foran Daphne som fastholder sin stand. På ordre går hun behersket frem, men påviser ikke vildt. Der skydes efterfølgende over hende for den fasan som føreren trådte op foran hende. Her forholder hun sig rolig i skud. 2. præmie UK Dommer Anders Warming

Røsnæs Grif 00355/2008 Niels Erik Krüger Røsnæs Grif slippes på græs i god vind. Viser et stort og velanlagt søg i meget høj fart. Stilen er god. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen, galopaktionen er langstrakt og halen bæres pænt med sparsomme bevægelser. Der er god kontakt til føreren. Grif afprøves i yderligere 4 slip, hvor det gode indtryk bevares. I 2. Slip søger Grif fornuftigt bag levende hegn, hvorfra fasan ses flygte uden situationen kan bedømmes. Senere i samme slip finder makker agerhønseflok. I 4. Slip forfølger Grif hare et stykke. Ingen præmie UK Dommer Peter rafelsen Brande den 5. september Åens Ofelia 08469/2008 Henning Rasmussen Ofelia slippes på mindre græs- og stubmarker i god vind. Her går hun i en god stil med hovedet ført i ryglinje, halen bæres pænt, men mere bevægelse ville pynte. farten er god, aktionen let. Søget virker lidt ungdommeligt med en del forkerte vendinger. Opnår flot højrejst stand ved hegn, avancerer villigt på ordre og udpeger præcist fasan. Herefter letter der flere fasaner rundt om, Ofelia er rolig i opflugt og skud. Vi har senere Ofelia ude på stor stub, her viser hun et passende stor bredsøg med korrekte vendinge, farten er her høj. Ofelia er lydig og velført. 1. præmie UK Troldmarkens God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær God-Speed slippes på græs, senere stub og brak, i god vind. Han går i en god stil med hovedet ført i ryglinje og over, halen bæres pænt og har passende bevægelse. Farten er høj, aktionen let. Søget er stort og for det meste veltilrettelagt, han har dog enkelte forkerte vendinger. God-Speed er ude i et meget langt slip

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Efterårsmarkprøver 2009 men holder fart og stil til det sidste. Vi har GodSpeed ude i flere slip på dagen, hvor han bevarer det gode indtryk fra første slip. Kan kaldes fra, da han forfølger hare. Sidst på dagen kan man, forståeligt nok, se, at han er ved at være træt. God-Speed har hele dagen været lydig og velført. I.F.F. UK Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak Breezer slippes på græs, senere stub og brak. Hun går i en god stil med hovedet ført i ryghøjde, halen hænger uden bevægelse. Farten er høj, aktionen let. Søget er stort og veltilrettelagt, godt lagt på bredden og med korrekte vendinger. Vi har her Breezer ude i et meget lang slip, hvor hun holder fart og stil. Breezer er ude i flere slip på dagen, hvor hun bevarer det gode indtryk fra første slip. Hun kan holdes for hare. Breezer er lydig og velført. I.F.F. UK Vinterdalens Tillaaens 20740/2008 Erik Petersen Tillaaens slippes på stub i god vind. Hun går i en god stil med højt båret hoved, hale hænger og er uden bevægelse. Farten er høj, aktionen langstrakt og kraftfuld. Søget stort anlagt med en del forkerte vendinger. Vi har Tillaaens ude i flere slip på dagen. Søget bedres, så hun nu udnytter vind og terræn ganske fornuftig. Hun kan holdes for hare. Hun viser stor udholdenhed og er lydig og velført. I.F.F. UK Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca slippes på stub i god vind. Hun går i en smuk stil med højt båret hoved, halen føres pænt og har livlige bevægelser. Farten er høj, aktionen let og energisk. Søget er stort men noget tilfældig anlagt, der er perioder, hvor

187

hun cirkler en del men også perioder, hvor hun arbejder rigtig godt. Kan holdes ved makkers stand. Vi har Becca ude flere gange på dagen, og her bedres søgsoplæget en hel del, og hun slutter med at gå rigtig flot, udnytter vind og terræn på bedste vis. Ingen præmie ÅK Nørre Løgums C-Fire 00756/2007 Robert Paulsen C-fire slippes på stub i god vind. Han går i en god stil med hovedet ført i ryglinje, halen bæres pænt og har momentvis bevægelse. Farten er høj, aktionen kraftfuld. Søget er passende stort, vind og terræn udnyttes på bedste vis, der er god kontakt. Opnår stand i hegn, avancerer villigt, slår under vind, opnår ny stand, avancerer igen villigt på ordre og udpeger præcist fasan. C-Fire er rolig i opflugt og skud. Vi har C-Fire ude i endnu et slip, hvor han fortsætter de gode takter fra første slip. Han er lydig og velført. 1. præmie ÅK Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads slippes på stub, senere højmose, i god vind. Han går i en høj fart i en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i ryglinje og derover. Halen føres lavt og uden bevægelse. Søget er passende stort og veltilrettelagt, der er god kontakt. Kan holdes, da der springer en hare. Vi har Mads ude i flere slip på dagen, her viser han et søg af høj klasse, går fra kant til kant og udnytter vind og terræn på bedste vis. Mads er lydig og velført. I.F.F. ÅK Nymarken’s Imir 21638/2003 Frits Friberg Imir slippes på stub i god vind. Hun går med hovedet ført i ryglinje, halen føres lavt og uden bevægelse. Farten er god, aktionen let. Imir viser et par gode slag på marken, men ellers finder

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


188

DJ‘s Efterårsmarkprøver 2009

hun stor interesse i hegn og anden beplantning. Vi prøver hende igen i kartoffelmark, her viser hun et passende stort bredsøg, arbejder godt på vinden. Opnår stand men løser selv. Herefter går Imir til skov. Ingen præmie ÅK Dommer Allan Diederichsen. Skive den 6. september Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Åens Mads starter på græsmark i et stort oftest velrevierende bredsøg – enkelte afstikkere frem i terrænet. Farten er høj, og stilen er præget af en kraftfuld, langstrakt aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. I 2. Slip i høj brak senere stub arbejder Mads godt og energisk. Fasaner ses i luften uden situationen nærmere kan overskues. I 3. Slip på stub arbejder Mads stort og godt. Ingen fugle. Ingen præmie ÅK Vinterdalens Tillaaens 20740/2008 Erik Petersen Vinterdalens Tillaaens starter på stubmark i et meget stort, særdeles velrevierende bredsøg, hvor fart, stil og aktion er på topplan. Tillaaens opnår stand, på ordre avancerer hun villigt, men præsterer ikke fugle. Tillaaens afprøves yderligere i to slip på stub, hvor hun med hensyn til søg, fart og stil bekræfter at være en hund af de helt store linjer. I 3. Slip opnår Tillaaens stand, men da hun får øje på partner fremme i terrænet løsner hun standen, søger frem i terrænet og støder agerhønseflok, der forfølges lidt. Ingen præmie UK Dommer Finn Møller Jørgensen Vildbjerg den 6. september Troldmarkens God-Speed 20052/2007 Kristian Frøkjær

God-Speed slippes i god vind på græs og stubmark, han anlægger her i godt samarbejde med fører et stort og velrevierende bredsøg. Farten er meget høj. Stilen flot med god langstrakt galopaktion, høj hovedføring og pæn haleføring med livlige bevægelser. Har i slippet haft chance til parhøns, som begge hunde har forbigået i god vind. God-Speed afprøves i to slip mere på stub, græs og kløvermark. Han går her som i første slip,og viser stor udholdenhed. Har i andet slip chance til agerhønseflok som han er kommet over,og derefter stødes da hundene bliver kaldt tilbage. Er i slippene meget lydig og velført. Ingen præmie UK. Idrefjällens Doc Holliday 22034/2007 Karsten Hare Doc Holliday slippes i god vind på kartoffelmark og senere moseeng, han anlægger her i god kontakt til fører et stort og veldækkende bredsøg med passende afstand mellem slagende. Farten er høj. Stilen med god og kraftfuld langstrakt galopaktion,høj hovedføring og pæn haleføring med gode bevægelser. Doc Holliday slutter i eng hvor han støder fasan som han forfølger langt. Ingen præmie ÅK. Dommer Ove Steen Petersen

Esbjerg den 6. september Nørre Løgums Diva af 5. maj 07 12036/2008 Peter Rafaelsen Nr. Løgums Diva af 5. maj 07 slippes på opharvet stub, hvor den viser et stort og for det meste velanlagt søg, med god bredde og i god kontakt til føreren. Til tider kunne revieringen ønskes bedre. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. 2. Slip på stub, bevarer Diva indtrykket fra tidligere. Diva opnår en

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DJ‘s Efterårsmarkprøver 2009 smuk stand. På ordre avancerer den villigt, korrigerer en gang og rejser præcist agerhøns. Der er ro i opflugt og skud. 1. præmie ÅK Nr. Løgums C-Fire 0756/2007 Robert Paulsen Nr. Løgums C-Fire slippes på stub, hvor den viser et passende stort og velanlagt søg med korrekte Vendinger, god reviering og i god kontakt til føreren. Farten er god. Stilen er smuk,

189

med højt ført hoved, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Der var i slippet en lille chance til agerhøne. C-Fire afprøves i yderligere 3. Slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere og opnår en lidt usikker stand og løser, arbejder på fært og bringer agerhøne på vingerne, C-Fire respekterer. Der var i slippet yderligere chance til agerhøns. Ingen præmie ÅK Dommer Sv. Aage Vad

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


190

DKK‘s Brugsklasser 2009

DKK’s Brugsklasser Brande den 17. september Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana starter på græs i svag vind og anlægger et passende stort bredsøg, som ind i mellem dog er noget åbent og fremadrettet. Farten og stilen er god med en lidt kort, men energisk galopaktion og hovedet ført i niveau med ryglinjen. Passende haleføring. Kontakten til fører kunne være bedre. 2. Slip på græsstub starter Rana igen med at gå lidt voldsomt frem i terrænet i et åbent søg. Da makkerhunden kort efter start opnår stand op ad læhegn viser Rana, med førerens støtte, siddende sekundering. Idet makkerhunden går frem og bringer en fasan, og senere agerhøns, på vingerne, forholder Rana sig rimelig rolig. 3. Slip på raps anlægger Rana nu et stort offensivt bredsøg, hvor den dækker marken fra kant til kant i bedre kontakt med sin fører. Ingen præmie BK Hunting Tianna Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tianna Blæs Becca starter i kartoffelmark i svag vind og anlægger et ganske udmærket jagtligt korrekt søg i god kontakt med sin fører, udslagene kunne ind i mellem ønskes lidt bredere. Blæs Becca har en spinkel chance til agerhøne i slippets start, som lå i kanten af kartoffelmarken. 2. Slip på græsstub anlægger Blæs Becca et til tider passende stort, til andre tider et lidt for snævert søg. Farten og stilen er for det meste god, med en lidt kort men energisk galopaktion, hovedet ført i niveau med ryglinjen og passende haleføring med bevægelse. Har en stand med villig avancering uden påvisning af vildt. 3. sSlip i skrub og remise arbejder Blæs Becca igen i et jagtligt godt søg sammen med sin fører. Ingen præmie BK

Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G Blackie starter i kartoffelmark i svag vind og viser her et energisk passende stort jagtligt søg i udmærket kontakt med sin fører. Har i starten af slippet en spinkel chance til agerhøne, som lå i kanten af kartoffelmarken. 2. Slip i kartofler arbejde Blackie igen godt med høj intensitet. Chance til fasan, som trædes op af dommeren bag Blackie. 3. Slip på stub og raps anlægger Blackie et stort veldækkende bredsøg i høj fart og god stil med en lidt kort, men meget energisk galopaktion, hovedet ført primært i niveau med ryglinjen, passende haleføring. 4. Slip i brak arbejder Blackie som tidligere, jeg ser 2 gange fasaner i luften, hvor Blackie formodes at befinde sig, uden at situationen kan bedømmes. Makkerhundens fører træder fasan op, som lå i god vind for Blackie. Ingen præmie BK

Nørre Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Nørre Løgums Beckham starter i kartoffelmark i svag vind og anlægger et passende stort og offensivt til tider åbent og for fremadrettet søg. Farten er meget høj og Beckham viser stor intensitet og jagtlyst, som holder hele det lange slip ud. Kontakten til fører kunne i perioder være bedre, idet den gentagne gange ikke reagerer på fløjten. 2. Slip i raps og kartofler lægger Beckham igen lidt voldsomt ud søgsmæssigt. Farten er høj og stilen god med en kraftfuld energisk galopaktion, hovedet ført i niveau med ryglinjen, passende haleføring og bevægelse, den opnår stand i kartoffelmarken, men inden situationen er jagtbar letter 2 fasaner ret foran Beckham, som forholder sig acceptabel rolig. Der ses yderligere 1 fasan i luften i nærheden af Beckham, dog uden at situationen kan bedømmes yderligere. 3. Slip i brak og skrub arbejder Beck-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Brugsklasser 2009 ham med stor intensitet, men har en tendens til at gå sine egne veje. Ingen præmie BK Dommer Anton Dahl Vildbjerg den 18. september Åens Fenris 09590/2006 Preben F. Pedersen Fenris starter på stub anlægger her et for det meste godt bredsøg i god fart, stilen er med en langstrakt galopaktion, højtbåret hoved, der meldes 3 gange i slippet, stand, hvor Fenris selv løser i slutningen af slippet bliver Fenris noget fokuseret på hegn, og der ses en fasan lette i området hvor Fenris er, uoverskueligt. 2, slip bevarer indtryk fra tidligere, stadig noget fokuseret på hegn. 3, Slip på stub anlægger her et godt bredsøg. 4, slip på stub anlægger her et stort bredsøg, har et par markeringer som selv løses, senere stand, men løser selv da fører og skytter når op, der ses ikke vildt. Ingen præmie BK. Dommer Finne Møller Jørgensen

Hunting Tiannes Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tiannes Blæs Becca starter på stub i modvind og anlægger et velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Den udnytter vind og terræn godt. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig med høj hovedføring, let elegant galopaktion og velbåret hale med bevægelser. Makkeren bringer sig i kontakt med høns, som Becca ligeledes havde chance til. 2. Slip i mose i modvind; Becca slår godt ud til højre og går i bund. Makkeren finder fasaner i modsatte side. Becca forsætter sit gode indtryk med ny makker det lange slip ud. 3. Slip i mose/ eng i modvind; Becca går her ganske fornuftig, men kommer ikke helt ud på flankerne, hvor makkeren bringer sig i kontakt med fasaner,

191

som Becca også havde chance til. 4. Slip i mose fortsætter Becca som tidligere. Ingen præmie BK Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G. Blackie slippes på stub i modvind og løber direkte ned mod stående makker og ind forbi makkeren - her kræves sekundering. Ingen præmie BK Dommer Kristian Frøkjær Sindal den 22. september Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Åens Mads starter i roer i et passende stort og velrevierende bredsøg. Farten er god og stilen tiltalende. Mads opnår stand. Han forsøger at nagle agerhøne, men denne letter, og Mads respekterer. Senere finder partner fasan. I 2. Slip i roer arbejder Mads som tidligere. Han opnår stand. På ordre avancerer han villigt uden at præstere fugle. Kort efter letter 2 agerhøns fra området. I 3. Slip på græsmark anlægger Mads et stort og velrevierende bredsøg. Farten er god, og stilen præget af en kraftfuld, langstrakt aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. Skønt godt i drev efter råvildt kaldes Mads nogenlunde til orden. Ingen fugle. Ingen præmie BK Dommer Finn Møller Jørgensen Sdr. Højrup den 25. september Åens G. blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie starter på opharvet stub, viser her et stort og flot anlagt søg med tilpas afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god, hovedet i ryglinje og over, god langstrakt galopaktion med spil i halen. Respekterer flygtende råvildt. Lydig og velført. Stub går som i første

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


192

DKK‘s Brugsklasser 2009

slip, respekterer flygtende meget provokerende hare. Dækkes af ved makkers stand, opnår senere liggende stand 2 gange, første gang løser Blackie selv ud, i anden omgang går hun på ordre meget villigt frem og rejser enlig agerhøne, ro i opflugt, der skydes ikke af sikkerhedsmæssige grunde. Der udkastes en fugl for Blackie, her viser hun overlegen ro i udkast og skud, god apport. 1. præmie BK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana starter på opharvet stub, viser her et meget stort og alt for åbent søg, har nogle forkerte vendinger i højre side. Farten er høj. Stilen er med hovedet ført i ryglinje ind i mellem under, God langstrakt galopaktion, spil, i halen. Råvildt flygter, her skal Rana respekterer meget før, men fortsætter for langt efter at føreren prøver at stoppe Rana. Ingen præmie BK

madrettet søg, hvor han også i en stor del af slippet forsvinder væk gennem hegn. Farten er i starten høj og stilen god med en lang kraftfuld galopaktion, hovedet i niveau med ryglinjen, men da han kommer hjem efter turen bag hegn er dampen gået noget af Fenris og farten modereres og stilen slappes.. Lidt bedre kontakt med føreren var ønskeligt. 2. Slip bedres søget til i stedet at være offensivt, men når han kommer lidt for langt frem i terrænet og føreren fløjter ham tilbage, modereres fart, søg og stil temmelig meget. Til andre tider virker han noget selvstændig og reagerer ikke på fløjten. 3. Slip i raps går Fenris i et fremragende søg med passende afstand mellem slagene, uden at føreren på noget tidspunkt har behov for fløjten. Ingen præmie BK Dommer Anton Dahl

Sydsj. og Falster den 28. september

Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham starter på stub-græs-stub, viser her et stort og velanlagt søg. Farten er høj. Stilen er god, hovedet ført i og over ryglinje god langstrakt galopaktion, livlige bevægelser. Der meldes stand, men Beckham løser selv ud. Beckham er ude i yderligere 4 slip, det absolut positive indtryk bibeholdes dagen igennem. I brak finder makker fugl. I roer forbigår Beckham fasan. Det vil i dag ikke lykkes for Beckham. Ingen præmie BK Dommer Frede Nielsen

Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Rasmussen Blackie slippes i roer. Hun fremviser et stort og for det meste godt anlagt bredsøg, som dog skæmmes af nogle stop og roden. Farten god. Stilen god med hovedføring i skulderhøjde og svip i halen. Lidt kort galopaktion. Er lydig. Blackie prøves tre omgange mere, men nu på åben felt, fortsætter sit gode søg. Viser sekundering to gange. Senere finder makker fugl. Slutter dagen med stand, avancerer behersket meget langt, men påviser ikke vildt. Ingen præmie BK Dommer Jørgen Jensen

Fyn den 25. september

Bramming den 30. september

Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Åens Fenris starter på stub/ olieræddiker i god vind og anlægger et stort noget åbent og fre-

Storåens Cash 02082/2005 Poul Erik Dahl Storåens Cash starter i olierædikker i modvind slår et par slag langs læbælte for herefter at an-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Brugsklasser 2009 lægge et godt bredsøg. Han har en enkel slag bag føreren. Lidt mere fremdrift i søget var ønskelig. Farten er høj, stilen god med hovedet ført i niveau med ryglinje, lang kraftfuld galopaktion, velbåret hale med momentvise bevægelser. Den er lydig og velført. Cash er ude i 5 slip mere i h.h.v. brak, sennep og på stub, hvor han bevarer det gode indtryk. I 3. og 4. slip har stand, hvor han villig går frem på ordre uden at påvise vildt. I 5. slip har han chance til høns som makkeren bringer sig i kontakt med. Cash er væk længe i mose i uoverskuelig terræn, hvor føreren leder efter ham. Efter noget tid ses en fasankok lette og Cash kommer ud fra samme område. Ingen præmie BK Dommer Kristian Frøkjær Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Åens Fenris slippes på stub i medvind og sidevind anlægger, vind og terræn taget i betragning et passende stort og ind imellem ganske velanlagt søg, farten er høj stilen god med hovedet ført i ryglinje, kraftfuld galop, halen bæres pænt med bevægelser, forfølger kort kat kaldes til orden, har flere stop hvor han lige roder lidt på jordfært. 2. Slip, chance til agerhøns ved hegn som Fenris forbi går, 3. Slip på stub Fenris får føling med fært, følger op og støder agerhøne, preller kort. Ingen præmie BK Æblevangens Breezer 18890/2007 John Bak Breezer slippes på stub i medvind og sidevind udnytter den dårlige vind på bedste vis og anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg vind og terræn taget i betragtning, farten er høj, stilen god med hovedet ført i ryglinje, god galop, halen bæres lidt dødt hængene. 2. - 3. og 4. slip Breezer anlægger et passende stort søg med dybe udslag og passende afstand imellem slagene, støder i 3. Slip en flok agerhøns med

193

respekt, har i 4. slip en god chance til agerhøns som partner påviser. Ingen præmie BK Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Åens Mads slippes i sennep og stub anlægger et stort og velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn, farten er høj, stilen god med højt båret hoved, god kraftfuld galop, halen bæres pænt uden bevægelser. 2. - 3. og 4. slip på stub og sennep, Mads bevarer indtrykket, Mads har i 3. Slip en chance til en flok agerhøns som partneren påviser, støder i 4. slip en flok agerhøns med respekt Ingen præmie BK Dommer Allan Nissen Lolland den 12. oktober Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Rasmussen Blackie slippes i roer, fremviser et tilpas stort bredsøg, men der er lidt langt mellem slagene. Farten tilpas. Stilen i orden med hovedføring i skulderhøjde og svip i halen. Galopaktionen lidt kort. Stand med svip i halen, men da vi når frem strammer Blackie til. Avancerer, men kan ikke påvise vildt. Er her noget egenrådig. Blackie har et minus, sætter hoved under roebladene og herved nogle stop. Senere støder Blackie agerhøns og preller. Ingen præmie BK Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper slippes i roer, fremvise et alt for lille anlagt bredsøg, men det bedres mod slutningen af slippet. Farten tilpas. Stilen i orden hvad hovedføring angår og svip i halen, men en kort galopaktion. Stand flere gange, både med vinden for og bag. Avancerer behersket, men kan ikke påvise vildt. Her burde Hopper gå noget

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


194

DKK‘s Brugsklasser 2009

mere direkte og noget mere kvikt frem. Senere stand for agerhøne, som letter uden Hopper er skyld deri. Ro i opflugt. Der var flere fugle i slippet. Hopper prøves to omgange mere, men nu er søget noget bedre, har flere markeringer. Ingen præmie BK Dommer Jørgen Jensen

Tange/Bjerringbro den 17. oktober Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Åens Mads starter i høje roer i et stort velanlagt søg. Farten er høj og stilen tiltalende. Nyslået agerhøne trædes op, hvor Mads burde respektere bedre og kun nogenlunde kaldes til orden. Mads afprøves yderligere i tre slip – i olieræddiker og på stub - hvor han anlægger et passende stort velanlagt søg. Farten er god, og stilen er præget af en kraftfuld aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. I 2. og 3. Slip finder partner agerhøns. I 4. Slip opnår Mads stand – følger op på færten og opnår på ny stand. På ordre avancerer han kontant og udpeger præcist agerhøne. Han er urolig i opflugten, men rolig i forbiskuddet. Efterfølgende udkastet fugl apporteres korrekt. 2. præmie BK Dommer Finn Møller Jørgensen

Sønderjylland den 30. oktober Hammerkleiva’s Ze-Pil 20959/2003 Anton Dahl Ze-Pil starter på græsmark og majsstub, anlægger et stort og for det meste godt anlagt søg. Med passende afstand mellem slagene og i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er god med passende høj hovedføring, lidt kort galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår stand, avancerer villigt på ordrer men

påviser ikke vildt. Ze-Pil afprøves i yderlige 3. Slip på majsstub, bevarer indtrykket fra 1. slip. Kommer 2 gange for tæt på agerhns som flygter, respekterer. Ingen præmie BK Storåens Cash 12693/2004 Poul-Erik Dahl Cash starter på græsmark og majsstub. Søget er meget stort og særdeles velanlagt med passende afstand mellem slagene og i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Cach afprøves i yderligere 3. Slip på majsstub. Har i 2. Slip chance til agerhøns som makkerhunden finder. I 3. omgang støder Cash agerhøns, respekterer. Slutter med at gå langt efter kat. Ingen præmie BK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana starter på græsmark, anlægger et stort og offentsiv søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er god med hovedet ført i ryglinje, kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår stand ved hegn, korrigerer og opnår ny stand, avancerer villigt og rejser præcis agerhøns. Rolig i opflugt og skud. Af sikkerhedsmæssige grunde kan der ikke fældes. Rana apporterer senere udkastet agerhøne korrekt, rolig i skud. I 2. omgang på majsstub, anlægger Rana igen et offentsiv søg, men stilen er nu præget af lav hovedføring gennem hele slippet. 2. præmie BK Østjylland’s Rb Liv 04031/2007 Anton Dahl Liv starter på stubmark. Anlægger et stort og offentsiv søg, der dog er præget af en del forkerte vendinger. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, let energisk galopaktion, pæn

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Brugsklasser 2009 haleføring med sparsomme bevægelser. Støder ved hegn agerhøns, preller. Ingen præmie BK Æblevangen Aqua 09155/2005 John Bak Aqua starter på stubmark, søget er passende stort og i god kontakt til føreren. Farten er passende, stilen er god med højt båret hoved, lidt

195

tung galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Chance til Agerhøns, som makkerhunden støder. I 2. omgang på majsstub går Aqua nu i et snævert søg i moderat fart, dette skyldes nok at Aqua er blevet skadet. Føreren anmoder om at få lov til at trække Aqua for videre afprøvning, som jeg selvfølgelig accepterer. Ingen præmie BK Dommer Erling Clausen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


196

DGSK‘s Efterårsvinderklasse 2009

Dansk Gordon Setter Klub’s efterårsvinderklasse ved Kibæk 26. september Hold 1. Dommer Allan Diederichsen Hammarkleivas Ze-pil 20959/2003 Anton Dahl Ze-pil slippes på stub senere eng med bevoksning, i god vind. Her viser hun et passende stort og godt anlagt søg, hvor hun udnytter vind og terræn godt. Hun arbejder i en god stil, med hovedet ført i ryglinje og herover. Halen kunne ønskes ført lidt højere, ligesom mere bevægelse kunne ønskes. Farten er god, aktionen let. Senere i mose, her fortsætter Ze-pil sit gode søg. Opnår stand, men løser selv, jeg træder kort efter fasan op, i nærheden. Slutter i brak hvor hun igen arbejder godt, opnår stand avancere villigt, men kan ikke påvise vildt. Udgår VK Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie slippes på stub senere eng med bevoksning, i god vind. Hun går i en god stil med højt båret hoved, halen har passende bevægelser, men kunne ønskes ført lidt højere. Farten er god, aktionen let. Søget er godt anlagt, og hun udnytter vind og terræn godt. Senere i mose, her forbigår Blackie en lille flok høns, her er hun lidt urolig, da disse letter, men kan kaldes til orden. Hun slutter på brak, hvor hun arbejder godt og energisk, men der opnås ikke yderligere. Udgår VK Nørre Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham starter på stub senere mose, i god vind. Her viser han et passende stort bredsøg med korrekte vendinger, han udnytter vind

og terræn godt. Han går i en god stil med højt båret hoved, halen bæres pænt, men uden bevægelse. Farten er høj, aktionen kraftfuld. 2. Slip i mose, her arbejder Beckham som i første slip, der trædes fasan op. 3. slip på stub straks efter start finder og behandler makker fasaner. Beckham slutter i eng, hvor han fortsætter sit gode søg, men opnår ikke yderligere. Udgår VK Storåens Cap 12695/2002 Kristian Frøkjær Cap starter på stub senere mose, i god vind. Her anlægger han et passende sort bredsøg med korrekte vendinger, hvor han udnytter vind og terræn ganske godt. Han går i en god fart, aktionen er kraftfuld, hovedet føres i ryglinje og derover, halen kunne ønskes ført lidt højere ligesom mere bevægelse ville pynte. 2. Slip i mose her arbejder han godt og fornuftig, men makker finder lille flok agerhøns. 3. slip på stub slår godt ud, opnår stand i kant af bevoksning. Avancere behersket i flere tempi, der letter fasan ret foran Cap, og en på siden af ham, han er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. Cap viser senere prima apport på udkastet fugl. Fortsætter VK Østjyllands RB Liv 04031/2007 Anton Dahl Liv slippes på eng, senere mose, i god vind. Her viser hun et godt og energisk søg, hvor hun udnytter vind og terræn godt. Søget er passende stort, og tilpasset terrænet. Farten er høj, aktionen let, hovedet er ført i ryglinje og derover, halen bæres pænt og har passende bevægelse. Vi har Liv ude i flere slip, hvor hun efterlader samme gode indtryk, i et af slippende finder makker fugl inden fører når at slippe Liv. Slutter med at opnå stand, i brakmark, avancere villigt, men kan ikke påvise vildt. Fortsætter VK

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Efterårsvinderklasse 2009

197

Åens Razz 20373/2002 Linda Clemmesen Razz slippes på eng, senere mose, i god vind. Her viser han et passende stort søg, der er tilpasset terrænet. Udnytter vind og terræn godt. Razz går i en høj fart, aktionen er kraftfuld, hovedet er ført i ryglinje, halen er lav ført og uden bevægelse. Vi har Razz ude i flere slip, hvor han efterlader samme indtryk, han viser spontan sekundering. Han slutter på stub, hvor han straks efter start opnår stand, ved hegn. Avancere villigt ind i hegn og får hønseflok på vingerne. Razz er rolig i opflugt og skud. Der fældes agerhøne som falder ude på stubben, men desværre lykkedes det ikke Razz at finde den. Udgår VK

fuld. Chicko slutter med at gå forbi agerhønseflok, som lå i god vind. Vi prøver Chicko igen i brakmark, hvor han arbejder stort og godt, slutter med stand uden påvisning af vildt. Udgår VK

Nørre Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli slippes på stub, senere eng, i god vind. Hun viser et stort flot bredsøg med korrekte vendinger.Hun går i en god stil med hovedet ført i ryglinje, halen er lidt lav ført med momentvise bevægelser. Farten er høj, aktionen let og energisk. Har en lidt løs stand som hun selv løser. Slutter med gå forbi agerhønseflok, som lå i god vind. Vi prøver Chilli igen på brak, her arbejder hun stort og godt, har flere gange stand, hvor hun avancere villigt, men kan ikke påvise vildt. Udgår VK

Nymarken’s Hopper 21495//2003 Lauge Larsen Hopper afprøves på stub, søget er noget åbent i starten, farten er høj, høj hovedføring, stikker lidt på forbenene. Føreren træder en flok høns op. Senere opnår Hopper stand, hvor hønsene har ligget, makker nægter at sekundere. I roer, er søget velanlagt foran fører. Har flere markeringer, som han selv udløser. Opnår højrejst stand, rejser villig og præcis fasan, ro i opfløj og skud, viser god apport. Lydig og velført. Fortsætter.

Troldmarkens Chicko 01994/2000 Lorenz Clemmesen Chicko slippes på stub senere eng, i god vind. I starten slår han over mod hegn og viser nogen interesse for dette, men kaldes til orden og viser nu et passende stort bredsøg med korrekte vendinger, hvor han udnytter vind og terræn ganske godt. Stilen er god, han går med hovedet ført i ryglinje, halen føres noget lavt og er uden bevægelse. Farten er god, aktionen kraft-

Hold 2. Dommer Svend Buchhave

Nr. Løgums C-Fire 0756/2007 Robert Paulsen C-Fire slippes på stub, efter enkelte slag, træder makker en stor flok høns op. Kort efter nægter C-Fire, at sekundere, og må desværre udgår.

Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo viser på stub, et godt bredsøg, med passende afstand mellem slagene, farten er god. Galoppen er lidt tung, hovedet føres i ryglinje og derunder. Mangler lidt jagtlyst. Senere i roer, Jingo har fået mere jagtlyst, har chance for fasan. Prøves senere igen i roer, har her chance for flere fasaner, er meget urolig, da fasanerne flygter. Udgår.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


198

DGSK‘s Efterårsvinderklasse 2009

Lyngmosegaards Edna 19392/2003 Kristian Thomsen Edna viser på stub, et meget flot bredsøg i høj fart og i smukkeste stil. Edna afprøves i 3 slip, søg fart og stil som i første slip, men desværre bliver hun slået på fugl 2 gange i sidste slip. Udgår. Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Cashs søg på stub er noget svingende, kræver en del førerstøtte. Går hele slippet på afsøgt terræn. Farten god, galoppen er lidt kort og gyngende, I Cashs anden slip er søg, fart og stil lidt bedre, men virker noget slidt. Viser sekundering. Prøves yderlige 2 gange i roer, har her chance for fasan. Udgår. Åshöjdens Locky 17322/2001 Karl Jensen Lockys søg på stub, et søg af høj klasse, går fra kant til kant, med passende afstand mellem slagene, meget høj fart og i smukkeste stil. Men desværre ser vi ikke vildt. Senere i roer, søg og fart ,som i første slip, har her chance for fasan. Prøves igen i roer, her er søget lidt åben, støder en flok agerhøns i medvind, respekterer. Senere kontakt med enlig høne, er her noget urolig, da hønen flygter. Udgår. Ronja 09837/2002 Søren B. Thygesen Ronja viser på stub, et stort og velanlagt bredsøg i god fart, stilen er god, hovedet føres i ryglinje, trættes lidt til sidst i slippet. Prøves i roer, søget er fortsat flot. Stand, rejser villig fasan i mange tempi, der skydes forbi, Ronja forfølger fasanen. Udgår.

Åens Kalle Kluivert 12941/2000 Bent Simonsen Kalle starter på stub, søget er noget svingende på bredden, farten moderat. Går i et noget tung hanhundegalop, hovedet føres højt og der er spil i halen, stilen holder flot, selvom han trættes meget til sidst. I roer er søget som i første slip, har et par markeringer, makker støder høns. Ny makker, opnår stand, påviser ikke vildt, fasan trædes op i området. Stand, påviser ikke vildt. Udgår. Overgår til 2 heat. Nymarkens Hopper 1B. Storåens Cab 1B. Østjyllands Liv 1FF. Liv mod Cab På stub er livs søg noget åbent og selvstændig, farten høj, stilen smuk. Chance for agerhøne + makker finder fugl. Caps søg er tilpas stort, velanlagt foran fører, chance for enlig agerhøne. Senere stand i brak, rejser præcis fasan, ro i opfløj og skud, viser god apport. Liv omprøves Cap fortsætter Hopper mod Liv Hoppers søg i brak er i det mindste, stand uden påvisning af vildt. Liv viser et stort og veldækkende søg, i høj fart, hun er meget udholdende, det lykkedes desværre ikke at få Liv direkte for fugl, så hun må: udgå. Hopper fortsætter.

Matchning Hopper mod Cap Hopper viser et stort lidt åbent søg, lagt i højre side. Farten er høj, høj hovedføring, halerør-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Efterårsvinderklasse 2009

199

relse, men er lidt kort i galoppen. Der trædes enlig høne op bag Hopper, kort stand ved remise, enlig høne flygter, Hopper viser respekt. Caps søg er stort og velanlagt, godt lagt på bredden og med passende afstand mellem slagene. Høj fart og smuk stil. Der trædes enlig høne op bag Cap.

Cap er en hund af en vis format, med en flot søgsmønster, har på dagen haft 2 fugletagninger. Hermed bliver Cap en værdig vinder af Dansk Gordon Setter vinderklasse.

Hopper er en hund af passende format, men må se sig slået på sit søgsmønster. Har på dagen haft 1 fugltagning.

2. vinder Nymarkens Hopper Fører: Lauge Larsen ( bliver hermed DKJC. Tilykke)

1. vinder DKJC. Storåens Cap. Fører: Kristian Frøkjær

Allan Didrichsen og undertegnede, siger tak for en god dag. Svend Buchhave

Fra venstre: 1. vinder Kristian med Cap og 2. vinder Lauge med Hopper.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


200

DKK‘s Efterårsvinderklasser 2009

Dansk Kennel Klub’s efterårsvinderklasser Billund den 4. oktober Ronja 09837/2002 Søren Brøndum Ronja anlægger i god vind et godt bredsøg i en acceptabel stil, lidt kort galopaktion, højtbåret hoved og halerørelse, der meldes stand bag hegn, Ronja løser selv. 2. slip bevarer her indtryk, opnår stand 2 gange, løser selv. 3. slip bevarer indtryk, opnår stand, løser selv, senere igen ny stand, holdes længe, løser selv, der ses ikke vildt i slippet. Udgår VK Dommer Lars Nielsen

Herning den 4. oktober Storåens Cap 12695/2004 Kristian Frøkjær Storåens Cap slippes på stub, i modvind, hvor den viser et stort og velanlagt søg, med brede udslag, dog kunne revieringen til tider ønskes bedre. Cap er lydig og velført. Farten er god. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en energisk til langstrakt galopaktion, pæn ført hale med sparsomme bevægelser. Der var i slippet chance til agerhøns. Cap afprøves igen kort på

stub og bevarer indtrykket fra tidligere. Cap arbejder på fært, frem i marken i venstre side og der trædes desværre agerhøns op bagved og her kunne Cap vise bedre respekt. Cap afprøves i et 3. slip, hvor den igen viser et velanlagt søg, i samme fart og stil som tidligere. Cap opnår en højrejst stand. På ordre avancerer den behersket og agerhøns letter noget bag Cap. Der skydes ved en fejl, Cap er rolig. Udgår VK Troldmarkens Echo 02968/2002 Allan Nissen Troldmarkens Echo slippes på stub, i modvind, hvor den viser et par gode slag og søger lidt frem på fært, kaldes til orden og kommer tilbage og støder agerhøne, viser respekt. 2. Slip på stub og kartofler, viser Echo et stort og for det meste velanlagt søg, med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og derover, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Echo afprøves på stub, i yderligere 2. slip, hvor den bevarer indtrykket fra 2. Slip. I 3. slip opnår Echo en lidt usikker stand, da føreren kommer frem, strammer Echo an og har en stram stand og da skytter er på plads løser Echo. Senere i slippet arbejder Echo på fært og støder agerhøns, viser respekt. Echo har i 4. slip chance til agerhøns. Udgår VK Dommer Svend Åge Vad

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DKK‘s Efterårsvinderklasser 2009 DJ’s Vinderklasser Hjensvig den 3. oktober Nørre Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Nørre Løgums Chilli starter på stub i modvind og anlægger et stort og godt søg med dybe udslag og passende afstand imellem slagene. Farten er høj og stilen er med hovedet ført i niveau med ryglinjen - hovedet føres i perioder under ryglinjen. Galoppen er let og jordvindende. Halen er ført kedelig. Den opnår flot højrejst stand, men inden rejseordre gives, går den en flok agerhøns op og preller. Udgår VK Dommer Kristian Frøkjær Gørlev den 4. oktober Åens XL Paw 08800/2004 Knud P. Petersen Åens XL Paw slippes i roer i god vind. Viser et meget stort og særdeles velanlagt søg. Med brede udslag, god reviering og korrekte vendinger. Farten er meget høj, stilen god med

201

højt båret hoved, kraftfuld galop aktion. Halen bæres pænt med momentvis bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Har en stand som den selvløser. Paw afprøves i yderligere 2. Slip hvor det gode indtryk bevares. Støder i god vind agerhønse flok, viser rimelig respekt da fuglene flygter. Respekter i første omgang springende har. Men vælger alligevel at forfølge et stykke. Dommer Peter Rafaelsen Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge Larsen Hopper starter i roer og harvet stub. Søget er for det meste godt anlagt i den hårde vind. Der fløjtes meget for at få anlagt et veldækkende søg. Farten er god. Stilen skæmmes af lidt kort galopaktion på den harvede stub. Hovedet bæres højt og der er spil i halen. Makker finder fasaner i remisekant. I 2. Slip i stor roemark, starter han meget uregelmæssigt. Går snart alt for åbent og slutter med at gå af hånd. Han er svær at koble. Makkerhunden finder 3 x agerhøns i roerne bag Hopper. Udgår VK Dommer Poul Vestervang

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DM 2009

202

DANMARKSMESTERSKAB Vestsjælland den 11. oktober   Nymarken’s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper starter i rapsmark. Går i et passende stort og for det meste velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er god med høj hovedføring, lidt stikkende og kort galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Chance til enlig agerhøne som trædes op. Makkerhunden finder fasan. Hopper afprøves i yderligere 3. Slip i rapsmark Har her adskillige chancer for både fasaner og agerhøns som ikke udnyttes. Opnår stand, før vi når frem, letter agerhøns præcis foran, Hopper respekterer. Viser spontan sekundering. Udgår Dommer Erling Clausen MATCHNING Dermed fortsatte 6 hunde til matchningen på dette års Danmarksmesterskab. Disse hunde var efter 2.heat rangeret som følger: ES Siv P Boelsgaards Paw P Stormosens Oliver ES Senjas Zeibas ES Senjas Saxo IS Askedalens Bonni.

Matchningen foregik i roer i god vind. IS Askedalens Bonni – ES Senjas Saxo Askedalens Bonni viser et stort og veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist en flok agerhøns. Komplet rolig i opflugt og skud, viser en fornem apportering

og god aflevering. Senjas Saxo viser et stort og tilfældigt anlagt søg. Makkerhunden udnytter en flok agerhøns på anvist terræn. Askedalens Bonni fortsætter Senjas Saxo 6.vinder IS Askedalens Bonni – ES Senjas Zeibas Begge starter i et stort og veltilrettelagt søg. Hurtigt overtager Zeibas teten og ligger formatmæssigt over Bonni. Senjas Zeibas fortsætter Askedalens Bonni 5.vinder ES Senjas Zeibas – P Stormosens Oliver Begge hunde anlægger et stort og veldækkende søg. Begge er lydige og velførte. Efter et langt slip overtager Oliver teten og ligger søgsmæssigt over Zeibas. Stormosens Oliver fortsætter Senjas Zeibas 4.vinder med HP P Stormosens Oliver – P Boelsgaards Paw Oliver starter i et stort og velanlagt søg. Makkerhunden udnytter fasan på anvist terræn. Boelsgaards Paw viser et stort og velanlagt søg. Opnår smuk højrejst stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist en fasan, rolig i opflugt og skud, viser en god apportering og aflevering. Boelsgaards Paw fortsætter til finalen Stormosens Oliver 3.vinder med HP P Boelsgaards Paw – ES Siv Begge hunde anlægger et meget stort og særdeles veltilrettelagt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Et par meget velgående hunde af stort format. Hundene er meget lige og skiftes til at tage teten. Siv opnår liggende stand, avancerer villigt på ordre, der letter enlig agerhøne lidt upræcist til højre for Siv. Siv er rolig, da fuglen flygter. Vi fortsætter, og herefter overtager Siv teten og ligger over Paw. Boelsgaards Paw 2.vinder med HP Siv 1. vinder med HP og DANMARKSMESTER 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DM 2009 Motivering: 1. vinder med HP Danmarksmester 2009 ES Siv ejer og fører Thomas Klit Siv er en hund af stort format, der efter formiddagens afprøvninger var helt fejlfri. Har på dagen 2 komplette fugletagninger og bringer sig i finalen i kontakt med fugl. 2. vinder med HP P Boelsgaards Paw, ejer og fører Jørgen Gordon Andersen Boelsgaards Paw er en hund af meget stort format. Har på dagen 2 komplette fugletagninger. Var efter formiddagens afprøvninger i kategori 1b. Bliver i en tæt finale marginalt slået af 1.vinderen 3. vinder med HP P Stormosens Oliver, ejer og fører Christian Johansen Stormosens Oliver er en veldresseret hund af et godt format, der på dagen har en komplet fugletagning. Bliver i matchningen slået på fugl af 2.vinderen, hvilket betinger placeringen.

203

6. vinder ES Senjas Saxo ejer og fører Øystein Grandorf Senjas Saxo er en stilren hund af godt format. Har på dagen 1 fugletagning med en hurtig apportering. Bliver i matchningen slået på fugl af 5.vinderen. Slutteligt vil jeg på dommerteamets vegne sige tak til DJU for invitationen, og dermed tilliden, til at dømme Danmarksmesterskabet 2009. Tak til alle terrænledere, skytter og hjælpere. Ligeledes skal der lyde en stor tak til samtlige hundeførere for fin udvist sportsånd. Tillykke til samtlige placerede hunde og et stort tillykke til Danmarksmesteren. Sidst, men ikke mindst, en stort tak til mine to meddommere, Erling Clausen og Poul Rasmussen, for et særdeles godt samarbejde dagen igennem. Solvig, oktober 2009 Poul Rasmussen Erling Clausen Flemming Sørensen (ordførende)

4. vinder med HP ES Senjas Zeibas ejer og fører Jan Andreasen Senjas Zeibas er en hund af stort format med en komplet fugletagning på dagen. Bliver i matchningen slået på søget af 3.vinderen. 5. vinder IS Askedalens Bonni ejer og fører Ulrik Kjærsgaard Askedalens Bonni er en veldresseret hund af godt format, der på dagen har 2 fugletagninger. Bonni har et minus på stilen og bliver i matchningen slået på søgsoplægget af 4.vinderen, hvilket betinger placeringen.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


204

Svensk Derby / Landskamp D - DK 2009

Svensk Derby Österlen 1. - 2. oktober

Landskamp Tyskland-Danmark Landskampen mellem Tyskland og Danmark, løb at staben i weekenden d. 24 & 25 oktober, med Danmark som suveræn vinder. De danske pointgivende hunde opnåede følgende resultater :

Derbyvinder 2009 1. UK/HP P Mørups Britta v/Hugo Nielsen 2. vinder 1. UK HP P Lyngbergas Tiro Carnina Uhlen 3.Vinder 1. UK HP ES Østkystens V. Virgil v/Øystein Grandorf 4.Vinder 1. UK HP ES Landborgens Lord Nilsson v/Hans Lundvall 5. Vinder 1. UK ES PO Setters Fixa v/Per Olsson 6. vinder 1. UK GS Vinterdalens Tillaaens v/Erik Petersen De 2 præmierede Gordon Settere på Svensk Derby 2009 Vinterdalens Tillaaens v/ Erik Petersen, 1. pr. UK og 6. vinder Nr. Løgums Diva af 5. maj 2007 v/Peter Rafaelsen, 2. pr. UK

Den 24.oktober Nørre Løgums Beckham Lorenz Clemmesen 1.Excellent - CACIT Nørre Løgums Chili Morten Hellbrandt Tres Bon Rana Lorenz Clemmesen Bon Den 25.oktober Nørre Løgums Beckham Lorenz Clemmesen Tres Bon Åens Razz Linda Clemmesen Tres Bon Hammarkleivas ZE-Pil Anton Dahl Tres Bon

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Nordisk Cup 2009 Nordisk Cup Fredag morgen startede vi med at skrabe isen af bilerne mens vi luftede hundene, men flot solskinsvejr varmede hurtigt luften op så vejrmæssigt var det en fantastisk dag i fantastiske terræner med tilpas med fugle (agerhøns). Til middag var der kun skudt over norske Trixie, så Norge førte med 69 point mod danske 67. Vi holdt lunch på en dejlig høj plet med udsigt ud over marker, sø og skov i lun solskinsvejr. Dertil fik vi serveret burgere og grillpølser. Ofte siger man at over middag er det ikke let hvad fugletagninger angår men Blackie, C-Fire, Carloo og Rana fik godkendte situationer for Danmark, og Cassandra for Norge. Dvs anden omgang vandt Danmark med 116 point mod Norges 69 point. Blackie (DK).............................................. 18+32=50 Cassandra (N)..............................................8+32=40 Carloo (DK)............................................... 16+37=53 Trixie (N)..................................................... 30+16=46 Rana (DK).................................................. 16+31=47 Mira (N)....................................................... 15+11=26 Beckham (DK..............................................7+16=33 Ragna (N)................................................... 16+10=26 DK: 183 point Norge: 138 point C-Fire (DK).......................... 0+26=26 - tæller ikke Birk (N)...................................... 7+0=7 - tæller ikke

205

med hjem igen og Carloo blev bedste hun og vandt dermed sølvstagen. Alt i alt en flot arrangeret prøve af Norge med Tom Erik Øygård som tovholder. Lørdag var C-Fire og Beckham på vinderklasse og Carloo i åbenklasse. Beckham lå til sidst rangeret som nr. 4 ud af 20 hunde, men havde desværre ikke chance til fugl. Der blev kun skudt over 2 hunde og dermed kun to placeret, G.S. Trixie 1. vinder og en engelsk setter 2. vinder. Søndag var C-Fire, Carloo, Rana og Beckham med i åben klasse. De fleste danske hunde fik sliptid på ca. 80 min. og stod til 1. præmie men der var desværre ikke fugl i nogen af slippene. Men alt i alt fire herlige dage i Norge med fantastiske og meget venlige imødekommende nordmænd. En særlig tak til Anne og Tom E Øygård for fantastisk mad tre aftener. Lorenz

Tre danske hunde lå i toppen: Carloo: 53 Blackie: 50 Rana: 47 Til aften var der hyggelig festmiddag i bålhuset på standkvarter (igen var Tom Erik ordførende kok) med kritikken fra dommerne og præmieoverrækkelse. Danmark fik holdpokalen Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


206

Udstillinger 2009

DKK’s udstilling i Fredericia, den 14. februar Dommer Knud V. Jensen

DKK’s udstilling i Hedensted, den 18. april Dommer Marit Sunde, Norge

Mellemklasse Hanhund

Juniorklasse Hanhund

Keuka’s Speedy Gonzales 12447/2008 Karsten Hare En ikke for stor men harmonisk og velbygget, udmærket hoved, god øjenfarve, god hals, nogenlunde ryglinje, en anelse faldende kryds, passende dyb brystkasse, nogenlunde underlinje, gode velvinklede lemmer både for og bag, gode bevægelser som dog er en anelse snævre, godt hårlag, mangler M3 i højre overmund. Good

Charlie 01978/2009 Cecilie Wøkk Smed & Karina Kristensen 9 mdr. en glad ung herre, allerede med mange fine detaljer, herligt hoved og udtryk, tilstrækkeligt udviklet for alderen, rak overarm, bør få mere forbryst, bra krop, noget knapt vinklet bak, bra pels, bra bevægelser når han vil, herligt temperament. Very Good, 1. plac. Brugshundeklasse Hanhund

Idrefjällens Doc Holliday 22034/2007 Karsten Hare En ikke for stor men harmonisk og velbygget med nogenlunde hoved, snudepartiet kunne ønskes længere, lidt meget markeret stop, nogenlunde hals, god ryglinje, en anelse faldende kryds, brystkassen kunne ønskes noget dybere og mere fylde, gode velvinklede lemmer, gode bevægelser som dog er noget snævre især bag, under bevægelsen noget stram i ryggen, korrekt hårlag, overbid som nærmer sig et mindre underbid. Good Brugshundeklasse Hanhund Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Passende stor harmonisk udmærket bygget, godt hoved, god hals og ryg, god øjenfarve, en anelse faldende kryds, brystkassen kunne ønskes lidt dybere, god overlinje, god velstillet og velvinklede lemmer både for og bag, gode bevægelser, korrekt bid og hårlag. Excellent, 1. plac. BHK 1, CERT, BIR

Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Stor, god type, bra hoved, fine proportioner, minus 1 p3, stejl og fremskudt, smal og grund i brystet, kunne stå bedre på poterne ønsker bedre tilbagelagt skulder og noget strammere overlinje, høje haser, bevæger sig trangt bak og løs og krydsende fremme, tilstrækkelig pels, herligt temperament. Good Brugshundeklasse Tæver Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Smed 3 år, middelstor, noget ubetydelig, let med fine linjer i hovedet, men med et smalt snudeparti, stejl og fremskudt, smal og grund i brystet, noget kort brystværn, tilstrækkeligt vinklet bak, bevæger sig trangt bag og løst fremme, minus 1 P3, kunne være i bedre pelskondition, bra temperament, noget forsigtig, en helt igennem trevlig familiehund. Sufficient

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009 DKK’s udstilling i Ålborg, den 3. maj

Mellemklasse Hanhund

Dommer Sven-Otto Hansen Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Passende stor velbygget han med et fortrinligt hoved og godt udtryk, prima overlinje og godt kryds, velformet brystkasse og glimrende underlinje, velvinklet for og bag, gode benstammer og poter, gode bevægelser, dog noget snævre bag, prima hårlag. Excellent, 2. plac. BHK 2, Res. CACIB Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Passende stor velbygget han med fortrinligt hoved og godt udtryk, glimrende overlinje, stærkt kryds, prima underlinje og velformet brystkasse, velvinklet for og bag, gode benstammer og poter, prima bevægelser, glimrende hårlag. Excellent, 1. plac. BHK 1, CERT, CACIB, BIR Åens Gangster 09367/2006 Kent Hvirring Jensen Passende stor velbygget han, prima hoved, glimrende overlinje og stærkt kryds, velformet brystkasse, glimrende underlinje velvinklet for og bag, gode benstammer og poter, en smule sodet overgang mellem sort og tan, gode bevægelser dog en anelse snævre bag, i øvrigt godt hårlag. Very Good, 3. plac. DKK’s udstilling i Vejen, den 13. juni Dommer Kresten Scheel

207

Wøkk’s Andi 23380/2007 Cecilie Wøkk Smed 1,5 år noget lille, målt til 62,5 cm, kunne ønske mere substans i ham alderen taget i betragtning og en del højere for at nå op til idealstørrelse for hanner, 66 cm, kunne ønske kraftigere næseparti, mangler tænder både højre og venstre, tilmed store Pomolar 4 og P1 i begge sider i overmunden, velansatte ører, god halslængde, god overlinje, lidt overdreven faldende kryds, korrekt lav ansat hale, har et rigtig fin velkonstrueret frontparti med forben vel under kroppen, velvinklet bagpart, fin pelskvalitet men for lidt af den, ganske gode frontbevægelser med god skridtlængde, god drive bag, godt temperament. Sufficient Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Han af rigtig fin størrelse, velproportioneret, rigtig godt maskulint hoved, korrekt saksebid, mangler desværre P4 i højre overmund, han har et veludfyldt næseparti passende med læber, normal skalle, prima hals og overlinje, rigtig godt frontparti, godt brystparti, veltilbagelagt skulder meget velvinklet bagpart god pelskvalitet af passende længde, fine sunde effektive bevægelser med god skridtlængde og god drive bag. Good Brugshundeklasse Tæver Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Smed Tæve i moderat størrelse kunne ønske lidt højere på benene men er velproportioneret og ganske velbygget, meget smukt hoved, korrekt

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


208

Udstillinger 2009

skalle, passende udfyldt næse, korrekt saksebid men mangler P4 i overmunden, fin udtryk, god overlinje og haleansætning, godt frontparti velvinklet bag, god pelskvalitet kunne ønske lidt mere af den, meget effektive jordvindende sunde bevægelser med fin skridtlængde. Good Wøkk’s Asta 23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Målt til 57 cm, en del for lavstammet i forhold til ideal mål 62 cm., har et smukt hoved, passende læber, godt udtryk fra de mørke øjne, fin oval skalle, passende lav ansat ører, god halslængde, prima overlinje, passende faldende kryds, tilpas lav ansat hale, rigtig godt frontparti med forben placeret vel under kroppen, men for alderen kunne have mere brystkasse og forbryst, meget velvinklet bagpart, god pelskvalitet men er lidt pelsfattig i dag, har et herligt bevægelsesmønster lange effektive skridt, fin og sund i bagparten. Good DKK’s udstilling i Vejen, den 14. juni Dommer Niels Brandstrup, Norge Mellemklasse Hanhund Wøkk’s Andi 23380/2007 Flot hoved, god hals, overlinjen ok, klart og faldende kryds der ødelægger bevægelserne, fremskudt front som er alt for smal, alt for smal brystkasse, selv for alderen. Good Brugshundeklasse Tæver Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Smed Mangler dybde i hovedet, god hals og overlinje,

brystkassen ok, gode benstammer, mangler en del pels, lette bevægelser, på grund af hovedet. Good Wøkk’s Asta 23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Mangler dybde i hovedet, smal og fremskudt front, gode benstammer, må udvikles mere i brystkassen, gode bevægelser. Good FJD’s udstilling den 14. juni Dommer Grethe Strømkjær Hvalpeklasse – Tæve Østjyllands Pb Leica 01369/2009 En glad hvalp med fremtiden for sig. Lovende Juniorklasse– Hanhund Højtoftegaardens Shadow 06993/2008 En passende stor ung hanhund med fine parallelle linjer i hovedet. Snude og skalle er parallelle. Vel ansatte ører og god hals. Velvinklede lemmer, lidt faldende kryds. Ryggen lidt stram under bevægelse. Endnu hvalpede bevægelser. Godt hårlag, gode farver. Very Good Åbenklasse – hanhund Storåens Cash 12693/2004 En passende stor hanhund. Rimeligt velskåret hoved, dog kunne ønskes mere læbedybde. Velansatte ører god hals. Stærke velvinklede lemmer. Passende brystdybde. Lidt stram ryg. Meget flydende bevægelser. Uldent hårlag, lys tan farve. Very Good

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009 Brugsklasse – hanhund

209

mere drev. Hårlag og farve i orden. Very Good

Åens Mads 15655/2007 En god stor hanhund. Hoved i det korteste lag, men med parallelle linjer. Velansatte ører. God stærk hals. Stærke velvinklede vinger. God brystdybde. Flydende bevægelser, men ryggen falder lidt under bevægelse. Godt hårlag og pæne farver Very Good Åens Fenris 09590/2006 En stor stærk hanhund. Velskåret racetypisk hoved. Pæne mørke øjne, velansatte ører, god hals. Stærke velvinklede vinger, god stærk krop. Flydende bevægelser, hvorunder ryggen føres godt. Godt hårlag, gode farver. Exelent – 1 plac – Cert - BIR Champion klasse – Tæve Æblevangens Aqua 09155/2005 En champion tæve der forsvarer sin titel med ære. Exelent – 2 plac – BIM Juniorklasse – Tæve Østdalens Caroline 14411/2008 En ikke for stor, knap færdigudviklet ung tæve. Hovedets linjer knap parallelle. Vel ansatte ører og en god hals. God brystdybde. Lidt stram ryglinje. Gode vinkler for, bagtil lidt stejle. Ukoordinerede bevægelser. Godt hårlag, lidt kort. Tan farve lidt lys. Good Nørre Løgum´s Dina Af 5 maj 07 12037/2008 En passende stor ung tæve, godt hoved, dog ønskes mere læbedybde, pæne mørke øjne, god hals, god brystdybde. Velvinklede lemmer, god ryg. Gode bevægelser, der kunne være

Brugshundeklasse – Tæve Rana 02801/2008 En passende stor tæve. Lidt kort snude, i øv– rigt godt hoved med markeret stop, lyse øjne, pæne ører og god hals. Gode kraftige vel vinklede lemmer. God krop med god brystdybde. Gode bevægelser. Ryggen falder lidt i løb. Godt hårlag og gode farver. Good Æblevangens Breezer 18890/2007 En passende stor elegant tæve. Velskåret hoved, mørke øjne, velansatte ører, elegant hals. Stærk krop, god brystdybde. Stejle skuldervinkler, velvinklede bag. Elegante bevægelser, dog set forfra, løse albuer. God pels med varme farver. Very Good – 3 Plac Østjylland´s Rb Liv 04031/2007 En passende stor velbygget tæve. Langt hoved, linjerne knapt parallelle, pæne mørke øjne. Velansatte ører, god hals, stærk krop med en god brystdybde. Velvinklede lemmer, gode bevægelser. Godt hårlag. Tan farverne kunne ønskes varmere. Very Good – 2 Plac Opendora´s Gulla 10191/2005 En god stor tæve. Velskåret hoved, pæne øjne, god hals og god ryg, god brystdybde. Velansat hale, velvinklet bag, lidt stejle skuldervinkler. Jordvindende bevægelser. Godt hårlag og varme farver. Very Good – 1 Plac

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


210

Udstillinger 2009

DGSK’s udstilling i Uge, den 15. august

klet for. Acceptable vinkler bag. Gode ben og poter. Gode, men endnu lidt usikre bevægelser. Godt hårlag og fine farver. SL, 2. vinder

Dommer Sven Otto Hansen HVALPEKLASSE HANNER: Østjylland’s PB Mal 01372-2009 En passende stor velbygget hanhvalp med et godt hoved og godt udtryk. God hals og overlinje. Endnu lidt uudviklet kryds. Velformet brystkasse og god underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode, men endnu lidt usikre bevægelser. Gode farver og godt hårlag. SL, 1. vinder, BHVK 2

Østjylland’s PB Inex01366-2009 Passende stor velbygget tævehvalp. Godt hoved. Godt udtryk, dog kunne næsepartiet være en anelse længere. Glimrende hals og overlinje. Godt stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Prima hårlag og farver. SL, 1. vinder, BHVK 1 CHAMPIONKLASSE HANNER:

Østjylland’s PB Oskar 01373-2009 Passende stor velbygget hanhvalp. Godt hoved, hvor næsepartiet dog kunne være en anelse længere. Godt udtryk. God hals. Smuk overlinje. Godt kryds. Velformet brystkasse. Fin underlinje. Velvinklet for – acceptable vinkler bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Gode farver og godt hårlag. SL, 2. vinder Troldmarkens Hunting Kenzo 02286-2009 Passende stor ret velbygget hanhvalp. Godt hoved og godt udtryk. God hals og overlinje. Godt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Godt hårlag på kroppen, men dog ønskes noget mere behæng. Gode farver. Gode, men endnu noget usikre bevægelser. SL, 3. vinder

Åens Razz20373-2002 Passende stor og velbygget han med smukt og velskåret hoved. Kønne øjne og godt udtryk. God hals. Glimrende overlinje. Stærkt kryds. Velvinklet for og bag. Velformet brystkasse. God underlinje. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Meget smukt hårlag, men en anelse sodet overgang mellem sort og tan. Excellent, 3. vinder, BHK 4 Åens XL Paw08800-2004 Passende stor velbygget han med et velskåret hoved, dog kunne ønskes en anelse længere næseparti. Godt udtryk. Smuk hals. God overlinje. Stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Glimrende hårlag. Gode farver. Excellent, 2. vinder, BHK 2

HVALPEKLASSE TÆVER: Østjylland’s PB Fie 01365-2009 Passende stor, ret velbygget tævehvalp. Godt hoved. Godt udtryk og fin hals. God overlinje. Tilstrækkelig lang, men let afskydende kryds. Velformet brystkasse og god underlinje. Velvin-

Åens Kalle Kluivert 12941-2000 Passende stor velbygget han med smukt hoved. Godt udtryk. Kraftig, men en anelse kort hals. Smuk overlinje. Stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009 Smukt hårlag. Gode farver. Excellent, 1. vinder, BHK 1, BIM JUNIORKLASSE HANNER Nørre Løgum’s Disko af 5. maj 07 120408/2008 En passende stor og ret velbygget juniorhan med godt hoved og godt udtryk. Fin overlinje. Godt kryds. Brystkasse efter alderen dyb nok fortil, men den mangler dybde bagtil. Mangler lidt udvikling ved bagerste ribben. I øvrigt god underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag, dog vil en anelse mere behæng være ønskelig. Gode farver, dog en anelse sodet overgang mellem sort og tan. Very Good, 1. vinder Æblevangen’s Don Carlos 192598/2008 En passende stor ret velbygget hanhund. Godt hoved. Godt udtryk. God hals og overlinje. Krydset tilstrækkelig lang, men lidt afskydende. Lidt spinkel og smalt bygget. Velformet brystkasse set fra siden, men lidt mere volumen ønskelig. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode, men endnu lidt usikre bevægelser. Hunden virker noget nervøs i ringen. Good Æblevangen’s Danny 192638/2008 En passende stor ung han. Godt hoved. Godt udtryk. God hals. Lidt ujævn overlinie, hvor nyrestykket ind imellem trækkes lidt op. En lidt spinkel unghund. Brystkassen tilstrækkelig dyb fortil. Der mangler udvikling i bagerste ribben. I øvrigt god underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode, men endnu lidt usikre bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Good Charlie 019789/2009 En passende stor ung han med et ret godt hoved. Lidt for bred i skallen og lidt for kort i

211

næsepartiet. Hunden har tangbid. God hals. Glimrende overlinie og stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. En stærk ung hanhund. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Hårlaget er godt på kroppen, men har skimlet og hvide hår på behæng og bagside af lår. Disqualified ÅBEN KLASSE HANNER Nørre Løgum’s C-Fire 007567/2007 En lille velbygget hanhund. Ret godt hoved, hvor næsepartiet dog burde være lidt kraftigere. God hals. God overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Glimrende hårlag og farver. Hunden mangler noget i størrelse og næseparti. Good BRUGSKLASSE HANNER Åens Fenris 095906/2006 En passende stor ret velbygget hanhund. Godt hoved. Godt udtryk. God hals og overlinje. Tilstrækkelig, men noget afskydende kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser, men noget snævre fortil. Glimrende hårlag og farver. Very Good, 1. vinder

Nymarken’s Hopper 214953/2003 En ret velbygget hanhund. Lidt under middelstørrelse med velskåret hoved. Godt udtryk. God hals. Glimrende overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. Prima underlinje. Velvinklet for. Acceptable vinkler bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser, dog noget snævre bag. Prima hårlag og gode farver. Very Good, 2. vinder

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


212

Udstillinger 2009

Åens Mads 15655/2007 En lille velbygget hanhund. Godt hoved, hvor næsen kunne være lidt længere. Godt udtryk. Glimrende hals og overlinje. Godt stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag og gode farver. Very Good, 3. vinder VETERANKLASSE HANNER Rimfaxes B. Timex 12594/97 Passende stor velbygget ældre herre med meget velskåret hoved og godt udtryk. Prima overlinie og stærkt kryds. Meget velformet brystkasse og god underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Excellent, 1. vinder, BHK 3 CHAMPION KLASSE TÆVER Æblevangens Aqua 091555/2005 En passende stor velbygget tæve. Velskåret hoved. Godt udtryk. Smuk hals. God overlinje. Stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. God underlinje. Velvinkelt for og bag. Gode ben og poter. Prima bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Excellent, 1. vinder, BTK 1, BIR JUNIORKLASSE TÆVER Æblevangens Djin 192558/2008 En lille spinkel juniortæve. Velskåret hoved. Godt udtryk. God overlinie, men ryg og lænd mangler muskelmasse. Tilstrækkelig lang, men noget afskydende kryds. Tilstrækkelig dyb brystkasse, der mangler noget volumen. God underlinje. Velviklet for og bag. Tørre, men noget spinkle benstammer. Gode poter. Gode bevægelser, men hunden er kohaset under trav. Godt hårlag. Gode farver. Good

Åens Ofelia 084698/2008 Passende stor velbygget ung tæve. Velskåret hoved. Endnu lidt lyse øjne, men alligevel godt udtryk. Glimrende hals. Prima overlinje. Godt kryds. Meget velformet brystkasse. Prima underlinje. Velvinkel for og bag. Gode ben og poter. Gode, men endnu lidt usikre bevægelser. Godt hårlag og gode farver. Hunden mangler P2 i højre undermund. Good ÅBEN KLASSE TÆVER Hammarkleva’s Ze-Pil 209593/2003 En tæve under middel størrelse. Godt hoved. Godt udtryk. Pæn hals. God overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velviklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Hunden virker noget trykket og nervøs i ringen. Good. Nymarken’s Luna 031117/2007 En passende stor tæve med et ret godt hoved. Næsepartiet har fin længde – burde være kraftigere fortil. God hals. God overlinie, bortset fra at hunden ind imellem trækker nyrestykket op. Godt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser, dog lidt snævre bag. Godt hårlag. Gode farver. Hunden virker noget trykket i ringen. Good Æblevangens Aya 091585/2005 En passende stor velbygget tæve. Velskåret hoved. Godt udtryk. God hals. Prima overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. Glimrende underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Excellent, 2. vinder, BTK 4

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009 Åens Fanny 095916/2006 En velbygget tæve under middel størrelse. Velskåret hoved. Godt udtryk. God hals. Glimrende overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. Gode underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Very Good, 3. vinder. Åens Smilla 1256353/2003 En passende stor velbygget tæve. Velskåret hoved. Godt udtryk. God hals. Glimrende overlinje. Stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. Prima underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Glimrende bevægelser. Godt hårlag, bortset fra at halen burde have haft mere fane. Gode farver. Excellent, 1. vinder, BTK 3

213

Nørre Løgums Brus 204784/2004 En tæve noget under middel størrelse. Et godt, men spinkelt hoved, som svarer til hundens størrelse. Godt udtryk. God hals. Glimrende overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Hårlaget bærer præg af at døde hår ikke er fjernet. Dette skæmmer hårlaget. Farver ok. Good. Nørre Løgums Chilli 007607/2007 En velbygget tæve lidt under middel i størrelse. Godt hoved. Godt udtryk. God hals. God overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Lidt åbne vinkler for. Velvinklet bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Very Good, 4. vinder.

BRUGSKLASSE TÆVER Hunting Tianna’s Blæs Becca 176456/2006 En passende stor noget let tæve med et ret godt hoved, hvor næsepartiet burde være lidt mere udviklet. God hals. Overlinien bærer præg af lidt højt båret lænd. Lidt kort kryds. Tilstrækkelig dyb brystkasse som burde have lidt mere volumen. Dette påvirker underlinien. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag, som kunne have lidt mere behæng. Acceptable farver. Good Opendora’s Gulla 101915/2005 En passende stor ret velbygget tæve. Glimrende hoved. Godt udtryk. God hals. Prima overlinje. Godt kryds. God brystkasse og glimrende underlinje. Lidt åbne vinkler for. Velvinklet bag. Gode ben og poter. Glimrende bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Very Good.

Østjyllands RB Liv 040317/2007 En passende stor ret velbygget tæve. Godt hoved. Godt udtryk. God hals. God overlinje. Lidt kort kryds. Velformet brystkasse set fra siden, men lidt mere volumen ønskes. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Gode farver. Very Good. Æblevangens Breezer 188907/2007 En passende stor ret velbygget, men lidt spinkel tæve. Velskåret hoved og godt udtryk. Overlinie bærer præg af lidt højt lændeparti. Godt kryds. Brystkassen ønskes lidt dybere og med mere volumen. I øvrigt god underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. God farve på kroppen. Lidt lyse behæng bagpå. Hunden virker noget nervøs. Good. Højtoftegaards Q Enya 056036/2006 En passende stor velbygget tæve. Velskåret

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


214

Udstillinger 2009

hoved. Godt udtryk. Mangler P1 i venstre undermund. Anelse ujævn ryg. Dette påvirker overlinien. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag. Fine farver. Very Good, 2. vinder. Rana 028018/2008 En passende stor meget velbygget tæve. Godt hoved. Godt udtryk, dog burde næsepartiet være en anelse længere. God hals. Glimrende overlinje. Stærkt kryds. Meget velformet brystkasse. Glimrende underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Prima hårlag og farver. Excellent, 1. vinder, BTK 2, CERT. Nr. Løgums Daphne af 5. maj 07 120388/2008 En passende stor og velbygget tæve med et godt hoved, hvor næsepartiet kunne have mere fylde fortil. God hals. Overlinie bærer præg af at hunden trækker lænden op ind imellem. Godt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser, dog lidt snævre bag. Godt hårlag. Gode farver. Very Good.

påvirker underlinien. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser. Godt hårlag og gode farver. Good. Østdalens Blinka 173887/2007 En tæve lidt under middelstørrelse. Ret godt hoved, hvor næsepartiet dog burde fylde mere. Godt udtryk. God hals og god overlinje. Stærkt kryds. Velformet brystkasse. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode parallelle, men noget snævre bevægelser både for og bag. Hårlaget bærer præg af at gamle døde hår ikke er fjernet. Gode farver. Good. OPDRÆTSKLASSE En meget homogen opdrætsklasse af velbyggede typiske hunde, som racen kan være stolte af. Åens Kalle Kluivert - Åens XL Paw - Åens Razz Åens Smilla - Åens Fanny Ærespræmie. DKK’s udstilling i Hillerød, den 16. august Dommer Ivar Tang

Wøkk’s Asta 233837/2007 En passende stor ret velbygget tæve. Velskåret hoved. Godt udtryk. God overlinje. Godt kryds. Ret velformet brystkasse, som kunne have lidt mere volumen. God underlinje. Velvinklet for og bag. Gode ben og poter. Gode bevægelser, dog lidt snævre bag. Godt hårlag og gode farver. Very Good, 3. vinder. Slåttbuas Tikka 027009/2009 En passende stor noget let tæve. Godt hoved. Godt udtryk. God hals. Overlinien bærer præg af en anelse højt lændeparti. Godt kryds. Brystkassen mangler endnu noget volumen. Dette

Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Ret stor men velbygget han, godt hoved, korrekt bid, dejlige mørkebrune øjne, velansatte ører, god hals og god ryg, godt kryds. Pæn og velformet brystkasse, god underlinje, velvinklede lemmer og gode bevægelser, smuk velplejet hårlag. Excellent, 1. plac. BHK 1, CACIB, BIR

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009 DKK’s udstilling i Brøndby, den 19. september Dommer: Laurent Pichard, Schweiz Championklasse Hanhund BYCH Goango Black Booms FIN 38100/2006 Minna Törölö & Tuija Verho Very stylish 3 years old, shown in beautiful condition, very masculine, pretty picture standing and moving. Clean neck and shoulders, excellent tail set. Excellent topline. Elegant all over. Excellent, 1. plac. BHK 1, CACIB, BIR. Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Proper breed type, 2 years old. Correct head, scissor bite. Needs to get som substance all over. Slightly open in shoulder, correct hindqiuarters, slightly narrow behind. Moves okay. Excellent, 1. plac. BHK 2, CERT, Res. CACIB.

DKK’s udstilling I Brøndby, den 20. September

215

Excellent type, very nice head and expression, could be better angulated in front, excellent topline, very good movement, excellent coat and condition. Excellent, 1. plac. BHK 2, Res. CACIB. Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Excellent type, beautiful head, very vell angulated, very good movement, a bit close behind, excellent temperament and condition. Excellent, 1. plac. BHK 3, CERT. Championklasse Tæver NLCH Sunny Prides Black Lotus S 31145/2006 Yvonne Kojzar Excellent type, beautiful head and expression, very vell angulated, a bit narrow in front, excellent body proportions very good movement, excellent coat and condition. Excellent, 1. plac. BTK 1, CACIB, BIM, KBHV09 Åben Klasse Tæver

Dommer: Adrian Landarte, Uruguay Championklasse Hanhund BYCH Goango Black Boom FIN 38100/2006 Minna Törölä & Tuija Verho Excellent type. Excellent head and proportions, beautiful expression and muzzle, very well angulated, excellent topline, very good movement, excellent colour, good temperament. Excellent, 1. plac. BHK 1, CACIB, BIR, KBHV09.

Goango Black Cha Cha S 57877/2007 Margret Joelsson Excellent type, very nice head, excellent body proportions, very good topline, could be better angulated in front, very good movement. Excellent, 1. plac. BTK 2, Res. CACIB. DKK’s udstilling i Herning, den 7. november Dommer Svend Erik Løvenkjær Åben Klasse Hanhund

Åben Klasse Hanhund Vidjoels Marlon Brando S 68777/2006 Carl-Johan Joelsson

Naalbogens Zorro N 03008/2005 Geir Terje Widerøe God størrelse og type, god skalle, kunne have

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009

216

lidt dybere næseparti og læber, tilstrækkelig stop, mørke øjne, saksebid, tilpas lang hals og god overgang mod ryggen, tilstrækkelig lang brystkasse med godt forbryst, god ryglinje men for faldende kryds og for lav ansat hale, kunne være bedre vinklet i knæ og hase og går og står lidt for understillet, herlig farve og pels. Very good, 1. plac. Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer God størrelse meget god hovedprofil med godt forhold mellem skalle og næseparti, korrekt ansat ører, tilpas stop, kunne ønske lidt længere hals og bedre tilbagelagt skulder, godt forbryst, tilpas brystkasse men lidt for stejl i sin overarm, god ryglinje, stærk lændeparti, lange lår med moderat vinkling i knæ og hase, lidt for faldende kryds, god pelsstruktur, fin tanfarve, bevæger sig for trangt bag, men med tilpas skridtlængde. Very good, 1. plac. Brugshundeklasse Tæver Østdalen Blinka 17388/2007 Martin Dittmann For lille klein tæve, 57 cm. Meget godt kønspræg, saksebid, sunde tænder, lidt for spinkel næseparti, mørke øjne, kunne have kraftigere hoved over det hele, tilstrækkelig lang hals, ikke hel lige overlinje, lidt for vælvet over lændepartiet specielt i bevægelse, lidt knab brystdybde, lige forben, gode poter, kunne have kraftigere benstammer, godt lige lændeparti med for faldende kryds, går og står understillet, gode vinkler i knæ og hase, kunne have kraftigere over- og underlår, herlig tanfarve, korrekt meget smuk sort pels, bevæger sig med for korte skridt. Sufficient

Wøkk’s Asta 23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Lidt for klein tæve, 59 cm, god skalle, for smal over næseryggen, kunne have dybere læber, saksebid, mørke øjne, korrekt ansat ører, god halslængde, tilpas dyb brystkasse men skulle have mere substans og fylde, tilpas markeret forbryst, lige forben, lidt for stejl og kort i sin overarm, god ryg og lænd men for faldende kryds og for lav ansat hale, moderat vinklet i knæ og hase, bevæger sig frit men kunne have bedre fraskub herlig tanfarve og korrekt sort pels. Sufficient DKK’s udstilling i Herning, den 8. november Dommer Erik Petersen Åben Klasse Hanhund Naalbogens Zorro N 03008/2005 Geir Terje Widerøe Velbygget racetypisk og fortrinlig repræsentant, maskulin velskåret hoved med kønne øjne, velansatte ører, god hals, udmærket ryglinje specielt når hunden slapper helt af, stærkt kryds, velansat hale, god underlinje og dybde, prima benstammer, godt vinklet for og bag, poter i orden, bevægelserne fra siden er glimrende, set forfra indaddrejet i h. side lidt snæver bagtil, smukt og velplejet hårlag, farve og aftegner i orden, godt temperament. Very good, 1. plac. Brugshundeklasse Hanhund Q-BIC’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Maskulin racetypisk han med velskåret hoved, smukke øjne, velansatte ører og god hals, ryglinje kunne ønskes lidt strammere, godt

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Udstillinger 2009 kryds, fin hals, godt stærkt og velvinklet benstamme, poter i orden, fine bevægelser lidt trangt bag, smuk og velplejet hårlag farve og aftegninger i orden, godt temperament, støttes godt af føreren. Excellent, 2. plac. BHK 2. Res. CACIB. Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Velbygget maskulin og racetypisk han af fortrindelig type, glimrende hoved, gode linjer , smukke øjne, velansatte ører og god hals, prima overlinje og kryds, god haleansætning fin underlinje og brystkasse, velstillet og velvinklet lemmer, poter i orden, prima bevægelser set fra alle sider, pæn og velplejet hårlag, farve og aftegninger i orden, støttes godt af føreren. Excellent, 1. plac. BHK 1, CACIB, BIR

217

Brugshundeklasse Tæver Wøkk’s Asta DK23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Ikke for stor men ellers racetypisk velbygget tæve, lidt feminint hoved, lidt udflydende stop, god hals, kønne øjne, udmærket ryglinje, en anelse faldende kryds, brystdybde acceptabel, lidt mere volume ønskes, gode benstammer korrekte vinkler, poter i orden, meget smukke og jordvindende bevægelser, bliver bedre og bedre i sin adfærd som bedømmelsen skrider frem. Excellent, 1. plac. BTK 1, CERT, CACIB, BIM

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


218

Avlsregistering 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Avlsregistering 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

219


220

Avlsregistering 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Avlsregistering 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

221


222

Avlsregistering 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

Dansk Gordon Setter Klub

223

­- Årbog 2009


224

Eliteavlsregister 2009

I registeret optages GORDON SETTERE med 1. præmie/GOOD på udstilling og 1. præmie på markprøve. Optagelsen betyder ikke, at hundene er eliteavls hunde, men at de er resultat af eliteavl. Registret blev oprettet i 1978. *Udstillings champion **International champion ***Dansk jagt champion **** Dansk Brugs champion ***** International Markprøve champion Navn / stb. nr. † Pan 18219/73*

Forældre Opdrætter Jotuns Stegg J. Clausen Johansen Krogløvgårds Arnie

† Øens Hass 20758/68Ø

Bingo Sarah

E. Strømkjær

† Paw 10096169A

Stormarkens Boy Senta

A. Jensen

† Puk 21205/68Ø*

Krogløvgårds Cognac J. Clausen Johansen Krogløvgårds Arnie

† Øens Vivi 30416/74F

Blåhøjs Peik Krogløvgårds Pernille

E. Strømkjær

† Jackie 18420/72E † Mikki 22284/76*

Jotuns Stegg Øens Lullu

K. Nielsen

Jotuns Gry Jenka

H. West Jensen

† Thor 01056/81

Mikki Mica

P. E. Bæk

† Fjelloas Victor 11941180*

Index Dipper of Craftnant A. Brekke Bonnie

† Øens Gorm 03219179*

Øens Vanja Dainty

E. Strømkjær

† Øens Charlie 303337/77*

Øens Vanja Bette

E. Strømkjær

† Assi 28274/80

Øens Gorm

P. Wagner

Jotuns Trornsø Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Eliteavlsregister 2009 Navn / stb. nr. † Eggaflellets Trine 00287/77

Forældre Kruttrøikens lgalo Eggafiellets Zentha

Opdrætter J. Johansen

† Øens Carin 30335/77*

Øens Vanja Bette

E. Strømkjær

† Veidemarkens Leica 01446/82* Kruttrøikens Titus Quartens Inca

B. Mossmann

† Æblevangens Donna 10830/84 Rex Zenta

J & M. Bak Madsen

† Here Comes Bobby Burns 10704/84

King Gloføykens Maja

L & S Westbye

† Bino 13065/83*

Fjelloas Victor Øens Jenka

V. Kristensen

† Åens Brus 07310/85*

Thor Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Æblevangens Fie 06071/85

Kruttrøikens Shogun Jotuns Beauty

Merete Bak Madsen

† Topsy 00404/86*

Max Ulvatnes Titi

Bjarne Kleis

† Fjellets Dannie 05460/85**

Kruttrøikens Tell Highland K. Mountie

Peter Lindel

† Åens Carlo 00281/86**

Fjellets Dannie Veidernarkens Leica

Erik Petersen

225

† Myrsprutens Stine 06089186** Kruttrøikens Tell Østagløtens Gaiza

Åge Strørnvoll

† Trine 27811/85*

Veidernarkens Tokker Eggafjellets Trine

L. Zinglersen

† Åens Dea 10394/89**

Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Erik Petersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


226

Eliteavlsregister 2009

Navn / stb. nr. † Åens Dapper Dan 10398/88**/***

Forældre Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Opdrætter Erik Petersen

† Åens Design 10399/88

Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Blackpoint A Black Bowie 19795189** /***

Fjellets Echo Springset Heaven Sent

P. Kissow

† Højtoftegaards A Blacki Bino 23151/86* Diana † Tod 10680/87 Fjellets Dannie Odette

E. M. Søndergaard & Jesper Olesen Søren Sørensen

† Pennehavens Piaf 27077/89

Fjellets Dannie Lars Zinglersen Stenmarkens D. Black Pennie

† Møllens Charlie 21313/89 † Øens Debbie 25988/90*/**

Thor Topsy

† Åens Eddie 20385/89*

Placheffills Blackthorn Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Åens Emmigrant 20386/89*

Plachchills Blackthorn Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Øens Bøj 17143/89

Fjelloas Victor Øens Thali

E. & G. Strømkjær

† Svitjods Isadora 23130/89**

SU Li’s Raider Falljægarens Ronja

A. Linder & T. Larson

† Højtoftegaards C. Dusty 14569/91** † Alexi 06008/90

Bino Diana

E. M. Søndergaard Jesper Olesen

Kråklifjellets Fuzzy Øens Ulla

Ove S. Petersen

Bjarne Kleis

Gambrinus von der Mark E. & G. Strømkjær Øens Wencke

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Eliteavlsregister 2009 Navn / stb. nr. † Åens C. Rica 00286186

Forældre Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Opdrætter Erik Petersen

† Åens Duke 10401/88

Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Q Bic’s A’Conto 10558/92**

Åens Carlo Svitjods Isadora

Jørgen Højer

† Åens Frk. Freja 12268/91**

Krålifjellets Fuzzy Åens Dea

Erik Petersen

† Absalon 21569/91

Møllens Charlie Mathilde

Børge Bjerre

† Åens Jagger 04318192

Åens Dr. Whitefoot Børjudalens Marte

Erik Petersen

† Blackpoint C Black Tikka

Fjellets Dannie Krålifiellets Black Magic

P. & A Kissow

† Shadow 26551/91

Blackpoint A Black Bowie Poul Erik Dahl Topsie

† Sirduke 17522/90 † Svitjods Kikki 06820/93

Blackpoint A Black PantherAnita Jensen Nella

† Åens Leica 14490/92*

Åens Dr. Whitefoot Øens Zenta

† Højtoftegaards D Black Lady 21649/93*

Højtoftegaards A. Blackic E. M. Søndergaard Øens Debbie Jesper Olesen

† Højtoftegaards D. Jackie 21648/93

Højtoftegaards A. Blackic E. M. Søndergaard Øens Debbie Jesper Olesen

† Q Bic’s Balder 16646/94

Åens Carlo Svitjods Isadora

Rypebrinkens Lord Moc A & T Larsson Svitjods Isa

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

Erik Petersen

Jørgen Højer

227


228

Eliteavlsregister 2009

Navn / stb. nr. Åens Jillie 04314/92

Forældre Åens Dr. Whitefoot Børjudalens Marte

Opdrætter Erik Petersen

Åens Junker 04319/92

Åens Dr. Whitefoot Børjudalens Marte

Erik Petersen

Fuzzy’s Blitz 22453/95

Åens Dr. Whitefoot Alexi

Ove Steen Petersen

Q Bic’s Bonus 16644/94**

Åens Carlo Svitjods Isadora

Jørgen Højer

† Stenmarkens I Ponto, 21730/93 Starnie A. & A. Diederichsen Springset Storm of Firewind Åens X-tra Luffe 00384/96*** ****

Åens Dr. Whitefoot Cita

Røsmæs Dingo 16649/95*

Åens Dapper Dan Niels Erik Krüger Svitjods Kikki

Åens Unique 15470/95

Orrvila’s Garm Åens Dea

† Højtoftegaards G. Bino 23472/95*

Blackpoint A. Black Bowie Jesper Olesen & Øens Debbie E. M. Søndergaard

† Troldmarkens Abelone 13788/96**

Åens Junge Åens Frk. Freja

† Nymarken’s Freddy Fræk 23866194 Iglsøgårdens Silas 06793/98

Åens Carlo Frits Friberg Myrsprutens Proffi

Iglsøgårdens Shako 06791/98* † Højtoftegaards H. Nimbus 23996196

Åens Nasa Jacob Nielsen Åens Ofivia

Åens Nasa Åens Olivia

Erik Petersen

Erik Petersen

Kristian Frøkjær

Jacob Nielsen

Højtoftegaards C. Dusty Jesper Olesen & Øens Debbie E. M. Søndergaard

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Eliteavlsregister 2009 Navn / stb. nr. Øens Godot 00524/96

Forældre Opdrætter Øens Bøj E. & G. Strømkjær Øens Era

Åens Exelent 003851/96

Åens Dr. Whitefoot Cita

Åens Daffy 05248/99

Faksefiellets Taras Bulba Erik Petersen Åens Leica

Åens Dapper Joy 05246199

Faksefiellets Taras Bulba Erik Petersen Åens Leica

Åens Emma 07152/99

Åens QX Orrvila’s Turva

Erik Petersen

Røsnæs Evita 13117/98

Åens Dapper Dan Åens Queennie

Niels Erik Krüger

Åens Kalle Kluivert 12941/2000* **

Åens X tra Luffe Rypebrikens Isa

Erik Petersen

Erik Petersen

Lyngmosegaards Dodo 01909/99 Orrvillas Vigør Lyngmosegaards Cindy

Kristian Thomsen

Åshöjdens Locky 1732212001

Oscar Du G. Valy Åshöjdens Tracy

Ewa P. Storm

† Pennehavens Buffas 1077212001

Troldmarkens Applaus Meggi

Lars Zinglersen

Troldmarkens Dacapo 16596/2000 Faksefjellet Taras Bulba Kristian Frøkjær Troldmarkens Ami Marrika A. Tianna 11592/97

Højtoftegaards G. Bino Svend Rohde Åens L. Afrodite

Entangens B-Boss N22786/01

Bjørnebyens Chino Göril Hov Hammerkleivas Raisa- Lita

Åens Outlaw 03165/2002

Åens Kalle Kluivert Åens Erica

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

Erik Petersen

229


230

Eliteavlsregister 2009

Navn / stb. nr.

Forældre

Opdrætter

Åens Goliat FIN 41749/99

Troldmarkens Applaus Åens Miss Molly

Erik Petersen

Ronja 09837/2002

Scott Liza

Anton Dahl

† Nymarken’s Gibson 12419/2002 Troldmarkens Applaus Åens Emma

Frits Friberg

Åens Odine 03170/2002

Erik Petersen

Åens Kalle Kluivert Åens Erica

Troldmarkens Echo 21003/2002 Åens QX Troldmarkens Ami

Kristian Frøkjær

Højtoftegaards Nova 17899/2002 Troldmarkens Applaus Jesper Olesen & Højtoftegaards Black Lady E.M. Søndergaard Nymarken’s Gelina 12423/2002 Troldmarkens Applaus Åens Emma

Frits Friberg

Åens Razz 20737/2002

Erik Petersen

Åens Excelent Åens Good Golly

Nymarken’s Hopper 21495/2003 Entangens B-Boss Troldmarkens Deluxe

Frits Friberg

Nymarken’s Jingo 17879/2003

Frits Friberg

Troldmarkens Applaus Åens Emma

Lyngmosegaards Edna 19392/2003 Entangens B-Boss Lyngmosegaard Dodo

Kristian Thomsen

Åens Xl Paw 08800/2004

Erik Petersen

Åens X tra Luffe Asta

Æblevangens Aqua 09161/2005 Rimfaxes B. Timex Iglsøgårdens Taya

Christina & John Bak

† Storåens Cap 12695/2002

Flemming Østergaard

Entangens B-Boss Troldmarkens Abelone Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Eliteavlsregister 2009 Navn / stb. nr.

Forældre

Opdrætter

Åens G. Blackie 09372/2006

Troldmarkens Applaus Åens Una

Erik Petersen

Åens Gangster 09367/2006

Troldmarkens Applaus Åens Una

Erik Petersen

Østjyllands RB Liv 04031/2007

Hammarklevias Ze-Pil Nr. Løgums Beckham

Anton Dahl

231

På et bestyrelsesmøde i DGSK d. 29/08/2003 blev præmiserne for optagelse i DGSK’s eliteavlsregister præciseret. Følgende blev vedtaget: A: Hunden skal enten være dansk opdrættet eller dansk ejet (DKK registreret). B: Ejeren skal ikke nødvendigvis være medlern af DGSK C: Dansk opdrættede hunde i uden landsk eje kan optages og som et underspørgsmål hertil kan tilføjes, at det er uden betydning om ejeren er medlem i Danmark eller medlem af en udenlandsk Gordon Setter Klub. D: Dansk ejede og dansk opdrættede hunde kan optages på udenlandske resultater blot disse kan sammen lignes med vore prøver. Det gæl der for såvel markprøve som udstilling. E: Vi enedes om at tilføje to nye stjerne markeringer til Eliteavlsregisteret.

I forvejen markeres: Udstillings Champion * Jagtchampion ** og Brugschampions *** Hertil tilføjes: International Udstillings Champion og International Markprøve Champion. Disse vil fra og med 2003 Årbogen også være markeret med stjerner. En naturlig rækkefølge vil da blive: Udstillings Champion * International Champion ** Dansk Jagtchampion *** Dansk Brugschampion **** International Markprøvechampion *****

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Statistik 2009

232 Præmierings % 1970 - 2009

Hvalpe

Importer

Starter

1970

20%

1970

1971

24%

1971

1972

35%

1972

1973

24%

1973

1974

33%

1974

1975

37%

1975

1976

8%

1976

1977

13%

1977

1978

25%

1978

52

0

85

1979

18%

1979

59

0

104

1980

16%

1980

92

0

121

1981

13%

1981

60

6

97

1982

28%

1982

85

4

90

1983

24%

1983

98

2

117

1984

26%

1984

73

1

74

1985

16%

1985

80

3

82

1986

23%

1986

71

4

82

1987

26%

1987

78

2

76

1988

24%

1988

38

5

110

1989

29%

1989

51

8

139

1990

29%

1990

78

3

142

1991

27%

1991

95

2

93

1992

28%

1992

83

2

93

1993

25%

1993

47

3

201

1994

18%

1994

85

1

209

1995

21%

1995

88

5

199

1996

17%

1996

83

0

210

1997

17%

1997

90

2

244

1998

17%

1998

56

1

270

1999

20%

1999

78

5

160

2000

19%

2000

106

0

180

2001

31%

2001

77

1

155

2002

26,5%

2002

95

3

155

2003

24%

2003

85

1

239

2004

25%

2004

80

4

219

2005

29%

2005

33

7

173

2006

34%

2006

73

1

231

2007

20%

2007

87

2

231

2008

24,5%

2008

59

9

302

2009

23%

2009

62

0

271

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


27%

1 stk.

29 stk.

29 %

3. præmie

Total starter

Præmierings %

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

20%

3 stk.

147 stk.

20%

3. præmie

Total starter

Præmierings %

34 stk.

32%

2 stk.

0 stk.

25 stk.

12 %

2. præmie

3. præmie

Total starter

Præmierings %

0 stk.

4 stk.

1 stk.

7 stk.

0 stk.

1. præmie

BK

142 stk.

19 stk.

2. præmie

18 stk.

8 stk.

11 stk.

0 stk.

11 stk.

1. præmie

ÅK

126 stk.

5 stk.

2. præmie

23 stk.

23 stk.

1. præmie

2008

2009

UK

29%

24 stk.

0 stk.

2 stk.

5 stk.

18%

147 stk.

5 stk.

12 stk.

10 stk.

22%

60 stk.

0 stk.

2 stk.

11 stk.

2007

22 %

18 stk.

0 stk.

2 stk.

2 stk.

31%

107 stk.

4 stk.

17 stk.

12 stk.

40%

106 stk.

1 stk.

12 stk.

29 stk.

2006

29%

19 stk.

0 stk.

7 stk.

1 stk.

24%

101 stk.

0 stk.

11 stk.

12 stk.

36%

53 stk.

0 stk.

6 stk.

13 stk

2005

26%

23 stk.

0 stk.

4 stk.

2 stk.

20%

128 stk.

1 stk.

14 stk.

10 stk.

34%

68 stk.

1 stk.

8 stk.

14 stk.

2004

Markprøve statistik

40%

15 stk.

0 stk.

3 stk.

3 stk.

24%

105 stk.

1 stk.

18 stk.

6 stk.

22%

119 stk.

2 stk.

6 stk.

18 stk.

2003

73%

11 stk.

3 stk.

1 stk.

4 stk.

21%

73 stk.

0 stk.

10 stk.

5 stk.

25%

71 stk.

0 stk.

4 stk.

14 stk.

2002

17%

17 stk.

1 stk.

5 stk.

4 stk.

26%

90 stk.

3 stk.

10 stk.

10 stk.

31%

48 stk.

0 stk.

7 stk.

8 stk.

2001

8%

8 stk.

0 stk.

0 stk.

2 stk.

17%

105 stk.

2 stk.

7 stk.

9 stk.

16%

67 stk.

1 stk.

3 stk.

7 stk.

2000

Statistik 2009 233


234

Præmieringer 2009

Forår: Ungdoms klasse: Rana (Gordvalls Hunter / Grensefjellet's Irma) Nørre Løgums Daphne af 5 maj 2007 (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) Åens Mads (Rippy's Tex / Åens Smilla) Vinterdalens Tillaens (Finnvola's Kid / Åshöjdens Vivi) Nørre Løgums Diva af 5 maj (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) Æblevangens Breezer (Rippy's Tex / Iglsøgården's Taya) Østdalens Blinka (Finnvola's Tsar / Nymarken's Gelina) Åens Ofelia (Sneppelunden's Gismo / Åens Fie) Nørre Løgums Disko af 5 maj 2007 (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) Åens Monty (Rippy's Tex / Åens Smilla) Åben klasse: Østjyllands RB Liv (Entangen's B-Boss / Ronja) Åens G. Blackie (Troldmarkens Applaus / Åens Una) Nørre Løgums Chili (Troldmarkens Echo / Åshöjdens Locky) Storåens Cap (Entangen's B-Boss / Troldmarkens Abelone) Vinder klasse: Nymarken´s Hopper (Entangen's B-Boss / Troldmarkens Deluxe)

2 x 1. UK 2 x 1. UK 2 x 1. UK 2 x 1. UK 2 x 1. UK 2 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK

2 x 1. ÅK 2 x 1. ÅK 1 x 1. ÅK 1 x 1. ÅK

3. VK

VK DGSK Nymarken´s Hopper (Entangen's B-Boss / Troldmarkens Deluxe) 1. VK DGSK Nymarken´s Knockando (Finnvola's Tsar / Troldmarkens Deluxe) 2. VK DGSK Åshöjdens Locky (Oscar Du Grand Valy / Åshöjdens Tracy) 3. VK DGSK Nørre Løgums Beckham (Troldmarkens Chicko / Åshöjdens Locky) 4. VK DGSK Åens Ganster (Troldmarkens Applaus / Åens Una) 5. VK DGSK UKK DGSK Åens Mads (Rippy's Tex / Åens Smilla) 1. UKK Nørre Løgums Diva af 5. maj 2007 (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) 2. UKK Rana (Gordvalls Hunter / Grensefjellet's Irma) 3. UKK Efterår Ungdoms klasse: Nørre Løgums Daphne af 5 maj 2007 Vinterdalens Tillaens Nørre Løgums Disko af 5 maj 2007 Åens Ofelia Løgums Diva af 5 maj

(Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) (Finnvola’s Kid / Åshöjdens Vivi) (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) (Sneppelunden’s Gismo / Åens Fie) (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky)

Åben klasse Nørre Løgums C-Fire (Troldmarkens Echo / Åshöjdens Locky)

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

2 2 1 1 1

1


Præmieringer 2009 DGSK Forderby Nørre Løgums Diva af 5 maj Nørre Løgums Dina af 5 maj

235

(Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) 1. Vinder (Carolinas All Hat, No Cattle / Åshöjdens Locky) 2. Vinder

Brugsklasse Åens G. Blackie (Troldmarkens Applaus / Åens Una) 1 Nymarken´s Hopper (Entangen’s B-Boss / Troldmarkens Deluxe) 1. VK DGSK Storåens Cap (Entangen’s B-Boss / Troldmarkens Abelone) 2. VK DGSK Svensk Derby 2009 Vinterdalens Tillaens (Finnvola’s Kid / Åshöjdens Vivi) 6. vinder Årets Gordon setter 2009 Nymarken‘s Hopper (Entangen’s B-Boss / Troldmarkens Deluxe) Årets unge Gordon setter 2009 Rana (Gordvalls Hunter / Grensefjellet’s Irma) Årets Udstillingshund 2009 Åens Fenris (Gordvals Charm / Åens Odine) Årets Opdrætter 2009 Kennel Åens v. Erik Petersen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Generalforsamling 2009

236

Indkaldelse - Generalforsamling 2010 Hermed indkaldes til Generalforsamling fredag den 9. april 2010 kl. 20,00 – på adressen, Færgekroen, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk. Dagsorden (I henhold til vore vedtægter). 1.

Valg af Dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Valg af 2 stemmetællere.

4.

Formandens beretning til godkendelse.

5.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2009.

6.

Forelæggelse af budget 2010.

7.

Behandling af indkomne forslag.

8.

Valg til bestyrelse og suppleanter.

a. b.

På valg til bestyrelsen er Michael Strømberg, som ikke ønsker genvalg grundet flytning til Norge, samt Ásgeir Páll Juliusson og Lauge Larsen, som begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af den hidtidige suppleant Robert Paulsen og foreslår derfor følgende 2 suppleanter i Jylland, Karl Jensen og Ulrik Stadelhofer, som begge har erklæret sig villige til valg. Som sjællands suppleant foreslår vi John Bak, som også har erklæret sig villig til valg.

9.

Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.

a. 10.

Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen og Christina Petersen samt Bent Simonsen, som suppleant. Eventuelt

( Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jvnf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på www.dgsk.dk)

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

Dansk Gordon Setter Klub

237

­- Årbog 2009


238

Norge 2009

Årsberetning NGK 2009 Styrets arbeid I perioden mellom Generalforsamlingen 2009 og 2010, er det gjennomført 11 styremøter. Styret har bestått av: Bjørnar Boneng (leder), Dag Skarpodde (nestleder), Merete Stenberg Hermansen, Steinar Pettersen, Svein Roska, Arvid Holst (trakk seg i mars 2009), Jan Ove Bratset, Tor Majorseter (trakk seg i juni 2009), Terje Holmberg (trakk seg i desember 2009), Birthe A. Elvestad, Bjørn Dahl og Håvard Rosnes. Styremøtene er gjennomført både som fysiske møter, telefonmøter eller en kombinasjon avbegge løsningene. Ingen av møtene har vært fulltallige i forhold til styrets sammensetning på det aktuelle tidspunkt. Arbeidet med strategi og handlingsplan for perioden 2009-2010 har preget mye av styrets arbeid det siste året. I tillegg så har oppnevning av medlemmer i ulike komiteer g utvalg og avklaring av ansvar og arbeidsoppgaver, vært en viktig oppgave det siste året – et arbeid som fortsatt pågår. Bjørnar Boneng deltok på FKF RS i Sandefjord 12. – 13. juni 2009 som representant for NGK. Dag Skarpodde deltok samme sted i kraft av møteleder under RS. Bjørnar Boneng deltar for øvrig i alle møtene i Raseutvalget (RU). På det åpne Dialogmøte i NKK som Hovedstyret og administrasjon inviterte til 16/1 2010, var NGK representert med Dag Skarpodde. Komiteer og utvalg Følgende komiteer og utvalg er nå i aktivitet i NGK: • Avlsrådet leder Svein Roska (Aage Olaussen fungerer i Svein Roskas sykdomsperiode) • Prøvekomiteen leder Arvid Holme • Utstillingskomiteen leder Marit Bjercke • Terrengkomiteen leder Arne Foskum • Gullmerkekomiteen leder Nina Kjeldsberg

• DK komiteen leder Merete Stenberg Her- mansen I tillegg er det utnevnt 3 satsingsområder, høyfjell, skog og lavlang med hver sin leder, h.h.v. Magnar Steen, Åge Olaussen og Thomas Svensen. Strategiarbeid I etterkant av klubbens Generalforsamling 2009, vedtok styret å starte en strategiprosess som grunnlag for det videre arbeid og utvikling av NGK. Den første strategisamlingen ble gjennomført som en to-dagers samling av styret i mai. Arbeidet ble videreført i flere samlinger og møter i løpet av sommeren. Som grunnlag for arbeidet ble det gjennomført en situasjonsanalyse for både å vurdere klubbens situasjon og status på det aktuelle tidspunkt og legge grunnlaget for en positiv utvikling framover. Utgangspunktet for arbeidet var følgende problemformulering: ”Hvordan forsterke Gordonsetterens kvaliteter (dyktighet/sunnhet/allsidighet) som fuglehund med økte dokumenterte resultater som jakt- og prøvehund”. Situasjonsanalysen var en tidkrevende prosess som ga styret et svært viktig grunnlag for å utvikle en strategi som styret har behandlet og vedtatt. Med basis i denne, ble det laget en Handlingsplan for perioden 2009-2010 som beskriver tiltak, budsjett, ansvar og tidsfrist for gjennomføring. Basert på vurderinger og erfaringer underveis i perioden, har styret foretatt en jevnlig vurdering av framdrift og behov for endringer. Oppdatert Handlingsplan er til enhver tid tilgjengelig på klubbens nettside. Nye lover Generalforsamlingen 2009 vedtok enstemmig å nedsette en lovkomite. Styret fikk fullmakt til å fastsette mandat og oppnevne medlemmer i komiteen. I styremøte 19/39 vedtok styret følgende mandat: ”Lovkomiteen skal i sitt arbeid foreta en total gjennomgang av NGK’s lover og

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Norge 2009 fremme forslag til endringer og tillegg i loven som bidrar til at klubbens lover blir utfyllende og forbedret innenfor de ulike kapittel. Der klubbens lover er ufullstendige eller mangelfull, skal Lovkomiteen foreslå tillegg og/eller endringer av klubbens lover. I sitt arbeid skal komiteen ta hensyn til ufravikelige krav som dagens lover i NKK og medlemsavtalen har fastsatt. Lovkomiteen skal også vurdere forhold som NKK anbefaler tatt inn i klubbenes lover. Lovkomiteen kan på fritt grunnlag vurdere og eventuelt komme med forslag til utfyllende bestemmelser knyttet til nytt lovforslag. Komiteens innstilling skal være oversendt styret senest 1/119. Følgende oppnevnes som medlemmer av komiteen: Marit Røberg (leder), Dag Skarpodde og Per Jørgen Thowsen.” Styret har behandlet Lovkomiteens forslag til nye lover og enstemmig innstilt at dette vedtas på Generalforsamlingen 2010. Forslaget til nye lover for klubben vil videreføre mye av dagens lover i NGK men basert på NKK’s lovnormal. Lovforslaget har innholdsmessig normale og viktige bestemmelser som er kjent fra mange organisasjoner og ivaretar en struktur og grunnlag for en effektiv og demokratisk drift og utvikling av klubben. Antall styremedlemmer er i styrets innstilling det samme som NESK gjennom flere år har organisert og drevet sin klubb med, på en forbilledlig måte. Ved å organisere klubben med flere faste komiteer og utvalg med engasjerte medlemmer som gis definert ansvar og oppgave innenfor sitt område, trekkes flere medlemmer med i klubbens virksomhet og aktiviteter. Dette bidrar til å fordele arbeidsoppgavene og øke engasjement og kapasitet. Det frigjør også tid til samarbeid med de andre raseklubbene. NGK er den største klubben i FKF med 2270 medlemmer, dette forplikter og krever vår aktive deltakelse internt for medlemmene og et konstruktivt samarbeid med FKF og NKK.

239

Aktiviteter Aktiviteten i klubben er stor. Sammenligner vi oss med de andre fuglehundklubbene er vi klart den klubben med flest arrangement. Vi har arrangert 9 jaktprøver samt en landskamp mot Danmark. Verd å trekke fram er NM skog som i samarbeid med Randsfjord Fuglehundklubb ble en suksess. Vi er også i ferd med å etablere en stor vinterprøve på Grotli. Tilbakemeldingene fra sist vinters prøve var meget positive og vi satser enda sterkere i år med 3 dagers VK. Dommermangelen har i de senere årene blitt merkbar. Som prøvearrangør må vi ta dette innover oss. Det blir ikke aktuelt å øke antall prøver men heller å utvikle de vi har. Bl.a. har styret diskutert å gjøre om en av prøvene i Trysil til en ren unghundprøve. Vi har også en formidabel oppgave til høsten da vi er teknisk arrangør for NM høyfjell. På utstillingsfronten hadde vi også flere arrangement. I juni ble det arrangert unghund fremvisninger både på Ekebergsletta og i Budalen. I juli arrangerte vi den årvisse spesialutstillingen i Ljørdalen med rekordhøyt deltakelse. Vi fikk også i stand et godt samarbeid med Ljørdalen velforening som villig stilte opp og hjalp til under utstillingen. Vi var også medarrangør på fellesutstillingene i Oslo og Trondheim, henholdsvis i Mai og November. Vi deltok også med stand på Villmarksmessa og Dog4all. Det er også arrangert flere dressurkurs og instruksjonssamlinger i regi av våre instruktører og distriktskontakter. For å øke aktiviteten ytterlige har styret som en del av handlingsplanen etablert satsningsområder for høyfjell, skog og lavland. Disse har som hovedoppgave å tilrettelegge for økt aktivitet i sine områder. Arbeidet er godt i gang og planene for kommende sesong ser meget lovende ut. Topp-treffene i sør og nord ble arrangert i august med god deltakelse. Dette er lærerike og viktige ar-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


240

Norge 2009

rangement som betyr mye for rekrutteringen til prøvesporten. Vi må heller ikke glemme de aller minste. Summer Camp ble for 4. gang arrangert på Gordon Castle. En hel uke til ende med tilrettelagte aktiviteter for kommende svarthundentusiaster.

iteter, har styret nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere klubbens regnskapsrutiner og rapportering og eventuelt vurdere en ny kontoplan. Resultatet av dette arbeidet vil bli grunnlaget for styrets eventuelle vedtak om aktuelle endringer i rutiner.

Klubbens nettside Det siste året så har NGK fått helt ny nettside med ny layout, funksjonalitet og innhold. Dette har vært et stort og omfattende arbeid som krever kontinuerlig oppdatering og overvåking. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med gammelt stoff og behov for endringer og tillegg. Styret har oppnevnt en egen web-gruppe med Geir Heggertveit som leder. Responsen til klubbens nye nettside har vært udelt positiv både fra medlemmer og andre klubber.

Utvikling Hvordan går det så med vår kjære gordonsetter? Er utviklingen positiv eller negativ? Vi må være ærlige når vi svarer på dette spørsmålet. Uten en ærlig analyse her vil vi ikke finne de riktige tiltakene. Det vi kan si er at vi fremdeles sliter med å hevde oss på de store prøvene. Alt for få gordonsettere er å finne i de store finaler og enda færre tildeles cacit. Spørsmålet om å vinne noe er ikke bare spørsmål om hundekvalitet, men også deltakelse og engasjement fra oss tobeinte. Og nettopp på dette området kan vi registrere positive trekk. Aldri har så mange forskjellige gordonsettere stilt på prøve som i 2009, over 600. Makter vi å følge opp denne utviklingen vil resultatene komme. Men helt uten gode resultat er vi ikke. Under NM lavland ble vi nr. 2, en sterk prestasjon som bare underbygger vår rases allsidighet. For øvrig vises det til avlsrådets beretning vedrørende andre resultater og statstikker. Kunnskap er nøkkelen til framgang og klubbens kanskje aller viktigste oppgave er å formidle denne på en enkel og lettfattelig måte. Det formidable arbeidet som er gjort med utviklingen av en ny og funksjonell database er blitt et utmerket verktøy i så måte. Fra å ha mangelfull dokumentasjon og kunnskap på dette området, er vi nå en klubb andre ønsker å kopiere. Medlemsutviklingen har vært positiv. Vi hadde i 2009 pr. 31.12. 2270 medlemmer mot 2245 i 2008 på samme tidspunkt.

Klubbsidene i Fuglehunden Etter flere år som redaktør av våre klubbsider, ønsket Merete Stenberg Hermansen avløsning i dette vervet sist høst. Vi takker Merete for innsatsen i disse årene. Geir Bentestuen er blitt ny redaktør og vil ivareta denne viktige rollen framover sammen med en egen redaksjonskomite. Profileringsartikler og premier Det er kjøpt inn nye glasspremier til bruk på utstillinger og jaktprøver. I tillegg er det kjøpt inn nye capser og en ny vest er bestilt. Vi jobber også med å få på plass en enhetlig profil som vil fungere på alt fra brevark til premier og annet aktuelt utstyr. Økonomi Som det framgår av resultatregnskapet så gikk klubben med et lite underskudd i 2009. Balansen viser at den totale drift og aktivitet gjennom årene har gitt klubben en god økonomisk plattform. For å sikre bedre økonomisk innsikt og bevissthet vedr. klubbens drift og mange aktiv-

Dansk Gordon Setter Klub

Styret takker alle for innsatsen det siste året og ønsker lykke til i 2010. ­- Årbog 2009


Finland 2009 Gordonsettern i Finland 2009 Året 2009 preglades av unghundsklassens gordonsettrars framgång. I unghundsklassen blev det 8 palceringar av vilka en i Danmark. Av dessa var bästa placeringen Markku Parviainens unghunds Opendora’s Julianas (V’metz du Marais de la Gordonnière - Opendora’s Fiona) UKL 1 på skogsprov i Kuhmo. I den årliga Kultamalja tävlingen (årligt tvådagars-mästerskap för unghundar, som är födda året förut) kvalificerade sig fyra gordonsettrar till söndagens final. Av dessa tre placerade sig Opendora’s Isabella (Entangen’s A1-Storm - Opendora’s Hilibatibibban), ägare Tero Soronen, som femte. Sett ur öppna klassens synvinkel gick inte året 2009 lika bra. Bara två hundar nådde till pris. Opendora’s Hippu (S UCH Gordovalls Echo Opendora’s Fiona), ägare Oili Loukusa fick en ÖKL 3 på Kuhmo skogsprov och Jukka Puros Imingens ET Datter (Finnvola’s Tsar - N S UCH Imingens BR Elleville) två ganger ÖKL 3 på fältprov. I vinnarklassen var det bara en gordon som fick pris. Markku Parvianens Opendora’s Hilibatibibban (S UCH Gordovalls Echo - Opendora’s Fiona) på Kuhmo skogsprov fick SKL 1 och SKL 2. Gordonsettern var trots detta bästa brittiska hönshund I Finland då man ser på den prosentuala andelen hundar som uppnåt pris I förhållande till antalet starter, med 21,3 %. Det var femte gången under 2000-talet, som gordonen stod i topp mätt på detta sett. Årets gordonsetteruppfödare var igen i år Markku Parviainens Opendora’s kennel. Årets unghund var Opendora’s Juliana, ägare Markku Parviainen. Bästa Gordonsetter var Opendora’s Hilibatibibban. Bästa gordonsetter på Fältprov var Terrismäen Capri (N UCH Nordkampens Baloo – Q-bic’s Hilla), ägare Leena Majala-Heino och Harri Heino Årets vårträff ordnades i Östra Finland. Förutom skolning hölls samtidigt den traditionella apportävlingen. Aportävlingens vinnare var Opendora’s Fiona (INT UCH NORDV-98 Ham-

241

markleivas Krutt - FIN UCH Opendora’s Brilliante), ägare Markku Parviainen, på andra plats var Puronperän Nokkela Nalli (Hagelsprutans Nöyrä Noki – FIN DK UCH Opendora’s Dark Dryad), ägare Jyri Hiltunen och tredje var Opendora’s Hilibatibibban, Markku Parviainen. På Finska Hönshundsklubbens huvudutställning blev Puronperän Odessa (Mountaineer’s Elton – Imingens ET Datter), ägare Seppo Siljama vald till vakraste gordonsetter. Som domare var Hilde Kvithyll från Norge. I Uppfödarklass fick kennel Puronperän förutom ärepris, även BIR uppfödarens tittel. På hösten var det i gen dags för årets Gordon Race. Som huvuddomare hade vi fått på plats Finska Hönshundssektionens ordförande Pekka Soini. Till Gordon Race anmälde sig I år 18 ekipage, och då fick vi med hast söka en domare till. Esa Häkkinen lovade sig på kort varsel till domare, och så fick alla hundar en möjlighet att tävla om bästa finska gordonsetters tittel. Tävlingen gick av stapeln I Kurikka I Österbotten. Vilt fans det gott om, och tävlingen framskred I perfekta väderförhållanden. Årets vinnare var Opendora´s Juliana, ägare Markku Parviainen. På andra plats var Imingens Et Datter, ägare Jukka Puro. På tredje plats Opendora´s Isabella, ägare Tero Soronen. Fjärde var Mountaineers Elton (FR WCH Tarock’s Lycos - Mountaineer’s Artemis), ägare Tapani Kriivarinmäki och som femte var Puronperän Nenä (Hagelsprutans Nöyrä Noki – FIN DK UCH Opendora’s Dark Dryad), ägare Jukka Puro. Olgas Avance -priset för den mest iögonfallande prestationen palkinto gick till Tapani Kriivarinmäki, med följeorden ”Det skulle löna sig att ta även morkullor på alvar”. Novas minnespris till bästa unga hund gick till Opendora´s Juliana, ägare Markku Parviainen. Hoppeligen kommer årets unghundsframgång att ge skörd även i fortsättningen. Harri Heino Ordförande för Finska Gordonsetter Ringen

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


242

Referat generalforsamling 2009

Generalforsamling 27. marts 2009 på Fårup Skovhus, ved Saltum Generalforsamlingen startede ca. kl. 20. 30 lidt forsinket i forhold til programmet Punkt 1: Valg af dirigent: Kristian Frøkjær blev foreslået og valgt. Kristian oplyste at generalforsamlingen var lovlig varslet både på hjemmesiden, samt i Jagthunden. Punkt 2: Valg af referent: Robert Paulsen blev foreslået og valgt. Punkt 3: Valg af 2 stemmetællere Søren Thygesen og Henrik Christensen blev valgt. Punkt 4: Formanden (Anton Dahl) kommenterede kort beretningen og spurgte om forsamlingen ønskede beretningen læst op. Dette ønskede forsamlingen ikke. Beretningen blev godkendt med klapsalve. Punkt 5+6: Forlæggelse af regnskab 2008, samt forelæggelse af budget for 2009 ved kasserer Lauge S. Larsen. Regnskabet og budgettet blev vist på projektor og gennemgået. Spørgsmål til regnskab og budget: Flemming Nielsen spørger om bestyrelsen har en vision med det store beløb der er på kontoen. Lauge Larsen svarer at dels avlsarbejdet skal udvides og at vores kommende jubilæum vil koste en del. Anton Dahl : der skal være penge på kontoen til at ”arbejde” med og til at stå imod med.

Ulrik Stadelhofer spørger til underskuddet på FCI prøven og nordisk landskamp. Anton Dahl : svarer at en aktivitet som nordisk landskamp ikke kan give overskud og at det må forventes at nordisk landskamp i 2012 også giver underskud. Derudover var der alt for lidt opbakning fra de danske medlemmer til FCI prøven, samt lørdag aftens festmiddag. Specielt havde man nok regnet med større opdrætter interesse for at se hunde fra 4 lande på en gang. Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskab og budget. Regnskabet blev godkendt med klapsalve. Punkt.7: Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at klubbens pokaler til brugsprøver nedlægges. Og at de som vinder pokalerne kan beholde dem til ejendom. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var ikke flere forslag. Punkt 8: Valg til bestyrelse og suppleanter: A: På valg til bestyrelse er Poul Erik Dahl, Lorenz Clemmesen, Niels Erik Krüger og Anton Dahl som alle er villig til genvalg. Alle blev genvalgt med klapsalve. B: Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende suppleanter Robert Paulsen og Karl Jensen Jylland og John Bak på Sjælland. Alle var villig til genvalg. Alle blev genvalgt med klapsalve. Punkt 9: Valg af 2 revisorer samt en suppleant: Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen ,Christina Petersen samt Bent Simonsen, som suppleanter Alle blev valgt med klapsalve.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Referat generalforsamling 2009 Punkt 10: Eventuelt: Anton Dahl oplyser der er lavet nye FCI regler for udstilling, hvor en hund kan blive udstillings champion uden præmiering på markprøve, kun kennelklubberne i Danmark og Norge stemte imod vedtagelsen. Der er vedtaget også nye ting i 2008, som skal i racekompendiet, at hvis en hund ikke har en fysik som gør at dommeren vurderer at den ikke kan udføre f.eks. en dags jagt, kan dommeren graduere præmieskalaen i nedadgående retning. Dette for at imødegå ”showdogs”. Lise Lotte Højer nævner at DKK oplyser at en ”overpelset” hund også kan dømmes ned Erik Petersen samarbejder med bestyrelsen om et nyt racekompendium, som har sit udgangspunkt i NGK’s nye kompendium. Christina Bak hjælper med at oversætte. Det forventes færdigt til klubdagen i august. Anton Dahl oplyser at der har været forespørgsel, fra Derbyudvalget, om Derbyet kan rykkes frem til foråret, da der er problemer med at få egnede terræner om efteråret til op i mod 90 – 110 tilmeldte hunde Jørgen Højer og andre tilkendegiver at derbyet bør tilpasses de norske og svenske regler, så hunden starter inden den er fyldt 2 år. Kristian Thomsen mener man kunne stille krav om en 1 pr. i UK, dels vil det sænke antallet af tilmeldinger, samt eliminere de uegnede hunde. Alt for mange oplagte situationer bliver misbrugt i dag. Thore Larsson (Svensk Dommer) mener at det er forkert at dømme en hund der er 2 år 9 måneder efter unghunde regler, da den normalt er væsentlig mere udviklet end de hunde der lige er fyldt 2år. Kristian Frøkjær spørger de fremmødte om deres mening (ved håndsoprækkelse) ”om

243

hunde skal starte inden de fylder 2 år eller som i de nuværende regler”? Der var 50 % for under 2 år og 50 % for den gamle regel. Anton Dahl nævnte at DGSK havde udsendt en invitation til de øvrige engelske klubber omkring fælles markedsføring og aktiviteter af vore racer. Alle, på nær DBK, var tilsyneladende positive for et sådant samarbejde. Det første møde afholdes den 25.4.09. Jørgen Højer foreslår om der kan åbnes op for fælles udstilling, samt vinderklasse på vores hoved prøve. Ulrik Stadelhofer foreslår om opdrætter kan give et års gratis medlemskab til nye hvalpekøber, dog uden årbogen. Flemming Nielsen tilføjer at det ikke bliver så dyrt da der ikke udkommer så mange blade mere. Anton Dahl håber at der til DM. vil stille minimum 3 hunde helst 4 Anton Dahl oplyser at hovedprøven afholdes Tuse Næs Sjælland 2010, Kliplev Sønderjylland 2011 og måske Riber Kærgård 2012. Fra efteråret kan en 1 st. præmie fra Norge og Sverige give adgang til vinderklasse Danmark. Nordisk landskamp Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Norge som, skulle havde været afholdt i Finland bliver afholdt i Norge Der er skænket en ny Vinderklasse Pokal af Kennel Troldmarken, som skal gå til årets vinderklassehund, beregningen sker efter en gradueret pointskala, som vi kender fra flere af vore pokaler. Hunden skal være præmieret med mindst Good på udstilling.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


244

Referat generalforsamling 2009

Samtidig er der indført krav om Årets Udstillingshund fremover skal være præmieret med mindst 2. ÅK på markprøve. Hubertus prøven, som afholdes den 27.9.09, afholdes i år sammen med ESK. Max. 10 ekvipager fra hver klub. Pris for at deltage er Kr. 500,00 inkl. morgenmad, middagsmad og eftermiddagskaffe. Adgangs krav er en bestået aut. apporteringsprøve. Kravet om minimum 2 pr. på markprøve er bortfaldet, nye deltagere har førsteret. Er der for mange trækker vi lod. Det kan komme på tale at lave fælles årbog sammen med de øvrige engelske klubber indenfor et par år. Ulrik Stadelhofer mener man burde lave årbogen på hjemmesiden, med indbygget søgefunktion.

Bestyrelsen opfordrede endnu engang medlemmerne til at indsende artikler, billeder og nyheder til brug på hjemmesiden, i Jagthunden og i årbogen. Kristian Thomsen spurgte om medlemmernes telefonnumre kunne komme med i årbogen, da han ofte mangler et nummer. Dirigenten Kristian Frøkjær takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Anton Dahl takkede dirigenten for god mødeledelse.

Dansk Gordon Setter Klub

Venlig hilsen Robert Paulsen Referent

­- Årbog 2009


Beretning 2009 Dansk Gordon Setter Klub’s bestyrelses beretning for 2009 Ultimo 2009 havde klubben 155 medlemmer. En lille nedgang i forhold til 2008. Helt fra forårets start var det tydeligt at antallet af agerhøns landet over var i betydelig fremgang i forhold til sidste år. Forårets kvalitetsprøver bød da også på en god række af præmieringer, specielt når man studerer ungdomsklasserne, ser det ud til at vi har flere kommende top hunde på vej. I åben klasse lykkedes det kun for Nørre Løgums Chili v. Morten Hellbrandt og Østjyllands B Liv. , Anton Dahl at blive ny vinderklassehund. Årets hovedprøve var henlagt til Nordjylland, hvor specielt Kristian Thomsen ydede en stor indsats for at samle og koordinere de nødvendige terræner. Vi skylder alle terrængivere, ledere, dommere og frivillige en stor tak for det vellykkede arrangement, med base fra Fjelsted Skovkro. Hele hovedprøven blev afviklet i en særdeles god og positiv atmosfære, ligesom der blev udvist god sportsånd. Matchningen omkring fredagens og lørdagens bedste ung og åbenklassehund blev vundet af henholdsvis Vinterdalens Tillaaens v. Erik Petersen og Storåens Cap v. Kristian Frøkjær. I søndagens konkurrence blandt hundene med 1. præmie UK blev det Åens Mads v. Erik Petersen der blev 1. vinder. 2. vinder blev Nørre Løgums Diva af 5.maj 2007 v. Peter Rafaelsen og 3. vinder blev Rana, (Lorenz Clemmesen) som på dagen blev ført af Robert Paulsen. Vinderklassen, som blev dømt af Kristian Thomsen (Ordf.) og Thore Larsson blev vundet af Nymarkens Hopper v. Lauge Larsen. De øvrige vindere var 2. vinder Nymarkens Knockando v. Patrick Nilsson, 3. vinder Åshøjdens Locky v. Karl Jensen, 4. vinder Nørre Løgums Breckham v. Lorenz Clemmesen og 5. vinder Åens Gangster ved Kent Hvirring Jensen. Som bekendt afholdt vi for første gang i flere

245

år ingen udstilling i forbindelse med hovedprøven, idet den var flyttet til klubweekenden i august. Mange af deltagerne på hovedprøven tilkendegav deres tilfredshed med denne beslutning. I forårets fælles DKK vinderklasser formåede kun Nymarkens Hopper v Lauge Larsen at placere sig, som 3. vinder på prøven ved Hornsherred den 30. marts. I Sverige lykkedes det den dygtige ekvipage Åens G Blackie v. Ole Halberg at blive 1. vinder med CACIT på Södre Fågelhunds Klubs vinderklasse i Skåne. På DKK Mesterskabsprøven gjorde Åshøjdens Locky v. Karl Jensen en rigtig god figur, men blev desværre sat af lige inden matchningen. Forårsmesterskabet blev vundet af ES Østkystens Nellie v. Ulrik Nielsen. Gennem maj og juni trænes der landet over ihærdigt med apporteringen. En dygtig apportør er alfa og omega, både på jagt og på prøver. Gordon Setterne var på FJD’s udstilling repræsenteret med 12 hunde (forrige år 16). Åens Fenris ved Preben Pedersen opnåede Excellent 1. PLAC Certifikat BIR og Æblevangens Aqua ved Christina Bak Excellent, 1. PLAC BIM. Den ”nye” Klubweekend som blev afholdt den 15. og 16. august på campingpladsen ved Uge blev en stor succes. Over 40 hunde tilmeldt udstillingen, hyggelig grillaften fredag, en super veltilrettelagt apporteringsprøve, næsten 70 spisende festdeltagere lørdag aften, skydning søndag, der var stor opbakning fra en bred skare af medlemmer. Lorenz og Linda Clemmesen, som tovholdere, samt de ihærdige frivillige hjælpere, fortjener stor ros for det flotte arrangement, som vi naturligvis gentager i 2010 den 14. og 15. august, samme sted. Dommer på udstillingen var den karismatiske Sven Otto Hansen fra Læsø og ringsekretær den dygtige Astrid Clausen.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


246

Beretning 2009

Det endelige resultat af udstillingen blev følgende, Æblevangens Aqua 09155/2005 ved Christina Bak EXCL / 1V BTK1 BIR og Åens Kalle Kluivert DK12941/2000 Erik Petersen EXCL 1V / BHK1 BIM. Derudover stillede Kennel Åens en opdrætsklasse, som blev tildelt ærespræmie. Klubmester i apportering blev efter en skarp matchning vundet af Nymarken’s Hopper v. Lauge Larsen. Den bedste i skydekonkurrencen om søndagen blev Anton Linnet. Det foreløbig sidste efterårs forderby blev afviklet lørdag den 29. august med Ásgeir Páll Juliússon, som prøveleder, på terræner omkring Ringsted egnen. Tak til Linda Larsen, som terrængiver og leder på det ene hold. Prøven dømtes af Poul Erik Dahl (Ordf.) og Helge Knudsen, som til slut kunne kåre Nørre Løgums Diva af 5. maj 2007 v. Peter Rafaelsen til 1. vinder. Forderbyet er fremover flyttet til om foråret og afholdes næste gang den 27. februar med Erik Petersen som terrængiver, i det midtjyske. Dansk Jagthunde Derby blev lige ved og næsten for Troldmarkens God-Speed ved Kristian Frøkjær, som ærgerligt blev sat af som nr. 7, lige uden for placeringerne. Både Rana v. Lorenz Clemmesen og Østdalens Blinka ved Martin Dittman var kvalificeret til 2. heat. Rana gik sig desværre overordentlig varm og Blinka opnåede ikke den nødvendige fugletagning. Vi må på den igen til det første forårs Derby til marts 2010. På det svenske Derby lykkedes det Vinterdalens Tillaaens v. Erik Petersen at placere sig som en flot 6. vinder. I efterårets kvalitetsklasser opnåede Nørre Løgums Diva af 5. Maj 2007 v. Peter Rafaelsen sin adgangsbillet til vinderklassen med 1. ÅK, flot præstation af en hund på 18 måneder. Nørre Løgums C. Fire v. Robert Paulsen opnåede ligeledes sin VK billet med en 1 ÅK. Ellers var det igen specielt i ungdomsklasserne Gordon Setterne i efteråret gjorde sig gældende.

Åens G Blackie v. Ole Halberg opnåede 1. præmie i Brugsklasse den 25.9 på Fyn. Ellers må vi desværre sige at høsten i efterårets fælles vinderklasser var en meget mager omgang. Ingen Gordon Settere formåede at kvalificere sig til DM 2009 på de fælles vinderklasser. Ganske enkelt for dårligt. Vi må give dressuren en ekstra tand. DGSK vinderklasse blev afholdt ved Kibæk den 26.sept på særdeles velegnede terræner som Jan Nielsen velvilligt og med stor omhu havde arrangeret. Dommer var Svend Buchhave (Ordf.) og Allan Diderichsen. Under hensyntagen til en del forbigåelse af fugl samt dressurbrister gjorde at dommerne til slut kunne placere følgende 2 hunde, 1. vinder Storåens Cap ved Kristian Frøkjær og 2. vinder Nymarken’s Hopper v. Lauge Larsen. Nymarken’s Hopper opnåede med sin placering hermed titlen DKJCH. Ejer og opdrætter ønskes tillykke. DGSK Hubertusprøve blev med god tilslutning afviklet den 27. september, sammen med Engelsk Setter klubben. Ekvipagen Hammarkleivas Ze-Pil med jæger Anton Dahl blev 1. vinder og Åshøjdens Locky med jæger Karl Jensen blev 2. vinder. Sammenlagt blev hele prøvens bedste ekvipage ES Bjerndrups Blanco med jæger Svend Åge Vad. Mesterskabsprøven i Hubertus blev afviklet på Petersgård ved Langebæk med DGSK som arrangør og Bjarne Kleis som vært. Prøven blev vundet af ekvipagen ES Martallens Iasy og Erling Clausen med GS Storåens Cash og Poul Erik Dahl på 2. pladsen. Danmarksmesterskabet blev afviklet den 10. oktober på Vestsjælland og foregik i særdeles velegnede og fuglerige terræner. Danmarksmester blev ES Siv v. Thomas Klit med sidste års mester P Boelsgårds Paw v. Jørgen Gordon Andersen på 2. pladsen. Tillykke til dem.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Beretning 2009 Nordisk Landskamp blev afviklet i Norge på lavland, på terræner i Østfold området. Prøven var særdeles godt tilrettelagt og for deltagerne en stor oplevelse. Prøven blev vundet af det danske team med 183 point mod Norges 138 point. Bedste individuelle hund blev Nørre Løgums Carloo ved Gorm Petersen. I skrivende stund ser det ud til at vi fremover må ”nøjes” med at afvikle nordisk landskamp i de år et af landende fejrer noget særligt. Kun i Norge og Danmark ser der ud til at være opbakning til en årlig landskamp. FCI Landskampen mod Tyskland og dermed kampen om Nordlandspokalen blev afviklet den 24. og 25. oktober ved Morxdorf i nærheden af Berlin. En rigtig hyggelig event at deltage i. Danmark blev suveræn vinder af landskampen og specielt Nørre

247

Løgums Beckham v. Lorenz Clemmesen imponerede med flotte fulgetagninger og 1. Excellent m. CACIT om lørdagen og Tres Bon om søndagen. Landskampen afholdes i 2010 den 23. og 24. oktober i det sønderjyske. Årets DKK Racevinder blev i 2009 Åens Fenris v. Preben Pedersen. Igen i år skal der lyde en stor tak til alle der støtter og vil Dansk Gordon Setter Klub det godt. Tak til kollegaerne i FJD, DJU, DKK og DJ, samt vore søsterklubber i Skandinavien og Tyskland for et godt samarbejde omkring de stående fuglehunde. Sidst, men ikke mindst, tak til mine kollegaer i bestyrelsen og vore tillidsrepræsentanter for et godt og særdeles konstruktivt samarbejde gennem året. På vegne af DGSK bestyrelse Formand Anton Dahl

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


248

DGSK‘s Love

DGSK’s vedtægter Navn og hjemsted §1. Klubbens navn er Dansk Gordon Setter Klub. Klubben er stiftet den 1. April 1922. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. Stk. 3.a. Klubben virker i samarbejde med andre specialklubber for stående jagthunde i henhold til vedtægterne i „Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark“ og til gældende bestemmelser mellem „FJD“ og „DKK“. Organisation § 2. Klubben er opbygget med: a) Urafstemning § 17. b) Generalforsamling §§ 103. c) Bestyrelse §§ 7-8. d) Medlemmer§ 5. Klubbens formål § 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Gordon Setteren og gennem oplysning og hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, brugsegenskaber og eksteriør. Dette formål søges blandt andet opnået ved: a) at afholde markprøver, apporteringsprøver, udstillinger, skuer med mere, b) at bevirke størst mulig deltagelse i arrangementer i regi af; DKK, FJD og DGSK, c) at medvirke til fastsættelse af standard i henhold til DKK´s internationale forpligtelser, til

brug ved bedømmelser på hundeudstillinger og skuer, d) at medvirke til uddannelse af markprøve og udstillingsdommere, e) at anvise og hjælpe medlemmerne med valg af stamhunde, avlsdyr, lån af avlsdyr, formidling af hvalpe med mere. f) at udsætte æres- og andre præmier til brug ved markprøver, udstillinger med mere, g) i videst muligt udgive årbog og/eller et flere gange årligt udkommende blad - eventuelt i samarbejde med FJD. Avlsarbejde § 4. Dansk Gordon Setter Klub er DKK´s sagkundskab indenfor avlsarbejdet vedrørende Gordon Setteren. Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. Stk. 3. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK´s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. Indmeldelse § 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie. Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK´s bestyrelse. Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Ophør Stk. 4. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse til klubbens kasserer. Udmeldelse kan

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Love ske med 1 måneds varsel til den 31. December. Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere betaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed. Kontingent § 6. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. Marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales reduceret kontingent, fastsat af bestyrelsen for et år ad gangen. Bestyrelsens sammensætning § 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Stk. 2. Valgperioden er 2 år. I ulige år vælges der 4 medlemmer til bestyrelsen, og i lige 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Stk. 2.a. Bestyrelsen skal tilstræbes sammensat, så den består af 3 medlemmer valgt for Jylland med omkringliggende øer, 1 medlem valgt for Fyn med omkringliggende øer og 3 medlemmer valgt for Sjælland og alle øer øst for Storebælt. Valg af suppleanter sker efter tilsvarende geografiske hensyn. Stk. 2.b. I ulige år søges der valgt 2 medlemmer for Jylland, 1 medlem for Fyn og 1 medlem for Sjælland, mens der i lige år søges valgt 1 medlem for Jylland og 2 medlemmer for Sjælland, jævnfør stk. 2.a. Stk. 3. Valg sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemme-

249

lighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig, ved at der ikke findes suppleanter, som kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 6. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres på generalforsamlingen. Bestyrelsens arbejde § 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Omkostituering kan finde sted. Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning. Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat offentliggøres snarest i klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


250

DGSK‘s Love

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende indenfor arbejdsområdet. Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad skal være medlem af DGSK´s bestyrelse. Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. Stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKK´s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Regnskab § 9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overenstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. februar. Generalforsamling Ordinær generalforsamling § 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med klubbens hovedprøve, dog senest den 30. April. Generalforsamlingen skal tilstræbes afholdt skiftevis i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 4. Senest i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres det reviderede regnskab.

Stk. 5. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen, jævnfør § 7. stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling. § 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Formandens beretning til godkendelse 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af budget 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse og suppleanter 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt. Afstemning ved generalforsamling. § 12. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal, jævnfør dog stk. 3. samt §§ 178. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Valg til bestyrelsen skal dog altid foregå skriftligt, jævnfør § 7 stk.3. Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer, senest 2 måneder efter vedtagelsen på generalforsamlingen. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflertal, idet blanke stemmer dog ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Ekstraordinær generalforsamling § 13. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Love eller når 20 procent af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 12. Disciplinærsager. § 14. Har et medlem overtrådt gældende regler, jævnfør DGSK´s og DKK´s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende. Denne bestemmelse berører ikke en dommers, prøveeller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger. § 15. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes af bestyrelsen til DKK´s disciplinærnævn, og kan ikke indbringes for generalforsamlingen. Stk. 2. Kun sådanne sager, der i følge DKK´s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan forelægges DKK´s disciplinærnævn. Stk. 3. Disciplinærsager, vedrørende prøver henhørende under DJU, kan ikke forelægges, eller ankes til DKK´s disciplinærnævn, men skal henvises til Dansk Jagthunde Udvalg. Midlertidige disciplinære foranstaltninger § 16. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning overfor den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK´s love § 26. Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyl-

251

dighed indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. Urafstemning § 17. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål stille til endelig afgørelse ved skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer, sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen. Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes. Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne. Opløsning af klubben § 18. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning på samme majoritet. Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til Dansk Gordon Setter Klubs formålsparagraf. Ikrafttræden. § 19. Ovenstående love er stadfæstet ved urafstemning den 27. maj 1998. Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 1. August 1998.

Dansk Gordon Setter Klub

(Der tages forbehold for skrivefejl) ­- Årbog 2009


252

DGSK‘s Standard

Avlsmål og Standard Avlsmål Dansk Gordon Setter Klub har som avlsmål, at der avles gode jagt- sports- og familiehunde. Dette mål søger klubben at nå ved at opfordre til avl på racetypiske hunde med godt gemyt, der via praktisk jagt og ved prøveresultater har dokumenteret deres brugsværdi.

Skalle Let rundet, bredest mellem ørerne. Bredere end næsepartiet, med god plads til hjernen Stop Klart defineret Næse Stor og bred, med godt åbne næsebor og sort.

Standard Gordon Setter Oprindelsesland: Storbritanien FCI Standard 25.09.1998 GB Oversættelse godkendt DKK Standard komite Januar 2004

Næseparti Langt, med næsten parallelle linier, hverken tilspidset eller spinkelt. Det er ikke helt så dybt som langt

Anvendelse Stående jagthund

Læber Ikke hængende, vel definerede læber.

Klassifikation FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde), Sektion 2.2 (Britiske og irske Pointere og Settere; Settere) Med brugsprøve

Kæber & bid Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at overkæbens fortænder tæt overlapper underkæbens i en linie vinkelret på kæberne

Helhedsindtryk Elegant hund, hvis linier giver indtryk af fart. Hele dens skikkelse har et præg af fuldblod. Den er gennemført harmonisk i sin bygning overalt

Kinder Så smalle som det tørre hoved tillader Øjne Mørkebrune og klare. Hverken dybtliggende eller udstående, ansat tilpas langt under øjenbrynene, med et intenst og intelligent udtryk

Temperament Intelligent, kompetent og værdig. Den er dristig og frimodig, med et venligt og afbalanceret gemyt Hoved Mere dybt end bredt. Længden fra nakkeknude til stop er større end fra stop til næse Tørt både under og over øjnene.

Ører Middelstore og tynde. De er lavt ansat og ligger tæt ind til hovedet Hals Lang, tør og buet, uden løs hud ved struben Krop Af moderat længde

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


DGSK‘s Standard Lænd Bred, let hvælvet Bryst Ikke for bredt. Underbrystet er dybt, og ribbenene godt hvælvede. God dybde i de bageste ribben Hale Lige eller let sabelformet, må ikke nå forbi haseleddet. Den bæres vandret eller lavere end ryglinjen. Den er tyk ved roden og løber ud i en fin spids. Fanen begynder nær haleroden og er lang og lige. Den bliver kortere mod halespidsen Lemmer Forpart Forbenene har flade knogler, er lige og stærke Skuldre Skulderbladene er lange og godt tilbagelagte. De er brede og flade og når tæt sammen ved skuldertoppene. Ikke med svær muskulatur Albuer Godt lavt ansatte, med god tilslutning til kroppen Mellemhånd Lodret Bagpart Fra hofte til haser er bagbenene lange, brede og muskuløse. Fra haseled til pote er de korte og stærke. Lodrette fra haseleddet til jorden. Bækkenet ligger næsten vandret

253

Knæ Velvinklede. Poter Ovale, tæt sluttede, med godt buede tæer og rigelig behåring mellem tæerne. Fyldige trædepuder, især den centrale har god tykkelse Bevægelse Regelmæssig og støt, fri og effektiv bevægelse med rigeligt fraskub fra bagparten. Pels Hårlag På hovedet, på forsiden af benene og ved ørespidserne er pelsen kort og fin. Alle andre steder på kroppen er pelsen moderat lang, fladtliggende og uden krøl eller bølger. Frynserne på den øverste del af ørerne er lange og silkeagtige, på bagsiden af benene er de lange og fine, flade og lige. Frynserne på bugen kan nå helt frem til bryst og strube. Alle behæng ønskes mest muligt uden krøl eller bølger. Farve Dyb og blank kulsort, uden skær af ”rust”, med aftegninger af kastanierødt, dvs. en glansfuld tan-farve. Sort ”pencilling” på tæerne og en sort stribe under kæben er tilladt Tan-aftegningerne er placeret således: To tydelige pletter over øjnene, ikke over 2 cm i diameter På næsepartiets sider, idet tan-farven ikke må nå op over næsens basis, men ligger som et bånd om næsepartiets vel definerede afslutning fra side til side. På struben, samt to store, tydelige pletter på brystet. På indersiden af bagben og lår, idet tan-farven kommer frem ned over knæets for-

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


254

DGSK‘s Standard

side og breder sig til ydersiden af bagbenene fra haseled til tæer. På forbenenes bagside ses tan-farven op til albuerne, og på forsiden op til håndroden eller lidt højere. Omkring anus. En meget lille, hvid plet på brystet er tilladt. Ingen andre farver er tilladt.

Dansk Kennel Klubs bemærkning Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl! DGSK bemærkning Klubben anbefaler følgende størrelser for Gordon Setter: Skulderhøjde for hanner: 60 - 66 cm. Skulderhøjde for tæver: 58 - 62 cm.

Størrelse Skulderhøjde for hanner 66 cm, for tæver 62 cm. Vægt for hanner 29.5 kg, for tæver 25.5 kg.

Gordon Settere med hvid/hvide poter kan ikke opnå 1. præmie.

Fejl Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Gordon Settere født med ikke-anerkendte farver - såsom rød, brun, lever, trefarvet eller lever/ tan - skal registreres som fejlfarver hos Dansk Kennel Klub i flg. gældende stambogsføringsregler og er herefter udelukket fra avl og udstilling! Standarden udgivet af FCI 25. September 1998 Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité Januar 2004

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Regnskab DGSK Regnskab 2008 & Budget 2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

255


Medlemsliste 2009

256

A 97948066 86591920 55734919

Orla Sloth Andersen Sten Andersen Susanne Andersen

Istrupvej 27 Høneballevej 24 Langemark Mariendalsvej 20

7755 Bedsted Thy 8305 Samsø 4700 Næstved

33212607

Anders P. Andersson

Sveasvej 6 st.

1917 Frederiksberg C

John Bak Rasmus Bak Ingrid Birkebæk Leif Brink Niels Thyge Brogaard Pernille Bruun Gaarde Anette Bøstrup

Sønderstrandvej 58 Jernumvej 160 Tingvejen 46C Svalevænget 11 Brunemosevej 12 Asnæs Skovvej 61 Engvej 2 Uggelhuse

4400 9460 6500 6760 4250 4400 8900

Kalundborg Brovst Vojens Ribe Fuglebjerg Kalundborg Randers

Henning Christensen Henrik G. Christensen Kim Pandrup Christensen Jørn Christensen-Koch René Clausen Dorte Clemmensen Linda Hansen Clemmesen

Vestermarkvej 6 Kobbelskoven 39 Skovvangs Alle 5 Ganl Mørke Fjestrupvej119 Sillerup Nørresø Allé 139, V. Nebel Mejlvej 5A Povlskrovej 36, Uge Mark

6240 6000 3660 6100 6040 8240 6360

Løgumkloster Kolding Stenløs Haderslev Egtved Risskov Tinglev

Anton Dahl Hans Jørgen Dahl Niels Ole Dahl Poul Erik Dahl Hans Henning Dellgreen Allan Diederichsen Martin Alfred Dittmann

Vesterskovvej 34, Binderup Ørebrovej 1, 1.tv Møllevangen 46, Ingridsvej 85 Ægiersvej 3 Riglandsegvej 3, Drenderup Badstuegade 8 st.

6091 6000 8585 6000 7000 6580 6100

Bjert Kolding Glesborg Kolding Fredericia Vamdrup Haderslev

Walter Ehrenreich Peter Eliasen

Valsgårdvej 10 Th. Nielsensvej 12

9500 Hobro 4540 Fårevejle

Bjarke Farsinsen Anette Frandsen Ole Frank Frits Friberg Kristian Frøkjær

Valmuevej 17 Fårup Elmevænget 6 Øm Orionvej 26 Hemstokvej 10 Hårby Nordvangen 41

7900 4000 9990 8660 7173

B 59268600 98235250 24627522 75422328 57848202 40565040 86495456

C 74777786 75509006 48181410 74566587 75553110 86170534 74643866

D 75577398 24227697 86386716 75501530 75928477 75598253 75520000

E 95000001 59689700

F 97722059 46481191 98441882 22730952 75803780

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

Nykøbing M Roskilde Skagen Skanderborg Vonge


Medlemsliste 2009

257

G 48709803 98375323 59368003

Conny Gardan Claus Geisler Annebeth Graae

Tisvildevej 24 Haverslevvej 54 Ersted Hyldevej 3

3210 Vejby 9520 Skørping 3100 Hornbæk

Ole Halberg Niels Otto Haldrup Finn H. Hansen Karsten Hare Morten Hellebrandt Inger Hjort Larsen Jan Hjort-Nielsen Jørgen Højer

Skovbovej 73 Skovalleen 33 Ristingevej 1 Grøndalsvej 84 Søndergade 11 Birkemosevej 1 Østermarksvej 4 Højbodalvej 21 Assentorp

4632 9900 5932 8260 6780 4874 8800 4295

Gunvor Iversen Morten Iversen

Vikelvej 185 Haderslevvej 134

8800 Viborg 6000 Kolding

John Willemoes Jensen Karl Jensen Kent Hvirring Jensen Ole Jensen Willy Richard Jensen Svend Erik Jespersen Asgeir Pall Juliusson Ebbe Jørgensen

Valorevej 60 Sognegade 29 Guldbrandsvej 6 Vesterø Grenen 3 Toftevej 10 Hovvej 5D, Ramsing Øvej 17 Dyndledsvej 13

4130 6240 9940 9260 4200 7860 4100 4652

Viby S Løgumkloster Læsø Gistrup Slagelse Spøttrup Ringsted Hårlev

Bjarne Kleis Lene Knuth Jan Kristensen Niels Erik Krüger

Stårbyvej 1 Egebjergvej 330 Abildøre Bakkevej 31 Østrupvej 32

4735 4560 6960 4400

Mern Vig Hvide Sande Kalundborg

Helle Larsen Lauge Larsen Anton Linnet Henning Lorenzen

Nautrupvej 19 Vanløsevej 8 Vanløse Søholtvej 6 Arnåvej 6, Vester Højst

7870 4370 7700 6240

Roslev Store Merløse Thisted Løgumkloster

H 56636063 98430513 62571003 86281663 84300000 54179380 96515060 57890147

Bjæverskov Fredrikshavn Humble Viby J Skærbæk Gedser Viborg Stenlille

I 86215450 75521222

J 26135314 74745031 98499438 98315572 58520185 40297148 57601912 56285351

K 47176053 40862962 97311548 59560075

L 40591777 57803520 97977088 74775505

M Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Medlemsliste 2009

258 97424930 58385038

Hanna Mikkelsen Peter Hans Mortensen

Hattensvej 3 Tinghusvej 50 Neble

7500 Holstebro 4242 Boeslunde

Berit Nielsen Flemming Nielsen Poul E. Nielsen

Krudthusgade 7 Lethenborgvej 17 Korsholmvej 7 Korsholm

5000 Odense C 8660 Skanderborg 9690 Fjerritslev

Jesper Olesen

Hyllerødvej 1

8783 Hornsyld

Robert Paulsen Bjarne Leo B. Pedersen Elo Juhl Pedersen Gorm Pedersen Lars Pedersen Niels L. R. Pedersen Ove Steen Pedersen Peter Pedersen Preben Pedersen Erik Petersen Knud P. Petersen Erling Plejdrup

Klosterbakken 43 Munkefort 33 Marienhoffvej 1 Nygårsvej 17 Havvejen 17, Udbyhøj Søvangen 27, Søvind Attrupvej 6 Strøby Gadekærsvej 11 Sejlflod Lundehusvej 10 Buderupholm Hedevænget 11 Enghaven 16, Pollerup Rødkildegård Sonnerupvej 48

6230 7080 8550 8620 8950 8700 8550 9280 9530 8800 4780 4060

Rødekro Børkop Ryomgård Kjellerup Ørsted Horsens Ryomgård Storvorde Støvring Viborg Stege Kirke - Såby

Peter Rafaelsen Bent Rasmussen Henning Rasmussen Tim Rudby

Laveskovalle 309 Damvej 6 Kare Favrdalen 1 Oregårdsvængevej 1

3050 8950 6100 4720

Humlebæk Ørsted Haderslev Præstø

Kim Schmidt Bent Simonsen Lasse Simonsen Torben K. Simonsen Gert Pedersen Skov Kim Skovbo Cecilie Wøkk Smed Ulrik Stadelhofer Henrik Stobbe Johnny Streit Michael Strømberg

Toften 1 Vejlevej 46 Ådum Horsensvej 14 Skærbæk Møllevej 5, Skærbæk Overgade 19 Tinggårdslunden 10 Tune Nylykkevej 4b Fugdalvej 19 Fugdal Solvænget 1 B Stenhøjvej 10 Rønnebærvej 13

6780 6880 8660 7000 7000 4000 4772 7250 3520 7250 8410

Skærbæk Tarm Skanderborg Fredericia Fredericia Roskilde Langebæk Hejnsvig Farum Hejnsvig Rønde

N 65914885 86531283 98211734

O 40787739

P 74688298 75869076 86394726 86841829 86485370 75659927 86394763 98316551 98373363 86675290 55813419 46492454

R 45767620 86485129 74524282 55992546

S 74751409 97376296 86512584 75562621 75562423 46136737 55388240 75336162 45818532 75336656 85300000

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Medlemsliste 2009 86592181 59500701

259

Grethe Strømkjær Carsten Sørensen

Havvejen156, Toftebjerg Svallerup Strandvej 8

8305 Samsø 4400 Kalundborg

Kristian Thomsen Majbritt Thomsen Søren Thygesen Palle Thaarup Jørgen Skaaning Trolle

Trinkærvej 28 Jørgensgaardvej 37 Mosvigvej 16 Lindevej 18 A Tollerup Strandvej 21

9981 6240 6093 8870 3370

Niels E. Valdal Klaas Venborg Kim Vinggaard

Vedbæk Strandvej 348 Lupinvej 40 Korshøj 2

2950 Vedbæk 4040 Jyllinge 6440 Augustenborg

Kim Weber Annette Wermuth

Selskærvej 2 Mogenstrupvej 29 Søndersted

6560 Sommersted 4340 Tølløse

Lars Zinglersen

Gunderødvej 22 Gunderød

2970 Hørsholm

Kjeld Ørndrup Thomas Østergård Flemming Østergaard

Kærvej 21 Jyllandsgade 17 Lundgårdsparken 31

4270 Høng 7490 Aulum 7490 Avlum

T 98483502 74783936 75574474 88700001 45421710

Jerup Løgumkloster Sjølund Langå Melby

V 35385000 32959305 64400000

W 74504060 58189919

Z 42180008

Ø 60619921 50906998 97472493

Famile medlemmer 59268600 86841829 74777786 74643866 75577398 59689700 86510494 75803780 84300000 57890147 86215450 98499438 74745031 59560075 57601912

Christina Bak Lene Carstensen Yrsa Christensen Lorenz Clemmesen Ulla Wilki Dahl Anne Eliasen Bente Friberg Anne Kirsten Frøkjær Fru Hellbrandt Liselotte Højer Hr. Gunvor Iversen Mette Hvirring Jensen Tina Jensen Karin Krüger Ann Køj

Sønderstrandvej 58 Nygårsvej 17 Vestermarkvej 6 Polvskrovej 36 Uge Mark Vesterskovvej 34, Binderup Th. Nielsensvej 12 Hemstokvej 10 Hårby Nordvangen 41 Søndergade 11 Højbodalvej 21 Assentorp Vikelvej 185 Guldbrandsvej 6 Vesterø Sognegade 29, Løgumgård Østrupvej 32 Øvej 17, Allindemagle

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

4400 8620 6240 6360 6091 4540 8660 7173 6780 4295 8800 9940 6240 4400 4100

Kalundborg Kjellerup Løgumkloster Tinglev Bjert Fårevejle Skanderborg Vonge Skærbæk Stenlille Viborg Læsø Løgumkloster Kalundborg Ringsted


Medlemsliste 2009

260 74688298 65914885 86512584 75336162

Christina Petersen Martin Rasmussen Lasse Simonsen Anja Stadelhofer

Klosterbakken 43 Krudthusgade 7 Horsensvej 14 Fugdalvej 19 Fugdal

6230 5000 8660 7250

Rødekro Odense Skanderborg Hejnsvig

75501530 Karin Thomsen Ingridsvej 85 6000 Kolding 40862962 Peter joh. Thorup Egebjergvej 330 4560 Vig 55813419 Lis Taarnmark Enghaven 16, Pollerup 4780 Stege 45767620 Birgitte Warthoe Laveskovallé 309 3050 Humlebæk 74504060 Fru Weber Selskærvej 2 6560 Sommersted

B Medlemmer 74642356 Allan Nissen Povlkrovej 27 Uge 6360 Tinglev 86445547 Jens Hedegård Axelsen Lerbakken 9 8900 Randers 54179380 Henning Ø. Hjort Larsen Birkemosevej 1 4874 Gedser

Udenlandske medlemmer Anita Aronson Åke Berglund Bjørnar Boneng Harri Heino Juhani Maria Köhler Thore Larson Dr. Peter Reiser Johan B. Steen Tom Erik Øygard

Rövængen 84 Stargränd 18 Nordengveien 4 Halmekarinkuja 2 Mickelsboda PL6483 Ljungkulle Dimdo Feldstrasse 49 Nedre Ullern Terrasse 5 Evje Gaard

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

S8743 Taby Sverige S-77497 Fors Sverige N-7600 Levanger Norge F-47400 Kausala Finland S-762 96 Rånäs Sverige S-522 93 Tidaholm Sverige D 45549 Sprockhövel D N280 Oslo Norge N661 Rolvsøy Norge


2009

Dansk Gordon Setter Klub

261

­- Årbog 2009


262

Fremførte hunde 2009

Charlie (01978/2009), han, f. 07.07.2008, F. Løssfelteret’s Rico N 26460/05 - M. Alice N 14533/03. O. Eva Otterstrøm, Norge. E. Cecillie Wøkk, Nylykkevej 4b, 4772 Langebæk. S. 208, 213 Hammerkleivas Ze-Pil (209559/2003), tæve, f. 26.07.2003, F: SEJCH Gordvalls Echo S15945/2001 - M: Hammarkleiva’s Zindy N 15292/95. Opdr.: Dagfinn Ness & Jan Ove Bratset, Norge. E: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert. S. 125, 141, 162, 196, 198, 206, 214 Hunting Tiannas Basco (17649/2006), han, f. 31.08.2006, F: Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Marrika A Tianna 11592/97. O. + E. Hildor Knudsen, og Majbritt Thomsen, Jørgensgårdvej 37, 6240 Løgumkloster. S. 113 Hunting Tiannas Blæs Becca (17645/2006), tæve, f. 31.08.2006, F: Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Marrika A Tianna 11592/97. O. Hildor Knudsen, og Majbritt Thomsen, E. Peter Eliasen, Th. Nielsensvej 12, 4540 Fårevejle. S. 112, 115, 135, 145, 181, 184, 189, 192, 193, 215 Hunting Tiannas Chevis (23865/2007), tæve, f. 31.10.2007, F: Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M: Troldmarkens Ea 02971/2002. O. + E. Hildor Knudsen, og Majbritt Thomsen, Jørgensgårdvej 37, 6240 Løgumkloster. S. 111, 115 Højtoftegaards Shadow (06993/2008), han, f.30.03.2008. F. Højtoftegaards K. Chui Mbili 13642/99 - M. Højtoftegaards L. Diana 10334/2000. O. Jesper Olesen. E.??? S. 110

Højtoftegaards P. Tinke (09522/2005), han, f. 05.05.2005, F. Åens Kalle Kluivert 12941/2000 - M. Højtoftegaards L. Diana 10334/2000. O. + E. J. Olesen & E. M. Søndergaard, Hyllerødvej 1, 8783 Hornsyld. S. 108, 112, 185 Højtoftegaards Q. Chano (05598/2006), han, f. 14.03.2006, F. Højtoftegaards G. Bino 23472/95 - M. Højtoftegaards Nova 07899/2002. O. J. + E.M. Olesen. E. Ole Frank, Orionvej 26, 9990 Skagen. S. 114, 132, 142 Højtoftegaards Q. Enya (05603/2006), tæve, f. 14.03.2006, F. Højtoftegaards G. Bino 23472/95 - M. Højtoftegaards Nova 07899/2002. O. J. + E.M. Olesen. E. Anton Linnet, Søholtvej 6, 7700 Thisted. S. 122, 215 Idrefjällens Doc Holliday (22034/2007), han, f. 25.07.2007, F. Mountaineer’s Dollar S67573/2004 M. Strandaböskogens Prinsessa S19361/2004, O. Stefan og Mia Nordin, Sverige. E. Karsten Hare, Grøndalsvej 84, 8260 Viby J. S. 169, 182, 190, 208 Keuka’s Speedy Gonzales (12447/2008), han, f. 07.05.2007, F. Carolinas All Hat, No Cattle AKC SN76775801 - M. Keuka’s Boss And Company AKC SN81131807. O. Thomas G. Mitchell, USA. E. Karsten Hare, Grøndalsvej 84, 8260 Viby J. S. 208 Lyngmosegaards Edna (19392/2003), tæve, f. 18.10.2003, F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Lyngmosegaard’s Dodo 01909/99. O. + E. Kristian Thomsen, Trinkærvej 28, 9981 Jerup. S. 200

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Fremførte hunde 2009 Møllens Fonzie (19905/2004), han, f. 24.09.2004, F. Kildens Cliff 02584/2000 - M. Åens Daffy 05248/99. O. Bjarne Kleis. E. Cecilie Wøkk, Nylykkevej 4b, 4772 Langebæk. S. 114 Nørre Løgums Beckham (20475/2004), han, f. 18.09.2004, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Lorenz Clemmesen, Povlkrovej 36, 6360 Tinglev. S. 131, 137, 150, 160, 192, 193, 198, 206, 207 Nørre Løgums Blitz (20479/2004), tæve, f. 18.09.2004, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. + E. Karl Jensen, Sognegade 27, 6240 Løgumkloster. S. 137, 149 Nørre Løgums Brus (20478/2004), tæve, f. 18.09.2004, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Rikke Eliasen, Th. Nielsensvej 12, 4540 Fårevejle. S. 112, 114, 134, 144 Nørre Løgums Carloo (00755/2007), han, f. 29.11.2006, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Gorm Pedersen, Nygårsvej 17, 8620 Kellerup. S. 111, 116, 120, 131, 139, 182, 184, 207 Nørre Løgums C-Fire (00756/2007), han, f. 29.11.2006, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Robert Poulsen, Klosterbakken 43, 6230 Rødekro. S. 110, 114, 116, 132, 145, 181, 185, 189, 191, 199, 213

263

Nørre Løgums Cikki (00761/2007), tæve, f. 29.11.2006, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Kim Schmidt, Toften 1, 6780 Skærbæk. S. 113, 116, 134, 145 Nørre Løgums Chilli (00760/2007), tæve, f. 29.11.2006, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Morten Hellebrandt, Søndergade 11, 6780 Skærbæk. S. 112, 116, 121, 122, 132, 139, 199, 202, 206, 215 Nørre Løgums Cicka (00759/2007), tæve, f. 29.11.2006, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Kim Weber, Selskærvej 2, 6560 Sommersted. S.111, 132, 144, 185 Nørre Løgums Comet (00753/2007), tæve, f. 18.09.2004, F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. + E. Karl Jensen, Sognegade 27, 6240 Løgumkloster. S. 113 Nørre Løgums Daphne af 5. maj 07 (12038/2007), tæve, f. 30.04.2008, F. Carolinas All Hat, No Cattle AKC SN76775801 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Lauge S. Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. S. 109, 126, 138, 168, 180, 186, 188, 216 Nørre Løgums De Luca af 5. maj 07 (12035/2007), tæve, f. 30.04.2008, F. Carolinas All Hat, No Cattle AKC SN76775801 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. + E. Karl Jensen, Sognegade 27, 6240 Løgumkloster. S. 110, 124, 136, 168, 183

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


264

Fremførte hunde 2009

Nørre Løgums Diva af 5. maj 07 (12036/2007), tæve, f. 30.04.2008, F. Carolinas All Hat No Cattle AKC SN76775801 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Peter Rafaelsen, Laveskovalle 309, 3050 Humlebæk. S. 109, 121, 140, 170, 180, 190

Nymarken’s Hopper (21495/2003), han, f.19.11.2003, F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Troldmarkens Deluxe - 16592/2000 . O. Frits Friberg. E. Lauge S. Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. S. 127, 149, 156, 159, 163, 195, 199, 202, 204, 213

Nørre Løgums Dina af 5. maj 07 (12037/2007), tæve, f. 30.04.2008, F. Carolinas All Hat, No Cattle AKC SN76775801 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17 , 4100 Ringsted S. 107, 109, 123, 124, 140, 170, 185, 211

Nymarken’s Hermes (21493/2003), han, f.19.11.2003, F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Troldmarkens Deluxe - 16592/2000 . O. Frits Friberg. E. Niels Otto Haldrup, Skovalleen 33, 9900 Frederikshavn. S. 127, 144

Nørre Løgums Disko af 5. maj 07 (12040/2007), tæve, f. 30.04.2008, F. Carolinas All Hat, No Cattle AKC SN76775801 - M. Åshöjdens Locky 17322/2001. O. Karl Jensen. E. Lene Carstens, Nygårsvej 17, 8620 Kjellerup. S. 110, 130, 138, 168, 182, 184, 213

Nymarken’s Imir (21638/2003), tæve, f.26.11.2003, F. Faksfjellet’s Rocco Royal N17274/95 - M. Åens Emma 07152/99. O. + E. Frits Friberg, Hjelmslevvej 1, 8660 Skanderborg. S. 114, 115, 117, 134, 144, 183, 189

Nymarken’s Gambler (12417/2002), han, f.01.07.2002, F. Troldmarkens Applaus 10785/96 - M. Åens Emma 07152/99. O. Frits Friberg. E. Ulrik Stadelhofer, Fugdalvej 19, 7250 Hegnsvig. S. 148 Nymarken’s Gelina (12423/2002), tæve, f.01.07.2002, F. Troldmarkens Applaus 10785/96 - M. Åens Emma 07152/99. O. Frits Friberg. E. Michael Strømberg, Rønnebærvej 13, 8410 Rønde. S. 127, 136, 149

Nymarken’s Jingo (17879/2004), han, f.22.08.2004, F. Troldmarkens Applaus 10785/96 - M. Åens Emma 07152/99. O. Frits Friberg. E. Michael Strømberg, Rønnebærvej 13, 8410 Rønde. S. 126, 136, 150, 162, 187, 199

Nymarken’s Harley (21496/2003), han, f.19.11.2003, F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Troldmark–ens Deluxe - 16592/2000 . O. Frits Friberg. E. Hans Henning Dellgreen, Ægiersvej 3, 7000 Fredericia. S. 132, 145

Nymarken’s Lind (03113/2007), tæve, f.03.02.2007, F. Åshöjdens Cowboy S32155/2005 - M. Åens Emma 07152/99. O. Frits Friberg. E. Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17, 8660 Skanderborg. S. 134, 144, 175 Nymarken’s Locky Punch (03109/ - 2007), tæve, f.03.02.2007, F. Åshöjdens Cowboy S32155/2005 - M. Åens Emma 07152/99. O. + E. Frits Friberg, Hjelmslevvej 1, 8660 Skanderborg. S. 168

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Fremførte hunde 2009 Nymarken’s Luna (03111/2007), tæve, f.03.02.2007, F. Åshöjdens Cowboy S32155/2005 - M. Åens Emma 07152/99. O. Frits Friberg. E. Johnny Streit, Stenhøjvej 10, 7250, Hejnsvig. S. 132, 139, 214

265

Rana (02801/2008), tæve, f.28.03.2007, F. Gordvalls Hunter S36229/2002 - M. Grensefjellet’s Irma S48484/2005. O. Sofia Palmkvist, Sverige. E. Lorenz Clemmesen, Povlskrovej 36, 6360 Tinglev. S. 105, 106, 117, 120, 130, 136, 169, 175, 180, 181, 192, 194, 196, 206, 207, 211, 216

Nymarken’s Karla (09839/2006), tæve, f.19.05.2006, F. Finnvola’s Tsar N04748/03 - M. Troldmarkens Deluxe 16592/2000. O. + E. Frits Friberg, Hjelmslevvej 1, 8660 Skanderborg. S. 145

Ronja (09837/2002), tæve, f.21.05.2002, F. Scott 26550/91 - M. Liza 24801/96. O. Anton Dahl. E. Søren B. Thygesen, Mosvigvej 16, 6093 Sjølund. S. 125, 142, 150, 160, 200, 202

Nymarken’s Knockando (S27063/2007), han, f.19.05.2006, F. Finnvola’s Tsar N04748/03 - M. Troldmarkens Deluxe 16592/2000. O. Frits Fri– berg. E. Patrik Andersson, Sverige S. 134, 150

Rimfaxes B. Timex (12594/97), han, f.02.06.1997, F. Flash 03343/91 - M. Røsnæs B.Suzette 16277/90. O. Poul Ellehøj. E. Lene Knuth, Egebjergvej 330, 4560 Vig. S. 214

Opendoras Gulla (10191/2005), tæve, f.02.03.2005, F. Hammarkleiva’s C-Copper N14886/99 - M. Opendora’s Brilliante FIN 29257/95. O. Markku Parviainen, Findland. E. Ásgeir Páll Júllísson, Øvej 17, 4100 Ringsted. S. 109, 122, 125, 141, 154, 186, 211, 215

Røsnæs Gaucho (00358/2008), han, f.01.12.2007, F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Røsnæs Flossie 02112/2003. O. Niels Erik Krüger. E. Pernille Buun Gaarde, Asnæs Skovvej 61, 4400 Kalundborg. S. 168, 174, 186

Q-Bic’s Hambus (08996/2004), han, f.04.04.2004. F. Finnvola’s Zico N08712/99 - M. Q-Bic’s Dolly Patron 19135/98. O. + E. Jørgen Højer, Højbodalvej 21, 4295 Stenlille. S. 132, 142

Røsnæs Gusto (00359/2008), han, f.01.12.2007, F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Røsnæs Flossie 02112/2003. O. Niels Erik Krüger. E. Kjeld Ørndrup, Kærvej 21, 4270 Høng. S. 169, 174, 183,

Q-Bic’s Isi (17528/2006), han, f.31.05.2006. F. Mountaineer’s Aias S31305/2000 - M. Q-Bic’s Ginnie 19491/2002 . O. + E. Jørgen Højer, Højbodalvej 21, 4295 Stenlille. S. 208, 209, 216, 217, 218

Røsnæs Gozo (00360/2008), han, f.01.12.2007, F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Røsnæs Flossie 02112/2003. O. Niels Erik Krüger. E. Kim Vinggaard, Korshøj 2, 6440 Augustenborg. S. 168 Røsnæs Grandus (00357/2008), han, f.01.12.2007, F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Røsnæs Flossie 02112/2003. O. Niels Erik Krüger. E. Karin Krüger, Østrupvej 32, 4400 Kalundborg S. 170, 175

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


266

Fremførte hunde 2009

Røsnæs Griff (00355/2008), han, f.01.12.2007, F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Røsnæs Flossie 02112/2003. O. + E. Niels Erik Krüger, Østrupvej 32, 4400 Kalundborg. S. 171, 175, 186, 188 Røsnæs Guizo (00356/2008), han, f.01.12.2007, F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Røsnæs Flossie 02112/2003. O. + E. Niels Erik Krüger, Østrupvej 32, 4400 Kalundborg. S. 154 Slåtbuas Tikka (02700/2009), tæve, f.11.04.2008, F. Åshöjdens Cowboy S32155/2005 - M. Imingens Br Arja N03777/01. O. Arne Opdahl, Norge. E. Henrik G. Christensen, Kobbelskoven 39, 6000 Kolding. S. 106, 111, 120, 121, 126, 138, 155, 168, 179, 182, 183, 206

Troldmarkens Echo (02968/2002), han, f.08.02.2002. F. Åens Qx 16331/94 - M. Troldmarkens Ami 10789/96. O. Kristian Frøkjær. E. Allan Nissen, Povlkrovej 27, 6360 Tinglev. S. 149, 162, 202 Troldmarkens Great Dane (20050/2007), han, f.18.09.2007. F. Storåens Cash 12693/2004 - M. Troldmarkens Deluxe 16592/2000. O. Kristian Frøkjær. E. Ulrik Stadelhofer, Fugdalvej 19, 7250 Hejnsvig. S. 124 Troldmarkens God-Speed (20052/2007), han, f.18.09.2007. F. Storåens Cash 12693/2004 - M. Troldmarkens Deluxe 16592/2000. O. + E. Kristian Frøkjær, Nordvangen 41, 7173 Vonge. S. 108, 121, 130, 170, 174, 181, 188, 190

Storåens Cap (12695/2004), han, f.10.06.2004, F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Troldmarkens Abelone 10788/96. O. Flemming Østergaard. E. Kristian Førkjær, Nordvangen 41, 7173 Vonge. S. 131, 150, 160, 198, 202

Troldmarkens Hunting Kenzo (02286/2009), han, f.21.01.2009. F. Troldmarkens God-Speed 20052/2007 - M. Hunting Tianna’s Chilli DK23863/2007 O. Kristian Frøkjær. E. Lars Thomsen & Gitte Jensen, Porskærvej 13, Åbenrå. S. 212

Storåens Cash (12693/2004), han, f.10.06.2004, F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Troldmarkens Abelone 10788/96. O. Flemming Østergaard. E. Poul Erik Dahl, Ingridsvej 85, 6000 Kolding. S. 132, 142, 149, 160, 194, 195, 200, 210

Vinterdalens Tillaaens (20740/2007), tæve, f.24.01.2008. F. Finnvola’s Kid N10694/06 M. Åshöjdens Vivi S31385/2004. O. Carola Hedlund, og Johan Vedholm, Sverige. Ejer. Erik Petersen, Hedevænget 11, 8800 Viborg. S. 105, 109, 130, 138, 180, 184, 189, 190, 206

Troldmarkens Chicko (01994/2000), han, f.16.01.2000. F. Åens Junge 04317/92 - M. Åens Frk. Freja 12268/91. O. Kristian Frøkjær. E. Lorenz Clemmesen, Povlskrovej 36, Uge Mark, 6360 Tinglev. S. 199

Wøkk’s Andi (23380/2007), han, f.15.11.2007. F. Åens Xl. Paw 08800/2004 - M. Æblevangen Adina 09157/2005. O. + E. Cecilie Wøkk Smed, Nylykkevej 4b, 4772 Langebæk. S. 209, 210

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Fremførte hunde 2009

267

Wøkk’s Asta (23383/2007), tæve, f.15.11.2007. F. Åens Xl. Paw 08800/2004 - M. Æblevangen Adina 09157/2005. O. + E. Cecilie Wøkk Smed og Frank Jensen, Nylykkevej 4b, 4772 Langebæk. S. 107, 114, 123, 126, 138, 169, 188, 210, 216, 218, 219

Æblevangen Breezer (18890/2007), han, f. 07.09.2007. F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Iglsø– gården’s Taya 11622/2001. O. + E. Christina og John Bak, Sønderstrandvej 58, 4400 Kalundborg. S. 124, 140, 155, 174, 181, 184, 189, 195, 211, 215

Æblevangen Adina (09157/2005), tæve, f.02.05.2005. F. Rimfaxes B.Timex 12594/97 - M. Iglsøgården’s Taya 11622/2001. O. C og J. Bak. E. Cecilie Wøkk Smed, Nylykkevej 4b, 4772 Langebæk. S. 123, 127, 139, 208, 209, 210

Æblevangen Don Carlos (19259/2008), han, f. 24.08.2008. F. Åens Razz 20373/2002 - M. Æble–vangen Aqua 09155/2005. O. Christina og John Bak. E. Lene Knuth og Peter Thorup, Egebjergvej 330, 4560 Vig S. 213

Æblevangen Aqua (09155/2005), tæve, f.02.05.2005. F. Rimfaxes B.Timex 12594/97 - M. Iglsøgården’s Taya 11622/2001. O. + E. Christina og John Bak, Sønderstrandvej 58, 4400 Kalundborg. S. 197, 211, 214 Æblevangen Aya (09158/2005), tæve, f.02.05.2005. F. Rimfaxes B.Timex 12594/97 - M. Iglsøgården’s Taya 11622/2001. O. C og J. Bak. E. Knud Jensen, Grøndlandsparken, 202F, 6715 Esbjerg N. S. 214 Æblevangen Beauty (18891/2007), tæve, f. 07.09.2007. F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Iglsøgården’s Taya 11622/2001. O. C. og J. Bak. E. Niels Erik Krüger, Østrupvej 32, 4400 Kalundborg. S. 154, 169, 174

Æblevangen Danny (19263/2008), han, f.24.08.2008. F. Åens Razz 20373/2002 - M. Æble–vangen Aqua 09155/2005. O. Christina og John Bak. E. Valdemar Højer, Gl. Præstøvej 24, 4735 Mern. S. 213 Æblevangen Djin (19255/2008), han, f.24.08.2008. F. Åens Razz 20373/2002 - M. Æblevangen Aqua 09155/2005. O. Christina og John Bak. E. Lotte og Flemming Nielsen, Vestre Kravnsøvej 5, 6710 Esbjerg V. S. 214 Østdalens Blinka (17388/2007), tæve, f.22.07.2007. F. Finnvola’s Tsar N04748/03 - M. Nymarken’s Ge-lina 12423/2002. O. Michael Strømberg. E. Martin Dittmann, Badstuegade 8 st., 6100 Haderslev. S. 105, 106, 112, 113, 115, 130, 136, 170, 174, 216, 218 Østdalens Caroline (14411/2008), tæve, f.17.06.2008. F. Storåens Cap 12695/2004 - M. Nymarken’s Gelina 12423/2002. O. Michael Strømberg. E. Thomas Østergaard, Jyllandsgade 17, 7490 Aulum. S. 211

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


268

Fremførte hunde 2009

Østjyllands PB Inez (01366/2009), tæve, f.09.12.2008. F. Nørre Løgum’s Beckham 20475/2004 - M. Hammarkleiva’s Ze-Pil 20959/2003. O. Anton Dahl. E. Lorenz Clemmesen, Polvskrovej 36, 6360 Tinglev. S. 174, 212

Østjyllands RB Liv (04031/2007), tæve, f.10.02.2007. F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Ronja 09837/2002 . O. + E. Anton Dahl, Vesterskovvej 34, Binderup, 6091 Bjert. S. 106, 125, 141, 148, 162, 196, 198, 211, 215

Østjyllands PB Mal (013672/2009), han, f.09.12.2008. F. Nørre Løgum’s Beckham 20475/2004 - M. Hammarkleiva’s Ze-Pil 20959/2003. O. + E. Anton Dahl, Vesterskovvej 34, Binderup, 6091 Bjert. S. 212

Åens Fanny (09372/2006), tæve, f.25.04.2006, F. Gordvals Charm S18649/2000 - M. Åens Odine 03170/2002. O. Erik Petersen. E. Bent Rasmussen, Damvej 6, 8950 Ørsted. S. 215

Østjyllands PB Oskar (01373/2009), han, f.09.12.2008. F. Nørre Løgum’s Beckham 20475/2004 - M. Hammarkleiva’s Ze-Pil 20959/2003. O. Anton Dahl. E. Gitte Jensen, Aabenraa. S. 212

Åens Fenris (09590/2006), han, f.25.04.2006, F. Gordvals Charm S18649/2000 - M. Åens Odine 03170/2002. O. Erik Petersen. E. Preben Pedersen, Lundehusvej 10, Buderupholm, 9530 Støvring. S. 105, 108, 117, 121, 125, 142, 193, 194, 195, 208, 209, 211, 213, 219

Østjyllands PB Fie (01365/2009), tæve, f.09.12.2008. F. Nørre Løgum’s Beckham 20475/2004 - M. Hammarkleiva’s Ze-Pil 20959/2003. O. Anton Dahl. E. Søren Thygesen, Mosvigvej 16, 6093 Sjølund S. 212 Østjyllands PB Leica (01369/2009), tæve, f.09.12.2008. F. Nørre Løgum’s Beckham 20475/2004 - M. Hammarkleiva’s Ze-Pil 20959/2003. O. Anton Dahl. E. Morten Iversen, Haderslevvej 134, 6000 Kolding. S. 210 Østjyllands RB Fuzzy II (04034/2007), han, f.10.02.2007. F. Entangen’s B-Boss 03662/2002 - M. Ronja 09837/2002 . O. Anton Dahl. E. Ove Steen Pedersen, Attrupvej 6, Strøby, 8550 Ryomgård. S. 111, 117, 122, 144, 187

Åens G. Blackie (09372/2006), tæve, f.09.05.2006, F. Troldmarkens Applaus 10785/96 - M. Åens Una 16136/2003. O. Erik Petersen. E. Ole Halberg, Skovbovej 73, 4632 Bjæverskov. S. 107, 123, 135, 144, 148, 156, 192, 193, 194, 195, 198, 207 Åens Gangster (09367/2006), han, f.09.05.2006, F. Troldmarkens Applaus 10785/96 - M. Åens Una 16136/2003. O. Erik Petersen. E. Kent Hvirring Jensen, Guldbrandsvej 6, Vesterø, 9940 Læsø. S. 141, 149, 209 Åens J. Whitefoot (05641/2007), han, f.13.03.2007. F. Åens Kalle Kluivert 12941/2000 - M. Åens Erica 07153/99. O. Erik Petersen. E. Dorte Clemmensen, Mejlvej 5A, 8240 Risskov. S. 110, 116, 122

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


Fremførte hunde 2009

269

Åens Kalle Kluivert (12941/2000), han, f.24.06.2000. F. Åens X-Tra Luffe 00384/96 M. Rypebrinken’s Isa N 22274/95. O. + E. Erik Petersen, Hedevænget 11, 8800 Viborg. S. 148, 200, 212

Åens Uniq (16139/2003), han, f.06.08.2003, F. Robin’s Harun DPSZ 99/1461 - M. Åens Erica 07153/99. O. Erik Petersen. E. Brian Møller, Silkeborg. S. 142

Åens Mads (15655/2007), han, f.16.07.2007. F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Åens Smilla 12635/2003 . O. + E. Erik Petersen, Hedevænget 11, 8800 Viborg. S. 105, 108, 130, 139, 180, 185, 189, 190, 193, 195, 206, 211

Åens Smilla (12635/2003), tæve, f.30.05.2003, F. Finnvola’s Zico N08712/99 - M. Åens Cora 09052/98. O. Erik Petersen. E. Jan Kristensen, Bakkevej 31, 6960 Hvide Sande. S. 215

Åens Monty (15658/2007), han, f.16.07.2007. F. Rippy’s Tex N23577/99 - M. Åens Smilla 12635/2003 . O. Erik Petersen. E. Mette H. Jensen, Guldbrandsvej 6, Vesterø, 9940 Læsø. S. 108, 126, 140, 175, 186 Åens Ofelia (08469/2008), tæve, f.05.04.2008. F. Sneppelunden’s Gismo19704/2006 - M. Åens Fie 13186/99. O. Erik Petersen. E. Henning Rasmussen, Favrdalen 1, 6100 Haderslev. S. 110, 113, 120, 124, 138, 170, 188, 214

Åens XL. Paw (08800/2004), han f.27.04.2004. F. Åens X-Tra Luffe 00384/96 - M. Asta 14558/97. O. Erik Petersen. E. Knud P. Petersen, Enghaven 16, Pollerup, 4780 Stege. S. 122, 135, 142, 148, 183, 202, 212 Åshöjdens Locky (17322/2001), tæve, f.19.06.2001. F. Oscar Du Grand Valy LOF030443 - M. Åshöjdens Tracy S 19672/99. O. Ewa Posner Storm, Sverige. E. Karl Jensen, Sognegade 29, 6240 Løgumkloster. S. 125, 148, 164, 200

Åens Pepsi (17837/2008), tæve, f.09.08.2008. F. Troldmarkens Chicko 01994/2000 - M. Åens Una 16136/2003. O. Erik Petersen. E. Ole Halberg, Skovbovej 73, 4632 Bjæverskov. S. 169 Åens Razz (20373/2002), han, f. 27.11.2002. F. Åens Exelent 00385/96 - M. Åens Good Gooly 13365/99. O. Erik Petersen. E. Linda Hansen Clemmesen, Povlskrovej 36, Uge Mark, 6360 Tinglev. S. 199, 206, 212

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


270

2009

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009 ...vi hegner Danmark

271

NYHED:

Luksus hund ehuse i træ

En hund efter Poda? En original Poda hundegård er din sikkerhed for, at både du og dine hunde får et godt og gennemprøvet system. Specielt kraftige, varmgalvaniserede elementer sættes sammen efter behov.

Hundehuse Helårsisolerede. Flere typer og størrelser - hér model Iglo.

Intet net eller mange tværstivere, som hundene kan hænge sig i. Den enkle konstruktion medvirker til en god hygiejne i hundegården. Vælg mellem flere udførelser - f.eks. model Kennel med kun 5 cm imellem de lodrette rør.

Autobokse Sikkert og rent i bilen. 4 forskellige udgaver.

tlf. 7020 2720

www.poda.dk Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


272

2009

Salg af agerhøns til træning og jagt

kontakt gerne i god tid

Hildor Knudsen

Jørgensgaardvej 37 · 6240 Løgumkloster tlf. 2071 3936 · mail: htianna@mail.dk Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

273

Kennel Æblevangen Kennel Æblevangen

afhenblik Settere Seriøst Trimning opdræt med påtilbydes alsidige hunde

Udstilling – markprøve – apportering – jagt – familiemedlem

Seriøst opdræt hunde Seriøst opdrætmed medhenblik henblikpåpåalsidige alsidige hunde

Udstilling – jagt – familiemedlem Udstilling–•markprøve markprøve– •apportering apportering • jagt • familiemedlem

Christina & John Bak, 21496551 / 40335010 Christina && John 21496551 40335010 Christina JohnBak, 4033 5010 / / 2149 6551 4400Bak, Kalundborg 4400Kalundborg Kalundborg 4400

www.aeblevangen.com www.aeblevangen.com www.aeblevangen.com Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

274

Nygaards meat Kaniner sælges: Alle størrelser & farver til apporterings træning Pris 20,- pr. kg. Slagtekaniner 1500 – 1800 grams klar fra fryseren, hel eller som lørdagskanin

Nygaards meat v/ Gorm Pedersen M: 40 51 99 96 gorm@harryandersen.dk

Q-Bic’s Ginnie

Årets Unghund 2004 Årets Udstillingshund 2004 DKK Racevinder 2004

Kennel Q-Bic’s • v/ Jørgen Højer • Højbodalvej 21 • 4295 Stenlille +45 5789 0147 • +45 2463 9608 • 44LLH@mail.tele.dk Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

275

Søren Thygesen · Poul Erik Dahl · Anton Dahl

Lejlighedsvis hvalpe

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

276

Kennel Nr. Løgum

Karl Jensen Tlf. 7474 5031 sognegade27@mail.tele.dk

Kennel Øens

v/ Ann Køj & Ásgeir Páll Júlíusson Øvej 17, Allindemagle Ø Tel. 5760 1912

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

Dansk Gordon Setter Klub

277

­- Årbog 2009


2009

278

Opdræt af Gordon Settere siden 1985 Hvalpe på vej

Nymarken‘s Karla 09839/2006 (Troldmarkens Deluxe - Finnvola‘s Tsar)

er parret med

v. Kristian Frøkjær

Zetertjärns Shadow 10651/2004

Nordvangen 41 DK-7173 Vonge

Hvalpe forventes ca. 23. april 2010

TLF: 0045 - 3216 1313 Mobil: 0045 - 29 699 051

(Wiscombe Shillelagh Of Ensay - Zetterträrns Hoppzan)

kennel-nymarken.dk Kennel Nymarken v/ Frits Friberg

kf@troldmarkens.dk

Hjelmslevvej 1

8660 Skanderborg Mobil +45 2273 0952 frits@kennel-nymarken.dk M. +45 22 73 09 52 frits@kennel-nymarken.dk

troldmarkens.dk

www.kennel-nymarken.dk

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

279

F FA AL LK KE EB BO OH HU UN ND DE EP PE EN NS SIIO ON N K KE EN NN NE EL LR RØ ØS SN NÆ ÆS S

G GO OR RD DO ON NS SE ET TT TE ER R IIR S K S E T T E R , E N G E L S K S E T T E TO ON N RSK SETTER, ENGELSK SETTER RO OG GB BR RE ET C CV VR Rn nrr.. 2 20 09 90 07 70 04 45 5

KARIN & NIELS ERIK KRÜGER ØSTRUPVEJ 32 4400 KALUNDBORG 59 56 00 75

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

280

Opdræt af jagt-, sportsog familiehunde

Thomas & Flemming Østergaard Tlf: 97 47 24 93 - 97 47 27 09 www.storaaens.dk

K e n n e L

Opdræt af Gordon Setter

Til jagt, markprøve, udstilling og familiehunde. Hunde af højeste kvalitet. Vi avler kun på HD-fri hunde Vi avler kun på hunde med min. 1p ÅK på udstilling Vi avler kun på hunde med min 3 UK på mark Kontakt: Cecilie Smed Nylukkevej 4 4772 Langebæk Tlf: 21423785 E-mail: kennel@woekks.dk

www.woekks.dk

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

281

,FOOFM7BKTLžS ,FOOFM7BKTLžS ,FOOFM7BKTLžS ,FOOFM7BKTLžS 5SPMENBSLFOT$IJDLPUJMBWMTUKFOFTUF 5SPMENBSLFOT$IJDLPUJMBWMTUKFOFTUF 5SPMENBSLFOT$IJDLPUJMBWMTUKFOFTUF 5SPMENBSLFOT$IJDLPUJMBWMTUKFOFTUF 5SPMENBSLFOT$IJDLPUJMBWMTUKFOFTUF

/S-ŸHVNT#FDLIBNUJMBWMTUKFOFTUF /S-ŸHVNT#FDLIBNUJMBWMTUKFOFTUF /S-ŸHVNT#FDLIBNUJMBWMTUKFOFTUF /S-ŸHVNT#FDLIBNUJMBWMTUKFOFTUF /S-ŸHVNT#FDLIBNUJMBWMTUKFOFTUF

Lorenz Clemmesen · Tlf. 7464 3866 0SVIR^'PIQQIWIR·8PJ 0SVIR^'PIQQIWIR·8PJ 0SVIR^'PIQQIWIR·8PJ lorenzclemmesen@gmail.com PSVIR^GPIQQIWIR$KQEMPGSQ PSVIR^GPIQQIWIR$KQEMPGSQ 0SVIR^'PIQQIWIR·8PJ PSVIR^GPIQQIWIR$KQEMPGSQ Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2009 0SVIR^'PIQQIWIR·8PJ PSVIR^GPIQQIWIR$KQEMPGSQ PSVIR^GPIQQIWIR$KQEMPGSQ


2009

282

Kennel Østdalen

Man finder også på mormor siden en der hedder NFC NAFC Pal Joey som også er National Field Champion.

Nymarken’s Gelina 1. Vinder DGSK´s Vinderklasse 2007 Nymarken’s Jingo 1. Vinder + Cacit DGSK`s Vinderklasse 2008

På Dual Champion og Amatør Field Champion DC AFC Carolinas All Hat. No Cattle. Finder man yderligere en Dual Champion som hedder Chaparral Xlo Rater.

Hvalpe primo 2011 Parring mellem Nymarken’s Gelina og US Import Keukas Speedy Gonzales Nymarken’s Gelina vil ved næst kommende løbetid blive parret med Keukas Speedy Gonzales. Speedy er efter Keukas Boss And Company og Dual Champion og Amatør Field Champion DC AFC Carolinas All Hat No Cattle (Stetson) Morfaren til Keukas Speedy Gonzales som hedder NFC FC AFC Gunsmoke Risnig er også Amatør og National Field Champion.

Så det er absolut spændene blodlinjer der bliver i denne kombination For yderligere informationer kontakt:

Kennel Østdalen v. Michael Strømberg Rønnebærvej 13 Thorsager. 8410 Rønde Danmark Tlf. +45 26 85 27 26 kennel_oestdalen@yahoo.dk

www.oestdalen.dk

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


2009

283

Odinsvej 29 7200 Grindsted Tlf.: 7532 0344 Fax: 7532 2174 E-mail: gorm@harryandersen.dk www.harryandersen.dk

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009


284

2009

Nu venter vi bare på at prøverne starter!

Dansk Gordon Setter Klub

­- Årbog 2009

DGSK's årbog 2009  

Dansk Gordon Setter Klubs Årbog 2009

Advertisement