DGSK's Årbog 2008

Page 1

Dansk Gordon Setter Klub’s Årbog 2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


Udgiver: Dansk Gordon Setter Klub 2009 Redaktør: Kristian Frøkjær Redaktion: Anton Dahl, Ásgeir Páll Júlíusson, Johnny Streit,Anders Andersson, Bente Friberg, John Bak, Henrik Gejl Christensen, Frits Friberg, Lorens Clemmesen, Søren Brøndum Thygesen, Liselotte Højer og Jette Dellgreen Grafisk tilrettelæggelse: Bente Friberg Oplag: 300


Indholdsfortegnelse

3

Annonce for klubdage 2008..................................................................................................4 Forord v/ formand Anton Dahl..............................................................................................5 Æresmedlemmer DGSK........................................................................................................6 Pokaloversigt..................................................................................................................7 - 9 Pokaler......................................................................................................................... 10 - 96 Årets Gordon Setter 2008..................................................................................................100 Årets unge Gordon Setter 2008.........................................................................................101 Årets Opdrætterpris 2008..................................................................................................102 Årets Udstillingshund 2008...............................................................................................103 Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver............................................................. 105-125 FJD’s forårsmarkprøver............................................................................................. 126-129 DGSK’s HOVEDPRØVE.......................................................................................... 130-161 Andre klubbers Hovedprøver.................................................................................... 162-166 Dansk Kennel Klub’s forårs vinderklasse................................................................. 168-174 Dansk Kennel Klub’s forårs DM............................................................................... 175-177 Apportering................................................................................................................ 178-179 DGSK’s Derbyforprøve............................................................................................. 180-185 FJD’s efterårsmarkprøver.......................................................................................... 192-202 Dansk Jagthundederby............................................................................................... 186-191 FJD‘s.......................................................................................................................... 192-202 Champion................................................................................................................... 204-207 Danmark’s Jægerforbunds efterårsmarkprøver......................................................... 208-213 DKK’s Brugsklasser.................................................................................................. 214-223 DGSK’s efterårsvinderklasse ................................................................................... 224-229 Danmark’s Jægerforbunds efterårsvinderklasser....................................................... 230-234 FJD‘s efterårsvinderklasser........................................................................................ 236-238 Hubertusprøver.......................................................................................................... 244-245 DKK’s Efterårsvinderklasse...................................................................................... 208-213 Danmarksmesterskab 2006................................................................................................246 Udstilling................................................................................................................... 248-259 DGSK’s avlsregistrering 2006 (Eliteavlsregister mm.) ........................................... 260-275 Bestyrelsens årsbertning............................................................................................ 282-286 Præmieringer 2006..................................................................................................... 276-277 Gordon Setteren i Sverige 2008................................................................................ 278-279 Medlemsliste.............................................................................................................. 296-300 Annoncer.................................................................................................................... 301-312

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


Klub & udstillingsweekend Den 15. & 16. august 2009

Lørdag den 15. august starter klubweekenden med udstilling om formiddagen, som uden at skele til klokken, først slutter hen på eftermiddagen. Christina Bak er DGSK’s kyndige udstillingsansvarlige. Lørdag aften er der arrangeret hyggelig fællesspisning i festsalen. Menuen bliver grillet gris med flødekartofler og tilbehør. Lørdag eftermiddag, samt søndag, er planen at vi afholder autoriserede apporteringsprøver. Derudover laver vi relaterede aktiviteter efter behov. (Da mange erfaringsmæssigt kommer allerede i løbet af fredagen har vi reserveret telt og siddeplads til fælles grillhygge og hundesnak) Indkvartering og standkvarter for klubdagene bliver på: Uge Lystfiskeri og Camping, Åbenråvej 95, 6360 Tinglev, Tlf.(+45) 74644498, E-mail: uge@mail, hjemmeside: www.uge-lystfiskeri.dk. Her er der mulighed for overnatning i dobbeltværelser, hytter, camping, med tilhørende høj kvalitet hvad angår de sanitære forhold. Der er masser af aktivitetsmuligheder på Uge Camping, hvor hele familien tilgodeses. Vi råder til allerede nu at reservere plads – henvendelse skal ske direkte til Uge Camping. Nævn gerne at det er vedr. DGSK klubweekend. Alle der har en Gordon Setter bør vise den frem på årets klubudstilling. Prøveleder Lorenz Clemmesen, 29 61 46 41, svarer gerne på spørgsmål. Tilmelding til udstilling og apporteringsprøver annonceres i Jagthunden’s juni nummer.


Forord ved DGSK‘s formand

5

Det er endnu engang en stor glæde for DGSK at udgive vor traditionsrige og flotte årbog.

Dette for at holde en god balance mellem jagt og udstillings præmieringer på vore pokaler.

Heri findes som bekendt bl.a. fyldestgørende oversigter over alle vores pokaler, samt markprøve og udstillingskritikker af alle fremførte Gordon Settere i 2009.

Vi skylder hele staben af medarbejdere omkring årbogen en kæmpe tak, det er et stort arbejde at få alt koordineret ned til mindste detalje.

Under pokaler skal der lægges specielt mærke til en ny pokal, skænket af Kennel Troldmarken, som fremover tildeles årets vinderklasse hund, første gang i 2009.

Også tak til vore annoncører som velvilligt støtter udgivelsen.

I proportionerne omkring Årets Udstillingshund er der ændret en smule, idet der fra 2009 udover de nuværende proportioner også kræves, at hunden skal have opnået min. en 2. præmie i åben klasse på markprøve, på et eller andet tidspunkt i dens liv.

Vi håber at bogen må give anledning til nogle hyggelige læsetimer og glæder os til at starte året, med at mødes på vores hovedprøve ved Saltum i Nordjylland fra den 27. til 29. marts. Med ønsket om endnu et fremgangsrigt år for Gordon Setteren. DGSK Bestyrelse V. formand Anton Dahl

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


6

Æresmedlemmer i DGSK Æresmedlemmer i DGSK † Vilhelm Christiansen † Preben Ahlefelt Laurvig Bille † Gunner Krag Jespersen † Valdemar Hansen † Christian Christensen † Viktor Holmskov Olesen † E.A. Christiansen † Hans Lundsgård † Henry West Jensen † Ernst Strømkjær Grethe Strømkjær Knud Petersen † Poul Hielscher Johan B. Steen

Dirigentklokke DGSK’s generalforsamling indledes med Kennel Krogløvgårds dirigentklokke, skænket af I. & B. Hjort Larsen, Kennel Krogløvgård

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


100

Årets Gordon Setter 2008

Årets Gordon Setter 2008 Åens Gangster Ejer og fører, Kent Hvirring Jensen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Årets unge Gordon Setter 2008

Årets unge Gordon Setter 2008 Åens G Blackie Ejer & fører Ole Halberg.

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

101


102

Årets Opdrætter Pris 2008

Årets Opdrætterpris 2008 Kennel Åens V/ Erik Petersen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Årets Udstillingshund 2008 Årets Udstillingshund 2008 Q-Bic‘s Isi Opdrætter, ejer & fører Jørgen Højer DKK Racevinder 2008 Q-Bic‘s Isi kåret til DKK Racevinder 2008. DGSK ønsker tillykke til opdrætter, ejer og fører: Jørgen Højer

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

103


104

2008

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 DJ‘s MARKPRØVER Midtfyn den 7. marts Rana 02801/2008 Lorenz Clemmensen Rana er ude i 3 slip, i mose, raps og vintersæd. I moseterræn arbejder Rana godt og fornuftigt, udnytter vind og terræn godt. Opnår stand, men fasan flygter, Rana følger lidt efter. I andet slip i raps når Rana lige at vise os, at stilen god , med kraftfuld galopaktion, høj hovedføring og sving i halen, inden hun går op på siden af stående partner og sammen får de parhøns på vingerne, begge følger lidt efter. I et tredje slip, slår Rana nogle få gode slip på marken inden hun forsvinder ud af anvist terræn ingen præmie UK Dommer Bent Olsen Ama De Novilunio 21102/06 Peter Rafaelsen Ama viser et stort noget åbent søg, i meget høj fart og prima en stil. Prøves igen, men nægter her at sekundere. ingen præmie AK Dommer Svend Buckhave

105

majsmark, løser selv ud, vi ser fasan løbe fra området. 2.slip arbejder i et udmærket søg på majsstub, bringer her parhøns til flugt, som lå i god vind for hunden, burde her vise bedre respekt. Senere i slippet på ny stand, er her noget træg i avancen, påvisrer ej vildt. 3.slip spinkel chanse til flere fasaner i lille remise. Chano er passende lydig dagen igennem. ingen præmie UK Dommer Helge R. Pedersen Videbæk den 9. marts Nymarken‘s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgreen Harley slippes på græs, senere stor frøgræs, anlægger et noget snævert søg med mange kovendinger, specielt i venstre side. Senere på stor frøgræs bedres søget noget, Harley går her lidt offensivt. Holdes ved partners resultatsløse stand. Stilen er god med høj hovedføring, energisk men lidt gyngende galopaktion, halen føres i niveau med ryggen. Farten er høj. Harley er ude i yderligere 4 slip, samme søg fart og stil. Respekterer agerhøne som umotiveret flyver op på marken. I sidste slip udnytter partner fasan på terrænnet. ingen præmie ÅK Allan Olesen

Nordjylland den 8. marts Haslev den 9. marts Højtoftegårds Q Chano 05598/2006 Ole Frank Chano slippes i god vind på græsmark.Søget er her i perioder noget tilfældigt anlagt, arbejder en del i højre side af marken langs læhegn, enkelte lange stikninger frem i marken,har dog også i perioder gode slag lagt på vinden. Farten er god, udmærket aktion. Hovedet føres i ryglinie og derunder, noget hængende hale mere bevægelse kunne ønskes. Chano opnår stand ved læhegn, løser selv ud påviser ej vildt.Senere stand i Årbog 2008

Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/06 Peter Eliasen Hunting Tiannas Blæs Becca slippes i modvind på rapsmark. Hun anlægger i meget høj fart et stort og ret veldækkende søg, som momentvis er anlagt lidt langt foran fører. Stilen er god med højt båret hoved, spil i halen, men hvor galopaktionen er en smule anstrengt og en lidt kort forbensaktion. Hun støder ved gærde parhøns sammen med partner. Begge hunde udviser passende

- Dansk Gordon Setter Klub ­


106

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

respekt for de flygtende fugle. I slutningen af slippet opnår Becca stand langt fremme. Længe før fører når op til hunden, letter parhøns ret foran Becca og hun viser nogenlunde respekt. I 2. slip på vintersæd udviser Becca samme takter m.h.t. fart og stil, men søget er lidt planløst. I 3. slip på rapsmark i modvind forbedrer Becca sit søg.lig. Hun går i et meget stort velanlagt søg i god kontakt med fører. Fart og stil som tidligere. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, kan ikke påvise vildt. Slår under vind til venstre opnår på ny stand. Da fører er oppe ved Becca, letter parhøns præcist foran hunden, der er rimelig rolig, i opflugt og skud. 1. præmie UK Dommer H.P. Clausen Nordjylland den 8. marts Højtoftegårds Q Chano 05598/2006 Ole Frank Chano slippes i god vind på græsmark. Søget er her i perioder noget tilfældigt anlagt, arbejder en del i højre side af marken langs læhegn, enkelte lange stikninger frem i marken, har dog også i perioder gode slag lagt på vinden. Farten er god, udmærket aktion. Hovedet føres i ryglinie og derunder, noget hængende hale mere bevægelse kunne ønskes. Chano opnår stand ved læhegn, løser selv ud påviser ej vildt. Senere stand i majsmark, løser selv ud, vi ser fasan løbe fra området. 2.slip arbejder i et udmærket søg på majsstub, bringer her parhøns til flugt, som lå i god vind for hunden, burde her vise bedre respekt. Senere i slippet på ny stand, er her noget træg i avancen, påviser ej vildt. 3.slip spinkel chanse til flere fasaner i lille remise. Chano er passende lydig dagen igennem. ingen præmie UK Dommer Helge R. Pedersen

Åens Fenris 09590/2006 Preben F. Pedersen 1. slip på hvede senere stub i god vind. Fenris anlægger et passsende stort søg med god afstand imellem slagene, udnytter vinden korrekt. Bliver mod slutning af slippet noget fokuseret på hegn. Farten er i starten høj, senere god. Stilen er god, med højt ført hoved, en kraftig galop i en energisk aktion. Halen føres i ryglinie med momentvise be-vægelser. Fenris opnår stand ved hegn, inden fører er fremme løser Fenris ud og bliver herefter noget fokuseret på hegn. Chance til parhøns i god vind som trædes op bag Fenris. Fenris afprøves i yderligere 2 slip i raps og på stub i god vind. Søget bliver noget offensivt og mangler lidt plan. Fart og stil som 1. slip. Fenris opnår i 2. slip højrejst stand, inden fører er fremme går Fenris frem og rejser parhøns og forfølger et stykke, senere ny stand, enlig agerhøne letter uden Fenris er skyld heri og inden fører er fremme, Fenris forfølger et stykke. I 3. slip opnår Fenris højrejst stand ved hegn, rejser villigt og præcist parhøns, forfølger kort i opflugt og skud, kaldes hurtigt til orden. 2. præmie UK Åens Black Beauty 08534/2005 Bjarke Farsinsen 1. slip på stub i god vind. Beauty anlægger et meget stort søg med stor bredde. Søget er dog for åbent og lagt langt foran føreren. Beauty udnytter vinden korrekt. Farten er høj. Stilen er meget god, med højt ført hoved, en flad og lang galop i en energisk aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Der kunne ønskes mere kontakt mellem hund og fører. 2. slip hvede senere raps i god vind. Søget og konkten bedres. Beauty anlægger her et passende søg lagt godt foran føreren med god bredde

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 og god afstand imellem slagene. Fart og stil som 1. slip. I raps opnår Beauty højrejst stand, korrigerer standen en enkel gang, rejser derefter villigt på ordre, præcist enlig agerhøne og preller i opflugt. ingen præmie AK Dommer Joakim Skovgaard Larsen Sødring den 13. april Østjyllands Rb Fuzzy II 04034/2007 Ove Steen Petersen Fuzzy afprøves i 5 slip på vintersæd og i rapsmark. Går i et noget varierende søg, der til tider er præget af en del forkerte vendinger og bliver derved cirklende, jagter også til tider noget selvstændigt går bla. i skov, viser dog også et passende stort og godt anlagt søg. Går i god fart og stil med hovedet ført i ryglinie, lidt kort galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Har i sidste slip chance til fasan og enlig agerhøne som makkerhunden finder. ingen præmie UK Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Fenris afprøves i 2 slip på vintersæd og i rapsmark. Går i et stort søg, der dog til tider er præget af en del markeringer og stand, hvor føreren er oppe at rejse uden Fenris kan påvise vildt.. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion, kedelig haleføring uden bevægelser. Opnår i 1. slip stand, avancerer villigt og rejser præcist enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud. 2. præmie UK Dommer Erling Clausen

Årbog 2008

107

Esbjerg den 16. marts Rana 02801/08 Lorenz Clemmesen Rana slippes på stub og græs i modvind. Hun anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion og med halerørelse. Hun har to markeringer, som hun selv løser. Intet vildt i slippet. Rana afprøves i yderligere 5 slip på skiftende terræner. Hun fortsætter i samme høje fart, flotte søg og smukke stil, som fra 1. slip hele dagen og viser stor udholdenhed. Hun er lydig og velført. I 3. slip opnår Rana stand ved hegn, men partner kommer for tæt på og parhøns flygter. Begge hunde er rimelig rolige i opflugt. I 5. slip i raps umiddelbart efter at Rana er sluppet, opnår hun en højrejst stand. Hun går på ordre meget villigt og hårdt frem, rejser præcist enlig agerhøne og er rimelig rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Nr. Løgums Comet 00753/07 Robert Poulsen Nr. Løgums Comet slippes på græs og stub i modvind. Han anlægger i høj fart et stort ret veldækkende søg, dog kunne reviering momentvis være bedre. Stilen er god med langstrakt galopaktion, hovedet føres i linie med ryggen og lidt over og halen bæres pænt og med bevægelse. Der er god kontakt med fører og den er lydig og velført. Intet vildt i slippet. Comet afprøves i yderligere 6 slip. Den fortsætter som fra første slip, dog bedres søget m.h.t. reviering. Først i 5. slip har Comet chance for parhøns, som han støder sammen med partner, begge hunde er lidt urolige, da fuglene flygter. I sidste slip

- Dansk Gordon Setter Klub ­


108

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

mod skiftende partnere påviser partner en fasankok på terrænet. ingen præmie UK Nr. Løgums Cilli 0760/07 Morten Hellbrandt Nr. Løgums Cilli slippes i græs og eng i modvind. Hun anlægger i meget høj fart et smukt stort bredsøg i god kontakt med fører. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt smidig galopaktion og momentvis halerørelse. I mose under uoverskuelige forhold kommer en fasan på vingerne, hvor Cilli befinder sig, men situationen kan ikke vurderes. Cilli afprøves i yderligere 5 slip i god vind og under forskellige terrænforhold. Fart, søg og stil er gennem slippene af samme høje klasse, som fra 1. slip. I 2. slip udnytter partner fasan ved hegn umiddelbart efter hundene er sluppet. I 3. slip kommer Cilli tæt på stående partner, parhøns letter og begge hunde er rimelig rolige i opflugt. Cilli har i sidste slip ny chance for parhøns, som misbruges. Hun er hele dagen lydig og velført af en helt ny ung fører. Cilli udviser et enormt jaglyst og energi, men det lykkes desværre ikke at få en positiv situation. ingen præmie UK Nr. Løbums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen Nr. Løgums C-Fire slippes i brak i modvind. Han anlægger i høj fart et passende stort velanlagt søg i god kontakt med fører. Bevoksningen er for høj til at stilen kan vurderes, men han går med en kraftfuld galopaktion. C-Fire opnår stand, på rejseordre går han villigt frem og er tæt på at tage en fasan, der lå under græstuerne. Han er rimelig rolig i opflugt og skud. C-Fire slippet på græs i 2. slip. Ret hurtigt opnår han stand ved hegn for fasan, der løber. C-Fire følger godt op og på ordre rejser han vil-

ligt og præcist fasanen og er rimelig rolig i opflugt og skud. C-Fire trækkes ud på åben mark og slippes på ny. Her anlægger han et stort veldækkende søg i høj fart, en prima stil med højt båret hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion og spil i halen. 1. præmie UK Nr. Løgums Beckham 20475/04 Lorenz Clemmesen Nr. Løgums Beckham slippes på græs og i eng i modvind. Han anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er god med hoved ført i ryglinie og lidt over, langstrakt kraftfuld galopaktion og halen føres i højde med ryggen, men uden megen bevægelse. I eng opnår Beckham liggende stand. På rejseordre går han villigt frem, fuglen løber, Bechham følger godt op og rejser præcist en fasan og er komplet rolig i opflugt og skud. I 2. slip på græs og stub i modvind fortsætter han i samme fart, søg og stil, som fra 1. slip. Partner opnår stand. Beckham sekunderer tæt på partner. Da førerne når op til hundene, rykker partner frem, ny stand og straks efter letter parhøns. Begge hunde er rolige i opflugt og skud. Senere i slippet opnår Beckham liggende stand. På ordre rejser han hårdt og præcist, komplet rolig i opflugt og skud. Beckham slutter slippet med ny stand. Partner opnår næsten samtidigt stand for samme par høns, der letter ret foran Beckham, da førerne nærmer sig. Beckham er rolig i opflugt og skud. 1.præmie ÅK Dommer H. P. Clausen Bjerre Herred den 16. marts Hunting Tianna’s Bugatti 19164/03 Jesper Olesen Bugatti anlægger på græs et godt søg i god

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 fart. Stilen er med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved og spil i halen. Der letter parhøns på terræn, uden hundene er i kontakt med disse. 2. slip på vintersæd. Makkerhund opnår stand. Bugatti nægter her at sekundere og får parhøns på vingerne. ingen præmie ÅK Dommer Lars Nielsen Nymarken‘s Harley 21496/03 Hans Henning Dellgreen Harley anlægger på vintersæd/raps et acceptabelt søg, dog ønskes et mere kontinuerligt søgsoplæg med mere bredde i. Har en del forkerte vendinger. Farten er god, stilen med en lang kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved. Respekterer hare. 2. slip på vintersæd. Bevarer her indtryk fra tidligere. Makkerhund finder fugl 2 gange foran Harley. ingen præmie ÅK Dommer Lars Nielsen Bjæverskov - Viby Sj. den 20. marts Åens Gallant Niels Thyge Brogård Gallant slippes på stubmark i god vind, hvor han anlægger et passende bredsøg med ret gode udslag. Farten i orden, stilen præges af god hovedføring, hængende død hale. Smidig galopaktion. Har chance for fasan ved skovkant, men denne stødes, Galant viser rimelig respekt. I andet slip på rapsmark, viser Galant lidt interesse i hegn og remiser, medens makkerhund finder fugl. Prøves endnu en gang på raps, viser her et godt anlagt søg og slutter med, at opnå kortvarig stand. Inden rejseordre flygter fuglen, Gallant er urolig i opflugt og skud. 2. præmie UK Årbog 2008

109

Åens G. Blackie Ole Halberg Blackie anlægger på stubmark et stort velanlagt søg, i høj fart og god stil, med høj hovedføring og let hængende hale. Let og smidig galopaktion. Virker meget lydig og er velført. Der ses ingen fugle i slippet. Prøves igen, nu på rapsmark, igen flot søgsoplæg. Opnår en noget usikker stand ved remise , men påviser ikke vildt. I et sidste slip, viser Blackie igen et stort og velanlagt søg. Opnår stand som holdes længe. På ordre avancerer hun behersket og rejser præcist parhøns, komplet ro i opflugt og skud. 1. præmie UK Røsnæs F. Dapper Niels Erik Krùger Dapper anlægger på stubmark senere rapsmark, et stort velanlagt søg, i god kontakt til fører. Farten for det meste i orden, hovedet føres over ryglinie og let hængende hale. Smidig galopaktion. Virker til tider lidt følsom og har enkelte markeringer. Der ses ingen fugle i slippet. Prøves igen på rapsmark. Har flere markeringer og der meldes stand flere gange. Dapper løser selv og arbejder videre på færten og kommer sluttelig for tæt på høns, som stødes, viser respekt. I et sidste slip, har Dapper flere markeringer, men det er makkerhund, der finder fugl. ingen præmie ÅK Åens Ikaros Niels Thyge Brogård Ikaros slippes på stub og senere rapsmark. Viser en del interesse i hegn og skovkant, men viser til tider et godt søg på marken. Farten for det meste i orden. God hovedføring, hængende død hale. Lidt tung galopaktion. Har flere markeringer, som han selv

- Dansk Gordon Setter Klub ­


110

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

løser. Opnår stand ved skovkant, men påviser ikke vildt. Der ses ingen fugle i slippet. Prøves igen på rapsmark. Søger hurtigt til hegn og får føling med fugl. Arbejder lidt på færten, går gennem hegn og går flere fugle op, viser respekt. ingen præmie ÅK Dommer Jørgen G. Andersen Thisted 16. marts Nr. Løgums Carloo 755/2007 Gorm Pedersen Carloo anlægger i raps et passende stort og ganske godt dækkende søg. Stilen er prima med velbåret hoved og pæn haleføring. Farten er passende og aktionen ubesværet. Han er velført og godt i hånd. Han støder parhøns under gode forhold og respekterer prompte. I andet og senere slip fortsætter Carlo sit gode samarbejde, men høns trædes op bag ham på anvist terræn. ingen præmie UK Dommer Peter Gude Over Vinding den 16. marts Opendoras Gulla 10191/2005 Asgeir Pall Juliusson Gulla starter på raps i svag vind. Søget er noget snævert anlagt med mange cirkler. Stilen skæmmes af lav hovedføring. Farten er god. Hun viser to gange spontan sekundering. Makker finder parhøns. I 2. slip går Gulla sig op. Hun går nu i et godt søg i en god stil, med hovedet ført i ryglinien. Hun viser sekundering. Hun prøves igen. Opnår stand lige før makker, der holdes tæt ved Gulla. Avancerer noget trægt på ordre. Opnår ny stand og nægter nu at avancere. ingen Præmie ÅK

Æblevangens Aqua 09155/2005 John Bak Aqua starter på raps i god vind. Søget er stort og velanlagt foran føreren. Farten er god til høj og stilen god med hovedet båret i ryglinien. Hun opnår stand, men agerhøns letter. Hun er rolig i opflugt. Forsøger senere at sætte fasanhøne, der flygter og hun viser respekt. slutter med stand langt ude. Holder standen fint, og avancerer villigt på ordre. Parhøns letter noget upræcist på siden af Aqua, der er rolig i opflugt og skud. Hun prøves et par gange mere. Opnår stand samtidig med makker, men løser selv. Senere lidt ulydig ved makker stand. Makker finder fugl. 2. præmie ÅK Dommer Poul Vestervang Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G Blackie starter på stub i skiftende vind. Da terræn og vind ikke er hensigtsmæssig for en unghund stoppes slippet hurtigt. I 2. slip på brak og i eng anlægger Blackie et stort og veltilrettelagt søg med meget brede udslag og en god reviering. Farten er høj, og stilen er prima, hvor galoppen er langstrakt, hovedet føres i niveau med ryglinien og halen bæres flot. Blackie er lydig og velført. I 3. slip på raps i god vind bevarer Blackie det gode indtryk. I4. Slip på græsmark i god vind opnår Blackie hurtig stand. På rejseordre rykker Blackie en enkelt gang, hvorefter agerhøne letter ret foran. Der er ro i opflugt og skud. 1. præmie UK Åens Galant 09368/2006 Niels Thyge Brogaard Åens Galant starter i brak og hegn, som overgår til en harvet stubmark. Slippet foregår i god vind. Galant arbejder godt i hegnet. Der ses to fasaner i luften. Situationen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 kan ikke overskues. Der ses endnu en fasan, hvor vi finder en respekterende Galant i kanten af hegnet, hvor fasanen er lettet fra. På selve marken udviser Galant stor jagtlyst. Han anlægger et godt søg med brede udslag og god reviering. Har enkelte tilbagefald i marken. farten er høj. Stilen er god, præget af en god galopaktion, og hvor hovedet føres i niveau med ryglinien. Halen hænger lidt. Makker bringer sig i kontakt med parhøns i område, hvor Galant har arbejdet. Galant slutter med at støde parhøns. Galant har efterfølgende flere slip, hvor indtrykket bevares. I sidste slip trædes agerhøne op på anvist terræn. Galant har hele dagen været lydig. ingen præmie UK Åens Ikaros 02322/2000 Niels Thyge Brogaard Åens Ikaros starter på græsmark i god vind. Han opnår hurtigt liggende stand. Makker går foran og letter parhøns. Ikaros respekterer flot. I 2. slip med ny makker anlægger Ikaros et stort og fornuftigt søg. Farten er moderat til høj. Stilen er god, præget af en lidt tung galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinien og der er halerørelse. Ikaros tager stand. Han går villigt frem på rejseordre, men kan ikke påvise vildt. Dette gentager sig. I 2. slip på rapsmark i god vind arbejder Ikaros fortsat godt. Han har enkelte kraftige markeringer. Ikaros slutter med at forsvinde ved markskel. Da fører kommer op til kanten letter parhøns. Ikaros får endnu et slip på græsmark i god vind. Her opnår Ikaros stram stand langt fremme ved levende hegn. På rejseordre avancerer han villigt og hårdt frem og rejser agerhøne. Ikaros er noget urolig og slutter med at forfølge agerhønen langt, da der skydes. ingen præmie ÅK Årbog 2008

111

Kildens Cliff 02584/2000 Bjarne Kleis Kildens Cliff starter på græsmark i god vind. han opnår hurtigt stand. Cliff får mange rejseordre, men avancerer overhovedet ikke, indtil der gives koblingsordre. ingen præmie ÅK Røsnæs F Dapper 02584/2000 Niels Erik Krüger Røsnæs F Dapper starter på græsmark i god vind. Kaldes hurtigt fra makkers resultatløse stand. Får ny makker. Her anlægger Dapper et fornuftigt søg med god bredde og reviering. Har enkelte tilbagefald i marken. Farten er høj. Stilen er god, præget af en god galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinien. Der er halerørelse. Kaldes igen fra ny makkers resultatløse stand. I 2. slip på rapsmark har Dapper en kraftig markering, hvor han selv løser. Der ses parhøns på terrænet. I 3. slip på græsmark starter Dapper godt. Makker finder fugl langt fremme ved levende hegn. I 4 slip bringer makker sig i kontakt med agerhøne på anvist terræn. ingen præmie ÅK Dommer Søren Stenhøj Hunting Tianna Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca starter på raps i god vind, søget er meget stort og for det meste godt lagt på vinden, farten er høj og stilen prima med højtbåret hoved og langstrakt galopaktion og hale rørelse. Hun opnår stand, men inden vi når frem letter parhøns. Hun er rolig i opflugt. Senere stand langt fremme. Hun beroliges af føren, da hun følger op og sætter høns. På avanceordre går hun behersket frem, men har mister kontakten med parhøns, der letter et stykke fremme. Hun er rolig i opflugt og skud. Becca prøves endnu

- Dansk Gordon Setter Klub ­


112

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

2 slip og går stort og vel reviderende. Opnår kortvarig stand ved hegn, men fasan flygter og hun går lidt med. Makkeren støder fasan, som også forfølges kort. Slutter med stand i raps og holder standen længe, avancere villigt på ordre og rejser præcis fasankok. Der er ro i opflugt og skud. 1. præmie UK Dommer Poul Vestervang Jægerspris den 15. marts Æblevangens Aqua 09155/2005 John Bak Aqua slippes på raps i god vind.Anlægger et tilpas arealdækkende søg. Farten er god. Stilen er i orden med hoved ført i ryglinie og stræk i galoppen. Den respekterer springende hare. I 2.slip i fodermark arbejder den godt på bredden. Opnår stand. På ordre går den villigt frem i et par tempi. I mellemtiden støder makker enlig agerhøne lige foran Aqua. Hun forsætter sin avancering og rejser præcis enlig agerhøne. Der er ro i opflugt og skud. I et langt trejde slip bevare den sit gode indtryk fra tidligere. 1. præmie ÅK Dommer Claus Nielsen Åens G.Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G.Blackie slippes på frøgræs i modvind, hvor den viser et meget stort og offensivt anlagt søg. Farten er høj. Stilen er tiltalende med høj hovedføring, langstrakt og energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelse. Viser god jagtlyst og intensitet. Opnår usikker stand med vajende hale, avancerer forsigtigt på ordre, men påviser ikke vildt. I 2.slip i raps starter Blackie stort og godt, men som slippet skrider frem bliver søget for fremadrettet, hvorved arealdækningen ikke er tilfredsstillende.

Kontakten til føreren kunne ønskes bedre. Blackie prøves i et 3.slip på raps, hvor den arbejder i et stort, men for tilfældigt anlagt søg. Støder 2 gange fasan på anvist terræn. Begge gange kaldes Blackie til orden da fuglene flygter. ingen præmie UK Hunting Tianna Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tiana Blæs Becca er en klassehund, der i dagens 2 afprøvninger er en fornøjelse at følge. Den viser i begge slip et søg af højeste karat, hvor den udnytter terrænet på bedste vis og dækker arealet fra kant til kant. Farten er meget høj. Stilen er aldeles fortrinlig med højt båret hoved, let og jordvindende galopaktion og livlig halerørelse. Arbejder med meget stor intensitet og jagtlyst. Opnår i 2.slip en smuk højrejst stand langt ude, avancerer frem og nagler fuglene. Da rejseordre gives avancerer Becca kort og rejser præcist et parhøns, komplet rolig i opflugt og skud. Becca er en ualmindelig velgående og tiltalende gordon setter. Et meget stort emne, som det i dag er en stor fornøjelse at tildele 1.præmie UK. 1. præmie UK Æblevangens Alaia 09159/2005 Ole Halberg Æblevangens Alaia slippes på vintersæd. Kort tid efter at være sluppet forfølger Alaia råvildt. ingen præmie ÅK Dommer Flemming Sørensen Klovtoft den 18. marts Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på raps/majsstub i modvind anlægger et stort og noget ungdomligt søg,

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 for det meste i god kontakt til føreren, farten er høj, stilen er god, hoved i niveau med ryglinje, god langstrakt galop,lidt spil i halen. Opnår stand, makkeren kommer til og går forbi Rana som løser og går i søg. Senere har makkeren stand og her går Rana forbi stående makker. Senere i slippet for Rana kontakt til hare som forfølges langt, kommer tilbage støder enlig agerhøne som prelles kort. Rana kaldes til orden og anlægger herefter et godt søg udnytter vind og terræn godt. 2 og 3 slip søg, fart og stil som i 1 slip støder 2 gange sammen med makkeren 2 par agerhøns som begge gange prelles langt. Rana kaldes til orden, og når kort efter en liggende stand, avancerer på ordre, udpeger præcis et par agerhøns. Er noget urolig ved opflugten og preller ved skud. 2. præmie UK Nr. Løgums Carloo 0755/2007 Gorm Pedersen Nr Løgums Carloo slippes på majs stub i skrå sidevind, Carloo anlægger et stort noget tilfældigt søg, har flere forkerte vendinger i venstre side, farten er høj, stilen er fortrinlig, hovedet bæres højt,god langstrakt galop, halen bæres pænt i niveau med ryggen med lidt bevægelser, ved hegn opnår Carloo stand, på avance orderen går Carloo lidt forsigtigt frem , udpeger og rejser præcist agerhøns, Carloo er komplet rolig ved opflugt og skud. 2 slip. Carloo slippes på græs i modvind anlægger et passende stort søg langt på bredden, går i god kontakt til føreren, Carloo er lydig og velført. 1. præmie UK Nr. Løgums C-Fire 0756/2007 Robert Paulsen Nr. Løgums C-fire slippes på majsstub i Årbog 2008

113

skrå modvind anlægger et noget ungdommeligt og tilfældigt anlagt søg med flere forkerte vendinger. Farten er svingende fra acceptabel til høj,stilen er for det meste god med højt båret hoved, god galop, halen bæres pænt med bevægelser. Fire har flere stop, makkeren påviser agerhøns. 2 slip. Fire slippes på raps i modvind støder ved hegn et par agerhøns som prelles kort, anlægger herefter igen et noget tilfældigt søg, ind imellem jager C-Fire ikke for sin fører. ingen præmie UK Nr. Løgums Chilli 00760/2007 Karl Jensen Nr. Løgums Chilli slippes på majsstub/ vintersæd i modvind søget er noget snævert anlagt foran føreren med enkelte forkerte vendinger, bedre reviering ønskes, farten er høj, stilen er acceptabel med hovedet i niveau med ryggen og lidt under, Chilli virker rundrygget der mangler stræk i galoppen, halen bæres lidt lavt med sparsomme bevægelser, Chilli forbigår agerhøns ved hegn som undertegnede træder op, Chilli får øjenkontakt og preller den overflyvende agerhøne, senere for Chilli ved hegn kontakt til et par agerhøns som hun bevidst går op, her er hun acceptabel rolig. 2-3 slip. Chilli slippes på græs/vintersæd i modvind med skiftende makkere anlægger nu et noget bedre søg i god kontakt til føreren, farten er høj, stilen er god med hovedet i niveau med ryggen, god langstrakt spillende galop, halen bæres pænt uden bevægelser, støder et par agerhøns som prelles langt, kaldes til orden, senere påviser makkeren agerhøns. ingen præmie UK Nr. Løgums Comet 00753/2007 Karl Jensen

- Dansk Gordon Setter Klub ­


114

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

Nr. Løgums Comet slippes på vintersæd i modvind, anlægger et meget snævert søg foran føreren, der mangler bredde og reviering, farten er lav, stilen er dårlig med lavt ført hoved,galoppen er tung, halen bæres lidt kedeligt uden bevægelser. Comet jagter ikke for føreren. Makkeren påviser agerhøns. 2.slip indtrykket fra 1 slip bekræfter sig hurtigt og Comet kobles. ingen præmie UK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Nr. Løgums Beckham slippes på vintersæd i modvind søget er stort og velanlagt med passende afstand imellem slagene, Beckham udnytter vind og terræn på bedste vis. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje og derover, galoppen er langstrakt og jordvindende, halen bæres pænt lidt krum. Beckham har en stand hvor han villigt går frem på ordre men påviser ej vildt, Beckham har en markering som han selv løser. Makkeren påviser agerhøns i slippet. 2 slip Beckham slippes på majsstub i modvind anlægger igen et stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren, fart og stil som i 1 slip, støder med respekt et par agerhøns. 3 slip makkeren påviser agerhøns. Beckham er lydig og velført. ingen præmie ÅK Dommer Allan Nissen

region 9 den 24. marts Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G Blackie starter på snedækket græsmark. Blackie anlægger her et godt søg. Slippet bliver ganske kort, da makker pådrager sig en alvorlig skade. Blackie har ligeledes skåret poten, og trækkes fra prøven. ingen præmie UK Dommer Søren Stenhøj

Stenlille den 24. marts Opendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir P. Júlíusson Gulla starter på græs i modvind. Anlægger et stort arealdækkende søg med god revierin i god kontakt til føerer. Farten er høj og stilen god med højt ført hoved og langstrakt galopaktion. I 2. slip på raps har hun et enkelt stiksøg med er straks tilbage og lægger sig søg på bredden. Hun opnår stand. Er lidt træven under avaceringen. Kan ikke påvise vildt. Gulla er ude i to slip mere hvor hun fortsætter som i første slip. Har et par stande som hun udløser selv. ingen præmie ÅK Dommer Claus Nielsen Løgumkloster den 10. april Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Fenris afprøves i 2 slip på vintersædsmarker. Søget er i starten lidt ungdommeligt og lagt en del langs hegn, senere bliver søget passende stort og ganske velanlagt. Fart og stil er god, med høj hovedføring, lidt kort galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Opnår i 1. slip stand for enlig agerhøne, avancerer villigt på ordre og rejser præcis enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Nr. Løgums C-Fire 00756/2007 Robert Paulsen C-Fire afprøves i 4 slip på vintersæd og i brakmark. Går i et passende stort og for det meste velanlagt søg. God fart og stil med hovedet ført i ryglinie, lidt kort galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. I 1. slip finder makkerhunden agerhøne. I 3. slip har C-Fire yderligere en chance til parhøns som

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 ikke udnyttes. Slutter med stand, går villigt frem på ordre men kan ikke påvise vildt. ingen præmie UK Nr. Løgums Cikki 00761/2007 Kim Schmidt Cikki afprøves i 5 slip på vintersæd og i brakmark. I starten er søget lagt kun langs hegn i senere slip får Cikki vist et stort og for det meste velanlagt søg. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, god energidk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Får i 1. slip enlig agerhøne på vingerne som forfølges langt. Har i 2. slip yderligere chance til enlig agerhøne samt en fasan. ingen præmie UK Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo afprøves i 5 slip på vintersæd og i brakmark. Går i et stort og for det meste godt anlagt søg, har dog flere forkerte vendinger. Farten er meget høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. I 3. slip har Carloo chance til agerhøne som makkerhunden finder, dette gentager sig i 5. slip, makkerhunden finder parhøns. ingen præmie UK Nr. Løgums Cilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Cilli afprøves i 5 slip på vintersæd og i brakmark. Går i et stort og godt anlagt søg, har dog lige i starten et par ture ind i skov. Farten er meget høj, stilen er fortrinlig. I 1. slip forfølger Cilli hare, men kommer dog hurtigt tilbage. I 2. omgang er det et stykke råvildt der bliver fulgt lidt på vej. I 3. slip kommer Cilli for tæt på enlig agerhøne, går lidt efter. Har yderligere chance til agerhøne. ingen præmie UK Årbog 2008

115

Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/2006 Per Eliasen Becca afprøves i 5 slip på vintersæd og i brakmark. Går i starten i en lidt ungdommelig søg og har noget interesse for hegn, senere bliver søget stort og godt anlagt. Farten er meget høj, stilen er fortrinlig. Har i 2. slip chance til fasan. ingen præmie UK Nr. Løgums Cica 00759/2007 Kim Weber Cica afprøves i 3 slip på vintersæd og i brakmark. Går i starten en del langs hegn, dette bedres dog hurtigt og går i et passende stort og ganske velanlagt søg i høj fart og en smuk stil med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. I 2. slip går Cica langt efter råvildt. Slutter med stand, rejser noget trevent enlig agerhøne, går lidt efter i opflugt og skud. 2. præmie UK Højtoftegaards P. Tinke 09522/2005 Jesper Olsen Tinke afprøves i 3 slip på vintersædsmarker. Går i et passende stort og ganske velanlagt søg, trættes dog lidt til sidst i det lange slip. Tinke arbejder i god kontakt til sin fører. Farten er passende, stilen er god med hovedet ført i ryglinie, lidt kort galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Har i 1. slip chance til enlig agerhøne 2 gange. Har i 3. slip yderligere chance til parhøns 2 gange ingen præmie AK Zettertjârns Shadow 10651/2004 Anders Anderson Shadow starter på vintersæd. Går i et stort og godt anlagt søg i meget høj fart og en fortrinlig stil. Nægter at sekunderer makkerhunden. ingen præmie AK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


116

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

Nr. Løgums Brus 20478/2004 Peter Eliasen Brus starter på vintersæd. Går i et stort og ganske velanlagt søg, der dog skæmmes af en del markeringer. Farten er passende, stilen er god med hovedet ført i ryglinie, en energisk galopaktion, lidt kedelig haleføring med bevægelser. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcist enelig agerhøne, er lidt urolig i opflugt og skud. 2. præmie AK Hunting Tiannas A Bugatti 19164/2003 Jesper Olsen Bugatti afprøves i 3 slip på vintersædsmarker. Går i et stort og for det meste godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Har i 1. slip føling med enlig agerhøne, kommer for tæt på, respekterer. Senere i samme slip finder makkerhunden enlig agerhøne længere fremme i terænnet. I 3. slip forlader Bugatti prøven efter råvildt. ingen præmie AK Dommer Erling Clausen Nymarken‘s Karla 09839/2006 Frits Friberg Karla slippes på vintersæd, hvor hun anlægger et noget begrænset søg. Udslagene burde være dybere, cirkler en del. Stilen er god, med passende høj hovedføring, lidt kort galopaktion, pæn haleføring. Opnår i hegn stand for agerhøne. Rejser godt og præcis. Ro i opflugt og skud. Senere chance til parhøns på anvist terræn. I 2.slip i brak, bliver det til for lidt, mangler jagtlyst og intensitet. 2. præmie UK Hunting Tiana‘s Basco 17649/2006 Hildor Knudsen Basco slippes på vintersæd, hvor han anlæg-

ger et noget tilfældigt og rodet søg. stilen er god. Passende høj hovedføring, god galopaktion og pæn haleføring. Chance til agerhøne i hegn, som makkerhunden udnytter, senere chance til parhøns i god vind som ikke udnyttes. Afprøves i 3 slip mere. Indtrykket fra 1.sllip bevares. Chance til fasan i brakmark udnyttes ikke. ingen præmie UK Nymarken‘s Lind 03113/2007 Flemming Nielsen Lind slippes på vintersæd, hvor han anlægger et meget egenrådigt søg. Stiksøger, går langs skel og hegn. Virker meget rå. Stilen er god. Høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, højere haleføring ville pynte. Støder i god vind parhøs. Lind afprøves i 2 slip mere. Søgsoplægget er mangelfuldt. Slutter med at gå af hånd og ud af anvist terræn. ingen præmie UK Troldmarkens Dias 16595/2000 Niels Pedersen Dias slippes på vintersæd, hvor han anlægger et passende stort og velanlagt søg. Går i passende høj fart og god stil. Hoved i skulderhøjde, lang lidt tung galopaktion, lidt hængende hale. Chance til parhøns i god vind, som føreren træder op, udnyttes ikke. Dias afprøves i 3 slip mere, chance til fasan udnyttes ikke. I sidste slip nægter Dias at sekundere makkerhundes stand (Råvildt). ingen præmie ÅK Dommer Martin Clausen Nr. Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Nr. Løgums Chilli slippes på raps i modvind. Chilli anlægger i starten et stort og veltilrettelagt søg med gode udslag og korrekte vendinger. Senere bliver søget noget ungdommeligt og fremadrettet. Farten er

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 høj. Stilen er tiltalende med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Viser god jagtlyst. I 2.slip på raps arbejder Chilli alt for selvstændigt og afsøger ikke det anviste terræn tilfredsstillende. Er meget svær at holde fra hegn og skel. Prøves i 3.omgang hvor Chilli på græs og majsstub søger stort, men for tilfældigt og uden den fornødne kontinuitet. Støder et par høns, som forfølges ud af anvist terræn. ingen præmie UK Nr. Løgums Cicka 00759/2007 Kim Weber Nr. Løgums Cicka slippes på raps i modvind, hvor Cicka anlægger et passende stort, men for cirklende og tilfældigt anlagt søg. Mod slutningen af slippet arbejder Cicka noget egenrådigt og bedre kontakt til føreren er ønskeligt. Farten er høj. Stilen er flot med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og livlige halebevægelser. Støder enlig agerhøne, lidt urolig da fuglen flygter. Cicka afprøves i yderligere 3 lange slip, hvor den viser et stort og oftest veltilrettelagt søg i høj fart og smuk stil. Viser stor jagtlyst og holder intensiteten i alle slip. I 4.slip støder makkerhunden et par høns på anvist terræn. ingen præmie UK Hunting Tianna Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tiana Blæs Becca slippes på raps i modvind, hvor Becca viser et stort og veltilrettelagt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved, let og elegant galopaktion og livlig halerørelse. Arbejder i god kontakt med føreren. Viser stor jagtlyst og intensitet. Becca afprøves i yderligere 4 slip, hvor hun fortsætter det tiltalende indtryk fra 1.slip. I 4.slip forbigår den stående Årbog 2008

117

makker og bringer et par høns på vingerne, viser promte respekt da fuglene flygter. I 5.slip støder makkerhunden et par høns på anvist terræn ingen præmie UK Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Nørre Løgums Carloo afprøves i 3.lange slip på raps og græs. I alle slip viser Carloo et stort og særdeles veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er tiltalende med velbåret hoved, kraftfuld galopaktion og pæn haleføring. Arbejder i god kontakt med føreren og er lydig og velført. Viser i 2.slip respekt for hare. Opnår i 3.slip smuk højrejst stand, makkerhunden går foran Carloo og bringer et par høns på vingerne, Carloo viser overlegen respekt i opflugt og skud 1. præmie UK Nr. Løgums C-Fire 00756/2007 Robert Paulsen Nørre Løgums C-Fire slippes på raps i modvind. C-Fire viser i starten et søg af moderat størrelse, hvor udslagene kunne ønskes bredere. Senere bedres søget til at være at passende størrelse. C-Fire har slippet igennem flere umotiverede stop og skarpe markeringer. Farten er god. Stilen i orden med hovedet ført i niveau med ryglinien, god galopaktion og halen bæres pænt uden bevægelse. C-Fire afprøves i yderligere 3 slip, hvor den viser et passende stort og veltilrettelagt søg. Opnår i 3.slip stand, avancerer villigt men påviser ikke vildt. I sidste slip støder C-Fire et par høns, som forfølges ud af anvist terræn. ingen præmie UK Nr. Løgums Comet 00753/2006 Karl Jensen

- Dansk Gordon Setter Klub ­


118

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

Nørre Løgums Comet afprøves på dagen i 2 slip på raps. I begge slip anlægger Comet et småtskåret søg uden den fornødne bredde i udslagene. Comet er meget afhængig af føreren og kunne udvise større jagtlyst. Farten er i orden. Stilen god med velbåret hoved, let galopaktion og pæn haleføring. Støder i 1.slip enlig agerhøne, som den forfølger langt. ingen præmie UK Nr. Løgums Cikki 00761/2007 Kim Schmidt Nørre Løgums Cikki slippes på raps i modvind. Cikki anlægger et meget stort søg, som dog kun er anlagt langs hegn og skel. Cikki arbejder oftest meget selvstændigt og uden kontakt med føreren. Farten er meget høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. I 2.slip opnår Cikki hurtigt højrejst stand, avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Arbejder herefter i et stort og oftest veldækkende søg i meget høj fart og tiltalende stil. Cikki afprøves i yderligere et slip, hvor den oftest søger langs hegn og skel. ingen præmie UK Højtoftegaards Tinke 09522/2005 Jesper Olsen Højtoftegaards Tinke søger straks bag læhegn, hvorfra der letter en fasan. Situationen uoverskuelig. Kort tid efter letter endnu en fasan og Tinke er noget urolig da fuglen flygter. Efterfølgende opnår Tinke hurtigt stand, men Tinke går frem uden tilladelse og bringer en fasan på vingerne, noget urolig da fuglen flygter. ingen præmie ÅK

Nørreløgums Brus slippes på raps i modvind. Her viser Brus et stort og offensivt anlagt søg i høj fart og tiltalende stil. Støder enlig agerhøne som den preller. ingen præmie ÅK Hunting Tianna A Bugatti 19164/2003 Jesper Olsen Hunting Tiana A Bugatti slippes på raps i modvind. Anlægger her et stort og oftest veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er tiltalende med velbåret hoved, kraftfuld galopaktion og pæn haleføring. Bugatti afprøves i yderligere 2 lange slip, hvor den fortsætter det tiltalende indtryk fra 1 omgang. I 3.slip letter der umotiveret enlig agerhøne i området hvor Bugatti arbejder og Bugatti preller da fuglen flygter. ingen præmie ÅK Zettertjarns Shadow 10651/2004 Anders Andersson Zettertjårns Shadow starter fornuftigt i rapsmark. Søget er passende stort og med en god arealdækning. Farten er høj. Stilen er tiltalende med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og pæn haleføring. Shadow opnår højrejst stand, avancerer frem og nagler fuglen. På ordre avancerer Shadow kort og rejser præcist enlig agerhøne. Shadow er rolig da fuglen flygter, men preller desværre langt da der skydes. ingen præmie AK Dommer Flemming Sørensen

Nr. Løgums Brus 20478/2004 Peter Eliasen Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008w Læsø den 13. april Åens Gangster 09367/2006 Thomas W. Olesen Gangster slippes på vintersæd, i god vind. Søget godt tilrettelagt med store brede slag, godt lagt foran føreren. Farten høj. Stilen meget god, godt ført hover og hale med rørelse, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip, i skrub arbejder Gangster effektivt. Idet han springer over grøft, støder han fasan, Gangster er rolig, da han startes igen støder han ny fasan, som lå ret foran. Makkerhunden finder yderligere en fasan i området. ingen præmie UK Dommer Erik Rimmen Bornholm den 5. april Q-Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Isi slippes i skrub, senere raps, i tåge og god vind. Søget godt anlagt foran føreren. Farten god. Stilen meget god, højt båret hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Isi forfølger hare, men kaldes til orden. Ingen fugle i slippet. Isi prøves yderligere i to slip gennem dagen, hvor han efterlader samme gode indtryk. I sidste slip støder Isi fasan, som han viser nogen interesse, men kaldes til orden. ingen præmie UK Iglsøgårds Taya11622/2001 John Bak Taya slippes i skrub i god vind. Søget godt afpasset efter forholdene. Farten passende. Det er ikke muligt at bedømme stilen i dette slip. Samarbejdet med føreren i orden. Taya har en markering, udløser selv, senere letter fasan fra området. Taya kaldes af flygtende Årbog 2008

119

hare. 2. slip, på græs arbejder Taya i et godt søg, gode store slag. Stilen er god, godt ført hoved, god galop, noget hængende hale. Taya slutter slippet med at angribe tamgæs ved gård. ingen præmie ÅK Q-Bic‘s Hampus 08996/2004 Jørgen Højer Hampus slippes i skrub og græs, i et meget kuperet terræn. Søget anlagt foran føreren, godt afpasset efter forholdene. Farten god. Stilen accebtabel, god galop, og halerørelse, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse. Hampus samarbejder med sin fører. Fra skrub flygter fasan, Hampus viser nogen interesse, men kaldes til orden. Senere tager han kort stand, fasan flygter foran Hampus, som preller. ingen præmie ÅK Æblevangen Aqua 09155/2005 John Bak Aqua slippes i skrub og græs, i et meget kuperet terræn. Søget godt anlagt foran føreren, godt afpasset efter forholdene. Farten god. Stilen meget god, høj hovedføring, god galop, hale med rørelse. Aqua samarbejder godt med sin fører. Makkerhunden finder fugl to gange. 2. slip, i raps, samme gode indtryk. Aqua tager stand, som holdes godt, på ordre til avance, går Aqua forsigtigt frem, fasan letter langt fremme, Aqua rolig, startes igen og støder fasan, som lå ret foran hende. 3. slip, i vintersæd, stub og raps. Samme gode indtryk. Ingen fugle i slippet. ingen præmie ÅK Opendoras Gulla 10191/2005 Asgeir Pall Julisson Gulla slippes i stor rapsmark, i god vind. Søget godt tilrettelagt foran føreren i gode brede slag. Farten høj. Stilen god, godt ført

- Dansk Gordon Setter Klub ­


120

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

hoved, god galop, ført hale indimellem med rørelse. Samarbejdet med føreren i orden. Gulla tager stand, på ordre avancerer hun noget trægt, uden at påvise vildt, umidelbart efter flygter hare fra stedet. Ingen fugle i slippet. Gulla er ude i yderligere tre slip på dagen, hvor hun hver gang efterlader samme gode indtryk. I to af slippene finder makkerhunden fugl. ingen præmie ÅK Q-Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Isi slippes i skrub, senere raps, i tåge og god vind. Søget godt anlagt foran føreren. Farten god. Stilen meget god, højt båret hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Isi forfølger hare, men kaldes til orden. Ingen fugle i slippet. Isi prøves yderligere i to slip gennem dagen, hvor han efterlader samme gode indtryk. I sidste slip støder Isi fasan, som han viser nogen interesse, men kaldes til orden. ingen præmie UK Dommer Erik Rimmen Bornholm den 6. april Q-Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Isi slippes i raps i god vind. Søget noget tilfældigt anlagt foran føreren. Farten høj. Stilen god, godt ført hoved og hale, god galop. Samarbejder med sin fører. Isi støder fasan, som vises nogen interesse. Isi prøves gennem dagen i yderligere 3 slip, hvor han går sig betydeligt op søgsmæssigt, for at slutte med et godt anlagt søg. Ellers samme gode indtryk. To gange støder han agerhøns, som vises nogenlunde respekt. I sidste slip træder vi agerhøne op bag Isi. Her finder makkerhunden yderligere en agerhøne. ingen præmie UK

Opendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll Júlisson Gulla slippes i raps i god vind. Søget foran føreren er godt lagt på vinden, dog skal Gulla ind imellem animeres noget. Farten god. Stilen god, godt ført hoved og hale, god galop. Gulla samarbejder godt med sin fører. Makkerhunden finder fugl.2. slip, straks efter slip støder Gulla agerhøne, som hun preller. ingen præmie ÅK Æblevangens Aqua 09155/2005 John Bak Aqua slippes på stub i god vind. Søget veltilrettelagt foran føreren. Farten høj. Stilen god, godt ført hoved og hale, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Gennem slippet ses mange harer som Aqua ignorerer. Ved remise letter en del fasaner, situationen kan ikke bedømmes. 2. slip, straks efter slip støder makkerhunden agerhøne, som Aqua respekterer. Aqua fortsætter med ny makker i et langt slip, hvor hun efterlader samme gode indtryk, som i første slip. 3. slip, I raps tager Aqua hurtigt stand, som holdes godt. På ordre til avance går Aqua frem ad to gange og parhøns letter. Aqua er rolig under opflugt og skud. 1. præmie AK Q-Bic‘s Hampus 08996/2004 Jørgen Højer Hampus slippes på stub senere raps i god vind. Søget i starten noget tilfældigt anlagt, bedres betydeligt gennem slippet, og slutter med store slag godt lagt på vinden. Farten god. Stilen meget god, højt ført hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejder med fører. Hampus kaldes til orden to gange på flygtende hare. Fasan letter fra skrub, hvor Hampus befinder sig, situationen kan ikke bedømmes.2. slip, på meget

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 stor vintersædmark anlægger Hampus et tilpas godt søg, får føling med vildt i hegn, fasan flygter og Hampus preller. ingen præmie ÅK Igelsøgården‘s Taya 11622/2001 John Bak Taya slippes på stub, senere raps, i god vind. Søget er veltilrettelagt foran føreren. Farten god. Stilen god, godt ført hoved god galop, noget hængende hale. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden bringer sig i kontakt med fugl. 2. slip, på vintersæd og raps går Taya som tidligere, mærker fært i raps, tager stand, da vi når op korrigerer Taya, ny stram stand, inden rejseordre gives, letter parhøns lidt til højre foran hunden. Taya er rolig under opflugt og skud. 2. præmie AK Dommer Erik Rimmen

ved skel, løser selv. Det sker et par gange. Senere i raps stram stående stand, parhøns letter nogle meter til højre for hunden, han holder sin stand, avancerer på ordre og rejser parhøns, der er ro i opflugt og skud. Senere i slippet opnår han stand, avancerer på ordre behersket og under udredningen letter singelhøne til højre for hunden, Cap observerer ikke hønen. Han holdes for hare. 1.præmie ÅK Dommer Chr. Johansen

Barrit den 16. Marts Storåens Cap 12675/2004 Jan Nielsen Storåens Cap starter på græsmark, her anlægger han et stort og velanlagt søg, dækker sin mark godt, vender korrekt i vinden. Farten er høj og stilen god med passende høj hovedføring, halen føres i ryglinie, indimellem er der bevægelser. God aktion. Han tager stand, løser selv. Kan holdes i ro, da makkeren har stand to gange. Makkeren finder parhøns. Han søger i god kontakt. I andet slip, der kort, opnår han hurtigt liggende stand, rykker en gang, stand igen, der gives tilladelse til rejsning, men inden det sker, letter parhøns ret foran hunden, han er rolig i opflugt og skud. I tredje slip som er lang, søger han stort og velanlagt, der er et enkelt slag, hvor der er stort afstand. Fart og stil so i det første slip og holdes gennem hele afprøvningen. Han opnår stand Årbog 2008

121

- Dansk Gordon Setter Klub ­


122

DJ‘ forårsmarkprøver 2008 Hunting Tiannas Blæs Becca Ejer & fører: Peter Eliasen

Rana Ejer & fører: Lorenz Clemmesen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 Nr. Løgums C-Fire Ejer & fører: Robert Paulsen

Nr. Løgums Carloo Ejer & fører: Gorm Petersen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

123


124

DJ‘ forårsmarkprøver 2008

Nr. Løgums Beckham Ejer & fører: Lorenz Clemmesen

Åens G. Blackie Ejer & fører: Ole Halberg

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘ forårsmarkprøver 2008 Æblevangen Aqua Ejer & fører: C. & J. Bak

Åens Fenris Ejer & fører: Preben Pedersen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

125


126

FJD‘ forårsmarkprøver 2008

FJD‘s FORÅRS MARKPRØVER

springer samtidligt fra området der er ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Dommer Lars Nielsen

Midtfyn den 7. marts Nordjylland den 8. marts Rana 02801/2008 Lorenz Clemmensen Rana er ude i 3 slip, i mose, raps og vintersæd. I moseterræn arbejder Rana godt og fornuftigt, udnytter vind og terræn godt. Opnår stand, men fasan flygter, Rana følger lidt efter. I andet slip i raps når Rana lige at vise os, at stilen god , med kraftfuld galopaktion, høj hovedføring og sving i halen, inden hun går op på siden af stående partner og sammen får de parhøns på vingerne, begge følger lidt efter. I et tredje slip, slår Rana nogle få gode slip på marken inden hun forsvinder ud af anvist terræn. ingen præmie UK Dommer Bent Olsen Ama De Novilunio 21102/06 Peter Rafaelsen Arma viser et stort noget åbent søg, i meget høj fart og prima en stil. Prøves igen, men nægter her at sekundere. ingen præmie AK Dommer Svend Buckhave

Højtoftegårds Q Chano 05598/2006 Ole Frank Chano slippes i god vind på græsmark. Søget er her i perioder noget tilfældigt anlagt, arbejder en del i højre side af marken langs læhegn, enkelte lange stikninger frem i marken, har dog også i perioder gode slag lagt på vinden. Farten er god, udmærket aktion. Hovedet føres i ryglinie og derunder, noget hængende hale mere bevægelse kunne ønskes. Chano opnår stand ved læhegn, løser selv ud påviser ej vildt. Senere stand imajsmark, løser selv ud, vi ser fasan løbe fra området. 2.slip arbejder i et udmærket søg på majsstub, bringer her parhøns til flugt, som lå i god vind for hunden, burde her vise bedre respekt. Senere i slippet på ny stand,er her noget træg i avancen, påvisrer ej vildt. 3.slip spinkel chanse til flere fasaner i lille remise. Chano er passende lydig dagen igennem. ingen præmie UK Dommer Helge R. Pedersen

Æblevangens Aqua 09155/05 John Bak Anlægger et for det meste godt søg på raps i god vind i passende til god fart, langstrakt galopaktion hoved i og under ryglinie, har i slippet en tendens til at rode lidt på jordfært.2’ slip bevarer indtryk fra tidligere, makkerhund finder fugl, uden at Aqua har haft chance til disse. 3’ slip Bevarer indtryk, er stadig noget følsom på jordfært, opnår senere stand, avancere villigt på ordre og rejser lidt upræcist agerhøns og en hare

Åens Fenris 09590/2006 Preben F. Pedersen 1. slip på hvede senere stub i god vind. Fenris anlægger et passsende stort søg med god afstand imellem slagene, udnytter vinden korrekt. Bliver mod slutning af slippet noget fokuseret på hegn. Farten er i starten høj, senere god. Stilen er god, med højt ført hoved, en kraftig galop i en energisk aktion. Halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Fenris opnår stand ved hegn, inden fører er fremme løser Fenris ud og

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘ forårsmarkprøver 2008

127

bliver herefter noget fokuseret på hegn. Chance til parhøns i god vind som trædes op bag Fenris. Afprøves i yderligere 2 slip i raps og på stub i god vind. Søget bliver noget offensivt og mangler lidt plan. Fart og stil som 1. slip. Fenris opnår i 2. slip højrejst stand, inden fører er fremme går Fenris frem og rejser parhøns og forfølger et stykke, senere ny stand, enlig agerhøne letter uden Fenris er skyld heri og inden fører er fremme, Fenris forfølger et stykke. I 3. slip opnår Fenris højrejst stand ved hegn, rejser villigt og præcist parhøns, forfølger kort i opflugt og skud, kaldes hurtigt til orden. 2. præmie UK

Nr Løgum`s Carloo slippes på græs i modvind, hvor den viser et stort og for det meste godt anlagt søg med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en energisk - til tider lidt kort forbensaktion, pæn haleføring med bevægelser. Carloo har chance til agerhøns. Carloo afprøves i yderligere 3 slip, hvor søget stadig er stort og godt anlagt. Fart og stil er som tidligere, dog med bedre forbensaktion. I 3 slip støder Carloo parhøns, som forfølges et stykke. Carloo har i 4. slip chance til parhøns, som ikke udnyttes. ingen præmie UK

Åens Black Beauty 08534/2005 Bjarke Farsinsen 1. slip på stub i god vind. Beauty anlægger et meget stort søg med stor bredde. Søget er dog for åbent og lagt langt foran føreren. Beauty udnytter vinden korrekt. Farten er høj. Stilen er meget god, med højt ført hoved, en flad og lang galop i en energisk aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Der kunne ønskes mere kontakt mellem hund og fører. 2. slip hvede senere raps i god vind. Søget og konkten bedres. Beauty anlægger her et passende søg lagt godt foran føreren med god bredde og god afstand imellem slagene. Fart og stil som 1. slip. I raps opnår Beauty højrejst stand, korrigerer standen en enkel gang, rejser derefter villigt på ordre, præcist enlig agerhøne og preller i opflugt. ingen præmie AK Dommer Joakim Skovgaard Larsen

Nr. Løgums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen Nr. Løgums C-Fire slippes på græs senere majsstub. Her viser Fire i starten et passende stort og godt anlagt søg med gode udslag og god reviering, senere i slippet ser vi Fire, sammen med makker primært søge langs hegn. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Der var en fasan på anvist terræn. 2. slip i raps viser Fire et godt anlagt søg men er meget førerafhængig og kigger meget efter føreren. Fire støder agerhøne og forfølger denne lidt. Slutter med at rode en del på fært. I 3. slip er Fire mere selvstændig i sit søgsoplæg og viser gode brede udslag. Fire har chance til parhøns. ingen præmie UK Dommer Svend Aage Vad Kaisholm-Haslev den 9. marts

Bramming den 8. marts Nr Løgums Carloo 0755/2007 Gorm Pedersen Årbog 2008

Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Smed Adina slippes på vintersæd i modvind / - Dansk Gordon Setter Klub ­


128

FJD‘ forårsmarkprøver 2008

sidevind. Hun går i en moderat fart, hvor man kunne ønske mere stræk i galoppen. Hovedet føres i ryglinie, og i perioder under, halen bæres pænt, og har passende bevægelse. Søget er noget cirklende, men i perioder viser hun passende udslag. Slutter med at genere stående makker. ingen præmie ÅK Møllens Fonzie 19905/2004 Cecilie Wøkk Smed Fonzie slippes på vintersæd, i god vind. Farten svinger mellen god og moderat. Hovedet føres i ryghøjde, men i perioder noget lavere. Halen bæres pænt og med passende bevægelse. Søget præges af en del forkerte vendinger, og en del stop hvor han viser interesse for jordfært. 2. slip, i raps. Her bedres søget en hel del, uden dog at blive det helt store. Har stand flere gange, hvor der har været fugl, i slippet før. Makker finder fugl. Fonzie slutter på stub, hvor han viser et begrænset søg. Han holdes flere gange for hare. Slutter med stand ved hegn, hvor han går meget forsigtig frem, på ordre, men påviser ikke vildt. ingen præmie ÅK Dommer Allan Diederichsen Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blacki viser på raps et tilpas stort søg i god fart, lang galop aktion, hovedet føres i ryglinie, lav haleføring. Opnår hurtig stand, lang avance, meget forsigtig bringer hun en enlig høne på vingerne, ro i opfløj og skud. Kort efter en ny liggende stand, fører giver rejseordre flere gange, uden synligt resultat, hønsene letter ret foran Blacki, hun er rimelig rolig. 2. præmie UK

Æblevangen Alaia 09159/2003 På vintersæd er Alaias søg noget svingende, det bedres dog til slut i slippet. Stilen er lidt svingende, galoppen er lang og flad, når farten er høj. Farten er for det meste høj, hoved og hale føres i ryglinie. Prøves senere på raps, Her er jagtlysten højere, der fløjtes og råbes meget, helt uden grund synes jeg. Alaia opnår højrejst stand, makker nægter at sekundere, der råbes så højt, at Alaia vender sig mod fører, makker støder høns, de er begge noget urolig, der trædes høns op på afsøgt terræn. Senere på raps opnår han hurtig højrejst, rejser villig parhøns, ro i opfløj og skud. 2. præmie ÅK Åens Ikaros 02332/2000 Niels Thyge Brogaard På vintersæd er Ikaros søg af passende størrelse, Farten er moderat, lidt tung galop aktion, hoved og hale føres i ryglinie. Prøves senere på frøgræs, er her meget selvstændig, søger til hegn og bliver der. Har stand langt ude, som udløses, da makkerhunden nærmer sig. Forsætter herefter langs hegn ud af anvist terræn. ingen præmie ÅK Dommer Svend Buckhave Videbæk den 9. marts Nymarken‘s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgreen Harley slippes på græs, senere stor frøgræs, anlægger et noget snævert søg med mange kovendinger, specielt i venstre side. Senere på stor frøgræs bedres søget noget, Harley går her lidt offensivt. Holdes ved partners resultatsløse stand. Stilen er god med høj hovedføring, energisk men lidt gyngende galopaktion, halen føres i niveau med ryggen. Farten er høj. Harley er ude i yderligere

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘ forårsmarkprøver 2008 4 slip, samme søg fart og stil. Respekterer agerhøne som umotiveret flyver op på marken. I sidste slip udnytter partner fasan på terrænnet. ingen præmie ÅK Dommer Allan Olesen Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/06 Peter Eliasen Hunting Tiannas Blæs Becca slippes i modvind på rapsmark. Hun anlægger i meget høj fart et stort og ret veldækkende søg, som momentvis er anlagt lidt langt foran fører. Stilen er god med højt båret hoved, spil i halen, men hvor galopaktionen er en smule anstrengt og en lidt kort forbensaktion. Hun støder ved gærde parhøns sammen med partner. Begge hunde udviser passende respekt for de flygtende fugle. I slutningen af slippet opnår Becca stand langt fremme. Længe før fører når op til hunden, letter parhøns ret foran Becca og hun viser nogenlunde respekt. I 2. slip på vintersæd udviser Becca samme takter m.h.t. fart og stil, men søget er lidt planløst. I 3. slip på rapsmark i modvind forbedrer Becca sit søg.lig. Hun går i et meget stort velanlagt søg i god kontakt med fører. Fart og stil som tidligere. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, kan ikke påvise vildt. Slår under vind til venstre opnår på ny stand. Da fører er oppe ved Becca, letter parhøns præcist foran hunden, der er rimelig rolig, i opflugt og skud. 1. præmie UK Dommer H.P. Clausen

haleføring med sparsomme bevægelser. I 2. slip kommer Carloo for tæt på parhøns, lidt urolig da disse flygter. Har i 4. slip stand, før vi når frem går Carloo frem og letter enlig agerhøne, viser rimelig respekt. ingen præmie UK Dommer Erling Clausen Sadderup den 8. marts Ama De Novilunio 21102/2006 Peter Rafaelsen Ama slippes på vintersæd og i brak. Den anlægger et meget stort, men i perioder for tilfældigt og fremadrettet søg, hvor der kunne ønskes større kontinuitet. Farten er meget høj. Stilen er tiltalende med velbåret hoved, langstrakt og jordvindende galopaktion, pæn haleføring uden bevægelse. Chance til parhøns på anvist terræn. Ama prøves i yderligere 3 slip, hvor den arbejder stort og offensivt med stor intensitet i sit arbejde. Støder sammen med makkerhunden et par høns i 4.slip, er noget urolig da fuglene flygter. ingen præmie ÅK

Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo afprøves i 5 slip på stub og i rapsmark. Går i et stort og bredt søg, der dog skæmmes af alt for mange vendinger. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, en kraftfuld galopaktion, lidt kedelig Årbog 2008

129

- Dansk Gordon Setter Klub ­


130

DGSK‘s Hovedprøve 2008

DGSK’s Hovedprøve ved Bramming den 21. - 22. - 23. marts Hold 1 Dommer Knud Overgård Nr. Løgums Cikki 00761/2007 Kim Schmidt Cikki går i en prima stil farten høj, galopaktionen er god og langstrakt, søget for det meste velanlagt, i god kontakt . Der er enkelte kovendinger. Holder fart og stil omg. ud. 2 slip. Hun går stadig godt, og udnytter vind og terræn. 3 slip. Omg. hun slippes går hun i skov, og meget svær, at få kontakt med. Hun kaldes til orden, og slår et par slag på det anviste terræn, for hurtigt at forsvinde igen. ingen præmie UK Nymarken‘s Karla 09839/2006 Frits Friberg Karla går i en god stil og, galopaktionen iorden, farten moderat, søget noget ungdommeligt, hun er meget afhænglig af fører. Der mangler noget jagtlyst. 2 slip. hun går som i første, dog er der kommet mere fart på hende. 3 slip. Hun går nu betydeligt bedre kommer over mere terræn, men efter nogen tid begynder hun at trættes meget. ingen præmie UK Nr. Løgums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen Fire går i en god stil, som dog skæmmes af død hængende hale, galopaktionen noget kort, farten moderat. Søget godt i god kontakt til fører. han forsvinder kortvarig, men kommer igen og søger godt, stand, rejser godt og kontant, ro i opflugt og skud. 2 slip. Han er noget vankelig, at holde på det

anviste terræn, han går en tur til skovs. Slår så et par slag på marken, for så at forsvinde et et stykke tid. 2. præmie UK Østjyllands RB Bera 04029/2007 Kristian Thomsen Bera går i fortrinelig fart, søg og stil. Galopaktionen er flot langstrakt, høj hovedføring. Hun er en elegant hund at se på. Hun tager stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke fugl. Holder fart og stil omg. ud, Hun er ude mange gange, holder fart søg og stil, i god kontakt til fører. I fjerde slip får hun stand, rejser præcis parhøns, ro i opflugt og skud. 1. præmie UK Nr. Løgums Cilli 0780/2007 Morten Helbrandt Cilli går en god stil, som skæmmes af død hængede hale, galopaktionen langstrakt. Hovedet bæres i skulderhøjde, og i perioder under. Søget er megt stort og vidtløftig, hun kan godt lide træer og hegn. Der var parhøns. som makker kommer for tæt på. 2 slip. Hun starter som i første slip, Cilli vil gerne i skoven, hvilket sker flere gangen i slippet. ingen præmie UK Nymarken‘s Luna 00311/2007 Johnny Streit Luna, hun går stort og noget vidtløftig, golopaktionen er god, men stilen skæmmes af død hængende hale. Hovedet ført i skulder højde. Søget burde være mere kontrolleret, hun kommer tæt på parhøns, som letter, hun respektere promte. Hun prøves flere gange, holder fart søg og stil, men det vil ikke lykkes i dag. ingen præmie UK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 Østjyllands RB Liv 04031/2007 Anton Dahl Liv går i en fortrinelig fart og stil, søget er meget åbent og offentsivt, hun kommer over meget terræn, men søget er for åbent, hun kan godt lide hegn. Hun er ude flere gange, men er stadig meget voldsom, Chance for parhøns, som stødes, hun preller langt hun. ingen præmie UK Nr. Løgums Cicka 0759/2007 Kim Weber Cicka går i en prima fart og stil, galopaktionen god, søget noget åbent, hun er nogenlunde lydig det meste af tiden, Hun holder fart og stil omgangen ud. Hun er ude flere gange, går som i første omg. Hun har oplagt chance til parhøns, som letter, hun preller langt. ingen præmie UK Hold 2 Dommer Erling Clausen Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo afprøves i 5 slip på græs og stubmark. Går i et stort og godt anlagt søg, der dog skæmmes af en del forkerte vendinger, farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. I 1. slip finder makkerhunden parhøns. I 2. omgang går Carloo efter hare kommer dog hurtigt tilbage. Har i de efterfølgende slip chance til parhøns 2 gange. ingen præmie UK Q-Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Isi afprøves i 2 slip på græsmark. Går i starten i et lidt tilfældigt anlagt søg, der dog hurtigt bedres til at blive passende stort og Årbog 2008

131

ganske velanlagt. Farten er høj, stilen er god med høj hovedføring, lidt tung men kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Opnår i 1. slip stand, da rejseordre gives letter parhøns præcist foran Isi, rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Svitjod‘s Olga S61680/04 Thore Larsson Olga afprøves i 2 slip i majsstub og på græsmark. Anlægger et stort og meget veldækkende søg i høj fart og smuk stil med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, lidt kedelig haleføring med sparsomme bevægelser. Opnår i 1. slip stand, avancerer behersket og rejser præcis parhøns. Rolig i opflugt og skud. Olga er udholdende, lydig og velført. 1. præmie ÅK Nymarken‘s Juno 17883/2004 Henrik G. Christensen Juno afprøves i 3 slip i majsstub, på græs og i rapsmark. Anlægger et stort offensiv søg i høj fart og en smuk stil med høj hovedføring, en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Har i 1. slip chance til parhøns som makkerhunden finder. I 3. slip opnår Juno stand, løser selv før vi når frem, parhøns trædes op hvor Juno stod. ingen præmie AK Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Hambus starter på stubmark, senere på græs. Går i et passende stort og godt anlagt søg i god fart og stil med hovedet ført i ryglinie, lidt kort og tung galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår stand, parhøns letter foran Hambus, den er rolig i opflugt men preller i skuddet. ingen præmie AK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


132

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Svitjods Oden S61679/04 Thore Larsson Oden afprøves i 3 slip på græs og stubmark. Går i et stort og for det meste velanlagt søg. Farten er høj og stil er god med passende høj hovedføring, god kraftfuld galopaktion, kedelig haleføring uden bevægelser. I 1. slip finder makkerhunden parhøns 2 gange. Har i sidste slip yderligere chance til parhøns som trædes op. ingen præmie AK Hold 3 Dommer Martin Clausen Rana 002801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på græsmark, senere eng, hvor hun anlægger et stort og meget velanlagt søg. Rana går med passende høj fart og i en god stil, med hovedet i ryglinie og over, god jordvindende galopaktion og halerørelse. Rana er energisk og udholdende, lydig og velført. Rana prøves i 4 slip mere. Indtrykket fra 1. slip bevares. Har i god vind flere chancer til fasaner, som ikke ud-nyttes. ingen præmie UK Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie slippes på græsmark, senere eng, hvor han anlægger et særdeles stort og velanlagt søg i høj fart og glimrende stil. Han er energisk og udholdende, lydig og velført. Blackie er ude i 2 slip mere, majsstub og eng. Går lille tur med hare, men vender hurtigt tilbage. Slutter i sidste slip i eng med stand for fasanhane. På ordre rejser Blackie præcist. Ro i opflugt og skud. Blackie er en hund af et meget stort format, tillige stilren. Jeg så ingen kovending i slippene. 1. præmie UK

Nr. Løgums Comet 00753/2007 Karl Jensen Comet slippes på græsmark, hvor han anlægger et passende stort søg i god fart og god stil med høj hovedføring, lidt kort galopaktion og halerørelse. Er lidt førerafhængig. Er energisk og udholdende, lydig og velført. I 2. slip i eng går Comet mere selvstændigt. Opnår kortvarig stand for fasaner, som letter uden avance. Ro i opflugt og skud. 1. præmie UK Åens F Alf 09588/2006 Laust Nørskov Alf slippes på græsmark, hvor han i starten anlægger et stort og noget tilfældigt søg, som senere i slippet bedres. Han går i høj fart og god stil, med høj hovedføring, god kraftfuld, lidt springende galopaktion og spil i halen. Er energisk og udholdende, lydig og velført. Alf afprøves i 4 slip mere. Søget er nu i orden. Har chance til fasaner 3 gange i god vind. Går til sidst træt. ingen præmie UK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham slippes i eng, senere græs, hvor han anlægger et stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil. Opnår i siv kortvarig stand for fasanhøne, som letter. Rolig da fasanen flyver. Er energisk og udholdende, lydig og velført. Afprøves i 3 slip mere. Bevarer indtrykket fra 1. slip. Stand et par gange, udløser selv. Senere stand, avancerer på ordre, påviser ikke vildt. Fasanhane letter et stykke bag ved hunden og dommer. Senere letter fasanhøne lidt fremme i terrænet, som burde være udnyttet. ingen præmie ÅK Højtoftegårds Q Chano 05589/2006 Ole Frank

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 Chano slippes i eng, senere græsmark, hvor han anlægger et noget snævert og tilfældigt søg. Stilen er med hovedet i ryglinie og til tider under, noget kort galopaktion, og halen hænger. Chance til fasanhøne, som makkerhunden påviser. Slutter slippet med at gå langt med hare. ingen præmie ÅK

Alaia respekterer i opflugt. Dækkes af for skud. Ro i skud. Søget er ikke i orden til ÅK, derfor vælger jeg at stoppe med Alaia og tildeler Alaia 2. præmie. ÅK.

Åshøjdens Locky 17322/2001 Karl Jensen Locky slippes på brakmark, senere majsstub, hvor Locky i starten anlægger et passende stort og velanlagt søg, i passende fart og god stil. Holdes for hare. Mod slutningen af slippet bliver søget noget snævert, med en del kovendinger. Er gået noget træt. Locky afprøves i 2 slip mere. Indtrykket fra 1. slip bevares, chance til fasaner i god vind udnyttes ikke. ingen præmie ÅK Troldmarkens Ea 02971/2002 Majbritt Thomsen Ea slippes på brakmark, senere majsstub, hvor Ea anlægger et særdeles stort og velanlagt søg i høj fart og prima stil. Holdes for hare. Ea er energisk og udholdende, lydig og velført. I 2. slip nægter Ea at sekundere stående makker. ingen præmie ÅK Æblevangens Alaia 09159/2005 Ole Halberg Alaia slippes på majsstub, hvor den anlægger et stort og meget tilfældigt søg. Kovender konstant i begge sider. Går i en god stil, kraftfuld galopaktion, høj hovedføring og halerørelse. Stand for parhøns, Udløser selv, søger under vind. Parhøns letter langt fremme. Respekterer. Slutter med stand for parhøns ved hegn. Makkerhunden nægter at sekundere, hvorved hønsene letter. (jagtbar). Årbog 2008

133

- Dansk Gordon Setter Klub ­


134

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Hold 4 Dommer Svend Aage Vad Svartekällans Yatzy S36782/04 Bengt Stensson Svartekällans Yatzy slippes på græs i meget svag vind, hvor den viser et noget varieret søgsoplæg. Snart søger den bredt og snart er søget anlagt omkring føreren. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i niveau med ryggen, ind i mellem sænkes hovedet til under ryglinie, en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. 2. slip på majsstub i god vind, anlægger den et meget stort, til tider egenrådigt søg, fart og stil som tidligere. Yatzy mærker fært og en hare flygter og Yatzy forfølger et stykke. ingen præmie ÅK Ronja 09837/2002 Søren Thygesen Ronja slippes på græs i meget svag vind, hvor den viser et stort godt anlagt søg med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Ronja har nogle markeringer. Ronja afprøves i yderligere 2 slip, hvor søg, fart og stil er som tidligere, dog har den stadig nogle markeringer. I 3. slip opnår Ronja stand og inden rejseordre gives letter parhøns ret foran, der ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Svartekällens Windy S11795/06 Kent Stensson Svartekällens Windy slippes på græs, hvor den viser et noget begrænset søg, anlagt omkring føreren, har enkelte gode udslag. Farten er fra lav til passende. Stilen præges af, for lavt ført hoved i store dele af slippet, en energisk til tider lidt kort galopaktion,

pæn haleføring med bevægelser. Windy afprøves i yderligere 2 slip, hvor formatet og søget forbedres en del. Søget er dog stadigt noget varieret anlagt. ingen præmie ÅK Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Nymarkens Jingo slippes på vintersæd, hvor den viser et stort og veldækkende søg, der til tider er lidt offensivt anlagt, med brede udslag og korrekte vendinger og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion, en lidt kedelig haleføring uden bevægelser. Jingo afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere, har chance til parhøns i 3. slip. I 4. slip søger Jingo hurtigt til hegn, hvor efter den søger ind på marken og opnår stand meget langt fremme. Standen holdes længe og inden vi er fremme, letter parhøns præcis foran og Jingo preller et stykke. ingen præmie ÅK Åens Black Beauty 08534/2006 Bjarke Farsinsen Åens Black Beauty slippes på vintersæd, hvor den viser et noget varieret søgsoplæg, snart bredt anlagt og snart omkring føreren. Farten er høj. Stilen præges af til tider for lavt ført hoved, en energisk til tider lidt anstrengt galoaktion pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Makkerhunden opnår stand og Beauty nægter at sekunderer og søger ind foran. ingen præmie ÅK Nymarken‘s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgreen Nymarkens Harley slippes på vintersæd, hvor den viser et stort og for det meste godt anlagt søg med brede udslag og i god kontakt til føreren, dog forekommer der en del

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 forkerte vendinger i venstre side selv om den støttes godt af føreren. Farten er høj. Stilen er fortrinligt, med højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Harley opnår en smuk højrejst stand, avancerer villigt på ordre men påviser ikke vildt. Harley afprøves i yderligere 3 lange slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere, dog stadig med forkerte vendinger i venstre side. Harley har i 3. slip en lille chance til parhøns og trættes til sidst i 4. slip. ingen præmie ÅK Åens XL Paw08800/2004 Knud Petersen Åens XL Paw slippes på vintersæd, senere stub, hvor den viser et meget stort og alt for åbent søg, der primært er lagt langs hegn, uden den fornødne kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og derover, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Til sidst i slippet ser vi Paw prelle en agerhøne. ingen præmie ÅK Ama De Novilunio 21102/2005 Peter Rafaelsen Ama De Novilunio slippes på vintersæd, senere stub og raps, hvor den i starten viser et stort og til tider noget egenrådigt søg. Ama kaldes til orden og viser et stort og for det meste godt anlagt søg, har med brede udslag og korrekte vendinger, viser dog nogen interesse for hegn. Farten er høj. Ama søger i en tiltalende stil, med højt båret hoved, en lang jordvindende galopaktion, en lidt kedelig haleføring. 2. slip på græs er fart og stil som i slutningen af 1. slip. Ama arbejder på fært ved hegn og har stand et par gange, parhøns flygter og Ama preller lidt. ingen præmie ÅK Årbog 2008

135

Nymarken‘s Gelina 12423/2002 Michael Strømberg Nymarken‘s Gelina slippes på majsstub, græs, raps, hvor den viser et stort og for det meste godt, til tider lidt offensivt anlagt søg, med brede udslag og korrekte vendinger og i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Stilen er smuk, med hovedet i niveau med ryggen og derover, en lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med momentvis bevægelser. Gelina opnår stand, avancerer behersket påviser ikke vildt. Senere ny stand avancerer lidt trævent, rejser præcist parhøns og er lidt urolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Svartekällans Xita S34815/04 Kent Stensson Svartekällans Xita slippes på majsstub senere raps, hvor den viser et passende stort og godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, en energisk galopaktion, pæn haleføring med livlige bevægelser. Makkerhunden opnår stand og Xita nægter desværre at sekundere og søger ind foran makkerhunden. ingen præmie ÅK Hold 5 Dommer H.P. Clausen Storåens Cap 12695/04 Kristian Frøkjær Storåens Cap slippes i brak i meget let vind fra skiftende retninger. Han anlægger i god kontakt med fører et stort søg i meget høj fart. Stilen er prima med høj hovedføring, langstrakt kraftfuld galopaktion og pænt båret hale med momentvise bevægelser. I slutningen af slippet ses fasan, som Cap ikke har været i kontakt med. I 2. slip på vintersæd fortsætter Cap som fra 1. slip

- Dansk Gordon Setter Klub ­


136

DGSK‘s Hovedprøve 2008

m.h.t. fart søg og stil. Han opnår stand, på ordre går han villigt frem i flere tempi og rejser præcist parhøns. Han er komplet rolig i opflugt og skud. Han slippes i et 3. slip, hvor han på eng og græs i modvind udviser et stort velanlagt søg, fart og stil er som foregående slip og han viser stor udholdenhed. Lydig og velført. 1. præmie ÅK Opendoras Gulla 10191/05 Asgeir Pall Juliusson Opendoras Gulla slippes i brak i meget let vind fra skiftende retninger. Hun anlægger i høj fart et efter forholdene et passende stort søg i god kontakt med fører. Stilen er meget god med højt båret hoved, kraftfuld langstrakt galopaktion og pænt båret hale med bevægelser. En fasan trædes op i slutningen af slippet. Gulla afprøves i yderligere 2 slip i modvind på skiftende terrænforhold. Fart og stil er som i 1. slip, søget er stort og veldækkende. I 2. slip påviser partner enlig agerhøne ved hegn lidt fremme i terræn. I 3. slip mod skiftende partnere udnytter første makker fasan i buskads. Senere i samme slip opnår Gulla stand ved grøft. Trods flere ordre nægter Gulla at gå frem. ingen præmie ÅK Balou 20139/05 Kenneth Nielsen Balou slippes i eng i svag vind fra skiftende retninger. Han anlægger et stort veldækkende søg i høj fart og i god kontakt med fører i det meste af slippet. Stilen er prima, med høj hovedføring, langstrakt kraftfuld galopaktion og pænt båret hale med bevægelser. I starten af slippet i høj bevoksning letter en fasan i område, hvor Balou befinder sig. Situationen kan ikke vurderes. Balou slutter slippet med at forfølge råvildt langt. ingen præmie ÅK

Nymarken‘s Jente 17877/04 Rasmus Dahl Bak Jensen Nymarkens Jente slippes i eng i let vind fra skiftende retning. Hun anlægger i en passende til høj fart et ret stort velanlagt søg i god kontakt med fører. Stilen præges noget af for lavt ført hoved, passende lang galopaktion og en lav haleføring uden bevægelser. Jente afprøves i yderligere 3 slip i modvind og forskellige terrænforhold. Den udviser stor udholdenhed og er lydig og velført, men stilen bedres ikke. I 3. slip opnår den stand, den går villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. Mod slut af 4. slip i mose opnår Jente stand, der holdes længe. På ordre går hun meget villigt og hårdt frem, rejser præcist en fasan og er rimelig rolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Nr. Løgums Blitz 20479/04 Vibeke Olsen Nr. Løgums Blitz slippes i brak/eng i meget let vind fra skiftende retninger. Hun anlægger i meget høj fart et stort velanlagt søg i god kontakt med fører. Stilen er god, med højt båret hoved, langstrakt energisk galopaktion, men med en kedelig hængende hale uden bevægelser. Blitz opnår stand. Fra området letter en gravand, Blitz holder standen. Hun går villigt frem på ordre, men kan ikke påvise yderligere vildt. Blitz afprøves i yderligere 4 slip i modvind og under forskellig terrænforhold. Hun udviser samme fart, søg og stil som fra første slip. I 2. slip udnytter partner parhøns på anvist terræn. Blitz afprøves til slut i et meget langt slip i raps og eng, men det lykkes desværre ikke at få en positiv situation for denne velgående hund. Lydig og velført. ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 Højtoftegårds Q Enya 05603/06 Anton Linnet Højtoftegårds Q Enya slippes i brak/eng i meget let vind fra skiftende retninger. Hun anlægger i høj fart et stort velanlagt søg i god kontakt med fører. Stilen er prima, med høj hovedføring, langstrakt kraftfuld galopaktion og med pæn ført hale med bevægelser. Enya viser stor udholdenhed og kan holdes ved partners stand for gravand. I 2. slip på græs i modvind fortsætter Enya som i 1. slip. Hun opnår stand ved hegn. Da fører nærmer sig hunden, men inden rejseordre, letter enlig agerhøne ret foran Enya, der er rolig i opfløj og skud. Enya afprøves i yderligere 2 slip for at få en komplet situation for hende, men det lykkedes desværre ikke. Hun er lydig og velført, men hun må desværre nøjes med 2. præmie ÅK

Årbog 2008

137

Storåens Cash 12693/04 Poul Erik Dahl Storåens Cash slippes i let vind fra skiftende retninger i brak og eng. Han anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt, men uden megen bevægelse. Han opnår stand, ret foran Cash letter to ugler, han er rolig da fuglene flygter. Cash er lydig og velført og udviser stor udholdenhed. Der ses ikke vildt i slippet. I 2. slip på græs i modvind anlægger han i samme smukke stil et stort veldækkende søg. Han viser spontan sekundering på partners resultatløse stand. I 3. slip i eng opnår Cash stand ved buskads. På ordre går han villigt frem og rejser præcist en fasan, komplet ro i opflugt og skud. 1. præmie ÅK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


138

DGSK‘s Hovedprøve 2008 Østjyllands Rb Bera Ejer og fører: Kristian Thomsen

Storåens Cap Ejer og fører: Jan Nielsen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 Storåens Cash Ejer og fører: Poul Erik Dahl

Q-Bic‘s Isi Ejer og fører: Jørgen Højer

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

139


140

DGSK‘s Hovedprøve 2008

lørdag den 22. marts Hold 1 Dommer Allan Nissen Nymarken‘s Locky Punch 03109/2007 Frits Friberg Nymarken‘s Locky Punch slippes på stub i modvind søget er passende stort og noget ungdomligt anlagt. farten er høj, stilen er god, hovedet ført i ryglinje, god langstrakt galop, lidt dødt hængende hale med bevægelser. 2-3 slip Søg fart og stil som i 1 slip har i 3 slip en oplagt chance til et par agerhøns Locky er lydig og velført ingen præmie UK Q- Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Q-Bic‘s Isi slippes på stub i modvind. Søget er stort og for det meste velanlagt i god kontakt til føreren. Isi har enkelte afstik langs hegn. Stilen er god med hovedet båret i ryglinje, lidt tung langstrakt galop, halen bæres pænt med bevægelser. 2-3-4 slip søg,fart og stil som i 1 slip. I 3 slip støder Isi ved hegn enlig agerhøne som prelles langt, Isi kaldes dog hurtigt til orden. Isi slutter med at gå træt. ingen præmie UK Rana 002801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på stub i modvind. Rana anlægger et meget stort, noget åbnet søg, Rana kommer over meget terræn. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, langstrakt galop med energisk bevægelser, halen bæres pænt med bevægelser, lidt mere appel ønskelig. 2 slip søg fart og stil som i 1 slip. 3 slip makkeren påviser enlig agerhøne ved hegn. 4 slip. Rana opnår hurtigt ved dige/ skel en højrejst stand, makkeren

kommer til og presser et par agerhøns på vingerne, de lå præcis foran Rana, situationen er jagtbar og Rana er rimelig rolig ved opflugt og skud. Rana er en unghund som på dagen har vist stort overskud og jagtlyst 1. præmie UK Nymarken‘s Karla 09893/2006 Frits Friberg Nymarken‘s Karla slippes på raps i modvind, søget er stort og velanlagt i god kontakt til føreren, Karla udnytter vind og terræn på bedste vis, farten er høj, stilen god med højt båret hoved, let langstrakt galop, halen bæres i niveau med ryggen med lidt bevægelser. 2 slip. Søg fart og stil som i 1 slip. 3 slip Karla slippes på stub i modvind støder ved dige et par agerhøns som prelles langt. ingen præmie UK Opendoras Gulla 10191/2005 Asgeir Pall Juliusson Opendoras Gulla slippes på raps i modvind, søget er passende stort og velanlagt i god kontakt til føreren. Stilen er god med hovedet båret højt, galoppen er langstrakt, der er spil i halen. Makkeren for føling med hare, Gullas fører kalder Gulla til orden som umiddelbart efter opnår stand. føreren tror ikke på Gulla, han kalder efter Gulla, Gulla går frem der letter et par agerhøns ret foran Gulla, Gulla preller kort kaldes dog rimelig hurtigt til orden. ingen præmie AK Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Q bics Hambus slippes på raps i modvind anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er passende. Stilen god med hovedet ført i niveau med ryggen, god galop, halen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 bæres pænt med lidt bevægelser. hurtigt for Hambus kontakt til hare som forfølges. ingen præmie AK Svartekallans Yatsy S-36782/04 Bengt Stensson Svartekallans Yatsy slippes på raps i modvind starter med kontrollere makkeren, lige inden koblings ordren finder Yatsy en hare som forfølges langt. ingen præmie AK Nr Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Nr Løgums Beckham slippes på raps i modvind slippet bliver kort da makkeren finder en hare. 2 slip Beckham slippes på raps i modvind hurtig opnår makkeren stand Beckham viser sekundering med førerens støtte, senere for Beckham stand går villigt frem på ordre der letter flere duer i området, Beckham er rolig da de flygter, senere for Beckham stand, på avance ordren går Beckham villigt frem og udpeger præcist et par agerhøns, Beckham er rolig i opflugt og skud. 3 slip Beckham slippes på græs i modvind anlægger her et stort og velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. farten er høj. stilen er acceptabel/god hovedet ført i ryglinje,langstrakt galop,halen bæres lidt krum uden bevægelser. Beckham er udholdende, lydig og velført 1. præmie AK Nr Løgums Chlli 00760/2007 Morten Hellbrandt Nr Løgums Chilli slippes på raps i modvind, Chilli anlægger et meget stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er god hovedet båret i ryglinje,galoppen langstrakt, halen bæres lidt hængene med bevægelser. 2-3-4 slip Chilli anlægger her et noget tilfældigt søg, Årbog 2008

141

søger en del langs hegn og kanter har 2 oplagte chancer til agerhøns som ikke udnyttes, bruger en del tid på at jager efter små fugle. ingen præmie UK Hold 2 Dommer Erling Clausen Nr. Løgums Cicka 00759/2007 Kim Weber Cicka aprøves i 5 slip på græs, stub og brakmark. Går i et stort og for det meste velanlagt søg i høj fart og en smuk stil med høj hovedføring, en lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. I 1. slip finder makkerhunden fasan. Har dagen igennem yderligere chance til parhøns og fasan. ingen præmie UK Nr. Løgums Comet 00753/2007 Karl C. Jensen Comet afprøves i 2 slip på græsmark. I 1. slip anlægger Comet et passende stort og godt anlagt søg i 2. omgang er søget for snævert. Farten er god, stilen er til tider præget af en lidt lav hovedføring, god energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. opnår i 1. slip stand, avancerer villigt og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud. 2. præmie UK Østjyllands Rb Fuzzy II 04034/2007 Ove Steen Pedersen Fuzzy afprøves i 7 slip på græs, vintersæd, raps og stubmark. Søget er i starten i mindste lag der dog gennem dagen bliver bedre og bedre og bliver passende stort og ganske velanlagt. Farten er for det meste god, stilen er god med hovedet ført i ryglinie, lidt kort galopaktion, pæn haleføring med

- Dansk Gordon Setter Klub ­


142

DGSK‘s Hovedprøve 2008

sparsomme bevægelser. Har i 3. omgang chance til fasan. ingen præmie UK Østjyllands Rb Liv 04031/2007 Anton Dahl Liv afprøves i 6 slip på græs og i stubmark. Går i et stort og offensiv, lidt ungdommelig søg. Farten er meget høj, stilen er fortrinlig. I 3. slip er den en tur efter hare, kommer dog hurtigt tilbage. I 4. omgang har den chance til parhøns som makkerrhunden støder. ingen præmie UK Hunting Tianna‘s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca afprøves i 6 slip på græs og stubmark. Anlægger et stort offensiv og for det meste velanlagt søg. Har enkelte afstikker frem i terrænet. Farten er meget høj, stilen er fortrinlig. Støder i 1. slip parhøns, respekterer. Opnår i 4. slip stand. Påviser ikke vildt, dette gentager sig i 5. Kommer senere for tæt på parhøns, respekterer da disse letter. ingen præmie UK Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Paw afprøves i 2 slip på græsmark. I starten er søget stort og velanlagt, senere bliver det noget selvstændigt og fremadrettet. Farten er høj, stilen er fortrinlig. I 2. slip støder makkerhunden parhøns, disse flyver hen over hovedet på Paw og han preller. ingen præmie AK Østjyllands Rb Bera 04029/2007 Brittina Berg Bera afprøves i 4 slip på græs, stub og rapsmark. Går i et stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og en fortrinlig stil. Bera har i 2. slip chance til fasan som makkerhundn

finder. Opnår stand, går villigt frem på ordre, råvildt flygter ret foran Bera, respekterer disse. Bliver mod slutningen af afprøvningerne lidt følsom og har flere gange stand uden at påvise vildt. makkerhunden finder fasan. ingen præmie AK Svartekällans Windy S11795/06 Kent Stenson Windy afprøves i 2 slip på majsstub og i brak. Anlægger et noget cirklende søg, mangler arealdækning. God fart og stil med passende høj hovedføring, god energisk galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Opnår i 2. slip stand, nægter at rejse. ingen præmie AK Æblevangens Alaia 09159/2005 Ole Halberg Alaia afprøves i 4 slip på majsstub, i raps og brakmark. Går i et stort og særdeles velanlagt søg med passende afstand mellem slagene og i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. I 2 slip kommer Alaia for tæt på parhøns, støder dem. I 3. slip har Alaia to gange stand, går villigt frem på ordre men påviiser ikke vildt. I 4. omgang slutter den med stand, avncerer villigt, opnår ny stand, da rejseordre gives letter fasan præcis foran. Rolig i opflugt og skud. 2. præmie AK Lyngmosegaardens Edna 19392/2003 Kristian Thomsen Edna afprøves i 3 slip på stub, raps og i brakmark. Går i et stort og velanlagt søg med passende afstand mellem slagene og i god kontakt til føreren. Farten er høj,

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 stilen er smuk med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Kan holdes for hare og har et par markeringer som den selv løser. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud.Edna er udholdende, lydig og velført. 1. præmie AK Højtoftegaards Q. Enya 05603/2006 Anton Linnet Straks efter Enya er sluppet går den langt med hare. ingen præmie AK Svartekällans Xita S34815/04 Kent Stenson Straks efter Xita er sluppet opnår makkerhunden stand, Xita nægter at sekunderer. ingen præmie AK Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper afprøves i 2 slip på stub og i brakmark. Går i et stort offentsiv og til tider lidt for fremadrettet søg. Farten er høj, stilen er god med høj hovedføring, lidt kort energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Kan holdes for hare. Har en stand som den selv løser. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud. 2. præmie AK Hold 3 Dommer H.P. Clausen Nr. Løgums C-Fire 00756/07 Robert Paulsen Nr. Løgums C-Fire slippes på græs i modvind. Han anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er Årbog 2008

143

smuk med passende høj hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion og halen føres i højde med ryg og med bevægelser. C-Fire kaster sig i liggende stand, men er kommet for tæt på parhøns, der letter inden føreren kommer så tæt på, at det bliver en jagtbar situation. C-Fire er rimelig rolig, da hønsene flygter. C-Fire slippes i yderligere 3 slip i modvind og på forskellig terræner. Han fortsætter som i 1. slip og viser stor udholdenhed. I 2. slip har han chance for enlig agerhøne, som partner påviser. C-Fire er lydig og velført, men det lykkes ikke at få yderligere chancer for denne velgående hund. ingen præmie UK Åens F Alf 09588/06 Laust Nørskov Åens F Alf slippes på græs i modvind. Han anlægger i passende til høj fart et godt søg i god kontakt med fører. Søget er lidt snævert med enkelte forkerte veninger. Stilen er smuk med høj hoved, passende lang galopaktion og med pænt ført hale med bevægelser. Partner påviser parhøns i slippet. I 2. slip anlægger Alf et noget større og bedre søg i høj fart. Partner påviser og udnytter en fasan i slippet. I 3. slip på stub i modvind fortsætter Alf som fra 2. slip med et stort søg. Begge hunde støder parhøns i god vind, preller bagud af terræn, hvorunder de støder yderligere et par høns, som de var gået forbi. ingen præmie UK Nr. Løgums Cikki 00761/07 Kim Schmidt Nr. Løgums Cikki slippes i brak og eng i modvind. Hun anlægger i meget høj fart et efter forholdene passende stort søg i god kontakt med fører. Der er enkelte forkerte vendinger i begge sider. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt energisk galop-

- Dansk Gordon Setter Klub ­


144

DGSK‘s Hovedprøve 2008

aktion og pænt båret hale uden bevægelser. Cikki afprøves yderligere i 3 slip. Den fortsætter i samme stil og fart som tidligere, men søget er bedre anlagt uden forkerte vendinger i god kontakt med fører. I 4. slip støder Cikke parhøns, der lå i god vind, sammen med partner. Fuglene følges noget på vej af begge hunde. ingen præmie UK Nymarken‘s Luna 03111/07 Johnny Streit Nymarken‘s Luna slippes i eng og brak i god vind. Hun anlægger i høj fart et passende stort og ret velanlagt søg foran fører. Enkelte forkerte vendinger forekommer. Stilen er god med passende høj hoved, langstrakt galopaktion og pænt båret hale med momentvise bevægelser. I 2. slip på fortsætter Luna i samme indtryk som fra 1. slip, dog sænkes hovedet momentvis ned i højde med ryggen og lidt under. I 3. slip i modvind har Luna en del forkerte vendinger i venstre side. Der trædes enlig agerhøne op på anviste terræn. Den afprøves i yderligere et slip, men det lykkes ikke at få yderligere chance for Luna. ingen præmie UK Åens Unik 16139/03 Jan Kristensen Åens Unik slippes i eng i modvind. Han anlægger i passende høj fart et ret veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er god med passende høj hovedføring, en lidt tung galopaktion, hvor der kunne ønskes lidt mere stræk. Halen bæres pænt med momentvise bevægelser. Ret hurtigt springer en hare, som Unik forfølger langt. ingen præmie UK

Nymarken‘s Harley 21496/03 Hans Henning Dellgreen Nymarken‘s Harley slippes i eng og græs i modvind. Han anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Der er enkelte forkerte vendinger i venstre side. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion og halen bæres i højde med ryggen og med momentvise bevægelser. Første slip er ret kort, da partner går langt med hare. Harley afprøves i yderligere 4 slip. Han fortsætter hele dagen med at vise de samme smukke takter, som fra 1. slip. Han er lydig og velført . Viser stor udholdenhed. I 3. slip i raps har Harley chance for enlig agerhøne, som partner udnytter. Harley slippes til slut i eng. Her trædes en fasan, der lå i god vind midt på terrænet, op bag hundene. ingen præmie ÅK Nymarken‘s Juno 17883/04 Henrik Gejl Christensen Nymarken‘s Juno slippes på eng og græs i modvind. Han anlægger i meget høj fart et stort ret veldækkende søg, der momentvis er lidt fremadrettet og åbent. Stilen er god med højt båret hoved, for det meste langstrakt kraftfuld galopaktion, men forbensaktionen kan momentvis være lidt kort og anstrengt. Halen bæres lidt lavt og uden bevægelser. Parhøns letter lidt fremme i terrænet, inden Juno har chance for fuglene. Juno afprøves i yderligere 3 slip. I tredie og fjerde slip føres hovedet lidt lavere, ellers er fart og stil som i 1. slip. Søget bedres med hensyn til førerkontakt. I 2. slip opnår han stand, men løser selv . Der ses ikke vildt i slippet. I 4. slip i eng trædes fasan, der lå i god vind midt på terrænet, op bag hunde ingen præmie ÅK Dommer H. P. Clausen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008

145

Hold 4 lørdag Dommer Martin Clausen

vind parhøns sammen med makkerhunden. Viser rimelig respekt. ingen præmie UK

Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Petersen Carloo slippes på stubmark (meget våd), hvor den anlægger et passende stort og velanlagt søg i passende fart og god stil, med høj hovedføring, god kraftfuld galopaktion og pæn haleføring. Opnår ved hegn føling med parhøns, som letter. Viser fornøden respekt. Er energisk og udholdende, lydig og velført. Afprøves i 2 slip mere. Indtrykket fra 1. slip bevares. Opnår i sidste slip stand for parhøns ved hegn. Rejser på ordre forsigtigt, men præcist. Ro i opflugt og skud. 1. præmie UK

Nymarken’s Gelina 12423/2002 Michael Strømberg Gelina slippes på majsstub, hvor hun anlægger er meget stort og egenrådigt søg. Går en del ud af anvist terræn. Går i en god stil med passende høj hovedføring, god galopaktion, og halen bæres under ryglinie. På stubmark opnår makkerhunden stand, Gelina nægter at sekundere, uden at ødelægge det for makkerhunden. ingen præmie ÅK

Åens Gangster 09367/2006 Kent Hvirring Jensen Gangster slippes på meget våd stubmark, hvor den anlægger et passende stort, lidt tilfældigt søg i passende høj fart og god stil, med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion og halerørelse. Afprøves i 2 slip mere. Søget er nu i orden. Chance til parhøns, som makkerhunden udnytter. I sidste slip støder Gangster sammen med makkerhunden parhøns i god vind. Viser rimelig respekt. ingen præmie UK Åens Frodo 09589/2006 Kim Skovbo Frodo slippes på stub og græs, hvor den anlægger et ikke for stort søg, har en del kovendinger (meget tungt terræn). Stilen er med passende høj hovedføring, lidt tung galopaktion og halerørelse. Der mangler appel og energi. Afprøves i 2 slip mere, hvor Frodo nu går i et bedre søgsoplæg. Makkerhunden støder enlig agerhøne på anvist terræn. I sidste slip støder Frodo i god Årbog 2008

Nymarken’s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo slippes på stubmark, hvor han anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og god stil. Udnytter vinden og terrænet godt. Er energisk og udholdende, lydig og velført. I 2. slip ved åstrækning opnår Jingo stand ved nogle buske. Går agerhøne op uden ordre. Preller kort. ingen præmie ÅK Svitjod’s Oden S61679/2004 Thore Larsson Oden slippes på stubmark, hvor den anlægger et stort og velanlagt søg i passende høj fart og god stil, hvor lidt højere haleføring ville pynte. Makkerhunden udnytter parhøns på anvist terræn, Oden sekunderer. Oden er hareren. Afprøves i 2 slip mere. Bevarer det gode indtryk fra 1. slip. Opnår stand på vintersædmark, holder standen længe. Makkerhunden nægter at sekundere, uden at ødelægge det for Oden. Rejser på ordre parhøns. Ro i opflugt og skud. 1. præmie ÅK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


146

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Hold 5 Dommer Sven Aage Vad Æblevangens Aqua 09155/2005 John Bak Æblevangens Aqua slippes på majsstub, hvor den anlægger et stort og for det meste velanlagt søg med brede udslag og god reviering og i god kontakt til føreren. Aqua udnytter vind og terræn godt. Farten er høj. Stilen kan her ikke bedømmes. Aqua afprøves i yderligere 3 slip i smuk stil, med hovedet ført i niveau med ryggen og derover, en lang galopaktion, pæn haleføring med bevægelser, søg og fart som i 1. I 3. slip bringer Aqua sig i kontakt med parhøns og er lidt urolig, da de disse flygter og har i 4. slip chance til parhøns og trættes til sidst. ingen præmie ÅK Nymarken‘s Jente 17877/2004 Rasmus Dahl Bak Jensen Nymarkens Jente slippes på majsstub, hvor den anlægger et stort for det meste godt anlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen bedømmes ikke, dog sænkes hovedet en del. 2. slip på stub viser Jente igen et godt anlagt søg, i høj fart. Stilen præges af, at hovedet i store dele af slippet føres under ryglinie, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Jente opnår stand, inden rejseordre gives letter parhøns præcist foran Jente og der ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Åens Black Beauty 08534/2006 Bjarke Farsinsen Åens Black Beauty slippes på vintersæd, hvor den viser et passende stort og godt anlagt søg i god kontakt til føreren, har dog i slippet nogle stop og roder en del på fært.

Farten er høj. Stilen præges af for lavt ført hoved, en energisk til tider lidt kort galopaktion, en kedelig haleføring, hvorved ryggen kommer til at virke noget krum. 2. slip viser Beatuty igen et godt anlagt søg, fart og stil som tidligere. Har i slippet chance til parhøns. ingen præmie ÅK Balou 20139/2005 Kenneth Nielsen Balou slippes på vintersæd, hvor den viser et stort og til tider noget åbent anlagt søg, med brede udslag og hvor kontakten til føreren kunne ønskes bedre. Farten er meget høj. Stilen er god, med hovedet ført i niveau med ryggen, til tider sænkes hovedet, en lang kraftfuld galopaktion pæn haleføring med bevægelser. 2. slip bedres søget en del, søger dog til remise, hvorved parhøns ikke udnyttes på marken. Kontakten til føreren er nu bedre. 3. slip viser Balou igen et noget varieret søgsoplæg men opnår stand, generes groft af makker og parhøns flygter og Balou preller lidt. ingen præmie ÅK Troldmarkens Ea 02971/2002 Majbritt Thomsen Troldmarkens Ea afprøves kort i raps, hvor makkerhunden opnår stand ved hegn, føreren tror Ea sekunderer men har kontakt med parhøns, som den ikke for lov at arbejde færdig med, inden disse flygter pga den megen uro. 2. slip på vintersæd anlægger Ea et stort, i starten lidt defentsivt anlagt søg, med brede udslag og senere bedre reviering og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen præges af til tider for lavt ført hoved, en energisk til tider lidt kort galopaktion, en lidt kedelig haleføring uden bevægelser, hvorved ryggen kommer til at virke lidt krum. Ea afprøves i et 3. slip, hvor den i starten viser

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 et lidt tilfældigt anlagt søg, der bedres som slippet skrider frem. Ea slutter med at nægte at sekundere, for at stjæle stand og preller parhøns, da disse flygter. ingen præmie ÅK Højtoftegårds Q Chano 05598/2006 Ole FrankH Højtoftegårds Q Chano afprøves kort på raps, hvor den hurtigt opnår stand ved hegn, løser selv og bringer sig i kontakt med parhøns, som flygter og her er Chano noget urolig. 2. slip viser Chano et stort og godt anlagt søg, med god udnyttelse af vind og terræn og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet der føres i niveau med ryggen og derover, en energisk galopaktion pæn haleføring med bevægelser. 3 slip på stub søger Chano igen godt. Sammen med makkerhunden bringer Chano parhøns på vingerne og er igen noget urolig. ingen præmie ÅK

Ronja 09837/2002 Søren Thygesen Ronja slippes på raps, hvor den i starten viser et noget varieret søgsoplæg, der bedres med brede udslag og god reviering og god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryggen, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Ronja har nogle markeringer. Ronja afprøves i yderligere 2 slip, hvor søg, fart og stil er som tidligere, dog har den stadig nogle markeringer. I 3. slip opnår Ronja stand, løser selv og har her efter en del markeringer. ingen præmie ÅK

Ama De Novilunio 21102/2005 Peter Rafaelsen Ama De Novilunio slippes på raps senere stub, hvor den viser et meget stort og for det meste godt anlagt søg, med brede udslag,korrekte vendinger og god reviering og i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Ama søger i en tiltalende stil, med højt båret hoved, en lang jordvindende galopaktion, en lidt kedelig haleføring. Ama opnår stand, avancerer villgt og rejser præcist bekkasiner og er rolig i opflugten. 2. slip på stub opnår Ama hurtigt stand. Parhøns flygter og Ama er noget urolig og søger herefter mod føreren. 3. slip på stub søger Ama igen godt i samme fart og stil som tidligere. Sammen med makkerhunden bringes parhøns på vingerne og Ama preller lidt. ingen præmie ÅK Årbog 2008

147

- Dansk Gordon Setter Klub ­


148

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Matchning Unghunde lørdag den 22. marts

denne prøve. Tak til Ásgeir Páll Júliusson for et godt samarbejde med prøven her ved Bramming. Dommer Erling Clausen

Til matchningen i ungdomsklasse er der følgende hunde: Åens G. Blackie, Nr. Løgums Carloo, Nr. Løgums Comet, Østjyllands Rb Bera, Rana og Q-Bic´s Isi. Blackie – Carloo Blackei ligger over med hensyn til søg og stil og Carloo slutter med at vende forkert i venstre side. Blackie over Carloo Comet – Bera Bera ligger klart over Comet med hensyn til søg fart og stil. Bera over Comet Rana – Isi Her viser Rana den største format og går i den bedste stil. Rana over Isi Bera – Rana Begge går i et stort og flot søg, men Bera ligger dog over Rana stilmæssigt. Bera over Rana Finale: Bera – Blackie Begge går i et meget stort og godt anlagt søg i høj fart og fortrinlig stil. Bera vender forkert i venstre side og overlader derved marken til Blackie Blackei over Bera Østjyllands RB Bera næstbedste hund i UK Bedste hanhund bliver Q-Bic´s Isi Bedste unghund bliver Åens G. Blackie Til slut vil jeg gerne takke Dansk Gordon setter Klub for invitationen til at dømme

Ole Halberg, ejer & fører af Bedste UK hund på DGSK‘s Hovedprøve 2008: Åens G. Blackie

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 Matchningen i åben klasse på DGSK Hovedprøve lørdag den 22. marts 2008 Der var 6 hunde, der havde opnået 1. præmie på DGSK.s hovedprøve: Efter lodtrækningen blev hundene sluppet i følgende rækkefølge: Svitjods Olga Thore Larsson Storåens Cash Poul Erik Dahl

149

mod Beckham i høj fart anlægger et stort veldækkende søg på bredden. Edna kaldes tilbage, men kovender herefter i venstre side. Beckham over Olga Cap – Oden Begge hunde slippes op mod et hegn og begge anlægger i høj fart og prima stil et stort veldækkende søg, men søgsmønsteret ødelægges for begge hunde af hegnet. På næste mark fortsætter Cap med et stort veldækkende søg i samme smukke stil, hvorimod Odens stil skæmmes af, at hovedet nu sænkes og søget afbrydes af, at den roder lidt på fært. Matchningen fortsætter med

Lyngmosegårdens Edna Kristian Thomsen

Cap – Beckham Begge hunde anlægger i høj fart et stort veldækkende søg. Ret hurtigt opnår Cap stand. Beckham viser støttet sekundering. Cap løser standen, inden fører når op – der påvises ikke vildt. Beckham over Cap

Nr. Løgums Beckham Lorenz Clemmesen Storåens Cap Kristian Frøkjær

Finalen går mellem Svitjods Oden fører Thore Larsson Olga - Cash Begge hunde søger i stort velanlagt søg i høj fart og glimrende stil, hvor stilen blev afgørende, idet den på Cash er lidt bedre end på Olga, som fører hovedet i linie med ryggen, men hvor Cash går med høj hovedføring. Cash over Olga

Cash – Beckham Beckham anlægger et stort veldækkende søg i høj fart og prima stil. Cash anlægger et ret godt søg, dog med et par slag bag om fører i starten. Farten er høj og stilen fortrinlig. Ret hurtigt søger Cash gennem hegn og ud af anvist terræn, medens Beckham søger på det anviste terræn. Beckham over Cash

Edna – Beckham Straks efter hundene er blevet sluppet søger Edna ret frem i terrænet mod hegn, hvori-

Nr. Løgums Beckham bliver dermed bedste hund i åben klasse. fortsættes næste side

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


150

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Jeg vil hermed sige tak på min meddommers og egne vegne for tilliden til at dømme DGSK´s matchning i åben klasse. Desuden en stor tak for en god påske, der trods

det kolde vejr lørdag og søndag bød på mange gode oplevelser med hundene og ikke mindst deres førere. Sven Aage Vad H. P. Clausen (ordf.)

Lorenz Clemmesen, ejer & fører af Bedste ÅK hund på DGSK‘s Hovedprøve 2008: Nr. Løgums Beckham

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008

Ásgeir Páll Júlíusson ejer & fører af prøvens mest uheldige hund (Gulla) på DGSK‘s Hovedprøve 2008 (Dommer Allan Nissen bagrest)

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

151


152

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Ungdoms konkurrenceklasse om Storåkruset Følgende 9 hunde starter i UKK: Rana fører Robert Poulsen Åens Gangster fører Kent Hvirring Jensen Østjylland`s RB Bera fører Anton Linnet Q-Bic‘s Isi fører Jørgen Højer Nr.Løgum‘s Comet fører Gorm Petersen Åens G Blacky fører Ole Halbjerg Hunting Tiana Blæs Becca fører Peter Eliasen Nr.Løgum‘s C Fire fører Robert Poulsen Nr. Løgum‘s Carloo Gorm Petersen 1. par: Rana – Gangster Rana viser I starten et stort og godt – til tider noget offensivt anlagt søg, der senere hovedsagligt er anlagt i venstre side. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i niveau med ryggen, ind i mellem sænkes hovedet til under ryglinie, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Til sidst forlader Rana terrænet og er noget vanskeligt at koble Gangster anlægger et stort og særdeles veldækkende søg, dækker hele marken og med korrekte vendinger og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i niveau med ryggen, ind i mellem lidt under, en lang kraftfuld galopaktion pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Rana udgår - Gangster omprøves

2. par: Bera - Isi Bera viser et stort velanlagt søg med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er fortrinligt, med højt båret hoved, en lang jordvindende galopaktion,

pæn haleføring med livlige bevægelser. Bera kan holdes for hare. Isi viser et noget varieret søgsoplæg. Har enkelte gode udslag og har nogle forkerte vendinger. Isi mangler lidt intensitet og skal animeres en del. Stilen er god, med høj hovedføring, en kraftig, til tider lidt tung galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Isi forfølger en hare et stykke. Bera fortsætter - Isi udgår

3. par: Comet - Blacky Comet viser her et noget begrænset søgsoplæg, der mangler noget bredde og intensitet. Søget afbrydes af en del stop og roderi på fært. Farten er fra passende til høj. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryggen, en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Blacky viser et meget stort for det meste godt anlagt søg med brede udslag, dog med enkelte forkerte vendinger. Farten er meget høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, en lang jordvindende galopaktion, en lidt lavt ført hale med bevægelser. Comet udgår - Blacky fortsætter

4. par: Blæs Becca - C Fire Blæs Becca viser et stort og godt anlagt søg med bredde udslag og korrekte vendinger, viser dog ind i mellem nogen interesse for hegn. Farten er meget høj. Stilen er fortrinligt, med højt båret hoved, en lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. C Fire viser et stort og godt anlagt søg med brede udslag og korrekte vendinger, viser dog ind i mellem nogen interesse for hegn. Farten er meget høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en kraftfuld galopaktion, en lidt kedelig haleføring.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008

Begge fortsætter


DGSK‘s Hovedprøve 2008 5. par: Carloo - Gangster Carloo viser et stort for det meste godt anlagt søg med brede udslag, er dog til tider lidt førerafhængig. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, en energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Gangster viser her et stort og noget defensivt anlagt søg og går på afsøgt terræn. Farten er høj. Stilen præges nu af, at hovedet føres for lavt. Carloo fortsætter - Gangster udgår

Følgende hunde afprøves i yderligere et slip: Bera - Fire Blacky - Blæs Becca Bera - Fire Bera anlægger et stort veldækkende søg i meget høj fart og fortrinligt stil Fire starter svagt og skal animeres en del og søger noget begrænset med en del stop. Bera fortsætter - Fire udgår

Blacky - Bera Begge anlægger et stort og godt anlagt søg og her viser det sig, at Bera ligger over mht stil. Åens G Blacky placeres som 3. vinder Bera fortsætter

Finale: Bera - Blæs Becca Begge hunde viser et meget stort og særdeles veldækkende søg i meget høj fart og fortrinligt stil. De skiftes til at tage teten i et meget flot finaleslip. Det er de små nuancer i stilen der afgør finalen. Bera har en lille smule pænere haleføring. Efter koblingsordre har Becca en lille haretur men det har ingen betydning for placeringen. Hunting Tiana Blæs Becca placeres som 2. vinder Østjylland`s RB Bera placeres som en værdig 1. vinder

Blacky - Blæs Becca Blacky anlægger et stort veldækkende søg i meget høj fart og smuk stil, har en lidt kedelig haleføring. Blæs Becca anlægger et stort veldækkende søg i meget høj fart og fortrinligt stil Begge fortsætter

Matchning: Carloo - Blacky Carloo anlægger et noget varieret søgsoplæg med nogle stop og forkerte vendinger i høj fart og smuk stil. Blacky anlægger et stort og godt anlagt søg i høj fart og smuk stil. Carloo udgår - Blacky fortsætter

Årbog 2008

153

- Dansk Gordon Setter Klub ­


154

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Motivering: 1. vinder: Østjylland`s RB Bera, en stilren hund af meget stort format med et prima søgsoplæg. 2. vinder: Hunting Tiana Blæs Becca, en stilren hund af meget stort format, bliver i finalen slået på små nuancer i stilen.

de foranliggende, hvilket betinger placeringen. Jeg vil takke Dansk Gordon Setterklub, for den tillid klubben har vist mig, ved som nyuddannet dommer, er blevet inviteret til at dømme en så fornem prøve som UKK. Tak til min meddommer i marken H.P. Clausen..

3. vinder: Åens G Blacky, en hund af et stort format. Stilen er ikke på højde med

Gørding, Marts 2008 Sv.Aage Vad

Fra venstre: Ole med 3. vinder Blackie, Peter med 2. vinder Becca og Anton med 1. vinder Bera Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 Nr. Løgums Comet Ejer og fører: Karl Jensen

Lyngmosegaards Edna Ejer og fører: Kristian Thomsen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

155


156

DGSK‘s Hovedprøve 2008

søndag den 23. marts Vinderklasse Hold 1 Dommer Knud Overgaard Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper går i en god stil, farten moderat, galopaktionen iorden, han går for det meste med højt hoved. Det er noget vansklig terræn, mose siv, han går i et fornuftigt søg. der var chance for fasner i området. 2.slip, han går fornuftig igen på stub. udgår VK Troldmarkens EA 02971/2002 Hildur Knudsen EA går i en let og elgant aktion, men hun sænker hovedet under skulderhøjde i perioder.Søget er iorden, hun har en chance for fasaner i slippet. 2.slip;Hun går som i første, går sig op i en periode, for at slutte for småt. Stand, - løser selv. Men det bliver nu for småt søgsmæssigt. udgår VK Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo går i høj fart, glimrende aktion, stilen i top, søget godt fra kant til kant, Stand løser selv ret hurtigt, slutter med flot stand, rejser godt, ro i opflugt og skud. 2. Slip;Jingo er lidt intereseret i makker, men går sig hurtigt fri, søget er stadig stort og godt, han er lydig og velført. Han holder fart søg og stil omg. ud. fortsætter VK Nymarken‘s Gambler 12417/2002 Ulrik Stadelhofer Gambler går i god fart og stil, lidt tung galopaktion. Søget er iorden, sekunderer makker

pontant. holder fart søg og stil omg. ud i det tunge terræn. Han går i anden omg. stort og godt på åben mark. Han prøves igen, på stor mark. går stort og energisk i god kontakt, stand rejser godt, ro i opflugt og skud. fortsætter VK Troldmarkens Chiko 01994/2000 Lorenz Clemensen Chico Går stort og flot fra kant til kant, i en flot og elegant galopaktion, højt ført havede, og sving i halen, Han holder fart og stil i det lange slip. Han er ude flere gange, hvor han går som i første omg. Men han har ikke haft en chance for fugl.. fortsætter VK Nymarken‘s Gelina 12432/2002 Michael Strømberg Gelina går i prima fart , søg og stil, galopaktionen i orden hovedet over skulderhøjde, haleføringen lidt kedelig. Søget lagt på bredden, i god kontakt til fører. Hun er ude flere gange, holder fart søg og stil, hun får stand for makkers høns, hun han ikke se makkeren, makkeren rejser hønsene på ordre, Gelina går efter hønsene. udgår VK Løgums Blitz 20479/2004 Vibeke Olsen Blitz går i fortrinelig fart, søg og stil, Let og elegant kommer hun over voldsom meget terræn. korekte vendinger, hver eneste gang, hun er en fornøjelse at se i marken. Hun er ude flere gange, og bevarer det flotte indtryk. Hun har ikke haft en chance for fuglearbejde i formiddag. fortsætter VK Ronja 09837/2002 Søren B. Thygesen Ronja går i prima fart søg og stil. God

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 langstrakt galopaktion. Hun går fra Kant til kant, Hun er lydig og velført. Hun Holder fart søg og stil omg. ud Hun går godt og energisk i moseområde. Senere på raps får hun stand, makker går foran, hun bliver i stand. Under kobling af makker løser hun, vi kobler makker. Med ny makker går hun stadig stort og godt. fortsætter VK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lornz Clemmensen Beckham går stort og flot, prima fart søg og stil, fin jordvindene galopaktion, hovedet over skulderhøjde, han vender korekt i begge sider, han lydig og velført. Han er ude i flere omg. hvor han går som i første omg., men han slutter i dag, med at gå foran stående makker. udgår VK Troldmarkens Echo 09968/2002 Allan Nissen Echo er en flot hund at se på, Fortrinelig fart og stil, Langstrakt og elegant galopaktion, højt ført hoved. Søget noget offensivt, hvorved der bliver nogle uafsøgte lommer. Men han kommer hvor der chancer for fugle. Holder fart og stil, søget bedres. I 2 slip går han stort og godt er vel i hånd nu, holder godt ud, i det lange slip. udgår VK Lyngmosegaards Edna 19392/2003 Kristian Thomsen Edna går i god fart og stil, fin galopaktion, Søget bliver iorden, da vi kommer ud af moseområde. Søget er nu stort og godt. Stand, rykker flere gange - kan ikke påvise vildt. Holder fart og stil omg. ud. 2 slip. Hun går stort og godt og længe, stand løser selv. fortsætter VK Årbog 2008

157

Hold 2 Dommer Erling Clausen Åens Kalle Kluivert 12941/2000 Erik Petersen Kluivert afprøves i 4 slip på stub og rapsmark. Går i et stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og smuk stil med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Har i 1. slip stand uden at kunne påvise vildt. I 2. omgang opnår Kluivert stand. Makkerhunden går foran og støder parhøns. Kluivert respekterer. Fortsætter VK Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Cash afprøves i 2 slip i raps og på stubmark. Går i et stort og for det meste velanlagt søg i meget høj fart og en fortrinlig stil. Kan holdes for hare. Slutter 2. slip af med stand. Avancerer villigt og rejser præcis parhøns. Rolig i opflugt og skud. Fortsætter VK Svitjods Olga S61680/04 Thore Larsson Olga afprøves i 2 slip på stubmarker. Går i et meget stort og særdeles velanlagt bredsøg. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, lidt kedelig haleføring med sparsomme bevægelser. Nægter at sekunderer makkerhunden, går foran og støder parhøns. Udgår VK Storåens Cap 12695/2004 Kristian Frøkjær Cap afprøves i 3 slip på stubmarker. Går i et stort og meget veldækkende søg i høj fart og smúk stil med passende høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring

- Dansk Gordon Setter Klub ­


158

DGSK‘s Hovedprøve 2008

uden bevægelser. Opnår i 1. slip stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Har i 2. slip chance til parhøns som makkerhunden finder. I sidste slip har Cap flere markering som den dog selv løser. Udgår VK Åshöjdens Locky 17322/2001 Karl C. Jensen Lockey afprøves i 2 slip på stubmarker. Går i et passende stort og velanlagt søg i god fart og stil med passende høj hovedføring, lidt kort men energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår i 1. slip stand, da rejseordre gives letter parhøns præcis foran Locky. Rolig i opflugt og skud. Fortsætter VK Entangen´s B-Boss 03662/2002 Poul Erik Dahl Boss afprøves i 2 slip på stub og vintersædsmark. Går i starten i et stort og godt anlagt søg, der senere i 1. slip bliver for åbent og lagt ude i højre side. I 2. omgang er søget voldsomt og for åbent. Boss går i høj fart og en fortrinlig stil. I 1. slip finder makkerhunden parhøns. Dette gentager sig i 2. slip. Udgår VK Svitjods Oden S61679/04 Thore Larsson Oden afprøves i 3 slip på stub og i rapsmark. Går i et stort og for det meste velanlagt søg i høj fart og en god stil med passende høj hovedføring, god galopaktion, lidt kedelig haleføring uden bevægelser. Opnår i 1. slip stand, men inden vi når op til Oden løser den selv. Sekunderer makkerhunden spontant. Fortsætter VK

Æblevangen Aqua 09155/2005 John Bak Aqua afprøves i 3 slip på stub og i rapsmark. Går i et passende stort og ganske velanlagt søg i god fart og stil med passende høj hovedføring, lidt kort galopaktion der dog som slippene afvikles bliver værrer og man kan se at Aqua er skadet, pæn haleføring uden bevægelser. Udgår VK Troldmarkens Dias 16595/2000 Karl C.Jensen Dias afprøves i 2 slip på stubmarker. Går i et passende stort og til tider godt anlagt søg, har dog i 1. slip stor forkærlighed for hegn. Dias går i god fart og stil med hovedet ført i niveau med ryggen, god galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Har chance til parhøns i 1. slip. Udgår VK Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Paw afprøves i 2 slip på stub og vintersædsmark. Går i starten i en noget egenrådigt søg, der dog hurtigt forbedres, går derefter i et stort offentsiv og for det meste godt dækkende søg, Går i en meget høj fart og en fortrinlig stil. Kommer 2 gange for tæt på parhøns der flygter, Paw respekterer. Udgår VK Dommer Erling Clausen 2 HEAT OG MATCHNING. Følgende hunde til 2den heat: Svitjod‘s Olga – Nymarken‘s Gambler (m/fuglearbejde) – Åens Kalle Kluivert – Lyngmosegaards Edna - Åshøjdens Locky (m/fuglearbejde) – Nr. Løgums Blitz – Storåens Cash (m/fuglearbejde) – Ronja – Troldmarkens Echo – Nymarken‘s Jingo (m/fuglearbejde) – Troldmarkens Chicko.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008 De starter efter lodtrækning: Echo – Chicko. Begge starter fornuftigt bag et hegn i god vind, Echo kommer hurtigt ind på marken, får føling med høns, som han støder, og han respekterer ikke for godt. Echo udgår Chicko omprøves Blitz – Gambler Blitz går stor og flot fra kant til kant, i god kontakt. Gambler går godt og energisk, han har et par markeringer, men løser selv, slutter slippet godt. Blitz omprøves Gambler forsætter Locky – Cash Begge går godt og fornuftig, men Cash ligger over Locky. Cash viser at den er hareren. Begge fortsætter Edna – Oden Begge går godt, men med Edna som den førende. Edna kaster i stand. Føreren er næsten oppe da hønsene flygter ret foran hende, ro i opflugt og skud. Oden udgår Edna Fortsætter Jingo – Ronja Begge går stort og klogt i god kontakt til førerne. Jingo fortsætter Ronja omprøves Kalle Kluivert – Blitz omprøvning Kalle Kluivert starter fornuftigt, farten passende, godt søg, men han trættes til sidst i slippet. Blitz går flot meget stort krydssøg. Kalle Kluivert udgår Blitz omprøves Årbog 2008

159

Ronja - Chicko Ronja søger klogt under vind langs hegn, Ronja ligger foran chicko da den tager stand. Chicko går klogt på marken. Begge får stand som de selv løser. Begge fortsætter Følgende til matchning: Jingo Cash Edna Locky Gambler Blitz Ronja Chicko Cicko – Ronja Begge starter jævnbyrdig, Ronja får stand kan ikke påvise vildt. Gå træt til slut. Chicko går stadig stort og godt Ronja udgår Chicko – Blitz Blitz fortsætter sit besnærende fart, søg og stil opvisning, og Chicko må her se sig slået Chicko udgår Blitz – Gambler Blitz forsætter med sit energiske søg, men hun får nu ikke flere slip, for at vise fuglearbejde. Gambler går stort og godt Blitz udgår Gambler – Locky Gambler går stort og effektivt. Søget stort og lagt på bredden. Kortvarig stand løser selv. Locky starter småt, og kommer aldrig rigtig i gang. Locky bliver 5 vinder

- Dansk Gordon Setter Klub ­


160

DGSK‘s Hovedprøve 2008

Gamler – Edna Gambler fortsætter, hvor han slap, går fra kant til kant i høj fart. Edna går let og elegant, men hun går hele tiden på afsøgt terræn. Edna bliver 4 vinder Gambler bliver 3 vinder Jingo - Cash Cash går for det meste på afsøgt terræn, men i god fart og stil. Jingo går fra kant til kant i meget høj fart, og prima stil. Cash bliver 2 vinder med HP Jingo bliver 1 vinder med CERT.

Motivering af placeringer 1 vinder: En stortgående Gordon Setter: Nymarken‘s Jingo, godt i hånd, med complet fuglearbejde. 2 vinder: Storåens Cash er en velgående hund, men må se sig slået i finalen. 3 vinder: Nymarken‘s Gambler en velgående hund som arbejdede sig op om eftermiddagen.

Fra venstre: Karl med 5. vinder Locky, Kristian med 4. vinder Edna, Ulrik med 3. vinder Gambler, Poul Erik med 2. vinder Cash, Michael med 1. vinder Jingo samt DGSK‘s formand Anton Dahl. Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Hovedprøve 2008

161

4 vinder : Lyngmosegaard‘s Edna startede dagen lidt forsigtig, har et par markeringer, men kom igen i løbet af eftermiddagen, med fuglearbejde uden rejsning. 5 vinder : Åshöjdens Locky en stabil hund, med fuglearbejde uden rejsning. Bramming den 23. marts 2008. Knud Overgaard Erling Clausen

Årbog 2008

Fra højer: Vinder af Rask Pokalen Kennel Nymarken v/ Frits Friberg, Michael med 1. vinder Nymarken‘s Jingo og Ulrik med 3. vinder Nymarken‘s Gambler.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


162

Andre klubbers Hovedprøver 2008

DPK Ringe den 29. marts Ama De Novilunio 21102/2006 Peter Rafaelsen Ama slippes på raps-vintersæd. Hun anlægger et stort og for det meste veldækkende søg. Farten er høj. Stilen er god med en lang galopaktion, højt båret hoved og hængende hale uden bevægelse. Ved kant får Ama kontakt med en fasan. Hun forsøger at sætte den, men den flygter og Ama preller. ingen præmie AK Dommer A. Varming DISK Tuse Næs den 28. marts Q-Bic`s Isi 17528/06 Jørgen Højer Starter på raps i modvind. Anlægger et par korte slag. Stilen bærer præg af en gyngende galopaktion. Opnår stand men kan ikke holde standen og går parhøns op som forfølges kort. Han er ude i 3. slip mere. Her anlægger han et stort bredt søg med gode udslag. stilen er nu god med højt ført hoved og stræk i galoppen. Trættes mod slutningen af andet slip. ingen præmie UK Dommer Claus Nielsen Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tianna´s Blæs Becca starter på græs i god vind. Becca anlægger her et stort flot søg med brede udslag og en god reviering. Farten er høj, stilen prima, præget af flot langstrakt galopaktion med hovedet ført i niveau med ryglinien. Der er halerørelse. Da Becca søger ud for at hente vind stødes parhøns, der forfølges et stykke. I 2. slip på raps fastholder Becca det gode indtryk. Hun opnår stand. Løser selv og slår tilbage i vinden, hvor hun opnår ny stand. Avancerer

villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt, selv om hun korrigerer flere gange. I 3. slip på raps arbejder Becca fortsat godt, men slutter med at blive noget fokuseret på markens småfugle. ingen præmie UK Åens G Blackie09372/2006 Ole Halberg Åens G Blackie starter på vintersæd i god vind. Den anlægger et stort og flot søg med stor bredde og god reviering. Farten er høj, og stilen er prima, præget af en kraftfuld og langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinien. Der er god halerørelse. Blackie opnår liggende stand. Samtidig med at rejseordre gives letter parhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Blackie prøves igen på vintersæd i god vind. Her anlægger Blackie et stort og flot søg. Blackie udviser stor jagtlyst. Blackie er lydig og velført. 1. præmie UK Dommer Søren Stenhøj DISK Tuse Næs den 29. marts Opendoras Gulla 10191/05 Asgeir Pall Juliusson Gulla starter på græs i god vind. Anlægger i starten et tilpas anlagt søg. Mod slutningen ag søget er der kommet stor bredde på søget. Har en del dårlige vendinger. Farten er fra tilpas til høj. Stilen: Hoved føres i ryglinie eller derunder. Når hun strækker ud er der stræk i galoppen. I 2. slip på smal engstykke støder hun parhøns med respekt. I 3. slip på raps er søget som tidligere med momentvis gode udslag. ingen præmie AK Røsnæs F. Dapper 02105/2003 Karin Krüger

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Andre klubbers Hovedprøver 2008 Dapper slippes på eng. Slippet bliver kort da Dapper tydlig viser han er syg og vil ikke gå for sin fører. Dapper trækkes fra videre deltagelse. ingen præmie AK PO Setters Cindy S65989/04 Per Olsson Cindy slippes på vintersæd i god vind. Anlægger et stort bredt søg i høj fart. Der mangler reviering mellem slagene. Stilen er god med højt ført hoved og langstrakt galopaktion. Hun går i god kontakt til fører. Cindyer ude i 2. slip mere hvor der stadig mangler afstand mellem salgene. Farten er forsat høj. I andet slip på raps vender hun rundt i stand. Parhøns letter og der er fuld respekt. I sidste slip opnår hun stram stand men nægter at gå frem på ordre. ingen præmie AK Dommer Claus Nielsen Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca afprøves på dagen i 5 slip. Det er en fantastisk hund. Søget er kæmpestort, velanlagt og velrevierende med tilpas kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er prima - langstrakt galopaktion, hovedet båret i ryglinien eller lige over. Har i første slip en kort tur efter hare. Et par forskellige makkere bringer sig i kontakt med fugl på terrænet inden Becca slutter med stand i mose. Lige inden avanceordre letter fasan præcist foran hunden. Hun er rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie starter på græs og i eng i vanskeligt terræn. Søget er for det meste velanlagt foran føreren. Farten er høj og stilen god med hovedet i ryglinien og energisk galopaktion. Hun viser spontan sekundering. Årbog 2008

163

Der trædes parhøns op på marken. Hun forsvinder kort i remise og der høres fasankok flygte. Kan ikke bedømmes. I 2. slip går hun 25 minutter usvækket på raps. Hun har et prima søgsoplæg. Makker finder agerhøns. Der trædes en fasan op bag hundene. Hun opnår stram stand, men inden fører når frem til jagtbar afstand letter enlig agehøne som prelles et stykke. Hun kommer tilbage i området, hvor fører træder den anden agerhøne op. Hun prøves igen i moseområde. Forsvinder i siv og der ses flere fasaner i luften. Situatione kan ikke bedømmes. Makkerhunden finder parhøns på åben mark. ingen præmie UK Dommer Poul VesterVestervang Q-Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Gordon Setter Q-Bic‘s Isi starter i brak og græs i god vind. Farten er god. Stilen er i orden Høj ført hoved, galopaktionen er lidt ungdommelig, stor hanhund som ikke er helt sat sammen endnu, god haleføring med bevægelse. Viser nogle gode udslag, møder hare og forfølger denne et godt stykke. Kommer tilbage og støder parhøns i dårlig vind, respekt i opflugt. 2 slip i raps og vintersæd, ISI går nu i høj fart, søget er meget stort, og for det meste godt anlagt, har et par slag tilbage i terrænet. Mærker sammen med partner fært og parhøns stødes, begge preller langt. Senere kan ISI holdes ved partners stand. Prøves igen i raps, fortsætter stort og godt. Får stand, avancerer på ordre påviser ikke vildt. Senere går ISI bevist parhøns op og preller. Finder to gange par høns mere, disse forfølges et stykke. ISI er en lovende unghund, er en god fuglefinder, men er lidt rå endnu. ingen præmie UK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


164

Andre klubbers Hovedprøver 2008

Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Gordon Setter Q-BIC´s Hambus afprøves på græs, vintersæd og raps i god vind, terrænet er meget kuperet. Hambus aflægger et passende stort søg, udnytter vind og det svære terræn godt. Stilen er i orden, hovedet føres i ryglinie eller derover, en god kraftig galopaktion, der er halerørelse. Bag bakkekam ses parhøns flygte situationen kan ikke bedømmes. Hambus holder fart søg stil i 20 minutter. Afprøves senere på stub/majsstub, Hambus anlægger et fornuftigt søg, stilen er ikke på højde med det han viste i første slip, hovedet føres for det meste under ryglinie. Hambus har et langt slag ud af terrænet. Senere rodes parhøns op, Hambus preller disse. ingen præmie ÅK Getryggens DT Hasse S-30200/04 Jan Andersson Gordon Setter Getryggens DT Hasse slippes i oliefrø i god vind. Farten er høj, stilen er god, hovedet føres i ryglinie, galopaktionen er kraftig, pæn haleføring. Søget er meget stort(lige på grænsen til for stort) der er passende afstand mellem slagene, Hasse vender rigtig i vinden. Bag bakkekam langt ude ses parhøns i luften, situationen kan ikke bedømmes. Hasse respekterer hare. Prøves igen på græs, fortsætter stort og godt. Kaster sig i liggende stand, trods flere avanceordrer, nægter Hasse at gå frem. ingen præmie ÅK Troll S-54067/99 Jan Andersson Gordon Setter Troll slippes på vintersæd i god vind. Farten er god. Stilen er i orden hovedet føres i ryglinie, der er en god kraftig galopaktion, pænt ført hale med momentvis rørelse. I starten er søget lagt i

remiser og langs hegn, senere viser Troll et stort og godt anlagt søg. Troll får føling med parhøns, trækker an, men når ikke at stå før disse flygter, Troll viser respekt i opflugt. Senere letter parhøns mellem Troll og partner, begge hunde preller efter hønsene. ingen præmie ÅK Dommer Niels Erik Krüger ESK Vildbjerg den 4. april Nr. Løgums Carloo 0755/2007 Gorm Pedersen Carloo slippes på stubmark i god vind,Carloo generes meget makkerhunden så vi vælger at koble efter kort tid.Makkerhunden finder fugl.2 slip. Carloo viser her et stort og velanlagt bredsøg,med god reviering.Farten er høj,dejlig galopaktion,velbåret hoved og hale.Udmærket samarbejde.Carloo opnår stand flere gange i slippet,er dog ikke fast i standen,avancerer villigt på ordre påviser ikke vildt.3 slip Også her viser Carloo gode takter,generes en del af makkerhunden.4 slip. Igen ser vi et ganske fornuftigt søgsoplæg. Carloo viser god kondition,stand på ordre avancerer Carloo noger behersket,påviser ikke vildt,senere tager Carloo sig en god haretur. ingen præmie UK Helge R.Pedersen Højtoftegaards Tinke 09522/2005 Jesper Olsen Højtoftegaards Tinke afprøves i 4 slip på stub, vintersæd og græs i god vind. Søget er for det meste stort og velanlagt med passende udslag, har dog en periode hvor hun bliver lidt fremad rettet , for det meste i god kontakt til føreren, udviser stor jagt lyst. Farten er høj. Stilen er meget god med højt ført hoved og en smidig langstrakt galop aktion og der er spil i halen. Virker ind i

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Andre klubbers Hovedprøver 2008 mellem lidt ulydig. I 2 slip opnår hun stand som hun selv udløser, senere ny stand, lige inden rejse ordre flygter par høns præcist foran Tinke og hun er lidt urolig i opflugt og skud men kaldes dog til orden .I 3 slip støder hun par høns med fuld respekt. I 4 slip er der en spinkel chance til par høns. 2. præmie ÅK Nr. Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli slippes på stub. Hun anlægger et stort og i perioder lidt åbent søg. Farten er høj. Stilen præges af en god galopaktion, dog virker bagbensaktionen lidt kort. Hovedet føres i skulderhøjde, og halen føres hængende uden bevægelse. 2. slip på græs. Søger som i første omgang med enkelte afstikkere ud langs med hegn. 3. slip på stub. Her søger Chilli igen stort og i perioder noget åbent og egenrådigt. Arbejder stadig i høj fart og acceptabel stil. 4. slip i brak. Her søger Chilli passende stort i vanskeligt terræn. Der trædes en fasan op i området. Det var Chillis chance i dag. ingen præmie UK Dommer A. Varming ESK Vildbjerg den 5. april Højtoftegårds Tinke 09522/2005 Jesper Olesen Tinke slippes på stor græsmark i god vind,søget er her for tilfældigt anlagt har enkelte lange stikninger frem i terrænet. Farten er høj ,god galopaktion,pæn hoved og haleføring,noget bedre samarbejde kunne ønskes.Makkerhunden finder fugl.2 slip.i brakmark her viser Tinke et ganske fornuftigt jagtsøg,Går foran stående makker,chanse til fasan som makkerhunden finder. ingen præmie ÅK Årbog 2008

165

Østjyllands Rb Bera 04029/2007 Kristian Thomsen Bera slippes i god vind,går her i et stort og passende velanlagt bredsøg,god reviering,Farten er høj,god galopaktion,velbåret hoved pæn haleføring.Bera er passende lydig,og ganske godt ført.Stand meldes jeg kan ikke se hunden på grund af høj vegetation,føreren meddeler, at hunden er gået i søg igen,2 slip.velanlagt søg på græsmark,dog enkelte stikninger noget frem i terrænet. 3 slip. godt søg, viser støttet secundering.4 slip. Bera arbejder godt på græsmark senere i moseområde,chanse til 2 fasaner,senere chanse til enkelt fasan i engområde,Bera opnår stand,løser selv ud påviser ikke vildt. Bera viser god kondition dagen igennem. Bera respekterer hare. ingen præmie ÅK Dommer Helge R.Pedersen Østjyllands Rb Bera 04029/2007 Kristian Thomsen Bera går på stubmark i et velanlagt bredsøg i høj fart og prima stil med gode halebevægelser. Der er god kontakt til føreren. Hun støder parhøns i sidevind under fuld respekt. Fasan letter længere fremme i terrænet. I senere slip går hun stadig godt , har dog enkelte forkerte vendinger i højre side. Hun opnår stand langt ude langs hegn, men løser selv. Dækkes ved makkers stand. Bera opnår, i lodden vegetation, stand for fasan. Fasanen letter, da fører når frem, og hun er rolig i opflugt og skud 2. præmie UK Nørre Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Nørre Løgums Carloo starter i høj fart på rapsmark, han går i et stort veldækkende søg, men viser også hegn en del interesse.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


166

Andre klubbers Hovedprøver 2008

Carloo opnår stand, her går han i starten frem på ordre, men slutter med at gå meget forsigtigt frem, han påviser ingen vildt. Carloo går med høj hovedføring og med en lang smidig galopaktion, halen føres under ryglinjen med begrænset bevægelse. I anden slip samme gode indtryk hvad fart søg og stil angår, han opnår stand for singelhøne, partner går ind foran og singelhøne letter inden vi er i en jagtbar situation, og Carlo forfølger. I sidste slip opnår Carlo stand ved hegn, her går han villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøne, han er rolig i opflugt og skud. 2. præmie UK

DBK Køge den 22. marts Røsnæs F. Dapper 02105/2003 Niels E. Krüger Dapper slippes i meget kuperet terræn og arbejder her i et fornuftigt anlagt søg i god kontakt med fører. Farten er høj, stilen med højt ført hoved, en let galopaktion samt halerørelse. Chance for parhøns som makker finder. I andet slip arbejder Dapper fortsat stort og godt. Opnår stand, løser ud, senere ny stand på vej op avancerer Dapper og parhøns flygter, ro i opflugt. I en tredje omgang har Dapper chance for parhøns, som makker finder. ingen præmie AK Dommer Leif Hermann

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

167


168

DKK‘s forårsvinderklasser 2008

DKK Forårs Vinder Klasser Bramming 24. marts Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Nymarkens Jingo afprøves i 1.slip på vintersæd i modvind. Viser et stort og periodevist noget åbent anlagt søg, hvor arealdækningen kunne ønskes bedre. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og momentvis halerørelse. Dækkes ned ved makkerhundens resultatløse stand. Jingo prøves i yderligere 2 slip, hvor søget bedres til et stort og arealdækkende søg. Fart og stil som i 1.slip. Fortsætter VK Dommer Søren Lassen Troldmarkens Echo 02968/2003 Allan Nissen 1. slip på stub senere hvede i god vind. Echo anlægger et meget stort og velanlagt søg med stor bredde og god afstand imellem slagene, udnytter vinden korrekt. Farten er god. Stilen er meget god, med højt ført hoved, en flad og lang galop i en kraftig aktion, halen føres i ryglinie med bevægelser. Echo er lydig og velført. Echo afprøves i yderligere tre slip på raps, stub og hvede i god vind. Søget som 1. slip idet det i 2. slip skæmmes ved til tider at være noget åbent og fokuseret langs hegn . I 4. slip opnår Echo højrejst stand, rejser villigt på ordre i flere tempi og rejser præcist enlig agerhøne, ro i opflugt og skud. Fortsætter VK Dommer Joakim Skovgaard Larsen Storåens Cash 12693/04 Poul Erik Dahl Storåens Cash slippes i eng og brak i side-

vind og senere modvind. Han anlægger i høj fart et stort velanlagt søg i meget høj fart og i en fortrinlig stil med højt båret hoved, langstrakt galopaktion. Halen bæres lidt under ryglinien uden bevægelser. Cash slippes i yderligere 4 slip i god vind og på skiftende terrænforhold Han udviser stor jagtlyst og udholdenhed. Han er lydig og velført. I 3. slip i raps påviser og udnytter partner en fasan. Udgår VK Entangens B-Boss 03662/02 Poul Erik Dahl Entangens B-Boss slippes i eng og på majsstub i modvind. Han anlægger et stort veldækkende søg i meget høj fart. Stilen er fortrinlig med høj hovedføring, langstrakt kraftfuld galopaktion, men hvor halen bæres lidt under ryglinie uden bevægelser. Boss opnår ved hegn højrejst stand. Agerhøne ses løbe i hegnet væk fra hunden. På ordre går han villigt frem og gennem hegnet, stand igen og umiddelbart derefter letter enlig agerhøne præcist foran Boss. Komplet rolig i opflugt og skud. Boss slippes i raps i 2. slip. Han anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i høj fart. Der ses ikke vildt i slippet. Fortsætter VK Dommer H. P. Clausen Prøve 1 2. heat, omprøvning og matchning. Efter votering fortsætter følgende hunde fra hold 1 og 2 til 2. heat: ES Senja‘s Zeibas / Jan Andreasen B Vitesse / Torben Andreasen GS Troldmarkens Echo / Allan Nissen B PVN‘s Uffe / Heine V. Andersen P Fugledes Black Macic / Lars Bæk-Nielsen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s forårsvinderklasser 2008 P Riddarsporens Härska / Anders H. Eriksen P Blålyngens Trille / Svend Buchhave P Cille / Flemming Vilslev ES Nordvestjyden‘s Victoria / K. Nedergaard GS Entangen‘s B Boss / Poul Erik Dahl Efter lodtrækning til 2. heat, ser startrækkefølge således ud: B PVN‘s Uffe / Heine V. Andersen P Blålyngens Trille / Svend Buchhave P Riddarsporens Härska / Anders H. Eriksen ES Nordvestjyden‘s Victoria / K. Nedergaard ES Senja‘s Zeibas / Jan Andreasen GS Entangen‘s B Boss / Poul Erik Dahl P Fugledes Black Macic / Lars Bæk-Nielsen B Vitesse / Torben Andreasen GS Troldmarkens Echo / Allan Nissen P Cille / Flemming Vilslev Kritik af 2. heat. B PVN‘s Uffe – P Blålyngens Trille Slippes på græs senere stub i god vind. Begge hunde søger stort og godt i høj fart og meget god stil. Trille anlægger et større søg med bredere udslag og højere fart og ligger formatmæssigt over Uffe. Trille opnår en markering som holdes længe, løser selv ud. Uffe opnår højrejst stand, Trille nægter at sekundere og Uffe løser selv ud. Trille udgår - Uffe fortsætter P Riddarsporens Härska – ES Nordvestjydens Victoria Slippes på græs senere stub i god vind. Begge hunde søger stort og godt. Härska mere konstant med bredde udslag og dækker dermed mere terræn. Begge hunde går i høj fart og god stil. Härska omprøves – Victoria fortsætter Årbog 2008

169

ES Senja‘s Zeibas – GS Enttangen‘s B Boss Slippes på græs i god vind. Zeibas anlægger et stort men et lidt tilfældigt søg med manglende plan og stop. Boss anlægger i starten et stort og velanlagt søg med store bredde udslag, mod slutningen bliver søget dog mindre. Begge hunde går i høj fart og god stil. Boss fortsætter – Zeibas reserve P Fugledes Black Magic – B Vitesse Slippes på græs i god vind. Magic starter med slag bagud i terrænet og arbejder langs hegn på fært. Magic kommer herefter ud på anvist terræn og anlægger her et meget stort velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn i prima fart og stil. Vitesse anlægger et for det meste godt søg med god bredde og god udnyttelse af vind og terræn, har enkelte snævre slag hvor intensiteten ikke holdes. Farten er passende, stilen er god. Vitesse fortsætter – Magic omprøves GS Troldmarkens Echo – P Cille Slippes på græs senere raps i god vind. Begge hunde anlægger et meget stort og velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn, Echo har enkelte slag frem i terrænet, men kaldes til orden. Begge hunde søger i høj fart, Echo i en fortrinlig stil, Cilles stil skæmmes af lavthængende og død hale. Cille opnår højrejst stand, går villigt frem på ordre, kan ikke påvise vildt. Echo opnår også højrejst stand, går villigt frem på ordre og rejser præcist et par agerhøns, ro i opflugt og skud. Echo fortsætter – Cille udgår.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


170

DKK‘s forårsvinderklasser 2008

Kritik af omprøvning. P Härska – P Magic Slippes på rasp i god vind. Kort efter hundene er sluppet opnår Magic højrejst stand ved hegn, inden fører er fremme og rejseordre gives, går Magic frem og rejser et par agerhøns, Magic er rimelig rolig da de flygter. Härska chance til et par agerhøns makkerhund finder. Magic udgår – Härska fortsætter 4. Rangering inden matchning samt kritik af denne.

søg endvidere skæmmes stilen af at hovedet sænkes momentvis. Begge hunde meget lige men grundet dagspræstationen: Victoria over Härska ES Nordvestjydens Victoria – B PVN‘s Uffe Slippes på stub i god vind. Uffe anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og meget god stil. Victoria søger bagud i terrænet og arbejder langs hegn og overlader derved terrænet til makkerhund: Uffe over Victoria B PVN‘s Uffe – GS Enttangen‘s B Boss Slippes på stub i god vind. Begge hunde søger stort og godt i høj fart og meget god stil, som slippet skrider frem går Boss mere konstant med meget bredde udslag og dækker derved mere terræn: Boss over Uffe

1. GS Troldmarkens Echo 2. GS Enttangen‘s B Boss 3. B PVN‘s Uffe 4. ES Nordvestjydens Victoria 5. B Vitesse 6. P Riddarsporens Härska 7. ES Senja‘s Zeibas (Reserve) Riddarsporens Härska – B Vitesse Slippes på raps i god vind. Härska anlægger et stort velanlagt søg i høj fart og acceptabel stil. Vitesse opnår hurtigt stand, løser selv. Vitesse opnår igen stand, går villigt frem på ordre, kan ikke påvise vildt. Härska viser begge gange spontan sekundering. Vitesse bliver følsom på jordfært og Härska fortsætter sit gode søg: Härska over Vitesse Riddarsporens Härska – ES Nordvestjydens Victoria Slippes på raps i god vind. Härska starter med at søge stort og godt. Victoria starter med at søge lidt snævert i en anstrengt galop men går sig herefter op og anlægger et stort og godt søg i god fart og stil. Härska trættes mod slutning og kan ikke holde det gode

GS Entangen‘s B Boss GS Troldmarkens Echo Slippes på stub i god vind. Begge hunde anlægger et meget stort og velanlagt søg i høj fart og meget god stil. Som slippet skrider frem trættes Boss og aktionen bliver derved noget kort og søget snævert. Boss overlader herved terrænet til Echo som søger usvækket. Echo over Boss Motivering for rangering. 5. Vinder P Riddarsporens Härska En hund af et betydeligt format. Går i, et for det meste, stort og velanlagt søg i høj fart og en god til acceptabel stil, har en fugletagning uden rejsning og en misbrugt chance til fugl.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s forårsvinderklasser 2008 4. Vinder. ES Nordvestjydens Victoria En hund af et godt format. Går i et godt og velanlagt søg i en god fart og god stil, har en fejlfri fugletagning med rejsning og en misbrugt chance til fugl. 3. vinder med HP B PVN‘s Uffe En hund af et godt format. Går i, et for det meste, stort og velanlagt søg der kunne ønskes mere konstant. Går i en god til høj fart og god stil, har en fejlfri fugletagning med rejsning. Det varierende søg afgør placeringen 2. vinder med HP GS Entangen‘s B Boss En hund af et betydeligt format. Går i et meget stort og for det meste velanlagt søg i høj fart og meget god stil, har en fejlfri fugletagning med rejsning. Trættes i finalen hvilket betinger placeringen. 1. vinder med HP GS Troldmarkens Echo En hund af et betydeligt format. Går i et meget stort og for det meste velanlagt søg, har på dagen enkelte åbne slag frem i terrænet. Går i høj fart og meget god stil, har to fejlfri fugletagninger med rejsning Over Aastrup den 7. april 2008 Ordførende dommer prøve 1 Joakim Skovgaard Larsen DKK Jægerspris 25. marts Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen På raps viser Hopper et stort flot bredsøg, i høj fart og i smukkeste stil. Makker finder Årbog 2008

171

fugl. Prøves igen, søg, fart og stil som i første slip. Stand, som holdes længe, udløser selv, bliver herefter noget offensiv, makker finder fugl. I Hoppers sidste slip viser han sekundering, bliver igen slået på fugl. Udgår Dommer Svend Buchhave Troldmarkens Chicko 01994/00 Lorenz Clemmesen Anlægger på raps i god fart et velrevierende bredsøg, stilen er god med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved, opnår stand avancere behersket men villigt på ordre og rejser præcist fasan, der er ro i opflugt og skud.2. slip på raps bevarer sit gode indtryk. Fortsætter VK Dommer Lars Nielsen 2. Heat Til 2. heat var følgende 7 hunde med, rangeret således: ES Senjas Ilex GS Troldmarkens Chicko ES Cleo IS Lohmanns Jaffa IS Ibber IS Nordfjællets Fb. Robbyn B Stevnsåens Gucci

Efter lodtrækning Troldmarkens Chicko – Cleo Begge anlægger et godt bredsøg, der springer en hare, Chicko forfølger denne Cleo over Chiko Chiko Udgår Cleo omprøves

- Dansk Gordon Setter Klub ­


172

DKK‘s forårsvinderklasser 2008

Senjas Ilex – Lohmanns Jaffa Begge søger stort og godt, Ilex opnår stand, avancere villigt, påviser ikke vildt, Jaffa viser spontan sekundering, opnår senere stand, uden påvisning af vildt. Lige Begge fortsætter Ibber – Nordfjællets Fb. Robbyn Ibber søger stort og godt opnår stand løser selv, hurtigt ny stand, avancere villigt på ordre, rejser præcist parhøns ro i opflugt og skud, Robbyn søger stort og godt Ibber over Robbyn Begge fortsætter Stevnsåens Gucci- Cleo Gucci anlægger et passende søg, bliver noget følsom på fært, har flere gange stand uden påvisning af vildt, Cleo søger stort og godt, har 2 gange stand uden påvisning af vildt, hare ses flygte fra området. Cleo over Gucci Gucci sættes som reserve Cleo fortsætter Til Matchning har vi 5 + 1 reserve med følgende rangering ES IS IS ES IS B.

Senjas Ilex Ibber Lohmanns Jaffa Cleo Nordfjællets Fb. Robbyn Stevnsåens Gucci som reserve.

Robbyn – Cleo Søgsmæssigt ligger Cleo over Robbyn, Cleo støder enlig agerhøne, viser promte respekt, Robbyn opnår stand uden påvisning af vildt, hurtigt ny stand, avancere villigt og rejser præcist enlig høne, ro i opflugt og skud, i

det samme har Cleo opnået stand, avancere villigt på ordre, rejser villigt parhøns, ro i opflugt og skud. Robbyn 5.vinder – Cleo fortsætter Cleo – Jaffa Begge søger stort og godt, Jaffa over søgsmæssigt, Jaffa opnår stand avancere behersket på ordre der letter parhøns længere ude, samtidligt springer der en hare, der er ro i opflugt og skud. Jaffa viser sekundering på makkerhunds markering. Cleo 4. vinder – Jaffa fortsætter Jaffa – Ibber Begge søger stort og godt, Ibber opnår stand avancere villigt på ordre, rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud. Jaffa 3 vinder med HP – Ibber fortsætter Ibber – Ilex Begger søger stort og godt, Ibber opnår hurtigt liggende stand, avancere villigt på ordre og rejserpræcist parhøns, der er ro i opflugt og skud, Ilex må her se sig slået på fugl. Ilex 2 vinder med HP Ibber 1 vinder med HP Motivering 1. Vinder IS Ibber En stilren hund af stort format, som oftest anlægger et velrevierende søg, viser sig på dagen som en prima fuglefinder med 4 gode fugletagninger en værdig 1’ vinder. 2. Vinder ES Senjas Ilex En stilren hund af stort format, har på dagen 1 fugletagning, må i finalen se sig slået på fugl. 3. Vinder IS Lohmanns Jaffa Ligeledes en stilren hund af stort format har på dagen 2 fugletagninger.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s forårsvinderklasser 2008 4. Vinder ES Cleo Cleo er en hund med et godt format har på formiddagen 2 fugletagninger, samt en eftermiddag. 5. Vinder IS Nordfjællets Fb. Robbyn Robbyn er en hund med passende format, har på dagen 2 fugletagninger, men må se sig slået af de foranliggende på format. Tilslut på egne og meddommer Finn Møller tak til DKK for invitationen, Tak til Prøveleder Tonny Ventrup og alle hans gode hjælpere, tak til hundeførerne for en god dag i marken. Dommer Lars Nielsen DKK Vildbjerg 2. april Nr. Løgums Blitz 20479/2004 Vibeke Olsen Blitz starter i mose/eng område, viser her et stort, men noget åbent søg, farten er høj, stilen kan ikke bedømmes. Makkerhunden påviser fugl 2 gange bag Blitz. Blitz går på vekslende terræn, viser her et lidt åbent søg, som dog bedres slippet igennem, stilen er god højt ført hoved god galopaktion spil i halen når den vender. Blitz er ude i flere omgange, makker finder fugl i det ene slip i sidste slip opnår Blitz stand ved rejseordre står føreren og klapper i hænderne og Blitz slår ud til siden og går i søg igen. Udgår VK Dommer Frede Nielsen Nymarken‘s Gambler 12417/2002 Ulrik Stadelhofer Nymarken‘s Gambler starter i græsmark senere brak og vintersæd i et stort ganske velrevierende søg. Farten er høj, og stilen er præget af en kraftfuld aktion, høj hovedÅrbog 2008

173

føring og sparsom halerørelse. Gambler har et par gange stand uden at præstere fugle og flere skarpe markeringer. Ingen fugle. I 2. slip i raps arbejder Gambler stort og bredt. Han når netop at få kending af fært, da fasan letter, og Gambler er rolig. Udgår Dommer Finn Møller Jørgensen Åens Kalle Kluivert 12941/2000 Erik Petersen Åens Kalle Kluivert starter i rapsmark i et stort velrevierende bredsøg fra kant til kant. Farten er god, og stilen er præget af en kraftfuld aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. Ingen fugle. I 2. slip i raps arbejder Kluivert passende stort men ensidigt i markens ene side, hvor han arbejder på fært og gentagne gange opnår stand. Kluivert præsterer ikke fugle. Partner finder parhøns på anvist terræn. Udgår Dommer Finn Møller Jørgensen Storåens Cap 12695/2004 Jan Nielsen Cap går på stub og græs i høj fart og god stil med højt ført hoved, god galop og haleføring. Søget er velanlagt – enkelte slag bagud. Makker finder fugl 2 gange. I 2. slip går Cap i et godt dækkende søg på stub. Chance for parhøns udnyttes ikke. Senere i eng stand, som viser sig ay være på råvildt. Rolig da rådyret flygter. Udgår VK Troldmarkens Ea 02971/2002 Majbritt Thomsen Ea anlægger på græs og stub et rigeligt fremadrettet søg. Farten er høj og stilen god med god galop, hoved- og haleføring. Kort

- Dansk Gordon Setter Klub ­


174

DKK‘s forårsvinderklasser 2008

markering. Der er chancer for parhøns og fasan, som ikke udnyttes. Udgår VK Dommer Haakon Skov Nr. Løgum‘s Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham afprøves i 2 slip i rapsmark. Går i et stort til tider lidt egenrådigt søg, i høj

fart og smuk stil med passende høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, lidt kedelig haleføring uden bevægelser. Har i 1. slip chance til enlig agerhøne 2 gange. Kan holdes for hare. Får i 2. slip fasan på vingerne og preller. Udgår VK Dommer Erling Clausen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s Mesterskabsprøve 2008 Mesterskabsprøven ved Lillering den 12. april Troldmarkens Echo 02968/2002 Allan Nissen Echo slippes i eng, senere raps,starter med at gå i budskads, føreren har her lidt problemer med at få Echo ud på marken. Tilbage på marken anlægger Echo et lidt tilfældigt søg, dog i perioder også ganske veldækkende med gode udslag. Stilen er god med høj ført hoved, langstrakt kraftfuld galop, passende haleføring med momentvise bevægelser. Farten er høj. Kontakten kunne ønskes bedre. I 2. slip i uoverskuelig planteskole udnyttes chance til parhøns ikke. 3. slip på stor stub anlægger Echo et meget stort men alt for åbent søg, forsvinder ud af marken og er en periode ude af syne bag bakkekam. Udgår VK Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo slippes kort i mose, anlægger et passende stort søg i god kontakt. Jingo fløjtes dæk da partner opnår stand. Jingo respekterer flere fasaner som kommer på vingerne da partners situation afvikles. Stilen er god med høj hovedføring, energisk elegant galop, passende haleføring med livlige bevægelser. Farten er høj. I 2. slip i planteskole søger Jingo passende stort, støder sammen med partner parhøns respekterer. I 3. slip på stor stub kunne søget ønskes mere kontinuerligt, partner påviser parhøns. Udgår VK Allan Olesen Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Cash starter på stub i modvind, og anlægger Årbog 2008

175

et stort, offensivt, velanlagt søg i høj fart og en god stil. Hovedet føres i ryglinie, galoppen er lang og kraftfuld. Halen føres uden bevægelser under ryglinie. Der er god kontakt til fører. Cash har en kortvarig stand, som den selv løser. Makker er i kontakt med parhøns ved ende af et hegn. I 2. slip på raps fortsætter Cash det gode indtryk. Den opnår en usikker stand, hvor der ikke påvises vildt. Kort efter opnår den en højrejst stand i samme område. Cash avancerer behersket på ordre og rejser præcist en fasan, med komplet ro i opflugt og skud. Fortsætter VK Entangens B-Boss 03662/2002 Poul Erik Dahl Boss starter på vintersæd, senere brak i modvind, og anlægger et stort, offensivt, men også åbent søg. Søget er for det meste anlagt ved hegn og lådne kanter. Farten er høj og stilen er tiltalende, med hovedet ført i ryglinie, og i en kraftfuld galopaktion. Halen føres, uden bevægelser, under ryglinie. Der er kun rimelig kontakt til fører. Boss respekterer en springende hare. Boss slår fornuftigt langt ud til højre til loddent terræn, og støder her en fasanhøne, uden at situationen kan bedømmes yderligere. Kort efter er Boss i kontakt med en fasankok, og respekterer da denne flygter. Herefter er Boss væk i brak i nogen tid. I 2. slip i raps søger Boss godt, og viser her et godt jagtsøg. Den opnår en højrejst stand ved et hegn. På ordre avancerer den meget hårdt frem og rejser i to tempi en enlig agerhøne med tilpas ro i opflugt og skud. Fortsætter VK Dommer Søren Stærkær 2. heat. Følgende hunde overgik til 2. heat. Kategori 1A: Idimum Rona, Storåens Cash, Fugledes Dirch, Stormosens Oliver, Dona.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


176

DKK‘s Mesterskabsprøve 2008

Kategori 1 B: Siv, PVN’s Viktor, Senja’s Ilex.-Kategori 2 B: Fugledes Dina og Entangens Boss. Lodtrækningsrækkefølge: Dona, Viktor, Cash, Oliver, Dina, Ilex, Boss, Rona, Siv, Dirch. Dona – Viktor Dona starter med at gå hårdt frem i terrænet, lægger herefter sit søg i venstre side af marken..Viktor anlægger et passende stort veltilrettelagt søg i god kontakt. Begge hunde udnytter ikke chance for parhøns. Begge fortsætter

par lange slag ud til venstre. Støder i to omgange agerhøns, respekterer. Rona står højt fra formiddagen. Boss udgår – Rona fortsætter. Siv – Dirch Siv anlægger et passende stort søg i god kontakt, opnår stand, ræv flygter. Siv respekterer. Siv viser spontan sekundering af partners resultatsløse stand. Dirch anlægger et stort veldækkende søg i god kontakt. Opnår stand, men løser selv. Begge fortsætter Matchning

Cash – Oliver Cash anlægger et stort men uregelmæssigt søg, har flere kovendinger. Søger gennem hegn, får føling med parhøns som flygter. Cash respekterer. Oliver anlægger et søg som udelukkende er koncentreret i venstre side, opnår stand, udløser selv. Respekterer springende råvildt Begge fortsætter Dina – Ilex Dina anlægger et stort men meget fremadrettet og åbent søg. Opnår stand, avancerer behersket og rejser parhøns. Preller kort. Ilex anlægger et stort særdeles veltilrettelagt søg, tager et langt slag ud til venstre og opnår stand bag bakke. Avancerer villigt og rejser præcist i to tempi parhøns. Rolig i opflugt og skud. Dina udgår – Ilex fortsætter Boss – Rona Boss starter i et stort ganske velanlagt søg, som senere bliver alt for åbent og fremadrettet. Chance for agerhøns i to omgange som partner støder. Rona anlægger et stort veltilrettelagt søg, dog med et

Hundene er rangeret som følger: Ilex, Dirch, Siv, Oliver, Dona, Cash, Rona, Viktor Viktor - Rona Viktor anlægger et passende stort søg i god kontakt, men Viktor går hele slippet på afsøgt terræn. Rona anlægger et stort veltilrettelagt søg i god kontakt. Viktor udgår - Rona fortsætter Rona – Cash Rona stadig stort og godt. Cash stikker ud til højre og skråt bagud, overlader hermed marken til Rona. Rona fortsætter - Cash udgår Rona – Dona Rona igen stort og godt. Dona anlægger også et stort ganske veltilrettelagt søg, mangler dog bredde i forhold til Rona. Dona 6. vinder - Rona fortsætter Rona –Oliver Rona søger her ret frem i marken. Oliver anlægger et passende stort søg. Rona 5. vinder – Oliver 4. vinder

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s Mesterskabsprøve 2008 Siv – Dirch Siv anlægger et stort veltilrettelagt søg i god kontakt. Dirch har et par kovendinger og er søgsmæssigt ikke på højde med Siv i dette slip. Siv fortsætter – Dirch 3. vinder Siv – Ilex Siv igen stort og veltilrettelagt. Ilex anlægger et stort meget veltilrettelagt søg og ligger formatmæssigt over Siv. Siv 2. vinder – Ilex 1. vinder Motivering: 1. vinder Senja’s Ilex Ilex er en hund af et meget stort format, har to fugletagninger på dagen. Vinder matchningen på formatet. 2. vinder Siv Siv er en hund af et stort format, har en fugletagning på dagen. Bliver slået i matchningen af en formatmæssigt større hund. 3. vinder Dirch Fugledes Dirch er en hund af et stort format med en fugletagning på dagen. Bliver i matchningen slået på søget.

Årbog 2008

177

4. vinder Oliver Stormosens Oliver er en hund af et godt format, har en fugletagning på dagen. Søgsoplægget i 2. heat betinger placeringen. 5. vinder Rona Idimum-Rona er en hund af et stort format, har en fugletagning på dagen. Uudnyttede chancer om eftermiddagen betinger placeringen. 6. VinderDona Dona er en hund af et stort format, har en fugletagning på dagen. Mangler i søget samt uudnyttede chancer betinger placeringen. Tak til DKK, terrænledere og hundeførere for en god dag i marken, der var tilpas med fugle på dejlige marker og så skinnede solen tilmed. Søren Stærkær, Søren Møller Jensen og Allan Olesen (Ordførende)

- Dansk Gordon Setter Klub ­


178

Apporteringsprøver 2008

DGSK‘s Apporteringsprøve Sønderjylland den 21. juni Åens G. Blacki v/John Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p.+ Pokal Nr. Løgums Blitz v/Viv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 p. Storåens Cash v/Poul Erik Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 p. Entangens B-Boss v/Poul Erik Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 p. Nymarkens Hopper v/Lauge Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p. Åshøjdens Locky v/Karl Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 p. Troldmarkens Dias v/Karl Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p. DJ‘s Udvidede apporteringsprøve Øster Ulslev den 22. juni Åens XL Paw (Asta - Åens Extra Luffe) v/ Knud Petersen . . . . . . . . . Bestået med 189 p DGSK‘s Apporteringsprøve Sjælland den 28. juni Åens XL Paw v/Knud Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point Æblevangens Alaia v/ Ole Halberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 point + pokal Nymarkens Hopper v/Lauge Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point Åens Blackie v/Ole Halberg fører John Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 point DPK‘s prøve v.Engstrup den 27. juli Højtoftegaards Enya v/ Anton Linnet Fører K. Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået Højtoftegaards Chano v/Ole Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Apporteringsprøver 2008

179

DPK‘s prøve v. Ribe den 3. august Rana v/Lorenz Clemmesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 point Nr. Løgums C-Fire v/Robert Paulsen . . . . . . 27 point + Pokal Vøgg - Bedste ikke Pointer DGSK‘s apportprøve v. Jerup den 9. august Højtoftegaards Chano v/Ole Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået, 30 point Bretonklubbens apporteringsprøve v. Langeskov den 16. august Hunting Tianna‘s Blæs Becca v/Peter Eliasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået Nr. Løgums Carloo v/Lene Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået FJD‘s Apportprøve v. Hagested/Gislinge den 20. august Hunting Tianna‘s Blæs Becca v/Peter Eliasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået DJ‘ apportprøve Samsø den 4. september Æblevangens Alaia v/John Bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået Opendoras Gulla v/Ásgeir Páll Júlíusson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestået

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


180

DGSK‘s Derby Forprøve 2008

DANSK GORDON SETTER KLUB FORDERBY 2008 VED HEGNSVIG DEN 23. AUGUST Hold 1. DOMMER: ULRIK STADELHOFER Hunting Tiannas Basco starter på stub i god vind. Den anlægger her et noget ungdommeligt søg med mange forkerte vendinger, der ønskes også mere bredde. Basco har enkelte stop, hvor den har svært ved at løsrive sig fra fært. Farten er fra passende til moderat. Stilen er god med hoved ført i ryglinie. Den er lydig og velført. Makker finder agerhøne flok. 2. Slip på stub i god vind. Den anlægger nu et godt søg med god bredde. Farten og stilen som i første. Støder agerhøns som burde have været udnytter. Udgår. Åens G. Blackie starter på stub i god vind. Den anlægger her et meget stort og særdeles veldækkende søg, fra kant til kant. Farten er meget høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion og halerørelse. Den er lydig og velført. Støder agerhøne flok ved remis, som burde have været udnyttet, forholder sig roligt da hønsene flygter. Blackie afprøves i yderlige 2. slip. Søg fart og stil som i første. I slutningen af 3. slip ser vi hønse flok forlade området, hvorfra Blackie kommer. Situationen kan dog ikke bedømmes, Blackie forholder sig roligt. Forsætter Nymarken‘s Luna starter på eng i god vind. Den anlægger her et stort veldækkende søg med god bredde. Farten er høj. Stilen er god med højt båret

hoved, lang kraftfuld galopaktion, der er ingen halerørelse. Den er lydig og velført. Luna afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevare det gode indtryk fra første slip. Makker finder agerhøns som Luna har chance til. Udgår. Nørre Løgums Cicka Starter på eng i god vind. Den anlægger her et stort søg med god bredde. Farten er meget høj. Stilen er særdeles god, med højt båret hoved, lang flad galopaktion, der er ingen halerørelse. Den er lydig og velført. 2. Slip på stub i god vind, forsætter i starten af slippet som i første, søget skæmmes dog lidt mod slutningen, da Cicka begynder at jage småfugle. Fører træder agerhøns op bag Cicka, som burde havde været udnyttet. I 3. Slip har Cicka chance for agerhøns som makker finder. I 4 Slip ser vi Cicka komme ud af hegn med agerhøns som forfølges kort. Forsætter Nørre Løgums Cikki starter på raps stub i god vind. Den anlægger et lidt snævert søg. Farten er god. Stilen er for det meste god, med hoved båret i ryglinie, langstrakt galopaktion som dog i perioder bliver lidt kort, der er ingen halerørelse. Den er lydig og velført. Støder agerhøns som burde have været udnyttet og preller. 2. Slip på stub i god vind. Søger nu med lidt mere bredde. Farten er god. Stilen er god, nu med god galopaktion. Har chance for agerhøns som makker finder. Udgår. Østjyllands RB Liv starter på raps stub i god vind. Den anlægger et meget stort og offensivt søg med en del stikker frem i terrænet. Farten er høj.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Derby Forprøve 2008 Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og halerørelse. Liv kunne godt være mere lydig. Har chance for høns som makker støder. Disse preller Liv sammen med makker. 2. Slip, anlægger forsat et offensivt søg, dog nu kun med enkelte stikker frem. 3. Slip på stub i god vind, anlægger nu et godt og veldækkende søg med god bredde. Støder hønseflok da den kommer ud fra hegn og preller. Udgår. Huntings Tiannas Chevis starter på stub i god vind. Den anlægger her et noget ungdommeligt søg, har dog i perioder gode udslag. Farten er for det meste god. Stilen er god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og halerørelse. Chevis afprøves i yderligt et slip. Går som i første. Udgår. Åens J Whitefoot starter på stub i god vind. Den anlægger her et noget ungdommeligt søg, viser dog i perioder nogle gode bredde udslag. Farten er god. Stilen er god, med hovedet båret i ryglinie, lang kraftfuld galopaktion, der er ingen halerørelse. Den er lydig og velført. 2. Slip på stub i god vind. Den anlægger nu et godt søg med god bredde. Chance for høns som makkerhundens fører træder op bag hundene. Udgår. Nørre Løgums Chili starter på stub i god vind. Den anlægger her et godt søg med gode bredde udslag. Farten er god. Stilen er god, med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og halerørelse. Den er lydig og velført. Ved remis opnår den en flot højrejst stand, nægter at avancere. Udgår. Årbog 2008

181

Nørre Løgums Carlo starter på stub i god vind. Den anlægger her et stort og veldækkende søg. Farten er meget høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion og halerørelse. Den er lydig og velført. Chance til agerhøns som makker finder. 2. Slip, der kobles hurtigt da Carlo nu halter efter en batalje med makker. Carlo får en pause for at se om skaden forsvinder. Afprøves i et 3. og 4. slip, hvor den bevare det gode indtryk fra første slip. Slutter med en flot højrejst stand ved markkant. Avancere lidt forsigtig, ro i opfløj og skud. Forsætter Åens Galant starter på stub i god vind. Kort efter den er sluppet, har Galant en batalje med makkerhunden, der kobles. 2. Slip på stub i god vind. Den anlægger her et godt søg med god bredde. Farten er god. Stilen er god, med hovedet båret i ryglinie, der er ingen halerørelse. Chance for agerhøns som makker finder. 3. Slip på stub i god vind. Forsætter som i 2. slip. Chance for agerhøns som makker finder. Udgår. Hold 2 DOMMER: POUL ERIK DAHL NYMARKEN‘S LOCKY PUNCH FRITS FRIBERG Nymarken‘s Locky Punch viser på stub i modvind et stort ungdommeligt søg, viser flere gange interesse for makkerhunden. Farten er høj og stilen er god, med en langstrakt galopaktion, afpasset hovedføring. Ingen halerørelse. Lydig og velført. Chance for agerhøns, som makker finder. 2. slip på græs går Locky som tidligere.

- Dansk Gordon Setter Klub ­

Udgår.


182

DGSK‘s Derby Forprøve 2008

NYMARKEN‘S LIND Nymarken‘s Lind viser på stub i modvind et stort offensiv bredsøg. Farten er høj, og stilen er god, med en langstrakt galopaktion, hovedet føres højt, ingen halerørelse. God kontakt. Opnår højrejst stand ved hegn, lige inden fører giver rejseordre, letter agerhøns ret foran Lind, som er rimelig rolig i opflugt og skud. 2. slip på græs. Lind arbejder her, som i 1. slip. Fortsætter. KEUKA‘S SPEEDY GONZALES Speedy Gonzales viser på stub i modvind, et stort offensiv bredsøg. Farten er høj og stilen er meget god, med en langstrakt galopaktion, hovedet føres højt. Passende halerørelse. Får føling med agerhøns som letter, viser respekt. 2. slip i kartofler. Går som i 1. slip. 3.slip på stub. Går som i 1. og 2. slip. 4. Slip på stub. Går som i 1., 2. og 3. slip. Viser god udholdenhed. Fortsætter. NR. LØGUMS COMET Nr. Løgums Comet viser på stub i modvind et veltilrettelagt søg, hvor større udslag var ønskeligt. Fart og stil er god med en langstrakt galopaktion og afpasset hovedføring. Ingen halerørelse. Lydig og velført. Chance til agerhøne, som stødes og forfølges kort. 2. slip i kartofler, går Comet som i 1. slip, men trættes hurtigt. Udgår. ØSTDALENS BLINKA Østdalens Blinka viser på stub i modvind et stort veltilrettelagt søg. Farten er høj og stilen er god med en langstrakt galopaktion, og højt ført hoved. Ingen halerørelse. Blinka er lydig og velført. 2. slip i kartofler. Blinka arbejder her som i 1.slip, men trættes hurtigt. Udgår.

ØSTJYLLANDS RB JEDI Østjyllands rb Jedi viser på stub i modvind et stort ungdommeligt søg, mere selvstændighed kunne ønskes. Farten er høj og stilen smuk med en kraftig langstrakt galopaktion og højt ført hoved. Der er livlig halerørelse. God kontakt. 2. slip i kartofler. Jedi arbejder som i 1. slip, opnår stand, løser selv. Jedi har herefter mange markeringer. Udgår. NYMARKEN‘S KARLA Nymarken‘s Karla viser på græs i modvind, et stort veltilrettelagt søg. Farten er høj og stilen er god med en langstrakt galopaktion og afpasset hovedføring. Ingen halerørelse. Lydig og velført. 2. slip. Carla arbejder her som i 1.slip. Fortsætter. ÅENS FENRIS Åens Fenris viser på stub i modvind et stort offensiv veltilrettelagt søg. Farten er god og stilen er smuk, med en kraftfuld galopaktion, hovedet føres højt. Passende halerørelse. Lydig og velført. 2. slip. Fenris arbejder som i 1. slip, opnår højrejst stand, løser selv. Fortsætter.

IDREFJELLETS DOC HOLLIDAY Doc Holliday viser på græs i modvind et stort veltilrettelagt søg. Farten er høj og stilen god, med en kraftfuld galopaktion, hovedet føres højt. Der er passende halerørelse. God kontakt. 2. slip. Doc Holliday arbejder som i 1. slip. Fortsætter.

NR. LØGUMS C FIRE Nr. Løgums C Fire viser på græs i modvind et stort veltilrettelagt søg. Farten er høj og stilen er god med en langstrakt galopaktion,

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Derby Forprøve 2008

183

hovedet føres afpasset. Der er halerørelse. Lydig og velført. 2. slip. C Fire arbejder som i 1. slip. Fortsætter.

C-Fire – Doc Holliday Begge anlægger et godt og veldækkende søg. Begge har en kort hare tur. Begge omprøves

HUNTING TIANNAS BLES BECCA Hunting Tiannas Bles Becca viser på stub senere kartofler i modvind, et stort veltilrettelagt søg. Farten er høj og stilen er god, med en langstrakt galopaktion, hovedet føres afpasset. Passende halerørelse. God kontakt. 2. slip. Becca arbejder som i 1. slip. Fortsætter.

Fenris – Lind Begge anlægger et stort og arealdækkende søg. I høj fart og god stil. Fenris støder agerhøns, udviser respekt. Begge forsætter.

Til eftermiddagens 2 heat og efter lodtrækningen deltog følgende hunde: Nørre Løgums Cicka Åens G. Blackie Keuka’s Speedy Gonzales Nymarkens karla Nørre Løgums C-Fire Idrefjällens Doc Holliday Åens Fenris Nymarkens Lind Hunting Tiannas Blæs Becca Nørre Løgums Carlo

Blæs Becca – Carlo Begge starter stort og godt. Det viser sig dog hurtigt at Carlo ligger over på søg fart og stil. Becca misbruger oplagt chance til agerhøns og preller. Blæs Becca udgår Carlo forsætter Omprøvning / Matchning Cicka – C-Fire Begge starter godt. C-fire opnår hurtigt en flot højrejst stand, inden ordre til avance gives, letter agerhøns ret foran C-Fire. Ro i opfløj og skud. Begge forsætter

Cicka – Blackie Begge anlægger et stort og veldækkende søg, men Blackie har den bedste stil. Blackie forsætter Cicka udgår Speedy – Karla Speedy anlægger et for åbent og tilfældigt anlagt søg. Karla anlægger et passende stort søg, dog ønskes der mere bredde. Karla omprøves Speedy udgår Årbog 2008

Doc Holliday – Blackie Blackie går hurtigt bagud i terræn efter nyslået agerhøne som apporteres. Doc Holliday kan ikke løsrive sig fra fært, det bliver for begge hunde til for lidt. Begge udgår. Karla - Cicka Begge starter godt men trættes lidt som slippet skrider frem. Karla har det reneste søgsoplæg. Cicka udgår Karla bliver 4. placeret.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


184

DGSK‘s Derby Forprøve 2008

C-Fire – Carlo Begge hunde starter stort og godt. C-Fire viser hurtigt at han har teten, Carlo går for det meste på afsøgt terræn. Carlo 3. Vinder Finaleslippet bliver hermed: C-Fire – Lind Begge starter stort og godt. Lind slår langt tilbage i terræn. C-Fire forsætter med sit flotte søg foran sin fører. Lind 2. Vinder Nørre Løgums C-Fire bliver hermed 1. Vinder

Motivering for placeringerne: 4. placeret: Nymarken‘s Karla en hund af godt format. Der i dag ikke har en fugltagning, hvilket betinger placeringen. 3. Vinder: Nørre Løgums Carlo en hund af et særdeles godt format, der på dagen har en komplet fugltagning. Bliver i matchningen slået på søgsoplæg.. 2. Vinder: Nymarken‘s Lind en hund af et særdeles godt format, der på dagen har en komplet fugltagning. Bliver i matchningen slået på søgsoplæg. 1. Vinder: Nørre Løgums C-Fire en hund af et særdeles godt format, der på dagen har en komplet fugltagning. Har på sit gode søgsoplæg slået sine konkurrenter i matchningen. Dommer: Ordf. Ulrik Stadelhofer og Poul Erik Dahl.

Dyb konsentration fra dommerne: fra venstre: Poul Erik Dahl og Ulrik Stadelhofer Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s Derby Forprøve 2008

Tilskurer og deltagere før matchningen

Fra venstre: Robert med C-Fire, Flemming med Lind, Gorm med Carloo og Frits med Karla

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

185


186

Dansk Jagthunde Derby 2008

Dansk Jagthunde Derby den 20. - 21. september på Fyn Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliassen Becca slippes i langt græs, anlægger passende stort søg som er noget snævert og fremadrettet. Chance for agerhøns i to omgange. Partner støder enlig høne ligesom jeg træder fugl op bag hundene. Stilen er god med høj hovedføring, energisk galop og livlige halebevægelser. Farten er høj, går med stor intensitet. I 2. slip på stor stub anlægger Becca i et tilfældigt og meget selvstændigt søg med flere lange bagudvendinger. Opnår stand på jordvold, løser selv. Becca er ude yderligere to gange går som i første slip. I sidste omgang slippes hun i uoverskueligt moseområde, fører melder stand. Da jeg kommer frem, står Becca og har øjenstand for fasan som befinder sig i engelsk voliere, løser selv da fasan løber længere ind i volieren. Udgår Dommer Allan Olesen Nr. Løgums C-Fire 0000/00 Robert Poulsen 1, slip på opharvet stub starter lidt svagt, men går sig hurtigt op og anlægger et godt bredsøg i god fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion, hoved i og over ryglinie, opnår stand i brak, avancere villigt på ordre og rejser præcist fasan, rimelig rolig i opflugt og skud, 2 rådyr springer samtidligt ret foran i terræn. 2, slip på raps anlægger her et godt bredsøg, bevarer sit gode indtryk mht, søg fart og stil. 1. præmie UK - fortsætter.

Åens G. Blackie 09372/06 Ole Halberg 1, slip i brak anlægger her et godt jagtsøg, mærker hurtigt fært, fasan letter, Blackie viser promte respekt, ret efter ny stand, avancere villigt på ordre og rejser præcist fasan ro i opflugt og skud. 2,slip på raps anlægger her et godt bredsøg stilen er med en smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie, farten er god og der er halerørelse. 1. præmie UK - fortsætter. Nymarken‘s Karla 00000/00 Frits Friberg 1, slip på raps/stub et varierende søg har nogle gode slag, hvor farten er god , smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie, men har perioder hvor der savnes intensitet og Karla skal animeres af fører, der springer i slippet en hare som Karla forfølger kort, makkerhund finder senere fugl, Karla preller på disse, og får dem i luften igen. 2, slip på raps anlægger her et noget bedre søg, har dog et par forkerte vendinger, makkerhund opnår en resultatløs stand, Karla viser her ingen respekt. Ingen præmie UK - udgår. Dommer Lars Nielsen Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Nr. Løgums Carloo starter på stubmark i et stort oftest velrevierende bredsøg, men enkelte slag tilbage i terrænet skæmmer. Farten er høj, og stilen er præget af en kraftfuld, langstrakt aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. Carloo arbejder i god kontakt med sin fører. Carlo afprøves yderligere i 3 slip – på stub, brak og kartof-

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Dansk Jagthunde Derby 2008 ler, hvor han revierer stort og godt. I 3. slip er Carloo i kontakt med fasaner ved grøft, der bringes til flugt under uoverskuelige forhold og forfølges lidt. Udgår Dommer Finn Møller Jørgensen Q Bic‘s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Isi starter i brak og arbejder fornuftigt, senere på græsmark arbejder Isi i starten på bredden som slippet skrider frem trættes Isi hurtigt og slutter i et snævert anlagt søg.Farten i starten høj, senere moderat. Stilen er med højt ført hoved en kort galopaktion samt svip i hale. Har chance for fasan i brak som makker finder. Isi har ikke Derbyformat Udgår Dommer Leif Hermann Østjyllands RB Liv 04031/2007 Anton Dahl Liva starter på græs i svag vind. Søget er i starten noget cirklende, men med enkelte gode udslag. Farten er god, men stilen skæmmes af momentvis lav hovedføring og lidt krum galopaktion. Hun har flere skarpe markeringer og 2 gange stand. Hun avancerer forsigtigt til trægt og påviser ikke vildt. Hun prøves igen. Søget bedres væsentligt, ligesom stilen nu er god. Hun har flere skarpe markeringer. Hun holdes flot for hare. Hun slutter med stand langt ude. Da fører når frem løser hun selv. Udgår Dommer Poul Vestervang Åens Galant 09368/2006 Niels Thyge Brogaard Åens Galant slippes på stub i modvind. Galant viser i starten et snævert søgsoplæg uden den fornødne arealdækning. Senere Årbog 2008

187

bedres søget betydeligt og Galant viser slippet ud et passende stort og veltilrettelagt søg. Farten er god. Stilen oftest med hovedet båret i niveau med ryglinien, periodevis er hovedføringen under ryglinien. Galoppen er oftest langstrakt og kraftfuld, momentvis halerørelse. Makker udnytter en flok agerhøns på anvist terræn. 2.slip i raps bliver søget for småtskåret og formatet slår ikke til på derbyet. Udgår Nymarken‘s Knocknando 09844/2006 Patrick Andersson Nymarken‘s Knocknando slippes på stub og senere græs og brak. Knocknando anlægger et passende stort søg, der er velanlagt på bredden, men hvor større fremdrift er ønskeligt. Farten er god. Stilen med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion og hængende hale uden bevægelse. Arbejder i god kontakt med føreren. Makkerhunden finder en flok agerhøns på anvist terræn. Knocknando viser respekt for hare. I 2.slip på græsmark arbejder Knocknando som i 1.slip. Støder en flok agerhøns i god vind, viser respekt da fuglene flygter. Udgår Åens Fenris 09590/2006 Preben Pedersen Åens Fenris slippes på stub i modvind. Fenris anlægger et passende stort og veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er god med velbåret hoved, langstrakt galop og momentvis halerørelse. Opnår højrejst stand – hare springer ret foran Fenris, der udviser promte respekt. Herefter har Fenris flere skarpe markeringer, som den selv udløser. Opnår stand ved hegn, løser selv da vi kommer frem. Slutter med stand lagt ude ved remise. Avancerer villigt på ordre, men påviser

- Dansk Gordon Setter Klub ­


188

Dansk Jagthunde Derby 2008

ikke vildt. I 2.slip på græs og stub, starter Fenris godt, men hurtigt bliver den følsom på næsen og har flere skarpe markeringer, som den selv udløser uden at påvise vildt. Opnår højrejst stand, makkerhunden kommer til og Fenris udløser standen, uden at påvise vildt. Udgår Dommer Flemming Sørensen 2. Heat. 9 hunde er kvalificeret og nævnt i lodtrækningsrækkefølge: P. Pascha (Pia) (1B) P. Mørups Krumme (IFF) P. Spurvfugldalens Kari (1A) ES. Martallens Iasy (1B) ES. Senjas M. Nemo (1B) P. Mørups Ea (1B) GS. Åens G. Blackie (1A) GS. Nørre Løgums C-Fire (1A) P. Vilslevs Isse (1B) Pascha – Krumme Krumme går i et klassesøg fra kant til kant, bruger sluttelig tid på småfugl og partner udnytter flok høns på anvist terræn. Pascha starter lidt cirklende og snævert, men går sig op og viser et passende stort søg. Opnår stand, avancerer på ordre meget treven, korrigerer, avancerer igen noget treven på ordre og rejser præcist flok høns med ro i opflugt og skud. Krumme Udgår – Pascha omprøves Kari – Iasy Kari går i et godt anlagt bredsøg, hvor der kunne ønskes større fremdrift, Farten høj, stil Ok. Iasy starter i et godt anlagt bredsøg, slutter dog med at anlægge sit søg i højre side. Farten er høj, stilen præges af momentvis

lav hovedføring. Kari fortsætter – Iasy omprøves Nemo – Ea Nemo arbejder i et stort arealdækkende søg, dog med flere forkerte vendinger i højre side. Farten høj, stilen skæmmes lavt ført hale uden bevægelse. Ea arbejder i et stort arealdækkende søg, viser stor jagtlyst og intensivitet. Farten er høj, stilen med højt ført hoved en lidt huggende galopaktion samt halerørelse. Begge fortsætter Blackie – C-Fire Blackie går i et stort arealdækkende søg fra kant til kant. Høj fart og god stil. C-Fire starter i et stort godt dækkende søg med godt stil og aktion, men trættes hurtigt og C-Fire bliver meget uinspirerende at se på. Blackie fortsætter – C-Fire Udgår Isse – Pascha - Iasy Isse går i et passende stort anlagt søg i god kontakt. Farten høj, stilen flot med en glidende galopaktion. Under uoverskuelige forhold høres fasankok, Isse er hurtigt tilbage. Isse fortsætter Pascha omprøves Pascha arbejder som første runde i starten cirklende, går sig op. Opnår stand, avancerer igen meget treven på ordre. Påviser ikke vildt. Pascha udgår Iasy omprøves Iasy går i et passende stort anlagt søg i god kontakt. Stilen er nu OK Iasy fortsætter

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Dansk Jagthunde Derby 2008

189

Iasy over Kari Matchning

Iasy – Ea Begge søger marken stort og velrevierende i høj fart og prima stil. Iasy opnår stand, korrigerer ny stand – avancerer villigt på ordre påviser ikke vildt. Ea over Iasy

6 hunde er nu tilbage rangeret fra top: GS Blackie P Ea P Kari P Isse ES Nemo ES Iasy. Iasy – Nemo Begge søger godt og arealdækkende, men Iasy ligger klart over Nemo formatmæssigt. Iasy opnår stand, men går over i sekundering. Nemo viser sekundering. Iasy over Nemo Iasy – Isse Begge søger meget langs hegn. Iasy opnår en løs stand, løser ud da fører kommer frem. Isse forsvinder i skov og må hentes. Iasy over Isse Kari –Ea Ea opnår hurtigt stand, makker kommer til, Ea går frem og bringer agerhøns til flugt. Ea søger herefter ret frem langs hegn og forsvinder bag hegn. Kari nægter at sekunderer og presser derved makker frem, herefter stødes efterligger med respekt. Ea over Kari Efter dette er Ea og Kari ikke fejlfri længere og Iasy er nu inde i varmen igen. Kari – Iasy Kari søger snævert langs hegn. Iasy søger stort og arealdækkende. Årbog 2008

Ea – Blackie Begge søger stort og flot i høj fart, prima stil og aktion. Den samlede Derbypræstation gør at vi sætter Blackie over Ea 6. vinder: P. Vilslevs Isse. F: Thomas Klit Isse er en hund af godt format der bliver noget egenrådig og hegnsfixeret i matchningen, hvilket betinger placeringen. 5. vinder: ES. Senjas M. Nemo. E/F: Poul Aagaard Sørensen. Nemo er en hund af passende format, bliver dog slået af større gående hund i matchningen. Dette afgør placeringen. 4. vinder: P. Spurvfugldalens Kari. E/F: Bertil Mårtensson Kari har en pletfri førstedag, men slår ikke helt til i matchningen og bliver slået på formatet. 3. vinder: ES. Martallens Iasy. E/F: Erling Clausen. Iasy er en hund af godt format, men stand

- Dansk Gordon Setter Klub ­


190

Dansk Jagthunde Derby 2008

uden påvisning af vildt i matchningen afgør placeringen. 2. vinder: P. Mørups Ea. E/F: Clas Weber Lau. Ea er en hund af stort format, hvor den samlede præstation afgør placeringen. 1. vinder: GS. Åens G. Blackie. E/F: Ole Halberg. Blackie er en hund af meget stort format der er fejlfri over begge Derbydage Hermed er Blackie en velfortjent Derbyvinder 2008.

tak til mine to meddommere Flemming Sørensen og Allan Olesen der gjorde det til en fornøjelse at være Ordf. Til højer: Okt.2008 Ordf. Leif Hermann ❶ De to deltagere på andendagen på DJD, Ole med Blackie og Robert med C-Fire.

❷ Ole Halberg og Blackie sammen med

opdrætter af Blackie Erik Petersen, Kennel Åens.

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at takke Derbyudvalget for tilliden, ligeledes

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Dansk Jagthunde Derby 2008 ❶

Fra venstre: 1. vinder på Dansk Jagthunde Derby Ole Halberg med Åens G. Blackie, Clas med Ea, Erling med Isay, Bertil med Kari, Poul med Nemo, og Thomas med Isse

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

191


192

FJD‘s Efterårsarkprøver 2008

FJD’s Efterårsmarkprøver Haslev den 13. september Balou 20139/05 Kenneth Nielsen Baluo starter på stub i god vind. Søget er stort og åbent uden fornøden arealdækning. Der er flere stik frem i terrænet. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. Der trædes agerhøns op bag hundene. I 2. slip på raps fortsætter han det tilfældigt anlagte søg. Fører træder agerhøns op midt på marken. ingen præmie ÅK Kildens Cliff 02584/2000 Bjarne Kleis Cliff starter på stub i god vind. Søget er veldækkende og med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er god. Stilen skæmmes af momentvis lav hovedføreing. cliff har flere stand, hvor han avancerer villigt på ordre, men påviser ikke noget vildt. I 2. slip på raps går han som i første. Makker støder agerhøns tæt påcliff, der promte respekterer. Han opnår stand langt ude. Holder standen længer. Nægter at avancere. ingen præmie ÅK Ama De Novilunio 21102/06 Peter Rafaelsen Ama starter på græs i god vind. Søget er meget stort og velanlagt. Farten er meget høj og stilen smuk med meget langstrakt galopaktion. I 2. slip på raps fortsætter hun sit store arealdækkende søg. Opnår stand langt ude. Holder standen og korigerer en enkelt gang inden vi når frem. Lige inden avance ordre går parhøns ret foran Ama. Hun er lidt urolig i opflugt og skud. Hun

prøves igen på raps. Går nu lidt selvstændigt og åbent. Makkerfører træder agerhøns op, som Ama preller langt. ingen præmie ÅK Dommer Poul Vestervang Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Paw starter på vintersæd og raps i god vind. søget er noget uregelmæssigt og mest lagt langs haver, hegn og grøfter. Farten er god og stilen god. Han opnår stand i raps. Lige inden avanceordre rykker han fra standen - ud til højre og fortsætter sit søg. Der letter umiddelbart efter parhøns i området! Makkerhunden finder agerhøns. I 2. slip går han stort og for det meste veldækkende. Der trædes agerhøns op bag hundene. ingen Præmie ÅK Dommer Poul Vestervang Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Åens XL Paw starter i roer, senere eng. Den anlægger et meget stort og noget offensivt bredsøg med korrekte vendinger. Farten er høj. Paw virker noget selvstændig og kontakten til fører kunne ønskes bedre. Paw kan holdes ved makkers stand. 2. slip i roer anlægger Paw nu et noget åbent søg. Den opnår en stand med halen let svingende, hvorefter den korrigerer til en helt stram stand, nægter totalt at avancere på førerens kommando. ingen præmie ÅK Dommer Anton Dahl Æblevangens Alaia 09159/2005 John Bak Æblevangens Alaia slippes på stub i god vind. Viser et passende stort og godt anlagt søg. Med brede udslag, korrekte vendinger og passende reviering. Stillen er god med

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘s Efterårsarkprøver 2008 hovedet båret i niveu med ryglinien og kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Makkerhunden påviser fugl på det anviste terræn. Alaia afprøves i yderligere 2 slip. Bevarer indrtrykket fra 1. slip. Har i 2. slip chance til fugl som makkerhunden finder. Opnår i sidste slip siddende stand, som holdes, trods makkerhunden kommer tæt på. Umiddelbart før avanceordre flygter en flok agerhøns ret foran Alaia. Der er ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Hambus slippes på stub i god vind. Viser et passende jagtsøg, som dog i perioder mangler bredde. Farten er moderat. Stillen er god med hovedet båret i niveu med ryglinien, en kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Kan holdes ved makkers resultatløse stand. Opnår senere stand ved hegn, løser selv. Hambus afprøves i yderligere 2 slip. Viser her et søg med passende bredde i høj fart. Forsvinder i 3. slip i remise/skov. kommer tilbage et stykke freme i marken. Og kommer derved i dårlig vind for et kuld fasankyllinger. Forholder sig acceptabel rolig da fuglene flygter. Der ses flere fasaner løbe på jorden, som bringes bevist til flugt. ingen præmie ÅK Åens G. Blackie 09372/2006 Ole halberg Blackie slippes på opharvet rapsstub. Viser et stort, velanlagt søg. Med brede udslag og korrekte vendinger. Farten er meget høj. stillen er god med hovedet ført i niveu med ryglinien, god galop aktion og halerørelse. Der er god kontakt til føreren. Opnår lidt Årbog 2008

193

usikker stand i hjørne af vildtager. Inden vi når frem flygter en flok agerhøns et stykke foran Blackie, som forholder sig rolig da fuglene flygter. 2. slip i eng i god vind. Bevarer det gode indtryk fra 1. slip. Opnår stand ved mosekant. Løser selv og følger fornuftigt op. Men roder 2 fasankylinger op. Viser promte respekt da fuglene flygter. Føreren har konstateret blod i hundens afføring og ønsker derfor ikke Blackie afprøvet yderligere, Dette ønske efterkommes. ingen præmie ÅK Hunting Tianas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tianas Blæs Becca slippes på opharvet raps stub. Viser et meget stort, godt anlagt søg. Med brede udslag, god reviering og korrekte vendinger. Farten er meget høj. Stillen meget god, hovedet bæres højt, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Makker påviser fugl på det anviste terræn. Blæs Becca afprøves i yderligere 4 slip. Bevarer det gode indtryk og går usvækket hele dagen. Mærker i 2. slip, umiddelbart efter den er sluppet fært og forsøger at komme under vind langs å kant. Dette lykkes ikke, hvorved 2 fasan kyllinger rodes op. Becca er rolig da fuglene flygter. Opnår senere smuk stram stand. umiddelbart før avance ordre flygter 2 fasaner. Der er komplet ro i opflugt og skud. Makker finder fugl i sidste slip. 2. præmie ÅK Åens Frodo 09589/2006 Kim Skovbo Åens Frodo slippes i vildtager senere opharvet raps stub. Viser et i begyndelsen stort, men for tilfældig anlagt søg. Farten er i begyndelsen høj. stillen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, kraftfuld galo-

- Dansk Gordon Setter Klub ­


194

FJD‘s Efterårsarkprøver 2008

paktion. Der er halerørelse. Frodo er noget ulydig. Viser mod slutningen af slippet trætheds tegn. Frodo afprøves i yderligere 2 slip. Hvor søget og kontakten til føreren bedres. Makker finder fugl på det anviste terræn i 2. slip. Frodo viser forholdsvis hurtig trætheds tegn. Og går ned i 3 slip. ingen præmie ÅK Dommer Peter Rafaelsen Nordjyske Prøve den 13. september Højtoftegaards Q Chano 05598/2006 Ole Frank Chano slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et meget stort og velrevierende bredsøg i høj fart og en smuk stil. Hovedet føres i ryglinie, galoppen er lang og kraftfuld, og halen føres i ryglinie med gode bevægelser. En virkelig flot optræden. Der er god kontakt til fører, lige indtil der spinger en hare, som begge hunde forfølger langt. ingen Præmie ÅK Nymarken‘s Lucky Punch 03109/2007 Frits Friberg Lucky Punch slippes på stub. Hun anlægger et stort og i perioder noget åbent søg med afstikkere langt frem i terrænet. Farten er god. Stilen præges af en energisk galopaktion med en lidt kort bagbensaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og halen føres hængende uden bevægelse. 2.slip på stub,brak. Her søger Lucky Punch passende stort med enkelte forkerte vendinger. I brak chance for fasaner som makker bringer sifg i kontakt med. 3. slip i brak. Her søger Lucky Punch passende stort, men der trædes fasan op to gange. Senere mod ny makker søger Lucky Punch igen passende stort i god fart. Makker bringer sig i kontakt med fasan. ingen præmie UK

Nymarken‘s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgreen Harley slippes på stub. Han anlægger et noget svingende søg. I perioder med passende udslag, senere noget snævert. Han har en del kovendinger i venstre side, hvorved søget mister fremdrift. Farten er svingende fra jævn til god. Stilen præges af en lidt tung og anstrengt galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og der er sparsom halerørelse. Harley opnår stand. Går på ordre villigt frerm , men påviser ikke vildt. Der trædes en agerhøne op bag Harley. 2. slip på stub. Her søger Harley passende stort, men stadig med en del forkerte vendinger. Fart og stil som tidligere. 3. slip i brak. Her søger Harley igen passende stort i god fart. Makker finder fugl. ingen præmie ÅK Dommer A. Varming Barrit den 13. september Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Petersen Carloo starter på opharvet stub, han anlægger her et stort og velanlagt søg, dækker sin mark godt,med store udslag og passende afstand mellem slagene. Vender korrekt i vinden. Farten er høj og stilen er fortrindelig med højt båret hoved og ind i mellem bevægelse i halen. Langstrakt galop. Stand løser selv. Han søger i god kontakt. I andet og tredje slip er fart, stil, aktion og søg som i 1.slip. Han har i tredje slip en spinkel chance for agerhøns, der lå ved vejkant. I fjerde slip opnår han stand ved kant af mose. Kunne gå mere villigt frem på ordre, resultatet bliver at en fasan løber fra ham og letter i krat. Senere stand, løser og går i søg. Fasan letter fra området. ingen præmie UK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘s Efterårsarkprøver 2008 Åens J. Whitefoot 05641/2007 Dorte Clemmesen Whitefoot starter på stubmark, her anlægger han et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger i begge sider. Farten er fra passende til høj, stilen er god, dog til tider lavt ført hoved, der er bevægelse i halen. Whitefoot er en stor hanhund og derfor virker aktionen i dette slip lidt tung. Han søger i god kontakt. I andet og tredje slip er det en helt anden hund at se på. Han søger nu stort, dækker meget terræn, store udslag og passende afstand mellem slagene, farten er høj og stil og aktion er bedre end i første slip.Hovedet føres nu over ryglinie. I tredje slip er der en spinkel chance for agerhøns der lå i vejkant. I fjedre slip bringer makker sig i kontakt med fasan to gange. ingen præmie UK Højtoftegårds Tinke 09522/2005 Jesper Olsen Tinke starter i brakmark, her søger hun meget energisk og dækker sin mark godt. Senere på stubmark anlægger hun et stort og velanlagt søg, vender korrekt i vinden. Farten er høj og stilen er god med hovedet ført i ryglinie, bevægelse i halen. God aktion. Hun søger i god kontakt. I andet slip finder makker agerhøns. I tredje slip på en smal mark, er hun vanskelig at holde på anvist terræn, vil gerne i skov. Hun går ned i fart og intensitet. I fjerde slip på en stor stubmark søger hun igen stort, fart og stil er nu som i første slip. Makker bringer sig her i kontakt med agerhøns. ingen præmie ÅK Hunting Tiannas A Bugatti 19164/2003 Jesper Olsen Bugatti starter på stub og frøgræsmark, her anlægger han et stort og velanlagt søg, Årbog 2008

195

han har dog enkelte forkerte vendinger i højre side. Dækker meget terræn, med store udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen er prima med højt båret hoved, halen føres i ryglinie. Gode kraftige afspark. God kontakt. I andet slip er fart, stil og aktion som i første slip. Han slutter dagen med at nægte at sekundere stående partner, går agerhøns op og preller. ingen præmie ÅK Dommer Chr. Johansen Bjerre Herred 13. september Keuka‘s Speedy Conzales 12447/2008 Karsten Hare Conzales slippes på stub i modvind, hvor han viser et meget stort åbent søg i højre side af anvist terræn. Søget præges af, at conzales går sine egne veje. Han virker noget rå i sit arbejde. Han arbejder i meget stor fart og i en flot stil med højt båret hoved og god halerørelse. Han arbejder i en god energisk galop. Der er ikke den helt store kontakt mellem hund og fører. Han tager en meget lang haretur. Conzales afprøves i endnu tre slip, hvor søgsmønstret er meget forbedret. Ligeledes er kontakt til fører i orden; men vi opnår ikke at komme frem til fugl. ingen præmie UK Nørre Løgums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen C.Fire slippes på stub i modvind, hvor han arbejder i et noget ungdommeligt søg med mange stop. Farten er i perioder god og stilen flot med højt båret hoved - momentvis halerørelse. Han arbejder i en god galop og der er god kontakt til sin fører. Han opnår stand for hare - da haren flygter følger C-Fire kort med - makkerhunden kommer til og begge hunde forfølger haren. I andet

- Dansk Gordon Setter Klub ­


196

FJD‘s Efterårsarkprøver 2008

slip arbejder C-Fire i et flot selvstændigt søg med gode udslag til begge sider. Farten er god og stilen flot. Der er ikke fugle i slippet. C-Fire afprøves i endnu et slip, hvor han arbejder på bedste vis. Han mærker fært - fortsætter frem og får en stor flok agerhøns på vingerne. Han forholder sig rolig, da fuglene flygter. ingen præmie UK Idrefjellens Doc Holliday 22034/2007 Karsten Hare Holliday slippes på stub i modvind, hvor han arbejder i et godt søg med gode udslag til begge sider- Farten er god og stilen flot med højt båret hoved og momentvis halerørelse. Han arbejder i en god energisk galop og der er god kontakt til fører. Vi ser ikke fugle i slippet. I andet slip på stub i modvind, fortsætter Holliday sit flotte arbejde. Makkerhunden finder en stor flok høns på marken - senere støder Holliday i god vind en lille flok agerhøns. ingen præmie UK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på stub i modvind, hvor hun arbejder i et prima søg med brede udslag til begge sider. Farten er høj og stilen flot med højt båret hoved - halen bæres i forlængelse af ryglinjen og der under. Hun arbejder i en lang smidig galop. Der er god kontakt mellem hund og fører. Vi ser ikke fugle i slippet. Rana afprøves i yderlig fire slip, hvor hun arbejder som først beskrevet; men vi opnår desværre ikke at få Rana for fugl. I.F.F. UK Dommer Knud Johansen

Gislinge den 14. september Balou 20139/05 Kenneth Nielsen Balou starterr på stub i god vind og anlægger et stort, men noget åbent søg. farten er høj, stilen god med en kraftfuld galopaktion og høj hovedføring. Halen lidt kedelig at se på, men med svip i vendingerne. Kontakten kunne ønskes lidt bedre. Chance for agerhøns som makkerhunden finder. Umiddelbart efter letter stor hønseflok i tæt på Balous fører. Balou havde en oplagt chance til disse. 2. slip primært i høj brak anlægger Balou et godt jagtligt søg i god kontakt med sin fører. 3. slip på stub går Balou som i første slip. Chance til enlig agerhøne som makkerhunden finder. 4. slip på græs går Balou nu meget langt frem i terrænet, tager stand på en bakketop, for derefter at prelle på en stor hønseflok som letter ret foran ham. ingen præmie UK Opendoras Gulla 10191/05 Asgeir Pall Juliusson Opendoras Gulla starter på stub i god vind og anlægger et korrekt søg, hvor udslagene dog kunne ønskes lidt bredere. Farten og stilen er god, med en let galopaktion, høj hovedføring og spil i halen. God kontakt til føreren, Gulla kan holdes ved makkers stand. Chance til agerhønseflok som makkerhunden støder. 2. slip på stub anlægger Gulla et veldækkende søg på marken i god fart. Søget burde dog være mere selvstændigt, idet det er tydeligt hun hele søger parallelt med og hele tiden vender til samme side, som makkerhunden. Gulla er udholdende hele det lange slip igennem. 3. slip på stub går Gulla som slippet før og har en oplagt chance til enlig agerhøne som føreren træder op. ingen præmie ÅK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘s Efterårsarkprøver 2008 Sejstrup den 14. september Nymarken‘s Harley 21496/2003 Hans Henning Dellgreen Nymarkens Harley slippes på græs og stub i modvind. Han anlægger i passende høj fart et noget varieret søg i god kontakt med fører. Søget er for det meste et godt anlagt med enkelte dybe udslag, men ofte er der slag bagud i terræn og bag om fører. Stilen er god med højt båret hoved, galopaktionen præget af en lidt kort forbensaktion og halen bæres i højde med ryg med livlig halerørelse. Harley afprøves i yderligere 5 slip i løbet af dagen under skiftende terrænforhold. Han udviser stor udholdenhed, men søgsoplægget er for det meste som beskrevet i 1. slip. I 2. slip viser han respekt for hare. Der var ikke chance til fugl i nogen af slippene, men p.g.a. søgsoplægget tildeles han ingen præmie ÅK Højtoftegaards Tinke 09522/2005 Jesper Olesen Højtoftegaards Tinke slippes på stub i modvind. Hun anlægger i høj fart et stort ret veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er passende god med hoved i højde med ryggen, langstrakt galopaktion og halen føres pænt lidt under ryglinien. Partner opnår højrejst stand på åben mark, Tinke passerer tæt bag om den stående partner uden at vise den fornødne respekt/ sekundering. ingen præmie ÅK Dommer H. P. Clausen Bramming den 14. september

et godt bredsøg har enkelte forkerte vendinger, stilen er med en kraftfuld galopaktion, momentvis kunne der ønskes mere stræk i galoppen, højtbåret hoved, og momentvis halerørelse, mærker fært ved brakkant, fasan går på vingerne, C-Fire viser rimelig respekt.2, slip C-Fire bevarer her sit gode indtryk, hare springer fremme i terræn, og CFire kan kaldes fra, senere i slippet chance til agerhøns som makkerhund finder.3, slip Bevarer indtryk, opnår stand, inden vi når op til en jagtbar afstand letter agerhøns,CFire viser respekt, vi har C-Fire ude i 3 slip mere, hvor han bevarer sit gode indtryk, uden vi dog får mere positivt på dagen. C-Fire er dejlig unghund der viser stor udholdenhed og jagtlyst, lydig og velført. ingen præmie UK Nr. Løgum Carloo 00755/07 Gorm Pedersen Slip på stub anlægger her i høj fart et godt bredsøg, stilen er med en god kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, mere halerørelse ønskelig, Carloo er lydig og velført.2,slip på stub bevarer indtryk har i slippet en haretur kommer dog hurtigt tilbage igen, har senere en markering ved hegn, slår sig løs og der ses senere agerhøns lette i området.3, slip bevarer indtryk fra tidligere opnår stand i brak, makkerhund kommer til løber provokerende frem og tilbage foran Carloo som holder standen, på ordre avancere Carloo villigt og der letter noget upræcist agerhøns længere fremme i terræn/brak, ro i opflugt, Carloo dækkes efterfølgende af og der er ro i skud. 1. præmie UK Dommer Lars Nielsen

Nr. Løgums C-Fire 00756/07 Robert Paulsen 1. slip på stub/brak anlægger her i god fart Årbog 2008

197

- Dansk Gordon Setter Klub ­


198

FJD‘s Efterårsarkprøver 2008

Fyn den 12. september Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana går i mycket bra fart och stil. Hennes sæksmænster ær dock något øppet.Hon låter sig stoppas vid partners stånd. I slutet av førsta slæpp får hon kontakt med rådjur som hon førføljer. Føraren får henne till ordning efter mycket høgljud førning. Jag ger henne en kiten chans till men hon klarar inte de fasaner som vi hittar i marken. ingen præmie UK Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo går ut i ett hårt och intensivt søk. Fart och stil ær på topp. Han ær dock vældigt øppen i sitt søksmønster.Han får gå 3slæpp utan att vi lyckas med fågel. I sista slæpp har han upplagda chanser på flera fasaner. Men lyckas tyværr inte. ingen præmie UK Nr. Løgums Brus 0478/2004 Peter Eliasen Brus støter hare direkt och førføljer. Utgår ingen præmie ÅK Opendoras Gulla 10191/2005 Asgeir Pall Juliusson Gullla startar något førsiktigt i ett lite småskuret søk. I andra slæpp har hon chans på en fin rapphønskull som partenr hittar. I tredje slæpp går hon som tidigare men tyværr får hon upp en kull med fasaner som hon førføljer. Utgår ingen præmie ÅK Hunting Tiannas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Becca startar i mycket bra fart och stil. Hon får mycket mark med sig. Mot slutet av

slæppet styr føraren upp henne i græsmark. Dær har hon flera stånd och markeringar. Men vi trampar upp fasanerna. Hon får lugnas i flog. Lite bættre respekt før fågel kunde ønskas. I andra slæpp går hon upp rapphønskull som hon førføljer. Utgår ingen præmie ÅK Æblevangen Alaia 09159/2005 John Bak Freja går bra fart och med god stil. Lite strre søksbredd vore ønskvært. I fsta slæpp har hon ett stånd och tyværr trampar den andra føraren upp fågëln. Flre fåglar lyfter och Freja får lugnas høgljutt. Freja har flera chanser på fågel under dagen utan att hon lyckas. ingen præmie ÅK Dommer Daniel Gustavsson Bjerre Herred den 13. september Keukas Speedy Gonzales 12447/2008 Karsten Hare Speedy slippes på stub i modvind, hvor han viser et meget stort åbent søg i højre side af anvist terræn. Søget præges af, at conzales går sine egne veje. Han virker noget rå i sit arbejde. Han arbejder i meget stor fart og i en flot stil med højt båret hoved og god halerørelse. Han arbejder i en god energisk galop. Der er ikke den helt store kontakt mellem hund og fører. Han tager en meget lang haretur. Gonzales afprøves i endnu tre slip, hvor søgsmønstret er meget forbedret. Ligeledes er kontakt til fører i orden; men vi opnår ikke at komme frem til fugl. ingen præmie UK Nr. Løgums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen C.Fire slippes på stub i modvind, hvor han

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘s Efterårsarkprøver 2008 arbejder i et noget ungdommeligt søg med mange stop. Farten er i perioder god og stilen flot med højt båret hoved - momentvis halerørelse. Han arbejder i en god galop og der er god kontakt til sin fører. Han opnår stand for hare - da haren flygter følger C-Fire kort med - makkerhunden kommer til og begge hunde forfølger haren. I andet slip arbejder C-Fire i et flot selvstændigt søg med gode udslag til begge sider. Farten er god og stilen flot. Der er ikke fugle i slippet. C-Fire afprøves i endnu et slip, hvor han arbejder på bedste vis. Han mærker fært - fortsætter frem og får en stor flok agerhøns på vingerne. Han forholder sig rolig, da fuglene flygter. ingen præmie UK Idrefjellets Doc Holliday 22034/2007 Karsten Hare Holliday slippes på stub i modvind, hvor han arbejder i et godt søg med gode udslag til begge sider- Farten er god og stilen flot med højt båret hoved og momentvis halerørelse. Han arbejder i en god energisk galop og der er god kontakt til fører. Vi ser ikke fugle i slippet. I andet slip på stub i modvind, fortsætter Holliday sit flotte arbejde. Makkerhunden finder en stor flok høns på marken - senere støder Holliday i god vind en lille flok agerhøns. ingen præmie UK Rana 02801/2008 Lorenz Clemmesen Rana slippes på stub i modvind, hvor hun arbejder i et prima søg med brede udslag til begge sider. Farten er høj og stilen flot med højt båret hoved - halen bæres i forlængelse af ryglinjen og der under. Hun arbejder i en lang smidig galop. Der er god kontakt mellem hund og fører. Vi ser ikke fugle i slippet. Rana afprøves i yderlig fire slip, hvor Årbog 2008

199

hun arbejder som først beskrevet; men vi opnår desværre ikke at få Rana for fugl. I.F.F. UK Dommer Knud Johansen Haslev den 13. september Æblevangens Alaia 09159/2005 John Bak Æblevangens Alaia slippes på stub i god vind. Viser et passende stort og godt anlagt søg. Med brede udslag, korrekte vendinger og passende reviering. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien og kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Makkerhunden påviser fugl på det anviste terræn. Alaia afprøves i yderligere 2 slip. Bevarer indtrykket fra 1. slip. Har i 2. slip chance til fugl som makkerhunden finder. Opnår i sidste slip siddende stand, som holdes, trods makkerhunden kommer tæt på. Umiddelbart før avanceordre flygter en flok agerhøns ret foran Alaia. Der er ro i opflugt og skud. 2. præmie ÅK Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Q-bics Hambus slippes på stub i god vind. Viser et passende jagtsøg, som dog i perioder mangler bredde. Farten er moderat. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, en kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Kan holdes ved makkers resultatløse stand. Opnår senere stand ved hegn, løser selv. Hambus afprøves i yderligere 2 slip. Viser her et søg med passende bredde i høj fart. Forsvinder i 3. slip i remise/skov. Kommer tilbage et stykke fremme i marken. Og kommer derved i dårlig vind for et kuld fasankyllinger.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


200

FJD‘s Efterårsarkprøver 2008

Forholder sig acceptabel rolig da fuglene flygter. Der ses flere fasaner løbe på jorden, som bringes bevidst til flugt. ingen præmie ÅK Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G. Blackie slippes på opharvet rapsstub. Viser et stort, velanlagt søg. Med brede udslag og korrekte vendinger. Farten er meget høj. stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien, god galopaktion og halerørelse. Der er god kontakt til føreren. Opnår lidt usikker stand i hjørne af vildtager. Inden vi når frem flygter en flok agerhøns et stykke foran Blackie, som forholder sig rolig da fuglene flygter. 2. slip i eng i god vind. Bevarer det gode indtryk fra 1. slip. Opnår stand ved mosekant. Løser selv og følger fornuftigt op. Men roder 2 fasankyllinger op. Viser prompte respekt da fuglene flygter. Føreren har konstateret blod i hundens afføring og ønsker derfor ikke Blackie afprøvet yderligere. Dette ønske efterkommes. ingen præmie ÅK Hunting Tianas Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tianas Blæs Becca slippes på opharvet rapsstub. Viser et meget stort, godt anlagt søg. Med brede udslag, god reviering og korrekte vendinger. Farten er meget høj. Stilen meget god, hovedet bæres højt, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Makker påviser fugl på det anviste terræn. Blæs Becca afprøves i yderligere 4 slip. Bevarer det gode indtryk og går usvækket hele dagen. Mærker i 2. slip, umiddelbart efter den er sluppet fært og forsøger at komme under vind langs å kant. Dette lykkes ikke, hvorved 2 fasankyllinger rodes

op. Becca er rolig da fuglene flygter. Opnår senere smuk stram stand. umiddelbart før avance ordre flygter 2 fasaner. Der er komplet ro i opflugt og skud. Makker finder fugl i sidste slip. 2. præmie ÅK Åens Frodo 09589/2006 Kim Skovbo Åens Frodo slippes i vildtager senere opharvet rapsstub. Viser et i begyndelsen stort, men for tilfældigt anlagt søg. Farten er i begyndelsen høj. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, kraftfuld galopaktion. Der er halerørelse. Frodo er noget ulydig. Viser mod slutningen af slippet træthedstegn. Frodo afprøves i yderligere 2 slip. Hvor søget og kontakten til føreren bedres. Makker finder fugl på det anviste terræn i 2. slip. Frodo viser forholdsvis hurtig trætheds tegn. Og går ned i 3 slip. ingen præmie ÅK DommerPeter Rafaelsen Sydjylland den 14. september Nr. Logums Cicka 00759/2007 Kim Weber Cicka går i mycket bra fart och stil. Hon går bra hela dagen utan att lyckas hitta fågel. I sitt sista släpp har hon chans på en rapphöna som partner finner. ingen præmie UK Aeblevangens Breezer 18890/2007 John Bak En unghund som inte vaknat ännu. Hon jagar med sin förare i ett allt för litet sök. Får stöötas under dagen utan att hon får till det riktigt. ingen præmie UK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘s Efterårsarkprøver 2008 Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jörgen Höijer En stor hanhund som går i bra fart och stil. Han tar kanterna på fälten till en början. Mattas av värmen under dagen. Jagar dock bra med sin förare utan att lyckas. ingen præmie ÅK Dommer Daniel Gustavson Bramming den 14. september Nr. Løgums Chilli 00760/2007 Morten Hellbrandt Chilli starter på stubmark, her vises et flot søg med god udnyttelse af vind og terræn, farten er høj med en smidig galopaktion, god stil med hovedet ført over ryglinie, ingen fugle i slippet. Chilli er lydig og velført. Chilli afprøver i alt 5 omgange, hun bevarer det gode indtryk med søg, fart og stil hele dagen, i sidste omgang opnår Chilli stand, men er altfor træg i avancen og præsterer ingen fugle. Derefter kobles Chilli. ingen præmie UK Åens J. Whitefoot 05641/2007 Dorte Clemmensen Whitefoot starter på stubmark, søget er ikke for stort, mere brede ønskelig, farten acceptabel, god stil med hoved ført over ryglinie, ingen fulge i slippet. Whittefoot afprøves i alt 4 omgange, søg, fart og stil forandres ikke på dagen, og kommer ikke helt i top. Der var ingen fugle på dagen til Whitefoot. ingen præmie UK Dommer Valdemar Larsen

Årbog 2008

201

Gislinge De 4´s Jagtforening den 14. september Hunting Tianne‘s Blæs Becca 17645/06 Peter Eliasen Hunting Tianne´s Blæs Becca starter på stub og græs i modvind og anlægger et stort og offensivt søg med gode dybe udslag. Den kovender en del i venstre side. Farten er høj og stilen er fortrinlig med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion og velbåret hale med spil i. Den er lydig og går med stor jagtlyst. 2. slip på stub i modvind; Arbejder som i 1. slip, men vender nu korrekt op i vinden. Har en spinkel chance til høns som makkeren finder, hvor Becca arbejder i modsatte hjørne på fært. 3. slip på stub i modvind; som tidligere stort og flot. Opnår stram højrejst stand. Før rejseordre gives letter agerhøns ret foran Becca. Der er ro i opflugt og skud. 4. slip på stub i modvind; Den slår nogle gode slag og forsvinder under bakke, hvorfra den kommer igen prellende efter singelhøne. ingen præmie ÅK Åens Galant 09368/06 Niels Thyge Brogaard Åens Galant starter på stub i modvind med et søg af variende karakter fra snævert til acceptabelt. Farten er acceptabel. Stilen er acceptabel med hovedet ført i niveau med ryglinien, en lidt tung hanhunde galop og kedelig haleføring. Har chance til høns som makkeren støder. 2. slip på opharvet stub i modvind; går som tidligere, smider dog oftest hovedet under ryglinien og har enkelte slag bag føreren. 3. slip på stub i modvind; som 1. slip, har chance til høns som makkeren finder. 4. slip på stub i modvind; som tidligere. ingen præmie ÅK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


202

FJD‘s Efterårsarkprøver 2008

Nr. Løgums Brus 20478/04 Peter Eliasen Nørre løgum´s Brus starter på stub i modvind anlægger i starten et søg med acceptable udslag og reviering, men det bliver hurtigt for snævert. Farten er moderat. Stilen er med hovedet ført i niveau med ryglinie og derunder, tung galop, velbåret hale med livlige bevægelser. Den har mange markeringer og stop. Den har en oplagt chance til høns som makkeren støder. 2. slip på stub i modvind. Går sig her noget op, uden at det dog bliver prangende. Makkeren finder høns. 3. slip på opharvet stub i modvind. Går sig fortsat op søgsmæssig, har dog stadig nogle markeringer og stop. Opnår stand og går trægt frem på ordre uden at påvise vildt. Opnår kort herefter igen stand, men nægter nu at gå frem på ordre. ingen præmie ÅK Dommer Kristian Frøkjær

Nordjydske den 13. september Højtoftegårds Q Enya Anton Linnet Enya viser på brakmark et godt jagtsøg i god kontakt til fører. Farten er høj, stilen i orden med god hoved og haleføring med lidt halerørelse. Let og smidig galopaktion Fører finder Enya i stand i høj vegetation. Flere fugle flygter inden situationen kan bedømmes. Senere igen stand, avancerer villigt, men påviser ikke vildt. Enya slår bagud i terænnet og støder fasan. Viser respekt. Prøves på stor stubmark, viser her et lidt uregelbundet søg. Udnytter ikke chance til hønseflok som lå midt på marken. ingen præmie ÅK DommerJørgen Gordon Andersen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

203


Jagtchampion 2008

204

DKJCH Ronja Ejer og fører: Søren B. Thygesen Ronja blev DK Jagtchampion fredag den 17. oktober 2008, med 1. præmie ved Tinglev. I forvejen havde Ronja en placering som 2. vinder på DGSK‘s efterårsvinderklasse 2006, og 1. vinder på DJ‘s efterårsvinderklasse 2007. Ronja fik sin 1. præmie i brugsklasse på FJD‘s udstilling 2004. DGSK ønsker Ronja , Søren og opdrætter Anton Dahl hjertelig tillykke.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Jagtchampion 2008

DKJCH Storåens Cap Ejer og fører: Jan Nielsen På DKK‘s udstilling i Odense den 17. februar 2008 opnåede Storåens Cap præmieringen: Very Good. Samen med præstationerne på marken betyder det, at Cap nu har opnået titlen Dansk Jagtchampion. Ejer og fører: Jan Nielsen, samt Flemming Østergaard ønskes hjertelig tillykke.

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

205


206

Jagtchampion 2008 DKJCH Troldmarkens Echo På DKK‘s Brugsklasse ved Bramming den 22. september opnåede Troldmarkens Echo sin anden 1. præmie i brugsklasse. I forvejen havde Echo en placering som 3. vinder på efterårsvindeklasse ved hellevad d. 30.9.2007, samt VG på udstilling. Hermed opnår Troldmarkens Echo den eftertragtede title Dansk Jagt Champion. DGSK ønsker ejer og fører Allan Nissen samt opdrætter Kennel Troldmarkens hjertelig tillykke.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillingschampion 2008 DKCH Æblevangens Aqua V. Christina & John Bak På D.J. markprøve region 12 og 13 den 15. marts 2008 opnåede Aqua og John deres 1. præmie i ÅK og blev dermed Dansk udstillingschampion. DGSK ønsker ejer, fører og opdrætter Christina & John hjertelig tillykke.

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

207


208

DJ‘s efterårsmarkprøver 2008

Danmarks Jægerforbunds Efterårsmarkprøver den 3. september Nr. Løgums Carloo 00755/2007 Gorm Pedersen Carloo starter på vintersæd i skiftende vindforhold. Anlægger et stort og godt anlagt søg. Farten er høj, stilen præges af en kraftfuld aktion. Hovedet føres over ryglinje og der er passende halebevægelse. Carloo viser stor jagtlyst. 2. og 3. slip i brak og på stub i god vind. Carloo arbejder stort og godt i begge slip, men makkerhund finder agerhøns 2 gange. 4. slip på græs og majsstub i god vind. Anlægger et stort og godt anlagt søg, men Carloo begynder at trættes. Støder agerhøne, som forfølges kort. Senere stand ved hegn, løsner selv og går igennem hegn og over i majsstub, her letter agerhøne fra det områder Carloo befinder sig i. Senere opnår Carloo stand, går frem på ordre men slår i søg igen, går igennem hegn og agerhøns letter ret foran hvor Carloo havde stand. ingen præmie UK Dommer Bjarne Siig

et stort bredt søg med gode udslag og tilpas mellem slagene. Udnytter terræn på bedste vis. Farten er høj og stilen god med højt ført hoved og kraftfuld galopaktion. Går i god kontakt til fører. 2. silp på stub. Hambus søger mod gærde. Fasaner ses i luften hvorefter han preller disse. ingen præmie ÅK Dommer Claus Nielsen Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Blackie slippes på stub. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg. Farten er høj. Stilen nydelig med højtbåret hoved, langstrakt galopaktion og livlige halerørelse. Blackie afprøves i yderligere 3 slip i hhv. roer og tilslut på græs. Bevarer samme gode indtryk, hvad angår søg, fart og stil. I 2. slip opnår Blackie stand i en af remisse. Avancere frem og ind i remissen og opnår stand på ny.Går villig frem på ordre og rejser fasan. Er rolig i opflugt og skud. I 3. slip i roer har Blackie standet par gange, men løser selv. Slutter med et langt slip på græs med forskellige makkere. 1. præmie ÅK Dommer Mogens Vestergaard Hansen

Falster den 6. september Vildbjerg den 7. september Balou 20139/2005 Kenneth Nielsen Balou slippes på stub i god vind. Anlægger et åbent og offentsivt søg. Farten er høj. Stilen er god med højt ført hoved og kraftfuld galopaktion. Han kommer rundt om remise. Fasan ses i luften og Balou preller denne fugl. ingen præmie ÅK Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Hambus slippes på stub i god vind. Anlægger

Keuka’s Speedy Gonzales 2447/2008 Karsten Hare Speedy Gonzales anlægger et søg, som er udmærket på bredden. Passende fart og stil med god galop og for det meste med god hovedføring. Mange forkerte vendinger, som kan skyldes den svage vind. Ingen fugle. Speedy Gonzales fortsætter med samme indtryk i 2. slip. Ingen fugle i skippet. ingen præmie UK Nr. Løgums Chilli 00760/2007

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘s efterårsmarkprøver 2008 Morten Hellbrandt Chilli anlægger et godt søg på stub i høj fart og god stil, som er præget af god hovedog haleføring. Slutter godt i kartoffelmark. Ingen fugle. I 2. slip fortsætter Chilli sit gode arbejde. Hun får her 2 gange hare for, som hun starter forfølgning af, men hun kan stoppes inden for samme mark. I et 3. slip er indtrykket det samme, arbejder godt i korn og brak. Fører træder fasan op, som var Chillis eneste chance i dag. Til slut stand uden resultat. ingen præmie UK Idrefjälletes Doc Halliday 22034/2007 Karsten Hare Doc Halliday anlægger et lidt ungdommeligt søg på stub o i kartofler. Han går i god fart og stil, dog sænkes hovedet , når han nogle gange sænker farten. Han støder i god vind agerhøns i nedsprøjtet kartoffelmark - rimelig rolig. I 2. slip fortsætter Doc Halliday som i 1. slip, men arbejder nu bedre i eng og stub. Makker finder fugl ingen præmie UK Dommer Haakon Skov Rana 02801/2007 Lorenz Clemmensen Rana slippes på stubmark. Hun går i et godt anlagt bredsøg. Farten er høj, stilen er god med sparsomme halebevægelser. Der er god kontakt til føreren. I andet slip i kartofler søger hun igen godt. Hun opnår stand for fasaner. Makker kommer til, før vi når frem, og fuglene flygter længere fremme. Senere chance for fasaner to gange, som ikke udnyttes. ingen præmie UK Nymarken‘s Locky Punch 03109/2007 Årbog 2008

209

Frits Friberg Locky Punch slippes på stubmark. Hun går i et noget tilfældig anlagt søg og noget afhængig af makkerhund i starten. Farten er høj og stilen god. Hun er udholdende. Acceptabel kontakt til fører. I andet slip søget hun stort, men stadig noget tilfældigt. Chance for agerhøns, som makkerhund finder. ingen præmie UK Nr. Løgums C-Fire 756/2007 Robert Paulsen C-Fire slippes på stubmark. Han søger noget tilfældig i starten, men det bedres betydeligt. Farten er høj og stilen er god. Der er god kontakt til føreren. I andet slip søger han fornuftigt i kartofler. Han kommer tæt på stående makkerhund, og fasaner letter længere fremme. Senere opnår han stand for fasan i kanten af kartofler. Han rejser godt på ordre og er acceptabel rolig i opflugt og skud. 1. præmie UK Dommer Tage Skov Nørre Løgum‘s Cicka 00759/2007 Kim Webber Cicka slippes i god vind på stubmark, hun anlægger her et lidt ungdommeligt søg hvor hun viser nogen interesse for småfugle, derfor lidt cirklende søg. Farten er høj. Stilen med let smidig galopaktion, passende høj hovedføring og sparsomme halebevægelser. Cicka opnår sidst i slippet flot højrejst stram stand, inden vi når helt op letter stor flok agerhøns uden Cicka er skyld deri. Hun er komplet rolig i opflugt og skud. Cicka er ude i flere slip, hvor fart og stil er som i første. Søget bedres også da hun holder med at jagte småfugle, og kan nu vise et godt regelmæssigt bredsøg med passende afstand mellem slagende. I andet slip har hun chance til en stor flok agerhøns som hun sammen

- Dansk Gordon Setter Klub ­


210

DJ‘s efterårsmarkprøver 2008

med makker får bragt på vingerne, hun er her acceptabel rolig da de letter. 1. præmie UK Sjælland den 7. september Opendora‘s Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll Júlíusson Gulla slippes i brak, viser her et godt jagtsøg for sin fører. Støder fasan, burde vise lidt mere respekt. Yderligere chance for fasan som trædes op. I andet slip på stubmark, viser Gulla et begrænset søg. Der kunne ønskes dybere udslag. Har flere forkerte vendinger. Stilen præges af hovedet føres i ryglinie og hængende hale. Lidt kort galopaktion. Ingen fugle, men kan flere gange holdes for hare. I sidste slip i brak, støder Gulla hurtigt fasan. Viser rimelig respekt. ingen præmie ÅK Q-Bic‘s Hambus 08996/2004 Jørgen Højer Hambus viser på skiftende terræner et ret godt anlagt søg, dog med noget interesse i hegn og grøfter. Farten er jævn, stilen god med passende høj hoved og haleføring. Lidt tung galopaktion. Lydig og velført. Meget spinkel chance for fugl. Prøves igen på stor stubmark. Starter fornuftigt, men viser igen noget interesse for hegn og remiser og i en sådan får han fasan på vingerne, uden situationen kan bedømmes yderligere. Respekterer flere stykker råvildt, men kan tilslut ikke dy sig og forfølger herefter langt. ingen præmie ÅK Dommer Jørgen Gordon Andersen Skive den 7. september Åens Mads 15655/2007 Erik Petersen Mads afprøves på dagen i 5 slip. Han søger

vedvarende i et jagtligt korrekt søg. Farten er i samtlige slip passende, og stilen bliver`bedre slip for slip. Kontakten til føreren er absolut god, og han er lydig og velført. Han afprøves i de 5 slip mod forskellige makkerhunde, og han viser på intet tidspunkt interesse for disse. Han viser god udholdenhed. I sidste slip har han chance til meget små agerhønsekyllinger umiddelbart op ad landbrugsejendom. Chancen udnyttes ikke. ingen præmie UK Åens Black Beauty 08534/2005 Bjarke Farsinsen Beauty viser i første slip på stor græs/stubmark et passende stort og ganske fornuftigt anlagt søg. Fart og intensitet er meget svingende - momentvis viser hun et arbejde med god jagtlyst men ofte henfalder hun til et ikke synderligt pynteligt søg med meget lavt ført hoved og en slap stil. Galopaktionen bliver under disse forhold præget af en meget kort forbensaktion. Helhedsindtrykket efter første slip er “noget varierende” - I andet slip slippes hun på stor vintersædmark og viser her et søgsoplæg der er noget åbent. Hun forsætter derefter i høj brak og eng og arbejder her fornuftigt. Hun arbejder på fært, og opnår kortvarigt stand i sivene . Desværre springer hun meget bevidst frem og rejser fasanen. Er noget urolig i opflugten. ingen præmie ÅK Dommer Jan Espersen

Læsø den 7. september Åens Monty 15658/2007 Mette Hvirring Jensen Monty slippes på stub i skiftende vind. Anlægger fra start et passende søg godt lagt an på vinden og med gode udslag på bred-

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘s efterårsmarkprøver 2008 den, samt passende afstand mellem slagene. Farten er høj, stilen fortrinlig med højt ført hoved, livlig halerørelse og en langstrakt smidig galopaktion. Monty bliver sluttelig noget fokuseret på makkerhund. 2 slip på stub i god vind arbejder Monty uændret i fart søg og stil og udnytter anviste terræn på bedste vis. Monty er lydig. 3 slip på stub/ lucerne bevarer Monty det gode indtryk fra tidligere, men er noget urolig ved afviklingen af makkerhunds situation. Kan holdes for springende hare. I 4 slip opnår Monty stram stand på synet af løbende agerhønseflok, men han kan ikke nære sig og bringer dem på vingerne uden tilladelse.Kunne vise bedre respekt. Kort efter på ny kortvarig stand, hvor Monty rejser agerhøns uden tilladelse. Viser god respekt. ingen præmie UK Åens Gangster 09367/2006

211

Kent Hvirring Jensen Åens Gangster slippes på skiftende terræner i god vind. Anlægger fra starten et velskolet krydssøg med passende afstand mellem slagene og udnytter anviste terræn på bedste vis. Farten er høj, stilen fortrinlig med højt ført hoved, livlig halerørelse og en langstrakt jordvindende galopaktion. Viser spontan respekt for springende hare. Er gennem hele slippet meget velført og lydig.2 slip bevarer Gangster det gode indtryk fra tidligere. I 3 slip på stub i god vind med skiftende makkere går Gangster usvækket. Opnår liggende stand, hvor den provokeres meget af makkerhund, men Gangster fastholder standen. Avancerer i flere tempi og udpeger og rejser præcist agerhønseflok. Er komplet rolig i opflugt og skud. 1. præmie ÅK Dommer Jens Bak

Danmarks Jægerforbund Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


2008

212

Åens Gangster Ejer og fører: Kent Hvirring Jensen

Nr. Løgums Cicka Ejer og fører: Kim Webber

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

213

Åens Kluviert Ejer og fører: Erik Petersen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


214

DKK‘s brugsklasser 2008

DKK Brugsklasser Sdr. Højrup Fyn den 19. september Entangens B-Boss 03662/2002 Poul Erik Dahl Boss slippes kort på græs i modvind - hvor vi har set et par fasaner - . Her støder han en fasan. Han er rimelig rolig, da fuglen flygter. Kommer så i dårlig vind ind i fasan, som lige havde smidt sig. Boss forholder sig rolig. Senere i slippet har han to gange stand uden påvisning af vildt. I andet slip på stub i modvind arbejder Boss i et godt tilrettelagt søg med gode udslag. Farten er god og stilen flot med højt båret hoved. Ved hegn opnår han stand - inden vi kommer frem løser han selv - Makkerhunden kommer til samme område og tager stand. Boss nægter at respektere den stående hund. ingen præmie BK Ronja 09837/2002 Søren B Thygesen Ronja slippes på stub i modvind, hvor hun viser et meget stort anlagt søg med brede udslag til begge sider. Farten er høj og stilen flot med højt båret hoved - der er god halerørelse. Der er god kontakt mellem hund og fører. Hun sekunderer spontant makkerhundens stand. I slippet er der en enkelt markering, som hun selv løser. I andet slip har hun nogle afstikkere ud i terrænet. Hun støder enkelt agerhøne i god vind - viser respekt. I tredje slip arbejder hun på bedste vis. Hun går ned langs hegn, hvor hun støder fasan - vender og opnår stand. På ordre går hun meget trevent frem og fasan flygter. Rolig i opfløj og skud. Det var en fasanhøne, som ikke måtte skydes. Senere kastes der fugl for Ronja. Hun er rolig i skud og kast - god apportering og god aflevering. 2. præmie BK

Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham slippes på stub i modvind, hvor han viser et vel tilrettelagt søg med brede udslag til begge sider. Farten er høj og stilen flot med højt båret hoved - halen bæres i forlængelse af ryglinjen. Galoppen er meget energisk. Han opnår stand ved hegn. På ordre går han villigt frem og rejser en flok agerhøns. Han er rolig i opfløj og skud. Der kan ikke skydes fugl. Senere kastes der fugl for Beckham. Han er rolig i kast og skud god apport og god aflevering. I andet slip arbejder Beckham på bedste vis. Han har et par markeringer, som han selv løser og han dækkes af for flygtende hare. 1. præmie BK Dommer Knud Johansen Æblevangen Alaia 09159/2005 John Bak Æblevangens Alaia slippes på en stor stubmark i let modvind. Hun anlægger i meget høj fart et stort arealdækkende søg med god udnyttelse af vind og terræn og i god kontakt med fører. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og halen føres lidt under ryglinien med momentvise bevægelser. Alaia har en lille chance for agerhøns, der lå ved skel i venstre side af terræn. Hun afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen. Hun fortsætter sit smukke arbejde og er lydig og velført. I 2. slip på stub og i roer har hun chance til lille flok agerhøns, som partner påviser. I 4. slip på stub viser hun 2 gange spontan respekt for springende hare og kan holdes for yderligere en hare i slippet. Hun får en sidste chance på i brak og stub. Netop som hun slippes letter fasan foran hende. Hun udviser respekt. Partner påviser fasankok i hegn på anvist terræn. ingen præmie BK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s brugsklasser 2008 Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Nymarken‘s Jingo slippes på stub i modvind. Han anlægger i passende høj fart et noget varrieret søg med flere forkerte vendinger og enkelte slag bag ud i terrænet. Stilen et acceptabel med hovedet ført i ryglinien og momentvis lidt under, der mangler lidt stræk i galopaktionen og halen føres lavt uden bevægelser. Han har en kortvarrig stand uden vildt, løser selv. Partner påviser enlig agerhøne i slippet. Jingo afprøves i yderligere 2 slip i løbet af dagen uden at forbedre indtrykket fra 1. slip væsentligt. I 3. slip i roer støder Jingo en enlig agerhøne, der lå i god vind på anvist terræn. Jingo burde vise bedre respekt for den flygtende fugl, som forfølges kort. ingen præmie BK Dommer H. P. Clausen Hermed kritikken fra matchningen DKK – brugsklasse eng. racer ved Sdr. Højrup på Fyn den 19. september

Stilen er prima med hovedet ført i højde med ryg og derover, langstrakt galopaktion og halen bæres i højde med ryg uden bevægelser. De skiftes til at taget teten, dog med et lille plus til Flora i kraft af en lidt bedre reviering. Ved remisse midt på marken afsøger begge hunde kanten af remissen, hvorefter Flora søger ud til højre og fortsætter sit flotte arbejde på marken. Beckham søger ud til venstre om remissen, men kort efter søger han tilbage og bag om remissen igen, hvorefter Flora sættes over Beckham. Flora dermed prøvens bedste hund og tildeles DKKs. Ærespræmie som bedst placerede hund på dagen. Anton Dahl Knud Johansen H. P. Clausen, ordf. Sulsted den 19. september

Der var to hunde, der i løbet af dagen havde fået 1. præmie i BKL: Breton Flora fører Anni Hansen Gordon Setter Nr. Løgums Beckham fører Lorenz Clemmesen. Begge hunde slippes i modvind på stor stubmark. Flora anlægger i høj fart et meget stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er prima med høj hovedføring og langstrakt galopaktion. Beckham anlægger ligeledes et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Årbog 2008

215

Åens Gangster 09367/2006 Kent Hvirring Jensen Gangster anlægger på græsmark et stort og velanlagt søg, han dækker sin mark godt og kommer over megen terræn. Han vender korrekt i vinden. Farten er høj og stilen er prima med højt båret hoved og bevægelse i halen. Gode kraftige afspark. Han søger i god kontakt og er lydig og velført. I andet slip er søg, fart og stil som i første slip. I tredje slip opnår han hurtigt stand, går villigt frem på ordre, rejser agerhøns. Han er komplet rolig i opflugt og skud. Agerhønen falder i dyb grøft fyldt med vand og andemad, Det lykkes at finde den skudte høne og den bliver apporteret. I et fjerde slip, der er langt viser han at han er udholdende, han holder fart og stil gennem hele slippet. 1. præmie BK

- Dansk Gordon Setter Klub ­


216

DKK‘s brugsklasser 2008

Lyngmosegårds Edna 19392/2003 Kristian Thomsen Edna starter i brak, søger senere på stubmark. Her anlægger hun et stort og velanlagt søg, dækker sin mark godt. Store udslag og passende afstand mellem slagene. Hun vender korrekt i vinden. Farten er høj og stilen er god med høj hovedføring, halen føres i ryglinie. Aktionen er i starten en anelse kort, den bedres senere til en god aktion. Hun er lydig og velført. Hun viser spontan sekundering. I andet slip i brakmark med høj bevoksning, arbejder hun godt. Der var agerhøns i slippet. I tredje slip opnår hun hurtigt stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt. I fjerde slip finder makker fugl og der var chance for fasan i femte slip. I sidste slip opnår hun hurtigt stand, avancerer villigt på ordre og rejser fasan, der er ro i opflugt og skud, fasanen fældes og hun udviser god apport. 2. præmie BK Højtoftegårdens Q Chano 05598/2006 Ole Frank Chano starter på opharvet stub, søger senere i kartoffelmark. Han anlægger et stort søg, der for det meste er velanlagt, der er enkelte forkerte vendinger i højre side. Gode udslag med passende afstand. Farten er høj og stilen er god med høj hovedføring og bevægelse i halen. God langstrakt aktion. Han søger i god kontakt. I andet slip preller han fasan, som makker har en kortvarig stand for. ingen præmie BK Dommer Chr. Johansen Vestsjælland den 22. september Hunting Tianna‘s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Hunting Tianna‘s Blæs Becca starter i roer

i god vind. Becca arbejder periodevis godt med gode brede slag på marken, men hun virker især i starten noget overvældet over de store beskidte roer, og skal animeres en del til gene for makker. Søget mangler således kontiunitet. Farten er svingende, men når farten er høj er stilen god i roer. Der ses ikke vildt i slippet. Becca går usvækket i det meget lange slip. I 2. slip på smalt rapsstykke i god vind søger Becca hurtigt frem til skovkant, hvor der er set flere fasaner. Becca kaldes tilbage på marken og støder fornuftigt frem i det smalle stykke, for til sidst at søge ind i skovkant, hvor hun opnår stand. Inden situationen er jagtbar letter fasan. Becca respekterer flot. Ved remisekant opnår Becca igen stand. Hun følger flot op på løbende fasan, der søger ind i remisen. Det bliver meget uoverskuligt, og samtidig med koblingsordre letter fasan i majsen. Becca har et sidste slip på græs, hvor hun anlægger et flot søg i høj fart og prima stil. ingen præmie BK Åens G Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G Blackie starter på udlægsmark i skrå sidevind. Blackie anlægger et stort og søg med brede udslag og en god reviering. Farten er høj. Stilen er prima, præget af en kraftfuld galopaktion, og hvor hovedet føres i niveau med ryglinien og derover. Der er halerørelse. Fører melder stand i hegn. Da vi kommer frem er Blackie ved at følge op. Blackie har flere kraftige markeringer op igennem hegnet, men der påvises ikke vildt. Blackie har været lydig. I 2. slip på et lille smalt rapsstykke søger Blackie frem ved skovkant, hvor der er set flere fasaner. Det udvikler sig noget hektisk, men fører formår at holde Blackie fri af skoven. Makker bringer sig i kontakt med fasan 2 gange i

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s brugsklasser 2008 skovkant og remisekant. Med ny makker i samme område søger Blackie ind i ny skovkant. Der ses en fasan i luften. Situationen kan ikke bedømmes. Blackie får et sidste slip på græsmark, hvor hun igen går stort og flot, men hun opnår intet positivt. ingen præmie BK Åens X Paw 08800/2004 Knud Petersen Åens X Paw slippes på udlægsmark i god vind. Han stikker ret frem i terræn langs med et hegn. Han søger hegnet af flere gange. Der ses 3 fasaner i luften, men situationen kan ikke bedømmes. Paw optræder yderst vidtløftig hele slippet igennem, og fører har meget svært ved at få ham ud på marken. Paw får et ultra kort slip senere på græsmark, hvor han igen søger frem i terræn og forsvinder i stor remise. ingen præmie BK Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge S Larsen Nymarkens Hopper starter på udlægsmark og brak i skrå sidevind. Han tager et par gode slag på marken, hvorefter vi bevæger os ned i brakken, hvor han afpasser søg og fart til terræn. Der skiftes mark. Her slippes Hopper i brak. Makker finder hurtigt fugl midt i brakken. Hopper respekterer her stående makker. I 2. slip på raps i god vind anlægger Hopper et godt søg foran sin fører. Han søger ned ved remise. Fasan ses i luften. Situationen kan ikke bedømmes. Han slutter med at støde fasan i rapsen. Hopper er komplet rolig. Hopper får et sidste slip på græs i god vind. Her anlægger Hopper et stort og flot søg med gode udslag og fornuftig reviering. Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en kraftfuld galopaktion, og hvor hovedet fører i niveau med ryglinien Årbog 2008

217

og derover. Der er halerørelse. Der opnås ikke noget positivt. Hopper er lydig og velført. ingen præmie BK Dommer Søren Stenhøj Bramming den 22. september Troldmarkens Ea 02971/2002 Majbritt Thomsen Troldmarkens Ea går i et søg, hvor man kunne ønske sig større udsalg på bredden. Farten er god, stilen i orden med høj hovedføring og god galop. Desværre undlader Ea at sekundere stående makker. ingen præmie BK Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Storåens Cash går i et stort og velanlagt søg i god kontakt til sin fører. Farten er god, stilen nydelig med høj hovedføring og energisk galopaktion. Cash opnår stand for single høne ved grøft. Han går villigt frem på ordre og viser ro i opflugt og skud. Der skydes i luften af sikkerhedsmæssige grunde. Senere udkastes fugl under skudafgivelse, hvor han opfører sig korrekt og viser god apportering. Cash fortsætter i næste slip i et noget uinspireret søg i en noget anstrengt og tung galopaktion. Som slippet skrider frem, trættes Cash, hvilket skæmmer søgsoplægget. 2. præmie BK Ronja 09837/2002 Søren Thygesen Ronja går i et stort og velanlagt søg i fin kontakt til sin fører. Farten er god, stilen tiltalende med høj hovedføring og energisk galopaktion. Hun støder single høne med fuld respekt ved opflugten. Senere dækkes hun af ved partners stand. Roja fortsætter

- Dansk Gordon Setter Klub ­


218

DKK‘s brugsklasser 2008

i næste slip stort og usvækket. Hun opnår stand for høns. Da skytterne er på plads, letter fuglene spontant, og hun er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi, men senere udkastes fugl under skudafgivelse, og hun opfører sig korrekt med fin apportering. I et sidste slip udnytter Ronja ikke oplagt chance for fugl. 2. præmie BK Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Nymarkens Jingo anlægger et stort og godt anlagt søg. Farten er god, stilen nydelig med høj hovedføring og kraftfuld galopaktion. Han er lydig og arbejder i god kontakt til sin fører. Jingo støder høsn i god vind med respekt. Senere præsterer partner fugl på anvist terræn. Jingo afprøves i yderligere to slip, hvor han går usvækket. Han har endnu en god chance for fugl, og senere udnytter parneren igen fugl på anvist terræn ingen præmie BK Nr. Løgums Blitz 20479/2004 Karl Jensen Nr. Løgums Blitz går i et stort og velanlagt søg i god kontakt til sin fører. Farten er god, stilen fin med højt båret hoved og energisk galopaktion. Blitz støder høns i god vind. Respekterer. Senere påviser partner fugl i slippet. Blitz afprøves i yderligere to slip, hvor hun går godt. Hun udnytter i 2. slip ikke chance for fugl og har ikke yderligere chance for fugl. ingen præmie BK DommerAsger Stein Troldmarkens Echo 02968/02 Allan Nissen. Echo slippes på brak og stub, først i god senere i medvind. Her anlægger han et stort og godt tilrettelagt søg,lagt godt på

vinden og med tilpas afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen god.Galoppen langstrakt og kraftbetonet. Slutter slippet med perfekt medvindssøg. Echo har arbejdet usvækket i 20 min. Vi ser ingen fugle i slippet. I 2 slip arbejder Echo som i første stort og flot. Ved dige opnår han flot stram stand. på ordre rejser han villigt og præcis en flok agerhøns. Echo er komplet rolig i opflugt og skud. Pga buske i diget kan der ikke fældes fugl her, men Echo viser ro og flot apport på udkastet fugl. 1. præmie BK Dommer Børge Sommer Bedste i racen samt Prøvens bedste hund. Niholys I Sam ved Niels Holger Lykke Bedste Pointer Troldmarkens Echo ved Allan Nissen Bedste Gordon Setter Finale om prøvens bedste hund Sam mod Echo Begge starter stort og godt. Sam opnår hurtigt smuk stram stand 3 stk agerhøns letter da føreren går frem. Sam er komplet rolig i opflugt og skud. Echo viser smuk spontan sekundering. Niholys I Sam ved Niels Holger Lykke er herved prøvens bedste hund. Tak for lov at dømme på dagen. Tak til min meddommer Asger Børge Sommer.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s brugsklasser 2008 Sindal den 23. september Højtoftegaards Q. Enya Anton Linnet Højtoftegaards Q. Enya starter i roer i et søg med enkelte gode udslag, men ofte savnes vidde i udslagene. Ingen fugle. Enya forbedrer ikke sine aktier i 2. slip - ligeledes i roer, hvor det bliver til for lidt. Enya støder her agerhøne under fuld respekt. ingen præmie BK Åens Kalle Kluivert Erik Petersen Åens Kalle Kluivert starter i roer i et passende stort velanlagt søg. Farten er god, og stilen tiltalende. Kalle Kluivert opnår stand. På ordre avancerer han villigt og udpeger præcist hønseflok. Han er rolig i opflugt og skud. Flere fugle letter under apportsøget. Kalle Kluivert repekterer hver gang, bevarer koncentrationen og apporterer den fældede fugl korrekt. I 2. slip på stub arbejder Kalle Kluivert i et passende stort velanlagt søg. Farten er god, og stilen er præget af en kraftfuld aktion, passende høj hovedføring og sparsom halerørelse. Kalle Kluivert respekterer flygtende hare og viser sekundering under førerstøtte ved partners resultatløse stand. 1. præmie BK Åens Gangster Kent Hvirring Jensen Åens Gangster starter i et kort slip i roer i et passende stort og velanlagt søg. Partner finder hurtigt agerhøns. I 2. slip ligeledes i roer arbejder Gangster i et stort velrevierende bredsøg. Gangster opnår stand i kanten af roer. Han avancerer villigt på ordre. Følger op af flere gange på løbende fasan i bredt hegn med stand og villig avance og apporterer sluttelig fasanen, der afleveres Årbog 2008

219

korrekt. Apporterer senere tilfredsstillende under skudafgivelse. I 3. slip på stub revierer Gangster stort og bredt. Farten er god og stilen er præget af en kraftfuld langstrakt aktion, passende hovedføring og sparsom halerørelse. Han er lydig og velført. 1. præmie BK Lyngmosegaards Edna Kristian Thomsen Lyngmosegaards Edna afprøves gennem dagen i 4 slip - i roer, brak og på stub. Edna revierer gennem dagen i et passende stort veldækkende søg. Farten er god, og stilen er præget af en smidig langstrakt aktion, høj hovedføring og udmærket haleføring. Edna er lydig og velført. Edna har enkelte skarpe markeringer og stand i brak, hvor hun avancerer villigt uden at præstere fugle. Skiftende partnere bringer sig i kontakt med fugle på anvist terræn. Edna viser spontan sekundering. ingen præmie BK Dommer Finn Møller Jørgensen Vildbjerg den 26. september Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Jingo slippes på stubmark og græs. Han går i et godt anlagt bredsøg. Farten er høj og stilen er god, med høj hovedføring, dog uden halebevægelser. Der er god kontakt til fører. I senere slip søger Jingo fornuftigt og udholdende. Han dækkes ved makkers stand. Han har en del markeringer, som han selv løser. Slutter med at gå meget tæt på stående makker. ingen præmie BK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmensen Beckham slippes på stubmark og græs. Han

- Dansk Gordon Setter Klub ­


220

DKK‘s brugsklasser 2008

går i et godt anlagt bredsøg. Farten er høj og stilen er god, med høj hovedføring og sparsomme halebevægelser. Der er god kontakt til fører. I senere slip søger han fornuftig, dog ofte noget åbent. Han opnår stand for agerhøns, men går frem og rejser uden tilladelse, og han er noget urolig i opflugten. ingen præmie BK Ronja 09837/2002 Søren Brøndum Thygesen Ronja slippes i brak og senere på stubmark. Hun anlægger et godt bredsøg. Farten er god og stilen er god med høj hovedføring og gode halebevægelser. Der er god kontakt til fører. Hun opnår hurtigt stand, hvor fasaner var lettet fra, går villigt frem på ordre flere gange, men påviser ikke vildt. I senere slip søger hun fornuftigt. Hun har stand flere gange uden påvisning af vildt. Chance for høns, som makkerhund finder. ingen præmie BK Dommer Tage Skov Storåens Cash 12693-2004 Poul E. Dahl Storåens Cash slippes i kartofler i modvind, Cash anlægger et lidt snævrt søg hvor der kunne ønskes større udslag og bedre reviering fart og stil kan ikke bedømmes i de høje kartofler, Cash opnår en højrejst stand, på ordre går han meget villigt frem men påviser ej vildt Cash har i slippet en oplagt chance til en lille folk agerhøns. 2-3-4 slip i Kartofler her anlægger Cash et for det meste godt jagtligt søg kunne dog revier noget bedre har chance til fasaner og agerhøns som partneren påviser Cash er lydig og velført. ingen præmie BK Opendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll juliusson

Opendoras Gulla slippes i modvind i kartofler senere stub, Gulla anlægger et lidt snævert søg hvor udslagene kunne ønskes større, farten er passende, stilen er god med hovedet i ryglinie ind imellem sænker Gulla dog hovedet lidt, galoppen er god, halen bæres pænt med bevægelser. Gulla kan holdes for springe hare 2-3 slip på stub og i kartofler i modvind. Søg, fart og stil som i 1 slip, ved partnerens stand går Gulla ret forbi og går fasanhøne op Gulla kaldes til orden. ingen præmie BK Dommer Allan Nissen Lyngmosegårds Edna 19392/03 Kristian Thomsen Edna slippes på stub i svag vind. Her anlægger hun et stort og veltilrettelagt søg. Farten er tilpas. Stilen god. Galoppen virker lidt kort. Edna arbejder usvægget i 20 min. Der var ingen fugle i slippet. Edna er meget lydig og velført, hun viser i slippet respekt for springende hare. I 2 slip arbejder Edna som i første, stort og godt, hun opnår stram stand, på ordre avancerer hun villigt frem men kan ikke påvise vildt. Hun viser også i dette slip respekt for hare. Edna er ude i et 3 slip, hun arbejder stadig stort og flot, hun har i slippet en spinkel chance til flokhøns som letter langt fremme. Edna opnår smuk stram stand. Føreren stoler ikke herpå, genner hende frem og agerhøne letter, hun er rolig i opflugt. ingen præmie BK Dommer Børge Sommer Lolland den 25. september Hunting Tianna‘s Blæs Becca 17645/06 Peter Eliasen Hunting Tianna´s Blæs Becca afprøves i roer i sidevind. Farten er høj, god stil. Søget

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DKK‘s brugsklasser 2008 er stort men lidt fremadrettet, slutter med at støde enlig agerhøne, denne prelles langt. ingen præmie BK Dommer Niels Erik Krüger Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen Hopper starter i roer i sidevind. Anlægger et godt jagtligt søg i disse meget beskidte roer. Har nogle umotiverede stop. Går i god kontakt til fører. 2. slip i roer. Forsætter med at gå i et jagtligt søg i god fart. Der kunne godt ønskes mere bredde på søget. Han opnår stand. Går villigt frem af et par gange. Agerhøne letter lidt til siden. Der er ro i opflugt og skud. Laver herefter en god apport med korrekt aflevering. 3. slip på stub. Anlægger her et søg med stor brede og tilpas mellem slagene. Farten er høj og stilen god med højt båret hoved og god galopaktion. Undervejs bliver søget en smule offensivt men Hopper kaldes til orden og forsætter herefter som i starten af slippen. Holder intensiteten i de 20 minutter slippet varer. 1. præmie BK Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Rasmussen Blackie starter i roer i sidevind. Anlægger et søg med brede udsalg og i høj fart. Søget skæmmes af flere dårlige vendinger. Blackie søger ned i brakstykke som er meget uoverskuligt. Der ses tre fasaner i luften. Situationen kan ikke bedømmes. 2. slip i roer. Udnytter vind og terræn godt med korrekte vendinger. Hun opnår stand. Avancerer behersket med lang opfølgning. Agerhøne letter uden for skudhold. Acceptabel rolig i opflugt. Blackie er ude i 4. slip mere hvor hun udnytter vind og terræn på bedste vis. Store brede udslag og god afstand mellem slagene. Hun går i en Årbog 2008

221

god stil med højt båret hoved, spil i halen og langstrakt galopaktion. I 3. slip har hun chance til agerhøne som makker bringer sig i kontakt med. Hun respekterer springende hare flere gange. En hund af et stort format som har gået usvækket gennem hele dagen. Ingen præmie BK Dommer Claus Nielsen Matchning i brugsklasse torsdag den 25. september 2008 Dommer: Niels Erik Kruger og Claus Nielsen Thingmanns Miro – Nymarken‘s Hopper: Miro søger bredt og går kontinuerligt, dog noget offensivt. Hopper mangler bredde på søget og har en del markeringer på lærker. Miro over Hopper. Senja‘s Ilex – Senja‘s L. Saxo: Ilex arbejder i et stort flot søg fra kant til kant og i god kontakt til fører. Saxo starter i et ustruktureret søg. Senere bliver slagene lagt godt på marken. Han opnår stand, går villigt frem af flere gange. Det er tydeligt at denne fasankok driller ham. Fasankokken letter lidt til siden. Ro i opflugt og skud. Korrekt apportering. Saxo over Ilex. Senja‘s L. Saxo – Thingmanns Miro: Saxo går i et kontinuerligt og bredt søg. Miro starter med et godt udslag, har så flere stop og ikke samme format som makker. Vinder af matchningen i brugsklasse bliver herefter: Senja‘s L. Saxo. E&F Øystein Grandorf. Med venlig hilsen Claus Nielsen

- Dansk Gordon Setter Klub ­


222

DKK‘s brugsklasser 2008

Sønderjylland 17. oktober Ronja 09837/2002 Søren Brøndum Thygesen Ronja afprøves i 2 slip på græs og stubmark. Går i et stort og ganske velanlagt søg med passende afstand mellem slagene, i høj fart og en smuk stil med høj hovedføring, lang glidende galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår i 1. slip stand, før vi når frem letter agerhøne foran Ronja, respekterer. Senere igen stand, agerhønesene letter igen før vi når frem, respekterer. Opnår i 2. slip stand, avancerer og rejser behersket agerhøns, rolig i opflugt og skud. Udfører en korrekt apportering. Ronja er lydig, udholdende og velført. 1. præmie BK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham afprøves i 3 slip på majsstub og græsmark. Går i et stort, lidt offensiv, og

til tider lidt åben søg. Er i starten noget interesseret i hegn. Farten er høj, stilen er god med høj hovedføring, lidt kort men energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Onår i 1. slip stand, da skytterne er på plads letter agerhøns præcis foran Beckham, rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. Viser senere god apport på udkastet agerhøne, ro i skud. Har i 2. slip lille chance til agerhøns som makkerhunden finder. I 3. omgang forsvinder Beckham bag et hegn, agerhøns letter, situatuíonen kan ikke bedømmes. Senere kommer Beckham gennem hegnet hvor den forfølger enlig agerhøne. Ingen præmie BK Troldmarkens Ea 02971/2002 Majbritt Thomsen Ea afprøves på stubmark. Straks efter Ea er sluppet nægter den at sekunderer. Ingen præmie BK Dommer Erling Clausen

Ronja Ejer og fører: Søren B. Thygesen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

223

Nymarken‘s Hopper Ejer og fører: Lauge Larsen

Troldmarkens Echo Ejer og fører: Allan Nissen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


224

DGSK‘s efterårsvinderklasse 2008

DGSK’s efterårs Vinder Klasse ved Langebæk den 28. september Hold 1 Dommer Peter Rafaelsen Troldmarkens Ea 0292/2002 Majbritt Thomsen Troldmarkens Ea slippes på græs i god vind. Viser et stort men for tilfældigt anlagt søg. Farten er meget høj. Stilen er god, med hovedet båret i niveau med ryglinien, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt uden bevægelse. Ea er noget ulydig. Slutter med at forfølge hare langt trods førerens protester. udgår Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Stømberg Nymarkens Jingo slippes på græs i god vind. Viser et stort, til tider noget tilfældigt anlagt søg. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, en kraftfuld galopaktion, halen bæres lavt med sparsom bevægelse. Der kunne ønskes bedre appel på førerens kommandoer. Jingo har slippet igennem flere stop og markeringer. Jingo afprøves i yderligere 3 slip. Viser her et godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Opnår i 2. slip stand ved enden af majs. Løser selv og arbejder forsigtigt ind i majsene. Der ses flere fasaner i luften i området. Unden situationen kan bedømmes. Der trædes i 4. slip fugl op på det anviste terræn. udgår Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge Larsen Nymarkens Hopper slippes på græs i god

vind. Viser et stort og godt anlagt søg i høj fart og god stil, med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt med bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Viser spontan respekt for springende hare. Hopper afprøves i yderligere 3 slip i roer. Bevarer det gode indtryk gennem samtlige slip. Har chance for fugl i 3. og 4. slip som makker finder, Viser respekt for hare i 4 slip. I 5 slip trædes der fugl op på det anviste terræn. udgår Åens Razz 20373/2002 John Bak Åens Razz slippes på græs i god vind. Viser et stort, i begyndelsen godt anlagt søg. Senere bliver søget mere tilfældigt anlagt. Stilen er god, hovedet bæres for det meste i niveau med ryglinien, kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med sparsom bevægelse. Bliver mod slutningen af slippet noget selvstændig. 2. slip i roer i god vind viser her et godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Forsvinder bag bakketop og findes i stand. Avancerer villigt på ordre, men formår ikke at få fasan på vingerne, som ses løbe. Opnår ny stand i samme område. Avancerer behersket på ordre, påviser ikke vildt. 3 slip i roer i god vind. Bevarer det gode indtryk. Opnår stand ved remise. Avancerer behersket i flere tempi, påviser ikke vildt. Opnår senere ny stand i brændenælder. Avancerer af flere omgange i svært terræn. Og får fasan på vingerne, som fældes og falder i vandhul. Der er ro i opflugt og skud. Razz viser en noget sjusket apport. fortsætter Åens Gangster 09367/2006 Kent Hvirring Jensen Åens Gangster slippes på græs i god vind. Viser et meget stort og godt anlagt søg, med

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s efterårsvinderklasse 2008 brede udslag og korrekte vendinger. Farten er høj, stilen god med hovedet ført i niveau med ryglinien, kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med sparsom bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Ganster afprøves i yderligere 4 slip i roer. Har i 2. og 4. slip chance for fugl som makkerhunden finder. Opnår i 3. slip stand. Under avanceringen i roer langs remise mærker Ganster fært og opnår ny stand i kanten af remisen. Der ses flere fasaner lette længere fremme i roerne. Da vi kommer tilbage efter afvikling af makkers situation har Ganster selv løst uden at påvise vildt. I 5. slip trædes fugl op på det anviste terræn. udgår Hammarklievas Ze Pil 20959/2003 Anton Dahl Hammarklievas Ze Pil slippes på græs i god vind. Viser et meget stort, særdeles velanlagt søg, brede udslag, korrekte vendinger og passende reviering. Farten er meget høj. Stilen meget god med højt båret hoved, energisk galopaktion, halen bæres pænt med sparsom bevægelse. Der god kontakt til føreren. Pil afprøves i yderligere 3 slip i roer. Det gode indtryk bevares. Opnår i 3. slip stand, som holdes længe mens vi afvikler makkers situation. Avancerer på ordre men påviser ikke vildt. Har i 3. slip chance for fugl som makker finder. I 4. slip trædes der fugl op på det anviste terræn. udgår Troldmarkens Echo 02968/2002 Allan Nissen Troldmarkens Echo slippes på græs. Viser et par gode slag på marken. Stikker herefter frem og søger langs gærde. Farten er høj, stilen meget god med højt båret hoved, smidig galopaktion. Halen bæres pænt med sparsom bevægelse. Echo er noget ulydig. Årbog 2008

225

Der ses flere fasaner flygte fra området hvor Echo arbejder, uden han er i kontakt med disse. 2. slip i roer. Starter igen godt. Opnår stand ved remise, løser selv. Og bliver her igen ulydig. Slutter med at forlade anvist terræn trods førerens protester. udgår Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg Åens G. Blackie slippes på græs i god vind. Viser et meget stort og velanlagt søg, brede udslag, korrekte vendinger og passende reviering. Farten er høj, stilen god. Med hovedet ført i niveau med ryglinien, en let galopaktion. Halen bæres pænt med sparsom bevægelse. Der er god kontakt til føreren. Blackie afprøves i yderligere 3 slip i roer. Opnår i 3. slip lidt usikker stand ved remise, som holdes med støtte fra føreren, mens vi afvikler makkers situation, hvor flere fasaner flygter meget tæt på Blackie. Avancerer behersket på ordre, påviser ikke vildt. Kan i 4 slip holdes for springende hare. Støder senere fasan i god vind. udgår Åshøjdens Locky 17322/2001 Karl C. Jensen Åshøjdens Locky slippes på stub i god vind. Viser et snævert senere passende stort godt anlagt søg. Farten er moderat - senere høj. Stilen er god med hovedet båret over ryglinien, en kort men energisk galopaktion. Halen bæres pænt uden bevægelse. Der er god kontakt til føreren. viser respekt for springende hare. Sekunderer spontant makkers resultatløse stand. Opnår senere stand ved hegn, som den selv løser. Locky afprøves i yderligere 2 slip i roer. Viser her et passende stort søg. Findes i 3 slip i stand i remise. Da skytterne er på plads flygter fasan ret foran Locky, som er acceptabel

- Dansk Gordon Setter Klub ­


226

DGSK‘s efterårsvinderklasse 2008

rolig i opflugt. Der skydes ikke i situation grundet misforståelser. Senere kastes en fugl. Der er ro i udkast og skud. Locky viser en god apport. fortsætter Dommer Peter Rafaelsen Hold 2 Dommer Claus Nielsen Åens Kalle Kluivert 12941/2000 Erik Petersen Kalle Kluivert starter på udlægs mark i god vind. Anlægger et tilpas søg, dog kunne der godt ønskes mere brede på slagene. Farten er høj og stilen god med højt båret hoved, momentvis hale rørelse og kraftfuld galopaktion. 2. slip er som tidligere. Skal animeres en del. 3. slip i roer. Tilpas anlagt søg. Opnår stand næsten samtidig med makker. Agerhøne letter inden vi når op. Han udviser respekt selvom makker følger fuglen kort. Sendes i søg og opnår stand kort efter. Han rykker lidt og nagler fuglen. Går villigt frem på ordre og rejser præcis agerhøne. Der er komplet ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. Senere på udkastet agerhøne er der ro i skud og fuglen apporteres korrekt. Fortsætter VK Entangen‘s B-Boss 03662/2002 Poul Erik Dahl Boss starter i god vind på udlægsmark. Til at starte med anlægger han nogle gode brede slag med tilpas afstand mellem slagene. Senere bliver søget noget offensivt hvor han søger mod remise. Kaldes til orden og forsætter sit godt anlagte søg fra starten. Farten er høj og stilen god med højt båret hoved, halerørelse og kraftfuld galopaktion. 2. slip i roer. Her arbejder han med nogle brede udslag i et noget offensivt søg.

Bedre kontakt var ønskeligt. 3. slip i roer. Anlægger et noget ustruktureret søg. Der er chance til agerhøne som ikke udnyttes. Udgår VK Ronja 09837/2002 Søren Brøndum Thygesen Ronja slippes på udlægsmark i god vind. Anlægger et sort bredt søg med tilpas afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn på bedste vis. Farten er høj og stilen god med hoved ført over ryglinie, halerørelse og smidig galopaktion. Hun er lydig og velført. 2. slip i roer. Her er søget blevet alt for offensivt uden kontakt til fører og der efterlades uafsøgt terræn. 3. slip i roer. Søger nu som i første slip. Opnår stand, udløser selv. senere er der chance til agerhøne som ikke udnyttes. Udgår VK Troldmarkens Chicko 01994/2000 Lorenz Clemmensen Chicko starter på udlægs mark i god vind. Anlægger et stort velanlagt søg med dybe udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og spil i halen. Han går i en god kontakt til fører. 2. slip i roer. Forsætter som i første slip. Arbejder godt langs levende hegn. Chicko søger så ret frem i terræn og forbigår derved chance til fasan som makker bringer sig i kontakt med. 3. slip i to små roemarker. Her tilpasser han sit søg til disse smalle stykker. der opnås ikke yderligere. Udgår VK Nr. Løgums Blitz 20479/2004 Vibeke Olsen Blitz slippes på udlægsmark i god vind. Starter med nolge gode brede udslag med tilpas mellem slagene. senere bliver søget

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s efterårsvinderklasse 2008 for åbent og der efterlades uafsøgt terræn. Farten er høj. Stilen præges af hængende hale. Smidig galopaktion og højt båret hoved. 2. slip i roer. Nu går Blitz i et godt anlagt søg. Opnår stand et split sekund før makker. På vej op til hundende vriker jeg om på foden og ser ikke noget før der er en agerhøne i luften. Blitz følger fuglen kort. Situationen før fuglen letter kan ikke bedømmes. Senere udnyttes ikke chance til agerhøne på anvist terræn. Udgår VK Storåens Cash 12693/2004 Poul Erik Dahl Cash starter på udlægsmark i god vind. Starter med et bredt slag op lang gærde og forsvinder. Fasan ses i luften uden situationen kan bedømmes. Herefter anlægger han et søg med gode udslag. Farten er høj og stilen god med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. 2. slip i roer. Arbejder bredt og dækkende, har dog et stiksøg frem men kaldes til orden. Han opnår stand. Korrigerer, stand igen. Går villigt frem på ordre og rejser lidt upræcis fasan. Der er ro i opflugt men han knald appoterer. Herefter laver han en sjusket apport. Fortsætter VK Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Paw slippes på udlægsmark i god vind. Starte med at søge langs levende hegn og er svær at kalde fra men når han kommer ud på åbent felt anlægger han et søg med brede udslag i en høj fart. Stilen er god med højt ført hoved og god galopaktion. 2. slip i roer. Starter med nogle gode slag, søger så i bund af marken. Støder agerhøne og preller langt. Udgår VK Årbog 2008

227

Storåens Cap 12695/2004 Kristian Frøkjær Cap starter på udlægsmark i god vind. Anlægger et søg med store udslag og tilpas mellem slagene. Farten er høj og stilen god. Hoved ført i ryglinie og kraftfuld galopaktion. Han er lydig og velført. I 2. slip i roer starter han med nogle gode udslag, bliver så noget offensiv i sit søg. 3. slip i roer. Anlægger et tilpas anlagt søg i god kontakt til fører. Støder fasan i dårlig vind. Respekterer promte. 3. slip på små roestykker. Søget er passet godt til på disse små marker. Han har en stand som han selv udløser. Fortsætter VK Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Beckham starter på udlægsmark i god vind. Anlægger et stort bredt søg med god afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen god med højt ført hoved og kraftfuld galopaktion. Han går i god kontakt til fører og er lydig og velført. I 2.slip i roer. Beckham starter med nogle gode brede slag, bliver så noget offensiv og forsvinder ved remise. Vi leder længe efter ham i den høje vegetation. Fasan letter uden for min synsvide men kan høres tydeligt. Da jeg kommer frem kort efter forholder Beckham sig roligt i opflugt. 3. slip i roer. Søger han som i første slip. Har en stand som han løser selv. Beckham har i dette slip chance til både fasan og agerhøne som ikke udnyttes. Udgår VK 2. Heat og matchning Til 2. heat overgik følgende 5 hunde og efter endt lodtrækning slippes de som anført.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


228

DGSK‘s efterårsvinderklasse 2008

Åens Ras 2A, Åshøjden Lucky 2B, Storåens Cap uden for kategori, Storåens Cash 2A og Åens Kalle Kluivert 1B Alle slip foregik i roer hvor hundene blev sluppet i god vind. Åens Razz mod Åshøjden Lucky Begge hunde anlægger et godt anlagt søg dog tager Razz teten. Razz opnår stand ved majs kant. Han bliver provokeret kraftigt da rålam springer bag ved ham og tager flugten lige forbi hans stand men han fastholder standen. På ordre går han villigt frem men kan ikke påvise vildt. Dette gentager sig og han kan forsat ikke påvise vildt. Begge forsætter Storåens Cap mod Storåens Cash Straks efter hundene er sluppet letter agerhøne bag ved hundene. Cap (uden fugletagning) anlægger et godt dækkende søg. Cash mangler afstand mellem slagene og søger bagud flere gange. Senere trædes agerhøne op bag hundene. Cap ompøves Cash forsætter Kalle Kluivert mod Storåens Cap Kluivert anlægger et lidt snævert søg i god fart. Cap anlægger et bredt søg i god fart. Begge hunde har en stand som de selv løser. Senere opnår Cap stand igen. Går villigt frem men kan ikke påvise vildt. Kluivert forsætter Cap udgår Matchning Hundene rangeres som følgende: Nederst: Åshøjden Lucky - Storåens Cash Åens Razz - Åens Kalle Kluivert

Lucky mod Cash Lucky søger regelmæssigt og arealdækkende på marken. Cash anlægger et søg med flere dårlige vendinger. Cash placeres som 4. vinder Lucky forsætter Lucky mod Razz Lucky søger igen regelmæssigt og arealdækkende. Razz mangler afstand mellem slagene og overlader terræn til makker. Razz placeres som 3. vinder Lucky forsætter Lucky mod Kluivert Kluivert søger ikke nok i bredden og overlader højre side til makker. Lucky slår et bredt slag. Mærker fært, følger op og opnår stand. Går villigt frem og rejser præcis fasankok. Der er ro i opflugt men hun knaldapporterer. Herefter udfører hun en god appoert. Kluivert placeres som 2. vinder Lucky placeres som 1. vinder Motivering 1.vinder Åshøjden Lucky ejer og fører Karl Jensen En hund af et passende format med to fugletagninger på dagen. Lucky har arbejdet sig op gennem matchningen og slår makker på fugl i finale slippet. 2. vinder Åens Kalle Kluivert ejer og fører Erik Petersen En hund af et passende format med en fugletagning på dagen. Må se sig slået på fugl i matchningen. 3. vinder Åens Razz

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s efterårsvinderklasse 2008 ejer Linda Clemmesen fører John Bak En hund af et godt format med en korrekt fugletagning. Slås på søget i matchningen. 4. vinder Storåens Cash ejer og fører Poul Erik Dahl En hund af et godt format. Har bragt fugl for bøssen en gang. Søget betinger placeringen

Tak til Dansk Gordon Setter Klub for invitationen Tak til min meddommer Peter Rafaelsen Tak til hundefører og publikum for en god dag i det sydsjællandske Claus Nielsen

1. vinder på DGSK‘s efterårsvinderklasse Åshöjdens Lucky Ejer og fører: Karl Jensen

Fra venstre: Dommer Peter Rafaelsen, Poul Erik med Cash, John med Razz, Erik med Kluivert, Karl med Locky og dommer Claus Nielsen Årbog 2008

229

- Dansk Gordon Setter Klub ­


230

DJ‘s efterårsvinderklasser 2008

Vinderklasser

Forsætter VK

ved Hejnsvig den 3. oktober Nr. Løgums Beckham 20475/2004 Lorenz Clemmesen Nr. Løgums Beckham starter på stub/raps i sidevind og anlægger et tilfældig søg og meget langs hegn, hvorved marken overlades til makkeren. Farten er høj. Stilen kan ikke beskrives, da Beckham oftest er ude af syne p.g.a. hegn. Føreren melder stand ved hegn og kort derefter ses agerhøns der flygter uden jeg har set Beckham. Kort herefter opnår makkeren stand ved samme hegn og Beckham dækkes af, men den kan ikke nære sig og kommer alt for tæt på makkeren. Den burde have sekunderet. Udgår VK Åens Kalle Kluivert 12941/2000 Erik Petersen Åens Kalle Kluivert starter på Stub/raps i sidevind og anlægger i starten et lidt tilfældig søg som dog senere bedres til velanlagt på rapsen. Den holdes ved makkerens stand. Den opnår senere stand ved hegn, som den selv løser. Farten er fra acceptabel til god. Stilen er god med højt båret hoved, lidt tung galopaktion og velbåret hale med bevægelser. Den er lydig og velført. 2. slip på stub i modvind. Den fortsætter som tidligere. Den har en spinkel chance til høns. 3. slip på græs i modvind. Går som tidligere. Opnår højrejst stand ved hegn, men hønsene flygter, inden vi når op. Den er rolig. Den fortsætter med ny makker og slår et par gode slag på marken, inden den igen opnår stand ved hegn. Den går villig frem på ordre og rejser præcis høns. Der er ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. Den udviser senere en god apport, hvor alt er i orden.

Nymarken‘s Jingo 17879/2004 Michael Strømberg Nymarkens Jingo starter på raps/stub i modvind og går i starten noget på hegn, men det bedres senere med gode dybe udslag, men noget offentsiv. Farten er høj og stilen god, med hovedet ført fra ryglinie og op, kraftfuld galopaktion og kedelig hængende hale. Makkeren finder agerhøns, som Jingo ligeledes havde chance til. Den er lydig. 2. slip på stub i modvind; som tidligere med gode dybe udslag. Den støder høns i god vind og udviser prompte respekt. 3. slip på græs i modvind; som tidligere. Makkeren finder agerhøns få sekunder før Jingo, som opnår selvstændig stand tæt på makkeren. Da føreren næsten er oppe ved Jingo for at koble den, går den frem på hønsene og rejser disse. Udgår VK Ronja 09837/2002 Søren B. Thygesen Ronja starter på stub i modvind og søger godt foran sin fører. Der er gode dybe udslag med passende afstand imellem. Farten er god og stilen fortrinlig med højt ført hoved, let elegant galop og velbåret hale med bevægelser. Makkeren finder agerhøns som Ronja ligeledes havde chance til. Den er lydig og velført. 2. slip på stub i modvind fortsætter den som tidligere; stort og flot. Den støder agerhøns helt ude ved skel i dårlig vind. Der er acceptabel respekt. 3. slip på græs i modvind. Makkeren og Ronja opnår hurtig stand - hver for sig - ved hegn. Ronja løser selv. Makkeren finder single høne. 4. slip på stub i modvind; den arbejder som tidligere. Udgår VK Troldmarkens Chicko 01994/2000 Lorenz Clemmesen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘s efterårsvinderklasser 2008 Troldmarkens Chicko starter på stub i modvind og viser et meget veltilrettelagt søg med gode udslag og passende afstand imellem. Farten er god og ligeledes er stilen; høj hovedføring, god energisk galopaktion, men lidt kort forbensaktion, velbåret hale med bevægelser. Opnår højrejst stand og går behersket frem på ordre flere gange, men påviser ikke vildt. Opnår senere igen liggende stand som den selv løser. Den er lydig og velført. 2. slip på græs i modvind; den fortsætter som tidligere. Makkeren finder fasan, som den også havde chance til. 3. slip på græs i modvind; som tidligere. Makkeren finder agerhøns, som Chicko også havde chance til. 4. slip på stub i modvind; som tidligere. Den opnår stand umiddelbart før makkeren, der opnår selvstændig stand på samme agerhønsflok. Makkeren rejser fuglene før kobling. Chicko forholder sig rolig i opflugt og skud. Den viser god apport af høne. Forsætter VK Dommer Kristian Frøkjær Åens Razz 20373/2002 Linda Clemmesen Razz slippes i skrub. Han går i et godt anlagt søg. Farten og stilen er god. Der er god kontakt til fører. Han støder fasan og respekterer opflugten. Senere sekunderer han spontan stående makkerhund. I senere slip søger han fornuftigt. Han opnår stand to gange. Han går villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. Chance for fasan. Udgår VK Dommer Tage Skov 2. heat + matchning Til 2. heat overgik følgende hunde nævnt i lodtrækningsrækkefølge. Åens Kalle Luivert, Treff, Zako, Stenhøj N. Tjui, Hesselhøj Flush, Troldmarkens Årbog 2008

Chicko, Syrach, Boelsgårds Paw.

Villestoftes

231

Mie,

Treff – Kluivert Treff anlægger et stort veltilrettelagt søg, opnår stand, hare flygter. Treff respekterer. Kluivert anlægger et godt søg i en noget tung aktion. Forfølger hare trods førers protester. Treff fortsætter Kluivert udgår Zako – Tjui Zako anlægger et meget stort og meget offensivt søg, stikker ret frem i terrænet og forsvinder nærmest i horisonten. Zako er ude af hånd. Tjui anlægger et snævert søg som begrænses til højre side. Zako udgår Tjui fortsætter Floss – Chicko Floss anlægger et stort velanlagt søg i høj fart og prima stil. Chicko anlægger et passende stort søg. Opnår liggende stand tæt ved have. Agerhøne flygter inden vi når frem. Chicko respekterer. Floss har ikke chance for denne fugl. Begge fortsætter Syrach – Mie Syrach anlægger et passende stort velanlagt søg i passende fart. Agerhøns letter ved hegn. Situationen kan ikke yderligere bedømmes. Mie anlægger et veltilrettelagt søg, forsvinder dog gennem hegn to gange. Apporterer spontant due. Opnår liggende stand ved hegn, avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Rolig i opflugt og skud, der skydes forbi. Begge fortsætter Paw – Tjui Paw anlægger et stort velanlagt søg i lidt

- Dansk Gordon Setter Klub ­


232

tung stil. Tjui anlægger i starten et godt søg som bliver mere snævert som slippet skrider frem. Begge fortsætter

naturligt nok at melde sig. Begynder at rode på fært. Chicko anlægger et passende stort søg. Chicko over Paw

Matchning

Chicko – Floss Chicko anlægger et noget snævert søg langs hegn. Opnår stand, løser selv. Floss anlægger et stort velanlagt søg i god kontakt. Floss over Chicko

Efter 2. heat rangeres hundene som følger: Floss, Chicko, Mie, Treff, Syrach, Paw, Tjui. Tjui – Paw Tjui anlægger et meget begrænset søg. Paw anlægger et stort velanlagt søg. Paw over Tjui Paw – Syrach Paw igen et godt søg, opnår stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Rolig i opflugt og skud. God apport. Syrach anlægger et passende stort søg. Paw over Syrach Paw – Treff Paw igen stort og godt i lidt tung stil. Får føling med agerhøns som flygter, Paw rolig. Treff anlægger her et mere begrænset søg i forhold til partner. Paw over Treff Paw – Mie Paw igen i et stort søg. Mie forsvinder straks gennem hegn, fører melder stand. Inden vi når frem kommer agerhøne og Mie gennem hegn. Mie kunne her kvittere bedre. Paw over Mie Paw – Chicko Paw starter stort,men trætheden begynder

Motivering 6. Vinder Syrach Syrach er en hund af et godt format. En fugletagning på dagen. Bliver slået på fugl i matchningen. 5. Vinder Treff Treff er en hund af et stort format, har en fugletagning om formiddagen uden at have vist rejsning. Partner påviser fugl i matchningen. 4. vinder Villestoftes Mie Mie er en hund af et stort format, har to fugletagninger på dagen, er noget selvstændig og går i perioder sine egne veje. Mie viser sig at være en god vildtfinder. 3. Vinder Boelsgårds Paw Paw er en hund af et stort format,har to perfekte fugletagninger på dagen. Paw viser sig ligeledes som en god vildtfinder. Arbejder sig flot op i placeringsrækkefølgen. Formiddagens præstationer afgør placeringen. 2. Vinder Troldmarkens Chicko Chicko er en hund af et godt format, en fugletagning på dagen, søgsoplægget i finalen betinger placeringen.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DJ‘s efterårsvinderklaser 2008 1. Vinder med CACIT Hesselhøjs Flush Flush er en hund af et stort format, med et stort og meget velanlagt søg. En perfekt fugletagning på dagen. Flush vinder på søgsoplæg og still.

mine meddommere for et godt og behageligt samarbejde. Tak til Prøveleder Ulrik Stadelhofer for en meget veltilrettelagt prøve. Tage Skov Kristian Frøkjær Allan Olesen ( Ordf.)

Troldmarkens Echo 2. vinder på DJ‘s Vinderklasse ved Hejnsvig Ejer og fører: Allan Nissen

Tak til Danmarks Jægerforbund for invitationen til at dømme denne prøve. Tak til Årbog 2008

233

- Dansk Gordon Setter Klub ­


234

DJ‘s efterårsvinderklaser 2008

Lolland den 5. oktober Gordon Setter Storaaens Cash Ejer og fører: Poul Erik Dahl Storåens Cash slippes i roer i modvind og kraftig regn. Cash viser et stort og veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj og Cash arbejder i god kontakt med føreren. Cash opnår højrejst stand, men inden vi når frem i en jagtbar situation, letter der en flok agerhøns præcist foran Cash. Cash er rolig da fuglene flygter. Senere opnår Cash stand, og igen flygter der en flok agerhøns præcist foran inden vi

kommer frem i en jagtbar situation. Cash viser promte respekt da fuglene flygter. I 2.slip i roer arbejder Cash som i 1.omgang. Opnår kortvarig stand. Der rejser en hare foran Cash og trods førerens protester, forfølger Cash haren. Udgår Gordon Setter Entangens Boss Ejer og fører: Poul Erik Dahl Entangens Boss slippes i roer i modvind og kraftig regn. Boss anlægger et stort og tilfældig søg uden den fornødne arealdækning. Slutter med at gå af hånd. Udgår

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

235


236

FJD‘s efterårsvinderklasser 2008

FJD‘s Vinder klasser Rødby den 4. oktober Åens XL Paw 08800/2004 Knud Pedersen Paw starter i roer i god vind. Søget er meget stort og velanlagt, med prima reviering og god udnyttelse af vind og terræn. Farten er meget høj. Han opnår stand langt ude. Avancerer villigt på ordre, men mister kontakt med fuglen, der stødes, da han slår under vind. Han viser respekt. Opnår igen stand langt ude. Inden vi når frem rykker han selvstændigt frem i ny stand. Agerhøne letter ret foran Paw, der viser respekt. I 2. slip går han stort og flot. Stand ved kant af ukrudtsstykke. Rykker selvstændigt til ny stand. Da vi er på plads letter fasan ret foran Paw, der er rolig i opflugt og skud. Han apporterer udkastet fugl efter lidt tøvende opsamling. Fortsætter VK Troldmarkens Echo 02968/2002 Allan Nissen Echo starter roer i god vind.Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn.Farten er høj. Han opnår hurtigt stand og makker sekunderer tæt på. Fasan flygter, da makker skal frem til sin hund. Echo er rolig i opflugt og skud. På stub går han stort og flot. Farten er høj og stilen prima med højt båret hoved, og langstrakt galopaktion. Han viser god apport på udkastet fugl. Fortsætter VK Dommer Poul Vestervang

bliver dog hurtigt koncentreret i venstre side. Farten er høj. Stilen er i roer smuk, med højt ført hoved , en flad og langstrakt galop i en kraftig aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Blackie støder langt ude til venstre et par agerhøns i god vind, er rolig i opflugt. Herefter søger Blackie frem i terræn hvor nyslået agerhøne er landet, opnår kontakt med nyslået agerhøne, går frem og rejser enlig agerhøne og preller. Udgår VK Nymarken‘s Hopper 21495/2003 Lauge S. Larsen 1. slip i roer i god vind. Hopper anlægger et passende stort søg med god afstand imellem slagene og udnytter vinden korrekt. Farten er god. Stilen er i roer god med højt ført hoved, en flad og lang galop i en smidig aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. 2. slip på stub og kartofler i god vind. Hopper anlægger her et alt for stort og åbent søg en del anlagt udenfor anvist terræn. Søget bedres dog mod slutning. Fart og stil som 1. slip. Hopper opnår højrejst stand, løser flere gange ud og søger under vind, kan ikke udrede. 3. slip i roer i god vind. Søg, fart og stil som 1. slip idet søget dog bliver noget åbent og offensivt. Hopper støder i god vind fasankok, viser respekt. Er mod slutning noget sværd at koble Udgår VK Dommer Joakim Skovgaard Larsen 2. heat, omprøvning og matchning.

Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Halberg 1. slip i roer i god vind. Blackie anlægger indledningsvis et meget stort søg med stor bredde og med korrekte vendninger, søget

1. Efter votering fortsætter følgende hunde fra hold 1 og 2 til 2. heat: IS Tilde (1b) Ole Schmidt

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


FJD‘s efterårsvinderklasser 2008 P Fugledes Yatzi (1b) Flemming Fuglede ES Senja´s G Shjanne (2b) Erling Clausen ES Siv (2b) Thomas Klit GS Åens XL Paw (2a) Knud Petersen GS Troldmarkens Echo (2a) Allan Nissen IS Sheantullagh Glenn (2b) Torben Reese Efter lodtrækning til 2. heat, ser startrækkefølge således ud: ES Siv Thomas Klit GS Åens XL Paw, Knud Petersen IS Tilde Ole Schmidt P Fugledes Yatzi Flemming Fuglede J. GS Troldmarkens Echo, Allan Nissen ES Senja´s G Shjanne Erling Clausen IS Sheantullagh Glenn Torben Reese 2. Kritik af 2. heat og omprøvning. Alle slip blev gennemført i roer i god vind Siv – Paw Begge hunde søger stort og godt i god fart. Som slippet skrider frem bliver Paw lidt offensiv og åben og forbigår derved fasankok som makkerhund finder. Siv opnår højrejst stand, Paw sekunderer støttet af føreren. Da fører og skytter er på plads og uden Siv er skyld heri letter fasankok ret foran Siv, ro i opflugt. Siv fortsætter – Paw omprøves Tilde – Yatzi Yatzi anlægger et stort og bredt søg, udnytter vind og terræn på bedste vis. Yatzi viser flere gange sekundering. Yatzi opnår højrejst stand, rejser på ordre præcist fasan, ro i opflugt og skud, udviser en god apport. Tilde anlægger et noget snævert søg frem i terrænet og har flere gange skarpe markeringer og stande som selv udløses. Yatzi fortsætter – Tilde omprøves Årbog 2008

237

Echo – Shjanne Echo anlægger i starten et offensivt søg hvorved fugle som makkerhund finder forbigåes. Senere arbejder Echo på fært men kan ikke udrede, længere fremme og uden Echo er i kontakt med disse letter 2 gange agerhøns. Echo slutter med at følge op på fodfært hvorved fasan og agerhøns letter ret foran Echo som viser respekt. Shjanne anlægger et passende søg i moderat fart. Shjanne opnår højrejst stand, da rejseordre gives letter flerefasaner og agerhøns foran Shjanne, ro i opflugt og skud, fugl fældes ikke Shjanne fortsætter – Echo fortsætter Glenn – Tilde (omprøvning) senere Paw (omprøvning) Glenn anlægger et stort og godt søg som til tider er noget offensivt og åbent. Tilde søger nu for det meste stort og godt. Paw søger stort og godt. Glenn fortsætter – Tilde fortsætter – Paw fortsætter 3. Rangering inden matchning samt kritik af denne. Alle slip blev gennemført i roer i god vind 1. 4 P Yatzi 2. 3 IS Tilde 3. 14 ES Siv 4. 11 ES Shjanne 5. 16 GS Paw 6. 19 IS Glenn 7. 17 GS Echo Glenn – Echo Glenn anlægger et stort men noget åbent søg. Fasan ses i luften hvor Glenn befinder sig. Senere ved makkerhunds stand, går Glenn forbi og tager selvstændig stand,

- Dansk Gordon Setter Klub ­


238

FJD‘s efterårsvinderklasser 2008

løser ud og roder fasan op. Echo søger noget varierende og er noget interesseret i remisser. Echo opnår en højrejst stand, makkerhund går foran og roder fasaner op, Echo kan holdes. Echo reserve – Glenn udgår Shjanne - Paw Begge hunde søger ret frem i terrænet, Shjanne kommer hurtigt tilbage og anlægger herefter et passende søg i moderat fart. Paw søger fremme langs mosekrat og er noget ulydig, findes i højrejst stand, går uden ordre frem og rejser fasan og preller. Shjanne over Paw, Paw udgår Siv – Shjanne Begge hunde starter med at anlægge et stort søg i moderat fart. Shjanne søger hurtigt frem i terrænet til mosekrat, Siv fortsætter sit gode søg foran føreren. Siv over Shjanne Tilde – Siv Begge hunde anlægger et lidt tilfældigt søg i god fart. Tilde dækker dog mere terræn. Tilde over Siv Yatzi – Tilde Yatzy søger meget stort i høj fart og udnytter vind og terræn på bedste vis. Tilde søger stort men noget offensivt og åbent, slår til sidst tilbage i terrænet og roder på jordfært. Yatzi over Tilde

nyttede chancer på dagen hvilket betinger placeringen 4. Vinder. Senja‘s G. Shjanne En hund af et godt format med et passende søg, har på dagen 2 fugletagninger, en med og en uden rejsning. Ligger formatmæssigt under de øvrige placerede. 3. Vinder ES Siv En hund af et godt format med et passende søg, har på dagen 2 fugletagninger, en med og en uden rejsning. Har på dagen udnyttet de givne chancer til fugl. 2. Vinder IS Tilde En hund af et betydeligt format, der på dagen har enkelte minusser på sit søgsoplæg, har en korrekt fugletagning på dagen. 1. Vinder med HP P Yatzi En hund af et betydeligt format med prima søgsoplæg i høj fart, har 2 korrekte fugletagninger. Over Aastrup den 20. oktober 2008 Dommer Joakim Skovgaard Larsen

5. Motivering for rangering 5. Vinder GS Troldmarkens Echo En hund af et stort format med et ind i mellem lidt åbent søgsoplæg. har en fugletagning uden rejsning og har flere uudDansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

239


240

DKK‘s efterårsvinderklasser 2008

DKK VINDERKLASSER Vildbjeg den 5. oktober Storåens Cap 20959/2003 Kristian Frøkjær Cap starter i brakmark søger senere på græsmark, her anlægger han et meget stort og veltilrettelagt søg i høj fart. Han dækker sin mark godt og vender korrekt i vinden. Store udslag og passende afstand mellem slagene. Stilen er god med højt båret hoved og halen føres i ryglinie. Gode kraftige afspark. Han søger i god kontakt og er her lydig og velført. I andet slip søger han i brak og på stub. Fart, søg, stil og aktion er som i første slip. Han opnår stand, som holdes længe, da vi er næsten fremme korrigerer han og derved letter fasan ret foran Cap, han er rolig i opflugt. En hare springer, han respekterer i første omgang. Men senere tager han foden op og stikker ret frem i terræn og lyder ikke fløjten. Udgår VK

Lyngmosegårds Edna 19392/2000 Kristian Thomsen Edna starter på submark, der meget smal, hun er noget intersseret i skov, kaldes dog hurtigt til orden. Derefter anlægger hun et søg af passende størrelse, der kunne ønskes større udslag. Hun har enkelte forkerte vendinger. Senere på en mark der er større anlægger hun et passende stort bredsøg. Farten er fra passende til høj og stilen er god med højt båret hoved og ind i mellem bevægelse i halen. God aktion. Hun viser spontan sekundering. Hun er lydig og velført. Edna prøves i fire slip mere, i andet slip finder makker fugl. Hun viser hun er udholdende, søget bliver større som dagen skrider frem. I sidste slip, i nyplantning og delvis brak, svømmer hun over en å og vi kan ikke se hende. Føreren anmodes om at gå over åen, overgang er langt til højre, og koble sin hund. Udgår VK Dommer Chr. Johansen

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Nordisk Landskamp 2008 Nordisk Landskamp i Sønderjylland

Det danske hold bestod af:

DGSK var i weekenden vært ved nordisk landkamp - eller snarerer nordeuropæisk landskamp - hvor dysten stod mellem Tyskland, Sverige, Norge og Danmark. Finland var naturligvis også inviteret men vore finske venner havde beklagelig nok ikke mulighed for at stille et hold denne gang. Landskampen som fandt sted i Sønderjylland og blev dømt af Anton Dahl (ordf) og Kristian Thomsen. De skal lige pointeres at de øvrige deltagende landes hold var enige om at der var ingen hjemmebanefordel til Danmark, og da pointene var talt op var facit således: · Danmark 187 point · Norge 152 point · Sverige 139 point · Tyskland 94 point

Åens Kalle Kluivert v/ Erik Petersen Troldmarkens Chicko v/Lorenz Clemmesen Åshøjdens Locky v/Karl Jensen Åens Gangster v/Kent Hvirring Jensen Åens Kalle Kluivert v/Erik Petersen blev individuelt klart bedste hund med 62 p. med 11 points margen til nummer 2 Budalens Ragnarok v/Thomas Hlardik.

Fra venstre: Dommer og DGSK‘s formand Anton Dahl, ejer af bedste hund individuel Åens Kalle Kluivert, Erik Petersen og dommer Kristian Thomsen. Årbog 2008

241

- Dansk Gordon Setter Klub ­


242

Nordisk Landskamp 2008

Det danske hold

Det norske hold

Dansk Gordon Setter Klub ­- Ă…rbog 2008


Nordisk Landskamp 2008

Det svenske hold

Det tyske hold

Ă…rbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

243


244

DGKS‘s Hubertusmesterskab 2008 DGSK‘s Hubertusmesterskab 2008

DGSK afviklede sin Hubertusprøve på gode terrænner ved Dyrhavegård og Vognserup i Vetssjælland, den 27. september 2008. Klubbens prøve er samtidig udtagelsesprøve til det uofficielle Hubertusmesterskab som de engelske klubber afholder hvert efterår.

DGSK‘s hubertusprøve blev i år bedømt af Aage Stenhøj Jørgensen og da dagen var omme stod Hammarkleivas Ze-Pil v/Anton Dahl øverst på podiet skarpt efterfulgt af sidste års Hubertusmester Nymarken‘s Hopper v/Lauge Larsen.

Fra venstre: 1. vinder på DGSK‘s Huberturprøve Anton med Ze-Pil, dommer Aage Stenhøj og 2. vinder Lauge med Hopper.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Hubertusmesterskab 2008

245

Hubertusmesterskab 2008 Tryggevælde Gods Åshøjdens Locky v/ Karl Jensen blev 2. vinder individuel med 63 p. Pointeren Metrinelunds Boye ved Villy Lovén individuel bedst med 92 point.

Holdmæssig blev resultatet at Gordon settere kom ind på en 3. plads med 104 points. Foruden Locky og Karl bestod holdet af Nymarken‘s Hopper og Lauge Larsen.

Karl Jensen med Locky blev 2. vinder individuel på den fælles Hubertusprøve ved Tryggevælde Gods.

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


246

DM 2008

Danmarksmesterskabet ved Dronninglund Slot den 12. oktober Åshøjdens Locky Karl Jensen Åshøjdens Locky afprøves på raps og brak i god vind. Farten er tilpas, stilen er med hovedet ført i ryglinie, galopaktionen er noget anstrengt, der er bevægelse i halen. Søger godt foran sin fører, Locky bruger vind og terræn på bedste vis, dette resulterer i stand i brak, avancerer villigt på ordre, må arbejde noget for at få fasanhanen op fra det høje og tætte græs, rolig i opflugt og skud, men da fuglen rammer jorden, viser Locky en god knaldapport. Prøves senere i olieræddiker. Her viser Locky et begrænset søg, forbigår fasan i god vind. Udgår Dommer Niels Erik Krüger Troldmarkens Chicko Lorenz Clemmensen Troldmarkens Chicko starter i brak i mod

vind, og anlægger et, for det meste, godt søg, der dog er noget offensivt. Farten er høj, og stilen, der er tiltalende, er præget af hovedet ført over ryglinie, en lang, kraftbetonet galopaktion, med halen ført, med gode bevægelser i ryglinie. Der er tilpas kontakt til fører. Makker behandler fugl.I 2. slip på stub er søget udelukkende lagt ved kanter og hegn, Fart og stil er i som i første slip. Makker behandler fugl midt på anvist terræn. Chicko er i dette slip meget egenrådig. I 3. slip i brak/loddent terræn anlægger Chicko et godt jagtsøg foran fører. Den opnår en højrejst stand, hvor den avancerer villigt på ordre, og rejser præcist 2 fasanhøner med komplet ro i opflugt og skud. Da fasanhøner ikke fældes, skal Chicko senere apportere en udkastet fugl, og viser her en noget sjusket apport. Udgår Dommer Søren Stærkær

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

247


248

Udstillinger 2008

DKK’s Udstilling i Odense den 17. februar

bak, bra svans, bra pelskvalitet, rør sig vel. Velvisat. 1. pr. CK, BHK 2. Reserve CACIB

Dommer: Jos De Cuyper, Belgien Åben Klasse Hanhund

DGSK’s Hovedprøveudstilling Bramming den 21. marts

Storåens Cap 12695/2004 Jan Nielsen 4 years, feminin type, needs substans over all, head in balance, good black and tan patron, good neck, level and strong topline, croup going down too fast, needs more angulation in forehand, deeper breast and more ribbing, is not sure of himself, strong point: strong mover. Very Good Åben Klasse Tæve Dina 13627/2003 Ole Bock 4 years, she’s not sure of herself, nervous, feminine head with good black and tan patron, complete dentiteion sissorbite, good neck, good topline, croup going down very fast, low tailset, breast could be deeper, angulation hind is ok, needs more in forehand, moement un sound. Good SKK’s Udstilling i Malmø den 16. marts Dommer: Kares Juha, Finland

i

Dommer: H. P. Clausen, Danmark Baby Hvalpeklasse Tæve Wøkk’s Aika 23386/2007 Susanne Kirkegaard En efter alderen passende stor tæve med et ganske velskåret hoved. Korrekt bid, mørke øjne, velansatte ører, god hals, god ryg lidt faldende kryds, velansat hale, god krop med passende brystdybde, gode velvinklede lemmer, gode poter, smukke bevægelser fra alle sider, godt temperament. Særdeles Lovende 1. plac. Bedste baby Hvalpe Klasse Tæve Æblevangens Breezer 18890/2007 John & Christina Bak En efter alderen passende stor velbygget tæve, velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, velansatte ører, god hals, god stærk ryg, godt kryds med velansat hale, passende brystdybde og volumen, lidt stejle lemmer for og velvinklet bag, gode poter, smukke bevægelser fra siden lidt løse albuer set forfra, temperament ok, smuk velplejet pels. Særdeles Lovende 1. plac. Bedste hvalp

Championklasse Hanhund Championklasse Hanhund DKCH NCH Åens XL Paw 08800/2004 Knud Petersen Maskulin hane med bra proportioner. Maskulint kraftigt hoved, bra beit, passende bryst og benstamme, knapp vinklad

DKCH NCH Åens Paw 08800/2004 Knud Petersen En passende stor særdeles velbygget han,

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillinger 2008 smukt velskåret hoved, korrekt bid, smukke øjne, godt stop, velansatte øre, god hals, stærk ryg, godt kryds, velansat hale, god krop med passende brystdybde og volumen, stærke velstillede og velvinklede lemmer, gode poter, smukke bevægelser, smuk velplejet pels, temperament ok. Excellent 1. plac Åben Klasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer En passende stor særdeles velbygget han med et smukt velskåret hoved, korrekt bid, smukke øjne, velansatte ører, god hals, stærk ryg, godt kryds, velansat hale, stærk krop med passende brystdybde og volumen, velvinklede lemmer, gode poter, smukke bevægelser, lidt lys tanfarve et par steder på kroppen, ellers smuk velplejet pels. Excellent 1. plac. BIR Åens Uniq 16139/2003 Jan Kristensen En passende stor ret velbygget hanhund, velskåret hoved korrekt bid, mørke øjne, godt stop, velansatte ører, god hals, god ryg, lidt faldende kryds, velansat hale, stærk krop med god brystdybde og volumen, stærke velvinklede velstillede lemmer smukke bevægelser fra siden og forfra lidt snævre bagbensbevægelser, pels er velplejet men med lidt krøl, temperament ok. Very Good 2. plac.

249

velansatte ører, god hals, god ryg, passende kryds, velansat hale, god krop med god brystdybde og volumen, stærke velstillede og velvinklede lemmer, smukke bevægelser set fra siden og forfra, lidt snævre bagtil, smuk velplejet pels, temperament ok. Good Svitjod’s Oden S 61679/2004 Thore Larsson, Sverige En passende stor velbygget han med et godt skåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, godt stop, velansatte ører, god hals, god ryg, godt kryds med velansat hale, god krop med passende brystdybde og volumen, stærke velstillede og velvinklede lemmer, gode poter, bevægelser smukke fra alle sider, smuk velplejet pels, temperament ok. Excellent 1. plac. Cert. Championklasse Tæve Æblevangen’s Aqua 09155/2005 John & Christina Bak En passende stor velbygget tæve med et smukt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, godt stop, velansatte ører, god hals, god ryg, godt kryds med velansat hale, god krop med god brystdybde og volumen, stærke velstillede og velvinklede lemmer, velplejet smuk pels, smukke bevægelser fra alle sider dog en smule brede forfra, temperament ok. Excellent 1. plac. BIM Juniorklasse Tæve

Brugshundeklasse Hanhund Højtoftegaards Q Chano 05598/2006 Ole Frank En ikke for stor (58 cm) han hvor kønspræget kunne ønskes bedre, ret velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, godt stop, Årbog 2008

Nr. Løgum’s Cicka 00759/2007 Kim Weber En passende stor ret velbygget tæve med et godt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, lidt lyse øjne, lidt mere stop ønskeligt, velansatte ører, god slank hals, god

- Dansk Gordon Setter Klub ­


250

Udstillinger 2008

ryg, faldende kryds, velansat lidt for lang hale, efter alderen passende brystdybde og volumen, gode velstillede og velvinklede lemmer, gode poter, smukke bevægelser fra siden og forfra, lidt snævre bagfra, smuk pels, temperament ok. Very Good 2. plac.

med velansat hale, god krop med passende brystdybde og volumen, velvinklede og velstillede lemmer, gode poter, smukke bevægelser, velplejet smuk pels, temperament ok. Excellent 1. plac. Brugshundeklasse Tæve

Rana 002801/2008 Lorentz Clemmesen En passende stor tæve med et smukt kønspræg, velskåret hoved hvor lidt mere læbedybde kunne ønskes, korrekt bid, kønne øjne, godt stop, velansatte ører, stærk lidt kort hals, god ryg, lidt faldende kryds, efter alderen passende brystdybde og volumen, velvinklet bag, lidt stejl for, gode poter, smukke bevægelser set fra siden og forfra, lidt snævre bagfra, smuk velplejet pels. Fremføres prima, temperament ok. Very Good 1. plac. Nr. Løgum’s Cilli 0759/2007 Morten Hellbrandt En passende stor tæve med et godt kønspræg, ret velskåret hoved hvor læbedybde kunne ønskes lidt dybere, korrekt bid, kønne øjne, godt stop, velansatte ører, god hals stærk ryg, faldende kryds, velansat hale god krop med passende brystdybde og volumen, gode velvinklede og velstillede lemmer smukke bevægelser, smuk velplejet pels, temperament ok. Very Good 3. plac.

Æblevangen Alaia 09159/2005 Ole Hallberg En passende stor stærk bygget tæve med et godt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, lidt mere stop ønskeligt, velansatte ører, god hals, stærk ryg, lidt faldende kryds, velansat lang hale, god krop med passende brystdybde og volumen, stærke velstillede lemmer, gode poter, bevægelser smukke fra siden og forfra, lidt snævre bagfra. Smuk velplejet pels, temperament ok. Very Good 1. plac. Svitjod’s Olga S 61680/2004 Thore Larsson, Sverige En passende stor velbygget tæve med et ret velskåret hoved hvor mere læbedybde var ønskeligt, korrekt bid, mørke øjne, godt stop, velansatte ører, god hals, god ryg, lidt faldende kryds, velansat hale, god stærk krop med god brystdybde og volumen, stærke lemmer velvinklet bag, lidt stejle for, gode poter, bevægelserne er smukke, smuk velplejet pels, temperament ok. Very Good 2. plac.

Åben Klasse Tæve Åens Black Beauty 08534/2006 Bjarke Farsinsen En passende stor velbygget tæve med et godt smukt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, godt stop, velansatte ører, smuk hals, god ryg, passende kryds

DKK Kreds 10’s Udstilling i Næstved den 23. marts Dommer: Judi T. Elford, Canada

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillinger 2008 Baby Hvalpeklasse Hanhund Wøkk’s Aiko DK23379/2007 mangler kritik

251

DKK’s Udstilling i Hillerød den 4. maj Dommer: Per Iversen, Norge Hvalpeklasse Tæve

Baby Hvalpeklasse Tæve Wøkk’s A. Lajka DK23382/2007 Kent Østergaard & Tanja Nørregren 4 month old puppy of good type, very feminine, good head and proportions, strong tront and rear ans good temperament. Særdeles Lovende 1 plac. Wøkk’s Asta DK23383/2007 Cecilie Wøkk Smed 4 month old puppy of good type, good proportioner, moweing loose front and rear for now, good temperament. Særdeles Lovende 2 plac. Brugshundeklasse Hanhund Møllen’s Fonzie 19905/2004 Cecilie Wøkk Smed 4 year old dog, slighter in body and in bone, coat of good teaxture but sparce, good temperament. Very Good 1. plac

Æblevangen Breezer DK18890/2007 John & Christina Bak 7 mdr. gammel tispe med udmærkede bevægelser fra sidan, for alderen kunne den være større og kraftigere, hun har et feminint hoved med bra udtryk, ønsker mere dybde i snudepartiet, kort hals, god ryglinie, knapt vinklet både fram og bag god pelskvalitet, flot fremvist. Behøver mere træning for at vise tænder. Lovende Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer 2 år gammel han meget flot type og størrelse, endnu ikke færdigudviklet i kroppen, typisk hoved med bra udtryk, bra hals, meget bra brystdybde, kunne have lidt bedre ryglinie, spænder noget i stående, noget faldende kryds, bra pelskvalitet, gode tegninger. Excellent 1. plac. Cert. BIR Championklasse Tæve

Brugshundeklasse Tæve Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Smed 2 and a half year old female of very feminine construction, fine in type and substance. Sparce coat, good angulations peassing head og expression. Very Good 1. plac.

Årbog 2008

Æblevangen Aqua 09155/2005 John & Christina Bak 3 år gammel championtispe, meget feminin, ønsker noget mere substance dsv. En kraftigere brystkasse og mere benstamme, kunne have mere dybde i snudepartiet, bra stop, ønsker en længere hals, god ryglinie, meget bra bevægelse fra siden, vaker pels. Very Good 1. plac.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


252

Udstillinger 2008

Brugshundeklasse Tæve

FJD’s Udstilling i Vissenbjerg den 15. juni

Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Smed & John Jensen 3 år gammel tispe, meget feminin, ønsker mere substance kunne have mere stop og mere dybde i hovedet, ønsker lidt længere hals, bra brystdybde og overlinie, kunne have lidt kraftigere brystkasse, flotte poter, god pelskvalitet, meget bra bevægelser fra siden. Good Æblevangen Alaia 09159/2005 Ole Halberg 3 år, en tispe med ok størrelse, bra kønspræg, kunne have et noget bedre hoved med lidt mere stop og dybde, kort hals, stærk ryg, kunne være mere vinklet i fronten, i udmærket jagtkondition, meget god bevægelse set fra siden. Very Good 1. plac. DKK Kreds 11’s Udstilling i Varde den 31. maj Dommer: Vincent O’Brien, Irland

Dommer: Gunnar Jensen, Danmark Hvalpe Klasse Tæve Wøkk’s A. Lajka 23382/2007 Kent Østergaard & Tanja Nørregren Passende stor 7 måneders hvalp. Velskåret hoved, en anelse langt snudeparti, velansatte ører. Korrekt bid, kønne øjne, godt udtryk, god hals og ryglinie. Godt kryds, passende brystdybde og volume efter alderen. Velansat hale, velvinklede for og baglemmer, rimelige bevægelser, farve og hårlag ok. Lovende Wøkk’s Asta 23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Passende stor 7 måneders hvalp med velskåret hoved, velansatte ører, kønne øjne, korrekt bid, komplet tandsæt. God hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde og volume efter alder. Velvinklede for og bagben, hårlag ok, rimelige bevægelser. Lovende

Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer 2 years old, nice soft expression, nicely balanced head, nice strong bone, chest is deep, texture coat very good, strong topline, nice dark eye, good rear angulation this you can clearly see in the strong movement with plente of strength coming and going, good depth of brisket. Excellent 1. plac. Cert, BIR, BIG 2

Wøkk’s Anja 23384/2007 Karina Kristensen Passende stor 7 måneders hvalp. Gode parallelle linier, en anelse tung i hovedet. Velansatte ører, kønne øjne, korrekt bid, komplet tandsæt, god hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde og volume efter alderen. Gode bevægelser. Hårfarve og hårlag ok, temperament ok. Lovende

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillinger 2008 Juniorklasse Hanhund Sivert 06656/2007 Keisu Krister Passende stor junior, ganske godt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, komplet tandsæt, passende øjenfarve. God hals og ryglinie, en anelse stejlt kryds, velansat hale, passende brystvolume i forhold til alder og dybde. Passende tilbagelagt skuldre, dog en anelse stejl overarm. En anelse stejle bagvinkler, gode faste poter, bevægelserne er præget af det stejle kryds. Farve og hårlag ok. Good Åben Klasse Hanhund Nr. Løgum’s C-Fire 00756/2007 Robert Poulsen I mindste lag, velskåret hoved som dog mangler hanhundepræg, komplet tandsæt og korrekt bid, velansatte ører, en anelse kort hals, god stærk ryg, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde og volume. Velvinklet for og bag, gode faste poter, farve og hårlag ok. Temperament ok. Prima bevægelser. Good Brugshundeklasse Hanhund Nr. Løgum’s Becham 20475/2004 Lorentz Clemmesen Ikke for stor brugsklasse han, ganske godt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, en tandfejl på højre undermund, velansatte ører, kønne øjne, god hals, god ryglinie, faldende kryds, højt ansat hale, passende brystdybde og volume. Velvinklet forlemmer en anelse stejle baglemmer. Farve og hårlag ok, gode bevægelser, temperament ok. Good Årbog 2008

253

Åens Fenris 09590/2006 Preben F. Pedersen Passende stor brugsklassehan. Ganske godt kønspræg, velskåret hoved, en anelse langt snudeparti, velansat hale, korrekt bid, komplet tandsæt, kønne øjne, god hals, god ryglinie, godt kryds, passende brystdybde og volume. Skulderpartiet en anelse fremskudt, en anelse stejle forvinkler, velvinklede baglemmer. Gode faste poter, farve og hårlag ok. Prima bevægelser, temperament ok. Very Good 2. plac. Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Passende stor racetypisk brugsklassehan af passende størrelse. Velskåret hoved, velansatte ører, korrekt bid, komplet tandsæt, kønne øjne, god hals og ryglinie, god underlinie, velansat hale. Velvinklet for og bagvinkler, farve og hårlag ok. Prima bevægelser. Excellent 1. plac. Cert, BIM Championklasse Tæve DKCH Æblevangen Aqua 09155/2005 John & Christina Bak Passende stor champion tæve, velskåret hoved, Ganske godt feminint tæveudtryk, velansatte ører, kønne øjne, korrekt bid. Komplet tandsæt, god hals, stærk ryg, godt kryds, velansat hale, prima underlinie, velvinklet for og bag, hårlag ok. Prima jordvindende bevægelser, temperament ok. Excellent 1. plac. BIR Juniorklasse Tæve Æblevangen Breezer 18890/2007 John & Christina Bak Passende stor junior tæve. Godt kønspræg, velskåret hoved, velansatte ører, korrekt

- Dansk Gordon Setter Klub ­


254

Udstillinger 2008

bid, komplet tandsæt, kønne øjne, god hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde og volume efter alderen. Velvinklede for og baglemmer. Hårlag og farve ok. Gode bevægelser, temperament ok. Excellent 1. plac. Brugshundeklasse Tæve Hunting Tianna’s Blæs Becca 17645/2006 Peter Eliasen Passende stor lidt let brugsklasse tæve, godt kønspræg, velskåret hoved, velansatte ører, passende øjenfarve, korrekt bid og komplet tandsæt. God hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde og volume, velvinklet for og baglemmer. Farve og hårlag ok, prima bevægelser. Very Good 4. plac. Nymarken‘s Karla 09839/2006 Frits Friberg Brugsklasse tæve i mindste lag. Velskåret harmonisk hoved, velansatte ører, korrekt bid, komplet tandsæt, god hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale. Passende brystdybde og volume. Velvinklede forlemmer en anelse stejle baglemmer. Rimelige bevægelser, farve og hårlag ok. Very Good Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Wøkk Smed Passende stor brugsklassetæve, velskåret hoved, en anelse langt snudeparti, velansatte ører, stop ønskes mere markeret, korrekt bid, komplet tandsæt, god hals og ryglinie, passende brystdybde og volume. Velvinklede for og baglemmer. Gode faste poter, hårfarve og hårlag ok. Prima bevægelser. Very Good

Opendoras Gulla 10191/2005 Ásgeir Páll Júlíusson Passende stor brugsklasse tæve med et godt kønspræg, velskåret hoved, korrekt bid, komplet tandsæt, kønne øjne, velansatte ører, godt kryds stærk ryg. Velansat hale. Passende brystdybde og volume, velvinklede for og baglemmer, gode faste poter, hårlag ok. Prima jordvindende bevægelser. Temperament ok. Excellent 1. plac. Cert. Åens G. Blackie 09372/2006 Ole Hallberg Passende stor velbygget brugsklassetæve, velskåret hoved, velansatte ører, korrekt bid, komplet tandsæt. God hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde, men mere volume ønskelig. Velvinklede for og baglemmer, gode bevægelser, farve og hårlag ok. Temperament ok. Very Good 3. plac. Æblevangen Alaia 09159/2005 Ole Hallberg Passende stor brugsklassetæve, racetypisk. Velskåret hoved, velansatte ører, korrekt bid, komplet tandsæt, kønne øjne, god hals og ryglinie, godt kryds, velansat hale, passende brystdybde og volume. Velvinklede for og baglemmer, hårlag ok, prima jordvindende bevægelser, temperament ok. Excellent 2. plac.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillinger 2008

255

De placerede hunde fra FJD‘s udstilling den 15. juni i Vissenbjerg.

NKK’s 110 års Jubilæumsudstilling I Oslo den 28. juni 2008 Dommer: Anne-Marit Olsen, Norge Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Meget god type, maskulin godt hoved, god hals, ryg, litt affaldende kryss, god underlinje kunne hatt bedre vinklet fram, normalt vinklet bak. God pels og farve, gode bevægelser. 1.pr. 2. kkl. CK, Cert Årbog 2008

Brugshundeklasse Tæve Q-Bic’s Ginnie 19491/2002 Jørgen Højer Meget god type, feminine velskåret hoved, god hals, velproportioneret krop. Kunne hatt bedre vinkler fram, velvinklet bak. Ord. Benstamme, bra pels/farve/tegn, gode bevægelser. 1.pr. 2kkl. CK, BTK 2, Res. CACIB. DKK’s Udstilling i Brøndby den 29. juni Dommer: Ann Carlström, Sverige

- Dansk Gordon Setter Klub ­


256

Udstillinger 2008

Hvalpe Klasse Tæve Wøkk’s Asta DK23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Trevlig tik hvalp, feminint hoved, ganske bra proportioner, velansatte og behårede øren, bra brystkorg for alderen, passende bestammer, udmærkte tasser, rør sig trangt fram og bak, bra steg fron sidan, vacker pels og farg med fine teckan, men sakner den substans som racen skal have. Lovende Wøkk’s Lajka DK23382/2007 Kent Østergaard, Tanja Nørregren Trevlig tik hvalp, feminint hoved med bra udtryk, velansat øron, mycket bra hals, hvælvende i rørelser, tilræklig brystkorg for alderen, passende benstammer, rør sig trangt frem og vak, kunne have længre steg fron siden, mycket bra pels og fina tecken, sakner den substans som racen behøver. Lovende

stop, fint udtryk, velansat øron, mycket bra hals og ryg, even for alderen mycket uudviklet brystkorg, åbne vinkler frem med rak stelt overarm, åbne vinkler bak, rør sig trangt frem og bak, kunne røre sig med betre steg fra siden, fin farg og tecken, kunne være bedre. Sufficient Brugshundeklasse Tæve Mangler hundens navn og stambognr. Feminin helhet som tik, hoved med bra længd, nosparti som kunne havde betre djyb, velansat øron, mycket bra hals og ryg, fremskuten skuldre, lagom vinkler, rør sig trangt bak, noget trangt frem ganske vel fra sidan, bra farg og tecken. Very Good 1. plac. World Dog Show 2008 I Stockholm den 5. juli Dommer: Per Iversen, Norge

Championklasse Tæve Åben Klasse Hanhund DKCH Æblevangen Aqua 09155/2005 Christina & John Bak Tik med fine proportioner men som skulle have mer djyb i hovedet og mer substans i kroppen, fint udtryk, velansatte øren, mycket bra hals og ryg noget faldende ryg, lagom vinklet rundt om, rør sig trangt bag och fram, vel fra sidan, vacker pels og farg. Very Good 1. plac.

Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer En hane av myket bra størrelse, viser best up sig I rørelse men inte så samarbejdsvillig I dag. Han har et bra hoved, myget bra hals og krop, faldende kors, bra ben myget bra rørelser fron sidan. Very Good Brugshundeklasse Tæve

Juniorklasse Tæve Æblevangen Breezer DK18890/2007 John & Christina Bak Tik som visas I for tynd condition, feminint hoved med bra længd, kunne have betre

Æblevangens Aqua 09155/2005 John & Christina Bak En velgående tik med feminint bra hoved. Ønsker lidt mere hals og mere kropsvolume. Bra overline med fallende kryds.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillinger 2008 Kunne haft mere bagbensvinkel, vises i sommerpels i dag. Very Good DKK Kreds 8’s Udstilling i Rønne den 13. juli Dommer: Svend Erik Løvenkjær, Danmark Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Elegant han, god størrelse, velbalanceret, herligt udtryk, tilpas kraftigt hoved, meget godt udtryk, flot læbelinie, meget godt kønspræg, korrekt ansatte ører, meget flot hals, velmarkeret skulder, godt markeret forbryst, tilpas dyb og lang brystkasse, lidt for stejl i overarmen der giver en lidt åben albue. Bred stærk lænd, korrekt ansat hale, tilpas vinkling i knæ og hase, kunne have lidt kraftigere dækhår, korrekte farver, bevæger sig med godt fraskub. Excellent 1. plac. BIR, BIG 2 DKK’s Udstilling i Vejen den 17. august Dommer: Sven-Otto Hansen, Danmark Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Passende stor og velbygget han, glimrende hoved, godt udtryk, fortrinlig overlinje, velformet brystkasse og god underlinie, velvinklet for og bag, gode benstammer og poter, gode bevægelser dog en anelse snævre bag, prima hårlag. Excellent 1. plac. CACIB, BIM Årbog 2008

257

Juniorklasse Tæve Flicka Van De Hiärt Biek DK00843/2008 Henning Christensen Passende stor og velbygget tæve med et godt men en anelse tungt hoved, godt udtryk, glimrende overlinje, stærk kryds, velformet brystkasse, god underlinje, velvinklet for og bag, gode benstammer og poter, gode bevægelser, hårlaget noget uplejet, der mangler fane på halen. Very Good 1. plac. Wøkk’s Asta DK23383/2007 Cecilie Wøkk Smed Passende stor noget let tæve, glimrende hoved og godt udtryk, en anelse ujævn overlinje, godt kryds, brystkassen burde have mere volumen og dette påvirker underlinjen, velvinklet for og bag, gode men lidt spinkle benstammer, gode bevægelser, godt hårlag. Good Wøkk’s Anja DK23384/2007 Cecilie Wøkk Smed Passende stor ung tæve, fortrinligt hoved med godt udtryk, god overlinje, lidt kort kryds, velformet brystkasse som kunne have lidt mere volumen, navnlig bagtil, i øvrigt god underlinje, gode bestammer og poter, gode om end lidt usikre bevægelser, prima hårlag. Very Good 2. plac. Wøkk’s A. Lajka DK23382/2007 Kent Østergaard & Tanja Nørregren Passende stor, lidt let tæve med godt hoved og udtryk, mangler P2 i begge sider, både over og undermund. Prima overlinie, acceptabelt kryds, velformet brystkasse som dog kunne have lidt mere volumen bagtil, i øvrigt god underlinje, velvinklet for og bag,

- Dansk Gordon Setter Klub ­


258

Udstillinger 2008

lidt spinkle benstammer, gode bevægelser. Sufficient Brugshundeklasse Tæve Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Smed & Frank Jensen Passende stor og velbygget tæve, fortrinligt hoved med godt udtryk, glimrende overlinie, stærkt kryds, meget velformet brystkasse, prima underlinie, velvinklet for og bag, gode benstammer og poter, gode bevægelser dog en anelse snævre bag, prima hårlag. Excellent 1. plac. Cert, CACIB, BIR

DKK’s Udstilling i Ballerup den 21. september 2008 Dommer: Knud V. Jensen, Danmark Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Passende stor harmonisk og udmærket bygget, udmærket hoved, god hals, en anelse ujævn ryglinje, godt kryds, nogenlunde velvinklede lemmer både for og bag, gode bevægelser der dog er meget snævre for og bag, korrekt hårlag. Very Good 1. plac. Brugshundeklasse Tæve Æblevangen Alaia 09159/2005 Ole Halberg Passende stor harmonisk men lidt let bygget tæve, godt hoved, smuk øjenfarve, god hals, lidt ujævn ryglinje, nogenlunde kryds, brystkassen ønskes dybere med mere fylde,

kunne ønskes en anelse bedre vinklet både for og bag, gode bevægelser som dog er lidt snævre, korrekt bid og hårlag. Good DKK’s Udstilling i Herning den 8. november 2008 Dommer: Trygve Heyerdahl, Norge Hvalpe Klasse Hanhund Nr. Løgum’s Disko Af 5. maj 07 K12040/2008 Gorm Pedersen 6 mdr. han endnu noget feminin og smal, bra hoved, korrekt udtryk, tilstrækkelige lændevinkler, bra bevægelse. Lovende Brugshundeklasse Hanhund Q-Bic’s Isi 17528/2006 Jørgen Højer Passende stor hanhund maskulin han af meget god type. Godt hoved, vackert udtryk, god overlinje, lidt fremskudt skulder, gode ben med gode poter, god pelskvalitet, korrekt farget, effektive bevægelser. Excellent 2. plac. Åens Gangster 09367/2006 Kent Hvirring Jensen Noget over middelstor hanhund med acceptabel kønspræg, smal set forfra, bra ryg og lænd, falder lidt i krydset. Gode lændevinkler, vel meget sodet i tantegningerne, løse forbensbevægelser og svært trange bagbensbevægelser. Good Klettkovens Karikatur N06862/2006 Wenche Porsager & Maysiri Dukane, Norge Passende stor maskulin hanhund af meget god type. Godt hoved noget høje pandeben,

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Udstillinger 2008 god harmonisk krop, velstillede for og bagben. Solide bagben, korrekt farge, effektive bevægelser. Excellent 1. plac. Cert, CACIB, BIM Juniorklasse Tæve Wøkk’s Anja DK23384/2007 Cecilie Wøkk Smed 12 mdr. gammel feminin tispe, meget god type, godt hoved, god harmonisk krop, gode ben, gode poter, korrekt hårlag, effektive bevægelser. Very Good 4. plac. Goango Black Cha Cha S57877/2007 Margret Joelsson, Sverige 16 mdr. For alderen veludviklet tispe af meget god type. Vakert hoved god harmonisk krop, velstillede for og bagben, gode poter, korrekt farget, effektive bevægelser. Excellent 1. plac. Flicka Can De Hiärt Biek DK00843/2008 Henning Christensen Passende stor feminin tispe, endnu vældig smal i brystet, Vackert hoved, korrekt udtryk, god over- og underlinje, affaldende kryds, noget åben pels, korrekt farget, ineffiktive bevægelser. Very Good 3. plac.

Brian Møller Noget under middelstor feminin tispe som er noget for trykket i ringen, vackert hoved, korrekt udtryk, noget eftergivende ryglinie, affaldende kryds, tilstrækkelig lændevinkel, korrekt farget, trange bagbensbevægelser. Good Brugshundeklasse Tæve Æblevangen Adina 09157/2005 Cecilie Smed & Frank Jensen Noget under middelstor feminin tispe, meget god type, godt hoved, korrekt udtryk, korrekt harmonisk krop med gode ben, gode poter, korrekt farge, noget åben pels. Excellent 2. plac. Imingens Br Arpi N03778/2001 Terje Indset, Norge Noget under middelstor feminin tispe af meget god type. Udmærket kønsprægel, vackert hoved, korrekt udtryk, god harmonisk krop, velstillede for og bagben, tilstrækkelig benstamme gode poter, korrekt farve og effektive bevægelser. Excellent 1. plac. Cert, CACIB, BIR

Imingens Jz Modesty Blaise N22445/2007 Marit Bjercke & Nina Kjelsberg, Norge 14 mdr. meget god type, godt kønspræg, vakert hoved, lidt fremskudt skulder, god over- og underlinie, solide ben, gode poter, korrekt farget, bra bevægelse. Very Good 2. plac. Åben Klasse Tæve Åens Smilla 12635/2003 Årbog 2008

259

- Dansk Gordon Setter Klub ­


260

Avlsregistering 2008

Dansk Gordon Setter Klub ­- Ă…rbog 2008


Avlsregistering 2008

Ă…rbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

261


262

Avlsregistering 2008

Importer 2008

Dansk Gordon Setter Klub ­- Ă…rbog 2008


Avlsregistering 2008

Ă…rbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

263


264

Avlsregistering 2008

Dansk Gordon Setter Klub ­- Ă…rbog 2008


2008

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

265


266

Eliteavlsregister

I registeret optages GORDON SETTERE med 1. præmie/GOOD på udstilling og 1. præmie på markprøve. Optagelsen betyder ikke, at hundene er eliteavls hunde, men at de er resultat af eliteavl. Registret blev oprettet i 1978. *Udstillings champion **International champion ***Dansk jagt champion **** Dansk Brugs champion ***** International Markprøve champion Navn / stb. nr. † Pan 18219/73*

Forældre Opdrætter Jotuns Stegg J. Clausen Johansen Krogløvgårds Arnie

† Øens Hass 20758/68Ø

Bingo Sarah

E. Strømkjær

† Paw 10096169A

Stormarkens Boy Senta

A. Jensen

† Puk 21205/68Ø*

Krogløvgårds Cognac J. Clausen Johansen Krogløvgårds Arnie

† Øens Vivi 30416/74F

Blåhøjs Peik Krogløvgårds Pernille

E. Strømkjær

† Jackie 18420/72E † Mikki 22284/76*

Jotuns Stegg Øens Lullu

K. Nielsen

Jotuns Gry Jenka

H. West Jensen

† Thor 01056/81

Mikki Mica

P. E. Bæk

† Fjelloas Victor 11941180*

Index Dipper of Craftnant A. Brekke Bonnie

† Øens Gorm 03219179*

Øens Vanja Dainty

E. Strømkjær

† Øens Charlie 303337/77*

Øens Vanja Bette

E. Strømkjær

† Assi 28274/80

Øens Gorm

P. Wagner

Jotuns Trornsø Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Eliteavlsregister

267

Navn / stb. nr. † Eggaflellets Trine 00287/77

Forældre Kruttrøikens lgalo Eggafiellets Zentha

Opdrætter J. Johansen

† Øens Carin 30335/77*

Øens Vanja Bette

E. Strømkjær

† Veidemarkens Leica 01446/82* Kruttrøikens Titus Quartens Inca

B. Mossmann

† Æblevangens Donna 10830/84 Rex Zenta

J & M. Bak Madsen

† Here Comes Bobby Burns 10704/84

King Gloføykens Maja

L & S Westbye

† Bino 13065/83*

Fjelloas Victor Øens Jenka

V. Kristensen

† Åens Brus 07310/85*

Thor Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Æblevangens Fie 06071/85

Kruttrøikens Shogun Jotuns Beauty

Merete Bak Madsen

† Topsy 00404/86*

Max Ulvatnes Titi

Bjarne Kleis

† Fjellets Dannie 05460/85**

Kruttrøikens Tell Highland K. Mountie

Peter Lindel

† Åens Carlo 00281/86**

Fjellets Dannie Veidernarkens Leica

Erik Petersen

† Myrsprutens Stine 06089186** Kruttrøikens Tell Østagløtens Gaiza

Åge Strørnvoll

† Trine 27811/85*

Veidernarkens Tokker Eggafjellets Trine

L. Zinglersen

† Åens Dea 10394/89**

Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Erik Petersen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


268

Eliteavlsregister

Navn / stb. nr. † Åens Dapper Dan 10398/88**/***

Forældre Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Opdrætter Erik Petersen

† Åens Design 10399/88

Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Blackpoint A Black Bowie 19795189** /***

Fjellets Echo Springset Heaven Sent

P. Kissow

† Højtoftegaards A Blacki Bino 23151/86* Diana † Tod 10680/87 Fjellets Dannie Odette

E. M. Søndergaard & Jesper Olesen Søren Sørensen

† Pennehavens Piaf 27077/89

Fjellets Dannie Lars Zinglersen Stenmarkens D. Black Pennie

† Møllens Charlie 21313/89 † Øens Debbie 25988/90*/**

Thor Topsy

† Åens Eddie 20385/89*

Placheffills Blackthorn Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Åens Emmigrant 20386/89*

Plachchills Blackthorn Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Øens Bøj 17143/89

Fjelloas Victor Øens Thali

E. & G. Strømkjær

† Svitjods Isadora 23130/89**

SU Li’s Raider Falljægarens Ronja

A. Linder & T. Larson

† Højtoftegaards C. Dusty 14569/91** † Alexi 06008/90

Bino Diana

E. M. Søndergaard Jesper Olesen

Kråklifjellets Fuzzy Øens Ulla

Ove S. Petersen

Bjarne Kleis

Gambrinus von der Mark E. & G. Strømkjær Øens Wencke

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Eliteavlsregister

269

Navn / stb. nr. † Åens C. Rica 00286186

Forældre Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Opdrætter Erik Petersen

† Åens Duke 10401/88

Fjellets Dannie Veidemarkens Leica

Erik Petersen

† Q Bic’s A’Conto 10558/92**

Åens Carlo Svitjods Isadora

Jørgen Højer

† Åens Frk. Freja 12268/91**

Krålifjellets Fuzzy Åens Dea

Erik Petersen

† Absalon 21569/91

Møllens Charlie Mathilde

Børge Bjerre

† Åens Jagger 04318192

Åens Dr. Whitefoot Børjudalens Marte

Erik Petersen

† Blackpoint C Black Tikka

Fjellets Dannie P. & A Kissow Krålifiellets Black Magic

† Shadow 26551/91

Blackpoint A Black Bowie Poul Erik Dahl Topsie

† Sirduke 17522/90 † Svitjods Kikki 06820/93

Blackpoint A Black PantherAnita Jensen Nella

† Åens Leica 14490/92*

Åens Dr. Whitefoot Øens Zenta

Højtoftegaards D Black Lady 21649/93*

Højtoftegaards A. Blackic E. M. Søndergaard Øens Debbie Jesper Olesen

Højtoftegaards D. Jackie 21648/93

Højtoftegaards A. Blackic E. M. Søndergaard Øens Debbie Jesper Olesen

† Q Bic’s Balder 16646/94

Åens Carlo Svitjods Isadora

Rypebrinkens Lord Moc A & T Larsson Svitjods Isa

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

Erik Petersen

Jørgen Højer


Eliteavlsregister

270

Navn / stb. nr. Åens Jillie 04314/92

Forældre Åens Dr. Whitefoot Børjudalens Marte

Opdrætter Erik Petersen

Åens Junker 04319/92

Åens Dr. Whitefoot Børjudalens Marte

Erik Petersen

Fuzzy’s Blitz 22453/95 Alexi

Åens Dr. Whitefoot

Ove Steen Petersen

Q Bic’s Bonus 16644/94**

Åens Carlo Svitjods Isadora

Jørgen Højer

† Stenmarkens I Ponto, 21730/93 Starnie A. & A. Diederichsen Springset Storm of Firewind Åens X-tra Luffe 00384/96*** ****

Åens Dr. Whitefoot Cita

Røsmæs Dingo 16649/95*

Åens Dapper Dan Niels Erik Krüger Svitjods Kikki

Åens Unique 15470/95

Orrvila’s Garm Åens Dea

Højtoftegaards G. Bino 23472/95*

Blackpoint A. Black Bowie Jesper Olesen & Øens Debbie E. M. Søndergaard

Troldmarkens Abelone 13788/96**

Åens Junge Åens Frk. Freja

† Nymarken’s Freddy Fræk 23866194 Iglsøgårdens Silas 06793/98

Åens Carlo Frits Friberg Myrsprutens Proffi

Iglsøgårdens Shako 06791/98* † Højtoftegaards H. Nimbus 23996196

Åens Nasa Jacob Nielsen Åens Ofivia

Åens Nasa Åens Olivia

Erik Petersen

Erik Petersen

Kristian Frøkjær

Jacob Nielsen

Højtoftegaards C. Dusty Jesper Olesen & Øens Debbie E. M. Søndergaard

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Eliteavlsregister

271

Navn / stb. nr. Øens Godot 00524/96

Forældre Opdrætter Øens Bøj E. & G. Strømkjær Øens Era

Åens Exelent 003851/96

Åens Dr. Whitefoot Cita

Åens Daffy 05248/99

Faksefiellets Taras Bulba Erik Petersen Åens Leica

Åens Dapper Joy 05246199

Faksefiellets Taras Bulba Erik Petersen Åens Leica

Åens Emma 07152/99

Åens QX Orrvila’s Turva

Erik Petersen

Røsnæs Evita 13117/98

Åens Dapper Dan Åens Queennie

Niels Erik Krüger

Åens Kalle Kluivert 12941/2000* **

Åens X tra Luffe Rypebrikens Isa

Erik Petersen

Erik Petersen

Lyngmosegaards Dodo 01909/99 Orrvillas Vigør Lyngmosegaards Cindy

Kristian Thomsen

Åshöjdens Locky 1732212001

Ewa P. Storm

Oscar Du G. Valy Åshöjdens Tracy

† Pennehavens Buffas 1077212001 Troldmarkens Applaus Meggi

Lars Zinglersen

Troldmarkens Dacapo 16596/2000 Faksefjellet Taras Bulba Kristian Frøkjær Troldmarkens Ami Marrika A. Tianna 11592/97

Højtoftegaards G. Bino Svend Rohde Åens L. Afrodite

Entangens B-Boss N22786/01

Bjørnebyens Chino Göril Hov Hammerkleivas Raisa- Lita

Åens Outlaw 03165/2002

Åens Kalle Kluivert Åens Erica

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

Erik Petersen


272

Eliteavlsregister

Navn / stb. nr.

Forældre

Opdrætter

Åens Goliat FIN 41749/99

Troldmarkens Applaus Åens Miss Molly

Erik Petersen

Ronja 09837/2002

Scott Liza

Anton Dahl

† Nymarken’s Gibson 12419/2002 Troldmarkens Applaus Åens Emma

Frits Friberg

Åens Odine 03170/2002

Erik Petersen

Åens Kalle Kluivert Åens Erica

Troldmarkens Echo 21003/2002 Åens QX Kristian Frøkjær Troldmarkens Ami Højtoftegaards Nova 17899/2002 Troldmarkens Applaus Jesper Olesen & Højtoftegaards Black Lady E.M. Søndergaard Nymarken’s Gelina 12423/2002 Troldmarkens Applaus Åens Emma

Frits Friberg

Åens Razz 20737/2002

Erik Petersen

Åens Excelent Åens Good Golly

Nymarken’s Hopper 21495/2003 Entangens B-Boss Troldmarkens Deluxe

Frits Friberg

Nymarken’s Jingo 17879/2003

Frits Friberg

Troldmarkens Applaus Åens Emma

Lyngmosegaards Edna 19392/2003 Entangens B-Boss Lyngmosegaard Dodo

Kristian Thomsen

Åens Xl Paw 08800/2004

Åens X tra Luffe Asta

Erik Petersen

Æblevangens Aqua 09161/2005

Rimfaxes B. Timex Iglsøgårdens Taya

Christina & John Bak

Storåens Cap 12695/2002

Entangens B-Boss Troldmarkens Abelone

Flemming Østergaard

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Eliteavlsregister

273

Navn / stb. nr.

Forældre

Opdrætter

Åens G. Blackie 09372/2006

Troldmarkens Applaus Åens Una

Erik Petersen

På et bestyrelsesmøde i DGSK d. 29/08/2003 blev præmiserne for optagelse i DGSK’s eliteavlsregister præciseret. Følgende blev vedtaget: A: Hunden skal enten være dansk opdrættet eller dansk ejet (DKK registreret). B: Ejeren skal ikke nødvendigvis være medlern af DGSK C: Dansk opdrættede hunde i uden landsk eje kan optages og som et underspørgsmål hertil kan tilføjes, at det er uden betydning om ejeren er medlem i Danmark eller medlem af en udenlandsk Gordon Setter Klub.

I forvejen markeres: Udstillings Champion * Jagtchampion ** og Brugschampions *** Hertil tilføjes: International Udstillings Champion og International Markprøve Champion. Disse vil fra og med 2003 Årbogen også være markeret med stjerner. En naturlig rækkefølge vil da blive: Udstillings Champion * International Champion ** Dansk Jagtchampion *** Dansk Brugschampion **** International Markprøvechampion *****

D: Dansk ejede og dansk opdrættede hunde kan optages på udenlandske resultater blot disse kan sammen lignes med vore prøver. Det gæl der for såvel markprøve som udstilling. E: Vi enedes om at tilføje to nye stjerne markeringer til Eliteavlsregisteret. Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


Statistik 2008

274 Præmierings % 1970 - 2005

Hvalpe

Importer

Starter

1970

20%

1970

1971

24%

1971

1972

35%

1972

1973

24%

1973

1974

33%

1974

1975

37%

1975

1976

8%

1976

1977

13%

1977

1978

25%

1978

52

0

85

1979

18%

1979

59

0

104

1980

16%

1980

92

0

121

1981

13%

1981

60

6

97

1982

28%

1982

85

4

90

1983

24%

1983

98

2

117

1984

26%

1984

73

1

74

1985

16%

1985

80

3

82

1986

23%

1986

71

4

82

1987

26%

1987

78

2

76

1988

24%

1988

38

5

110

1989

29%

1989

51

8

139

1990

29%

1990

78

3

142

1991

27%

1991

95

2

93

1992

28%

1992

83

2

93

1993

25%

1993

47

3

201

1994

18%

1994

85

1

209

1995

21%

1995

88

5

199

1996

17%

1996

83

0

210

1997

17%

1997

90

2

244

1998

17%

1998

56

1

270

1999

20%

1999

78

5

160

19%

2000

106

0

180

2001

31%

2001

77

1

155

2002

26,5%

2002

95

3

155

2003

24%

2003

85

1

239

2004

25%

2004

80

4

219

2005

29%

2005

33

7

173

2006

34%

2006

73

1

231

2007

20%

2007

87

2

231

2008

24,5%

2008

59

9

302

2000

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Statistik 2008

275

Markprøve statistik UK

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1. præmie

23 stk.

11 stk.

29 stk.

13 stk

14 stk.

18 stk.

14 stk.

8 stk.

7 stk.

2. præmie

11 stk.

2 stk.

12 stk.

6 stk.

8 stk.

6 stk.

4 stk.

7 stk.

3 stk.

3. præmie

0 stk.

0 stk.

1 stk.

0 stk.

1 stk.

2 stk.

0 stk.

0 stk.

1 stk.

Total starter

126 stk.

60 stk.

106 stk.

53 stk.

68 stk.

119 stk.

71 stk.

48 stk.

67 stk.

Præmierings %

27%

22%

40%

36%

34%

22%

25%

31%

16%

1. præmie

11 stk.

10 stk.

12 stk.

12 stk.

10 stk.

6 stk.

5 stk.

10 stk.

9 stk.

2. præmie

18 stk.

12 stk.

17 stk.

11 stk.

14 stk.

18 stk.

10 stk.

10 stk.

7 stk.

3. præmie

0 stk.

5 stk.

4 stk.

0 stk.

1 stk.

1 stk.

0 stk.

3 stk.

2 stk.

Total starter

142 stk.

147 stk.

107 stk.

101 stk.

128 stk.

105 stk.

73 stk.

90 stk.

105 stk.

Præmierings %

20%

18%

31%

24%

20%

24%

21%

26%

17%

1. præmie

7 stk.

5 stk.

2 stk.

1 stk.

2 stk.

3 stk.

4 stk.

4 stk.

2 stk.

2. præmie

4 stk.

2 stk.

2 stk.

7 stk.

4 stk.

3 stk.

1 stk.

5 stk.

0 stk.

3. præmie

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

3 stk.

1 stk.

0 stk.

Total starter

34 stk.

24 stk.

18 stk.

19 stk.

23 stk.

15 stk.

11 stk.

17 stk.

8 stk.

Præmierings %

32%

29%

22 %

29%

26%

40%

73%

17%

8%

ÅK

BK

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


276

Præmieringer 2008

Præmieringer & vinder 2008 Forår: Ungdoms klasse Åens G Blackie (Troldmarkens Applaus/Åens Una) Hunting Tiannas Blæs Becca ( Troldmarkens Chicko/ Marrika A. Tianne) Rana Nr. Løgums Carlo (Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) Nr. Løgums C-Fire (Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) Nr. Løgum‘s Comet (Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) Åens Fenris (Gordvals Charm/ Åens Odine) Østjyllands RB Bera (Entangens B-Boss/Ronja) Q-Bic‘s Isi (Mountaineer‘s Aias/ Q-Bic‘s Ginnie)

4 x 1. UK 4 x 1. UK 2 x 1. UK 3 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK

Åben Klasse Nr. Løgums Beckham Storåens Cap Æblevangens Aqua Storåens Cash Svitjod‘s Olga Lyngmosegaard‘s Edna

2 x 1. ÅK 2 x 1. ÅK 2 x 1. ÅK 1 x 1. ÅK 1 x 1. ÅK 1 x 1. ÅK

Vinder Klasse Troldmarkens Echo Entangen‘s B-Boss DKK Nymarken‘s Jingo Storåens Cash Nymarken‘s Gambler Lyngmosegaards Edna Åshøjdens Locky

(Troldmarkens Chicko/Åshöjdens Locky) (Entangens B-Boss/Troldmarkens Abelone) (Rimfaxes B. Timex/Iglsøgårdens Taya) (Entangens B-Boss/Troldmarkens Abelone) ( ) (Entangens B-Boss/Lyngmosegårds Dodo)

(Åens QX/Troldmarkens Ami) 1. VK DKK (Bjørnebyens Chino/Hammarkleivas Raisa Lita) 2. VK (Troldmarkens Applaus/Åens Emma) (Entangens B-Boss/Troldmarkens Abelone) (Troldmarkens Applaus/Åens Emma) (Entangens B-Boss/Lyngmosegårds Dodo) (Oscar De Gran Valy/Åshöjdens Tracy)

1. VK DGSK 2. VK DGSK 3. VK DGSK 4. VK DGSK 5. VK DGSK

UKK DGSK Østjyllands RB Bera Hunting Tiannas Blæs Becca Åens G Blackie

(Entangens B-Boss/Ronja) ( Troldmarkens Chicko/ Marrika A. Tianne) (Troldmarkens Applaus/Åens Una)

1. UKK 2. UKK 3. UKK

Efterår: Ungdomsklasse Nørre Løgum‘s Carloo Nørre Løgums C Fire Nørre Løgums Cicka

(Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) (Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) (Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky)

1 x 1. UK 1 x 1. UK 1 x 1. UK

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Præmieringer 2008

277

Åben Klasse Åens Gangster GS Åens G Blackie

(Troldmarkens Applaus/Åens Una) (Troldmarkens Applaus/Åens Una)

1 x 1. ÅK 1 x 1. ÅK

DGSK´s Derbyforprøve Nørre Løgums C-Fire Nymarkens Lind Nørre Løgums Carlo Nymarken‘s Karla

(Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) (åshöjden Cowboy/Åens Emma) (Troldmarkens Echo/Åshöjdens Locky) (Finnvola‘s Tsar /Troldmarkens Deluxe)

1. Vinder 2. Vinder 3. Vinder 4. Placeret

Dansk Jagthundederby Åens G Blackie

(Troldmarkens Applaus/Åens Una)

Derbyvinder

Brugsklasse Åens Gangster Ronja Nymarken‘s Hopper Åens Kalle Kluivert Troldmarkens Echo Nørre Løgums Beckham

(Troldmarkens Applaus/Åens Una) (Scott/Liza) (Entangens B-Boss/Troldmarkens Deluxe) (Åens E-xtra Luffe/Rypebrinkens Isa) (Åens QX/Troldmarkens Ami) (Troldmarkens Chicko/Åshöjdens Locky)

2 x 1. BRKL 1 x 1. BRKL 1 x 1. BRKL 1 x 1. BRKL 1 x 1. BRKL 1 x 1. BRKL

Vinderklasse Troldmarkens Echo Troldmarkens Chicko Åshøjdens Lucky Åens Kalle Kluivert Åens Razz Storåens Cash

(Åens QX/Troldmarkens Ami) (Åens Junge/Åens Frk. Freja) (Oscar De Gran Valy/Åshöjdens Tracy) (Åens E-xtra Luffe/Rypebrinkens Isa) (Åens Exelent/Åens Good Gooly) (Entangens B-Boss/Troldmarkens Abelone)

5. VK FJD 2. VK D.J. 1. VK DGSK 2. VK DGSK 3. VK DGSK 4. VK DGSK

Årets Gordon setter 2008 Åens Gangster

(Troldmarkens Applaus/Åens Una)

Årets Gordon Setter Nr. 2, 2008 Åens G. Blackie

(Troldmarkens Applaus/Åens Una)

Årets unge Gordon Setter 2008 Åens G Blackie

(Troldmarkens Applaus/Åens Una)

Årets Udstillingshund 2008 Q-Bic‘s Isi

(Mountaineer‘s Aias/ Q-Bic‘s Ginnie)

Årets Opdrætter 2008 Kennel Åens

v. Erik Petersen Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


278

Gordon Setteren i Sverige 2008 Gordonsettern i Sverige 2008

Året efter klubbens 100-års jubileum visar på en fortsatt positiv trend utan att de riktigt stora höjderna har uppnåtts. Om jag nu har räknat rätt har vi uppnått 67 premier vilket är något färre än förra året, detta dock med all sannolikhet på ett stort antal färre starter då det ju inte är jubileumsår. Premieringsprocenten borde därför ligga i spannet 18-20 % och därmed i nivå med de senaste åren. Åtta segrarklasser, två med CACIT, har vunnits av gordonsettrar och till skillnad från förr var det endast ett fåtal, närmare bestämt två stycken, som vanns av utländska hundar. Likaledes har åtta hundar tagit sin åtråvärda 1 ökl och därmed steget in i segrarklassen. Noterbart är att hälften är tagna på fält och lika noterbart är att flera av dem är mycket unga hundar som bara förra året gjorde bra ifrån sig även i ukl. I unghundsklass var resultatet lite sämre än föregående år, och därmed en fortsatt negativ trend, med sju 1 ukl fördelat på 3 svenska hundar och en norsk. Återigen var vi utan vinst i något av högstatus-proven även om vi hade hundar med i flera finaler. Bredden i toppen är dock nu så imponerande att detta bara är tillfälligheter, i alla stycken är den svenska gordonsettern i dag i helt i nivå med sina kusiner. DGSK hade inviterat landskamp där SGSK deltog på ett hedervärt sätt och slutade på en 3:e plats med Danmark som överlägsna vinnare. I laget deltog ”Svitjods Olga”, ”Svitjods Oden”, ”KÅ-Setterns Nancy ”

och ”PO-Setterns Alizia”. Stort tack till Thore Larsson och Ulf Kåberg som gjorde resan ner till Danmark. Under året har tre svenska gordonsetter erövrat titeln Svensk Jaktchampion; ”SUCh SJCh Svitjods Olga”, Thore Larsson och Anna Linder, ”SUCh SJCh Svitjods Oden”, Thore Larsson och Anna Linder, samt ” Åshöjdens Vivi” Carola Hedlund och Johan Vedholm. I tillägg har nämnde Oden även blivit SUCh vilket även förunnats två jaktprovsmeriterade norska hundar. Tyvärr håller i internationaliseringens namn titeln SUCh på att urholkas, definitivt för icke nordiska hundar, då till exempel rysk en hund med tvivelaktiga jaktprovsmeriter erhållit titeln efter att ha fått certifikat på världsutställningen. Vidare blir det allt vanligare att svenskägda hundar åker utomlands och blir Utställningschampion i länder där jaktprovsmerit inte behövs för att sedan tävla i championklass på svenska utställningar. Årets Gordon blev ”SUCh Mountaineers Dollar”, John Eliasson, som med bland annat en segrarklassvinst och en 3:e plats i SM hårfint tog hem segern. Årets Unghund blev ”Zettertjärns Duke”, Anja Fjällgren, som med 3 x 1 ukl tog titeln utan diskussion. Årets Uppfödare blev kennel Åshöjden, Ewa Posner-Storm som vanligt strid med förra årets vinnare Kennel Zettertjärn. Huvudprovet arrangerades som fältprov i MFKs område nära Enköping. Mycket

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Gordon Setteren i Sverige 2008 glädjande deltog ett stort antal gordonsettrar i både i kvalitets och konkurrensklass med mycket gott resultat innebärande 8 premieringar och bästa ras. Segrade gjorde ”SUCh SJCh Svitjods Olga” Thore Larsson och Anna Linder med 1 skl cert CACIT och blev därmed även Jaktchampion. Ove Johansson tog ut sin ”Åshöjdens Sigge” efter en längre tids skada och placerade sig 3 skl. Kennelkamraten ”Svartekällans Varo’n” ville inte vara sämre och tog 1 ökl HP vilket även ”Nymarkens Knockando”, Patrik Andersson lyckades med. Vidare i den öppna klassen fick Zettertjärns Chiva, StenOve Medeskog en 3 ökl och Zettertjärns Yakni, Kristina Edh fick 2 ökl. I unghundsklassen lyckade kullsyskonen ”Zettertjärns Darling”, Jane och Jocke Hagström och ”Zettertjärns Ditzie”, Kristina Edh ta varsin 2 ukl med den sistnämnda som Bästa Unghund

279

Årets Gordon blev: ” SUCH Mountaineers Dollar”, John Eliasson,

Huvudutställningen i samband med årsmötet i Albacken, Jämtland dömdes av Mats Jonsson. BIR blev ”Girifjällets Alba”, Anna-Lena Hoyer, och BIM blev ” Gråsjövalens Zimon ”, Kari Lautamäki. I jakthundsklass hanar fick ”Mortenfjellets Keano”, Peter Hoyer certifikat och bland tikarna delades det ut fyra certifikat med ”Zettertjärns U-Hell” Kristina Edh på första plats och också bästa jaktprovsmeriterade gordonsetter. Apportmästerskapet vanns i hård konkurrens av ”Zettertjärns Blaze”, Sofia Lind. På övriga utställningar arrangerade av SKK och FA har gordonsettrar deltagit med varierande resultat, dock har elva hundar under året tagit ett eller flera certifikat. ”Årets Utställningshund ” blev ”SUCh SJCh Svitjods Oden”, Tore Larsson. Årbog 2008

”Årets Utställningshund ” blev ”SUCH SJCH Svitjods Oden”, Tore Larsson

- Dansk Gordon Setter Klub ­


280

Referat generalforsamling 2008 DGSK‘s generalforsamling 2008

Referat fra generalforsamling på Riber Kjærgård Landbrugsskole d. 21. marts 2008 Generalforsamlingen startede præcis Kl. 20.30 1. Kristian Frøkjær blev enstemmig valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Robert Paulsen blev valgt til referent 3. Søren Thygesen og Henrik Gejl Christensen blev valgt til stemmetællere 4. Formandens beretning blev kort nævnt, ingen ønskede den læst op, da den findes på hjemmesiden, samt var trykt i FJD's blad Jagthunden 2/2008, samt udsendt til alle medlemmer den. 23. januar 2008. Beretningen blev anerkendt med klapsalve. 5. Forelæggelse af regnskabet 2007 v/ kasserer Lauge Larsen Johnny Streit spurgte til hjemmeside udgifter Kr. 45,00 om det kunne passe, da han syntes det var meget billigt. Svaret var at udgiften var korrekt. Kristian Thomsen havde spørgsmål vedr. avlsfond Hvad de Kr. 5.770,10 var brugt til? Formanden berettede at de var brugt til avl seminar i Maj 2007 Karl Jensen spurgte hvorfor der var så stor difference med tilskud fra FJD i 2006/2007? Kasseren berettede at der i 2005 var indbetalt for meget, som så blev reguleret i 2006 Regnskabet blev herefter ved håndsoprækning enstemmig godkendt

6. Forelæggelse af budget 2008 Ann Køj spurgte hvad overskuddet skal bruges til? Bestyrelse mente at kr. 2-4.000,00 er en lille overskudsmargen, som der ingen grund er til at bruge af. Bestyrelsen var enig i at DGSK ikke nødvendigvis skal være en overskudsforretning, men dog løbe rundt. 7. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen foreslog at midlerne på Kr. 25.090,00 fra kontoen til støtte for DGSK klubblad overføres til en jubilæums fond hvoraf 75 % øremærkes til DGSK 100 års jubilæum i år 2022. De resterende 25 % kan bruges i forbindelse med klubbens 90 års jubilæum i år 2012. Forslaget blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 8. Valg til bestyrelsen og suppleanter På valg er Ásgeir Páll Júlíusson, Lauge Larsen og Michael Strømberg Alle ønskede genvalg og blev enstemmig valgt med klapsalver. Som suppleant for Jylland blev Robert Paulsen foreslået af bestyrelsen og valgt. De øvrige suppleanter Karl Jensen og Carsten Sørensen ønskede genvalg og blev også valgt. 9. Valg af Revisorer samt en revisorsuppleant Linda Clemmesen og Christina Petersen blev valgt. Gorm Petersen blev valgt som revisorsuppleant 10. Eventuelt Forsamlingen spurgte om der kunne laves om på de regler, der betyder at en hund kun

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Referat generalforsamling 2008 kan opnå 3 1. præmier i åben klasse, således at alle hunde, uanset antal præmieringer kan stille på specialklubbens hovedprøve. Bestyrelsen fandt spørgsmålet interessant og vil se hvad man kan gøre for efterkomme forsamlingen ønske. En spurgte om Vinderklasse kan udvides til to dage? Bestyrelsen drøfter spørgsmålet på et senere tidspunkt. Der blev spurgt om man kan gøre noget mere positivt for nye hundeførere på markprøverne? Formanden: De fælles markprøve regler skal overholdes, men mener absolut der kan gøres noget ved at flere deltager på lokale prøver, hvor man kan få rigtig gode råd og tilrettevisning. Kommentar fra en ny hundefører, Kim Weber, han syntes at der i klubben og af aktivitetsfolkene er blevet taget rigtig godt imod ham.

indsats. Uden disse er DGSK ilde stedt. Noget som bestyrelsen var meget enig i. Kristian Frøkjær takkede for god ro og orden under Generalforsamlingen, som varede ca. en time. Forsamlingen udbragte herefter et trefoldigt leve for Dansk Gordon Setter Klub. Ref. Robert Paulsen Her får Kristian Thomsen overrakt Sølvfløjten af DGSK‘s formand Anton Dahl

Peter Rafaelsen spurte om det var muligt at købe den franske film om vildtbiotoper Bestyrelsen prøver om den er mulig at skaffe, når den tid kommer. DGSK har indstiftet en ny hæderspris, ”Sølvfløjten”, som kan uddeles til værdige personer, som med deres resultater, aktiviteter og indsats gennem mange år, har været med til at skabe god og positiv opmærksomhed omkring Gordon Setteren. Hædersprisen tildeles på Generalforsamlingen og ikke nødvendigvis hvert år. DGSK Hæderspris ”Sølvfløjten nr. 1” gik under lang og stående applaus fra forsamlingen til klubbens i nyere tid vel nok dygtigste dressør, Kristian Thomsen fra Jerup. Grethe Strømkjær roste og takkede de mange ildsjæle i klubben for deres store Årbog 2008

281

- Dansk Gordon Setter Klub ­


282

Beretning 2008 DGSK‘s bestyrelses beretning for 2008

2008 har for DGSK’s medlemmer været præget af stor virkelyst og dynamik. Antallet er medlemmer er stort set uændret i forhold til de totalt 170 medlemmer, der var i fjor, der er således kun lidt små ændringer fra A til B medlemskaber og omvendt, samt 3 nye udenlandske medlemmer. Helt fra årets start var der et meget stort udbud af træningsmuligheder over hele landet. På forårets kvalitetsprøver så vi flere kommende ekvipager, for hvem det lykkedes at opnå 1. pr. i ungdomsklassen, mens det i åben klasse, trods flere 1. præmier, kun lykkedes for Æblevangens Aqua, ved John Bak, at blive ny VK hund. Hovedprøven ved Riber Kjærgård, Bramming, var særdeles vellykket og vi er særdeles taknemmelige for det store arbejde vores prøveledelse ved Asgeir Pall Juliusson og Erling Clausen, vores terrængivere og ledere, samt dommere og alle øvrige hjælpere og ildsjæle udførte i forbindelse med prøven. Mange deltagere udtrykte under dagene begejstring over både prøvens afvikling, terræner, den super gode mad og betjening, men ikke mindst den festlige stemning og det gode sammenhold. Konkurrence mentaliteten fejlede bestemt ikke noget og sportsånden var helt i top. Man mærker tydeligt at det for vores medlemmer først og fremmest handler om at bringe Gordon Setteren videre fremad uden misundelig skelen og smålighed blandt vore opdrættere.

og trods et vist pres fra markprøve deltagerne om at komme af sted, lykkedes det H. P. Clausen på sædvanlig højt niveau at dømme vore hunde på bedste vis. Dog er det tydeligt for bestyrelsen, at netop udstillingen er årsag til en del stress, for både udstillings og markprøvedeltagere, såvel som dommere, efter at vi for nogle år siden, indførte markprøver også om fredagen. Bestyrelsen overvejer i skrivende stund, hvordan vi bedst kan tilbyde vore medlemmer en virkelig attraktiv årlig begivenhed, som tilgodeser hele familien og med fokus på udstilling af alle vore gode jagthunde. Målet er at skabe en udstilling med deltagelse af mindst 20 hunde. I forbindelse med Generalforsamlingen blev klubbens nye æresbevis ”Sølvfløjten” overrakt, under stående bifald, til vort mangeårige medlem Kristian Thomsen. På markprøverne blev Åens G Blackie ved Ole Halberg bedste hund i ungdomsklassen og Nørre Løgums Beckham ved Lorenz Clemmesen blev bedste åbenklasse hund og vinder af E.A. Christiansens Mindepokal. Østjyllands Bera, ved fører Kristian Thomsen Vandt UKK. Nymarken‘s Jingo ved Michael Strømberg vandt vinderklassen med CACIT, 2. vinder blev Storåens Cash ved Poul Erik Dahl, 3. vinder Nymarkens Gambler ved Ulrik Stadelhofer, 4. vinder Lyngmosegårds Edna ved Kristian Thomsen, 5. vinder Åshøjdens Locky ved Karl Jensen. På udstillingen opnåede Q-Bics Isi ved Jørgen Højer EX 1. Plac. BIR og Æblevangens Aqua ved Christina Bak opnåede EX 1.Plac. BIM.

Udstillingen blev afviklet fredag morgen, Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Beretning 2008 Senere på året opnåede Q-Bics Isi også at blive kåret til Årets DKK Racevinder 2008. Hovedprøven 2009 afholdes den sidste weekend i marts, i Nordjylland. På den fælles DKK forårsvinderklasse ved Bramming opnåede Troldmarkens Echo ved Allan Nissen at blive 1. vinder med HP, tillige blev Storåens Cash ved Poul Erik Dahl 2. vinder, ligeledes med HP. Begge Poul Erik Dahls hunde, Storåens Cash og Entangens B Boss, var i øvrigt med til 2. heat på forårsmesterskabet, hvor Cash desværre blev sat af i matchningen uden placering. Der var pæn tilslutning til landsdelenes apporteringstræning og prøver, Gordon Setteren er traditionelt dygtige apportører. Gordon Setterne var på FJD’s udstilling repræsenteret med 16 hunde (forrige år 13). Æblevangens Aqua ved Christina Bak opnåede Excellent 1. PLAC BIR og Q-Bic’s Isi ved Jørgen Højer opnåede Excellent, 1. PLAC Cert BIM. Forderbyet blev den 23. august afholdt på særdeles velegnede terræner omkring Hejnsvig, velvilligt stillet til rådighed af Ulrik Stadelhofer, som sammen med Poul Erik Dahl dømte den rekordstore prøve med i alt 20 deltagere. De gode arealer kombineret med mange fremragende unghunde gjorde prøven til en god oplevelse, ikke mindst for 1. Vinderen Nørre Løgums C-Fire ved Robert Paulsen, som i øvrigt senere gjorde en rigtig god figur i Dansk Jagthunde Derby. De mange gode unghunde skal blive spændende at følge fremover. Årbog 2008

283

Åens Gangster ved Kent Hvirring Jensen og Åens G Blackie opnåede i efterårets kvalitetsklasser VK billetten ved at opnå 1.Præmie i åben klasse. På nogle af vore fineste jagtprøver, nemlig Brugsklasserne, har vore sorte settere også klaret sig rigtig godt. Sammenligner vi med de øvrige engelske hunde og Bretonerne, opnåede vores race, i efteråret 2008, den højeste præmieringsprocent, nemlig 30,6 % , mod Engelsk Setter 27,3 %, Breton 20 %, Irsk Setter 16,7 % og Pointerne 15,8 %. Resultatet er både udtryk for et fornemt dressurarbejde af vore hundeførere, men bestemt også at Gordon Setteren er særdeles velegnet til hønsejagt i det danske landskab. Følgende opnåede 1. Præmie i brugsklasse: Åens Gangster ved Kent Hvirring Jensen – 2 x 1. Pr. Nørre Løgums Beckham ved Lorenz Clemmesen – 1. Pr. Åens Kalle Kluivert ved Erik Petersen, 1. Præmie. Troldmarkens Echo ved Allan Nissen, 1. Præmie. Nymarken‘s Hopper ved Lauge Larsen, 1. Præmie. Ronja ved Søren Brøndum Thygesen, 1. Præmie. Dansk Jagthunde Derby 2008 2008 blev året hvor det lykkedes en Gordon Setter at vinde Dansk Jagthunde Derby for allerførste gang - det har vi stræbt efter siden stiftelsen af derbyet i 1932. Åens G Blackie, ejet, dresseret og ført af Ole Halberg vandt på flotteste måde Dansk Jagthunde Derby 2008. Åens G Blackie er opdrættet af Kennel Åens ved Erik Petersen i samarbejde med Tony Andersen, som havde øje for både

- Dansk Gordon Setter Klub ­


284

Beretning 2008

Una's og Applaus talenter og var overbevist om, at det ville give et godt resultat at parre de to hunde. En overbevisning der til fulde er bekræftet nu. Det var en fantastisk oplevelse, i hvert fald når hjertet banker for Gordon Setteren, at være tilskuer til derbyet. Blackie gik fejlfrit med en perfekt fugletagning om lørdagen og gik videre til 2. heat med højeste rangering 1A. I både indledende heat og finalen, om søndagen, gik Blackie i et klassesøg af absolut højeste niveau. Blackie har derudover opnået 5 X 1.UK og 1 X 1.ÅK. DGSK glæder sig til at følge ekvipagen i de kommende år. Derudover overgik Nørre Løgums C Fire ved Robert Paulsen også til andendagen med rangeringen 1A. C Fire gik i halvdelen af sit første slip i 2. heat til topkarakter, men formåede desværre ikke at fastholde kadencen slippet ud og blev sat af inden matchningen, men også en god præstation. Lauge Larsen havde lagt terræner til DGSK Hubertusprøve, som blev afholdt på Sjælland, lidt syd for Holbæk. Ærgerligt at ikke flere havde tilmeldt sig denne spændende prøveform. Flere gav udtryk for, med baggrund i forskellige argumenter, at prøven burde lægges efter vinderklassen, så det planlægger vi at gøre i 2009. Til gengæld forventes en noget større interesse. Vinder af DGSK Hubertus Mesterskab blev Hammarkleiva’s Ze-Pil ved Anton Dahl. Den fælles Mesterskabsprøve blev i år vundet af en Pointer, Metrinelunds Boye ved Villy Lovén, med Åshøjdens Locky v/Karl Jensen på anden pladsen. DGSK vinderklasse blev afholdt den 28. september på de smukke terræner omkring Langebæk og Petersgård på Sydsjælland. Bjarne Kleis, som lagde både lokaler og ter-

ræner til, havde på forbilledlig og særdeles gæstfri vis skabt nogle perfekte rammer til afviklingen af prøven, som fik følgende resultat Åshøjdens Locky v/Karl Jensen, 1. vinder Åens Kalle Kluivert v/Erik Petersen, 2. vinder Åens Razz v/Linda Clemmesen, fører John Bak, 3. vinder Storåens Cash v/Poul Erik Dahl, 4. vinder. Dommere var Claus Nielsen (Ordf.) og Peter Rafaelsen. Desværre formåede kun få hunde og førere at gøre sig gældende i efterårets fælles vinderklasser, kun Troldmarkens Chicko opnåede kvalifikation til DM via en flot præstation som 2. Vinder på en af de fælles vinderklasser, DJ prøven i Grindsted den 3. oktober. DM blev afholdt den 12. oktober i Nordjylland med Hjallerup Jagtforening som arrangør. Både Troldmarkens Chicko og Åshøjdens Locky opnåede situationer inden middag, men andre brister samt et utroligt stærkt felt var medvirkende til at de desværre ikke var med til 2. heat. Danmarksmester 2008 blev Pointeren Boelsgårds Paw ved Jørgen Gordon Andersen. Som en flot afslutning på sæsonen 2008 afholdte vi, i Sønderjylland, med Uge Lystfiskeri som standkvarter, den 25. og 26. oktober Nordisk Landskamp, som vi havde planlagt samtidig med kampen om Nordlandspokalen, i form af en international vinderprøve med CACIT, dømt under FCI regler med Andreas XXXXX som hoveddommer. De øvrige dommere var Kristian Thomsen, H.P. Clausen (Ordf. Hold 2) og aspirant Laust Nørskov.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Beretning 2008 Lorenz Clemmesen havde udført et stort arbejde med tilrettelæggelsen af prøven, ligesom Karl Jensen og Robert Paulsen stod for arbejdet og arrangementet med terrænerne. Service og forplejning knoklede Linda Clemmesen og Christina Petersen hårdt med. Nordisk Landskamp dømtes af Anton Dahl (Ordf.) samt Kristian Thomsen. Holdet, udtaget af bestyrelsen i henhold til efterårets resultater, til Nordisk landskamp bestod for Danmarks vedkommende af: Åens Kalle Kluivert v/ Erik Petersen Troldmarkens Chicko v/Lorenz Clemmesen. Åshøjdens Locky v/Karl Jensen Åens Gangster v/Kent Hvirring Jensen Nordisk landskamp dømmes hvert år efter et pointsystem identisk med reglerne for Norgesmesterskabet for hold De skal pointeres at de øvrige deltagende landes hold var enige om at der ingen dommer hjemmebanefordele blev givet til Danmark, men da pointene var talt op var facit således: Danmark 187 point Norge 152 point Sverige 139 point Tyskland 94 point

285

For både Kluivert´s og Chicko´s vedkommende blev det oplyst at dette var deres sidste optrædener på anerkendte markprøver, en meget værdig afslutning på et par flotte karrierer for begge hunde og deres førere. I årets løb lykkedes det for 3 Gordon Settere at opnå den eftertragtede titel DKJCH, nemlig, Storåens Cap ved Jan Nielsen. Troldmarkens Echo ved Allan Nissen og Ronja ved Søren Thygesen. Derudover blev Æblevangens Aqua ved Christina og John Bak DKCH. Jeg vil gerne takke alle vores aktive medlemmer for den store opbakning I har vist klubben, ved talrigt at møde op til vore mange aktiviteter. Jeg vil også gerne takke alle de medlemmer, der økonomisk via deres årskontingent, er med til at støtte udbredelsen af Gordon Setteren i Danmark. En helt speciel tak skal lyde til alle de terrængivere og frivillige hjælpere, som år efter år, viser deres store velvillighed. Også tak til alle klubberne i FJD for et rigtigt godt samarbejde, samt Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub, og landets lokale jagtforeninger. Sidst, men ikke mindst, tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. Årets Hunde 2008:

Åens Kalle Kluivert v/Erik Petersen blev individuelt klart bedste hund med 62 p. med 11 points margen til nummer 2, Budalens Ragnarok v/Thomas Hladik, Norge.

Bronzehunden (Årets største præstation) Åens G Blackie, ejer & fører Ole Halberg – Derbyvinder 2008.

Søndagens FCI prøve blev vundet af Troldmarkens Chicko ved Lorenz Clemmesen med CACIT.

Holmbompokalen (Bedste placering på højeste markprøve) Åens G Blackie, ejer & fører Ole Halberg – Derbyvinder 2008.

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


286

Beretning 2008

DGSK Tallerken (Point optjent på markprøver) Åens G Blackie, ejer & fører Ole Halberg – 24 point. Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent på markprøver) Åens G Blackie, ejer & fører Ole Halberg – 69 point. DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste resultater på alt opdrættet) Kennel Åens ved Erik Petersen – 112 point. Årets Gordon Setter – Gorms Mindebillede Åens Gangster, ejer og fører Kent Hvirring Jensen – 52 point.

Årets Gordon Setter nr. 2 – Åens Årspokal Åens G Blackie, ejer & fører Ole Halberg. Årets Unge Gordon Setter – Honties Mindepokal. Åens G Blackie, ejer & fører Ole Halberg. Årets Udstillingshund DGSK Q-BIC’s Isi, ejer og fører Jørgen Højer – 99 point. Med stor Gordon Setter hilsen, på vegne af bestyrelsen Formand Anton Dahl

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s love

287

DGSK’s vedtægter Navn og hjemsted §1. Klubbens navn er Dansk Gordon Setter Klub. Klubben er stiftet den 1. April 1922. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. Stk. 3.a. Klubben virker i samarbejde med andre specialklubber for stående jagthunde i henhold til vedtægterne i "Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark" og til gældende bestemmelser mellem "FJD" og "DKK". Organisation. § 2. Klubben er opbygget med: a) Urafstemning § 17. b) Generalforsamling §§ 10-13. c) Bestyrelse §§ 7-8. d) Medlemmer§ 5. Klubbens formål. § 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Gordon Setteren og gennem oplysning og hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, brugsegenskaber og eksteriør. Dette formål søges blandt andet opnået ved: a) at afholde markprøver, apporteringsprøver, udstillinger, skuer med mere, b) at bevirke størst mulig deltagelse i arrangementer i regi af; DKK, FJD og DGSK, Årbog 2008

c) at medvirke til fastsættelse af standard i henhold til DKK´s internationale forpligtelser, til brug ved bedømmelser på hundeudstillinger og skuer, d) at medvirke til uddannelse af markprøve og udstillingsdommere, e) at anvise og hjælpe medlemmerne med valg af stamhunde, avlsdyr, lån af avlsdyr, formidling af hvalpe med mere. f) at udsætte æres- og andre præmier til brug ved markprøver, udstillinger med mere, g) i videst muligt udgive årbog og/eller et flere gange årligt udkommende blad - eventuelt i samarbejde med FJD. Avlsarbejde. § 4. Dansk Gordon Setter Klub er DKK´s sagkundskab indenfor avlsarbejdet vedrørende Gordon Setteren. Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. Stk. 3. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK´s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. Indmeldelse. § 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie. Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK´s bestyrelse. Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klub-

- Dansk Gordon Setter Klub ­


288

DGSK‘s love

bens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Ophør. Stk. 4. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse til klubbens kasserer. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 31. December. Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere betaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed. Kontingent. § 6. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. Marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales reduceret kontingent, fastsat af bestyrelsen for et år ad gangen. Bestyrelsens sammensætning. § 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Stk. 2. Valgperioden er 2 år. I ulige år vælges der 4 medlemmer til bestyrelsen, og i lige 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Stk. 2.a. Bestyrelsen skal tilstræbes sammensat, så den består af 3 medlemmer valgt for Jylland med omkringliggende øer, 1 medlem valgt for Fyn med omkringliggende

øer og 3 medlemmer valgt for Sjælland og alle øer øst for Storebælt. Valg af suppleanter sker efter tilsvarende geografiske hensyn. Stk. 2.b. I ulige år søges der valgt 2 medlemmer for Jylland, 1 medlem for Fyn og 1 medlem for Sjælland, mens der i lige år søges valgt 1 medlem for Jylland og 2 medlemmer for Sjælland, jævnfør stk. 2.a. Stk. 3. Valg sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig, ved at der ikke findes suppleanter, som kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 6. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres på generalforsamlingen. Bestyrelsens arbejde. § 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Omkostituering kan finde sted. Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s love Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat offentliggøres snarest i klubbens medlemsblad eller på anden måde. Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende indenfor arbejdsområdet. Stk. 9. Ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad skal være medlem af DGSK´s bestyrelse. Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. Stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKK´s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. Regnskab. § 9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overenstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. februar.

Årbog 2008

289

Generalforsamling. Ordinær generalforsamling § 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med klubbens hovedprøve, dog senest den 30. April. Generalforsamlingen skal tilstræbes afholdt skiftevis i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 4. Senest i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggøres det reviderede regnskab. Stk. 5. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen, jævnfør § 7. stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling. § 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Formandens beretning til godkendelse 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af budget 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse og suppleanter

- Dansk Gordon Setter Klub ­


290

DGSK‘s love

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt. Afstemning ved generalforsamling. § 12. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal, jævnfør dog stk. 3. samt §§ 17-18. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Valg til bestyrelsen skal dog altid foregå skriftligt, jævnfør § 7 stk.3. Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer, senest 2 måneder efter vedtagelsen på generalforsamlingen. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflertal, idet blanke stemmer dog ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Ekstraordinær generalforsamling. § 13. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 procent af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 12.

Disciplinærsager. § 14. Har et medlem overtrådt gældende regler, jævnfør DGSK´s og DKK´s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende. Denne bestemmelse berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger. § 15. Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes af bestyrelsen til DKK´s disciplinærnævn, og kan ikke indbringes for generalforsamlingen. Stk. 2. Kun sådanne sager, der i følge DKK´s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan forelægges DKK´s disciplinærnævn. Stk. 3. Disciplinærsager, vedrørende prøver henhørende under DJU, kan ikke forelægges, eller ankes til DKK´s disciplinærnævn, men skal henvises til Dansk Jagthunde Udvalg. Midlertidige disciplinære foranstaltninger. § 16. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning overfor den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK´s love § 26. Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder. Urafstemning. § 17. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål stille til endelig afgørelse ved skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s love Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer, sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen. Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes. Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne. Opløsning af klubben. § 18. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning på samme majoritet. Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til Dansk Gordon Setter Klubs formålsparagraf. Ikrafttræden. § 19. Ovenstående love er stadfæstet ved urafstemning den 27. maj 1998. Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 1. August 1998. (Der tages forbehold for skrivefejl)

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­

291


292

DGSK‘s standard Avlsmål og Standard

Avlsmål Dansk Gordon Setter Klub har som avlsmål, at der avles gode jagt- sports- og familiehunde. Dette mål søger klubben at nå ved at opfordre til avl på racetypiske hunde med godt gemyt, der via praktisk jagt og ved prøveresultater har dokumenteret deres brugsværdi.

Standard Gordon Setter Oprindelsesland: Storbritanien FCI Standard 25.09.1998 GB Oversættelse godkendt DKK Standard komite Januar 2004 Anvendelse Stående jagthund Klassifikation FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde), Sektion 2.2 (Britiske og irske Pointere og Settere; Settere) Med brugsprøve Helhedsindtryk Elegant hund, hvis linier giver indtryk af fart. Hele dens skikkelse har et præg af fuldblod. Den er gennemført harmonisk i sin bygning overalt Temperament Intelligent, kompetent og værdig. Den er dristig og frimodig, med et venligt og afbalanceret gemyt

Hoved Mere dybt end bredt. Længden fra nakkeknude til stop er større end fra stop til næse Tørt både under og over øjnene. Skalle Let rundet, bredest mellem ørerne. Bredere end næsepartiet, med god plads til hjernen Stop Klart defineret Næse Stor og bred, med godt åbne næsebor og sort. Næseparti Langt, med næsten parallelle linier, hverken tilspidset eller spinkelt. Det er ikke helt så dybt som langt Læber Ikke hængende, vel definerede læber. Kæber & bid Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at overkæbens fortænder tæt overlapper underkæbens i en linie vinkelret på kæberne Kinder Så smalle som det tørre hoved tillader Øjne Mørkebrune og klare. Hverken dybtliggende eller udstående, ansat tilpas langt under øjenbrynene, med et intenst og intelligent udtryk

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


DGSK‘s standard Ører Middelstore og tynde. De er lavt ansat og ligger tæt ind til hovedet Hals Lang, tør og buet, uden løs hud ved struben Krop Af moderat længde Lænd Bred, let hvælvet Bryst Ikke for bredt. Underbrystet er dybt, og ribbenene godt hvælvede. God dybde i de bageste ribben Hale Lige eller let sabelformet, må ikke nå forbi haseleddet. Den bæres vandret eller lavere end ryglinien. Den er tyk ved roden og løber ud i en fin spids. Fanen begynder nær haleroden og er lang og lige. Den bliver kortere mod halespidsen Lemmer Forpart Forbenene har flade knogler, er lige og stærke Skuldre Skulderbladene er lange og godt tilbagelagte. De er brede og flade og når tæt sammen ved skuldertoppene. Ikke med svær muskulatur Årbog 2008

293

Albuer Godt lavt ansatte, med god tilslutning til kroppen Mellemhånd Lodret Bagpart Fra hofte til haser er bagbenene lange, brede og muskuløse. Fra haseled til pote er de korte og stærke. Lodrette fra haseleddet til jorden. Bækkenet ligger næsten vandret Knæ Velvinklede. Poter Ovale, tæt sluttede, med godt buede tæer og rigelig behåring mellem tæerne. Fyldige trædepuder, især den centrale har god tykkelse Bevægelse Regelmæssig og støt, fri og effektiv bevægelse med rigeligt fraskub fra bagparten. Pels Hårlag På hovedet, på forsiden af benene og ved ørespidserne er pelsen kort og fin. Alle andre steder på kroppen er pelsen moderat lang, fladtliggende og uden krøl eller bølger. Frynserne på den øverste del af ørerne er lange og silkeagtige, på bagsiden af benene er de lange og fine, flade og lige. Frynserne på bugen kan nå helt frem til bryst og strube. Alle behæng ønskes mest muligt uden krøl eller bølger.

- Dansk Gordon Setter Klub ­


294

DGSK‘s standard

Farve Dyb og blank kulsort, uden skær af ”rust”, med aftegninger af kastanierødt, dvs. en glansfuld tan-farve. Sort ”pencilling” på tæerne og en sort stribe under kæben er tilladt

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Tan-aftegningerne er placeret således: To tydelige pletter over øjnene, ikke over 2 cm i diameter På næsepartiets sider, idet tan-farven ikke må nå op over næsens basis, men ligger som et bånd om næsepartiets vel definerede afslutning fra side til side. På struben, samt to store, tydelige pletter på brystet. På indersiden af bagben og lår, idet tan-farven kommer frem ned over knæets forside og breder sig til ydersiden af bagbenene fra haseled til tæer. På forbenenes bagside ses tan-farven op til albuerne, og på forsiden op til håndroden eller lidt højere. Omkring anus. En meget lille, hvid plet på brystet er tilladt. Ingen andre farver er tilladt.

DGSK bemærkning Klubben anbefaler følgende størrelser for Gordon Setter:

Størrelse Skulderhøjde for hanner 66 cm, for tæver 62 cm. Vægt for hanner 29.5 kg, for tæver 25.5 kg.

Dansk Kennel Klubs bemærkning Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl!

Skulderhøjde for hanner: 60 - 66 cm. Skulderhøjde for tæver: 58 - 62 cm. Gordon Settere med hvid/hvide poter kan ikke opnå 1. præmie. Gordon Settere født med ikke-anerkendte farver - såsom rød, brun, lever, trefarvet eller lever/tan - skal registreres som fejlfarver hos Dansk Kennel Klub i flg. gældende stambogsføringsregler og er herefter udelukket fra avl og udstilling! Standarden udgivet af FCI 25. September 1998 Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité Januar 2004

Fejl Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Regnskab

295

DGSK Regnskab 2006 & Budget 2008 Indtægter

Regnskab 2007

Regnskab 2006

Budget 2008

Kontingent Hovedprøve Aktiviteter i øvrigt Klubweekend Udsalgsvarer Annoncer Renter Kennelannoncer Europa Championat Hubertusprøve Bladfonden Indtægter i alt

53.964,17 17.193,10 3.347,10 3.765,00 7.950,00 900,00 904,99 4.000,00 0,00 2.978,20 25.090,00 120.092,56

65.295,75 11.899,35 -2.298,73 1.150,00 580,00 -365,00 120,33 5.450,00 -3.975,00 0,00 0,00 77.856,70

52.000,00 12.000,00 3.300,00 3.500,00 6.000,00 1.000,00 3.500,00 4.000,00 0,00 600,00 0,00 85.900,00

Udgifter Porto Blad Årbog inkl. porto Bestyrelses arb. Dommer uddannelse FJD Hjemmeside Kontorartikler Markedsføring/Annoncer Præmier Gebyr Avlsarbejde Gaver og sponsorater Indkøb af udsalgsvarer Landskamp Dansk Jagthunde Derby Film omkring Biotop/Fuglevildt Bladfond overført til jubilæumsfond Udgifter i alt

2.401,20 0,00 25.592,65 1.712,75 800,00 21.944,00 45,00 1.026,25 1.102,50 14.923,25 13,00 5.770,10 6.682,50 8.500,00 828,00 1.000,00 0,00 25.090,00 117.431,20

2.058,75 1.805,00 25.225,00 2.148,50 1.500,00 12.283,70 730,00 306,00 2.310,00 6.321,44 29,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 57.017,39

2.500,00 0,00 25.000,00 2.000,00 500,00 22.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 17.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.500,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 82.000,00

2.661,36

20.839,31

3.900,00

Beholdning/Formue Primo året

101.225,31

82.815,89

103.886,65

Beholdning/Formue Ultimo året

103.886,65

101.225,31

105.000,00

Årets resultat

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


Medlemsliste 2008

296

A Lars Agger Orla Sloth Andersen Sten Andersen Susanne Andersen Tony Andersen Anders P. Andersson

Lemtorpvej 27A Istrupvej 27 Høneballevej 24 Langemark Mariendalsvej 20 Enighedsvej 3 Sveasvej 6 st.

7620 7755 8305 4700 4300 1917

Lemvig Bedsted Thy Samsø Næstved Holbæk Frederiksberg C

Sønderstrandvej 58 Jernumvej 160 Svalevænget 11 Skovlykkevej 5 Hudevad Brunemosevej 12 Asnæs Skovvej 61 Engvej 2 Uggelhuse

4400 9460 6760 5792 4250 4400 8900

Kalundborg Brovst Ribe Årslev Fuglebjerg Kalundborg Randers

6240 6000 3660 6100 6040 8240 6360

Løgumkloster Kolding Stenløse Haderslev Egtved Risskov Tinglev

B John Bak Rasmus Bak Leif Brink Knud Erik Brinkmann Niels Thyge Brogaard Pernille Bruun Gaarde Anette Bøstrup

C Henning Christensen Vestermarkvej 6 Henrik G. Christensen Kobbelskoven 39 Kim Pandrup Christensen Skovvangs Alle 5 Ganl Mørke Jørn Christensen-Koch Fjestrupvej119 Sillerup René Clausen Nørresø Allé 139, V. Nebel Dorte Clemmensen Mejlvej 5A Linda H. Clemmesen Povlskrovej 36, Uge Mark

D Anton Dahl Vesterskovvej 34, Binderup 6091 Hans Jørgen Dahl Ørebrovej 1, 1.tv 6000 Niels Ole Dahl Møllevangen 46, Bønnerup Strand 8585 Poul Erik Dahl Ingridsvej 85 6000 Hans Henning Dellgreen Ægiersvej 3 7000 Allan Diederichsen Riglandsegvej 3, Drenderup 6580 Martin A. Dittmann Badstuegade 8 st. 6100

Bjert Kolding Glesborg Kolding Fredericia Vamdrup Haderslev

E Walter Ehrenreich Peter Eliasen

Valsgårdvej 10 Th. Nielsensvej 12

9500 4540

Hobro Fårevejle

Valmuevej 17 Fårup Elmevænget 6 Øm Orionvej 26

7900 4000 9990

Nykøbing M Roskilde Skagen

F Bjarke Farsinsen Anette Frandsen Ole Frank

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Medlemsliste 2008 Frits Friberg Kristian Frøkjær

297

Hjelmslevvej 1 10 Hårby Nordvangen 41

8660 7173

Skanderborg Vonge

Tisvildevej 24 Haverslevvej 54 Ersted Hyldevej 3

3210 9520 3100

Vejby Skørping Hornbæk

Skovbovej 73 Skovalleen 33 Ristingevej 1 Elmegårdsvej 30 Skovshøjrup Rullegangen 19 Nørreby Grøndalsvej 84 Søndergade 11 Østermarksvej 4 Højbodalvej 21 Assentorp

4632 9900 5932 5464 5400 8260 6780 8800 4295

Bjæverskov Fredrikshavn Humble Brenderup Fyn Bogense Viby J Skærbæk Viborg Stenlille

Vikelvej 185 Haderslevvej 134 GL.Sundsvej 1 Valorevej 60 Sognegade 29 Guldbrandsvej 6 Vesterø Grenen 3 Toftevej 10 Hovvej 5D, Ramsing Øvej 17 Dyndledsvej 13

8800 6000 7451 4130 6240 9940 9260 4200 7860 4100 4652

Viborg Kolding Sunds Viby S Løgumkloster Læsø Gistrup Slagelse Spøttrup Ringsted Hårlev

Mølgårdvej 14 Krogager Stårbyvej 1 Jørgensgaardvej 37 Egebjergvej 330 Abildøre Bakkevej 31 Østrupvej 32

7200 4735 6240 4560 6960 4400

Grindsted Mern Løgumkloster Vig Hvide Sande Kalundborg

Nautrupvej 19 Vanløsevej 8 Vanløse

870 4370

Roslev Store Merløse

G Conny Gardan Claus Geisler Annebeth Graae

H Ole Halberg Niels Otto Haldrup Finn H. Hansen Niels Henning Hansen Walther Toft Hansen Karsten Hare Morten Hellebrandt Jan Hjort-Nielsen Jørgen Højer

I Gunvor Iversen Morten Iversen Carsten Jensen John Willemoes Jensen Karl Jensen Kent Hvirring Jensen Ole Jensen Willy Richard Jensen Svend Erik Jespersen Asgeir Pall Juliusson Ebbe Jørgensen

K Susanne Kirkegaard Bjarne Kleis Hildor Knudsen Lene Knuth Jan. Kristensen Niels Erik Krüger

L Helle Larsen Lauge Larsen

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


298

Anton Linnet Henning Lorenzen

Medlemsliste 2008 Søholtvej 6 Arnåvej 6, Vester Høj

7700 6240

Thisted Løgumkloster

Skodsborgparken 7 Hattensvej 3 Dalstrøget 22 Tinghusvej 50 Neble

2942 7500 5550 4242

Skodsborg Holstebro Langeskov Boeslunde

Krudthusgade 7 Lethenborgvej 17 Bøgevej 16, Fensmark Lyngsøparken 71 Korsholmvej 7 Korsholm Classensgade 57, 3.tv.

5000 8660 4684 7200 9690 2100

Odense C Skanderborg Holmegaard Grindsted Fjerritslev København Ø

Hyllerødvej 1 Borg 4

8783 6261

Hornsyld Bredebro

Klosterbakken 43 Munkefort 33 Marienhoffvej 1 Nygårsvej 17 Havvejen 17, Udbyhøj Søvangen 27, Søvind Attrupvej 6 Strøby Gadekærsvej 11 Sejltlod Lundehusvej 10 Buderupholm Hedevænget 11 Rødkildegård Sonnerupvej 48

6230 7080 8550 8620 8950 8700 8550 9280 9530 8800 4060

Rødekro Børkop Ryomgård Kjellerup Ørsted Horsens Ryomgård Storvorde Støvring Viborg Kirke - Såby

Laveskovalle 309 Damvej 6 Kare Favrdalen 1 Oregårdsvængevej 1

3050 8950 6100 4720

Humlebæk Ørsted Haderslev Præstø

Hulevejen 126 Toften 1

9530 6780

Støvring Skærbæk

M Egon Mai Hanna Mikkelsen Peter Mogensen Peter Hans Mortensen

N Berit Nielsen Flemming Nielsen Kenneth Nielsen Pernille Nielsen Poul E. Nielsen Michael Norup

O Jesper Olesen Vibeke Olsen

P Robert Paulsen Bjarne Leo B. Pedersen Elo Juhl Pedersen Gorm Pedersen Lars Pedersen Niels L. R. Pedersen Ove Steen Pedersen Peter Pedersen Preben Pedersen Erik Petersen Erling Plejdrup

R Peter Rafaelsen Bent Rasmussen Henning Rasmussen Tim Rudby

S Kenneth S. Svendsen Kim Schmidt

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


Medlemsliste 2008 Bent Simonsen Lasse Simonsen Torben K. Simonsen Gert Pedersen Skov Kim Skovbo Cecilie Wøkk Smed Ulrik Stadelhofer Johnny Streit Michael Strømberg Henrik Stubbe Carsten Sørensen

299

Vejlevej 46 Ådum Horsensvej 14 Skærbæk Møllevej 5, Skærbæk Overgade 19 Tinggårdslunden 10 Tune Nylykkevej 4b Fugdalvej 19 Fugdal Stenhøjvej 10 Rønnebærvej 13 Solvænget 1 B Svallerup Strandvej 8

6880 8660 7000 7000 4000 4772 7250 7250 8410 3520 4400

Tarm Skanderborg Fredericia Fredericia Roskilde Langebæk Hejnsvig Hejnsvig Rønde Farum Kalundborg

Trinkærvej 28 Mosvigvej 16 Lindevej 18 A Tollerup Strandvej 21

9981 6093 8870 3370

Jerup Sjølund Langå Melby

Vedbæk Strandvej 348 Lupinvej 40 Korshøj 2

2950 4040 6440

Vedbæk Jyllinge Augustenborg

Selskærvej 2 Mogenstrupvej 29 Søndersted

6560 4340

Sommersted Tølløse

Gunderødvej 22 Gunderød

2970

Hørsholm

Kærvej 21 Lundgårdsparken 31 Grænge Skovvej 2

4270 7490 4891

Høng Avlum Toreby L

Sønderstrandvej 58 Nygårsvej 17 Vestermarkvej 6 Vejlevej 75 Hørup Polvskrovej 36 Uge Mark Vesterskovvej 34, Binderup

4400 8620 6240 7300 6360 6091

Kalundborg Kjellerup Løgumkloster Jelling Tinglev Bjert

T Kristian Thomsen Søren Thygesen Palle Thaarup Jørgen Skaaning Trolle

V Niels E. Valdal Klaas Venborg Kim Vinggaard

W Kim Weber Annette Wermuth

Z Lars Zinglersen

Ø Kjeld Ørndrup Flemming Østergaard Kent Østergaard

Familie medlemmer Christina Bak Lene Carstensen Yrsa Christensen Karina K. Clemensen Lorenz Clemmesen Ulla Wilki Dahl

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


300

Bente Friberg Anne Kirsten Frøkjær Liselotte Højer Mette Hvirring Jensen Tina Jensen Karin Krüger Ann Køj Øvej 17, Christina Petersen Martin Rasmussen Anja Stadelhofer Karin Thomsen Majbritt Thomsen Peter joh. Thorup Lis Taarnmark Birgitte Warthoe Fru Weber

Medlemsliste 2008 Hemstokvej 10 Hårby Nordvangen 41 Højbodalvej 21 Assentorp Guldbrandsvej 6 Vesterø Sognegade 29, Løgumgård Østrupvej 32 Allindemagle Klosterbakken 43 Krudthusgade 7 Fugdalvej 19 Fugdal Ingridsvej 85 Jørgensgaardvej 37 Egebjergvej 330 Enghaven 16, Pollerup Laveskovallé 309 Selskærvej 2

8660 7173 4295 9940 6240 4400 4100 6230 5000 7250 6000 6240 4560 4780 3050 6560

Skanderborg Vonge Stenlille Læsø Løgumkloster Kalundborg Ringsted Rødekro Odense Hejnsvig Kolding Løgumkloster Vig Stege Humlebæk Sommersted

DANSK GORDON SETTER KLUB`s UDENLANSKE MEDLEMMER Anita Aronson Rövængen 84 S-18743 Taby Sverige Brittina Berg Måltrostveien 2C N-0786 Oslo Norge Åge Berglund Stargränd 18 S-77497 Fors Sverige Erik Larsen Priorveien 11 N-0377 Oslo Norge Thore Larson Ljungkulle Dimdo S-522 93 Tidaholm Sv. Ole Magnus Grønliveien 8 N-1056 Oslo Norge Harri Heino Juhani Halmekarinkuja 2 F-47400 Kausala Finland Tom Erik Øygard Evje Gaard N-1661 Rolvsøy Norge DANSK GORDON SETTER KLUB`s B MEDLEMMER Flemming Kirkegård Engelholmvej 7,Engelholm 4733 Tappernøje Allan Nissen Povlkrovej 27 Uge 6360 Tinglev Jan Nielsen Troelstrupvej 9 7490 Aulum Jens Hedegård Axelsen Lerbakken 9 8900 Randers Laust Nørskov Hørupvej 1, Hørup 9632 Møldrup DANSK GORDON SETTER KLUB`s ÆRESMEDLEMMER Johan B. Steen Nedre Ullern Terrasse 5 N-0280 Oslo Norge Grethe Strømkjær Havvejen156, Toftebjerg 8305 Samsø Knud P. Petersen Enghaven 16, Pollerup 4780 Stege DANSK GORDON SETTER KLUB`s LIVSVARIGEMEDLEMMER Inger Hjort Larsen Birkemosevej 1 4874 Gedser

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


301

...vi hegner Danmark

NYHED:

Luksus hund ehuse i træ

En hund efter Poda? En original Poda hundegård er din sikkerhed for, at både du og dine hunde får et godt og gennemprøvet system. Specielt kraftige, varmgalvaniserede elementer sættes sammen efter behov.

Hundehuse Helårsisolerede. Flere typer og størrelser - hér model Iglo.

Intet net eller mange tværstivere, som hundene kan hænge sig i. Den enkle konstruktion medvirker til en god hygiejne i hundegården. Vælg mellem flere udførelser - f.eks. model Kennel med kun 5 cm imellem de lodrette rør.

Autobokse Sikkert og rent i bilen. 4 forskellige udgaver.

tlf. 7020 2720

www.poda.dk Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


302

,FOOFM 7BKTLžS 5SPMENBSLFOT $IJDLP UJM BWMTUKFOFTUF

/S -Â&#x;HVNT #FDLIBN UJM BWMTUKFOFTUF

Lorenz Clemmesen ¡ Tlf. 7464 3866 lorenzclemmesen@gmail.com Dansk Gordon Setter Klub ­- Ă…rbog 2008


303

Kennel Nr. Løgum

Karl Jensen Tlf. 7474 5031 sognegade27@mail.tele.dk

Q-Bic’s Ginnie

Årets Unghund 2004 Årets Udstillingshund 2004 DKK Racevinder 2004

Kennel Q-Bic’s • v/ Jørgen Højer • Højbodalvej 21 • 4295 Stenlille +45 5789 0147 • +45 2463 9608 • 44LLH@mail.tele.dk

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


304

F FA AL LK KE EB BO OH HU UN ND DE EP PE EN NS SIIO ON N K KE EN NN NE EL LR RØ ØS SN NÆ ÆS S

G GO OR RD DO ON NS SE ET TT TE ER R IIR TO ON N RS SK KS SE ET TT TE ER R,, E EN NG GE ELLS SK KS SE ET TT TE ER RO OG GB BR RE ET C CV VR Rn nrr.. 2 20 09 90 07 70 04 45 5

KARIN & NIELS ERIK KRÜGER ØSTRUPVEJ 32 4400 KALUNDBORG 59 56 00 75

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


305

Opdræt af Gordon Settere siden 1985

v. Kristian Frøkjær Nordvangen 41 DK-7173 Vonge

kennel-nymarken.dk

TLF: 0045 - 3216 1313 Mobil: 0045 - 29 699 051 kf@troldmarkens.dk

Mobil +45 2273 0952 frits@kennel-nymarken.dk

troldmarkens.dk

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


306

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


307

Kennel Æblevangen

DKCH Æblevangens Aqua Kennelens nuværende avlstæve

Seriøst opdræt med henblik på alsidige hunde Udstilling – markprøve – apportering – jagt – familiemedlem

Christina & John Bak, 21496551 / 40335010 4400 Kalundborg

www.aeblevangen.com

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


308

Opdræt af jagt-, sportsog familiehunde

Thomas & Flemming Østergaard Tlf: 97 47 24 93 - 97 47 27 09 www.storaaens.dk

K e n n e L

Opdrætafaf Gordon Setter Opdræt Gordon Setter

Til udstilling og familiehunde. Tiljagt, jagt,markprøve, markprøve, udstilling og familiehunde. Vi avler kun på HD-fri hunde Hunde af højeste kvalitet. Vi avler kun på hunde med min. 1p ÅK på udstilling Viavler avlerkun kun på HD-fri hunde Vi på hunde med min 3 UK på mark

Vi avler kun på hunde med min. 1p ÅK på udstilling Parring i 2009 Åensmed Gangster Vi avler kunmellem på hunde minog3 UK på mark Æblevangen Adina

Kontakt: Cecilie Cecilie Wøkk SmedJensen Kontakt: Nylukkevej5 44735 4772 Langebæk Tågebyvej Mern Tlf: Tlf: 21423785 21423785 E-mail: E-mail: kennel@woekks.dk kennel@woekks.dk

www.woekks.dk www.woekks.dk

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


K

n

Ø s l t d e a n le n e

309

Michael Strømberg Tlf. +45 26 85 27 26 kennel_oestdalen@yahoo.dk

www.oestdalen.dk Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


310

Søren Thygesen · Poul Erik Dahl · Anton Dahl

Lejlighedsvis hvalpe

Dansk Gordon Setter Klub ­- Årbog 2008


311

Kennel Øens

v/ Ann Køj & Ásgeir Páll Júlíusson Øvej 17, Allindemagle Ø Tel. 5760 1912

Årbog 2008

- Dansk Gordon Setter Klub ­


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.