a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


La institució art no només "s'institucionalitza" en entitats com els museus i s'objectualitzen en obres d'art. També s'interioritza i s'incorpora en les persones. Andrea Fraser, 2016

Aquest any 2020, la Mostra FemArt proposa, dialogant amb el fil de treball de l'artista Andrea Fraser i la seva "crítica institucional", reflexionar visual i plàsticament al voltant d'un terme que condensa i, al mateix temps, dilueix un entramat complex de discursos i pràctiques difícils de delimitar: "La Institució Art". Nosaltres creiem que és un risc confondre la “Institució Art" amb les pràctiques que generen art. El fet que sigui el sistema patriarcal-capitalista avui qui auspicia, promou i assegura la continuïtat de les institucions artístiques, ens ha de fer qüestionar si efectivament és possible fer-ne des de dins, un ús revolucionari, rebel o alternatiu. Els feminismes en sabem molt de tot això, ja que tota la nostra pràctica personal, política i creativa s'ha produït sempre fora, resistint i persistint des de l'exili obligat que les institucions dominants han dissenyat per a nosaltres. Som també els feminismes qui hem portat a terme una crítica més directa, global, transversal i sistemàtica als processos que les legitimaven.

enviar convocatòria a: mostrafemart@gmail.com Espai FemArt CA LA DONA C/Ripoll 25 08002 Barcelona

Avui i ara, l'any 2020, en aquestes estem: travessades per les institucions, la família, el patriarcat, la governança, l'Estat, la Nació, però amb l'experiència i la saviesa que per existir, en millors condicions que les actuals, hem d'emprendre una lluita en la qual siguin els nostres desitjos i objectius els que travessin aquestes mateixes institucions. És, però, en aquests moments crítics quan més es pot observar que són les institucions les que ens necessiten per sobreviure. Hem estat posades en valor pels seus interessos, però ara som nosaltres les que establirem el valor de les institucions. Ja no sols ens necessiten per sobreviure, sinó que ara som imprescindibles perquè segueixin bategant. En nosaltres està si les deixem viure o simplement les deixem... Femart us convida a materialitzar i compartir visual i plàsticament les vostres relacions eròtiques i traumàtiques, les experiències d'amor-odi amb les institucions que ens travessen i que tan sovint ens sedueixen com de cop ens maltracten i ignoren.


BASES La mostra està oberta a la participació de totes les dones, lesbianes i trans que ho desitgin. Es poden presentar obres i projectes de qualsevols vessant artística, sempre que girin entorn a la temàtica d’aquesta edició. S’acceptarà qualsevol disciplina artística, material o suport que es vulgui utilitzar.

EXPOSICIÓ Les obres seleccionades formaran part de la Mostra que FemArt oferirà del 10 de desembre de 2020 fins a finals del febrer, a l’espai expositiu de Ca La Dona. Entre les artistes seleccionades, s’oferirà un premi (també escollit pel jurat) que consistirá en una exposició individual a l’Espai FemArt de CalaDona.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ Per participar cal que es presentin, a traves del formulari disponible a la pàgina web femartmostra.org que inclou: - Dades personals - Text de presentació (Biografia, Statement o CV) - Text breu de vinculació de l’obra amb el tema proposat - Fitxa tècnica (dimensions, any de l’obra i tècnica) - Dossier de projecte - Imatge en alta resolució

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Del 15/03 al 15/06 del 2020

SELECCIÓ El jurat que seleccionarà les propostes estarà format per feministes vinculades al món de les arts. El JURAT d’aquesta edició el composen: Nancy Garín, Judit Vidiella, Miriam Solà i membres del colectiu FemArt.

enviar convocatòria a:

www.femartmostra.org @femartmostra www.caladona.org @caladona_

mostrafemart@gmail.com Espai FemArt CA LA DONA C/Ripoll 25 08002 Barcelona


Profile for Arxiu FemArt

BASES - Convocatòria FemArt 2020  

BASES - Convocatòria FemArt 2020  

Profile for arxiu-3
Advertisement