Arvesta | Activiteitenverslag 2023

Page 1

Activiteitenverslag 2023 From Field to Future | Activiteitenverslag 2023 From Field to Future Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Navigatie

Dit Activiteitenverslag 2023 is voor Arvesta het vierde in z�n soort. Het vertelt ons verhaal, een verhaal waar we erg trots op z�n. En het stelt ons in staat om op een transparante manier verslag uit te brengen over onze vorderingen van jaar tot jaar.

Voor meer informatie, check regelmatig: www.arvesta.eu - www.linkedin.com/company/arvesta

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance
Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Navigatie
3

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

4 Duurzaamheid b� Arvesta

Arvesta-duurzaamheidskader 33

ESG-bedr�fsmodel en ESG-governance

Toelichting

Geconsolideerde

Geconsolideerde

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Inhoud
CEO 6 Hoogtepunten 2023 8 Arvesta-profiel 9 Ons
10
& corporate governance
14
1 Over Arvesta Voorwoord van de
waardecreatiemodel
2 Financiële resultaten
Kernc�fers
15
Investeren in de toekomst
op de financiële c�fers 16
resultatenrekening 16
balans 17
18
19
van
20
Executive Committee 21
Corporate Governance
Samenstelling Raad
Bestuur
Samenstelling
De Business
23
3 Operationele gang van zaken
Units
Business Unit Animal Nutrition 24
Business Unit Agri & Horti 26 Business Unit Retail 28
30
Sustainable
Development Goals 34
36
40
Voorbereiding op nieuwe regelgeving 35 Dubbele materialiteitsbeoordeling
Onze 10 prioriteiten in 2023
Onze 20 ESG-prioriteiten vanaf 2024 42
44 Milieu 46 01 Aanpassing
48 02 Beperking van
en energie 50 03 Bodembeheer 56 04 Verontreiniging 60 05 Waterbeheer 62 06 Biodiversiteit 64 07 Circulaire economie en afval 66 Sociaal 68 Sterke merken dankz� sterke mensen 70 08 Gezondheid, veiligheid en eerl�ke arbeid 72 09 Medewerkerstevredenheid 74 10 Diversiteit, gel�kheid en inclusie 75 11 Werknemers in de waardeketen en mensenrechten 76 12 Lokale gemeenschappen 78 13 Verantwoord gebruik van gegevens 80 14 Gezond en toegankel�k voedsel 82 15 Klant- en consumententevredenheid 84 Governance 86 16 Bedr�fsethiek 88 17 Dierenwelz�n en -gezondheid 90 5 Over het activiteitenverslag Vooruitblik 93 CSRD Scope 94 Colofon 95 Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
aan klimaatverandering
klimaatverandering
Over
1 Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Arvesta
Met onze oplossingen en innovaties zorgen we voor een beter rendement voor onze klanten, tevreden shoppers

Voorwoord van de CEO

Alles begint b� de boer. Een eenvoudige waarheid, maar een die we niet uit het oog mogen verliezen. Dankz� de inspanningen en knowhow van onze boeren en tuinders genieten we van veilig en gezonde voeding. Ze verdienen onze steun en ons respect voor het harde werk waarmee z� voedsel produceren aan de hoogste standaarden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, traceerbaarheid en dierenwelz�n. Ze z�n essentieel en onmisbaar voor onze samenleving en welvaart. Daarom willen we b� Arvesta een toekomst op lange term�n garanderen van onze boeren en tuinders.

We sparen kosten noch moeite als het om onze klanten gaat. Onze klanten dat z�n boeren, tuinders en consumenten. Samen met hen zoeken we voortdurend naar pragmatische en innovatieve oplossingen. Het resultaat? Betere rendementen voor onze klanten, tevreden consumenten in onze unieke winkels en gezond, eerl�k voedsel op tafel. Dankz� onze unieke plaats in de sector kan Arvesta z�n klanten doorheen heel het traject ondersteunen – from field to future.

in
duurzaam voedsel op tafel.
onze unieke winkels en gezond,
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 6

Een decennium van groei en succes

De afgelopen tien jaar heeft Arvesta een indrukwekkende evolutie doorgemaakt. Onze omzet is gestegen van 1,3 miljard euro naar 1,9 miljard euro. Zo werd Arvesta een sterk presterend bedr�f in België en de Noord-Europese agrobusiness. Een bedr�f met een grote waarde voor 30.000 professionele land- en tuinbouwklanten en één miljoen consumenten.

In 2023 realiseerde Arvesta, in l�n met het absolute recordjaar 2022, een omzet van 1,9 miljard euro. Deze groei hebben we vooral te danken aan onze focus op organische groei, maar eveneens door strategische fusies en overnames.

In 2023 boekten we verschillende belangr�ke successen. Aveve werd uitgeroepen tot ‘Retailer of the Year’ en ‘Beste Webshop ‘Tuin’. Voor de 16e keer op r� werden we verkozen tot ‘Beste Winkelketen ‘Tuin’ en ‘Dierenspeciaalzaken’.

Binnen onze Business Unit Agri & Horti verwierven we de meerderheid in de activiteiten van Van der Hoeven, een wereldspeler in hightech tuinbouwserres.

Onze Business Unit Animal Nutrition zette een grote stap voorwaarts met de overname van de Belgische activiteiten van ForFarmers. Daarnaast lanceerden we naast ons sterke veevoedermerk Aveve, een gloednieuw voedermerk genaamd Proxani. Hiermee investeren we voortdurend in onze merken en bouwen we verder aan de landbouw van morgen.

Innovatie en duurzaamheid

Arvesta is een toonaangevende speler in de landbouwsector en zet sterk in op duurzame innovaties. We hebben een duidel�ke visie gebaseerd op de ESG-principes (Environment, Social, Governance). Onze meerwaarde voor boeren en tuinders ligt in de oplossingen die we bieden voor de uitdagingen waar z� voor staan. Onze hightech glastuinbouw b�voorbeeld, met sterke merken als Hortiplan en Van der Hoeven, scheert hoge toppen qua omzet en is een opmerkel�ke trendsetter op het gebied van duurzame voedselproductie onder glas.

We zetten ons in voor het welz�n en de veiligheid van onze medewerkers. Arvesta scoorde een historische 91% tevredenheid onder medewerkers in onze Engagement Survey. Dit bew�st dat onze mensen het hart van ons succes vormen. Daarnaast streven we naar een uitstekende klantbeleving en bevorderen we verantwoord consumentengedrag. Zo starten we 2024 met een gezonde basis, en bouwen we samen verder aan ons positief groeiverhaal.

Successen en uitdagingen

Zoals alt�d gaan successen en uitdagingen hand in hand. Zowel op mensel�k als op klimatologische vlak was 2023 een turbulent jaar. Het oorlogsgeweld in Oekraïne hield aan en nieuwe conflicten zoals dat in de Gazastrook ontstonden. We voelden de extremen van de klimaatopwarming: het was een van de warmste jaren sinds de start van de metingen én we rekenden af met een nat voor- en najaar. 2023 was bepaald geen boerenjaar. Zo viel b�voorbeeld de oogst

van bieten en het rooien van aardappelen letterl�k en figuurl�k in het water. Door de perikelen omtrent het stikstofakkoord en een neerwaartse markt met sterk schommelende, vaak lage pr�zen belandde de land- en tuinbouwsector in een perfecte storm.

Ook voor Arvesta was 2023 een moeil�k jaar. De combinatie van sterk schommelende markten met ons ambitieuze investeringsplan voor de landbouw van de toekomst had in 2023 een daling van ons nettoresultaat tot gevolg. Daarnaast leidde de impact van de klimaatverandering – we denken dan aan het sombere, natte vooren najaar – tot minder goede c�fers in onze Retail- en Agri & Horti-activiteiten.

Ondanks de geopolitieke en klimatologische perikelen zal Arvesta niet van z�n koers afw�ken, wel integendeel. We k�ken vol vertrouwen naar de toekomst. We bl�ven een zeer veilige financiële politiek voeren en we bl�ven verder strategisch investeren. We doen dit omdat het belangr�k is

voor het verder versterken van de landbouwsector en van onze organisatie. We geloven rotsvast in de land- en tuinbouwsector en vinden dat, meer dan ooit, een gel�k speelveld cruciaal is voor boeren in België en in heel Europa. Een gel�k speelveld gaat niet alleen over eerl�kheid, het gaat over de levensvatbaarheid van onze landbouwsector op lange term�n, het welz�n van de boeren en de kwaliteit én impact van de voedselproductie voor ons allemaal.

Hoopvol

Ondanks deze snel veranderende en onzekere realiteit zie ik tal van ‘reasons to believe’. We kunnen als Arvesta het verschil maken – samen met onze klanten. Met onze sterke fundamenten, met onze Experts in the field en met een investeringsbudget van maar liefst 250 miljoen euro voor de periode 2021-2025 bl�ven we samen koers zetten naar een duurzame land- en tuinbouwtoekomst. We kiezen vastbesloten voor de essentie: onze klant – alles begint b� de boer.

B� Arvesta gaat duurzaamheid over het toevoegen van meerwaarde aan onze samenleving.

Zo geven we vorm aan de wereld waarin we willen leven.

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 7
Navigatie

Navigatie

Hoogtepunten 2023

5 Over het Activiteitenverslag

Januari

Aveve lanceert www.aveve.be met webshop die nog meer online winkelplezier biedt.

John Deere staat voor het eerst op één als meest geregistreerde trekker.

April

ForFarmers verkoopt Belgische mengvoederactiviteiten aan Arvesta.

Gloednieuwe Avevewinkel in Gembloux staat volledig in het teken van duurzaamheid, beleving en inspiratie.

November

Nieuw, klimaatvriendel�k Arvestahoofdkantoor in Wilsele wordt ingehuldigd.

Juni

Cristal, Arvesta en Belgische landbouwers realiseren op één jaar t�d een verdubbeling van de productie brouwgerst.

September

Mededingingsautoriteit geeft goedkeuring voor overname ForFarmers België door Arvesta.

Oktober

Arvesta introduceert Proxani, de merknaam die ForFarmers België en Dumoulin vervangt en naast Aveve komt te staan als sterk diervoedermerk.

December

Arvesta start als eerste in België met een 100% gescheiden stroom van soja (schroot) van ontbossingsvr�e oorsprong.

Mei
Inhoudsopgave
Financiële resultaten & corporate governance
gang van zaken
Milieu Sociaal
1 Over Arvesta 2
3 Operationele
4 Duurzaamheid bij Arvesta
Governance
8

Arvestaprofiel

€250 MILJOEN

MILJARD geconsolideerde omzet

Percentage omzet per bedr�fstak:

dé partner voor landen tuinbouw

2.300 EXPERTS in the field

Internationaal actief met vestigingen in Nederland, Duitsland en Frankr�k 122 JAAR

Meer dan 40 sterke merken verdeeld over 3 bedr�fstakken

investeringen in innovatie, IT, productiesites en duurzaamheidsinitiatieven (2021-2025) 200

Agri & Horti

Marktleider in België in zaden, granen en plantenvoeding en -bescherming voor alle gewassen

Wereldw�d marktleider in mobiele gotensystemen met Hortiplan en kassen met Van der Hoeven

Invoerder en distributeur van John Deere

1,8 MILJOEN TON globale afzet per jaar productievestigingen

14 SPECIALIST in zowel professionele als hobbyvoeders

RETAIL A G R I & ITROH LAMINA N U TRITION40+ sterke
merken
Eurotuin-
3 210.000 m2
50 Al 4 jaar op r� Al 16 jaar op r� Retail Animal Nutrition
Avevewinkels
winkels
winkelplezier winkels in eigen beheer
Agri & Horti Retail Animal Nutrition 44% 44% 12% Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 9
€1,9
5

Ons waardecreatiemodel

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid bij Arvesta

5 Over het

Arvesta wil het rendement van boeren en tuinders op duurzame en innovatieve manier verhogen om zo verder samen te groeien. Dat doen we door het gebruik van verschillende soorten kapitaal en bronnen te optimaliseren en waarde te creëren met en voor onze verschillende stakeholders.

Middelen

Hoe Arvesta waarde creëert

Mensel�k kapitaal

• Gediversifieerde groep van 2.300 Experts in the field met 23 nationaliteiten en 30% vrouwen.

• Gemiddeld 7 uren geregistreerde opleiding per medewerker.

• Expertise van externe partners.

Financiële bronnen

• 250 miljoen EUR investeringen (2021-2025)

• 466 miljoen EUR eigen vermogen (2023)

• 92 miljoen EUR netto financiële schuld (2023)

Natuurl�ke bronnen

• 78,19 TJ fossiele brandstof

• 175,10 TJ aardgas

• 210.000 m² winkelplezier b� Aveve

From Field to Future Onze Experts in the field garanderen boeren en tuinders een toekomst op lange term�n met pragmatische en innovatieve oplossingen. Het resultaat is een beter rendement voor onze klanten, tevreden shoppers in unieke winkels en gezond, duurzaam voedsel op tafel.

B�dragen aan de Sustainable Development Goals

WAARDIG
Navigatie
Sociaal Governance
Milieu
Activiteitenverslag 10

Navigatie

voor z�n verschillende stakeholders

Klanten (B2B & consumenten)

• Animal Nutrition: 23.175 klanten (B2B)

• Agri & Horti: 14.695 klanten (B2B)

• 970.000 actieve MyAveve kaarthouders in Aveve Retail (B2C).

Medewerkers

• 323 nieuwe aanwervingen

Investeerders

• 100% eigendom van financiële holding MRBB

• 38 miljoen EUR EBITDA

• M&A: ForFarmers Belgium voor een bedrag van 25 miljoen EUR

• 2024: ESG als onderdeel van incentiveplannen voor het management

Leveranciers

• 87 preferred leveranciers hebben Arvesta’s Procurement Sustainability Assessment ontvangen in 2023 en 63% van de beoordeelde leveranciers kreeg een score >50%.

• Een score op het vlak van sustainability wordt in 2024 voorbereid voor de 3 Business Units.

• 3.434 indirecte leveranciers in België

Samenleving en planeet

• Meer dan 7 miljoen EUR belastingb�drage in België, Nederland, Frankr�k en Duitsland (excl. sociale b�dragen en bedr�fsvoorheffing)

• Arvesta bedient 20 diergroepen goed voor in totaal zo’n 40 miljoen dieren

• Arvesta zorgt voor 70 verschillende teelten goed voor 600.000 ha

• Onze Experts in the field ontmoeten elk dag 700 land- en tuinbouwers

Kwaliteit Integriteit Leiderschap Teamspirit Ondernemerschap
Onze kernwaarden Focus op de klant
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 11
corporate governance 2 Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Financiële resultaten &

Ondanks economisch moeil�k jaar k�kt Arvesta vol

vertrouwen naar de toekomst

2023 was op heel wat vlakken een jaar om niet snel te vergeten. De combinatie van sterk schommelende markten met ons voortgezet investeringsplan voor de landbouw van morgen had in 2023 een daling van ons nettoresultaat tot gevolg. Maar onze motivatie om op alle vlakken stappen vooruit te bl�ven zetten is groter dan ooit.

de 80 miljoen het jaar daarvoor. We moeten wel in ons achterhoofd houden dat 2022 een absoluut recordjaar was voor Arvesta.”

Sterk gedaalde grondstofpr�zen

Strategische investeringen

De gevolgen van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne waren op economisch vlak ook in 2023 goed voelbaar. Het tweede deel van het jaar werd gekenmerkt door hoge energie-, loon- en transportkosten in combinatie met sterk dalende grondstofpr�zen. Effecten die op een bedr�f als Arvesta onverm�del�k een grote impact hebben. Chief Financial Officer Kris Geysels weet er alles van en geeft graag uitleg b� de jaarc�fers.

Na het recordjaar 2022

“Arvesta realiseerde in 2023, in l�n met 2022, een omzet van 1,9 miljard euro. De brutomarge bedroeg 383 miljoen euro, wat een st�ging van 18 miljoen is ten opzichte van 2022”, duidt h�. “K�ken we naar de geconsolideerde EBITDA, dat is zonder rekening te houden met afschr�vingen, dan zien we dat die in 2023 met 38 miljoen euro heel wat lager ligt dan

Die gedaalde EBITDA in onze veevoeding activiteiten is volgens Kris Geysels vooral toe te schr�ven aan de sterk dalende grondstofpr�zen in het tweede deel van het jaar samen met hoge energie-, loon- en transportkosten. Omdat Arvesta alt�d op voorhand een bepaalde hoeveelheid grondstoffen aankoopt en die nadien verwerkt tot voeders, kan het gebeuren dat we deze duur moeten inkopen en het eindproduct b� een dalende marktpr�s aan een lage pr�s moeten verkopen. Sterk dalende grondstofpr�zen z�n dus goed nieuws voor de veehouder, maar zetten een sterke neerwaartse druk op de kleine marges die Arvesta aanhoudt.

Waar is de lente?

Maar niet alleen voor Animal Nutrition was 2023 een uitdagend jaar. “De late start van het voorjaar en de wateroverlast die we te slikken hebben gekregen heeft ervoor gezorgd dat de verkoop van de Business Units Agri & Horti en Retail laat op gang kwamen en die achterstand kon niet meer ingehaald worden”, vult Kris Geysels aan. Mooi weer is immers een bepalende factor voor de verkoop van producten als zaden, meststoffen en tuinartikelen.

Deze geopolitieke en klimatologische grillen hebben er echter niet voor gezorgd dat Arvesta van z�n koers is afgeweken, integendeel. “De plannen die er z�n om strategische investeringen te doen werden doorgevoerd, net omdat ze een belangr�ke rol spelen in het verder versterken van onze organisatie waardoor we weerbaarder en veerkrachtiger worden”, weet Kris. “Zo werd niet alleen de overname van ForFarmers België - en lancering van het nieuwe merk Proxanigerealiseerd, maar verwierven we ook de meerderheid in de activiteiten van Van der Hoeven, een wereldspeler in hightech tuinbouwserres. Daarnaast kozen we ervoor om onze IT-programma’s beter aan te passen aan de noden van de verschillende business units.”

Veilige financiële politiek

Het pakket aan strategische investeringen die Arvesta voltooide is dus indrukwekkend. Maar dit heeft een éénmalige weerslag op het resultaat. “Voor het eerst in meer dan 10 jaar leden we een netto geconsolideerd verlies van 43 miljoen euro, terw�l er in 2022 nog een nettowinst werd gerealiseerd”, schetst Kris. “We mogen dat niet minimaliseren, maar de oorzaken hiervoor z�n duidel�k en meer dan de helft ervan z�n eenmalige kosten en afschr�vingen. Bovendien bl�ven we een zeer veilige financiële politiek voeren.”

We bl�ven een zeer veilige financiële politiek voeren.

De investeringen in Proxani en Van der Hoeven werden volledig uit eigen middelen gefinancierd en de groep kan rekenen op een eigen vermogen van maar liefst 466 miljoen euro en een sterke solvabiliteitratio van 45%.

Stevige basis

Opvallend: de netto financiële schuld van Arvesta was met 92 miljoen euro de laagste van de laatste v�f jaar en de leverage ratio (de netto financiële schuld ten opzichte van de EBITDA) bl�ft minder dan drie en dus zeer gezond. “We mogen dus rekenen op een stevige basis en k�ken met de hele organisatie vol vertrouwen naar 2024 om de landbouw van de toekomst verder vorm te geven. De expertise van onze medewerkers in combinatie met onze innovatieve oplossingen bieden consumenten en agrarische klanten een sterk aanbod met belangr�ke meerwaarde.”

Inhoudsopgave 1 Over
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 13
Navigatie
Arvesta

1 Over Arvesta

Financiële resultaten & corporate governance

(in miljoen EUR) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Omzet 1.909 1.911 1.644 1.468 1.396 1.399 Brutomarge 383 365 349 324 306 304 EBITDA 38 80 79 73 67 73 EBIT (Bedr�fswinst) -28 34 39 40 35 44 Nettowinst -43 25 25 29 26 24 Aantal medewerkers in VTE 2.317 2.033 2.056 1.995 1.869 1.883 Netto financiële schuld 92 108 149 113 99 113 Leverage 2,4 1,4 1,9 1,5 1,5 1,5 Eigen vermogen 466 510 408 389 375 362 Solvabiliteit 45% 49% 44% 49% 51% 48% Kernc�fers
Navigatie Inhoudsopgave
resultaten
corporate governance
2 Financiële
&
van zaken
Arvesta Milieu Sociaal Governance
Activiteitenverslag 14
3 Operationele gang
4 Duurzaamheid bij
5 Over het

Investeren in de toekomst

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu Sociaal Governance

5 Over het Activiteitenverslag

Opleiding & Cultuur

Capex investeringen

2021-2025:

Precisietechnologie John Deere

Methaanreductie tot 30%

Innovaties

MILJOEN EURO

Regeneratieve landbouw

Dierenwelz�n

Connected farmer

Smart farming

Productiesites

IT-systemen
250
Navigatie
15

Toelichting op de financiële c�fers

De geconsolideerde jaarrekening van Arvesta BV (de 'Vennootschap') omvat de jaarrekeningen van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (samen verder ‘Arvesta').

De geconsolideerde jaarrekening geeft een algemeen overzicht van de activiteiten van Arvesta en behaalde resultaten.

De jaarrekening is opgesteld in miljoen EUR en in overeenstemming met BE GAAP.

Geconsolideerde resultatenrekening

De jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening werden geauditeerd door EY Bedr�fsrevisoren BV, Kouterveldstraat 7B 001 te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse (A-02276).

Meer gedetailleerde informatie is te verkr�gen op de website www.nbb.be

(in miljoen EUR) 2023 2022 Omzet 1.909,8 1.911,5 Brutomarge 383,0 365,0 Diensten en diverse goederen -205,8 -171,9 Personeelskosten -160,8 -141,6 Andere bedr�fskosten -8,8 -7,2 Andere bedr�fsopbrengsten 17,0 20,8 Geproduceerde vaste activa 7,6 9,5 Provisies -0,3 -0,2 Niet recurrente kosten -0,8 -0,7 Niet recurrente opbrengsten 7,1 6,5 EBITDA 38,2 80,2 Afschr�vingen -66,8 -42,5 Waardeverminderingen -1,9 -3,8 Bedr�fsresultaat -30,5 33,9 Financieel resultaat 6,2 -4,8 Afschr�ving consolidatieverschillen -10,0 -3,8 Winst voor belastingen -34,3 25,3 Belastingen -7,1 -11,5 Vermogensmutatie 0,0 11,6 Aandeel van derden -1,8 -0,6 Netto winst/verlies -43,2 24,8
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 16
Navigatie

Geconsolideerde balans

ACTIVA (in miljoen EUR) 31.12.2023 31.12.2022 Immateriële vaste activa 63,5 85,2 Materiële vaste activa 225,5 198,5 Financiële vaste activa 5,4 26,3 Consolidatieverschillen 53,9 8,0 Vaste activa 348,3 318,0 Lange term�n vorderingen 1,2 1,2 Voorraden 327,5 375,3 Handelsvorderingen 251,5 241,9 Andere vorderingen 16,7 11,9 Liquide middelen 94,6 85,7 Overlopende rekeningen 5,9 4,6 Vlottende activa 697,4 720,6 Totale activa 1.045,7 1.038,6 PASSIVA (in miljoen EUR) 31.12.2023 31.12.2022 Eigen vermogen 466,5 509,7 Belangen van derden 11,6 4,4 Voorzieningen 10,8 10,3 Lange term�n financiële schulden 173,3 178,5 Korte term�n financiële schulden 13,7 15,0 Handelsschulden 257,9 235,1 Vooruitbetalingen 65,4 44,6 Sociale en fiscale schulden 39,5 35,7 Overige schulden 7,0 5,3 Totale passiva 1.045,7 1.038,6
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 17

Inhoudsopgave

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in miljoen EUR) 2023 2022 Netto winst -43,2 24,8 Vermogensmutatie -1,8 -11,1 Afschr�vingen 76,7 50,6 Waardeverminderingen 2,2 -0,4 Vaste activa resultaat -15,6 -1,3 Werkkapitaal 98,0 -53,4 Operationele kasstroom 116,3 9,2 Investeringen -52,1 -53,0 Desinvesteringen 30,4 16,5 Overnames -87,2 -1,6 Investeringskasstroom -108,9 -38,1 Dividenden (netto) 0,8 Andere 69,9 Financieringskasstroom 8,0 70,7 Netto kasstroom 15,4 41,8 Netto financiële schuld - begin periode 107,8 149,6 Netto financiële schuld - einde periode 92,4 107,8 Netto kasstroom 15,4 41,8 Navigatie
1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance
Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 18
3

Navigatie

Corporate Governance

Corporate Governance Charter

De meest recente versie van het Arvesta Corporate Governance Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 8 april 2022.

In dit Corporate Governance Charter (het Charter) licht de Raad van Bestuur de voornaamste aspecten toe van z�n beleid inzake deugdel�k ondernemingsbestuur binnen Arvesta (de Vennootschap) en, waar relevant, binnen de groep.

Het Charter is gebaseerd op de bepalingen van de code voor deugdel�k bestuur voor niet-genoteerde ondernemingen (Code Buysse III (2017)). Het is tevens een aanvulling op de bepalingen inzake bestuur van vennootschappen zoals vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV (2019)) en de statuten van de Vennootschap.

De regels van deugdel�k bestuur hebben als doel een efficiënt en transparant bestuur van en een doeltreffende controle over de Vennootschap. De Raad van Bestuur is van mening dat duidel�ke afspraken omtrent deugdel�k bestuur b�dragen tot waardecreatie op lange term�n.

Het Charter beschr�ft de samenstelling, de verantwoordel�kheden en bevoegdheden van de verschillende organen van Arvesta en regelt hun werking.

Het Charter beoogt een duidel�k referentiekader voor een efficiënte samenwerking tussen algemene vergadering, bestuur en management binnen de Vennootschap.

Structuur en werking van Arvesta Arvesta BV heeft gekozen voor een collegiaal bestuursorgaan (‘Raad van Bestuur’).

De Raad van Bestuur tekent de strategie uit, is verantwoordel�k voor het algemeen beleid, is bevoegd voor alle handelingen die krachtens het WVV en de statuten aan de Raad van Bestuur z�n voorbehouden en vertegenwoordigt de Vennootschap.

De Raad van Bestuur bestuurt als college en is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering die de bestuurders benoemt en ontslaat en jaarl�ks beslist over de kw�ting aan de bestuurders. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordel�k voor het toezicht op de implementatie van de strategie en het algemeen beleid door de CEO (Chief Executive Officer of gedelegeerd bestuurder) en het ExCom (Executive Committee).

De CEO, b�gestaan door het ExCom, is belast met het dagel�ks bestuur van Arvesta binnen de door de Raad van Bestuur goedgekeurde strategie en het algemeen beleid, en met de implementatie daarvan. H� doet ter zake voorstellen aan de Raad van Bestuur.

Het ExCom is verantwoordel�k voor de implementatie van het beleid. De CEO leidt het ExCom. De leden van het ExCom rapporteren rechtstreeks aan de CEO.

Voor bepaalde ad hoc materies kunnen de leden van het ExCom gevraagd worden toelichting te verstrekken t�dens de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De leden van het ExCom zorgen voor het uitwerken van voorstellen over de te volgen strategie binnen hun respectieve bevoegdheidsdomeinen (Business Units (BU's) of corporate functies) en voor het uitvoeren van deze strategie als onderdeel van de strategie van Arvesta.

Binnen elke BU is een ‘DirCom’ ingesteld dat instaat voor de uitvoering van de strategie binnen de BU. De DirComs worden voorgezeten door de BU Director.

Het DirCom is verantwoordel�k voor de opmaak van het budget van de BU, dat de strategie van de BU op korte en (middel)lange term�n bevat.

Handelingen en beslissingen die kaderen binnen het dagel�ks bestuur van de vennootschap heeft de Raad van Bestuur gedelegeerd aan het ExCom op basis van een Authority Matrix waarin de beslissings- en handtekeningsbevoegdheden z�n omschreven.

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 19

Navigatie

Samenstelling Raad van Bestuur

Sonja De Becker Chairman of the Board

Marleen Vaesen

Non-Executive Director

Niek Depoorter

Executive Director – CEO Raf Sels

Non-Executive Director

Rianne Covensvan Tilburg

Non-Executive Director

Op de algemene vergadering van 30 mei 2023 vervielen de mandaten van de heren Patrik Haesen, Patrick Horten (ook lid van het audit- en riskcomité van Arvesta) en Pieter Verhelst. De algemene vergadering besliste om deze mandaten te verlengen tot 31 december 2023 zodat in de tussent�d kon gezocht worden naar de juiste profielen om deze mandaten in te vullen. Op 31 december 2023 kwam immers ook een einde aan het mandaat van de heer Luc G�sens

Ilse Van Loo

Non-Executive Director

als onafhankel�k bestuurder en voorzitter van het audit- en riskcomité wegens het bereiken van de statutaire leeft�dsgrens. Een b�zondere algemene vergadering besliste op 14 juli 2023 om twee nieuwe bestuurders te benoemen waarvan het mandaat is ingegaan op 1 januari 2024 en loopt tot de jaarvergadering in 2027. Het betreft enerz�ds de heer Marc Hofman als onafhankel�k bestuurder, en anderz�ds mevrouw Ilse Van Loo als niet uitvoerend bestuurder vanuit

Kurt Deketelaere

Non-Executive Director

Marc Hofman

Independent Director

Sophie Dutordoir

Independent Director

Stefaan Gheeraert

Non-Executive Director

MRBB. De heer Marc Hofman werd door de raad van bestuur aangesteld als voorzitter van het audit- en risk comité, in opvolging van Luc G�sens, terw�l mevrouw Ilse Van Loo Patrick Horten vervangt in dit comité. Het mandaat van de heer Pieter Verhelst werd b� deze gelegenheid vernieuwd tot de algemene vergadering in 2027.

De heer Eric Lauwers, CEO, kondigde in het najaar van 2023 z�n vertrek aan als CEO van

Pieter Verhelst

Non-Executive Director

Bart Van der Straeten

Non-Executive Director

Arvesta. Op 23 november 2023 benoemde de b�zondere algemene vergadering Niek Depoorter als nieuwe bestuurder en CEO vanaf 1 januari 2024. Z�n benoeming als CEO werd door de raad van bestuur van 22 december 2023 bekrachtigd. In opvolging van de heer Patrick Horten heeft de raad van bestuur op 29 maart 2024 beslist om de heer Bart Van der Straeten als nieuwe bestuurder voor te dragen aan de algemene vergadering van mei 2024.

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 20

Samenstelling Executive Committee

Niek Depoorter Chief Executive Officer Karin Van Roy Chief Human Resources Officer Stefan De Clercq Business Unit Director Franchise & Retail Kris Geysels Chief Financial Officer Kris Moerman Business Unit Director Agri- & Horticulture Dirk Van Thielen Business Unit Director Animal Nutrition
Vermeulen Chief Information Officer Paul Deleu Secretary General Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 21
St�n
3
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Operationele gang van zaken

De Business Units

Arvesta bestaat uit

met in totaal meer dan

Arvesta ondersteunt land- en tuinbouwers door hen innovatieve oplossingen aan te bieden die hun ondernemingen nog versterken.

We z�n een totaalleverancier van advies en oplossingen en we hebben als doel om onze land- en tuinbouw toekomstgericht en weerbaar op een wereldmarkt te maken.

on m
BUSINESS UNITS
40 MERKEN 3 Omzet €1,9 MILJARD Retail Agri & H o r it tuNlaminA ir t i o n 12% 44% 44% Retail Animal Nutrition Agri & Horti
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta
Financiële resultaten & corporate governance
Operationele
Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 23
2
3
gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta
5

Animal Nutrition

BU Animal Nutrition in de waardeketen

De Business Unit Animal Nutrition werkt nauw samen met de veehouder�, een sector die wordt geconfronteerd met heel wat successen en uitdagingen. We maken samen met veehouders deel uit van een grotere waardeketen die een kwalitatieve, ecologisch en economisch verantwoorde voedselproductie vooropstelt. Dat doen we op een doordachte manier, zodat het welz�n van de veehouder en de veerkracht van de landbouwsector wordt gegarandeerd.

In 2023 deed de BU Animal Nutrition dit door diverse stappen te zetten die verder in dit Activity Report aan bod komen. Maar we bl�ven ook verder werken aan het smeden van nauwe banden tussen leveranciers, veehouders, verwerkende industrie & retail en leggen ook de link naar consument en maatschapp�.

We zetten concrete pilootprojecten in de steigers die onze partners in de waardeketen belangr�ke kansen bieden. Zo werd er in 2023 een project opgestart met een grondstoffenleverancier om te streven naar een volledig gescheiden stroom voor soja van gegarandeerd ontbossingsvr�e oorsprong.

We z�n hiermee pionier in België en komen weer een stap dichter b� de Europese doelstelling om in 2025 volledig overgeschakeld te z�n op soja uit nietontboste gebieden. Verder z�n er ook pilootprojecten opgestart in co-creatie met voedings- en retail partners voor de melkveevleesvee- en varkenssector. Hierin k�ken we naar welke innovatieve oplossingen een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen van de toekomst en hoe dit kan vertaald worden in een economisch rendabel model voor alle partners, ook de landbouwer.

Verwerkende

Business
Unit
industrie & Retail Arvesta Leveranciers samenCocreatieomuitdagingen aantepakken Consument & Maatschapp�
Navigatie
gang
bij
Milieu Sociaal Governance
Activiteitenverslag 24
Veehouder
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele
van zaken 4 Duurzaamheid
Arvesta
5 Over het

Stevig in het zadel ondanks woelige diervoedermarkt

Gezonde dieren, dat begint b� voeders en additieven van hoge kwaliteit. En dat is precies waar Arvesta dankz� z�n Business Unit Animal Nutrition in uitblinkt. Van professionele veehouders tot eigenaars van hobbydieren, ze kunnen rekenen op de beste voeders en advies van experten.

Met 14 productiesites verspreid over België, Nederland, Frankr�k en Duitsland en een jaarl�kse afzet van zo’n 1,8 miljoen ton is Arvesta een toonaangevende speler in de diervoedermarkt. In België z�n we al jarenlang uitgesproken marktleider. Maar om die sterke positie te behouden moeten we steeds hard werken, zeker in economisch uitdagende t�den. Dirk Van Thielen, Business

Unit Director Animal Nutrition, blikt terug op een bewogen jaar. “Wanneer landbouwers het moeil�k hebben, voelen we dat ook. De st�ging in de pluimveemarkt kon de sterk dalende vraag naar varkensvoeders niet goedmaken. De marges, die in onze sector al zeer klein waren, stonden onder druk, onder andere door dalende grondstoffenpr�zen.”

Nieuw sterk merk Proxani

Ondanks de woelige marktsituatie mocht Arvesta zich ook in 2023 Belgisch marktleider en trendsetter in diervoeders noemen. Een mooie prestatie van de verschillende sterke merken uit de Arvesta-stal. “Overnames als die van ForFarmers België in 2023 zetten ons steviger in het zadel. Het feit dat we ervoor kozen om ForFarmers België en Dumoulin

Hoogkwalitatieve voeders en advies van experten, zo maken we het verschil.

te laten opgaan in Proxani, een nieuw sterk merk naast Aveve, is een doordachte strategie. Zowel deze twee grote paradepaardjes als onze andere merken z�n van groot belang om vee- en hobbyhouders in binnen- en buitenland te bereiken” vertelt Dirk.

Groeien in kwaliteit en efficiëntie

Eerder dan in te zetten op nieuwe acquisities zal de groei in 2024 vooral zitten in het optimaliseren en verduurzamen van het bestaande aanbod en productieproces. “Hoogkwalitatieve voeders en advies van experten, dat is hoe we onze klanten de beste pr�s-kwaliteit kunnen garanderen.” Zonder daarb� ecologie en dierenwelz�n uit het oog te verliezen uiteraard. Arvesta zet niet alleen in op voeders met een lage CO2uitstoot zoals Euroclim en op diervriendel�ke concepten zoals de Spoormans-voeders voor Better Chicken Commitment, maar werkt ook met een aparte stroom van sojaschroot uit 100% gegarandeerd niet-ontboste gebieden. Daarnaast hebben we ook een fabriek die enkel en alleen biologische voeders produceert. Voor antibiotica zal er vanaf 2027 geen plaats meer z�n in de voeders van Arvesta, al z�n de voeders in ons gamma nu al voor 99,8% antibioticavr�.

Dirk Van Thielen Business Unit Director Animal Nutrition

Professionele voeders

Hobby- en paardenvoeders

Voederadditieven

Navigatie Inhoudsopgave
corporate
gang
Milieu Sociaal Governance
Activiteitenverslag 25
1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten &
governance 3 Operationele
van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta
5 Over het

Inhoudsopgave

Business Unit

Agri & Horti

BU Agri & Horti in de waardeketen

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu

Sociaal

Governance

5 Over het

Activiteitenverslag

De Business Unit Agri & Horti neemt een centrale plaats in in de waardeketen van boer tot bord. Arvesta ondersteunt land- en tuinbouwers doorheen het hele teeltproces. Van zaden, gewasbescherming, plantvoeding en gebruik van innovatieve machines tot raad en advies voor het optimaal telen van verschillende gewassen.

Bovendien z�n we ook actief in het opslaan en aankopen van teelten. Zo leggen we linken van productie tot consumptie en betrekken we de hele keten b� onze activiteiten. Een belangr�ke meerwaarde voor land- en tuinbouwers die via Arvesta hun kwaliteitsvolle producten kunnen valoriseren.

2023 was een jaar waarin er enerz�ds verschillende innovatieve producten & services werden samengebracht in interessante teeltconcepten voor onze land– en tuinbouwers. Anderz�ds werd er via de uitbouw van de teeltcontracten en het opzetten van pilootprojecten volop gewerkt aan de uitbreiding van onze samenwerkingen doorheen de keten.

Zo legt onze Carbon Farming Club de link tussen tarwetelers die werken met een lagere CO2-voetafdruk en afnemers die hier een meerpr�s voor willen betalen. We startten ook een pilootproject met een brouwer� om naast de reeds bestaande lokale brouwgerst te k�ken naar gerst met een lagere voetafdruk.

Bovendien willen we nog verder gaan dan enkel CO2-reductie, dus zetten we in 2023 ook de eerste stappen naar een economisch model waarin de brede ecologische inspanningen van akkerbouwers worden gevaloriseerd binnen de voedingsindustrie.

Arvesta Leveranciers

Verwerkende industrie & Retail

Consument & Maatschapp�
samenCocreatieomuitdagingen aantepakken
Land- en tuinbouwer Navigatie
26

3 Operationele

Experten in het veld maken het verschil

2023 was geen evident jaar voor land- en tuinbouw, en dat hebben we ook gevoeld in de Business Unit Agri & Horti. Maar het was ook het jaar waarin we onze positie in de markt van land- en tuinbouwmachines, zaden, plantvoeding en -bescherming versterkt hebben, met dank aan het grootste team van experten in het veld.

Als de full-service partner van land- en tuinbouwers werden we geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als onze klanten, luidt het b� Kris Moerman, die sinds januari 2024 de leiding kreeg over de Business Unit Agri & Horti b� Arvesta. “Het steeds extremere klimaat zorgde in 2023 voor een zeer laat begin van het zaai- en plantseizoen en gooide

ook roet in het eten b� de oogst. Maar daarnaast speelde ook de onrustige markt onze sector parten. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis deden de pr�s van graan, meststoffen en energie pieken. In zo’n onvoorspelbare situatie is het lastig werken voor zowel boer en tuinder als toeleverancier.”

Duurzame oplossingen

Ondanks de grote uitdagingen kon Arvesta zich opnieuw in de markt zetten als dé partner voor mooie resultaten in het veld.

“We hebben onze oplossingen rond precisielandbouw, bodem en water als Varicare (precisielandbouw met taakkaarten), carbon farming (koolstofopslag in de bodem) en fertigatie (water en voedingsstoffen geven via een druppelsysteem in het veld) verder uitgerold en daar bl�ven we sterk op inzetten”,

John Deere staat opnieuw op één in de tractorenmarkt.

Zaden en plantaardappelen

zegt Kris. Maar ook Cofabel, de machine-invoerder onder Arvesta, gooide hoge ogen.

“Niet alleen stonden John Deere en Kramer opnieuw op één in de Belgische markt, we z�n ook volop bezig met het versterken van ons eigen dealernetwerk over het hele land om zo de service naar onze klanten nog efficiënter te maken. Vandaag z�n er al zes John Deere dealerships actief in België.”

Plantenvoeding

Plantenbescherming

Kennis delen

De markt, het klimaat en beleid zullen de sector ongetw�feld ook in 2024 beïnvloeden. Arvesta wil daarom voluit inzetten op oplossingen van boer tot consument en elke schakel b�staan met het nodige teeltadvies.

“Dankz� ons grote team van gespecialiseerde medewerkers kunnen we kennis rond onze innovaties delen van West-Vlaanderen tot Nederland en Frankr�k en leggen we de link tussen veld, verwerking en verkoop. Dat is een enorme sterkte waar onze klanten de vruchten van plukken”, zegt Kris. “Na de moeil�ke jaren in de groententeelt verwachten we dit jaar weer een st�ging in areaal. Dergel�ke teelten vragen veel expertise en daar kunnen we met ons team het verschil maken.”

Tuinbouw

Land- en tuinbouwmachines

Navigatie Inhoudsopgave
1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance
gang
Sociaal Governance
27
van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu
5 Over het Activiteitenverslag

BU Retail in de waardeketen

Binnen deze Business Unit gaan we een stapje verder in de waardeketen die producent en consument verbindt. Arvesta neemt een unieke plek in binnen dit economisch systeem door enerz�ds een sterke service te bieden aan de consument en anderz�ds de kennis die we opdoen vanuit onze andere business units te delen met hobbytuiniers en dierenliefhebbers.

Om dit waardevolle systeem van uitwisseling van grondstoffen, producten, diensten en kennis op lange term�n te laten werken en te verbeteren zetten we sterk in op een evenwicht tussen ecologie en economie. Je leest er verderop in dit Activity Report alles over.

Ons doel is om ook de consument mee te nemen in dit verhaal en onze klanten te vertellen over de mogel�kheden die ze zelf hebben om in te zetten op een lagere voetafdruk, een verbeterde biodiversiteit, meer dierenwelz�n,

Onder de noemer ‘hier groeit een mooier morgen’ geven we consumenten concrete tips over een meer biodiverse tuin, gezonde en gelukkige dieren en lokaal lekkers. Zo zorgt Arvesta ervoor dat partners van productie tot consumptie helemaal mee z�n in het verhaal en elk hun steentje b�dragen.

Business Unit Retail
...
Leveranciers
Consumenten
Aveve Bloem Boeren
Aveve-winkels
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 28
Navigatie
Inspanningen in retail beloond met mooie verkoop- en tevredenheidsc�fers

Met 200 Aveve-winkels en 3 Eurotuin-vestigingen is Arvesta een belangr�ke speler in de retailmarkt. Van dierverzorging en tuinartikelen tot bloem voor wie thuis aan het bakken slaat: het assortiment is breed. Maar wat we ook doen, klanttevredenheid staat centraal. Een aanpak die Aveve in 2023 de titel van ‘beste retailer’ bezorgde.

Het weer en de woelige wereldmarkt maakten van 2023 een uitdagend jaar voor elke Arvesta Business Unit en dat was voor Retail niet anders. “De lente liet op zich wachten waardoor klanten later overgingen tot het doen van aankopen voor de tuin”, vertelt Stefan De Clercq, Director van de BU Retail b� Arvesta. “En ook de natte zomer zorgde voor een mindere verkoop van tuinartikelen.”

In combinatie met de inflatie van heel wat grondstoffen maakte dat 2023 tot een jaar met hoge vaste kosten en moeil�k te voorspellen consumentengedrag. Zo leken klanten vorig jaar pr�sbewustere keuzes te gaan maken. De verkoop van bloem om zelf brood te bakken daalde maar zit nog steeds op een iets hoger niveau dan voor de pandemie.

Online en fysiek beste retailer

Het team Aveve greep 2023 aan om verder in te zetten op een nog klantvriendel�kere winkelervaring, zowel in fysieke winkels als in de webshop. “Het nieuwe winkelconcept werd verder uitgerold over de bestaande Aveve-winkels, met een hogere omzet tot gevolg. En die inspanningen werden ook beloond in klanttevredenheid. Zo steeg onze Net Promotor Score (een tool om klanttevredenheid te meten via enquêtes) naar 71, én werd Aveve verkozen tot beste retailer van België in 2023”, klinkt het trots. Ook Eurotuin volgt die positieve evolutie en kon ondanks de frisse, natte lente en zomer goede verkoopc�fers voorleggen. Voor 2024 wil het BU Retail-team de omzet met 3% laten groeien.

Verder verduurzamen

Arvesta wil heel wat inspanningen leveren om ook de BU Retail verder te verduurzamen. Zo liggen er zonnepanelen op de daken van onze winkels, doen we aan regenwateropvang, vervangen we onze lampen door LED-verlichting en z�n zowel onze bloem- als huisdiervoeding onder eigen merk voorzien van een volledig recycleerbare verpakking. Maar ook het assortiment evolueert. Dat gaat van het uitfaseren van turf in onze potgrond en bodemverbeteraars tot sojavr� kippenvoer en een kwart van de bloem in onze bloemmixen die dit jaar van lokaal en milieuvriendel�k geteelde tarwe uit ons Carbon Farming-project zal komen.

Winkelketens

We hebben hard gewerkt aan klanttevredenheid en dat wordt beloond.
Navigatie Inhoudsopgave
Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 29
1

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Stap voor stap, maar alt�d vooruit

In een snel veranderende wereld is stilstaan achteruitgaan. Door voortdurend uitdagingen te spotten, onderzoek te doen naar oplossingen en ervoor te zorgen dat deze ook werkbaar z�n in de prakt�k, bl�ven we b� Arvesta stappen vooruitzetten. En daar plukt iedereen de vruchten van.

voedingsindustrie en consument te verbinden. Innovatie maakt een belangr�k deel uit van dat verhaal. Maar alt�d op zo’n manier dat het werkbaar is en een meerwaarde met zich meebrengt voor elke partner.”

Drempels verlagen

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie hoeft niet alt�d over robots en drones te gaan. Arvesta zet in op technologische hoogstandjes én laagdrempelige vernieuwingen die soms in een klein maar belangr�k hoekje schuilen. Innoveren om te innoveren doen we niet, elke ontwikkeling die we doen is gebaseerd op een uitdaging die leeft in de prakt�k en onze oplossingen worden pas uitgerold wanneer we zeker z�n dat we de juiste ondersteuning kunnen bieden. Zo maken we innovatie b� Arvesta mogel�k voor al onze partners en klanten. Quinten De Witte is Sustainability & Innovation Manager b� Arvesta en heeft zicht op de duurzame innovaties die Arvesta in de markt zet en ondersteunt. “Met het doel om te zorgen voor een economisch en ecologisch eerl�ke voedselproductie spoor ik nieuwe opportuniteiten op om landbouwer,

Klimaatverandering, toenemende druk op gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, onstabiele economische markten, nood aan lokale eiwitbronnen, … De uitdagingen waar land- en tuinbouwers vandaag voor staan z�n enorm. Arvesta komt tegemoet aan die noden en rolde recent een aantal mooie innovaties uit. Via fertigatie helpen we landbouwers water en voedingsstoffen aan hun planten

te geven op het moment dat ze dit nodig hebben. Een win-win, want dit helpt niet alleen gewassen gezond te houden in droge periodes, maar beperkt ook de verdamping van water. Landbouwers die aan de slag willen met taakkaarten b� het zaaien en oogsten van hun gewassen kunnen rekenen op de ondersteuning van onze Varicare-experten die alles kennen van precisielandbouw. Maar ook na de oogst dragen we ons steentje b�, via Smartfogging voor een optimale en milieuvriendel�ke bewaring van aardappelen in de loods b�voorbeeld. Deze innovaties werden gelanceerd en rollen we nu verder uit, zodat we nog meer landbouwers aan boord kr�gen en de drempel om aan de slag te gaan met technologie en innovatie verlaagd wordt.

We gaan voor werkbare innovaties die meerwaarde brengen voor elke partner.
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance
Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 30
3

Natuurl�ke alternatieven

Arvesta zet ook belangr�ke stappen in het zoeken naar alternatieven voor kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor k�ken we niet alleen naar circulaire meststoffen van reststromen uit de voedingsindustrie, maar ook naar biostimulanten die de weerstand van de plant op een natuurl�ke manier verhogen en opname van voedingsstoffen vergemakkel�ken. Het steeds extremere klimaat vraagt ook om planten die beter bestand z�n tegen langere periodes van droogte of resistenter z�n voor bepaalde schimmelziekten. Met onze demovelden die breed verspreid liggen testen we nieuwe variëteiten en producten uit, met het oog op een onderbouwd advies voor onze klanten. Ook in de serreteelt staan we sterk in innovatie. We z�n er niet alleen koploper in de hoogtechnologische serres en mobiele gotensystemen, maar zetten ook in op plantgezondheid. Benfried, een van de sterke Arvesta-merken, haalde in 2023 zelfs de HortiContact Innovatie Award binnen met het op de markt brengen van een sluipwesp die Nezera-wantsen in de serre bestr�dt.

Lokaal eiwit stimuleren

Het telen van lokaal eiwit is cruciaal als we minder afhankel�k willen worden van import van buiten Europa. Daarom begeleiden we b� Arvesta niet alleen telers om nieuwe rassen en teelten zoals erwten toe te voegen aan hun teeltplan, maar garanderen we hen ook een stabiel afzetkanaal. Esther Monard, Business Development Manager Agri & Horti: “Onze eiwitconcentratenfabriek in Mettet zal in het najaar van 2024 opstarten en een belangr�ke

rol spelen in het valoriseren en op de markt brengen van lokaal geteelde eiwitten uit erwten. Als dat geen grote stap vooruit is!”

Steeds betere voeders

Ook de Business Unit Animal Nutrition scheert hoge toppen als het om onderzoek en innovatie gaat. Dirk Bogaerts, Director Nutritional Solutions: “Van voeders met een lage CO2uitstoot zoals Euroclim, het Taintstop-voeder dat berengeur tegengaat tot onze voeders die aangepast z�n aan het Better Chicken Commitment: allemaal z�n het staaltjes van doorgedreven research dat omgezet werd in oplossingen die werken in de prakt�k.” Maar ook in ons brede gamma aan voeders streven we continu naar een samenstelling die nog beter tegemoetkomt aan de noden van het dier, specifiek voor de levensfase waarin het zich bevindt. In alle nieuwe oplossingen die we ontwikkelen houden we ook het economisch rendement ervan in het achterhoofd, want innovatie heeft geen waarde als het niet in de prakt�k kan toegepast worden. Maar ook daar gaan we nog een stap verder, want talr�ke van onze duurzame innovaties bieden de landbouwers zelfs een hoger financieel rendement.

Betere dr�fmest voor boer, plant en omgeving

Dat ecologie, economie en welz�n perfect hand in hand kunnen gaan bew�st ook

Eminex, een innovatieve dr�fmestverbeteraar van Arvesta. Dierl�ke mest is een zeer waardevolle grondstof en bodemverbeteraar, maar de samenstelling is niet alt�d ideaal. Eminex brengt de biologische processen in

dr�fmest in evenwicht, wat zorgt voor een veiliger, klimaatvriendel�ker en efficiënter product. De methaanuitstoot van dr�fmestopslag wordt met 90 tot 100% verminderd, het risico op gevaarl�ke H2S-gassen wordt verlaagd én de plant kan de stikstof uit de mest beter opnemen, met hogere opbrengsten tot gevolg. Een sterk staaltje innovatie die op alle vlakken meerwaarde biedt.

Ook voor de particulier

Onze innovatieve oplossingen z�n uiteraard niet voorbehouden voor onze professionele klanten. Ook in onze winkels streven we naar producten die steeds milieuvriendel�ker en nog kwalitatiever z�n. Onderzoek en ontwikkeling z�n daarin onmisbaar, want we brengen alleen producten op de markt die kunnen steunen op een sterke basis. Zo z�n we al enkele jaren op zoek naar een goed alternatief voor milieubelastende turf in onze potgrond. Nu we hiermee op een goed spoor zitten, zullen we turf stap voor stap reduceren, zonder dat onze potgrond aan kwaliteit moet inboeten. Hetzelfde doen we voor onze kippenvoeders, waarb� we nu ook een sojavr� voeder kunnen aanbieden. Het resultaat van experimenteren, testen en aanpassen, want we z�n pas tevreden als een product aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

Esther Monard Business Development Manager Agri & Horti Quinten De Witte Sustainability & Innovation Manager
Inhoudsopgave
Financiële resultaten
corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 31
Dirk Bogaerts Director Animal Nutritional Solutions
Navigatie
1 Over Arvesta 2
&

Duurzaamheid b� Arvesta

4 Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag

Inhoudsopgave

Arvestaduurzaamheidskader

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

Sociale impact (S)

Zorgen voor onze mensen en klanten

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu

Sociaal

Governance

5 Over het

Activiteitenverslag

Arvesta valt als bedr�f binnen de scope van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en bereidt zich voor op de rapportage in 2026 over boekjaar 2025 (zie pagina 35). Om te focussen op de drie belangr�ke p�lers binnen CSRD heeft Arvesta daarom z�n duurzaamheidskader ook aangepast, namel�k het ESG-kader.

Impact op milieu (E)

Werken aan duurzame en innovatieve oplossingen

Het nieuwe duurzaamheidskader (zie hiernaast) legt uit hoe de Arvesta missie ‘From Field to Future’ en de ambities binnen Milieu (E), Sociaal (S) en Governance (G) elkaar aanvullen. We richten ons daarb� nog steeds op onze belangr�kste stakeholders, namel�k de boeren, de tuinders, de planeet alsook onze medewerkers en de consumenten.

From Field to Future

Onze lokale experts met een passie voor de landbouw garanderen een duurzame toekomst voor onze boeren en tuinders met pragmatische en innovatieve oplossingen.

Het resultaat: een beter rendement voor onze klanten, tevreden shoppers in unieke winkels en gezond, duurzaam voedsel op tafel.

KLANTEN

Governance (G)

Een goed bedr�fsmanagement garanderen

B O EREN &
MENSEN
TUINDERS
Navigatie
33

Sustainable Development Goals

Arvesta draagt b� aan de volgende Sustainable Development Goals (Duurzaamheidsdoelen)

van de Verenigde Naties:

Arvesta bouwt voortdurend aan een duurzamere en tegel�k productievere land- en tuinbouw, via innovaties en technologieën, met continu advies voor boer en tuinder en door steeds producten en concepten te ontwikkelen met oog voor meer dierenwelz�n en -veiligheid.

Arvesta streeft op verantwoordel�ke w�ze economische groei na, voor zichzelf en voor boer en tuinder, met betrokken medewerkers, voor tevreden consumenten.

Arvesta innoveert duurzaam in eigen operaties, met een optimale traceerbaarheid voor z�n producten, afnemende CO2emissie intern en extern en voor nieuwe gebouwen vanaf 2020 een prestatieniveau ‘good’ op de BREEAM-standaard.

Arvesta maakt samen met z�n klanten en partners werk van de verduurzaming van de voedingsketen van veld tot vork, door zich te engageren tot een duurzaam aankoopbeleid voor al z�n bedr�ven en door meer transparantie te creëren over de duurzaamheidsaspecten van z�n waardeketen.

Arvesta gaat de str�d aan tegen de klimaatverandering, enerz�ds via z�n engagement om CO2-reductie te helpen realiseren en anderz�ds door z�n directe impact te reduceren, bv. door 20% van z�n bedr�fswagens hybride of elektrische te hebben tegen 2024.

Arvesta is als expert in de realisatie van de landbouw van de toekomst dagel�ks de directe partner van boeren en tuinders, en stelt zich daarover op als de constructieve en toegankel�ke gesprekspartner voor overheden, de media en het maatschappel�ke middenveld.

WAARDIG
Navigatie
resultaten & corporate governance
gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 34
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële
3 Operationele
4

Navigatie

Voorbereiding op nieuwe regelgeving

(CSRD / EU Taxonomy)

Vanaf boekjaar 2025 zal Arvesta moeten voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit is een nieuwe Europese directieve die voorschr�ft hoe organisaties moeten rapporteren over niet-financiële informatie, d.w.z. informatie over milieu, maatschapp� en goed bestuur (ESG). De gedetailleerde vereisten van de CSRD z�n vastgelegd in de European Sustainability

Reporting Standards (ESRS). Op deze w�ze zorgt Europa ervoor dat ESGinformatie eenvoudiger te verkr�gen is, en wordt het eenvoudiger om prestaties op vlak van duurzaamheid tussen bedr�ven te vergel�ken.

Op hetzelfde moment zal Arvesta ook rapporteren volgens de verplichtingen van de EU Taxonomy. Dit houdt in dat Arvesta aangeeft welk deel van de omzet, kapitaaluitgaven

(capex) en operationele uitgaven (opex) van Arvesta (potentieel) b�draagt aan de Europese doelstellingen betreffende het milieu.

Arvesta is momenteel in volle voorbereiding om te kunnen rapporteren volgens CSRD. Concreet betekent dit dat we onze dubbele materialiteitsbeoordeling uit 2022 hebben geactualiseerd volgens de principes voorgeschreven door ESRS. Het procesverloop van deze analyse wordt onderstaand beschreven en de materiële impacts, risico’s en opportuniteiten (IRO’s) worden in dit document verder toegelicht. Rekening houdend met de materiële IRO’s bepaalden we nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen voor Arvesta. Deze geven aan hoe we het verschil kunnen én willen maken voor de landbouwsector.

Impacts Risico’s Opportuniteiten
Inhoudsopgave 1
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 35
Over Arvesta

Navigatie

Dubbele materialiteitsbeoordeling

1

Als een belangr�k onderdeel van onze werkzaamheden ter voorbereiding op de CSRD-rapportering heeft Arvesta in 2023 en begin 2024 een dubbele materialiteitsbeoordeling (DMA) uitgevoerd, in overeenstemming met de CSRD-richtl�nen.

5

De DMA helpt om te bepalen welke topics als materieel worden beschouwd, door de impacts, risico's en opportuniteiten (IRO's) te beoordelen die aan deze topics z�n gekoppeld. Er wordt rekening gehouden met twee perspectieven:

(i) impactmaterialiteit, die de impact beoordeelt die Arvesta heeft op het milieu en de maatschapp� met betrekking tot een onderwerp; en (ii) financiële materialiteit, die de potentiële impact beoordeelt die een onderwerp in de toekomst kan hebben op het financiële succes van Arvesta. De vereniging van deze twee perspectieven resulteert in een dubbele materialiteit.

In totaal werden 157 IRO's geïdentificeerd op basis van inzichten uit deskresearch en overleg met belanghebbenden. Elke IRO werd achtereenvolgens beoordeeld op basis van de evaluatiecriteria die door CSRD werden opgelegd, wat resulteerde in 66 IRO's die als materieel werden beschouwd. In totaal resulteerde het dubbele materialiteitsproces in 16 materiële topics die van wezenl�k belang z�n voor Arvesta, hetz� vanuit het oogpunt van de impactmaterialiteit, hetz� vanuit het oogpunt van de financiële materialiteit of beide.

Dubbele materialiteitsmatrix 2023

14 Gezond en toegankel�k voedsel

12 Lokale gemeenschappen

11 Werknemers in de waardeketen en mensenrechten

16 Bedr�fsethiek

09 Medewerkerstevredenheid

04 Verontreiniging

08 Gezondheid, veiligheid en eerl�ke arbeid

17 Dierenwelz�n en -gezondheid

15 Klant- en consumententevredenheid

02 Beperking van klimaatverandering & energie

06 Biodiversiteit

07 Circulaire economie en afval

05 Waterbeheer

03 Bodembeheer

01 Aanpassing aan klimaatverandering

13 Verantwoord gebruik van gegevens

10 Diversiteit, inclusie en gel�kheid

Het resultaat wordt hiernaast gevisualiseerd (het onderwerp in het witte kwadrant is niet materieel). Daarb� wordt elk thema binnen onderstaande figuur weergegeven volgens de maximale score voor impacts (Y-as) en risico’s en opportuniteiten (X-as). X-as: Outside-in perspectief: financiële impact op Arvesta

0 1 2 3 4 5 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Y-as: Inside-out perspectief: maatschappel� ke impact van Arvesta
Inhoudsopgave
Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
4
Over het Activiteitenverslag 36

Dubbele materialiteitsbeoordeling methodologie:

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de dubbele materialiteitsbeoordeling is afgebakend op groepsniveau van Arvesta B.V. (hierna: Arvesta). Een overzicht van alle juridische entiteiten die deel uitmaken van de CSRDscope van Arvesta is te vinden op pagina's 94-95.

In overeenstemming met de richtl�nen van de CSRD werd de volledige waardeketen van Arvesta beschouwd t�dens de beoordeling. Door samen te werken met externe belanghebbenden, zoals leveranciers en klanten, werd een grondige beoordeling van de upstream- en downstreamimpacts, risico's en opportuniteiten uitgevoerd.

Identificeren van de belangr�kste stakeholders

Het perspectief van meerdere interne en externe stakeholders is nodig om een volledig overzicht te kr�gen van IRO's, inclusief IRO's die van toepassing z�n op de waardeketen.

Er werd een stakeholderbeoordeling uitgevoerd, waarb� potentieel relevante stakeholders werden geïdentificeerd, gegroepeerd in stakeholdercategorieën. Een overzicht van de verschillende stakeholdercategorieën wordt hiernaast gevisualiseerd.

Werknemers (en interne experts)

Investeerders en aandeelhouders

Sectororganisaties

Stakeholder categorieën

Financiële instellingen

Lokale gemeenschappen

4 5
Leveranciers Overheden Milieu NGO's Klanten
Navigatie
corporate
gang
bij
Milieu Sociaal Governance
Activiteitenverslag 37
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten &
governance 3 Operationele
van zaken 4 Duurzaamheid
Arvesta
5 Over het

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

5 Over het

Activiteitenverslag

Topics en IRO's identificeren

Voor elk ESG-topic werden impacts, risico's en opportuniteiten (IRO's) geïdentificeerd door het analyseren van interne en externe documentatie, het organiseren van een workshop met de belangr�kste interne stakeholders en het afnemen van interviews met de belangr�kste externe stakeholders. Door zowel interne als externe belanghebbenden te betrekken, konden we een volledig overzicht verkr�gen van IRO's, inclusief IRO's die van toepassing z�n op de waardeketen. We zorgden ervoor dat verschillende stakeholdercategorieën werden betrokken in het proces.

Hiernaast wordt een overzicht gegeven van de ESG-topics die gelinkt worden aan de ESRS-standaarden.

Impact en financiële materialiteit beoordelen

Om de evaluatie van IRO’s te kunnen uitvoeren werd een evaluatiekader opgemaakt, rekening houdend met de ESRSvereisten, en werden materialiteitsdrempels bepaald. Vervolgens werd elke individuele IRO geëvalueerd in overeenstemming met dit evaluatiekader om te bepalen welke IRO’s als materieel worden beschouwd. B� de identificatie en beoordeling van IRO’s werden interne experten betrokken en werd rekening gehouden met de informatie bekomen via interviews met externen. De resultaten werden vervolgens gevalideerd door het Arvesta Executive Committee.

Overzicht van ESG-topics gelinkt aan ESRS-standaarden

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

ESRS topic Arvesta

Topic opgenomen in dubbele materialiteitsbeoordeling

Milieu

ESRS E1: Klimaatverandering

01 Aanpassing aan klimaatverandering

02 Beperking van klimaatverandering & energie

ESRS E2: Verontreiniging 03 Bodembeheer

04 Verontreiniging

ESRS E3: Water en mariene hulpbronnen 05 Waterbeheer

ESRS E4: Biodiversiteit en ecosystemen 06 Biodiversiteit

ESRS E5: Circulaire economie 07 Circulaire economie en afval

Sociaal

ESRS S1: Eigen personeel

08 Gezondheid, veiligheid en eerl�ke arbeid

09 Medewerkerstevredenheid

10 Diversiteit, inclusie en gel�kheid

ESRS S2: Werknemers in de waardeketen 11 Werknemers in de waardeketen en mensenrechten

ESRS S3: Getroffen gemeenschappen 12 Lokale gemeenschappen

ESRS S4: Consumenten en eindgebruikers 13 Verantwoord gebruik van gegevens

14 Gezond en toegankel�k voedsel

15 Klant- en consumententevredenheid

Governance

ESRS G1: Bedr�fsethiek 16 Bedr�fsethiek

17 Dierenwelz�n en -gezondheid

Navigatie
Milieu Sociaal Governance
38
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 39
Navigatie

Onze 10 prioriteiten in 2023

In 2021 brachten we ons eerste Activiteitenverslag uit.

Toen communiceerden we 10 ambitieuze prioriteiten. Om onze duurzaamheidsprioriteiten nog efficiënter te monitoren, ontwikkelde Arvesta de Arvesta Sustainability Dashboards. In onderstaand overzicht wordt de voortgang in 2023 in vergel�king met de voorgaande jaren en de doelstelling weergegeven.

B� elke prioriteit worden de Key Performance Indicator en de evolutie aangegeven t.a.v. de prioriteit.

1. 100% gecertificeerde soja

2. Globale waterbesparing

3. Reductie van methaanuitstoot

4.

Aandeel soja uit niet-ontboste gebieden op de totale massa aangekocht conventioneel sojameel, in %: Jaarl�kse waterbesparing in miljard liter b� boeren en tuinders door innovatieve ontwikkelingen van Arvesta (alleen Hortiplan): Evolutie van de reductie van methaanuitstoot door rundveeklanten die het product Euroclim gebruiken: Scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies) in % (aangepast):

In 2023 hebben we consistent vooruitgang geboekt wat betreft het behalen van onze doelstelling om 100% duurzame soja te gebruiken. We zitten op schema om ons doel te behalen.

Omwille van additionele opdrachten zullen we nog meer water besparen en kunnen we de doelstelling tegen 2025 optrekken naar 9 miljard liter water i.p.v. 8 miljard liter water.

De omschakeling naar methaanreducerend voeder b� de veehouder gaat trager dan verwacht en dit ondanks de bestaande Vlaamse subsidie en commerciële acties vanuit Arvesta. Het is cruciaal dat alle schakels in de keten hieraan meewerken, waaronder ook de retailer, wat voorlopig nog niet het geval is. Arvesta bl�ft op dit vlak sneller gaan dan de sector, die tegen 2024 10% van de veehouders wil omschakelen.

Arvesta’s gehele carbon footprint met de 3 emissie-scopes werd voor de jaren 2021 tot 2023 volledig in kaart gebracht. Op basis van deze inzichten kon er een reductiedoelstelling opgesteld worden.

Van 2021 tot 2022 werd een CO2e reductie van 81.152 ton CO2e (3,16%) gerealiseerd. Van 2022 op 2023 bedroeg deze reductie zo’n 157.270 ton CO2e (6,31%).

Voor meer informatie, zie ook pagina's 52-54.

In 2023 was 99,7% van ons totale voederaanbod voor de varkenshouder� antibioticavr� Daarmee brengen we onze doelstelling om in 2027 volledig antibioticavr� te werken heel dichtb�. Sectorfederatie BFA heeft haar doelstelling om tegen 2030 met gemedicineerde voeders (antibiotica) te stoppen, aangescherpt, en zal reeds in 2027 stoppen. Arvesta, dat haar doelstelling initieel tegen 2028 had gesteld, heeft deze nu ook vervroegd naar 2027.

Jaarl�kse reductie van CO2e 5. 100% antibioticavr� voer tegen 2027
2021: 82,1% 2021: 5,9 2021: 12,3% - 2021: 99,2% 2022: 68,2% 2022: 6,05 2022: 12,9% 2022: -3,16% 2022: 99,6% 2023: 86,8% 2023: 7 2023: 17,8% 2023: 9,47 2023: 99,7%
Aandeel van de totale massa voer voor biggen, vleesvarkens en zeugen dat geen antibiotica bevat in %: 2026: 100% 2025: 9 2025: 50% 2030: - 33% 2027: 100%
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 40
Navigatie

Navigatie

Jaarl�kse reductie van CO2e

5. 100% antibioticavr� voer tegen 2027

(directe emissies)

2 (indirecte emis-

% (aangepast):

Aandeel van de totale massa voer voor biggen, vleesvarkens en zeugen dat geen antibiotica bevat in %:

6. >50% van de grondstoffen over water vervoerd

7. 20% van de bedr�fsvoertuigen hybride of elektrisch

Aandeel van de totale massa ingevoerde materialen per binnenschip naar de locaties van de BU Animal

Nutrition en Agri & Horti: Aandeel hybride of elektrische bedr�fsvoertuigen in het wagenpark van Arvesta (incl. wagens in bestelling), met uitzondering van t�del�ke auto’s voor nieuwkomers:

8. Naar 0 ongevallen

9. Fit@Arvesta participatie

Aantal arbeidongevallen met werkverlet per jaar van het vaste personeel van Arvesta en jobstudenten:

Percentage vaste medewerkers, jobstudenten en contractanten die zich registreerden op Fit@Arvesta:

10. Consumentenverpakkingen brood- en bakmixen met recycleerbare monoplasticfolie

Aandeel van door Arvesta geproduceerde mixen met recycleerbare verpakking:

gehele carbon met de 3 emissie-scopes werd voor de 2021 tot 2023 vollekaart gebracht. Op deze inzichten een reductiedoelopgesteld worden. tot 2022 werd een reductie van 81.152 (3,16%) gerealiVan 2022 op 2023 deze reductie zo’n ton CO2e (6,31%). meer informatie, pagina's 52-54.

In 2023 was 99,7% van ons totale voederaanbod voor de varkenshouder� antibioticavr�. Daarmee brengen we onze doelstelling om in 2027 volledig antibioticavr� te werken heel dichtb� Sectorfederatie BFA heeft haar doelstelling om tegen 2030 met gemedicineerde voeders (antibiotica) te stoppen, aangescherpt, en zal reeds in 2027 stoppen. Arvesta, dat haar doelstelling initieel tegen 2028 had gesteld, heeft deze nu ook vervroegd naar 2027.

Arvesta bl�ft consequent inzetten op vervoer via water. Voor 2023 zaten we alweer boven de doelstelling van minstens 50%.

In 2023 werden elektrische wagens vlotter uitgeleverd waardoor we onze achterstand inhaalden. We houden voortaan ook rekening met het aantal bestelde wagens. Dit maakt dat we vandaag op koers zitten om het doel van 20% te behalen.

Veiligheid op het werk is een absolute prioriteit voor Arvesta. We boeken stilaan vooruitgang in het verminderen van het aantal ongevallen, maar elk ongeval is er één te veel. We bl�ven dan ook volop actie ondernemen.

Almaar meer medewerkers sluiten zich aan b� het Fit@ Arvesta platform. Dankz� nog meer sportieve evenementen registreerde het platform een mooie st�ging met 13%. We behaalden deze doelstelling uitgezonderd een paar verpakkingen waarvoor we kozen om de oude verpakkingen niet zomaar weg te gooien maar eerst op te gebruiken. Deze worden vervolgens ook meteen duurzamer verpakt.

Belangr�ke uitdagingen

Voortgang met uitdagingen

Op koers

Doelstelling

*18,5% incl. bestelde wagens

** 26,6% incl. bestelde wagens

2021: 99,2% 2021: 56,5% 2021: 1,1% 2021: 51 2021: 47,2% 2021: 49,8% -3,16% 2022: 99,6% 2022: 52,3% 2022: 1,6% 2022: 45 2022: 48,1% 2022: 67,5% 9,47 2023: 99,7% 2023: 57,1% 2023*: 11,7% 2023: 33 2023: 61% 2023: 97,9% 33% 2027: 100% >50% 2024**: 16% 0 2028: 100% 2023: 100%
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 41

Navigatie

Onze 20 ESG-prioriteiten vanaf 2024

De dubbele materialiteitsanalyse leert ons wat de belangr�kste impacts, risico’s en opportuniteiten van Arvesta z�n. De nieuwe ESG-prioriteiten voor Arvesta, waar we ons vanaf nu maximaal voor inzetten, focussen op het versterken van onze positieve impacts, het beperken van negatieve impacts en het beheersen van risico’s en opportuniteiten. Deze aangepaste prioriteiten bouwen verder op de doelstellingen die we in 2021 communiceerden, maar nu gaan we nog een stap verder. Samen met onze partners zetten we ons in voor de duurzame en innovatieve landbouw van de toekomst.

# Onze 20 ESG-prioriteiten

1 33% vermindering van scope 1, 2 en 3 emissies tegen 2030 in vergel�king met het basisjaar 2023 (in l�n met het Science Based Targets initiatief voor een 1,5°C toekomst)

2 Wereldw�de jaarl�kse waterbesparingen van 14 miljard liter als gevolg van de innovatieve oplossingen van Arvesta tegen 2030

3 100% gecontroleerde inkoop van grondstoffen met een hoog risico die vr� z�n van ontbossing tegen 2026

4 200.000 hectare land met toepassing van carbon farming maatregelen tegen 2030

5 50.000 hectare gewassen worden behandeld met oplossingen (gewasbescherming & plantenvoeding) met een lagere impact op het milieu tegen 2030

6 30% van de meststoffen z�n ecologische alternatieven met een lage impact tegen 2030

7 20% van de akkerbouwers (klanten van Arvesta) worden ondersteund met slimme landbouwtechnologie tegen 2030

8 30% van de akkerbouwers (klanten van Arvesta) worden ondersteund met advies over bodembeheer tegen 2030

9 Streven naar het niveau dat 37% van de grondstoffen voor diervoeding tegen 2030 b�producten of afvalproducten van mensel�ke consumptie z�n

10 De productverpakkingen van Arvesta z�n ontworpen met het oog op recycleerbaarheid (doelstelling van 55% voor plastic en 85% voor papier/karton) tegen 2030

11 Turfvr�e potgrond verkocht in zakken aan Aveve-consumenten: 20% vermindering van turf in Aveve-potgrond vanaf 2025, 100% vanaf 2030

12 100% van de leveranciers (van strategische productcategorieën) z�n ondertekenaars van Arvesta's handvest voor een duurzame toeleveringsketen tegen 2030

13 Streven naar 0 ongevallen

14 Een medewerkerstevredenheidsscore van 80% behouden of overtreffen tegen 2030

15 Eerl�ke marges voor boeren op verkochte producten: Arvesta wil 100.000 hectare gewassen verkopen via teeltcontracten, waardoor boeren tegen 2030 verzekerd z�n van extra inkomsten

16 Arvesta zal tegen 2030 8 lokale proefprojecten hebben op het gebied van duurzame en innovatieve voedselproductiesystemen

17 25% duurzaam geproduceerde bloem in Aveve-bakmixen tegen 2025 en 50% tegen 2030

18 Streven naar 0 datalekken

19 Voor retail: de hoge norm van 65% Net Promoter Score handhaven of overtreffen tegen 2030 Voor Diervoeding & Agri Horti: de benchmarkscore voor de sector bereiken of overtreffen

20 100% antibioticavr� voer tegen 2027

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 42

Navigatie

1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance

Impact op milieu (E)

Werken aan duurzame en innovatieve oplossingen

Sociale impact (S)

Zorgen voor onze mensen en klanten

Governance (G)

Een goed bedr�fsmanagement garanderen

3 Operationele gang van zaken

Duurzaamheid

01 Aanpassing aan klimaat- verandering 02 Beperking van klimaatverande- ring & energie 03 Bodembeheer 04 Verontreini- ging 05 Waterbeheer 06 Biodiversiteit 07 Circulaire economie en afval 08 Gezondheid, veiligheid en eerl� ke arbeid 09 Medewerkers- tevredenheid 10 Diversiteit, inclusie en gel� kheid (nietmateriële topic) 11 Werknemers in de waardeketen en mensenrechten 12 Lokale ge- meenschappen 13 Verantwoord gebruik van gegevens 14 Gezond en toegankel� k voedsel 15 Klanten consumentente- vredenheid 16 Bedr� fsethiek 17 Dierenwelz� n en -gezondheid
1 X miljard liter als
de innovatieve 2 X X een hoog risico die vr� z�n van ontbossing 3 X X X farming
2030 4 X X X X X X oplossingen (gewasbescherming & tegen 2030 5 X X X X alternatieven met een lage impact tegen 2030 6 X X X X X
slimme 7 X X X X
met advies over 8 X X X voor diervoeding tegen 2030 b�producten of 9 X met
recycleerbaarheid papier/karton) tegen 2030 10 X
turf in 11 X X X
2030 12 X X X X X X X X X X X 13 X behouden of overtreffen tegen 2030 14 X X
2030 verzekerd z�n van extra inkomsten 15 X X
op het gebied van duurzame en innovatieve 16 X X Aveve-bakmixen tegen 2025 en 50% tegen 2030 17 X X X X X X 18 X
of overtreffen tegen 2030
de sector bereiken of overtreffen 19 X 20 X Materiële topic
2030 in vergel�king met het basisjaar 2023 een 1,5°C toekomst)
gevolg van
maatregelen tegen
worden ondersteund met
worden ondersteund
het oog op
Aveve-consumenten: 20% vermindering van
productcategorieën) z�n ondertekenaars van Arvesta's
Arvesta wil 100.000 hectare gewassen
hebben
Score handhaven
voor
Inhoudsopgave
43
4
bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag

Navigatie

ESG-bedr�fsmodel en ESG-governance

Een

duidel�k

ESG-bedr�fsmodel en ESG-governance

Zorgen voor de planeet en alles en iedereen die er leeft wordt meer en meer geïntegreerd in onze activiteiten en oplossingen. Door een kader te ontwikkelen waarin we onze inspanningen voor het milieu, de maatschapp� en het beheer van Arvesta vastleggen zorgen we niet alleen voor concrete stappen vooruit, maar voldoen we ook beter aan de verwachtingen van onze stakeholders en de strengere regelgevende kaders en standaarden.

In 2023 ontwikkelde Arvesta een bedr�fsmodel voor een efficiënt beheer van al onze materiële ESG-topics (Environment, Social & Governance). In dat kader leggen we vast hoe we aan de slag gaan met inspanningen rond milieu, maatschapp� en goed beheer, welke doelstellingen we willen behalen en hoe we zullen rapporteren over onze voortgang en werkpunten. Het kader is gebaseerd op zes essentiële bouwstenen.

Model voor efficiënt

• Bepalen van de verschillende rollen en verantwoordel�kheden binnen Arvesta

• Centrale en decentrale organisatie van ESG-activiteiten

• Applicaties en infrastructuur benodigd om ESG-rapportage mogel�k te maken

• Efficiënte ondersteuning van het verzamelen en valideren van gegevens d.m.v. technologie

• Bepalen en localiseren van de nodige competenties binnen de organisatie en daarbuiten

Organisatiestructuur Governance

Arvesta

• Verf�nen van de juiste stuuren besluitvormingsorganen

• Instellen van controlemechanismes

• De juiste processen opzetten om ESG-topics te beheren

ESG Operationeel model

Technologie Processen

Competenties Medewerkers

• Aanduiden van proceseigenaren en definiëren van procesfrequentie

• Vastleggen van de rollen en verantwoordel�kheden van de verschillende betrokkenen

• Aanmoedigen van en ondersteuning bieden aan de betrokkenen om de ESG-rol op zich te nemen

ESG-beheer
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 44

Economische doelstellingen

doelstellingen Agri & Horti

Economische doelstellingen ESG doelstellingen

Economische doelstellingen ESG doelstellingen

Financieel

Economische doelstellingen

ESG doelstellingen

Economische doelstellingen

ESG doelstellingen

HR & Comms

Economische doelstellingen

ESG doelstellingen

ESG-governance

Om te beginnen is er het bepalen van de verschillende rollen en verantwoordel�kheden binnen Arvesta. Arvesta wil dat duurzaamheid in al z�n aspecten op elk niveau wordt verankerd. Daarb� hoort een centrale en decentrale organisatie van de ESG-activiteiten. We kunnen immers pas aan de slag wanneer de organisatiestructuur duidel�k is en medewerkers weten waar hun verantwoordel�kheden liggen.

B� het samenstellen van de ESG-governance hebben we binnen de bestaande organisatiestructuur de juiste stuur- en besluitvormingsorganen gevormd en verf�nd.

Ook het instellen van controlemechanismen

hoort daarb�. Inspanningen worden geleverd door elke medewerker, maar het is belangr�k dat leidinggevenden een duidel�k kader scheppen waarin keuzes gemaakt worden en resultaten niet ongemerkt voorb�gaan. Die juiste governance is een onmisbaar element.

Next: de juiste processen opzetten om ESG-topics te beheren. Er worden proceseigenaren aangeduid en we definiëren de procesfrequentie.

Daarna is het t�d om de rollen en verantwoordel�kheden van alle betrokkenen vast te leggen. We moedigen hen aan om hun rol in het ESG-verhaal op te nemen en ondersteunen hen met de juiste tools en informatie.

Onmisbaar is natuurl�k het bepalen en lokaliseren van de competenties die nodig z�n om deze oefening tot een goed einde te brengen. Die zoeken we in de eerste plaats binnen Arvesta, maar voor bepaalde specifieke expertise spreken we externen aan die ons begeleiden.

Data z�n het nieuwe goud en dat geldt zeker ook wanneer het om duurzaamheidsinspanningen gaat. Daarom brachten we in kaart welke applicaties en infrastructuur er nodig is om de opvolging en rapportage van de ESGprioriteiten mogel�k te maken. Technologie speelt een belangr�ke rol in het efficiënt verzamelen en valideren van al onze gegevens.

Units Centrale functies ESG Committee CHRO & CFO ESG Lead ESG Team Cross Business Unit Cross functioneel Animal Nutrition
Business
ESG
Retail
IT
ESG-governance
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 45
Raad van Bestuur
Executive Committee
Navigatie

Milieu

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

Alles op alles voor een positieve milieub�drage

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu

Sociaal Governance

5 Over het

Activiteitenverslag

Een schone leefomgeving is de basis voor gezonde planten, dieren en mensen. Als fullservice partner van land- en tuinbouwers schatten we dat b� Arvesta enorm naar waarde. We leveren dan ook elke dag inspanningen om een positieve impact te hebben op het milieu.

Onze boeren voelen de gevolgen van de klimaatverandering elke dag aan den l�ve. Het is dan ook de taak van Arvesta om onze verantwoordel�kheid op te nemen. We willen niet alleen onze uitstoot van broeikasgassen verminderen en ons energieverbruik vergroenen, maar ook onze organisatie en de brede keten waarin we werken veerkrachtiger maken in het omgaan met de effecten van klimaatverandering.

De aarde is een voedingsbodem die krioelt van het leven, of dat zou het toch moeten z�n. Door te werken aan meer biodiversiteit, een hogere luchtkwaliteit, slim waterbeheer en reststromen te valoriseren dragen we b� Arvesta ons steentje b�.

Maar we k�ken verder dan onze eigen organisatie. Ook voor de partners waarmee we samenwerken leggen we de lat hoog. Alleen ga je snel, samen kom je verder!

Navigatie
46

Navigatie

Impact op milieu

Werken aan duurzame en innovatieve oplossingen

# Onze milieu-prioriteiten

Materiële topic

1 33% vermindering van scope 1, 2 en 3 emissies tegen 2030 in vergel�king met het basisjaar 2023 (in l�n met het Science Based Targets initiatief voor een 1,5°C toekomst)

2 Wereldw�de jaarl�kse waterbesparingen van 14 miljard liter als gevolg van de innovatieve oplossingen van Arvesta tegen 2030

3 100% gecontroleerde inkoop van grondstoffen met een hoog risico die vr� z�n van ontbossing tegen 2026

4 200.000 hectare land met toepassing van carbon farming maatregelen tegen 2030

5 50.000 hectare gewassen worden behandeld met oplossingen (gewasbescherming & plantenvoeding) met een lagere impact op het milieu tegen 2030

6 30% van de meststoffen z�n ecologische alternatieven met een lage impact tegen 2030

7 20% van de akkerbouwers (klanten van Arvesta) worden ondersteund met slimme landbouwtechnologie tegen 2030

8 30% van de akkerbouwers (klanten van Arvesta) worden ondersteund met advies over bodembeheer tegen 2030

9 Streven naar het niveau dat 37% van de grondstoffen voor diervoeding tegen 2030 b�producten of afvalproducten van mensel�ke consumptie z�n

10 De productverpakkingen van Arvesta z�n ontworpen met het oog op recycleerbaarheid (doelstelling van 55% voor plastic en 85% voor papier/karton) tegen 2030

11 Turfvr�e potgrond verkocht in zakken aan Aveve-consumenten: 20% vermindering van turf in Aveve-potgrond vanaf 2025, 100% vanaf 2030

12 100% van de leveranciers (van strategische productcategorieën) z�n ondertekenaars van Arvesta's handvest voor een duurzame toeleveringsketen tegen 2030

17 25% duurzaam geproduceerde bloem in Aveve-bakmixen tegen 2025 en 50% tegen 2030

aan klimaatverandering

van klimaatverandering & energie

01
02 Beperking
03 Bodembeheer 04 Verontreiniging 05 Waterbeheer 06 Biodiversiteit 07 Circulaire economie en afval
Aanpassing
X
X X
X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X
X X
X
X
X X X
X X X X X X X
X X X
Inhoudsopgave
corporate
gang
bij
Milieu Sociaal Governance
Activiteitenverslag 47
1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten &
governance 3 Operationele
van zaken 4 Duurzaamheid
Arvesta
5 Over het

Aanpassing aan klimaatverandering

De manier waarop we ons aanpassen aan de huidige en toekomstige klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Met landbouwers als leverancier én klant is klimaatverandering een niet te onderschatten uitdaging

Arvesta staat als de full-service partner van land- en tuinbouwers midden in de waardeketen. Klimaatverandering heeft dus niet alleen een impact op de aanvoer van grondstoffen, maar ook op de verkoop van onze producten en diensten. Een risico waar we ons van bewust z�n en zo goed mogel�k op inspelen.

want voedselproductie is nu eenmaal sterk afhankel�k van zon, regen, wind en warmte. Arvesta zet sterk in op het tegengaan van die klimaatverandering, maar we moeten ons ook aanpassen aan de effecten die vandaag al een realiteit z�n en de mogel�ke risico’s die ze met zich meebrengen.

Doorgedreven risicoanalyse

Hoewel de effecten in de ene regio groter z�n dan in de andere, is klimaatverandering in de hele wereld een feit. De eersten die de impact ervan voelen z�n landbouwers,

Om die risico’s goed in kaart te brengen werkt Arvesta samen met een externe partner. “We gaan hier niet licht over”, weet Caroline Wené, Director Internal Control & Risk Management b� Arvesta. “In workshops met medewerkers uit verschillende afdelingen van het bedr�f

We werken zo veel mogel�k samen met lokale leveranciers.
01
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 48
Navigatie

Navigatie

5

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (2)

Opportuniteiten:

• Vraag naar droogteresistente gewassen in regio's met waterstress.

• Carbon farming prakt�k en bodembeheer.

bepalen we alle uitdagingen waar Arvesta mee te maken kr�gt. Klimaatverandering maakt daar zeker deel van uit.” Daaruit volgt een diepgaande analyse en zullen er specifieke acties uitgewerkt worden om die risico’s tot een minimum te beperken. Dit is geen eenmalige oefening, maar één die regelmatig onder leiding van het team van Caroline zal herhaald worden. “Het goed in kaart brengen van wie onze leveranciers en onze klanten z�n, waar ze zich bevinden en hoe afhankel�k we van hen z�n is de basis om hieruit te leren.”

ook Cedric Pierreux, Internal Control Manager b� Arvesta. Maar het aandeel producten dat uit verre landen moet komen, is gelukkig beperkt. “We werken zo veel mogel�k samen met Belgische of Europese leveranciers. Om de kosten en uitstoot van transport uit te sparen, maar vooral omdat onze lokale leveranciers de beste kwaliteit kunnen leveren.”

De vraag verandert

Lokale leveranciers

Wanneer landbouwers de impact van klimaatverandering voelen, geldt dat ook voor Arvesta. De grondstoffen voor heel wat van onze producten z�n afkomstig van landbouw. Extreme weersomstandigheden kunnen die aanvoer dus in het gedrang brengen. “We z�n ons goed bewust van dit risico en monitoren daarom de weersomstandigheden in de regio’s van waaruit we producten aankopen zeer goed. Zo z�n we snel op de hoogte wanneer er zich een probleem dreigt te vormen en kunnen we eventueel k�ken naar alternatieven”, weet

Maar ook aan de verkoopz�de voelt Arvesta de impact van de klimaatverandering. De vraag naar plantenrassen die om kunnen met droogte- of hittestress neemt toe, tuiniers stellen aankopen uit b� lange perioden van regen, landbouwers z�n op zoek naar oplossingen, … De verandering van het klimaat biedt duidel�k zowel uitdagingen als kansen, en die gr�pt Arvesta met beide handen.

Wené

Pierreux Internal Control Manager

Cedric
Inhoudsopgave
Arvesta
Financiële resultaten & corporate governance
1 Over
2
gang van
Milieu Sociaal Governance
3 Operationele
zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta
Over het Activiteitenverslag 49

Beperking van klimaatverandering en energie

Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen willen we mee helpen om de temperatuurst�ging ruim onder 2 °C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en zelfs na te streven om deze temperatuurst�ging te beperken tot 1,5 °C zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Par�s. Ook het besparen van energie en omschakelen naar hernieuwbare bronnen maken deel uit van deze doelstelling.

We stoppen onze energie in klimaatoplossingen

Klimaatverandering is een wereldw�d probleem, maar we kunnen lokaal wel ons steentje b�dragen aan de beperking ervan. Als full-servicepartner van boer en tuinder kunnen we b� Arvesta in elke schakel van veld tot vork deel z�n van de oplossing.

De afgelopen 40 jaar is de temperatuur op aarde met zo’n 1,1°C gestegen. Dat l�kt misschien niet veel, maar is wel degel�k een probleem. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat het klimaat steeds extremer wordt en dat voelen landbouwers als eerste. Een goede opbrengst halen wordt dus steeds uitdagender. De oorzaak ligt b� de uitstoot van broeikasgassen als lachgas, methaan en CO2.

Die eerste twee z�n onder andere afkomstig van biologische processen in mest of de sp�svertering van koeien, CO2 is hoofdzakel�k te w�ten aan de verbrandingsprocessen in motoren. Arvesta zet in de eerste plaats in op het reduceren van haar eigen CO2uitstoot, onder andere door in te zetten op het besparen en vergroenen van energie. Daarnaast willen we ook landbouwers helpen om hun koolstofvoetafdruk in te perken.

Energieverbruik in kaart

Eerst en vooral k�ken we naar wat we binnen de werking van Arvesta zelf kunnen doen om

minder CO2 uit te stoten. Omdat ons energieverbruik daarin een heel belangr�k aandeel heeft, hebben we dit in 2023 volledig geanalyseerd en in kaart gebracht. Jasmine Dehamers is Procurement Category Manager Energy, een functie die begin 2024 in het leven werd geroepen. Jasmine kreeg de opdracht om het energieverbruik en huidig aandeel groene energie van Arvesta volledig in kaart te brengen en te k�ken waar er nog vooruitgang mogel�k is. “Zo werden er tot nu toe meer dan 30.000 zonnepanelen geïnstalleerd over 30 bedr�fssites, goed voor 4.000 MWh groene elektriciteit per jaar.” Die investering in zonnepanelen komt neer op een CO2-reductie van b�na 2.000 ton. Uit het onderzoek dat Jasmine voerde bleek dat we momenteel 4% van onze energie lokaal produceren. Dat is een begin, maar er is nog veel verbetering mogel�k.

Alle opportuniteiten benutten In de Aveve-winkels wordt er stap voor stap omgeschakeld naar LED-verlichting. De buitenzones werden al volledig aangepakt. We streven in het winkelnetwerk naar het centraal monitoren en sturen van gas- en elektriciteitsverbruik. Zo wordt de verlichting overal afgestemd op openingsuren en wordt de temperatuur gel�kgesteld. En ook onze productiesites z�n mee in het verhaal. Er werd onder andere geïnvesteerd in 6 toestellen voor het opsporen van lekkages in persluchtleidingen, waardoor ze snel

02
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 50

hersteld kunnen worden en energieverlies wordt vermeden. Maar ook onze kantoren dragen hun steentje b�. Het nieuwe Arvestahoofdkantoor in Wilsele is zo’n toonbeeld van energie-efficiëntie dankz� slimme technieken als zonnepanelen, een warmtepomp en optimale isolatie. Dankz� een poster met daarop diverse tips rond energie besparen zorgen we ervoor dat elke Arvesta-expert meewerkt aan een lagere koolstofvoetafdruk. Alle initiatieven die Arvesta neemt op vlak van energiebesparing en -vergroening worden trouwens besproken op de Energy Ambassadormeetings die regelmatig plaatsvinden.

ons agrarisch assortiment diervoeders een belangr�ke rol. Deze werd in 2023 verhuisd van Merksem naar Wilsele, met een efficientere levering aan de winkels tot gevolg.

Slimmer onderweg

Steeds duurzamer transport

Naast energieverbruik is ook transport en mobiliteit een belangr�ke bron van CO2uitstoot. B� Arvesta willen we die verlagen door zo veel mogel�k in te zetten op het efficiënter, milieuvriendel�ker vervoeren van onze grondstoffen en producten, zowel via water, de weg als het spoor. De verhouding tussen het gebruik van schepen en vrachtwagens is voor de BU Animal Nutrition stabiel op 52,2%. We zetten in op de combinatie van verschillende transporttypes, b�voorbeeld met de trein tot aan de havens en daarna met het schip naar onze fabrieken. Voor de keuze van onze transportpartners laten we hun inzet voor nieuwe, milieuvriendel�kere transporttechnieken mee doorwegen, b�voorbeeld vrachtwagens die op biodiesel r�den.

B� Arvesta verbeteren we ook elk jaar de vullingsgraad en dus efficiëntie van de vrachtwagens die we inschakelen. Ten opzichte van 2022 steeg die met 2%, k�ken we naar 2021 dan z�n onze vrachtwagens nu 9% beter gevuld. Daarin speelt de centralisatie van

het belang van sensibilisering in dit verhaal niet. Zo werken we aan bewustmakingsinitiatieven om de mindset rond duurzame mobiliteit naar een hoger niveau te brengen.

Klimaatvriendel�ke

partners

En ook op vlak van mobiliteit van onze mensen willen we het steeds beter doen. Met ons overkoepelende mobiliteitsplan zorgen we ervoor dat onze mensen minder onderweg z�n, maar we zorgen er ook voor dat de kilometers die ze r�den zo’n laag mogel�ke impact hebben. Dat doen we door een flexibel thuiswerkbeleid in combinatie met een pilootproject rond leasefietsen en een elektrificatie van het wagenpark. Met ons flexplan kregen we een goed zicht op de salariselementen die Arvesta kan inzetten om de mobiliteit van medewerkers verder te verduurzamen. Medewerkers in België kunnen vandaag enkel nog elektrische bedr�fswagens bestellen en we z�n in 2023 ook gestart met het fietslease project dat in 2024 verder uitgerold zal worden. Het aantal laadpalen langs onze winkels, productiesites en kantoren werd in 2023 met 79 stuks uitgebreid, wat het totaal op 110 brengt. Maar we vergeten

Arvesta maakt niet alleen het verschil door in eigen boezem te k�ken, we streven ook naar samenwerkingen die een positieve impact hebben op het klimaat. Zo kiezen we voor leveranciers die voldoen aan onze Supplier Code of Conduct (SCC) waarin heel wat maatregelen rond het tegengaan van klimaatopwarming opgenomen z�n.

De boer op

Door onze nauwe samenwerkingen met de sector weten we b� Arvesta als geen ander dat boeren en tuinders mee de sleutel in handen hebben tot een klimaatvriendel�kere wereld. We bieden hen dan ook concrete tools aan om hier stappen in te zetten. Onze nieuwe generatie van klimaatvriendel�ke plantvoedingen als BlueN en N-Leaf en circulaire meststoffen als Haspargit b�voorbeeld. Hierdoor hoeft er minder

kunstmest geproduceerd te worden en dat zorgt dan weer voor minder CO2-uitstoot. Maar ook diervoeders kunnen b�dragen aan de reductie van broeikasgassen.

Het Euroclim-veevoeder reduceert de methaanuitstoot van vleesvee tot 30% en b� melkvee tot 9%. Bovendien is het geproduceerd met een lage koolstofvoetafdruk door gebruik te maken van Europese grondstoffen die voor 80% afkomstig z�n van nevenstromen. Zo gaan circulariteit en klimaatvriendel�kheid hand in hand.

We brachten ons energieverbruik en aandeel groene energie in kaart en zetten stappen vooruit.
Financiële resultaten & corporate governance
Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 51
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2
3
4

Via een holistische aanpak reductie van broeikasgassen realiseren

Arvesta wil meehelpen aan de reductie van broeikasgassen doorheen de gehele keten. Dit betekent dat we niet enkel onze eigen activiteiten onder de loep nemen, maar ook die van onze ketenpartners en klanten. Onder de noemer van ‘meten is weten’ hebben we b� Arvesta dus de emissies van broeikasgassen vastgesteld die gerelateerd z�n aan onze activiteiten.

Door inzicht te verkr�gen in de uitstoot is het makkel�ker om hier duidel�ke actieplannen op te zetten. De berekeningen van emissies werden gedaan volgens de Greenhouse Gas protocol (GHG protocol). Die standaard onderscheidt 3 domeinen waarop we reductie kunnen realiseren.

• Scope 1: directe emissies, als direct gevolg van onze activiteiten (bv. verbranding van fossiele brandstoffen voor verwarming van gebouwen en door ons wagenpark);

• Scope 2: indirecte emissies, als gevolg van de energie die we voor onze activiteiten nodig hebben (elektriciteit, stoom, warmte, koeling) en dus aankopen;

• Scope 3: indirecte emissies, die zich afspelen buiten Arvesta maar die wel aan onze organisatie te koppelen z�n, zoals emissies gelinkt aan aangekochte goederen en diensten, transport en distributie uitgevoerd door leveranciers,

afval(verwerking), verplaatsingen door medewerkers, gebruik van verkochte goederen en uitstoot van scope 1- en scope 2-emissies binnen franchises.

Arvesta’s inventaris van CO2-uitstoot

In 2022 z�n we b� Arvesta gestart met de inventarisatie van onze uitstoot van broeikasgassen. Hierb� kregen we een eerste inzicht in onze scope 1- en scope 2-emissies, maar moesten er nog veel extra stappen gezet worden om onze scope 3-emissies ook in beeld te kr�gen.

In 2023 hebben we ons niet enkel bezig gehouden met het berekenen van onze emissies voor dit rapporteringsjaar, maar hebben we ook voor de voorb�e jaren, 2021 en 2022, de data kunnen verf�nen en vervolledigen met de berekening van onze scope 3-emissies. Voor 2020 waren er onvoldoende primaire brondata beschikbaar om een juiste vergel�king te kunnen maken met de opvolgende jaren. Onze Carbon Footprint bedroeg in 2023 zo’n 2.333.476 ton CO2-equivalenten. Hiervan is meer dan 98% afkomstig van onze scope 3-emissies in de keten. Scope 1 en 2 z�n samen dus verantwoordel�k voor minder dan 2% van de gehele Carbon Footprint. B� het berekenen van deze Carbon Footprint werd meer dan 83% van de berekening gebaseerd op primaire databronnen.

Arvesta's Carbon Footprint 2023

Scope 1 & 2: directe emissies en indirecte emissies door energiegebruik Emissies van elektriciteit onder scope 2 worden volgens het GHG Protocol op 2 manieren berekend: volgens de marktgebaseerde berekening en volgens de locatiegebaseerde berekening.

• Marktgebaseerd = de uitstoot wordt berekend aan de hand van emissiefactoren van contractuele instrumenten

• Locatiegebaseerd = de uitstoot wordt berekend aan de hand van de gemiddelde emissie-intensiteit van het net.

Aangezien Arvesta geen contracten voor groene energie heeft afgesloten, is er voor

de berekening volgens de marktgebaseerde methode gebruik gemaakt van emissiefactoren van gr�ze stroom. Dit is de reden waarom onze marktgebaseerde emissies ook hoger liggen dan onze locatiegebaseerde emissies. B� locatiegebaseerde emissies wordt namel�k de gehele elektriciteitsmix die gebruikt wordt in elk gebied in rekening gebracht, ook het aandeel groene elektriciteit dat via wind, zon en water, etc. wordt opgewekt.

De berekende emissies voor de jaren 2022 en 2021 werden ook opnieuw onder de loep genomen en herberekend met de meest accurate gegevens.

*volgens marktgebaseerde methode Scope 1 19.715 0,84% Scope 2* 13.231 0,57% Scope 3 2.300.530 98,59% 2.333.476 ton CO2e
ton CO2e Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 52
In

Navigatie

Scope 1: directe emissies van CO2 door: mobiele verbrandingsbronnen & vast opgestelde verbrandingsbronnen

Scope 2: indirecte emissies van CO2 door:

Aangekochte elektriciteit –marktgebaseerde methode

Aangekochte elektriciteit –locatiegebaseerde methode

Aangekochte verwarming, koeling en stoom

Wat is er veranderd?

• Arvesta heeft ondertussen een activiteit stopgezet die mee in scope 1 verwerkt zat.

De emissies gerelateerd aan deze activiteit werden naar scope 3 overgebracht.

• Er werden aanvullende gegevens opgevraagd voor het verbruik van een aantal verbrandingsbronnen die mee verwerkt werden.

• Voor elektriciteit werden de locatie- en marktgebaseerde emissies berekend aan de hand van meer correcte emissiefactoren.

Door deze aanpassingen hebben we nu een nog duidel�ker beeld van onze directe en indirecte emissies door energieverbruik.

Scope 3: Indirecte emissies in onze waardeketen

*volgens marktgebaseerde methode

Scope 3 betreft de indirecte emissies in Arvesta’s waardeketen en is in 2023, zoals eerder vermeld, goed voor meer dan 98% van Arvesta’s gehele Carbon Footprint. De waardeketen van onze producten bestemd voor de landbouw spelen hier een groot aandeel in, zowel upstream b� de toeleveranciers als downstream op de boerder�. De grootste categorie binnen scope 3 is de categorie van emissies door de productie van aangekochte goederen en diensten. Deze categorie beslaat 71% van de gehele Carbon Footprint. Als we hier meer in detail gaan k�ken, zien we het belang van de

landbouwproducten terug. De aangekochte grondstoffen voor het bereiden van dierenvoeder nemen een groot aandeel van de emissie uitstoot binnen deze categorie in beslag. De emissies van deze grondstoffen komen vanuit de toeleveringsketen, zoals b�voorbeeld de teelt van de gewassen, het land van herkomst en het transport tot onze fabrieken. Hiernaast speelt ook de productie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een belangr�ke rol. De productie van deze producten is namel�k zeer energie-intensief.

De tweede grootste categorie binnen Arvesta’s scope 3 is de categorie van emissies door het gebruik van verkochte producten.

Hierin speelt de methaanuitstoot van dieren b� het verteren van ons verkocht voeder een grote rol, alsook de stikstofuitstoot door het gebruik van meststoffen. De overige categorieën nemen minder van 5% van de gehele Carbon Footprint in beslag.

Reductiedoelstellingen tegen 2030

Nu we inzicht hebben in de gehele uitstoot van onze activiteiten volgens de 3 scopes, hebben we de mogel�kheid gekregen om een reductiedoelstelling vast te leggen en hier ook actieplannen voor op te stellen om deze doelstelling te behalen.

In ton CO2e Emissies (ton CO2e) 2023
Arvesta's Carbon Footprint
19.715
13.231 12.927 9.833 304 Scope 3 2.300.530 Totaal – marktgebaseerde methode 2.330.382 Totaal – locatiegebaseerde methode 2.333.476 Scope 1 27.692 Scope 1 25.639 Scope 1 19.715 Scope 2* 15.480 Scope 2* 14.731 Scope 2* 13.231 Scope 3 2.528.272 2021 2022 2023 Scope 3 2.450.375 Scope 3 2.300.530
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3
gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 53
Operationele

Om tot deze reductiedoelstelling te komen hebben we ons gebaseerd op de reductiedoelstellings-normen van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Aangezien Arvesta actief is binnen de landbouwsector, hebben we onszelf ook opgelegd om de opgestelde Food, Land and Agriculture-segment (FLAG) doelstellingsnormen binnen SBTi te volgen. Voor deze FLAG-gerelateerde emissies stellen we een reductiedoelstelling van 31% vast. Hiernaast stellen we voor al onze niet-FLAG-gerelateerde emissies een reductiedoelstelling van 42% vast. Beide doelstellingen z�n opgesteld tegen 2030 en z�n in l�n met de 1,5 graden paden die vereist z�n voor een op wetenschap gebaseerde aanpak die SBTi voorlegt.

Als we deze doelstellingen samen nemen voor onze gehele Carbon Footprint, dan engageren we ons voor een gemiddelde jaarl�kse reductie van 4,71% om tegen 2030 een totale emissiereductie van 33% te komen (met 2023 als basisjaar). We kiezen er voor om deze algemene doelstelling te gebruiken in onze communicatie.

Emissies (ton CO2e) (volgens marktgebaseerde methode)

*Deze c�fers z�n de resultaten van een herberekening volgens de marktgebaseerde methode.

2023 2022* 2021* Scope 1: directe emissies van CO2 door: 19.715 25.639 27.692 • Mobiele verbrandingsbronnen 3.917 6.700 6.698 • Vast opgestelde verbrandingsbronnen 15.798 18.939 20.994 Scope 2: indirecte emissies van CO2 door: 13.231 14.731 15.480 • Aangekochte elektriciteit (marktgebaseerde methode) 12.927 14.422 15.171 • Aangekochte verwarming, koeling en stoom 304 309 309 Subtotaal emissies scope 1 & 2 32.946 40.370 43.172 Scope 3: indirecte emissies 2.300.530 2.450.375 2.528.727 • Aangekochte goederen en diensten 1.659.999 1.761.693 1.775.147 • Kapitaalgoederen 3.356 1.727 1.916 • Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten upstream 5.015 7.627 8.330 • Upstream vervoer 61.759 55.148 71.493 • Afval 240 268 277 • Woon-werkverkeer werknemers 949 994 994 • Gebruik van verkochte producten 566.912 620.602 668.296 • Franchises 2.300 2.316 2.274 Totale emissies 2.333.476 2.490.745 2.571.899
GHG-emissies
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 54
Navigatie

Navigatie

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (9)

Positieve impacts

• Een pionier z�n in de Carbon Farming-aanpak en het ontwikkelen van b�behorende producten, technieken en diensten voor de waardeketen en boeren.

• Ontwikkeling van methaanreducerend voer Euroclim.

• Verdere investeringen in het gebruik van hernieuwbare energie (via zonnepanelen en groene stroom-contracten).

Negatieve impacts

• Significante scope 1- en scope 2-emissies.

• Significante scope 3-emissies.

Risico's

• Huidige en opkomende energie- en koolstofgerelateerde regelgeving die op de kosten drukt (b�v. koolstofbelasting, CBAM, ETS).

• Hoge energiekosten en blootstelling aan energiegerelateerde financiële gevolgen zoals pr�svolatiliteit, onderbreking van levering, w�zigingen in regelgeving voor langlopende PPA's, enz.

Opportuniteiten

• Investeren in energie-efficiënte procesverbeteringen.

• Marktverschuiving naar minder koolstofintensieve producten.

Actieplannen

Om deze reductiedoelstelling te behalen zullen we verschillende actieplannen opstellen om ons als gehele organisatie hiervoor in te zetten. Zo z�n we b� een van onze grootste emissiebronnen, de aankoop van grondstoffen, momenteel al verschillende pistes aan het onderzoeken om de emissies te reduceren. Deze pistes worden binnenkort concreter gemaakt en hier zullen actieplannen aan gekoppeld worden.

Verschillende van onze innovaties helpen nu al met het reduceren van onze emissieuitstoot zoals de verkoop van onze circulaire meststoffen en onze methaanreducerende Euroclim-voeders. Hier zullen we volop op bl�ven inzetten, want we geloven enorm in de meerwaarde van deze producten. Niet enkel voor onze boeren, maar ook voor ons klimaat.

Inhoudsopgave
Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 55
1 Over Arvesta 2
4
5

03

Bodembeheer

We streven ernaar om geen afbreuk te doen aan de waarde van het milieu of materiële eigendommen en gaan zorgzaam om met natuurl�ke r�kdommen zoals de bodem.

De oplossing ligt onder onze voeten

Meer dan ooit wordt duidel�k dat een goede bodemkwaliteit een antwoord kan z�n op heel wat uitdagingen. Van het verm�den van erosie tot het tegengaan van klimaatopwarming, de oplossing ligt voor een belangr�k deel onder onze voeten. Arvesta slaat via straffe projecten als Varicare, fertigatie en de Carbon Farming Club de handen in elkaar met landbouwers om zo echt een verschil te maken.

2023 was een jaar waarin het steeds extremere klimaat een grote impact had op de veldwerkzaamheden en de opbrengst van heel wat gewassen. Landbouwers worden er als eerste mee geconfronteerd want voedsel produceren in droge, natte of hete omstandigheden is niet eenvoudig. Net als methaan en lachgas draagt CO2 b� aan het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Als we klimaatverandering willen tegengaan, moet enerz�ds de uitstoot van broeikasgassen naar beneden, en anderz�ds hebben onze landbouwbodems een enorm potentieel om CO2 op te slaan. Landbouwers spelen een

cruciale rol in dat verhaal, en met de Carbon Farming Club helpt Arvesta helpt hen, zowel in België als in Frankr�k, om die te vervullen.

Join the club!

Landbouwers die lid worden van de Carbon Farming Club kunnen op een heel eenvoudige manier de koolstofvoetafdruk van hun bedr�f laten berekenen en weten zo precies hoeveel CO2 elke activiteit uitstoot. Maar dat is niet alles. Onze Arvesta-experten geven hen ook advies om te k�ken hoe deze uitstoot naar beneden kan én op welke manier je ervoor kan zorgen dat je meer CO2 opslaat in de bodem. Bovendien worden landbouwers vergoed voor hun extra inspanningen via een systeem van CO2-certificaten. Hiervoor werkt Arvesta samen met het Belgische bedr�f Soil Capital.

Groot potentieel

Esther Monard is Business Development Manager Agri & Horti en werkt samen met haar team aan de verdere uitrol van projecten als de Carbon Farming Club. En met succes. “Na de lancering in 2023 z�n we intussen gegroeid naar 40 deelnemende landbouwers.

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 56
Navigatie

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu

Sociaal Governance

5 Over het

Activiteitenverslag

Dat is nog even verw�derd van onze doelstelling van 500 landbouwers in 2025, maar we k�ken vol vertrouwen naar de toekomst.” De Club telt op dit moment al zo’n 8.000 hectare landbouwgrond en heeft dus een groot potentieel om uitstoot te reduceren en opslag van CO2 te vergroten. De eerste c�fers voor 2023 tonen aan dat er op korte t�d heel wat mogel�k is. Zo slaagden 11 van de deelnemende bedr�ven erin om klimaatneutraal te telen, wat wil zeggen dat ze meer CO2 in de bodem opslaan dan dat ze uitstoten. 26 landbouwers kunnen voor hun oogst van 2023 een verbetering voorleggen van hun resultaten ten opzichte van 2022. Samen hebben ze 4.200T CO2 gereduceerd en gestockeerd en dat resulteert in een waarde van 117.000 € aan certificaten. Een welkome en ook nodige beloning voor de extra inspanningen die ze leveren.*

Gangbare boerder�

Carbon Farming boerder�

* disclaimer: resultaten onder voorbehoud van certificatie, audit nog lopende

** EN: stikstofeenheid

100 ha Rentabiliteit + € 3.560 70 ha groenbedekkers 100 ha groenbedekkers Bemesting (EN**/ha) Totaal (op de 100 ha): 14.800 EN 175 120 100 150 150 1,4 t CO2/ha Bemesting (EN/ha) Totaal (op de 100 ha): 11.350 EN 145 50 70 120 100 -23% 0,6 t CO2/ha
Navigatie
57

1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele

zaken

Minder uitstoot, meer opslag

Het verlagen van de koolstofvoetafdruk van landbouwbedr�ven is niet evident, maar met het juiste advies is het zeker mogel�k. Minder kunstmest gebruiken en zo veel mogel�k overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen is alvast een belangr�k deel van de oplossing. Maar ook in het opslaan van die CO2 in de bodem spelen boeren een belangr�ke rol. Door minder te ploegen, organische mest of compost te gebruiken en meer gewasresten of groenbedekkers aan te houden kan er al een groot verschil gemaakt worden. Niet alleen voor het verlagen van de koolstofvoetafdruk, maar ook voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Precisie werkt

Het werken aan een betere koolstofopslag brengt dus ook andere voordelen met zich mee. Door te werken aan een levende bodem met veel structuur en biodiversiteit zorgen landbouwers er ook voor dat die bodem veerkrachtiger wordt en beter bestand is tegen droogte en uitspoeling door overvloedige regenval. Om nog beter in te spelen op de behoeften van de plant in steeds extremere weersomstandigheden breidde Arvesta in 2023 ook haar fertigatie-aanbod uit. Dankz� deze innovatie kan de teler z�n planten via een systeem van druppelslangen voorzien van de juiste hoeveelheid water en voedingsstoffen, exact wanneer het nodig is. En via Varicare ontzorgen we landbouwers in het werken met precisielandbouw. Zo wordt plaats-specifiek zaaien, planten, bemesten en plantbescherming toedienen toegankel�k voor elke teler en kan die besparen in t�d én inputs. Beter voor de portemonnee en de omgeving.

Carbon farming: landbouw als een oplossing tegen klimaatverandering

CO2-reductie Gecertificeerd gewas 2023 doelstelling 42 10.000 ha 4.500 ton 5.500 ton 2023 reëel 40 8.005 ha 4.000 ton 6.500 ton 2024 doelstelling 120 20.000 ha 10.000 ton 25.000 ton 2025 doelstelling 500 40.000 ha 20.000 ton 50.000 ton
Inhoudsopgave
bij
Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 58
Landbouwers Oppervlakte
Navigatie
gang van
4 Duurzaamheid
Arvesta
5
In 2024 willen we gaan van 40 naar 120 landbouwers in de Carbon Farming Club waardoor de impact van de reductie sterk kan uitgebreid worden.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (7)

Positieve impacts

• Het aanbieden van slimme landbouwoplossingen voor variabele toediening (b�v. Varicare, GPS-technologie, enz.) en technische oplossingen om de impact op de bodem te verminderen (b�v. variabele bandendruksystemen).

• Samenwerking met de waardeketen om de vruchtbaarheid en kwaliteit van de bodem te behouden en te verbeteren, aangetaste landbouwgrond te herstellen en koolstof in de bodem op te slaan (b�v. door middel van acties die in aanmerking komen voor de carbon farming service).

• Verminderde negatieve impact op de bodem door het aanbieden van alternatieven voor synthetische meststoffen en pesticiden die weinig impact hebben.

Negatieve impact

• Bodemaantasting en verminderde vruchtbaarheid van de bodem door intensieve landbouwprakt�ken.

Risico

• Verminderde gewasopbrengsten door afnemende bodemkwaliteit.

Opportuniteiten

• Aanbieden van innovatieve alternatieven (b�v. biostimulanten) voor kunstmest en pesticiden.

• Boeren advies geven over bodemkwaliteit.

Navigatie
Over Arvesta
Financiële resultaten & corporate governance
Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 59
Inhoudsopgave 1
2
3
4
5

Navigatie

04

Verontreiniging

We gaan schadel�ke effecten op omgeving, voedselbronnen, dieren, planten en mensen tegen door bewust en voorzichtig om te gaan met potentieel verontreinigende stoffen.

Optimale bescherming voor mens en milieu

De productiesites van Arvesta z�n een belangr�ke schakel in de service die we bieden aan land- en tuinbouwers. Door te werken met een sterk milieuzorgsysteem en uitgebreide risicoanalyses zorgt Arvesta ervoor dat het risico op negatieve effecten op mens en omgeving tot een minimum wordt beperkt.

liggen in ons geval vooral in de emissie van stof en de zeer beperkte mogel�kheid dat een lekkage zou kunnen leiden tot uitspoeling in de bodem of een nab�gelegen waterloop.”

Risico’s in kaart brengen

De 14 productiesites die actief z�n binnen de Business Unit Animal Nutrition z�n de spil in de service die Arvesta biedt aan veeen hobbyhouders. Daarom is het cruciaal dat de gevaren die ze potentieel kunnen vormen voor de omgeving en de medewerkers die er aan de slag z�n tot een absoluut minimum worden beperkt. Gunter Van Parys is Operations Director van deze productiesites en weet waar de uitdagingen liggen. “De risico’s voor verontreiniging van de omgeving

Om dergel�ke gevaren onder controle te houden, zet Arvesta in op een milieuzorgsysteem voor elke site. “Daar gaat een risicoanalyse aan vooraf die specifiek voor elke locatie wordt opgesteld, want de activiteiten, infrastructuur en omgeving is voor elke site verschillend”, weet Gunter. In functie van de risico’s die daaruit naar voor komen worden er preventieve acties ondernomen. Denk aan stofmetingen en -filters, vernieuwing of verbetering van opslagfaciliteiten, … Arvesta maakt ook een topprioriteit van de veiligheid van haar medewerkers. We zorgen niet alleen voor een opleiding voor nieuwe mensen, maar scholen iedereen die in contact komt met potentieel risicovolle

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 60

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

5 Over het

Activiteitenverslag

Voor elke site stellen we een specifieke risicoanalyse en milieuzorgsysteem op.

producten ook regelmatig b� over de veiligheidsprocedures en goede prakt�ken. Ook hier is preventie meer dan het halve werk. Beschermingskled� moet niet alleen voorhanden z�n, onze mensen moeten ze ook consequent dragen wanneer dat nodig is.

Leren uit fouten

In risicopreventie is het ook belangr�k om te leren uit eerdere ervaringen. Als er al incidenten waren in het verleden, werd daar snel en grondig op ingegrepen. Maar belangr�ker z�n de preventieve maatregelen die z�n genomen om dergel�ke problemen in de toekomst te verm�den. Zo werd er b�voorbeeld op basis van de risicoanalyses voor gekozen om te investeren in nieuwe opslaginfrastructuur met hedendaagse technieken en veiligheidsmaatregelen.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (3)

Positieve impact

• Minder watervervuiling door minder risico op uitspoeling met innovatieve producten (Haspargit, microgranulaten).

Negatieve impacts

• Uitscheiding van methaan en ammoniak door herkauwers en ander vee met negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit.

• Waterverontreiniging door landbouw en veeteelt.

Navigatie
2 Financiële resultaten & corporate governance
3 Operationele gang van zaken
Milieu Sociaal Governance
61

Navigatie

05 Waterbeheer

We beperken het gebruik en de lozing van water zowel binnen Arvesta als in de waardeketen.

Elke druppel telt

B� Arvesta k�ken we niet alleen naar hoeveel water we kunnen besparen en hergebruiken binnen onze eigen interne werking, maar zoeken we ook naar oplossingen die land- en tuinbouwers en hobbytuiniers op weg zetten naar een efficiënter waterbeheer. Samenwerking tussen verschillende schakels is daarb� van groot belang en net daar kunnen we een grote rol in spelen.

Huishoudens, industrie, landbouw, natuur, … Allemaal hebben ze water nodig om te kunnen leven en werken. Maar de klimaatverandering doet de maatschapp� ook inzien dat we meer dan ooit moeten inzetten op slim waterbeheer om dat schaarse water zo goed mogel�k in te zetten en te hergebruiken waar mogel�k. B� Arvesta z�n we ons goed bewust van hoe kostbaar water is en doen we er alles aan om er zo bewust mogel�k mee om te gaan.

Hemels water

We geven alvast het goede voorbeeld vanuit het nieuwe Arvesta-hoofdkantoor in Wilsele, waar er een totale regenwateropvang van

40.000 l voorzien werd. Dit laat ons toe om deze vestiging waar in het systeem van hybride werken dagel�ks meer dan 100 medewerkers actief z�n maximaal te laten draaien op hemelwater. Deze inspanning doen we ook voor elk van onze Aveve-winkels. Elke nieuwe winkel is voorzien van een regenwateropslag van 30.000 l en stap voor stap doen we hetzelfde voor de bestaande winkels. Vandaag z�n er 22 van onze 50 winkels in eigen beheer voorzien van deze regenwaterbassins. Ook onze Business Units Animal Nutrition en Agri & Horti dragen hun steentje b�, maar aan de productieprocessen die in onze fabrieken gebruikt worden komt er weinig of geen water te pas.

Bewust tuinieren

En ook de Vlaming die graag in z�n of haar tuin vertoeft kan helpen om bewuster met water om te gaan. De Aveve-winkels zetten in op een uitgebreid assortiment van hulpmiddelen die hobbytuinders heel wat waterwinst opleveren. Van regenwatertonnen tot druppelsystemen voor in de moestuin, het kan allemaal. Door samen te werken, kennis te delen en met gezond boerenverstand om te gaan met water, is er enorm veel mogel�k.

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 62

Navigatie

1 Over Arvesta

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (3)

Positieve impacts

• Waterbesparingen door boeren en tuinders dankz� de innovatieve producten die Arvesta verkoopt (b�v. de geautomatiseerde mobiele goten- en kassystemen).

Negatieve impacts

• Extensief waterverbruik voor irrigatie van gewassen en veeteelt in gebieden met waterschaarste.

Opportuniteit

• Verkoop van producten (waaronder mobiele goten- en kassystemen) waarmee klanten hun waterverbruik kunnen verminderen.

Aan de wortel

Arvesta reikt ook belangr�ke oplossingen voor slimmer watergebruik in land- en tuinbouw aan. Onze innovaties zorgen ervoor dat waterbesparing hand in hand kan gaan met efficiënt bedr�fsmanagement in de stal, op het veld en in de serre. Zo zorgt fertigatie ervoor dat landbouwers hun teelten kunnen voorzien van water en voedingsstoffen op het moment dat de plant dit kan opnemen. Het systeem werkt via druppelslangen en geeft water in de wortelzone, wat het risico op verdamping sterk verminderd.

Water onder glas

De serreteelt van zowel groenten, fruit als sierplanten is uitgegroeid tot een wereldw�d staaltje van efficiëntie en innovatie. Arvesta speelt hierin een belangr�ke rol via onze sterke merken Hortiplan en Van

der Hoeven. Jessie-Lynn van Egmond is Water & Sustainability Manager b� Van der Hoeven en is zich heel goed bewust van het belang van water in de voedselketen. “70% van het waterverbruik wereldw�d is bestemd voor voedselproductie, en toch is water heel vaak geen deel van het voedseldebat. Dat moet echt veranderen”, weet ze. Van der Hoeven voegt de daad b� het woord en was niet alleen als een van de weinige bedr�ven in de agrovoedingsketen aanwezig b� de Waterconferentie van de Verenigde Naties in maart 2023 in New York, maar nam ook deel aan de klimaatconferentie in Dubai in december 2023.

Samenwerking is prioriteit

Dankz� de innovaties en technologieën die Van der Hoeven en Hortiplan gebruiken in hun ecologische serresystemen en de mobiele

goten kunnen we ervoor zorgen dat het gebruik van water in de serreteelt zo goed als een gesloten systeem wordt. “Technologie en innovatie z�n vandaag geen beperkende factoren meer, we kunnen al enorm veel”, weet Jessie-Lynn. “Het grootste potentieel voor waterbesparing en -hergebruik zit in het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partners die elkaar kunnen versterken. In 2024 willen we dus niet alleen ons aanbod verder op punt zetten, maar vooral onze rol spelen in de verbinding van diverse partners in het waterlandschap.”

Door samen te werken kunnen we nog meer water besparen.

Jessie-Lynn van Egmond

Water & Sustainability Manager

Inhoudsopgave
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 63
4
5

Biodiversiteit

We stimuleren een brede variatie van dieren en planten overal op deze planeet.

Precisielandbouw en biodiversiteit gaan hand in hand

Het beschermen en verbeteren van de biodiversiteit staat hoog op de Europese agenda. Landbouwers hebben heel wat troeven in handen om hieraan mee te werken. Door hen te ontzorgen en te ondersteunen neemt Arvesta z�n rol op naar meer biodiversiteit.

Arvesta wil landbouwers helpen om extra inspanningen te doen voor de planeet zonder daarb� in te boeten aan opbrengst of productiviteit. Isabelle Huyghe is marketingverantwoordel�ke b� de Business Unit Agri & Horti. Samen met haar collega’s werkt ze elke dag aan het in de markt zetten van de duurzame oplossingen: “De uitdagingen voor de boer z�n zeer groot, maar we kunnen ze verlichten.”

Gezonde plant en bodem

Door in te zetten op een breed aanbod van biostimulanten, biocontrole-middelen en adjuvanten die de groei en weerstand van planten op een natuurl�ke manier verbeteren, wil Arvesta landbouwers een alternatief bieden voor chemische gewasbeschermingsmiddelen die steeds schaarser worden. “Deze innovatieve middelen hebben het voordeel dat ze vriendel�ker z�n voor plant en omgeving. We zien het als een belangr�ke taak

om landbouwers hierover te informeren en hen te overtuigen om het een kans te geven binnen hun bestaande behandelingsschema’s”, weet Isabelle. Hetzelfde geldt voor Carbon Farming, het project waarmee Arvesta inzet op koolstofopslag in de bodem mét vergoeding voor geleverde inspanningen van de landbouwer. “We promoten ook onze mengsels van groenbedekkers. Die houden de velden begroeid tussen verschillende hoofdteelten, zorgen voor een natuurl�ke verr�king van de bodem, minder uitspoeling van kostbare nutriënten, minder erosie en z�n bovendien gunstig voor de biodiversiteit.”

Less is more

Maar ook het belang van precisielandbouw mag niet onderschat worden. Met Varicare helpen Arvesta-experten landbouwers om van start te gaan met het gebruik van taakkaarten op hun machines. “Zo kan je zaaien, planten, bemesten en gewasbescherming toepassen in functie van je bodem en gewas. De landbouwer bespaart door inputs optimaler te gebruiken en verhoogt z�n opbrengst per hectare. Varicare maakt niet alleen het verschil op ecologisch, maar ook op economisch vlak. Volgende stap hierin is dat we de gegevens in verband met de werkel�k toegepaste inputs ook kunnen delen met andere systemen zodat we de administratie b� de landbouwer kunnen verlichten.”

06
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 64
Navigatie

Navigatie

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid bij Arvesta

5 Over het

Naar regeneratieve landbouw

In 2023 werden er belangr�ke stappen gezet richting een meer toekomstproof landbouwsysteem, maar Arvesta wil nog verder gaan. Onze projecten zullen verder in de richting van regeneratieve landbouw evolueren. Daarmee bedoelen we een manier van voedselproductie waarb� de toegepaste maatregelen zorgen voor een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en een verhoging van de biodiversiteit. Kortom, een manier van landbouw die de positieve impact op de omgeving nog meer vergroot. Landbouw als deel van de oplossing! Daar moeten landbouwers natuurl�k ook in kunnen en willen meegaan. “Net daar zit de sterkte van Arvesta”, luidt het b� Isabelle. “Doordat we sterke samenwerkingen hebben van grondstof tot verwerking kunnen we landbouwers garanderen dat bepaalde producten kunnen afgenomen worden door een verwerker die hen een eerl�ke pr�s biedt voor een eerl�k product. Ook dat is deel van de gemoedsrust die we onze klanten geven.”

Biodiverse tuinen

Maar het verbeteren van de biodiversiteit is niet enkel een verantwoordel�kheid van de landbouwsector. Met onze Aveve- en Eurotuin-winkels helpen we consumenten hun tuin aantrekkel�ker te maken voor diverse dieren en planten. Dat doen we door ontharding te stimuleren, in te zetten op lokaal geteelde planten en er op verschillende manieren voor te zorgen dat bestuivers en andere dieren zich welkom voelen.

Varicare helpt landbouwers niet
alleen de opbrengst te verhogen, maar ook te besparen op inputs.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (9)

Positieve impacts

• Chemisch actieve stoffen vervangen door biologische bestr�ders en de dosering van actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

• Behoud van biodiversiteit in tuinen door het aanbieden van bloemen, zaden, meerjarige weidebloemen en bloeiende planten die vlinders en b�en aantrekken en het aanbieden van natuurl�ke gewasbeschermingsmiddelen.

Negatieve impacts

• Het gebruik van gewasbeschermers op landbouwgrond heeft een impact op de biodiversiteit vanwege hun toxicologische effecten, die een bedreiging vormen voor ecosysteemdiensten, zoals bestuiving.

• Ontbossing, vernietiging van habitats en verandering van landgebruik in de waardeketen als gevolg van het omzetten van natuurl�ke ecosystemen in landbouwgrond.

• Eutrofiëring als gevolg van de grote stikstof- en fosforbelasting door landbouwactiviteiten.

Risico's

• Huidige en opkomende regelgeving voor duurzame landbouw (b�v. stikstofregulering, EUDR).

• Wettel�k verbod op synthetische gewasbeschermingsmiddelen.

• Inkrimping van de veestapel in Vlaanderen en aangrenzende regio's om de negatieve impact van stikstofbelasting op waardevolle biodiversiteitszones te beheren.

Opportuniteit

• Op biodiversiteit gerichte landbouwbedr�fsmodellen (b�v. regeneratieve landbouw) en dienstenmodellen (b�v. smart farming).

382
2030
2023
ha binnen het Varicare-project streven naar 15.000 ha
Milieu Sociaal Governance
Activiteitenverslag 65

Circulaire economie en afval

We zetten in op een economisch systeem waarb� producten, materialen en andere bronnen zo lang mogel�k meegaan, milieueffecten verminderd worden en afval wordt beperkt of zelfs vermeden.

Maximale circulariteit, da’s proper

Volledig afvalvr� produceren is voor Arvesta vandaag nog niet mogel�k, maar we doen er wel alles aan om zo circulair mogel�k te werken. Dat gaat van het valoriseren van reststromen in onze voeders tot het inzetten van gerecycleerde materialen voor onze verpakkingen.

De circulaire economie is een hot topic en terecht. Afval is een bedreiging voor het water, de bodem en de biodiversiteit op onze planeet. Europese beleidsmakers erkennen dat en z�n volop bezig met het op punt stellen van nieuwe regelgeving, zoals b�voorbeeld de norm dat alle verpakkingen tegen 2030 recycleerbaar moeten z�n. Arvesta wachtte niet op verstrengde normen en is al geruime t�d in de weer om stappen te zetten naar een systeem waarin afval zoveel mogel�k vermeden en hergebruikt wordt.

Circulaire dier- en plantvoeding

Net zoals circulair werken deel is van het DNA van de land- en tuinbouw, zit het ook vervat in de genen van Arvesta. Zo streven

we ernaar dat 37% van de grondstoffen voor diervoeding tegen 2030 bestaan uit reststromen uit de voedingsindustrie, de verwerking van biobrandstoffen, olieverwerking en bloemmolens. Maar ook b� de productie van plantvoeding gaan we voluit voor hergebruik van restproducten.

Slimmer verpakken

Arvesta brengt heel wat producten op de markt en dat wil zeggen dat we ook verpakkingen nodig hebben. Hilde Meelberghs werkt op de dienst General Procurement en is een van de dr�vende krachten achter de Arvesta Procurement Strategy for Packaging die op poten werd gezet. “We willen anticiperen op verstrengde wetgeving en onze verantwoordel�kheid proactief opnemen. In dit project werkt een crossfunctioneel team met collega’s uit diverse sites en afdelingen samen om o.a. in te kaart brengen welke verpakkingen we vandaag hebben, in welke mate ze een druk op het milieu uitoefenen en hoe we die kunnen verminderen. We staan daarvoor ook in nauw overleg met onze leveranciers, want z� z�n goed geplaatst om ons hierin b� te staan.”

07
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 66
Navigatie

Navigatie

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu

Sociaal

Governance

5 Over het

Activiteitenverslag

Optimale kwaliteit

In 2023 kon Arvesta er al voor zorgen dat alle bloemverpakkingen van Aveve, Niamh en Soezie uit 100% recycleerbare monoplasticfolie bestaan. Maar dat is niet alles. “We nemen ook al onze andere verpakkingen onder de loep om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de vooropgestelde Europese normen. Daarvoor gaan we niet over één nacht �s, want een meer ecologische verpakking mag geen afbreuk doen aan het gebruiksgemak of de kwaliteit van het product en moet toepasbaar z�n in onze verpakkingsl�nen.” In het logistiek centrum van Aveve in Wilsele werd de overstap naar wikkelfolie met 30% recyclaat (hergebruikt materiaal) alvast gemaakt. Niet verwaarloosbaar, als je weet dat we hier jaarl�ks iets meer dan 17 ton wikkelfolie gebruiken om onze producten te verzenden. Het is alvast een eerste eenvoudige stap om ervoor te zorgen dat deze site tegen 2030 voldoet aan de Europese vereisten.

Circular City Greenhouses

Een van onze andere sterke staaltjes op vlak van circulariteit z�n de Circular City Greenhouses van Van der Hoeven.

Circulariteit zit in ons DNA, van grondstof tot verpakking.

Water, energie, nutriënten en CO2 worden gewonnen uit stedel�ke afvalstromen of industriële reststromen en zorgen ervoor dat planten in de serre optimaal en gezond kunnen groeien. Het is een essentiële schakel om de kringloop zoveel mogel�k te sluiten en voedsel te telen dat ecologisch en economisch eerl�k geproduceerd werd.

Energie uit afval

Wist je trouwens dat we ook onze eigen afvalproducten maximaal laten recycleren? Wanneer er een lekkage is in een productiesite van veevoeding of zaden wordt dit efficiënt opgeruimd en opgehaald, samen met de reststromen van onze productiesites, voor verwerking in de biogasindustrie, wat zorgt voor elektriciteitsproductie. In 2023 werd er zo in totaal voor iets meer dan 2.900 ton aan restproducten verwerkt in biogascentrales. Enkele van onze sites beschikken ook over een balenpers waarin afval van plasticfolie of papier en karton samengeperst worden en dus minder ruimte innemen b� transport. Zowel papier als plastic worden opgehaald en komen opnieuw in het recyclagecircuit terecht.

Procurement

Category Manager

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (4)

Positieve impact

• Valorisatie van reststromen uit de voedingsindustrie (b�v. circulaire kunstmest Haspargit en sourcing van b�producten voor diervoeding).

Risico's

• Klanten vragen in toenemende mate om transparantie over de herkomst van (grond)stoffen.

• Huidige en opkomende regelgeving voor duurzame verpakkingen.

• Druk op marges door hogere kosten voor duurzame grondstoffen.

Hilde Meelberghs
67

4 Duurzaamheid bij Arvesta

Sociaal

5 Over het Activiteitenverslag

Zorgen voor mens en maatschapp�

B� Arvesta gaan we niet alleen voor topkwaliteit in de producten en het advies dat we onze klanten bieden, maar ook in de manier waarop we omgaan met mensen. Medewerker, leverancier, klant, ketenpartner of stakeholder, we behandelen hen met respect.

We hebben als Arvesta de kans om het leven van mensen binnen en buiten Arvesta te verbeteren en die gr�pen we ook. Dat doen we in de eerste plaats door onze medewerkers gezonde, eerl�ke arbeid aan te bieden en aandacht te hebben voor gel�kheid, diversiteit en inclusie. De hoge score die Arvesta kr�gt op vlak van medewerkerstevredenheid toont aan dat we goed bezig z�n.

Maar die inspanningen breiden we ook uit naar medewerkers in de brede waardeketen, klanten en lokale gemeenschappen. We maken weloverwogen keuzes over met wie we samenwerken op basis van duurzaamheidsrapportage en dragen klanttevredenheid hoog in het vaandel. Met succes, zo bl�kt.

resultaten & corporate governance
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële
gang
zaken
3 Operationele
van
Milieu Sociaal Governance
68

Navigatie

Sociale impact (S)

Zorgen voor onze mensen en klanten

# Onze sociale prioriteiten

4 200.000 hectare land met toepassing van carbon farming maatregelen tegen 2030

7 20% van de akkerbouwers (klanten van Arvesta) worden ondersteund met slimme landbouwtechnologie tegen 2030

8 30% van de akkerbouwers (klanten van Arvesta) worden ondersteund met advies over bodembeheer tegen 2030

12 100% van de leveranciers (van strategische productcategorieën) z�n ondertekenaars van Arvesta's handvest voor een duurzame toeleveringsketen tegen 2030

13 Streven naar 0 ongevallen

14 Een medewerkerstevredenheidsscore van 80% behouden of overtreffen tegen 2030

15 Eerl�ke marges voor boeren op verkochte producten: Arvesta wil 100.000 hectare gewassen verkopen via teeltcontracten, waardoor boeren tegen 2030 verzekerd z�n van extra inkomsten

16 Arvesta zal tegen 2030 8 lokale proefprojecten hebben op het gebied van duurzame en innovatieve voedselproductiesystemen

17 25% duurzaam geproduceerde bloem in Aveve-bakmixen tegen 2025 en 50% tegen 2030

18 Streven naar 0 datalekken

19 Voor retail: de hoge norm van 65% Net Promoter Score handhaven of overtreffen tegen 2030

Voor Diervoeding & Agri Horti: de benchmarkscore voor de sector bereiken of overtreffen

08 Gezondheid, veiligheid en eerl�ke arbeid 09 Medewerkers-
10 Diversiteit,
en gel�kheid (nietmateriële topic) 11 Werknemers in de waardeketen en mensenrechten 12 Lokale gemeenschappen 13 Verantwoord gebruik van gegevens 14 Gezond en toegankel�k voedsel 15 Klant- en consumententevredenheid
tevredenheid
inclusie
X
X
X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X
X
Materiële topic
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 69
5

Sterke merken dankz� sterke mensen

Onze Experts in the field z�n de grote troef van Arvesta. Een Human Resources-beleid dat hen naar waarde schat is dus geen overbodige luxe. En die aanpak werpt z�n vruchten af. Want waarom meegaan in een war on talent als je kan investeren in de experten die we in huis hebben?

Daar heb je een HR- afdeling van hoog niveau voor nodig”, weet Karin. “We doen hier b� Arvesta echt wel iets wat de HR-wereld doet bewegen, en daar mogen we fier op z�n. De vier nominaties die we in 2023 konden verzilveren binnen de HR-awards bew�zen dat.”

Bl�ven b�leren

Duurzame groei is niet alleen wat Arvesta nastreeft op het veld en in de stal, maar ook b� de eigen Experts in the field. Karin Van Roy is Chief HR Officer en zet samen met haar team elke dag haar schouders onder een positieve organisatiecultuur. En daar slagen ze wonderwel in. Maar een cultuur opbouwen waar mensen in openbloeien gaat echt niet vanzelf, je moet er elke dag aan werken.

Mensen laten groeien

De strategie van Arvesta is gebaseerd op de groei van onze 2.300 medewerkers. Want zonder de ervaring, kennis en motivatie van onze experten kunnen we onze sterke merken niet op duurzame manier laten ontwikkelen. People for growth, growth for people dus. “Als mensen je belangr�kste sterkte z�n, moet je ervoor zorgen dat ze tevreden z�n en bl�ven.

Maar de belangr�kste validatie komt uiteraard van binnen Arvesta zelf. We kiezen ervoor om maximaal in te zetten op het talent dat we in huis hebben. “De mogel�kheid om je groeipad zelf in handen te hebben is erg belangr�k voor de motivatie van medewerkers. Of dat betekent dat je meer ervaring wil opbouwen in je huidige functie of mikt op een nieuwe functie binnen het bedr�f, het kan allemaal.” Via verschillende check-in gesprekken en een jaarl�ks loopbaanoverleg wordt er voor elke medewerker een persoonl�k ontwikkelingsplan opgesteld. In functie daarvan kan je deelnemen aan diverse trainingen. “We zorgen ervoor dat onze mensen zich voortdurend kunnen b�scholen, b�voorbeeld door academies rond een actueel thema, teams waar jongeren kunnen leren van de meer ervaren experten, onze young graduates die hier ervaring komen opdoen, …”

Eigen talent promoten

Investeren in eigen mensen is van groot belang voor Arvesta. “Waarom zouden we meedoen aan een war for talent als je kan inzetten op je eigen mensen?” vraagt Karin zich af. “Onze nieuwe CEO Niek Depoorter werkt al 30 jaar voor het bedr�f en z�n promotie geeft inspiratie aan heel wat collega’s. Zo creëren we mogel�kheden om intern nieuwe carrièrestappen te zetten. Die interne mobiliteit werkt ongelofel�k motiverend.”

Naar minder administratie

Dat constant bl�ven werken aan wat er beter kan, typeert niet alleen de Arvestaexperten, maar ook het HR-team. Om onze Experts in the field nog beter te ondersteunen werd in het voorjaar van 2024 het nieuwe medewerkersplatform ‘SAP SuccessFactors’

uitgerold. “We gaan voor een 360 graden aanpak met een focus op ownership b� elke expert. Onze medewerkers staan nu zelf aan het stuur van hun carrière, kunnen zelf hun HR-w�zigingen doorgeven via het systeem en hun training behoeften doorgeven. Bovendien zal er voor de HR-afdeling meer t�d z�n om meer ruimte te geven aan elke werknemer gezien de automatisering en de extra rapportering via het systeem en de gewenste trainingen aangeven.”

Mentaal en fysiek sterk

Arvesta zet in op mentaal en fysiek sterke medewerkers. Je kan rekenen op een luisterend oor wanneer je dat nodig hebt. Zo is er b�voorbeeld het Employee Assistance Program waarbinnen er sessies voorzien z�n voor medewerkers (en hun gezin)

We doen hier b� Arvesta iets wat de HR-wereld doet bewegen.
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 70
Navigatie

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid bij Arvesta

5 Over het

Interne mobiliteit van medewerkers werkt ongelofel�k motiverend.

wanneer ze daar nood aan hebben. Maar de boog moet ook niet alt�d gespannen staan. Zo is er Happy Thursday een momentje van ontspanning en elkaar ontmoeten op het einde van de werkdag. Maar geen gezonde geest zonder een gezond lichaam. Met Fit@Arvesta leggen we de lat om te sporten zo laag mogel�k, en dat werkt.

plaatje compleet. “De vele kleine en grote vergaderruimtes, flexibele bureaus om te zitten of te staan, het auditorium in de vorm van een gigantische trap, … Het is er allemaal op gericht om onze medewerkers een zo aangenaam mogel�ke werkomgeving te bieden, aangepast aan onze thuiswerkpolicy van drie dagen thuis, twee op kantoor.”

Duurzame werkomgeving

In 2023 zette Arvesta ook de stap naar een nieuw hoofdkantoor in Leuven. In plaats van te kiezen voor een nieuwbouw, werd het een renovatie van een bestaande site van het bedr�f. En dat gebeurde met veel oog voor ecologie, flexibel werken en een aangename omgeving. “Het is een toekomstgericht hoofdkantoor geworden met veel licht, lucht en ruimte. Bovendien kozen we voor dak- en muurisolatie, een warmtepomp, regenwateropvang en zonnepanelen”, weet Karin. De aanplanting van een groene zone en investering in een elektrisch wagenpark met laadpalen maken het

Navigatie
Milieu Sociaal
Governance
Activiteitenverslag 71

08

Gezondheid, veiligheid en eerl�ke arbeid

Door ongevallen op de werkplek te verminderen en te voorkomen, eerl�ke arbeidsprakt�ken te stimuleren en sociale dialoog mogel�k te maken, werken we aan veilige, gezonde arbeidsomstandigheden voor eigen personeel en de waardeketen.

Gezond, veilig en eerl�k aan het werk

B� Arvesta z�n onze experten onze sterkte. We werken dan ook elke dag aan een werkomgeving waarin ze zich ten volle kunnen ontplooien. En dat kan alleen wanneer je goed in je vel zit en risico’s op de werkvloer tot een absoluut minimum beperkt z�n.

De circulaire economie is een hot topic, en de basis voor een positieve werkomgeving is uiteraard veiligheid. Rudy Van de Perre is HSE Manager (Health, Safety & Environment) en Preventieadviseur b� Arvesta. Rudy en z�n team streven naar 0 ongevallen en zo weinig mogel�k risicosituaties op de werkvloer van de verschillende business units. Hoewel ook in de kantoorgebouwen van Arvesta preventie van ongevallen heel belangr�k is, liggen de grootste uitdagingen in de productiesites van de BU Animal Nutrition en Agri & Horti. Hier wordt er gewerkt met (landbouw)machines en vinden er processen plaats die bepaalde risico’s inhouden.

HSE Safety Day

Rudy’s taak bestaat erin een beleid rond gezondheid, veiligheid en omgeving (HSE) uit te stippelen voor Arvesta in l�n met alle

wettel�ke bepalingen. H� volgt ook op in welke mate de doelen op dit vlak behaald worden en zet potentieel risicovolle situaties op de radar zodat ze kunnen aangepakt worden. “Om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen werk ik intensief samen met de verschillende managers van elke site en met de preventieadviseurs binnen Arvesta”, vertelt Rudy. “Een belangr�k moment was onze HSE Safety Day die we in juni 2023 deden voor de medewerkers van de BU Animal Nutrition. Het doel van de campagne die toen op gang werd getrapt, is werken aan een positieve veiligheidscultuur waar betrokken medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag.”

Naar een proactief veiligheidsbeleid

Vandaag vallen de medewerkers van Arvesta terug op de bestaande systemen wanneer er een ongeval gebeurt en dat is goed, maar het team van Rudy wil nog een stapje verder gaan. “Onze ambitie is niet alleen nul arbeidsongevallen, maar ook een proactieve sfeer rond veiligheid creëren. Iedereen moet zich hiervoor verantwoordel�k voelen en ook ingr�pen of b�sturen wanneer een collega zich in een onveilige situatie dreigt te bevinden.” Naast een sluitend veiligheids- en risicobeheersingsplan dat al geruime t�d in werking is en regelmatig wordt geupdated, moet er

1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 72
Navigatie Inhoudsopgave

dus ook gewerkt worden aan de vertaling in gedrag op de werkvloer. Een Gemba-walk, d.w.z. een bezoek aan de werkplek die je wilt verbeteren, is daarvoor een goed instrument. “In 2023 organiseerden we drie van deze rondgangen in de productiesite van Merksem. Het idee is dat leidinggevenden de werkplek bezoeken om met eigen ogen te zien hoe er gewerkt wordt en waar de p�npunten op vlak van veiligheid kunnen liggen. Die worden dan besproken met de betrokken medewerkers en indien nodig aangepast.”

Hoogste beschermingsgraad

Maar er wordt uiteraard ook ingezet op training en opleiding van personeel, updaten en communiceren van veiligheidsvoorschriften.

In 2023 werd er een werkgroep opgericht die zich focust op de risico’s rond gevaarl�ke stoffen en hoe we deze kunnen inperken. Ook de EHBO-tips werden opnieuw duidel�k en visueel weergegeven en worden in 2024 op alle sites visueel in de k�ker gezet. Om medewerkers zo goed mogel�k te ontzorgen als het om veiligheidskled� gaat, werd er in 2023 beslist om te gaan werken met één catalogus van veiligheidsmateriaal over alle sites heen en daarb� te kiezen voor producten van de allerhoogste standaarden. “Zo gaan we b�voorbeeld enkel nog mondmaskers met de hoogte beschermingsgraad aanbieden, zodat men zich niet kan vergissen en per ongeluk eentje kiest dat niet aangepast is aan het werk dat men doet”, vertelt Rudy. “Al houden we uiteraard ook het comfort in het oog. Je kan de veiligste handschoenen aanbieden, als ze niet handig z�n om mee te werken, zullen mensen ze niet gebruiken.”

Sociale dialoog

Gezondheid gaat natuurl�k niet alleen om preventie van ongevallen. Arvesta biedt via initiatieven als Fit@Arvesta medewerkers de kans om zich op sportief vlak verder te ontplooien. Gaat het om mentale gezondheid, dan is je gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden van groot belang. Naast een goed personeelsbeleid en een positieve bedr�fscultuur speelt ook de sociale dialoog daarin een belangr�ke rol. Arvesta en de medewerkers die zich engageren binnen de vakbonden hebben een goede relatie met wederz�ds respect waaruit waardevolle inzichten vanuit diverse hoeken gedeeld worden.

Ook voor partners

Maar b� Arvesta k�ken we verder dan onze eigen medewerkers. Door de engagementen die we vragen van onze preferred suppliers leggen we de lat voor eerl�ke en gezonde arbeid ook hoog b� de partners waar we mee samenwerken. Die l�n trekken we door wanneer we onszelf evalueren, b�voorbeeld in onze score op veiligheid op de werkvloer. Zo tellen we niet alleen ongelukken van eigen medewerkers mee in de c�fers, maar ook die van externen wanneer ze een opdracht b� ons uitvoeren.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (2)

Positieve impact

• Eerl�ke arbeidsprakt�ken bevorderen door de vr�heid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen van werknemers te respecteren en deel te nemen aan proactieve discussies met werknemers.

Negatieve impact

• Werkgerelateerde ongevallen.

Iedereen moet zich verantwoordel�k voelen voor de veiligheid.
2
corporate
gang van
4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 73
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta
Financiële resultaten &
governance 3 Operationele
zaken

Navigatie

09

Medewerkerstevredenheid

We zetten in op tevreden medewerkers door te investeren in een evenwichtige, motiverende en veilige werkomgeving.

91% tevreden medewerkers, Maar we willen het nog beter doen!

Onze mooie score op vlak van medewerkerstevredenheid laat zien dat Arvesta haar Experts in the field naar waarde schat. Maar we gaan niet achteroverleunen, integendeel.

De jaarl�kse digitale bevraging die Arvestamedewerkers kunnen invullen overtrof in 2023 de al mooie resultaten van het jaar ervoor. We gingen van 90,3% tevreden medewerkers naar 91%. Een prachtig resultaat dat bew�st dat onze organisatiecultuur erop bl�ft vooruitgaan. Een resultaat om fier op te z�n. Maar we doen dit niet om onszelf te paaien. Het belangr�kste is immers wat je met deze informatie doet. Laat je werkpunten liggen, dan zullen medewerkers in de toekomst minder gemotiveerd z�n om feedback te geven. De resultaten uit de (anonieme) bevraging worden daarom gebriefd aan elke leidinggevende, zodat h� of z� er binnen het team mee aan de slag kan gaan.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (4)

Positieve impacts

• De mogel�kheid bieden voor hybride werken & thuiswerken.

• Het aanbieden van training & ontwikkelingsmogel�kheden aan werknemers.

• Verhoogde tevredenheid en behoud van werknemers door erkenning, passende compensatie, evenwicht tussen werk en privéleven en een open bedr�fscultuur.

• Innovatie stimuleren door middel van mensel�k kapitaal, goede training en een gevestigde cultuur en processen.

Inhoudsopgave 1 Over
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 74
Arvesta

Navigatie

10 Niet materiële topic

Diversiteit, gel�kheid en inclusie

Discriminatie op eender welke grond wordt niet getolereerd.

We gaan voor een organisatie met een divers en inclusief personeelsbestand en gel�ke kansen voor elke werknemer.

In onze huidige maatschapp� dienen we aandacht te hebben voor de groeiende diversiteit en b�horende inclusie.

mobiliteit te verhogen. Hier draagt de Arvesta Academy ook toe b�, die medewerkers de keuze biedt uit meer dan 200 trainingen.

Integriteit is een van onze kernwaarden die we hoog in het vaandel dragen. Daar hoort ook een divers en inclusief beleid b�. B�

Arvesta werken we elke dag aan een cultuur die erop gericht is dat iedereen zich goed voelt. Het gevoel van ‘erb� te horen’ meten we ook voortdurend via onze Engagement surveys. Op die manier geven we een stem aan alle medewerkers. Op basis van de resultaten maken we concrete actieplannen waarmee we de werkplek nog beter en inclusiever maken. Uiteraard speelt constructief sociaal overleg hier ook een belangr�ke rol.

Om ieders expertise te bl�ven versterken, staat ‘continu leren’ centraal binnen Arvesta. Op die manier kan iedere medewerker de best versie van zichzelf z�n. Dit leidt uiteindel�k tot meer opportuniteiten op de werkvloer en helpt om de interne

Vanuit de HR-afdeling wordt er eveneens ingezet op de integratie van personen met een beperking en de herintegratie van medewerkers na een langdurige uitval. Via een samenwerking met YouthStart en door actief in te zetten op duaal leren en Arvesta’s Young Graduate programma, bieden we ook de jonge generatie alle kansen op de arbeidsmarkt.

Dit is nog maar een begin. We willen verdere stappen zetten aan de hand van een duidel�k diversiteits- en inclusiebeleid met een concreet actieplan.

In 2024 brengen we daarom diversiteit en inclusie in onze organisatie in kaart. Dit zullen we doen samen met een interne werkgroep en aan de hand van focusgroepen binnen de organisatie. Vervolgens werken we een actieplan inclusief sensibiliseringscampagne uit.

Arvesta-medewerkers in 2023

België Nederland Frankr�k Duitsland Totaal alle landen Aantal medewerkers 1.705 361 145 106 2.317 Aantal nieuwe medewerkers 219 74 19 11 323 Geslacht Vrouwel�k 553 77 36 25 691 Mannel�k 1.152 284 109 81 1.626 Leeft�d 16-20 9 8 1 0 18 21-25 106 27 15 1 149 26-30 224 34 15 13 286 31-40 430 68 48 23 569 41-45 225 31 11 11 278 46-50 192 43 14 13 262 51-55 205 52 14 16 287 56-60 214 42 22 14 292 61-65 94 33 4 12 143 65+ 6 23 1 3 33 Vaste of deelt�dse tewerkstelling 0-50% 35 26 6 12 79 51-60% 13 12 0 4 29 61-70% 8 8 0 1 17 71-80% 138 32 1 4 175 81-90% 58 20 3 1 82 91-100% 1.453 263 135 84 1.935 Werknemersstatuut Arbeider 448 84 52 56 640 Bediende 1.257 277 93 50 1.677
Inhoudsopgave
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 75
1 Over Arvesta

Navigatie

Werknemers in de waardeketen en mensenrechten

We zorgen er niet alleen voor dat eigen medewerkers eerl�k, gezond en veilig kunnen werken, maar leggen de lat ook hoog voor leveranciers, afnemers en andere partners in de waardeketen.

Medewerkers in de hele keten naar waarde schatten

B� Arvesta gaan we niet alleen ver voor onze eigen experten, maar zien we er ook op toe dat onze toeleveranciers correct omgaan met hun medewerkers. Wie met Arvesta samenwerkt, verklaart zich in te zetten voor mensen, partnerschappen en de hele maatschapp�.

Supplier Code of Conduct

De maatschapp� is continu in verandering en dus moeten bedr�ven ervoor zorgen dat hun beleid maximaal tegemoetkomt aan de bescherming van mensenrechten, zodat elke medewerker zich optimaal kan ontplooien.

De HR-afdeling van Arvesta waakt daar sterk over voor onze eigen medewerkers, maar we vergeten dit ook niet door te trekken naar de partnerbedr�ven waarmee we samenwerken. Dat gebeurt niet vr�bl�vend, maar met contractueel vastgelegde afspraken.

Cedric Jacobs is General Procurement Manager b� Arvesta en staat in voor de aankoopstrategie van de producten die niet rechtstreeks gelinkt z�n aan de productie van Arvesta. H� bouwt samenwerkingen uit met leveranciers en partners en daarb� staat een duurzaam aankoopbeleid centraal. “Dat wil zeggen dat we zowel k�ken naar de pr�s/ kwaliteitverhouding die een partner ons kan bieden, maar ook naar de manier waarop die leverancier omgaat met mens en omgeving”, aldus Cedric. De Supplier Code of Conduct (SCC) die Arvesta opstelde met b�horende gedragscode kreeg in 2023 een update en werd opnieuw uitgerold. Elke preferred supplier – de zorgvuldig geselecteerde partners waar Arvesta op langere term�n mee wil samenwerken – ondertekent zo’n SCC en gedragscode voor de samenwerking van start gaat en wordt geacht zich hieraan te houden. Preferred supplier = sustainable supplier.

11
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 76

Navigatie

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid bij Arvesta

5 Over het Activiteitenverslag

We analyseren welke partners passen b� de waarden van Arvesta.

Maar Arvesta wil nog een stapje verder gaan. 80 preferred suppliers kregen een uitgebreide vragenl�st voorgeschoteld die polst naar de inspanningen die deze leveranciers doen op vlak van mensenrechten en omgeving. “Het doel is om de antwoorden uit die survey te verwerken en tot een duurzaamheidsscore te komen voor elke leverancier. Dit moet ons helpen om een goede analyse te maken en met de juiste elementen rekening te houden b� het kiezen van leveranciers”, zegt Cedric. Een tweede stap zal z�n om ook audits te doen en zo na te gaan of de bedr�ven die akkoord gingen met de SCC en gedragscode deze ook effectief naleven. De mate waarin er hieraan voldaan wordt is een belangr�ke tool om nog beter te kunnen afwegen welke leveranciers passen b� de waarden van Arvesta.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (5)

Positieve impacts

• Pleiten voor eerl�kere verdienmodellen voor boeren.

• Boeren voorlichten over landbouwtrends/-ontwikkelingen en hen helpen met de specificaties en implementatie van nieuwe wetgeving of eisen van klanten.

Risico's

• Kosten in verband met zich ontwikkelende regelgeving op het gebied van due diligence met betrekking tot mensenrechten (b�v. Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

• Schendingen van mensenrechten in de waardeketen.

Opportuniteit

• Verbeterde klantenbinding door de focus op het (sociale) welz�n van de boeren en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Sociaal
Milieu
Governance
77

Lokale gemeenschappen

We verm�den dat gemeenschappen in de buurt van ons bedr�f of een bedr�f in onze waardeketen een negatieve impact ervaren van onze bedr�fsactiviteiten.

In harmonie met lokale gemeenschappen

Van onze winkels en productiesites tot de herkomst van onze grondstoffen en de eindgebruiker van onze producten en diensten: Arvesta heeft een impact op diverse regio’s en de mensen die er wonen. We doen dan ook ons uiterste best om die impact niet alleen zo klein mogel�k te houden, maar zelfs om te zetten in een positieve b�drage.

Een eerste stap in het respecteren van lokale gemeenschappen is ze te leren kennen. De groep van stakeholders waar Arvesta mee in contact staat is erg divers. In de eerste plaats gaat het over de buurtbewoners van onze winkels, productiesites en kantoren. Maar we verliezen ook de bredere keten niet uit het oog. Ook onze leveranciers en klanten hebben op hun beurt een impact op lokaal niveau waar ze een verantwoordel�kheid voor dragen en w� als Arvesta, indirect, dus ook.

De juiste plek

Bart Michiels is Director Real Estate en werkt elke dag samen met z�n team aan het vinden, (ver)bouwen en beheren van

Arvesta’s productiesites en kantoren alsook de 200 Aveve-winkels. “B� het kiezen of ontwikkelen van een nieuw gebouw houden we uiteraard rekening met omwonenden en omgeving. Een vergunning kr�gen van de bevoegde overheid is vandaag niet eenvoudig, want de eisen liggen hoog. Toch weten we hieraan te voldoen en zelfs meerwaarde te bieden”, weet Bart. “Onze productiesites bevinden zich in KMO- of industriezones en voldoen aan alle voorwaarden rond het beperken van geluid, stof en verkeer. Om onze aanwezigheid daar zo goed mogel�k te laten opgaan in de omgeving planten we groenschermen aan die het straatbeeld opfrissen.”

Lage druk op mobiliteit

De Aveve- en Eurotuin-winkels liggen uiteraard op plekken die commercieel interessant z�n om klanten te bereiken, maar ook daar is onze impact laag. Zo zorgen we ervoor dat de leveringen op een zeer efficiënte en niet-storende manier kunnen gebeuren. “Omdat we, in vergel�king met een grote supermarkt b�voorbeeld, een relatief lagere klantentrafiek hebben, kunnen we de grootte van de parking en het effect op mobiliteit beperken. Lokale overheden zien onze winkels dus

12
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 78
Navigatie

Navigatie

graag komen”, weet Bart. Bovendien worden medewerkers gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen en kunnen ze er niet alleen hun auto, maar ook hun elektrische fiets opladen. “Vandaag z�n 108 laadpalen in werking op onze parkings van winkels, productiesites en kantoren, maar we willen in 2024 kunnen afklokken op 150 exemplaren.”

Positieve impact

In harmonie leven met lokale gemeenschappen gaat natuurl�k niet enkel over het praktisch inperken van mogel�ke hinder, maar vooral over werken aan een positieve impact. We versterken gemeenschappen en dat doen we samen met onze medewerkers. Zo stellen we binnen ons programma Fit@Arvesta elk jaar een doel om samen een sportieve challenge te behalen. Lukt dit, dan gaat er in totaal 10.000 euro naar een organisatie die zich inzet voor de samenleving. In 2024 kunnen medewerkers zelf een goed doel voorstellen dat hen nauw aan het hart ligt. Elk trimester zal er zo één organisatie uitgekozen worden. Als toonaangevende speler in de land- en tuinbouwketen willen

we ook onze mogel�kheden om de kansen van mensen die een opstapje naar de arbeidsmarkt kunnen gebruiken optimaal benutten. Zo z�n we al enkele jaren sponsor van YouthStart, een project dat jongeren helpt hun weg te zoeken naar studies of werk dat b� hun dromen en mogel�kheden past.

In Leuven en daarbuiten

Leuven is de bakermat van Arvesta. Het is niet alleen de locatie van ons hoofdkantoor, maar hier ligt ook ons grootste winkelfiliaal en een belangr�k distributiecentrum. Als stichtend lid van Leuven 2030, een van de dr�vende krachten richting een klimaatneutraal Leuven in 2030, nemen we onze verantwoordel�kheid op om onze thuisstad verder te doen vergroenen. In dit kader gaan we voor lokale samenwerkingen met partners van binnen en buiten de land- en tuinbouwsector en z�n we een van de trekkers voor een klimaatneutraal Leuven. Maar we beperken ons niet tot onze thuisstad. Zo sponsorden we in 2023 de River Cleanup, een wereldw�de netwerkorganisatie met als missie om rivieren schoon te maken, voor 10.000 euro en namen

We houden onze impact zo klein mogel�k en zetten die zelfs om naar een positieve b�drage.

we zowel virtueel als fysiek deel. Rond onze site in Andenne staken 25 medewerkers de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. Onze steun aan dit project, behalve financieel, is ook een manier om via kleine maar impactvolle acties mensen te doen nadenken voor ze afval op de grond gooien.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (1)

Positieve impact

• Het promoten van lokale voedselketens en regionale inkoop, productie en verwerking door middel van b�voorbeeld certificeringen en het 'Landel�k Lekkers'-assortiment in onze winkels.

Inhoudsopgave
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 79
1 Over Arvesta
4
5

13

Verantwoord gebruik van gegevens

Een respectvol, transparant en eerl�k beleid rond gegevensgebruik is van groot belang binnen de organisatie en wordt nauw opgevolgd.

Data z�n kostbaar en zo gaan we er ook mee om

Persoonl�ke gegevens z�n een kostbaar goed en zo gaan we er b� Arvesta ook mee om. Zowel voor de bescherming van informatie over onze medewerkers, klanten als Arvesta zelf zetten we in op een constante verbetering van onze manier van werken.

Waken over goed beheer

De General Data Protection Regulation, beter bekend als GDPR, is Europese wetgeving die sinds 2018 in werking is. Maar omdat de wereld en de hoeveelheid data die we met elkaar uitwisselen zo snel verandert, is deze wetgeving die gegevens beschermt constant in evolutie. We doen er b� Arvesta dan ook alles aan om helemaal mee te z�n in deze snel veranderende context en hebben heel wat initiatieven genomen om data van leveranciers, klanten, partners en Arvesta zelf optimaal te beheren en veilig te stellen.

“We communiceren duidel�k met onze klanten en leveranciers over hoe we de gegevens die ze met ons delen op een veilige manier beheren, in l�n met de wettel�ke voorschriften. We wegen heel goed af welke informatie kan en mag bewaard worden en welke niet. Het z�n vooral onze sales en marketingafdelingen die veel te maken kr�gen met de verwerking van klant- en leveranciersgegevens, b�voorbeeld wanneer ze nieuwsbrieven versturen of beurzen organiseren”, weet Ilse Winters, Legal Director b� Arvesta. “Die l�n trekken we door naar onze eigen medewerkers, want ook z� hebben uiteraard recht op een correcte verwerking van hun gegevens. Onze Human Resources afdeling waakt hier goed over.”

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 80
Navigatie

Navigatie

We trainen onze medewerkers om gegevensbescherming verder te verbeteren.

Gegevens beschermen

Correct omgaan met data gaat niet enkel om goede afspraken maken over wat we bewaren, maar ook over hoe we deze informatie beschermen. Hier ligt een belangr�ke taak voor Arvesta’s IT-afdeling die erover waakt om alle gegevens die Arvesta beheert veilig te stellen voor invloeden van buitenaf. Ze staan daarin gelukkig niet alleen, want ook alle Arvesta-medewerkers z�n zich bewust van de verantwoordel�kheid die ze in dit verhaal dragen. Zo worden er opleidingen, opfrissingsmomenten en tips gegeven die Arvesta-experten helpen om correct om te gaan met gegevens. De IT-afdeling stuurt bovendien regelmatig testmails uit waarmee nagegaan wordt of medewerkers vatbaar z�n voor phishing en geeft hen ook tips om deze invloeden van buitenaf te herkennen en te signaleren.

Risico's

• Datalekken of cyberaanvallen die leiden tot reputatieschade, operationele verstoring en juridische en regelgevende gevolgen.

• Klanten verwachten steeds meer digitalisering en automatisering in de voedselketen voor meer transparantie en traceerbaarheid.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (2)
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 81
5

Gezond en toegankel�k voedsel

Aan tafel! Navigatie

We stimuleren de beschikbaarheid van voldoende, betaalbaar, veilig en gezond voedsel en bestr�den onder- en overvoeding.

De centrale positie die Arvesta inneemt in de agrovoedingsketen zorgt ervoor dat we een verantwoordel�kheid dragen in het zorgen voor kwaliteitsvol en voldoende voedsel aan een betaalbare pr�s. Dat doen we niet alleen door land- en tuinbouwers te ondersteunen met onze expertise, maar ook door consumenten te inspireren in onze winkels.

zorgt ervoor dat boeren optimaal ondersteund worden t�dens het volledige teeltseizoen. Met onze innovatieve oplossingen als Smart Farming, Varicare en Fertigatie kunnen we een meerwaarde bieden aan landbouwers om hun productieproces te optimaliseren. Door onze ecologische serresystemen en mobiele goten zorgen we ervoor dat tuinbouwers nog efficiënter en duurzamer voedsel kunnen produceren op een beperkte oppervlakte.

Gezonde dieren

Toegang tot gezond en voldoende voedsel is een basisrecht, maar helaas is het nog niet voor iedereen in deze wereld een evidentie. B� Arvesta werken we elke dag aan het verder verbeteren van de voedselvoorziening van mens en dier en daarvoor zetten we in op verschillende terreinen.

Efficiënt telen

Onze Business Unit Agri & Horti helpt landen tuinbouwers om efficiënter, economischer en milieuvriendel�ker te telen. Van zaaigoed, meststoffen en gewasbescherming tot mechanisatie en aankoop van de oogst: Arvesta

Die inspanningen trekken we door naar de dierl�ke sector. Door hoogkwalitatieve diervoeders te ontwikkelen en landbouwers te adviseren over het optimale rantsoen, helpen we de gezondheid van dieren te verbeteren en stimuleren we ook hun prestaties. Het resultaat is een verhoogde efficiëntie en opbrengst die niet alleen ten goede komt aan de landbouwer, maar ook aan lokale voedselvoorziening.

Centraal

in de keten

Arvesta staat echter niet alleen in contact met landbouw, maar heeft ook nauwe banden met de voedselverwerkende sector en de

14
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 82

Navigatie

5

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (3)

Positieve impacts

• Pleitbezorging voor en certificering van duurzame keurmerken.

• Focus op de vermindering van suiker en zout.

• Toegang bieden tot gezond en betaalbaar voedsel en onder- en overvoeding tegengaan.

consument. Via onze Aveve-winkels inspireren we mensen om zelf aan de slag te gaan in de keuken. Niet met eender welke ingrediënten, maar met hoogwaardige en lokaal geproduceerde grondstoffen van b� ons. In 2024 zal een kwart van onze bloemmixen b�voorbeeld uit tarwe bestaan afkomstig uit Arvesta's Carbon Farming-programma. Onze brede aanwezigheid in de keten is niet alleen belangr�k om meerwaarde te bieden van veld tot vork, maar betekent ook dat de traceerbaarheid van onze producten op punt staat.

Medewerkers verdienen het beste

Daar stopt het verhaal echter niet. Onze 2.300 Experts in the field geven elke dag het beste van zichzelf en we willen hen graag ondersteunen door het aanbieden van gezond en lekker lokaal voedsel. Zo vind je in ons hoofdkantoor in Wilsele een aanbod eerl�ke en lokale lunches, snacks en drankjes die de innerl�ke mens versterken. En ook aan het tegengaan van voedselverliezen dragen we ons steentje b� Net zoals we doen b�

producten voor mensel�ke consumptie, bieden we ook diervoeding in voordelige pakketten aan om niets verloren te laten gaan. Verschillende van onze Aveve-winkels z�n daarvoor partner van ‘Too good to go’, de app die voedselverspilling tegengaat precies door een snelverkoop van producten op de limiet van de houdbaarheidsdatum te regelen.

Gezond voedsel voor mens én dier, daarin maken we het verschil.
2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta
4
Over het Activiteitenverslag 83

Klant- en consumententevredenheid

Door nauw met klanten te communiceren, te luisteren naar hun ervaringen en producten en diensten af te stemmen op hun verwachtingen, bouwen we aan een maximale tevredenheid.

Klanttevredenheid monitoren en verbeteren is een werk van elke dag

Onze Aveve-winkels werden in 2023 voor het eerst door de klant verkozen tot ‘Retailer of the Year’. De drie voorb�e jaren behaalden we ook al de pr�s voor ‘Beste Winkelketen van België’. Een beloning die we niet alleen in de wacht slepen door voortdurend klantvoorkeuren te monitoren, maar vooral door elke dag te werken aan een nog aangenamere en duurzamere winkelervaring.

Meten is weten. En dus zetten we in de Business Unit Retail voluit in op het bevragen van onze klanten over de kwaliteit van hun winkelervaring. “Duizenden mensen per maand nemen deel aan onze metingen en bezorgen ons daarmee waardevolle informatie waar we mee aan de slag kunnen”, weet Peter De Mey, Director Marketing & Category Management b� Aveve Retail. “Zo komen we aan een Net Promoter Score (NPS) van 72%, wat een uitzonderl�k hoog resultaat is.”

‘Goesting’ geven

Die NPS geeft niet alleen een eindscore maar ook inzicht in wat klanten als de belangr�kste sterktes en zwaktes van de winkel ervaren. “Het is duidel�k dat de consument de expertise en vriendel�kheid van onze winkelmedewerkers erg apprecieert. Klanten geven aan b� hen terecht te kunnen voor een warm onthaal, maar ook voor advies b� problemen in de tuin, de keuken of advies over huisdierverzorging.” Aveve zet niet alleen in op technisch advies. “Meer dan ooit willen we onze klanten ‘goesting’ geven om de handen uit de mouwen te steken en op die manier waardevolle momenten van ontspanning in de tuin, keuken of met huisdieren te creëren.”

Werk aan de winkel

Maar ook wanneer er werk aan de winkel is gaan we die uitdaging niet uit de weg. Wanneer uit onze klantenbevraging bl�kt dat bepaalde winkels uitzonderl�k hoog of laag scoren, bek�ken we samen met de medewerkers ter plaatse wat daarvan aan de

15
1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 84
Navigatie Inhoudsopgave

1 Over Arvesta

2 Financiële resultaten & corporate governance

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

Ook wanneer er werk aan de winkel is, gaan we die uitdaging niet uit de weg.

basis ligt. Waardevolle tips kunnen helpen om andere vestigingen te verbeteren en voor de werkpunten wordt er een actieplan ontwikkeld. Daarnaast bl�ven we het aanbod in onze winkels aanpassen aan de wensen van de klant én daar hoort ook een steeds duurzamer productgamma b�.

5 Over het Activiteitenverslag

Tevreden boeren en tuinders

Klanttevredenheid bl�ft uiteraard niet beperkt tot de Business Unit Retail, ook de ervaringen van professionele Arvestaklanten staat centraal in onze werking. Onze missie om de full-service partner van de boer en tuinder te z�n, motiveert Arvesta om elke dag voluit te gaan voor duurzame, vruchtbare samenwerkingen. De resultaten bl�ven niet uit. John Deere was in 2023 voor het tweede jaar op r� de best verkochte tractor van België en zowel in Agri & Horti als Animal Nutrition kon Arvesta haar positie als marktleider ook in 2023 aanhouden. Een bl�k van vertrouwen van al onze klanten.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (6)

Positieve impact

• Zorgen voor hoge kwaliteitsnormen voor alle producten die door Arvesta worden geproduceerd en/of verkocht.

Opportuniteiten

• Vergroting van het marktaandeel door maximale klanttevredenheid en afstemming van producten en diensten op de behoeften van de klant.

• R&D voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen om te voldoen aan de behoeften van klanten (telers, veehouders, enz.) en om de productiviteit en kwaliteit te verbeteren.

• Toenemende vraag naar producten met betere prestaties / verschillende labels / certificeringen (b�v. nutriscore).

• Verhoogde aantrekkel�kheid voor klanten door focus op duurzaamheid & ontwikkeling van gestandaardiseerde ESG-rapportage.

• Reputatiewinst door verkiezing tot Retailer van het Jaar België en Beste Winkelketen.

Navigatie Inhoudsopgave
Milieu Sociaal Governance
bij Arvesta
85

1 Over Arvesta

Governance

2 Financiële resultaten & corporate governance

Goed bestuur binnen én buiten

Arvesta

3 Operationele gang van zaken

4 Duurzaamheid

bij Arvesta

Milieu

Sociaal

Governance

5 Over het

Activiteitenverslag

Niemand is perfect, ook w� b� Arvesta niet. Maar waar we wel prat op gaan is een oprecht en transparant beleid dat toekomstgerichte keuzes maakt en oneerl�ke prakt�ken voorkomt.

We willen niet alleen de regels volgen, maar zelfs een stapje voor z�n als het gaat om evenwichtig beleid, sterk management en een correcte bedr�fsethiek. We maken duidel�ke afspraken, niet alleen voor onze eigen medewerkers maar ook voor bedr�ven waar we mee samenwerken.

Ethisch ondernemen gaat natuurl�k niet enkel over mensen. Ook dieren verdienen een waardig en gezond leven. Door landbouwers en hobbyhouders te ondersteunen met onze producten, innovaties en kennis verhogen we het dierenwelz�n op een manier die ook op lange term�n vruchten afwerpt.

Navigatie Inhoudsopgave
86

Governance (G)

Een goed bedr�fsmanagement garanderen

12 100% van de leveranciers (van strategische productcategorieën) z�n ondertekenaars van Arvesta's handvest voor een duurzame toeleveringsketen tegen 2030

17 25% duurzaam geproduceerde bloem in Avevebakmixen tegen 2025 en 50% tegen 2030

#
16 Bedr�fsethiek 17 Dierenwelz�n en -gezondheid
X X
20 100%
X Materiële topic
Onze governance prioriteiten
X
antibioticavr� voer tegen 2027
Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 87

Bedr�fsethiek

We passen transparante en duurzame bedr�fsprakt�ken toe, gericht op alle stakeholders in de waardeketen van het bedr�f.

Ethisch ondernemen, alt�d en overal

Correct handelen is een absolute must, maar er komt heel wat b� k�ken. Om te voldoen aan de wettel�ke normen en het liefst nog beter te doen, werkt Arvesta met concrete afspraken en codes waar zowel medewerkers, management als ketenpartners zich aan moeten houden. Die rollen we niet alleen uit, maar we evalueren en verbeteren ze ook regelmatig.

Alles begint natuurl�k b� het produceren en aanbieden van eerl�ke producten en diensten. Als full-service partner van de boer en

tuinder streeft Arvesta ernaar om de sector te versterken en samen uitdagingen het hoofd te bieden. Dat doen we door maximaal in te zetten op technieken en innovaties die oplossingen bieden voor zowel ecologische als economische uitdagingen. Maar we werken niet alleen aan een sterkere land- en tuinbouw, ook binnen de eigen organisatie willen we op een manier werken die mensen en omgeving respecteert. Aandacht voor diversiteit, inclusie, een goede werk-privé balans, ... staat centraal binnen onze positieve organisatiecultuur. Integriteit is niet voor niets een van onze kernwaarden. B� Arvesta werken we eerl�k, ethisch en transparant. We geloven in hard werk en boerenverstand, met respect voor de juiste manier van handelen.

We geloven in hard werk en boerenverstand, met respect voor de juiste manier van handelen.
16
Navigatie
Financiële resultaten
corporate governance
gang van
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 88
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2
&
3 Operationele
zaken 4

Navigatie

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (3)

Positieve impacts

• Pleiten voor eerl�ke en duurzame landbouw en dierenwelz�n.

• Inzetten op een duurzaam inkoopbeleid voor alle Arvesta-bedr�ven.

• Sterke samenwerking met de academische wereld en onderzoekscentra op het gebied van innovatie.

Gedeelde verantwoordel�kheid

Ethisch ondernemen is niet alleen een taak voor het management, het is een verantwoordel�kheid van elke Arvesta-medewerker. Ilse Winters, Legal Director b� Arvesta, kent er alles van: “We monitoren wat goed loopt en gaan aan de slag met verbeterpunten wanneer we die vinden. Het is belangr�k dat onze medewerkers goed mee z�n in dit verhaal en op de hoogte z�n van de richtl�nen binnen het bedr�f en de relevante wetgeving. Daarom worden er regelmatig opleidingen georganiseerd en werken we onze policy’s continu b� zodat ze up to date bl�ven. Zo werden onze richtl�nen rond preventie, detecteren en signaleren van fraude herbekeken en opnieuw uitgerold in 2023.”

aandacht voor de wettel�ke eisen rond mededinging en het tegengaan van corruptie of fraude. Via de Risk Management Tool die we zullen uitrollen zal het ook mogel�k z�n om de risico’s die samenwerken met specifieke leveranciers met zich meebrengen goed in kaart te brengen. Voor onze preferred suppliers maken we een nog meer diepgaande analyse, gelinkt aan onze duurzaamheidsstrategie. In 2024 zal elk van hen een score kr�gen. Op die manier kan Arvesta een onderbouwde keuze maken wanneer we voor langere term�n met een partner in zee gaan. Voor die hoge eisen die we stellen komt een eerl�ke vergoeding in de plaats.

Correcte ketenpartners

Ethisch ondernemen wil ook zeggen dat Arvesta z�n verantwoordel�kheid in de keten opneemt. We stellen hoge eisen aan de leveranciers waarmee we samenwerken, b�voorbeeld op vlak van arbeidsomstandigheden en inspanningen die het milieu ten goede komen. In de Supplier Code of Conduct die we in 2023 aan zo’n 1.400 leveranciers voorlegden is er daarnaast ook

Inhoudsopgave
& corporate governance
gang van zaken
Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance
Over het Activiteitenverslag 89
1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten
3 Operationele
4
5

Dierenwelz�n begint b� gezondheid Navigatie

Dierenwelz�n en -gezondheid

We gaan samen met onze partners in de waardeketen voor een verbeterd dierenwelz�n door rekening te houden met de behoeften van het dier doorheen de hele levenscyclus.

Gezonde dieren zitten goed in hun vel en presteren beter. Of je nu een hondenmens bent of streeft naar de beste verzorging van je landbouwdieren, Arvesta zet gezondheid op de eerste plaats en is voortrekker in dierenwelz�n.

Dierenwelz�n staat -terecht- steeds hoger op de maatschappel�ke agenda. B� Arvesta nemen we het voortouw in zoeken naar oplossingen die de gezondheid en het welz�n van zowel landbouw- als hobbydieren verbeteren. Daarb� houden we ook de noden van de vee- of hobbyhouder in het achterhoofd en gaan we in overleg met verschillende partners en experten. Onze hoogkwalitatieve voeders z�n de basis van gezonde dieren, en die zetten mooie resultaten neer.

Werkbare oplossingen

Dirk Bogaerts is Director Nutritional Solutions b� Arvesta en ziet diergezondheid steeds belangr�ker worden. “We gaan het debat niet uit de weg en proberen alle partners aan tafel te kr�gen om werkbare oplossingen te zoeken”, zegt h�. “Die moeten niet alleen een meerwaarde betekenen voor het dier, maar ook haalbaar z�n in de prakt�k en aansluiten b� de mogel�kheden van de vee- of hobbyhouder. Daarom werken we elke dag

verder aan het verbeteren van onze basisvoeders met hoogkwalitatieve grondstoffen en brengen we daarnaast nieuwe concepten en additieven op de markt die de diergezondheid een extra boost kunnen geven. Samen met de landbouwer of eigenaar maken we keuzes die passen b� z�n dieren en bedr�f.” Een optimale traceerbaarheid is een belangr�k handelsmerk voor Arvesta dat versterkt wordt door onze aanwezigheid in alle schakels van de keten, van grondstof en voeder tot afgewerkt dierl�k product in de winkel.

Voor elke levensfase

In de professionele veehouder� z�n de hoogwaardige voeders die Arvesta via diverse sterke merken op de markt brengt de referentie voor gezondheid. “We zetten in op het juiste voeder voor elke levensfase”, weet Jordi Lemmens, nutritionist voor de varkenssector b� Arvesta. “Zo kunnen we b�voorbeeld biggen extra ondersteunen in de speenperiode wanneer ze overschakelen van melk naar vaste voeding. Op dat moment wordt hun weerstand op de proef gesteld en kunnen we met aangepaste voeders een groot verschil maken.” Nog zo’n belangr�k thema in de varkenshouder� is castratie van biggen om berengeur te verm�den. Met Taintstop, een voeder dat de kans op berengeur drastisch verlaagt, bracht Arvesta's merk Proxani al een sterk alternatief op de markt. Wist je

17
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 90

Navigatie

Inhoudsopgave

1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten &

5 Over het

We gaan het debat rond dierenwelz�n niet uit de weg.

trouwens dat we b� Arvesta al heel ver staan in het uitfaseren van gemedicineerde voeders?

In 2023 was 99,7% van ons totale voederaanbod antibioticavr�, in 2024 stevenen we af op een nog betere score. Daarmee brengen we onze doelstelling om in 2027 volledig antibioticavr� te werken wel heel dichtb�.

Lage impact, hoge meerwaarde

Filip Van den Bossche is nutritionist voor de pluimveesector en trekt b� Arvesta mee aan de kar om ook het welz�n in de braadkippenen leghennensector te verhogen. “Gezonde dieren en topprestaties kunnen niet zonder elkaar. We z�n elke dag bezig met dat evenwicht verder te verbeteren. We gaan voor steeds betere voeders, maar zonder de basis met de juiste grondstoffen uit het oog te verliezen. Het is aan de boer om te kiezen welke accenten h� eventueel nog wil leggen.”

Arvesta sprong ook op de kar voor het Better Chicken Commitment-concept van braadkippen met een langere levensduur en verbeterd dierenwelz�n. Daarvoor ontwikkelde ons sterke merk Spoormans een aangepast voederschema OptiFair met hoge nutritionele waarde voor gezonde dieren in de stal.

Voor je beste vriend

Die focus op gezondheid trekken we uiteraard ook door in ons aanbod voor hobby- en huisdieren. Naast onze gebalanceerde kwaliteitsvoeders vind je b� Aveve nu ook Charlie’s Choice, premium hondenbrokken met verse vis en vlees, volledig graanvr�. Ook in onze huisdiervoeders zetten we in op een breed aanbod aan voeders aangepast aan elke levensfase van het dier én aan de voorkeur en mogel�kheden van de eigenaar.

Onze materiële impacts, risico's en opportuniteiten (4)

Positieve impacts

• Verbetering van dierenwelz�n (b�v. voorkomen van pensverzuring en pootproblemen b� koeien) door de productie van gezond en uitgebalanceerd diervoeder.

• Vermindering van antibiotica in diervoeding om antibioticaresistentie en behandeling van gezonde dieren te voorkomen.

• Verbetering van dierenwelz�n door samenwerking met de waardeketen (incl. de ontwikkeling van dierenwelz�nslabels) en door de verkoop van huisdierproducten die b�dragen aan de gezondheid en het geluk van gezelschapsdieren.

Opportuniteit

• Producten die het dierenwelz�n verbeteren.

Jordi
corporate governance
3 Operationele gang van zaken
Milieu Sociaal Governance
4 Duurzaamheid bij Arvesta
Activiteitenverslag 91

Over het activiteitenverslag

5 Navigatie Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag

Navigatie

Vooruitblik

Dit 2023 Activity Report toont aan dat het een jaar was met opmerkel�ke prestaties maar ook uitdagingen. De vastberaden toew�ding en samenwerkingsbereidheid van ons team z�n van essentieel belang geweest om vooruitgang te boeken. Onze blik op de toekomst gericht, bl�ft onze ambitie onveranderd: het stimuleren van innovatie, het bevorderen van duurzaamheid en het cultiveren van robuuste partnerschappen.

Onder het motto “Stronger Together – Boots On” bl�ven onze Experts in the field een lange term�n toekomst creëren voor onze boeren, uitgerust met pragmatische en innovatieve oplossingen. De resultaten van ons werk vertalen zich in een verbeterd rendement voor onze boeren, tevreden shoppers in onze winkels en gezond, eerl�k voedsel op tafel. Maar dit is nog maar het begin. Onze ambitie reikt verder. We willen een voorloper z�n

in het aanpakken van de uitdagingen waar onze klanten vandaag de dag mee te maken hebben. Onze oplossingen z�n niet alleen goed voor onze mensen en klanten, maar ook voor onze planeet. We omarmen onze 20 ESG-prioriteiten (Environmental, Social en Governance) met volle overtuiging en streven naar een maximale bewustwording en betrokkenheid onder onze (inter-) nationale werknemers en stakeholders.

Deze doelen zullen nauwgezet worden verweven in beleidskaders en actieplannen, zodat we volledig voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Samen gaan we voor een toekomst waarin ecologie en economie hand in hand gaan en zo drukken we een onuitwisbare stempel op de wereld van morgen.

Het Leadership Team

Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 93

CSRD Scope

Voor de voorbereiding van de dubbele materialiteitsbeoordeling hebben we ons gebaseerd op de financiële consolidatiescope van Arvesta BV voor het rapporteringsjaar 2023, ook al kan en zal de financiële consolidatiescope waarsch�nl�k nog evolueren vóór rapporteringsjaar 2025. In het geval van significante w�zigingen in de financiële consolidatiescope tegen rapporteringsjaar 2025 zal een update van de dubbele materialiteitsbeoordeling vereist z�n.

Naam Gehouden deel van het kapitaal of inbreng 1 Arvesta 100% 2 Agriparc 100% 3 Alliance 100% 4 Arie Blok 100% 5 Arvesta Belgium 100% 6 Arvesta Logistics (voorheen Livagro) 100% 7 Avenir Agro 80,67% 8 Aveve 100% 9 Aveve Biochem 100% 10 Bauche Agri 100% 11 Belcrop 100% 12 Benfried 100% 13 Certiplant 100% 14 Cobelal 100% 15 Cofabel BV (ex Vanthuyne) 100% Naam Gehouden deel van het kapitaal of inbreng 16 Du Faubourg 80,67% 17 Dumoulin 100% 18 Dumoulin 100% 19 ET Groep 100% 20 Ets. L. Rigaux 100% 21 Eurotuin Deinze 100% 22 Eurotuin Merelbeke 100% 23 Eurotuin Ophasselt 100% 24 Hortiplan 100% 25 Le Bon Grain France 100% 26 MiFuMa 100% 27 Natural Granen - Gebr. Descheemaecker 100% 28 Palital Feed Additives 100% 29 Penta Trading 100% 30 Pomagro 100% 31 Proxani 100% 32 Sabé 100% 33 Spoormans 100% 34 Vaesken 75% 35 Van der Hoeven Beheer II 65% 36 Van der Hoeven Horticultural Projects 65% 37 Van der Hoeven Agricultural Company 65% 38 Van der Hoeven Greenhouse Builders International 65% 39 Van der Hoeven Pharmaceutical 65%
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag 94
Navigatie

Navigatie

Colofon

Rapporteringsperiode:

Publicatie van het Activiteitenverslag 2023 in 2024 1 januari 2023 – 31 december 2023

Publicatiemanagement:

Stéphanie Deleul - Arvesta

Duurzaamheidsadvies:

KPMG België www.kpmg.be

Concept en creatie: 3gunna Studio 3gunna.com

Redactie:

Nele Kempeneers www.pennenvrucht.be

Fotografie:

Ben Celis - Arvesta

Jonathan Vahsen www.jonathanvahsen.be

Kris Van de Sande www.krisvandesande.be

Drukwerk: Duurzaam drukwerk zwartopwit.be

Vragen of feedback?

Contacteer: Stéphanie Deleul +32 (0)476 94 35 65, stephanie.deleul@arvesta.eu

Voor meer informatie: www.arvesta.eu

Naam Gehouden deel van het kapitaal of inbreng 40 Van der Hoeven Investments 65% 41 Van der Hoeven Investments 65% 42 Van der Hoeven Australia Pty Ltd 65% 43 Van der Hoeven Investments II 65% 44 Van der Hoeven Americas, Inc. 65% 45 Van der Hoeven Investments III 65% 46 Van der Hoeven Installations 65% 47 Patron Agri Systems S.A de C.V. 65% 48 Van der Hoeven Installations International 65% 49 Patron Agri Systems Group 65% 50 Patron Agri Systems International 65% 51 South East Greenhouses 65% 52 Van der Hoeven Projecten 65% 53 Nesvady Real Estate Development 34,45% 54 Metal – X Nesvady 34,45% 55 Voeders Lannoo-Martens 100% 56 Walagri 100% 57 Willem Spoormans 100% 58 SCI Capitaine Laridant 74,96% 59 SCI CV Marquise 74,25% 60 SCI Pont de l'Abesse 75% 61 SCI CV Samer 74,37% 62 SCI Steen Straete 75% 63 SCI Tuilerie 41,24% 64 CV SCI Wierre Effroy 74,96%
Inhoudsopgave 1 Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag

Aarschotsesteenweg 80

3012 Wilsele, België

info@arvesta.eu www.arvesta.eu

Stéphanie Deleul

Corporate Communications & Sustainability Director

+32 (0)476 94 35 65 stephanie.deleul@arvesta.eu

Inhoudsopgave
Over Arvesta 2 Financiële resultaten & corporate governance 3 Operationele gang van zaken 4 Duurzaamheid bij Arvesta Milieu Sociaal Governance 5 Over het Activiteitenverslag
Navigatie
1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.