Natàlia Oliva - Un fantasma entre llibres

Page 1

UN FANTASMA ENTRE LLIBRES Natàlia Oliva Farràs

UN FANTASMA ENTRE LLIBRES Natàlia Oliva Farràs

Projecte integrat, 2021 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració Òscar Sarramia, tutor de Projecte integrat Georgina Aspa, professora de Suport d’enquadernació Pilar Anglarill, professora de Suport digital Escola d’Art La Industrial Comte d’Urgell, 187 08036 BarcelonaAl meu germà per a ser la meva inspiració per al petit fantasma dislèctic que viu a la biblioteca, el meu primer petit conte.Des que la fàbrica es va transformar en biblioteca, el petit fantasma dislèctic ha viscut entre llibres i adults que exploren les infinites històries que hi ha a les estanteries.Li encanten les històries que expliquen les pàgines dels llibres!Però… no és tan fàcil...


—Com pot ser que ja passi de pàgina?

Què hi diu aquí? Oh, no! He confós la paraula… altra vegada— deia el petit fantasma cada cop que es posava a llegir els llibres que aquella gent fullejava com si res.
Trist, acabava deambulant pels passa–

dissos sense poder acabar cap història. Si hi hagués alguna altra forma…Decidit, el petit fantasma es posà en camí per sortir de la seva zona i explorar altres seccions de la nova biblioteca.
F A N I N T A I E L R À


Entrà en una sala desconeguda, plena de nens, no hi havia tants adults com on vivia. Escrit a l’entrada hi posava: Àrea infantil.Dins aquesta nova àrea descoberta, el petit fantasma trobà una altra sala. —Què deu ser aquesta multitud?

Per què està parlant algú en veu alta?

—es preguntava fascinat el petit fantasma mentre anava endinsant-se cada cop més.


CONTACONTE

S


Contacontes, posava en una pancarta

penjada just davant els seus ulls.


Una persona parada en mig de la multitud explicava totes aquelles històries que abans el petit fantasma no havia pogut acabar de llegir.
Un cop descoberta la secció infantil, el petit fantasma dislèctic es va animar a fullejar i llegir els llibres de les estanteries, i juntament amb els nens que freqüentaven aquell peculiar lloc va anar millorant la seva lectura.


Li va posar dedicació i moltes ganes a aquest repte que tant l’havia limitat on vivia abans de trobar l’àrea infantil.
I així, mentre esperava el dia de contacontes, encara que no perfectament, llegia el que podia dels llibres que després escoltaria narrats per la persona d’en mig de la multitud.


El petit fantasma informa

QUE ÉS LA DISLÈXIA? La dislèxia és una dificultat o trastorn del neurodesenvolupament que afecta entre el 5 i 10% de la població. Es manifesta amb dificultats significatives i persistents en la forma escrita del llenguatge. La dislèxia fa més difícil dividir les paraules en els sons que les componen, afectant les habilitats de descodificació de paraules a l’hora de llegir i escriure.


FONTS PER A DISLÈCTICS Són fonts creades perquè a una persona dislèctica li sigui més fàcil descodificar les paraules quan llegeix. Canviant l’alçada, el gruix i l’eix central de la lletra, i ajustant els espais entre lletres, es pot fer una tipografia que ajudi a diferenciar les formes d’aquestes.

OpenDislexic

Lexi Readable Dislexy FontAgraïments Gràcies al professorat de l’Escola La Industrial, en especial, al meu tutor Òscar Serramià i a la Pilar Anglarill, per ajudar-me durant el procés de creació d’aquest àlbum il·lustrat. Gràcies a l’Israel Parada per ensenyar-me el món del dibuix i el còmic. Gràcies també a la meva família i companys per haver-me motivat, inspirat i donat suport en aquest projecte. I, gràcies a tu, qui està llegint, per haver fullejat la història del petit fantasma dislèctic que vivia a la biblioteca.Il·lustracions fetes en aquarel·la, anilines i punta fina. Retocs a digital amb Photoshop. Maquetació en Indesign. Tipografia: Open Dyslexic i Lexie Readable. Impressió digital a MediaActive el 20/04/2021. Paper verjurat, gramatge 115g. Enquadernat a mà al taller de Suport d’enquadernació del Projecte integrat a l’Escola d’Art La Industrial de Barcelona. Exemplar únic. ______________.
Un petit fantasma viu a la biblioteca. Sempre li han agradat els llibres, però com és un fantasma i traspassa tot el que toca, ha de llegir les històries que fullegen els altres. El petit fantasma no té només aquest problema, sinó que mai aconsegueix acabar de llegir les històries, que tanta il·lusió li fan. Té dislèxia i afronta algunes dificultats en llegir. Cansat de no poder acabar cap història s’emprendrà en una aventura per descobrir una nova area de la biblioteca que l’ajudarà a creixer i superar la barrera que el restringeix.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.