Maria Salvador - Ens veus?

Page 1

ens v eus?

Maria Salvador Mas

Projecte Integrat, 2022 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració

M. Josep Forcadell, tutora de Projecte Integrat Violant Cebrià, professora de Suport Digital

Escola d’Art La Industrial Comte d’Urgell, 187 08036 Barcelona

ens veus ?

Maria Salvador Mas

I am just a kid

I never use my brain

I only use my heart

And my imagination Kids, Current Joys

L’ Iria i en Marc feia tot el dia que jugaven al riu i ja era l’hora de tornar a casa, abans que es fes de nit.
En Marc liderava el camí mentre la seva germana el seguia .
Iria! Ho has vist tu també? De què parles? Va! No t ’entretinguis. Vull marxar ja.

En Marc va seguir l ’ombra que havia vist fins a arribar als peus d ’un gran arbre. Al tronc es trobava una petita porta.

Ple de curiositat, va decidir obrir - la i entrar - hi.

Com has aconseguit arribar fins aquí?
M ’ havia semblat veure una ombra i l ’ he seguit...
— Qui sou? Què és aquest lloc? Estic somiant…? — Benvingut a la nostra casa! Crec que serà més fàcil que t ’ ho ensenyem … Acompanya ’ ns!
Al primer pis el nen es va aturar bocabadat davant d ‘ una porta. — Què estan fent? — En aquest pis creem els colors…

Nosaltres som els encarregats de fer possible que els humans pugueu crear i somiar…

En el segon pis creem les formes…

En el tercer pis creem els sons

Després de veure diversos pisos, en Marc va preguntar el que portava estona rondant - li al cap. — Per què jo us puc veure i els altres no?

— Perquè tu tens una cosa molt valuosa i molt important que molta gent acaba perdent amb el temps …

Tots els humans estan tan ocupats i capficats en la seva vida que no tenen temps per aturar - se a mirar el món i veure el que tu veus . És important que no perdis mai aquesta curiositat i imaginació que tens .

— Moltes gràcies per tot ! No ho oblidaré mai .

Crec que ja és el meu moment de marxar, la meva germana estarà buscant - me . — Gràcies a tu ! Recorda tot el que t’hem dit…

On t’havies ficat? Sempre fas el mateix , desapareixes sense dir res … Va! Marxem cap a casa.

És que he seguit una ombra que havia vist i he entrat dins d’un arbre…

Però què t ’empatolles? Marc, tu tens massa imaginació…

En Marc no ho va negar, tan sols va somriure amb orgull. Tenir imaginació és molt divertit.

Il·lustracions originals creades en tècnica mixta utilitzant guaix, llapis de colors i collage a partir de papers amb textures. Retocs posteriors digitals realitzats amb Adobe Photoshop i Procreate. Maquetat amb Adobe InDesign. Tipografia emprada, Letters for Learners. Impressió digital sobre paper estucat de 170 g a la impremta MediaActive, l’abril de 2022.

Exemplar únic ©2022 Tots els drets reservats

Mentre tornen a casa després d’haver estat jugant al riu, al Marc li sembla veure una ombra, la qual decideix seguir i el porta fins als peus d’un gran arbre.

Dins l’arbre fa un viatge màgic per la imaginació i la creativitat, que mai oblidarà.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.