Dani Català – Llibertat o mort

Page 1

llibertat o mort Daniel Català Egozcue

Òscar Sarramia, tutor de Projecte integrat Georgina Aspa, professora de Suport d’enquadernació Violant Cebrià, professora de Suport digital

Escola d’Art La Industrial Comte d’Urgell, 187 08036 Barcelona

CF Grau Superior d’Il·lustració


llibertat o mort Daniel Català Egozcue

Òscar Sarramia, tutor de Projecte integrat Georgina Aspa, professora de Suport d’enquadernació Violant Cebrià, professora de Suport digital

Escola d’Art La Industrial Comte d’Urgell, 187 08036 Barcelona

CF Grau Superior d’Il·lustració

Projecte integrat, 2019 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració


llibertat o mort Daniel Català Egozcue

Òscar Sarramia, tutor de Projecte integrat Georgina Aspa, professora de Suport d’enquadernació Violant Cebrià, professora de Suport digital

Escola d’Art La Industrial Comte d’Urgell, 187 08036 Barcelona

CF Grau Superior d’Il·lustració

Projecte integrat, 2019 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració


“La naturalesa de l’home és anarquista: s’oposa a tot el que tendeix a empresonar-lo” Nestor Makhno


“La naturalesa de l’home és anarquista: s’oposa a tot el que tendeix a empresonar-lo” Nestor Makhno


Lluna gèlida de febrer… Travessant rius i muntanyes, Sota l’ombra de la nit, Arribaven a Cerdanya. Grans núvols de pols a l’aire, En cotxes pintats de negre, Rondinant, inesgotables, Per la vora del vell Segre. El seu destí, Barcelona, Guàrdia Negra es feien dir, Pares, fills, vells i joves, Ressonant al mateix crit.

Anarquistes, exiliats, amb el cor a llunyanes terres, Verds prats de la Ucraïna natal. Anarquistes, exiliats, des de la veïna França, Seguint la crida de la llibertat.


Lluna gèlida de febrer… Travessant rius i muntanyes, Sota l’ombra de la nit, Arribaven a Cerdanya. Grans núvols de pols a l’aire, En cotxes pintats de negre, Rondinant, inesgotables, Per la vora del vell Segre. El seu destí, Barcelona, Guàrdia Negra es feien dir, Pares, fills, vells i joves, Ressonant al mateix crit.

Anarquistes, exiliats, amb el cor a llunyanes terres, Verds prats de la Ucraïna natal. Anarquistes, exiliats, des de la veïna França, Seguint la crida de la llibertat.


Banderes amb lletres estranyes, Cotxes, fusells i granades, A Barcelona els reberen, Amb farcells, menjar i aixades.

Arriben a BCN


Banderes amb lletres estranyes, Cotxes, fusells i granades, A Barcelona els reberen, Amb farcells, menjar i aixades.

Arriben a BCN


Barcelona refundada, Fà briques col¡lectives, camarades, Escoles lliures, nens amb llibres, Entre tancs i barricades.


Barcelona refundada, Fà briques col¡lectives, camarades, Escoles lliures, nens amb llibres, Entre tancs i barricades.


Una ciutat dividida, Comunistes i anarquistes, Lluitaven pel govern, Malgrat l’amenaça feixista.

Il·lustració Tarradellllas


Una ciutat dividida, Comunistes i anarquistes, Lluitaven pel govern, Malgrat l’amenaça feixista.

Il·lustració Tarradellllas


Armament milĂ­cies


Armament milĂ­cies


Il·lustració


Il·lustració


Combats a Barcelona, Dos dies i tres nits, Els ocells no se sentien, Tot eren trets i crits.


Combats a Barcelona, Dos dies i tres nits, Els ocells no se sentien, Tot eren trets i crits.


Batalla rere batalla, Pels carrers de la ciutat comtal, Derrota rere derrota, Es retiraren a La Industrial.


Batalla rere batalla, Pels carrers de la ciutat comtal, Derrota rere derrota, Es retiraren a La Industrial.


TĂşnels 1


TĂşnels 1


TĂşnels 2


TĂşnels 2


Un refugi per a la Guàrdia Negra, Entre pols, sutge i cendra, Dins els túnels de la xemeneia, La llibertat els hi van prendre.

Il·lustració


Un refugi per a la Guàrdia Negra, Entre pols, sutge i cendra, Dins els túnels de la xemeneia, La llibertat els hi van prendre.

Il·lustració
A Nestor Makhno


A Nestor Makhno


Aquest llibre ha sigut imprés amb impressió digital, amb paper Canson de 240g, a Vilanova i la Geltrú, el día 24 d’abril de 2019. La tècnica emprada per a les il·lustracions és digital. Tipografies: PT Serif i Sunday Regular. Exemplar únic.


Aquest llibre ha sigut imprés amb impressió digital, amb paper Canson de 240g, a Vilanova i la Geltrú, el día 24 d’abril de 2019. La tècnica emprada per a les il·lustracions és digital. Tipografies: PT Serif i Sunday Regular. Exemplar únic.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.