Page 1


Civitas et urbs Szczecin od średniowiecza do współczesności Kwartał I


Muzeum Narodowe w Szczecinie

Civitas et urbs Szczecin od średniowiecza do współczesności Kwartał I pod redakcją Anny Bogumiły Kowalskiej

TOM II

Szczecin 2019


Redakcja wydawnicza i korekta: Anna Bogumiła Kowalska, Wiktoria Klera-Olszak Tłumaczenie na język angielski: Monika Witek Recenzenci: dr Eugeniusz Cnotliwy, dr hab. Marcin Majewski, dr hab. Rafał Makała Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie Projekt okładki: Krzysztof Kowalski Ilustracja na okładce: rekonstrukcja późnośredniowiecznej zabudowy zachodniej części kwartału I według Tatiany Balcerzak i Macieja Gibczyńskiego (przód); Brama Panieńska w czasach ufortyfikowanego Szczecina. Widok od strony miasta. F. Treder, 1879, Muzeum Narodowe w Szczecinie (tył) Skład i druk: XPRESS Sp. z o.o.

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program „Ochrona zabytków archeologicznych” Dofinansowano ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

© Copyright: National Museum in Szczecin and Authors ISBN 978-83-63365-75-2


Spis treล›ci/Contents I. Ryciny/Figures ......................................................................................................................... 7 Wykaz rycin .................................................................................................................................. 9 List of figures . ............................................................................................................................ 23 Ryciny/Figures ............................................................................................................................ 38 II. Tabele/Tabels ...................................................................................................................... 303 Wykaz tabel . ............................................................................................................................. 305 List of tabels . ............................................................................................................................ 308 Tabele/Tabels ............................................................................................................................ 311 III. Wykresy/Charts . .............................................................................................................. 377 Wykaz wykresรณw ...................................................................................................................... 379 List of charts ............................................................................................................................. 380 Wykresy/Charts . ....................................................................................................................... 381 IV. Bibliografia/Bibliography ................................................................................................ 401 Wykaz skrรณtรณw/List of abbreviations ...................................................................................... 403 Bibliografia/Bibliography ......................................................................................................... 404 Wykaz autorรณw/List of authors ................................................................................................. 426


I. Ryciny


Panorama Szczecina zza Mostu DĹ‚ugiego; litografia, G. Frank, 1860


I. Ryciny

WYKAZ RYCIN Ryc. 1. Ryc. 2. Ryc. 3. Ryc. 4. Ryc. 5. Ryc. 6. Ryc. 7. Ryc. 8. Ryc. 9. Ryc. 10. Ryc. 11. Ryc. 12. Ryc. 13. Ryc. 14. Ryc. 15. Ryc. 16. Ryc. 17. Ryc. 18. Ryc. 19. Ryc. 20. Ryc. 21. Ryc. 22. Ryc. 23. Ryc. 24. Ryc. 25. Ryc. 26. Ryc. 27. Ryc. 28. Ryc. 29. Ryc. 30. Ryc. 31. Ryc. 32. Ryc. 33. Ryc. 34. Ryc. 35. Ryc. 36. Ryc. 37. Ryc. 38.

Kwartał I w obrębie szczecińskiego Podzamcza na tle współczesnej siatki ulic. Oprac. M. Gibczyński Usytuowanie wykopu badanego w latach 1975–1978, ul. Kłodna przed drugą wojną światową. Wg: Suburbium 2003, ryc. 2 Wykop przy ulicy Panieńskiej badany w 1994 roku. Oprac. K. Kowalski Badania archeologiczne w rejonie Bramy Panieńskiej. Oprac. T. Balcerzak Badania wykopaliskowe u zbiegu ulic Panieńskiej i Kłodnej, kolorem czerwonym oznaczono mury późnogotyckie z XIV–XVI wieku. Oprac. T. Balcerzak, M. Gibczyński Badania wykopaliskowe u zbiegu ulic Panieńskiej i Kłodnej, kolorem niebieskim oznaczono wykopy archeo­logiczne. Oprac. T. Balcerzak, M. Gibczyński Legenda do planów i profili. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Profil północny i południowy wykopu nr 1. Rys. I. Bobik Kwartał I. Beczka odwadniająca przy murze obronnym. Widok od strony południowej. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Profil północny i wschodni wykopu nr 2. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil północny i wschodni wykopu nr 3. Rys. M. Ziomek Kwartał I. Profil północny i zachodni wykopu nr 4. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 5. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 6. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 7. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 8. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil północny i zachodni wykopu nr 9. Rys. I. Bobik Kwartał I. Profil południowy i wschodni wykopu nr 10. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 11. Rzut beczek odwadniających na poziomie warstwy IV i III. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 11. Beczki odwadniające wzdłuż zachodniej ściany kamienicy nr 46. Widok od połud­niowego-wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 11. Beczka odwadniająca w północno-zachodnim narożniku kamienicy nr 46. Widok od południowego-wschodu. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykop nr 11. Naczynie drewniane przy wschodniej ścianie kamienicy nr 46. Widok od zachodu. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Profil zachodni. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Profil północny. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Profil wschodni. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Profil południowy. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Profil północny. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Profil południowy. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał, profil południowy, część zachodnia. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał, profil wschodni i fragment południowego. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Część zachodnia wykopu nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XLV–XLIV. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XLIII–XLII. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Strop wału fazy II. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy II, część zachodnia. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy II, część zachodnia. Widok od zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy II, część wschodnia. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Spąg wału fazy II. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji budynków nr 6 i 5 na poziomie warstw XLI–XXXVIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron

9


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 39. Ryc. 40. Ryc. 41. Ryc. 42. Ryc. 43. Ryc. 44. Ryc. 45. Ryc. 46. Ryc. 47. Ryc. 48. Ryc. 49. Ryc. 50. Ryc. 51. Ryc. 52. Ryc. 53. Ryc. 54. Ryc. 55. Ryc. 56. Ryc. 57. Ryc. 58. Ryc. 59. Ryc. 60. Ryc. 61. Ryc. 62. Ryc. 63. Ryc. 64.

10

Kwartał I. Wykop nr 13. Fragment budynku plecionkowego nr 6 (warstwa XL). Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Fragment budynku zrębowego nr 5 (warstwa XXXIX). Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Fragment konstrukcji plecionkowej u podnóża wału (warstwa XXXVI). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXIII–XXVIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Trzeci rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXII–XXIX. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Drugi rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXII–XXIX. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Pierwszy rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXII–XXIX. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcja skrzyni (warstwa XXXII). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, narożnik południowo-wschodni skrzyni (warstwa XXXII). Widok od północnego-wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, dranice między skrzyniami (warstwa XXXIIa). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, belki i dranice między skrzyniami (warstwa XXXII). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcja skrzyni (warstwa XXXII). Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcja w narożniku południowo-wschodnim wykopu (warstwy XXXIII–XXXI). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXXII–XXIX). Widok od północnego-wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXXII–XXIX). Widok od zachodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXXII–XXIX). Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXVIII–XXVII). Część zachodnia, widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXVIII–XXVII). Część wschodnia, widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Drugi rzut konstrukcji skrzyni wału w narożniku południowo-wschodnim wykopu na poziomie warstwy XXIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXVI–XXV. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXV. Widok od południowego-zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXV. Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXV. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXV–XXIV. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Drugi rzut konstrukcji wału i budynek (?) nr 4 na poziomie warstwy XXIII. Rys. I. Bobik


I. Ryciny

Ryc. 65. Ryc. 66. Ryc. 67. Ryc. 68. Ryc. 69. Ryc. 70. Ryc. 71. Ryc. 72. Ryc. 73. Ryc. 74. Ryc. 75. Ryc. 76. Ryc. 77. Ryc. 78. Ryc. 79. Ryc. 80. Ryc. 81. Ryc. 82. Ryc. 83. Ryc. 84. Ryc. 85. Ryc. 86. Ryc. 87. Ryc. 88. Ryc. 89. Ryc. 90. Ryc. 91. Ryc. 92. Ryc. 93. Ryc. 94. Ryc. 95. Ryc. 96.

Kwartał I. Wykop nr 13. Pierwszy rzut konstrukcji wału i budynku (?) nr 4 na poziomie warstwy XXIII. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od północy. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od północy. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od północy. Fot. S. Słowiński Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstwy XXIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXII–XXI. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXII–XXI. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXII–XXI. Widok od zachodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXII–XXI. Widok od północy. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXII–XXI. Widok od północy. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XX–XVI. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XX–XIX. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XX–XIX. Widok od południowego-wschodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XX–XIX. Widok od południowego-zachodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XVIII–XVII. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXVIII. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII. Widok od północnego-wschodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII, część południowo-wschodnia wykopu. Widok od północy. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII, część południowo-zachodnia wykopu. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XVIII–XVII. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XVII–XVIIa. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XVII–XVI. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XVII–XVI. Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XVII–XVI. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, detal konstrukcyjny w warstwie XVI. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XIVa–XIV. Rys. I. Bobik Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XIV–XIVa. Widok od południowego-zachodu. Przy profilu wschodnim drewniana tarcza in situ. Fot. A. Uciechowska-Gawron

11


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 97. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XIV–XIVa. Widok od południowego -zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 98. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XIV–XIVa. Widok od zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 99. Kwartał I. Wykop nr 13. Drugi rzut wymoszczenia na północny-wschód od budynku nr 3 na poziomie warstwy XIIa. Rys. I. Bobik Ryc. 100. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut budynku nr 3 i wymoszczenia na północny-wschód od niego na poziomie warstwy XII. Rys. I. Bobik Ryc. 101. Kwartał I. Wykop nr 13. Warstwa XII, dłubanka i fragmenty burt w wymoszczeniu podwórza. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 102. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut budynku nr 2 na poziomie warstwy XI. Rys. I. Bobik Ryc. 103. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut budynku nr 1 na poziomie warstwy VIII. Rys. I. Bobik Ryc. 104. Kwartał I. Wykop nr 13. Profil południowej ściany budynku nr 1 na poziomie warstwy VIII. Rys. I. Bobik Ryc. 105. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, narożnik południowo-wschodni. Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 106. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, ściana południowa. Widok od południa. Zbliżenie. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 107. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, ściana południowa. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 108. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, rozbudowa. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 109. Kwartał I. Wykop nr 14. Konstrukcje na poziomie warstwy IV. Widok od północnego-zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 110. Kwartał I. Wnętrze latryny nr 1. Widok od zachodu. Fot. S. Słowiński Ryc. 111. Kwartał I: A – latryna nr 1. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński; B – beczułka z latryny nr 1. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 112. Kwartał I. Latryna nr 2. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 113. Kwartał I. Wykop nr 13. Latryna nr 3. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński Ryc. 114. Kwartał I. Wykop I. Zachodnia ściana Bramy Panieńskiej, rzut murów. Rys. R. Kamiński Ryc. 115. Kwartał I. Wykop I. Profil zachodni wykopu. Rys. R. Kamiński Ryc. 116. Kwartał I. Wykop I. Profil wschodni wykopu. Rys. R. Kamiński Ryc. 117. Kwartał I. Wykop I. Profil południowy wykopu. Rys. R. Kamiński Ryc. 118. Kwartał I. Wykop I. Profil wschodni muru B. Rys. R. Kamiński Ryc. 119. Kwartał I. Wykop kanalizacyjny. Rzut poziomy drewnianych rur wodociągowych. Rys. R. Kamiński Ryc. 120. Kwartał I. Wykop kanalizacyjny. Profil zachodni. Rys. R. Kamiński Ryc. 121. Kwartał I. Wykop kanalizacyjny. Rzut poziomy drewnianych rur kanalizacyjnych. Rys. R. Kamiński Ryc. 122. Rodziny form naczyń wczesnośredniowiecznych. Rys. H. Bona, oprac. M. Dworaczyk Ryc. 123. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XIII; 2 – warstwa VIII; 3 – warstwa XXXI; 4–8 – warstwa XXVIII. Rys. I. Sukiennicka Ryc. 124. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XXIII, 2 – warstwa XXIIIa, 3 – warstwa XXII. Rys. I. Sukiennicka Ryc. 125. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–3 – warstwa XXIII; 4, 6 – warstwa XXIa; 5 – warstwa XXII; 7 – warstwa XXIIIb. Rys. I. Sukiennicka Rys. 126. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–2, 4, 6 – warstwa XXIII; 3, 5, 7 – warstwa XXII. Rys. i fot. I Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 127. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 4, 6 – warstwa XXII; 2, 5 – warstwa XXIII; 3 – warstwa XXIIIb. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 128. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XXIIIb; 2, 4–5 – warstwa XXII; 3, 6 – warstwa XXIa1. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś

12


I. Ryciny

Ryc. 129. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 3 – warstwa XVII; 2 – warstwa XVI. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 130. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 3–4 – warstwa XVII; 2 – warstwa XVI. Rys. i fot. I Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 131. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 5 – warstwa XVII; 2 – warstwa XVIIa; 3–4 – warstwa XX. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 132. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIII; 2–3 – warstwa XX; 4 – warstwa XVIa. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 133. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIa; 2–4 – warstwa XVII; 5 – warstwa XX, 6 – warstwa XVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 134. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XX; 2 – warstwa XVIII; 3 – warstwa XVII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 135. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIII; 2 – warstwa XIX; 3 – warstwa XVII; 4–5 – warstwa XX. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 136. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVII; 2–3 – warstwa XVIIa; 4 – warstwa XVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 137. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIII; 2–3 – warstwa XVII; 4–5 – warstwa XVI; 6 – warstwa XVIIa. Rys. i fot. I. Sukiennicka i A. Ryś Ryc. 138. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–6 – warstwa XVII; 7 – warstwa XVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 139. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–2, 4–6 – warstwa XIV; 3 – warstwa XIV4a. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 140. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1–3) i siwa (4): 1, 3 – warstwa XIV; 2, 4 – warstwa XIVa. Rys. i foto. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 141. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3, 5) i siwa (1–2, 4, 6) (warstwa XIIa). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 142. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1–2, 4–7) i siwa (3) (1, 4–7 – warstwa XII; 2–3 – warstwa XIIa). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 143. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3, 5, 7) i siwa (1–2, 4, 6) (1–2, 4, 6–7 – warstwa XII; 3 – warstwa XIIa, 5 – warstwa XIII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 144. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 4, 6, 8), siwa (2–3, 7) i wczesna kamionka oliwkowa (5) (1, 6 – warstwa XIIa; 2–3, 5, 8 – warstwa XIII; 4, 7 – warstwa XII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 145. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 3–7) i siwa (2) (1, 4 – warstwa XIIa; 2–3, 5–7 – warstwa XII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 146. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3, 6, 8), siwa (4, 5, 7), przejściowa (2) i biało-kremowa ceramika szkliwiona (1) (1, 3, 5, 6, 8 – warstwa VIIb; 2 – warstwa IX; 4, 7 – warstwa VIII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 147. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 4, 7), siwa (5–6) i przejściowa (2–3) (1, 2, 4, 7 – warstwa VIIb; 3, 6 – warstwa IX; 5 – warstwa VIII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 148. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3–4), siwa (5) i czerwona ceramika szkliwiona (1–2) (1, 4 – warstwa IX; 2 – warstwa VIII; 3, 5 – warstwa VIIb). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 149. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 2, 5, 7), siwa (3, 8, 9), siwa ceramika szkliwiona (4) i wczesna kamionka żółta angobowana (6) (1, 2, 4, 5, 7 – warstwa V; 3, 6, 8, 9 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 150. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (7) i siwa (1–6, 8–10) (1–3, 7–9 – warstwa V; 4–6, 10 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 151. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 3, 5–7) i siwa (2, 4, 8–10) (1, 7–9, 10 – warstwa V; 2–6 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś

13


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 152. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (4), siwa (1, 3, 6–7), czerwona ceramika szkliwiona (5) i wczesna kamionka siwa angobowana (Nadrenia) (2) (1, 7 – warstwa IV; 2–6 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 153. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (5, 9), siwa (3–4, 7–8, 10), wczesna kamionka żółta angobowana (1), wczesna kamionka siegburska (2), wczesna kamionka siwa angobowana (Nadrenia) (6) (1, 3, 8–9 – warstwa IV; 2, 4–7, 10 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 154. Kwartał I. Wykop nr 10 (3) i wykopy nr 13 i 14 (1–2, 4–6). Ceramika wczesnośredniowieczna (5), siwa (1–4), wczesna kamionka oliwkowa (6) (1–2, 4 – warstwa V; 3 – warstwa III; 5–6 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 155. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (5, 7, 9), siwa (1–3, 6), przejściowa (8), czerwona ceramika szkliwiona (4) i wczesna kamionka siegburska (10) (1–3 – warstwa IV; 4–10 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 156. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (2, 4–5, 10), siwa (1, 3, 7), wczesna kamionka żółta angobowana (6), wczesna kamionka oliwkowa (8), wczesna kamionka siwa angobowana (Nadrenia) (9) (1, 6, 8–10 – warstwa IV; 2–5, 7 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 157. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 4, 5) i siwa (2, 3) (1, 2, 4, 5 – warstwa V; 3 – warstwa IV). Rys. I. Sukiennicka Ryc. 158. Kwartał I. Latryna nr 1. Garnki, ceramika przejściowa, początek XVI wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 159. Kwartał I. Latryna nr 1. Grapen ceglasty, szkliwiony, XVI – 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 160. Kwartał I. Latryna nr 1. A – garnek ceglasty, szkliwiony, XVI – 1. połowa XVII wieku; B – naczynie szerokootworowe ceglaste, szkliwione, 2. połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 161. Kwartał I. Latryna nr 1. A – naczynie szerokootworowe, ceglaste szkliwione, 2. połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku; B – miska ceglasta, szkliwiona, koniec XVI–XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 162. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz ceglasty, szkliwiony, koniec XVI – XVII wiek; B – naczynie ceglaste szkliwione, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 163. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – misy ceglaste szkliwione. 2. połowa XVII wieku (?). Fot. A. Ryś Ryc. 164. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek ceglasty, szkliwiony, 2. połowa XVII wieku (?); B – dzbanek ceglasty, szkliwiony, początek XVIII wieku (?). Fot. A. Ryś Ryc. 165. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – misy angobowane, szkliwione, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 166. Kwartał I. Latryna 1. A – talerz angobowany szkliwiony, naśladownictwo Werry, koniec XVII wieku; B – talerz w typie Weserware, 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 167. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz w typie Weserware, 1. połowa XVII wieku; B – misa angobowana szkliwiona, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 168. Kwartał I. Latryna. A – misa angobowana, szkliwiona; B – talerz angobowany szkliwiony, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 169. Kwartał I. Latryna. A – misa angobowan szkliwiona, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku; B – garnek z gliny jasno wypalającej się, 2 połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 170. Kwartał I. Latryna nr 1. Garnek z gliny jasno wypalającej się, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 171. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – garnki z glin jasno wypalających się, 2. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 172. Kwartał I. Latryna nr 1. Patelnia na trzech nóżkach z gliny jasno wypalającej się, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 173. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – głębokie misy z glin jasno wypalających się, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 174. Kwartał I. Latryna nr 1. A – głęboka misa z gliny jasno wypalającej się, XVII wiek; B – miska z gliny jasno wypalającej się, 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 175. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – talerze z glin jasno wypalających się, XVII i XVII–XVIII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 176. Kwartał I. Latryna nr 1. A – kubek (?) z gliny jasno wypalającej się, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku; B – garnek na trzech nóżkach z gliny jasno wypalającej się, około połowy XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 177. Kwartał I. Latryna nr 1. A – miska w typie Werry, około połowy XVII wieku; B – miska w typie Werry, 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 178. Kwartał. Latryna nr 1. Miska z sitkiem w typie Werry, XVII wiek. Fot. A. Ryś

14


I. Ryciny

Ryc. 179. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek/kufel; B – miska, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 180. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku; B – kufel z gliny jasno wypalającej się, XVII/XVIII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 181. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz w stylu Wanli. Harlingen, Fryzja, 2. połowa XVII wieku; B – talerz fajansowy z dekoracją zamkniętej gałązki. Niderlandy, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 182. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz fajansowy z wizerunkiem Wilhelma III Orańskiego. Niderlandy, XVII/XVIII wiek; B – talerz fajansowy z wizerunkiem Amalii van Solms-Braunfels. Niderlandy, koniec XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 183. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz fajansowy z motywem kosza z owocami. Niderlandy (Delft?), około połowy XVIII wieku; B – talerz fajansowy. Niderlandy (Delft?), XVIII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 184. Kwartał I. A – talerz fajansowy. Niderlandy (Delft?), XVIII wiek; B – talerz zdobiony wzorem rozsianym (strooipatroon). Niderlandy, Delft, około połowy XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 185. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz fajansowy zdobiony motywem kwiatowym. Delft(?), XVIII wiek; B – pokrywa fajansowa. Delft, warsztat „Biała Gwiazda”, około 1760–1772. Fot. A. Ryś Ryc. 186. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz, „białe Delft”, 2. połowa XVIII wieku; B – naczynie z fajansu pomorskiego, około połowy XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 187. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty naczyń z fajansu pomorskiego. Fot. A. Ryś Ryc. 188. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek, Stettiner Ware, 1. połowa XVIII wieku; B – talerz, Stettiner Ware, 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 189. Kwartał I. Latryna nr 1. Talerz, Stettiner Ware, około 1750 roku. Fot. A. Ryś Ryc. 190. Kwartał I. Latryna nr 1. Kufel kamionkowy. Duingen, XVIII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 191. Kwartał I. Latryna nr 1. Kubek kamionkowy. Bad Muskau (Mużaków), 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 192. Kwartał I. Latryna nr 1. Dzban kamionkowy, tzw. Tüllenkanne. Trzebiel, 2. połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Ryc. 193. Kwartał I. Latryna nr 1. Rynienka do zbierania tłuszczu, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 194. Kwartał I. Latryna nr 1. Naczynie do podtrzymywania żaru, XVII wiek. Fot. A. Ryś Ryc. 195. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Kafel miskowy powleczony wewnątrz zieloną polewą na podkładzie angoby. Fot. A. Ryś Ryc. 196. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Kafel gzymsowo-narożnikowy. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Ryc. 197. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Fragmenty kafli: 1–3 – kasetonowych; 4–6 – z motywem zdobniczym rombu. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Ryc. 198. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I. Fragmenty kafli z motywem żołędzi. Rys. R. Kamiński Ryc. 199. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I. Kafel zwieńczeniowy środkowy. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś; u dołu: kafel zwieńczeniowy ze zbiorów Museum für Kunstgeschichte der Hansestadt Lübeck, INR.-Nr. 1911–52 Ryc. 200. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I (4, 5), warstwa II (1–3). Fragmenty kafli zdobionych: 1 – motywem dzbana z kwiatami; 2 – motywem kwiatu; 3 – motywem wieńca laurowego; 4 – motywem wieńca laurowego i kwiatu piwonii; 5 – kompozycją kwiatową tulipana, chabru, piwonii i wieńca laurowego. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Ryc. 201. Kwartał I. Fragmenty kafli zdobionych: 1 – kompozycją puklowanej palmety (latryna nr 1, warstwa II); 2 – kompozycją kwiatową w centralnej części płyty (wykop nr 11, warstwa IV); 3 – motywami roślinnymi (latryna nr 1, warstwa 2); 4 – fragment listwy pionowej zdobionej malaturą (wykop nr 7, warstwa I). Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Ryc. 202. Kwartał I. Wykop nr 10. Forma ceramiczna do wypieku ciasta (odcisk: A. Szczucińska). Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Ryc. 203. Kwartał I. Latryna nr 1. Główki fajek jednorodnych (1–4, 6–8,10,11 – nr inw. 1/1/S; 5,9 – nr inw. 14/1/S). Rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 204. Kwartał I. Latryna nr 1. Główki fajek jednorodnych i sygnatury wytwórcze (1–3, 5,6,8 – nr inw. 1/1/S; 4,7 – nr inw. 14/1/S). Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 205. Kwartał I. Latryna nr 1. Zdobione cybuchy fajek jednorodnych (nr inw. 1/1/S). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś

15


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 206. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1– 3, 5), wykop nr 11 (4), wykop nr 5 (6). Przęśliki gliniane: 1 – nr inw. 116/1/S, warstwa XIV; 2 – nr inw. 161/1/S, warstwa XIII; 3 – nr inw. 215/1/S, warstwa IV; 4 – nr inw. 314/1/S, warstwa IV; 5 – nr inw. 355/1/S, warstwa XXXIIa; 6 – nr inw. 25/1/S, warstwa VI. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 207. Kwartał I. Wyroby gliniane: ciężarki do sieci: 1 – nr inw. 5/1/S, wykop nr 10, warstwa II; 2 – nr inw. 142/1/S, wykop nr 12, warstwa I; 3 – nr inw. 160/1/S, wykopy nr 13 i 14 warstwa XIVa; 4 – ciężarek, nr inw. 28/1/S, wykop nr 10, warstwa II; 5 – pionek do gry, nr inw. 203/1/S, wykopy nr 13 i 14, warstwa XIa; 6 – tygielek, nr inw. 431/1/S, wykop nr 8. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 208. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14, warstwa XIV. Tarcza migdałowata (nr inw. 175/1/S): 1 – in situ. Fot. A. Uciechowska-Gawron; 2 – rysunek wykonany przed konserwacją. Rys. R. Kamiński; 3a – tylna strona tarczy; 3b – rekonstrukcja imaczy. Rys. R. Kamiński Ryc. 209. Kwartał I. Tarcza migdałowata: 1 –­ po konserwacji. Fot. K. Kowalski; 2 – rekonstrukcja rysunkowa. Rys. R. Kamiński Ryc. 210. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Misy toczone wewnątrz i ociosywane od strony zewnętrznej: 1 – nr inw. 172/1/S, warstwa XV; 2 – 129/1/S, warstwa IV. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 211. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Puchar toczony malowany, nr inw. 276/1/S. Fot. A. Ryś Ryc. 212. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Klepki misek: 1 – nr inw. 80/1/S, warstwa XII; 2 – nr inw. 169/1/S, warstwa VIII; 3 – nr inw. 205/1/S, warstwa IV; 4 – dno, nr inw. 181/1/S, warstwa XIIa. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 213. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Klepki cebrzyków: 1 – nr inw. 146/1/S, warstwa XIII; 2–3 – nr inw. 131/1/S, warstwa XIII; 4 – nr inw. 132/1/S, warstwa XIII; 5–6 – nr inw. 245/1/S, warstwa XVII. Rys i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 214. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–3), latryna nr 1. Klepki cebrzyków: 1 – nr inw. 269/1/S, warstwa XVII; 2 – nr inw. 319/1/S, warstwa XV; 3 – nr inw. 339/1 S, warstwa XXXI; 4 – nowożytny cebrzyk zachowany w całości, nr inw. 21/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 215. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Przybory drewniane: 1 – fragment czerpaka, nr inw. 222/1/S, warstwa XIV; łyżki: 2 – nr inw. 153/1/S, warstwa V; 3 – nr inw. 159/1/S, warstwa XIVa; 4 – nr inw. 196/1/S, warstwa IX; 5 – nr inw. 223/1/S, warstwa VIIb; 6 – nr inw. 277/1/S, warstwa VIIb. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 216. Kwartał I. Latryna nr 1 (1, 7, 8), wykopy nr 13 i 14 (2, 3, 5, 6), wykop nr 10 (4). Wyroby z drewna, kory i łyka: 1 – łopatka, nr inw. 22/1/S, warstwa II; 2 – wrzeciono, nr inw. 243/1/S, warstwa XVII; 3 – półfabrykat pływaka, nr inw. 279/1/S, warstwa VIIb; 4 – fragmenty liny, nr inw. 29/1/S; 5–6 – trzonki, nr inw. 141/1/S, warstwa XIII i 358/1/S, warstwa VIIb; 7 – fragment mebla (?), nr inw. 18/1/S, warstwa II; 8 – przedmiot nieokreślony funkcjonalnie, nr inw. 20/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 217. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14: 1 – fragment wiązania poprzecznego – nr inw. 221/1/S, warstwa XIIa; 2 – łódź-dłubanka – nr inw. 143/1/S, warstwa XII. Rys. E. Szklarska; 3 – modyfikowana łódź jednopienna z Kołobrzegu (wg: Ossowski 1999, 127) Ryc. 218. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14, warstwy XII (3,4,11,13) i XIIa (1, 2, 5–10, 12). Pojedyncze klepki poszycia: 1 – 107/1/S; 2 – 176/1/S; 3 – 262/1/S; 4 – 263/1/S; 5 – 108/1/S; 6 – 191/1/S; 7 – 186/1/S; 8 – 109/1/S; 9 – 187/1/S; 10 – 188/1/S; 11 – 225/1/S; 12 – 190/1/S; 13 – 92/1/S. Rys. E. Szklarska Ryc. 219. Kwartał I. Wykop 13 i 14, warstwa XII. Klepki poszycia: 1 – 224/1/S; 2 – 258/1/S; 3 – 226/1/S; 4 – 256/1/S; 5 – 229/1/S; 6 – 257/1/S; 7 – 227/1/S; 8 – 238/1/S; 9 – 239/1/S; 10 – 228/1/S; 11 – 104/1/S. Rys. E. Szklarska Ryc. 220. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1–2 – nr inw. 50/1/S; 3–4 – nr inw. 54/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 221. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1 i 3 – nr inw. 55/1/S; 2 – nr inw. 50/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 222. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1 – nr inw. 54/1/S; 2–3 – nr inw. 52/1/S; 4 – nr inw.­­53/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 223. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1 – nr inw. 50/1/S; 2 – nr inw. 212/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś

16


I. Ryciny

Ryc. 224. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego z obcasami: 1–3 – nr inw. 54/1/S; 4–5 – nr inw. 212/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 225. Kwartał I. Latryna nr 1. Dwuczęściowa podeszwa obuwia nowożytnego z fragmentami uszczelki, nr inw. 48/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 226. Kwartał I. Latryna nr 1. Obuwie typu mule: 1 – nr inw. 17/1/S; 2 – nr inw. 46/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 227. Kwartał I. Latryna nr 1. Obuwie nowożytne, nr inw. 47/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 228. Kwartał I. Latryna nr 1. Płytkie obuwie wsuwane nowożytne, nr inw. 210/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 229. Kwartał I. Latryna nr 1. Przedmioty skórzane: 1 – fragment paska, nr inw. 49/1/S; 2 – zawias, nr inw. 49/1/S; 3 – dno wiadra, nr inw. 4/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 230. Kwartał I. Obraz subfosylnego drewna w trzech przekrojach anatomicznych – poprzecznym (45×); podłużnym stycznym (250×) oraz podłużnym radialnym (250×): 1–3 Euonymus sp. (szpilka 212/1/S nr kat. 141); 4–6 Cornus sp. (szpilka 211/1/S nr kat. 140). Fot. K. Cywa Ryc. 231. Kwartał I. Latryna nr 1. Wyroby tekstylne: 1–2 – jedwabny kołnierz zawiązywany tasiemką, nr inw. 13/1/S; 3 – fragment tkaniny jedwabnej, nr inw. 13/1/S; 4 – fragment tkaniny wełnianej, nr inw. 15/1/S. Fot. J. Maik Ryc. 232. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty szklanic: 1 – szklanica fletowata ze szkła niebieskiego, warstwa I, nr inw. 420/1/S; 2 – fragment wylewu ośmiobocznej szklanicy fletowatej, warstwa II, nr inw. 22/1/M; 3–7 – fragmenty stopek szklanic, warstwy I–II, nr inw. 22/1/M i 23/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 233. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanice i szklanki: 1 – szklanica typu Humpen, nr inw. 422/1/S; 2 – szklanica z ornamentem sieciowym, nr inw. 429/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 234. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanka z ornamentem kwiatowym (słoneczniki), nr. inw. 67/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 235. Kwartał. I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanki ornamentowane: 1 – szklanka z przedstawieniem jeźdźca w koronie, nr inw. 69/1/S; 2 – fragmenty szklanki grawerowanej i szlifowanej, nr inw. 336/1/S. Rys. A. Ryś. fot. A. Wilgocka Ryc. 236. Kwartał. I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanka na trzech nóżkach z ornamentem roślinno-zwierzęcym, nr inw. 68/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 237. Kwartał I. Latryna nr 1 (1, 3, 4). Wykop nr 11, warstwa II (2). Szklanki i kieliszki: 1 – niezdobiona szklanka o konicznej formie, nr inw. 423/1/S; 2 – fragment dna czary wraz z nóżką kielicha, nr inw. 27/1/M; 3 – fragment kieliszka w stylu weneckim, nr inw. 22/1/M; 4 – kieliszek typu Nuppenbecher, nr inw. 66/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 238. Kwartał I. Latryna nr 1. Kieliszek z ornamentem roślinno-zwierzęcym, nr inw. 70/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 239. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Fragmenty kieliszków: 1 – kieliszek z grawerowanym i szlifowanym ornamentem roślinnym, nr inw. 71/1/S; 2 – kieliszek o czarce dzwonowatej, nr inw. 72/1/S; 3 – fragment kieliszka ze stopą z nitki szklanej, nr inw. 73/1/S; 4 – nóżka ze stopą kielicha lub pucharu, nr inw. 424/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 240. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I (3), warstwa II (1 i 2). Szklane naczynia stołowe: 1 – miseczka ze szkła opakowego, nr inw. 425/1/S; 2 – fragment dzbana, nr inw. 430/1/S; 3–5 – fragmenty uch naczyń szklanych, nr inw. 22/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 241. Kwartał I. Fragmenty naczyń szklanych: 1 – fragment kufla lub dzbana z uchem, latryna 1, warstwa I, nr inw. 426/1/S; 2 – guz szklany od pokrywy szklanicy cylindrycznej lub pucharu, latryna nr 1, warstwa II, nr inw. 23/1/M; 3–4 – fragmenty naczyń średniowiecznych, wykop 13, warstwa IV, nr inw. 124/1/S; 5 – fragment stopy naczynia średniowiecznego, wykop 13, warstwa XII, nr inw. 246/1/S; 6 – fragment naczynia baniastego, latryna 1, warstwy I–II, nr inw. 428/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 242. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty szklanych naczyń stołowych i butelek: 1–2 – fragmenty kieliszka i szklanicy z zachowanymi krawędziami czarek, warstwy I–II, nr inw. 22/1/M i 23/1/M; 3 – fragment nieokreślonego naczynia szklanego, zniszczonego przez działanie wysokiej temperatury, warstwa II, nr inw. 23/1/M; 4 – fragment naczynia malowanego, warstwa II, nr inw. 23/1/S; 5 – część dna butelki cylindrycznej, wykop nr 2, warstwa I, nr inw. 6/1/M; 6 – fragmenty flaszki baniastej, warstwa I, nr inw. 414/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka

17


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 243. Kwartał I. Latryna nr 1. Butelki szklane z warstw I–II: 1 – flakonik o korpusie owoidalnym, nr inw. 415/1/S; 2–3 – fragmenty butelek czworobocznych, nr inw. 417/1/S, 23/1/M; 4 – dno butelki wielobocznej, nr inw. 418/1/S; 5 – fragment butelki cylindrycznej, nr inw. 22/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 244. Kwartał I. Latryna nr 1. Dna butelek cylindrycznych, 1, 3, 4 – nr inw. 22/1/M i 2 – 1/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 245. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwy I–II. Flakony i butelki aptekarskie: 1–2 – dna cylindrycznych flakonów aptekarskich, nr inw. 22/1/M; 3 – cylindryczna butelka aptekarska, nr inw. 419/1/S; 4 – dno butelki aptekarskiej ze szkła seledynowego, nr inw. 23/1/M; 5 – fragmenty butelki aptekarskiej z dnem, nr inw. 23/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 246. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwy I–II. Fragmenty butelek szklanych: 1–6 – dna butelek cylindrycznych lub baniastych, nr inw. 1/1/M, 22/1/M i 23/1/M; 7–9 – fragmenty szyjek z wylewami, nr inw. 22/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 247. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I. Przedmioty szklane: 1 – wylew butelki z taśmą, wykop liniowy przy ul. Kłodnej, nr inw. 403/1/S; 2–3 – wylewy flakonów aptekarskich, nr inw. 22/1/M; 4 – pieczęć szklana, nr inw. 74/1/S; 5 – szyba prostokątna, nr inw. 404/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 248. Kwartał I. Latryna nr 1. Szkło taflowe: 1 – fragment brzegowy tafli szklanej z zaobloną krawędzią, nr inw. 22/1/M; 2 – fragment szybki trójkątnej, nr inw. 407/1/S; 3 – fragment szybki prostokątnej, nr inw. 406/1/S; 4–9 – fragmenty szybek romboidalnych, nr inw. 408/1/S, 409/1/S, 410/1/S, 411/1/S, 412/1/S, 413/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 249. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Narzędzia i przybory żelazne: 1 – nożyce, nr inw. 173/1/S, warstwa XII; 2–3 – raki, nr inw. 218/1/S, warstwa IX i 303/1/S, warstwa XVII; 4 – fragment sierpa, nr inw. 384/1/S, warstwa XXXI; 5 – przecinak, nr inw. 343/1/S, warstwa XXX; 6 – osada ciosła, nr inw. 387/1/S, warstwa XXVIII; 7–9 – klamry szkutnicze, nr inw. 62/1/S, warstwa XII, 149/1/S, warstwa IV i 326/1/S, warstwa IX. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 250. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 13 (1–6, 8–10), wykop nr 9 (7), wykop instalacyjny (11). Przedmioty z żelaza i metali kolorowych: 1 – żelazny haczyk dwuzębny, nr inw. 353/1/S, warstwa XXIII; 2 – żelazny hak z tordowanym trzpieniem, nr inw. 162/1/S, warstwa XIII; 3–4 – fragmenty żelaznych kabłąków, nr inw. 201/1/S, warstwa IX, 352/1/S, warstwa XXII; 5–7 – żelazne noże, nr inw. 163/1/S, warstwa XIII, 359/1/S, warstwa XXXIIa, 6/1/S, warstwa II; 8 – żelazny nóż nr inw. 63/1/S, warstwa XII; 9–10 – żelazne okucia pochewek noży, nr inw. 90/1/S, warstwa XII, 248/1/S, warstwa XII; 11 – okucie ze stopu miedzi, nr inw. 396/1/S. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 251. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–3), latryna nr 1 (4). Przedmioty z żelaza i metali kolorowych: 1 – cynowa sprzączka kolista, nr inw. 87/1/S, warstwa VIIb; 2 – żelazna sprzączka, nr inw. 112/1/S, warstwa I; 3 – pierścionek taśmowaty ze stopu miedzi, nr inw. 199/1/S, warstwa XII; 4 – okucie okładki książki ze stopu miedzi, nr inw. 10/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 252. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Gwoździe żelazne (1–5) i skobel (6): 1 – nr inw. 285/1/S, warstwa XX, 2 – nr inw. 304/1/S, warstwa XXII; 3 – nr inw. 324/1/S, warstwa V; 4 – nr inw. 331/1/S, warstwa I; 5 – nr inw. 325/1/S, warstwa V; 6 – nr inw. 368/1/S, warstwa XXVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 253. Kwartał I. Latryna nr 1 (1), Wykopy nr 13 i 14 (2–4). Fragment blachy ołowianej, nr inw. 51/1/S, warstwa II; klucze: 2 – 61/1/S, warstwa XII; 3 – nr inw. 362/1/S, warstwa XXV; 4 – nr inw. 305/1/S, warstwa V. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 254. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1), latryna nr 1 (2–3). Naczynia i sztućce z metali kolorowych: 1 – kubek ze srebrnej blachy, nr inw. 158/1/S, warstwa I; łyżki: 2 – cynowa, nr inw. 12/1/S, warstwa II; 3 – ze stopu miedzi, nr inw. 11/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 255. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Militaria: 1 – ostroga zdobiona, nr inw. 247/1/S, warstwa XII; 2 – wędzidło dwudzielne, nr inw. 111/1/S, warstwa IX; 3 – okucie, element uprzęży, nr inw. 88/1/S, warstwa XII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 256. Kwartał I. Wykop nr 13 (1–5), latryna nr 1, warstwa II (6). Wyroby z surowców skalnych: osełki: 1 – nr inw. 154/1/S, warstwa V; 2 – nr inw. 361/1/S, warstwa XXXVI; 3 – nr inw. 234/1/S, warstwa VIIb; 4 – nr inw. 82/1/S, warstwa XIIa; 5 – nr inw. 135/1/S, warstwa XIVa; 6 – pionek do gry, nr inw. 7/1/S; 7 – płytka kamienna, nr inw. 427/1/S, latryna nr 1. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 257. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Przekłuwacze z kości i poroża: 1 – nr inw. 289/1/S, warstwa XIX; 2 – nr inw. 302/1/S, warstwa XXII; 3–5 – nr inw. 341/1/S, 342/1/S, 379/1/S, warstwa XXX; 6 – nr inw. 309/1/S, warstwa XXIV. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś

18


I. Ryciny

Ryc. 258. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Rogowe grzebienie jednostronne: 1 – nr inw. 278/1/S, warstwa XVIIa; 2–3 – nr inw. 367/1/S, 370/1/S, warstwa XXVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 259. Kwartał I. Rogowe grzebienie dwustronne: 1 – nr inw. 9/1/S, latryna nr 1, warstwa II; 2 – nr inw. 197/1/S, wykopy 13 i 14, warstwa IX; 3 – nr inw. 399/1/S, wykop liniowy. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 260. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Igły kościane: 1 – nr inw. 288/1/S, warstwa XVIIa; 2 – nr inw. 292/1/S, warstwa XIX; 3–4 – nr inw. 347/1/S, 372/1/S, warstwa XXVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 261. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Wyroby kościane: 1–2 – płozy, nr inw. 138/1/S, warstwa VIIb i 249/1/S, warstwa V; 3–4 – hetki, nr inw. 354/1/S, warstwa XXIII i 378/1/S, warstwa XXIX; 5 – szpila, nr inw. 244/1/S, warstwa XVII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 262. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–3), wykop nr 1 (4), latryna nr 1 (5). Wyroby kościane i rogowe: 1– grzebień tkacki, nr inw. 85/1/S, warstwa XII; 2 – oprawka stożkowata, 386/1/S, warstwa XLV; 3 – aerofon, nr inw. 327/1/S, warstwa XIVa; 4 – narzędzie do mizdrowania skór, nr inw. 3/1/S, warstwa IV; 5 – trzonek sztućca, nr inw. 2/1/S, warstwa I. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 263. Kwartał I. Latryna nr 1 (1), wykopy nr 13 i 14 (2, 3). Przedmioty nieokreślone funkcjonalnie z poroża i kości: 1 – nr inw. 8/1/S, warstwa II; 2 – nr inw. 64/1/S, warstwa VIIb; 3 – nr inw. 318/1/S, warstwa XV. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Ryc. 264. Kwartał I. Kura – kość udowa, kanał wypełniony całkowicie związkami mineralnymi (MEBO+++). Średniowiecze, nr inw. 35/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 265. Kwartał I. Bydło – żebra. Pozostałości po porcjowaniu. Przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 266. Kwartał I. Bydło – łopatki. Ślady porcjowania poprzez rąbanie, brak kątów dobrzusznych i okolic szyjek, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 267. Kwartał I. Bydło – kości ramienne, ogólny stan zachowania oraz ślady rąbania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 268. Kwartał I. Bydło – kości promieniowe, ogólny stan zachowania oraz ślady rąbania, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 269. Kwartał I. Bydło: a–b – kości śródręcza, ślady rąbania, c – kość piętowa, ślady rąbania, d – kość piętowa, ślady nacinania, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 270. Kwartał I. Bydło – kości piętowe, ślady rąbania na trzonie, średniowiecze, nr inw. 55/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 271. Kwartał I. Bydło: a – kości skokowe, ślady rozłupywania o różnej orientacji, b – kość piętowa, ślady rąbania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 272. Kwartał I. Bydło – kręgi lędźwiowe. Wyrostki poprzeczne ze śladami odrąbania od trzonów oraz negatywami noża, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 273. Kwartał I. Bydło – kręg piersiowy, ślady odpiłowania wyrostka kolczystego, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 44/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 274. Kwartał I. Bydło – kręg lędźwiowy, ślady odcięcia wyrostka poprzecznego po lewej stronie oraz rąbania prostopadle do osi kręgosłupa, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 275. Kwartał I. Bydło – kość piszczelowa, ślady ostrego narzędzia, średniowiecze, nr inw. 33/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 276. Kwartał I. Świnia – łopatka, ślady rąbania w okolicach szyjki, początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 46/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 277. Kwartał I. Świnia – kości przedramienia, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 278. Kwartał I. Owca/koza – żebra ze śladami porcjowania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 279. Kwartał I. Kot – kość czołowa z negatywami po ostrzu noża użytego do skórowania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 280. Kwartał I. Bydło – człony palcowe bliższe ze śladami użytkowania, średniowiecze, nr inw. 32/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 281. Kwartał I. Koń – fragment płozy sań wykonanej kości promieniowej, początek XIII wieku, nr inw. 44/1/M. Fot. D. Makowiecki

19


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 282. Kwartał I. Koń – fragment płozy sań wykonanej z kości śródręcza, średniowiecze, nr inw. 34/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 283. Kwartał I. Bydło – ostrze (nóż) wykonane z żebra, 1. połowa XIII wieku, nr inw. 39/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 284. Kwartał I. Bydło – żebra ze zmianami patologicznymi, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 285. Kwartał I. Bydło – panewka kości miednicznej z objawami zmian degeneratywnych, w tym zeszlifowania powierzchni stawowej, 1. połowa XIII wieku (lata 30.–40.), nr inw. 38/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 286. Kwartał I. Bydło – kość śródręcza o zdeformowanych bloczkach, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 287. Kwartał I. Bydło – fragment kości szczękowej z nieprawidłowym starciem trzonu zęba trzonowego trzeciego, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 288. Szczecin. Kwartał I. Świnia – zmiany patologiczne w okolicach stawu łokciowego, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 289. Kwartał I. Świnia – trzon kości piszczelowej z przyrośniętym trzonem kości strzałkowej, początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 46/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 290. Kwartał I. Świnia – trzon kości piszczelowej z przyrośniętym trzonem kości strzałkowej, 1. połowa XIII wieku, nr inw. 40/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 291. Kwartał I. Świnia – kość piętowa ze zmianami patologicznymi, średniowiecze, nr inw. 32/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 292. Kwartał I. Koń – kręg piersiowy z osteofitem, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 293. Kwartał I. Kot – kość piszczelowa ze zgrubieniem na trzonie, średniowiecze, nr inw. 33/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 294. Kwartał I. Dzik – panewka kości miednicznej ze zmianami patologicznymi i ze zgrubieniem na trzonie, średniowiecze, nr inw. 32/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 295. Kwartał. Dzik – trzon kości piszczelowej ze zmianami patologicznymi powstałymi podczas zrastania się z trzonem kości strzałkowej na trzonie, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 296. Kwartał I. Jeleń – kość piętowa ze zmianami patologicznymi na powierzchni bocznej kości, 1. połowa XIII w. (lata 30.–40.), nr inw. 38/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 297. Kwartał I. Jastrząb – kość udowa, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Ryc. 298. Zarys wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych na tle historycznych kwartałów zabudowy Podzamcza oraz Wzgórza Zamkowego. Numerami 1–13 oznaczono miejsca odkrycia reliktów wału, wg A. Uciechowskiej-Gawron, oprac. M. Gibczyński Ryc. 299. Widok Bramy Panieńskiej: 1 – na rycinie G. Brauna / F. Hogenberga z roku 1588 (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie); 2 – Brama Panieńska w czasach ufortyfikowanego Szczecina. Widok od strony miasta. F. Treder, 1879 (z archiwum fotografii Muzeum Narodowego w Szczecinie) Ryc. 300. Baszta Panieńska (Siedmiu Płaszczy): 1 – fundament łękowy muru obronnego odsłonięty w sąsiedztwie Baszty Panieńskiej. Fot. A. Uciechowska-Gawron; 2 – widok Baszty Panieńskiej (Siedmiu Płaszczy) w 1947 roku. Fot. S. Dowlasz (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie; 3 – Baszta Panieńska (Siedmiu Płaszczy) przed rokiem 1945 (z archiwum fotografii Muzeum Narodowego w Szczecinie) Ryc. 301. Kataster szwedzki z 1706 roku kwartału I z nazwiskami właścicieli działek. Kwartał Kessin, s. 301 (ze zbiorów Archiwum Krajowego w Greifswaldzie) Ryc. 302. Fragment Plan de la Ville Stettin MDCCXXI (1721) (ze zbiorów kartograficznych Archiwum Państwowego w Szczecinie, sygn. 815) Ryc. 303. Rzut i widok pierzei kwartału I z początku XIX wieku opracowany na podstawie Akt Policji Budowlanej (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie). Oprac. T. Balcerzak Ryc. 304. Kamienica nr 46: 1 – widok piwnic od strony ulicy Kłodnej; 2 – relikt kręconych schodów w oficynie. Fot. T. Balcerzak Ryc. 305. Posesja przy ulicy Kłodnej 30: 1 – widok piwnic od strony murów obronnych. Fot. T. Balcerzak; 2 – murowana latryna o średnicy 2,5 m. Fot. A. Uciechowska-Gawron

20


I. Ryciny

Ryc. 306. Przykład rzutów kamienicy z ulicy Kłodnej nr 11 (parter, piętro) z XVIII wieku. W: B. Saal, Das Stettiner Wohnungswesen in 18 Jahrhundert, Stettin 1938, 55 Ryc. 307. Ulica Kłodna: 1 – widok kamienno-ceglanego muru pomiędzy piwnicami kamienic 28 i 29. Fot. T. Balcerzak; 2 – widok północnej pierzei ulicy Kłodnej, stan z początku XX wieku Ryc. 308. Ulica Kłodna: 1 – kamienne relikty ściany tylnej starsze niż kamienica nr 26. Fot. T. Balcerzak; 2 – wodociąg nr 1; 3 – wodociąg nr 2. Fot. S. Słowiński Ryc. 309. Projekt nowej zabudowy kwartału I z lat 2000–2001: 1 – sylweta północnej pierzei ulicy Kłodnej jako jeden z istotnych elementów wytycznych konserwatorskich dla nowoprojektowanej zabudowy kwartału I; 2 – widok od strony ulicy Kłodnej. Oprac. Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. w Szczecinie Ryc. 310. Fazy zabudowy zachodniej części kwartału I. Oprac. T. Balcerzak, M. Gibczyński Ryc. 311. Szczecińskie Podzamcze z polskimi i niemieckimi nazwami ulic przywoływanymi w tekście. Oprac. M. Gibczyński, A.B. Kowalska Ryc. 312. Widok Szczecina z lotu ptaka od strony zachodniej, G. Braun i F. Hogenberg, ok. 1590 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), w powiększeniu rejon ulicy Kłodnej. Fot. K. Kowalski Ryc. 313. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), zabudowa kwartału I od strony umocnień obronnych. Fot. G. Solecki, oprac. A.B. Kowalska Ryc. 314. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), zabudowa ulicy Kłodnej: pierzeja północna – kolor czerwony, pierzeja południowa na odcinku pomiędzy ulicami Panieńską i Warzywną – kolor zielony, pomiędzy wylotami ulic Warzywnej i Nagelstrasse – kolor niebieski, pomiędzy Nagelstrasse i murami – kolor żółty. Fot. G. Solecki, oprac. A.B. Kowalska Ryc. 315. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie): zabudowa północnej pierzei ulicy równoległej do Kłodnej (późniejsza Fisherstrasse) – kolor czerwony; zabudowa pierzei południowej pomiędzy ulicą Panieńską i Targiem Rybnym – kolor zielony; zabudowa pomiędzy Targiem Rybnym a wylotem ulicy Małej Odrzańskiej – kolor niebieski; zabudowa pomiędzy wylotem ulicy Małej Odrzańskiej i murem miejskim – kolor żółty. Fot. G. Solecki, oprac. A. B. Kowalska Ryc. 316. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), zabudowa wschodniej pierzei ulicy Panieńskiej. Fot. G. Solecki, oprac. A. B. Kowalska Ryc. 317. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), Brama Kłodna (Baumtor). Fot. G. Solecki Ryc. 318. Kwartał I na planie Jacobusa Rettiga z 1629 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie). Fot. G. Solecki Ryc. 319. Plan Szczecina Daniela Portiusa z 1630 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie) Ryc. 320. Fragment planu katastralnego Szczecina z 1706 roku z kwartałem I Ryc. 321. Kwartał I na planie Szczecina z 1721 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie). Fot. G. Solecki Ryc. 322. Kwartał I i Most Kłodny na planie Szczecina z 1811 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie) Ryc. 323. Widok Szczecina z lotu ptaka od północnego wschodu. Staloryt Stettin rytowany przez Williama Frencha według rysunku Adolfa Eltznera, wydany w 1851 roku (?) przez Oficynę Spadkobierców Alberta Henry’ego Payne’a czynną w Dreźnie i Lipsku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie) Ryc. 324. Kamienica, ul. Panieńska 46, fasada wg projektu przekształcenia okien na parterze, 1881 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1479) Ryc. 325. Kamienica, ul. Panieńska 46, rzut I, II i III piętra według projektu zainstalowania klozetów, 1885 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1479) Ryc. 326. Kamienica, ul. Panieńska 46, rzut południowej części parteru oraz przekrój przez budynek według projektu połączenia dwóch pomieszczeń parteru w jedną dużą salę restauracyjną, 1903 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1479) Ryc. 327. Kamienica, ul. Panieńska 46, elewacja dwóch dolnych kondygnacji według projektu przebudowy sklepu na mieszkanie, 1938 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1117)

21


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 328. Kamienica, ul. Kłodna 30, rzut parteru według projektu zainstalowania klozetów, 1911 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 489) Ryc. 329. Kamienica, ul. Kłodna 30, plan sytuacyjny parceli z 1909 r. (z naniesionymi zmianami z 1911 r.) (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 489) Ryc. 330. Kamienica, ul. Kłodna 30, projekt budowy klozetu pod schodami do warsztatu na podwórzu. Plan sytuacyjny, rzut warsztatu, przekrój, 1912 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 489) Ryc. 331. Kamienica, ul. Kłodna 29, rzut parteru wg projektu adaptacji budynku tylnego na mieszkanie, 1854 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1548) Ryc. 332. Kamienica, ul. Kłodna 29, rzut parteru wg projektu zainstalowania klozetów, 1920 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1548) Ryc. 333. Kamienica, ul. Kłodna 29, rzut i przekrój piwnicy wg projektu adaptacji z 1921 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1548) Ryc. 334. Kamienica, ul. Kłodna 28, projekt budowy warsztatu ślusarskiego na podwórzu – przekrój i rzuty obu kondygnacji, 1860 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Ryc. 335. Kamienica, ul. Kłodna 28, plan sytuacyjny parceli wg projektu budowy warsztatu ślusarskiego na podwórzu, 1860 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Ryc. 336. Kamienica, ul. Kłodna 28, projekt przekształcenia fasady – widok i przekrój, 1880 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Ryc. 337. Kamienica, ul. Kłodna 28, rzut parteru wg projektu zainstalowania klozetów, 1915 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Ryc. 338. Kamienica, ul. Kłodna 27, rzut parteru wg projektu budowy warsztatu w podwórzu, 1902 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1550) Ryc. 339. Kamienica, ul. Kłodna 26, rzut parteru wg projektu zainstalowania klozetów, 1915 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1547) Ryc. 340. Kamienica, ul. Kłodna 25, rzut parteru wg niezrealizowanego projektu zainstalowania klozetów, 1931 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1546) Ryc. 341. Szczecin, Stare Miasto: 1 – Studnia przy Panieńskiej 12; 2 – studnia na Nowym Rynku. Fot. S. Słowiński Ryc. 342. Wczesnośredniowieczne paleniska: 1 – palenisko w drewnianym obramowaniu w domu plecionkowym z 2. połowy XI wieku; 2 – skupisko przepalonych kamieni (pozostałości pieca?) w domu ramowo-szkieletowym z 1. połowy XII wieku. Fot. A. Uciechowska-Gawron Ryc. 343. Palenisko z okapem umieszczone w centralnej części izby. Ilustracja z Tacuinum sanitatis. https://www.moleiro.com/en/books-of-medicine/tacuinum-sanitatis.html (dostęp 6.09.2014)

22


I. Ryciny

LIST OF FIGURES Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18. Fig. 19. Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29. Fig. 30. Fig. 31. Fig. 32. Fig. 33. Fig. 34. Fig. 35. Fig. 36.

Quarter I within Szczecin Podzamcze against the modern street grid. Prepared by M. Gibczyński Location of trench explored in 1975–1978, Kłodna Street, before the World War II. After: Suburbium 2003, fig. 2 Trench in Panieńska Street explored in 1994. Prepared by K. Kowalski Archaeological excavations in Brama Panieńska (the Maiden Gate) area. Prepared by T. Balcerzak Excavations at the junction of Panieńska and Kłodna Streets, shown in red: Late Gothic walls from the 14th–16th century. Prepared by T. Balcerzak, M. Gibczyński Excavations at the junction of Panieńska and Kłodna Streets, shown in blue: trenches. Prepared by T. Balcerzak, M. Gibczyński Plan and section legend. Prepared by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. N and S sections of trench 1. Drawing by I. Bobik Quarter I. Drain barrel by defensive walls. View from the S. Photograph by S. Słowiński Quarter I. N and E sections of trench 2. Drawing by I. Bobik Quarter I. N and E sections of trench 3. Drawing by M. Ziomek Quarter I. N and W sections of trench 4. Drawing by I. Bobik Quarter I. S and W sections of trench 5. Drawing by I. Bobik Quarter I. S and W sections of trench 6. Drawing by I. Bobik Quarter I. S and W sections of trench 7. Drawing by I. Bobik Quarter I. S and W sections of trench 8. Drawing by I. Bobik Quarter I. N and W sections of trench 9. Drawing by I. Bobik Quarter I. S and E sections of trench 10. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 11. View of drain barrels at the level of layer IV and III. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 11. Drain barrels located along western wall of tenement No. 46. View from the SE. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 11. Drain barrel in north-western corner of tenement No. 46. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trench 11. Wooden container by eastern wall of tenement No. 46. View from the W. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trenches 13 and 14. W section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. N section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. E section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. S section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. N section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. S section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart, S section, W part. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart, sections E and part of S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. W part of trench 14. View of construction of the rampart at the level of layers XLV–XLIV. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 14. View of construction of the rampart at the level of layers XLIII–XLII. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 14. Roof of the rampart during phase II. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase II, W part. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase II, W part. View from the W. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase II, E part. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

23


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 37. Fig. 38. Fig. 39. Fig. 40. Fig. 41. Fig. 42. Fig. 43. Fig. 44. Fig. 45. Fig. 46. Fig. 47. Fig. 48. Fig. 49. Fig. 50. Fig. 51. Fig. 52. Fig. 53. Fig. 54. Fig. 55.

Quarter I. Trench 14. Bottom of the rampart during phase II. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. View of construction of buildings 6 and 5 at the level of layers XLI–XXXVIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Part of the house of the wattle construction 6 (layer XL). View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Part of the log house 5 (layer XXXIX). View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Part of the wattle construction at the foot of the rampart (layer XXXVI). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. View of construction of the rampart at the level of layers XXXIII–XXVIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Third view of construction of the rampart at the level of layers XXXII–XXIX. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Second view of construction of the rampart at the level of layers XXXII–XXIX. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. First view of construction of the rampart at the level of layers XXXII–XXIX. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, construction of the wooden box (layer XXXII). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, SE corner of the wooden box (layer XXXII). View from the NE. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, planks between wooden boxes (layer XXXIIa). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, beams and planks between wooden boxes (layer XXXIIa). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, construction of the wooden box (layer XXXII). View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, construction in the SE corner of the trench (layers XXXIII–XXXI). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XXXII–XXIX. View from the NE. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XXXII–XXIX. View from the W. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XXXII–XXIX. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXVIII–XXVII. W part, view from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Fig. 56. Fig. 57. Fig. 58. Fig. 59. Fig. 60.

Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXVIII–XXVII. E part, view from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Second view of the construction of the rampart wooden box in the south-eastern corner of the trench at the level of layer XXIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XXVI–XXV. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXV. View from the SW. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXV. View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Fig. 61. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXV. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

24


I. Ryciny

Fig. 62. Fig. 63. Fig. 64. Fig. 65. Fig. 66. Fig. 67. Fig. 68. Fig. 69. Fig. 70. Fig. 71. Fig. 72. Fig. 73. Fig. 74. Fig. 75. Fig. 76. Fig. 77. Fig. 78. Fig. 79. Fig. 80.

Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXV–XXIV. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 13. Second view of the construction of the rampart and building(?) 4 at the level of layer XXIII. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 13. First view of the construction of the rampart and building(?) 4 at the level of layer XXIII. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the N. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the N. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the N. Photograph by S. Słowiński Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layer XXIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XXII–XXI. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 13. View of the construction of the rampart at the level of layers XXII–XXI. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXII–XXI. View from the W. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXII–XXI. View from the N. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXII–XXI. View from the N. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XX–XVI. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XX–XIX. View from the E. Photograph by E. Wilgocki

Fig. 81. Fig. 82. Fig. 83. Fig. 84. Fig. 85.

Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XX–XIX. View from the SE. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XX–XIX. View from the SW. Photograph by E. Wilgocki Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XVIII–XVII. Drawing by I. Bobik Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXVIII. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII. View from the E. Photograph by E. Wilgocki

Fig. 86. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII. View from the NE. Photograph by E. Wilgocki

25


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 87. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII, SE part of the trench. View from the N. Photograph by E. Wilgocki Fig. 88. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII, SW part of the trench. View from the E. Photograph by E. Wilgocki Fig. 89. Quarter I. Trench 13. View of the construction of the rampart at the level of layers XVIII–XVII. Drawing by I. Bobik Fig. 90. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XVII-XVIIa. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 91. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XVII-XVI. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 92. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XVII-XVI. View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 93. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XVII–XVI. Drawing by I. Bobik Fig. 94. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, construction detail in layer XVI. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 95. Quarter I. Trench 13. View of the construction of the rampart at the level of layers XIVa–XIV. Drawing by I. Bobik Fig. 96. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XIV–XIVa. View from the SW. The wooden shield in situ by the E section. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 97. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XIV–XIVa. View from the SW. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 98. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XIV–XIVa. View from the W. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 99. Quarter I. Trench 13. Second view of the lining to the north-east from building 3 at the level of layer XIIa. Drawing by I. Bobik Fig. 100. Quarter I. Trench 13. View of building 3 and lining to the north-east at the level of layer XII. Drawing by I. Bobik Fig. 101. Quarter I. Trench 13. Layer XII, dugout and fragments of sides in the lining. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 102. Quarter I. Trench 13. View of building 2 at the level of layer XI. Drawing by I. Bobik Fig. 103. Quarter I. Trench 13. View of building 1 at the level of layer VIII. Drawing by I. Bobik Fig. 104. Quarter I. Trench 13. Section of the S wall of building 1 at the level of layer VIII. Drawing by I. Bobik Fig. 105. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, the south-east corner. View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 106. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, the south wall. View from the S. Closs-up. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 107. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, the south wall. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 108. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, extension. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 109. Quarter I. Trench 14. Constructions at the level of layer IV. View from the NW. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 110. Quarter I. Inside latrine 1. View from the W. Photograph by S. Słowiński Fig. 111. Quarter I: A – latrine 1. View from the E. Photograph by S. Słowiński; B – small barrel from latrine 1. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 112. Quarter I. Latrine 2. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 113. Quarter I. Trench 13. Latrine 3. View from the E. Photograph by S. Słowiński

26


I. Ryciny

Fig. 114. Quarter I. Trench I. W wall of Brama Panieńska, view of the walls. Drawing by R. Kamiński Fig. 115. Quarter I. Trench I. W section of the trench. Drawing by R. Kamiński Fig. 116. Quarter I. Trench I. E section of the trench. Drawing by R. Kamiński Fig. 117. Quarter I. Trench I. S section of the trench. Drawing by R. Kamiński Fig. 118. Quarter I. Trench I. E section of the wall. Drawing by R. Kamiński Fig. 119. Quarter I. Sewer trench. Top view of wooden water pipes. Drawing by R. Kamiński Fig. 120. Quarter I. Sewer trench. W section. Drawing by R. Kamiński Fig. 121. Quarter I. Sewer trench. Top view of wooden sewers. Drawing by R. Kamiński Fig. 122. Families of early medieval vessel forms. Drawing by H. Bona, prepared by M. Dworaczyk Fig. 123. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XIII; 2 – layer VIII; 3 – layer XXXI; 4–8 – layer XXVIII. Drawing by I. Sukiennicka Fig. 124. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XXIII, 2 – layer XXIIIa, 3 – layer XXII. Drawing by I. Sukiennicka Fig. 125. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–3 – layer XXIII; 4, 6 – layer XXIa; 5 – layer XXII; 7 – layer XXIIIb. Drawing by I. Sukiennicka Fig. 126. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–2, 4, 6 – layer XXIII; 3, 5, 7 – layer XXII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 127. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 4, 6 – layer XXII; 2, 5 – layer XXIII; 3 – layer XXIIIb. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 128. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XXIIIb; 2, 4–5 – layer XXII; 3, 6 – layer XXIa1. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 129. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 3 – layer XVII; 2 – layer XVI. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 130. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 3–4 – layer XVII; 2 – layer XVI. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 131. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 5 – layer XVII; 2 – layer XVIIa; 3–4 – layer XX. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 132. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIII; 2–3 – layer XX; 4 – layer XVIa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 133. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIa; 2–4 – layer XVII; 5 – layer XX, 6 – layer XVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 134. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XX; 2 – layer XVIII; 3 – layer XVII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 135. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIII; 2 – layer XIX; 3 – layer XVII; 4–5 – layer XX. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 136. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVII; 2–3 – layer XVIIa; 4 – layer XVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 137. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIII; 2–3 – layer XVII; 4–5 – layer XVI; 6 – layer XVIIa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 138. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–6 – layer XVII; 7 – layer XVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 139. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–2, 4–6 – layer XIV; 3 – layer XIV4a. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 140. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1–3) and grey ware (4): 1, 3 – layer XIV; 2, 4 – layer XIVa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 141. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3, 5) and grey ware (1–2, 4, 6) (layer XIIa). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 142. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1–2, 4–7) and grey ware (3) (1, 4–7 – layer XII; 2–3 – layer XIIa). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

27


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 143. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3, 5, 7) and grey ware (1–2, 4, 6) (1–2, 4, 6–7 – layer XII; 3 – layer XIIa, 5 – layer XIII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 144. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 4, 6, 8), grey ware (2–3, 7) and early olive stoneware (5) (1, 6 – layer XIIa; 2–3, 5, 8 – layer XIII; 4, 7 – layer XII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 145. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 3–7) and grey ware (2) (1, 4 – layer XIIa; 2–3, 5–7 – layer XII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 146. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3, 6, 8), grey ware (4, 5, 7), transitional pottery (2) and white and cream glazed ware (1) (1, 3, 5, 6, 8 – layer VIIb; 2 – layer IX; 4, 7 – layer VIII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 147. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 4, 7), grey ware (5–6) and transitional pottery (2–3) (1, 2, 4, 7 – layer VIIb; 3, 6 – layer IX; 5 – layer VIII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 148. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3–4), grey ware (5) and red glazed ware (1–2) (1, 4 – layer IX; 2 – layer VIII; 3, 5 – layer VIIb). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 149. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 2, 5, 7), grey ware (3, 8, 9), grey glazed ware (4) and early yellow slipped stoneware (6) (1, 2, 4, 5, 7 – layer V; 3, 6, 8, 9 – layer IV). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 150. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (7) and grey ware (1–6, 8–10) (1–3, 7–9 – layer V; 4–6, 10 – layer IV). Drawing and photograph by I Sukiennicka, A. Ryś Fig. 151. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 3, 5–7) and grey ware (2, 4, 8–10) (1, 7–9, 10 – layer V; 2–6 – layer IV). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 152. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (4), grey ware (1, 3, 6–7), red glazed ware (5) and early grey slipped stoneware (Rhineland) (2) (1, 7 – layer IV; 2–6 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 153. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (5, 9), grey ware (3–4, 7–8, 10), early yellow slipped stoneware (1), early Siegburg stoneware (2), early grey slipped stoneware (Rhineland) (6) (1, 3, 8–9 – layer IV; 2, 4–7, 10 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 154. Quarter I. Trench 10 (3) and trenches 13 and 14 (1–2, 4–6). Early medieval pottery (5), grey ware (1–4), early olive stoneware (6) (1–2, 4 – layer V; 3 – layer III; 5–6 – layer IV). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 155. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (5, 7, 9), grey ware (1–3, 6), transitional pottery (8), red glazed ware (4) and early Siegburg stoneware (10) (1–3 – layer IV; 4–10 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 156. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (2, 4–5, 10), grey ware (1, 3, 7), early yellow slipped stoneware (6), early olive stoneware (8), early grey slipped stoneware (Rhineland) (9) (1, 6, 8–10 – layer IV; 2–5, 7 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 157. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 4, 5) and grey ware (2, 3) (1, 2, 4, 5 – layer V; 3 – layer IV). Drawing by I. Sukiennicka Fig. 158. Quarter I. Latrine 1. Pots, transitional pottery, beginning of the 16th century. Photograph by A. Ryś Fig. 159. Quarter I. Latrine 1. Brick-red pipkin, glazed, the 16th – the first half of the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 160. Quarter I. Latrine 1. A – brick-red pot, glazed, the 16th – the first half of the 17th century; B – wide-mouthed brick-red vessel, glazed, the second half of the 17th – the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 161. Quarter I. Latrine 1. A – wide-mouthed vessel, brick-red glazed, the second half of the 17th – the first half of the 18th century; B – brick-red bowl, glazed, the end of the 16th–17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 162. Quarter I. Latrine 1. A – brick-red plate, glazed, the end of the 16th–17th century; B – brick-red glazed vessel, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 163. Quarter I. Latrine 1. A–B – brick-red glazed bowls. The second half of the 17th century(?). Photograph by A. Ryś

28


I. Ryciny

Fig. 164. Quarter I. Latrine 1. A – brick-red glazed jug, the second half of the 17th century(?); B – brick-red glazed jug, the beginning of the 18th century(?). Photograph by A. Ryś Fig. 165. Quarter I. Latrine 1. A–B – slipped bowls, glazed, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 166. Quarter I. Latrine 1. A – slipped glazed plate, imitation of Werraware, the end of the 17th century; B – Weserware-like plate, the first half of the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 167. Quarter I. Latrine 1. A – Weserware-like plate, the first half of the 17th century; B – slipped glazed bowl, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 168. Quarter I. Latrine 1. A – slipped bowl, glazed; B – slipped plate, glazed, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 169. Quarter I. Latrine 1. A – slipped bowl, glazed, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century; B – pot made of brightly fired clay, the second half of the 17th – the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 170. Quarter I. Latrine 1. Pot made of brightly fired clay, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 171. Quarter I. Latrine 1. A–B – pots made of brightly fired clay, the second half of the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 172. Quarter I. Latrine 1. Tripod frying pan made of brightly fired clay, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 173. Quarter I. Latrine 1. A–B – deep bowls made of brightly fired clay, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 174. Quarter I. Latrine 1. A – deep bowl made of brightly fired clay, the 17th century; B – bowl made of brightly fired clay, the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 175. Quarter I. Latrine 1. A–B – plates made of brightly fired clay, the 17th and 17th–18th centuries. Photograph by A. Ryś Fig. 176. Quarter I. Latrine 1. A – mug(?) made of brightly fired clay, the second half of the 17th century – the beginning of the 18th century; B – tripod pot made of brightly fired clay, around the mid-17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 177. Quarter I. Latrine 1. A – Werraware-like bowl, around mid-17th century; B – Werraware-like bowl, the first half of the 17th century. Photograph by. A. Ryś Fig. 178. Quarter I. Latrine 1. Werraware-like bowl with a strainer, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 179. Quarter I. Latrine 1. A – jug/mug; B – bowl, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 180. Quarter I. Latrine 1. A – jug, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century; B – mug made of brightly fired clay, the 17th/18th centuries. Photograph by A. Ryś Fig. 181. Quarter I. Latrine 1. A – plate in Wanli style. Harlingen, Friesland, the second half of the 17th century; B – faience plate decorated with a closed twig motif. The Netherlands, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 182. Quarter I. Latrine 1. A – faience plate with an image of William III of England. The Netherlands, the 17th/18th centuries; B – faience plate with an image of Amalia of Solms-Braunfels. The Netherlands, the end of 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 183. Quarter I. Latrine 1. A – faience plate decorated with a motif of basket of fruit. The Netherlands (Delft?), around the mid-18th century; B – faience plate. The Netherlands (Delft?), the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 184. Quarter I. A – faience plate. The Netherlands (Delft?), the 18th century; B – plate decorated with a scattered pattern (strooipatroon). The Netherlands, Delft, around the mid-18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 185. Quarter I. Latrine 1. A – faience plate decorated with floral motif. Delft(?), the 18th century; B – faience lid. Delft, De Witte Starre (the White Star) workshop, around 1760–1772. Photograph by A. Ryś Fig. 186. Quarter I. Latrine 1. A – plate, “white Delft”, the second half of the 18th century; B – Pomeranian faience vessel, around the mid-18th century. Photograph by A. Ryś. Fig. 187. Quarter I. Latrine 1. Fragments of Pomeranian faience vessels. Photograph by A. Ryś Fig. 188. Quarter I. Latrine 1. A – jug, Stettiner Ware, the first half of the 18th century; B – plate, Stettiner Ware, the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś

29


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 189. Quarter I. Latrine 1. Plate, Stettiner Ware, around 1750. Photograph by A. Ryś Fig. 190. Quarter I. Latrine 1. Stoneware mug. Duingen, the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 191. Quarter I. Latrine 1. Stoneware mug. Bad Muskau, the first half of the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 192. Quarter I. Latrine 1. Stoneware jug, the so-called Tüllenkanne. Trzebiel, the second half of the 17th–the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś Fig. 193. Quarter I. Latrine 1. Dripping pan, the 17th century. Photograph by A. Ryś Fig. 194. Quarter I. Latrine 1. Chafing dish, the 17th century. Photograph by An. Ryś Fig. 195. Quarter I. Latrine 1, layer II. Bowl-shaped tile coated inside with a green glaze and slip undercoat. Photograph by A. Ryś Fig. 196. Quarter I. Latrine 1, layer II. Cornice and corner tile. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś Fig. 197. Quarter I. Latrine 1, layer II. Fragments of tiles: 1–3 – panel; 4–6 – decorated with rhombus motif. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś Fig. 198. Quarter I. Latrine 1, layer I. Fragments of tiles decorated with acorn motif. Drawing by R. Kamiński Fig. 199. Quarter I. Latrine 1, layer I. Middle finial tile. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś; bottom: finial tile in the collection of the Museum für Kunstgeschichte der Hansestadt Lübeck, INR.-Nr. 1911–52 Fig. 200. Quarter I. Latrine 1, layer I (4, 5), layer II (1–3). Fragments of tiles decorated with: 1 – flowers in a jug motif; 2 – flower motif; 3 – laurel wreath motif; 4 – laurel wreath and peony motif; 5 – flower arrangement of tulip, cornflower, peony and laurel wreath. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś Fig. 201. Quarter I. Fragments of tiles decorated with: 1 – embossed palmette (latrine 1, layer II); 2 – flower arrangement in central part of the plate (trench 11, layer IV); 3 – flower motifs (latrine 1, layer 2); 4 – fragment of vertical moulding decorated with paints (trench 7, layer I). Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś Fig. 202. Quarter I. Trench 10. Clay cake tin (impression by A. Szczucińska). Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś Fig. 203. Quarter I. Latrine 1. Bowls of clay tobacco pipes (1–4, 6–8,10,11 – Inv. No. 1/1/S; 5,9 – Inv. No. 14/1/S). Drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 204. Quarter I. Latrine 1. Bowls of clay tobacco pipes and maker’s marks (1–3, 5,6,8 – Inv. No. 1/1/S; 4,7 – Inv. No. 14./1/S). Drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 205. Quarter I. Latrine 1. Decorated stems of clay tobacco pipes (Inv. No. 1/1/S). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 206. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1– 3, 5), trench 11 (4), trench 5 (6). Clay spindle whorls: 1 – Inv. No. 116/1/S, layer XIV; 2 – Inv. No. 161/1/S, layer XIII; 3 – Inv. No. 215/1/S, layer IV; 4 – Inv. No. 314/1/S, layer IV; 5 – Inv. No. 355/1/S, layer XXXIIa; 6 – Inv. No. 25/1/S, layer VI. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 207. Quarter I. Clay objects: net weights: 1 – Inv. No. 5/1/S, trench 10, layer II; 2 – Inv. No. 142/1/S, trench 12, layer I; 3 – Inv. No. 160/1/S, trenches 13 and 14, layer XIVa; 4 – weight, Inv. No. 28/1/S, trench 10, layer II; 5 – gaming counter, Inv. No. 203/1/S, trenches 13 and 14, layer XIa; 6 – melting pot, Inv. No. 431/1/S, trench 8. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 208. Quarter I. Trenches 13 and 14, layer XIV. Kite shield (Inv. No. 175/1/S): 1 – in situ. Photograph by A. Uciechowska-Gawron; 2 – drawing made before conservation. By R. Kamiński; 3a – back side of the shield; 3b – reconstructed handles. Drawing by R. Kamiński Fig. 209. Quarter I. Kite shield: 1 –­ after conservation. Photograph by K. Kowalski; 2 – reconstruction. Drawing by R. Kamiński Fig. 210. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bowls thrown inside and hewed outside: 1 – Inv. No. 172/1/S, layer XV; 2 – Inv. No. 129/1/S, layer IV. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 211. Quarter I. Latrine 1, layer II. Painted wheel-thrown cup, Inv. No. 276/1/S. Photograph by A. Ryś Fig. 212. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bowl staves: 1 – Inv. No. 80/1/S, layer XII; 2 – Inv. No. 169/1/S, layer VIII; 3 – Inv. No. 205/1/S, layer IV; 4 – bottom, Inv. No. 181/1/S, layer XIIa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

30


I. Ryciny

Fig. 213. Quarter I. Trenches 13 and 14. Staves of small wooden pails: 1 – Inv. No. 146/1/S, layer XIII; 2–3 – Inv. No. 131/1/S, layer XIII; 4 – Inv. No. 132/1/S, layer XIII; 5–6 – Inv. No. 245/1/S, layer XVII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 214. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–3), latrine 1. Staves of small wooden pails: 1 – Inv. No. 269/1/S, layer XVII; 2 – Inv. No. 319/1/S, layer XV; 3 – Inv. No. 339/1 S, layer XXXI; 4 – complete small modern wooden pail, Inv. No. 21/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 215. Quarter I. Trenches 13 and 14. Wooden items: 1 – fragment of a scoop, Inv. No. 222/1/S, layer XIV; spoon: 2 – Inv. No. 153/1/S, layer V; 3 – Inv. No. 159/1/S, layer XIVa; 4 – Inv. No. 196/1/S, layer IX; 5 – Inv. No. 223/1/S, layer VIIb; 6 – Inv. No. 277/1/S, layer VIIb. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 216. Quarter I. Latrine 1 (1, 7, 8), trenches 13 and 14 (2, 3, 5, 6), trench 10 (4). Objects of wood, bark and bast: 1 – shovel, Inv. No. 22/1/S, layer II; 2 – spindle, Inv. No. 243/1/S, layer XVII; 3 – semi-finished float, Inv. No. 279/1/S, layer VIIb; 4 – fragment of rope, Inv. No. 29/1/S; 5–6 – handles, Inv. No. 141/1/S, layer XIII and 358/1/S, layer VIIb; 7 – fragment of a piece of furniture (?), Inv. No. 18/1/S, layer II; 8 – unspecified object, Inv. No. 20/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 217. Quarter I. Trenches 13 and 14: 1 – fragment of a frame – Inv. No. 221/1/S, layer XIIa; 2 – dugout – Inv. No. 143/1/S, layer XII. Drawing by E. Szklarska; 3 – modified logboat from Kołobrzeg (after: Ossowski 1999, 127) Fig. 218. Quarter I. Trenches 13 and 14, layers XII (3,4,11,13) and XIIa (1, 2, 5–10, 12). Boat planks: 1 – 107/1/S; 2 – 176/1/S; 3 – 262/1/S; 4 – 263/1/S; 5 – 108/1/S; 6 – 191/1/S; 7 – 186/1/S; 8 – 109/1/S; 9 – 187/1/S; 10 – 188/1/S; 11 – 225/1/S; 12 – 190/1/S; 13 – 92/1/S. Drawing by E. Szklarska Fig. 219. Quarter I. Trenches 13 and 14, layer XII. Boat staves: 1 – 224/1/S; 2 – 258/1/S; 3 – 226/1/S; 4 – 256/1/S; 5 – 229/1/S; 6 – 257/1/S; 7 – 227/1/S; 8 – 238/1/S; 9 – 239/1/S; 10 – 228/1/S; 11 – 104/1/S. Drawing by E. Szklarska Fig. 220. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1–2 – Inv. No. 50/1/S; 3–4 – Inv. No. 54/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 221. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1 and 3 – Inv. No. 55/1/S; 2 – Inv. No. 50/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 222. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1 – Inv. No. 54/1/S; 2–3 – Inv. No. 52/1/S; 4 – Inv. No.­­53/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 223. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1 – Inv. No. 50/1/S; 2 – Inv. No. 212/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 224. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles with heels: 1–3 – Inv. No. 54/1/S; 4–5 – Inv. No. 212/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 225. Quarter I. Latrine 1. Two-part sole of modern footwear with fragments of a rand, Inv. No. 48/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 226. Quarter I. Latrine 1. Mule shoes: 1 – Inv. No. 17/1/S; 2 – Inv. No. 46/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 227. Quarter I. Latrine 1. Modern footwear, Inv. No. 47/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 228. Quarter I. Latrine 1. Modern low-cut slip-on shoes, Inv. No. 210/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 229. Quarter I. Latrine 1. Leather objects: 1 – fragment of a belt, Inv. No. 49/1/S; 2 – hinge, Inv. No. 49/1/S; 3 – basket bottom, Inv. No. 4/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 230. Quarter I. Three anatomical sections of the subfossil wood – transversal section (45×); tangential longitudinal section (250×) and radial longitudinal section (250×): 1–3 Euonymus sp. (pin 212/1/S Cat. No. 141); 4–6 Cornus sp. (pin 211/1/S Cat. No. 140). Photograph by K. Cywa Fig. 231. Quarter I. Latrine 1. Textiles: 1–2 – silk collar tied with a ribbon, Inv. No. 13/1/S; 3 – fragment of silk fabric, Inv. No. 13/1/S; 4 – fragment of wool textile, Inv. No. 15/1/S. Photograph by J. Maik

31


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 232. Quarter I. Latrine 1. Fragments of tumblers: 1 – flute tumbler made of blue glass, layer I, Inv. No. 420/1/S; 2 – fragment of a rim of the octagonal flute tumbler, layer II, Inv. No. 22/1/M; 3–7 – fragments of feet of tumblers, layers I-II, Inv. No. 22/1/M and 23/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 233. Quarter I. Latrine 1, layer II. Tumblers and glasses: 1 – glass of Humpen type, Inv. No. 422/1/S; 2 – glass with mesh-like ornament, Inv. No. 429/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 234. Quarter I. Latrine 1, layer II. Glass with flower ornament (sunflowers), Inv. No. 67/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 235. Quarter I. Latrine 1, layer II. Glasses with ornament: 1 – glass with a representation of a rider wearing a crown, Inv. No. 69/1/S; 2 – fragments of engraved and cut glass, Inv. No. 336/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 236. Quarter I. Latrine 1, layer II. Glass on three feet with flower-animal ornament, Inv. No. 68/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 237. Quarter I. Latrine 1 (1, 3, 4). Trench 11, layer II (2). Glasses and stemware: 1 – plain conical glass, Inv. No. 423/1/S; 2 – fragment of the base of the bowl with foot of the goblet, Inv. No. 27/1/M; 3 – fragment of the Venetian style glass, Inv. No. 22/1/M; 4 – glass of Nuppenbecher type, Inv. No. 66/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 238. Quarter I. Latrine 1. Stemware with flower and animal ornament, Inv. No. 70/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 239. Quarter I. Latrine 1, layer II. Fragments of stemware: 1 – glass with engraved and cut flower design, Inv. No. 71/1/S; 2 – stemware with a bell-shaped bowl, Inv. No. 72/1/S; 3 – fragment of stemware with a glass thread foot, Inv. No. 73/1/S; 4 – stem with foot of a chalice or goblet, Inv. No. 424/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 240. Quarter I. Latrine 1, layer I (3), layer II (1 i 2). Glass tableware: 1 – small bowl made of opaque glass, Inv. No. 425/1/S; 2 – fragment of a jug, Inv. No. 430/1/S; 3–5 – fragments of glass vessel handles, Inv. No. 22/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 241. Quarter I. Fragments of glass vessels: 1 – fragment of a mug or jug with a handle, latrine 1, layer I, Inv. No. 426/1/S; 2 – glass button from a lid of a cylindrical glass or chalice, latrine 1, layer II, Inv. No. 23/1/M; 3–4 – fragments of medieval vessels, trench 13, layer IV, Inv. No. 124/1/S; 5 – fragment of a foot of a medieval vessel, trench 13, layer XII, Inv. No. 246/1/S; 6 – fragment of a squat vessel, latrine 1, layers I–II, Inv. No. 428/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 242. Quarter I. Latrine 1. Fragments of glass tableware and bottles: 1–2 – fragments of stemware and a glass with preserved rims of bowls, layers I–II, Inv. No. 22/1/M i 23/1/M; 3 – fragment of an unidentified glass vessel, destroyed by high temperature, layer II, Inv. No. 23/1/M; 4 – fragment of a painted vessel, layer II, Inv. No. 23/1/S; 5 – part a cylindrical bottle base, trench 2, layer I, Inv. No. 6/1/M; 6 – fragments of a squat flask, layer I, Inv. No. 414/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 243. Quarter I. Latrine 1. Glass bottles from layers I–II: 1 – vial with an ovoid body, Inv. No. 415/1/S; 2–3 – fragments of four-sided bottles, Inv. No. 417/1/S, 23/1/M; 4 – base of a many-sided bottle, Inv. No. 418/1/S; 5 – fragment of a cylindrical bottle, Inv. No. 22/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 244. Quarter I. Latrine 1. Base of cylindrical bottles, 1, 3, 4 – Inv. No. 22/1/M and 2 – 1/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 245. Quarter I. Latrine 1, layers I–II. Pharmaceutical flasks and bottles: 1–2 – bases of cylindrical pharmaceutical flasks, Inv. No. 22/1/M; 3 – cylindrical pharmaceutical bottle, Inv. No. 419/1/S; 4 – base of a pharmaceutical bottle made of celadon glass, Inv. No. 23/1/M; 5 – fragments of a pharmaceutical bottle, including a base, Inv. No. 23/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 246. Quarter I. Latrine 1, layers I–II. Fragments of glass bottles: 1–6 – bases of cylindrical or squat bottles, Inv. No. 1/1/M, 22/1/M and 23/1/M; 7–9 – fragments of necks with rims, Inv. No. 22/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 247. Quarter I. Latrine 1, layer I. Glass objects: 1 – rim of a bottle with band, trench at Kłodna Street, Inv. No. 403/1/S; 2–3 – rims of pharmaceutical flasks, Inv. No. 22/1/M; 4 – glass seal, Inv. No. 74/1/S; 5 – rectangular pane, Inv. No. 404/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

32


I. Ryciny

Fig. 248. Quarter I. Latrine 1. Glass pane: 1 – edge fragment of a pane of glass with a rounded rim, Inv. No. 22/1/M; 2 – fragment of a triangular pane, Inv. No. 407/1/S; 3 – fragment of a rectangular pane, Inv. No. 406/1/S; 4–9 – fragments of rhomboid panes, Inv. No. 408/1/S, 409/1/S, 410/1/S, 411/1/S, Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka Fig. 249. Quarter I. Trenches 13 and 14. Iron tools and utensils: 1 – scissors, Inv. No. 173/1/S, layer XII; 2–3 – crampons, Inv. No. 218/1/S, layer IX and 303/1/S, layer XVII; 4 – fragment of a sickle, Inv. No. 384/1/S, layer XXXI; 5 – chisel, Inv. No. 343/1/S, layer XXX; 6 – shaft of an adze, Inv. No. 387/1/S, layer XXVIII; 7–9 – sintels, Inv. No. 62/1/S, layer XII, 149/1/S, layer IV i 326/1/S, layer IX. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 250. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–6, 8–10), trench 9 (7), installation trench (11). Objects made of iron and non-ferrous metals: 1 – iron double hook, Inv. No. 353/1/S, layer XXIII; 2 – iron hook with twisted shank, Inv. No. 162/1/S, layer XIII; 3–4 – fragments of iron bends, Inv. No. 201/1/S, layer IX, 352/1/S, layer XXII; 5–7 – iron knives, Inv. No. 163/1/S, layer XIII, 359/1/S, layer XXXIIa, 6/1/S, layer II; 8 – iron knife Inv. No. 63/1/S, layer XII; 9–10 – iron fittings of knife sheaths, Inv. No. 90/1/S, layer XII, 248/1/S, layer XII; 11 – fitting made of copper alloy, Inv. No. 396/1/S. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 251. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–3), latrine 1 (4). Objects made of iron and non-ferrous metals: 1 – tin round buckle, Inv. No. 87/1/S, layer VIIb; 2 – iron buckle, Inv. No. 112/1/S, layer I; 3 – band made of copper alloy, Inv. No. 199/1/S, layer XII; 4 – book cover fitting made of copper alloy, Inv. No. 10/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 252. Quarter I. Trenches 13 and 14. Iron nails (1–5) and staple (6): 1 – Inv. No. 285/1/S, layer XX, 2 – Inv. No. 304/1/S, layer XXII; 3 – Inv. No. 324/1/S, layer V; 4 – Inv. No. 331/1/S, layer I; 5 – Inv. No. 325/1/S, layer V; 6 – Inv. No. 368/1/S, layer XXVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 253. Quarter I. Latrine 1 (1), Trenches 13 and 14 (2–4). Fragment of a lead sheet, Inv. No. 51/1/S, layer II; keys: 2 – 61/1/S, layer XII; 3 – Inv. No. 362/1/S, layer XXV; 4 – Inv. No. 305/1/S, layer V. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 254. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1), latrine 1 (2–3). Vessels and cutlery made of non-ferrous metals: 1 – mug made of silver sheet, Inv. No. 158/1/S, layer I; spoons: 2 – made of tin, Inv. No. 12/1/S, layer II; 3 – made of copper alloy, Inv. No. 11/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 255. Quarter I. Trenches 13 and 14. Weaponry and horse riding kit: 1 – decorated spur, Inv. No. 247/1/S, layer XII; 2 – two-part bit, Inv. No. 111/1/S, layer IX; 3 – fitting, element of a harness, Inv. No. 88/1/S, layer XII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 256. Quarter I. Trenches 13 (1–5), latrine 1, layer II (6). Stone objects: whetstones: 1 – Inv. No. 154/1/S, layer V; 2 – Inv. No. 361/1/S, layer XXXVI; 3 – Inv. No. 234/1/S, layer VIIb; 4 – Inv. No. 82/1/S, layer XIIa; 5 – Inv. No. 135/1/S, layer XIVa; 6 – gaming counter, Inv. No. 7/1/S; 7 – stone plate, Inv. No. 427/1/S, latrine 1. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 257. Quarter I. Trenches 13 and 14. Perforator made of bone and antler: 1 – Inv. No. 289/1/S, layer XIX; 2 – Inv. No. 302/1/S, layer XXII; 3–5 – Inv. No. 341/1/S, 342/1/S, 379/1/S, layer XXX; 6 – Inv. No. 309/1/S, layer XXIV. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 258. Quarter I. Trenches 13 and 14. Horn one-sided combs: 1 – Inv. No. 278/1/S, layer XVIIa; 2–3 – Inv. No. 367/1/S, 370/1/S, layer XXVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 259. Quarter I. Horn two-sided combs: 1 – Inv. No. 9/1/S, latrine 1, layer II; 2 – Inv. No. 197/1/S, trenches 13 and 14, layer IX; 3 – Inv. No. 399/1/S, linear trench. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 260. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bone needles: 1 – Inv. No. 288/1/S, layer XVIIa; 2 – Inv. No. 292/1/S, layer XIX; 3–4 – Inv. No. 347/1/S, 372/1/S, layer XXVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 261. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bone objects: 1–2 – runners, Inv. No. 138/1/S, layer VIIb and 249/1/S, layer V; 3–4 – buzzers, Inv. No. 354/1/S, layer XXIII i 378/1/S, layer XXIX; 5 – needle, Inv. No. 244/1/S, layer XVII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

33


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 262. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–3), trench 1 (4), latrine 1 (5). Objects made of bone and horn: 1 – weaving comb, Inv. No. 85/1/S, layer XII; 2 – conical frame, 386/1/S, layer XLV; 3 – aerophone, Inv. No. 327/1/S, layer XIVa; 4 – tool for removing flesh from the flesh side of the skin, Inv. No. 3/1/S, layer IV; 5 – cutlery handle, Inv. No. 2/1/S, layer I. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 263. Quarter I. Latrine 1 (1), trenches 13 and 14 (2, 3). Unidentified objects made of antler and bone: 1 – Inv. No. 8/1/S, layer II; 2 – Inv. No. 64/1/S, layer VIIb; 3 – Inv. No. 318/1/S, layer XV. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 264. Quarter I. Domestic chicken – femur, canal completely filled with mineral compounds (MEBO+++). The Middle Ages, Inv. No. 35/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 265. Quarter I. Cattle – ribs. Remains after portioning. Before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 266. Quarter I. Cattle – scapula. Traces of portioning by hacking, neither ventral angles nor necks are present, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 267. Quarter I. Cattle – humerus, general state of preservation and traces of hacking, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 268. Quarter I. Cattle – radius, general state of preservation and traces of hacking, before 1216 – the beginning of the 13th century, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 269. Quarter I. Cattle: a–b – metacarpus, traces of hacking, c – calcaneus, traces of hacking, d – calcaneus, traces of cutting, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 270. Quarter I. Cattle – calcaneus, traces of hacking on corpus, the Middle Ages, Inv. No. 55/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 271. Quarter I. Cattle: a – talus, traces of splitting in different directions, b – calcaneus, traces of hacking, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 272. Quarter I. Cattle – lumbar vertebrae. Transverse processes bearing traces of hacking from body and knife impressions, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 273. Quarter I. Cattle – thoracic vertebra, traces of sawing spinous process off, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 44/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 274. Quarter I. Cattle – lumbar vertebra, traces of cutting transverse process on the left side off and hacking perpendicularly to the axis of the spine, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 275. Quarter I. Cattle – tibia, traces of a sharp tool, the Middle Ages, Inv. No. 33/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 276. Quarter I. Pig – scapula, traces of hacking near neck, the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 46/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 277. Quarter I. Pig – forearm, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 278. Quarter I. Sheep/goat – ribs bearing traces of portioning, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 279. Quarter I. Cat – frontal bone with impressions of blade of a knife used for skinning, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 280. Quarter I. Cattle – phalanx proximalis with traces of using, the Middle Ages, Inv. No. 32/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 281. Quarter I. Horse – fragment of a sledge runner made of radius, the beginning of the 13th century, Inv. No. 44/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 282. Quarter I. Horse – fragment of a sledge runner made of metacarpal bones, the Middle Ages, Inv. No. 34/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 283. Quarter I. Cattle – blade (of a knife) made of a rib, the first half of the 13th century, Inv. No. 39/1/M. Photograph by D. Makowiecki

34


I. Ryciny

Fig. 284. Quarter I. Cattle – ribs having pathological changes, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 285. Quarter I. Cattle – acetabulum displaying symptoms of degenerative changes, including grinding of articular surface, the first half of the 13th century (the 1230s–1240s), Inv. No. 38/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 286. Quarter I. Cattle – metacarpus with malformed trochlea, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 287. Quarter I. Cattle – fragment of maxilla with abnormal abrasion of the third molar, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 288. Szczecin. Quarter I. Pig – pathological changes near elbow, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 289. Quarter I. Pig – tibial shaft of the tibia with hypertrophy of shaft of the fibula, the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 46/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 290. Quarter I. Pig – tibial shaft of the tibia with hypertrophy of shaft of the fibula, the first half of the 13th century, Inv. No. 40/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 291. Quarter I. Pig – calcaneus with pathological changes, the Middle Ages, Inv. No. 32/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 292. Quarter I. Horse – thoracic vertebrae with osteophyte, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 293. Quarter I. Cat – tibia with protuberance of a shaft, the Middle Ages, Inv. No. 33/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 294. Quarter I. Wild boar – acetabulum with pathological changes and protuberance of a shaft, the Middle Ages, Inv. No. 32/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 295. Quarter. Wild boar – shaft of the tibia with pathological changes caused by knitting with the bone shaft of the tibia on the shaft, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 296. Quarter I. Red deer – calcaneus with pathological changes on lateral surface of the bone, the first half of the 13th century (the 1230s–1240s), Inv. No. 38/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 297. Quarter I. Hawk – femur, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki Fig. 298. Outline of early medieval fortifications against the historic quarters at Podzamcze (the Suburbium) and Castle Hill. Numbers 1–13 designate places where relicts of the rampart were found, after Uciechowska-Gawron, prepared by M. Gibczyński Fig. 299. View of Brama Panieńska (the Maiden Gate): 1 – on a print made in 1588 by F. Hogenberg and G. Braun (in the collection of the National Muzeum in Szczecin); 2 – Brama Panieńska (the Maiden Gate) at the times when Szczecin was fortified. View from the city. F. Treder, 1879 (from the photo archive of the National Museum in Szczecin) Fig. 300. Baszta Panieńska (the Maiden Tower – Seven Coats Tower): 1 – arch foundation of the defensive wall unearthed in the vicinity of Baszta Panieńska. Photography by A. Uciechowska-Gawron; 2 – view of Baszta Panieńska (the Maiden Tower – Seven Coats Tower) in 1947. Photograph by S. Dowlasz (in the collection of the State Archives in Szczecin); 3 – Baszta Panieńska (the Maiden Tower – Seven Coats Tower) before 1945 (from the photo archive of the National Museum in Szczecin) Fig. 301. Swedish cadastre from 1706 of quarter I with surnames of property owners. Kessin Quarter, p. 301 (in the collection of the State Archive of Greifswald) Fig. 302. Fragment of Plan de la Ville Stettin MDCCXXI (1721) (in the cartographic collection of the State Archives in Szczecin, Cat. No. 815) Fig. 303. Plan and view of quarter I frontage from the beginning of the 19th century prepared on the basis of the Building Police Files (in the collection of the State Archives in Szczecin). Prepared by T. Balcerzak Fig. 304. Tenement No. 46: 1 – view of basements from Kłodna Street; 2 – remains of spiral stairs in annexe. Photograph by T. Balcerzak Fig. 305. Property in 30 Kłodna Street: 1 – view of basements from defensive walls. Photograph by T. Balcerzak; 2 – brick latrine 2.5 m in diametre. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

35


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Fig. 306. Example of tenement plans in 11 Kłodna Street (ground and first floors) from the 18th century. In: B. Saal, Das Stettiner Wohnungswesen in 18 Jahrhundert, Stettin 1938, 55 Fig. 307. Kłodna Street: 1 – view of stone brick wall separating basements in tenements 28 and 29. Photograph by T. Balcerzak; 2 – view of the north frontage of Kłodna Street, as of the beginning of the 20th century Fig. 308. Kłodna Street: 1 – stone remains of the back wall older than tenement No. 26. Photograph by T. Balcerzak; 2 – waterworks 1; 3 – waterworks 2. Photograph by S. Słowiński Fig. 309. Plan for new buildings within quarter I from 2000–2001: 1 – outline of the north frontage of Kłodna Street as one of the essential elements of the conservation guidelines for the newly designed development of quarter I; 2 – view from Kłodna Street. Prepared by Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. in Szczecin Fig. 310. Development phases of the western part of quarter I. Prepared by T. Balcerzak, M. Gibczyński Fig. 311. Podzamcze (the Suburbium) in Szczecin – Polish and German street names mentioned in the text. Prepared by M. Gibczyński, A.B. Kowalska Fig. 312. Bird’s eye view of Szczecin from the west, G. Braun and F. Hogenberg, around 1590 (in the collection of the National Museum in Szczecin), magnified: Kłodna Street area. Photograph by K. Kowalski Fig. 313. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (in the collection of the National Museum in Szczecin), buildings within quarter I from the defensive wall. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska Fig. 314. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (in the collection of the National Museum in Szczecin), buildings in Kłodna street: the north frontage – red, the south frontage in the section between Panieńska and Warzywna Streets – green, between exits of Warzywna Street and Nagelstrasse – blue, between Nagelstrasse and the wall – yellow. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska Fig. 315. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (in the collection of the National Museum in Szczecin): buildings of the north frontage of the parallel street to Kłodna (later: Fisherstrasse) – red; buildings of south frontage between Panieńska Street and Fish Market – green; buildings between Fish Market and exit of Mała Odrzańska Street – blue, buildings between exit of Mała Odrzańska Street and city wall – yellow. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska Fig. 316. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (in the collection of the National Museum in Szczecin), buildings of the east frontage of the Panieńska Street. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska Fig. 317. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (in the collection of the National Museum in Szczecin), Brama Kłodna (Baumtor). Photograph by G. Solecki Fig. 318. Quarter I on plan from 1629 prepared by Jacobus Rettig (in the collection of the National Museum in Szczecin). Photograph by G. Solecki Fig. 319. Plan of Szczecin from 1630 prepared by Daniel Portius (in the collection of the National Museum in Szczecin) Fig. 320. Fragment of the cadastral plan of Szczecin from 1706 with quarter I Fig. 321. Quarter I on a plan of Szczecin from 1721 (in the collection of the National Museum in Szczecin). Photograph by G. Solecki Fig. 322. Quarter I and Kłodny Bridge on plan of Szczecin from 1811 (collection of the National Museum in Szczecin) Fig. 323. Bird’s eye view of Szczecin from the North East. Stettin engraved in steel by William French based on an illustration by Adolf Eltzner, published in 1851 (?) by Henry Payne’s Heirs Publishing House in Dresden and Leipzig (collection of The National Museum in Szczecin) Fig. 324. Tenement, 46 Panieńska Street, facade based on a project for converting windows on a ground floor, 1881 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1479) Fig. 325. Tenement, 46 Panieńska Street, plan I, II and III of the floor based on a project for installing toilets, 1885 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1479)

36


I. Ryciny

Fig. 326. Tenement, 46 Panieńska Street, plan of the southern part of a ground floor and section of a building according to a project of joining two rooms on a ground floor into one large restaurant room, 1903 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1479) Fig. 327. Tenement, 46 Panieńska Street, elevation of two lower floors according to the design of the conversion of a store into an apartment, 1938 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1117) Fig. 328. Tenement, 30 Kłodna Street, view of a ground floor according to a project for installing toilets, 1911 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 489) Fig. 329. Tenement, 30 Kłodna Street, situational plan of a parcel from 1909 (with changes from 1911) (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 489) Fig. 330. Tenement, 30 Kłodna Street, construction plan for a toilet under steps leading to a workshop on a backyard. Situational plan, workshop plan, section, 1912 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 489) Fig. 331. Tenement, 29 Kłodna Street, view of a ground floor according to a conversion plan of a rear building into an apartment, 1854 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1548) Fig. 332. Tenement, 29 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a toilet installation plan, 1920 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1548) Fig. 333. Tenement, 29 Kłodna Street, plan and section according to a conversion plan from 1921 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1548) Fig. 334. Tenement, 28 Kłodna Street, a construction plan of the locksmith’s shop on a backyard – section and plans of both floors, 1860 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549) Fig. 335. Tenement, 28 Kłodna Street, situational plan of a parcel according to a construction plan of the locksmith’s shop on a backyard, 1860 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549) Fig. 336. Tenement, 28 Kłodna Street, a facade conversion plan – view and section, 1880 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549) Fig. 337. Tenement, 28 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a toilet installation plan, 1915 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549) Fig. 338. Tenement, 27 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a construction plan of the shop in a backyard, 1902 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1550) Fig. 339. Tenement, 26 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a toilet installation plan, 1915 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1547) Fig. 340. Tenement, 25 Kłodna Street, plan of a ground floor according to unimplemented toilet installation plan, 1931 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1546) Fig. 341. Szczecin, the Old Town: 1 – well in 12 Panieńska Street; 2 – well in the Old Town. Photograph by S. Słowiński Fig. 342. Early medieval hearths: 1 – hearth in a wooden frame in a wattle-and-daub house from the second half of the 11th century; 2 – concentration of burnt stones (stove remains?) in a frame or skeleton house from the first half of the 12th century. Photograph by A. Uciechowska-Gawron Fig. 343. Hearth with ventilation hood in the central part of the room. Illustration from Tacuinum sanitatis. https://www.moleiro.com/en/books-of-medicine/tacuinum-sanitatis.html (accessed 6 September 2014)

37


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 1. Kwartał I w obrębie szczecińskiego Podzamcza na tle współczesnej siatki ulic. Oprac. M. Gibczyński Fig. 1. Quarter I within Szczecin district by the River Odra against the modern street grid. Prepared by M. Gibczyński

38


I. Ryciny

Ryc. 2. Usytuowanie wykopu badanego w latach 1975–1978, ul. Kłodna przed drugą wojną światową. Wg: Suburbium 2003, ryc. 2 Fig. 2. Location of trench explored in 1975–1978, Kłodna Street, before the World War II. After: Suburbium 2003, fig. 2

Ryc. 3. Wykop przy ulicy Panieńskiej badany w 1994 roku. Oprac. K. Kowalski Fig. 3. Trench in Panieńska Street explored in 1994. Prepared by K. Kowalski

39


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 4. Badania archeologiczne w rejonie Bramy Panieńskiej. Oprac. T. Balcerzak Fig. 4. Archaeological excavations in the area of Brama Panieńska (the Maiden Gate). Prepared by T. Balcerzak

40


Ryc. 5. Badania wykopaliskowe u zbiegu ulic Panieńskiej i Kłodnej, kolorem czerwonym oznaczono mury późnogotyckie z XIV–XVI wieku. Oprac. T. Balcerzak, M. Gibczyński Fig. 5. Excavations at the junction of Panieńska and Kłodna Streets, shown in red: Late Gothic walls from the 14th–16th century. Prepared by T. Balcerzak, M. Gibczyński

I. Ryciny

41


Ryc. 6. Badania wykopaliskowe u zbiegu ulic Panieńskiej i Kłodnej, kolorem niebieskim oznaczono wykopy archeo­logiczne. Oprac. T. Balcerzak, M. Gibczyński Fig. 6. Excavations at the junction of Panieńska and Kłodna Streets, shown in blue: trenches. Prepared by T. Balcerzak, M. Gibczyński

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

42


I. Ryciny

Ryc. 7. Legenda do planรณw i profili. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Fig. 7. Plan and section legend. Prepared by A. Uciechowska-Gawron

43


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 8. Kwartał I. Profil północny i południowy wykopu nr 1. Rys. I. Bobik Fig. 8. Quarter I. N and S sections of trench 1. Drawing by I. Bobik

Ryc. 9. Kwartał I. Beczka odwadniająca przy murze obronnym. Widok od strony południowej. Fot. S. Słowiński Fig. 9. Quarter I. Drain barrel by defensive walls. View from the S. Photograph by S. Słowiński

Ryc. 10. Kwartał I. Profil północny i wschodni wykopu nr 2. Rys. I. Bobik Fig. 10. Quarter I. N and E sections of trench 2. Drawing by I. Bobik

44


I. Ryciny

Ryc. 11. Kwartał I. Profil północny i wschodni wykopu nr 3. Rys. M. Ziomek Fig. 11. Quarter I. N and E sections of trench 3. Drawing by M. Ziomek

Ryc. 12. Kwartał I. Profil północny i zachodni wykopu nr 4. Rys. I. Bobik Fig. 12. Quarter I. N and W sections of trench 4. Drawing by I. Bobik

45


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 13. Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 5. Rys. I. Bobik Fig. 13. Quarter I. S and W sections of trench 5. Drawing by I. Bobik

Ryc. 14. Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 6. Rys. I. Bobik Fig. 14. Quarter I. S and W sections of trench 6. Drawing by I. Bobik

46


I. Ryciny

Ryc. 15. Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 7. Rys. I. Bobik Fig. 15. Quarter I. S and W sections of trench 7. Drawing by I. Bobik

Ryc. 16. Kwartał I. Profil południowy i zachodni wykopu nr 8. Rys. I. Bobik Fig. 16. Quarter I. S and W sections of trench 8. Drawing by I. Bobik

Ryc. 17. Kwartał I. Profil północny i zachodni wykopu nr 9. Rys. I. Bobik Fig. 17. Quarter I. N and W sections of trench 9. Drawing by I. Bobik

47


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 18. Kwartał I. Profil południowy i wschodni wykopu nr 10. Rys. I. Bobik Fig. 18. Quarter I. S and E sections of trench 10. Drawing by I. Bobik

Ryc. 19. Kwartał I. Wykop nr 11. Rzut beczek odwadniających na poziomie warstwy IV i III. Rys. I. Bobik Fig. 19. Quarter I. Trench 11. View of drain barrels at the level of layer IV and III. Drawing by I. Bobik

48


I. Ryciny

Ryc. 20. Kwartał I. Wykop nr 11. Beczki odwadniające wzdłuż zachodniej ściany kamienicy nr 46. Widok od południowego-wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 20. Quarter I. Trench 11. Drain barrels located along the W wall of tenement No. 46. View from the SE. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 21. Kwartał I. Wykop nr 11. Beczka odwadniająca w północno-zachodnim narożniku kamienicy nr 46. Widok od południowego-wschodu. Fot. S. Słowiński Fig. 21. Quarter I. Trench 11. Drain barrel in the NW corner of tenement No. 46. Photograph by S. Słowiński

Ryc. 22. Kwartał I. Wykop nr 11. Naczynie drewniane przy wschodniej ścianie kamienicy nr 46. Widok od zachodu. Fot. S. Słowiński Fig. 22. Quarter I. Trench 11. Wooden container by the E wall of tenement No. 46. View from the W. Photograph by S. Słowiński

49


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 23. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Profil zachodni. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 23. Quarter I. Trenches 13 and 14. W section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

50


I. Ryciny

Ryc. 24. Kwartał I. Wykop nr 14. Profil północny. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 24. Quarter I. Trench 14. N section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

51


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 25. Kwartał I. Wykop nr 14. Profil wschodni. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 25. Quarter I. Trench 14. E section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

52


I. Ryciny

m n.p.m.

Ryc. 26. Kwartał I. Wykop nr 14. Profil południowy. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 26. Quarter I. Trench 14. S section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

53


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 27. Kwartał I. Wykop nr 13. Profil północny. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 27. Quarter I. Trench 13. N section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

54


I. Ryciny

Ryc. 28. Kwartał I. Wykop nr 13. Profil południowy. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 28. Quarter I. Trench 13. S section. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

55


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 29. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał, profil południowy, część zachodnia. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 29. Quarter I. Trench 14. Rampart, S section, W part. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 30. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał, profil wschodni i fragment południowego. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 30. Quarter I. Trench 14. Rampart, E and part of S section. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

56


I. Ryciny

Ryc. 31. Kwartał I. Część zachodnia wykopu nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XLV–XLIV. Rys. I. Bobik Fig. 31. Quarter I. W part of trench 14. View of construction of the rampart at the level of layers XLV–XLIV. Drawing by I. Bobik

57


Ryc. 32. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XLIII–XLII. Rys. I. Bobik Fig. 32. Quarter I. Trench 14. View of construction of the rampart at the level of layers XLIII–XLII. Drawing by I. Bobik

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

58


I. Ryciny

Ryc. 33. Kwartał I. Wykop nr 14. Strop wału fazy II. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 33. Quarter I. Trench 14. Roof of the rampart during phase II. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 34. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy II, część zachodnia. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 34. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase II, W part. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

59


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 35. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy II, część zachodnia. Widok od zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 35. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase II, W part. View from the W. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 36. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy II, część wschodnia. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 36. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase II, E part. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

60


I. Ryciny

Ryc. 37. Kwartał I. Wykop nr 14. Spąg wału fazy II. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 37. Quarter I. Trench 14. Bottom of the rampart during phase II. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

61


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 38. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji budynków nr 6 i 5 na poziomie warstw XLI–XXXVIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 38. Quarter I. Trench 13. View of construction of buildings 6 and 5 at the level of layers XLI–XXXVIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

62


I. Ryciny

Ryc. 39. Kwartał I. Wykop nr 13. Fragment budynku plecionkowego nr 6 (warstwa XL). Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 39. Quarter I. Trench 13. Part of house of the wattle construction 6 (layer XL). View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

63


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 40. Kwartał I. Wykop nr 13. Fragment budynku zrębowego nr 5 (warstwa XXXIX). Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 40. Quarter I. Trench 13. Part of log house 5 (layer XXXIX). View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 41. Kwartał I. Wykop nr 14. Fragment konstrukcji plecionkowej u podnóża wału (warstwa XXXVI). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 41. Quarter I. Trench 14. Part of the wattle construction at the foot of the rampart (layer XXXVI). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

64


Ryc. 42. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXIII–XXVIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 42. Quarter I. Trench 14. View of construction of the rampart at the level of layers XXXIII–XXVIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

I. Ryciny

65


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 43. Kwartał I. Wykop nr 14. Trzeci rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXII–XXIX. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 43. Quarter I. Trench 14. Third view of construction of the rampart at the level of layers XXXII–XXIX. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

66


I. Ryciny

Ryc. 44. Kwartał I. Wykop nr 13. Drugi rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXII–XXIX. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 44. Quarter I. Trench 13. Second view of construction of the rampart at the level of layers XXXII–XXIX. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

67


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 45. Kwartał I. Wykop nr 13. Pierwszy rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXXII–XXIX. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 45. Quarter I. Trench 13. First view of construction of the rampart at the level of layers XXXII–XXIX. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

68


I. Ryciny

Ryc. 46. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcja skrzyni (warstwa XXXII). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 46. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, construction of the wooden box (layer XXXII). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 47. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, narożnik południowo-wschodni skrzyni (warstwa XXXII). Widok od północnego-wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 47. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, SE corner of the wooden box (layer XXXII). View from the NE. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

69


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 48. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, dranice między skrzyniami (warstwa XXXIIa). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 48. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, planks between wooden boxes (layer XXXIIa). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 49. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, belki i dranice między skrzyniami (warstwa XXXII). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 49. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, beams and planks between wooden boxes (layer XXXIIa). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

70


I. Ryciny

Ryc. 50. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcja skrzyni (warstwa XXXII). Widok od południa. Fot. A. Ucie­ chowska-Gawron Fig. 50. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, construction of the wooden box (layer XXXII). View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 51. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcja w narożniku południowo-wschodnim wykopu (warstwy XXXIII–XXXI). Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 51. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, construction in the SE corner of the trench (layers XXXIII– XXXI). View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

71


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 52. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXXII–XXIX. Widok od północnego-wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 52. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XXXII–XXIX. View from the NE. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 53. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXXII–XXIX. Widok od zachodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 53. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XXXII–XXIX. View from the W. Photograph by E. Wilgocki

72


I. Ryciny

Ryc. 54. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXXII–XXIX. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 54. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XXXII–XXIX. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 55. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXVIII–XXVII. Część zachodnia, widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 55. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXVIII–XXVII. W part, view from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

73


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 56. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXVIII–XXVII. Część wschodnia, widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 56. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXVIII–XXVII. E part, view from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 57. Kwartał I. Wykop nr 14. Drugi rzut konstrukcji skrzyni wału w narożniku południowo-wschodnim wykopu na poziomie warstwy XXIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 57. Quarter I. Trench 14. Second view of the construction of the rampart wooden box in the SE corner of the trench at the level of layer XXIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

74


Ryc. 58. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXVI–XXV. Rys. I. Bobik Fig. 58. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XXVI–XXV. Drawing by I. Bobik

I. Ryciny

75


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 59. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXV. Widok od południowego-zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 59. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXV. View from the SW. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 60. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXV. Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 60. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXV. View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

76


I. Ryciny

Ryc. 61. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXV. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 61. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXV. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 62. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXV–XXIV. Widok od południa. Fot. A. Ucie­ chowska-Gawron Fig. 62. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXV–XXIV. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

77


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 63. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 63. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

78


I. Ryciny

Ryc. 64. Kwartał I. Wykop nr 13. Drugi rzut konstrukcji wału i budynek (?) nr 4 na poziomie warstwy XXIII. Rys. I. Bobik Fig. 64. Quarter I. Trench 13. Second view of the construction of the rampart and building (?) 4 at the level of layer XXIII. Drawing by I. Bobik

79


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 65. Kwartał I. Wykop nr 13. Pierwszy rzut konstrukcji wału i budynku (?) nr 4 na poziomie warstwy XXIII. Rys. I. Bobik Fig. 65. Quarter I. Trench 13. First view of the construction of the rampart and building (?) 4 at the level of layer XXIII. Drawing by I. Bobik

80


I. Ryciny

Ryc. 66. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński Fig. 66. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by S. Słowiński

Ryc. 67. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od północy. Fot. S. Słowiński Fig. 67. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the N. Photograph by S. Słowiński

81


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 68. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od północy. Fot. S. Słowiński Fig. 68. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the N. Photograph by S. Słowiński

Ryc. 69. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 69. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by E. Wilgocki

82


I. Ryciny

Ryc. 70. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński Fig. 70. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the E. Photograph by S. Słowiński

Ryc. 71. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od północy. Fot. S. Słowiński Fig. 71. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the N. Photograph by S. Słowiński

83


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 72. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXIII. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 72. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXIII. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

84


Ryc. 73. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstwy XXIII. Rys. A. Uciechowska-Gawron Fig. 73. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layer XXIII. Drawing by A. Uciechowska-Gawron

I. Ryciny

85


Ryc. 74. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXII–XXI. Rys. I. Bobik Fig. 74. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XXII–XXI. Drawing by I. Bobik

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

86


I. Ryciny

Ryc. 75. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XXII–XXI. Rys. I. Bobik Fig. 75. Quarter I. Trench 13. View of the construction of the rampart at the level of layers XXII–XXI. Drawing by I. Bobik

87


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 76. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXII–XXI. Widok od zachodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 71. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXII–XXI. View from the W. Photograph by E. Wilgocki

Ryc. 77. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXII–XXI. Widok od północy. Fot. E. Wilgocki Fig. 77. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXII–XXI. View from the N. Photograph by E. Wilgocki

88


I. Ryciny

Ryc. 78. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XXII–XXI. Widok od północy. Fot. E. Wilgocki Fig. 78. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XXII–XXI. View from the N. Photograph by E. Wilgocki

89


Ryc. 79. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XX–XVI. Rys. I. Bobik Fig. 79. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XX–XVI. Drawing by I. Bobik

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

90


I. Ryciny

Ryc. 80. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XX–XIX. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 80. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XX–XIX. View from the E. Photograph by E. Wilgocki

Ryc. 81. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XX–XIX. Widok od południowego-wschodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 81. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XX–XIX. View from the SE. Photograph by E. Wilgocki

91


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 82. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XX–XIX. Widok od południowego-zachodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 82. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XX–XIX. View from the SW. Photograph by E. Wilgocki

92


Ryc. 83. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XVIII–XVII. Rys. I. Bobik Fig. 83. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XVIII–XVII. Drawing by I. Bobik

I. Ryciny

93


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 84. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XXVIII. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 84. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layer XXVIII. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 85. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 85. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII. View from the E. Photograph by E. Wilgocki

94


I. Ryciny

Ryc. 86. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII. Widok od północnego-wschodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 86. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII. View from the NE. Photograph by E. Wilgocki

Ryc. 87. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII, część południowo-wschodnia wykopu. Widok od północy. Fot. E. Wilgocki Fig. 87. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII, SE part of the trench. View from the N. Photograph by E. Wilgocki

95


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 88. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwie XVIII, część południowo-zachodnia wykopu. Widok od wschodu. Fot. E. Wilgocki Fig. 88. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layer XVIII, SW part of the trench. View from the E. Photograph by E. Wilgocki

96


I. Ryciny

Ryc. 89. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XVIII–XVII. Rys. I. Bobik Fig. 89. Quarter I. Trench 13. View of the construction of the rampart at the level of layers XVIII–XVII. Drawing by I. Bobik

97


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 90. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XVII–XVIIa. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 90. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XVII-XVIIa. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

98


I. Ryciny

Ryc. 91. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XVII–XVI. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 91. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XVII-XVI. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 92. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XVII–XVI. Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 92. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, constructions in layers XVII-XVI. View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

99


Ryc. 93. Kwartał I. Wykop nr 14. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XVII–XVI. Rys. I. Bobik Fig. 93. Quarter I. Trench 14. View of the construction of the rampart at the level of layers XVII–XVI. Drawing by I. Bobik

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

100


I. Ryciny

Ryc. 94. Kwartał I. Wykop nr 14. Wał fazy III, detal konstrukcyjny w warstwie XVI. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 94. Quarter I. Trench 14. Rampart during phase III, construction detail in layer XVI. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

101


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 95. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut konstrukcji wału na poziomie warstw XIVa–XIV. Rys. I. Bobik Fig. 95. Quarter I. Trench 13. View of the construction of the rampart at the level of layers XIVa–XIV. Drawing by I. Bobik

102


I. Ryciny

Ryc. 96. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XIV–XIVa. Widok od południowego-zachodu. Przy profilu wschodnim drewniana tarcza in situ. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 96. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XIV–XIVa. View from the SW. The wooden shield in situ by the E section. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 97. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XIV–XIVa. Widok od południowego-zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 97. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XIV–XIVa. View from the SW. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

103


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 98. Kwartał I. Wykop nr 13. Wał fazy III, konstrukcje w warstwach XIV–XIVa. Widok od zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 98. Quarter I. Trench 13. Rampart during phase III, constructions in layers XIV–XIVa. View from the W. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

104


I. Ryciny

Ryc. 99. Kwartał I. Wykop nr 13. Drugi rzut wymoszczenia na północny-wschód od budynku nr 3 na poziomie warstwy XIIa. Rys. I. Bobik Fig. 99. Quarter I. Trench 13. Second view of the lining to the north-east from building 3 at the level of layer XIIa. Drawing by I. Bobik

105


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 100. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut budynku nr 3 i wymoszczenia na północny-wschód od niego na poziomie warstwy XII. Rys. I. Bobik Fig. 100. Quarter I. Trench 13. View of building 3 and lining to the north-east at the level of layer XII. Drawing by I. Bobik

106


I. Ryciny

Ryc. 101. Kwartał I. Wykop nr 13. Warstwa XII, dłubanka i fragmenty burt w wymoszczeniu podwórza. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 101. Quarter I. Trench 13. Layer XII, dugout and fragments of sides in the lining. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

107


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 102. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut budynku nr 2 na poziomie warstwy XI. Rys. I. Bobik Fig. 102. Quarter I. Trench 13. View of building 2 at the level of layer XI. Drawing by I. Bobik

108


Ryc. 103. Kwartał I. Wykop nr 13. Rzut budynku nr 1 na poziomie warstwy VIII. Rys. I. Bobik Fig. 103. Quarter I. Trench 13. View of building 1 at the level of layer VIII. Drawing by I. Bobik

I. Ryciny

109


Ryc. 104. Kwartał I. Wykop nr 13. Profil południowej ściany budynku nr 1 na poziomie warstwy VIII. Rys. I. Bobik Fig. 104. Quarter I. Trench 13. Section of the S wall of building 1 at the level of layer VIII. Drawing by I. Bobik

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

110


I. Ryciny

Ryc. 105. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, narożnik południowo-wschodni. Widok od północy. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 105. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, SE corner. View from the N. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 106. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, ściana południowa. Widok od południa. Zbliżenie. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 106. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, S wall. View from the S. Closs-up. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

111


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 107. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, ściana południowa. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 107. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, S wall. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

112


I. Ryciny

Ryc. 108. Kwartał I. Wykop nr 13. Budynek słupowo-ramowy nr 1, rozbudowa. Widok od wschodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 108. Quarter I. Trench 13. Post and beam building 1, extension. View from the E. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 109. Kwartał I. Wykop nr 14. Konstrukcje na poziomie warstwy IV. Widok od północnego-zachodu. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 109. Quarter I. Trench 14. Constructions at the level of layer IV. View from the NW. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

113


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 110. Kwartał I. Wnętrze latryny nr 1. Widok od zachodu. Fot. S. Słowiński Fig. 110. Quarter I. Inside latrine 1. View from the W. Photograph by S. Słowiński

Ryc. 111. Kwartał I: A – latryna nr 1. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński; B – beczułka z latryny nr 1. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 111. Quarter I: A – latrine 1. View from the E. Photograph by S. Słowiński; B – small barrel from latrine 1. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

Ryc. 112. Kwartał I. Latryna nr 2. Widok od południa. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 112. Quarter I. Latrine 2. View from the S. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

114


I. Ryciny

Ryc. 113. Kwartał I. Wykop nr 13. Latryna nr 3. Widok od wschodu. Fot. S. Słowiński Fig. 113. Quarter I. Trench 13. Latrine 3. View from the E. Photograph by S. Słowiński

115


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 114. Kwartał I. Wykop I. Zachodnia ściana Bramy Panieńskiej, rzut murów. Rys. R. Kamiński Fig. 114. Quarter I. Trench I. W wall of Brama Panieńska, view of the walls. Drawing by R. Kamiński

116


Ryc. 115. Kwartał I. Wykop I. Profil zachodni wykopu. Rys. R. Kamiński Fig. 115. Quarter I. Trench I. W section of the trench. Drawing by R. Kamiński

I. Ryciny

117


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 116. Kwartał I. Wykop I. Profil wschodni wykopu. Rys. R. Kamiński Fig. 116. Quarter I. Trench I. E section of the trench. Drawing by R. Kamiński

118


Ryc. 117. Kwartał I. Wykop I. Profil południowy wykopu. Rys. R. Kamiński Fig. 117. Quarter I. Trench I. S section of the trench. Drawing by R. Kamiński

I. Ryciny

119


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 118. Kwartał I. Wykop I. Profil wschodni muru B. Rys. R. Kamiński Fig. 118. Quarter I. Trench I. E section of the wall. Drawing by R. Kamiński

120


Ryc. 119. Kwartał I. Wykop kanalizacyjny. Rzut poziomy drewnianych rur wodociągowych. Rys. R. Kamiński Fig. 119. Quarter I. Sewer trench. Top view of wooden water pipes. Drawing by R. Kamiński

I. Ryciny

121


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 120. Kwartał I. Wykop kanalizacyjny. Profil zachodni. Rys. R. Kamiński Fig. 120. Quarter I. Sewer trench. W section. Drawing by R. Kamiński

Ryc. 121. Kwartał I. Wykop kanalizacyjny. Rzut poziomy drewnianych rur kanalizacyjnych. Rys. R. Kamiński Fig. 121. Quarter I. Sewer trench. Top view of wooden sewers. Drawing by R. Kamiński

122


I. Ryciny

Ryc. 122. Rodziny form naczyń wczesnośredniowiecznych. Rys. H. Bona, oprac. M. Dworaczyk Fig. 122. Families of early medieval vessel forms. Drawing by H. Bona, prepared by M. Dworaczyk

123


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 123. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XIII; 2 – warstwa VIII; 3 – warstwa XXXI; 4–8 – warstwa XXVIII. Rys. I. Sukiennicka Fig. 123. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XIII; 2 – layer VIII; 3 – layer XXXI; 4–8 – layer XXVIII. Drawing by I. Sukiennicka

124


I. Ryciny

Ryc. 124. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XXIII, 2 – warstwa XXIIIa, 3 – warstwa XXII. Rys. I. Sukiennicka Fig. 124. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XXIII, 2 – layer XXIIIa, 3 – layer XXII. Drawing by I. Sukiennicka

125


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 125. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–3 – warstwa XXIII; 4, 6 – warstwa XXIa; 5 – warstwa XXII; 7 – warstwa XXIIIb. Rys. I. Sukiennicka Fig. 125. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–3 – layer XXIII; 4, 6 – layer XXIa; 5 – layer XXII; 7 – layer XXIIIb. Drawing by I. Sukiennicka

126


I. Ryciny

Rys. 126. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–2, 4, 6 – warstwa XXIII; 3, 5, 7 – warstwa XXII. Rys. i fot. I Sukiennicka, A. Ryś Fig. 126. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–2, 4, 6 – layer XXIII; 3, 5, 7 – layer XXII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

127


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 127. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 4, 6 – warstwa XXII; 2, 5 – warstwa XXIII; 3 – warstwa XXIIIb. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 127. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 4, 6 – layer XXII; 2, 5 – layer XXIII; 3 – layer XXIIIb. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

128


I. Ryciny

Ryc. 128. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XXIIIb; 2, 4–5 – warstwa XXII; 3, 6 – warstwa XXIa1. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 128. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XXIIIb; 2, 4–5 – layer XXII; 3, 6 – layer XXIa1. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

129


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 129. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 3 – warstwa XVII; 2 – warstwa XVI. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 129. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 3 – layer XVII; 2 – layer XVI. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

130


I. Ryciny

Ryc. 130. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 3–4 – warstwa XVII; 2 – warstwa XVI. Rys. i fot. I Sukiennicka, A. Ryś Fig. 130. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 3–4 – layer XVII; 2 – layer XVI. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

131


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 131. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1, 5 – warstwa XVII; 2 – warstwa XVIIa; 3–4 – warstwa XX. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 131. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1, 5 – layer XVII; 2 – layer XVIIa; 3–4 – layer XX. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

132


I. Ryciny

Ryc. 132. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIII; 2–3 – warstwa XX; 4 – warstwa XVIa. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 132. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIII; 2–3 – layer XX; 4 – layer XVIa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

133


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 133. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIa; 2–4 – warstwa XVII; 5 – warstwa XX, 6 – warstwa XVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 133. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIa; 2–4 – layer XVII; 5 – layer XX, 6 – layer XVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

134


I. Ryciny

Ryc. 134. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XX; 2 – warstwa XVIII; 3 – warstwa XVII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 134. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XX; 2 – layer XVIII; 3 – layer XVII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

135


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 135. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIII; 2 – warstwa XIX; 3 – warstwa XVII; 4–5 – warstwa XX. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 135. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIII; 2 – layer XIX; 3 – layer XVII; 4–5 – layer XX. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

136


I. Ryciny

Ryc. 136. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVII; 2–3 – warstwa XVIIa; 4 – warstwa XVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 136. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVII; 2–3 – layer XVIIa; 4 – layer XVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

137


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 137. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1 – warstwa XVIII; 2–3 – warstwa XVII; 4–5 – warstwa XVI; 6 – warstwa XVIIa. Rys. i fot. I. Sukiennicka i A. Ryś Fig. 137. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1 – layer XVIII; 2–3 – layer XVII; 4–5 – layer XVI; 6 – layer XVIIa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

138


I. Ryciny

Ryc. 138. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–6 – warstwa XVII; 7 – warstwa XVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 138. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–6 – layer XVII; 7 – layer XVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

139


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 139. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna: 1–2, 4–6 – warstwa XIV; 3 – warstwa XIV4a. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 139. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery: 1–2, 4–6 – layer XIV; 3 – layer XIV4a. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

140


I. Ryciny

Ryc. 140. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1–3) i siwa (4): 1, 3 – warstwa XIV; 2, 4 – warstwa XIVa. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 140. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1–3) and grey ware (4): 1, 3 – layer XIV; 2, 4 – layer XIVa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

141


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 141. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3, 5) i siwa (1–2, 4, 6) (warstwa XIIa). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 141. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3, 5) and grey ware (1–2, 4, 6) (layer XIIa). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

142


I. Ryciny

Ryc. 142. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1–2, 4–7) i siwa (3) (1, 4–7 – warstwa XII; 2–3 – warstwa XIIa). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 142. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1–2, 4–7) and grey ware (3) (1, 4–7 – layer XII; 2–3 – layer XIIa). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

143


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 143. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3, 5, 7) i siwa (1–2, 4, 6) (1–2, 4, 6–7 – warstwa XII; 3 – warstwa XIIa, 5 – warstwa XIII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 143. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3, 5, 7) and grey ware (1–2, 4, 6) (1–2, 4, 6–7 – layer XII; 3 – layer XIIa, 5 – layer XIII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

144


I. Ryciny

Ryc. 144. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 4, 6, 8), siwa (2–3, 7) i wczesna kamionka oliwkowa (5) (1, 6 – warstwa XIIa; 2–3, 5, 8 – warstwa XIII; 4, 7 – warstwa XII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 144. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 4, 6, 8), grey ware (2–3, 7) and early olive stoneware (5) (1, 6 – layer XIIa; 2–3, 5, 8 – layer XIII; 4, 7 – layer XII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

145


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 145. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 3–7) i siwa (2) (1, 4 – warstwa XIIa; 2–3, 5–7 – warstwa XII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 145. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 3–7) and grey ware (2) (1, 4 – layer XIIa; 2–3, 5–7 – layer XII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

146


I. Ryciny

Ryc. 146. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3, 6, 8), siwa (4, 5, 7), przejściowa (2) i biało-kremowa ceramika szkliwiona (1) (1, 3, 5, 6, 8 – warstwa VIIb; 2 – warstwa IX; 4, 7 – warstwa VIII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 146. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3, 6, 8), grey ware (4, 5, 7), transitional pottery (2) and white and cream glazed ware (1) (1, 3, 5, 6, 8 – layer VIIb; 2 – layer IX; 4, 7 – layer VIII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

147


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 147. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 4, 7), siwa (5–6) i przejściowa (2–3) (1, 2, 4, 7 – warstwa VIIb; 3, 6 – warstwa IX; 5 – warstwa VIII). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 147. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 4, 7), grey ware (5–6) and transitional pottery (2–3) (1, 2, 4, 7 – layer VIIb; 3, 6 – layer IX; 5 – layer VIII). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

148


I. Ryciny

Ryc. 148. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (3–4), siwa (5) i czerwona ceramika szkliwiona (1–2) (1, 4 – warstwa IX; 2 – warstwa VIII; 3, 5 – warstwa VIIb). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 148. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (3–4), grey ware (5) and red glazed ware (1–2) (1, 4 – layer IX; 2 – layer VIII; 3, 5 – layer VIIb). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

149


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 149. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 2, 5, 7), siwa (3, 8, 9), siwa ceramika szkliwiona (4) i wczesna kamionka żółta angobowana (6) (1, 2, 4, 5, 7 – warstwa V; 3, 6, 8, 9 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 149. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 2, 5, 7), grey ware (3, 8, 9), grey glazed ware (4) and early yellow slipped stoneware (6) (1, 2, 4, 5, 7 – layer V; 3, 6, 8, 9 – layer IV). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

150


I. Ryciny

Ryc. 150. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (7) i siwa (1–6, 8–10) (1–3, 7–9 – warstwa V; 4–6, 10 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 150. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (7) and grey ware (1–6, 8–10) (1–3, 7–9 – layer V; 4–6, 10 – layer IV). Drawing and photograph by I Sukiennicka, A. Ryś

151


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 151. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 3, 5–7) i siwa (2, 4, 8–10) (1, 7–9, 10 – warstwa V; 2–6 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 151. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 3, 5–7) and grey ware (2, 4, 8–10) (1, 7–9, 10 – layer V; 2–6 – layer IV). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

152


I. Ryciny

Ryc. 152. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (4), siwa (1, 3, 6–7), czerwona ceramika szkliwiona (5) i wczesna kamionka siwa angobowana (Nadrenia) (2) (1, 7 – warstwa IV; 2–6 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 152. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (4), grey ware (1, 3, 6–7), red glazed ware (5) and early grey slipped stoneware (Rhineland) (2) (1, 7 – layer IV; 2–6 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

153


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 153. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (5, 9), siwa (3–4, 7–8, 10), wczesna kamionka żółta angobowana (1), wczesna kamionka siegburska (2), wczesna kamionka siwa angobowana (Nadrenia) (6) (1, 3, 8–9 – warstwa IV; 2, 4–7, 10 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 153. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (5, 9), grey ware (3–4, 7–8, 10), early yellow slipped stoneware (1), early Siegburg stoneware (2), early grey slipped stoneware (Rhineland) (6) (1, 3, 8–9 – layer IV; 2, 4–7, 10 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

154


I. Ryciny

Ryc. 154. Kwartał I. Wykop nr 10 (3) i wykopy nr 13 i 14 (1–2, 4–6). Ceramika wczesnośredniowieczna (5), siwa (1–4), wczesna kamionka oliwkowa (6) (1–2, 4 – warstwa V; 3 – warstwa III; 5–6 – warstwa IV). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 154. Quarter I. Trench 10 (3) and trenches 13 and 14 (1–2, 4–6). Early medieval pottery (5), grey ware (1–4), early olive stoneware (6) (1–2, 4 – layer V; 3 – layer III; 5–6 – layer IV). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

155


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 155. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (5, 7, 9), siwa (1–3, 6), przejściowa (8), czerwona ceramika szkliwiona (4) i wczesna kamionka siegburska (10) (1–3 – warstwa IV; 4–10 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 155. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (5, 7, 9), grey ware (1–3, 6), transitional pottery (8), red glazed ware (4) and early Siegburg stoneware (10) (1–3 – layer IV; 4–10 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

156


I. Ryciny

Ryc. 156. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (2, 4–5, 10), siwa (1, 3, 7), wczesna kamionka żółta angobowana (6), wczesna kamionka oliwkowa (8), wczesna kamionka siwa angobowana (Nadrenia) (9) (1, 6, 8–10 – warstwa IV; 2–5, 7 – warstwa V). Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 156. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (2, 4–5, 10), grey ware (1, 3, 7), early yellow slipped stoneware (6), early olive stoneware (8), early grey slipped stoneware (Rhineland) (9) (1, 6, 8–10 – layer IV; 2–5, 7 – layer V). Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

157


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 157. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Ceramika wczesnośredniowieczna (1, 4, 5) i siwa (2, 3) (1, 2, 4, 5 – warstwa V; 3 – warstwa IV). Rys. I. Sukiennicka Fig. 157. Quarter I. Trenches 13 and 14. Early medieval pottery (1, 4, 5) and grey ware (2, 3) (1, 2, 4, 5 – layer V; 3 – layer IV). Drawing by I. Sukiennicka

158


I. Ryciny

Ryc. 158. Kwartał I. Latryna nr 1. Garnki, ceramika przejściowa, początek XVI wieku. Fot. A. Ryś Fig. 158. Quarter I. Latrine 1. Pots, transitional pottery, beginning of the 16th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 159. Kwartał I. Latryna nr 1. Grapen ceglasty, szkliwiony, XVI – 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 159. Quarter I. Latrine 1. Brick-red pipkin, glazed, the 16th – the first half of the 17th century. Photograph by A. Ryś

159


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 160. Kwartał I. Latryna nr 1. A – garnek ceglasty, szkliwiony, XVI – 1. połowa XVII wieku; B – naczynie szerokootworowe ceglaste, szkliwione, 2. połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 160. Quarter I. Latrine 1. A – brick-red pot, glazed, the 16th – the first half of the 17th century; B – wide-mout­ hed brick-red vessel, glazed, the second half of the 17th – the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 161. Kwartał I. Latryna nr 1. A – naczynie szerokootworowe, ceglaste szkliwione, 2. połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku; B – miska ceglasta, szkliwiona, koniec XVI–XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 161. Quarter I. Latrine 1. A – wide-mouthed vessel, brick-red glazed, the second half of the 17th – the first half of the 18th century; B – brick-red bowl, glazed, the end of the 16th–17th century. Photograph by A. Ryś

160


I. Ryciny

Ryc. 162. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz ceglasty, szkliwiony, koniec XVI – XVII wiek; B – naczynie ceglaste szkliwione, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 162. Quarter I. Latrine 1. A – brick-red plate, glazed, the end of the 16th–17th century; B – brick-red glazed vessel, the 17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc.163. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – misy ceglaste szkliwione. 2. połowa XVII wieku (?). Fot. A. Ryś Fig. 163. Quarter I. Latrine 1. A–B – brick-red glazed bowls. The second half of the 17th century (?). Photograph by A. Ryś

161


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 164. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek ceglasty, szkliwiony, 2. połowa XVII wieku (?); B – dzbanek ceglas­ ty, szkliwiony, początek XVIII wieku(?). Fot. A. Ryś Fig. 164. Quarter I. Latrine 1. A – brick-red glazed jug, the second half of the 17th century (?); B – brick-red glazed jug, the beginning of the 18th century (?). Photograph by A. Ryś

Ryc. 165. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – misy angobowane, szkliwione, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 165. Quarter I. Latrine 1. A–B – slipped bowls, glazed, the 17th century. Photograph by A. Ryś

162


I. Ryciny

Ryc. 166. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz angobowany szkliwiony, naśladownictwo Werry, koniec XVII wieku; B – talerz w typie Weserware, 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 166. Quarter I. Latrine 1. A – slipped glazed plate, imitation of Werraware, the end of the 17th century; B – Weserware-like plate, the first half of the 17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 167. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz w typie Weserware, 1. połowa XVII wieku; B – misa angobowana szkliwiona, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 167. Quarter I. Latrine 1. A – Weserware-like plate, the first half of the 17th century; B – slipped glazed bowl, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś

163


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 168. Kwartał I. Latryna. A – misa angobowana, szkliwiona; B – talerz angobowany szkliwiony, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 168. Quarter I. Latrine 1. A – slipped bowl, glazed; B – slipped plate, glazed, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 169. Kwartał I. Latryna. A – misa angobowana szkliwiona, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku; B – garnek z gliny jasno wypalającej się, 2 połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 169. Quarter I. Latrine 1. A – slipped bowl, glazed, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century; B – pot made of brightly fired clay, the second half of the 17th – the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś

164


I. Ryciny

Ryc. 170. Kwartał I. Latryna nr 1. Garnek z gliny jasno wypalającej się, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 170. Quarter I. Latrine 1. Pot made of brightly fired clay, the 17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 171. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – garnki z glin jasno wypalających się, 2. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 171. Quarter I. Latrine 1. A–B – pots made of brightly fired clay, the second half of the 17th century. Photograph by A. Ryś

165


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 172. Kwartał I. Latryna nr 1. Patelnia na trzech nóżkach z gliny jasno wypalającej się, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 172. Quarter I. Latrine 1. Tripod frying pan made of brightly fired clay, the 17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 173. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – głębokie misy z glin jasno wypalających się, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 173. Quarter I. Latrine 1. A–B – deep bowls made of brightly fired clay, the 17th century. Photograph by A. Ryś

166


I. Ryciny

Ryc. 174. Kwartał I. Latryna nr 1. A – głęboka misa z gliny jasno wypalającej się, XVII wiek; B – miska z gliny jasno wypalającej się, 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 174. Quarter I. Latrine 1. A – deep bowl made of brightly fired clay, the 17th century; B – bowl made of brightly fired clay, the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 175. Kwartał I. Latryna nr 1. A–B – talerze z glin jasno wypalających się, XVII i XVII–XVIII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 173. Quarter I. Latrine 1. A–B – plates made of brightly fired clay, the 17th and 17th–18th centuries. Photograph by A. Ryś

167


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 176. Kwartał I. Latryna nr 1. A – kubek (?) z gliny jasno wypalającej się, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku; B – garnek na trzech nóżkach z gliny jasno wypalającej się, około połowy XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 176. Quarter I. Latrine 1. A – mug (?) made of brightly fired clay, the second half of the 17th century – the beginning of the 18th century; B – tripod pot made of brightly fired clay, around the mid-17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 177. Kwartał I. Latryna nr 1. A – miska w typie Werry, około połowy XVII wieku; B – miska w typie Werry, 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 177. Quarter I. Latrine 1. A – Werraware-like bowl, around mid-17th century; B – Werraware-like bowl, the first half of the 17th century. Photograph by. A. Ryś

168


I. Ryciny

Ryc. 178. Kwartał. Latryna nr 1. Miska z sitkiem w typie Werry, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 178. Quarter I. Latrine 1. Werraware-like bowl with a strainer, the 17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 179. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek/kufel; B – miska, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 179. Quarter I. Latrine 1. A – jug/mug; B – bowl, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś

169


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 180. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku; B – kufel z gliny jasno wypalającej się, XVII/XVIII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 180. Quarter I. Latrine 1. A – jug, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century; B – mug made of brightly fired clay, the 17th/18th centuries. Photograph by A. Ryś

Ryc. 181. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz w stylu Wanli. Harlingen, Fryzja, 2. połowa XVII wieku; B – talerz fajansowy z dekoracją zamkniętej gałązki. Niderlandy, 2. połowa XVII – początek XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 181. Quarter I. Latrine 1. A – plate in Wanli style. Harlingen, Friesland, the second half of the 17th century; B – faience plate decorated with a closed twig motif. The Netherlands, the second half of the 17th – the beginning of the 18th century. Photograph by A. Ryś

170


I. Ryciny

Ryc. 182. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz fajansowy z wizerunkiem Wilhelma III Orańskiego. Niderlandy, XVII/XVIII wiek; B – talerz fajansowy z wizerunkiem Amalii van Solms-Braunfels. Niderlandy, koniec XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 182. Quarter I. Latrine 1. A – faience plate with an image of William III of England. The Netherlands, the 17th/18th centuries; B – faience plate with an image of Amalia of Solms-Braunfels. The Netherlands, the end of 17th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 183. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz fajansowy z motywem kosza z owocami. Niderlandy (Delft?), około połowy XVIII wieku; B – talerz fajansowy. Niderlandy (Delft?), XVIII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 183. Quarter I. Latrine 1. A – faience plate decorated with a motif of basket of fruit. The Netherlands (Delft?), around the mid-18th century; B – faience plate. The Netherlands (Delft?), the 18th century. Photograph by A. Ryś

171


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 184. Kwartał I. A – talerz fajansowy. Niderlandy (Delft?), XVIII wiek; B – talerz zdobiony wzorem rozsianym (strooipatroon). Niderlandy, Delft, około połowy XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 184. Quarter I. A – faience plate. The Netherlands (Delft?), the 18th century; B – plate decorated with a scattered pattern (strooipatroon). The Netherlands, Delft, around the mid-18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 185. Kwartał I. Latryna 1. A – talerz fajansowy zdobiony motywem kwiatowym. Delft (?), XVIII wiek; B – pokrywa fajansowa. Delft, warsztat „Biała Gwiazda”, około 1760–1772. Fot. A. Ryś Fig. 185. Quarter I. Latrine 1. A – faience plate decorated with floral motif. Delft (?), the 18th century; B – faience lid. Delft, De Witte Starre (the White Star) workshop, around 1760–1772. Photograph by A. Ryś

172


I. Ryciny

Ryc. 186. Kwartał I. Latryna nr 1. A – talerz, „białe Delft”, 2. połowa XVIII wieku; B – naczynie z fajansu pomorskiego, około połowy XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 186. Quarter I. Latrine 1. A – plate, “white Delft”, the second half of the 18th century; B – Pomeranian faience vessel, around the mid-18th century. Photograph by A. Ryś.

Ryc. 187. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty naczyń z fajansu pomorskiego. Fot. A. Ryś Fig. 187. Quarter I. Latrine 1. Fragments of Pomeranian faience vessels. Photograph by A. Ryś

173


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 188. Kwartał I. Latryna nr 1. A – dzbanek, Stettiner Ware, 1. połowa XVIII wieku; B – talerz, Stettiner Ware, 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 188. Quarter I. Latrine 1. A – jug, Stettiner Ware, the first half of the 18th century; B – plate, Stettiner Ware, the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 189. Kwartał I. Latryna nr 1. Talerz, Stettiner Ware, około 1750 roku. Fot. A. Ryś Fig. 189. Quarter I. Latrine 1. Plate, Stettiner Ware, around 1750. Photograph by A. Ryś

174


I. Ryciny

Ryc. 190. Kwartał I. Latryna nr 1. Kufel kamionkowy. Duingen, XVIII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 190. Quarter I. Latrine 1. Stoneware mug. Duingen, the 18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 191. Kwartał I. Latryna nr 1. Kubek kamionkowy. Bad Muskau (Mużaków), 1. połowa XVII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 191. Quarter I. Latrine 1. Stoneware mug. Bad Muskau, the first half of the 17th century. Photograph by A. Ryś

175


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 192. Kwartał I. Latryna nr 1. Dzban kamionkowy, tzw. Tüllenkanne. Trzebiel, 2. połowa XVII – 1. połowa XVIII wieku. Fot. A. Ryś Fig. 192. Quarter I. Latrine 1. Stoneware jug, the so-called Tüllenkanne. Trzebiel, the second half of the 17th–the first half of the 18th century. Photograph by A. Ryś

Ryc. 193. Kwartał I. Latryna nr 1. Rynienka do zbierania tłuszczu, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 193. Quarter I. Latrine 1. Dripping pan, the 17th century. Photograph by A. Ryś

176


I. Ryciny

Ryc. 194. Kwartał I. Latryna nr 1. Naczynie do podtrzymywania żaru, XVII wiek. Fot. A. Ryś Fig. 194. Quarter I. Latrine 1. Chafing dish, the 17th century. Photograph by A. Ryś

177


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 195. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Kafel miskowy powleczony wewnątrz zieloną polewą na podkładzie angoby. Fot. A. Ryś Fig. 195. Quarter I. Latrine 1, layer II. Bowl-shaped tile coated inside with a green glaze and slip undercoat. Photograph by A. Ryś

Ryc. 196. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Kafel gzymsowo-narożnikowy. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Fig. 196. Quarter I. Latrine 1, layer II. Cornice and corner tile. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś

178


I. Ryciny

Ryc. 197. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Fragmenty kafli: 1–3 – kasetonowych; 4–6 – z motywem zdobniczym rombu. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Fig. 197. Quarter I. Latrine 1, layer II. Fragments of tiles: 1–3 – panel; 4–6 – decorated with rhombus motif. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś

179


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 198. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I. Fragmenty kafli z motywem żołędzi. Rys. R. Kamiński Fig. 198. Quarter I. Latrine 1, layer I. Fragments of tiles decorated with acorn motif. Drawing by R. Kamiński

180


I. Ryciny

Ryc. 199. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I. Kafel zwieńczeniowy środkowy. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś; u dołu: kafel zwieńczeniowy ze zbiorów Museum für Kunstgeschichte der Hansestadt Lübeck, INR.-Nr. 1911–52 Fig. 199. Quarter I. Latrine 1, layer I. Middle finial tile. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś; bottom: finial tile, the Museum für Kunstgeschichte der Hansestadt Lübeck, INR.-Nr. 1911–52

181


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 200. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I (4, 5), warstwa II (1–3). Fragmenty kafli zdobionych: 1 – motywem dzbana z kwiatami; 2 – motywem kwiatu; 3 – motywem wieńca laurowego; 4 – motywem wieńca laurowego i kwiatu piwonii; 5 – kompozycją kwiatową tulipana, chabru, piwonii i wieńca laurowego. Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Fig. 200. Quarter I. Latrine 1, layer I (4, 5), layer II (1–3). Fragments of tiles decorated with: 1 – flowers in a jug motif; 2 – flower motif; 3 – laurel wreath motif; 4 – laurel wreath and peony motif; 5 – flower arrangement of tulip, cornflower, peony and laurel wreath. Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś

182


I. Ryciny

Ryc. 201. Kwartał I. Fragmenty kafli zdobionych: 1 – kompozycją puklowanej palmety (latryna nr 1, warstwa II); 2 – kompozycją kwiatową w centralnej części płyty (wykop nr 11, warstwa IV); 3 – motywami roślinnymi (latryna nr 1, warstwa 2); 4 – fragment listwy pionowej zdobionej malaturą (wykop nr 7, warstwa I). Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Fig. 201. Quarter I. Fragments of tiles decorated with: 1 – embossed palmette (latrine 1, layer II); 2 – flower arrangement in central part of the plate (trench 11, layer IV); 3 – flower motifs (latrine 1, layer 2); 4 – fragment of vertical moulding decorated with paints (trench 7, layer I). Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś

183


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 202. Kwartał I. Wykop nr 10. Forma ceramiczna do wypieku ciasta (odcisk: A. Szczucińska). Rys. R. Kamiński, fot. A. Ryś Fig. 202. Quarter I. Trench 10. Clay cake tin (impression by A. Szczucińska). Drawing by R. Kamiński, photograph by A. Ryś

184


I. Ryciny

Ryc. 203. Kwartał I. Latryna nr 1. Główki fajek jednorodnych (1–4, 6–8,10,11 – nr inw. 1/1/S; 5,9 – nr inw. 14/1/S). Rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 203. Quarter I. Latrine 1. Bowls of clay tobacco pipes (1–4, 6–8,10,11 – Inv. No. 1/1/S; 5,9 – Inv. No. 14/1/S). Drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

185


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 204. Kwartał I. Latryna nr 1. Główki fajek jednorodnych i sygnatury wytwórcze (1–3, 5,6,8 – nr inw. 1/1/S; 4,7 – nr inw. 14./1/S). Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 204. Quarter I. Latrine 1. Bowls of clay tobacco pipes and maker’s marks (1–3, 5,6,8 – Inv. No. 1/1/S; 4,7 – Inv. No. 14./1/S). Drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

186


I. Ryciny

Ryc. 205. Kwartał I. Latryna nr 1. Zdobione cybuchy fajek jednorodnych (nr inw. 1/1/S). Rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 205. Quarter I. Latrine 1. Decorated stems of clay tobacco pipes (Inv. No. 1/1/S). Drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

187


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 206. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1– 3, 5), wykop nr 11 (4), wykop nr 5 (6). Przęśliki gliniane: 1 – nr inw. 116/1/S, warstwa XIV; 2 – nr inw. 161/1/S, warstwa XIII; 3 – nr inw. 215/1/S, warstwa IV; 4 – nr inw. 314/1/S, warstwa IV; 5 – nr inw. 355/1/S, warstwa XXXIIa; 6 – nr inw. 25/1/S, warstwa VI. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 206. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1– 3, 5), trench 11 (4), trench 5 (6). Clay spindle whorls: 1 – Inv. No. 116/1/S, layer XIV; 2 – Inv. No. 161/1/S, layer XIII; 3 – Inv. No. 215/1/S, layer IV; 4 – Inv. No. 314/1/S, layer IV; 5 – Inv. No. 355/1/S, layer XXXIIa; 6 – Inv. No. 25/1/S, layer VI. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

188


I. Ryciny

Ryc. 207. Kwartał I. Wyroby gliniane: ciężarki do sieci: 1 – nr inw. 5/1/S, wykop nr 10, warstwa II; 2 – nr inw. 142/1/S, wykop nr 12, warstwa I; 3 – nr inw. 160/1/S, wykopy nr 13 i 14, warstwa XIVa; 4 – ciężarek, nr inw. 28/1/S, wykop nr 10, warstwa II; 5 – pionek do gry, nr inw. 203/1/S, wykopy nr 13 i 14, warstwa XIa; 6 – tygielek, nr inw. 431/1/S, wykop nr 8. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 207. Quarter I. Clay objects: net weights: 1 – Inv. No. 5/1/S, trench 10, layer II; 2 – Inv. No. 142/1/S, trench 12, layer I; 3 – Inv. No. 160/1/S, trenches 13 and 14, layer XIVa; 4 – weight, Inv. No. 28/1/S, trench 10, layer II; 5 – gaming counter, Inv. No. 203/1/S, trenches 13 and 14, layer XIa; 6 – melting pot, Inv. No. 431/1/S, trench 8. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

189


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 208. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14, warstwa XIV. Tarcza migdałowata (nr inw. 175/1/S): 1 – in situ. Fot. A. Uciechowska-Gawron; 2 – rysunek wykonany przed konserwacją. Rys. R. Kamiński; 3a – tylna strona tarczy; 3b – rekonstrukcja imaczy. Rys. R. Kamiński Fig. 208. Quarter I. Trenches 13 and 14, layer XIV. Kite shield (Inv. No. 175/1/S): 1 – in situ. Photograph by A. Uciechowska-Gawron; 2 – drawing made before conservation. By R. Kamiński; 3a – back side of the shield; 3b – reconstructed handles. Drawing by R. Kamiński

190


I. Ryciny

Ryc. 209. Kwartał I. Tarcza migdałowata: 1 ­– po konserwacji. Fot. K. Kowalski; 2 – rekonstrukcja rysunkowa. Rys. R. Kamiński Fig. 209. Quarter I. Kite shield: 1 ­– after conservation. Photograph by K. Kowalski; 2 – reconstruction. Drawing by R. Kamiński

191


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 210. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Misy toczone wewnątrz i ociosywane od strony zewnętrznej: 1 – nr inw. 172/1/S, warstwa XV; 2 – nr inw. 129/1/S, warstwa IV. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 210. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bowls thrown inside and hewed outside: 1 – Inv. No. 172/1/S, layer XV; 2 – Inv. No. 129/1/S, layer IV. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

Ryc. 211. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Puchar toczony malowany, nr inw. 276/1/S. Fot. A. Ryś Fig. 211. Quarter I. Latrine 1, layer II. Painted wheel-thrown cup, Inv. No. 276/1/S. Photograph by A. Ryś

192


I. Ryciny

Ryc. 212. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Klepki misek: 1 – nr inw. 80/1/S, warstwa XII; 2 – nr inw. 169/1/S, warstwa VIII; 3 – nr inw. 205/1/S, warstwa IV; 4 – dno, nr inw. 181/1/S, warstwa XIIa. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 212. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bowl staves: 1 – Inv. No. 80/1/S, layer XII; 2 – Inv. No. 169/1/S, layer VIII; 3 – Inv. No. 205/1/S, layer IV; 4 – bottom, Inv. No. 181/1/S, layer XIIa. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

193


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 213. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Klepki cebrzyków: 1 – nr inw. 146/1/S, warstwa XIII; 2–3 – nr inw. 131/1/S, warstwa XIII; 4 – nr inw. 132/1/S, warstwa XIII; 5–6 – nr inw. 245/1/S, warstwa XVII. Rys i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 213. Quarter I. Trenches 13 and 14. Staves of small wooden pails: 1 – Inv. No. 146/1/S, layer XIII; 2–3 – Inv. No. 131/1/S, layer XIII; 4 – Inv. No. 132/1/S, layer XIII; 5–6 – Inv. No. 245/1/S, layer XVII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

194


I. Ryciny

Ryc. 214. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–3), latryna nr 1. Klepki cebrzyków: 1 – nr inw. 269/1/S, warstwa XVII; 2 – nr inw. 319/1/S, warstwa XV; 3 – nr inw. 339/1 S, warstwa XXXI; 4 – nowożytny cebrzyk zachowany w całoś­ ci, nr inw. 21/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 214. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–3), latrine 1. Staves of small wooden pails: 1 – Inv. No. 269/1/S, layer XVII; 2 – Inv. No. 319/1/S, layer XV; 3 – Inv. No. 339/1 S, layer XXXI; 4 – complete small modern wooden pail, Inv. No. 21/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

195


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 215. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Przybory drewniane: 1 – fragment czerpaka, nr inw. 222/1/S, warstwa XIV; łyżki: 2 – nr inw. 153/1/S, warstwa V; 3 – nr inw. 159/1/S, warstwa XIVa; 4 – nr inw. 196/1/S, warstwa IX; 5 – nr inw. 223/1/S, warstwa VIIb; 6 – nr inw. 277/1/S, warstwa VIIb. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 215. Quarter I. Trenches 13 and 14. Wooden items: 1 – fragment of a scoop, Inv. No. 222/1/S, layer XIV; spoon: 2 – Inv. No. 153/1/S, layer V; 3 – Inv. No. 159/1/S, layer XIVa; 4 – Inv. No. 196/1/S, layer IX; 5 – Inv. No. 223/1/S, layer VIIb; 6 – Inv. No. 277/1/S, layer VIIb. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

196


I. Ryciny

Ryc. 216. Kwartał I. Latryna nr 1 (1, 7, 8), wykopy nr 13 i 14 (2, 3, 5, 6), wykop nr 10 (4). Wyroby z drewna, kory i łyka: 1 – łopatka, nr inw. 22/1/S, warstwa II; 2 – wrzeciono, nr inw. 243/1/S, warstwa XVII; 3 – półfabrykat pływaka, nr inw. 279/1/S, warstwa VIIb; 4 – fragmenty liny, nr inw. 29/1/S; 5–6 – trzonki, nr inw. 141/1/S, warstwa XIII i 358/1/S, warstwa VIIb; 7 – fragment mebla (?), nr inw. 18/1/S, warstwa II; 8 – przedmiot nieokreślony funkcjonalnie, nr inw. 20/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 216. Quarter I. Latrine 1 (1, 7, 8), trenches 13 and 14 (2, 3, 5, 6), trench 10 (4). Objects of wood, bark and bast: 1 – shovel, Inv. No. 22/1/S, layer II; 2 – spindle, Inv. No. 243/1/S, layer XVII; 3 – semi-finished float, Inv. No. 279/1/S, layer VIIb; 4 – fragment of rope, Inv. No. 29/1/S; 5–6 – handles, Inv. No. 141/1/S, layer XIII and 358/1/S, layer VIIb; 7 – fragment of a piece of furniture (?), Inv. No. 18/1/S, layer II; 8 – unspecified object, Inv. No. 20/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

197


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 217. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14: 1 – fragment wiązania poprzecznego – nr inw. 221/1/S, warstwa XIIa; 2 – łódź-dłubanka – nr inw. 143/1/S, warstwa XII. Rys. E. Szklarska; 3 – modyfikowana łódź jednopienna z Kołobrzegu (wg: Ossowski 1999, 127) Fig. 217. Quarter I. Trenches 13 and 14: 1 – fragment of a frame – Inv. No. 221/1/S, layer XIIa; 2 – dugout – Inv. No. 143/1/S, layer XII. Drawing by E. Szklarska; 3 – modified logboat from Kołobrzeg (after: Ossowski 1999, 127)

198


I. Ryciny

Ryc. 218. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14, warstwy XII (3,4,11,13) i XIIa (1, 2, 5–10, 12). Pojedyncze klepki poszycia: 1 – 107/1/S; 2 – 176/1/S; 3 – 262/1/S; 4 – 263/1/S; 5 – 108/1/S; 6 – 191/1/S; 7 – 186/1/S; 8 – 109/1/S; 9 – 187/1/S; 10 – 188/1/S; 11 – 225/1/S; 12 – 190/1/S; 13 – 92/1/S. Rys. E. Szklarska Fig. 218. Quarter I. Trenches 13 and 14, layers XII (3,4,11,13) and XIIa (1, 2, 5–10, 12). Boat planks: 1 – 107/1/S; 2 – 176/1/S; 3 – 262/1/S; 4 – 263/1/S; 5 – 108/1/S; 6 – 191/1/S; 7 – 186/1/S; 8 – 109/1/S; 9 – 187/1/S; 10 – 188/1/S; 11 – 225/1/S; 12 – 190/1/S; 13 – 92/1/S. Drawing by E. Szklarska

199


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 219. Kwartał I. Wykop 13 i 14, warstwa XII. Klepki poszycia: 1 – 224/1/S; 2 – 258/1/S; 3 – 226/1/S; 4 – 256/1/S; 5 – 229/1/S; 6 – 257/1/S; 7 – 227/1/S; 8 – 238/1/S; 9 – 239/1/S; 10 – 228/1/S; 11 – 104/1/S. Rys. E. Szklarska Fig. 219. Quarter I. Trenches 13 and 14, layer XII. Boat staves: 1 – 224/1/S; 2 – 258/1/S; 3 – 226/1/S; 4 – 256/1/S; 5 – 229/1/S; 6 – 257/1/S; 7 – 227/1/S; 8 – 238/1/S; 9 – 239/1/S; 10 – 228/1/S; 11 – 104/1/S. Drawing by E. Szklarska

200


I. Ryciny

Ryc. 220. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1–2 – nr inw. 50/1/S; 3–4 – nr inw. 54/1/S. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 220. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1–2 – Inv. No. 50/1/S; 3–4 – Inv. No. 54/1/S. Drawing and photographby I. Sukiennicka, A. Ryś

201


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 221. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1 i 3 – nr inw. 55/1/S; 2 – nr inw. 50/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 221. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1 and 3 – Inv. No. 55/1/S; 2 – Inv. No. 50/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

202


I. Ryciny

Ryc. 222. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1 – nr inw. 54/1/S; 2–3 – nr inw. 52/1/S; 4 – nr inw.­­53/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 222. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1 – Inv. No. 54/1/S; 2–3 – Inv. No. 52/1/S; 4 – Inv. No.­­53/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

203


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 223. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego: 1 – nr inw. 50/1/S; 2 – nr inw. 212/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 223. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles: 1 – Inv. No. 50/1/S; 2 – Inv. No. 212/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

204


I. Ryciny

Ryc. 224. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty podeszew obuwia nowożytnego z obcasami: 1–3 – nr inw. 54/1/S; 4–5 – nr inw. 212/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 224. Quarter I. Latrine 1. Fragments of modern footwear soles with heels: 1–3 – Inv. No. 54/1/S; 4–5 – Inv. No. 212/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

205


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 225. Kwartał I. Latryna nr 1. Dwuczęściowa podeszwa obuwia nowożytnego z fragmentami uszczelki, nr inw. 48/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 225. Quarter I. Latrine 1. Two-part sole of modern footwear with fragments of a rand, Inv. No. 48/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

206


I. Ryciny

Ryc. 226. Kwartał I. Latryna nr 1. Obuwie typu mule: 1 – nr inw. 17/1/S; 2 – nr inw. 46/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 226. Quarter I. Latrine 1. Mule shoes: 1 – Inv. No. 17/1/S; 2 – Inv. No. 46/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

207


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 227. Kwartał I. Latryna nr 1. Obuwie nowożytne, nr inw. 47/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 227. Quarter I. Latrine 1. Modern footwear, Inv. No. 47/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

208


I. Ryciny

Ryc. 228. Kwartał I. Latryna nr 1. Płytkie obuwie wsuwane nowożytne, nr inw. 210/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 228. Quarter I. Latrine 1. Modern low-cut slip-on shoes, Inv. No. 210/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

209


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 229. Kwartał I. Latryna nr 1. Przedmioty skórzane: 1 – fragment paska, nr inw. 49/1/S; 2 – zawias, nr inw. 49/1/S; 3 – dno wiadra, nr inw. 4/1/S. Fot. i rys. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 229. Quarter I. Latrine 1. Leather objects: 1 – fragment of a belt, Inv. No. 49/1/S; 2 – hinge, Inv. No. 49/1/S; 3 – basket bottom, Inv. No. 4/1/S. Photograph and drawing by I. Sukiennicka, A. Ryś

210


I. Ryciny

Ryc. 230. Kwartał I. Obraz subfosylnego drewna w trzech przekrojach anatomicznych – poprzecznym (45×); podłużnym stycznym (250×) oraz podłużnym radialnym (250×): 1–3 Euonymus sp. (szpilka 212/1/S nr kat. 141); 4–6 Cornus sp. (szpilka 211/1/S nr kat. 140). Fot. K. Cywa Fig. 230. Quarter I. Three anatomical sections of the subfossil wood – transversal section (45×); tangential longitudinal section (250×) and radial longitudinal section (250×): 1–3 Euonymus sp. (pin 212/1/S Cat. No. 141); 4–6 Cornus sp. (pin 211/1/S Cat. No. 140). Photograph by K. Cywa

211


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 231. Kwartał I. Latryna nr 1. Wyroby tekstylne: 1–2 – jedwabny kołnierz zawiązywany tasiemką, nr inw. 13/1/S; 3 – fragment tkaniny jedwabnej, nr inw. 13/1/S; 4 – fragment tkaniny wełnianej, nr inw. 15/1/S. Fot. J. Maik Fig. 231. Quarter I. Latrine 1. Textiles: 1–2 – silk collar tied with a ribbon, Inv. No. 13/1/S; 3 – fragment of silk fabric, Inv. No. 13/1/S; 4 – fragment of wool textile, Inv. No. 15/1/S. Photograph by J. Maik

212


I. Ryciny

Ryc. 232. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty szklanic: 1 – szklanica fletowata ze szkła niebieskiego, warstwa I, nr inw. 420/1/S; 2 – fragment wylewu ośmiobocznej szklanicy fletowatej, warstwa II, nr inw. 22/1/M; 3–7 – fragmenty stopek szklanic, warstwy I-II, nr inw. 22/1/M i 23/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 232. Quarter I. Latrine 1. Fragments of tumblers: 1 – flute tumbler made of blue glass, layer I, Inv. No. 420/1/S; 2 – fragment of a rim of the octagonal flute tumbler, layer II, Inv. No. 22/1/M; 3–7 – fragments of feet of tumblers, layers I-II, Inv. No. 22/1/M and 23/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

213


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 233. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanice i szklanki: 1 – szklanica typu Humpen, nr inw. 422/1/S; 2 – szklanica z ornamentem sieciowym, nr inw. 429/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 233. Quarter I. Latrine 1, layer II. Tumblers and glasses: 1 – glass of Humpen type, Inv. No. 422/1/S; 2 – glass with mesh-like ornament, Inv. No. 429/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

214


I. Ryciny

Ryc. 234. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanka z ornamentem kwiatowym (słoneczniki), nr inw. 67/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 234. Quarter I. Latrine 1, layer II. Glass with flower ornament (sunflowers), Inv. No. 67/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

215


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 235. Kwartał. I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanki ornamentowane: 1 – szklanka z przedstawieniem jeźdźca w koronie, nr inw. 69/1/S; 2 – fragmenty szklanki grawerowanej i szlifowanej, nr inw. 336/1/S. Rys. A. Ryś. fot. A. Wilgocka Fig. 235. Quarter I. Latrine 1, layer II. Glasses with ornament: 1 – glass with a representation of a rider wearing a crown, Inv. No. 69/1/S; 2 – fragments of engraved and cut glass, Inv. No. 336/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

216


I. Ryciny

Ryc. 236. Kwartał. I. Latryna nr 1, warstwa II. Szklanka na trzech nóżkach z ornamentem roślinno-zwierzęcym, nr inw. 68/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 236. Quarter I. Latrine 1, layer II. Glass on three feet with flower-animal ornament, Inv. No. 68/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

217


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 237. Kwartał I. Latryna nr 1 (1, 3, 4). Wykop nr 11, warstwa II (2). Szklanki i kieliszki: 1 – niezdobiona szklanka o konicznej formie, nr inw. 423/1/S; 2 – fragment dna czary wraz z nóżką kielicha, nr inw. 27/1/M; 3 – fragment kieliszka w stylu weneckim, nr inw. 22/1/M; 4 – kieliszek typu Nuppenbecher, nr inw. 66/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 237. Quarter I. Latrine 1 (1, 3, 4). Trench 11, layer II (2). Glasses and stemware: 1 – plain conical glass, Inv. No. 423/1/S; 2 – fragment of the base of the bowl with foot of the goblet, Inv. No. 27/1/M; 3 – fragment of the Venetian style glass, Inv. No. 22/1/M; 4 – glass of Nuppenbecher type, Inv. No. 66/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

218


I. Ryciny

Ryc. 238. Kwartał I. Latryna nr 1. Kieliszek z ornamentem roślinno-zwierzęcym, nr inw. 70/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 238. Quarter I. Latrine 1. Stemware with flower and animal ornament, Inv. No. 70/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

219


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 239. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa II. Fragmenty kieliszków: 1 – kieliszek z grawerowanym i szlifowanym ornamentem roślinnym, nr inw. 71/1/S; 2 – kieliszek o czarce dzwonowatej, nr inw. 72/1/S; 3 – fragment kieliszka ze stopą z nitki szklanej, nr inw. 73/1/S; 4 – nóżka ze stopą kielicha lub pucharu, nr inw. 424/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 239. Quarter I. Latrine 1, layer II. Fragments of stemware: 1 – glass with engraved and cut flower design, Inv. No. 71/1/S; 2 – stemware with a bell-shaped bowl, Inv. No. 72/1/S; 3 – fragment of stemware with a glass thread foot, Inv. No. 73/1/S; 4 – stem with foot of a chalice or goblet, Inv. No. 424/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

220


I. Ryciny

Ryc. 240. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I (3), warstwa II (1 i 2). Szklane naczynia stołowe: 1 – miseczka ze szkła opakowego, nr inw. 425/1/S; 2 – fragment dzbana, nr inw. 430/1/S; 3–5 – fragmenty uch naczyń szklanych, nr inw. 22/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 240. Quarter I. Latrine 1, layer I (3), layer II (1 i 2). Glass tableware: 1 – small bowl made of opaque glass, Inv. No. 425/1/S; 2 – fragment of a jug, Inv. No. 430/1/S; 3–5 – fragments of glass vessel handles, Inv. No. 22/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

221


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 241. Kwartał I. Fragmenty naczyń szklanych: 1 – fragment kufla lub dzbana z uchem, latryna nr 1, warstwa I, nr inw. 426/1/S; 2 – guz szklany od pokrywy szklanicy cylindrycznej lub pucharu, latryna nr 1, warstwa II, nr inw. 23/1/M; 3–4 – fragmenty naczyń średniowiecznych, wykop 13, warstwa IV, nr inw. 124/1/S; 5 – fragment stopy naczynia średniowiecznego, wykop 13, warstwa XII, nr inw. 246/1/S; 6 – fragment naczynia baniastego, latryna 1, warstwy I–II, nr inw. 428/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 241. Quarter I. Fragments of glass vessels: 1 – fragment of a mug or jug with a handle, latrine 1, layer I, Inv. No. 426/1/S; 2 – glass button from a lid of a cylindrical glass or chalice, latrine 1, layer II, Inv. No. 23/1/M; 3–4 – fragments of medieval vessels, trench 13, layer IV, Inv. No. 124/1/S; 5 – fragment of a foot of a medieval vessel, trench 13, layer XII, Inv. No. 246/1/S; 6 – fragment of a squat vessel, latrine 1, layers I–II, Inv. No. 428/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

222


I. Ryciny

Ryc. 242. Kwartał I. Latryna nr 1. Fragmenty szklanych naczyń stołowych i butelek: 1–2 – fragmenty kieliszka i szklanicy z zachowanymi krawędziami czarek, warstwy I–II, nr inw. 22/1/M i 23/1/M; 3 – fragment nieokreślonego naczynia szklanego, zniszczonego przez działanie wysokiej temperatury, warstwa II, nr inw. 23/1/M; 4 – fragment naczynia malowanego, warstwa II, nr inw. 23/1/S; 5 – część dna butelki cylindrycznej, wykop nr 2, warstwa I, nr inw. 6/1/M; 6 – fragmenty flaszki baniastej, warstwa I, nr inw. 414/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 242. Quarter I. Latrine 1. Fragments of glass tableware and bottles: 1–2 – fragments of stemware and a glass with preserved rims of bowls, layers I–II, Inv. No. 22/1/M i 23/1/M; 3 – fragment of an unidentified glass vessel, destroyed by high temperature, layer II, Inv. No. 23/1/M; 4 – fragment of a painted vessel, layer II, Inv. No. 23/1/S; 5 – part a cylindrical bottle base, trench 2, layer I, Inv. No. 6/1/M; 6 – fragments of a squat flask, layer I, Inv. No. 414/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

223


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 243. Kwartał I. Latryna nr 1. Butelki szklane z warstw I–II: 1 – flakonik o korpusie owoidalnym, nr inw. 415/1/S; 2–3 – fragmenty butelek czworobocznych, nr inw. 417/1/S, 23/1/M; 4 – dno butelki wielobocznej, nr inw. 418/1/S; 5 – fragment butelki cylindrycznej, nr inw. 22/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 243. Quarter I. Latrine 1. Glass bottles from layers I–II: 1 – vial with an ovoid body, Inv. No. 415/1/S; 2–3 – fragments of four-sided bottles, Inv. No. 417/1/S, 23/1/M; 4 – base of a many-sided bottle, Inv. No. 418/1/S; 5 – fragment of a cylindrical bottle, Inv. No. 22/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

224


I. Ryciny

Ryc. 244. Kwartał I. Latryna nr 1. Dna butelek cylindrycznych, 1, 3, 4 – nr inw. 22/1/M i 2 – 1/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 244. Quarter I. Latrine 1. Base of cylindrical bottles, 1, 3, 4 – Inv. No. 22/1/M and 2 – 1/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

225


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 245. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwy I–II. Flakony i butelki aptekarskie: 1–2 – dna cylindrycznych flakonów aptekarskich, nr inw. 22/1/M; 3 – cylindryczna butelka aptekarska, nr inw. 419/1/S; 4 – dno butelki aptekarskiej ze szkła seledynowego, nr inw. 23/1/M; 5 – fragmenty butelki aptekarskiej z dnem, nr inw. 23/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Ryc. 245. Quarter I. Latrine 1, layers I–II. Pharmaceutical flasks and bottles: 1–2 – bases of cylindrical pharmaceutical flasks, Inv. No. 22/1/M; 3 – cylindrical pharmaceutical bottle, Inv. No. 419/1/S; 4 – base of a pharmaceutical bottle made of celadon glass, Inv. No. 23/1/M; 5 – fragments of a pharmaceutical bottle, including a base, Inv. No. 23/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

226


I. Ryciny

Ryc. 246. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwy I–II. Fragmenty butelek szklanych: 1–6 – dna butelek cylindrycznych lub baniastych, nr inw. 1/1/M, 22/1/M i 23/1/M; 7–9 – fragmenty szyjek z wylewami, nr inw. 22/1/M. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 246. Quarter I. Latrine 1, layers I–II. Fragments of glass bottles: 1–6 – bases of cylindrical or squat bottles, Inv. No. 1/1/M, 22/1/M and 23/1/M; 7–9 – fragments of necks with rims, Inv. No. 22/1/M. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

227


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 247. Kwartał I. Latryna nr 1, warstwa I. Przedmioty szklane: 1 – wylew butelki z taśmą, wykop liniowy przy ul. Kłodnej, nr inw. 403/1/S; 2–3 – wylewy flakonów aptekarskich, nr inw. 22/1/M; 4 – pieczęć szklana, nr inw. 74/1/S; 5 – szyba prostokątna, nr inw. 404/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 247. Quarter I. Latrine 1, layer I. Glass objects: 1 – rim of a bottle with band, trench at Kłodna Street, Inv. No. 403/1/S; 2–3 – rims of pharmaceutical flasks, Inv. No. 22/1/M; 4 – glass seal, Inv. No. 74/1/S; 5 – rectangular pane, Inv. No. 404/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

228


I. Ryciny

Ryc. 248. Kwartał I. Latryna nr 1. Szkło taflowe: 1 – fragment brzegowy tafli szklanej z zaobloną krawędzią, nr inw. 22/1/M; 2 – fragment szybki trójkątnej, nr inw. 407/1/S; 3 – fragment szybki prostokątnej, nr inw. 406/1/S; 4–9 – fragmenty szybek romboidalnych, nr inw. 408/1/S, 409/1/S, 410/1/S, 411/1/S, 412/1/S, 413/1/S. Rys. A. Ryś, fot. A. Wilgocka Fig. 248. Quarter I. Latrine 1. Glass pane: 1 – edge fragment of a pane of glass with a rounded rim, Inv. No. 22/1/M; 2 – fragment of a triangular pane, Inv. No. 407/1/S; 3 – fragment of a rectangular pane, Inv. No. 406/1/S; 4–9 – fragments of rhomboid panes, Inv. No. 408/1/S, 409/1/S, 410/1/S, 411/1/S, 412/1/S, 413/1/S. Drawing by A. Ryś, photograph by A. Wilgocka

229


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 249. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Narzędzia i przybory żelazne: 1 – nożyce, nr inw. 173/1/S, warstwa XII; 2–3 – raki, nr inw. 218/1/S, warstwa IX i 303/1/S, warstwa XVII; 4 – fragment sierpa, nr inw. 384/1/S, warstwa XXXI; 5 – przecinak, nr inw. 343/1/S, warstwa XXX; 6 – osada ciosła, nr inw. 387/1/S, warstwa XXVIII; 7–9 – klamry szkutnicze, nr inw. 62/1/S, warstwa XII, 149/1/S, warstwa IV i 326/1/S, warstwa IX. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 249. Quarter I. Trenches 13 and 14. Iron tools and utensils: 1 – scissors, Inv. No. 173/1/S, layer XII; 2–3 – cram­ pons, Inv. No. 218/1/S, layer IX and 303/1/S, layer XVII; 4 – fragment of a sickle, Inv. No. 384/1/S, layer XXXI; 5 – chisel, Inv. No. 343/1/S, layer XXX; 6 – shaft of an adze, Inv. No. 387/1/S, layer XXVIII; 7–9 – sintels, Inv. No. 62/1/S, layer XII, 149/1/S, layer IV i 326/1/S, layer IX. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

230


I. Ryciny

Ryc. 250. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–6, 8–10), wykop nr 9 (7), wykop instalacyjny (11). Przedmioty z żelaza i metali kolorowych: 1 – żelazny haczyk dwuzębny, nr inw. 353/1/S, warstwa XXIII; 2 – żelazny hak z tordowanym trzpieniem, nr inw. 162/1/S, warstwa XIII; 3–4 – fragmenty żelaznych kabłąków, nr inw. 201/1/S, warstwa IX, 352/1/S, warstwa XXII; 5–7 – żelazne noże, nr inw. 163/1/S, warstwa XIII, 359/1/S, warstwa XXXIIa, 6/1/S, warstwa II; 8 – żelazny nóż nr inw. 63/1/S, warstwa XII; 9–10 – żelazne okucia pochewek noży, nr inw. 90/1/S, warstwa XII, 248/1/S, warstwa XII; 11 – okucie ze stopu miedzi, nr inw. 396/1/S. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 250. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–6, 8–10), trench 9 (7), installation trench (11). Objects made of iron and non-ferrous metals: 1 – iron double hook, Inv. No. 353/1/S, layer XXIII; 2 – iron hook with twisted shank, Inv. No. 162/1/S, layer XIII; 3–4 – fragments of iron bends, Inv. No. 201/1/S, layer IX, 352/1/S, layer XXII; 5–7 – iron knives, Inv. No. 163/1/S, layer XIII, 359/1/S, layer XXXIIa, 6/1/S, layer II; 8 – iron knife Inv. No. 63/1/S, layer XII; 9–10 – iron fittings of knife sheaths, Inv. No. 90/1/S, layer XII, 248/1/S, layer XII; 11 – fitting made of copper alloy, Inv. No. 396/1/S. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

231


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 251. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–3), latryna nr 1 (4). Przedmioty z żelaza i metali kolorowych: 1 – cynowa sprzączka kolista, nr inw. 87/1/S, warstwa VIIb; 2 – żelazna sprzączka, nr inw. 112/1/S, warstwa I; 3 – pierścionek taśmowaty ze stopu miedzi, nr inw. 199/1/S, warstwa XII; 4 – okucie okładki książki ze stopu miedzi, nr inw. 10/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 251. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–3), latrine 1 (4). Objects made of iron and non-ferrous metals: 1 – tin round buckle, Inv. No. 87/1/S, layer VIIb; 2 – iron buckle, Inv. No. 112/1/S, layer I; 3 – band made of copper alloy, Inv. No. 199/1/S, layer XII; 4 – book cover fitting made of copper alloy, Inv. No. 10/1/S, layer II. Drawing and photo­graph by I. Sukiennicka, A. Ryś

232


I. Ryciny

Ryc. 252. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Gwoździe żelazne (1–5) i skobel (6): 1 – nr inw. 285/1/S, warstwa XX, 2 – nr inw. 304/1/S, warstwa XXII; 3 – nr inw. 324/1/S, warstwa V; 4 – nr inw. 331/1/S, warstwa I; 5 – nr inw. 325/1/S, warstwa V; 6 – nr inw. 368/1/S, warstwa XXVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 252. Quarter I. Trenches 13 and 14. Iron nails (1–5) and staple (6): 1 – Inv. No. 285/1/S, layer XX, 2 – Inv. No. 304/1/S, layer XXII; 3 – Inv. No. 324/1/S, layer V; 4 – Inv. No. 331/1/S, layer I; 5 – Inv. No. 325/1/S, layer V; 6 – Inv. No. 368/1/S, layer XXVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

233


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 253. Kwartał I. Latryna nr 1 (1), Wykopy nr 13 i 14 (2–4). Fragment blachy ołowianej, nr inw. 51/1/S, warstwa II; klucze: 2 – 61/1/S, warstwa XII; 3 – nr inw. 362/1/S, warstwa XXV; 4 – nr inw. 305/1/S, warstwa V. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 253. Quarter I. Latrine 1 (1), Trenches 13 and 14 (2–4). Fragment of a lead sheet, Inv. No. 51/1/S, layer II; keys: 2 – 61/1/S, layer XII; 3 – Inv. No. 362/1/S, layer XXV; 4 – Inv. No. 305/1/S, layer V. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

234


I. Ryciny

Ryc. 254. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1), latryna nr 1 (2–3). Naczynia i sztućce z metali kolorowych: 1 – kubek ze srebrnej blachy, nr inw. 158/1/S, warstwa I; łyżki: 2 – cynowa, nr inw. 12/1/S, warstwa II; 3 – ze stopu miedzi, nr inw. 11/1/S, warstwa II. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 254. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1), latrine 1 (2–3). Vessels and cutlery made of non-ferrous metals: 1 – mug made of silver sheet, Inv. No. 158/1/S, layer I; spoons: 2 – made of tin, Inv. No. 12/1/S, layer II; 3 – made of copper alloy, Inv. No. 11/1/S, layer II. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

235


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 255. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Militaria: 1 – ostroga zdobiona, nr inw. 247/1/S, warstwa XII; 2 – wędzid­ ło dwudzielne, nr inw. 111/1/S, warstwa IX; 3 – okucie, element uprzęży, nr inw. 88/1/S, warstwa XII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 255. Quarter I. Trenches 13 and 14. Weaponry and horse riding kit: 1 – decorated spur, Inv. No. 247/1/S, layer XII; 2 – two-part bit, Inv. No. 111/1/S, layer IX; 3 – fitting, element of a harness, Inv. No. 88/1/S, layer XII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

236


I. Ryciny

Ryc. 256. Kwartał I. Wykop nr 13 (1–5), latryna nr 1, warstwa II (6). Wyroby z surowców skalnych: osełki: 1 – nr inw. 154/1/S, warstwa V; 2 – nr inw. 361/1/S, warstwa XXXVI; 3 – nr inw. 234/1/S, warstwa VIIb; 4 – nr inw. 82/1/S, warstwa XIIa; 5 – nr inw. 135/1/S, warstwa XIVa; 6 – pionek do gry, nr inw. 7/1/S; 7 – płytka kamienna, nr inw. 427/1/S, latryna nr 1. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 256. Quarter I. Trenches 13 (1–5), latrine 1, layer II (6). Stone objects: whetstones: 1 – Inv. No. 154/1/S, layer V; 2 – Inv. No. 361/1/S, layer XXXVI; 3 – Inv. No. 234/1/S, layer VIIb; 4 – Inv. No. 82/1/S, layer XIIa; 5 – Inv. No. 135/1/S, layer XIVa; 6 – gaming counter, Inv. No. 7/1/S; 7 – stone plate, Inv. No. 427/1/S, latrine 1. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

237


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 257. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Przekłuwacze z kości i poroża: 1 – nr inw. 289/1/S, warstwa XIX; 2 – nr inw. 302/1/S, warstwa XXII; 3–5 – nr inw. 341/1/S, 342/1/S, 379/1/S, warstwa XXX; 6 – nr inw. 309/1/S, warstwa XXIV. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 257. Quarter I. Trenches 13 and 14. Perforator made of bone and antler: 1 – Inv. No. 289/1/S, layer XIX; 2 – Inv. No. 302/1/S, layer XXII; 3–5 – Inv. No. 341/1/S, 342/1/S, 379/1/S, layer XXX; 6 – Inv. No. 309/1/S, layer XXIV. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

238


I. Ryciny

Ryc. 258. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Rogowe grzebienie jednostronne: 1 – nr inw. 278/1/S, warstwa XVIIa; 2–3 – nr inw. 367/1/S, 370/1/S, warstwa XXVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 258. Quarter I. Trenches 13 and 14. Horn one-sided combs: 1 – Inv. No. 278/1/S, layer XVIIa; 2–3 – Inv. No. 367/1/S, 370/1/S, layer XXVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

239


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 259. Kwartał I. Rogowe grzebienie dwustronne: 1 – nr inw. 9/1/S, latryna nr 1, warstwa II; 2 – nr inw. 197/1/S, wykopy 13 i 14, warstwa IX; 3 – nr inw. 399/1/S, wykop liniowy. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 259. Quarter I. Horn two-sided combs: 1 – Inv. No. 9/1/S, latrine 1, layer II; 2 – Inv. No. 197/1/S, trenches 13 and 14, layer IX; 3 – Inv. No. 399/1/S, linear trench. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

240


I. Ryciny

Ryc. 260. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Igły kościane: 1 – nr inw. 288/1/S, warstwa XVIIa; 2 – nr inw. 292/1/S, warstwa XIX; 3–4 – nr inw. 347/1/S, 372/1/S, warstwa XXVIII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 260. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bone needles: 1 – Inv. No. 288/1/S, layer XVIIa; 2 – Inv. No. 292/1/S, layer XIX; 3–4 – Inv. No. 347/1/S, 372/1/S, layer XXVIII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

241


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 261. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Wyroby kościane: 1–2 – płozy, nr inw. 138/1/S, warstwa VIIb i 249/1/S, warstwa V; 3–4 – hetki, nr inw. 354/1/S, warstwa XXIII i 378/1/S, warstwa XXIX; 5 – szpila, nr inw. 244/1/S, warstwa XVII. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 261. Quarter I. Trenches 13 and 14. Bone objects: 1–2 – runners, Inv. No. 138/1/S, layer VIIb and 249/1/S, layer V; 3–4 – buzzers, Inv. No. 354/1/S, layer XXIII i 378/1/S, layer XXIX; 5 – needle, Inv. No. 244/1/S, layer XVII. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

242


I. Ryciny

Ryc. 262. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14 (1–3), wykop nr 1 (4), latryna nr 1 (5). Wyroby kościane i rogowe: 1– grzebień tkacki, nr inw. 85/1/S, warstwa XII; 2 – oprawka stożkowata, 386/1/S, warstwa XLV; 3 – aerofon, nr inw. 327/1/S, warstwa XIVa; 4 – narzędzie do mizdrowania skór, nr inw. 3/1/S, warstwa IV; 5 – trzonek sztućca, nr inw. 2/1/S, warstwa I. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 262. Quarter I. Trenches 13 and 14 (1–3), trench 1 (4), latrine 1 (5). Objects made of bone and horn: 1 – weaving comb, Inv. No. 85/1/S, layer XII; 2 – conical frame, 386/1/S, layer XLV; 3 – aerophone, Inv. No. 327/1/S, layer XIVa; 4 – tool for removing flesh from the flesh side of the skin, Inv. No. 3/1/S, layer IV; 5 – cutlery handle, Inv. No. 2/1/S, layer I. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

243


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 263. Kwartał I. Latryna nr 1 (1), wykopy nr 13 i 14 (2, 3). Przedmioty nieokreślone funkcjonalnie z poroża i kości: 1 – nr inw. 8/1/S, warstwa II; 2 – nr inw. 64/1/S, warstwa VIIb; 3 – nr inw. 318/1/S, warstwa XV. Rys. i fot. I. Sukiennicka, A. Ryś Fig. 263. Quarter I. Latrine 1 (1), trenches 13 and 14 (2, 3). Unidentified objects made of antler and bone: 1 – Inv. No. 8/1/S, layer II; 2 – Inv. No. 64/1/S, layer VIIb; 3 – Inv. No. 318/1/S, layer XV. Drawing and photograph by I. Sukiennicka, A. Ryś

244


I. Ryciny

Ryc. 264. Kwartał I. Kura – kość udowa, kanał wypełniony całkowicie związkami mineralnymi (MEBO+++). Śred­niowiecze, nr inw. 35/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 264. Quarter I. Domestic chicken – femur, canal completely filled with mineral compounds (MEBO+++). The Middle Ages, Inv. No. 35/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 265. Kwartał I. Bydło – żebra. Pozostałości po porcjowaniu. Przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 265. Quarter I. Cattle – ribs. Remains after portioning. Before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

245


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 266. Kwartał I. Bydło – łopatki. Ślady porcjowania poprzez rąbanie, brak kątów dobrzusznych i okolic szyjek, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 266. Quarter I. Cattle – scapula. Traces of portioning by hacking, neither ventral angles nor necks are present, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 267. Kwartał I. Bydło – kości ramienne, ogólny stan zachowania oraz ślady rąbania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 267. Quarter I. Cattle – humerus, general state of preservation and traces of hacking, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

246


I. Ryciny

Ryc. 268. Kwartał I. Bydło – kości promieniowe, ogólny stan zachowania oraz ślady rąbania, przed 1216 – początek XIII wieku, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 268. Quarter I. Cattle – radius, general state of preservation and traces of hacking, before 1216 – the beginning of the 13th century, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 269. Kwartał I. Bydło: a–b – kości śródręcza, ślady rąbania, c – kość piętowa, ślady rąbania, d – kość piętowa, ślady nacinania, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 269. Quarter I. Cattle: a–b – metacarpus, traces of hacking, c – calcaneus, traces of hacking, d – calcaneus, traces of cutting, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

247


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 270. Kwartał I. Bydło – kości piętowe, ślady rąbania na trzonie, średniowiecze, nr inw. 55/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 270. Quarter I. Cattle – calcaneus, traces of hacking on corpus, the Middle Ages, Inv. No. 55/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 271. Kwartał I. Bydło: a – kości skokowe, ślady rozłupywania o różnej orientacji, b – kość piętowa, ślady rąbania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 271. Quarter I. Cattle: a – talus, traces of splitting in different directions, b – calcaneus, traces of hacking, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

248


I. Ryciny

Ryc. 272. Kwartał I. Bydło – kręgi lędźwiowe. Wyrostki poprzeczne ze śladami odrąbania od trzonów oraz negatywami noża, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki fig. 272. Quarter I. Cattle – lumbar vertebrae. Transverse processes bearing traces of hacking from body and knife impressions, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 273. Kwartał I. Bydło – kręg piersiowy, ślady odpiłowania wyrostka kolczystego, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 44/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 273. Quarter I. Cattle – thoracic vertebra, traces of sawing spinous process off, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 44/1/M. Photograph by D. Makowiecki

249


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 274. Kwartał I. Bydło – kręg lędźwiowy, ślady odcięcia wyrostka poprzecznego po lewej stronie oraz rąbania prostopadle do osi kręgosłupa, przed 1216 – początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 274. Quarter I. Cattle – lumbar vertebra, traces of cutting transverse process on the left side off and hacking perpendicularly to the axis of the spine, before 1216 – the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 275. Kwartał I. Bydło – kość piszczelowa, ślady ostrego narzędzia, średniowiecze, nr inw. 33/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 275. Quarter I. Cattle – tibia, traces of a sharp tool, the Middle Ages, Inv. No. 33/1/M. Photograph by D. Makowiecki

250


I. Ryciny

Ryc. 276. Kwartał I. Świnia – łopatka, ślady rąbania w okolicach szyjki, początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 46/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 276. Quarter I. Pig – scapula, traces of hacking near neck, the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 46/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 277. Kwartał I. Świnia – kości przedramienia, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 277. Quarter I. Pig – forearm, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

251


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 278. Kwartał I. Owca/koza – żebra ze śladami porcjowania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 278. Quarter I. Sheep/goat – ribs bearing traces of portioning, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 279. Kwartał I. Kot – kość czołowa z negatywami po ostrzu noża użytego do skórowania, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 279. Quarter I. Cat – frontal bone with impressions of blade of a knife used for skinning, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

252


I. Ryciny

Ryc. 280. Kwartał I. Bydło – człony palcowe bliższe ze śladami użytkowania, średniowiecze, nr inw. 32/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 280. Quarter I. Cattle – phalanx proximalis with traces of using, the Middle Ages, Inv. No. 32/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 281. Kwartał I. Koń – fragment płozy sań wykonanej kości promieniowej, początek XIII wieku, nr inw. 44/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 281. Quarter I. Horse – fragment of a sledge runner made of radius, the beginning of the 13th century, Inv. No. 44/1/M. Photograph by D. Makowiecki

253


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 282. Kwartał I. Koń – fragment płozy sań wykonanej z kości śródręcza, średniowiecze, nr inw. 34/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 282. Quarter I. Horse – fragment of a sledge runner made of metacarpal bones, the Middle Ages, Inv. No. 34/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 283. Kwartał I. Bydło – ostrze (nóż) wykonane z żebra, 1. połowa XIII wieku, nr inw. 39/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 283. Quarter I. Cattle – blade (of a knife) made of a rib, the first half of the 13th century, Inv. No. 39/1/M. Photograph by D. Makowiecki

254


I. Ryciny

Ryc. 284. Kwartał I. Bydło – żebra ze zmianami patologicznymi, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 284. Quarter I. Cattle – ribs having pathological changes, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 285. Kwartał I. Bydło – panewka kości miednicznej z objawami zmian degeneratywnych, w tym zeszlifowania powierzchni stawowej, 1. połowa XIII wieku (lata 30.–40.), nr inw. 38/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 285. Quarter I. Cattle – acetabulum displaying symptoms of degenerative changes, including grinding of articular surface, the first half of the 13th century (the 1230s–1240s), Inv. No. 38/1/M. Photograph by D. Makowiecki

255


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 286. Kwartał I. Bydło – kość śródręcza o zdeformowanych bloczkach, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 286. Quarter I. Cattle – metacarpus with malformed trochlea, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 287. Kwartał I. Bydło – fragment kości szczękowej z nieprawidłowym starciem trzonu zęba trzonowego trzeciego, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 287. Quarter I. Cattle – fragment of maxilla with abnormal abrasion of the third molar, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

256


I. Ryciny

Ryc. 288. Kwartał I. Świnia – zmiany patologiczne w okolicach stawu łokciowego, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 288. Quarter I. Pig – pathological changes near elbow, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 289. Kwartał I. Świnia – trzon kości piszczelowej z przyrośniętym trzonem kości strzałkowej, początek XIII wieku (przed 1232), nr inw. 46/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 289. Quarter I. Pig – tibial shaft of the tibia with hypertrophy of shaft of the fibula, the beginning of the 13th century (before 1232), Inv. No. 46/1/M. Photograph by D. Makowiecki

257


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 290. Kwartał I. Świnia – trzon kości piszczelowej z przyrośniętym trzonem kości strzałkowej, 1. połowa XIII wieku, nr inw. 40/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 290. Quarter I. Pig – tibial shaft of the tibia with hypertrophy of shaft of the fibula, the first half of the 13th century, Inv. No. 40/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 291. Kwartał I. Świnia – kość piętowa ze zmianami patologicznymi, średniowiecze, nr inw. 32/1/M. Fot. D. Makowiecki fig. 291. Quarter I. Pig – calcaneus with pathological changes, the Middle Ages, Inv. No. 32/1/M. Photograph by D. Makowiecki

258


I. Ryciny

Ryc. 292. Kwartał I. Koń – kręg piersiowy z osteofitem, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 292. Quarter I. Horse – thoracic vertebrae with osteophyte, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 293. Kwartał I. Kot – kość piszczelowa ze zgrubieniem na trzonie, średniowiecze, nr inw. 33/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 293. Quarter I. Cat – tibia with protuberance of a shaft, the Middle Ages, Inv. No. 33/1/M. Photograph by D. Makowiecki

259


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 294. Kwartał I. Dzik – panewka kości miednicznej ze zmianami patologicznymi i ze zgrubieniem na trzonie, średniowiecze, nr inw. 32/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 294. Quarter I. Wild boar – acetabulum with pathological changes and protuberance of a shaft, the Middle Ages, Inv. No. 32/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 295. Kwartał I. Dzik – trzon kości piszczelowej ze zmianami patologicznymi powstałymi podczas zrastania się z trzonem kości strzałkowej na trzonie, po 1216, nr inw. 45/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 295. Quarter I. Wild boar – shaft of the tibia with pathological changes caused by knitting with the bone shaft of the tibia on the shaft, after 1216, Inv. No. 45/1/M. Photograph by D. Makowiecki

260


I. Ryciny

Ryc. 296. Kwartał I. Jeleń – kość piętowa ze zmianami patologicznymi na powierzchni bocznej kości, 1. połowa XIII w. (lata 30.–40.), nr inw. 38/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 296. Quarter I. Dear – calcaneus with pathological changes on lateral surface of the bone, the first half of the 13th century (the 1230s–1240s), Inv. No. 38/1/M. Photograph by D. Makowiecki

Ryc. 297. Kwartał I. Jastrząb – kość udowa, XIII wiek, nr inw. 42/1/M. Fot. D. Makowiecki Fig. 297. Quarter I. Hawk – femur, the 13th century, Inv. No. 42/1/M. Photograph by D. Makowiecki

261


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 298. Zarys wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych na tle historycznych kwartałów zabudowy Podzamcza oraz Wzgórza Zamkowego. Numerami 1–13 oznaczono miejsca odkrycia reliktów wału, wg A. Uciechowskiej-Gawron, oprac. M. Gibczyński Fig. 298. Outline of early medieval fortifications against the historic quarters at the district by the River Odra and Castle Hill. Numbers 1–13 designate places where relicts of the rampart were found, after Uciechowska-Gawron, prepared by M. Gibczyński

262


I. Ryciny

Ryc. 299. Widok Bramy Panieńskiej: 1 – na rycinie G. Brauna / F. Hogenberga z roku 1588 (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie); 2 – Brama Panieńska w czasach ufortyfikowanego Szczecina. Widok od strony miasta. F. Treder, 1879 (z archiwum fotografii Muzeum Narodowego w Szczecinie) Fig. 299. View of Brama Panieńska (the Maiden Gate): 1 – on a print made in 1588 by F. Hogenberg and G. Braun (the National Muzeum in Szczecin); 2 – Brama Panieńska (the Maiden Gate) at the times when Szczecin was fortified. View from the city. F. Treder, 1879 (from the photo archive of the National Museum in Szczecin)

263


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 300. Baszta Panieńska (Siedmiu Płaszczy): 1 – fundament łękowy muru obronnego odsłonięty w sąsiedztwie Baszty Panieńskiej. Fot. A. Uciechowska-Gawron; 2 – widok Baszty Panieńskiej (Siedmiu Płaszczy) w 1947 roku. Fot. S. Dowlasz (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie); 3 – Baszta Panieńska (Siedmiu Płaszczy) przed rokiem 1945 (z archiwum fotografii Muzeum Narodowego w Szczecinie) Fig. 300. Baszta Panieńska (the Maiden Tower – Seven Coats Tower): 1 – arch foundation of the defensive wall unearthed in the vicinity of Baszta Panieńskia. Photography by A. Uciechowska-Gawron; 2 – view of Baszta Panieńska (the Maiden Tower – Seven Coats Tower) in 1947. Photograph by S. Dowlasz (the State Archives in Szczecin); 3 – Baszta Panieńska (the Maiden Tower – Seven Coats Tower) before 1945 (from the photo archive of the National Museum in Szczecin)

264


I. Ryciny

Ryc. 301. Kataster szwedzki z 1706 roku kwartału I z nazwiskami właścicieli działek. Kwartał Kessin, s. 301 (ze zbiorów Archiwum Krajowego w Greifswaldzie) Fig. 301. Swedish cadastre from 1706 of quarter I with surnames of property owners. Kessin Quarter, p. 301 (the State Archive of Greifswald)

Ryc. 302. Fragment Plan de la Ville Stettin MDCCXXI (1721) (ze zbiorów kartograficznych Archiwum Państwowego w Szczecinie, sygn. 815) Fig. 302. Fragment of Plan de la Ville Stettin MDCCXXI (1721) (the State Archives in Szczecin cartographic collection, Cat. No. 815)

265


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 303. Rzut i widok pierzei kwartału I z początku XIX wieku opracowany na podstawie Akt Policji Budowlanej (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie). Oprac. T. Balcerzak Fig. 303. Plan and view of quarter I frontage from the beginning of the 19th century prepared on the basis of the Building Police Files (the State Archives in Szczecin). Prepared by T. Balcerzak

266


I. Ryciny

Ryc. 304. Kamienica nr 46: 1 – widok piwnic od strony ulicy Kłodnej; 2 – relikt kręconych schodów w oficynie. Fot. T .Balcerzak Fig. 304. Tenement No. 46: 1 – view of basements from Kłodna Street; 2 – remains of spiral stairs in annexe. Photograph by T. Balcerzak

267


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 305. Posesja przy ulicy Kłodnej 30: 1 – widok piwnic od strony murów obronnych. Fot. T. Balcerzak; 2 – muro­ wana latryna o średnicy 2,5 m. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 305. Property in 30 Kłodna Street: 1 – view of basements from defensive walls. Photograph by T. Balcerzak; 2 – brick latrine 2.5 m in diametre. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

268


I. Ryciny

Ryc. 306. Przykład rzutów kamienicy z ulicy Kłodnej nr 11 (parter, piętro) z XVIII wieku. W: B. Saal, Das Stettiner Wohnungswesen in 18 Jahrhundert, Stettin 1938, 55 Fig. 306. Example of tenement plans in 11 Kłodna Street (ground and first floors) from the 18th century. In: B. Saal, Das Stettiner Wohnungswesen in 18 Jahrhundert, Stettin 1938, 55

269


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 307. Ulica Kłodna: 1 – widok kamienno-ceglanego muru pomiędzy piwnicami kamienic 28 i 29. Fot. T. Balcerzak; 2 – widok północnej pierzei ulicy Kłodnej, stan z początku XX wieku Fig. 307. Kłodna Street: 1 – view of stone brick wall separating basements in tenements 28 and 29. Photograph by T. Balcerzak; 2 – view of the north frontage of Kłodna Street, as of the beginning of the 20th century

270


I. Ryciny

Ryc. 308. Ulica Kłodna: 1 – kamienne relikty ściany tylnej starsze niż kamienica nr 26. Fot. T. Balcerzak; 2 – wodociąg nr 1; 3 – wodociąg nr 2. Fot. S. Słowiński Fig. 308. Kłodna Street: 1 – stone remains of the back wall older than tenement No. 26. Photograph by T. Balcerzak; 2 – waterworks 1; 3 – waterworks 2. Photograph by S. Słowiński

271


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 309. Projekt nowej zabudowy kwartału I z lat 2000–2001: 1 – sylweta północnej pierzei ulicy Kłodnej jako jeden z istotnych elementów wytycznych konserwatorskich dla nowoprojektowanej zabudowy kwartału I; 2 – widok od strony ulicy Kłodnej. Oprac. Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. w Szczecinie Fig. 309. Plan for new buildings within quarter I from 2000–2001: 1 – outline of the north frontage of Kłodna Street as one of the essential elements of the conservation guidelines for the newly designed development of quarter I; 2 – view from Kłodna Street. Prepared by Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. in Szczecin

272


I. Ryciny

Ryc. 310. Fazy zabudowy zachodniej części kwartału I. Oprac. T. Balcerzak, M. Gibczyński Fig. 310. Development phases of the western part of quarter I. Prepared by T. Balcerzak, M. Gibczyński

273


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 311. Szczecińskie Podzamcze z polskimi i niemieckimi nazwami ulic przywoływanymi w tekście. Oprac. M. Gibczyński, A.B. Kowalska Fig. 311. Szczecin district by the River Odra with Polish and German street names mentioned in the text. Prepared by M. Gibczyński, A.B. Kowalska

274


I. Ryciny

Ryc. 312. Widok Szczecina z lotu ptaka od strony zachodniej, G. Braun i F. Hogenberg, ok. 1590 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), w powiększeniu rejon ulicy Kłodnej. Fot. K. Kowalski Fig. 312. Bird’s eye view of Szczecin from the west, G. Braun and F. Hogenberg, around 1590 (the National Museum in Szczecin), magnified: Kłodna Street area. Photograph by K. Kowalski

275


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 313. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), zabudowa kwartału I od strony umocnień obronnych. Fot. G. Solecki, oprac. A.B. Kowalska Fig. 313. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (the National Museum in Szczecin), buildings within quarter I from the defensive wall. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska

276


I. Ryciny

Ryc. 314. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), zabudowa ulicy Kłodnej: pierzeja północna – kolor czerwony; pierzeja południowa na odcinku pomiędzy ulicami Panieńską i Warzywną – kolor zielony, pomiędzy wylotami ulic Warzywnej i Nagelstrasse – kolor niebieski, pomiędzy Nagelstrasse i murami – kolor żółty. Fot. G. Solecki, oprac. A.B. Kowalska Fig. 314. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (the National Museum in Szczecin), buildings in Kłodna Street: the north frontage – red; the south frontage in the section between Panieńska and Warzywna Streets – green, between exits of Warzywna Street and Nagelstrasse – blue, between Nagelstrasse and the wall – yellow. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska

277


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 315. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie): zabudowa północnej pierzei ulicy równoległej do Kłodnej (późniejsza Fisherstrasse) – kolor czerwony; zabudowa pierzei południowej pomiędzy ulicą Panieńską i Targiem Rybnym – kolor zielony; zabudowa pomiędzy Targiem Rybnym a wylotem ulicy Małej Odrzańskiej – kolor niebieski; zabudowa pomiędzy wylotem ulicy Małej Odrzańskiej i murem miejskim – kolor żółty. Fot. G. Solecki, oprac. A.B. Kowalska Fig. 315. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (the National Museum in Szczecin): buildings of the north frontage of the parallel street to Kłodna (later: Fisherstrasse) – red; buildings of south frontage between Panieńska Street and Fish Market – green; buildings between Fish Market and exit of Mała Odrzańska Street – blue, buildings between exit of Mała Odrzańska Street and city wall – yellow. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska

278


I. Ryciny

Ryc. 316. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), zabudowa wschodniej pierzei ulicy Panieńskiej. Fot. G. Solecki, oprac. A.B. Kowalska Fig. 316. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (the National Museum in Szczecin), buildings of the east frontage of the Panieńska Street. Photograph by G. Solecki, prepared by A.B. Kowalska

279


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 317. Fragment widoku Szczecina G. Brauna i F. Hogenberga, 1588 (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie), Brama Kłodna (Baumtor). Fot. G. Solecki Fig. 317. Fragment of the view of Szczecin prepared by G. Braun and F. Hogenberg, 1588 (in the collection of the National Museum in Szczecin), Brama Kłodna (Baumtor). Photograph by G. Solecki

280


I. Ryciny

Ryc. 318. Kwartał I na planie Jacobusa Rettiga z 1629 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie). Fot. G. Solecki Fig. 318. Quarter I on plan from 1629 prepared by Jacobus Rettig (the National Museum in Szczecin). Photograph by G. Solecki

281


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 319. Plan Szczecina Daniela Portiusa z 1630 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie) Fig. 319. Plan of Szczecin from 1630 prepared by Daniel Portius (the National Museum in Szczecin)

Ryc. 320. Fragment planu katastralnego Szczecina z 1706 roku z kwartałem I Fig. 320. Fragment of the cadastral plan of Szczecin from 1706 with quarter I

282


I. Ryciny

Ryc. 321. Kwartał I na planie Szczecina z 1721 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie). Fot. G. Solecki Fig. 321. Quarter I on a plan of Szczecin from 1721 (the National Museum in Szczecin). Photograph by G. Solecki

283


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 322. Kwartał I i Most Kłodny na planie Szczecina z 1811 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie) Fig. 322. Quarter I and Kłodny Bridge on plan of Szczecin from 1811 (the National Museum in Szczecin)

Ryc. 323. Widok Szczecina z lotu ptaka od północnego wschodu. Staloryt Stettin rytowany przez Williama Frencha według rysunku Adolfa Eltznera, wydany w 1851 roku (?) przez Oficynę Spadkobierców Alberta Henry’ego Payne’a czynną w Dreźnie i Lipsku (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie) Fig. 323. Bird’s eye view of Szczecin from the northeast. Stettin engraved in steel by William French based on an illustration by Adolf Eltzner, published in 1851 (?) by Henry Payne’s Heirs Publishing House in Dresden and Leipzig (collection of The National Museum in Szczecin)

284


I. Ryciny

Ryc. 324. Kamienica, ul. Panieńska 46, fasada wg projektu przekształcenia okien na parterze, 1881 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1479) Fig. 324. Tenement, 46 Panieńska Street, facade based on a project for converting windows on a ground floor, 1881 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1479)

Ryc. 325. Kamienica, ul. Panieńska 46, rzut I, II i III piętra według projektu zainstalowania klozetów, 1885 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1479) Fig. 325. Tenement, 46 Panieńska Street, plan I, II and III of the floor based on a project for installing toilets, 1885 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1479)

285


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 326. Kamienica, ul. Panieńska 46, rzut południowej części parteru oraz przekrój przez budynek według projektu połączenia dwóch pomieszczeń parteru w jedną dużą salę restauracyjną, 1903 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1479) Fig. 326. Tenement, 46 Panieńska Street, plan of the southern part of a ground floor and section of a building according to a project of joining two rooms on a ground floor into one large restaurant room, 1903 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1479)

286


I. Ryciny

Ryc. 327. Kamienica, ul. Panieńska 46, elewacja dwóch dolnych kondygnacji według projektu przebudowy sklepu na mieszkanie, 1938 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1117) Fig. 327. Tenement, 46 Panieńska Street, elevation of two lower floors according to the design of the conversion of a store into an apartment, 1938 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1117)

Ryc. 328. Kamienica, ul. Kłodna 30, rzut parteru według projektu zainstalowania klozetów, 1911 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 489) Fig. 328. Tenement, 30 Kłodna Street, view of a ground floor according to a project for installing toilets, 1911 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 489)

287


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 329. Kamienica, ul. Kłodna 30, plan sytuacyjny parceli z 1909 r. (z naniesionymi zmianami z 1911 r.) (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 489) Fig. 329. Tenement, 30 Kłodna Street, situational plan of a parcel from 1909 (with changes from 1911) (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 489)

288


I. Ryciny

Ryc. 330. Kamienica, ul. Kłodna 30, projekt budowy klozetu pod schodami do warsztatu na podwórzu. Plan sytua­ cyjny, rzut warsztatu, przekrój, 1912 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 489) Fig. 330. Tenement, 30 Kłodna Street, construction plan for a toilet under steps leading to a workshop on a back­ yard. Situational plan, workshop plan, section, 1912 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 489)

Ryc. 331. Kamienica, ul. Kłodna 29, rzut parteru wg projektu adaptacji budynku tylnego na mieszkanie, 1854 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1548) Fig. 331. Tenement, 29 Kłodna Street, view of a ground floor according to a conversion plan of a rear building into an apartment, 1854 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1548)

289


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 332. Kamienica, ul. Kłodna 29, rzut parteru wg projektu zainstalowania klozetów, 1920 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1548) Fig. 332. Tenement, 29 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a toilet installation plan, 1920 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1548)

290


I. Ryciny

Ryc. 333. Kamienica, ul. Kłodna 29, rzut i przekrój piwnicy wg projektu adaptacji z 1921 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1548) Fig. 333. Tenement, 29 Kłodna Street, plan and section according to a conversion plan from 1921 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1548)

291


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 334. Kamienica, ul. Kłodna 28, projekt budowy warsztatu ślusarskiego na podwórzu – przekrój i rzuty obu kondygnacji, 1860 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Fig. 334. Tenement, 28 Kłodna Street, a construction plan of the locksmith’s shop on a backyard – section and plans of both floors, 1860 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549)

292


I. Ryciny

Ryc. 335. Kamienica, ul. Kłodna 28, plan sytuacyjny parceli wg projektu budowy warsztatu ślusarskiego na podwórzu, 1860 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Fig. 335. Tenement, 28 Kłodna Street, situational plan of a parcel according to a construction plan of the locksmith’s shop on a backyard, 1860 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549)

293


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 336. Kamienica, ul. Kłodna 28, projekt przekształcenia fasady – widok i przekrój, 1880 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Fig. 336. Tenement, 28 Kłodna Street, a facade conversion plan – view and section, 1880 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549)

294


I. Ryciny

Ryc. 337. Kamienica, ul. Kłodna 28, rzut parteru wg projektu zainstalowania klozetów, 1915 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1549) Fig. 337. Tenement, 28 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a toilet installation plan, 1915 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1549)

295


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 338. Kamienica, ul. Kłodna 27, rzut parteru wg projektu budowy warsztatu w podwórzu, 1902 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1550) Fig. 338. Tenement, 27 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a construction plan of the shop in a backyard, 1902 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1550)

296


I. Ryciny

Ryc. 339. Kamienica, ul. Kłodna 26, rzut parteru wg projektu zainstalowania klozetów, 1915 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1547) Fig. 339. Tenement, 26 Kłodna Street, plan of a ground floor according to a toilet installation plan, 1915 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1547)

297


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 340. Kamienica, ul. Kłodna 25, rzut parteru wg niezrealizowanego projektu zainstalowania klozetów, 1931 r. (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akta m. Szczecina, Policja Budowlana, sygn. 1546) Fig. 340. Tenement, 25 Kłodna Street, plan of a ground floor according to unimplemented toilet installation plan, 1931 (the State Archives in Szczecin, City of Szczecin Files, the Building Police, Cat. No. 1546)

298


I. Ryciny

Ryc. 341. Szczecin, Stare Miasto: 1 – studnia przy Panieńskiej 12; 2 – studnia na Nowym Rynku. Fot. S. Słowiński Fig. 341. Szczecin, the Old Town: 1 – well in 12 Panieńska Street; 2 – well in the Old Town. Photograph by S. Słowiński

299


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Ryc. 342. Wczesnośredniowieczne paleniska: 1 – palenisko w drewnianym obramowaniu w domu plecionkowym z 2. połowy XI wieku; 2 – skupisko przepalonych kamieni (pozostałości pieca?) w domu ramowo-szkieletowym z 1. połowy XII wieku. Fot. A. Uciechowska-Gawron Fig. 342. Early medieval hearths: 1 – hearth in a wooden frame in a wattle-and-daub house from the second half of the 11th century; 2 – concentration of burnt stones (stove remains?) in a frame or skeleton house from the first half of the 12th century. Photograph by A. Uciechowska-Gawron

300


I. Ryciny

Ryc. 343. Palenisko z okapem umieszczone w centralnej części izby. Ilustracja z Tacuinum sanitatis. https://www. moleiro.com/en/books-of-medicine/tacuinum-sanitatis.html (dostęp 6.09.2014) Fig. 343. Hearth with ventilation hood in the central part of the room. Illustration from Tacuinum sanitatis. https://www.moleiro.com/en/books-of-medicine/tacuinum-sanitatis.html (accessed 6 September 2014)

301


II. Tabele


Kościół św. Katarzyny od wschodu, artysta nieznany, akwarela, 1845


II. Tabele

WYKAZ TABEL Tabela 1. Wykop I. Zbiorcze zestawienie średniowiecznej ceramiki naczyniowej (odsetki obliczono tylko dla zbiorów liczących minimum 50 ułamków naczyń). Oprac. M. Dworaczyk Tabela 2. Kwartał I. Wykopy nr 1, 5, 9, 10, 12. Zbiorcze zestawienie średniowiecznej ceramiki naczyniowej (odsetki obliczono tylko dla zbiorów liczących minimum 50 ułamków naczyń). Oprac. M. Dworaczyk Tabela 3. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Zbiorcze zestawienie średniowiecznej ceramiki naczyniowej (odsetki obliczono tylko dla zbiorów liczących minimum 50 ułamków naczyń). Oprac. M. Dworaczyk Tabela 4. Wykop I. Zbiorcze zestawienie ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. M. Dworaczyk Tabela 5. Kwartał I. Wykopy nr 1, 5, 9, 10, 12. Zbiorcze zestawienie ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. M. Dworaczyk Tabela 6. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Zbiorcze zestawienie ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. M. Dworaczyk Tabela 7. Kwartał I i wykop I. Struktura zespołów ceramiki naczyniowej w ramach faz rozwoju Szczecina. Oprac. M. Dworaczyk Tabela 8. Kwartał I i wykop I. Typologia wylewów naczyń wczesnośredniowiecznych w ramach faz rozwoju Szczecina. Oprac. M. Dworaczyk Tabela 9. Kwartał I i wykop I. Dna naczyń wczesnośredniowiecznych w ramach faz rozwoju Szczecina. Oprac. M. Dworaczyk Tabela 10. Kwartał I. Zestawienie główek fajek jednorodnych z sygnaturami. Oprac. B. Walkiewicz Tabela 11. Kwartał I. Zestawienie den beczek. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Tabela 12. Kwartał I. Zestawienie klepek beczek. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Tabela 13. Kwartał I. Zestawienie pływaków sieciowych znalezionych w wykopie nr 13. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Tabela 14. Kwartał I. Wykaz przedmiotów związanych ze szkutnictwem z wykopu nr 13. Oprac. A. Kowalówka Tabela 15. Kwartał I. Zestawienie klepek poszycia łodzi. Oprac. A. Kowalówka Tabela 16. Kwartał I. Wyniki analizy ksylologicznej elementów drewnianych z obuwia nowożytnego. Oprac. K. Cywa Tabela 17. Kwartał I. Zestawienie wydzielonych przedmiotów szklanych. Oprac. A. Wilgocka Tabela 18. Kwartał I. Masowe źródła szklane. Oprac. A. Wilgocka Tabela 19. Kwartał I. Zestawienie przedmiotów metalowych. Oprac. A. Janowski Tabela 20. Kwartał I. Zestawienie przedmiotów kamiennych poddanych analizie petrograficznej. Oprac. M. Szydłowski Tabela 21. Kwartał I. Zestawienie przedmiotów z poroża i kości. Oprac. S. Słowiński Tabela 22. Kwartał I. Zestawienie wyrobów kościanych i kości ze śladami obróbki. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 23. Kwartał I. Liczba szczątków kostnych według grup w poszczególnych okresach. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 24. Kwartał I. Lista taksonów zoologicznych oraz liczebność ich szczątków w poszczególnych okresach. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 25. Kwartał I. Bydło (Bos taurus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 26. Kwartał I. Świnia (Sus domesticus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 27. Kwartał I. Owca/koza (Ovis/Capra) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 28. Kwartał I. Owca (Ovis aries) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 29. Kwartał I. Koza (Capra hircus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

305


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 30. Kwartał I. Koń (Equus caballus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 31. Kwartał I. Pies (Canis familiaris) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 32. Kwartał I. Kot (Felis catus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 33. Kwartał I. Zając (Lepus europaeus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 34. Kwartał I. Bóbr (Castor fiber) i lis (Vulpes vulpes) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 35. Kwartał I. Dzik (Sus scrofa) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 36. Kwartał I. Jeleń (Cervus elaphus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 37. Kwartał I. Sarna (Capreolus capreolus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 38. Kwartał I. Wiek osobniczy bydła na podstawie obserwacji rozwoju uzębienia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 39. Kwartał I. Wiek osobniczy świni na podstawie obserwacji rozwoju uzębienia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 40. Kwartał I. Wiek osobniczy owcy i kozy na podstawie obserwacji rozwoju uzębienia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 41. Kwartał I. Płeć bydła. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 42. Kwartał I. Obserwacje cech dymorfizmu płciowego świni i dzika. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 43. Kwartał I. Obserwacje cech dymorfizmu płciowego owcy. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 44. Kwartał I. Lata 1216–1232. Wykaz kości osobników młodych, ze śladami czynności rzeźniczych oraz ze śladami gryzienia przez zwierzęta drapieżne. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 45. Kwartał I. 1. połowa XIII wieku. Wykaz kości osobników młodych, ze śladami czynności rzeźniczych oraz ze śladami gryzienia przez zwierzęta drapieżne. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 46. Kwartał I. XIII wiek. Wykaz kości osobników młodych i ze śladami czynności rzeźniczych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 47. Kwartał I. Średniowiecze. Wykaz kości ze śladami pochodzenia antropogenicznego i innymi obserwacjami. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 48. Kwartał I. Kości ze zmianami chorobowymi. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 49. Kwartał I. Bydło. Pomiary możdżenia – Proc. cornualis. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 50. Kwartał I. Bydło. Pomiary zęba dolnego M3 – Dens inferior M3. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 51. Kwartał I. Bydło. Pomiary kości promieniowej i piszczelowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 52. Kwartał I. Bydło. Pomiary kości skokowej – Talus. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 53. Kwartał I. Bydło. Pomiary kości śródręcza i śródstopia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 54. Kwartał I. Bydło. Pomiary członu palcowego bliższego przedniego i tylnego. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 55. Kwartał I. Świnia. Pomiary łopatki – Scapula. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 56. Kwartał I. Świnia. Pomiary kości ramiennej i piszczelowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

306


II. Tabele

Tabela 57. Kwartał I. Świnia. Pomiary kości promieniowej – Radius. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 58. Kwartał I. Świnia. Pomiary kości śródręcza, śródstopia, piętowej i skokowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 59. Kwartał I. Owca. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 60. Kwartał I. Koza. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 61. Kwartał I. Koń. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 62. Kwartał I. Pies. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 63. Kwartał I. Dzik. Pomiary kości śródręcza, śródstopia i skokowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 64. Kwartał I. Dzik. Pomiary kości promieniowej, udowej i piszczelowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 65. Kwartał I. Jeleń. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 66. Kwartał I. Sarna. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 67. Kwartał I. Długość całkowita (TL) ryb. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 68. Kwartał I. Długość całkowita (TL) jesiotra. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 69. Kwartał I. Charakterystyka statystyczna długości żeber będących pozostałościami po porcjach mięsa. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 70. Kwartał I. Zestawienie inwentaryzacyjne szczątków kostnych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Tabela 71. Kwartał I. Wykaz prób botanicznych. Oprac. M. Badura, B. Hajek Tabela 72. Kwartał I. Wykaz taksonów roślin. Oprac. M. Badura, B. Hajek Tabela 73. Kwartał I. Wyniki analiz dendrochronologicznych prób pochodzących z konstrukcji wału z wykopów nr 13 i 14. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Tabela 74. Kwartał I. Ocena dendrologiczna elementów konstrukcyjnych wału i budynków przywałowych. Oprac. I. Bobik Tabela 75. Spis profesji właścicieli posesji nr 46 oraz nr 30–25 przy ul. Kłodnej w okresie od 1706 do 1. połowy XX wieku. Oprac. T. Balcerzak na podst. Słomiński 1998 Tabela 76. Kwartał I. Właściciele domów przy ulicach w obrębie kwartału I. Oprac. E. Gwiazdowska Tabela 77. Kwartał I. Wykaz właścicieli parcel w ciągu ulic Flugstrasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse. Oprac. E. Gwiazdowska Tabela 78. Kwartał I. Wykaz właścicieli parcel w ciągu ulic Hackenstrasse–Mittwochstrasse–Neue Tiefstrasse. Oprac. E. Gwiazdowska Tabela 79. Zestawienie zbiorcze źródeł masowych i wydzielonych. Oprac. A.B. Kowalska, S. Słowiński

307


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

LIST OF TABLES Table 1. Table 2. Table 3. Table 4. Table 5. Table 6. Table 7. Table 8. Table 9. Table 10. Table 11. Table 12. Table 13. Table 14. Table 15. Table 16. Table 17. Table 18. Table 19. Table 20. Table 21. Table 22. Table 23. Table 24. Table 25. Table 26. Table 27. Table 28. Table 29. Table 30. Table 31. Table 32.

308

Trench I. Overall list of medieval pottery vessels (only assemblages consisting of minimum 50 sherds were taken into account). Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Trenches 1, 5, 9, 10, 12. Overall list of medieval pottery vessels (only assemblages consisting of minimum 50 sherds were taken into account). Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Trenches 13 and 14. Overall list of medieval pottery vessels (only assemblages consisting of minimum 50 sherds were taken into account). Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Overall list of early medieval pottery. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Trenches 1, 5, 9, 10, 12. Overall list of early medieval pottery. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Trenches 13 and 14. Overall list of early medieval pottery. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Structure of pottery assemblages in phases of Szczecin development. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Typology of rims of early medieval vessels in phases of Szczecin development. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Bases of early medieval vessels in phases of Szczecin development. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Bowls of clay tobacco pipes with signatures. Prepared by B. Walkiewicz Quarter I. Barrel bottoms. Prepared by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Barrel staves. Prepared by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Net floats found in trench 13. Prepared by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. List of objects connected with boatbuilding found in trench 13. Prepared by A. Kowalówka Quarter I. Boat planks. Prepared by A. Kowalówka Quarter I. Results of the xylological analysis of wood fragments from modern footwear. Prepared by K. Cywa Quarter I. Special glass objects. Prepared by A. Wilgocka Quarter I. General glass objects. Prepared by A. Wilgocka Quarter I. Metal objects. Prepared by A. Janowski Quarter I. Stone objects analysed petrographically. Prepared by M. Szydłowski Quarter I. Objects of antler and bone. Prepared by S. Słowiński Quarter I. Objects of bone and bones with traces of working. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Number of skeletal remains by groups in periods. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. List of animal taxa and number of their remains by periods. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle (Bos taurus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Pig (Sus domesticus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Sheep/goat (Ovis/Capra) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Sheep (Ovis aries) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Goat (Capra hircus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Horse (Equus caballus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Dog (Canis familiaris) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cat (Felis catus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek


II. Tabele

Table 33. Table 34. Table 35. Table 36. Table 37. Table 38. Table 39. Table 40. Table 41. Table 42. Table 43. Table 44. Table 45. Table 46. Table 47. Table 48. Table 49. Table 50. Table 51. Table 52. Table 53. Table 54. Table 55. Table 56. Table 57. Table 58. Table 59.

Quarter I. Hare (Lepus europaeus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Beaver (Castor fiber) and fox (Vulpes vulpes) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Wild boar (Sus scrofa) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Red deer (Cervus elaphus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Roe deer (Capreolus capreolus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Individual age of cattle based on observation of teeth development. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Individual age of pig based on observation of teeth development. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Individual age of sheep and goat based on observation of teeth development. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Sex of cattle. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Observations of sexual dimorphism in pig and wild boar. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Observations of sexual dimorphism in sheep. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Years 1216–1232. List of young animal bones, bearing traces of butchering and biting by predatory animals. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. The first half of the 13th century. List of young animal bones, bearing butchery traces and bite marks made by predatory animals. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. The 13th century. List of young animal bones bearing butchery traces. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Middle Ages. List of bones bearing anthropogenic traces and other observations. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Bones with pathological changes. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle. Measurements of cornual process. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle. Measurements of lower tooth M3 – Dens inferior. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle. Measurements of radius and tibia. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle. Measurements of talus. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle. Measurements of metacarpal and metatarsal. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle. Measurements of anterior and posterior proximal phalanx. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Pig. Measurements of scapula. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Pig. Measurements of humerus and tibia. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Pig. Measurements of radius. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Pig. Measurements of metacarpal, metatarsal, calcaneus and talus. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Sheep. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

309


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Table 60. Table 61. Table 62. Table 63. Table 64. Table 65. Table 66. Table 67. Table 68. Table 69. Table 70. Table 71. Table 72. Table 73. Table 74. Table 75. Table 76. Table 77. Table 78. Table 79.

310

Quarter I. Goat. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Horse. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Dog. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Wild boar. Measurements of metacarpal, metatarsal and talus. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Wild boar. Measurements of radius, femur and tibia. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Red deer. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Roe deer. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Total length (TL) of fish. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Total length (TL) of sturgeon. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Statistical characteristic of length of the ribs from the remains of the meat portions. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Inventory list of skeletal remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. List of botanical samples. Prepared by M. Badura, B. Hajek Quarter I. List of plant taxa. Prepared by M. Badura, B. Hajek Quarter I. Results of dendrochronological analyses of rampart structure samples from trenches 13 and 14. Prepared by A. Uciechowska-Gawron Quarter I. Dendrological evaluation of structural elements of rampart and houses by the rampart. Prepared by I. Bobik. List of professions of property owners Nos. 46 and 30–25 in Kłodna Street from 1706 to 1850. Prepared by T. Balcerzak after Słomiński 1998 Quarter I. House owners in streets within quarter I. Prepared by E. Gwiazdowska Quarter I. List of parcel owners in line of streets Flugstrasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse. Prepared by E. Gwiazdowska Quarter I. List of parcel owners in line of streets Hackenstrasse–Mittwochstrasse–Neue Tiefstrasse. Prepared by E. Gwiazdowska Overall list of general and special finds. Prepared by A.B. Kowalska, S. Słowiński


II. Tabele

Tabela 1. Wykop I. Zbiorcze zestawienie średniowiecznej ceramiki naczyniowej (odsetki obliczono tylko dla zbiorów liczących minimum 50 ułamków naczyń). Oprac. M. Dworaczyk Table 1. Trench I. Overall list of medieval pottery vessels (only assemblages consisting of minimum 50 sherds were taken into account). Prepared by M. Dworaczyk

311


Tabela 2. Kwartał I. Wykopy nr 1, 5, 9, 10, 12. Zbiorcze zestawienie średniowiecznej ceramiki naczyniowej (odsetki obliczono tylko dla zbiorów liczących minimum 50 ułamków naczyń). Oprac. M. Dworaczyk Table 2. Quarter I. Trenches 1, 5, 9, 10, 12. Overall list of medieval pottery vessels (only assemblages consisting of minimum 50 sherds were taken into account). Prepared by M. Dworaczyk

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

312


II. Tabele

Tabela 3. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Zbiorcze zestawienie średniowiecznej ceramiki naczyniowej (odsetki obliczono tylko dla zbiorów liczących minimum 50 ułamków naczyń). Oprac. M. Dworaczyk Table 3. Quarter I. Trenches 13 and 14. Overall list of medieval pottery vessels (only assemblages consisting of minimum 50 sherds were taken into account). Prepared by M. Dworaczyk

313


Tabela 4. Wykop I. Zbiorcze zestawienie ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. M. Dworaczyk Table 4. Quarter I. Overall list of early medieval pottery. Prepared by M. Dworaczyk

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

314


Tabela 5. Kwartał I. Wykopy nr 1, 5, 9, 10, 12. Zbiorcze zestawienie ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. M. Dworaczyk Table 5. Quarter I. Trenches 1, 5, 9, 10, 12. Overall list of early medieval pottery. Prepared by M. Dworaczyk

II. Tabele

315


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 6. Kwartał I. Wykopy nr 13 i 14. Zbiorcze zestawienie ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. M. Dworaczyk Table 6. Quarter I. Trenches 13 and 14. Overall list of early medieval pottery. Prepared by M. Dworaczyk

316


II. Tabele

317


Tabela 7. Kwartał I i wykop I. Struktura zespołów ceramiki naczyniowej w ramach faz rozwoju Szczecina. Oprac. M. Dworaczyk Table 7. Quarter I and trench I. Structure of pottery assemblages in phases of Szczecin development. Prepared by M. Dworaczyk

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

318


Tabela 8. Kwartał I i wykop I. Typologia wylewów naczyń wczesnośredniowiecznych w ramach faz rozwoju Szczecina. Oprac. M. Dworaczyk Table 8. Quarter I and trench I. Typology of rims of early medieval vessels in phases of Szczecin development. Prepared by M. Dworaczyk

II. Tabele

319


Tabela 9. Kwartał I i wykop I. Dna naczyń wczesnośredniowiecznych w ramach faz rozwoju Szczecina. Oprac. M. Dworaczyk Table 9. Quarter I and trench I. Bases of early medieval vessels in phases of Szczecin development. Prepared by M. Dworaczyk

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

320


II. Tabele

Tabela 10. Kwartał I. Zestawienie główek fajek jednorodnych z sygnaturami. Oprac. B. Walkiewicz Table 10. Quarter I. Bowls of clay tobacco pipes with signatures. Prepared by B. Walkiewicz

Tabela 11. Kwartał I. Zestawienie den beczek. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Table 11. Quarter I. Barrel bottoms. Prepared by A. Uciechowska-Gawron

321


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 12. Kwartał I. Zestawienie klepek beczek. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Table 12. Quarter I. Barrel staves. Prepared by A. Uciechowska-Gawron

Tabela 13. Kwartał I. Zestawienie pływaków sieciowych znalezionych w wykopie nr 13. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Table 13. Quarter I. Net floats found in trench 13. Prepared by A. Uciechowska-Gawron

322


II. Tabele

Tabela 14. Kwartał I. Wykaz przedmiotów związanych ze szkutnictwem z wykopu nr 13. Oprac. A. Kowalówka Table 14. Quarter I. List of objects connected with boatbuilding found in trench 13. Prepared by A. Kowalówka

323


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

324


II. Tabele

Tabela 15. Kwartał I. Zestawienie klepek poszycia łodzi. Oprac. A. Kowalówka Table 15. Quarter I. Boat planks. Prepared by A. Kowalówka

325


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 16. Kwartał I. Wyniki analizy ksylologicznej elementów drewnianych z obuwia nowożytnego. Oprac. K. Cywa Table 16. Quarter I. Results of the xylological analysis of wood fragments from modern footwear. Prepared by K. Cywa

326


II. Tabele

327


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

328


II. Tabele

Tabela 17. Kwartaล‚ I. Zestawienie wydzielonych przedmiotรณw szklanych. Oprac. A. Wilgocka Table 17. Quarter I. Special glass objects. Prepared by A. Wilgocka

329


Tabela 18. Kwartał I. Masowe źródła szklane. Oprac. A. Wilgocka Table 18. Quarter I. General glass objects. Prepared by A. Wilgocka

Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

330


II. Tabele

Tabela 19. Kwartaล‚ I. Zestawienie przedmiotรณw metalowych. Oprac. A. Janowski Table 19. Quarter I. Metal objects. Prepared by A. Janowski

331


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

332


II. Tabele

333


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

334


II. Tabele

Tabela 20. Kwartał I. Zestawienie przedmiotów kamiennych poddanych analizie petrograficznej. Oprac. M. Szydłowski Table 20. Quarter I. Stone objects analysed petrographically. Prepared by M. Szydłowski

335


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 21. Kwartał I. Zestawienie przedmiotów z poroża i kości. Oprac. S. Słowiński Table 21. Quarter I. Objects of antler and bone. Prepared by S. Słowiński

336


II. Tabele

Tabela 22. Kwartał I. Zestawienie wyrobów kościanych i kości ze śladami obróbki. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 22. Quarter I. Objects of bone and bones with traces of working. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

337


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 23. Kwartał I. Liczba szczątków kostnych według grup w poszczególnych okresach. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 23. Quarter I. Number of skeletal remains by groups in periods. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

338


II. Tabele

Tabela 24. Kwartał I. Lista taksonów zoologicznych oraz liczebność ich szczątków w poszczególnych okresach. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 24. Quarter I. List of animal taxa and number of their remains by periods. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

339


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 25. Kwartał I. Bydło (Bos taurus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 25. Quarter I. Cattle (Bos taurus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

340


II. Tabele

Tabela 26. Kwartał I. Świnia (Sus domesticus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 26. Quarter I. Pig (Sus domesticus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

341


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 27. Kwartał I. Owca/koza (Ovis/Capra) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 27. Quarter I. Sheep/goat (Ovis/Capra) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 28. Kwartał I. Owca (Ovis aries) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 28. Quarter I. Sheep (Ovis aries) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

342


II. Tabele

Tabela 29. Kwartał I. Koza (Capra hircus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 29. Quarter I. Goat (Capra hircus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 30. Kwartał I. Koń (Equus caballus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 30. Quarter I. Horse (Equus caballus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

343


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 31. Kwartał I. Pies (Canis familiaris) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 31. Quarter I. Dog (Canis familiaris) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 32. Kwartał I. Kot (Felis catus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 32. Quarter I. Cat (Felis catus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 33. Kwartał I. Zając (Lepus europaeus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 33. Quarter I. Hare (Lepus europaeus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

344


II. Tabele

Tabela 34. Kwartał I. Bóbr (Castor fiber) i lis (Vulpes vulpes) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 34. Quarter I. Beaver (Castor fiber) and fox (Vulpes vulpes) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 35. Kwartał I. Dzik (Sus scrofa) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 35. Quarter I. Wild boar (Sus scrofa) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

345


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 36. Kwartał I. Jeleń (Cervus elaphus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 36. Quarter I. Red deer (Cervus elaphus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 37. Kwartał I. Sarna (Capreolus capreolus) – skład anatomiczny i liczebność szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 37. Quarter I. Roe deer (Capreolus capreolus) – anatomical composition and number of the remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

346


II. Tabele

Tabela 38. Kwartał I. Wiek osobniczy bydła na podstawie obserwacji rozwoju uzębienia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 38. Quarter I. Individual age of cattle based on observation of teeth development. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 39. Kwartał I. Wiek osobniczy świni na podstawie obserwacji rozwoju uzębienia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 39. Quarter I. Individual age of pig based on observation of teeth development. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

347


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 40. Kwartał I. Wiek osobniczy owcy i kozy na podstawie obserwacji rozwoju uzębienia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 40. Quarter I. Individual age of sheep and goat based on observation of teeth development. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 41. Kwartał I. Płeć bydła. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table. 41. Quarter I. Sex of cattle. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 42. Kwartał I. Obserwacje cech dymorfizmu płciowego świni i dzika. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 42. Quarter I. Observations of sexual dimorphism in pig and wild boar. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

348


II. Tabele

Tabela 43. Kwartał I. Obserwacje cech dymorfizmu płciowego owcy. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 43. Quarter I. Observations of sexual dimorphism in sheep. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

349


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 44. Kwartał I. Lata 1216–1232. Wykaz kości osobników młodych, ze śladami czynności rzeźniczych oraz ze śladami gryzienia przez zwierzęta drapieżne. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 44. Quarter I. Years 1216–1232. List of young animal bones, bearing traces of butchering and biting by predatory animals. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

350


II. Tabele

351


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 45. Kwartał I. 1. połowa XIII wieku. Wykaz kości osobników młodych, ze śladami czynności rzeźniczych oraz ze śladami gryzienia przez zwierzęta drapieżne. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 45. Quarter I. The first half of the 13th century. List of young animal bones, bearing butchery traces and bite marks made by predatory animals. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

352


II. Tabele

Tabela 46. Kwartał I. XIII wiek. Wykaz kości osobników młodych i ze śladami czynności rzeźniczych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 46. Quarter I. The 13th century. List of young animal bones bearing butchery traces. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

353


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 47. Kwartał I. Średniowiecze. Wykaz kości ze śladami pochodzenia antropogenicznego i innymi obserwacjami. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 47. Quarter I. Middle Ages. List of bones bearing anthropogenic traces and other observations. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

354


II. Tabele

Tabela 48. Kwartał I. Kości ze zmianami chorobowymi. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 48. Quarter I. Bones with pathological changes. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

355


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 49. Kwartał I. Bydło. Pomiary możdżenia – Proc. cornualis. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 49. Quarter I. Cattle. Measurements of cornual process. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 50. Kwartał I. Bydło. Pomiary zęba dolnego M3 – Dens inferior M3. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 50. Quarter I. Cattle. Measurements of lower tooth M3 – Dens inferior. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 51. Kwartał I. Bydło. Pomiary kości promieniowej i piszczelowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 51. Quarter I. Cattle. Measurements of radius and tibia. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

356


II. Tabele

Tabela 52. Kwartał I. Bydło. Pomiary kości skokowej – Talus. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 52. Quarter I. Cattle. Measurements of talus. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 53. Kwartał I. Bydło. Pomiary kości śródręcza i śródstopia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 53. Quarter I. Cattle. Measurements of metacarpal and metatarsal. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

357


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 54. Kwartał I. Bydło. Pomiary członu palcowego bliższego przedniego i tylnego. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 54. Quarter I. Cattle. Measurements of anterior and posterior proximal phalanx. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 55. Kwartał I. Świnia. Pomiary łopatki – Scapula. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 55. Quarter I. Pig. Measurements of scapula. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

358


II. Tabele

Tabela 56. Kwartał I. Świnia. Pomiary kości ramiennej i piszczelowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 56. Quarter I. Cattle. Measurements of humerus and tibia. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 57. Kwartał I. Świnia. Pomiary kości promieniowej – Radius. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 57. Quarter I. Pig. Measurements of radius. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

359


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 58. Kwartał I. Świnia. Pomiary kości śródręcza, śródstopia, piętowej i skokowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 58. Quarter I. Pig. Measurements of metacarpal, metatarsal, calcaneus and talus. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 59. Kwartał I. Owca. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 59. Quarter I. Sheep. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 60. Kwartał I. Koza. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 60. Quarter I. Goat. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

360


II. Tabele

Tabela 61. Kwartał I. Koń. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 61. Quarter I. Horse. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 62. Kwartał I. Pies. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 62. Quarter I. Dog. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 63. Kwartał I. Dzik. Pomiary kości śródręcza, śródstopia i skokowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 63. Quarter I. Wild boar. Measurements of metacarpal, metatarsal and talus. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

361


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 64. Kwartał I. Dzik. Pomiary kości promieniowej, udowej i piszczelowej. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 64. Quarter I. Wild boar. Measurements of radius, femur and tibia. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 65. Kwartał I. Jeleń. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 65. Quarter I. Red deer. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 66. Kwartał I. Sarna. Pomiary kości. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 66. Quarter I. Roe deer. Measurements of bones. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

362


II. Tabele

Tabela 67. Kwartał I. Długość całkowita (TL) ryb. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 67. Quarter I. Total length (TL) of fish. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 68. Kwartał I. Długość całkowita (TL) jesiotra. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 68. Quarter I. Total length (TL) of sturgeon. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Tabela 69. Kwartał I. Charakterystyka statystyczna długości żeber będących pozostałościami po porcjach mięsa. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 69. Quarter I. Statistical characteristic of length of the ribs from the remains of the meat portions. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

363


Tabela 70. Kwartał I. Zestawienie inwentaryzacyjne szczątków kostnych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Table 70. Quarter I. Inventory list of skeletal remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

364


II. Tabele

Tabela 71. Kwartaล‚ I. Wykaz prรณb botanicznych. Oprac. M. Badura, B. Hajek Table 71. Quarter I. List of botanical samples. Prepared by M. Badura, B. Hajek

365


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 72. Kwartał I. Wykaz taksonów roślin. Oprac. M. Badura, B. Hajek Table 72. Quarter I. List of plant taxa. Prepared by M. Badura, B. Hajek

366


II. Tabele

Tabela 73. Kwartał I. Wyniki analiz dendrochronologicznych prób pochodzących z konstrukcji wału z wykopów nr 13 i 14. Oprac. A. Uciechowska-Gawron Table 73. Quarter I. Results of dendrochronological analyses of rampart structure samples from trenches 13 and 14. Prepared by A. Uciechowska-Gawron

367


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 74. Kwartał I. Ocena dendrologiczna elementów konstrukcyjnych wału i budynków przywałowych. Oprac. I. Bobik Table 74. Quarter I. Dendrological evaluation of structural elements of rampart and houses by the rampart. Prepared by I. Bobik.

368


II. Tabele

Tabela 75. Spis profesji właścicieli posesji nr 46 oraz nr 30–25 przy ul. Kłodnej w okresie od 1706 do roku 1. połowy XX wieku. Oprac. T. Balcerzak na podst. Słomiński 1998 Table 75. List of professions of property owners Nos. 46 and 30–25 in Kłodna Street from 1706 to 1850. Prepared by T. Balcerzak after Słomiński 1998

369


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 76. Kwartał I. Właściciele domów przy ulicach w obrębie kwartału I. Oprac. E. Gwiazdowska Table 76. Quarter I. House owners in streets within quarter I. Prepared by E. Gwiazdowska

370


II. Tabele

Tabela 77. Kwartał I. Wykaz właścicieli parcel w ciągu ulic Flugstrasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse. Oprac. E. Gwiazdowska Table 77. Quarter I. List of parcel owners in line of streets Flugstrasse–Löcknitzerstrasse–Fischerstrasse. Prepared by E. Gwiazdowska

371


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 78. Kwartał I. Wykaz właścicieli parcel w ciągu ulic Hackenstrasse–Mittwochstrasse–Neue Tiefstrasse. Oprac. E. Gwiazdowska Table 78. Quarter I. List of parcel owners in line of streets Hackenstrasse–Mittwochstrasse–Neue Tiefstrasse. Prepared by E. Gwiazdowska

372


II. Tabele

373


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Tabela 79. Zestawienie zbiorcze źródeł masowych i wydzielonych. Oprac. A.B. Kowalska, S. Słowiński Table 79. Overall list of general and special finds. Prepared by A.B. Kowalska, S. Słowiński

374


II. Tabele

375


III. Wykresy


Most DĹ‚ugi; akwaforta, F.A. Scheureck, 1790


III. Wykresy

WYKAZ WYKRESÓW Wykres 1. Kwartał I i wykop I. Faza IV. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 2. Kwartał I i wykop I. Faza V. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 3. Kwartał I i wykop I. Faza VIII. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 4. Kwartał I i wykop I. Faza IX. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 5. Kwartał I i wykop I. Faza IX. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 6. Kwartał I i wykop I. Faza IX. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 7. Kwartał I i wykop I. Faza X. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 8. Kwartał I i wykop I. Faza X. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 9. Kwartał I i wykop I. Faza X. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 10. Kwartały I i XXI. Faza X. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 11. Kwartał I i wykop I. Faza XI. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 12. Kwartał I i wykop I. Faza XI. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 13. Kwartał I i wykop I. Faza XII. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 14. Kwartał I i wykop I. Faza XII. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 15. Kwartał I i wykop I. Faza XIII. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 16. Kwartał I i wykop I. Faza XIII. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 17. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie III. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 18. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie IV. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 19. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie V. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 20. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie VIII. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 21. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie IX. Wykres 22. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie X. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 23. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie XI. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 24. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie XII. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 25. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie XIII. Oprac. M. Dworaczyk Wykres 26. Procentowy udział poszczególnych grup ceramiki nowożytnej z latryny nr 1. Oprac. M. Marcinkowski Wykres 27. Kwartał I. Latryna nr 1. Frekwencja przedmiotów skórzanych w czterech podstawowych grupach funkcjonalnych. Oprac. A.B. Kowalska Wykres 28. Kwartał I. Odsetek szczątków rozpoznanych i nierozpoznanych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 29. Kwartał I. Grupy kręgowców i odsetek ich szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 30. Kwartał I. Udział szczątków ssaków domowych konsumpcyjnych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 31. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków bydła. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 32. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków świni. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 33. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków owcy/kozy. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 34. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków dzika. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 35. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków jelenia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 36. Kwartał I. Bydło – graficzna charakterystyka rozmiarów porcjowanych żeber. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Wykres 37. Gatunki drewna użyte do budowy umocnień wczesnośredniowiecznych. Oprac. I. Bobik

379


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

LIST OF CHARTS Chart 1. Chart 2. Chart 3. Chart 4. Chart 5. Chart 6. Chart 7. Chart 8. Chart 9. Chart 10. Chart 11. Chart 12. Chart 13. Chart 14. Chart 15. Chart 16. Chart 17. Chart 18. Chart 19. Chart 20. Chart 21. Chart 22. Chart 23. Chart 24. Chart 25. Chart 26. Chart 27. Chart 28. Chart 29. Chart 30. Chart 31. Chart 32. Chart 33. Chart 33. Chart 35. Chart 36. Chart 37.

380

Quarter I and trench I. Phase IV. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase V. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase VIII. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase IX. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase IX. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase IX. Structure of early medieval vessels assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase X. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase X. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase X. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarters I and XXI. Phase X. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase XI. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarters I and trench I. Phase XI. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase XII. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarters I and trench I. Phase XII. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I and trench I. Phase XIII. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarters I and trench I. Phase XIII. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase III. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase IV. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase V. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase VIII. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase IX. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase X. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase XI. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase XII. Prepared by M. Dworaczyk Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase XIII. Prepared by M. Dworaczyk Percentage of individual groups of modern pottery from latrine 1. Prepared by M. Marcinkowski Quarter I. Latrine 1. Frequency of leather objects in four basic functional groups. Prepared by A.B. Kowalska Quarter I. Percentage of identified and unidentified skeletal remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Groups of vertebrates and percentage of their remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Percentage of remains of domestic mammals. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of cattle remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of pig remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of sheep/goat remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of wild boar remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of red deer remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Quarter I. Cattle – graphic description of size of the portioned ribs. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Types of wood used for constructing early medieval fortifications. Prepared by I. Bobik


III. Wykresy

Wykres 1. Kwartał I i wykop I. Faza IV. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 1. Quarter I and trench I. Phase IV. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 2. Kwartał I i wykop I. Faza V. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 2. Quarter I and trench I. Phase V. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

381


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 3. Kwartał I i wykop I. Faza VIII. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 3. Quarter I and trench I. Phase VIII. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 4. Kwartał I i wykop I. Faza IX. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 4. Quarter I and trench I. Phase IX. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

382


III. Wykresy

Wykres 5. Kwartał I i wykop I. Faza IX. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Chart 5. Quarter I and trench I. Phase IX. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 6. Kwartał I i wykop I. Faza IX. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 6. Quarter I and trench I. Phase IX. Structure of early medieval vessels assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

383


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 7. Kwartał I i wykop I. Faza X. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Chart 7. Quarter I and trench I. Phase X. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 8. Kwartał I i wykop I. Faza X. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 8. Quarter I and trench I. Phase X. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

384


III. Wykresy

Wykres 9. Kwartał I i wykop I. Faza X. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Chart 9. Quarter I and trench I. Phase X. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 10. Kwartały I i XXI. Faza X. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 10. Quarters I and XXI. Phase X. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

385


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 11. Kwartał I i wykop I. Faza XI. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Chart 11. Quarter I and trench I. Phase XI. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 12. Kwartał I i wykop I. Faza XI. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 12. Quarters I and trench I. Phase XI. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

386


III. Wykresy

Wykres 13. Kwartał I i wykop I. Faza XII. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Chart 13. Quarter I and trench I. Phase XII. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 14. Kwartał I i wykop I. Faza XII. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 14. Quarters I and trench I. Phase XII. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

387


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 15. Kwartał I i wykop I. Faza XIII. Struktura zespołów ceramiki. Oprac. M. Dworaczyk Chart 15. Quarter I and trench I. Phase XIII. Structure of pottery assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 16. Kwartał I i wykop I. Faza XIII. Struktura zespołów naczyń wczesnośredniowiecznych. Oprac. M. Dworaczyk Chart 16. Quarters I and trench I. Phase XIII. Structure of early medieval vessel assemblages. Prepared by M. Dworaczyk

388


III. Wykresy

Wykres 17. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie III. Oprac. M. Dworaczyk Chart 17. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase III. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 18. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie IV. Oprac. M. Dworaczyk Chart 18. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase IV. Prepared by M. Dworaczyk

389


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 19. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie V. Oprac. M. Dworaczyk Chart 19. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase V. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 20. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie VIII. Oprac. M. Dworaczyk Chart 20. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase VIII. Prepared by M. Dworaczyk

390


III. Wykresy

Wykres 21. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie IX. Oprac. M. Dworaczyk Chart 21. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase IX. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 22. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie X. Oprac. M. Dworaczyk Chart 22. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase X. Prepared by M. Dworaczyk

391


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 23. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie XI. Oprac. M. Dworaczyk Chart 23. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase XI. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 24. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie XII. Oprac. M. Dworaczyk Chart 24. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase XII. Prepared by M. Dworaczyk

392


III. Wykresy

Wykres 25. Kwartał I. Struktura zespołów ceramiki wczesnośredniowiecznej w fazie XIII. Oprac. M. Dworaczyk Chart 25. Quarter I. Structure of early medieval pottery assemblages in phase XIII. Prepared by M. Dworaczyk

Wykres 26. Procentowy udział poszczególnych grup ceramiki nowożytnej z latryny nr 1. Oprac. M. Marcinkowski Chart 26. Percentage of individual groups of modern pottery from latrine 1. Prepared by M. Marcinkowski

393


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 27. Kwartał I. Latryna nr 1. Frekwencja przedmiotów skórzanych w czterech podstawowych grupach funkcjonalnych. Oprac. A.B. Kowalska Chart 27. Quarter I. Latrine 1. Frequency of leather objects in four basic functional groups. Prepared by A.B. Kowalska

Wykres 28. Kwartał I. Odsetek szczątków rozpoznanych i nierozpoznanych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 28. Quarter I. Percentage of identified and unidentified skeletal remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

394


III. Wykresy

Wykres 29. Kwartał I. Grupy kręgowców i odsetek ich szczątków. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 29, Quarter I. Groups of vertebrates and percentage of their remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Wykres 30. Kwartał I. Udział szczątków ssaków domowych konsumpcyjnych. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 30. Quarter I. Percentage of remains of domestic mammals. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

395


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 31. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków bydła. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 31. Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of cattle remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Wykres 32. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków świni. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 32. Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of pig remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

396


III. Wykresy

Wykres 33. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków owcy/kozy. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 33. Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of sheep/goat remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Wykres 34. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków dzika. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 33. Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of wild boar remains. Prepared by D. Mako­ wiecki, M. Zabilska-Kunek

397


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykres 35. Kwartał I. Udział elementów anatomicznych w zbiorach szczątków jelenia. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 35. Quarter I. Percentage of anatomical elements in assemblages of red deer remains. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

Wykres 36. Kwartał I. Bydło – graficzna charakterystyka rozmiarów porcjowanych żeber. Oprac. D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek Chart 36. Quarter I. Cattle – graphic description of size of the portioned ribs. Prepared by D. Makowiecki, M. Zabilska-Kunek

398


III. Wykresy

Wykres 37. Gatunki drewna użyte do budowy umocnień wczesnośredniowiecznych. Oprac. I. Bobik Chart 37. Types of wood used for constructing early medieval fortifications. Prepared by I. Bobik

399


IV. Bibliografia


Widok na zamek z Ĺ asztowni, autor nieznany, fot. po 1945


IV. Bibliografia

Wykaz skrótów – czasopisma AAL AE AG AHP AK AP APS ASN AUL BiMV BRGK BS FAH IA KHKM KZM LSAK Monatsblätter MZP PA PH PMMAE PSL PZ RH ROB SA SlA SO WA ZfA WMA WSA ZOW

Acta Archaeologica Lodziensia, Łódź Archaeologia Elbigensis, Elbląg Archeologia Gdańska, Gdańsk Archaeologia Historica Polona, Toruń Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz Archeologia Polski, Warszawa Archeologia Polski Środkowowschodniej, Lublin Archeologia Środkowego Nadodrza, Zielona Góra Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Łódź Bodendenkmalpflege in Mecklenburg–Vorpommern, Schwerin Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Frankfurt am Main Baltische Studien, Stettin Fasciculi Archaeologiae Historicae, Łódź Informator Archeologiczny, Warszawa Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Koszalin Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte, Lübeck Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde, Stettin Materiały Zachodniopomorskie, Szczecin Pomorania Antiqua, Gdańsk Przegląd Historyczny, Warszawa Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, Łódź Polska Sztuka Ludowa, Warszawa Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin Roczniki Historyczne, Warszawa Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort Sprawozdania Archeologiczne, Kraków Slavia Antiqua, Poznań Slavia Occidentalis, Poznań Wiadomości Archeologiczne, Warszawa Zeitschrift für Archäologie, Berlin Warszawskie Materiały Archeologiczne, Warszawa Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, Poznań Z Otchłani Wieków, Warszawa

Wykaz skrótów – monografie 50 lat

E. Wilgocki, P. Krajewski, M. Dworaczyk, D. Kozłowska (red.), 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim. Szczecin 1996. Nadodrzańskie centrum A.B. Kowalska, M. Dworaczyk. Szczecin wczesnośredniowieczny, Nadodrzańskie centrum. Warszawa 2011. Suburbium M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz. Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium. W. Łosiński (red.). Szczecin 2003. Wzgórze Zamkowe Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.

403


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Źródła PUB

Pommersches Urkundenbuch, t. 5. Wyd. Prümers, Stettin 1881.

Literatura A Andrén A., Nilsson T. 1976. Las och nycklar. Archaeologica Lundensia 7, 399–407. Ansorge J. 2009. Die Ausgrabungen für das Stralsunder OZEANEUM – Einblicke in den Hafen einer Hansestadt. W: H. Benke (Hrsg.), Ein Museum setzt Segel – das OZEANEUM in Stralsund. Meer und Museum 22, 37–62. Ansorge J. 2011. Rostock, Hansestadt, Fpl. 473. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg–Vorpommern 58, 424–428. Atzbach R. 2014. The „Stube” and its Heating – Archaeological Evidence for a Smoke-Free Living Room between Alps and North See. W: M.S. Kristiansen, K. Giles (ed.), Dwellings, Identities and Homes. European Housing Culture from the Viking Age to the Renaissance. Jutland Archaeological Society Publications 84, 195–209. Aurea Porta. 1997. Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku, t. 2. Gdańsk. 1 Baart J.M., Krook W. 1977. Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek. Amsterdam. Badura M. 2011. Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne. Gdańsk. Badura M. 2016. Materiał roślinny. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6. Kołobrzeg, 257–267. Balabán K. 1955. Nauka o dřevě, 1. část, Anatomie dřeva. Státní zemědělské nakladatelství. Praha. Balcerzak T., Uciechowska-Gawron A. 2017. Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone w trakcie prac związanych z przebudową i wymianą uzbrojenia podziemnego ulicy Kuśnierskiej w Szczecinie, Szczecin. Maszynopis w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Banaś P., Bober-Tubaj A., Kutschera J., Orawiec T., Glinkowska B. 2008. Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinhold. Od rzemiosła do sztuki – ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda. Katalog wystawy, Jelenia Góra. Baran D. 2003. Naczynia drewniane w średniowiecznym Szczecinie. Studium z historii kultury materialnej X–XVI w. Maszynopis rozprawy doktorskiej w archiwum Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie. Barnes P. 2005. Ornamentals. W: M. Nesbitt (ed.), The cultural history of plants. New York–London, 259–285. Barnycz-Gupieniec R. 1959. Naczynia drewniane z Gdańska w X–XIII wieku. Łódź. Barnycz-Gupieniec R. 1961. Tokarstwo i bednarstwo z XIII–XIV wieku w osadzie miejskiej w Gdańsku. MZP 8, 392–434. Barnycz-Gupieniec R. 1984. Mieszkalne budownictwo drewniane w strefie nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu. Łódź. Barnycz-Gupieniec R. 2000. Studia nad drewnianym budownictwem w średniowiecznej Polsce na tle porównawczym. Łowicz. Baumgärtner E. 1987. Glas des späten Mittelalters. Die Sammlung Karl Amendt. Düsseldorf. Beckmann B. 1974. The main types of the first four production periods of Siegburg pottery. W: V.I. Evison, H. Hodges, J.G. Hurst (ed.), Medieval pottery from excavations. London, 183–220. Benecke N. 1994. Archäozoologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südskandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Berlin. Benkova V.E., Schweingruber F.H. 2004. Anatomy of Russian Woods. Wien. Białecki T. 1992. Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r. Wrocław–Warszawa– Kraków. Bieniak J. 2003. Wojna i pokój. W: M. Derwich (red.), Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Piastów 1038–1399. Warszawa–Wrocław, 62–65.

404


IV. Bibliografia

Blühm A., Jäger E. (Hrsg.) 1991. Stettin. Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Szczecin. Widoki z pięciu wieków. Katalog wystawy, Regensburg. Blümcke O. 1884. Die Handwerkzünfte im mittelalterlichen Stettin. Baltische Studien 34/2–3, 81–247. Blusiewicz K. 2009. Obuwie warszawskie z XIV–XVIII wieku ze zbiorów archeologicznych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. W: W. Pela (red.), Archeologia dawnej Warszawy 1. Warszawa. Bober-Tubaj A., Dušek L., Glinkowska B., Kutschera J., Louda J., Orawiec T., Palata O. 2014. Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich. Bolesławiec–Jelenia Góra. Bobik I. 1999. Rybołówstwo Szczecina od końca XI do XIII wieku w świetle badań archeologicznych na terenie Podzamcza – kwartał 5. Maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bobik I. 2012. Zabytki drewniane z późnośredniowiecznej latryny. Archeologia Stargardu 1, 185–195. Bobik I. 2016. Przedmioty drewniane. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.), Archeo­ logia średniowiecznego Kołobrzegu 6. Kołobrzeg, 147–159. Bobowski K. 1989. Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim. Szczecin. Boehmer F. 1899. Städtische Brunnen in alter Zeit. Monatsblätter 13/3, 41–43. Bogucki M. 2010. Główne etapy upieniężnienia rynków na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. W: B. Paszkiewicz (red.), Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem. Nowa Sól, 69–90. Boháčová I., Hošek J. 2009. Raně středověké nože ze Staré Boleslavi. Archaeologia Historica 34, 367–392. Borchers W. 1936. Ein Beitrag zur pommerschen Töpferkunst. Pommersches Handwerksblatt 36, 102–103. Borchers W. 1939. Die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. und Friedrich II. In ihrer Bedeutung für pommersche Volkskunst. W: K. Keiser (red.), Beiträge zur Volkskunde Pommerns. Zehn Jahre Volkskundliches Archiv für Pommern. Greifswald, 50–64. Borkowski T. 1987. Chart polski. W: T. Borkowski, E. Frankiewicz, R.M. Kryspin, W. Lutyński, G. Ratajczak, E. Rozłubirski, J. Staniszewska-Borkowska, M. Szymankiewicz (red.), Psy rasowe w Polsce. Warszawa, 259–260. Borówka R.K., Wolny B. 2011. Próba rekonstrukcji topografii Starego Miasta w Szczecinie. W: Szczecin wczesnośredniowieczny, 28–40. Boucher F. 2004. Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku. Warszawa. Brüggemann S. 2008. Stralsund, Hansestadt, Fpl. 321. BiMV 55, 386–390. Brujin A. 1964. Die mittelalterliche keramische Industrie in Südlinburg. ROB 12/13, 357–459. Buczkowski K. 1974. Artystyczne szkło w okresie renesansu i wczesnego baroku. W: Z. Kamieńska (red.), Polskie szkło do połowy XIX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 75–82. Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź. Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. 1986. Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź. C Calkin V.I. 1960. Izmenčivost metapodij i jejo značenje dlja izučenja krupnogo rogotogo skota drevnosti. Bjulleten Moskovskogo Obščestva Ispytatelej Prirody, Otdel Biologii 65/1, 109–126. Calkin V.I. 1970. Drevnejše domašnje životnye vostočnoj Evropy. Moskva. Caune A. 1990. Gebäude und topographische Strukturen in Riga vom 12. bis 14. Jahrhundert aufgrund der archäologischen Ausgrabungen. LSAK 20, 173–185. Cembrzyński P. 2011. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach strefy nadbałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII–XVI wieku. Wratislavia Antiqua 14. Wrocław. Ceynowa B. 2007. Patynki skórzane ze stanowiska Lastadia w Gdańsku. W: G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Elbląg, 437–446. Chełkowski Z. 1959. Szczątki ryb w materiale wykopaliskowym z osady wczesnośredniowiecznej Szczecin–Mścięcino. MZP 5, 165–186. Chełkowski Z. 1965. Pozostałości ichtiologiczne z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Szczecinie (Wzgórze Zamkowe). MZP 11, 551–561.

405


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Chełkowski Z. 1966. Szczątki ryb z warstw osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz kultury łużyckiej (Materiały z badań ratunkowych przy ul. Grodzkiej w Szczecinie). MZP 12, 121–141. Chłopocka H. 1948. Początki Szczecina. RH 17, 281–335. Chłopocka H. 1952. Lokacja Szczecina na prawie magdeburskim. PZ 8, 612–626. Chłopocka H., Leciejewicz L., Wieczorowski T. 1985. Okres wczesnofeudalny do roku 1237. W: G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina, t. 2, Warszawa–Poznań, 15–19. Chmielewski T.J. 2009. Po nitce do kłębka… O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie środkowej. Warszawa. Chmielowska A. 1971. Grzebienie starożytne i średniowieczne z ziem polskich. AAL 20, Łódź. Chmielowska A., Marosik P. 1989. Wczesnośredniowieczne budownictwo obronne między Prosną i Pilicą. Warszawa– Łódź. Chrościcki L. 1989. Fajans. Znaki wytwórni europejskich. Warszawa. Chrzanowska A. 1991. Szkło nowożytne 16–18 w. Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wrocław. Ciepiela S. 1970. Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele Św. Anny w Warszawie. Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu 9, 140–171. Ciepiela S. 1977. Szkło osiemnastowieczne Starej Warszawy. Warszawa. Ciepiela S., Kubalska S. 2000. Nowożytne szkło okienne z badań archeologicznych na Rynku Starego Miasta w Warszawie. AHP 8, 234–245. Cirlot J.E. 2006. Słownik symboli, tłum. I. Kania. Kraków. Clark K.M. 1995. The later prehistoric and protohistoric dog: the emergence of canine diversity. Archeozoologia 7/2, 9–32. Cnotliwy E. 1959. Wczesnośredniowieczne wyroby kamienne ze stanowiska 4 w Wolinie. MZP 5, 219–248. Cnotliwy E. 1973. Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk. Cnotliwy E. 1980. Późnośredniowieczna studnia-latryna na dziedzińcu zamku książąt pomorskich w Szczecinie. MZP 26, 333–395. Cnotliwy E. 1981. Szkło z XVI–XVIII wieku z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. MZP 27, 331–381. Cnotliwy E. 1983a. Umocnienia obronne. W: Wzgórze Zamkowe, 253–254. Cnotliwy E. 1983b. Obróbka poroża i kości. W: Wzgórze Zamkowe, 271–275. Cnotliwy E. 1983c. Szkło. W: Szczecin – Zamek. Obiekty zamkowe i mieszczańskie z końca XVI do początku XIX wieku. Dokumentacja badań archeologicznych i nadzorów przeprowadzona w latach 1973–1979. Maszynopis w archiwum Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Cnotliwy E. 1992. Początki i rozwój średniowiecznej siedziby książęcej w Szczecinie. W: J. Kochanowska (red.), Zamek książęcy w Szczecinie. Szczecin, 9–30. Cnotliwy E. 1996a. Szczecin u schyłku wczesnego i w późnym średniowieczu w świetle najnowszych badań archeologicznych. W: 50 lat, 153–170. Cnotliwy E. 1996b. Szczecin w drugiej połowie XII i w XIII w. w świetle ostatnich badań archeologicznych. PZ 11/1, 7–41. Cnotliwy E. 2001. Wolińskie oprawki stożkowate i cylindryczne. W: E. Wilgocki, M. Dworaczyk, K. Kowalski, A. Porzeziński, S. Słowiński (red.), Instantia Est Mater Doctrinae. Szczecin, 139–154. Cnotliwy E. 2008. Zamek szczeciński – urządzenia wodno-kanalizacyjne w XVI–XVII wieku. W: E. Kulesza-Szerniewicz, B. Makowska (red.), Kreską i sercem. Pamięci profesora dra inż. arch. Stanisława Latoura. Szczecin, 80–88. Cnotliwy E. 2014. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczecin. Cnotliwy E., Łosiński W. 1983. Chronologia absolutna. W: Wzgórze Zamkowe, 230–244. Cnotliwy E., Łosiński W. 1995. Szczecin/Stettin. Vom frühstädtischen Zentrum zur Lokationsstadt. SlA 36, 73–92. Cnotliwy E., Nawrolski T. 1996. Pyrzyce, miasto lokacyjne. Wyniki badań ratowniczych w wykopach budowlanych w latach 1959–1975. MZP 42, 273–388.

406


IV. Bibliografia

Cnotliwy E., Nawrolski T., Rogosz R. 1972. Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. MZP 18, 159–233. Cnotliwy E., Rogosz R. 1983. Wykop VI. W: Wzgórze Zamkowe, 168–192. Cowgill J., Neergaard M., Griffiths N. 1987. Knives and scabbards. Medieval finds from excavations in London 1. London. Cygański M. 1842. Myślistwo ptasze. Dzieło z XVI. wieku, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów Antoniego Wagi. Warszawa. Czerska B. 1972. Żelazne klucze, kłódki i części zamków z grodu wczesnośredniowiecznego na Ostrówku w Opolu. WA 37/1, 55–71. D Darznik K., Gomoliszek A. 2016. Elementy opraw książkowych oraz stilusy i futerał na tabliczki woskowe z wykopalisk w Gdańsku (ulica Chmielna 73–74, Stara Stocznia 14–16, Toruńska 22). W: R. Krzywdziński (red.), Dantiscum, t. 1. Gdańsk, 241–266. Dąbrowska M. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. Wrocław. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 58. Dąbrowska M. 2010. Na temat studiów nad kaflarstwem i urządzeniami grzewczymi słów kilka. AUL 27, 5–9. Dąbrowska M., Gajewska M., Kruppé J. 1993. Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane oraz kafle. Komentarz do analizy. W: S. Tabaczyński (red.), Sandomierz: badania 1969–1973, t. 1. Warszawa, 240–261. Dąbrowska M., Karwowska H. (red.) 2007. Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice. Białystok. Dekówna M. 1980. Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. Dekówna M. 1983. Uwagi na temat szkieł. W: Wzgórze Zamkowe, 267–271. Dobney K., Jaques D. 2002. Avian signature for identity and status in Anglo-Saxon England. Acta Zoologica Cracoviensia 45, 7–21. Dowen K., Marek L., Słowiński S., Uciechowska-Gawron A. w druku. Two Unique Kite Shields found in Szczecin. Drahotová O. 1982. Europäisches Glass. Praha. Drążkowska A. 2011. Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku. Toruń. Driesch von den A. 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Harvard. Duco D.H. 1982. Merken van Goudse pijpenmakers 1660–1940. Lochen. Duco D.H. 1987. De Nederlandse kleipijp. Handboek voor dateren en determineren. Leiden. Duco D.H. 2003. Merken en Merkenrecht van de Pijpenmakers in Gouda. Amsterdam. Duco D.H., Schmaedecke M. 1988. Tonpfeifenfunde aus der Grabung Kapuzinergasse in Breisgau am Rhein. Fundberichte aus Baden Württemberg 13, 777–795. Dunning G.C. 1968. The trade in medieval pottery around the North Sea. Rotterdam Papers 1, 35–58. Dworaczyk M. 1998. Średniowieczna ceramika naczyniowa z Pyrzyc. MZP 44, 273–334. Dworaczyk M. 2003a. Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin (Polen) im Lichte der Ergebnisse der dendrochronologischen Untersu chungen. BiMV 2002(50), 257–263. Dworaczyk M. 2003b. Umocnienia obronne. W: Suburbium, 288–294. Dworaczyk M. 2010. Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie. MZP 4/5, 191–230. Dworaczyk M. 2011. Garncarstwo. W: Nadodrzańskie centrum, 345–354. Dworaczyk M., Kowalska A.B. 1998. Próba podsumowania wyników badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina. Acta Archaeologica Pomoranica 1. Szczecin, 303–316. Dworaczyk M., Kowalska A.B. 2003a. Uwagi wstępne. W: Suburbium, 9–11. Dworaczyk M., Kowalska A.B. 2003b. Analiza chronologiczna źródeł. W: Suburbium, 260–261. Dworaczyk M., Kowalska A.B. 2003c. Umocnienia obronne. W: Suburbium, 259–260. Dworaczyk M., Słowiński S. 1998. Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań. Acta Archaeologica Pomoranica 1. Szczecin, 279–298.

407


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Dworaczyk M., Wywrot-Wyszkowska B. 2011. Water supply and disposal of its surplus in medieval and early mo­ dern Kołobrzeg. FAH 24, 19–32. Dymek K. 1995. Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie. Wrocław. Dziedzic P., Kałagate S. 2002. Badania archeologiczne na zamku piastowskim w Krośnie Odrzańskim (sezon 1998). ASN 2, 65–186. Dziedzic P., Kałagate S., Magda-Nawrocka M. 2004. Wstępne wyniki badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Żaganiu w latach 1995–1997. ASN 3, 65–168. Dzieje Szczecina. 1963. Wiek X – 1805. G. Labuda (red.). Warszawa. E Eberle L. 1985. Źródła do poznania technologii kroju i szycia obuwia warszawskiego z XVI wieku. KHKM 33/3, 199–214. Edge D., Paddock J.M. 1988. Arms and armour of Miedieval Knight. London. Egan G. 2005. Material culture in London in an age of transition. Tudor and Stuart period finds c. 1450-c. 1700 from excavations at riverside sites in Southwark. London. Egan G., Pritchard F. 2002. Dress accessories c.1150–c.1450. Medieval Finds from Excavations in London 3. Erdmann W., Kühn H.J., Lüdtke H., Ring E., Wessel W. 1984. Rahmenterminologie zur mittelalterlichen Keramik in Norddeutschland. AK 14, 417–436. Ernst B. 1998. Untersuchungen im Umfeld der einstigen Stralsundem Munze – Die Ausgrabung Jacobiturmstrasse 4/5. BiMV 46, 433–469. Evans D.H. 2006. Crafts and industries in Beverley and Hull from 1200 to 1700. W: M. Gläser (Hrsg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum V: Das Handwerk. Lübeck, 71–91. F Filipowiak Wł. 1985. Słowiańskie ośrodki handlowo-morskie nad Bałtykiem (uwagi o ich początkach i rozwoju). W: Tezisy dokladov Pol’skoj delegacii na V. Meždunarodnom Kongress Slavjanskoj Archeologii. Warszawa, 60–80. Filipowiak Wł. 1986. Słowiański statek z XII wieku z Kamienia Pomorskiego. Nautologia 21/1, 84–86. Filipowiak Wł. 1988. Handel und Handelsplätze an der Ostseeküste Westpommerns. BRGK 69, 690–719. Filipowiak Wł. 1996a. Archeologia a uprawa morza. W: 50 lat, 103–130. Filipowiak Wł. 1996b. „Żywot” statku wczesnośredniowiecznego. W: Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. Wrocław, 91–96. Filipowiak Wł. 2006. Z badań nad obroną wybrzeży i portów ujścia Odry w IX–XIII wieku. W: E. Cnotliwy, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), Nie tylko archeologia. Szczecin, 161–169. Filipowiak Wł., Filipowiak W. 2014. Korabnictwo, port i żegluga wczesnośredniowiecznego Wolina. W: B. Stanisławski, Wł. Filipowiak (red.), Wolin wczesnośredniowieczny. Origines Polonorum 6, t. 2. Warszawa, 350–385. Foltyn E., Jochemczyk L. 1994. Wykorzystywanie surowców skalnych do produkcji osełek w starszej fazie wczesnego średniowiecza na Górnym Śląsku. W: J. Skoczylas (red.), Użytkowanie surowców skalnych w początkach Państwa Polskiego. Poznań, 52–62. Forstner D. 2001. Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon. Warszawa. Frankiewicz E. 1987. Ogar polski. W: T. Borkowski, E. Frankiewicz, R.M. Kryspin, W. Lutyński, G. Ratajczak, E. Rozłubirski, J. Staniszewska-Borkowska, M. Szymankiewicz (red.), Psy rasowe w Polsce. Warszawa, 168–170. Frankiewicz B. 2000. Studnie miejskie. W: T. Białecki (red.), Encyklopedia Szczecina, t. 2. Szczecin. Fredrich C. 1924. Die ältesten Wasserleitungen Stettins und der Brunnen auf dem Rossmarkt. Monatsblätter 38/7–8, 25–28. Fries aardewerk 2007. Fries aardewerk, majolica, faience, kerfsnee. Harlinger Aardewerk Museum, collectie Minze van den Akker. Harlingen 2007. Friese G., Friese K. 1992. Glashütten in Brandenburg. Die Geschichte der Glashütten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert mit einem Katalog ihrer Marken und 16 Farbtafeln, Heimatkundliche Beiträge, H. 1. Eberswalde–Finow.

408


IV. Bibliografia

G Gaedke W. 1931. 600 Jahre Kürschnergewerk zu Stettin. Stettin. Gale R., Cutler D. 2000. Plants in archaeology: identification manual of vegetative plant materials used in Europe and the Southern Mediterranean to c.1500. Kew. Gawlikowski J. 1971. Szczątki zwierzęce z badań sondażowych na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr VI w Szczecinie. MZP 15, 243–254. Gawlikowski J. 1989. Biometryczne cechy kośćca bydła domowego (Bos primigenius f. taurus) Polski północno-zachodniej w różnych okresach historycznych. Szczecin. Gawlikowski J., Kobryń H. 1997. Zmiany patologiczne w wykopaliskowych szczątkach kostnych zwierzęcych wczesno­ średniowiecznego Wolina (Srebrne Wzgórze). MZP 43, 193–2002. Gaziński R. 1997. Państwo pruskie a handel morski Szczecina w XVIII wieku. W: W. Stępiński (red.), Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. Szczecin, 133–150. Gaziński R. 2000. Ile lat ma Szczecin? Poglądy archeologów i historyków polskich. W: P. Bartnik, K. Kozłowski (red.), Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie w tysiącleciu. Szczecin, 35–40. Gerald-Wyżycki J. 1845. Zielnik ekonomiczno-techniczny, czyli opisanie drzew, krzewów i roślin dziko rosnących w kraju, jako też przyswojonych, z pokazaniem użytku ich w ekonomice, rękodziełach, fabrykach i medycynie domowej, z wyszczególnieniem jadowitych i szkodliwych, oraz mogących służyć ku ozdobie ogrodów i mieszkań wiejskich ułożony dla gospodarzy i gospodyń, t. 1. Drukiem Józefa Zawadzkiego. Wilno. Gigilewicz E. 2011. Pastorał. Encyklopedia Katolicka, t. 15. Lublin, kol. 9–11. Glaskultur. 2003. Glaskultur in Niedersachsen. Tafelgeschirr und Haushaltsglas vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Archäologie und Bauforschung in Lüneburg 5, Husum. Glinkowska B. 2012. Analiza formalna ceramiki ze stanowiska przy ul. Piaskowej w Bolesławcu. W: Glinkowska, S. Krabath, A. Bober-Tubaj, A. Bojanowska, M. Karpiński, A. Olejniczak, T. Orawiec, A. Puk, R. Szwed (red.), U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. Katalog wystawy, 31–203. Glinkowska B., Krabath S., Bober-Tubaj A., Bojanowska A., Karpiński M., Olejniczak A., Orawiec T., Puk A., Szwed R. (red.) 2012. U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. Katalog wystawy. Głosek M., Uciechowska-Gawron A. 2011. Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie. MZP 7/8, 269–283. Godet J. D. 2008. Atlas drewna. Warszawa. Goliński M. 2004. Współwłasność studni w XIV-wiecznej Świdnicy. Przyczynek do poznania problemu. W: B. Gediga (red.), Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław, 76–81. Gołębiewski A. 1988. Puchary szklane typu Römer z terenu Polski północnej. KHKM 36/3, 433–448. Gołębiewski A. 2000. Elbląskie szkła emaliowane. AHP 8, 205–231. Gos K., Ossowski W. 2009. Nowe dane o zastosowaniu mchów w dawnym szkutnictwie na obszarze Polski. PA 22, 109–124. Goßler N. 2011. Reiter und Ritter. Formenkunde, Chronologie, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Reitzubehörs aus Deutschland. Schwerin. Goubitz O., Van Driel-Murray C., Groenman van Waateringe W. 2001. Stepping trough Time. Archaeological Footwear from Prehistoric Times until 1800. Zwolle. Grabska M. 1979. Przedmioty drewniane. W: A. Cofta-Broniewska (red.), Zaplecze gospodarcze konwentu oo. Franciszkanów w Inowrocławiu od poł. XIII do poł. XV w. Poznań, 117–144. Grape W. 1994. La Tapiserie de Bayeux. Monument a la gloire des Normands. Münich–New York. Greguss P. 1945. Bestimmung der mitteleuropäischen Laubhölzer und Sträucher auf xylotomischer Grundlage. Verlag des Ungarisches Naturwissenschaftliches Museum, Hungarian Museum of Natural History. Budapest. Greig, J. 1981. The investigation of a medieval barrel-latrine from Worcester. Journal of Archaeobootanical Science 8, 265–282. Gręzak A., Kurach B. 1996. Konsumpcja mięsa w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych na terenie obecnych ziem Polski w świetle danych archeologicznych. AP 41/1–2, 139–167.

409


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Gross U. 2012. Die mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik, Metall und Beinfunde. W: M. Peter, K. Frieder, U. Gross (red.), Forschungen zum Heiligenberg bei Heidelberg: Forschungsgeschichte, Fundmaterial, Restaurierung. Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 32. Stuttgart, 393–563. Grzesik R. 2003. Król i biskup. W: M. Derwich (red.), Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Piastów 1038–1399. Warszawa–Wrocław, 18–21. Gudden-Lüddecke I. 2000a. Wodociągi. Do XVIII wieku. W: T. Białecki (red.), Encyklopedia Szczecina, t. 2. Szczecin, 620. Gudden-Lüddecke I. 2000b. Wodociągi. XIX wiek – do 1945. W: T. Białecki (red.), Encyklopedia Szczecina, t. 2. Szczecin, 621. Guldon Z. 1966. Rozwój uprawnień handlowych Bydgoszczy w XVI–XVII w. Prace Komisji Historii 3, 99–103. Gut P. 2015. Dzieje wodociągów i kanalizacji w Szczecinie od XVI wieku do 2015 roku. Szczecin. Gutkowska-Rychlewska M. 1968. Historia ubiorów. Wrocław–Warszawa–Kraków. Gwiazdowska E. 2001. Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku. Ikonographische Quellen zur Stadtgeschichte vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1945. Szczecin. Gwiazdowska E., Makała R. (red.) 2007. August Ludwig Most (1807–1883) pomorski artysta epoki biedermeieru. Katalog wystawy. Szczecin. H Hadamik C. 2005. Wstęp. W: A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej. Kielce–Łagów, 5–7. Handbuch. 2001. Handbuch zur Mittelalterlichen Keramik i Nordeuropa. H. Lüdke, K. Schietzel (Hrsg.), Neumünster. Handerek A. 2006. Ceramika miechocińska. Biblioteczka Dziejów Tarnobrzega, t. 7. Tarnobrzeg. Harcourt R.A. 1974. The dog in prehistoric and early historic Britain. Journal of Archaeological Science 1, 151–175. Heindel I. 1990. Riemen und Gürtelteile im westslawischen Siedlungsgebiet. Berlin. Heindel I. 1993. Werkzeuge zur Metallbearbeitung des 7./8. bis 12./13. Jahrhunderts zwischen Elbe/Saale und Bug. ZfA 27/2, 337–379. Hensel W. 1987. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej. Warszawa. Herbert Z. 2003. Martwa natura z wędzidłem. Warszawa. Hilczerówna Z. 1961. Rogownictwo gdańskie w X–XIV wieku. W: J. Kamińska (red.), Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 4, 41–144. Historia Pomorza. 1969. G. Labuda (red.), Historia Pomorza, t. 1/2. Poznań. Hittinger D. 2008. Messer und Messerscheidenbeschläge des 11. bis 20. Jahrhunderts aus der Hafengrabung in Stade. Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 32, 287–312. Hoffmeyer A.B. 1966. Military equipment in the Byzantine Manuscript of Scylitzes in the Biblioteca Nacional de Madrid. Gladius 5. Holtmann G.F.W. 1993. Untersuchung zu mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Messern dargestellt am Beispiel von archäologischen Funden vornehmlich aus dem weiteren Küstenbereich von Nord– und Ostsee bis zur Mittelgebirgszone. Göttingen.

http://webdoc.gwdg.de/diss/2002/holtmann/holtmann.pdf (dostęp 10.04.2014).

I–J Ilkjær J. 2001. Illerup Ådal- die Schilde (Textband). Jutland Archaeological Society Publications 25/9. Indruszewski G. 1996. Wczesnośredniowieczne łodzie klepkowe z południowej strefy Bałtyku w świetle analizy porównawczej. MZP 42, 61–75. Indruszewski G. 2004. Man, Ship, Landscape. Chips and seafaring in the Oder Mouth area AD 400–1400. A case study of an ideological context. Copenhagen. Indycka E. 2012. Dawnych czasów pamiątki.... W: E. Indycka, A.M. Wyrwa (red.), Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu. Biblioteka Studiów Lednickich 26. Dziekanowice–Lednica, 71–96.

410


IV. Bibliografia

Jagielska I. 2007. Conservation of a waterlogged wooden shield with remnants of paint layers. W: K. Straetkvern, D.J. Huisman (ed.), Proceedings of 10th ICOM group on Wet Organic Archeological Materials Confe­ rence. Nederlandse Archeologische Rapporten 37. Amsterdam, 377–382. Janneau G. 1978. Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej. Warszawa.mosel Janssen H.L. 1983. Later medieval pottery production in the Netherlands. W: P. Davey, R. Hodges (ed.), Ceramics and Trade. The production and distribution of later medieval pottery in north-west Europe. Sheffield, 121–185. Januszkiewicz B. 1992. Klejnoty i stroje książęce z krypty grobowej na zamku książęcym. W: J. Kochanowska (red.), Zamek książęcy w Szczecinie. Szczecin, 243–265. Januszkiewicz B. 1995. Klejnoty i stroje książąt Pomorza Zachodniego XVI–XVII wieku. Warszawa. Jarosińska J. 1999. Warkocze z Polytrichum commune Hedw. ze średniowiecznego Elbląga jako przyczynek do znajomości użytkowania mszaków. Polish Botanical Studies Guidebook Series 23, 233–244. Jaworski K. 1990. Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Wrocław. Jaworski K. 2012. Obróbka surowca kościanego i rogowego we wczesnym średniowieczu na wrocławskim Ostrowie Tumskim w świetle badań przy ul. Katedralnej 4. W: A. Pankiewicz (red.), Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (1621–1670). Wratislavia Antiqua 17. Wrocław, 166–171. Jonge de C.H. 1947. Oud-Nederlandsche Majolica en Delftsch Aardewerk. Amsterdam. K Kałagate S. 2004. Nowożytny materiał ceramiczny pochodzący z badań ratowniczych w Lubsku – przyczynek do badań nad garncarstwem nowożytnym rejonu środkowej Odry. W: S. Groblica, A. Jaszewska, S. Górka (red.), Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeo­ logiczne. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2, 347–362. Kałagate S. 2008. Fragmenty naczyń kamionkowych pochodzących z badań stanowiska Luboszów 2, gmina Osiecznica, województwo dolnośląskie. W: B. Gruszka (red.), Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego. Zielona Góra, 387–397. Kałagate S. 2011. Fragmenty naczyń kamionkowych pozyskanych w trakcie nadzoru archeologicznego nad przebudową zamku w Sulechowie, woj. lubuskie. ASN 8, 169–187. Kałagate S., Kościukiewicz M. 2004. Nowożytny ośrodek produkcji półmajoliki w Myśliborzu. W: S. Groblica, A. Jaszewska, S. Górka (red.), W: Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2, 383–400. Kamiński R. 1998. Sprawozdanie wstępne z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w Koszalinie na kwartale pomiędzy ulicami 1–go Maja i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1998 roku. Maszynopis w Archiwum Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie. Kamiński R. 2012. Sprawozdanie wstępne z badań architektoniczno-archeologicznych prowadzonych na obszarze działki nr 170/8 przy ulicy J. Słowackiego w Trzebiatowie. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Kamiński R., Kurka G. 2011. Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w otoczeniu Ratusza Miejskiego w Kamieniu Pomorskim na obszarze inwestycji polegającej na jego renowacji wraz z otoczeniem. Działka nr 21 obręb 2 w Kamieniu Pomorskim. Maszynopis w archiwum Muzeum w Kamieniu Pomorskim. Kamiński R., Słowiński S. 2010. Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych przeprowadzonych podczas trwania inwestycji polegającej na budowie centrum handlowego Kaskada przy ulicy Niepodległości w Szczecinie. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Kara M. 2006. W kwestii pochodzenia wczesnośredniowiecznych osełek z fyllitu odkrytych na ziemiach Polski północno-zachodniej – głos w dyskusji. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin–Wrocław, 395–404. Kaube A. 1967. Włókiennictwo wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko wykopaliskowe nr 4). MZP 13, 91–142. Kaźmierczyk J. 1965. Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie na Ostrówku w Opolu. KHKM 13/3, 469–497. Kaźmierczyk J. 1966. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, część pierwsza. Wrocław–Warszawa–Kraków.

411


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Kaźmierczyk J. 1969. Budownictwo mieszkaniowe z drewna w VI–XIII wieku na obszarze Śląska. AP 14/1, 167–214. Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, część druga. Wrocław–Warszawa–Kraków. Kaźmierczyk J. 1990. Kamień w kulturze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w wiekach X–XIII. Wrocław–Warszawa. Kaźmierczyk J., Kramarek J., Lasota Cz. 1979. Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1977 roku. SA 12, 119–182. Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S. 1977. Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej. Opole. Keisch C., Netzer S. 2001. Herrliche Künste und Manufacturen. Fayence, Glas und Tapisserien aus der Frühzeit Brandenburg-Preussens 1680–1720. Berlin. Kilarska E. 2003. Fajanse z Delft w dawnym Gdańsku. Gdańsk. Klaipėdos. 2010. Klaipèdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV s. vid. – XIX a. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Klaipėda. Klesse B., Reineking v. Bock. 1973. Glas. Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln. Köln. Klichowska M. 1960. Szczątki roślinne wykopalisk archeologicznych w województwie szczecińskim. Przyroda Polski Zachodniej 4, 11–18. Klučina P. 2004. Zbroj a zbrane. Evropa 6.–17. stoleci. Praha–Litimysl. Kluk J.K. 1778. Roslin Potrzebnych, Pożytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraiowych, Albo Ktore W Kraiu Użyteczne Być Mogą, Utrzymanie, Rożmnozenie, I Zażycie, tom 2: O Drzewach I Ziołach Dzikich, Lasach, etc. Warszawa. Kłoskowski J. 1972. Studnie i wodociągi dawnego Koszalina. KZM 2, 104–115. Knorr H. A. 1938. Die slawischen Messerscheidenbeschläge. Mannus 30/4, 479–545. Kocięcki S., Zdanowski A., Kolk A., Rzadkowski S., Sobczak R. (red.), 1991. Mała Encyklopedia leśna. Warszawa. Kohlmorgen J. 2002. Der mittelalterliche Reiterschild. Wald-Michelbach. Kolčin B.A. 1959. Železoobrabatnyvajuščee remeslo Novgoroda Velikogo. Materialy i issledovanija po arheologii SSSR 65, 7–120. Konczewska M., Wachowski K. 2010. Noże i pochwy. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Ulice średniowiecznego Wrocławia. Wratislavia Antiqua 11, 278–290. Konopka W. 2013. Szczecińskie miejsca straceń na tle obiektów jurysdykcji karnej w Europie Środkowej. Próba lokalizacji wybranych obiektów z XIII–XIX wieku. MZP 9, 297–315. Korf D. 1960. Tegels. Bussum. Korf D. 1963. Nederlandse Majolica. Bussum. Kowalczyk A. 2014. Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Poznań. Kowalczyk-Heyman E. 2010. Anthropomorph verzierte mittelalterliche Messergriffe in Polen. Quaestiones Medii Aevi Novae 15, 241–282. Kowalska A.B. 1999. Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina. PA 47, 141–153. Kowalska A.B. 2003a. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza. W: Suburbium, 273–288. Kowalska A.B. 2003b. Bednarstwo i tokarstwo. W: Suburbium, 295–296. Kowalska A.B. 2003c. Przedmioty związane z rybołówstwem i szkutnictwem. W: Suburbium, 297–298. Kowalska A.B. 2003d. Pozostałe przedmioty drewniane. W: Suburbium, 298–300. Kowalska A.B. 2003e. Przęśliki i ciężarki. W: Suburbium, 308–309. Kowalska A.B. 2003f. Wyroby z żelaza. W: Suburbium, 309–312. Kowalska A.B. 2003g. Wyroby z metali kolorowych. W: Suburbium, 312–314. Kowalska A.B. 2003h. Wyroby z bursztynu i kamienia. W: Suburbium, 317–319. Kowalska A.B. 2003i. Wyroby ze szkła. W: Suburbium, 320–321. Kowalska A.B. 2003j. Poroże i kość, W: Suburbium, Kowalska A.B. 2004. Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie. MZP 1/1, 227–251. Kowalska A.B. 2009b. Archeologia o średniowiecznym skórnictwie na ziemiach polskich. Zarys problematyki. W: A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska (red.), In gremio in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem. Szczecin, 193–247.

412


IV. Bibliografia

Kowalska A.B. 2010a. Szczecin – natura arteque aequaliter munitum town. W: M. Gläser (Hrsg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII. Lübeck, 553–563. Kowalska A.B. 2010b. Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie. Szczecin. Kowalska A.B. 2011a. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza. W: Nadodrzańskie centrum, 163–198. Kowalska A.B. 2011b. Życie codzienne mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina w świetle źródeł archeo­ logicznych. W: Nadodrzańskie centrum, 217–345. Kowalska A.B. 2011c. Studies on the Development of the Early Medieval Balic Towns. The Example of Szczecin. W: P.G. Gajdukov (red.), Archeologia i istoria Pskova i Pskovskoj Zemli. Moskwa, 219–227. Kowalska A.B. 2013. Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie. Szczecin. Kowalska A.B., Dworaczyk M. 2011. Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum miasta. Warszawa. Kowalski W. 2013. Fajanse z Delft. Kolekcja profesora Wojciecha W. Kowalskiego. Gliwice–Wrocław. Kozińska B. 1999. Kłodna i Most Kłodny. W: Białecki T (red.), Encyklopedia Szczecina, t. 1, 443–444, 629. Kozińska B., Kożan-Maciejewicz H., Stelmach M. 1989. Katalog planów miasta Szczecina 1590–1944 (Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie). M. Stelmach (red.), Szczecin. Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Poznań. Krabath S. 2001. Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung, t. 1–2. Internationale Archäologie 63, Rahden. Krabath S. 2012. Die Entwicklung der Keramik im Freistaat Sachsen vom späten Mittellater bis in 19. Jahrhundert. Ein Überblick. W: R. Smolnik (red.), Keramik in Mitteldeutschland – Stand der Forschung und Perspektiven. 41. Internationales Hafnereisymposium des Arbeitskreises für Keramikforschung in Dresden, Deutschland, vom 21. September bis 27. September 2008. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie 57. Dresden, 35–172. Krekel-Albersee A. 1989. Art Nouveau and Art deco Silver. London. Kroll H. 1978. Kirschfunde aus dem 13./14. bis 16. Jahrhundert aus der Lübecker Innenstadt. W: K.-B. Behre, H. Lorenzen, U. Willerding (red.), Beiträge zur Paläo-Ethnobotanik von Europa. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 91, 181–185. Kroman K. 1960. Baszta Panieńska – opracowanie historyczne. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Zachodnio­ pomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Kroman K. 1992. Dzieje architektury zamku od schyłku średniowiecza po czasy współczesne. W: J. Kochanowska (red.), Zamek książęcy w Szczecinie. Szczecin, 81–115. Kromer M. 1853. Polska czyli o położeniu, obyczajach, urzędach w Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Przełożył z łacińskiego, notami i życiorysem Autora uzupełnił Władysław Syrokomola. Wilno. Kruse K.B. (Hrsg.), 1990. Küchen, Keller, Kemenate. Alltagsleben auf dem Domhof um 1600. Ergebnise der Grabungen an der Bernwardsmauern. Katalog zur Ausstellung der Kirchlichen Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit dem Diözesan–Museum Hildesheim. Hildesheim. Krzysik F. 1957. Nauka o drewnie. Warszawa. Kubacka P. 2000. Znaleziska średniowiecznych łodzi klepkowych znad jeziora Łebsko. MZP 46, 235–278. Kubasiewicz M. 1958. Dotychczasowe badania nad materiałem kostnym z wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie. MZP 3, 189–198. Kubasiewicz M. 1960. Z badań nad szczątkami zwierzęcymi z Zamku Szczecińskiego. MZP 6, 265–269. Kubasiewicz M. 1962. Szczątki zwierzęce z badań ratunkowych na stanowisku przy ul. Grodzkiej w Szczecinie. MZP 8, 207–220. Kubasiewicz M., Gawlikowski J. 1965. Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodu w Kołobrzegu. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 24. Szczecin. Kubasiewicz M., Gawlikowski J. 1967. Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie –­ część I. MZP 13, 337–368.

413


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Kubasiewicz M., Gawlikowski J. 1971. Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie – część II. MZP 15, 189–242. Kudrjavcev A.A. 2010. Zamki i ključi sredneveekovogo Novgoroda (po materialam Troičkogo raskopa). Novgorod i novgorodskaja zemlja 24, 233–248. Kunst S. 2002. Tulips with a past. Horticulture 99, 46–51. Kurnatowska Z., Kurnatowski S. 1996. Znaczenie komunikacji wodnej dla społeczeństw pradziejowych i wczesno­ średniowiecznych w Polsce. W: Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. Wrocław, 117–123. Kurnatowski S. 1959. Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Międzyrzeczu Wielkopolskim w latach 1954 i 1955. SA 6, 99–110. Kurnatowski S., Nalepa J. 1961. Z przeszłości Międzyrzecza. Poznań. Kuvalüte 2007. Ruukkuja ja ruhtinaita. Saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400−1700. Pots and Princes. Ceramic vessels and stove tiles from 1400−1700. Fat och furstar. Lerkärl och ugnskakel från 1400−1700. Archaeologica Medii Aevi Finlandiae, 193. Kwiatkowski K. 2010a. Naczynia typu Stettiner Ware z badań archeologicznych Stargardu. Wstęp do badań nad problematyką. W: A. Bartczak, M. Witek (red.), Od pomysłu do przemysłu. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 w województwie zachodniopomorskich. Szczecin, 37–43. Kwiatkowski K. 2010b. Naczynia typu Stettiner Ware z badań archeologicznych w Stargardzie. W: IV Polsko-Niemieckie Sympozjum i Warsztaty Ceramiczne pt. „Pomorska marka ceramiczna – historia, współczes­ ność i przyszłość”. Szczecin (bez oznaczenia stron). Kwiatkowski K. 2010c. Nowożytna latryna na dawnej parceli 32 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie kwartału IX w Stargardzie. Wyniki prac archeologicznych. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 4, 99–108. Kwiatkowski K. 2011a. Niderlandzkie talerze fajansowe z motywami biblijnymi z badań archeologicznych kwartału IX w Stargardzie. Stargardia 6, 223–250. Kwiatkowski K. 2011b. Motywy azjatyckie na ceramice nowożytnej ze Stargardu. Zarys problematyki. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie 2011. Trzebiatów, 189–197. Kwiatkowski K. 2011c. Jednorodne fajki gliniane z kwartału staromiejskiego w Stargardzie. MZP 7/1, 357–383. Kwiatkowski K. 2012a. Ulotna historia. Fajki gliniane z badań w Stargardzie. Stargard. Kwiatkowski K. 2012b. Badania zachodniej części kwartału V. Archeologia Stargardu 1. Stargard, 125–130. Kwiatkowski K. 2013. Fajki gliniane z badań interwencyjnych przy odwachu w Stargardzie. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza, t. 2. Malbork, 283–298. Kwiatkowski K., Majewski M. 2012a. Ceramika. Wyroby ceramiczne z okresu nowożytnego. W: K. Kwiatkowski (red.), Badania zachodniej części kwartału V. Archeologia Stargardu 1. Stargard, 113–145. Kwiatkowski K., Majewski M. 2012b. Kafle piecowe. W: K. Kwiatkowski (red.), Badania zachodniej części kwartału V. Archeologia Stargardu 1. Stargard, 122–125. Kwiatkowski K., Majewski M. 2016. Wyroby ceramiczne okresu nowożytnego. W: M. Majewski (red.), Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Archeologia Stargardu II/2. Stargard, 153–224. L–Ł Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa. Latałowa M., Badura M., Jarosińska J., Święta-Musznicka J. 2007. Useful plants in medieval and post-medieval archaeobotanical material from the hanseatic towns of Northern Poland (Kołobrzeg, Gdańsk and Elbląg). Studies in Archaeology and History 12, 39–72. Latałowa M., Badura M., Jarosińska J., Święta-Musznicka J., Pińska K. 2009. Archeobotaniczne przesłanki dotyczące pokarmów roślinnych w Gdańsku, Elblągu i Kołobrzegu na tle danych z innych ośrodków hanzeatyckich północnej Europy (XIII–XVIII w.). W: H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (red.), Stan badań archeologicznych miast w Polsce. Gdańsk, 167–182. Leciejewicz L. 1961. Ujście we wczesnym średniowieczu. Wrocław–Warszawa–Kraków. Leciejewicz L. 1962. Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim. Wrocław–Warszawa–Kraków. Leciejewicz L. 1973. Początki Szczecina w świetle badań archeologicznych. PZ 17, 59–75.

414


IV. Bibliografia

Leciejewicz L. 1983. Główne fazy rozwoju Szczecina we wczesnym średniowieczu w świetle badań na Wzgórzu Zamkowym. W: Wzgórze Zamkowe, 285–288. Leciejewicz L. 1991. Początki miast w nadbałtyckiej Europie. W: A. Wyrobisz, M. Tymowski (red.), Czas, przes­ trzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, 101–113. Leciejewicz L. 1995. Szczecin – macierz miast pomorskich „Najstarsze miasto Pomorza”. W: E. Włodarczyk (red.), Szczecin na przestrzeni wieków. Historia. Kultura. Sztuka. Szczecin, 19–43. Leciejewicz L. 2002. O zabudowie wczesnośredniowiecznego grodu w Kołobrzegu. W: A. Abramowicz, J. Maik (red.), Budownictwo i budowniczowie w przeszłości. Łódź, 211–230. Leciejewicz L., Łosiński W. 1983. Rozwój osady i jej zabudowa. W: Wzgórze Zamkowe, 245–253. Leciejewicz L., Rulewicz M. 1983. Sposoby zdobywania pożywienia. W: Wzgórze Zamkowe, 254–262. Leciejewicz L., Wieczorowski T. 1983. Wczesne średniowiecze do czasu ukształtowania miasta (VI–X wiek). W: Wł. Filipowiak, G. Labuda (red.), Pradzieje Szczecina. Warszawa–Poznań, 522–610. Lemcke H., Friedrich C. 1926. Die älteren Stettiner Strassesnamen im Rahmen der älteren Stadtentwicklung. Stettin. Lesiński H. 1975. Rozwój portu na tle stosunków handlowych Szczecina od VIII do początków X wieku. W: B. Dziedziula (red.), Port szczeciński. Dzieje i rozwój do roku 1970. Warszawa, 11–49. Lesiński H. 1985a. Handel morski Szczecina w okresie szwedzkim (1630–1713). MZP 31, 277–296. Lesiński H. 1985b. Rozdrobnienie feudalne 1237–147. W: G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina. Wiek X – 1805, t. 2. Szczecin, 61–195. Lesiński H. 2003. Przemiany w stosunkach handlowych miast Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i początkach XVIII wieku. W: Z. Szultka, H. Lesiński (red.), Historia Pomorza, t. 2, cz. 3. Poznań, 173–216. Lewicki T. 1945. Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. al.–Idrisiego. Kraków. Lisowa E. 1983. Zbiór fajek odkrytych podczas badań ratowniczych na Trasie W-Z we Wrocławiu. Silesia Antiqua 25, 125–138. Lisowska E., Gruszka B., Gunia P. 2011. Przedmioty kamienne z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, pow. zielonogórski w świetle wyników analiz petroarcheologicznych. Archeologia Środkowego Nadodrza 8, 119–153. Litwin J. 2001. Stan badań nad wczesnośredniowiecznym szkutnictwem Słowian nadbałtyckich (próba oceny i postulaty). W: E. Wilgocki, M. Dworaczyk, K. Kowalski, A. Porzeziński, S. Słowiński (red.), Instantia est mater doctrinae. Szczecin, 183–199. Litwin J. 2004. Ze studiów nad średniowiecznym szkutnictwem Gdańska i Elbląga. W: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Archaeologia et historia urbana. Elbląg, 401–410. Lubelczyk A. 1994. Ceramika średniowieczna i nowożytna z Będziemyśla. Z pozostałości dworu obronnego. W: A. Gruszczyńska, A. Targońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego śred­ niowiecza do czasów nowożytnych, Materiały z konferencji – Rzeszów, 21–23.IX.1993. Rzeszów, 73–94. Lüdtke H. 1985. Die mittelalterliche Keramik von Schleswig. Ausgrabung Schild 1971–1975. Neumünster. Ausgrabungen in Schleswig, Berichte und Studien 4. Lungagnini H. 1998. Fayence des Ostseeraumes Sammlung Axel Springer. Schleswig. Lunsingh Scheurleer D.F. 1984. Delft. Niederländische Fayence. München. Łaszkiewicz A. 1997. Kafle i piece kaflowe z dworu na kopcu w Krajkowie pod Mosiną, woj. poznańskie. Poznań. Łosiński W. 1972. Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII–X/XI w.). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. Łosiński W. 1990b. W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym śred­ niowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie bałtyckiej. Część 1. AP 35/2, 287–309. Łosiński W. 1991. W sprawie rozwoju gospodarki towarowo–pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym śred­ niowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie bałtyckiej. Część 2. AP 36/1–2, 235–264. Łosiński W. 1993. Szczeciński ośrodek miejski w dobie przedkolacyjnej. AP 38/2, 285–316.

415


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Łosiński W. 1996a. Próba nowego spojrzenia na dzieje wczesnośredniowiecznego Szczecina. W: 50 lat, 131–152. Łosiński W. 1996b. W sprawie lokalizacji portu wczesnośredniowiecznego Szczecina. W: Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. 2. Wrocław, 67–78. Łosiński W. 1997. Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian nadbałtyckich. PA 45, 73–86. Łosiński W. 2000. Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej. W: A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i praktyce. Warszawa, 493–506. Łosiński W. 2004. Topografia wczesnośredniowiecznego Szczecina w dobie misji Ottona z Bambergu. W: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Archaeologia et historia urbana. Elbląg, 133–138. Łosiński W. 2008. Początki wczesnośredniowiecznego Szczecina. W: Pomorze zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne. Collectio archaeologica, historica et ethnologica 3. Poznań, 101–112. Łosiński W., Rogosz R. 1983a. Synchronizacja warstw kulturowych. W: Wzgórze Zamkowe, 226–230. Łosiński W., Rogosz R. 1983b. Garncarstwo. W: Wzgórze Zamkowe, 279–282. Łosiński W., Rogosz R. 1983c. Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki. W: Wzgórze Zamkowe, 202–226. Łosiński W., Rogosz R. 1985. Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin. PA 32, 187–207. Łosiński W., Rogosz R. 1986. Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie ceramiki ze Szczecina. W: J. Gromnicki (red.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 9–50. Łuczak M. 2013. Szczecin, Stare Miasto. Szczecin. M Madsen H.J. 1983. An introduction to Danish medieval ceramics. W: P. Davey, R. Hodges (ed.), Ceramics and Trade. The production and distribution of later medieval pottery in north–west Europe. Sheffield, 187–190. Mahnert A. 1993. Thüringer Fayencen des 18. Jahrhunderts. Lepzig. Maik J. 1997. Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu. AAL 41. Maik J. 2000. Sukiennictwo kołobrzeskie w średniowieczu. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu. Kołobrzeg, 233–242. Maik J. 2012. Włókiennictwo kultury wielbarskiej. Łódź. Majewski M. 2010. Wstępne wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przy ul. Ratuszowej w Reczu, pow. Choszczeński. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 4, 109–120. Majewski M. 2012. Przedmioty szklane. W: K. Kwiatkowski (red.), Badania zachodniej części kwartału V. Archeo­ logia Stargardu 1. Stargard, 149–158. Majewski M. 2015. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych. Stargard–Szczecin. Makowiecka M., Makowiecki D. 2007. Gospodarka zwierzętami we wczesnomiejskim centrum osadniczym w Kołobrzegu Budzistowie w świetle nowych badań archeozoologicznych. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa, 241–286. Makowiecki D. 2001. Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeo­ zoologiczne. Poznań. Biblioteka Studiów Lednickich 6. Makowiecki D. 2003. Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych. Poznań. Makowiecki D. 2006a. Remarks on the ‘Breeds’ of Dog (Canis lupus f. familiaris) in the Polish Lowland in the Roman Period, the Middle Ages and Post-Medieval Times in the Light of Archaeozoological Research. FAH 18, 63–73. Makowiecki D. 2006b. Archaeozoology’s contribution to the improvement of historians’ conceptions of subsistence economy and environment in Early Medieval Poland – Selected problems. Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie 5, 77–82. Makowiecki D. 2010. Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium archeozoologiczne. Mons Sancti Laurentii 6. Toruń.

416


IV. Bibliografia

Makowiecki D. 2012. Wyniki badań archeozoologicznych szczątków kostnych z wykopalisk w Gnieźnie, stanowisko 22. W: M. Kara (red.), Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Gniezno, 153–252. Makowiecki D. 2014. Studia archeozoologiczne nad znaczeniem wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej fauny łęczyckiego grodu. W: R. Grygiel, T. Jurek (red.), Początki Łęczycy, t. 1. Archeologia środowiskowa śred­ niowiecznej Łęczycy. Przyroda–Gospodarka–Społeczeństwo. Łódź, 261–437. Makowiecki D. 2016. Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania i jego okolic. Podstawy archeozoo­ logiczne. Poznań. Makowiecki D. 2018. Animal Bone Remains. The Importance of Fauna for the Inhabitants of Medieval Lubin. W: M. Rębkowski (red.), Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River. Szczecin, 341–367. Makowiecki D., Gotfredsen A.B. 2002. Bird remains of Medieval and Post–Medieval coastal sites at the Southern Baltic Sea, Poland. W: Z.M. Bocheński, J.R. Stewart, Z. Bocheński (red.), Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Bird Working Group, Kraków, Poland, 11–15 September, 2001. Acta Zoologica Cracoviensia 45. Kraków, 65–84. Makowiecki D., Tomek T., Bocheński Z.M. 2014. Birds in Early Medieval Greater Poland: Consumption and Hawking. International Journal of Osteoarchaeology, 358–364. DOI: 10.1002/oa.2366 z 2013 r. Makowiecki D., Wussow J., Müller R., 2007. Knochenfunde von Vögeln aus der Siedlung Kałdus im Weichseltal. Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie 6, 111–120. Marciniak-Kajzer A. 2011. Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny. Łódź. Marciniak-Kajzer A. 2014. Palenisko, kominek czy piec – urządzenia ogniowe w średniowiecznych dworach. W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa, 62–74. Marcinkowski M. 2004. Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w Elblągu. W: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Archaeologia et historia urbana. Elbląg, 497–507. Marcinkowski M. 2009. Lokalna wytwórczość garncarska w Elblągu (na podstawie wybranego zbioru). Część 2 – okres nowożytny (XVI–XIX wiek). PA 22, 147–214. Marcinkowski M. 2011. Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu. Elbląg. Markiewicz M. 1995. Oszklenia okienne w ikonografii flamandzkiej i niderlandzkiej od XV do XVII wieku. AUNC 22, 77–85. Matuszewska A. 2011. Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu. Poznań. McNulty R.H. 1971. Common beverage bottles: their production, use, and forms in seventeenth- and eighteenthcentury Netherlands Part I. Journal of Glass Studies 13, 91–119. Meier U.M. 2005. Wohlstand durch gute Böden – Die reichen Bauern von Kowalz, Lkr. Bad Doberan. W: U.M. Meier (Hrsg.), Die Autobahn A20 – Norddeutschlands längste Ausgrabung. Archäologische Forschungen auf der Trasse zwischen Lübeck und Stettin. Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern 4. Schwerin, 161–162. Michalak J. 1955. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego. Warszawa. Mielcarek A. 1981. O statkach występujących w szczecińskiej taryfie celnej w XIII wieku. MZP 27, 201–207. Mierosławski M. 1979. Pseudomajolika XVI–XVII w. z Zamku Królewskiego w Warszawie. Rocznik Warszawski 15, 139–153. Mikłaszewicz D. 1988. Znaleziska fajek glinianych w Toruniu. Dawna Fajka Gliniana 2, 35–38. Mikłaszewicz D. 1993. Fajki z wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej. PA 15, 265–299. Mikłaszewicz D. 1995. Fajki z badań archeologicznych w Toruniu. PA 16, 329–356. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając M. 2002. Flowering plants and Pteridophytes of Poland. A checklist. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science. Kraków. Möller G. 1999. Stettiner Ware – Anmerkungen an Hand schriftlicher und archäologischer Quellen aus der Hansestadt Stralsund. W: C. Hoffmann, M. Schneider (red.), Stettiner Ware – Eine Keramik des 18. bis 20. Jahrhunderts im südlichen Ostseeraum – Beiträge des 2. wissenschaftlichen Kolloquiums Stralsund 18. Dezember 1997, Stralsunder Beiträge zur Archäologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde in Vorpommern, Band II, 4–16.  Molski B. 1968. Gatunki drewna używane w średniowiecznym Szczecinie do wyrobu przedmiotów codziennego użytku. AP 13/2, 491–502.

417


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Mosel C. 1979. Glas. Mittelalter – Biedermeier. Sammlungskataloge des Kestner–Museums Hannover 1. Hannover. Możdżyńska-Nawotka M. 2005. O modach i strojach. Wrocław. Müller U. 1992. Die Überbauung des Hafenmarktes von Lübeck im frühen 13. Jahrhundert. Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen auf dem Grundstück An der Untertrave 97. LSAK 18, 23–29. Müller U. 1996. Die Funde der archäologischen Untersuchungen auf dem Schrangen zu Lübeck. LSAK 24, 53–214. N Naczynia białe. 2005. Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej. A. Buko, L. Kajzer (red.), Kielce–Łagów, 5–7. Nadolski A. 1994. Lądowa technika wojskowa od połowy X do połowy XII wieku. W: A. Nadolski (red.), Polska technika wojskowa do 1500 roku. Warszawa, 31–107. Nawrolski T. 1978. Stan i problematyka badań nad produkcją garncarską na Pomorzu Zachodnim w późnym średniowieczu. AP 23/1, 141–182. Nawrolski T., Rębkowski M. 1995. Ein Beitrag zur Erforschung mittelalterlicher Keramik in Pommern. Offa 52, 163–184. Nickel E. 1959. Eine mittelalterliche Fäkaliengrube in Magdeburg. Praehistorische Zeitschrift 37/3, 125–156. Nicolle D. 1976. Early Medieval Islamic arms and armour. Jarandilla. Nogalski S. 1984. Szczątki ptaków wczesnośredniowiecznych Pomorza. Rozprawy i Studia WSP w Szczecinie 64. Szczecin. Nørregaard A. 1981. Stettinergods – en pommersk kulturarv, København. Norska-Gulkowa M. 1985. Wyroby z rogu i kości z wczesnośredniowiecznego grodu – miasta na Ostrówku w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny 8, 221–308. Nowotny W. 1979. Technologia szkła, cz. 2, Warszawa. O Oakeshott E. 1994. Archaeology of weapons. Reprint Woodbridge. The Oxford Classical Dictionary. Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census cataloque of Polish Mosses. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science. Kraków. Oettel G. 2007. Muskauer Steinzeug. Ein bekanntes und gleichzeitig unbekannte Steinzeug aus der Oberlausitz. Görlitzer Magazin 20, 69–78. Olczak J. 1974. Wytwórczość szklarska i wyroby szklane we wczesnym średniowieczu. W: Z. Kamieńska (red.), Polskie szkło do połowy 19 wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 24–44.  Olczak J. 1983. Szkło okienne (XVI w.). W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z. 1. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków 72. Warszawa, 113–135. Olczak J., Jasiewiczowa E. 1963. Szklarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina. Szczecin. Osipov D., Sobol V. 2013. Leather footwear from excavations in Smoleńsk. MZP 9, 375–405. Ossowski W. 1999. Studia nad łodziami jednopiennymi z obszaru Polski. Gdańsk.  Ossowski W. 2010. Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce. Studium archeologiczne. Gdańsk. Ossowski W., Krąpiec M. 2001. Niektóre zagadnienia szkutnictwa późnośredniowiecznego na przykładzie wraka z Kobylej Kępy. PA 49, 85–101.   Ostrowska E. 1962. Drewniane budownictwo i obróbka drewna we wczesnośredniowiecznym Wrocławiu. Etnografia Polska 6, 302–319. Oswald A. 1975. Clay pipes for the archaeologist. British Archaeological Reports 14. Osypińska M. 2013. Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina. Poznań. P–Q Pastoureau M. 1983. Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII–XIII w.). Warszawa. Pastoureau M. 2006. Średniowieczna gra symboli. Warszawa. Piątkiewicz-Dereniowa M. 1996. Fajanse z Delft w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Kraków. Piekalski J. 2004a. Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza – funkcja – forma. Wrocław. Piekalski J. 2004b. Organizacja wnętrz domów mieszczańskich w Europie Środkowej w XII–XIII wieku. AHP 14, 29–49. Piskorski J.M. 1987. Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku. Warszawa–Poznań.

418


IV. Bibliografia

Piskorski J.M. 2005. Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku. Poznań–Szczecin. Piskorski J.M., Wachowiak B., Włodarczyk E. 1993. Szczecin. Zarys dziejów. Poznań. Podralski J. 1982. Budowa wodociągu w Szczecinie w II połowie XVI wieku. MZP 28, 193–200. Poklewski-Koziełł T. 2003. Charakterystyka kategorii. W: A. Abramowicz, A. Nadolski, T. Poklewski-Koziełł, J. Wieczorek (red.), Łęczyca wczesnośredniowieczna, t. 3. Łódź, 27–73. Poláček L. 2000. Holzbearbeitungswerkzeug aus Mikulčice. W: L. Poláček (red.), Studien zum Burgwall von Mikulčice. t. 4. Brno, 303–361. Polak Z. 1996. Zabytki metalowe. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1. Kołobrzeg, 231–241. Polak Z. 1997a. Zabytki wykonane z drewna. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2. Kołobrzeg, 229–232. Polak Z. 1997b. Zabytki metalowe. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2. Kołobrzeg, s. 173–181. Polak Z. 1998a. Przedmioty drewniane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3. Kołobrzeg, 253–258. Polak Z. 1998b. Zabytki metalowe. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3. Kołobrzeg, 209–221. Polak Z. 1998c. Kołobrzeska łódź-dłubanka. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3. Kołobrzeg, 183–192. Polak Z. 1999. Średniowieczne przedmiotu metalowe. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 4. Kołobrzeg, 221–229. Popławska D. 1997. Instrumenty muzyczne średniowiecznego Elbląga. AE 2, 145–154. Poser K. H. 1997. Alte Trinkgläser, Flaschen und Gefässe. Gebrauchsglas in und um Schleswig–Holstein. Neumünster. Pospieszna B. 2009. Kafle o dekoracji roślinnej z baszty przy kaplicy św. Wawrzyńca w Malborku. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), Acta Archaeologica Pomoranica, t. 3. Szczecin, 305–317. Prokopiuk J., Gadacz T. 2001. Amulet. W: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 1. Warszawa, 196–198. Prosnak M. 1963. Zachodnio-słowiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza. MZP 9, 241–272. Prummel W. 1997. Evidence of Hawking (Falconry) From Bird And Mammals Bones. International Journal of Osteo­ archaeology 7, 333–338. Przewodnik. 2002. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku, oprac. zbiorowe R. Gaziński, P. Gut, M. Szukała. Warszawa–Szczecin. R Reimann R. 1999. Tonpfeifenfunde in Petershagen-Windheim. Knasterkopf 12, 15–25. Renaissance. 1989. Renaissance im Weserraum, Band I. Katalog. Ausstellung in Schloß gei Lemgo 22. April bis 1. Oktober 1989. München, Berlin. Rębkowski M. 1992. Importowane rynienki z Kołobrzegu. Z badań nad dalekosiężnymi kontaktami średniowiecznego miasta. PA 40, 97–104. Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Kołobrzeg. Rębkowski M. 1996a. Wyroby z rogu i kości, bursztynu, kamienia, szkła oraz gliny. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t.1. Kołobrzeg, 37–344. Rębkowski M. 1996b. Przedmioty z gliny i szkła. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1. Kołobrzeg, 342–343. Rębkowski M. 1997. Wyroby kamienne i gliniane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2. Kołobrzeg, 236–237. Rębkowski M. 1998. Przedmioty gliniane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3. Kołobrzeg, 281–284. Rębkowski M. 2001. Pierwsze lokacje miast w Księstwie Zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe. Kołobrzeg.

419


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Rębkowski M. 2008. Selected aspects of archeological research on lifestyle and social topography in medieval Kołobrzeg. W: M. Gläser (Hrsg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Luxus und Lifestyle. Lübeck, 557–567. Riesebieter O. 1921. Die deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts. Leipzig. Roehmer M. 2001. Steinzeug. W: H. Lüdtke, K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Neumünster, 465–538. Roesdahl E. 2004. Boligernes indretning og udstyr. W: E. Roesdahl (red.), Dagligliv i Danmarks middelalder. Kopenhaga, 82–109. Roesdahl E. 2009. Housing culture: Scandinavian perspectives. W: R. Gilchrist, A. Reynolds (ed.), Reflection: 50 years of Medieval Archaeology, 1957–2007. Leeds, 271–288. Rogosz R. 1974. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szczecinie–Mścięcinie. Warszawa. Rogosz R. 1992. Zamkowy kościół św. Ottona w świetle badań archeologicznych. W: J. Kochanowska (red.), Zamek Książęcy w Szczecinie. Szczecin, 33–79. Rogosz R, Nawrolski T. 1979. Z badań nad umocnieniami obronnymi w lokacyjnym Stargardzie. MZP 25, 107–204. Rudziński P.M. 2009. Tarcza we wczesnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim. Od plemienia do państwa. Acta Militaria Mediaevalia 5, 21–78. Rulewicz M. 1958. Wczesnośredniowieczne zabawki i przedmioty do gier z Pomorza Zachodniego. MZP 4, 303–354. Rulewicz M. 1976. Szczecin – Stare Miasto, Podzamcze. IA, 215–216. Rulewicz M. 1977. Szczecin – Stare Miasto, Podzamcze. IA, 237–238. Rulewicz M. 1978a. Szczecin – Stare Miasto, Podzamcze. IA, 200–202. Rulewicz M. 1978b. Średniowieczne nabrzeże Szczecina. ZOW 64, 121–123. Rulewicz M. 1979. Szczecin – Stare Miasto, Podzamcze. IA, 292–294. Rulewicz M. 1983a. Obróbka drewna. W: Wzgórze Zamkowe, 277–278. Rulewicz M. 1983b. Przędzalnictwo i tkactwo. W: Wzgórze Zamkowe, 278–279. Rulewicz M. 1984. Tymczasowe wyniki badań archeologicznych na Podzamczu w Szczecinie prowadzonych w latach 1975–1978. SA 36, 151–165. Rulewicz M. 1994. Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków. Gdańsk Wczesnośredniowieczny 10. Rulewicz M. 1996. Wrak szczecińskiej łodzi z IX wieku. W: Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średnio­ wiecznej. Wrocław, 2, 79–90. Rulewicz M. 1999. Wyniki badań wykopaliskowych w obrębie suburbium Szczecina, w latach 1987–1992. SA 51, 245–272. Rulewicz M. 2003. Wykop II. W: Suburbium, 13–31. Rulewicz M., Zajdel-Szczyrska L. 1970. Materiały do wczesnośredniowiecznego rybołówstwa w Wolinie. MZP 16, 325–382. Russow E. 2005. Tonpfeifen in Tallinn. Knasterkopf 18, 67–72. Russow E. 2006. Importekeramik Lääne–Eesti Iinnades 13.–17. sajandil. Tallin. Rzeczy i ludzie. 2014. Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. M. Bis, W. Bis (red.), Warszawa. S–Ś Saggau H.E. 2000. Mittelalterliche Eisenfunde aus Schleswig. Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 14. Samsonowicz A. 1991. Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Wrocław–Warszawa–Kraków. Sąsiedzi w Europie. 2012. Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000–1648). Wystawa archiwalna. Kraków–Szczecin–Greifswald. Schäfer H. 1999. Zur neuzeitlichen Gefäβkeramik in Mecklenburg-Vorpommern. Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vornpommern 6, 217–243.

420


IV. Bibliografia

Schäfer H. 2005. Aquevectores, putei, aqueductus – Wasserfuhrleute, Brunnenschachte und Wasserleitung. W: H. Jöns, F. Lüth, H. Schäfer (red.), Archäologie unter dem Strassenpflaster. 15 Jahre Stadtkernarchaologie in Mecklenburg-Vorpommern. Beiträge zur Ur– und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 3. Schwerin, 249–252. Schanz E. 2010. Das jungslawische Körpergräberfeld bei Basedow, Lkr. Demmin, mit einer bemerkenswert beschlagenen Messerscheide. BiMV 57, 207–263. Scheidemantel D. 2002. Frühneuzeitliche Hohlglasfunde. Leipzig Peterstrasse 28. Dresden. Schmidt R. 1927. Europäisches Glas. Die Sammlung Wilfred Buckley mit einer Einleitung von Robert Schmidt. Berlin. Schmidt-Burger P. 1982. Vergleichende morphologische Untersuchungen an Einzelknochen in Zentraleuropa vorkommender mittelgrosser Accipiteridae, II. Becken aun Hinterextremität, Inaugural–Dissertation zur Erlangung der Tiermedizinischen Doktorwürde der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig–Maximilians Universität München. München. Schneider H. 1951. Neues zum Reiterschild von Seedorf. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunst­ geschichte, 12/2, 116–118. Schoch W.H., Pawlik B., Schweingruber F.H. 1988. Botanische Makroreste. Bern–Stuttgart. Schoknecht U. 1977. Menzlin. Ein Frühgeschichtlicher Handelsplatz an der Peene. Beitrage zur Ur– und Frühgeschichte der Bezirke Rostock Schwerin und Neubrandenburg 10. Schramm Z. 1967. Szczątki kostne wczesnośredniowiecznej owcy i kozy z wykopalisk północno-zachodniej Polski. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 36, 135–174. Schramm Z. 1976. Bydło wczesnośredniowieczne na ziemiach Wielkopolski i Kujaw. Studium morfologiczne na podstawie wykopaliskowego materiału kostnego z Kruszwicy, Międzyrzecza i Santoka. Poznań. Schuldt E. 1956. Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin. Schuldt E. 1964. Slawische Töpferei in Mecklenburg. Schwerin. Schweingruber F.H. 1978. Mikroskopische Holzanatomie. Zug. Schweingruber F.H., Börner A., Schulze E.D. 2011. Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees, Vol. 1. Berlin. Senn M., Moser F. 1991. Der Reiterschild von Seedorf UR: ein Unterschungs- und Restaurierungsbericht. Jahresbericht Schweizerisches Landesmuseum Zürich 100, 80–85. Siuchniński K. 1972. Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim. Cz. II. Opracowanie analityczne. Szczecin. Siuchniński K. 1983. Środowisko fizyczno-geograficzne aglomeracji szczecińskiej. W: Wł. Filipowiak, G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina, t. 1. Warszawa–Poznań, 42–58.  Skoczylas J. 1990. Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno–zachodniej Polsce. Poznań. Skoczylas J. 1994. Użytkowanie surowców skalnych w początkach Państwa Polskiego w Wielkopolsce. W: J. Skoczylas (red.), Użytkowanie surowców skalnych w początkach Państwa Polskiego. Poznań, 63–74. Skrzypek I. 2004. Archeologiczne badania ratownicze na terenie Starego Miasta w Koszalinie. W: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski (red.), Archaeologia et historia Urbana. Elbląg, 181–192. Słomiński M. 1998a. Szczecin, Podzamcze – kwartał I, kamienice ul. Kłodna 25, 26, 27, 28, 29, 30, ul. Panieńska 46. Skrócone studium historyczne. Maszynopis w archiwum Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora w Szczecinie. Słomiński M. 1998b. Szczecin. Podzamcze – kwartał I, studium historyczne. Maszynopis w Państwowym Urzędzie Ochrony Zabytków. Słowiński S. 2004. Wpływy skandynawskie w dekoracji drewnianych przedmiotów codziennego użytku ze szczecińskiego Podzamcza. W: M. Glińska, K. Kroman, R. Makała (red.), Terra Transoderana. Sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i Dawnej Nowej Marchii w średniowieczu. Materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7–8 czerwca 2002. Szczecin, 173–188. Słowiński S. 2006. Kilka uwag na temat wczesnośredniowiecznych obwałowań Szczecina. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin– Wrocław, 83–90.

421


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Słowiński S. 2017. Sprawozdanie wstępne z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w obrębie kwartałów nr 8-11 na szczecińskim Podzamczu, Szczecin 2017. Maszynopis w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Smiesing P. 1992. Ein Pfeifenfund in Hamburg. Knasterkopf 6, 24–31. Smith A.J.E. 2004. Moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. Cambridge. Smolarek P. 1955. Inwentaryzacja źródeł do dziejów techniki szkutniczej Słowian pomorskich. MZP 1, 91–108. Smolarek P. 1969. Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X–XIII w. Prace Muzeum Morskiego w Gdańsku 3. Sowina U. 2000. Sąsiedztwo a infrastruktura miejska w XV–XVI wieku. W: M. Bogucka (red.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Toruń, 219–227. Sowina U. 2009. Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle. Warszawa. Stanielewicz J. 2000. Zarys rozwoju portu i handlu morskiego Szczecina od XVI do XVII wieku. W: M. Frenkel (red.), Pomorze Zachodnie w Tysiącleciu. Szczecin, 121–127. Stelmach M. 1995. Rozwój przestrzenny Szczecina. W: M. Włodarczyk (red.), Szczecin na przestrzeni wieków. Szczecin, 49–61. Stempin A. 2011. Czy pogańscy Skandynawowie próbowali przechytrzyć śmierć?. Kilka słów o tym, co o człowieku z przeszłości mówią uprawiane przez niego gry. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Kim jesteś człowieku? Funeralia Lednickie 13. Poznań, 345–350. Stephan H.-G. 1981. Coppengrave. Studien zur Töpferei des 13. bis 19. Jahrhunderts in Nordwestdeutschland. Material­ hefte zur Ur– und Frühgeschichte Niedersachsens 17. Stephan H.-G. 1983. The development and production of medieval stoneware in Germany. W: P. Davey, R. Hodges (red.), Ceramics and Trade. The production and distribution of later medieval pottery in north-west Europe. Sheffield, 95–120. Stephan H.-G. 1987. Die bemalte Irdenware der Renaissance in Mitteleuropa. Ausstrahlungen und Verbindungen der Produktionszentren im gesameuropäischen Rahmen. München. Steppuhn P. 2003. Katalog, Vorbemerkung. W: E. Ring (red.), Glaskultur in Niedersachsen. Tafelgeschirr Haushaltsglas vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Husum, 47–200. Stettiner Adressbücher. 1834–1943. Stettiner Adressbücher. Stettin. Stępień J., Gawlikowski J. 2009. Fauna Pomorza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza w świetle materiałów archeologicznych. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22–24 listopada 2007 r., część 1. Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. Szczecin, 513–526. Acta Archaeologica Pomoranica 3. Stępień J., Gawlikowski J., Baranowski P. 2010. Źródła pozyskiwania mięsa w świetle badania zwierzęcych szczątków kostnych ze średniowiecznych siedzib ludzkich na Pomorzu Zachodnim. Acta Scientiarum Polonarum, Zootechnika 9/3, 79–92. Stępnik T. 1996. Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego – Analiza surowcowa. Studia Lednickie 4, 261–295. Straty. 2007. Straty wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku, tom 3, straty w dziedzinie ceramiki, oprac. E. Kilarska. Gdańsk. Sulkowska-Tuszyńska K. 1995. Rzecz o urynałach. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 20. Sulkowska-Tuszyńska K. 2008. Bydgoski warsztat garncarski z około XVI wieku (część I – naczynia). Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu 13, 11–22. Supryn M. 1975. Półmajolikowa ceramika z Jarosławia. WA 40/2, 239–264. Szafer W. 1959. Szata roślinna Polski. Warszawa. Szafran B. 1961. Mchy (Musci), 2. W: Z. Czubiński, J. Kochman, H. Krzemieniowska, J. Motyka, A. Skirgiełło, K. Starmach, I. Rejment-Grochowska, B. Szafran (red.), Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Warszawa. Szetela T. 1969a. Ceramika z Miechocina. PSL 1, 3–42. Szetela T. 1969b. Ceramika z Miechocina (dokończenie). PSL 2, 75–108. Szetela-Zauchowa T. 1994. Miechocin. Nowożytny ośrodek garncarski. W: A. Gruszyńska, A. Taragońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z konferencji – Rzeszów, 21–23. IX. 1993. Rzeszów, 45–72.

422


IV. Bibliografia

Szirmai J. A. 1999. The Archeology of Medieval Bookbinding. Aldershot. Szukała M. 2000. Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824–1918. Szczecin. Szydłowski M. 2011. Wstępna analiza kamiennych osełek z wczesnośredniowiecznego Wolina. W: M. Rębkowski (red.), Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich. Wolin, 45–51. Szymankiewcz M. 1987. Owczarek niemiecki. W: T. Borkowski, E. Frankiewicz, R. M. Kryspin, W. Lutyński,  G. Ratajczak, E. Rozłubirski, J. Staniszewska-Borkowska, M. Szymankiewicz (red.), Psy rasowe w Polsce. Warszawa, 91–94. Szymczak A. 1996. Łodzie dłubanki ze zbiorów szczecińskich. MZP 42, 31–60. Szymczak A. 1998. Łodzie-dłubanki z Pomorza. Acta Archaeologica Pomoranica 1. Szczecin, 245–264. Świątkiewicz P. 2002. Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego. Łódź. Świętek K. 1999. Naczynia i drobne przedmioty drewniane. W: C. Buśko, J. Piekalski (red.), Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ul. Więziennej 10–11 we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 1. Wrocław, 105–119. Świętosławski W. 2000. Rola ludów stepu w upowszechnieniu nożyc dźwigniowych w średniowiecznej Europie. W: L. Kajzer, T. Grabarczyk, M. Barszczak, A. Andrzejewski, L. Tyszler (red.), Archaeologia et Historia, Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej. Łódź, 367–376. T Teichert M. 1969. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen. Kühn-Archiv 83, 237–292. Teichert M. 1975. Osteometrische Untersuchungen zur Berrechnung der Widerristhöhe bei Schafen. W: A.T. Clason (red.), Archaeozoological studies. Amsterdam, 51–69. Thunmark-Nylen L. 1998. Die Wikingerzeit Gotlands II. Typentafeln. Stockholm. Thunmark-Nylen L. 2006. Die Wikingerzeit Gotlands III. Text. Stockholm. Thys S., Van Neer W. 2010. Bird remains from Late Medieval and Postmedieval sites in Brussels, Belgium. W: W. Prummel, J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen (ed.), Birds in Archaeology. Proceedings of the 6th Bird Working Group Meeting. Groningen Archaeological Studies 12. Groningen, 71–86. Tietzel B. 1980. Fayence I, Niederlande, Frankreich, England. Köln. Tomanek J. 1994. Botanika leśna. Warszawa. Trawicka E. 2007. Zabytki metalowe ze stanowiska 5 w Gdańsku – Hala Targowa. AG 3, 67–127. Trawicka E. 2010. Ozdoby wczesnośredniowieczne z cmentarzyska na Placu Dominikańskim w Gdańsku (badania z 2002 i 2003 roku). AG 4, 57–65. Trzeciecki M. 2005. Ceramika biała w średniowiecznym i nowożytnym Płocku. W: A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej. Kielce–Łagów, 73–82. Turnau I. 1991. Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa. Twarowska E. 1983. Zdobywanie pożywienia (zbieractwo wczesnośredniowieczne w Polsce). W: J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski (red.), Człowiek i środowisko w pradziejach. Warszawa, 218–231. U–V Uciechowska-Gawron A. 2003. Obwałowania wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w badaniach Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich. W: A. Paner, M. Fudziński (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk, 179–191. Verhaeghe F. 1983. Medieval pottery production in coastal Flanders. W: P. Davey, R. Hodges (ed.), Ceramics and Trade. The production and distribution of later medieval pottery in north-west Europe. Sheffield, 63–94. Vitt O.V. 1952. Losadi pazyrykskich kurganov. Sovetskaja Archeologia 16, 163–205. Vlierman K. 1996. „…Van Zintelen, van Zintelroeden ende Mossen …”. Een breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de Hansetijd. Lelystad. W Wachowiak B. 1955. Port średniowiecznego Szczecina. Gdańsk. Wachowiak B. 1985. Szczecin w okresie państwa feudalnego 1478–1713. W: G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina. Wiek X–1805. Warszawa–Poznań, 197–444.

423


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Walicki M. (red.). 1971. Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 1 i 2. Warszawa. Walkiewicz B. 1994. Fajka z Bierzwnika, woj. gorzowskie. Zeszyty Bierzwnickie 1992–1993, 55–56. Walkiewicz B. 1995. Fajki gliniane z XVIII w. z badań archeologicznych Bramy Wielkiej w Poznaniu. WSA 3, 245–251. Walkiewicz B. 2000a. Fajki gliniane z badań archeologicznych przy ul. Szyperskiej 21 w Poznaniu. WSA 5, 291–296. Walkiewicz B. 2000b. Jednorodne fajki gliniane z badań archeologicznych na terenie podzamcza w Szczecinie. MZP 46, 287–305. Waluszewska-Bubień A. 1984. The avifauna of the Early Middle Ages against a background of archaeozoological materials from a number of Polish settlement sites. W: M. Kubasiewicz (ed.), Proceeding of the IIIrd International Archaeozoological Conference held 23–26th April 1978 at The Agricultural Academy Szczecin – Poland. Archaeozoology 1. Szczecin, 243–255. Warywoda A. 1957. Drzewa użytkowe w architekturze przestrzennej i przemyśle. Ważniejsze gatunki iglaste i liściaste produkujące drewno i inne surowce znane na międzynarodowych rynkach handlowych. W: Encyklopedia techniczna, t. 1. Kraków. Wawrzonowska E. 1976. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich od XII do XIV wieku. Łódź. Ważny T. 1998. Problematyka dendrologicznego datowania dłubanek. PA, 17, 343–357. Wegeli R. 1920. Inventar der Waffensammlung des Bernischen historischen Museums in Bern. Bern. Wehrmann M. 1911. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin. Wehrmann M. 1921. Das älteste Stettiner Stadtbuch (1305–1352). Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern 1/3. Wierzbicki R. 2010. Konstrukcja i funkcjonowanie wodociągów Krakowa do połowy XVII wieku. Krzysztofory. 28/2, 177–192. Wilde K.A. 1953. Die Bedeutung der Grabung Wollin 1934. Hamburg. Wilgocki E. 1983. Tygielki. W: E. Cnotliwy, E. Wilgocki. Szczecin – Zamek. Obiekty zamkowe i mieszczańskie z końca XVI do początku XIX wieku. Dokumentacja archeologicznych badań i nadzorów przeprowadzonych w latach 1973–1979. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Wilgocki E. 2003. Szczecin-Podzamcze. Kwartał 5. Wstępne wyniki badań z lat 1997–2001. W: H. Paner, M. Fudziński (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza, t. 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Gdańsk, 143–162. Wiśniewski J. 1985. Początki układu kapitalistycznego 1713–1805. W: G. Labuda (red.), Dzieje Szczecina, t. 2, 445–747. Witkowska T. 1989/1990. Manufaktura fajek glinianych z Rościna, gm. Myślibórz. MZP 35/36, 283–301. Witkowska T. 1998. Fajki z badań archeologicznych na Placu Dominikańskim we Wrocławiu. SA 39, 283–336. Witkowska T. 2003. Fajki z posesji przy Zaułku Kocim na placu Dominikańskim we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 45, 227–234. Witkowska T. 2008. Warsztat ceramiczny z Myśliborza, woj. zachodniopomorskie. Lubuskie Materiały Konserwatorskie 5, 125–129. Witte Ch. 1998. Tonpfeifenfunde In Tönning. Knasterkopf 11, 56–74. Wodzicki K. 1858. O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Warszawa. Wojtasik J. 1963. Przedmioty drewniane znalezione w Wolinie. MZP 9, 273–314. Wolny B. 1971. Próba kartograficznej rekonstrukcji rzeźby terenu Starego Miasta w Szczecinie. PZ 15/3, 63–80. Woźnicka Z. 1961. Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza. Poznań. Wójcicki M. 1988. Zmienność Prunus fruticosus Pallas. Maszynopis pracy doktorskiej. Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Wyrobisz A. 1968. Szkło w Polsce od XIV do XVI w. Wrocław–Warszawa–Kraków. Wyrobisz A. 1974. Wytwórczość szklarska i wyroby szklane od połowy 13 do połowy 17 wieku. W: Z. Kamieńska (red.), Polskie szkło do połowy 19 wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. Wysocka I. 2001. Wyroby drewniane i ich dystrybucja i produkcja. W: C. Buśko (red.), Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 1. Wrocław, 147–208. Wratislavia Antiqua 3.

424


IV. Bibliografia

Wywrot-Wyszkowska B. 2008. Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII–XV wiek. Szczecin. Wywrot-Wyszkowska B. 2010. Średniowieczne i wczesnonowożytne urządzenia wodociągowe w Kołobrzegu. W: A. Majewska (red.), Pomorze wczoraj – dziś – jutro. Miasta i miasteczka pomorskie, Stargard–Pruszcz Gdański, 93–98. Z–Ż Zaremba P., Orlińska H. 1965. Urbanistyczny rozwój Szczecina. Poznań. Zeh E. 1978. Hanauer Fayence. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Keramik. Hanau am Main. Zeiler J. 2010. Hunting the hunters: owls and birds of prey as part of the falconers’ game bag. W: W. Prummel, J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen (ed.), Birds in Archaeology. Proceedings of the 6th Bird Working Group Meeting. Groningen Archaeological Studies 12. Groningen, 163–168. Zielonka B. 1969. O tak zwanych „zgrzebłach” z wczesnego średniowiecza. AUNC 2, 189–191. Zientara B. 1961. Rola Szczecina w odrzańskim i bałtyckim handlu zbożem, XIII–XIV w. PH 52/3, 413–444. Zimmermann E. 1988a. Zborowskie – polska Gouda. Dawna Fajka Gliniana 2, 55–58. Zimmermann E. 1988b. Fabrique in Rostin. Dawna Fajka Gliniana 3/4, 87–104. Zimmermann E. 1990. Fajki z badań archeologicznych w Rzucewie. Gdańsk. Zimmermann E. 1992. Wybrane zagadnienia z dziejów fajki glinianej. Gdańsk. Zimmermann E. 1994. Fajki gliniane. Gdańsk. Zoll-Adamikowa H. 1998. Dwuzębny haczyk z tulejką ze Stradowa – narzędzie rybackie czy kuchenne? W: H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński (red.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum. Poznań, 312–321. Zumthor P. 1965. Życie codzienne w Holandii w czasach Rembrandta. Warszawa. Żurowski T. 1951. Fajki gliniane. Ochrona Zabytków 4, 39–57. Żygulski Z. jun. 1982. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.

425


Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom II

Wykaz autorów dr hab. prof. UG Monika Badura Wydział Biologii Katedra Ekologii Roślin Laboratorium Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytet Gdański mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak Projektowanie i rzeczoznawstwo Tatiana Balcerzak, Szczecin mgr Izabela Bobik Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Zachodniopomorski dr Katarzyna Cywa Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk mgr Marek Dworaczyk Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk mgr Maciej Gibczyński Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków dr Ewa Gwiazdowska Muzeum Narodowe w Szczecinie dr Bartłomiej Hajek Wydział Biologii Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytet Gdański dr hab. prof. IAE PAN Andrzej Janowski Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk mgr Roman Kamiński em. Muzeum Narodowe w Szczecinie dr hab. Anna B. Kowalska Muzeum Narodowe w Szczecinie Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk mgr Agnieszka Kowalówka Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

426


IV. Bibliografia

prof. dr hab. Jerzy Maik Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Mirosław Marcinkowski Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu dr Teresa Radek Anna Ryś Muzeum Narodowe w Szczecinie mgr Maciej Słomiński Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Szczecin mgr Sławomir Słowiński Muzeum Narodowe w Szczecinie mgr Izabela Sukiennicka Muzeum Narodowe w Szczecinie dr Marcin Szydłowski Instytut Historyczny Uniwersytet Szczeciński mgr Anna Uciechowska-Gawron em. Muzeum Narodowe w Szczecinie mgr Bogdan Walkiewicz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu mgr Aleksandra Wilgocka Muzeum Narodowe w Szczecinie mgr Monika Witek Muzeum Narodowe w Szczecinie dr Mirosława Zabilska-Kunek Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski

427


Profile for Muzeum Narodowe w Szczecinie

CIVITAS ET URBS, Szczecin od średniowiecza do współczesności, Kwartał I, TOM II  

Pierwszy tom serii Civitas et urbs Szczecin zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez archeologów z nieistniejącej już Pracowni Archeologi...

CIVITAS ET URBS, Szczecin od średniowiecza do współczesności, Kwartał I, TOM II  

Pierwszy tom serii Civitas et urbs Szczecin zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez archeologów z nieistniejącej już Pracowni Archeologi...

Advertisement