Byggcamp Magasinet Re

Page 1

RE VGS 19. SEPTEMBER 2019

BYGGCAMP UTFORSKE, OPPLEVE & BYGGE NETTVERK 1


ER

VÅR NESTE LÆRLING? SLIK BLIR DU ANLEGGSGARTNER:

1ÅR

VG1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

2ÅR 3ÅR

VG1 NATURBRUK

VG2 ANLEGGSGARTNER OG IDRETTSANLEGGSFAG

LÆRETID 2 ÅR MED LØNN

4ÅR FAGBREV ANLEGGSGARTNER

SOASENTER.NO

2


Velkommen til Byggcamp Det er fjerde gang Byggcamp avholdes i Vestfold – i år er det Re videregående skole som er vertskap.

best mulig utbytte av besøket på Byggcamp, bør dere bruke Byggcamp Magasinet til å lese dere opp om hvem de enkelte utstillerne er – og ikke minst hva utstillerne kan tilby av kunnskap og informasjon.

For å få Byggcamp på plass er det et stort stykke arbeide som legges ned. Dette gjøres fordi Byggcamp er en viktig arena – både for dere som er elever, men også for bedrifter, videre­gående skoler, og ikke minst for de ulike fagområdene.

Det er 4 typer utstillere: Rekrutterende bedrifter, opplæringskontorer, leverandører i bransjen og videregående skoler.

Hensikten med Byggcamp er at dere som elever skal på en engasjerende og enkel måte, få innsikt i de ulike fagområd­ ene som Byggcamp omfatter. Dette skjer blant annet gjennom ­fagdemonstrasjoner.

1.

På en fagdemonstrasjon får dere et innblikk i det enkelte faget. Hvilke muligheter som ligger i jobb, og ikke minst i fremtidsutsikter. På fagdemonstrasjonen står kvalifiserte personer og gir et godt og oversiktlig innblikk.

Rekrutterende bedrifter. Deltakende b ­ edrifter er stadig på søken etter gode fremtidige arbeidstakere. Dette gjør at dere har store muligheter til å komme i direkte kontakt med bedrifter, og ikke minst de som er ansvarlig for rekruttering.

2. Opplæringkontorer. Disse er bindeleddet mellom lærlinger og bedrifter. De kan svare på spørsmål knyttet til lærlingekontrakter, muligheter for læreplasser m.m.

I år er det 11 fagdemonstrasjoner. Ved å trykke på de ulike fagdemostrasjonene finner dere en informasjonsfilm: Transport/ Logistikk Tømrer Anleggsgartner Blikk og ventilasjon Betong Mur Maler Rør Anlegg Taktekker Treteknikk

3.

Leverandører til bransjen. Godt verktøy er halve jobben heter det. I fremtiden vil kanskje verktøy/utstyr og programvare spille en enda viktigere rolle. Derfor er det viktig at dere får møte noen av disse under Byggcamp.

4.

Videregående skoler. Det er 4 videregående skoler som deltar på Byggcamp. Re, Thor Heyerdahl, Færder og Gjennestad. Disse vil kunne svare på spørsmål om de ulike utdanningstilbudene.

Ved ankomst får dere utdelt et Byggcamp-­hefte. Dette brukes hos alle utstillere for å svare på spørsmål og for å få en signatur. Når skjemaene er ferdig signerte, innleveres de ved ankomsten/informasjon.

I tillegg til fagdemonstrasjonene er det rundt 30 motiverte utstillere som står klare til å ta imot dere. For at dere skal få

Gled dere – det gjør vi. Velkommen!

3


ELSKER DU Å VÆRE UTE? ER DU KREATIV OG LIKER VARIASJON? LIKER DU Å TA I ET TAK OG SETTE SPOR ETTER DEG?

Da kan anleggsgartner være midt i blinken for deg!

Ta testen på jobbute.no!

Jobbute.no er et samarbeid mellom Gjennestad Vgs og anleggsgartnerfirmaene Strandman, Håkonsen & Sukke, Grøteig og Steen & Lund. Opplæringskontorene SOA og OKAB er med som støttespillere.

FØLG OSS PÅ

Annonse_helside_juni2019.indd 1

EQ

#JOBBENERBESTUTE

4

05.06.2019 11:12


Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er blant landets største skoler med sine 1.650 elever og ca. 310 ansatte. Skolen sto ferdig i 2009 og tilbyr ti ulike utdanningsprogram. En god skole bygger på likeverd og inkludering. Dette er verdier vi setter høyt i vårt kontinuerlige arbeid for å være en moderne skole som utvikler seg i takt med dagens forventninger. Vi jobber målrettet for at alle våre elever skal finne sin vei mot yrkesfaglig kompetanse eller høyere utdanning. I tråd med Thor Heyerdahls ånd er skolens kjerneverdier nysgjerrig, modig og utadvendt.

på forhånd takk! 500 håndverksbedrifter i Vestfold har allerede tatt et standpunkt og leder an for hvitt arbeid – de er alle medbyggere. Takk for at du også blir en av oss. Som medbygger sier du nei til svart arbeid, og bidrar blant annet til gratis skoler, idrettshaller og sykehus. Samtidig sikrer du deg selv økonomisk frihet. For hvite penger er mest verdt – det er nemlig de som gir deg grunnlag for lån til ting som eget hus, leilighet og bil.

Takk for at du sier nei til svart arbeid, og blir en medbygger du også!

#MEDBYGGERNE er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og byggebransjen i Vestfold. Formålet er å få flere til å bli medbyggere og handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene og hindre skadelige arbeidssituasjoner. Følg oss på facebook.com/medbyggerne

5


BLI SNEKKER DA VEL... Garantert læreplass! Faget passer for deg som liker å lage ting med hendene. Du vil få en variert hverdag, i hovedsak inne på verksted. Du jobber med digitale teginger, maskiner og roboter, så vel som med tradisjonelt håndverktøy og håndverk. Det meste av jobben til en trevaresnekker foregår inne på

Svennebrev

2 år med lønnet opplæring i bedrift

VG2 Treteknikk

Re VGS Thor Heyerdahl

VG1 Bygg og anleggsteknikk

Færder, Re, Th Heyerdahl og Gjennestad

verksted eller fabrikk. Selv om snekkerfaget er et gammelt og tradisjonsrikt fag, er arbeidshverdagen nå mer og mer teknisk. Digitale tegninger overføres til maskiner som utfører selve jobben. Snekkere i dag må programmere og styre maskinene. De må være nøyaktige, kreative og like å lage ting. Det er fint om du har interesse for tradisjonelt håndverk, men ikke et krav. Snekkerne kan også jobbe med oppmåling og montering ute på byggeplass i hus, kontorer og hoteller, og restauranter. Alle snekkere spesialiserer seg innen et fagområde. De fleste jobber med enten vindu, dør, trapp, møbel eller innredning, enten nytt eller restaurering av gammelt. Noen jobber i små verksteder som lager alt kunden ønsker, mens andre jobber i store fabrikker med serieproduksjon. Vi garanterer lærlingplass i én eller flere av bransjens bedrifter, til alle som har bestått VG1 og VG2 i faget, og har lite fravær. Thor Heyerdahl og Re Videregående skoler tilbyr snekker utdanning i Vestfold.

Tre-Ringen opplæringskontor for snekkerfagene

www.treringen.no

Ungdomskolen

Tre-Ringen, Stokkeveien 143, 3160 Stokke Tel.: Jan – 908 66 341, Niclas – 928 35 374, Ole 915 52 721

6


Færder videregående skole Færder videregående skole er en moderne videregående skole med nye skolebygg beliggende nær vannkanten i Tønsberg sentrum. Verksted og haller i byggfagene samt andre yrkesfaglige avdelinger er rustet opp med moderne utstyr og fasiliteter. Skolen har de siste årene hatt svært gode resultater i Elevundersøkelsen, som ­dokumenterer at elevene trives på skolen og har det bra med sine lærere og ­medelever. Programtilbud ved Færder vgs: Yrkesforberedende utdanningsprogrammer Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Teknikk- og industriell produksjon, Design- og håndverk . Etter Bygg- og anleggsteknikk kan vi tilby Vg2 Byggteknikk og Vg2 Klima, energi og miljø. Vi har brede Vg2- tilbud også i de andre utdannings­programmene. Studieforberedende utdanningsprogrammer Kunst- design og arkitektur, Tekniske og allmenne fag (TAF), Påbygging til generell studiekompetanse. Færder vgs har ca 800 elever inkl lærlingskolen og kurs- og kompetanse­senteret. Skolen har ca. 150 ansatte.

Færder vgs – yrker for fremtiden Utdanningssektoren Færder videregående skole / Tlf 333 09 600 / Hjemmeside: www.vfk.no/farder-vgs

7


Vi TRENGER DEG! - mange muligheter og gode jobbutsikter!

VI har LÆRE-

PLASSENE

Vi TRENGER DEG! Kontakt Info: OKH Vestfold

Tlf 900 95 035 hilde@okh-vestfold.no 8

www.okh-vestfold.no


Varene skal frem!

For å få dette til trengs dyktige lærlinger og medarbeidere innen fagene yrkessjåfør og logistikkoperatør. Universitet/ høyskole En utdannelse som yrkessjåfør innebærer mange muligheter! Alt vi kjøper, kaster, bygger og forflytter, hver eneste lille eller store ting, må noen frakte. Viktige arbeidsoppgaver er: • Service og kundebehandling • Transport av varer og personer • Lasting og lossing • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr • Dokumentbehandling Yrkessjåførutdannelsen gir førerkort i klassene C-CE eller D-DE (lastebil med tilhenger eller buss)

Studiekompetanse

etid lær

opplæring i bedrift i to år

Yrkessjåfør 2 VG

Vil du ha en karriere som bokstavelig talt starter på gulvet og fører deg dit du vil og evner? En utdannelse innen logistikkfaget gir gode muligheter for kloke hoder og raske hender! Viktige arbeidsoppgaver er: • • •

Tekn. fagskole logistikk

Fagbrev

1 VG

etid lær

opplæring i bedrift i to år

Logistikkoperatør

Forsvaret • førstegangstjeneste kombinert med læretid i bedrift

Transport og logistikk

TIP

Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler Planlegging av vareflyt og lagring Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling

www.transportoglogistikk.no

Opplæringskontoret Logistikk og Transport Vestfold - Buskerud - Telemark SA

Du bygger

– Vi tar oss av resten

Det er vi som leverer byggevarene!

Optimera Proffsenter Sandnes / Brannstasjonsveien 21 / 4312 Sandnes / Tel: 22 16 88 00 / optimera.no / monter.no

9


Vi utfører fjellsikring fra lift & tau: • • • • •

Spylerensk Steinsprang & isnett Ras & fanggjerder Spettrensk Fjellbolter & bånd

• • • •

Vann & frostsikring Sprenging & demolering Vegetasjonsrydding Wirenett

Ta kontakt om det er noe vi kan gjøre for dere: post@gjerden-fjellsikring.no Tlf. +47 415 65 855 , Hagaveien 49, 3275 Svarstad

VELKOMMEN TIL RE VIDERGÅENDE SKOLE Skolen har ca. 700 elever fordelt på programområdene: Studiespesialisering Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag

Innenfor alle fire programområdene tilbyr vi også Toppidrett. I Toppidrett kan du velge mellom håndball, fotball og utholdenhet. Sentralbord: 33 30 66 30 – Hjemmeside: www.vfk.no/re-vgs

10


Er du interessert i bygg og anlegg? Liker du store maskiner? Vi hjelper deg til fagbrev innen følgende fag: - Vei- og anlegg - Fjell- og bergverk - Boring - Sprengning - Anleggsmaskinfører - Skog OKAB, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, jobber med rekruttering til bransjen, følger opp lærlinger og samarbeider tett med lærebedriftene. Møt oss på ByggCamp 2019 www.okab.no

www.facebook.com/OKABnorge

BYGGOPP Telemark, Vestfold og Buskerud er eiet og drevet av bransjeorganisasjonen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Telemark, Vestfold og Buskerud (EBA TeVeBusk) og entreprenørene og byggmesterne som benytter oss som opplæringskontor. Vi tegner lærekontrakter og følger opp lærlinger i fagene: Tømrerfaget, Betongfaget, Asfaltfaget, Fjell og bergverksfaget, Murerfaget, Industrimekanikerfaget, Malerfaget, Anleggsmaskinmekanikerfaget og Stillasfaget. For ytterligere informasjon, se vår nettside: http://tvb.byggopp.no eller kontakt oss på post-tvb@byggopp-tvb.no

11


Velger du rørleggeryrket, får du: • En spennende og allsidig fagutdanning over 4,5 år • Lønn i læretiden • Komme tidlig ut i praktisk arbeid • Jobbe med klima, energi og miljø bygg • Gode etterutdannings – og karrieremuligheter • Et variert, selvstendig og ansvarsfullt arbeid innenfor mange områder som: o varme og kjøleanlegg o sanitæranlegg o gass- og trykkluftanlegg o brannslokkningsanlegg – industrianlegg

Hvordan bli rørlegger? Rørleggerutdanningen er en kombinasjon av praksis og teori. Dette betyr at få dager er like, og at du i stor grad kan påvirke hvordan du ønsker utdanningen din skal være. Det vanligste er å gå to år på skolen. Først VG1 Bygg- og anlegg, og så VG2 Klima- Energi- og miljø. Deretter kan du jobbe som lærling i 2,5 år i et rørleggerfirma før du avlegger svenneprøven. Etterutdanning En rekke muligheter for videreutdanning. Du kan du ta ulike bransjekurs som kvalifiserer deg til arbeid som bas eller prosjektleder. Eller ta sertifiseringskurs inne fagområder som våtrom, gass, sprinkling og varme. Du kan videreutdanne deg til fagtekniker KEM eller bli rørleggermester. Du kan til og med bli ingeniør eller sivilingeniør på høyskole-og universitetsnivå.

PRØVESTASJON OG OPPLÆRINGSSENTER FOR RØRLEGGERFAGET

EN FORNØYD LÆRLING OG SJEF ETTER BESTÅTT SVENNEPRØVE

KONSENTRERT LÆRLING I YRKES-NM

VIL DU VITE MER? TA KONTAKT RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR-VESTFOLD TLF: 33 31 37 00 / MOB: 996 97 779 ELLER E-POST: ELIN@ORV-VESTFOLD.NO

12


EN SPENNENDE LÆRLINGBEDRIFT Hos oss kan du velge mellom: • vei- og anleggsfaget • betongfagarbeider • anleggsmaskinfører Vi er en bra gjeng på ca. 90 ansatte som utfører i ­hovedsak veiarbeider, anleggsrelaterte betongarbeider, VA-ledninger, kommunaltekniske arbeider og mindre bygningsarbeider. Vi er opptatt av ytre miljø og har derfor en ny og moderne maskinpark. Januar 2013

3102 raunaJ

Januar Januar 2013 2013

IL

Maskinentreprenør – www.otwike.no

Produktoversikt

ner innen ON

Metaller

- Riktig pris og god service!

Din totalleverandør innen

BLIKK OG VENTILASJON ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Takrenner stål Takrenner aluminium Profilerte plater/coil Taksikring Spirorør/deler Firkant ventilasjon Teknisk Ventilasjon

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Boligventilasjon Isolasjon Plane plater/coil Festemateriell Verktøy Takstein Papp og Shingel

48, 48, 3164 3164 REVETAL REVETAL 09 09

Industriveien 9, Revetal Tlf. 33 06 53 00 post@staalprofil.no

www.staalprofil.no

Mjåvannsveien 68, 4628 Kristiansand Tlf. 95 02 04 10 post@staalprofilsor.no

VI GJØR DET IGJEN:

ENDA BEDRE ISOLASJONSEVNE!

Proff 35 blir til Proff 34. Det betyr at isolasjonsverdien er enda bedre enn før. GLAVA® Proff 34 har merkbart bedre isolasjonsevne enn andre standardprodukter i markedet.

13

www.staalprofilsor.no NY OG FORBEDRET!


opplæringskontoret for tømrerfaget i vestfold

En fremtid som

TØMRER

www.okt-vestfold.no OKT_ann_tabloid.indd 1

14

04.07.2016 14.34.41


7 GODE GRUNNER

7 gode grunner til å velge yrkesfag:

Hvis du liker å skape, bygge, og jobbe kreativt, kan bygg- og anleggsteknikk være noe for deg. Vi vil alltid trenge hus, skoler, veier, jernbane, næringsbygg, og ikke minst rent drikkevann og rensing av avløpsvann, i hele Norge. Og har du fag- eller svennebrev innen bygg- eller anleggsfag, er du en av de mest ettertraktede i arbeidslivet! Søk deg til bygg- og anleggsteknikk og få en grunnleggende utdanning som vil gi glede og utfordrende oppgaver. Du vil blant annet være med på å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, og sørge for at folk kan få bedre helse ved å bygge sykehus, idrettsanlegg og parker. Et fag- eller svennebrev gir deg også et godt grunnlag for videre utdanning, om du ønsker det, som mesterutdanning, fagskoleutdanning eller ingeniørutdanning. Og til slutt: Har du en gründer i magen er byggenæringen et flott sted. Du kan starte en byggmesterbedrift, rørleggerbedrift, entreprenørbedrift, eller annen byggebedrift som passer til ditt eget fag.

1.

Raskt ut i arbeid.

2. Ser resultater av det du gjør. 3. Tjener penger under utdanning. 4. Garantert jobb. 5. Du får en variert og spennende hverdag. 6. Mange muligheter til å utdanne deg videre. 7.

Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift og bli leder.

«Dette har jeg vært med på å bygge, og det skal stå der i minst 80 år!»

Mer informasjon om utdannings- og jobbmulighetene innen bygg og anleggsteknikk finner du på BNLs informasjonsportal: www.vibyggernorge.no. Bli med på laget – vær med å bygg Norge!

VI BYGGER IKKE BARE BYGG. VI BYGGER OGSÅ DIN FREMTID! www.peab.no

15


PROFFENS FØRSTEVALG

BYGGEPRATEN TAR DU MED EKTE FAGFOLK

VAREUTVALG LOGISTIKK FAGKUNNSKAP Carlsen Fritzøe er en norsk, uavhengig kjede for byggevarer, med 25 varehus på Sør- og Østlandet. Vi er din totalleverandør av trelast og byggevarer både mot profesjonelle og forbrukerkunder.

gge hender ekte fagfolk

”Alt-på-ett-sted” med kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere i et uformelt miljø hvor vi tilstreber å yte distriktets beste service.

tige Våre medarbeidere er dyk okale byggevarespesialist. på en skikkelig t gjor en jobb få å for ktig hva du trenger 01/JESSHEIM s rt eller lite. Vi har landet BREDDE NORMAL LOGO ggeprosjektet ditt er sto POSIT d me HORI deg pe Hotvedtveien 6, 3220 Sandefjord Tlf.: 33 48SONT 40AL00 - IVÅpent: 7-18 (9-15) hjel kan og , gen ryg i ffen pro MED 17PT 2L-ADRESSE odusenter og www.carlsenfritzoe.no ing. sier nan fi og rt spo tran gging og beregning, til

Strømsveien 314, 1081 Oslo nfritzoe.no 00 – Åpent: 6-17. www.carlse

I trygge hender blant ekte fagfolk

om de beste i ditt dverker, så kan vi tipse deg pålitelig hån – - og Østlandet Sør CF0125_SAN_Annonse_Profil_Proffen_170x240_Mai18.indd 1 på er fylk i åtte moderne byggevarehus . ken kjøk og er var n trelast, byggevarer, jern

16

02/JESSHEIM BREDDE JUSTERT HORISONTAL POSITIV LOGO

29.06.2018 09:17