Byggcamp Magasinet Innlandet

Page 1

RINGSAKER VGS 24. SEPTEMBER 2019

BYGGCAMP UTFORSKE, OPPLEVE & BYGGE NETTVERK 1


ER

VÅR NESTE LÆRLING? SLIK BLIR DU ANLEGGSGARTNER:

1ÅR

VG1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

2ÅR 3ÅR

VG1 NATURBRUK

VG2 ANLEGGSGARTNER OG IDRETTSANLEGGSFAG

LÆRETID 2 ÅR MED LØNN

4ÅR FAGBREV ANLEGGSGARTNER

SOASENTER.NO

2


Velkommen til Byggcamp Det er andre gang Byggcamp avholdes på Ringsaker videregående skole. For å få Byggcamp på plass er det et stort stykke arbeide som legges ned. Dette gjøres fordi Byggcamp er en viktig arena – både for dere som elever, men også for bedrifter, videregående skoler, og ikke minst for de ulike ­fagområdene. Hensikten med Byggcamp er at dere som elever skal på en engasjerende og enkel måte, få innsikt i de ulike fag­områdene som Byggcamp omfatter. Dette skjer blant annet gjennom fagdemonstrasjoner.

Det er 5 typer utstillere: Rekrutterende bedrifter, opplæringskontorer, leverandører i bransjen, videregående skoler og andre.

På en fagdemonstrasjon får dere et innblikk i det enkelte faget. Hvilke muligheter som ligger i jobb og ikke minst i fremtidsutsikter. På fagdemonstrasjonen står kvalifiserte personer og gir et godt og oversiktlig innblikk.

1.

I år består fagdemonstrasjonene av følgende fag. Ved å trykke på de ulike fagdemostrasjoner finner dere en informasjonsfilm: Tømrer Anleggsgartner Blikk og ventilasjon Betong Murer Maler Anlegg Taktekker Treteknikk

Rekrutterende bedrifter. Deltakende bedrifter er stadig på søken etter gode fremtidige arbeidstakere. Dette gjør at dere har store muligheter til å komme i direkte kontakt med bedrifter, og ikke minst de som er ansvarlig for rekruttering.

2. Opplæringkontorer. Disse er bindeleddet mellom lærlinger og bedrifter. De kan svare på spørsmål knyttet til lærlingekontrakter, muligheter for læreplasser m.m.

I tillegg til fagdemonstrasjoner er det rundt 30 motiverte utstillere som står klare til å ta imot dere. For at dere skal få best mulig utbytte av besøket på Byggcamp, bør dere bruke Byggcamp Magasinet til å lese dere opp om hvem de enkelte utstillere er – og ikke minst hva utstillerne kan tilby av kunnskap og informasjon.

3.

Leverandører til bransjen. Godt verktøy er halve jobben heter det. I fremtiden vil kanskje verktøy/utstyr og programvare spille en enda viktigere rolle. Derfor er det viktig at dere får møte noen av disse under Byggcamp.

4.

Videregående skoler. Det er 6 videregående skoler som deltar på Byggcamp. Elverum, Ringsaker, Skarnes, Solør, Stange og Gjøvik. Disse vil kunne svare på spørsmål om de ulike utdanningstilbudene.

5. Andre. Fellesforbundet. Disse forteller om rettigheter i arbeidslivet.

Ved ankomst får dere utdelt et Byggcamp-hefte. Dette brukes hos alle utstillere for å svare på spørsmål og for å få en signatur. Når skjemaene er ferdig signerte innleveres de ved ankomsten/informasjon. Gled dere – det gjør vi. Velkommen!

/Mapei.byggprodukter

www.mapei.no

3


VIL DU BYGGE NOEN AV NORGES STØRSTE OG RÅESTE BYGG? SOM LÆRLING I BETONMAST FÅR DU • • • •

god lønn under utdanningen • venner for livet opplæring av noen av Norges dyktigste fagfolk • være med på sosiale aktiviteter som gode muligheter for fast jobb bowling, gokart og pizzakvelder være del av et team med egne instruktører Søk her: betonmast.no/karriere/laerling

Studerer du yrkesfag på videregående skole så kan du være aktuell for en lærlingeplass i Moelven. Vi har lærlingeplasser innen mange ulike fag på mange ulike lokasjoner. Les mer her: www.moelven.no

Kompetanse gir fortrinn Hvorfor velge Moelven? Moelven er en av Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter og tilhørende tjenester. Konsernet består av 37 produksjonsselskaper fordelt på 46 produksjonssteder i Norge og Sverige. Moelven har også et større antall kontorer for marked, salg, service og montering. Her har du derfor mange muligheter for variert arbeid etter endt lærlingtid.

4


VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET HVA JOBBER VI MED? Metallfaget eller «ventilasjon- og blikkenslagerfaget» har tre hovedarbeidsområder. VENTILASJON Dette utgjør en stadig større del av vårt arbeid. Det er de siste år blitt et mye større fokus på gode inneklima enten det dreier seg om private boliger, offentlige bygg, yrkesbygg eller en oljeplattform. Som metallarbeider vil du være med å prosjektere, montere og vedlikeholde ulike typer ventilasjonsanlegg. Denne bevisstheten om godt inneklima har ført til en betydelig produktutvikling og dermed enda flere varierte arbeidsoppgaver for faget vårt.

FASADE Fasaden på ett bygg er byggets «ansikt» og førsteintrykk. Både arkitekter og byggherrer legger stor vekt på hvordan byggets fasade tar seg ut. Vi er de fagfolkene som ivaretar den viktige jobben med å kle fasadene med ulike metallløsninger. Det kan være rustfritt stål, zink, aluminium, kobber og andre spennende kombinasjoner. TAK Fremdeles utgjør taktekking et stort arbeidsområde innen faget. Når du ser ett tak, kan du være nokså sikker på at her har en blikkenslager vært i arbeid på en eller annen måte.

www.bliblikkenslager.no

5

«THE FINAL TOUCH» Når arkitekten eller byggherren kommer med tegninger på et praktfullt og spennende bygg, er det vår jobb å sørge for at det endelige resultatet og finishen er i tråd med byggherrens forventninger. Dermed blir jobben vår noe langt mer enn rutinearbeid. Vi må finne løsninger og utvikle produkter i verkstedet for deretter å ta ansvaret for at sluttresultatet blir så godt som mulig. «The final touch» ligger i våre hender.


BLI BLI SNEKKER SNEKKER DA DA VEL... VEL... Garantert læreplass! Faget passer for deg som liker å lage ting med hendene. Du vil få en variert hverdag, i hovedFaget passer for deg som liker åmed lage digitale ting med hendene. Du vil fåogenroboter, variert så hverdag, sak inne på verksted. Du jobber teginger, maskiner vel somi hovedmed sak inne på verksted. Du jobber med digitale teginger, maskiner og roboter, så vel som med tradisjonelt håndverktøy og håndverk. Det meste av jobben til en trevaresnekker foregår inne på tradisjonelt håndverktøy og håndverk. Det mesteeller av jobben en trevaresnekker foregår inne på og verksted fabrikk.tilSelv om snekkerfaget er et gammelt

Svennebrev Svennebrev

2 år med lønnet opplæring i bedrift 2 år med lønnet opplæring i bedrift

VG2 Treteknikk VG2 Treteknikk

VG2 Design VG2 Design og trearbeid og trearbeid

VG1 Bygg og VG1 Bygg og anleggsteknikk anleggsteknikk

VG1 Design VG1 Design og håndverk og håndverk

verksted ellerfag, fabrikk. Selv om snekkerfaget er og et gammelt og tradisjonsrikt er arbeidshverdagen nå mer mer teknisk. tradisjonsrikt fag, er arbeidshverdagen merutfører og mer teknisk. Digitale tegninger overføres til maskinernå som selve Digitale tegninger overføres til maskiner som utfører selve jobben. Snekkere i dag må programmere og styre maskinene. jobben. Snekkere i dag må programmere styre De må være nøyaktige, kreative og like åog lage ting.maskinene. Det er fint De være nøyaktige, kreative oghåndverk, like å lagemen ting.ikke Detet erkrav. fint om må du har interesse for tradisjonelt om du har interesse tradisjonelt håndverk, ikke etute krav. Snekkerne kan ogsåfor jobbe med oppmåling ogmen montering Snekkerne kan iogså med montering ute på byggeplass hus, jobbe kontorer ogoppmåling hoteller, ogogrestauranter. på byggeplass i hus, kontorer og hoteller, og restauranter. Alle snekkere spesialiserer seg innen et fagområde. De fleste Alle snekkere spesialiserer seg innen et fagområde. De fleste jobber med enten vindu, dør, trapp, møbel eller innredning, jobber medeller enten vindu, dør,avtrapp, møbelNoen eller jobber innredning, enten nytt restaurering gammelt. i små enten nytt eller av gammelt. Noen andre jobberjobber i små i verksteder somrestaurering lager alt kunden ønsker, mens verksteder sommed lager alt kunden ønsker, mens andre jobber i store fabrikker serieproduksjon. store fabrikker med serieproduksjon. Vi garanterer lærlingplass i én eller flere av bransjens Vi garanterer lærlingplass i én eller flere av bransjens bedrifter, til alle som har bestått VG1 og VG2 i faget, og har bedrifter, lite fravær.til alle som har bestått VG1 og VG2 i faget, og har lite fravær.

Ungdomskolen Ungdomskolen

Tresenter Øst, Grindalsvegen 3, 2406 Elverum, Tel 480 27 830, www.tresenterost.no 6 Tresenter Øst, Grindalsvegen 3, 2406 Elverum, Tel 480 27 830, www.tresenterost.no


Gjermundshaug Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. Gjermundshaug Gruppen tar lærlingene på alvor, og legger store ressurser i å være gode lærebedrifter. Det verdsettes av lærlingene. Gjermundshaug Gruppen er tydelige på at lærlinger er et viktig satsingsområde og den viktigste rekrutteringsarena for bransjen i framtida.

Du bygger

– Vi tar oss av resten

Stolt leverandør av byggevarer optimera.no

Lærling Øst AS Din samarbeidspartner for god fagopplæring www.lærlingøst.no

7


Alltid i nærheten.

Over hele

Østlandet.

Ø.M. Fjeld er en av Østlandets ledende byggentreprenører med virksomheter i regionene rundt Jessheim, Hamar, Lillehammer, Hønefoss, Asker, Moss, Oslo og Kongsvinger. www.omfjeld.no

Vi gjennomfører større byggeoppdrag for både private og offentlige aktører, og utvikler i tillegg egne bolig- og næringsprosjekter i regi av Ø.M. Fjeld Utvikling. Våre eiendomsutviklere planlegger prosjekter for rundt 7 mrd kroner de neste årene.

Rundt 500 medarbeidere er ansatt i Ø.M. Fjeld og datterselskapene Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito. Entreprenørvirksomheten følger en offensiv vekststrategi, og forventer en årsomsetning på nærmere 3 mrd i 2019.

BETONG ØST-SKOLEN Vi tar vår del av ansvaret og bidrar til rekruttering av yrkesarbeidere #Yrkesfagetsår #Fremtidensyrkesarbeidere #Yrkesstolthet #Jegjobbermedbetong www.betongost.no

8


BLI MED PÅ LAGET – VI TRENGER DIN KOMPETANSE Et trygt valg – velg bygg og anlegg! Du får jobbe innen en næring som tilbyr god oppfølging, gode betingelser og utviklingsmuligheter. Velg mellom: • Anleggsmaskinfører • Asfaltarbeider • Betongarbeider • Maler • Tømrer • Vei og anlegg Dette er spennende jobber og interessante fag som gir deg gode fremtidsutsikter.

BYGGOPP Innlandet Møllergata 18, 2390 Moelv | Mob. 958 9 53 950 | E-post: gerd.kjolstad@nho.no | www.byggopp.no


Syljuåsen AS • EN AV OPPLAND OG HEDMARKS STØRSTE ENTREPRENØRER • HAR GJENNOMFØRT OVER 100 FAGPRØVER

VI HAR LÆRLINGER INNENFOR: • TØMRER • BETONG • MALER • SVEIS

• VI HAR OVER 10 % LÆRLINGER Interessert i å bli lærling hos oss? Ta kontakt med lærlingansvarlig; Daniel Elje Tlf: 928 80 832

Sammen bygger vi fremtiden! Veidekke, Distrikt Indre Østland er en av de største aktørene innen bygging av boliger, skoler, kontorog næringsbygg i Hedmark og Oppland. Vi er i vekst og har behov for flere lærlinger i tømrer- og betongfaget. Les mer om Veidekkes lærlingeordning: veidekke.no/jobb/article56864.ece Interessert i å bli lærling hos oss? Kontakt Jorunn Haverstad, tlf 990 81 106 jorunn.haverstad@veidekke.no

10


Hedmark og Oppland Maler- og Byggtapetsermesterlaug Hedmark og Oppland maler og byggtapetsermesterlaug kan i samarbeid med sine medlemsbedrifter tilby læreplasser. Velger du malerfaget gjør du et godt og spennende yrkesvalg. Arbeidet er variert og du er stadig på farten til nye oppdrag. Ca. 80% av overflatene på dagens bygninger er behandlet av malere. Dette gjelder tak, vegger og gulv utvendig og innvendig. Høyt og lavt. Du bør være i god form. Arbeidet krever av og til tunge tak. Ruller med gulvbelegg og spann med maling og lim etc. er tungt å bære. Faget setter ofte store krav til nøyaktighet og tålmodighet, når vakre overflater skal skapes. En stødig hånd og full fokus på jobben er nyttige egenskaper du etter hvert besitter. Du kan da med stolthet beundre det arbeidet du har utført. Lønn under utdannelsen er godt og ta med seg. Læretiden er som i flere andre fag 48 måneder Går du VG1 byggfag får du fradrag på 12 måneder Går du VG1 og VG2 får du fradrag på 24 måneder Svenneprøve avlegges ved læretidens slutt. Deretter finnes det flere muligheter til videreutdannelse, blant annet mesterbrev.

Designed by Freepik

7 GODE GRUNNER

7 gode grunner til å velge yrkesfag:

Hvis du liker å skape, bygge, og jobbe kreativt, kan bygg- og anleggsteknikk være noe for deg. Vi vil alltid trenge hus, skoler, veier, jernbane, næringsbygg, og ikke minst rent drikkevann og rensing av avløpsvann, i hele Norge. Og har du fag- eller svennebrev innen bygg- eller anleggsfag, er du en av de mest ettertraktede i arbeidslivet! Søk deg til bygg- og anleggsteknikk og få en grunnleggende utdanning som vil gi glede og utfordrende oppgaver. Du vil blant annet være med på å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, og sørge for at folk kan få bedre helse ved å bygge sykehus, idrettsanlegg og parker. Et fag- eller svennebrev gir deg også et godt grunnlag for videre utdanning, om du ønsker det, som mesterutdanning, fagskoleutdanning eller ingeniørutdanning. Og til slutt: Har du en gründer i magen er byggenæringen et flott sted. Du kan starte en byggmesterbedrift, rørleggerbedrift, entreprenørbedrift, eller annen byggebedrift som passer til ditt eget fag. Mer informasjon om utdannings- og jobbmulighetene innen bygg og anleggsteknikk finner du på BNLs informasjonsportal: www.vibyggernorge.no. Bli med på laget – vær med å bygg Norge!

11

1.

Raskt ut i arbeid.

2. Ser resultater av det du gjør. 3. Tjener penger under utdanning. 4. Garantert jobb. 5. Du får en variert og spennende hverdag. 6. Mange muligheter til å utdanne deg videre. 7.

Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift og bli leder.

«Dette har jeg vært med på å bygge, og det skal stå der i minst 80 år!»


Ungdom

FELLESFORBUNDET

– FOR UNGDOM OG LÆRLINGER! Du som skal bli lærling i et bygningsfag kommer inn i et arbeidsforhold. Da er det bra å ha et fagforbund i ryggen. Det er Fellesforbundet som er fagorganisasjonen for deg som jobber i byggebransjen. Nysgjerrig? Kom bort og ta en prat med oss! Under byggcampen på Ringsaker vgs den 24. september vil Fellesforbundets ungdomsgruppe i Hedmark og Oppland være på plass sammen med bygningsarbeiderforeningene. Vi vil ha nyttig informasjon om dine rettigheter som arbeidstaker, medlemskapsfordeler og aktiviteter du kan delta på. Samtidig vil alle som kommer bort og deltar i vår korte spørreundersøkelse, bli med i trekningen av en fet premie! Fellesforbundet er en del av LO og har kjempet frem rettigheter for oss arbeidstakere siden 1800-tallet! Det er mye vi unge i dag kan takke fagbevegelsen for; som blant annet 8 timers dagen, fri i helgen og 5 uker ferie! For å beskytte rettighetene våre, er det viktig at vi unge fortsetter å være vaktbikkjer ovenfor arbeidsmiljøloven og fortsetter kampen for en bedre arbeidshverdag. Som medlem kan du delta i de mange gratis kurs og aktiviteter vi arrangerer blant annet gjennom ungdomsutvalget, og alle medlemmer nyter godt av de mange medlemsfordelene fagbevegelsen gir. Så kom bort for en prat med oss, lær noe viktig! Og kanskje du også ønsker å bli med videre for å støtte det gode og viktige arbeidet våre tillitsvalgte gjør for norsk arbeidsliv. PS: Elevmedlemskap er gratis, og det blir mye for ingenting! www.fellesforbundet.no – lisa.brenni@fellesforbundet.no

12