Page 1

BYGGCAMP Kuben yrkesarena 27. september

Velkommen til

TIL BYGGCAMP www.byggcamp.no

UTFORSKE, OPPLEVE OG BYGGE NETTVERK facebook.com/byggcamp

#byggcamp

@byggcampnorge

youtube.com/byggcamp


LÆRLINGSENTERET FOR BYGG- OG ELEKTROFAG I OSLO TILSAMMEN REPRESENTERER LÆRLINGSENTERET FOR BYGG- OG ELEKTROFAG - KUBEN YRKESARENA, CA 1700 LÆRLINGER OG 850 BEDRIFTER. (TALLENE ER FRA 2014)

HISTORIEN OM LÆRLINGSENTERET

- Ble etablert i medhold av vedtak gjort i Bystyret i Oslo i 1981 - Målet var å styrke opplæringen i byggfagene - Gjennomføre fag-/svenneprøver - Ble stiftet som en forening - Medlemmene var og er opplæringskontorer - Lærlingsenteret var i full drift på Hovin skole i 1983 - Et styre med repr. for fagene fikk ansvar for den daglige driften - Yrkesopplæringsnemnda i Oslo var sekretariat

Fotograf Anette larsen / Kuben yrkesarena

UTDRAG AV ORGANISERING, STRATEGI OG AKTIVITETER

LÆRLINGESENTERET OMFATTER: 01 02 03 04 05 06 07 08

Styret består av representanter fra medlemskontorene og representant for lærlingene repr. ved fagforeningen. Lærlingsenteret skal bidra til informasjon om fagene til Vg1- og Vg2-elever på de videregående skolene i Oslo i h.h.t. Oslostandarden for gjennomføring av ptf. Lærlingsenteret skal bidra til å styrke kvaliteten på fag/yrkesopplæringen gjennom bedre samhandling mellom skole, lærebedrifter og andre lokale/ regionale aktører. Lærlingsenteret skal samarbeide om kvalifiserings-program som skal sikre at de som blir stående uten læreplass får vist seg frem for mulige lærebedrifter. Lærlingsenteret deltar i Grenseløst VADH- et interregionalt samarbeid med akershusfylkeskommune og skoler i Sverige og Norge. Har til mål å utvikle en samarbeidsstruktur på tvers av grensene.

BRANSJETILKNYTNINGEN • • • • •

NHO BNL OHIF Byggmesterforbundet NELFO

ELEKTRO/TELECOM TØMRERFAGET RØRLEGGERFAGET MURERFAGET BETONG & ANLEGGSFAGENE MALERFAGET KOBBER & BLIKKENSLAGERFAGET KULDEMONTERING

KURS FOR LÆRLINGER 01 Kontraktsmøter og introduksjonskurs 02 Bransjelære – teori 03 Instruktørkurs 04 Kurs i varmearbeider 05 Kurs i bindingsverk og tømrermannskledning 06 Kurs i bjelkelag/ taksperre 07 Trappeforskalingskurs • • • • • •

08 Branntetting 09 Arbeider i høyden 10 Kurs i tegningforståelse 11 Ventilasjonskurs 12 Forberedendekurs til svenneprøve 13 Ulike kurs for arbeids innvandrere 14 Kurs i gass sveising ...m.fl.

NRL- Norske Rørleggerbedrifters Landsforening EBA – Entreprenørene Bygg og Anlegg Murmesternes Forening VBL - Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftens landsforbund VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Maler- og Byggtapetsermestrenes forening


Trygghet i gode løsninger Din samarbeidspartner pü mur og murverksprodukter

Annonse ByggCamp 154 x 53_5.indd 1

Vi bygger for et bedre samfunn skanska.no/larling

04.09.2018 10:24:13


onto

ingsk pplær

O

et

rerfag

tøm ret for

OSLO

HUS KERS

OG A

Vi gir læ

replassg

Ønsker du deg en aktiv og variert arbeidsdag, ofte ute i frisk luft? ..... bli tømrer! Tenk hvor flott det er å kunne peke på et hus og si; dette har jeg vært med på å bygge! Noen av arbeidsoppgavene til en tømrer: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vi bygger nye eneboliger, hytter, garasjer, anneks og boder.

■ ■

Vi har stor tegnings- og konstruksjonsforståelse.

■ ■

Vi bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i bygninger av betong og stål. Vi bygger utvendige konstruksjoner som terrasser, balkonger, ramper, gjerder, trapper, brygger o.l. Vi utfører konstruksjons- og innredningsarbeid. Vi rehabiliterer, vedlikeholder og moderniserer eldre hus og boliger. Vi produserer og monterer elementer og moduler av tre. Vi måler ut retninger, vinkler, høyder og lengder og sørger for at utførelsen blir som tegnet og beskrevet. Vi har ofte et overordnet ansvar for arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser. Vi planlegger, gjennomfører og vurderer eget arbeid med fokus på helse, miljø og sikkerhet for en trygg byggeplass.

Opplæringskontroret for tømrerfaget // Adresse: Østre Aker vei 24, 0581 Oslo // www.oft.no // Tel: 22 38 00 36

Lærling Øst AS //

Din samarbeidspartner for god fagopplæring

www.lærlingøst.no Lærling Øst AS er et opplæringskontor med blant annet lærebedrifter i Tak og membrantekkerfaget og vi søker deg som ønsker å bli Taktekker. Som taktekker tekker du tak på nybygg, reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg, idrettshaller, operabygg, flyplasser med mer. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tuneller. Taktekking er et ute yrke og man må like å jobbe ute i all slags vær og til alle årstider. Siden de fleste jobber foregår på et tak, får man ofte spektakulære utsikter og skuer. Som taktekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En taktekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Bli lærling i en medlemsbedrift: • Hesselberg Tak • Protan Torgersen & • Nortekk Høgset • Protan Tak Dal • Lillestrøm Tak & • Eidsvoll Taktekking Membran • Eco Tak • Follo Tak og vedlikehold • A Hansen Gruppen

Mer info på www.lærlingøst.no Vi har både Fagdemonstrasjon og infostand. Kom gjerne innom for å få mer informasjon om hvordan du kan bli Taktekker. Du kan også kontakte Ronny Graskopf på 91761103 eller ronny@larlingost.no

aranti!


VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET HVA JOBBER VI MED? Metallfaget eller «ventilasjon- og blikkenslagerfaget» har tre hovedarbeidsområder. VENTILASJON Dette utgjør en stadig større del av vårt arbeid. Det er de siste år blitt et mye større fokus på gode inneklima enten det dreier seg om private boliger, offentlige bygg, yrkesbygg eller en oljeplattform. Som metallarbeider vil du være med å prosjektere, montere og vedlikeholde ulike typer ventilasjonsanlegg. Denne bevisstheten om godt inneklima har ført til en betydelig produktutvikling og dermed enda flere varierte arbeidsoppgaver for faget vårt.

FASADE Fasaden på ett bygg er byggets «ansikt» og førsteintrykk. Både arkitekter og byggherrer legger stor vekt på hvordan byggets fasade tar seg ut. Vi er de fagfolkene som ivaretar den viktige jobben med å kle fasadene med ulike metallløsninger. Det kan være rustfritt stål, zink, aluminium, kobber og andre spennende kombinasjoner. TAK Fremdeles utgjør taktekking et stort arbeidsområde innen faget. Når du ser ett tak, kan du være nokså sikker på at her har en blikkenslager vært i arbeid på en eller annen måte.

www.bliblikkenslager.no

«THE FINAL TOUCH» Når arkitekten eller byggherren kommer med tegninger på et praktfullt og spennende bygg, er det vår jobb å sørge for at det endelige resultatet og finishen er i tråd med byggherrens forventninger. Dermed blir jobben vår noe langt mer enn rutinearbeid. Vi må finne løsninger og utvikle produkter i verkstedet for deretter å ta ansvaret for at sluttresultatet blir så godt som mulig. «The final touch» ligger i våre hender.


ByggCamp 2018

IKKE GJØR SOM MORRA DI SIER!!

HÅNDVERKETS DAG 2018

Vil du vite mer om det å være;

 Tømrer  Rørlegger  Kobber- og Blikkenslager  Murer  Maler  Møbelsnekker  Smed  Blomsterdekoratør  Gullsmed eller filigransarbeider  Frisør  Kjole- og Draktsyer  Kurvmaker  Salmaker eller møbeltapetserer

Ditt liv – Ditt valg Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo 22 40 10 90 / firmapost@ohif.no


Oslo Håndverks- og Industriforening

«Håndverkets Dag er en fin måte å møte dem som arbeider med fagene til daglig. Det er også mulig å prøve seg litt på egenhånd. Man får sett mangfoldet og møtt kreative mennesker. Det er også mulig å snakke med lærlinger, hvordan de opplever å jobbe med faget i praksis - ikke bare være på skolen».

«Håndverkets Dag gir muligheter til å prøve fag som man kanskje aldri får muligheten til å prøve ellers. Eller som man nesten ikke visste eksisterte? Hvem som syr kostymene på teateret, eller lager de gamle møblene til tv-serien «Farmen» tenker man aldri over. Det er spennende at det finnes så mange ulike yrker».

«Håndverkets Dag viser at yrkesfag ikke er en blindvei. Når man ser hvor mange muligheter som ligger i fagene, får man lyst til å lære mer. De mestrene, svennene og lærlingene man møter er så stolt og fornøyd med det de jobber med. Det er inspirerende! Alle ønsker å glede seg til og gå på jobb».

Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo 22 40 10 90 / firmapost@ohif.no


BYGGOPP

Norge trenger 8 000 håndverkere og fagarbeidere hvert år for å få jobben gjort, og med et fagbrev innen bygg og anlegg er man sikret en spennende fremtid. Noen må imidlertid sørge for et godt og sømløst samarbeid og faglig opplegg for både bedrift og lærling. • ByggOpp – Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk Oslo Akershus og Østfold er det naturlige bindeleddet mellom bedriften som opplæringsarena og lærlinger • Vi er av og for medlemsbedriftene og leverer service og kunnskap om fagopplæring. Vi tar oss av det formelle knyttet til lærekontrakter og gjennomføring av opplæringen • Vi er ansvarlig for at bedriften gjennomfører opplæringen i samsvar med lover og forskrifter • Vi besøker lærling og instruktør regelmessig og gir tilbakemelding til bedriften • ByggOpp hjelper bedriftene med å bli gode læringsarenaer for fremtidens fagarbeidere i Norge

VI HAR LÆRLINGER I: • Betongfaget • Tømrerfaget • Murerfaget • Byggdrifterfaget • Trevare- og bygginnredningsfaget (kun Østfold) • Vei- og anleggsfaget • Fjell- og bergverkfaget • Anleggsmaskinførerfaget • Anleggsmaskinmekanikerfaget • Asfaltfaget • Anleggsgartnerfaget KONTAKT OSS Erik Sørum – Opplæringsleder erik.sorum@byggopp.no 901 20 031 ost.byggopp.no


BLI SNEKKER DA VEL... Garantert læreplass! Faget passer for deg som liker å lage ting med hendene. Du vil få en variert hverdag, i hovedsak inne på verksted. Du jobber med digitale teginger, maskiner og roboter, så vel som med tradisjonelt håndverktøy og håndverk. Det meste av jobben til en trevaresnekker foregår inne på

Svennebrev

2 år med lønnet opplæring i bedrift

verksted eller fabrikk. Selv om snekkerfaget er et gammelt og tradisjonsrikt fag, er arbeidshverdagen nå mer og mer teknisk. Digitale tegninger overføres til maskiner som utfører selve jobben. Snekkere i dag må programmere og styre maskinene. De må være nøyaktige, kreative og like å lage ting. Det er fint om du har interesse for tradisjonelt håndverk, men ikke et krav. Snekkerne kan også jobbe med oppmåling og montering ute på byggeplass i hus, kontorer og hoteller, og restauranter. Alle snekkere spesialiserer seg innen et fagområde. De fleste jobber med enten vindu, dør, trapp, møbel eller innredning, enten nytt eller restaurering av gammelt. Noen jobber i små verksteder som lager alt kunden ønsker, mens andre jobber i store fabrikker med serieproduksjon. Vi garanterer lærlingplass i én eller flere av bransjens bedrifter, til alle som har bestått VG1 og VG2 i faget, og har lite fravær.

VG2 Treteknikk

VG2 Design og trearbeid

VG1 Bygg og anleggsteknikk

VG1 Design og håndverk

Ungdomskolen

Tresenter Øst, Grindalsvegen 3, 2406 Elverum, Tel 99 50 66 50, www.tresenterost.no


MALERMESTRENES OPPLÆRINGSKONTOR, OSLO

Moko kan i samarbeid med sine medlemsbedrifter tilby læreplasser. Vi har ventelister. Velger du malerfaget gjør du et godt og spennende yrkesvalg.Arbeidet er variert og du er stadig på farten til nye oppdrag. Ca 80 % av overflatene på dagens bygninger er behandlet av malere. Dette gjelder tak, vegger og gulv utvendig og innvendig.Høyt og lavt. Du bør være i god form. Arbeidet krever av og til tunge tak. Ruller med gulvbelegg og spann med maling og lim etc. er tungt å bære. Faget setter ofte store krav til nøyaktighet og tålmodighet, når vakre overflater skal skapes. En stødig hånd og full fokus på jobben er nyttige egenskaper du etter hvert besitter. Du kan da med stolthet beundre det arbeid du har utført. Lønn under utdannelsen er godt og ta med seg. Læretiden er som i flere andre fag 48 måneder Går du VG1 byggfag får du fradrag på 12 måneder Går du VG1 og VG2 får du fradrag på 24 måneder Svenneprøve avlegges ved læretidens slutt. Deretter finnes det flere muligheter til videreutdannelse, blant annet mesterbrev. Flere opplysninger finner du på vår hjemmeside: www.malermestreneioslo.no

Malermestrenes Opplæringskontor, Oslo Smalavollveien 26/28, 0667 Oslo

NCC trenger deg! Følg oss på ncc.no og sosiale medier.

NCC bygger noen av landets mest kompliserte vei- og jernbaneprosjekter, og noen av landets mest miljøvennlige kontor- og undervisningsbygg. Derfor er vi alltid på utkikk etter unge, kloke hoder. Vi møtes på ByggCamp 2018!


STOVNER VGS

Vil du bygge fremtidens Norge? Ja, da hjelper vi deg mer enn gjerne med utdanningen din. Tenker du på et yrke som er fremtidsrettet bør du søke «Bygg og anlegg» på Stovner vgs. Vårt studietilbud på BA omfatter disse programområdene: • Bygg og anlegg, VG1 • Klima, energi og miljø, VG2 • Byggteknikk, VG2 • Overflateteknikk, VG2 Finn ut mer på: www.stovner.vgs.no og på facebook/Stovner videregående skole

SKEDSMO VGS

Skedsmo videregående skole ligger i Lillestrøm, like ved Kjeller flyplass. Dagens skolebygning stod klar til skole­ start i 1986. Skolen har flere bygninger og er stadig i vekst. Det er planlagt en ytterligere utbygging av skolen, fra i dag ca 1200 elevplasser til ca 1500 elevplasser i 2020. INNENFOR BYGGFAG TILBYR VI UTDANNINGS­ PROGRAMMENE: VG1 Bygg- og anleggsteknikk 5 klasser VG2 Byggteknikk 2 klasser VG2 Anleggsteknikk 2 klasser

Skolen har en stor bredde og faglig dybde innenfor alle utdanningsområder. Vi er stolte av at elevundersøkelser viser at elevene opplever en stor grad av trygghet og trivsel hos oss. Gode rammer i form av moderne lokaler og velutstyrte verksteder er medvirkende årsaker. Vi mener imidlertid at den høye trivselen i første rekke skyldes våre 250 engasjerte og faglig dyktige ansatte. Her er det det er plass til den enkelte elev i mangfoldet, noe som gjør at vi er en skole for alle!


BYGGFAG // HELLERUD VGS • VG1 Bygg- og anleggsteknikk • VG2 Byggteknikk • Betongarbeider, murer, tømrer og stillasarbeider

Dersom du liker å jobbe med praktiske oppgaver er Hellerud vgs stedet for deg! Vi samarbeider med alle fag innen Bygg- og anleggsteknikk. Hos oss lærer du det du trenger gjennom praktisk arbeid. LES MER på vår hjemmeside: Hellerud.vgs.no

VIL DU SETTE VARIGE SPOR ETTER DEG? BLI MED OG BYGG LANDET! BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Avdeling for byggfag ønsker deg velkommen til en praktisk skolehverdag i topp moderne verksteder på Kuben. Lærerne våre har bred yrkeserfaring og hver enkelt elev vil få kyndig veiledning innenfor byggfagene. Vi samarbeider tett med mange små og store lærebedrifter, samt opplæringskontorene. Dette sikrer at vi leverer undervisning i tråd med bransjens behov og at våre elever får vist seg frem for lærebedriftene. Hos oss kan du spesialisere deg innen rørfag, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, tømrerfag, betongfag eller murerfag på Vg2.

Fotograf Annette Larsen Kuben yrkesarena

YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE (YSK) YSK gir dobbeltkompetanse. Du får BÅDE fagbrev og studiekompetanse med realfag i løpet av fire år! YSK er et krevende løp. Du må ha et godt faglig grunnlag, spesielt i matematikk og naturfag. Er du motivert for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring, og innstilt på å yte innsats litt utover det vanlige, da er YSK et genialt valg. Vi tilbyr YSK innen byggfag (tømrer eller betongfagarbeider) og helsefag (helsefagarbeider). Du får lønn gjennom opplæringsperioden og praksisperiodene inngår i læretiden. YSK oppfyller kravene for å søke alle universitets- og høgskolestudier, som master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU, andre ingeniørstudier, arkitekthøyskolen eller medisinstudier. Fullfører du YSK kan du velge å fortsette som lønnet fagarbeider i bedrift eller studere videre. Alle muligheter står åpne.

Fotograf Annette Larsen Kuben yrkesarena


B

S

NSJEN RA

AR

BE

S?

BESTE ID S P LAS

Bli lærling hos oss! Les mer på våre nettsider: bmhe.no Søk lærlingplass: laerling@bmhe.no


Vi tar vare på våre viktigste ressurser, vann og energi!

Vil du lære mer om Pipelife sine produkter for rørleggere og elektrikere? Gå inn på www.pipelifeskolen.no og ta en leksjon. Alle som består får en liten premie og diplom.

Kvaliteten på det du ikke ser, er kanskje det aller viktigste! Mesteparten av røropplegget du har ligger skjult i grunn og vegger. Godt å vite at det er kvalitet som varer. For det er med produktene som med det faglige utførte arbeidet - du skal være trygg på at de holder mål.


BLI LÆRLING HOS OSS

Con-Form ønsker å bidra aktivt til at det utdannes nye dyktige betongfolk til byggebransjen. Vi er godkjent lærebedrift, og med dette ønsker vi å bidra til å løfte betongfaget frem i lyset, og til å rekruttere ungdom inn i en spennende og hyggelig bransje med mange muligheter. VI KAN TILBY: - EGEN CON-FORM SKOLE - EGEN PRØVESTASJON FOR OPPLÆRING OG FAGPRØVER - GODE MULIGHETER FOR FAGLIG VIDEREUTVIKLING - GODE KARRIEREMULIGHETER SOM INGENIØR, TEGNER, BIM-TEKNIKER MM. - DYKTIGE VEILEDERE MED LANG ERFARING MED PRODUKSJON OG MONTERING Ta kontakt med Jan Otto Honsrud på tlf 906 81 050 eller mail jan.honsrud@con-form.no


Din sikkerhet og komfort ER VÅR HØYESTE PRIORITET

Wenaas Workwears misjon er å utvikle arbeidstøy som beskytter folk i arbeid med all vår kompetanse. Vi vet at selv de tøffeste trenger beskyttelse - og for oss er sikkerhet og komfort alltid høyeste prioritet. Våre brukere kan derfor konsentrere seg om å utføre arbeidet sitt - trygt og komfortabelt. www.wenaas.no


VELGER DU MURERFAGET ....STILLER DU STERKT!

Velger du mureryrket, stiller du sterkt – det er en påstand vi står inne for. Fordi, i dagens arbeidsmarked er det viktig å gjøre et yrkesvalg som sikrer din fremtid. Mureryrket blir aldri avleggs. Stadig bygges det nytt og gamle murarbeider må vedlikeholdes, derfor er det sjelden arbeidsledighet blant murere.

Hva er murerfaget?

Mureryrket er først og fremst et håndverksyrke. Det har lange tradisjoner og du finner en stor grad av yrkes­ stolthet blant murerne. Arbeidet gir deg rike muligheter til å være kreativ, skape noe og gir deg interessante oppgaver. Arbeidet utføres både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem. Du skaper nytt og du vedlike­ holder. Som murer vil du beherske grunnleggende ferdigheter som flislegging, bygging av våtrom og muring med teglstein. Grunnmur, vegger, peiser, piper og natursteinarbeider. Muring av blokkprodukter, buekonstruk­ sjoner, armert murverk mm.

BLI MURER? Mureryrket har lange tradisjoner og høy grad av yrkesstolthet. Arbeidet gir deg rike muligheter til å være kreativ, skape noe og varierte arbeidsoppgaver.

Murerfaget, et fag med mange muligheter! Her er noen eksempler på stillinger som innehas av folk med murerutdannelse: • • • • •

Murmester, eget firma Takstmann Tekniker Formann Ingeniør

• • • • •

Prosjektleder Rådgivende ingeniør Byggleder Sivilingeniør Arkitekt

Lønnet læretid i bedrift, fullførest med en praktisk svenneprøve.

Murmesternes Forening Oslo Besøksadresse: Sørkedalsveien 9, 0369 Oslo // Postboks 5476. Majorstuen 0305, Oslo post@murmesternesforening.no // www.murmesternesforening.no


Ungdom

FELLESFORBUNDET – FOR UNGDOM OG LÆRLINGER! Du som skal bli lærling i et bygningsfag kommer inn i et arbeidsforhold. Da er det bra å ha et fagforbund i ryggen. Det er Fellesforbundet som er fagorganisasjonen for dem som jobber i byggebransjen. Nysgjerrig? Kom bort og ta en prat med oss! Under byggcampen på Kuben vgs den 27. september vil Fellesforbundets ungdomsgruppe i Oslo og Akershus være på plass sammen med bygningsarbeiderforeningene. Vi vil ha nyttig informasjon om dine rettigheter som arbeidstaker, medlemskapsfordeler og aktiviteter du kan delta på. Samtidig vil alle som kommer bort og deltar i vår korte spørreundersøkelse, bli med i trekningen av en fet premie! Fellesforbundet er en del av LO og har kjempet frem rettigheter for oss arbeidstakere siden 1800-tallet!

Det er mye vi unge i dag kan takke fagbevegelsen for; som blant annet 8 timers dagen, fri i helgen og 5 uker ferie! For å beskytte rettighetene våre, er det viktig at vi unge fortsetter å være vaktbikkjer ovenfor arbeidsmiljøloven og fortsetter kampen for en bedre arbeidshverdag. Som medlem kan du delta i de mange gratis kurs og aktiviteter vi arrangerer blant annet gjennom ungdomsutvalget, og alle medlemmer nyter godt av de mange medlemsfordelene fagbevegelsen gir. Så kom bort for en prat med oss, lær noe viktig! Og kanskje du også ønsker å bli med videre for å støtte det gode og viktige arbeidet våre tillitsvalgte gjør for norskt arbeidsliv. PS: Elevmedlemskap er gratis, og det blir mye for ingenting!

VI GJØR DET IGJEN:

ENDA BEDRE ISOLASJONSEVNE!

Proff 35 blir til Proff 34. Det betyr at isolasjonsverdien er enda bedre enn før. GLAVA® Proff 34 har merkbart bedre isolasjonsevne enn andre standardprodukter i markedet.

NY OG FORBEDRET!


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK En fagutdannelse er en fin grunnutdannelse som gir deg muligheter til mange valg senere.

ByggCamp2018_Oslo_200dpi  
ByggCamp2018_Oslo_200dpi