Page 8

Acompanyar l'estudiant en tot el seu procés educatiu, resolent dubtes i problemes no només en els temes de continguts, sinó també en els de tipus tècnic i de gestió.

6.- Model pedagògic. Rols dels protagonistes

Un dels aspectes més important és el model pedagògic que utilitzarem. Ens decantem pel model constructivista. Aprendre a través de l'experiència s'ha demostrat com un dels models més adequats i que millors resultats proporciona. Aquest enfocament requereix que l'estudiant adopti una actitud activa davant el seu procés d'aprenentatge.

8

Projecte mésCAT (fòrum)  
Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement